Beredskabsplan for Classic Race Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Classic Race Aarhus"

Transkript

1 Side 1 af 31 Beredskabsplan for Classic Race Aarhus Den 16. til 18. Maj 2014 KAN:

2 Side 2 af 31 Indhold 1. Telefon liste Intern telefon liste: Ekstern telefon liste: Kommunikationsnet Indledning Classic Race Aarhus Målsætning for CRAA Tid og sted: Deltagere: Organisationen under løbet: Det stedlige beredskab, Områdets afspærring og bevogtning Kørsels- og parkeringsvejledning Banen Risikovurdering: Parkering og trafik: Beredskabet, daglig briefing: INSTRUKS A: Ved ulykke på banen: Action cards til Instruks A: INSTRUKS B: INSTRUKS C: INSTRUKS D: Udrykning til boligområderne Udrykning til boligområderne skitse 1/ Udrykning til boligområderne skitse 2/ Udrykning til boligområderne skitse 3/ Særlige forhold Strømsvigt Gidsel/terror/bombetrusler Fund af mistænkelige genstande Benzintank Broer/tribuner Telte over 150 personer Vedrørende telte-broer-tribuner... 28

3 Side 3 af Flagposter Christian Filtenborg Plads Sundhedsfagligt beredskab Førstehjælpere Bilag A... 31

4 Side 4 af Telefon liste Intern telefon liste: Alarm-opkald uden for løbsafviklingen: 0: Beredskabsrum: Vagttelefon 1: Beredskabschef: K A Nielsen 2: Område Ansvarlig (telte m.m.) Lars Tolstrup 3: Løbsleder: Jens Munkholm 4: Ansvarshavende læge: Finn Jacobsen 5: Baneansvarlig: Peter Mikkelsen 6: Banechef : Per Damgaard Jensen Rydningschef: Anders Borg Peter Faaborg 7: Aros Vagt: John Bundgaard 8: Hjemmeværnet: Lars Andersen 9: Depotchef: Peter Vestergaard 10: Paddockchef: Jens Peter Holmelund 11: Sportsmanager: Henrik Strandgaard

5 Side 5 af 31 Ekstern telefon liste: Alarm: 112 Vagtcentral / Politi 114 og Vagthavende direkte (Bruges kun af CRAA Beredskabs Chef) Kontaktpunkt er angivet som Chr. Filtenborg Plads (Strandvejen) Århus Brandvæsen AMK (Akut medicinsk koordinationscenter) Denne beredskabsplan for Classic Race Aarhus er sendt til: Alarm 112, Århus Brandvæsen, Falck, Politiet, Region Midt, AMK-Hospitalet, Lægeambulancen Aarhus og Århus kommune.

6 Side 6 af Kommunikationsnet Grundet antal radioer, radio-systemer og disses begrænsninger, køres der på 4 forskellige net. OBS: Disse net kan ikke snakke sammen.

7 Side 7 af 31 Adgangsveje ADGANGSVEJ 1 Kontaktpunkt Nødudgang 1 ENTRE Nødudgang 5 KOMMANDOSTADE Løbsledelse/Banechef Beredskabschef ENTRE Nødudgang 4 REDNINGS- BEREDSKAB 2 ambulancer Lægebil Bjærgningskøretøj ALTERNATIV ADGANGSVEJ 2 Nødudgang 2 ENTRE Nødudgang 3

8 Side 8 af Indledning Classic Race Aarhus Selskabet bag CRAA er en fond: Fonden for Classic Race Aarhus Søsterhøjvej Højbjerg Tlf: Cvr. Nr Fonden ledes af en bestyrelse som består af: Niels Brøchner, formand Claus Søgaard Poulsen ( Vice formand) Jens Højmark (Bestyrelses medlem) Områdeansvarlig: Lars Tolstrup Pressechef: Claus Ebberfeld Målsætning for CRAA CRAA tilstræber at publikum, kørere, officials samt medhjælpere skal have en høj og professionel service, når det gælder forebyggelse og behandling af sygdom, ulykke og tilskadekomst. CRAA foretager sikkerhedsvurderinger med forebyggende initiativer, opretter funktioner til at behandle og visitere ved sygdom samt tilgodeser behovet for en godkendt plan for beredskabet ved en større ulykke eller katastrofe. CRAA s målsætning er at have et optimalt fortløbende samarbejde med eksterne myndigheder således, at beredskabets omfang og opbygning er afstemt til krav og behov.

9 Side 9 af 31 Tid og sted: Classic Race Aarhus afvikles i et afspærret område på vejene rundt om Mindeparken (se Fig. 1): Strandvejen Oddervej Kongevejen Carl Nielsens Vej Løbet afvikles: Fredag den 16. maj kl Deltagere: Lørdag den 17. maj kl Søndag den 18. maj kl Der deltager ca. 300 kørere fordelt over forskellige klasser med hovedvægten lagt på klassiske køretøjer. DTC-klassen indgår igen i år nyere køretøjer hvor resultatet tæller til danmarksmesterskabet. Alle kørere/køretøjer/bane godkendes af DASU inden løbets afholdelse.

10 Side 10 af Organisationen under løbet: CRAA ledes under selve arrangementet af en løbsledelse i henhold til DASU reglement for banesport. Løbsledelsen består af en løbsleder, en beredskabschef og en banechef samt 2 læger (nøglepersoner). Derudover er der ca. 60 uddannede officials med erfaring i redning og brandbekæmpelse Løbsledelsen træffer de overordnede beslutninger vedr. arrangementets afvikling bl.a. med særligt fokus på publikums- og officials sikkerhed. Beredskabschef Knud Arne Nielsen Løbsleder Jens Munkholm Områdeansvarlig Lars Tolstrup Ansvarshavende læge Finn Jacobsen Indgangskontrol Officials Redningsmandskab Politihjemmeværn Hjemmeværn Vagt Det stedlige beredskab, Placering: På vejstykket mellem Strandvejen og indkørslen til Mindeparken Det stedlige beredskab består under arrangementet af: 2 stk. 6 kg brandslukkere på hver af de 15 flagposter Der placeres ladvogne fordelt omkring banen som angivet på kort. 1 redningsbil med klippeværktøj/m. primestar 1 stk Unimog 4x4 2 ambulance 2 læger - lægebil 2 samarittertelte med hver 4 samaritter der medbringer 2 bårer. og hjertestartere. Placeres i Mindeparken og Tangkrogen ved Carl Nielsens Vej. Politiet har kompetencen vedr. ambulance, samaritter i henhold til bekendtgørelsens 14. Løbsledelse beredskab - redningsmateriel og flagposters placering se Figure 2

11 Side 11 af Områdets afspærring og bevogtning Hele området er indhegnet med et almindeligt 2 meter højt byggehegn. Kørsels- og parkeringsvejledning Kørsels- og parkerings forhold for beboerne på Carl Nielsens Vej, Niels W. Gades Vej, P. Heises Vej, Kuhlausvej, J.P. Hartmanns Vej og Strandvejen. Der vil blive etableret en sluse på Carl Nielsens Vej ud for Niels W. Gades Vej lige overfor vejen der fører ind til SOK s område. Denne vej fører helt frem til Kongevejen, hvor der vil blive etableret en vagtpost samt en lys regulering af trafikken. Lys regulering vil blive kontrolleret af løbs ledelsen og vil kun tillade trafik ind i området når der ikke køres på banen. Kørsels- og parkeringsvejledning for beboerne på Strandvejen Nord mellem Carl Nielsens Vej, og Filtenborg Plads. Fortovet vil være frit, så trafik til fods er uhindret. Kørsels- og parkeringsvejledning for beboerne, Strandvejen Syd, syd for Oddervej: Fortovet vil være frit, så trafik til fods er uhindret. Fra den 10. maj kl. 21:00 vil der være vagter i området omkring: Strandvejen - Kongevejen - Oddervej, Carl Nielsens Vej og Mindeparken. Vagten udføreres af ekstern vagt jfr. Beredskabsplanen for hjemmeværnet og ekstern vagt side 21, afsnit 3. Procedure for Slusen- : ( v/sok Carl Nielsens Vej Niels W. Gadesvej). Når der køres på banen, er slusen spærret af hegn og bevogtet af 1 mand på hver side af vejen. Når Løbsledelsen melder over radioen, at banen er fri og tømt for biler, åbner slusemandskabet hegnet (hvis der er behov for det), og går fra hver sin side over vejen med et kraftigt tov, for derved at spærre banen ved åbning af slusen. Når den aktuelle trafik har passeret slusen, lukker sluse-mandskabet atter slusen og hegnet hvorefter de melder til Løbsledelsen, at banen atter er klar. Først herefter vil der igen blive dirigeret biler på banen. Trafik lys følger åbning/lukning af slusen.

12 Side 12 af 31 Uden for løbsafviklings-tidspunkterne er der kun adgang til banen og til beboelsesområderne samt til hotel Marselis : ad de bemandede indgange: Adgangsvejene 1 Filtenborg Plads Adgangsvej 2 Oddervej Flugtveje: Ind- og udgangene og 4 vil i tilfælde af rømning af området anvendes som nødudgange og der vil ved hver ind- og udgang blive placeret store højtsiddende grønne bannere med hvid tekst UDGANG. Der vil på pladsen blive opsat skilte, der viser vej til udgangene. Nødudgang 5 etableres i Tangkrogens syd-østlige hjørne.

13 Side 13 af Banen. Banen etableres rundt om Mindeparken og omfatter dele af vejene Strandvejen, Oddervej, Kongevejen og Carl Nielsens Vej. Banens bander etableres med et autoværnsprofil på indersiden og betonklodser, som er sammenkædet på ydersiden. I betonbanden er der åbninger, der muliggør, at racerbilerne - og andre køretøjer - kan komme ind og ud på banen. Åbningen skal etableres, så der kan komme en ambulance igennem. Der etableres et beredskab, der akut kan etablere en åbning i banderne i tilfælde af brand i parcelhus el. lign. Beredskabet kan være i form af et køretøj/truck, der på kort tid kan gennembryde banderne og give adgang til sluknings udstyr og personel. Tidsforbruget til at etablere en åbning skal modsvare den tid, brandvæsnet vil bruge til at komme til stedet. For at holde tilskuerne på afstand etableres der 2 meter bag banden et 2 meter højt byggepladshegn stående i betonklodser, de enkelte sektioner kædes sammen med stålwire. Hele arrangementet begrænses af et områdehegn, som dels tjener til afgrænsning af arealet og dels tjener til at sikre, at antallet af gratister er minimalt. Områdehegnets enkelte sektioner er kædet sammen med en stålwire. Broer over banen skal have en min. frihøjde på 360 cm Der skal være en fri brandredningsvej langs bebyggelsen på Strandvejen, Oddervej og på Carl Nielsens Vej. Redningsvejen skal være min. 3,5 meter målt til evt. Boders udhæng. Banen godkendes af Dansk Automobil Sports Union ( DASU) og politiet. CRAA s Kommandostade vil være i dommertårnet på Strandvejen ud for nr (Se Figure 1) Der er ikke installeret fastnettelefon, men telefonkommunikation vil ske til beredskabschef Knud A. Nielsen Dommertårn og Kommandostade er placeret på landsiden af Strandvejen lige efter nr. 122 Figure 1 Placering af dommertårn og kommandostade

14 Side 14 af Figure 2 Flagpooster mm. placering

15 Side 15 af Risikovurdering: Risikovurderingen kan deles op i følgende hovedpunkter: A: Motorløbet, uheld på banen B: Uheld på banen, hvor publikum er involverede C: Uheld i telt-områder, f. eks. brand D: Beboer relaterede situationer (brand, sygdom, uheld) E: Vejrlig Størst risiko bedømmes til at være uheld på selve banen ved uheld mellem kørerne. Der forventes et tilskuer antal på til hver dag. Der vil maksimalt blive solgt billetter til de to løbsdage. Publikum forventes at bestå af hovedsagelig mænd i den modne alder, men dog også en del unge mennesker, som ikke forventes at være grupper, derudover vil der være en del fædre med børn og endelig familier (far og mor) med børn. Der forventes ikke at opstå situationer, hvor publikum maser sig sammen med fare for, at nogen personer vil blive klemt inde. Ad A: Uheld på banen i henhold til reglement for automobil sport Mindre uheld på banen forekommer alt andet lige i alle heats over begge dage. Normalt er der ved denne type arrangementer ikke personskade og løbsledelsen følger normal procedure ved fjernelse af havarerede køretøjer. Ved uheld på banen hvor der er personskade følges instruks A. Ad B: Uheld, hvor publikum er involverede alarmering til: 112 Der har i Danmark ikke tidligere forekommet uheld på banen, hvor publikum har været involveret. Risikoen for at biler eller dele af biler forlader banen og havner ude blandt publikum er meget lille. Den specielle baneopbygning med beton og sikkerhedshegn sikrer, at forulykkede biler bliver på baneområdet. Ved uheld på banen, hvor publikum er involverede følges instruks B. Ad C: Uheld i telt-områder (brand) alarmering til: 112 Teltområderne ved CRAA er koncentreret 1: Langs Niels W. Gadesvej i Mindeparken den sydlige del af Tangkrogen, 2: samt på vandsiden af Strandvejen fra nr. 122 til nr. 126 (Strandlyst?)

16 Side 16 af 31 Risikoen for udrykning ved brand er lille. Teltene overholder myndighedernes krav og retningslinier, og der er det reglementerede slukningsudstyr til stede, således at personalet selv er i stand til at klare mindre situationer. Opstår der alligevel brand, hvor der er behov for at tilkalde brandvæsenet, stoppes motorløbet øjeblikkeligt, adgangsvejene åbnes ligesom adgangskontrollen adviseres, således at brand-køretøjer har fri og uhindret adgang. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks C. Ad D: Beboer relaterede situationer (brand, sygdom, uheld) alarmering til: 112 Risikoen for udrykning med ambulance til beboelsesområderne må absolut siges at være til stede. Vi har derfor udarbejdet denne beredskabsplan med henblik på med kort varsel at kunne stoppe motorløbet, åbne adgangsvejene og advisere adgangskontrollen, således at ambulancer og redningskøretøjer har fri og uhindret adgang. Vi har ikke et brandberedskab for brande i beboelsesområderne, men tilkalder straks brandvæsenet via 112. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks D. Ad E: Vejrlig Der vil løbende blive indhentet løbende informationer fra DMI af løbets pressetjeneste, som meddeles publikum. Udarter vejret sig i en sådan grad, at der kan opstå fare (oversvømmelse nedstyrtning af træer o.l.) vil arrangementet blive aflyst på foranledning af løbets ledelse og beredskabschefen. Såfremt arrangementet aflyses informeres publikum via arrangementets speaker og opfordres til at forlade pladsen af de normale ud/nødudgange. Arrangementets vagter sikrer, at pladsen forlades i ro og orden. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks E.

17 Side 17 af Parkering og trafik: Hele området omkring Mindeparken er afspærret for almindelig trafik med omkørsel fra Oddervej mod Strandvejen via Rosenvangs Alle og Jyllandsalle. Der vil ligeledes blive etableret omkørsel mod NORD fra Oddervej ad Ringvej SYD til Skanderborgvej og mod SYD ad Marselis Boulevard til Skanderborg til Ringvej SYD. Parkering anvises/reguleres så den primære parkering foregår på Travbanens område, hvor CRAA har indgået en aftale. Der vil være skråparkering på Kongevejen fra Marselis Grønnevej frem til Dalgas Avenue. Et mindre antal officials vil campere i Mindeparken ved den store grus-p-plads. Omfanget er dog begrænset. 9. Beredskabet, daglig briefing: Beredskabschefen, lægerne og løbslederen afholder briefingmøde med alle involverede parter i beredskabet inkl. flagofficials hver dag kl Alle personer, der har indflydelse på sikkerheden har intern radiokontakt. Kommunikationen fremgår af kommunikationsnettet side 3.

18 Side 18 af INSTRUKS A: Ved ulykke på banen: Ved ulykke på banen rapporteres dette fra flagposterne til løbslederen som hvis ulykken er alvorlig beordrer rødt flag til alle flagposterne. Rødt flag medfører at løbet stoppes omgående og alle biler kører til garage (kører i pit). Føreren af den forulykkede bil forlader den, hvis han ellers kan, og bilen overlades til de nærmeste officials. Hvis ulykken er alvorlig, informerer løbslederen beredskabschefen og tilkalder en læge til det aktuelle ulykkessted. Løbslederen overtager herefter det videre forløb vedrørende det materielle, mens beredskabschefen og stævnelægen overtager ansvaret for de involverede personer. Ved flere tilskadekomne sendes ambulancen straks til stedet. Beredskabschefen i samråd med stævnelægen - tilkalder evt. nødvendig assistance fra 112 med angivelse af adgangsvej. Kontaktpunkt er ADGANGSVEJ 1 ved hovedindgangen på Chr. Filtenborg Plads/Strandvejen Beredskabschefen sørger for, at adgangsvejen er ryddet, og at der tages imod udrykningen ved kontaktpunktet. Beredskabschefen leder indsatsen på stedet indtil Politiets/brandvæsenets indsatsleder er på stedet og tager over. Beredskabschefen er udstyret med radio og mobiltelefon. Beredskabschefen orienterer speakeren, som orienterer publikum om ulykken og dens omfang. Ligesom officials og andet personale modtager instrukser. Når arealet er ryddet overtager banechefen ansvaret for, at banen bliver ryddeliggjort og autoværn og hegn genetableres, så løbet kan genoptages. Beredskabschefen, løbslederen skal hurtigst muligt træffe bestemmelse om, om løbet skal fortsætte eller aflyses, hvorefter publikum orienteres via speakeren.

19 Side 19 af 31 Action cards til Instruks A: Action Card A/1 Beredskabschefen Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Melding tilgår fra løbslederen Tilkalder i samråd med lægen evt. nødvendig assistance fra 112 med angivelse af adgangsvej evt. informere vagter om at åbne adgangsvejen, og informerer ryttergårdschefen om, at adgangsvejen er ryddet samt at der tages imod udrykningen. Ved Brand: Beordre vagterne til at sikre fri udgang ved nødudgangene informerer speakeren om anvisninger overdrager kommandoen til politiets eller brandvæsenets indsatsleder, hvis de kommer. Beredskabschefen, løbsleder og Race Organizer træffer beslutning om motor løbet kan fortsætte eller aflyses. Action Card A/2 Løbslederen Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Melding tilgår fra en af flag posterne. stopper øjeblikkeligt al kørsel på banen tilkalder lægen til ulykkesstedet informerer beredskabschefen får banen ryddet, når det er muligt Beredskabschefen, løbsleder og Race Organizer træffer beslutning - om motor løbet kan fortsætte eller skal aflyses Action Card A/3 Flag officials Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Ved personskade: Rapporter til løbslederen kort og præcist om ulykken. Hvor er det sket Hvad er der sket Og hvem der er involveret i ulykken, Fører og/eller publikum Løbslederen beordrer rødt flag til alle flagposter. Ved Brand: Rapporter til løbslederen kort og præcist om ulykken. Hvor er det sket Hvad er der sket og hvem der er involveret i ulykken, fører og/eller publikum Action Card A/4 Vagtmandskabet Ved alvorlig ulykke på området: Melding tilgår fra beredskabschefen adgangsvejen åbnes og ryddes der tages imod udrykningen udrykningen ledsages evt. til ulykkesstedet afspærring af ulykkesområdet sikre at nødudgangene er fri Redning og brandslukning iværksættes indtil Aarhus Brandvæsen evt. ankommer, hvorefter deres indsatsleder overtager kommandoen.

20 Side 20 af INSTRUKS B: Ulykke hvor publikum er involveret. Ved ulykke på banen som involverer publikum rapporteres dette fra flagposterne til løbslederen, som beordrer rødt flag til alle flagposterne. Rødt flag medfører at løbet stoppes omgående og alle biler kører til depot. Beredskabschefen alarmerer straks 112 med angivelse af adgangsvej (e).sender straks banens læger og redningspersonel/ambulancer til stedet. Beredskabschefen sørger for at adgangsvejen er ryddet, og at der tages imod udrykningen ved kontaktstedet. Beredskabschefen begiver sig straks til ulykkesstedet og leder indsatsen på stedet indtil politiets/brandvæsenets indsatsleder er fremme. Kontaktpunkt er ADGANGSVEJ 1 ved hovedindgangen på Chr. Filtenborg Plads/Strandvejen. Kommandostade oprettes ved beredskabet på Strandvejen ud for nr Beredskabschefen, indsatslederen og løbslederen beslutter, hvad speakeren skal meddele publikum om ulykken og dens omfang og opfordrer publikum til at give plads ved ulykkesstedet og opretholde ro og orden og følge de anvisninger, der gives. Beredskabschefen, løbslederen og banechefen skal hurtigst muligt træffe bestemmelse om løbet skal fortsætte eller aflyses. Besluttes det at afbryde løbet informeres publikum, og de anmodes om stille og roligt at begive sig mod udgangene. Der gives melding til vagtmandskabet om, at sikre vidner til politiets ankomst til stedet.

21 Side 21 af INSTRUKS C: Ved Brand: 1. Redning og brandslukning iværksættes. Beredskabschefen og stævnelægen vurderer behovet for yderligere assistance. Beredskabschefen Alarmer 112 og tager imod brandvæsnet på det ved alarmeringen opgivne kontaktpunkt Hvis Århus Brandvæsen involveres overtager deres indsatsleder. 2. Beredskabschefen orienterer i samråd med løbslederen og speakeren om ulykken. 3. Beredskabschefen beordrer vagtpersonalet til at holde nødudgangene fri. 4. Beredskabschefen, løbslederen og sportsmanager, samt politi og indsatslederen fra brandvæsenet, såfremt de er involveret, træffer beslutning om, om løbet kan fortsætte eller skal aflyses.

22 Side 22 af INSTRUKS D: Ved udrykning, hvor beboere er involveret: Ved udrykning hvor beboere er involveret er der 2 muligheder for alarm: 1) Beboeren anmoder CRAA organisationen om udrykning til en nærmere angivet hændelse eller 2) En beboer har kontaktet 112 angående hjælp til en nærmere angivet hændelse. Ad 1) Beredskabschefen alarmerer 112 med angivelse af navn og adresse på skadelidte og videregiver sine oplysninger fra den indgåede anmeldelse. Beredskabschefen alarmerer Løbslederen, som straks beordrer rødt flag til alle flagposter, så løbet stoppes. Beredskabschefen sørger for, at adgangsvejen er ryddet, så udrykningen har uhindret adgang til skadestedet. Ad 2) 112 foretager alarm opkald til beredskabet Beredskabet foranlediger straks løbet stoppet, såfremt hændelsen sker i løbsafviklingstidsrummet.vagten ved indgangen underrettes og drager omsorg for, at adgangsvejen er fri, så udrykningen har fri og uhindret adgang til skadestedet. Såfremt hændelsen sker uden for løbsafviklingstidsrummet, Har beredskabet ansvaret for, at adgangsvejen er fri, således at. udrykningen har fri og uhindret adgang til skadestedet.

23 Side 23 af Udrykning til boligområderne. Adgangsvej a) Ved udrykning til boligområdet i Mindeparken v/niels W. Gades Vej. P. Heises Vej og J. P. E. P. Hartmanns Vej.- køres der ind i området fra Carl Nielsens Vej. Adgangsvej b) På Strandvejen ved nr. 118 etableres der en sluse, således at ambulancekøretøjer frit kan komme til de berørte boliger på Strandvejen. Adgangsvej c) Ved udrykning til boligområdet syd for Oddervej v/emil Hornemanns Vej- Julius Bechgaards Vej - H. C. Lumbyes Vej køres der ind i området fra Strandvejen. Adgangsvej d) På Oddervej østlige og vestlige sider vil der være adgang fra Oddervej ved Kongevejen.

24 Side 24 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 1/3 Adgangsvej a) Adgangsvej b)

25 Side 25 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 2/3 Adgangsvej c)

26 Side 26 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 3/3 Adgangsvej d)

27 Side 27 af Særlige forhold Særlige forhold omkring strømsvigt gidsel/terror/bombetrusler benzintank- broer og tribuner. Endvidere forhold omkring telte over 150 personer action v/filtenborg Plads og flagposter. Strømsvigt I tilfælde af strømsigt starter nødgeneratoren og publikum kan stadig informeres via højtaler. Gidsel/terror/bombetrusler Politiet er på forhånd informeret om arrangementet og de VIP personer, der er til stede. Såfremt der indløber anmeldelse om ovenstående SKAL beredskabschefen STRAKS underrettes og såfremt det er muligt, skal opkaldet omstilles til ham. Beredskabschefen vil straks underrette politiet og skal herefter disponere efter de instrukser, der modtages herfra. Fund af mistænkelige genstande Såfremt man finder/gøres opmærksom på en genstand, der giver anledning til at tro, at den er henstillet med kriminelle formål, skal første mand på stedet give en beskrivelse af genstanden og stedets nøjagtige placering. Stedet sikres med rimelig afstand til publikum. Politi tilkaldes og foretager de videre dispositioner. Benzintank Den godkendte benzintank er placeret på et godkendt indhegnet område på Tangkrogen, som fremgår af et senere udfærdiget kort over Tangkrogen. Benzintanken vil være bemandet med professionelt personale fra Shell og de vil nøje følge de sikkerhedsmæssige instrukser, der foreligger. Skulle det imidlertid ske trods de omfattende sikkerhedsforanstaltninger at der sker et udslip eller en anden sikkerhedsbrist vil Århus Brandvæsen straks blive tilkaldt. Et større område omkring tanken vil straks blive afspærret af arrangementets vagter, der på forhånd er instrueret herom. Broer/tribuner Alle er godkendte af Århus kommune. De vil alle være bevogtet af vagter. Telte over 150 personer Telte over 150 personer vil blive opstillet og indrettet i henhold til retsinformations bkg. nr af 18/ stk. 3.

28 Side 28 af 31 Vedrørende telte-broer-tribuner Der kræver godkendelse af bygningsmyndigheden, vil der blive indsendt ansøgning til bygningsinspektoratet. Der udfærdiges en målfast plan over salgsområdet og der vil blive udarbejdet et kort over hele områdets indretning. Flagposter Der er oprettet 15 faste poster omkring banen. De er alle bemandet af godkendt personale fra Aarhus Automobil Sport (AAS). Hver person er udstyret med en 6 kg. pulverslukker. Christian Filtenborg Plads Vil være døgnbemandet af hjemmeværn og vagter og der foreligger i beredskabsplanen klare instrukser vedrørende en eventuel redningsindsats i området.

29 Side 29 af 31 Sundhedsfagligt beredskab. Sundhedsfagligt beredskab Til at koordinere den sundhedsmæssige indsats i området er der en ansvarshavende læge, der er tilknyttet lægebilen, der fysisk er placeret ved ambulance/redningsmandskab. Lægen er i telefonisk og radiomæssig kontakt med alle relevante funktioner. Den ansvarshavende læge (ANSL) er fælles kontaktperson for sundhedspersonalet. Opgaven er at sikre, at ressourcerne benyttes på de relevante områder. (ANSL) rådgiver/prioriterer førstehjælper funktionen. Såfremt der forefindes en anden kompetent læge, fungerer denne som behandlende læge i tilfælde af flere tilskadekomne på en gang. ANSL informeres altid, når der rekvireres ambulance ved alvorlige ulykker, eller andre hændelser, hvor der er brug for akut livreddende behandling eller ambulance transport. ANSL vurderer skadestedet, herunder antal og art af tilskadekomne og tager tiltag til at forebygge og stoppe nye skader. ANSL leder den medicinske indsats på skadestedet og vurderer behovet for tilkald af mere personel/materiel. ANSL informerer beredskabschefen om skadernes omfang. Førstehjælpere Samaritterne stiller med to førstehjælpsgrupper der opholder sig på pladsen for behandling af mindre skader blandt publikum og andre. Der forefindes en hjertestarter ved hver førstehjælpsgruppe.

30 Side 30 af 31 Beredskabsplan CRAA 2014 for Hjemmeværnet og ekstern vagt. HJV vil fra fredag den 16. maj kl til søndag den 18. maj kl etablere bevogtning af det ydre samt det indre hegn i dag- og nattetimerne. Ligeledes vil indgangene blive bevogtet i nattetimerne. Ekstern vagt har bevogtning/hundepatrulje i området fra torsdag 15.maj kl til søndag 18. maj kl Der vil i tidsrummet lørdag 10. maj og til onsdag 21. maj i tidsrummet kl til kl være kørende patrulje i hele området, jfr. side 9. Udføres af ekstern vagt. HJV vil fra fredag 16. maj kl til søndag 18. maj kl opstille KSN på Filtenborg Plads. Alt RDO kommunikation for: HJV bevogtning, ekstern vagt samt de frivillige som har adgangs / billetkontrol vil blive styret fra KSN ved Filtenborg Plads. KSN har via SINE RDO kontakt med Århus Brandvæsen. Staben v/kompagnichef Lars Andersen leder KSN og indsatsen. Telefon numre: Vagth.officer KSN Chef for ovennævnte: Lars Andersen Kaptajn Kompagnichef - Eshøj Hærhjemmeværns Distrikt Østjylland

31 Side 31 af Bilag A -til alarmcentral og Falck: Forhold omkring akut udrykning til området omkring Mindeparken Den 10/5 kl Carl Nielsens Vej spærres nederste del mellem Niels W. Gades Vej og Strandvejen er åben for kørsel i begge retninger. Den 13/5 kl Kongevejen lukkes for gennemkørsel mellem rundkørsel og Oddervej. Den 14/5 kl Strandvejen og Oddervej lukkes for trafik. Alle veje åbnes igen den 19/5 kl Sker der udrykning til området efter den 14/5 kl SKAL følgende nummer kontaktes for passage: Ring:

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Classic Race Aarhus 2017 Evalueringsrapport til myndighederne efter afvikling af dette års løb.

Classic Race Aarhus 2017 Evalueringsrapport til myndighederne efter afvikling af dette års løb. Til Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi Østjyllands Politi Østjyllands Brandvæsen Præhospitalet Classic Race Aarhus 2017 Evalueringsrapport til myndighederne

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Samsø Festival. Danmarks Hyggeligste

Samsø Festival. Danmarks Hyggeligste Samsø Festival Danmarks Hyggeligste Beredskabs og sikkerhedsvurdering Af Samsø Festival 2009 Indholdsfortegnelse : Ledelse Beskrivelse af Samsø Festival Planlægning Sikkerhed ved opbygning Pladsens indretning

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Regulativ for Fest på AU - Herning

Regulativ for Fest på AU - Herning Regulativ for Fest på AU - Herning I dette dokument findes de regler der er for Fest Udvalget, og procedure for afholdelse af fester. F e s t U d v a l g e t A U - H e r n i n g B i r k C e n t e r p a

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Organisation. Beredskabsplan O!O. Vagthavendes telefon 30 519 348. Jomsborg Jomsborgvej 32 3630 Jægerspris HUSK AT UNDERRETTE VAGTHAVENDE!

Organisation. Beredskabsplan O!O. Vagthavendes telefon 30 519 348. Jomsborg Jomsborgvej 32 3630 Jægerspris HUSK AT UNDERRETTE VAGTHAVENDE! Organisation formand: Christina Plæhn, Tårnby FDF (I tilfælde af formandens fravær / sygdom / tilskadekomst, overtages ansvaret af Kim Bebe F5) Vagthavende: Fredag 12:00 24:00 : Kim Bebe Lørdag 0:00 24:00

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN 9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN Evakueringsplan for: Sejs Plejecenter, Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Dato: 21. februar 2014 Revideret: Fordelingsliste for evakueringsplanen Side 4 Særlige instrukser for ledelsen

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

STANDARD SIKKERHEDSPLAN

STANDARD SIKKERHEDSPLAN INDLEDNING Denne vejledning har til formål at angive mulige løsninger på enhver løbsleders største udfordring: at sikre tilskuere, lodsejere, officials og deltagere på bedst mulig måde under afviklingen

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

Afviklingsplan StudieRock 2015

Afviklingsplan StudieRock 2015 Afviklingsplan StudieRock 2015 1 Indhold: Overall info.... Organisation og ansvar. Afvikler Frontstage.. Backstage. Tidsplan.. Walkie Talkie.. Cateringplan... Pladsplan... Beredskabsinstrukser.. Overall

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller 12. juli 2012 Peggy Friis Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller Indhold Indledning... 2 Forhold i forbindelse med uheld ved vindmøller... 3 Arbejdsulykke & akut sygdom... 3 Løbskkørsel/havari

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Midlertidige skydebaner

Midlertidige skydebaner Midlertidige skydebaner En vejledning til jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører 1 Formål Jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører må til brug for instruktion oprette midlertidige skydebaner

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 12 Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Regelgrundlag og baggrund 3 Kapitel 2: Overordnede betingelser 4 Kapitel

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere