Beredskabsplan for Classic Race Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Classic Race Aarhus"

Transkript

1 Side 1 af 31 Beredskabsplan for Classic Race Aarhus Den 16. til 18. Maj 2014 KAN:

2 Side 2 af 31 Indhold 1. Telefon liste Intern telefon liste: Ekstern telefon liste: Kommunikationsnet Indledning Classic Race Aarhus Målsætning for CRAA Tid og sted: Deltagere: Organisationen under løbet: Det stedlige beredskab, Områdets afspærring og bevogtning Kørsels- og parkeringsvejledning Banen Risikovurdering: Parkering og trafik: Beredskabet, daglig briefing: INSTRUKS A: Ved ulykke på banen: Action cards til Instruks A: INSTRUKS B: INSTRUKS C: INSTRUKS D: Udrykning til boligområderne Udrykning til boligområderne skitse 1/ Udrykning til boligområderne skitse 2/ Udrykning til boligområderne skitse 3/ Særlige forhold Strømsvigt Gidsel/terror/bombetrusler Fund af mistænkelige genstande Benzintank Broer/tribuner Telte over 150 personer Vedrørende telte-broer-tribuner... 28

3 Side 3 af Flagposter Christian Filtenborg Plads Sundhedsfagligt beredskab Førstehjælpere Bilag A... 31

4 Side 4 af Telefon liste Intern telefon liste: Alarm-opkald uden for løbsafviklingen: 0: Beredskabsrum: Vagttelefon 1: Beredskabschef: K A Nielsen 2: Område Ansvarlig (telte m.m.) Lars Tolstrup 3: Løbsleder: Jens Munkholm 4: Ansvarshavende læge: Finn Jacobsen 5: Baneansvarlig: Peter Mikkelsen 6: Banechef : Per Damgaard Jensen Rydningschef: Anders Borg Peter Faaborg 7: Aros Vagt: John Bundgaard 8: Hjemmeværnet: Lars Andersen 9: Depotchef: Peter Vestergaard 10: Paddockchef: Jens Peter Holmelund 11: Sportsmanager: Henrik Strandgaard

5 Side 5 af 31 Ekstern telefon liste: Alarm: 112 Vagtcentral / Politi 114 og Vagthavende direkte (Bruges kun af CRAA Beredskabs Chef) Kontaktpunkt er angivet som Chr. Filtenborg Plads (Strandvejen) Århus Brandvæsen AMK (Akut medicinsk koordinationscenter) Denne beredskabsplan for Classic Race Aarhus er sendt til: Alarm 112, Århus Brandvæsen, Falck, Politiet, Region Midt, AMK-Hospitalet, Lægeambulancen Aarhus og Århus kommune.

6 Side 6 af Kommunikationsnet Grundet antal radioer, radio-systemer og disses begrænsninger, køres der på 4 forskellige net. OBS: Disse net kan ikke snakke sammen.

7 Side 7 af 31 Adgangsveje ADGANGSVEJ 1 Kontaktpunkt Nødudgang 1 ENTRE Nødudgang 5 KOMMANDOSTADE Løbsledelse/Banechef Beredskabschef ENTRE Nødudgang 4 REDNINGS- BEREDSKAB 2 ambulancer Lægebil Bjærgningskøretøj ALTERNATIV ADGANGSVEJ 2 Nødudgang 2 ENTRE Nødudgang 3

8 Side 8 af Indledning Classic Race Aarhus Selskabet bag CRAA er en fond: Fonden for Classic Race Aarhus Søsterhøjvej Højbjerg Tlf: Cvr. Nr Fonden ledes af en bestyrelse som består af: Niels Brøchner, formand Claus Søgaard Poulsen ( Vice formand) Jens Højmark (Bestyrelses medlem) Områdeansvarlig: Lars Tolstrup Pressechef: Claus Ebberfeld Målsætning for CRAA CRAA tilstræber at publikum, kørere, officials samt medhjælpere skal have en høj og professionel service, når det gælder forebyggelse og behandling af sygdom, ulykke og tilskadekomst. CRAA foretager sikkerhedsvurderinger med forebyggende initiativer, opretter funktioner til at behandle og visitere ved sygdom samt tilgodeser behovet for en godkendt plan for beredskabet ved en større ulykke eller katastrofe. CRAA s målsætning er at have et optimalt fortløbende samarbejde med eksterne myndigheder således, at beredskabets omfang og opbygning er afstemt til krav og behov.

9 Side 9 af 31 Tid og sted: Classic Race Aarhus afvikles i et afspærret område på vejene rundt om Mindeparken (se Fig. 1): Strandvejen Oddervej Kongevejen Carl Nielsens Vej Løbet afvikles: Fredag den 16. maj kl Deltagere: Lørdag den 17. maj kl Søndag den 18. maj kl Der deltager ca. 300 kørere fordelt over forskellige klasser med hovedvægten lagt på klassiske køretøjer. DTC-klassen indgår igen i år nyere køretøjer hvor resultatet tæller til danmarksmesterskabet. Alle kørere/køretøjer/bane godkendes af DASU inden løbets afholdelse.

10 Side 10 af Organisationen under løbet: CRAA ledes under selve arrangementet af en løbsledelse i henhold til DASU reglement for banesport. Løbsledelsen består af en løbsleder, en beredskabschef og en banechef samt 2 læger (nøglepersoner). Derudover er der ca. 60 uddannede officials med erfaring i redning og brandbekæmpelse Løbsledelsen træffer de overordnede beslutninger vedr. arrangementets afvikling bl.a. med særligt fokus på publikums- og officials sikkerhed. Beredskabschef Knud Arne Nielsen Løbsleder Jens Munkholm Områdeansvarlig Lars Tolstrup Ansvarshavende læge Finn Jacobsen Indgangskontrol Officials Redningsmandskab Politihjemmeværn Hjemmeværn Vagt Det stedlige beredskab, Placering: På vejstykket mellem Strandvejen og indkørslen til Mindeparken Det stedlige beredskab består under arrangementet af: 2 stk. 6 kg brandslukkere på hver af de 15 flagposter Der placeres ladvogne fordelt omkring banen som angivet på kort. 1 redningsbil med klippeværktøj/m. primestar 1 stk Unimog 4x4 2 ambulance 2 læger - lægebil 2 samarittertelte med hver 4 samaritter der medbringer 2 bårer. og hjertestartere. Placeres i Mindeparken og Tangkrogen ved Carl Nielsens Vej. Politiet har kompetencen vedr. ambulance, samaritter i henhold til bekendtgørelsens 14. Løbsledelse beredskab - redningsmateriel og flagposters placering se Figure 2

11 Side 11 af Områdets afspærring og bevogtning Hele området er indhegnet med et almindeligt 2 meter højt byggehegn. Kørsels- og parkeringsvejledning Kørsels- og parkerings forhold for beboerne på Carl Nielsens Vej, Niels W. Gades Vej, P. Heises Vej, Kuhlausvej, J.P. Hartmanns Vej og Strandvejen. Der vil blive etableret en sluse på Carl Nielsens Vej ud for Niels W. Gades Vej lige overfor vejen der fører ind til SOK s område. Denne vej fører helt frem til Kongevejen, hvor der vil blive etableret en vagtpost samt en lys regulering af trafikken. Lys regulering vil blive kontrolleret af løbs ledelsen og vil kun tillade trafik ind i området når der ikke køres på banen. Kørsels- og parkeringsvejledning for beboerne på Strandvejen Nord mellem Carl Nielsens Vej, og Filtenborg Plads. Fortovet vil være frit, så trafik til fods er uhindret. Kørsels- og parkeringsvejledning for beboerne, Strandvejen Syd, syd for Oddervej: Fortovet vil være frit, så trafik til fods er uhindret. Fra den 10. maj kl. 21:00 vil der være vagter i området omkring: Strandvejen - Kongevejen - Oddervej, Carl Nielsens Vej og Mindeparken. Vagten udføreres af ekstern vagt jfr. Beredskabsplanen for hjemmeværnet og ekstern vagt side 21, afsnit 3. Procedure for Slusen- : ( v/sok Carl Nielsens Vej Niels W. Gadesvej). Når der køres på banen, er slusen spærret af hegn og bevogtet af 1 mand på hver side af vejen. Når Løbsledelsen melder over radioen, at banen er fri og tømt for biler, åbner slusemandskabet hegnet (hvis der er behov for det), og går fra hver sin side over vejen med et kraftigt tov, for derved at spærre banen ved åbning af slusen. Når den aktuelle trafik har passeret slusen, lukker sluse-mandskabet atter slusen og hegnet hvorefter de melder til Løbsledelsen, at banen atter er klar. Først herefter vil der igen blive dirigeret biler på banen. Trafik lys følger åbning/lukning af slusen.

12 Side 12 af 31 Uden for løbsafviklings-tidspunkterne er der kun adgang til banen og til beboelsesområderne samt til hotel Marselis : ad de bemandede indgange: Adgangsvejene 1 Filtenborg Plads Adgangsvej 2 Oddervej Flugtveje: Ind- og udgangene og 4 vil i tilfælde af rømning af området anvendes som nødudgange og der vil ved hver ind- og udgang blive placeret store højtsiddende grønne bannere med hvid tekst UDGANG. Der vil på pladsen blive opsat skilte, der viser vej til udgangene. Nødudgang 5 etableres i Tangkrogens syd-østlige hjørne.

13 Side 13 af Banen. Banen etableres rundt om Mindeparken og omfatter dele af vejene Strandvejen, Oddervej, Kongevejen og Carl Nielsens Vej. Banens bander etableres med et autoværnsprofil på indersiden og betonklodser, som er sammenkædet på ydersiden. I betonbanden er der åbninger, der muliggør, at racerbilerne - og andre køretøjer - kan komme ind og ud på banen. Åbningen skal etableres, så der kan komme en ambulance igennem. Der etableres et beredskab, der akut kan etablere en åbning i banderne i tilfælde af brand i parcelhus el. lign. Beredskabet kan være i form af et køretøj/truck, der på kort tid kan gennembryde banderne og give adgang til sluknings udstyr og personel. Tidsforbruget til at etablere en åbning skal modsvare den tid, brandvæsnet vil bruge til at komme til stedet. For at holde tilskuerne på afstand etableres der 2 meter bag banden et 2 meter højt byggepladshegn stående i betonklodser, de enkelte sektioner kædes sammen med stålwire. Hele arrangementet begrænses af et områdehegn, som dels tjener til afgrænsning af arealet og dels tjener til at sikre, at antallet af gratister er minimalt. Områdehegnets enkelte sektioner er kædet sammen med en stålwire. Broer over banen skal have en min. frihøjde på 360 cm Der skal være en fri brandredningsvej langs bebyggelsen på Strandvejen, Oddervej og på Carl Nielsens Vej. Redningsvejen skal være min. 3,5 meter målt til evt. Boders udhæng. Banen godkendes af Dansk Automobil Sports Union ( DASU) og politiet. CRAA s Kommandostade vil være i dommertårnet på Strandvejen ud for nr (Se Figure 1) Der er ikke installeret fastnettelefon, men telefonkommunikation vil ske til beredskabschef Knud A. Nielsen Dommertårn og Kommandostade er placeret på landsiden af Strandvejen lige efter nr. 122 Figure 1 Placering af dommertårn og kommandostade

14 Side 14 af Figure 2 Flagpooster mm. placering

15 Side 15 af Risikovurdering: Risikovurderingen kan deles op i følgende hovedpunkter: A: Motorløbet, uheld på banen B: Uheld på banen, hvor publikum er involverede C: Uheld i telt-områder, f. eks. brand D: Beboer relaterede situationer (brand, sygdom, uheld) E: Vejrlig Størst risiko bedømmes til at være uheld på selve banen ved uheld mellem kørerne. Der forventes et tilskuer antal på til hver dag. Der vil maksimalt blive solgt billetter til de to løbsdage. Publikum forventes at bestå af hovedsagelig mænd i den modne alder, men dog også en del unge mennesker, som ikke forventes at være grupper, derudover vil der være en del fædre med børn og endelig familier (far og mor) med børn. Der forventes ikke at opstå situationer, hvor publikum maser sig sammen med fare for, at nogen personer vil blive klemt inde. Ad A: Uheld på banen i henhold til reglement for automobil sport Mindre uheld på banen forekommer alt andet lige i alle heats over begge dage. Normalt er der ved denne type arrangementer ikke personskade og løbsledelsen følger normal procedure ved fjernelse af havarerede køretøjer. Ved uheld på banen hvor der er personskade følges instruks A. Ad B: Uheld, hvor publikum er involverede alarmering til: 112 Der har i Danmark ikke tidligere forekommet uheld på banen, hvor publikum har været involveret. Risikoen for at biler eller dele af biler forlader banen og havner ude blandt publikum er meget lille. Den specielle baneopbygning med beton og sikkerhedshegn sikrer, at forulykkede biler bliver på baneområdet. Ved uheld på banen, hvor publikum er involverede følges instruks B. Ad C: Uheld i telt-områder (brand) alarmering til: 112 Teltområderne ved CRAA er koncentreret 1: Langs Niels W. Gadesvej i Mindeparken den sydlige del af Tangkrogen, 2: samt på vandsiden af Strandvejen fra nr. 122 til nr. 126 (Strandlyst?)

16 Side 16 af 31 Risikoen for udrykning ved brand er lille. Teltene overholder myndighedernes krav og retningslinier, og der er det reglementerede slukningsudstyr til stede, således at personalet selv er i stand til at klare mindre situationer. Opstår der alligevel brand, hvor der er behov for at tilkalde brandvæsenet, stoppes motorløbet øjeblikkeligt, adgangsvejene åbnes ligesom adgangskontrollen adviseres, således at brand-køretøjer har fri og uhindret adgang. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks C. Ad D: Beboer relaterede situationer (brand, sygdom, uheld) alarmering til: 112 Risikoen for udrykning med ambulance til beboelsesområderne må absolut siges at være til stede. Vi har derfor udarbejdet denne beredskabsplan med henblik på med kort varsel at kunne stoppe motorløbet, åbne adgangsvejene og advisere adgangskontrollen, således at ambulancer og redningskøretøjer har fri og uhindret adgang. Vi har ikke et brandberedskab for brande i beboelsesområderne, men tilkalder straks brandvæsenet via 112. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks D. Ad E: Vejrlig Der vil løbende blive indhentet løbende informationer fra DMI af løbets pressetjeneste, som meddeles publikum. Udarter vejret sig i en sådan grad, at der kan opstå fare (oversvømmelse nedstyrtning af træer o.l.) vil arrangementet blive aflyst på foranledning af løbets ledelse og beredskabschefen. Såfremt arrangementet aflyses informeres publikum via arrangementets speaker og opfordres til at forlade pladsen af de normale ud/nødudgange. Arrangementets vagter sikrer, at pladsen forlades i ro og orden. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks E.

17 Side 17 af Parkering og trafik: Hele området omkring Mindeparken er afspærret for almindelig trafik med omkørsel fra Oddervej mod Strandvejen via Rosenvangs Alle og Jyllandsalle. Der vil ligeledes blive etableret omkørsel mod NORD fra Oddervej ad Ringvej SYD til Skanderborgvej og mod SYD ad Marselis Boulevard til Skanderborg til Ringvej SYD. Parkering anvises/reguleres så den primære parkering foregår på Travbanens område, hvor CRAA har indgået en aftale. Der vil være skråparkering på Kongevejen fra Marselis Grønnevej frem til Dalgas Avenue. Et mindre antal officials vil campere i Mindeparken ved den store grus-p-plads. Omfanget er dog begrænset. 9. Beredskabet, daglig briefing: Beredskabschefen, lægerne og løbslederen afholder briefingmøde med alle involverede parter i beredskabet inkl. flagofficials hver dag kl Alle personer, der har indflydelse på sikkerheden har intern radiokontakt. Kommunikationen fremgår af kommunikationsnettet side 3.

18 Side 18 af INSTRUKS A: Ved ulykke på banen: Ved ulykke på banen rapporteres dette fra flagposterne til løbslederen som hvis ulykken er alvorlig beordrer rødt flag til alle flagposterne. Rødt flag medfører at løbet stoppes omgående og alle biler kører til garage (kører i pit). Føreren af den forulykkede bil forlader den, hvis han ellers kan, og bilen overlades til de nærmeste officials. Hvis ulykken er alvorlig, informerer løbslederen beredskabschefen og tilkalder en læge til det aktuelle ulykkessted. Løbslederen overtager herefter det videre forløb vedrørende det materielle, mens beredskabschefen og stævnelægen overtager ansvaret for de involverede personer. Ved flere tilskadekomne sendes ambulancen straks til stedet. Beredskabschefen i samråd med stævnelægen - tilkalder evt. nødvendig assistance fra 112 med angivelse af adgangsvej. Kontaktpunkt er ADGANGSVEJ 1 ved hovedindgangen på Chr. Filtenborg Plads/Strandvejen Beredskabschefen sørger for, at adgangsvejen er ryddet, og at der tages imod udrykningen ved kontaktpunktet. Beredskabschefen leder indsatsen på stedet indtil Politiets/brandvæsenets indsatsleder er på stedet og tager over. Beredskabschefen er udstyret med radio og mobiltelefon. Beredskabschefen orienterer speakeren, som orienterer publikum om ulykken og dens omfang. Ligesom officials og andet personale modtager instrukser. Når arealet er ryddet overtager banechefen ansvaret for, at banen bliver ryddeliggjort og autoværn og hegn genetableres, så løbet kan genoptages. Beredskabschefen, løbslederen skal hurtigst muligt træffe bestemmelse om, om løbet skal fortsætte eller aflyses, hvorefter publikum orienteres via speakeren.

19 Side 19 af 31 Action cards til Instruks A: Action Card A/1 Beredskabschefen Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Melding tilgår fra løbslederen Tilkalder i samråd med lægen evt. nødvendig assistance fra 112 med angivelse af adgangsvej evt. informere vagter om at åbne adgangsvejen, og informerer ryttergårdschefen om, at adgangsvejen er ryddet samt at der tages imod udrykningen. Ved Brand: Beordre vagterne til at sikre fri udgang ved nødudgangene informerer speakeren om anvisninger overdrager kommandoen til politiets eller brandvæsenets indsatsleder, hvis de kommer. Beredskabschefen, løbsleder og Race Organizer træffer beslutning om motor løbet kan fortsætte eller aflyses. Action Card A/2 Løbslederen Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Melding tilgår fra en af flag posterne. stopper øjeblikkeligt al kørsel på banen tilkalder lægen til ulykkesstedet informerer beredskabschefen får banen ryddet, når det er muligt Beredskabschefen, løbsleder og Race Organizer træffer beslutning - om motor løbet kan fortsætte eller skal aflyses Action Card A/3 Flag officials Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Ved personskade: Rapporter til løbslederen kort og præcist om ulykken. Hvor er det sket Hvad er der sket Og hvem der er involveret i ulykken, Fører og/eller publikum Løbslederen beordrer rødt flag til alle flagposter. Ved Brand: Rapporter til løbslederen kort og præcist om ulykken. Hvor er det sket Hvad er der sket og hvem der er involveret i ulykken, fører og/eller publikum Action Card A/4 Vagtmandskabet Ved alvorlig ulykke på området: Melding tilgår fra beredskabschefen adgangsvejen åbnes og ryddes der tages imod udrykningen udrykningen ledsages evt. til ulykkesstedet afspærring af ulykkesområdet sikre at nødudgangene er fri Redning og brandslukning iværksættes indtil Aarhus Brandvæsen evt. ankommer, hvorefter deres indsatsleder overtager kommandoen.

20 Side 20 af INSTRUKS B: Ulykke hvor publikum er involveret. Ved ulykke på banen som involverer publikum rapporteres dette fra flagposterne til løbslederen, som beordrer rødt flag til alle flagposterne. Rødt flag medfører at løbet stoppes omgående og alle biler kører til depot. Beredskabschefen alarmerer straks 112 med angivelse af adgangsvej (e).sender straks banens læger og redningspersonel/ambulancer til stedet. Beredskabschefen sørger for at adgangsvejen er ryddet, og at der tages imod udrykningen ved kontaktstedet. Beredskabschefen begiver sig straks til ulykkesstedet og leder indsatsen på stedet indtil politiets/brandvæsenets indsatsleder er fremme. Kontaktpunkt er ADGANGSVEJ 1 ved hovedindgangen på Chr. Filtenborg Plads/Strandvejen. Kommandostade oprettes ved beredskabet på Strandvejen ud for nr Beredskabschefen, indsatslederen og løbslederen beslutter, hvad speakeren skal meddele publikum om ulykken og dens omfang og opfordrer publikum til at give plads ved ulykkesstedet og opretholde ro og orden og følge de anvisninger, der gives. Beredskabschefen, løbslederen og banechefen skal hurtigst muligt træffe bestemmelse om løbet skal fortsætte eller aflyses. Besluttes det at afbryde løbet informeres publikum, og de anmodes om stille og roligt at begive sig mod udgangene. Der gives melding til vagtmandskabet om, at sikre vidner til politiets ankomst til stedet.

21 Side 21 af INSTRUKS C: Ved Brand: 1. Redning og brandslukning iværksættes. Beredskabschefen og stævnelægen vurderer behovet for yderligere assistance. Beredskabschefen Alarmer 112 og tager imod brandvæsnet på det ved alarmeringen opgivne kontaktpunkt Hvis Århus Brandvæsen involveres overtager deres indsatsleder. 2. Beredskabschefen orienterer i samråd med løbslederen og speakeren om ulykken. 3. Beredskabschefen beordrer vagtpersonalet til at holde nødudgangene fri. 4. Beredskabschefen, løbslederen og sportsmanager, samt politi og indsatslederen fra brandvæsenet, såfremt de er involveret, træffer beslutning om, om løbet kan fortsætte eller skal aflyses.

22 Side 22 af INSTRUKS D: Ved udrykning, hvor beboere er involveret: Ved udrykning hvor beboere er involveret er der 2 muligheder for alarm: 1) Beboeren anmoder CRAA organisationen om udrykning til en nærmere angivet hændelse eller 2) En beboer har kontaktet 112 angående hjælp til en nærmere angivet hændelse. Ad 1) Beredskabschefen alarmerer 112 med angivelse af navn og adresse på skadelidte og videregiver sine oplysninger fra den indgåede anmeldelse. Beredskabschefen alarmerer Løbslederen, som straks beordrer rødt flag til alle flagposter, så løbet stoppes. Beredskabschefen sørger for, at adgangsvejen er ryddet, så udrykningen har uhindret adgang til skadestedet. Ad 2) 112 foretager alarm opkald til beredskabet Beredskabet foranlediger straks løbet stoppet, såfremt hændelsen sker i løbsafviklingstidsrummet.vagten ved indgangen underrettes og drager omsorg for, at adgangsvejen er fri, så udrykningen har fri og uhindret adgang til skadestedet. Såfremt hændelsen sker uden for løbsafviklingstidsrummet, Har beredskabet ansvaret for, at adgangsvejen er fri, således at. udrykningen har fri og uhindret adgang til skadestedet.

23 Side 23 af Udrykning til boligområderne. Adgangsvej a) Ved udrykning til boligområdet i Mindeparken v/niels W. Gades Vej. P. Heises Vej og J. P. E. P. Hartmanns Vej.- køres der ind i området fra Carl Nielsens Vej. Adgangsvej b) På Strandvejen ved nr. 118 etableres der en sluse, således at ambulancekøretøjer frit kan komme til de berørte boliger på Strandvejen. Adgangsvej c) Ved udrykning til boligområdet syd for Oddervej v/emil Hornemanns Vej- Julius Bechgaards Vej - H. C. Lumbyes Vej køres der ind i området fra Strandvejen. Adgangsvej d) På Oddervej østlige og vestlige sider vil der være adgang fra Oddervej ved Kongevejen.

24 Side 24 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 1/3 Adgangsvej a) Adgangsvej b)

25 Side 25 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 2/3 Adgangsvej c)

26 Side 26 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 3/3 Adgangsvej d)

27 Side 27 af Særlige forhold Særlige forhold omkring strømsvigt gidsel/terror/bombetrusler benzintank- broer og tribuner. Endvidere forhold omkring telte over 150 personer action v/filtenborg Plads og flagposter. Strømsvigt I tilfælde af strømsigt starter nødgeneratoren og publikum kan stadig informeres via højtaler. Gidsel/terror/bombetrusler Politiet er på forhånd informeret om arrangementet og de VIP personer, der er til stede. Såfremt der indløber anmeldelse om ovenstående SKAL beredskabschefen STRAKS underrettes og såfremt det er muligt, skal opkaldet omstilles til ham. Beredskabschefen vil straks underrette politiet og skal herefter disponere efter de instrukser, der modtages herfra. Fund af mistænkelige genstande Såfremt man finder/gøres opmærksom på en genstand, der giver anledning til at tro, at den er henstillet med kriminelle formål, skal første mand på stedet give en beskrivelse af genstanden og stedets nøjagtige placering. Stedet sikres med rimelig afstand til publikum. Politi tilkaldes og foretager de videre dispositioner. Benzintank Den godkendte benzintank er placeret på et godkendt indhegnet område på Tangkrogen, som fremgår af et senere udfærdiget kort over Tangkrogen. Benzintanken vil være bemandet med professionelt personale fra Shell og de vil nøje følge de sikkerhedsmæssige instrukser, der foreligger. Skulle det imidlertid ske trods de omfattende sikkerhedsforanstaltninger at der sker et udslip eller en anden sikkerhedsbrist vil Århus Brandvæsen straks blive tilkaldt. Et større område omkring tanken vil straks blive afspærret af arrangementets vagter, der på forhånd er instrueret herom. Broer/tribuner Alle er godkendte af Århus kommune. De vil alle være bevogtet af vagter. Telte over 150 personer Telte over 150 personer vil blive opstillet og indrettet i henhold til retsinformations bkg. nr af 18/ stk. 3.

28 Side 28 af 31 Vedrørende telte-broer-tribuner Der kræver godkendelse af bygningsmyndigheden, vil der blive indsendt ansøgning til bygningsinspektoratet. Der udfærdiges en målfast plan over salgsområdet og der vil blive udarbejdet et kort over hele områdets indretning. Flagposter Der er oprettet 15 faste poster omkring banen. De er alle bemandet af godkendt personale fra Aarhus Automobil Sport (AAS). Hver person er udstyret med en 6 kg. pulverslukker. Christian Filtenborg Plads Vil være døgnbemandet af hjemmeværn og vagter og der foreligger i beredskabsplanen klare instrukser vedrørende en eventuel redningsindsats i området.

29 Side 29 af 31 Sundhedsfagligt beredskab. Sundhedsfagligt beredskab Til at koordinere den sundhedsmæssige indsats i området er der en ansvarshavende læge, der er tilknyttet lægebilen, der fysisk er placeret ved ambulance/redningsmandskab. Lægen er i telefonisk og radiomæssig kontakt med alle relevante funktioner. Den ansvarshavende læge (ANSL) er fælles kontaktperson for sundhedspersonalet. Opgaven er at sikre, at ressourcerne benyttes på de relevante områder. (ANSL) rådgiver/prioriterer førstehjælper funktionen. Såfremt der forefindes en anden kompetent læge, fungerer denne som behandlende læge i tilfælde af flere tilskadekomne på en gang. ANSL informeres altid, når der rekvireres ambulance ved alvorlige ulykker, eller andre hændelser, hvor der er brug for akut livreddende behandling eller ambulance transport. ANSL vurderer skadestedet, herunder antal og art af tilskadekomne og tager tiltag til at forebygge og stoppe nye skader. ANSL leder den medicinske indsats på skadestedet og vurderer behovet for tilkald af mere personel/materiel. ANSL informerer beredskabschefen om skadernes omfang. Førstehjælpere Samaritterne stiller med to førstehjælpsgrupper der opholder sig på pladsen for behandling af mindre skader blandt publikum og andre. Der forefindes en hjertestarter ved hver førstehjælpsgruppe.

30 Side 30 af 31 Beredskabsplan CRAA 2014 for Hjemmeværnet og ekstern vagt. HJV vil fra fredag den 16. maj kl til søndag den 18. maj kl etablere bevogtning af det ydre samt det indre hegn i dag- og nattetimerne. Ligeledes vil indgangene blive bevogtet i nattetimerne. Ekstern vagt har bevogtning/hundepatrulje i området fra torsdag 15.maj kl til søndag 18. maj kl Der vil i tidsrummet lørdag 10. maj og til onsdag 21. maj i tidsrummet kl til kl være kørende patrulje i hele området, jfr. side 9. Udføres af ekstern vagt. HJV vil fra fredag 16. maj kl til søndag 18. maj kl opstille KSN på Filtenborg Plads. Alt RDO kommunikation for: HJV bevogtning, ekstern vagt samt de frivillige som har adgangs / billetkontrol vil blive styret fra KSN ved Filtenborg Plads. KSN har via SINE RDO kontakt med Århus Brandvæsen. Staben v/kompagnichef Lars Andersen leder KSN og indsatsen. Telefon numre: Vagth.officer KSN Chef for ovennævnte: Lars Andersen Kaptajn Kompagnichef - Eshøj Hærhjemmeværns Distrikt Østjylland

31 Side 31 af Bilag A -til alarmcentral og Falck: Forhold omkring akut udrykning til området omkring Mindeparken Den 10/5 kl Carl Nielsens Vej spærres nederste del mellem Niels W. Gades Vej og Strandvejen er åben for kørsel i begge retninger. Den 13/5 kl Kongevejen lukkes for gennemkørsel mellem rundkørsel og Oddervej. Den 14/5 kl Strandvejen og Oddervej lukkes for trafik. Alle veje åbnes igen den 19/5 kl Sker der udrykning til området efter den 14/5 kl SKAL følgende nummer kontaktes for passage: Ring:

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK SUNDHEDSMINISTERIET OG AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK SEPTEMBER 1991 PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK Udvalget om præhospital behandling BETÆNKNING NR. 1225 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere