Beredskabsplan for Classic Race Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Classic Race Aarhus"

Transkript

1 Side 1 af 31 Beredskabsplan for Classic Race Aarhus Den 16. til 18. Maj 2014 KAN:

2 Side 2 af 31 Indhold 1. Telefon liste Intern telefon liste: Ekstern telefon liste: Kommunikationsnet Indledning Classic Race Aarhus Målsætning for CRAA Tid og sted: Deltagere: Organisationen under løbet: Det stedlige beredskab, Områdets afspærring og bevogtning Kørsels- og parkeringsvejledning Banen Risikovurdering: Parkering og trafik: Beredskabet, daglig briefing: INSTRUKS A: Ved ulykke på banen: Action cards til Instruks A: INSTRUKS B: INSTRUKS C: INSTRUKS D: Udrykning til boligområderne Udrykning til boligområderne skitse 1/ Udrykning til boligområderne skitse 2/ Udrykning til boligområderne skitse 3/ Særlige forhold Strømsvigt Gidsel/terror/bombetrusler Fund af mistænkelige genstande Benzintank Broer/tribuner Telte over 150 personer Vedrørende telte-broer-tribuner... 28

3 Side 3 af Flagposter Christian Filtenborg Plads Sundhedsfagligt beredskab Førstehjælpere Bilag A... 31

4 Side 4 af Telefon liste Intern telefon liste: Alarm-opkald uden for løbsafviklingen: 0: Beredskabsrum: Vagttelefon 1: Beredskabschef: K A Nielsen 2: Område Ansvarlig (telte m.m.) Lars Tolstrup 3: Løbsleder: Jens Munkholm 4: Ansvarshavende læge: Finn Jacobsen 5: Baneansvarlig: Peter Mikkelsen 6: Banechef : Per Damgaard Jensen Rydningschef: Anders Borg Peter Faaborg 7: Aros Vagt: John Bundgaard 8: Hjemmeværnet: Lars Andersen 9: Depotchef: Peter Vestergaard 10: Paddockchef: Jens Peter Holmelund 11: Sportsmanager: Henrik Strandgaard

5 Side 5 af 31 Ekstern telefon liste: Alarm: 112 Vagtcentral / Politi 114 og Vagthavende direkte (Bruges kun af CRAA Beredskabs Chef) Kontaktpunkt er angivet som Chr. Filtenborg Plads (Strandvejen) Århus Brandvæsen AMK (Akut medicinsk koordinationscenter) Denne beredskabsplan for Classic Race Aarhus er sendt til: Alarm 112, Århus Brandvæsen, Falck, Politiet, Region Midt, AMK-Hospitalet, Lægeambulancen Aarhus og Århus kommune.

6 Side 6 af Kommunikationsnet Grundet antal radioer, radio-systemer og disses begrænsninger, køres der på 4 forskellige net. OBS: Disse net kan ikke snakke sammen.

7 Side 7 af 31 Adgangsveje ADGANGSVEJ 1 Kontaktpunkt Nødudgang 1 ENTRE Nødudgang 5 KOMMANDOSTADE Løbsledelse/Banechef Beredskabschef ENTRE Nødudgang 4 REDNINGS- BEREDSKAB 2 ambulancer Lægebil Bjærgningskøretøj ALTERNATIV ADGANGSVEJ 2 Nødudgang 2 ENTRE Nødudgang 3

8 Side 8 af Indledning Classic Race Aarhus Selskabet bag CRAA er en fond: Fonden for Classic Race Aarhus Søsterhøjvej Højbjerg Tlf: Cvr. Nr Fonden ledes af en bestyrelse som består af: Niels Brøchner, formand Claus Søgaard Poulsen ( Vice formand) Jens Højmark (Bestyrelses medlem) Områdeansvarlig: Lars Tolstrup Pressechef: Claus Ebberfeld Målsætning for CRAA CRAA tilstræber at publikum, kørere, officials samt medhjælpere skal have en høj og professionel service, når det gælder forebyggelse og behandling af sygdom, ulykke og tilskadekomst. CRAA foretager sikkerhedsvurderinger med forebyggende initiativer, opretter funktioner til at behandle og visitere ved sygdom samt tilgodeser behovet for en godkendt plan for beredskabet ved en større ulykke eller katastrofe. CRAA s målsætning er at have et optimalt fortløbende samarbejde med eksterne myndigheder således, at beredskabets omfang og opbygning er afstemt til krav og behov.

9 Side 9 af 31 Tid og sted: Classic Race Aarhus afvikles i et afspærret område på vejene rundt om Mindeparken (se Fig. 1): Strandvejen Oddervej Kongevejen Carl Nielsens Vej Løbet afvikles: Fredag den 16. maj kl Deltagere: Lørdag den 17. maj kl Søndag den 18. maj kl Der deltager ca. 300 kørere fordelt over forskellige klasser med hovedvægten lagt på klassiske køretøjer. DTC-klassen indgår igen i år nyere køretøjer hvor resultatet tæller til danmarksmesterskabet. Alle kørere/køretøjer/bane godkendes af DASU inden løbets afholdelse.

10 Side 10 af Organisationen under løbet: CRAA ledes under selve arrangementet af en løbsledelse i henhold til DASU reglement for banesport. Løbsledelsen består af en løbsleder, en beredskabschef og en banechef samt 2 læger (nøglepersoner). Derudover er der ca. 60 uddannede officials med erfaring i redning og brandbekæmpelse Løbsledelsen træffer de overordnede beslutninger vedr. arrangementets afvikling bl.a. med særligt fokus på publikums- og officials sikkerhed. Beredskabschef Knud Arne Nielsen Løbsleder Jens Munkholm Områdeansvarlig Lars Tolstrup Ansvarshavende læge Finn Jacobsen Indgangskontrol Officials Redningsmandskab Politihjemmeværn Hjemmeværn Vagt Det stedlige beredskab, Placering: På vejstykket mellem Strandvejen og indkørslen til Mindeparken Det stedlige beredskab består under arrangementet af: 2 stk. 6 kg brandslukkere på hver af de 15 flagposter Der placeres ladvogne fordelt omkring banen som angivet på kort. 1 redningsbil med klippeværktøj/m. primestar 1 stk Unimog 4x4 2 ambulance 2 læger - lægebil 2 samarittertelte med hver 4 samaritter der medbringer 2 bårer. og hjertestartere. Placeres i Mindeparken og Tangkrogen ved Carl Nielsens Vej. Politiet har kompetencen vedr. ambulance, samaritter i henhold til bekendtgørelsens 14. Løbsledelse beredskab - redningsmateriel og flagposters placering se Figure 2

11 Side 11 af Områdets afspærring og bevogtning Hele området er indhegnet med et almindeligt 2 meter højt byggehegn. Kørsels- og parkeringsvejledning Kørsels- og parkerings forhold for beboerne på Carl Nielsens Vej, Niels W. Gades Vej, P. Heises Vej, Kuhlausvej, J.P. Hartmanns Vej og Strandvejen. Der vil blive etableret en sluse på Carl Nielsens Vej ud for Niels W. Gades Vej lige overfor vejen der fører ind til SOK s område. Denne vej fører helt frem til Kongevejen, hvor der vil blive etableret en vagtpost samt en lys regulering af trafikken. Lys regulering vil blive kontrolleret af løbs ledelsen og vil kun tillade trafik ind i området når der ikke køres på banen. Kørsels- og parkeringsvejledning for beboerne på Strandvejen Nord mellem Carl Nielsens Vej, og Filtenborg Plads. Fortovet vil være frit, så trafik til fods er uhindret. Kørsels- og parkeringsvejledning for beboerne, Strandvejen Syd, syd for Oddervej: Fortovet vil være frit, så trafik til fods er uhindret. Fra den 10. maj kl. 21:00 vil der være vagter i området omkring: Strandvejen - Kongevejen - Oddervej, Carl Nielsens Vej og Mindeparken. Vagten udføreres af ekstern vagt jfr. Beredskabsplanen for hjemmeværnet og ekstern vagt side 21, afsnit 3. Procedure for Slusen- : ( v/sok Carl Nielsens Vej Niels W. Gadesvej). Når der køres på banen, er slusen spærret af hegn og bevogtet af 1 mand på hver side af vejen. Når Løbsledelsen melder over radioen, at banen er fri og tømt for biler, åbner slusemandskabet hegnet (hvis der er behov for det), og går fra hver sin side over vejen med et kraftigt tov, for derved at spærre banen ved åbning af slusen. Når den aktuelle trafik har passeret slusen, lukker sluse-mandskabet atter slusen og hegnet hvorefter de melder til Løbsledelsen, at banen atter er klar. Først herefter vil der igen blive dirigeret biler på banen. Trafik lys følger åbning/lukning af slusen.

12 Side 12 af 31 Uden for løbsafviklings-tidspunkterne er der kun adgang til banen og til beboelsesområderne samt til hotel Marselis : ad de bemandede indgange: Adgangsvejene 1 Filtenborg Plads Adgangsvej 2 Oddervej Flugtveje: Ind- og udgangene og 4 vil i tilfælde af rømning af området anvendes som nødudgange og der vil ved hver ind- og udgang blive placeret store højtsiddende grønne bannere med hvid tekst UDGANG. Der vil på pladsen blive opsat skilte, der viser vej til udgangene. Nødudgang 5 etableres i Tangkrogens syd-østlige hjørne.

13 Side 13 af Banen. Banen etableres rundt om Mindeparken og omfatter dele af vejene Strandvejen, Oddervej, Kongevejen og Carl Nielsens Vej. Banens bander etableres med et autoværnsprofil på indersiden og betonklodser, som er sammenkædet på ydersiden. I betonbanden er der åbninger, der muliggør, at racerbilerne - og andre køretøjer - kan komme ind og ud på banen. Åbningen skal etableres, så der kan komme en ambulance igennem. Der etableres et beredskab, der akut kan etablere en åbning i banderne i tilfælde af brand i parcelhus el. lign. Beredskabet kan være i form af et køretøj/truck, der på kort tid kan gennembryde banderne og give adgang til sluknings udstyr og personel. Tidsforbruget til at etablere en åbning skal modsvare den tid, brandvæsnet vil bruge til at komme til stedet. For at holde tilskuerne på afstand etableres der 2 meter bag banden et 2 meter højt byggepladshegn stående i betonklodser, de enkelte sektioner kædes sammen med stålwire. Hele arrangementet begrænses af et områdehegn, som dels tjener til afgrænsning af arealet og dels tjener til at sikre, at antallet af gratister er minimalt. Områdehegnets enkelte sektioner er kædet sammen med en stålwire. Broer over banen skal have en min. frihøjde på 360 cm Der skal være en fri brandredningsvej langs bebyggelsen på Strandvejen, Oddervej og på Carl Nielsens Vej. Redningsvejen skal være min. 3,5 meter målt til evt. Boders udhæng. Banen godkendes af Dansk Automobil Sports Union ( DASU) og politiet. CRAA s Kommandostade vil være i dommertårnet på Strandvejen ud for nr (Se Figure 1) Der er ikke installeret fastnettelefon, men telefonkommunikation vil ske til beredskabschef Knud A. Nielsen Dommertårn og Kommandostade er placeret på landsiden af Strandvejen lige efter nr. 122 Figure 1 Placering af dommertårn og kommandostade

14 Side 14 af Figure 2 Flagpooster mm. placering

15 Side 15 af Risikovurdering: Risikovurderingen kan deles op i følgende hovedpunkter: A: Motorløbet, uheld på banen B: Uheld på banen, hvor publikum er involverede C: Uheld i telt-områder, f. eks. brand D: Beboer relaterede situationer (brand, sygdom, uheld) E: Vejrlig Størst risiko bedømmes til at være uheld på selve banen ved uheld mellem kørerne. Der forventes et tilskuer antal på til hver dag. Der vil maksimalt blive solgt billetter til de to løbsdage. Publikum forventes at bestå af hovedsagelig mænd i den modne alder, men dog også en del unge mennesker, som ikke forventes at være grupper, derudover vil der være en del fædre med børn og endelig familier (far og mor) med børn. Der forventes ikke at opstå situationer, hvor publikum maser sig sammen med fare for, at nogen personer vil blive klemt inde. Ad A: Uheld på banen i henhold til reglement for automobil sport Mindre uheld på banen forekommer alt andet lige i alle heats over begge dage. Normalt er der ved denne type arrangementer ikke personskade og løbsledelsen følger normal procedure ved fjernelse af havarerede køretøjer. Ved uheld på banen hvor der er personskade følges instruks A. Ad B: Uheld, hvor publikum er involverede alarmering til: 112 Der har i Danmark ikke tidligere forekommet uheld på banen, hvor publikum har været involveret. Risikoen for at biler eller dele af biler forlader banen og havner ude blandt publikum er meget lille. Den specielle baneopbygning med beton og sikkerhedshegn sikrer, at forulykkede biler bliver på baneområdet. Ved uheld på banen, hvor publikum er involverede følges instruks B. Ad C: Uheld i telt-områder (brand) alarmering til: 112 Teltområderne ved CRAA er koncentreret 1: Langs Niels W. Gadesvej i Mindeparken den sydlige del af Tangkrogen, 2: samt på vandsiden af Strandvejen fra nr. 122 til nr. 126 (Strandlyst?)

16 Side 16 af 31 Risikoen for udrykning ved brand er lille. Teltene overholder myndighedernes krav og retningslinier, og der er det reglementerede slukningsudstyr til stede, således at personalet selv er i stand til at klare mindre situationer. Opstår der alligevel brand, hvor der er behov for at tilkalde brandvæsenet, stoppes motorløbet øjeblikkeligt, adgangsvejene åbnes ligesom adgangskontrollen adviseres, således at brand-køretøjer har fri og uhindret adgang. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks C. Ad D: Beboer relaterede situationer (brand, sygdom, uheld) alarmering til: 112 Risikoen for udrykning med ambulance til beboelsesområderne må absolut siges at være til stede. Vi har derfor udarbejdet denne beredskabsplan med henblik på med kort varsel at kunne stoppe motorløbet, åbne adgangsvejene og advisere adgangskontrollen, således at ambulancer og redningskøretøjer har fri og uhindret adgang. Vi har ikke et brandberedskab for brande i beboelsesområderne, men tilkalder straks brandvæsenet via 112. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks D. Ad E: Vejrlig Der vil løbende blive indhentet løbende informationer fra DMI af løbets pressetjeneste, som meddeles publikum. Udarter vejret sig i en sådan grad, at der kan opstå fare (oversvømmelse nedstyrtning af træer o.l.) vil arrangementet blive aflyst på foranledning af løbets ledelse og beredskabschefen. Såfremt arrangementet aflyses informeres publikum via arrangementets speaker og opfordres til at forlade pladsen af de normale ud/nødudgange. Arrangementets vagter sikrer, at pladsen forlades i ro og orden. Ved uheld i beboer relaterede situationer følges instruks E.

17 Side 17 af Parkering og trafik: Hele området omkring Mindeparken er afspærret for almindelig trafik med omkørsel fra Oddervej mod Strandvejen via Rosenvangs Alle og Jyllandsalle. Der vil ligeledes blive etableret omkørsel mod NORD fra Oddervej ad Ringvej SYD til Skanderborgvej og mod SYD ad Marselis Boulevard til Skanderborg til Ringvej SYD. Parkering anvises/reguleres så den primære parkering foregår på Travbanens område, hvor CRAA har indgået en aftale. Der vil være skråparkering på Kongevejen fra Marselis Grønnevej frem til Dalgas Avenue. Et mindre antal officials vil campere i Mindeparken ved den store grus-p-plads. Omfanget er dog begrænset. 9. Beredskabet, daglig briefing: Beredskabschefen, lægerne og løbslederen afholder briefingmøde med alle involverede parter i beredskabet inkl. flagofficials hver dag kl Alle personer, der har indflydelse på sikkerheden har intern radiokontakt. Kommunikationen fremgår af kommunikationsnettet side 3.

18 Side 18 af INSTRUKS A: Ved ulykke på banen: Ved ulykke på banen rapporteres dette fra flagposterne til løbslederen som hvis ulykken er alvorlig beordrer rødt flag til alle flagposterne. Rødt flag medfører at løbet stoppes omgående og alle biler kører til garage (kører i pit). Føreren af den forulykkede bil forlader den, hvis han ellers kan, og bilen overlades til de nærmeste officials. Hvis ulykken er alvorlig, informerer løbslederen beredskabschefen og tilkalder en læge til det aktuelle ulykkessted. Løbslederen overtager herefter det videre forløb vedrørende det materielle, mens beredskabschefen og stævnelægen overtager ansvaret for de involverede personer. Ved flere tilskadekomne sendes ambulancen straks til stedet. Beredskabschefen i samråd med stævnelægen - tilkalder evt. nødvendig assistance fra 112 med angivelse af adgangsvej. Kontaktpunkt er ADGANGSVEJ 1 ved hovedindgangen på Chr. Filtenborg Plads/Strandvejen Beredskabschefen sørger for, at adgangsvejen er ryddet, og at der tages imod udrykningen ved kontaktpunktet. Beredskabschefen leder indsatsen på stedet indtil Politiets/brandvæsenets indsatsleder er på stedet og tager over. Beredskabschefen er udstyret med radio og mobiltelefon. Beredskabschefen orienterer speakeren, som orienterer publikum om ulykken og dens omfang. Ligesom officials og andet personale modtager instrukser. Når arealet er ryddet overtager banechefen ansvaret for, at banen bliver ryddeliggjort og autoværn og hegn genetableres, så løbet kan genoptages. Beredskabschefen, løbslederen skal hurtigst muligt træffe bestemmelse om, om løbet skal fortsætte eller aflyses, hvorefter publikum orienteres via speakeren.

19 Side 19 af 31 Action cards til Instruks A: Action Card A/1 Beredskabschefen Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Melding tilgår fra løbslederen Tilkalder i samråd med lægen evt. nødvendig assistance fra 112 med angivelse af adgangsvej evt. informere vagter om at åbne adgangsvejen, og informerer ryttergårdschefen om, at adgangsvejen er ryddet samt at der tages imod udrykningen. Ved Brand: Beordre vagterne til at sikre fri udgang ved nødudgangene informerer speakeren om anvisninger overdrager kommandoen til politiets eller brandvæsenets indsatsleder, hvis de kommer. Beredskabschefen, løbsleder og Race Organizer træffer beslutning om motor løbet kan fortsætte eller aflyses. Action Card A/2 Løbslederen Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Melding tilgår fra en af flag posterne. stopper øjeblikkeligt al kørsel på banen tilkalder lægen til ulykkesstedet informerer beredskabschefen får banen ryddet, når det er muligt Beredskabschefen, løbsleder og Race Organizer træffer beslutning - om motor løbet kan fortsætte eller skal aflyses Action Card A/3 Flag officials Ved alvorlig ulykke med personskade på banen: Ved personskade: Rapporter til løbslederen kort og præcist om ulykken. Hvor er det sket Hvad er der sket Og hvem der er involveret i ulykken, Fører og/eller publikum Løbslederen beordrer rødt flag til alle flagposter. Ved Brand: Rapporter til løbslederen kort og præcist om ulykken. Hvor er det sket Hvad er der sket og hvem der er involveret i ulykken, fører og/eller publikum Action Card A/4 Vagtmandskabet Ved alvorlig ulykke på området: Melding tilgår fra beredskabschefen adgangsvejen åbnes og ryddes der tages imod udrykningen udrykningen ledsages evt. til ulykkesstedet afspærring af ulykkesområdet sikre at nødudgangene er fri Redning og brandslukning iværksættes indtil Aarhus Brandvæsen evt. ankommer, hvorefter deres indsatsleder overtager kommandoen.

20 Side 20 af INSTRUKS B: Ulykke hvor publikum er involveret. Ved ulykke på banen som involverer publikum rapporteres dette fra flagposterne til løbslederen, som beordrer rødt flag til alle flagposterne. Rødt flag medfører at løbet stoppes omgående og alle biler kører til depot. Beredskabschefen alarmerer straks 112 med angivelse af adgangsvej (e).sender straks banens læger og redningspersonel/ambulancer til stedet. Beredskabschefen sørger for at adgangsvejen er ryddet, og at der tages imod udrykningen ved kontaktstedet. Beredskabschefen begiver sig straks til ulykkesstedet og leder indsatsen på stedet indtil politiets/brandvæsenets indsatsleder er fremme. Kontaktpunkt er ADGANGSVEJ 1 ved hovedindgangen på Chr. Filtenborg Plads/Strandvejen. Kommandostade oprettes ved beredskabet på Strandvejen ud for nr Beredskabschefen, indsatslederen og løbslederen beslutter, hvad speakeren skal meddele publikum om ulykken og dens omfang og opfordrer publikum til at give plads ved ulykkesstedet og opretholde ro og orden og følge de anvisninger, der gives. Beredskabschefen, løbslederen og banechefen skal hurtigst muligt træffe bestemmelse om løbet skal fortsætte eller aflyses. Besluttes det at afbryde løbet informeres publikum, og de anmodes om stille og roligt at begive sig mod udgangene. Der gives melding til vagtmandskabet om, at sikre vidner til politiets ankomst til stedet.

21 Side 21 af INSTRUKS C: Ved Brand: 1. Redning og brandslukning iværksættes. Beredskabschefen og stævnelægen vurderer behovet for yderligere assistance. Beredskabschefen Alarmer 112 og tager imod brandvæsnet på det ved alarmeringen opgivne kontaktpunkt Hvis Århus Brandvæsen involveres overtager deres indsatsleder. 2. Beredskabschefen orienterer i samråd med løbslederen og speakeren om ulykken. 3. Beredskabschefen beordrer vagtpersonalet til at holde nødudgangene fri. 4. Beredskabschefen, løbslederen og sportsmanager, samt politi og indsatslederen fra brandvæsenet, såfremt de er involveret, træffer beslutning om, om løbet kan fortsætte eller skal aflyses.

22 Side 22 af INSTRUKS D: Ved udrykning, hvor beboere er involveret: Ved udrykning hvor beboere er involveret er der 2 muligheder for alarm: 1) Beboeren anmoder CRAA organisationen om udrykning til en nærmere angivet hændelse eller 2) En beboer har kontaktet 112 angående hjælp til en nærmere angivet hændelse. Ad 1) Beredskabschefen alarmerer 112 med angivelse af navn og adresse på skadelidte og videregiver sine oplysninger fra den indgåede anmeldelse. Beredskabschefen alarmerer Løbslederen, som straks beordrer rødt flag til alle flagposter, så løbet stoppes. Beredskabschefen sørger for, at adgangsvejen er ryddet, så udrykningen har uhindret adgang til skadestedet. Ad 2) 112 foretager alarm opkald til beredskabet Beredskabet foranlediger straks løbet stoppet, såfremt hændelsen sker i løbsafviklingstidsrummet.vagten ved indgangen underrettes og drager omsorg for, at adgangsvejen er fri, så udrykningen har fri og uhindret adgang til skadestedet. Såfremt hændelsen sker uden for løbsafviklingstidsrummet, Har beredskabet ansvaret for, at adgangsvejen er fri, således at. udrykningen har fri og uhindret adgang til skadestedet.

23 Side 23 af Udrykning til boligområderne. Adgangsvej a) Ved udrykning til boligområdet i Mindeparken v/niels W. Gades Vej. P. Heises Vej og J. P. E. P. Hartmanns Vej.- køres der ind i området fra Carl Nielsens Vej. Adgangsvej b) På Strandvejen ved nr. 118 etableres der en sluse, således at ambulancekøretøjer frit kan komme til de berørte boliger på Strandvejen. Adgangsvej c) Ved udrykning til boligområdet syd for Oddervej v/emil Hornemanns Vej- Julius Bechgaards Vej - H. C. Lumbyes Vej køres der ind i området fra Strandvejen. Adgangsvej d) På Oddervej østlige og vestlige sider vil der være adgang fra Oddervej ved Kongevejen.

24 Side 24 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 1/3 Adgangsvej a) Adgangsvej b)

25 Side 25 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 2/3 Adgangsvej c)

26 Side 26 af 31 Udrykning til boligområderne skitse 3/3 Adgangsvej d)

27 Side 27 af Særlige forhold Særlige forhold omkring strømsvigt gidsel/terror/bombetrusler benzintank- broer og tribuner. Endvidere forhold omkring telte over 150 personer action v/filtenborg Plads og flagposter. Strømsvigt I tilfælde af strømsigt starter nødgeneratoren og publikum kan stadig informeres via højtaler. Gidsel/terror/bombetrusler Politiet er på forhånd informeret om arrangementet og de VIP personer, der er til stede. Såfremt der indløber anmeldelse om ovenstående SKAL beredskabschefen STRAKS underrettes og såfremt det er muligt, skal opkaldet omstilles til ham. Beredskabschefen vil straks underrette politiet og skal herefter disponere efter de instrukser, der modtages herfra. Fund af mistænkelige genstande Såfremt man finder/gøres opmærksom på en genstand, der giver anledning til at tro, at den er henstillet med kriminelle formål, skal første mand på stedet give en beskrivelse af genstanden og stedets nøjagtige placering. Stedet sikres med rimelig afstand til publikum. Politi tilkaldes og foretager de videre dispositioner. Benzintank Den godkendte benzintank er placeret på et godkendt indhegnet område på Tangkrogen, som fremgår af et senere udfærdiget kort over Tangkrogen. Benzintanken vil være bemandet med professionelt personale fra Shell og de vil nøje følge de sikkerhedsmæssige instrukser, der foreligger. Skulle det imidlertid ske trods de omfattende sikkerhedsforanstaltninger at der sker et udslip eller en anden sikkerhedsbrist vil Århus Brandvæsen straks blive tilkaldt. Et større område omkring tanken vil straks blive afspærret af arrangementets vagter, der på forhånd er instrueret herom. Broer/tribuner Alle er godkendte af Århus kommune. De vil alle være bevogtet af vagter. Telte over 150 personer Telte over 150 personer vil blive opstillet og indrettet i henhold til retsinformations bkg. nr af 18/ stk. 3.

28 Side 28 af 31 Vedrørende telte-broer-tribuner Der kræver godkendelse af bygningsmyndigheden, vil der blive indsendt ansøgning til bygningsinspektoratet. Der udfærdiges en målfast plan over salgsområdet og der vil blive udarbejdet et kort over hele områdets indretning. Flagposter Der er oprettet 15 faste poster omkring banen. De er alle bemandet af godkendt personale fra Aarhus Automobil Sport (AAS). Hver person er udstyret med en 6 kg. pulverslukker. Christian Filtenborg Plads Vil være døgnbemandet af hjemmeværn og vagter og der foreligger i beredskabsplanen klare instrukser vedrørende en eventuel redningsindsats i området.

29 Side 29 af 31 Sundhedsfagligt beredskab. Sundhedsfagligt beredskab Til at koordinere den sundhedsmæssige indsats i området er der en ansvarshavende læge, der er tilknyttet lægebilen, der fysisk er placeret ved ambulance/redningsmandskab. Lægen er i telefonisk og radiomæssig kontakt med alle relevante funktioner. Den ansvarshavende læge (ANSL) er fælles kontaktperson for sundhedspersonalet. Opgaven er at sikre, at ressourcerne benyttes på de relevante områder. (ANSL) rådgiver/prioriterer førstehjælper funktionen. Såfremt der forefindes en anden kompetent læge, fungerer denne som behandlende læge i tilfælde af flere tilskadekomne på en gang. ANSL informeres altid, når der rekvireres ambulance ved alvorlige ulykker, eller andre hændelser, hvor der er brug for akut livreddende behandling eller ambulance transport. ANSL vurderer skadestedet, herunder antal og art af tilskadekomne og tager tiltag til at forebygge og stoppe nye skader. ANSL leder den medicinske indsats på skadestedet og vurderer behovet for tilkald af mere personel/materiel. ANSL informerer beredskabschefen om skadernes omfang. Førstehjælpere Samaritterne stiller med to førstehjælpsgrupper der opholder sig på pladsen for behandling af mindre skader blandt publikum og andre. Der forefindes en hjertestarter ved hver førstehjælpsgruppe.

30 Side 30 af 31 Beredskabsplan CRAA 2014 for Hjemmeværnet og ekstern vagt. HJV vil fra fredag den 16. maj kl til søndag den 18. maj kl etablere bevogtning af det ydre samt det indre hegn i dag- og nattetimerne. Ligeledes vil indgangene blive bevogtet i nattetimerne. Ekstern vagt har bevogtning/hundepatrulje i området fra torsdag 15.maj kl til søndag 18. maj kl Der vil i tidsrummet lørdag 10. maj og til onsdag 21. maj i tidsrummet kl til kl være kørende patrulje i hele området, jfr. side 9. Udføres af ekstern vagt. HJV vil fra fredag 16. maj kl til søndag 18. maj kl opstille KSN på Filtenborg Plads. Alt RDO kommunikation for: HJV bevogtning, ekstern vagt samt de frivillige som har adgangs / billetkontrol vil blive styret fra KSN ved Filtenborg Plads. KSN har via SINE RDO kontakt med Århus Brandvæsen. Staben v/kompagnichef Lars Andersen leder KSN og indsatsen. Telefon numre: Vagth.officer KSN Chef for ovennævnte: Lars Andersen Kaptajn Kompagnichef - Eshøj Hærhjemmeværns Distrikt Østjylland

31 Side 31 af Bilag A -til alarmcentral og Falck: Forhold omkring akut udrykning til området omkring Mindeparken Den 10/5 kl Carl Nielsens Vej spærres nederste del mellem Niels W. Gades Vej og Strandvejen er åben for kørsel i begge retninger. Den 13/5 kl Kongevejen lukkes for gennemkørsel mellem rundkørsel og Oddervej. Den 14/5 kl Strandvejen og Oddervej lukkes for trafik. Alle veje åbnes igen den 19/5 kl Sker der udrykning til området efter den 14/5 kl SKAL følgende nummer kontaktes for passage: Ring:

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET 2012 EKSEMPLAR NR. 1 STENSLUND AFSNIT: 0 CENTRET FORDELINGSLISTE SIDE: 1 EVAKUERINGSPLAN DATO: Maj 2012 EKS PL. UDLEVERET TIL NR. FUNKTION STILLING NAVN 1 leder Anni

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Sag 51.001 Bülowsgade 68 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Bülowsgade

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre Brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ung doms or ga ni sa ti o ner Foto: Dansk Brand- og sik rings tek nisk Institut En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere