^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ VAREOGFÆLLESMÆRKER"

Transkript

1 ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret den 24. April Inden for en Cirkelring staar Ordet: Cota. Mærket er registreret for Radiomodtagere, Radiohøjttalere og Radiodele. Reg Nr Anmeldt den 29. April 1929 Kl. 11"'' af A.-S. ' CODAN Dansk Galoche- og Gummifabrik, Galosche- og Gummifabrikation, København, og registreret den 24. April Ordet: Codan. Mærket er registreret for Afsvampningsmidler, Apotekervarer, medicinske og kirurgiske Instrumenter og Redskaber, alle Slags Refordringsmidler, Dele og Tilbehør til Refordringsmidler, Galoscher, Radeartikler, naturlige og kunstige Rlomster, Rødkervarer, Rrændsel, Renzintanke, Smøreoljer, Redskaber, Værktøj samt Maskiner til Rrug for Haandværkere, Fiskere, Landmænd og Gartnere, Foderstoffer, Riavlsredskaber, Rrandalarmeringsapparater, Rriller, Lorgnetter, Reg, Tobak i enhver Form, Artikler for Tobaks- og Cigarhandlere, Drivremme, Destruktionsmaskiner, Elektropletvarer, Hejseapparater, Elevatorer, Skiltebogstaver, Elfenben og Artikler fremstillet af Elfenben, Sengeudstyr, Artikler, Redskaber og Maskiner til Fjerkræavl, Frø, Frysemaskiner, Fryseapparater, Raastoffer til Fremstilling af Farver og Maling, Fyrværkeri, Galanterivarer, behandlede og ubehandlede Huder og Skind, Guld- og Sølvsmedevarer, Ædelstene, Hegnsmateriale, Horn og Varer fremstillede af Horn, Møbler, Udstyr og Ornamenter til indvendig og udvendig Anvendelse paa Rygninger, Husbygningsmaterialer, Redskaber og Midler til Udryddelse af Dyr og Insekter, Naalemagervarer, Instrumenter til Maaling og Iagttagelse, Ildslukningsapparater, Midler og Redskaber til Imprægnering, Jernbanemateriel, Kontorredskaber og -inventar, Kautsjuk og Varer hovedsagelig fremstillet af Kautsjuk, Kæder, Kasein og Varer fremstillet af Kasein, Kloakrensere, Kokusvarer, Kompressorer, Kuglelejer, Kurvemagerarbejder, Konfetti, Opvarmnings-, Koge-, Tørre- og Ventilationsapparater, Kridt, Kryolith, Krystalvarer, Lygter, Læder og Lædervarer, lakerede Varer, Legetøj, Sparebøsser, Spareure, Dampmaskiner, Dampkedler, Eksplosionsmotorer og Forbrændingsmotorer, le, Muddermaskiner, Oljefyringsanlæg, Oljefiltre, Paraplyer, Parasoller, Pengeskabe, Piske, Pumper, Pottemagerarbejder, Redningsapparater, Rejseartikler, Rørpostanlæg, Rav, Kraftoverføringsanordninger. Skabeloner, Udstyr til Skibe, Smøreapparater, Sportsrekvisitter, Staalstøbegods, Staniol, Stearin, Sy- og Resætningsartikler, Stivelse og Stivelsepræparater, Salgsautomater, Sprængstoffer, Skilte, Tælleapparater, Tørvestrøelse, Talg, Toiletartikler, Maskiner, Apparater og Redskaber til Rygning og Udbedring af Veje, Drikkevarer, Redskaber til Vinduespyntning, Redskaber (derunder dog ikke Flaskelukkere) og Maskiner til Anvendelse i Bryggerier, Bagerier, Slagterier, Margarinefabrikker, Møller, Brænderier, Vadskerier, Renserier, Farverier, Spinderier, Væverier, Tekstilvarefabrikker, Trykkerier, litografiske Anstalter, Vulkaniseringsanstalter og Papirfabrikker.

2 108 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Keg Nr Anmeldt den 7. Januar 1930 Kl. 11^ af A.-S. Den Danske Mælkekondenseringsfabrik, Fabrikation af alle Slags behandlet Mælk m. m., Nakskov, og registreret den 24. April s. A. Midt i en rektangulær Etikette med hvid Bund og indrammet af en bred Guldkant samt en blaa og en gylden Linje ses i et af en Guldkant omgivet cirkulært, mørkt Felt Hovedet af en rød Ko. Over og under Cirklen ses gyldne Kløverornamenter. I Etiketten staar foroven i et blaat Baand med hvide Blokbogstaver: Molly Brand. Under de nederste Kløverornamenter sesligeledes et blaat Baand. Mærket er registreret for alle Mælkeriprodukter, særlig kondenseret og/ eller steriliseret Mælk og Fløde, men ikke for Tørmælk og alle Præparater anvendelige til Fremstilling af Kunstmælk. Reg Nr Anmeldt den 24. Januar 1930 Kl. 11^^ af Mels Benzon, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 24. April s. A. Ordet: Benko. Mærket er registreret for limv^ Flaskelukkere, Slibemaskiner for Barberblade, Barbermaskiner, Barberblade, Retningsvisere, automatiske Vinduesvidskere, Vidskerbiade og -stænger, Olje- og Benzinmaalere, Benzinbesparere, Forvarmere til Karburatorer, Dæksler til Benzintanke, Malkemaskiner og Tilbehør, Flasker, Blikbeholdere, Varmeapparater, færdige Radioapparater, Radiohøjttalere, Radioeliminatorer, Radiokondensatorer, alle Slags Laase, Legetøj af Metal, Remsamlere, Automater og Vægte. I Reg Nr Anmeldt den 28. Februar 1930 Kl. 10^ -åaf Jens Peter Bojsen (Aarhus Cyklelager), Handel med Cykler, Brabrand By og Sogn under Aarhus Amt, og registieret den 24. * " April s. A. Ordet: Wittus. Mærket er registreret for Cykler, Symaskiner og Cyklegummi.

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 109 Reg Nr Anmeldt den 1. Marts m I 1930 Kl. 11^^ af De Forenede MargarineJabrikcr ^JiUilCI (Bona, Steensens og Jysk Margarinefabrik), A.-S. *5^ Groshandel, København, og registreret den 24. April s. A. Ordene: Guld Segl. Mærket er registreret for Margarine, Palmin, Compound Lard og Fedt. Reg Nr Anmeldt den 8. Marts 1930 Kl. 11"^ af samme, og registreret den 24. April s. A. En Margarinepakke, om hvilken der er lagt en Snor, hvis Ender er lukket med et Segl, der bærer Bogstaverne DFM. Paa højre Side af Pakken staar: Rødt Segl over Ordet Margarine. Mærket er registreret for Margarine. RØDT SEGL MARGARINE Reg Nr Anmeldt den 19. Marts 1930 Kl. 11^ af Verellen, Limited, Tobaksfabrikation, Anvers i Belgien, og registreret den 24. April s. A. Inden for en Ramme ses Ordet: Melior. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. September 1929 registreret i Anvers den 16. s. M. for Cigarer, Cigarillos, Cigaretter, Røgtobak,Snustobak og Skraa. Reg Nr Anmeldt den 21. Marts 1930 Kl. 11^^ af C. Hedrich Aktiengesellschaft, Dampmølleri og Fabrikation, Altona-Elbe i Tyskland, og registreret den 24. April s. A. En nøgen, bøjet, muskuløs Arm, der holder en i Cirkel bøjet Gren. Mærketeri Henhold til Anmeldelse af 18. September 1928 registreret i Berlin den 9. Marts 1929 i Klasse 26c for Havreflokker, Havregryn, Havremel, gruttede Havrekorn og Havrekærner. Reg Nr Anmeldt den T 7" \ T I T~^ 22. Marts 1930 Kl. 10 af Georg Bestie, E, V ALI tk Q L/K A.-S., Vinhandel, København, og registreret den 24. April s. A. Ordene: Chevalier d'or. Mærket er registreret for Vin og Spirituosa.

4 Anmeldt den MARQUIS de SAINT JEAN 22. Marts 1930 Kl. 10 af samme, og registreret den 24. April s. A. Ordene: Marquis de Saint Jean. CO 1 CS SAINT I U LES Reg. 1930Nr.462. Anmeldt /^/^NR'T^O O \ T X TT* TT TT T'O den 22. Marts 1930 Kl. 10 af samme, og registreret den 24. ^ April s. Å. Ordene: Cotøs Saint Jules. Reg Nr Anmeldt den 22. Marts tttt> \ 1VT\ TTT T T* 1930 Kl. 10 af samme, og registreret den 24. I 11 \' I 1 ^ I ^ April s. A. Ordet: Juranville. ^ Reg Nr ^ COTES SAINT HUBERT 1930 Kl. 10 af samme, og registreret den 24. April s. A. Ordene: Cotes Saint Hubert Anmeldt een VIN des FRÉRES BLANCS 22. Marts 1930 Kl. 10 af samme, og registreret den 24. April s. A. Ordene: Vin des Fréres Blancs. Reg ]Vr Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 10^" af Kristian Lang Skou, Barnevognsfabrikation, Odense, og registreret den 24. April s. A. Et aflangt Skjold, tværs over hvilket ses et sort Bælte med Ordet: Nilte, skrevet saaledes, at en fra Bogstaverne N og k udgaaende Linje danner en Del af en Cirkel. Forneden føres det sorte Bælte nedad med et ornamentagtigt Fremspring. Skjoldet er iøvrigt delt i fire forskelligt skraverede Felter, af hvilke de lo øverste er forsynet med fra Skjoldets Midte udgaaende hvide Straaler. Mærket er registreret for Barnevogne og Legetøj. Reg Nr Anmeldt den 24. Marts 1930 Kl. 11'^ af APni IMC The International Paint & Compositions Company, Limited, Fabri- LnUULInL kation og Handel, London i England, og registreret den 24. April s. A. Ordet: Lagoline. Mærket er registreret i London den 17, December 1897 i

5 Registrerings-Tidende for Vare- og F'ællesmærker 111 Klasse 1 for kemiske Stoffer til Brug i Fabrikationsøjemed, i fotografisk Øjemed eller til naturvidenskabelige Undersøgelser og Midler til Beskyttelse mod Rust. Registreringen er senest fornyet fra den 17. December 1925 at regne. Den 6. November 1908 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere, og den 12. September 1918 at disses Navn er ændret lil det her angivne. Reg Nr Anmeldt 28. Marts 1930 Kl. 11^ af Jacob Jacobsen, Groshandel, København, og registreret den 24. April s. A. Ordet: Kok. Mærket er registreret for Margarine. Ægqebldmmekaernet Reg Nr Anmeldt den 10. April 1930 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 24. s. M. Inden for en kvadratisk Ramme staar Ordene; Æggeblommekærnet Reno Margarine med S Smag. Bagved Ordene: Reno Margarine ses en Dreng. Mærket er registreret for Margarine. SMAG Reg Nr Anmeldt den 28. Marts 1930 Kl. 11^ af The National Cash Register Company, Fabrikation, Dayton i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 24. April s. A. Ordet: National, der er skrevet saaledes, at Slutstregen i det store N fortsætter i Stregen over t, medens l'ets Slutstreg fortsætter med en Streg hen under hele Ordet. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Marts 1929 registreret i Washington den 19. November s. A. i Klasse 26 for Regnemaskiner, Additionsmaskiner, Udregnings- og Beregningsmaskiner, Registreringsanordninger til Beregninger, Udregninger, Regning og Optegnelser, gennemført ved saadanne Maskiner. Reg Nr Anmeldt den 28. Marts 1930 Kl. 11 " af samme, og registreret The National Cash Register Company den 24. April s. A. Ordene: The National Cash Register Company. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Marts 1929 registreret i Washington den 19. November s. A. i Klasse 26 for Regnemaskiner, Additionsmaskiner, Udregnings- og Beregningsmaskiner, Registreringsanordninger til Beregninger, Udregninger, Regning og Optegnelser, gennemført ved saadanne Maskiner. Reg Nr Anmeldt den 8. April 1930 Kl. 11^" af Bf A I llljl3ini/v Firmaet J. D. Fliigger, Lak- og Farvefabrikation, Hamburg i Tyskland, og registreret den 24. s. M. Ordet: Flugina. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. September 1925 registreret i Berlin den 26. November s. A. i Klasse 11 for Lægemidler, kemiske Produkter til medicinsl;c

6 112 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Og hygiejniske Formaal, farmaceutiske Droger og Præparater, Midler til Tilintetgørelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Pudsematerialer, Staalspaaner, Pudselæder, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske Formaal, Hærdnings- og Loddemidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Pakningsmaterialer, varmebeskyttende Midler og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Paletknive, Spatler, Blikbeholdere, Farvestoffer, Farver, Bronze, Metalfolie, Fernis, Ferniserstatninger, Lak, Bejdser, Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur og Garvemidler, Bonemasse, Glarmesterkit, Voks, Lysmateriale, teknisk Olje og Fedt, Smøremidler, Benzin, Farvekværne, Farveforstøvningsapparater, Slanger, Farvespande, Typer, Tegne-, Male- og Modelervarer, Metalskabeloner, Paletter, Malestokke, Linealer, Vinkler, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæbe, Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til Vadsketøj, Midler til Fjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og Poleremidler (dog ikke til Læder), Slibemidler, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ og Tagpap, Reg Nr Anmeldt den 7. April 1930 Kl. 11 af Firmaet Einar Egense, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 24. s. M. Et delvis cirkulært grønt Felt, der paa Midten deles af et sort bredt Baand. Over og under Baandet findes Indskrifter. Mærket er registreret for Rensemidler. kkevand rsffeaeatstberet Reg Nr Anmeldt den 7. April 1930 Kl. 11^^ af A. Lykke Thomsen, Farve- og Lakfabrikalion, Esbjerg, og registreret den 24. s. M. En gul Lakfernisdunk, paa hvilken foroven ses et af Bogstaverne: ALT dannet Monogram over Indskriften: A. Lykke Thomsen Lak- og Fernisfabrik Esbjerg Havn. Derunder staar: Esbjerg Lakfernis trykt med røde Bogstaver. Forneden paa Dunken ses nogle Skraveringer, som skal forestille Tekst. Mærket er registreret for Lakfernis. "Esbjsrs kavn* ;esbjeb'3' 'AKFEBNI

7 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 113 Reg Nr Anmeldt den 8. April 1930 Kl. 11^^ af Willard Storage Battcry Company, Fabrikation af Akkumulatorbatterier, Cleveland i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 24. s. M. Ordet: Autex paa Baggrunden af en Tværlinje, og hvis tredje Bogstav for oven til venstre er forlænget henover u og til højre er forbundet med det sidste Bogstav. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. November 1928 registreret i Washington den 2. April 1929 i Klasse 21 for Akkumulatorbatterier. Reg Nr Anmeldt den 8. April 1930 Kl. 11" af I. G. Farbenindustrie, Aktiengesellschaft, Fabrikation af og Handel med Farvestoffer, farmaceutiske Præparater og andre kemiske Produkter, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 24. s. M. Ordet:,,Chinoplasmin". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. December 1929 registreret i Berlin den 11. Februar 1930 i Klasse 2 for Lægemidler til Mennesker og Dyr, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstotfer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler og Midler til Konservering af Levnedsmidler. Reg Nr Anmeldt den 10. April 1930 Kl. lo^'' af Iver Hansen Østergaard, Landbrug, Gabøl, og registreret den 24. s. M. I et kvadratisk Felt ses en Oval med en Griseso med Grise. Over Ovalen staar: Gabøl- Grise-Olie. Mærket er registreret for Griseolje. Gabøl-Grise-Olie Reg Nr Anmeldt den 10. April 1930 Kl. 11^ af P. Nielson-Jexen, Groshandel, Frederiksberg, og registreret den 24. s. M. Inden for en af henholdsvis sorte og hvide Felter dannet Rhombe ses foroven Planeten Saturn. Derunder ses et Brød med Indskriften: Saturn. Forneden staar: Guaranteed Canadian Hard Wheat Flour over en ligesidet Trekant med et cirkulært Felt. Mærket er registreret for al Slags Mel og færdige Produkter helt eller delvis fremstillet deraf.

8 114 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg ]Vr Anmeldt den 10. Marts 1930 Kl. I IIOI/ 1P af Quaker Oats Company, Aktiebolag, Handel, Stock- LUUlX holm i Sverige, og registreret den 24. April s. A. Ordene: Good Luck. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. December 1929 registreret i Stockholm den 28. Januar 1930 bl. a. for Forretter, Havreflager og Dejgvarer. Mærket er her kun registreret for disse Varearter. I?cg Nr Anmeldt den 31. Marts 1930 Kl.. 11^^ af Allis-Chalmers Manufacturing Company, Fabrikation, \jl\ Milwaukee i Wisconsin i De Forenede Stater, og registreret den 24. April s. A. Ordene: La Crosse. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Juli 1919 registreret i Washington den 14. December 1920 i Klasse 23 for Plove, Kultivatorer, Harver og Kartoffeloptagemaskiner. Den 27. Januar 1930 er der tilført De Forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Reg Nr Anmeldt den 22. Marts o a >r x t t-n Kl. 10 af Georg Bestie, A-S, Vinhandel, Kø- KOotiVlON OlL benhavn, og registreret den 24. April s. A. Ordet: Rosemonde. Mærket er registreret for Vin og Spirituosa. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April fra den 16. April 1930 at regne: Reg Nr. 173, 177 (Firmaet J. K. Eskildsen, Kobenhavn), 178, 182, fra den 17. April 1930 at regne: Reg Nr. 390, 393, 397, 399, 402, 405 (The Alligator Company, Saint Louis i Missouri i de forenede Stater), 406 (A.-S. Aalborg Margarinefabrik, B. Thorsen, Aalborg), 407 (Sir Percy Woodhouse, Oliver Ormerod Hall, Francis Grundy, John Lyttleton Hambly og Frank Woodhouse, der driver Handel under Navnet Woodhouse Hambly & Co., Manchester i England), 414 (Philip W. Heyman, A.-S., København), 417, 418, 422, fra den 21. April 1930 at regne: Reg Nr. 40, fra den 23. April 1930 at regne: Reg Nr. 184, 185 (Josefsthaler Gummi- und Asbestwaren Vertriebsgesellschaft m. b. H., Wien i Østrig), fra den 24. April 1930 at regne: Reg Nr. 423, 424 (Stapley & Smith, Limited, London i England), 425 (The Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, New York i de forenede Stater), 432, 434, 439. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 16. April 1930: Reg Nr. 176, 179, 181, 183, den 17. April 1930: Reg JVr. 391, 392, 394, 395, 396, 398, 401, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415 (Philip W. Heyman, A.-S., København), 416, 419, 420, 421, den 24. April 1930: Reg Nr. 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 438, og i Medfør af samme Lovs 11 efter Vedkommendes Begæring den 22. April 1930: Reg 1929 Nr. 614, den 24. April 1930: Reg Nr Udgivet af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Luno A/S. Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 717. Anmeldt den 12. Juli 1930 Kl. 11^"^ af Somervell Brothers, Limited, Fabrikation, Kendal i Westmorland i England og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1923 FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 276. Anmeldt den 6. April 1923 n Kl. 11 af Johann Schmidt, Fabrikation af Oblater, fgg gg fl B Niirnberg i Tyskland,

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER f A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1268. Anmeldt den 12. November 1930 Kl. 11^ af Siemens Schuckertwerke, A-G., Fabrikation af og Handel med Maskiner, Køretøjer og Apparater

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 19. 1925. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Radiogen Reg. 1925 Nr. 479. Anmeldt den 2. Februar 1925 Kl. IP af Allgemeine Radiogen, A.-G., Fremstilling af og Handel med Apparater

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 38. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. HAMLET Reg. 1927 Nr. 933. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. 11 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 1213. Anmeldt den 25. Marts 1930 Kl. 11 ^ i- n j l 11 af General-Direktion der osterreichischen Tabak-Regie, Fabri- F 1^ P I 11S

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

KÆNGURUEN 2015. International matematikkonkurrence. Del 1. 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger.

KÆNGURUEN 2015. International matematikkonkurrence. Del 1. 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger. 2015 60 minutter Navn og klasse Del 1 3 point pr. opgave 1. A 6 B 7 C 8 D 10 E 15 2. Erik har 10 ens metalstænger. Han skruer dem sammen to og to og får fem metalstænger. Hvilken stang er længst? A A B

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Løsninger til KÆNGURUEN International matematikkonkurrence. Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger.

Løsninger til KÆNGURUEN International matematikkonkurrence. Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger. Løsninger til 2015 60 minutter Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave 1. 2 3 15 A 6 B 7 C 8 D 10 E 15 2. Erik har 10 ens metalstænger. Han skruer dem sammen to og to og får fem metalstænger. Hvilken stang

Læs mere

OPSTREGNINGSVEJLEDNING

OPSTREGNINGSVEJLEDNING OPSTREGNINGSVEJLEDNING OVERVEJELSER INDEN OPSTREGNING Bogstavbanen, figurbanen og taltavlen er de tre baner, som aktiviteterne i Leg på streg er baseret på. Skabelonerne til opstregningerne findes i en

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere