LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016"

Transkript

1

2 2 / 20 1 Generelt Forord Juridiske bemærkninger Sikkerhedsanvisninger Minimum systemkrav Informationer om håndbogen Afinstallation af gammel software Installation af ADS-software Installere ADS-Server Konfigurere ADS-Server Oprette backup Installation LSM 3.3 på en klient Installation af LSM Business Installere Crystal-Reports-Hotfix Installere driver til programmeringsværktøjet Tilpasse modeldatabase Registrere LSM LSM 3.3 udvidede konfigurationer Traditionel WaveNet (ingen WaveNetManager!) Bruge WaveNetManager ved Client Anvende WaveNetManager centralt på serveren Afslutning... 20

3 1 Generelt 3 / 20 1 Generelt 1.1 Forord Denne håndbog beskriver hvordan en opdatering af en tidligere version gennemføres på den nye LSM 3.3. Locking Management Software, kort LSM software, blev udviklet for at administrere komplekse låseanlæg med SimonsVoss-komponenter. I tillæg til denne håndbog står der flere dokumenter til rådigheder: LSM brugerhåndbog Omfattende brugerhåndbog, der beskriver samtlige funktioner i LSM-softwaren. Smart User Guide I denne håndbog beskrives arbejdet med LSM-software udførligt ved hjælp af et eksempel. Snart tilgængelig! Wave Net Håndbog For online og VN. Snart tilgængelig; indtil da henvises til de allerede eksisterende WaveNet-dokumenter. 1.2 Juridiske bemærkninger Køberen gøres specielt opmærksom på, at anvendelsen af låsesystemet (f.eks. med adgangslog og DoorMonitoring funktioner) kan være underlagt juridiske krav, specielt om databeskyttelse, samt medarbejdermedbestemmelse. Ansvaret for juridisk korrekt anvendelse af produktet ligger hos køberen hhv. kunden og slutbrugeren. Ikke-aftalemæssig eller usædvanlig brug, som ikke udtrykkeligt er reparationer eller modifikationer, godkendt af SimonsVoss Technologies GmbH samt ikke-fagmæssig service, kan medføre driftsforsstyrrelser og skal undgås. Enhver ændring, der ikke udtrykkeligt er godkendt af SimonsVoss Technologies GmbH medfører tab af ansvars-, garanti - og andre særligt aftalte krav. 1.3 Sikkerhedsanvisninger AVERTISSEMENT Ved forkert monterede og/eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør spærres. SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for følgerne af forkerte installationer såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade! ATTENTION Overhold ubetinget advarslerne i brugsanvisningerne for de enkelte SimonsVoss-komponenter!

4 1 Generelt 4 / 20 ATTENTION De i denne håndbog beskrevne produkter/systemer må kun betjenes af personer, der er kvalificeret til de givne opgaver. Kvalificeret personale er grundet deres viden i stand til i omgang med disse produkter / systemer at identificere risici og undgå mulige farer. Bemærk Password til låsesystemet er en central bestanddel af sikkerhedskonceptet for det samlede anlæg. Man skal omhyggeligt sørge for, at passwordet til låsesystemet opbevares sikkert og til enhver tid kan aflæses! Tab af password til låsesystemet kan ikke blot medføre væsentlige tab i driften af låseanlægget, men også til en øget sikkerhedsrisiko. Bemærk SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl. Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss findes på internettet under Bemærk Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med de lokale forskrifter! 1.4 Minimum systemkrav For at kunne administrere softwaren stabilt, skal følgende systemkrav som minimum være opfyldt: Styresystem: Windows 7, 8 eller 10 Professional med 32 eller 64 Bit. Interfaces: USB 2.0 Skærmopløsning: mindst 1024x768 pixel Processor: min. 2,66 GHz (som Singlecoreprocessor) Arbejdshukommelse: min. 2 GB Hukommelse: min. 500 MB (under installationen ca. 1 GB) Bemærk Installationen af alle LSM versioner forudsætter en allerede installeret NET Framework 3.5! LSM BUSINESS: For installation af ADB-servere ("databaseservere") anbefales følgende systemkrav for serveren: Styresystem: Windows Server 2003, 2008, eller 2012

5 1 Generelt 5 / 20 Interfaces: USB 2.0 f.eks. for WaveNet-komponenter Processor: mindst 2,66 GHz (som Singlecoreprocessor) Arbejdshukommelse: min. 2 GB Hukommelse: min. 350 MB (under installationen ca. 500 MB) Bemærk LSM BUSINESS: Mappen for låseanlæggets database på serveren skal deles i netværket. For en flydende arbejdsgang i LSM software anbefales det at indsætte stabil, ydelsesstærk opdateret hardware, som overstiger minimumkravene. For hele tiden at have overblikket selv i et stort låseanlæg med mange komponenter kan det stærkt anbefales at have en højtopløsende bredskærmsmonitor fra 21 tommer billedskærmdiagonal. LSM MOBILE: Den mobile LSM Mobile kan grundlæggende bruges med alle PDA'er eller PocketPC'er fra Windows Mobile 5.0 og Bluetooth-interface. På grund af den store båndbredde i anvendte komponenter (specielt Bluetooth-komponenter) kan dog kun tilbydes support til følgende modeller: SOCKET MOBILE 650, PIDION BM-170, FUJITSU SIEMENS POCKET LOOX C550, HP IPAQ 214, DELL PDA, ACER PDA. Alternativt kan LSM Mobile også anvendes på en Netbook, Tablet- Computer eller Notebook fra Windows 7. LSM Mobile kører ikke på Windows-RT-versioner! Det indsatte bærbare computersystem skal råde over en ledig USB-grænseflade for at kunne tilslutte et programmeringsværktøj. Bemærk Se i Release-Notes for LSM software, hvilke versioner af LSM Mobile, der kan benyttes. 1.5 Informationer om håndbogen Denne håndbog beskriver opdateringen af en bestående LSMsoftware (fra version 3.X BUSINESS eller PROFESSIONAL). Derved er det muligt for brugeren at programmere SimonsVosslåsekomponenter og at administrere låseanlægget. Bemærk Denne håndbog beskriver ikke montagen af de enkelte SimonsVosslåsekomponenter. Sørg for at følge kvikstartguiden og håndbøgerne for de enkelte komponenter!

6 2 Afinstallation af gammel software 6 / 20 2 Afinstallation af gammel software 1. Log ind i LSM-softwaren og kontroller programmeringsbehovet ved lukningerne og transpondere (dokumenter evt. resultatet). 2. Hvis de findes: kontroller også WaveNet komponenterne for tilgængelighed. 3. Hvis der fortsat mangler tilgængelige data fra LSM Mobile, skal disse importeres. 4. Hvis tilgængelige: importer ligeledes data fra det virtuelle netværk. 5. Hvis det er nødvendigt, skift da til den nye server. 6. Kopier installationsdata fra LSM 3.3 til serveren og frigiv i givet fald disse til Clientinstallationen. 7. Stands tjenesterne SimonsVoss CommNodeServer og Advantage Database Server. 8. Opret en backup af den gamle database for at sikre disse data. 9. Kopier den sikrede database til mappen (<Laufwerk>: \SimonsVoss\sv_db). 10. Opret en skjult aktivering af (<Laufwerk>:\SimonsVoss\sv_db$) med læsbar adgang. 11. Hvis det er nødvendigt fjernes alle *.adi og *.ai filer i mappen (<Laufwerk>:\SimonsVoss\sv_db) f.eks. ved sprogskifte i softwaren. 12. Afinstaller Advantage Database Server 10 - f.eks. via Windows kontrolcenter. 13. Afregistrer den gamle CommNodeServer via uninstall_commnodesvr.bat i installationsmappen i CommNodeServers. 14. Afinstaller Advantage CommNodeServer - f.eks. via Windows kontrolcenter. 15. Afinstaller den gamle LSM software 3.x - f.eks. via Windows kontrolcenter.

7 3 Installation af ADS-software 7 / 20 3 Installation af ADS-software 3.1 Installere ADS-Server Installere ADS-serveren på serveren: 1. Start Setup-filen som administrator. 2. Følg anvisningerne fra installationen. Licensbetingelserne skal accepteres for at gennemføre installationen. Efter anmodning indtastes de krævede koder for at registrere ADS-serveren korrekt. 3.2 Konfigurere ADS-Server Konfigurer ADS-serveren ved hjælp af Advantage Configuration Utility: 1. Start Advantage Configuration Utility, f.eks. via Start/ Programme/Advantage Database Server/Advantage Configuration Utility. (Evt. er Configuration Utility allerede startet.) 2. Vælg fanen "Configuration Utility". 3. Følgende egenskaber ændres i fanen "Database Settings" og gemmes via ikonet "Apply":

8 3 Installation af ADS-software 8 / Følgende egenskaber ændres i fanen "File Locations" og gemmes via ikonet "Apply":

9 3 Installation af ADS-software 9 / 20 Bemærk at diskdrevstien (her C:) kan afvige fra serveren! 5. Følgende egenskaber ændres i fanen "Communications" og gemmes via ikonet "Apply":

10 3 Installation af ADS-software 10 / Følgende egenskaber ændres i fanen "Misc. Settings" og gemmes via ikonet "Apply":

11 3 Installation af ADS-software 11 / Sprogindstillingerne ændres i fanen "Languages" efter behov og gemmes via ikonet "Apply":

12 3 Installation af ADS-software 12 / Oprette backup Opret eller rediger backup-filen for også at sikre den nye database automatisk: net stop SVCommNodeSvr /y rmdir /s /q C:\SimonsVoss\sv_backup\ net stop Advantage /y md C:\SimonsVoss\sv_backup\ xcopy C:\SimonsVoss\sv_db\*.* C:\SimonsVoss \sv_backup\ /s /c /e net start Advantage /y net start SVCommNodeSvr /y

13 4 Installation LSM 3.3 på en klient 13 / 20 4 Installation LSM 3.3 på en klient 4.1 Installation af LSM Business LSM Business installeres på den ønskede client-computer. Denne tilknyttes den ADS-server i netværket, som administrerer låseplanen. 1. Start Setup-filen som administrator. 2. Følg anvisningerne fra installationen. Licensbetingelserne skal accepteres for at gennemføre installationen. 3. Start LSM Business (Desktopsymbol eller Start/Program/ SimonsVoss/LSM BUSINESS) 4.2 Installere Crystal-Reports-Hotfix Crystal Reports indsættes i baggrunden som rapportværktøj. Værktøjet installeres automatisk ved installation af LSM Business. For korrekt drift kræves installation af en aktuel Hotfix. 1. Start Hotfix i.exe-format. 2. Følg anvisningerne fra installationen. Licensbetingelserne skal accepteres for at gennemføre installationen. 4.3 Installere driver til programmeringsværktøjet Installer programmeringsværktøjets driver. Alle programmeringsværktøjer har behov for en driver. Den tilsvarende driver findes på programmeringsværktøjets CD eller i downloadcenteret under ww.simons-voss.com. 1. Åbn installationsfilen på den ønskede driver. 2. Følg anvisningerne fra installationen. Licensbetingelserne skal accepteres for at gennemføre installationen. Programmeringsværktøjerne kan forbindes direkte med computeren via en USB-grænseflade. Bemærk Følg nøje oplysningerne i dokumentationen, der er vedlagt programmeringsværktøjet!

14 5 Tilpasse modeldatabase 14 / 20 5 Tilpasse modeldatabase 1. Kopier og udpak LsmAep2.aep filen fra modeldatabasen (LSM Standardinstallationssti i mappen \db\lsmdb\aep\ i databasemappen <Laufwerk>:\SimonsVoss\sv_db\lsmdb\aep) 2. LSM startes og om nødvendigt ændres databasekilden til lsmdb.add filen fra (f.eks. \\<Servername>:6262\sv_db$\lsmdb \lsmdb.add). 3. Tilmeld Dem som administrator i databasen med Deres kendte password.

15 6 Registrere LSM 15 / 20 6 Registrere LSM LSM BASIC tilbyder de essentielle funktioner i programmering og administration af låseanlægget uden registrering af ekstramoduler. For yderligere ekstramoduler i LSM BASIC eller brug af LSM BUSINESS eller LSM PROFESSSIONAL kræves en registrering af dette ekstramodul. Sådan kan softwaren (eller enkelte komponenter) aktiveres: 1. Åbn vinduet "Redigere registrering". Ved installation af LSM BUSINESS eller LSM PROFESSIONAL vises vinduet automatisk ved oprettelsen af den første forbindelse mellem clienten og databasen. Vinduet kan også åbnes via menulisten Hjælp/registrering ved et klik på ikonet "Redigere" i alle LSM versioner. 2. Udfyld alle felter (firma, adresse, by, etc.) korrekt. 3. Bekræft indtastningen ved et klik på ikonet "Godkende". 4. Vælg den aktuelle LSM Edition via drop-down menuen. 5. I standardindstilling er checkboksen sat til visningsoptionerne på "Bestand". Alle forud markerede moduler er allerede aktiveret. Vælg yderligere moduler, som De allerede har erhvervet. Ved et klik på et vilkårligt modul vises en modulbeskrivelse til højre for listen. 6. Generer en.rgo-fil, ved at klikke på fanen "Oprette licensanmodning". 7. Send denne.rgo-fil til SimonsVoss Technologie GmbH pr.

16 6 Registrere LSM 16 / 20 En assistent genererer automatisk en , som kan sendes direkte. Deres computer skal i så fald have en -client som for eksempel Outlook, og være forbundet med internettet. Det er meget vigtigt at sikre, at.rgo-filen er vedhæftet i e- mailen!.rgo-filen kan også sendes til SimonsVoss via andre computere. Der må ikke foretages nogen ændring ved modulerne, indtil modtagelse og indlæsning af.lic.filen for den allerede afsendte.rgo-fil! 8. Der fremsendes en.lic-fil, som kan indlæses via fanen "Indlæse licensfil"..lic-filen rummer alle aktiveringsinformationer. Modulerne aktiveres efter korrekt indlæsning af.lic-filen. Bemærk De kan kun åbne moduler, som De allerede har købt.

17 7 LSM 3.3 udvidede konfigurationer 17 / 20 Installere og starte CommNode-server 7 LSM 3.3 udvidede konfigurationer 1. Hvis nødvendigt: tilpas de lokale firewall-indstillinger ved Client og server. 2. Hvis nødvendigt: tilpas rapporterne (adressedata, logos, ekstra tekster osv.). 3. Hvis nødvendigt: opret/rediger brugerkonti for LSM. 4. Hvis nødvendigt: Installer yderligere Clients. 5. Skift igen til serveren (hvor ADS blev installeret). 1. Installer SimonsVoss CommNodeServer (commnode_setup_3_(x).exe). 2. Registrer CommNodeServer tjeneste (C:\Program Files (x86)\simonsvoss \CommNodeSvr_3_3\install_CommNodeSvr.bat, gennemføres med administratorrettigheder!) 3. Hvis der ikke er installeret LSM GUI på serveren, skal De nu installere OLEDB driveren (oledb.exe). Skift sproget til tysk (som ved ADS-server installationen). 4. Start nu LSM og log ind. 5. Naviger i menupunktet netværk\kommunikationsknuder og konfigurere/ændre om nødvendigt navnene og computernavnene på CommNodeServers. 6. Hvis nødvendigt: Konfigurer taskmanager og gem CommNodeServer dér 7. Hvis tilgængelig og endnu ikke gennemført i den tidligere version: Flyt den eksisterende WaveNet Router fra lokale tilslutninger til den tilgængelige CommNodeServer. 8. Opret konfigurationsfilerne i kommunikationsknuden

18 7 LSM 3.3 udvidede konfigurationer 18 / Kopier de 3 oprettede filer på serveren i installationsmappen for CommNodeServeren (C:\Program Files (x86)\simonsvoss \CommNodeSvr_3_3\) 10. Start derefter CommNodeServerens tjenester manuelt (i menupunktet Tjenester i Deres Windows-styresystem) 11. Kontroller forbindelsen via et tryk på Ping i kommunikationsknuden. Fremtidige WaveNet komponenter skal alle tilknyttes kommunikationsknuden og ikke de lokale tilslutninger. 7.1 Traditionel WaveNet (ingen WaveNetManager!) 1. Hvis nødvendigt: implementer Deres WaveNet komponenter 2. Test Deres forbindelser til WaveNet komponenterne 7.2 Bruge WaveNetManager ved Client 1. Gem den aktuelle version af WaveNetManager lokalt på Clienten 2. Giv Windowsbrugergruppen BRUGER skriveret til mappen med WaveNetManager data. 3. Start WaveNetManager på LSM under Netværk \WaveNetManager. 4. Indfør ved starten den lokale sti for Clienten til WaveNetManager.exe og wntop.csv filen. 5. Brug om nødvendigt WaveNetManager passwordet. 6. Hvis nødvendig: konfigurer WaveNetManager komponenterne. 7. Test herefter WaveNetManager komponenterne. 7.3 Anvende WaveNetManager centralt på serveren 1. Gem den aktuelle version af WaveNetManager centralt på serveren under <Laufwerk:>\SimonsVoss\sv_wavenet) 2. Giv Windowsbrugergruppen BRUGER skriveret til mappen. 3. Opret en deling på WaveNetManager mappen. 4. Start WaveNetManager på LSM under Netværk \WaveNetManager. 5. Indfør ved starten UNC-stien for serveren til WaveNetManager.exe og wntop.csv filen. 6. Brug om nødvendigt WaveNetManager passwordet.

19 7 LSM 3.3 udvidede konfigurationer 19 / Hvis nødvendigt: konfigurer WaveNetManager komponenterne. 8. Test herefter WaveNetManager komponenterne.

20 8 Afslutning 20 / 20 8 Afslutning Opret i Windows opgaveplanlægning en opgave til den automatiske sikring af databasebiblioteket med hjælp af oprettelse af backup-fil (Oprette backup [} 12]) og test efterfølgende dette.

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog 03.2017 Indholdsfortegnelse 2 / 14 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 4 1.3 Yderligere informationer... 4 2 Versionsopdatering LSM BUSINESS...

Læs mere

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014

HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014 OPDATERET: FEBRUAR 2014 2 1.0 EINLEITUNG... 4 1.1. WICHTIGER HINWEIS... 4 1.2. ERKLÄRUNG HANDBUCH... 4 2.0 GRUNDLAGEN LSM... 6 2.1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN AB LSM 3.2 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)... 6 2.2. HINWEISE...

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE... 5 2.1. SYSTEMFORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE...

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL Seite 1 1.0 GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02 Installationsvejledning Version: 2.0 2015-02-02 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR EUNOMIA?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.47.2. Den 4. april 2016. J.nr. 4004-V0445-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.47.2. Den 4. april 2016. J.nr. 4004-V0445-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.47.2 Den 4. april 2016 J.nr. 4004-V0445-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

OPRETTELSE AF SQL NODE

OPRETTELSE AF SQL NODE TSM vejledning OPRETTELSE AF SQL NODE TSM SQL BACKUP TSM SQL BACKUP Systemkrav til TDPSql backup 1 Oprettelse af SQL node 2 Download TDPSql 5 Installation af TDPSql 5 Backup 6 Restore 7 Restore via CLI

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0 Installationsvejledning Version: 2.0 2014-01-24 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA KLIENT?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.2.3 VPN adgang...

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Copyright 2009 Q-DAS. Metrologic. 2970 Hørsholm. Hotline: Systemkrav. Udgave 1 10-12-2009

Copyright 2009 Q-DAS. Metrologic. 2970 Hørsholm. Hotline: Systemkrav. Udgave 1 10-12-2009 Systemkrav Version 1: December 2009 1 Copyright 2009 Q-DAS GmbH & Co. KG Eisleber Str. 2 D 69469 Weinheim Tlf.: ++ +49/6201 /3941-0 Fax.:++ +49/6201 /3941-24 Mail: q-das2q-das.de Net: www.q-das.de Metrologic

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012

LSM RELEASE NOTES. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012 Side 1 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE Release Notes Version 3.1 SP2 (3.1.20412) Juni 2012 1.0 FORORD Denne version tjener først og fremmest til udvidelse af ændrede hardwareprodukter. Desuden er tilføjet

Læs mere

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

HOSTED EXCHANGE MICROSOFT OUTLOOK 2016 TIL WINDOWS

HOSTED EXCHANGE MICROSOFT OUTLOOK 2016 TIL WINDOWS HOSTED EXCHANGE MICROSOFT OUTLOOK 2016 TIL WINDOWS INDHOLD Download og installer Outlook... 2 Opret en ny Outlook profil og postkasse... 7 Tilføj din Exchange postkasse i Outlook... 11 Status 06/2016 1

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

Du kan læse mere om eduroam, og se hvilke institutioner der er med, på den danske hjemmeside eller på den internationale hjemmeside.

Du kan læse mere om eduroam, og se hvilke institutioner der er med, på den danske hjemmeside eller på den internationale hjemmeside. eduroam på Statsbiblioteket eduroam-netværket tillader registrerede brugere og gæster fra andre institutioner tilknyttet eduroam samarbejdet at komme trådløst på Internettet gennem Statsbibliotekets adgangspunkter.

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php Backup med MySQLDumper Installation Først hentes programmet fra følgende adresse http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/mysqldumper/ herefter udpakkes filen. Undermappen (msdx.xx) som blev dannet

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Kom i gang med QuarkXPress 10.1

Kom i gang med QuarkXPress 10.1 Kom i gang med QuarkXPress 10.1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Relaterede dokumenter...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Tilføjelse af

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor. Installationsvejledning. Version: 1.0 2011-09-26

Civilstyrelsen. Lex Dania editor. Installationsvejledning. Version: 1.0 2011-09-26 Installationsvejledning Version: 1.0 2011-09-26 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 POLICIES... 4 2 INSTALLATION

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Hvad er Avira DE-Cleaner? 1. Indledning. 1. 1. Hvad er Avira DE-Cleaner? 1.2. Systemforudsætninger. 2. Download af Avira DE-Cleaner

1. Indledning. 1.1 Hvad er Avira DE-Cleaner? 1. Indledning. 1. 1. Hvad er Avira DE-Cleaner? 1.2. Systemforudsætninger. 2. Download af Avira DE-Cleaner 1. Indledning 1. 1. Hvad er Avira DE-Cleaner? 1.2. Systemforudsætninger 2. Download af Avira DE-Cleaner 3. Søgning efter skadelig software og rensning af systemet 3.1. Finding af skadelig software 3.2.

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere