Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr."

Transkript

1 Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter til beslutning Godkendelse af referat Godkendelse af dagsorden... 4 Punkter til efterretning Meddelelser Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet Foreløbigt regnskab Status på LBR-midler i Status på LBR- projekter Evaluering af anvendelse af LBR-midler i Punkter til beslutning Møde- og arbejdsplan for Ansøgning fra Integrationsnet og Ungeenheden om LBR-midler for Eventuelt Samlet bilagsliste... i 1

3 Underskriftsark Neslihan Diksan (A) Tilstede Jørgen Buchholtz (LO) Afbud Ebbe Christensen (LO) Tilstede Anette Ryberg (LO) Afbud Miki Guberinic (DA) Fraværende Torben Holst Nielsen (DA) Tilstede Thomas Møberg (DA) Afbud Jette Toldsted (FTF) Afbud Øjvind Vilsholm (AC) Tilstede Vivi Kløcker (DH) Tilstede Alex H. Jensen Afbud Lars N. Carstensen Afbud Desuden deltgo suppleant Henrik Larsen fra LO. Møde hævet kl

4 Indledende punkter til beslutning 1. Godkendelse af referat Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender referatet fra mødet den 16. december Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender referatet. Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte referatet fra mødet den 16. december 2011 med bemærkning om, at referaterne fremadrettet gerne må være mere fyldestgørende. 3

5 2. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd gennemgår og godkender dagsordenen. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte dagsordenen. 4

6 Punkter til efterretning 3. Meddelelser Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Endelig fordeling af bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for 2012 Forvaltningen modtog den 20. januar 2012 et brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der orienterede om den endelig fordeling af bevillinger til de lokale beskæftigelsesråd for Det fremgår af brevet, at Det Lokale Beskæftigelsesråd i Furesø Kommunen har modtaget kr. i Information om projektet 4U Forvaltningen modtog den 8. februar 2012 et brev fra LO, DA og KL. Brevet orienterede om, at DA, LO og KL samarbejder med 7 kommuner om projekt 4U. Projektet skal ruste nydanske drenge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Baggrunden er, at alt for mange unge med indvandrerbaggrund, især unge mænd, har svært ved at finde fodfæste i uddannelse og job. For at styrke den beskæftigelsesrettede integration har KL, LO og DA sammen med regeringen indgået en firepartsaftale. Som en del af denne aftale har parterne blandt andet aftalt at der skal gennemføres et praktisk integrationsprojekt, der skal ruste nydanske unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Projekt 4U er dette praksisprojekt, som i samarbejde med en række kommuner, bygger videre på og supplerer erfaringer fra andre projekter, blandt andet VIP2. Overordnet set er 4U baseret på lokale samarbejder i kommunerne. Syv kommuner vil være med til at udvikle og afprøve projektets metoder og minimum 180 skal deltage i udviklingsprojektet. Praktisk træning i en virksomhed er et væsentligt element i indsatsen for at skabe fodfæste for den unge og motivere til uddannelse. Den unge skal gennem arbejdspladserfaring få et realistisk billede af sine muligheder og de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Selve brevet fra LO, DA og KL er vedhæftet til dette dagsordenspunkt. Oversigt over virksomhedspraktik og løntilskud i Furesø Kommune Der er tilknyttet en rapport, der viser en oversigt over virksomhedspraktik og løntilskud for ledige i Furesø Kommune fra den til Under de forsikrede ledige viser rapporten aktivitets startdato den , fordi Jobcenteret først har haft adgang til de forsikrede ledige fra Arbejdsmarkedsportalen fra den dato. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser 5

7 Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning. Neslihan Diksan orienterede om, at hun er udpeget som formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd, og Sabine Dedlow er udpeget som formandssuppleant. Ebbe Christensen nævnte, at oversigten over virksomhedspraktikker og løntilskud skal uddybes til næste møde. Han oplyste, hvilke punkter oversigten bør indeholde ifølge lovgivningen. På næste møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd vil der være en mundtlig gennemgang af den reviderede oversigt i forhold til Ebbe Christensens kommentarer til oversigten. Vivi Kløcker orienterede om en kampagne, der hedder "Søg Job - Evner i fokus". Kampagnen løber frem til juni 2012, og den sætter fokus på de kompetencer, erfaringer og uddannelser som mennesker med handicap har, på lige vilkår med alle andre. Kampagnen er rettet mod mennesker med handicap, ledere og medarbejdere i jobcentre og på virksomheder. Forvaltningen undersøge om Furesø Kommune deltager i kampagnen. 6

8 4. Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Til orientering fremlægger Jobcentret en samlet rapport over resultater og indsatser i forhold til de fire ministermål for I beskæftigelsesplan 2011 har Furesø Kommune, på baggrund af beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål, formuleret følgende fire målsætninger: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 516 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011 Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 340 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 633 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december På baggrund af nedenstående analyse kan der konkluderes følgende: Overordnet set har Jobcenter Furesø på nuværende tidspunkt ikke nået ministerens fire mål for I forhold til tre af de fire målene er der måned for måned tale om mindre udsving i antallet af fuldtidspersoner. Det udvikling medvirker til, at arbejdskraftreserven i fuldtidspersoner steg med 18 pct. ift. måneden før. Ligeledes var der en stigning på 4 pct. i antallet af unge ydelsesmodtagere ift. sidste måned. Ministermål 1: Det kan konkluderes, at arbejdskraftreserven pr. november 2011 ligger på 577 personer, og målet i henhold til beskæftigelsesplan 2011 skal maksimalt udgøre 516 personer pr. december Derved er målet for 2011 på nuværende tidspunkt ikke opfyldt. Der er dog tale om en øjebliksbillede. Gennem de første 11 måneder i 2011 har arbejdskraftsreservens størrelse varieret fra måned til måned. Den gennemsnitlige størrelse af Jobcenter Furesø arbejdskraftsreserve fra januar 2011 til og med november 2011 har været på 548 fuldtidspersoner. I tre af måneder har arbejdskraftsreserven foreksempel ligget under det opsatte mål. Ministermål 2: Målet omhandler personer på permanente forsørgelsesordninger, herunder ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Der er i november 2011 i alt fuldtidspersoner på de tre ordninger. Målet er på fuldtidspersoner, hvilket betyder at målsætningen for 2011 på nuværende tidspunkt er ikke opfyldt. I forhold til oktober 2011 har der været en ændring i permanente forsørgelsespersoner på 0 pct. 7

9 Ministermål 3: Målet omhandler antallet af unge ydelsesmodtagere. Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år udgør 371 personer pr. november 2011, og derved er målet på maksimalt 340 personer for 2011 ikke opfyldt. Siden Finanskrisen startede er det fortsat en udfordring for de unge under 30 at komme i ordinært job eller uddannelse. I forhold til oktober 2011 har der været en ændring i unge ydelsesmodtagere under 30 år på 4 pct. Ministermål 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 644 personer i november 2011, hvorved målet om maksimalt 633 personer i december Derved er målet for 2011 på nuværende tidspunkt ikke opfyldt. I forhold til oktober 2011 har der været en ændring i ikkevestlige indvandrere og efterkommere på -1 pct. Furesø Kommunes målopfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2011 Furesøs mål Opfyldelse Mål 1: Arbejdskraftsreserven Mål 2: Personer på permanente forsørgelsesordinger Mål 3: Unge på offentlige forsørgelse under 30 år Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Sagen videresendes ikke. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesåd tager orienteringen om Jobcentrets indsats til efterretning. Bilag Performance_rapport_BIU_d._10._januar_2011.doc.doc Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: 8

10 Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orientering til efterretning. 9

11 5. Foreløbigt regnskab 2011 Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Nedenstående oversigt over anvendelse af LBR-midler for 2011 fremlægges til orientering. Konklusionen er, at forvaltningen pr forventer at have et forbrug på kr. på projekter og kr. på øvrige udgifter, der ikke er projektrelaterede. Der er foretaget en tilbagebetaling til staten på kr. på baggrund af for meget overført midler fra Der vil blive overført kr. til budget 2012, hvilket er mindre en 25% af 2011 bevillingen Foreløbigt regnskab af LBR-midler for 2011 Budget Realiseret pr Forventet pr Overført fra 2010 Tilbagebetaling til staten ( ) , , , ,00 Tilskud 2011 I alt til rådighed i , , , ,00 Generelle omkostninger ikke projekter Øvrigt Annoncering vedr. projekter , , , ,62 Annoncering vedr. projekter , ,46 I alt forbrug , ,08 Projekter godkendt med opstart i Ung i job - løn , ,00 - Ung i Job - øvrigt , ,00 - I Sikring form til af, arbejde at langvarigt ledige forsikrede , ,84 igen bliver selvforsørgende , ,00 - Jobkonsulentstøtte til etablering af jobrotationspladser - Pulje til finansiering mv. af ,00 0,00 virksomhedsmentorer , ,00 I alt forbrug , ,84 Udgifter i alt for 2011 Rest , , , ,08 Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styring af aktiv beskæftigelsesindsats Økonomiske konsekvenser Forvaltningen forventer pr at have et forbrug på kr. på projekter og kr. på øvrige udgifter, der ikke er projektrelaterede. Der er foretaget en tilbagebetaling til staten på kr. på baggrund af for meget overført midler fra Der vil blive overført kr. til budget 2012, hvilket er mindre en 25% af 2011 bevillingen. Borgerinddragelse 10

12 Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orientering til efterretning. 11

13 6. Status på LBR-midler i 2012 Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Nedenstående oversigt over anvendelse af LBR-midler for 2012 fremlægges til orientering. Oversigten er dannet 31. januar 2012 og indeholder en oversigt over forbruget på LBR projekterne i Status på forbrug af LBR-midler for 2011 Budget Realiseret pr Forventet pr Overført fra 2011 Tilskud 2012 I alt til rådighed i Generelle omkostninger ikke projekter Øvrigt Annoncering vedr. projekter I alt forbrug Projekter godkendt med opstart i 2012 BOMI: Job og uddannelsesparathed Inhouse Consulting: Flere akademikere i Furesø Kommunes private virksomheder I alt forbrug Udgifter i alt for 2012 Rest Ovenstående opgørelse over forbruget af LBR-midler for 2012 viser, at der pr. 31. januar 2012 ikke er anvendt nogle LBR-midler endnu. Der er et forventet forbrug pr. 31. december 2012 på i alt kr. Der er på nuværende tidspunkt uforbrugte budgetmidler for kr. Der er indlagt et budget på kr. til eventuel annonceringen efter projektansøgninger til LBRmidlerne for Der er afsat projektmidler kr. til projetket fra BOMi, der hedder Job og Uddannelsesparathed. Der er afsat projektmidler kr. til projetket fra Inhouse Consulting, der hedder Flere akademikere i Furesø Kommunes private virksomheder. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styring af aktiv beskæftigelsesindsats. 12

14 Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Jobcentret indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orientering til efterretning. 13

15 7. Status på LBR- projekter Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Ved hvert møde giver jobcenteret en status på bevilligede og igangværende projekter. LBR-projekter i 2012 er følgende: Job- og uddannelsesparat fra firmaet BOMI Flere akademikere i Furesø Kommunes private virksomheder fra firmaet Inhouse Consulting Job- og uddannelsesparat Titel Job- og uddannelsesparat Projekt I et nyt samarbejde mellem BOMI og Erhvervsskolen Nordsjælland vil den langtidslediges kompetencer og opkvalificeringsparathed blive afklaret såvel i praksis (via en virksomhedspraktik) som teoretisk (via IKV og/eller FVU-screening). Observationer og vurderinger fra den praktiske og den teoretiske del samles med henblik på udarbejdelse af en realistisk plan for, hvordan den langtidsledige evt. via opkvalificering/efteruddannelse kommer i arbejde. For de deltagere, hvor virksomhedspraktikken har ført til en jobåbning, og jobåbningen i første omgang består af en mulighed for etablering af løntilskudsjob, vil BOMI stå for at etablere løntilskudsjobbet. Status Aktører Det indledende samarbejde mellem BOMI og Jobcenter Furesø er etableret og de første borgere starter i løbet af februar Det er firmaet BOMI der står for projektet i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland. Tidsplan Projektet er i gang hele Økonomi Der er bevilliget kr. til projektet i Flere akademikere i Furesø Kommunes private virksomheder Titel Flere akademikere i Furesø Kommunes private virksomheder Projekt Projektets overordnede formål er dels at skabe et styrket konkret og fremadrettet grundlag for ansættelse af flere akademikere i Furesø Kommunes private virksomheder, dels som led i projektet at der (garanteret) ansættes mindst 12 akademikere i rigtige job (med eller uden løntilskud) i kommunens private virksomheder. 14

16 Projektet er delt i 3 faser omfattende henholdsvis en forberedelsesfase, en aktionsfase, samt en evalueringsfase. Som led i forberedelsen identificeres de private virksomheder i kommunen, som tilkendegiver interesse for at ansætte en akademiker. I aktionsfasen gennemføres der telefonkontakt til og afholdes møder med de virksomheder, der har tilkendegivet interesse for at ansætte en akademiker. Evaluerings-fasen indeholder 2 dele. Dels en evaluering umiddelbart efter projektaf-slutning, dels en evaluering igen ca. 4 måneder for at vurdere langtids-effekten. Projektet koordineres med Jobcenter Furesø og a-kasser. Status Projektet er i gang hele Følgende aktiviteter har blandet været i gang: Der er udarbejdet et samlet præsentationsmateriale af de forskellige ordninger, der støtter ansættelse af akademikere i (private) virksomheder. Der er gennemført en landsdækkende analyse af, i hvilke typer af virksomheder/brancher (den private sektor) ledige akademikere ansættes, herunder også efter at have været i job med løntilskud. En tilsvarende analyse er gennemført for de private virksomheder i Furesø Kommune. Med dette udgangspunkt er der udvalgt virksomheder, som kontaktes med henblik på besvarelse af et (kort) elektronisk spørgeskema, der skal medvirke til at kortlægge, i hvilken grad virksomhederne er interesserede i at ansætte en akademiker mv. Den indledende telefonkontakt til virksomhederne er igangsat. Der er udarbejdet forslag til det (elektroniske) spørgeskema, som tilsendes de private virksomheder i Furesø Kommune, der accepterer at medvirke i kortlægningen. Aktører Tidsplan Det er firmaet Inhouse Consulting der står for projektet. Projektperioden er fra den 1. januar 2012 til den 30. september 2012, i det den 2. del af evalueringen dog vil blive gennemført i december Måned Januar/februar Marts/august September December Hovedaktivitet Forberedelsesfasen Aktionsfase Evalueringsfasen (1. del) Evalueringsfasen (2. del) Udarbejdelse af samlet projektrapport (med tilhørende anbefalinger) Økonomi Der er bevilliget kr. til projektet i Såfremt projektet ikke resulterer i mindst 12 ansættelser af akademikere i rigtige job i kommunens private virksomheder, reduceres konsulenthono- 15

17 raret med 40 pct., svarende til et beløb på kr. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Sagen vidersendes ikke. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender ovenstående opfølgning. Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orientering til efterretning. Øjvind Vilsholm orienterede om, at Akademikerne Centralorganisation har afsat en pujle, der skal medvirke til at få flere akademikere i arbejde i private virksomheder, og han vil løbende informere rådet om projektet. 16

18 8. Evaluering af anvendelse af LBR-midler i 2011 Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling I 2011 bevilligede Det Lokale Beskæftigelsesråd midler til tre større projekter; henholdsvis Ung i Job I form til arbejde fra firmaet Plan & Handling Sikring af, at langvarigt ledige forsikrede igen bliver selvforsørgende fra firmaet Inhouse Consulting Det er blevet tid til at evaluere de tre projekter med henblik på at få belyst de resultater, der er opnået og de erfaringer der er indhentet. Evalueringen af Ung i Job Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af projektet Ung i Job. Den er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt. Evaluering af I form til arbejde Firmaet Plan & Handling har udarbejdet en evaluering af projektet I form til arbejde. Den er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt. Evaluering af Sikring af, at langvarigt ledige forsikrede igen bliver selvforsørgende Firmaet Inhouse Consulting har udarbejdet en evaluering af projektet Sikring af, at langvarigt ledige forsikrede igen bliver selvforsørgende. Den er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstilller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Bilag Evaluering af projektet Ung i Job Status fra Plan og Handling.docx Status fra Inhouse Consulting.doc

19 Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning. 18

20 Punkter til beslutning 9. Møde- og arbejdsplan for 2012 Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger forslag til mødeplan for I lighed med tidligere år lægger forvaltningen op til at LBR og BIU afholder et fælles strategiseminar forud for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Møderne bliver generelt set holdt på torsdage på Stiager 2, 3500 Værløse i mødelokale 2 (Bryllupssalen) Dato Torsdag den 22. marts kl Indhold Strategiseminar for LBR og BIU Torsdag den 19. april 2012 Kl Bryllupssalen, Stiager 2, Værløse Oplæg med psykolog Klaus Cristensen fra Spasitikerforeningen. Jobcentrets sagsbehandlere inviteres også med. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser Indsatser og resultater på beskæftigelsesområdet Møde- og arbejdsplan Status på LBR-projekter Status på LBR økonomi Endeligt regnskab 2010 Ministermål Resultatrevision 2011 og status på beskæftigelsesplan 2011 Eventuelt Torsdag den 14. juni 2012 Kl Bryllupssalen, Stiager 2, Værløse Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser Indsatser og resultater på beskæftigelsesområdet Møde- og arbejdsplan Status på LBR-projekter 19

21 Status på LBR økonomi Beskæftigelsesplan 2013 Eventuelt Torsdag den 11. oktober 2012 Kl Bryllupssalen, Stiager 2, Værløse Torsdag den 13. december 2012 Kl Bryllupssalen, Stiager 2, Værløse Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser Indsatser og resultater på beskæftigelsesområdet Møde- og arbejdsplan Status på LBR-projekter Status på LBR økonomi Drøftelse af procedure for uddeling af LBR-midler for 2013 Eventuelt Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Meddelelser Indsatser og resultater på beskæftigelsesområdet Møde- og arbejdsplan Status på LBR-projekter Status på LBR økonomi Udvælgelse af ansøgninger om LBR-midler for 2013 Eventuelt Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender forvaltningens forslag til møde- og arbejdsplan for Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: 20

22 Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at mødet den 19. april 2012 skal holdes i tidsrummet på grund af, at det skal indeholde et oplæg. På mødet den 11. oktober 2012 skal rådet drøfte emnet Strategiseminar

23 10. Ansøgning fra Integrationsnet og Ungeenheden om LBR-midler for 2012 Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Sagsfremstilling Mødet den 16. december 2011 drøftede Det Lokale Beskæftigelseråd udmøntningen af LBRmidlerne for På mødet blev det besluttet, at ansøgningerne fra henholdsvis Integrationsnet og Ungeenheden skulle uddybes med henblik på at vælge én af dem på mødet den 23. februar Både Integrationsnet og og Ungeenheden har uddbydet deres ansøgninger. Det er begge vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt. Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter de to ansøgninger og beslutter, hvilken ansøgning der skal tildeles LBR-midler i Ansøgte netto beløb fra de to projekter Integrationsnet har ansøgt om kr. og Ungeenheden har ansøgt om kr. Lovgrundlag Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter de to ansøgninger og beslutter, hvilken ansøgning der skal tildeles LBR-midler i Bilag Uddybet ansøgning fra Integrationsnet.pdf

24 Uddybende ansøgning fra Ungeenheden Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at bevillige kr. (netto) til projektet fra Integrationsnet. Rådet ønsker en dialog med Integrationsnet om en indgåelse af en resultatkontrakt i forhold til dette projekt. 23

25 11. Eventuelt Sagsnr.: Åbent punkt Dokumentnr.: Beslutning truffet af Lokalt Beskæftigelsesråd 2012, den 23. februar 2012: Ikke til stede: Alex H. Jensen, Anette Ryberg (LO), Jette Toldsted (FTF), Jørgen Buchholtz (LO), Lars N. Carstensen, Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg (DA) Der skal udarbejdes en prognose til rådets næste møde om, hvor mange personer i Furesø Kommune, der mister dagpengeretten pr. 31. december Gerne delt op på akasse-niveau. Vivi Kløcker ønsker, at forvaltningen til næste møde afdækker, hvordan Furesø Kommune forholder sig til kampagne "Søg Job - Evner i fokus". 24

26 Samlet bilagsliste Performance_rapport_BIU_d._10._januar_2011.doc.doc Evaluering af projektet Ung i Job Status fra Plan og Handling.docx Status fra Inhouse Consulting.doc Uddybet ansøgning fra Integrationsnet.pdf Uddybende ansøgning fra Ungeenheden i

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 11. oktober 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 11. oktober 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 11. oktober 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 5 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012

Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 14. juni 2012 kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen på Farum Gamle Rådhus, Rådhustorvet 6, 3520 Farum Møde nr. 3 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2011 Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 13. december 2011 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 13. december 2011 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2011 Den 13. december 2011 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 7 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 28. juni 2011 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 28. juni 2011 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2011 Den 28. juni 2011 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 4 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA) Ronald Johansen (LO)

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. august 2011 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødelokale: Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: 16.50 Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Mødestart KL. 16.00. Side: 2 Fraværende: Muhammed Dahmani (integrionsrådet)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Administrationscenteret, Stationsvej 36, 3460 Birkerød Store sal Mødedato: 6. maj 2008 Mødetidspunkt: Kl. 15.00-15.30. Bemærkninger:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 19-02-2014 11:00 Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. november 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Fastholdelseskonsulent, Sygedagpengeteam. 3 4. Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30 Bemærk, at mødet afholdes på Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, lokale 25, 9220 Aalborg Øst Tema: Skolepraktik,

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 15. juni 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:30 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L. Thomsen Per Dissing Nielsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. november 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. november 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00. Sidetal:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

HERNING KOMMUNE Det lokale Beskæftigelsesråd

HERNING KOMMUNE Det lokale Beskæftigelsesråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 15:00 C3.14, Herning Rådhus Fraværende: Fraværende: Karen Jepsen Mette Hvid Johannnesen Nils Hedegaard Marianne Hvidbjerg 2 Der foreligger følgende

Læs mere