POWXG9008 DA 1 ANVENDELSE BESKRIVELSE (FIG. A, B & C) MEDFØLGENDE INDHOLD SYMBOLER GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWXG9008 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A, B & C)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER..."

Transkript

1 1 ANVENDELSE BESKRIVELSE (FIG. A, B & C) MEDFØLGENDE INDHOLD SYMBOLER GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Arbejdsplads Sikkerhed for personer Korrekt brug og vedligeholdelse STANDARD-SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZINDREVNE HØJTRYKSRENSERE SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN SIKKERHEDSFUNKTIONER Varmeovertryksventil Sikkerhedslåsepal MONTERING Montering af foden (Fig. 1) Montering af håndtaget (Fig. 2) Montering af den øvre og nedre lansekrog (Fig. 3) Montering af hævertrøret (Fig. 4) Montering af sprøjtepistolen (Fig. 5-6) FØR BRUG Påfyld olie på motorkrumtaphuset (Fig. 7) Påfyld brændstof i brændstoftanken (Fig. 8) Tilkobling af vandslangen til højtryksrenseren (Fig. 9) Tilslut højtryksslangen til udgangsrøret (Fig. 10) BRUGSVEJLEDNING Placering af højtryksrenseren Opstartsprocedure (Fig. 11 & 12) Stopprocedure (Fig. 13) Justering af sprøjtemønster (Fig. 14) dyse (rød)... 9 Copyright 2015 VARO NV S i d e 1

2 POWXG9008 DA 15 dyse (gul) dyse (hvid) Lavtryksdyse (sort) Tilslut dysen (Fig. 15) Brug af rensemiddelfacilitet Drejeknap til sæbekilde (Fig. 16) TEKNISKE DATA STØJ RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Efter hver ibrugtagning Fjernelse af blokering (Fig. 17) Rutinemæssig vedligeholdelse Tændrør Udskiftning af motorolie (Fig. 19) Luftfilter Brændstoftankfilter (Fig. 18) OPBEVARING VINTERKLARGØRING OG LANG TIDS OPBEVARING GARANTI MILJØ KONFORMITETSERKLÆRING Copyright 2015 VARO NV S i d e 2

3 HØJTRYKSRENSER 180 CC POWXG9008 POWXG9008 DA 1 ANVENDELSE Din benzinhøjtryksrenser er designet til udendørs rengøring. Rengøring af: Maskiner, køretøjer, konstruktioner, værktøjer, facader, terrasser, haveværktøjer Fare! Risiko for skade! Følg de respektive sikkerhedsbestemmelser, når du bruger den på benzinstationer eller andre farlige områder. Du må ikke hælde forurenet spildevand med mineralsk olie på jorden, i vandet eller i kloakken. Udfør derfor kun motor- og bundrengøring, hvor der er en spildoliebeholder. ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun elværktøjet videre til andre sammen med denne vejledning. 2 BESKRIVELSE (FIG. A, B & C) 1. Håndgreb 2. Fod 3. Højtryksslange 4. Sprøjtepistol 5. Sikkerhedslås 6. Øvre slangeholder 7. Dyse 8. Nedre slangeholder 9. Sæbetank 10. Luftfilter 11. Brændstoftank 12. Lyddæmper 13. Hjul 14. Pumpen 15. Sprøjtelanse 16. Startsnor 17. Motorstartsnor Choker 20. Brændstofhåndtag 21. Højtryksåbning 22. Stik til vandindtag 23. Rensefilter 24. Hævertrør til rengøringsmiddel 25. Oliepåfyldningshætte 26. On/off kontakt 27. Oliemålepinde 3 MEDFØLGENDE INDHOLD Fjern al emballage. Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt). Kontroller, at hele pakkens indhold er der. Kontroller værktøjet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten. Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter. Sprøjtepistol Lanse Højtryksslange Stik til vandindtag ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning! Værktøj til dyserengøring Sprøjtepistol (saml selv) Betjeningsvejledning Højtryksrenser Copyright 2015 VARO NV P a g e 3

4 Hurtigstartsguide Sprøjtedyser og sæbedyse Øvre lansekrog POWXG9008 DA Nedre lansekrog Fod Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede. 4 SYMBOLER Advarsel / fare! Læs vejledningen før brug. Brændbar. Du må ikke ryge i nærheden af højtryksrenseren. Dysen må ikke rettes mod personer, kæledyr, strømførende elektrisk udstyr eller selve højtryksrenseren. Motoren starter ikke, eller stopper, hvis olieniveauet er for lavt. Brug ørebeskyttelse. Brug ørebeskyttelse. Brug handsker. I overensstemmelse med de obligatoriske krav i EU-direktiverne. 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL: Når der bruges benzindrevne værktøjer, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder de nedenstående, altid følges for at reducere risikoen for alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Læs alle hele vejledningen før dette produkt betjenes og gem vejledningen til fremtidig brug. 5.1 Arbejdsplads Opbevar højtryksrenseren i et velventileret område med tømt brændstoftank. Der må ikke opbevares brændstof i nærheden af højtryksrenseren. Udstyret skal placeres på en fast understøttet flade. Må kun bruges udendørs. Brug den aldrig på et indelukket område. Udstødningsgasser er farlige. Placer højtryksrenseren et stykke væk fra rengøringsområdet under brugen. Hold børn og tilskuere på sikker afstand. Apparatet skal overvåges under brugen. 5.2 Sikkerhed for personer Vær opmærksom, hold øje med det du laver og brug din sunde fornuft. Et øjebliks uopmærksomhed kan medføre alvorlige kvæstelser. Bær sikkerhedsbriller, mens du bruger apparatet. Små partikler kan løsrive sig, mens du sprøjter. Bær altid høreværn for at dæmpe støjen. Copyright 2015 VARO NV P a g e 4

5 Vær sikkert påklædt med lange busker, og bær støvler eller sko. Det anbefales at bruge yderligere sikkerhedsudstyr, når du bruger kemikalier, rensemidler eller andre tærende eller slibende substanser. Brug ikke værktøjet i en rækkevidde, hvor du ikke kan styre det. Sørg altid for at have et godt fodfæste og balance. Dette giver en bedre kontrol i uventede situationer. Du må ikke bruge højtryksrenseren, hvis du har drukket alkohol eller taget medicin. Fjern tændrøret eller kablet fra tændrøret for at forhindre utilsigtet start. Når den ikke er i brug, eller før du fjerner højtryksslangen. Du må ikke bære løsthængende tøj, smykker eller noget, der kan hænge fast i motoren. Hold kæledyr, børn og tilskuere i sikker afstand fra arbejdsområdet. En minimumsafstand på 16 meter (1524,00 cm) anbefales. Du må aldrig pege mod dig selv eller andre. Du må aldrig sætte din hånd, fingre eller krop direkte foran sprøjtedysen. Du må ikke ryge i nærheden af højtryksrenseren. 5.3 Korrekt brug og vedligeholdelse Du må ikke bruge det under følgende betingelser: Hvis der sker en bemærkelsesværdig ændring af motorhastigheden Hvis der sker tab af tryk. Hvis motoren sætter ud. Hvis der er røg og flammer i kabinettet. For store vibrationer. Regn eller ugunstige vejrforhold. Hold højtryksrenseren ren og fri for olie, mudder og andet fremmed materiale. Vanddysen må aldrig rettes mod elektriske installationer eller direkte mod højtryksrenseren. Brug begge hænder til at styre lansen. Slangen må ikke komme i kontakt med varmedæmperen. Du må ikke røre dysen eller vandsprederen, mens du bruger maskinen. Du må ikke påfylde benzin, mens motoren kører, er varm eller er i nærheden af åben ild. Du må ikke ryge. Der må kun bruges godkendte slanger og dyser. Sprøjtepistolen må ikke være snoet og filtrer under brug. Lav aldrig knuder eller knæk på højtryksslangen. Alle slangestik skal være korrekt tilsluttede. Før du starter højtryksrenseren i koldt vejr, skal du sikre dig, at der ikke er dannet is på nogen dele af udstyret. For at forhindre tilfældig udledning af højtryksvand, skal sikkerhedspalen på triggeren altid være aktiveret, når højtryksrenseren ikke er i brug (se betjeningsvejledningen). Lad ikke højtryksrenseren køre mere end fem minutter, uden at der trykkes på triggeren. Pumpen kan blive beskadiget. Kontroller regelmæssigt brændstofsystemet for lækage eller tegn på tæring, som f.eks. slidt eller hullet slange eller manglende spændstykker eller beskadiget tank og låg. Alle defekter skal rettes før brug. Berør ikke varmedæmperen. Servicer, brug og opfyld følgende betingelser: God ventilation. Brug højtryksrenseren i et velventileret område. Undgå spild af brændstof, og påfyld aldrig, mens højtryksrenseren kører. Undgå antændingskilder under påfyldning. Brug blyfrit brændstof. Brug aldrig en beskadiget højtryksslange. Copyright 2015 VARO NV P a g e 5

6 6 STANDARD-SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZINDREVNE HØJTRYKSRENSERE ADVARSEL: Du må ikke bruge apparatet i nærheden af personer, medmindre de bruger beskyttelsestøj ADVARSEL: Højtryksstråler kan være farlige, hvis du rammer forkert ved brugen. Strålen må ikke rettes mod personer, strømførende elektrisk udstyr eller selve højtryksrenseren. Peg ikke med strålen mod dig selv eller andre for at rense sko og tøj. Brug kun originale reservedele fra fabrikanten eller fra nogen, der er godkendt af fabrikanten, for at sikre sikkerheden for apparatet. ADVARSEL: Højtryksslanger, fittings og koblinger er vigtige for apparatets sikkerhed. Brug kun fittings og koblinger, der er anbefalet af fabrikanten. Du må ikke bruge apparatet, hvis en ledning eller vigtige dele er beskadiget, f.eks. sikkerhedsenheder, højtryksslanger, sprøjtepistol. ADVARSEL: Der må ikke bruges forkert brændstof, da der kan opstå fare. ADVARSEL: Brug ikke brændstofdrevne apparater indendørs, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, der skal være angivet af nationale arbejdsmyndigheder. ADVARSEL: Kontroller, at udstødningen ikke er i nærheden af nogen luftindtag. 7 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN ADVARSEL: Vær ekstra opmærksom, når du håndterer brændstof. Det er brændbart og dampene kan eksplodere. Følgende punkter skal observeres. Brug kun en godkendt beholder. Fjern aldrig brændstofhætten, eller tilfør brændstof, når el-kilden kører. Sørg for, at udstødningskomponenter afkøles, før der påfyldes brændstof. Du må ikke ryge. Du må aldrig påfylde brændstof på maskinen indendørs. Du må ikke opbevare maskinen eller brændstofbeholderen indendørs, hvor der er åben ild, som f.eks. en vandvarmer. Hvis der spildes brændstof, må du ikke starte maskinen, men fjerne den fra området, hvor der er spildt, før der startes. Sæt altid brændstofhætten på igen, og stram den godt efter påfyldning. Hvis tanken skal tømmes, skal det foregå udendørs. 8 SIKKERHEDSFUNKTIONER 8.1 Varmeovertryksventil En varmeovertryksventil er til at beskytte pumpen mod overtryk, hvis sprøjtepistolen er lukket i længere tid, eller hvis dysen tilstoppes. Den er beregnet som back-up-system for at undgå overophedning af pumpen. Sæt trykskiven til "OFF" (FRA), hvis den ikke skal bruges i mere end fem minutter. Det vil reducere slitage, undgå brug af brændstof og forlænger pumpens levetid ved at undgå overophedning. 8.2 Sikkerhedslåsepal For at forhindre tilfældig udledning af højtryksvand, skal sikkerhedspalen (billede 1, del 5) på triggeren altid være aktiveret, når højtryksrenseren ikke er i brug (se betjeningsvejledningen). Copyright 2015 VARO NV P a g e 6

7 9 MONTERING POWXG9008 DA Fjern al emballage fra enheden. Kontroller hovedenheden, komponenterne og alt tilbehør for ødelæggelse og transportskade. 9.1 Montering af foden (Fig. 1) Nødvendige dele: 1 fod og 1 M8-låsemøtrik. 9.2 Montering af håndtaget (Fig. 2) Monter den øvre ramme på den nederste ramme og tryk den ned, indtil de to stifter klikker på plads. 9.3 Montering af den øvre og nedre lansekrog (Fig. 3) Montering af den øvre lansekrog: Indsæt to plastiknitter. Det er måske nødvendigt at banke dem med en hammer for at få låsestiften på plads. Montering af den nedre lansekrog: Brug M6-skruen og låsemøtrikken og fastspænd med en skruenøgle. 9.4 Montering af hævertrøret (Fig. 4) Fastgør den anden side af den indbyggede tanks hævertrør til venstre udløb på omskifterknappen. Fastgør den anden side af pumpens hævertrør til det nederste udløb på omskifterknappen. 9.5 Montering af sprøjtepistolen (Fig. 5-6) Sæt lansen på sprøjtepistolen (4). Tag fat i enden af sprøjtepistolen og skru lansen på sprøjtepistolen, idet du sørger for at, den er spændt godt fast. Du må ikke overspænde den, da det kan beskadige begge stik. Tilslut højtryksslangen på undersiden af sprøjtepistolsamlingen, idet du kontrollerer, at den er spændt godt fast. Du må ikke overspænde den, da det kan beskadige begge stik. 10 FØR BRUG For at klargøre højtryksrenseren til brug, skal du udføre følgende opgaver: Påfyld olie på motorkrumtaphuset. Påfyld brændstof i brændstoftanken. Tilslut højtryksslangen til sprøjtepistolen og pumpen. Tilslut vandtilførslen til pumpen. Sæt dysen på sprøjtepistolen. Bemærk: Motor og pumpe på din nye højtryksrenser har ofte en øget ydelse, efter den har haft en pause i flere timer Påfyld olie på motorkrumtaphuset (Fig. 7) Du må ikke forsøge at starte højtryksrenseren, uden at motorkrumtaphuset (25 & 27) er fyldt med den korrekte mængde og type olie (15W-30 (SAE30)). Når den leveres, har højtryksrenseren ingen olie indvendig i motorkrumtaphuset. Brug af enheden uden olie vil medføre beskadigelse af motoren. Sæt maskinen på en jævn flade, og fjern oliepåfyldningshætten. Påfyld motorolie til mindst halvdelen af oliemålepinden Påfyld brændstof i brændstoftanken (Fig. 8) Højtryksrenseren drives af en firetaktsmotor, som bruger blyfri benzin. Copyright 2015 VARO NV P a g e 7

8 Brug en egnet tragt til at hælde brændstof på motorens brændstoftank (11). Spild ikke brændstof, og hæld ikke for meget i tanken. Brændstoftanken må ikke fyldes over det øverste af brændstoffilteret 10.3 Tilkobling af vandslangen til højtryksrenseren (Fig. 9) Lad vandet løbe gennem slangen i et par sekunder for at skylle eventuelle aflejringer ud af slangen. Efterse indløbssien og fjern eventuelle aflejringer. Kobl slangen til vandtilførslen og stram den til med hånden. Åbn for vandet. Pumpen må kun køres, mens den er koblet til vandforsyningen og der er åbnet for vandet. Sådanne fejl kan beskadige højtryksrenseren Tilslut højtryksslangen til udgangsrøret (Fig. 10) Forbind enden af højtryksslangen til højtryksudløbet. Tænd for vandforsyningen, og tryk på sprøjtepistolens trigger (6), indtil vandet flyder i en konstant strøm gennem lansen. Der må ikke bruges vand, der er over 40 C. 11 BRUGSVEJLEDNING 11.1 Placering af højtryksrenseren Placer højtryksrenseren på en solid og plan overflade, så motor og pumpekrumtappens olie smører komponenterne korrekt. Undgå områder, hvor der samler sig vandpytter. Glatte overflader kan medføre personskade. Placer maskinen i et velventileret område og væk fra brændbare materialer eller dampe. Sørg for, at ventilationsadvarsler overholdes. Hold højtryksrenseren mindst 18 væk fra flambare materialer. Placer maskinen, så brugeren har let adgang til højtryksrenseren og kontrolknapperne. Placer maskinen så den er beskyttet mod ydre beskadigelse. For at forhindre beskadigelse og for stor slitage på slangen skal du placer højtryksrenseren, så slangen ikke ligger på trafikerede områder Opstartsprocedure (Fig. 11 & 12) Anbring højtryksrenseren på en jævn overflade. Åbn for vandet. Rens systemets pumpe for luft ved at frigive beskyttelsen og klemme på pistolens aftrækker. Fastgør lansen til sprøjtepistolen. Drej brændstofventilen til ON-positionen. Skub chokeren til CHOKE-position. Drej motorens OFF/ON-kontakt til ON-positionen. Hold maskinen i hånden og træk langsomt i rekylhåndtaget (startsnoren), indtil der mærkes modstand, og træ derefter hurtigt. Klem pistolens aftrækker og frigiv trykket efter hvert mislykket forsøg på at starte højtryksrenseren (dette vil reducere modtrykket) Lad motoren køre i adskillige sekunder og skub derefter gradvist chokeren til positionen RUN (kør) i takt med at motoren varmer op, indtil chokeren er flyttet helt til RUNpositionen Stopprocedure (Fig. 13) Drej On/Off-kontakten til OFF-position. Drej brændstofventilen til OFF-positionen. Luk for vandet og klem aftrækkeren for at frigive hele vandtrykket. Copyright 2015 VARO NV P a g e 8

9 11.4 Justering af sprøjtemønster (Fig. 14) Advarsel: Kontroller, altid, at spidsen (15) er spændt korrekt på. Ellers kan den blive indsprøjtet under højtryk, når sprøjtepistolen bruges, hvilket kan medføre personskade eller ødelæggelse dyse (rød) Denne dyse giver præcisionssprøjtning og er ekstrem kraftig. Den dækker et meget lille rengøringsområde. Dysen må kun bruges på overflader, der kan tåle højtryk, så som metal eller beton. Brug den ikke på træ dyse (gul) Denne dyse giver et kraftigt 15-graders sprøjtemønskter til intens rengøring af mindre områder. Dysen må kun bruges på områder, der kan tåle højtryk fra dysen dyse (hvid) Denne dyse giver et 40-graders-sprøjtemønster til en mindre kraftig vandstråle. Den dækker et stort rengøringsområde. Denne dyse er til de mest almindelige rengøringsjobs Lavtryksdyse (sort) Denne dyse bruges til påførsel af kemikalier eller renseopløsninger. Den har den mindst kraftige vandstråle. Bemærk: På grund af materiale og håndværk kan højtryksspuling beskadige terrasser med brolægningssten. Lav først et testområde. Om nødvendigt kan du justere trykket ved at ændre dyser eller skrue ned for motorhastigheden 11.5 Tilslut dysen (Fig. 15) Tilslut dysen på lansen, vha. kvik-koblingen, der muliggør hurtig og let udskiftning af dyser. For at tilslutte en dyse skal du skubbe kraven tilbage mod sprøjtepistolen og skubbe dysen ind i enden af lansen. Slip kraven for at låse dysen på plads. For at fjerne dysen skal du skubbe kraven tilbage mod sprøjtepistolen, og dysen kan nu hurtigt fjernes. Bemærk: Sørg for, at du dobbelttjekker, at det er den korrekte tilslutning til dysen. Advarsel: Dysen er ikke fastgjort korrekt, hvis kraven ikke glider tilbage. Skub dysen med stor kraft ind i åbningen, ellers vil kraven ikke glide tilbage af sig selv, og dysen skydes af Brug af rensemiddelfacilitet Skyl overfladen med koldt vand før der påføres rensemiddel. Klargør rensemidlet i overensstemmelse med arbejdsopgaven. Tag dækslet af beholderen med rensemiddel og påfyld. Rensemidlet skal sprøjtes jævnt på overfladen. De bedste resultater opnås med lange, lige og overlappende strøg. Lad rensemidlet arbejde i cirka 3 minutter før afvaskning. Rensemidlet må ikke tørre på overfladen, da det kan forårsage striber eller beskadige overfladen. Rengør udstyret efter brug ved at skylle vand gennem sprøjtedysen i 1-2 minutter og derefter slukke for maskinen. Læg dysen i blød i en spand med rent vand for at fjerne rensemiddel Drejeknap til sæbekilde (Fig. 16) Hvis du vil bruge den indvendige sæbetank, skal drejeknappen drejes til venstre, så pilen peger til venstre. Copyright 2015 VARO NV P a g e 9

10 Hvis du ønsker at bruge en ekstern sæbekilde, såsom en sæbeflaske eller sæbespand, skal du placere hævertrøret og sien i sæbekilden og drej drejeknappen, indtil den peger til højre. 12 TEKNISKE DATA MOTOR Motoreffekt Rotationshastighed Brændstoftank Brændstof Motortype Startsystem Forskydning Olietype 3,5 kw 3000 min.-1 3,6 l Blyfri benzin / E10 OHV 4-takst Starter 180 cc 15W-30(SAE30) VANDSTIK Maks. tilførselstemperatur 50 C Min. tilførselsmængde 626 l/h Min. tilførselstryk 0,2 Mpa (2 bar) Max. tilførselstryk 1 MPa (10 bar) Længde på indg.slange 3m Diameter på indg.slange (inderdiameter) 12mm PUMPE Arbejdstryk Væskestrøm Oliemængde - pumpe Rensemiddelopsugning Maks. tilbageslag på håndsprøjtepistol 186 bar 522 l/h 65 ml 4,2 l/h 28 N Indvendig rensemiddelbeholder Vægt uden tilbehør 1,13 l 28 kg 13 STØJ Støjemissionsværdier er målt i overensstemmelse med gældende standarder. (K=3) Lydtryksniveau LpA 90 db(a) Lydeffektniveau LwA 105 db(a) BEMÆRK: brug høreværn når lydtrykket er over 85 db(a). aw (Vibrationsniveau): 2,1 m/s² K = 1,5 m/s² 14 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 14.1 Efter hver ibrugtagning Sluk for motoren og afbryd vandtilførslen. Frigiv vandtrykket ved at rette sprøjtepistolen i en sikker retning og klemme på aftrækkeren. Copyright 2015 VARO NV P a g e 10

11 Afbryd højtryksslange, sprøjtepistol og dyse. Tøm delene for vand og brug en klud til at tørre ydersiden af slangen og sprøjtepistolen. Tøm vandet af pumpen ved at trække seks gange i træksnoren. Opbevar apparatet på et rent og tørt sted Fjernelse af blokering (Fig. 17) Før kontrol, justering, rengøring og vedligeholdelse af højtryksrenseren skal motoren være standset og afkølet. Kontroller, at trykket er helt sluppet. Hvis væskestrømmen på et tidspunkt sprøjter eller er ujævn, så udløs triggeren, og sæt kontakten på OFF (FRA) på maskinen. Tryk på triggeren for at udløse evt. tryk, og kontroller, at dysen for enden af lansen ikke er blokeret. Hvis der er formodning om en blokering af dysen, så brug renseværktøjet til at fjerne evt. blokering. Det er vigtigt, at vanddysen kontrolleres og rengøres regelmæssigt vha. det medfølgende dyserengøringsværktøj. Sluk for motoren, og afbryd for vandtilførslen, før du fjerne en blokering 14.3 Rutinemæssig vedligeholdelse Tændrør Efter 100 timers kørsel, skal tændrøret skiftes. Kontroller aflejringerne for enden af tændrøret. De skal være mørkt farvede. Fjern alle aflejringer med en stiv børste. En stålbørste er velegnet. Kontroller evt. tændrørsmellemrummet. Det korrekte mellemrum skal være mellem 0,7 til 0,8 mm Udskiftning af motorolie (Fig. 19) Vi anbefaler, at olien skiftes efter de første 20 timer, og derefter efter hver 100 timer. Sæt maskinen på en jævn flade, og opvarm motoren i adskillige minutter. Stands derefter motoren. Placer en egnet beholder under pumpen til at opfange den brugte olie. Fjern oliefilterhætten, oliedrænrørsproppen, og pakningen, så olien helt kan fjernes. Du skal bruge et rør eller noget lignende til at forhindre oliespild på rammen på højtryksrenseren. Kontroller oliedrænproppen, oliefilterhætten og O-ringen, og hvis de er beskadigede, skal de udskiftes. Sæt drænproppen og skiven på igen. Stram drænproppen godt. Påfyld motorolie til mindst halvdelen af oliemålepinden. Sæt oliefilterhætten godt fast. Sørg for at bortskaffe brugt motorolie på en miljømæssig korrekt måde. Vi anbefaler, at du tager det med i en forseglet beholder til din lokale genbrugsstation. Smid det ikke ud eller hæld det på jorden Luftfilter Efter hver 50 timers kørsel, eller hvert år, skal luftfilteret fjernes, undersøges for nedbrydning og rengøres. Rengør luftfilteret omhyggeligt med miljøvenligt vand med affedtningsrensemiddel. Lad det tørre helt, og sæt derefter luftfilteret på igen. Advarsel! Brug aldrig motoren uden monteret luftfilter. Copyright 2015 VARO NV P a g e 11

12 Brændstoftankfilter (Fig. 18) POWXG9008 DA Efter hver 150 timers kørsel eller hver 3. måned skal brændstoftankfilteret fjernes og rengøres. Fjern brændstoftankfilterhætten og filteret, rengør filteret omhyggeligt med miljøvenligt vand med affedtningsrensemiddel, og sæt det på igen 15 OPBEVARING Hvis motoren ikke skal bruges, eller skal opbevares mere end en måned, skal følgende opbevaringsprocedurer udføres. Hæld alt brændstof ud af brændstoftanken (billede 1, del 11) og karburatoren. Kontroller, at alt brændstoffet er tømt ud. Fjern tændrøret. Hæld ca. en skefuld motorrenseolie i tændrørshullet. Med tændingen sat på OFF (FRA) trækkes forsigtigt i starteren (billede 1, del 16) mange gange. Sæt tændrøret på igen, og fortsæt med at trække i startsnoren, indtil stemplet er på komprimeringsslaget (når der mærkes modstand), og hold derefter op med at trække. Opbevar højtryksrenseren på et velventileret overdækket sted for at forhindre støv og snavs ophobes på højtryksrenseren. 16 VINTERKLARGØRING OG LANG TIDS OPBEVARING Hvis højtryksrenseren ikke skal bruges i 3 måneder eller derover, eller hvis der er risiko for is og frost i vintermånederne, kræver pumpeenheden beskyttelse mod udvidelse og mod skade som følge af frost. For at beskytte pumpeenheden, skal du lave en blanding med bilantifrostvæske som anbefalet på frostvæskeemballagen. Hæld omhyggeligt blandingen i højtryksrenserens pumpeindtag. Når blandingen løber ud af åbningen, lukkes åbningen med en korkprop eller en egnet spuns. Fortsæt med at hælde antifrostvæske i åbningen, indtil pumpen er fuld, og luk åbningen med en korkprop eller en egnet spuns. Når højtryksrenseren skal bruges første gang efter antifrost-beskyttelse, skal du kontrollere, at al antifrostvæsken er hældt ud af pumpe, slange og lanse. Når højtryksrenseren startes første gang, kan der opstå mindre lækager fra pumpen. De vil forsvinde efter kort tid. 17 GARANTI Produktet dækkes af garanti i en periode på 36 måneder fra den første købers købsdato. Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger. Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti. Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af værktøjet. Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplusværktøjer. Du kan altid få mere information på tlf Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning. Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke Copyright 2015 VARO NV P a g e 12

13 at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig. Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes. Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom. Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af kulbørster, ) Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen. Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation. 18 MILJØ Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Sørg for at bortskaffe brugt motorolie på en miljømæssig korrekt måde. Vi anbefaler, at du tager det med i en forseglet beholder til din lokale genbrugsstation. Smid det ikke ud eller hæld det på jorden. 19 KONFORMITETSERKLÆRING VARO N.V. Joseph Van Instraat 9 BE2500 Lier Belgien, erklærer hermed, at Apparatbeskrivelse: Benzinhøjtryksrenser Varemærke: POWERplus Varenummer: POWXG9008 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring. EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen): 2006/42/EF 2004/108/EF 2000/14/EF Bilag V LwA 102 db(a) / 105 db(a) Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen): EN : 2012 EN : 2012 EN55012: 2007 EN : 2007 Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør, Philippe Vankerkhove Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender) Compliance Manager Dato: 09/03/2015 Copyright 2015 VARO NV P a g e 13

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN... 3 6 VÆRKTØJSSPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKSER... 4 7 MONTERING... 4 7.1 Montering

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

POWXG7214 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER...

POWXG7214 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER... 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER... 4 5.1 Sådan sikres sikker brug... 4 5.1.1 Brugerens ansvar... 4 5.1.2 Børnesikring...

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

POWXG2016 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR VÆRKTØJ...

POWXG2016 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR VÆRKTØJ... 1 ANENDELSE... 3 2 BESKRIELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANISNINGER FOR ÆRKTØJ... 4 5.1 Arbejdsområde... 4 5.2 Personlig sikkerhed... 4 5.3 Omhyggelig håndtering

Læs mere

POWXG1006 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4

POWXG1006 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 5.1 Sikkerhedsforskrifter og forebyggelse af ulykker... 4 6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

POW6467 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 PAKKEINDHOLD... 3 4 SYMBOLFORKLARING... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW6467 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 PAKKEINDHOLD... 3 4 SYMBOLFORKLARING... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 PAKKEINDHOLD... 3 4 SYMBOLFORKLARING... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 5.1 Arbejdsområde... 4 5.2 Elektrisk sikkerhed... 4 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed... 3 5.4

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

6 YDERLIGERE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BATTERIER OG OPLADERE... 6. 6.1 Batterier (9)... 6 6.2 Opladere (8)... 6 7 KOMPONENTER... 6

6 YDERLIGERE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BATTERIER OG OPLADERE... 6. 6.1 Batterier (9)... 6 6.2 Opladere (8)... 6 7 KOMPONENTER... 6 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ 4 5.1 Arbejdsområde... 4 5.2 Elektrisk sikkerhed... 4 5.3 Personlig

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Survivor 35 (Model #8013433) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 35 (Model #8013433) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 35 (Model #8013433) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-35 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af Katadyn Products

Læs mere