Opsparing og afvikling af gæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsparing og afvikling af gæld"

Transkript

1 Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt: åligt: 1 etetemi ultimo løbede opspaig statidb 1000 etesats 3,0% ål idb 1000 idbet å idbet, pimo saldo, pimo ete, ultimo saldo, ultimo ,00 103, ,00 6,09 209, ,09 9,27 318, ,36 Umiddelbat efte de. idbetalig e de altså 18,36 Euo på kotoe. Vi vil pøve at lave e fomel, så vi ka beege kotostade umiddelbat efte de. idbetalig diekte - altså ikke skidt fo skidt. Poblemet e at de potioe à 100 Euo, som vi idbetale, foetes foskelligt, alt efte hvoå vi ha idbetalt dem og alt efte hvolæge de altså ha stået på kotoe. Vi ka illustee det de ske i e tabel ove de ekelte idbetaliges udviklig (delsaldo): pimo å idbetalig , , 03 1, , , 03 1, , , , , Umiddelbat efte de. idbetalig e de altså , , , 03 18, 36 Euo på kotoe. Resultatet svae helt til voes skidtvise udegig ovefo. Opspaig - lå ~~~ s. 1 ~~~ JL - jaua 2003

2 Lad os geeelt se på e opspaig med ålige idbetalige af støelse a på e koto med etesats. Og lad os se på kotoes saldo umiddelbat efte de te idbetalig. Dee saldo vil vi kalde. Nomalt tale ma i e såda situatio om e opspaigsauitet. Defo bogstavet. Jævfø ovefo ha vi 2 1 a + a + + a a + * ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) Gage vi på begge side med ( 1 + ) få vi 2 3 ( 1 + ) a ( 1 + ) + a ( 1 + ) + a ( 1 + ) a ( 1 + ) ** Tække vi de øveste ligig (*) fa de edeste ligig (**) få vi (idet lagt de fleste af ledee til høje fo lighedsteget optæde i begge ligige) ( 1 + ) a ( 1 + ) a Vi ka altså fomulee følgede + a ( 1 + ) a a ( ) 1 + a a (( ) ) a (( ) ) Sætig 1, Saldoe på e opspaigskoto opspaig med ålige idbetalige af støelse a koto med etesats kotoes saldo umiddelbat efte de te idbetalig:. a (( ) ) Eksempel 2 opspaig med ålige idbetalige af støelse a 50 Euo koto med etesats (svaede til 5 %) p.a. kotoes saldo umiddelbat efte de 7 ede idbetalig: , 10 Euo. Opspaig - lå ~~~ s. 2 ~~~ JL - jaua 2003

3 fviklig af gæld Eksempel 3 Lad os også he state med et eksempel. Et lå på 300 Euo skal foetes med 5 % p.a. Vi afvikle lået ved at betale 50 Euo åligt idtil voes estgæld e mide ed disse 50 Euo - så betale vi bae este. Vi ha tidligee beeget såda oget skidt fo skidt: åligt: 1 etetemi ultimo afdag af lå lå 3000 etesats 5,0% ål afbet 500 å afbet, pimo saldo, pimo ete, ultimo saldo, ultimo ,00 315, ,00 13,25 278, ,25 11,1 239, ,66 9,8 199, ,15 7,6 156, ,60 5,33 111, ,93 3,10 65, , , , Vi ka altså afvikle lået med 7 ålige afbetaligsate à 50 Euo og é estbetalig på 15,78 Euo. Vi vil pøve at lave e fomel, så vi ka beege afviklige diekte - altså ikke skidt fo skidt. Det e emmest at beege afviklige, hvis vi lave et lille takeekspeimet. Vi foestille os, at vi idbetale de ålige afbetaligsate på e opspaigskoto med samme etesats, 5 % p.a. Buge vi sætig 1 få vi at dee tækte opspaigskoto efte te idbetalig ha saldoe Da de jo (i voes takeekspeimet) ikke ske oget på voes låe-koto, så blive gælde jo foetet og vokse efte te idbetalig på opspaigskotoe til følgede saldo 300 1,. G Opspaig - lå ~~~ s. 3 ~~~ JL - jaua 2003

4 Idee e u at vi så tidligt som muligt vil buge saldoe på opspaigskotoe til at betale voes gæld tilbage på é gag. Det ka føst lade sig gøe, å de e flee pege på opspaigskotoe ed vi skylde på låekotoe, altså å G , 1, 1 3 1, 7 1, 1 1, 1, Det sidste ses ved at pøve med foskellige vædie fo 1, 2, 3,, 5, 6, 7, 8,... og idet 1, 1, 071 og 8 1, 1, 775. Idsætte vi 8 i de to fomle få vi opspaig (med heblik på tilbagebetalig af gæld): , 6 Euo 8 foetet gæld: G , 3, 2 Euo est fa opspaigskotoe (til os selv): 7, 6 3, 2 3, 22 Euo Folade vi takeekspeimetet skal vi altså betale 7 ate à 50 Euo og 1 estate på , 22 15, 78 Euo. Samlet altså 365,78 Euo. I oveesstemmelse med de skidtvise beegig ovefo. Som det ses, e det ikke helt emt at ege sig diekte fem til afviklige af lået. Ovefo e vi gået ud fa e fast ete og e fast afdagsate - og så deudfa ha vi bestemt, hvo læge vi skal betale af på lået. Nomalt vil e bak imidletid gå ud fa e fast ete og e fast afdagspeiode (altså et fast atal å, vi skal afdage lået ove). Poblemet e så at fide ud af, hvo sto de ålige afdagsate skal væe. Lad os illustee det med et eksempel, hvo - ogle af - tallee svae til tallee fa eksempel 3. Opspaig - lå ~~~ s. ~~~ JL - jaua 2003

5 Eksempel Vi ha låt 300 Euo, skal foete lået med 5 % p.a. og afbetale lået ove å (med lige stoe afdagsate i slutige af hve af de å). De ålige afdagsate (ydelse) kalde vi y og elles buge vi de samme bogstave (og det samme takeekspeimet om e tækt opspaigskoto) som fø. y ( 1 1 ) y, G 300 1, ( 1, 1) ( ) G 300 1, y 1, , 15 1, y , 1 1, 8, 60 Euo. Vi ka altså afdage lået med ålige betalige à 8,60 Euo. Samlet ha vi altså betalt 338,0 Euo. Dee beegig ka vi geealisee. Lad os kigge på et lå G, som vi skal foete med e etesats og afbetale ove å. De ålige afdagsate kalde vi y og det e dé vi søge efte. Med betegelse som i eksemplee ha vi: (( 1 ) 1) y + G G ( 1 + ) Fo at kue betale gælde med voes opspaig skal de gælde: G y (( 1 + ) 1) G ( 1 + ) ( 1 + ) G ( 1 + ) 1 1 ( 1 ) G y + Opspaig - lå ~~~ s. 5 ~~~ JL - jaua 2003

6 Vi ka altså fomulee følgede Sætig 2, Ydelse på et (auitets)lå lå G etesats afbetalig ove å ålig ydelse (afdagsate): y. G y 1 1+ ( ) Eksempel 5 lå G 100 Euo lå med e etesats på 12 (svaede til 12 %) p.a. lået skal afvikles med 10 ålige (lige stoe) ydelse (ate). de ålige ydelse skal så væe y y 17, 70 Euo , Vi komme altså til at betale 10 17, , 00 Euo tilbage fo de 100 Euo vi låte. Opspaig - lå ~~~ s. 6 ~~~ JL - jaua 2003

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere