ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter"

Transkript

1 ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter

2 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi set nærmere på i denne effektanalyse, hvor vi ikke blot opgør, hvad der skabes af arbejdspladser direkte i de virksomheder, som vi medfinansierer, men også hvad finansieringen skaber af ny aktivitet hos virksomhedernes samarbejdspartnere og leverandører af eksempelvis maskiner, bygninger mv. Resultatet er, at Vækstfondens aktiviteter i perioden samlet set har været med til at skabe ca arbejdspladser i Metode Vores beregninger tager udgangspunkt i effektanalyser foretaget af hhv. CEBR (som har set på effekten af finansiering med lån) og DAMVAD (som har analyseret effekten af finansiering med egenkapitalindskud). Begge har beregnet den forventede vækst- og jobeffekt per mio. kr. investeret. CEBR har benyttet ADAM-modellen, mens DAMVAD har brugt input-output-tabeller til at opgøre effekterne. Det gælder generelt, at virksomhederne benytter den tilførte kapital til både lønudbetalinger og investeringer, fx i maskiner og bygninger. De lånefinansierede virksomheder bruger typisk hele beløbet på investeringer, mens de egenkapitalfinansierede kun bruger ca pct. på investeringer. ADAM-modellen er en makroøkonomisk ligevægtsmodel, som før det muligt at beregne effekten af offentlige og private investeringer. Input-output-tabeller opgør strømmene af varer og tjenester mellem forskellige sektorer i økonomien og viser, hvor meget ekstra output der skabes i hele økonomien for hver krone en enkelt sektor forøger output. Kilde: Mapping the effects of The Danish Growth Fund, I modellerne antages det, at det kun er Damvad (2013). investeringer, der medfører dynamiske effekter over tid, mens effekten af lønudbetalinger kun varer ét år. Det hænger sammen med, at investeringer skaber meraktivitet hos samarbejdspartnere og underleverandører, som også skal foretage investeringer for at kunne imødegå den forøgede efterspørgsel. Derfor opnår de egenkapitalfinansierede virksomheder en større førsteårseffekt, mens de lånefinansierede virksomheder opnår en større effekt på lidt længere sigt, jf. figur 1. / Side 1

3 Figur 1. Jobskabelse pr. år pr. mio. kr. investeret fordelt på investeringstyper Kildeangivelse: CEBR, Damvad og Vækstfonden Effekterne inkluderer den jobskabelse, som sker i Vækstfondens porteføljevirksomheder, og den afledte jobskabelse, som sker hos virksomhedernes samarbejdspartnere og underleverandører. I denne effektberegning tager vi dog ikke højde for eventuelle crowding-out effekter, dvs. at virksomhederne måske kunne have opnået en vis andel af finansieringen uden Vækstfonden. Men samtidig har vi ikke inkluderet eventuelle positive eksternaliteter i form af spredning af viden og teknologi, som kan skabe vækst i andre virksomheder. Endelig har vi ikke medregnet effekten af investeringer i ejerskifte, da disse aktiviteter ifølge makroøkonomiske modeller ikke forøger kapitalapparatet og skaber dermed ikke nye arbejdspladser. Ifølge ADAM-modellen og input-output-tabellerne skaber Vækstfondens aktiviteter samlet set 2-3 job per mio. kr. investeret, jf. tabel 1. Tabel 1. Merbeskæftigelse ifølge ADAM-modellen og input-output-tabeller pr. mio. kr. investeret femårig periode JOBSKABELSE PR. MIO. KR. INVESTERET Lån og kautioner 3,2 Egenkapitalinvesteringer 2,0-2,2 Offentlige investeringer 1,8 / Side 2

4 Gearing/medfinansiering I beregningerne af effekterne har vi inkluderet medfinansiering fra samarbejdspartnere. Dette er gjort ud fra en antagelse om, at en stor del af den samlede finansiering ikke ville have været faldet på plads uden medfinansiering fra Vækstfonden. Denne antagelse er blevet bekræftet senest i DAMVADs evaluering af Vækstfonden. Vi har således beregnet effekterne ud fra virksomhedernes samlede kapitaltilførsel. Hvor stor en gearing, vi har opnået på vores kapitaltilførsel, varierer på tværs af produkter og finansieringstyper. For Vækstlån, som blev lanceret i 2013, er gearingen 1 dvs. at for hver gang Vækstfonden udlåner 1 mio. kr. til en virksomhed, så kommer banken med yderligere 1 mio. kr. For vores kautionsordninger (både nuværende og tidligere) er gearingen på 0,8. For indirekte investeringer altså Vækstfondens investeringer i fonde opnås en gearing på 3. Vækstfonden har bidraget med knap 53 pct. af den finansiering, som fondene har investeret i danske virksomheder i perioden Derudover har fondene opnået en gearing på 1,1 1 på deres investeringer i virksomheder. Samlet set giver det en gearing på 3 2. Dvs. at for hver gang Vækstfonden har tilført en venturefond 1 kr. til at investere i virksomheder, så er der blevet investeret yderligere 3 kr. i virksomhederne af andre investorer. For vores direkte investeringer har vi beregnet gearingen for perioden Her er der betydelige forskelle på gearingen, afhængigt af om det er en ny- eller opfølgningsinvestering, og hvilke brancher der er tale om. På tværs af alle produkter og finansieringsformer bliver gearingen ca. 1 for perioden Den samlede kapitaltilførsel til de danske virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret i 2013, udgør knap 2,7 mia. kr. hvoraf ca. 1,5 mia. kr. er lån og kautioner, jf. tabel 2. Tabel 2. Samlede lån og investeringer i danske virksomheder medfinansieret af Vækstfonden (ekskl. ejerskifte) Lån og kautioner Egenkapital Samlet Vækstfonden har lavet en opgørelse af 10 danske venturefondes porteføljevirksomheders evne til at tiltrække kapital fra danske og udenlandske investorer. Gearingen for de fonde, som indgik i flow-analysen, var på 1,5-4 for perioden Ser man på de fonde, som Dansk Vækstkapital har medfinansieret i perioden , så opnår de en gearing på 1,1. Den lavere gearing for Dansk Vækstkapitals fonde kan skyldes, at deres porteføljevirksomheder befinder sig tidligt i deres udviklingsforløb. Historisk har danske venturefinansierede virksomheder nemlig først for alvor tiltrukket kapital fra bl.a. udenlandske investorer, når de er nået forholdsvis langt i deres udviklingsforløb. Vi har i effektberegningerne taget udgangspunkt i de gearingseffekter, Dansk Vækstkapital har beregnet, idet de i højere grad stemmer overens med den tidsperiode, som vi benytter i forbindelse med beregninger i dette notat ( ). 2 Når en af Vækstfondens venturefonde investerer 1 kr. i en virksomhed, tilføres virksomhederne samlet set 2,1 kr. Vækstfonden kommer imidlertid kun med 0,53 kr. til venturefonden, hvorfor gearingen af Vækstfondens investeringer via fonde er 2,1/0,53-1 = 3. / Side 3

5 Samlede effekter Vækstfonden bidrag til dansk økonomi Med udgangspunkt i ADAM-modellen har vi beregnet tre typer af effekter på baggrund af virksomhedernes samledes kapitaltilførsel: Jobskabelse Effekt på BNP Effekt på offentlig saldo Virksomhedernes jobskabelse beregnes først med udgangspunkt i, hvor meget kapital de har fået tilført og hvor meget af kapitalen der i gennemsnit er gået til henholdsvis lønninger og investeringer. Resultatet er, at alene i 2013 var Vækstfondens investeringer med til at skabe job. Men investeringer foretaget i 2012, 2011 osv. skaber fortsat også job i Samlet set har de investeringer, som Vækstfonden har foretaget i perioden , skabt ca arbejdspladser i 2013, jf. figur 2. Figur 2. Samlet jobskabelse i 2013 Kilde: Vækstfonden For hver ny arbejdsplads, der skabes, forøges BNP med 0,6-0,7 mio. kr. og den offentlige saldo med ca. 0,3 mio. kr., ifølge ADAM-modellen. Det betyder, at en forøgelse af beskæftigelsen med ca personer i 2013 medvirker til at forøge BNP med 4,5 mia. kr. og forbedre den offentlige saldo med 2,1 mia. kr., jf. figur 3. Figur 3. Samlet jobskabelse, forbedring af BNP og offentlig saldo i 2013 Kilde: Vækstfonden / Side 4

6 Afrunding effekt pr. krone investeret af Vækstfonden Når man beregner effekten af offentlige initiativer, ser man ofte på effekten per udgiftskrone. Men i Vækstfonden går vi efter at få et positivt afkast på vores investeringer det er det mest hensigtsmæssige, hvis man skal bidrage til at opbygge og understøtte et kommercielt, velfunderet marked og det er kun et udsnit af vores låneprodukter, som er finansieret af penge fra finansloven. Derfor bliver det mindre relevant at holde effekterne op mod statens udgifter. Det mest relevante mål for Vækstfondens aktiviteter er således at opgøre effekten per krone investeret af Vækstfonden. Her er det interessant, at hver gang vi investerer én krone i en virksomhed, så er virksomheden i stand til at tiltrække yderligere én krone fra private investorer. Samlet set betyder det, at Vækstfonden, eller en af de fonde vi har medfinansieret, er med til at skabe 4-6 job over en 5-årig periode for hver mio. krone, der investeres eller, at der skal investeres ca. 0,2 mio. kr. for at skabe ét job. / Side 5

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Rasmus Højbjerg Jacobsen December 2010 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 6. december 2010 Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d., CEBR Martin

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Hvad er crowdfunding?

Hvad er crowdfunding? - 1 - - 2 - Crowdfunding er et koncept, der går sin sejrsgang i erhvervslivet i disse år. Mange virksomheder og iværksættere har haft stor gavn af at få adgang til finansiering fra hele verden. For mange

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere