Vejledning i test af nedsivningsevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i test af nedsivningsevne"

Transkript

1 Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan det skal udformes. For at kunne etablere et nedsivningsanlæg har du brug for at finde frem til følgende informationer: 1. Nedsivningsevnen i din have og typen af nedsivningsanlæg, du ønsker at etablere (det kan fx være en faskine, et regnbed, en grøft/wadi eller nedsivning på græsplænen) 2. Størrelsen af det befæstede areal, der skal afledes til nedsivningsanlægget (dvs. arealet af tagflader og asfalt/flisebelagte arealer, der kobles til nedsivningsanlægget) 3. Dimensionering af nedsivningsanlægget (dybde/bredde/areal mv.) Det første, du skal gøre, er at måle jordens nedsivningsevne i din have. Dernæst opmåler eller beregner du det antal kvadratmeter, som skal kobles til nedsivningsanlægget. Med disse to oplysninger kan du beregne den nødvendige størrelse på dit anlæg ved hjælp af et regneark. Vær opmærksom på, at du skal have en tilladelse til at nedsive dit regnvand, inden du etablerer dit anlæg. Du kan søge om tilladelse på Aarhus Kommunes hjemmeside (http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-ogmiljoe/vand/spildevand/ansoegning-til-nedsivning-af-regnvand.aspx) 1. Måling af nedsivningsevnen Den metode, du skal bruge til måling af nedsivningsevnen i din have, afhænger af, hvilken type nedsivningsanlæg, du ønsker at etablere: 1. Hvis du vil nedsive dit regnvand i et regnbed, i en grøft, direkte på græsplænen eller via andre overflader, som vandet kan trænge igennem (såkaldte permeable belægninger), skal du måle nedsivningsevnen på overfladen. Dette gør du ved hjælp af Metode Hvis du vil etablere en nedgravet faskine til håndtering af dit regnvand, skal du måle nedsivningsevnen nede i jorden. Dette gør du ved hjælp af Metode 2. Det er vigtigt, at du måler nedsivningsevnen med den metode, der svarer til det anlæg, du ønsker at etablere.

2 Metode 1 Sådan måler du nedsivningsevnen med dobbelt ring-infiltrometer - til brug for dimensionering af regnbede, grøfter og permeable belægninger som eksempelvis din græsplæne Udstyr Du skal bruge to tyndvæggede metalringe (en lille inderring og en større yderring), en lægte, en mukkert, en haveslange med vandforsyning, en målestok og et stopur. Du kan låne de to metalringe af Aarhus Vand Fremgangsmåde Du skal trykke begge metalringe ca. 5 cm ned i jorden (se figur 1). Du kan med fordel gøre dette ved at placere en lægte på tværs af ringene, som du så trykker ned i jorden ved at slå på lægten med mukkerten. I den inderste metalring placerer du en målestok. Herefter fylder du begge ringe med vand til et niveau, som du markerer på målestokken. Ringene skal nu være fyldt med vand i ca. 30 minutter, for at jorden vandmættes. Efter ca. 30 minutter kan du måle synkehastigheden i den inderste ring. Det gør du ved at notere, hvor mange millimeter vandet synker på 10 minutter. Hvis synkehastigheden er næsten ens ved to målinger i træk, kan du foretage den endelige måling. Hvis synkehastigheden ikke er næsten ens ved to målinger i træk, skal du holde ringene fyldt, indtil det er tilfældet. Det er vigtigt, at begge ringe er fyldt med vand til samme niveau, når du starter forsøget. Når du har foretaget den endelige måling, skal du omregne det antal millimeter, vandet sank på 10 minutter, til en nedsivningshastighed i meter pr. sekund (m/sek). Dette gør du ved følgende beregning: Nedsivningshastighed i m/sek = 10 min 60 sek/min 1000 mm/m =

3 Hvis du f.eks. målte, at vandet sank 50 mm på 10 minutter, beregnes nedsivningshastigheden til 50 mm = 0, m/s Herefter er du færdig med forsøget, og du kan tage de tyndvæggede metalringe op af jorden. Vi anbefaler, at du gennemfører forsøget mindst tre steder i haven. Figur 1 Nye billeder på vej Metode 2 Sådan måler du nedsivningsevnen med nedsivningstest i et hul - til brug for dimensionering af nedgravede faskiner Udstyr Du skal bruge en skovl, et waterpas, en haveslange med vandforsyning, grus, en målestok og et stopur. Fremgangsmåde Først skal du grave et hul på ca. 75 cm x 75 cm i din græsplane. Hullet skal være 30 cm dybt. I hullet på 75 cm x 75 cm skal du grave et såkaldt prøvehul. Prøvehullet skal være 25 cm x 25 cm og mindst 30 cm dybt. Du skal hælde ca. 5 cm grus i bunden af prøvehullet. Målstokken skal du stikke ned i gruset, så den sidder fast (se figur 2).

4 Herefter fylder du prøvehullet med vand, således at der er minimum 20 cm vand over gruslaget. Prøvehullet skal være fyldt i ca. 30 minutter, for at jorden vandmættes. Efter ca. 30 minutter kan du måle synkehastigheden i prøvehullet. Dette gør du ved at måle, hvor langt vandet synker i det vandfyldte prøvehul på 10 minutter. Hvis synkehastigheden er næsten ens ved to målinger i træk, kan du foretage den endelige måling. Hvis synkehastigheden ikke er næsten ens ved to målinger i træk, skal du holde prøvehullet fyldt, indtil det er tilfældet. Når du har foretaget den endelige måling, skal du omregne det antal millimeter, vandet sank på 10 minutter, til en nedsivningshastighed i meter pr. sekund (m/sek). Dette gør du ved følgende beregning: Nedsivningshastighed i m/sek = 10 min 60 sek/min 1000 mm/m = Hvis du f.eks. målte, at vandet sank 50 mm på 10 minutter, beregnes nedsivningshastigheden til 50 mm = 0, m/s Herefter er du færdig med forsøget. Vi anbefaler, at du gennemfører forsøget mindst tre steder i haven. Figur 2 nye billeder på vej

5 2. Måling af det befæstede areal Hvis du har en oversigtstegning over de arealer, du ønsker at koble til dit nedsivningsanlæg, kan du bruge denne til at finde det samlede befæstede areal på din grund. Hvis der er angivet mål på tegningen i meter, skal du gange længden og bredden af arealerne med hinanden for alle de tag- og asfalt/flisebelagte overflader, som skal kobles til anlægget. Hvis du f.eks. har et tagareal, der måler 20 m x 50 m og en terrasse, der måler 20 m x 20 m, kan du udregne arealet ved følgende beregning: 20 m 50 m + 20 m 20 m = 1000 m m = 1400 m Hvis der ikke er angivet mål på oversigtstegningen, men derimod et målestoksforhold, skal du bruge målestoksforholdet til at omregne længderne på tegningen til meter. Hvis målestoksforholdet eksempelvis er 1:200, og du måler en længde på 10 cm på tegningen, kan du udregne længden i meter ved følgende beregning: 10 cm 200 = 2000 cm = 20 m Hvis du ikke har en oversigtstegning af arealerne, der skal tilkobles nedsivningsanlægget, kan du måle længderne op med et målebånd. 3. Dimensionering nedsivningsanlæg - med Aarhus Vands regneark Når du har målt nedsivningsevnen af jorden i din have, kan du dimensionere dit nedsivningsanlæg ved hjælp af regnearket AarhusVand_LAR_Dimensionering_v1_0.xlsm, som kan downloades her. Figur 3 viser et billede af regnearket med markeringer af, hvor du skal indtaste værdier. Ud for Befæstet areal til LAR-anlægget (m2) skal du indtaste det befæstede areal, der skal kobles til nedsivningsanlægget (LAR-anlægget). Det er altså arealet af tagflader og asfalt/flisebelagte arealer, som du har opmålt og/eller beregnet. Arealet skal indtastes i m 2. Under Målt nedsivningsevne skal du indtaste den nedsivningsevne, du målte og omregnede til meter pr. sekund (m/sek). Det tal, du skal indtaste, skal være den gennemsnitlige værdi af de nedsivningsevner, du målte forskellige steder i haven. De røde tal, der står i regnearket, angiver, hvilke mål, anlægget skal have. Disse tal kan du justere, så anlægget kommer til at passe til din have: - Hvis du vil dimensionere en faskine, skal du i de røde tal under Faskine indtaste bredden, højden og hulrumsandelen af de faskinekassetter, du vil anvende (oplyses af producenten). Når disse er indtastet, trykker du på knappen Beregn, og regnearket udregner hvilken længde, faskinen som

6 minimum skal have. Det er mest hensigtsmæssigt at lave en lang og smal faskine i stedet for at samle faskinekassetterne i en stor klump. - Hvis du vil dimensionere et regnbed, skal du i det røde tal under Regnbed indtaste den dybde, du ønsker, at regnbedet skal have. Hvis du vil have varierende dybde i regnbedet, skal du bruge gennemsnitsdybden. Herefter trykker du på knappen Beregn, og regnearket udregner det areal, regnbedet skal have med den ønskede dybde. Hvis du vil lave flere regnbede med forskellige dybder, kan du opdele det befæstede areal og lave beregningen for de forskellige regnbede individuelt. Det er her vigtigt, at du opdeler det befæstede areal således, at arealet i beregningen for de enkelte regnbede stemmer overens med det areal, der skal tilkobles hver enkelt regnbed. - Hvis du vil dimensionere en V-formet grøft/wadi, skal du i de røde tal under Grøft/wadi, V-formet indtaste den bredde og dybde, du ønsker, at grøften/wadien skal have. Herefter trykker du på knappen Beregn, og regnearket udregner den længde, grøften/wadien skal have med den ønskede dybde. Vandet skal kunne stå i grøften/wadien, hvilket vil sige, at den skal være lukket i enderne, så der ikke kan løbe vand ud. - Hvis du vil bruge din græsplæne til nedsivning af dit regnvand, skal du i det røde tal under Permeabel belægning indtaste arealet af den del af græsplænen, der skal bruges som nedsivningsanlæg. Herefter trykker du på knappen Beregn, og regnearket udregner den volumen, der skal kunne stå på den del af græsplænen, du ønsker at anvende som nedsivningsanlæg, uden det løber over. 1 l/m 2 svarer til en vanddybde på 1 mm fordelt over hele det areal, der skal bruges som nedsivningsanlæg. Det er altså vigtigt, at du sikrer dig, at hele denne volumen kan holdes inden for det græsplæneareal, du vil bruge som nedsivningsanlæg. Her skal du være opmærksom på, om der er hældning på din græsplæne, og at det kan være en fordel at etablere nedsivningsanlægget i en fordybning i din have. Hvis du målte nedsivningsevnen med Metode 1 ( dobbelt ring-infiltrometer ), kan du bruge regnearkets resultater for regnbed, V-formet grøft/wadi og permeabel belægning (nedsivning på græsplænen). Hvis du målte nedsivningsevnen med Metode 2 ( nedsivningstest i et hul ), kan du bruge resultaterne for faskine. Det er vigtigt, at nedsivningsmålinger udført med metode 1 ( dobbelt ring-infiltrometer ) ikke anvendes til at dimensionere en faskine.

7 Indtast værdier for befæstet areal og nedsivningsevne Indtast hvilke mål, nedsivningsanlægget skal have Figur 3 - Billede af Aarhus Vands regneark, som du kan bruge til beregning af størrelsen af dit nedsivningsanlæg. På figuren er det angivet, hvilke steder, du selv kan indtaste værdier.

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til

areal og rumfang basis+g regning & matematik preben bernitt brikkerne til brikkerne til regning & matematik areal og rumfang basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang G ISBN: 978-87-92488-17-6 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Eksperimenter med MATEMATIK. 4. - 6. klasse

Eksperimenter med MATEMATIK. 4. - 6. klasse Eksperimenter med MATEMATIK 4. - 6. klasse Eksperimenter med Matematik 4.-6. klasse 1. udgave, 1. oplag, november 2007 ISBN 978-87-90586-33-1 Layout, grafisk opsætning og print: Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik 0-C 2015 Indhold Rapporter og journaler... 3 1 Lydens hastighed i luft... 5 2 Bølgelængde af laserlys... 8 3 Brydning i akryl... 11 4 Hydrogenspektret...

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere