Skoleåret 2010/2011. Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen. Vestervangen Årslev. Skoleleder: Tine G. Simonsen. Bestyrelsesformand:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret 2010/2011. Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen. Vestervangen 35. 5792 Årslev. Skoleleder: Tine G. Simonsen. Bestyrelsesformand:"

Transkript

1 Skoleåret 2010/2011 Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen Vestervangen Årslev Skoleleder: Tine G. Simonsen Bestyrelsesformand: Tue Lundkvist Lovgrundlag Grundlaget for denne erklæring er: LBK nr. 764 af 3/ lov om friskoler og private grundskoler mv. (Friskoleloven) VEJ nr. 145 af 23/07/2001 (Gældende) Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed (Tilsynsvejledningen) Efter 1 stk. 2 i Friskoleloven skal undervisningen i en fri grundskole stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. 9 stk. 1 påhviler det forældrene at føre dette tilsyn, rammerne for tilsynet er herefter beskrevet i 9 stk og 9 litra a-b. Efter Friskoleloven og Tilsynsvejledningen skal tilsynet foregå på to niveauer. Dels har forældrekredsen et ansvar for et internt tilsyn, dels skal den udpege en person til at føre det eksterne tilsyn. Denne erklæring handler kun om det eksterne tilsyn. 1

2 Stå mål med I henhold til Friskoleloven skal en fri grundskoles undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Herved forstås, at nedenstående illustration skildrer sammenhængen mellem begreberne i hhv. folkeskoleloven og friskoleloven: Undervisningsplanerne, og derved de overordnede mål, udmøntes gennem årsplaner på fagniveau på de enkelte klassetrin, og er tilgængelige på friskolens hjemmeside hos skolelederen og/eller på lærerværelset. Lærerne kan ud fra pædagogiske og didaktiske hensyn justere årsplanerne. Det valgte eksterne tilsyn: Den tilsynsførende afgiver en erklæring om elevernes standpunkt til forældrekredsen og skolens bestyrelse på den årlige generalforsamling. Efter aftale med skolens ledelse omfatter tilsynet i undervisningsåret 2010/11 dansk i 8. klasse, engelsk 4. klasse, og matematik i 2. a og natur og teknik i 6. klasse. Selve tilsynet skal bestå af en samtale med de fire lærere, som underviser i de 4 fag for at få en elementær indføring i planlægning af undervisningen i hvert af de 4 fag. Efterfølgende aflægges der besøg i hver af de fire klasser for at overvære undervisningen. 2

3 Fremgangsmåden har således været: Først har jeg haft en samtale med de fire lærere og derefter har jeg overværet undervisningen for at konstatere,om den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det vil sige, om det, jeg overværede, ligger inden for rammerne af lærerens årsplan for klassen, om årsplanen ligger inden for rammer af skolens Del- og Slutmål for det pågældende fag, og endelig om Del- og Slutmål for de fire fag ikke er i modstrid med Folkeskolens Fælles Mål for de samme fag. Natur & teknik i 6. klasse 2010/11 Lærer Jens Bordier Overordnede mål Grundlaget for undervisningen i natur og teknik er Undervisningsplan for natur og teknik. Den indeholder skolens beskrivelse af udviklingen i undervisningen, nemlig hvad eleverne i grundskolen skal opnå i løbet af de forskellige klassetrin. De overordnede mål er udmøntet i årsplanen for 6. kl. 2010/2011, udarbejdet af lærer Jens Bordier, Nr. Lyndelse Friskole. Årsplanen er gennemgået på forældremøde i 6. klasse i starten af skoleåret. I årsplanen er der beskrevet ugeplaner med emner, mål og aktiviteter. Jeg havde møde med Jens Bordier den 30. marts 2011, hvor jeg fik en orientering omkring undervisningens indhold og forløb. I årsplanen er der som ovenfor nævnt udarbejdet planer, primært baseret på 8 emner, nemlig: Det er surt Det gror på markerne Din fantastiske krop Du og energien Masser af affald Vor smukke jord Vandhullet Mekanik Til hvert af disse punkter er der en lang række underpunkter og aktiviteter. Overværelse af undervisningen Jeg overværede undervisningen onsdag den 30. marts 2010 i tidsrummet Dagens program var beregning af rumfang med følg. underpunkter Fremstilling af en terning til måling af rumfang Beregn rumfanget i fysiklokalet 3

4 Beregn rumfanget af nogle mønter. Eleverne fik udleveret et arbejdsark med opgaverne, hvor de skulle skrive resultaterne. Det hele foregik i en rolig og afslappet atmosfære, hvor eleverne arbejdede koncentreret på at løse opgaverne. Besøget giver i øvrigt ikke anledning bemærkninger. Konklusion Natur og teknik 6. Klasse, undervisningsåret 2010/2011 Jeg konstaterede, at skolens Del- og Slutmål for Natur og Teknik står mål med Fælles mål for Natur og Teknik, som indeholder UVM s krav til undervisningen i Natur og Teknik for Folkeskolen. Jeg konstaterede, at undervisningens faglige del var inden for rammerne af årsplanen, der beskriver ugeplaner med emner, mål og aktiviteter. Jeg konstaterede, at forløbsbeskrivelsen i årsplanen er i overensstemmelse med Del- og Slutmål for natur og teknik, som er grundlaget for undervisningen i faget på Nr. Lyndelse Friskole jf. de overordnede mål Engelsk 4. klasse. Undervisningsåret 2010/2011 Lærer: Marianne Duus Overordnede mål Grundlaget for undervisningen i engelsk er Undervisningsplan for Engelsk. Den indeholder skolens beskrivelse af udviklingen i undervisningen, nemlig hvad eleverne i grundskolen skal opnå i løbet af de forskellige klassetrin. Vurdering af årsplan De overordnede mål er udmøntet i årsplanen for 4. kl. 2010/2011, udarbejdet af lærer Marianne Duus, Nr. Lyndelse Friskole. Årsplanen er gennemgået på forældremøde i 4. klasse i starten af skoleåret. I årsplanen er der beskrevet ugeplaner med emner, mål og aktiviteter. Jeg havde møde med Marianne Duus den 18. februar 2011, hvor jeg fik en orientering omkring undervisningens forløb. I årsplanen er der som ovenfor nævnt udarbejdet planer, primært baseret på 5 emner, nemlig: 1. Shakespeare 2. American outlaws 3. The crazy world 4. Advertisements (commercials) 5. American High Schools 4

5 Under disse overskrifter gives en detaljeret beskrivelse af krav og forslag til undervisningen. Overværelse af undervisningen Jeg overværede undervisningen fredag dag den 18. februar 2010 i tidsrummet De 45 min. blev brugt til at bage scones. Timen startede med, at Marianne sikrede sig, at eleverne forstod den engelske opskrift. Derefter gik hele klassen i skolekøkkenet, hvor de gik i gang med at omsætte den engelske opskrift til scones. Det hele foregik i en rolig og afslappet atmosfære. Lærebogssystemet er Blue Cat, Engelsk for ottende, af Åse Brick-Hansen, Wendy a. Scott og Lars Skovhus Under min tilstedeværelse arbejdede eleverne koncentreret. Besøget giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. Konklusion Engelsk 4. Klasse, undervisningsåret 2010/2011 Jeg konstaterede, at skolens Del- og Slutmål for Engelsk står mål med Fælles mål for Engelsk, som indeholder UVM s krav til engelskundervisningen i Folkeskolen. Jeg konstaterede, at undervisningens faglige del var inden for rammerne af årsplanen, der beskriver ugeplaner med emner, mål og aktiviteter. Jeg konstaterede, at forløbsbeskrivelsen i årsplanen er i overensstemmelse med Del- og Slutmål for engelsk, som er grundlaget for undervisningen i faget på Nr. Lyndelse Friskole jf. de overordnede mål Matematik 2a. kl. 2010/2011 Lærer Eva Lauritsen Overordnede mål Grundlaget for undervisningen i matematik er den udarbejdede oversigt over faget. Den indeholder skolens beskrivelse af udviklingen i undervisningen, nemlig hvad eleverne i grundskolen skal opnå i løbet af de forskellige klassetrin. Kravene og anvisningerne for matematik i indskolingen er delt ud på 4 hovedpunkter: 1. Arbejde med tal og algebra 2. Arbejde med geometri 3. Matematik i anvendelse 4. Kommunikation og problemløsning 5

6 Summarisk gengivet skal eleverne få forståelse for fagets grundlæggende begreber og anvendelse af måleenheder i det metriske system samt ikke mindst få øget bevidstheden om deres forståelse og andres forklaringer. Vurdering af årsplan De overordnede mål er udmøntet i årsplanen for matematik i 2A, som er udarbejdet af lærer Eva Lauritsen, Nr. Lyndelse Friskole. Årsplanen er gennemgået på forældremøde i 2. klasse i starten af skoleåret. I årsplanen er der beskrevet ugeplaner med emner, mål og aktiviteter. Jeg havde møde med Eva Lauritsen den 14. februar 2011, hvor jeg fik en orientering omkring undervisningens forløb. Hovedpunkterne er: Tallene op til = videreudvikling af titalssystemet Vandret regning = forstå tallenes værdi (placering) Tierovergang på flere måder fylde op, gode venner Lav tiermængder / veksle Midtvejs i bog A: lodret regning plusstykker Udvikle forståelse af rumlige figurer og udtryk som: bagved, foran, højre, venstre, side, kant, ovenpå, nedenunder, forfra, fra siden, fra oven. Areal og omkreds Valg af måleenheder Bog 2 Lodret regning med minus med veksling (låne) Begyndende brøker Tabel Man bruger lærebogen Matrix 2A + B udgivet af ALINEA, Jeg overværede undervisningen mandag den 14. februar i tidsrummet Man arbejdede med måling. Hvor måler man? hvad og hvorfor måler man ikke altid præcist?. Eleverne fik udleveret lakridsbånd, som skulle være 99 cm lange. Men elevernes målinger viste, at der var afvigelser på indtil 10 cm. Undervisningen foregik i en afslappet atmosfære med stort engagement fra elevernes side. Besøget giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Konklusion matematik 2. Klasse, undervisningsåret 2010/2011 Jeg konstaterede, at skolens Del- og Slutmål for Engelsk står mål med Fælles mål for matematik, som indeholder UVM s krav til engelskundervisningen i Folkeskolen. 6

7 Jeg konstaterede, at undervisningens faglige del var inden for rammerne af årsplanen, der beskriver ugeplaner med emner, mål og aktiviteter. Jeg konstaterede, at forløbsbeskrivelsen i årsplanen er i overensstemmelse med Del- og Slutmål for matematik i indskolingen, som er grundlaget for undervisningen i faget på Nr. Lyndelse Friskole jf. de overordnede mål Dansk 8. kl. 2010/2011 Lærer Lars Madsen Overordnede mål Grundlaget for undervisningen i dansk er den udarbejdede oversigt over faget. Den indeholder skolens beskrivelse af udviklingen i undervisningen, nemlig hvad eleverne i grundskolen skal opnå i løbet af de forskellige klassetrin. Kravene og anvisningerne for overbygningen delt ud på to hovedpunkter, nemlig: 1. Det talte sprog og 2. Det skrevne sprog Det skrevne sprog er igen delt i: at læse og at skrive Summarisk gengivet er kravene bl.a. at eleverne lærer at bruge sproget hensigtsmæssigt i den enkelte situation, herunder at kunne fremlægge og formidle stof samt kunne lytte og forholde sig åbent, analytisk og vurderende De skal kunne læse sikkert og tilegne sig stoffet Ligeledes skal eleverne kende til forskellige genre og kunne skrive sammenhængende, klart og forståeligt foruden indsamle stof og disponere det.. Vurdering af årsplan De overordnede mål er udmøntet i årsplanen for dansk i 8. kl., udarbejdet af lærer Lars Madsen. Overordnede emner: 7

8 Ungdommen temaer: kærlighed, familien, venskaber, rusmidler, følelser m.m. Hverdagen temaer: døden, vold, tyveri, de svageste i samfundet, de fremmede. Perioden erne noveller og digte samt film Arbejde med forskellige genrer: Avisen Trykte reklamer Eventyr Kortfilm Lyrik Følgende romaner inddrages i arbejdet med de overordnede emner: Klaus Lynggaard: Martin & Veronica Janne Teller: Intet Kim Fupz Aakeson: De gale Endelig inddrages Jan Sonnergaards novellesamling Radiator I den skriftlige del arbejdes der med stavning, grammatik og korrekt orddeling I afleveringsopgaver arbejdes der med skriftlig fremstilling som bedømmes ud fra indhold, disponering, komposition, genrekendskab og tegnsætning Jeg overværede undervisningen fredag den 18. februar i tidsrummet Undervisningen var en opfølgning af et besøg på Fyns Stiftstinde. Man analyserede, hvordan en avisartikel bragt den 9. februar 2011 var bygget op, og man diskuterede dens relevans Undervisningen foregik i en afslappet atmosfære med stort engagement fra elevernes side. Konklusion dansk 8. kl. 2010/2011. Jeg konstaterede, at den ovennævnte årsplan er i overensstemmelse med Dansk Del- og Slutmål, som er grundlaget for undervisningen i faget på Nr. Lyndelse Friskole. Jeg konstaterede, at undervisningens faglige del var inden for rammerne af årsplanen Dansk i 8. Klasse, der med ovennævnte punkter viser, hvad læreren forventer klassen vil nå i løbet af undervisningsåret,. Jeg har konstateret at friskolens Dansk Del- og Slutmål står mål med Fælles Mål for dansk, som er grundlaget for danskundervisningen i Folkeskolen. Samlet konklusion for det eksterne tilsyn i undervisningsåret 2010/2011 8

9 Efter at have udøvet det af Undervisningsministeriet krævede tilsyn ved Nr. Lyndelse Friskole i overensstemmelse med de af UVM opstillede krav og efter indgået aftale med skolens forældrekreds ved dens bestyrelse, kan jeg konstatere at undervisningen på Nørre Lyndelse Friskole har et niveau og et indhold, der giver eleverne den dannelse og uddannelse, som man kan forvente for de samme alderstrin i den danske grundskole, og som ligger inden for rammerne af det, som relevante offentlige myndigheder både forventer og kræver, for at skolen kan oppebære offentlige tilskud, bevare retten til samme og dermed forsat undervise børn i henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. 9

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere