Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen"

Transkript

1 Bilag 3 Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen I forbindelse med Sønderborgsatsningen er der blevet udviklet henholdsvis en omstillingsplan og en vækstplan. Omstillingsplanen omhandler hvorledes den ledige arbejdsstyrke kan omstilles til fremtidens væksterhverv i Sønderborgområdet og financiers primært gennem EGF midler. Vækstplanen omhandler hvorledes disse væksterhverv kan støttes og udvikles, og kan sideløbende finansieres bl.a. gennem det regionale vækstforum. Bemærk at omstillingsinitiativerne og budgettet der beskrives i dette dokument i de næste måneder vil blive yderligere konkretiseret, i forbindelse med den detaljerede planlægning af indsatsen. Omstillingsinitiativer for at imødegå fremtidens efterspørgsel fra væksterhvervene i Sønderborgområdet består af tre indsatsområder: Indsatsområderne er 1. supplerende uddannelse og efteruddannelse, 2. beskæftigelsesincitamenter samt 3. incitamenter til opstart af egen virksomhed. Indsatsområderne og de underliggende aktiviteter (omstillingsinitiativer) skal finansieres delvist af EGF (65 pct.) og nationalt (35 pct.). Dette er synligt i nedenstående budgetoversigt. Opsummering af budget for omstillingsplanen for Sønderborg: Finansiering Total Procent Finansiering EGF DKK ,0% Finansiering dagpenge DKK ,7% Finansiering af region/kommune DKK ,7% Finansiering Stat (Teknisk Assistance) DKK ,6% Total DKK ,0% Fordeling på budgetområder Total Procent Grundforløb / Udredning DKK ,8% Uddannelse og efteruddannelse DKK ,2% Beskæftigelsesincitamenter DKK ,3% Incitament til at starte egen virksomhed DKK ,6% Administration DKK ,1% Total DKK ,0% Individstøtte (Baseret på 1149 individer) Total Støtte per ledig EGF DKK Støtte per ledig fra dagpenge DKK Støtte per ledig fra region/kommune DKK Støtte per ledig fra stat (teknisk assistance) DKK 609 Total DKK Som indledning til omstillingsindsatsen vil et specifikt initiativ blive rettet mod udredning som skal fungere som et afklaringsforløb og coaching med henblik på at gøre de afskedigede omstillingsparate og fokuserede på de enkelte tilbud i omstillingsplanen. Samlet set retter omstillingsinitiativer sig mod, at omstille to hovedgrupper til beskæftigelse i nuværende og potentielle væksterhverv. Initiativer for at fremme væksterhvervene i regionen vil ske gennem et erhvervsrettet fokus i vækstplanen, som ikke er omfattet af finansieringen af EGF. Side 1 af 7

2 Bemærk at der for hvert beskrevet initiativ i dokumentet er en stillingstagen til hvorledes det komplimenterer den eksisterende beskæftigelsesindsats fra Sønderborg Jobcenter. Denne stillingstagen er markeret med kursiv under beskrivelsen af hvert initiativ. -o- Arbejdsmarkedsanalyser af Sønderborgområdet påviser, at omstillingsinitiativerne skal fokusere på to hovedgrupper som begge er tidligere beskæftiget inden for Jern- og metalindustrien og er blevet afskediget inden for de sidste 9 måneder. Gruppe A på ca. 400 personer er unge mænd med ingen eller kort uddannelse, som er bosiddende specielt i Nordborg og tidligere beskæftiget i Sauer Danfoss eller Danfoss koncernen eller hos underleverandører. Gruppen af afskedigede har lav geografisk mobilitet. Det vurderes at denne gruppe har stor mulighed for at kunne blive omstillet til andre erhverv. Gruppe B på ca. 550 er midaldrende og ældre mellem år med kort eller ingen uddannelse, som er bosiddende specielt i Nordborg og tidligere beskæftiget i Sauer Danfoss eller Danfoss koncernen eller hos underleverandører Denne kategori af afskedigede har en meget lav geografisk mobilitet. Det vurderes, at denne gruppes mulighed for omstilling til andre erhverv på kort sigt er stærkt begrænset. I forhold til antallet af personer i gruppe A og B skal det bemærkes, at der er en resterende andel, i forhold til totalen, på 199 personer. Denne resterende gruppe omfatter ingeniører og administrativt personale fra tilsvarende erhverv, som omstillingsinitiativerne også dækker. Samlet udgør målgruppen for omstillingsinitiativerne 1149 individer hvilket svarer til 70 pct. af alle de afskedigede fra berørte virksomheder. De resterende 30 pct. forventes at finde beskæftigelse gennem eget initiativ eller den ordinære indsats, hvorfor de ikke er medregnet som en del af den ekstraordinære indsats. Side 2 af 7

3 Omstillingsindsatsen I det følgende vil indsatsområderne og de underliggende omstillingsinitiativer blive beskrevet. For hvert omstillingsinitiativ vil formålet, målgruppen, konkrete aktiviteter og samarbejdsparter for gennemførelsen af initiativet blive skildret. Strukturen i dette afsnit er som følger: Indsatsområde: Udredning og grundforløb Tværgående indsatsområde: Grundforløb og afklaring Indsatsområde: Uddannelse og efteruddannelse Omstillingsinitiativ: Supplerende erhvervsrettet uddannelse i oplevelseserhverv Omstillingsinitiativ: Supplerende erhvervsrettet uddannelse i energiteknologi Omstillingsinitiativ: Tiltrække og fastholde unge i ungdoms eller videregående uddannelse Omstillingsinitiativ: Uddannelse og træning i virksomhedsdrift Omstillingsinitiativ: Supplerende almen uddannelse Indsatsområde: Beskæftigelsesincitamenter Omstillingsinitiativ: Incitament til ældre der vil skifte erhverv Omstillingsinitiativ: Praktik og mentorordning Omstillingsinitiativ: Virksomhedsforlagt undervisning Indsatsområde: Incitament til at starte egen virksomhed Omstillingsinitiativ: Tilbyd finansiel støtte til personer, der starter virksomhed inden for væksterhvervene Omstillingsinitiativ: Løbende rådgivning og mentorer til iværksættere Omstillingsinitiativ: Støtte til reklame og branding af vækstiværksættere Indsatsområde: Udredning og grundforløb Udredning og grundforløbet er tværgående for alle initiativer og har til formål først at hjælpe de ledige til at blive omstillingsparate og dernæst identificere relevante omstillingsmuligheder. Overordnet set gøres dette over to til ti uger gennem en kombination af gruppekursus og individuel coaching. Igennem forløbet afklares hvilke interesser og ønsker den ledige har, hvilke kompetencer den ledige besidder, samt hvilke tilbud i omstillingsindsatsen der er relevante for den ledige. Træning i jobsøgning indgår i grundforløbet, og det forventes af alle kursusdeltagere at de er aktivt jobsøgende under kursus, samt i deres fortsatte ledighedsforløb. Tværgående indsatsområde: Grundforløb og afklaring For at alle afskedigede kommer ind i omstillingsprocessen, skal et grundforløb arrangeres. Grundforløbet har til formål at give alle afskedigede en grundindstilling og forståelse af egen situation, der gør det muligt at opkvalificere sig og identificere hvilke omstillingsinitiativer der er interessante og relevante for dem. Målgruppen for dette initiativ er 70% alle afskedigede, hvilket beløber sig til 1149 personer. Det er målet, at alle 1149 afskedigede har været igennem grundforløbet inden seks måneder efter, at grundforløbet første gang bliver udbudt. Grundforløbet kommer til at køre over to til ti uger, hvor en afgrænset gruppe af afskedigede deltager. Forløbet vil indeholde både gruppebaseret undervisning samt én til én rådgivning. I den gruppebaserede undervisning skal de afskedigede introduceres til deres nye situation, de vækstmuligheder der ligger for Sønderborgområdet, samt den omstillingsplan de nu er en del af. Én til én rådgivningen vil fokusere på den enkelte afskedigede, for at hjælpe dem med at forstå den nye livssituation de nu befinder sig i, og for at afdække hvilke interesser og kompetencer den enkelte har og hvilke initiativer i den ordinære og ekstraordinære indsats der er interessante for den afskedigede. Mulige parter i grundforløbet skal være organisationer som Sønderborg Jobcenter, AS3, Mercuri Urval, Capacent, EUC, VUC og de afskedigede. Jobcenter Sønderborg har ikke i dag mulighed for at tilbyde afklaringsforløb til det store antal nyledige, som jobcentret modtager for øjeblikket. Mange af de nyledige, som modtages i forbindelse med reduktionerne har behov for en total nyorientering i forhold til deres fremtid på arbejdsmarkedet. Dette er meget ressourcekrævende og kræver en intensitet og differentiering i vejledningsindsatsen, som jobcentret ikke kan imødekomme. Side 3 af 7

4 Indsatsområde: Uddannelse og efteruddannelse Indsatsområdet Uddannelse og efteruddannelse har til formål gennem målrettet supplerende uddannelse og efteruddannelse at kvalificere de ledige til at kunne tage arbejde indenfor væksterhverv på kort og lang sigt. Jævnfør vækstplanen. Omstillingsinitiativ: Supplerende erhvervsrettet uddannelse i oplevelseserhverv Oplevelsesøkonomien er, blandt andet på grund af Danfoss Universe, i vækst i Sønderborgområdet. Der er behov for at styrke denne udvikling gennem øget innovation, kreativitet og et fokus på at forstærke områdets brand. Derfor er det relevant at skabe et omstillingsinitiativ, der aktivt fokuserer på at uddanne de ledige i dette erhverv. Målgruppen for dette initiativ forventes at være 100 ledige, primært fra gruppe A, der besidder relevante kompetencer for dette erhverv, eller som har ambitioner om at arbejde indenfor dette specifikke erhverv. Aktiviteterne vil bestå i et uddannelsesforløb på fire til otte uger omhandlende brede forretningsaspekter af oplevelsesøkonomi. Det være sig introduktion til oplevelsesøkonomien, uddannelse i opstart og drift af oplevelses- og turismebaserede virksomheder, grundlæggende uddannelse i service og servicebegrebet, uddannelse i reklame, salg, branding og træning i udnyttelse af samarbejde mellem oplevelsesøkonomibaserede virksomheder. De mulige parter i dette initiativ er Sønderborg kommune, Sønderborg jobcenter, den valgte uddannelsesinstitution, allerede etablerede oplevelsesvirksomheder som Danfoss Universe, Oplevelses Academy, virksomheder som AS3, Mercuri Urval, Capacent og de afskedigede. Dette er et område, som kræver en nyudvikling af uddannelsesindsatsen, idet hele behovet ikke kan dækkes af det etablerede uddannelsesudbud i området. Der kræves ligeledes en tæt koordination og samarbejde med eksisterende virksomheder inden for branchen hvilket ressourcemæssigt ikke ligger indenfor normal beskæftigelsesindsats. Omstillingsinitiativ: Supplerende erhvervsrettet uddannelse i energiteknologi Energiteknologi er, jævnfør Baggrundsanalyse for Sønderborgsatsningen, et potentielt væksterhverv hvor der, grundet det nuværende fokus på bæredygtighed, forventes efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft fra små, mellemstore og store virksomheder i regionen. Derfor er det relevant at uddanne de afskedigede mod at kunne træde ind i denne industri. For dette initiativ forventes målgruppen at være 100 afskedigede fra gruppe A. Omstillingsinitiativet vil bestå af et uddannelsesforløb på fire til otte uger omhandlende brede aspekter af energiindustrien. Initiativet indebærer en general introduktion til energiindustrien samt en praktisk og opkvalificerende del, der er udviklet med input fra den lokale energiindustri. Samlet set giver denne uddannelse en forståelse for erhvervet samt relevante værktøjer. Mulige parter i dette initiativ er EUC, Danfoss, Project Zero, de afskedigede, Energiklynge Fionia etc. Dette er et nyt uddannelsesområde, som skal opdyrkes i Sønderborgområdet i samarbejde med mange interessenter. Dette er ikke en del af den ordinære indsats men vil komplimentere, da et sådant uddannelsestilbud vil kunne benyttes i fremtidig praksis når udviklet. Omstillingsinitiativ: Tiltrække og fastholde unge i ungdoms eller videregående uddannelse Medarbejdere med relevant uddannelse vil i fremtiden blive efterspurgt indenfor nye væksterhverv. Derfor er det relevant at uddanne de afskedigede i fagområder. Da det er en udfordring for en afskediget at gå fra arbejdende til studerende, er der behov for at muliggøre dette skift gennem såvel vejledningsmæssig og materiel støtte. Målgruppen for dette omstillingsinitiativ er primært afskedigede fra Gruppe A, der besidder evner og lyst til videre at uddanne sig. Det estimeres, at 150 til 200 afskedigede vil benytte sig af dette initiativ. Aktiviteterne i dette omstillings initiativ er bl.a. en ekstraordinær vejledning af de afskedigede unge, der ønsker opkvalificering eller opstart på en ungdomsuddannelse. Der skal også ydes en ekstraordinær materiel støtte det første år for at lette skiftet fra arbejdende til studerende og for derigennem facilitere, at så mange som muligt benytter sig af muligheden for videre uddannelse. Mulige parter i dette projekt er Business College Syd, EUC, Syddansk Universitet, University College Syd, de afskedigede etc. Sønderborgområdet er karakteriseret ved at have en meget stor ungegruppe uden uddannelse. Der er taget mange initiativer til at afhjælpe dette, men de har ikke haft den ønskede effekt. De unge har i en Side 4 af 7

5 årrække nemt kunne få job i industrien og har dermed været selvforsørgende. Opgaven bliver især stor og vanskelig i forhold til ungegruppen fra 25 til 30 år og der er behov for ekstraordinære ressourcer samt nye værktøjer hvilket dette initiativ tilbyder som supplement til den ordinære indsats. Omstillingsinitiativ: Uddannelse og træning i virksomhedsdrift På tværs af væksterhverv som energiteknologi og velfærdsteknologier bliver der behov for entreprenører, der har viden om virksomhedsdrift og administration. For at imødekomme disse behov opsættes et initiativ der fokuserer på at uddanne de afskedigede inden for disse felter. For dette omstillingsinitiativ er målgruppen både gruppe A og B og forventes at beløbe sig til 75 personer Omstillingsinitiativet skal give de deltagende afskedigede et indblik i virksomhedsdrift og administration, samt hurtig produktudvikling og kommercialisering. Emneområder for uddannelsen vil være bogføring, planlægning, kommunikation, strategisk styring etc. Det skal efterstræbes så vidt muligt at drage nytte af de praktiske erfaringer, som de afskedigede besidder, i uddannelsesforløbet ved at kombinere teori med virkelige eksempler. Rent praktisk tænkes et modulopdelt uddannelsesforløb, der strækker sig over et halvt år med en undervisningsdag om ugen. I dette initiativ er de mulige partnere Business College Syd, EUC, lokale virksomheder etc. Den eksisterende erhvervsstruktur i området er presset af globaliseringen. Denne proces vil fortsætte og det er derfor nødvendigt at gøre en ekstraordinær indsats for at skabe nye virksomheder, som kan beskæftige den ledige arbejdskraft. En metode er at understøtte potentielle iværksættere hvilket der ikke er ressourcer til at gøre på dette niveau i den ordinære indsats. Omstillingsinitiativ: Supplerende almen uddannelse Gruppen af afskedigede har et varierende uddannelsesniveau og ikke alle vil have de grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for at drage fuld nytte af de initiativer, der tilbydes gennem omstillingsplanen. Derfor tilbydes supplerende almen uddannelse med det formål at uddanne de afskedigede, så de lettere vil kunne indgå i nye jobfunktioner, eller påbegynde uddannelse. Målgruppen for dette initiativ er primært gruppe B og det forventes, at 300 til 500 afskedigede skal igennem dette forløb. Den supplerende almene uddannelse skal strække sig over 10 til 16 uger. Undervisningen vil være opkvalificerende i forhold til at undervise i grundlæggende egenskaber som læsning, stavning, matematik etc. Beherskelse af disse egenskaber er nødvendig for at både at tage del i og få udbytte af omstillingsinitiativerne og være relevante for arbejdsmarkedet. Der vil også være mulighed for, at de afskedigede kan deltage i gymnasielle suppleringskurser. Dette har til formål at give de afskedigede, som har ambitioner om videre uddannelse, men som mangler kvalificerende fag, mulighed for at opnå de manglende kvalificerende fag. I dette initiativ vil det være relevant at inddrage Business College Syd, VUC, EUC, de afskedigede, Sønderborg Jobcenter og projektkontoret. Sønderborgområdet er kendetegnet ved at have et lavt uddannelsesniveau. Der er tradition for at gå ud i industrien frem for at uddanne sig. Dette betyder, at kommunen nu står med en stor gruppe ledige, som er uddannelsessvage i en sådan grad at uddannelse rettet mod job ikke umiddelbart kan iværksættes uden en almen opkvalificering. Dette betyder, at der er behov for lange aktiveringsforløb i forhold til at bringe de ledige tilbage til arbejdsmarkedet. Dette ligger uden for jobcentrets muligheder i forhold til en så stor målgruppe. Indsatsområde: Beskæftigelsesincitamenter Indsatsområdet beskæftigelsesincitamenter indeholder omstillingsinitiativer, der skal gøre det ekstra attraktivt for de afskedigede at søge over i nuværende og potentielle væksterhverv, jævnfør Vækstplanen. Desuden skal beskæftigelsesincitamenterne gøre det attraktivt for arbejdsmarkedet at ansatte de afskedigede. Omstillingsinitiativ: Incitament til ældre der vil skifte erhverv Jern- og metalindustrien industrien i Sønderborg området er på tilbagegang og det ventes ikke at jernog metalerhvervene, vil være væksterhverv i fremtiden, jævnfør Baggrundsanalyse for Sønderborgsatsningen. Der er derfor behov for ekstraordinær indsats for at støtte specielt de ældre afskedigede i at bevæge sig væk fra denne branche og for at motivere denne udvikling. Side 5 af 7

6 Målgruppen for dette initiativ er primært afskedigede fra gruppe B og det forventes, at 100 personer vil blive omfattet af dette omstillingsinitiativ. For at sikre at så mange afskedigede som muligt skifter fra jern- og metalindustrien over til nuværende og potentielle væksterhverv, tilbydes netværksgrupper, ekstraordinær karriererådgivning samt støtte til transport til jobsamtaler. De mulige parter i dette initiativ er de afskedigede, AS3, Capacent, Mercuri Urval og projektkontoret. Mange ældre medarbejdere med meget lang anciennitet er blevet afskediget i forbindelse med globaliseringen. Denne gruppe har behov for særlige initiativer og støtte i at omstille sig og opnå beskæftigelse inden for nye erhverv hvilket denne ekstraordinære indsats vil gøre i højere grad end den ordinære indsats. Omstillingsinitiativ: Praktik og mentorordning For at sikre de afskedigede en god tilbagekomst til arbejdsmarkedet tilbydes omstillingsinitiativet praktik og mentorordning. For dette initiativ er målgruppen primært gruppe A og det forventes, at 200 til 300 afskedigede vil deltage i initiativet. Praktik og mentorordningen skal udvikles i samarbejde med succesfulde virksomheder, der har opnået gode resultater ved at ansætte medarbejdere med en baggrund i andre erhverv. Den læring der allerede er sket i Sønderborgområdet, skal udnyttes til at sikre de afskedigede og deres kommende arbejdspladser de bedst mulige betingelser. I dette omstillingsinitiativ er de mulige parter projektkontoret, de afskedigede, lokale virksomheder, AS3, Mercuri Urval, Capacent etc. I forbindelse med nyorienteringen af arbejdskraften i Sønderborg er der behov for ekstraordinært mange mentorer og etablering af praktikforløb for at understøtte de lediges brancheskift hvilket ikke dækkes af ordinære midler. Omstillingsinitiativ: Virksomhedsforlagt undervisning Ved tilbagekomsten til arbejdsmarkedet og et muligt skift fra en type erhverv til et andet må det forventes, at den afskedigede og deres nye arbejdsgiver står overfor en udfordring i forhold til oplæring i de nye arbejdsområder. For at lette denne proces foreslås omstillingsinitiativet virksomhedsforlagt supplerende undervisning. Målgruppen for dette initiativ er både gruppe A og B og det forventes, at der vil deltage 200 til 300 personer i initiativet. Når de afskedigede ansættes i et nyt arbejde skal de, hvis det er relevant, have mulighed for at modtage støtte til jobtræning. For at dette initiativ kan skabe den størst mulige værdi, skal undervisningen forlægges til de afskediges nye virksomhed, og undervisningen skal støttes økonomisk. Fokus skal være på at uddanne de afskedigede i emner, der er specifikke for deres nye roller og industrier for at sikre, at de afskedigede hurtigt bidrager med værdi til deres nye arbejdspladser, og dermed at det er attraktivt for små og mellemstore virksomheder at tage ledige ind. Støtten skal gives til et undervisningsforløb, der strækker sig over 10 til 16 uger med undervisning en til tre dage om ugen. De mulige parter i dette initiativ er de afskedigede, projektkontoret, VUC, EUC og Business College Syd For at sikre de ledige gode muligheder for at bevare tilknytningen til nye virksomheder vil dette initiativ tilbyde ekstraordinær opkvalificering under løntilskudsforløb mv. i tæt samarbejde med virksomhederne dette vil fungere komplementært til den ordinære indsats, da det vil give virksomheder et incitament til at tage flere ledige ind. Indsatsområde: Incitament til at starte egen virksomhed Efter afskedigelserne i jern- og metalindustrien, er der behov for flere arbejdspladser. For at udvikle det eksisterende arbejdsmarked og skabe nye arbejdspladser opfordres de afskedigede til at starte nye virksomheder inden for de nuværende og potentielle væksterhverv. Omstillingsinitiativ: Tilbyd finansiel støtte til personer, der starter virksomhed inden for væksterhvervene Side 6 af 7

7 For have det antal arbejdspladser der er behov for til genansættelse af de afskedigede, er det relevant at udbygge det nuværende arbejdsmarked med nye virksomheder og arbejdspladser. For at fremme denne udvikling skal der tilbydes finansiel støtte til afskedigede, der starter nye virksomheder i væksterhverv som fx oplevelsesøkonomi eller velfærdsøkonomi. For dette initiativ er målgruppen primært gruppe B og det forventes, at 50 mennesker vil gøre brug af dette initiativ. Rent praktisk skal dette omstillingsinitiativ fungere ved, at der tilbydes afdragsfrie lån til personer, der ønsker at starte nye virksomheder op i væksterhvervene (se Baggrundsanalyse for Sønderborgsatsningen). Den økonomiske støtte kan blive tildelt, hvis den afskedigede formår at ansætte medarbejdere i den virksomhed han eller hun starter. Det estimeres, at det gennemsnitlige lån per iværksætter vil være på ca DKK. I dette initiativ vil de mulige parter primært være de afskedigede, det lokale væksthus og projektkontoret. Dette ligger uden for jobcentrets normale virkeområde og er derfor en ekstraordinær indsats. Det vil være komplementært i forhold til den ordinære indsats da det skaber nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser. Omstillingsinitiativ: Løbende rådgivning og mentorer til iværksættere Blandt de afskedigede, som starter ny virksomhed, vil der med stor sandsynlighed være flere, der ikke har været iværksættere før. For at hjælpe de nye iværksættere til at få succes er det relevant at starte et initiativ, der tilbyder iværksætterne løbende rådgivning og mentorer. Målgruppen for dette omstillingsinitiativ er primært gruppe B og forventes at antage en størrelse på 50 til 100 iværksættere. De nystartede virksomheder får tilknyttet en mentor med kendskab til det pågældende erhverv, som løbende rådgiver og sparer med iværksætteren. Det er planlagt at mentorordningen skal løbe i et år. Samtidigt er det også målet, at der skal oprettes netværksgrupper indenfor nuværende og potentielle væksterhverv, hvor nye iværksættere kan mødes, spare og samarbejde. De mulige parter i dette initiativ vil primært være de afskedigede, relevante små og mellemstore virksomheder, virksomhedskonsulenter fx AS3, Mercuri Urval eller Capacent, Business College Syd og projektkontoret. Dette ligger uden for jobcentrets normale virkeområde og er derfor en ekstraordinær indsats. Det vil være komplementært i forhold til den ordinære indsats da det skaber nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser. Omstillingsinitiativ: Støtte til reklame og branding af vækstiværksættere For at gøre opmærksom på Sønderborg regionen i sin helhed og de nye vækstiværksættere i særdeles etableres et omstillingsinitiativ, hvor vækstiværksætterne får støtte til reklame og branding. Dette skal medvirke til, at de nye iværksættere får gode muligheder for at tiltrække ressourcer i form af både penge og medarbejdere samt styrke deres salg. For dette omstillingsinitiativ er målgruppen primært gruppe B, hvor det forventes, at afskedigede vil være interesserede i initiativet. Omstillingsinitiativet skal støtte iværksætterne i væksterhvervene økonomisk samt ved at tilbyde professionel rådgivning fra et reklamebureau, som både kan rådgive om branding af virksomheden samt positionering af virksomheden i omverdenen. Initiativet skal køre i seks måneder. Støtten skal gives til vækstiværksættere og er møntet på nyopstartede små og mellemstore virksomheder og ikke store allerede etablerede virksomheder. I dette omstillingsinitiativ er de mulige parter projektkontoret, de afskedigede, virksomhedskonsulenter, reklame bureauer etc. Dette ligger uden for jobcentrets normale virkeområde og er derfor en ekstraordinær indsats. Det vil være komplementært i forhold til den ordinære indsats da det skaber nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser. Side 7 af 7

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Projektet KLAP i Danmark

Projektet KLAP i Danmark Projektet KLAP i Danmark Specialkonsulent for beskæftigelse og uddannelse Dan Schimmel, Landsforeningen LEV, Danmark e-post: drs@lev.dk Fra ønsket om tilknytning til arbejdsmarkedet til faktisk beskæftigelse.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Unge en årgang der aldrig går af mode

Unge en årgang der aldrig går af mode Unge en årgang der aldrig går af mode Ledighedstal fra august 2012 i Syddanmark Fordelt på alder Fuldtidsledige Ændring i forhold Ændring i forhold Ledighedsprocent ledige til samme måned i 2011 til samme

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Status på fælles rekruttering

Status på fælles rekruttering Rekruttering Status på fælles rekruttering Et fælles serviceniveau Virksomhederne skal opleve at få samme service Vores aftaler fungerer: Vi handler inden for 24 timer Vi involverer hinanden - ved store

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Årsager til tilbud om den sociale mentorstøtte - for- delt på kommuner

Årsager til tilbud om den sociale mentorstøtte - for- delt på kommuner BILAG Årsager til tilbud om den sociale mentorstøtte - for- delt på kommuner Forskelle mellem kommunerne muner Fordelingen af borgere med behov for støtte til hhv. fastholdelse, indslusning og afklaring

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Branchepakker i Horsens Kommune. Udkast JOBCENTER HORSENS

Branchepakker i Horsens Kommune. Udkast JOBCENTER HORSENS Branchepakker i Horsens Kommune JOBCENTER HORSENS INTEGRATION SKER PÅ ARBEJDSPLADSEN I Horsens Kommune tror vi på, at den bedste integration sker på arbejdspladsen. Derfor har vi valgt at benytte os af

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet 7. marts 2016 Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring

Spørgsmål - svar. EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål - svar EGF-udbud 4 ugers afklaring Spørgsmål 1: Hvornår udbydes de næste forløb til fase 2? Svar 1:Der forventes kontraktindgåelse til dette udbud i uge 13. Det forventes, at evt. udbud til forløb

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere