BibMobil model. Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BibMobil model. Version 1.0"

Transkript

1 BibMobil model Version 1.0

2 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte services til prototype...5 Estimater...6 BibMobil modellen... 7 Find bogen på (nærmeste) bibliotek eller bogbus Konklusioner: Indgår i prototypen...9 Selvbetjening: søge, reservere, forny... fra mobilen Konklusioner: Indgår i prototypen...12 Få første kapitel af en bog sendt til din mobil Konklusioner: Indgår i prototypen!...15 Download musik, netlydbøger, spil og film til mobiltelefonen Konklusioner: Indgår ikke i prototypen...16 Spørg om alt SMS service Konklusioner: Indgår ikke i prototypen...18 Bogbus i mobilen Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen...20 Send sms besked til storskærm, eksponer dig selv! Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen...23 Abonnér på nyhedsliste på mobilen Konklusioner: Indgår i prototypen...25 Tilbud til den lille tid Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen...27 Samling af modellen på mobil hjemmeside... 28

3 Modelarbejdet Herunder beskrives den model for BibMobil, som danner udgangspunkt for det videre arbejde. Modellen består af flere delelementer. I modellen gennemgås og beskrives hvilke tiltag, vi ønsker at tilbyde mobilbrugerne, ud fra deres ønsker og behov som beskrevet i brugerundersøgelsen, gennemført tidligere i projektet.. Efterfølgende vil vi arbejde videre med modellen i en prototype, hvor vi i praksis gennemfører udvalgte delelementer i modellen, og skaber proof of concept dokumenterer, at idéen kan gennemføres. Til sidst vil vi afteste prototypen med brugerne, evaluere på BibMobil elementerne og reflektere over, om BibMobil kan og bør udvikles til en driftsudgave. Det er ikke indenfor projektets rammer at konstruere og implementere en egentlig driftsudgave. Brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen danner baggrund for modellen og det videre forløb. Valget og udformningen af delelementerne i modellen er sket ud fra brugernes ønsker og behov, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Det essentielle i projektet er at belyse, hvad brugerne ønsker og har behov eller interesse for som tilbud fra biblioteket, i de brugssituationer, som undersøgelsen afdækker, og efterfølgende om vi teknisk og organisatorisk er i stand til at tilbyde disse muligheder. Vi beskriver herunder konklusionerne fra brugerundersøgelsen. Læs mere detaljeret om undersøgelsen og resultatet i rapporten BibMobil brugerundersøgelser: Workshops Hvad siger brugerne? For deltagerne er brugssituationerne delt mellem mobiltelefon og PC: Mobilen bruges til kommunikation med SMS eller opkald, samt services, der kan nås med SMS PC bruges til internet, herunder også kommunikation gennem mail og communities (FaceBook ) Denne adskillelse af forbrug er baseret på to ting: Brugerne mener, det er for dyrt at bruge internettet med mobilen Mange har endnu mobiltelefon med meget lille skærm og begrænset funktionalitet. Side 3 af 29

4 Men alle deltagerne i de fire workshops kan sagtens forestille sig at anvende mobiltelefonen til internet, når de får mere avanceret mobiltelefon OG abonnementet til internet bliver billigere. Mange brugere tænker ikke på, at de faktisk benytter internettet i forskellige sammenhænge, f.eks. når de downloader applikationer eller musik, bruger sms-tjenester som 1212, der kobler op til nettet, eller bruger Facebook eller Twitter. Brugernes ønsker til fremtidig brug af mobilen afspejler, at de ikke vil have noget imod at bruge avancerede funktioner som internet, GPS og andre teknologier, hvis blot tilbuddet er relevant og billigt. Brugerne går efter indholdet og ikke efter teknologien. Brugernes overordnede ønske til brug af mobiltelefon som enhed er: At kunne bruge mobilen som én enhed i stedet for at have både kamera, mp3, ipod, kalender og evt. pc Mobil læser man ikke på i længere tid, men kan godt skimme en tekst. Konklusioner af brugerundersøgelserne iphone brugerne er entusiastiske og udviklingsorienterede og ønsker at downloade nye sjove og nyttige applikationer. Brugerne mener bibliotekets tilbud er usynlige vi kan synliggøre dem gennem præsentation i iphones applikationer. Telefoner med gps er i fremmarch, og vil blive almindelige indenfor overskuelig fremtid. Brugere som endnu ikke har gps er positive overfor at anvende gps i fremtidige mobilmodeller, hvis indholdet er relevant. Brugere med gamle mobiltelefoner er betænkelige ved tilbud, der giver lange SMS-svar, derfor skal det indtænkes om, det er muligt også at tilbyde avancerede tilbud med formidling via SMS og/eller lyd for længere svar. Vigtigt i modellen er derfor at undersøge mulighederne i de forskellige formidlingsformer download af applikationer, brug af gps-positionering af brugerens mobiltelefon, brug af lyd til omfangsrige tilbud. download af tekst, musik, film direkte til mobiltelefonen Bibliotekerne alene kan ikke løse problematikken med de mere avancerede mobiltelefoners udbredelse og prissætningen for internetabonnement. I stedet kan bibliotekerne basere deres tilbud på at arbejde med både de aktuelle behov omkring selvbetjening og SMS services, men omvendt er udviklingen inden for mobiltelefoner Side 4 af 29

5 og priser gået så stærkt, at om bare 2-3 år vil mulighederne for brugerne se helt anderledes ud. Derfor bør projektet også få bearbejdet de mange funktionaliteter og services, som deltagerne gerne ville kunne bruge på længere sigt og dermed lægge op til ønsket om at få samlet funktionaliteter i én enhed. Bearbejdelsen af brugernes behov og forslag vil udmønte sig i en model for fremtidige tilbud. Det giver en liste over mulige tilbud, som skal bearbejdes til en model for bibliotekernes arbejde. De mest relevante af disse tilbud vil blive implementeret i en prototype, som brugerne derefter kan præsenteres for. Implementation Applikation eller hjemmeside Det en applikation til Android eller IPhone skal bruges til er: Nemt at få opslag i url Download af ting, der kan køre offline, f.eks. huskeliste, arr. Kalender, kort) Generelt kunne man forestille sig én applikation hvori der kun er ikoner til forskellige hjemmesider, men skal man skifte over til applikation fra hjemmesiden for at opnå funktionalitet omkring GPS, vil det tage lang tid med skift mellem hjemmeside hhv. applikation. I praksis viser det sig, at det tager lang tid at skifte mellem applikation og hjemmeside på en mobiltelefon. Det kan påvirke valget af formidling for de enkelte services: Hvis der til en service findes mange undertjenester som applikationer til download, vil det være en god idé at lade hele servicen implementere i en samlet applikation, der så udnytter andre applikationer som deltjenester, frem for at skifte mellem hjemmeside og applikationer flere ganege i et samlet forløb. Derfor er der i konklusionerne valgt om fokus er på applikation til download eller hjemmeside. Valgte services til prototype Find Bogen. Selvbetjening: søge, reservere, forny fra mobilen Første kapitel af en bog afhængig af adgang til data Bogbus i mobilen opgradering af nuværende SMS tjenester Abonnér på nyhedslisten Resterende services undersøges og afrapporteres hvilke muligheder og problemer der er i dem. Side 5 af 29

6 Estimater Generelle tekniske kommentarer, som skal medtages i de enkelte detaljerede vurderinger Estimaterne er forbundet med stor usikkerhed, derfor er vores anbefaling, at vi vælger én af de store apps som kører over alle tre 'sprint uger' og så supplerer med et antal af småopgaverne og afslutter med præsentationssiden. Herudover skal det bemærkes, at der kan være et stort overhead, når Computopic skal involveres, i form af mødeaktivitet, som kan skubbe med de estimater der involvere Computopic i kombination med os. Side 6 af 29

7 BibMobil modellen Ud fra disse udsagn fra brugerne har vi valgt at arbejde videre med nedenstående elementer i modellen. Fælles for flere af modelelementerne: Det afprøves, om mobilbrugeren kan valideres ved hjælp af mobilnummeret, sådan at man ved at sende sms til biblioteket automatisk kan logges på. Forskellige former for adgange til modelelementerne afprøves, f. eks. sms-adgang, 2-d stregkoder og adgang gennem applikationer til iphones og andre touch telefoner. Find bogen på (nærmeste) bibliotek eller bogbus. Begrundelse: Brugerne foreslår en tjeneste, hvor man i boghandel eller supermarked gerne vil se, om bogen, musikken, filmen er hjemme på et bibliotek så man ikke behøver at købe den. Brugssituationer: Biblioteket på farten (I boghandelen, i supermarkedet), ved skoleopgaver og studier, hjemme og ude i byen Brugsscenarier: I en butik, i en reklame eller på en litteraturliste bliver du opmærksom på en bog (musik, film), som du gerne vil læse (lytte, se). Du tager et billede af stregkoden, som du sender som MMS til biblioteket, eller du sender isbn nummeret, stregkoden som en SMS, eller du sender informationen, som tekst eller billede gennem en applikation på mobilen, som du har downloadet Du kan se informationerne fra kataloget Du kan se på hvilket bibliotek bogen er hjemme. Du kan se hvilket bibliotek eller bogbus, hvor du kan låne den, der er nærmest. Du får vist supplerende informationer om den, f.eks.: anmeldelser, rating, AndreDerHarLånt, Netmusik... eller du lytter til den supplerende information. Du får mulighed for at reservere den til afhentning som en SMS med SMS svar eller du reserverer gennem en applikation på mobilen. Du har automatisk adgang til katalog og egne data (login) på bibliotekets system. Målgruppe: år, år, år, 30+ Side 7 af 29

8 Formidlingsform: Applikationer til download, SMS, hjemmeside... Organisatoriske udfordringer: Undersøgelse af lovlighed (persondatalov og registertilsyn) omkring adgang vha mobilnummer. Tekniske udfordringer: Validering ved hjælp af mobilnummer. Valideringer mod bibliotekssystem. Søgning i bibliotekssystem. Applikation til iphone og andre touch. Applikation til stregkodescanning Gps mobil hos bruger. Præsentation af informationer som SMS, lyd, applikation Eksperimenter viser, at billede af stregkoden er svært at få så godt, at den kan genkendes automatisk. Opdeling i deltjenester: Billede af stregkoden bliver til MMS til biblioteket Det skal analyseres om modtagelse er til automatisk håndtering eller kræver personale håndtering.!eksperimenter viser, at billede af stregkoden er svært at få så godt, at den kan genkendes automatisk! Indtastning af stregkode eller ISBN bliver til SMS til biblioteket Det skal analyseres om modtagelse er til automatisk håndtering eller kræver personale håndtering.!det kræver antagelig og kan løses med en applikation downloadet på mobilen! Billede af stregkode, ISBN sendes til biblioteket. Det skal analyseres om modtagelse er til automatisk håndtering eller kræver personale håndtering.!eksperimenter viser, at billede af stregkoden er svært at få så godt, at den kan genkendes automatisk!!det kræver antagelig og kan løses med en applikation downloadet på mobilen! Reservation, se under Selvbetjening Udvidelser med andre undertjenester: Side 8 af 29

9 Tjenesten vil kunne udvides til at bruges på landsplan i forbindelse med Bibliotek.dk find bogen på nærmeste bibliotek i hele landet. Afhængighed af andre tjenester: Computopic SMS gateway, evt. samarbejde med computopic om bogbusservicen. Samarbejde med iphone programmør om applikation til iphone? Brug af Snaptell? DBC forsideservice? Tekniske kommentarer til intern brug Umiddelbart virker det som en god tjeneste som vi godt kan arbejde videre med. Der er allerede lavet et lille proof of concept med stregkode-læser-applikationen som dog kun giver brugeren et opslag hos Silkeborg bibliotek. Hvis tjenesten skal udvides til at omhandle nærmeste bibliotek, skal vi have GPS-koordinater for alle folkebiblioteker i Danmark samt en møde at søge i deres beholdningsoplysninger. Sidstnævnte vil nok være udenfor scope i dette projekt med mindre vi kan få bibliotek.dk data. En løsning kunne være at begrænse os til Silkeborgsfilialer, men ikke bogbusserne eller andre biblioteker. Angående stregkodeaflæsning så tror vi på at stregkodeaflæsningsapps' (selvom de skal downloades) og evt. sms af stregkode er vejen frem i dette projekt, da det som nævnt er forbundet med tekniske vanskeligheder at konvertere MMS til stregkode. Ved SMS løsning, kan man ikke få GPS, så i den situation er det kun om bogen er hjemme på en af bibliotekerne. Tidsforbrug: Server til bearbejdning af ISBN og GPS koordinater, samt lave opslag hos det antal biblioteker/filialer vi beslutter skal med ~ 90t SMS til ISBN (CompuTopic kan evt. byde ind med det) Website til test af backend, kan også senere bruges til brugere som fall-back ~ 40t App til Android platform ~ 130t tidsforbrug i alt 260t Konklusioner: Indgår i prototypen FOKUS for formidling: Applikation, og evt. SMS Indgår i prototypen! Stregkode læsning findes som applikationer til download. Kort kombineret med GPS findes som applikationer til download. Der laves applikation til Android telefoner. SMS nedprioriteres i denne service, for at få fokus på brug af applikationer. Side 9 af 29

10 Selvbetjening: søge, reservere, forny... fra mobilen Begrundelse: Brugerne vil gerne benytte internet på mobilen, hvis indholdet er relevant, og de bliver guidet dertil. Synliggørelse af bibliotekets tilbud gennem mobiltelefonen. Brugssituationer: Brugsscenarier: Information og reservering: Du sender isbn nummeret, stregkoden som en SMS, eller du sender søgetekst, som en SMS, eller du sender søgetekst gennem en applikation på mobilen, som du har downloadet Du kan se informationerne fra kataloget Du kan se på hvilket bibliotek bogen er hjemme. Du kan se hvilket bibliotek eller bogbus, hvor du kan låne den, der er nærmest. Du får vist supplerende informationer om den, f.eks.: anmeldelser, rating, AndreDerHarLånt, Netmusik... eller du lytter til den supplerende information. Du får mulighed for at reservere den til afhentning som en SMS med SMS svar eller du reserverer gennem en applikation på mobilen. Du har automatisk adgang til katalog og egne data (login) på bibliotekets system. Status og Forny: Du har automatisk adgang til katalog og egne data (login) på bibliotekets system. Du får vist din lånerstatus som SMS svar eller du får vist din lånerstatus gennem en applikation på mobilen. Du får mulighed for at forny de enkelte lån med SMS og med SMS svar eller du fornyr gennem en applikation på mobilen. Du får mulighed for at slette reservationer som SMS svar eller du sletter reservationer gennem en applikation på mobilen. Målgruppe: år, år, år, 30+ Side 10 af 29

11 Formidlingsform: SMS, hjemmeside, applikation på mobilen... Organisatoriske udfordringer: Tekniske udfordringer: Som i 'Find bogen på nærmeste bibliotek' Opdeling i undertjenester: Præsentation af katalog information som SMS: Ikke muligt med kort svar Præsentation af katalog information som webside Reservation af materiale som SMS: kunne godt ske med kort svar, men man er over hjemmeside for at finde materialet.!det skal analyseres om der er lovhjemmel til at måtte bruge mobilnummer til validering ved hjælp af mobilnummer, valideringer mod bibliotekssystem!. Reservation af materiale gennem web på mobilen. Præsentation af hvor nærmeste bibliotek, bogbus er, se Find bogen. Præsentation af supplerende informationer som SMS: Ikke muligt med kort svar Præsentation af supplerende informationer som webside. Præsentation af supplerende informationer som lyd - mp3 - på mobilen: Kun realistisk hvis lyd er som mp3. Præsentation af supplerende informationer gennem applikation på mobilen Præsentation af lånerstatus på mobilen som webside Forny som SMS: Kan man godt på baggrund af stregkode for materialet. Forny materiale gennem applikation på mobilen. Udvidelser med andre deltjenester: Afhængighed af andre tjenester: Tekniske kommentarer til intern brug Kategorien er lidt for bred til at kunne estimere præcist på, men hvis vi tager udgangspunkt i en deltjeneste, som vi synes kunne være spændende, så er det f.eks. se din lånerstatus via SMS ' Hvis vi antager at validering af brugere via mobilnummer er afklaret, kunne denne service laves i samarbejde med computopic, hvor de håndterer modtagelse og afsendelse af Side 11 af 29

12 SMS'en og vi laver den del der hiver lånerstatusen ud og laver en tekstrepræsentation, som Computopic sender tilbage brugeren. Tidsforbrug: - SMS til ISBN (CompuTopic kan evt. byde ind med det) - Hvis vi antager at Karen kan lave en service der på baggrund af et mobilnummer kan validere og levere et CPR-nummer og Computopic håndterer SMS-modtagelse og afsendelse, så er tidsforbruget på vores side ~ 30t Hvis ovenstående er på plads, vil en 'forny sms service' kunne laves på ~20t Konklusioner: Indgår i prototypen FOKUS for formidling: Hjemmeside, evt. SMS Indgår i prototypen! Det undersøges, om CompuTopic kan byde ind med tjeneste for SMS til ISBN Det er ikke muligt at lave alle funktionaliteterne som SMS, da svar bliver for lange. CompuTopic kan evt. lave noget gateway, så SMS kan gøres længere, så er det realistisk. Det er antagelig ikke muligt p.t. i DDELibra, at fremsøge en låner med angivelse af mobilnummer. Da systemet kun har været udtænkt i starten til telefon, og SMS er så klistret på, men ikke beskrevet som input i API viser forsøg, at man kan og/eller kommer det i API kan en tjeneste til validering laves og det skal så undersøges om det kan gøres lovligt. Der kan laves en tjeneste, som kan demonstrere funktionaliteten på basis af kendte mobilnumre. Side 12 af 29

13 Få første kapitel af en bog sendt til din mobil Begrundelse: Brugerne er på hele tiden, men har f.eks. i ventesituationer og under transport tid til et relevant tilbud. Her kan de kan godt forestille sig, at de gerne vil kunne læse/lytte til et enkelt kapitel af en bog i forbindelse med transport. Brugssituationer: Brugsscenarier: Du har brug for at få læst nogle kapitler i en fagbog om et emne, der skal bruges til job, skole eller lignende. Af tidshensyn vil du gerne nå at få det gjort, mens du alligevel sidder i bussen på vej hjem eller på vej til job, skole om morgenen. Med 'avanceret' mobil: Den beskrevne procedure kan udføres med en applikation på mobilen eller direkte på hjemmesiden: Du fremsøger bogen på bibliotekets hjemmeside I stedet for at reservere bogen, vælger du 'download' knappen. Derefter angiver du hvilket kapitel du ønsker Alternativt input for 'ikke-avanceret' mobil Du sender en sms til biblioteket med titel, forfatter, kapitel du vil læse Derefter fælles for de to metoder: Kapitlet downloades til din mobiltelefon som tekst eller lyd. Du vælger at få den downloadede tekst læst højt eller du læser kapitlet. Målgruppe: år, år, år, 30+ Formidlingsform: Applikation, SMS, hjemmesider, download af tekst eller lyd... Organisatoriske udfordringer: Skal kunne foregå automatisk for at have mening Side 13 af 29

14 Tekniske udfordringer: Begrænsningerne i retten til at downloade betyder p.t. mærkning med tidsbegrænsning som ikke kan forventes at virke på mobile enheder. Mulighed for kun at downloade eller linke til eet kapitel Mulighed for at kunne downloade indholdskapitler af fagbøger Validering ved hjælp af mobilnummer, valideringer mod bibliotekssystem. Søgning i bibliotekssystem, applikation til iphone og andre touch. Præsentation af informationer som SMS, lyd, applikation... Opdeling i undertjenester: SMS med søgning sendes via gateway som mail til håndteringsmail (Computopic) alternativt SMS med søgning sendes via applikation downloaded på mobilen Automatisk genkendelse af søgning og nettjeneste Validering ved hjælp af mobilnummer!det skal analyseres om der er lovhjemmel til at måtte bruge mobilnummer til validering ved hjælp af mobilnummer, valideringer mod bibliotekssystem! Videresendelse til nettjeneste for e-bøger hhv. lydbøger med identifikation af bruger download data via svar gennem applikationen på mobilen som lydfil eller tekstfil alternativt send med link til hjemmesiden for download af konkrete bog via gateway til SMS til bruger (CompuTopic??) Afhængighed af andre tjenester: Forslag til lignende tilbud: Tekniske kommentarer til intern brug Rent teknisk og brugermæssigt vil det være bedst at vælge modellen med download fra den portal, som er lavet. Derudover antager vi at data er til rådighed og alle har adgang til dem. Tidsforbrug: Side 14 af 29

15 Lave en service der givet et faustnummer returnere en liste af kapitler tilgængelige for download ~ 50t (inkl. evt. datamassage) Implementere ovenstående i den eksisterende portal ~15 Lave service der kan præsentere brugeren for forskellige valgmuligheder i forhold til download - tekst/lyd/størrelse/format ~ 50t Tidsforbrug i alt 115t Konklusioner: Indgår i prototypen! FOKUS for formidling: Hjemmeside, download af tekst eller mp3 Indgår i prototypen! Bogbidder.dk vil have materialer med kapitler læst op, derfra kan vi måske få lov at lave.pdf filer, så der er materiale til demo. IPhone vil kræve rigtigt trådløst netværk (ikke mobilens indbyggede), hvis man downloader større datamængder (og dermed kan det lige så godt være hjemmeside). Side 15 af 29

16 Download musik, netlydbøger, spil og film til mobiltelefonen. Begrundelse: Brugergruppen fra ungdomsklubben havde ikke meget til overs for bøger, men var interesseret i film og musik. Hvis tilbuddet er relevant, vil de måske benytte internetadgangen om ikke andet, så i fremtiden, hvor internet på mobilen må antages at slå igennem. Bruger internet meget på pc og bærbar pc. Andre yngre brugergrupper må også formodes at være interesseret i musik, netlydbøger, spil og film. Fokus på og markedsføring af disse tilbud Aftestning i forskellige mobil-typer samt formidling af hvilke modeller der kan downloade disse ting. Tilbud for musik kunne være i samarbejde med Mediejukeboksen, der vil kunne downloade også til iphones. Tekniske kommentarer til intern brug Se ovenstående dog skal det bemærkes at der er rigtig mange tekniske forhindringer forbundet med afvikling af lyd/video/spil mobiltelefonen, som kræver en viden vi ikke umiddelbart er i besiddelse af. Tidsforbrug: Vi kan ikke umiddelbart estimere fornuftigt på denne del, da der er for mange ubekendte. Konklusioner: Indgår ikke i prototypen FOKUS for formidling: Rapport Indgår ikke i prototypen! Dette er en variant over download af tekst, se Få første kapitel., men med problematikker omkring både dataformater og DRM-mærkning!! Formater for datafiler er et stort problem. Nedprioriteres til der er eksempler på data UDEN DRM. Projekt Mediejukeboksen arbejder med at få specielle aftaler om (tidsbegrænsede ) download uden DRM. JH vil teste/finde ud af, hvordan og hvor med hensyn til download af netlydbøger, spil og film, det indgår så i afsluttende rapport. Side 16 af 29

17 Spørg om alt SMS service Begrundelse: Brugerne peger på muligheden for at kontakte og kommunikere med biblioteket via SMS., da de har en forestilling om, at 'biblioteket svarer på alt'. Brugssituationer: Du er i byen sammen med nogle venner og I kommer til at snakke om et af de aktuelle emner i aviserne. Nu vil I gerne have lidt flere detaljer om emnet. Brugsscenarier: Du sender en SMS til biblioteket med spørgsmålet til personlig betjening Biblioteket finder relevante svar, relevante internethenvisninger og relevante materialer til at låne. Alle fundne svar sendes som SMS til dig Du vælger om du vil downloade materiale ud fra de angivne identifikationer, se Download eller låne et materiale, se pkt. Selvbetjening eller følge henvisningerne til internettet. Målgruppe: år, år Formidlingsform: SMS Organisatoriske udfordringer: Vagtbemanding af henvendelser via SMS. Viderestilling til Biblioteksvagten uden for åbningstid Tekniske udfordringer: sende SMS svar som gennem gateway (CompuTonic??) Opdeling i undertjenester: SMS med spørgsmål sendes via gateway som mail til vagt-mail (Computopic) Side 17 af 29

18 Personale finder svar på spørgsmålet Personale sender med svar via gateway til SMS til bruger (CompuTopic??) Udvidelser med andre deltjenester: Afhængighed af andre tjenester: Tekniske kommentarer til intern brug Som vi ser det kan denne opgave løses udelukkende med Computopics hjælp. Konklusioner: Indgår ikke i prototypen FOKUS for formidling: rapport Indgår ikke i prototypen! Udelukkende organisatorisk interessant, derfor medtages det ikke i prototypen, men beskrives det indgår så i afsluttende rapport. Side 18 af 29

19 Bogbus i mobilen Begrundelse: Markedsføring af bibliotekstilbuddet til brugere i yderdistrikterne. (samt profilering af biblioteket i lokalsamfundet). En sjov og nyttig service som videreudvikler på det gamle manuelt baserede tilbud Brugssituationer: Brugsscenarier: Der er tale om 3 tjenester, alle udnytter GPS i mobilen og det kræver derfor en 'avanceret' moibltelefon og kræver, at brugeren er tilmeldt tjenesten. Tilbud 1: Du har downloaded en applikation til iphone eller anden touch telefon, som giver dig adgang til den valgte service. Følg på et kort på mobilen, hvor bogbussen er her og nu Skoleskibet Fylla har noget sådant Se hvornår den forventes til holdeplads nærmest dig for kompleks med ruter. Tilbud 2: har Silkeborg haft i manuel (ikke GPS baseret) udgave hos CitrusMobile Tilmeld dig sms servicen med sms Få en sms når bogbussen kommer til holdeplads nærmest dig Tilbud 3: - har Silkeborg allerede haft hos CitrusMobile Tilmeld dig sms servicen med sms Få tilsendt aflysninger af bogbussen på sms Målgruppe: år, år, 30+ Formidlingsform: Applikationer til download, SMS, hjemmeside... Organisatoriske udfordringer: Ruteplanlægning, så der ikke fejlagtigt sendes beskeder, når bussen kører forbi en holdeplads/registreringspunkt, hvor den ikke stopper. Side 19 af 29

20 Tekniske udfordringer: Registrering af brugerens GPS position Registrering af bogbussens GPS position Sammenhold bogbussens GPS position med køreplan Opdeling i undertjenester: Applikation til visning af rute ud fra geo-positioner for bus Beregning af busposition for bus i forhold til køreplan: tidsforskydningen Beregning af ankomst til andre holdepladser ud fra tidsforskydningen Beregn nærmeste holdeplads ud fra brugerens geo-positioner. Præsentation af holdeplads med opdaterede tidspunkt Afhængighed af andre tjenester: Udvikling af gps baseret oversigtskort i samarbejde med Computopic, Sms/gps baseret service i samarbejde med Computopic. Udvidelser med andre undertjenester: Vil kunne supplere de andre tjenester, hvor der er behov for at finde næreste bibliotek (bogbus) Tekniske kommentarer til intern brug Det vil kræve uforholdsmæssigt meget tid, at lave en service der kan sammenholde bogbussens position, med stoppesteder, afstand imellem stoppesteder, køreplan og brugerens position. Det man kunne gøre, er at lave en app. hvor man til enhver tid kan se bogbussens seneste indmeldte position. Dette kræver udstyr i bogbussen, som med en rimelig frekvens udsender bogbussens position. Tidsforbrug: En Android app. som viser brugerens position samt bogbussens position og evt. en køreplan + stoppestederne på et kort vil kunne laves på ~95t Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen FOKUS for formidling: Applikation, SMS Nedprioriteret i prototypen! Kan evt. sammenbygges Side 20 af 29

21 Tilbud 1: Kompleks funktionalitet, men bygger på samme applikationer som service Find bogen. Tilbud 2: Kombinerer brugerens GPS med holdepladserne kan laves som udbygning af service Find bogen Vi har haft servicen uden brug af GPS, men den skal retableres nu hos CompuTopic kan evt. inddrage dem til at udvide deres koncept til at kunne kombineres med GPS. Tilbud 3: Biblioteket har en SMS service hos CompuTopic om tekniske problemer i Them. Denne service svarer fuldstændig til aflysning af bussen, så denne skal blot etableres hos CompuTopic.. Umiddelbart giver denne funktionalitet ikke nye aspekter i forhold til Find bogen og Selvbetjening. Side 21 af 29

22 Send sms besked til storskærm, eksponer dig selv! Begrundelse: Unge brugere vil gerne eksponere sig selv (???) hvad siger brugerundersøgelserne? Skabe liv og billeder i det fysiske rum og kæde sammen med den digitale mobilverden. Brugssituationer: Brugsscenarier: Når du går forbi bibliotekets storskærm med BlueTooth tændt, aktiveres storskærmen og giver dig et tilbud. Debatér dagens emne præsenteret på storskærmen Anmelde indhold på storskærme som SMS eller gennem applikation på mobilen om, f. eks. Fotoudstilling. Afgive rating som SMS eller gennem applikation på mobilen om bog, musik, film, spil, der dukker op på skærmen Deltag i konkurrencer på storskærm. Se tekst i runer/graffiti/alm. skrift. Målgruppe: år, år Formidlingsform: Organisatoriske udfordringer: Fokus på indholdsdelen hvilke tilbud giver vi? Tekniske udfordringer: SMS som input til storskærm (OnDisplay, Web, ppt...) Opsamling af ratings, anmeldelser til kobling med katalog web 2.0 i katalog kræver ekstern database Sammenkobling mellem storskærm (PC) og mobil (CompuTopic?) Opdeling i undertjenester: Afhængighed af andre tjenester: Tovholder i projektet: Side 22 af 29

23 Tekniske kommentarer til intern brug Meget af dette vil kunne laves af Computopic. Som vi ser det skal vi levere en service som dels tager imod data fra Computopic og som læser data og præsentere det grafisk på en storskærm Tidsforbrug: Service til hente og aflevere data ~ 45 Grafisk repræsentation ~ 80 Samlet tidsforbrug 120t Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen FOKUS for formidling: SMS til hjemmeside Nedprioriteret i prototypen! Silkeborg Bibliotek har tidligere arbejdet med dette koncept i forbindelse med InfoGalleriet, derfor er det ikke så interessant i dette projekt. En stor del af opgaven vil kunne løses af CompuTopic nuværende funktionaliteter. Side 23 af 29

24 Abonnér på nyhedsliste på mobilen Begrundelse: Brugerne vil gerne se de nyeste bøger, film, musik, lydbøger og andet ud fra deres interesser. Det fungerer på pc/internet. Kan det overføres til mobil som fremtidens medie? Brugssituationer: Brugsscenarier: Få besked om nye materialer på biblioteket Vælg blandt medietyper for materialerne Vælg emnekategorier for materialerne ud fra dine interesser Reservér straks det nyeste indkøbte og kom foran i køen Listen udsendes ved hjælp af rss på MinSide på web eller som SMS Du kan reservere de nyeste titler Målgruppe: år, år, 30+ Formidlingsform: SMS, Web, RSS Organisatoriske udfordringer: Tekniske udfordringer: RSS til Opdeling i undertjenester: Opsætning af personlig søge-rss Sammenkædning af søge rss og MinSide Udsendelse af søge-rss som SMS Udvidelser med andre deltjenester: Afhængighed af andre tjenester: Side 24 af 29

BibMobil prototype. - Et arbejdspapir for projekt BibMobil. 5. maj 2010. Udarbejdet af projektgruppen

BibMobil prototype. - Et arbejdspapir for projekt BibMobil. 5. maj 2010. Udarbejdet af projektgruppen BibMobil prototype - Et arbejdspapir for projekt BibMobil 5. maj 2010 Udarbejdet af projektgruppen Indhold Om dette arbejdspapir... 4 Brugerundersøgelsen... 4 Implementering... 5 Applikation, hjemmeside

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Hvad er en sms-tjeneste? Prøv det selv : Et kig bag facaden: SILBIB TEST

Hvad er en sms-tjeneste? Prøv det selv : Et kig bag facaden: SILBIB TEST Hvad er en sms-tjeneste? Hvad er en sms tjeneste helt konkret? Mediekode: Et kodeord, der sendes via sms. Dette aktiverer en automatisk svarbesked. Webformular: Her opretter biblioteket sine sms tjenester.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Smartphones stormer frem Smartphone-salget i Danmark er eksploderet. Det kan allerede ses i medierne og reklamer, i venteværelset og ude på

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Rejseplanen Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Kort om Rejseplanen Ejerkreds Tilsluttede / dataleverandører Kort leverandør Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Daniel Tafdrup. Vi er ved at konceptudvikle en mobil- -platforme og databaser, og vi arbejder som. Bedste hilsner Daniel

Daniel Tafdrup. Vi er ved at konceptudvikle en mobil- -platforme og databaser, og vi arbejder som. Bedste hilsner Daniel Til: Info@traengselskommissionen.dk (info@traengselskommissionen.dk) Fra: Daniel Tafdrup [dt@mobile-identity.com] Emne: Sendt: 07-02-2013 09:40:59 Bilag: - Vi er ved at konceptudvikle en mobil- - -platforme

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

SMUKFEST APP 2011 EVALUERING

SMUKFEST APP 2011 EVALUERING 1 SMUKFEST APP 2011 EVALUERING UDBREDELSE Fordeling på enheder Over 37.800 downloads Festivalen havde 48.000 gæster 38 minutter brugt i app en gennemsnitligt pr. bruger 68% ios og 32% Android Android 32%

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere