BibMobil model. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BibMobil model. Version 1.0"

Transkript

1 BibMobil model Version 1.0

2 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte services til prototype...5 Estimater...6 BibMobil modellen... 7 Find bogen på (nærmeste) bibliotek eller bogbus Konklusioner: Indgår i prototypen...9 Selvbetjening: søge, reservere, forny... fra mobilen Konklusioner: Indgår i prototypen...12 Få første kapitel af en bog sendt til din mobil Konklusioner: Indgår i prototypen!...15 Download musik, netlydbøger, spil og film til mobiltelefonen Konklusioner: Indgår ikke i prototypen...16 Spørg om alt SMS service Konklusioner: Indgår ikke i prototypen...18 Bogbus i mobilen Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen...20 Send sms besked til storskærm, eksponer dig selv! Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen...23 Abonnér på nyhedsliste på mobilen Konklusioner: Indgår i prototypen...25 Tilbud til den lille tid Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen...27 Samling af modellen på mobil hjemmeside... 28

3 Modelarbejdet Herunder beskrives den model for BibMobil, som danner udgangspunkt for det videre arbejde. Modellen består af flere delelementer. I modellen gennemgås og beskrives hvilke tiltag, vi ønsker at tilbyde mobilbrugerne, ud fra deres ønsker og behov som beskrevet i brugerundersøgelsen, gennemført tidligere i projektet.. Efterfølgende vil vi arbejde videre med modellen i en prototype, hvor vi i praksis gennemfører udvalgte delelementer i modellen, og skaber proof of concept dokumenterer, at idéen kan gennemføres. Til sidst vil vi afteste prototypen med brugerne, evaluere på BibMobil elementerne og reflektere over, om BibMobil kan og bør udvikles til en driftsudgave. Det er ikke indenfor projektets rammer at konstruere og implementere en egentlig driftsudgave. Brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen danner baggrund for modellen og det videre forløb. Valget og udformningen af delelementerne i modellen er sket ud fra brugernes ønsker og behov, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Det essentielle i projektet er at belyse, hvad brugerne ønsker og har behov eller interesse for som tilbud fra biblioteket, i de brugssituationer, som undersøgelsen afdækker, og efterfølgende om vi teknisk og organisatorisk er i stand til at tilbyde disse muligheder. Vi beskriver herunder konklusionerne fra brugerundersøgelsen. Læs mere detaljeret om undersøgelsen og resultatet i rapporten BibMobil brugerundersøgelser: Workshops Hvad siger brugerne? For deltagerne er brugssituationerne delt mellem mobiltelefon og PC: Mobilen bruges til kommunikation med SMS eller opkald, samt services, der kan nås med SMS PC bruges til internet, herunder også kommunikation gennem mail og communities (FaceBook ) Denne adskillelse af forbrug er baseret på to ting: Brugerne mener, det er for dyrt at bruge internettet med mobilen Mange har endnu mobiltelefon med meget lille skærm og begrænset funktionalitet. Side 3 af 29

4 Men alle deltagerne i de fire workshops kan sagtens forestille sig at anvende mobiltelefonen til internet, når de får mere avanceret mobiltelefon OG abonnementet til internet bliver billigere. Mange brugere tænker ikke på, at de faktisk benytter internettet i forskellige sammenhænge, f.eks. når de downloader applikationer eller musik, bruger sms-tjenester som 1212, der kobler op til nettet, eller bruger Facebook eller Twitter. Brugernes ønsker til fremtidig brug af mobilen afspejler, at de ikke vil have noget imod at bruge avancerede funktioner som internet, GPS og andre teknologier, hvis blot tilbuddet er relevant og billigt. Brugerne går efter indholdet og ikke efter teknologien. Brugernes overordnede ønske til brug af mobiltelefon som enhed er: At kunne bruge mobilen som én enhed i stedet for at have både kamera, mp3, ipod, kalender og evt. pc Mobil læser man ikke på i længere tid, men kan godt skimme en tekst. Konklusioner af brugerundersøgelserne iphone brugerne er entusiastiske og udviklingsorienterede og ønsker at downloade nye sjove og nyttige applikationer. Brugerne mener bibliotekets tilbud er usynlige vi kan synliggøre dem gennem præsentation i iphones applikationer. Telefoner med gps er i fremmarch, og vil blive almindelige indenfor overskuelig fremtid. Brugere som endnu ikke har gps er positive overfor at anvende gps i fremtidige mobilmodeller, hvis indholdet er relevant. Brugere med gamle mobiltelefoner er betænkelige ved tilbud, der giver lange SMS-svar, derfor skal det indtænkes om, det er muligt også at tilbyde avancerede tilbud med formidling via SMS og/eller lyd for længere svar. Vigtigt i modellen er derfor at undersøge mulighederne i de forskellige formidlingsformer download af applikationer, brug af gps-positionering af brugerens mobiltelefon, brug af lyd til omfangsrige tilbud. download af tekst, musik, film direkte til mobiltelefonen Bibliotekerne alene kan ikke løse problematikken med de mere avancerede mobiltelefoners udbredelse og prissætningen for internetabonnement. I stedet kan bibliotekerne basere deres tilbud på at arbejde med både de aktuelle behov omkring selvbetjening og SMS services, men omvendt er udviklingen inden for mobiltelefoner Side 4 af 29

5 og priser gået så stærkt, at om bare 2-3 år vil mulighederne for brugerne se helt anderledes ud. Derfor bør projektet også få bearbejdet de mange funktionaliteter og services, som deltagerne gerne ville kunne bruge på længere sigt og dermed lægge op til ønsket om at få samlet funktionaliteter i én enhed. Bearbejdelsen af brugernes behov og forslag vil udmønte sig i en model for fremtidige tilbud. Det giver en liste over mulige tilbud, som skal bearbejdes til en model for bibliotekernes arbejde. De mest relevante af disse tilbud vil blive implementeret i en prototype, som brugerne derefter kan præsenteres for. Implementation Applikation eller hjemmeside Det en applikation til Android eller IPhone skal bruges til er: Nemt at få opslag i url Download af ting, der kan køre offline, f.eks. huskeliste, arr. Kalender, kort) Generelt kunne man forestille sig én applikation hvori der kun er ikoner til forskellige hjemmesider, men skal man skifte over til applikation fra hjemmesiden for at opnå funktionalitet omkring GPS, vil det tage lang tid med skift mellem hjemmeside hhv. applikation. I praksis viser det sig, at det tager lang tid at skifte mellem applikation og hjemmeside på en mobiltelefon. Det kan påvirke valget af formidling for de enkelte services: Hvis der til en service findes mange undertjenester som applikationer til download, vil det være en god idé at lade hele servicen implementere i en samlet applikation, der så udnytter andre applikationer som deltjenester, frem for at skifte mellem hjemmeside og applikationer flere ganege i et samlet forløb. Derfor er der i konklusionerne valgt om fokus er på applikation til download eller hjemmeside. Valgte services til prototype Find Bogen. Selvbetjening: søge, reservere, forny fra mobilen Første kapitel af en bog afhængig af adgang til data Bogbus i mobilen opgradering af nuværende SMS tjenester Abonnér på nyhedslisten Resterende services undersøges og afrapporteres hvilke muligheder og problemer der er i dem. Side 5 af 29

6 Estimater Generelle tekniske kommentarer, som skal medtages i de enkelte detaljerede vurderinger Estimaterne er forbundet med stor usikkerhed, derfor er vores anbefaling, at vi vælger én af de store apps som kører over alle tre 'sprint uger' og så supplerer med et antal af småopgaverne og afslutter med præsentationssiden. Herudover skal det bemærkes, at der kan være et stort overhead, når Computopic skal involveres, i form af mødeaktivitet, som kan skubbe med de estimater der involvere Computopic i kombination med os. Side 6 af 29

7 BibMobil modellen Ud fra disse udsagn fra brugerne har vi valgt at arbejde videre med nedenstående elementer i modellen. Fælles for flere af modelelementerne: Det afprøves, om mobilbrugeren kan valideres ved hjælp af mobilnummeret, sådan at man ved at sende sms til biblioteket automatisk kan logges på. Forskellige former for adgange til modelelementerne afprøves, f. eks. sms-adgang, 2-d stregkoder og adgang gennem applikationer til iphones og andre touch telefoner. Find bogen på (nærmeste) bibliotek eller bogbus. Begrundelse: Brugerne foreslår en tjeneste, hvor man i boghandel eller supermarked gerne vil se, om bogen, musikken, filmen er hjemme på et bibliotek så man ikke behøver at købe den. Brugssituationer: Biblioteket på farten (I boghandelen, i supermarkedet), ved skoleopgaver og studier, hjemme og ude i byen Brugsscenarier: I en butik, i en reklame eller på en litteraturliste bliver du opmærksom på en bog (musik, film), som du gerne vil læse (lytte, se). Du tager et billede af stregkoden, som du sender som MMS til biblioteket, eller du sender isbn nummeret, stregkoden som en SMS, eller du sender informationen, som tekst eller billede gennem en applikation på mobilen, som du har downloadet Du kan se informationerne fra kataloget Du kan se på hvilket bibliotek bogen er hjemme. Du kan se hvilket bibliotek eller bogbus, hvor du kan låne den, der er nærmest. Du får vist supplerende informationer om den, f.eks.: anmeldelser, rating, AndreDerHarLånt, Netmusik... eller du lytter til den supplerende information. Du får mulighed for at reservere den til afhentning som en SMS med SMS svar eller du reserverer gennem en applikation på mobilen. Du har automatisk adgang til katalog og egne data (login) på bibliotekets system. Målgruppe: år, år, år, 30+ Side 7 af 29

8 Formidlingsform: Applikationer til download, SMS, hjemmeside... Organisatoriske udfordringer: Undersøgelse af lovlighed (persondatalov og registertilsyn) omkring adgang vha mobilnummer. Tekniske udfordringer: Validering ved hjælp af mobilnummer. Valideringer mod bibliotekssystem. Søgning i bibliotekssystem. Applikation til iphone og andre touch. Applikation til stregkodescanning Gps mobil hos bruger. Præsentation af informationer som SMS, lyd, applikation Eksperimenter viser, at billede af stregkoden er svært at få så godt, at den kan genkendes automatisk. Opdeling i deltjenester: Billede af stregkoden bliver til MMS til biblioteket Det skal analyseres om modtagelse er til automatisk håndtering eller kræver personale håndtering.!eksperimenter viser, at billede af stregkoden er svært at få så godt, at den kan genkendes automatisk! Indtastning af stregkode eller ISBN bliver til SMS til biblioteket Det skal analyseres om modtagelse er til automatisk håndtering eller kræver personale håndtering.!det kræver antagelig og kan løses med en applikation downloadet på mobilen! Billede af stregkode, ISBN sendes til biblioteket. Det skal analyseres om modtagelse er til automatisk håndtering eller kræver personale håndtering.!eksperimenter viser, at billede af stregkoden er svært at få så godt, at den kan genkendes automatisk!!det kræver antagelig og kan løses med en applikation downloadet på mobilen! Reservation, se under Selvbetjening Udvidelser med andre undertjenester: Side 8 af 29

9 Tjenesten vil kunne udvides til at bruges på landsplan i forbindelse med Bibliotek.dk find bogen på nærmeste bibliotek i hele landet. Afhængighed af andre tjenester: Computopic SMS gateway, evt. samarbejde med computopic om bogbusservicen. Samarbejde med iphone programmør om applikation til iphone? Brug af Snaptell? DBC forsideservice? Tekniske kommentarer til intern brug Umiddelbart virker det som en god tjeneste som vi godt kan arbejde videre med. Der er allerede lavet et lille proof of concept med stregkode-læser-applikationen som dog kun giver brugeren et opslag hos Silkeborg bibliotek. Hvis tjenesten skal udvides til at omhandle nærmeste bibliotek, skal vi have GPS-koordinater for alle folkebiblioteker i Danmark samt en møde at søge i deres beholdningsoplysninger. Sidstnævnte vil nok være udenfor scope i dette projekt med mindre vi kan få bibliotek.dk data. En løsning kunne være at begrænse os til Silkeborgsfilialer, men ikke bogbusserne eller andre biblioteker. Angående stregkodeaflæsning så tror vi på at stregkodeaflæsningsapps' (selvom de skal downloades) og evt. sms af stregkode er vejen frem i dette projekt, da det som nævnt er forbundet med tekniske vanskeligheder at konvertere MMS til stregkode. Ved SMS løsning, kan man ikke få GPS, så i den situation er det kun om bogen er hjemme på en af bibliotekerne. Tidsforbrug: Server til bearbejdning af ISBN og GPS koordinater, samt lave opslag hos det antal biblioteker/filialer vi beslutter skal med ~ 90t SMS til ISBN (CompuTopic kan evt. byde ind med det) Website til test af backend, kan også senere bruges til brugere som fall-back ~ 40t App til Android platform ~ 130t tidsforbrug i alt 260t Konklusioner: Indgår i prototypen FOKUS for formidling: Applikation, og evt. SMS Indgår i prototypen! Stregkode læsning findes som applikationer til download. Kort kombineret med GPS findes som applikationer til download. Der laves applikation til Android telefoner. SMS nedprioriteres i denne service, for at få fokus på brug af applikationer. Side 9 af 29

10 Selvbetjening: søge, reservere, forny... fra mobilen Begrundelse: Brugerne vil gerne benytte internet på mobilen, hvis indholdet er relevant, og de bliver guidet dertil. Synliggørelse af bibliotekets tilbud gennem mobiltelefonen. Brugssituationer: Brugsscenarier: Information og reservering: Du sender isbn nummeret, stregkoden som en SMS, eller du sender søgetekst, som en SMS, eller du sender søgetekst gennem en applikation på mobilen, som du har downloadet Du kan se informationerne fra kataloget Du kan se på hvilket bibliotek bogen er hjemme. Du kan se hvilket bibliotek eller bogbus, hvor du kan låne den, der er nærmest. Du får vist supplerende informationer om den, f.eks.: anmeldelser, rating, AndreDerHarLånt, Netmusik... eller du lytter til den supplerende information. Du får mulighed for at reservere den til afhentning som en SMS med SMS svar eller du reserverer gennem en applikation på mobilen. Du har automatisk adgang til katalog og egne data (login) på bibliotekets system. Status og Forny: Du har automatisk adgang til katalog og egne data (login) på bibliotekets system. Du får vist din lånerstatus som SMS svar eller du får vist din lånerstatus gennem en applikation på mobilen. Du får mulighed for at forny de enkelte lån med SMS og med SMS svar eller du fornyr gennem en applikation på mobilen. Du får mulighed for at slette reservationer som SMS svar eller du sletter reservationer gennem en applikation på mobilen. Målgruppe: år, år, år, 30+ Side 10 af 29

11 Formidlingsform: SMS, hjemmeside, applikation på mobilen... Organisatoriske udfordringer: Tekniske udfordringer: Som i 'Find bogen på nærmeste bibliotek' Opdeling i undertjenester: Præsentation af katalog information som SMS: Ikke muligt med kort svar Præsentation af katalog information som webside Reservation af materiale som SMS: kunne godt ske med kort svar, men man er over hjemmeside for at finde materialet.!det skal analyseres om der er lovhjemmel til at måtte bruge mobilnummer til validering ved hjælp af mobilnummer, valideringer mod bibliotekssystem!. Reservation af materiale gennem web på mobilen. Præsentation af hvor nærmeste bibliotek, bogbus er, se Find bogen. Præsentation af supplerende informationer som SMS: Ikke muligt med kort svar Præsentation af supplerende informationer som webside. Præsentation af supplerende informationer som lyd - mp3 - på mobilen: Kun realistisk hvis lyd er som mp3. Præsentation af supplerende informationer gennem applikation på mobilen Præsentation af lånerstatus på mobilen som webside Forny som SMS: Kan man godt på baggrund af stregkode for materialet. Forny materiale gennem applikation på mobilen. Udvidelser med andre deltjenester: Afhængighed af andre tjenester: Tekniske kommentarer til intern brug Kategorien er lidt for bred til at kunne estimere præcist på, men hvis vi tager udgangspunkt i en deltjeneste, som vi synes kunne være spændende, så er det f.eks. se din lånerstatus via SMS ' Hvis vi antager at validering af brugere via mobilnummer er afklaret, kunne denne service laves i samarbejde med computopic, hvor de håndterer modtagelse og afsendelse af Side 11 af 29

12 SMS'en og vi laver den del der hiver lånerstatusen ud og laver en tekstrepræsentation, som Computopic sender tilbage brugeren. Tidsforbrug: - SMS til ISBN (CompuTopic kan evt. byde ind med det) - Hvis vi antager at Karen kan lave en service der på baggrund af et mobilnummer kan validere og levere et CPR-nummer og Computopic håndterer SMS-modtagelse og afsendelse, så er tidsforbruget på vores side ~ 30t Hvis ovenstående er på plads, vil en 'forny sms service' kunne laves på ~20t Konklusioner: Indgår i prototypen FOKUS for formidling: Hjemmeside, evt. SMS Indgår i prototypen! Det undersøges, om CompuTopic kan byde ind med tjeneste for SMS til ISBN Det er ikke muligt at lave alle funktionaliteterne som SMS, da svar bliver for lange. CompuTopic kan evt. lave noget gateway, så SMS kan gøres længere, så er det realistisk. Det er antagelig ikke muligt p.t. i DDELibra, at fremsøge en låner med angivelse af mobilnummer. Da systemet kun har været udtænkt i starten til telefon, og SMS er så klistret på, men ikke beskrevet som input i API viser forsøg, at man kan og/eller kommer det i API kan en tjeneste til validering laves og det skal så undersøges om det kan gøres lovligt. Der kan laves en tjeneste, som kan demonstrere funktionaliteten på basis af kendte mobilnumre. Side 12 af 29

13 Få første kapitel af en bog sendt til din mobil Begrundelse: Brugerne er på hele tiden, men har f.eks. i ventesituationer og under transport tid til et relevant tilbud. Her kan de kan godt forestille sig, at de gerne vil kunne læse/lytte til et enkelt kapitel af en bog i forbindelse med transport. Brugssituationer: Brugsscenarier: Du har brug for at få læst nogle kapitler i en fagbog om et emne, der skal bruges til job, skole eller lignende. Af tidshensyn vil du gerne nå at få det gjort, mens du alligevel sidder i bussen på vej hjem eller på vej til job, skole om morgenen. Med 'avanceret' mobil: Den beskrevne procedure kan udføres med en applikation på mobilen eller direkte på hjemmesiden: Du fremsøger bogen på bibliotekets hjemmeside I stedet for at reservere bogen, vælger du 'download' knappen. Derefter angiver du hvilket kapitel du ønsker Alternativt input for 'ikke-avanceret' mobil Du sender en sms til biblioteket med titel, forfatter, kapitel du vil læse Derefter fælles for de to metoder: Kapitlet downloades til din mobiltelefon som tekst eller lyd. Du vælger at få den downloadede tekst læst højt eller du læser kapitlet. Målgruppe: år, år, år, 30+ Formidlingsform: Applikation, SMS, hjemmesider, download af tekst eller lyd... Organisatoriske udfordringer: Skal kunne foregå automatisk for at have mening Side 13 af 29

14 Tekniske udfordringer: Begrænsningerne i retten til at downloade betyder p.t. mærkning med tidsbegrænsning som ikke kan forventes at virke på mobile enheder. Mulighed for kun at downloade eller linke til eet kapitel Mulighed for at kunne downloade indholdskapitler af fagbøger Validering ved hjælp af mobilnummer, valideringer mod bibliotekssystem. Søgning i bibliotekssystem, applikation til iphone og andre touch. Præsentation af informationer som SMS, lyd, applikation... Opdeling i undertjenester: SMS med søgning sendes via gateway som mail til håndteringsmail (Computopic) alternativt SMS med søgning sendes via applikation downloaded på mobilen Automatisk genkendelse af søgning og nettjeneste Validering ved hjælp af mobilnummer!det skal analyseres om der er lovhjemmel til at måtte bruge mobilnummer til validering ved hjælp af mobilnummer, valideringer mod bibliotekssystem! Videresendelse til nettjeneste for e-bøger hhv. lydbøger med identifikation af bruger download data via svar gennem applikationen på mobilen som lydfil eller tekstfil alternativt send med link til hjemmesiden for download af konkrete bog via gateway til SMS til bruger (CompuTopic??) Afhængighed af andre tjenester: Forslag til lignende tilbud: Tekniske kommentarer til intern brug Rent teknisk og brugermæssigt vil det være bedst at vælge modellen med download fra den portal, som er lavet. Derudover antager vi at data er til rådighed og alle har adgang til dem. Tidsforbrug: Side 14 af 29

15 Lave en service der givet et faustnummer returnere en liste af kapitler tilgængelige for download ~ 50t (inkl. evt. datamassage) Implementere ovenstående i den eksisterende portal ~15 Lave service der kan præsentere brugeren for forskellige valgmuligheder i forhold til download - tekst/lyd/størrelse/format ~ 50t Tidsforbrug i alt 115t Konklusioner: Indgår i prototypen! FOKUS for formidling: Hjemmeside, download af tekst eller mp3 Indgår i prototypen! Bogbidder.dk vil have materialer med kapitler læst op, derfra kan vi måske få lov at lave.pdf filer, så der er materiale til demo. IPhone vil kræve rigtigt trådløst netværk (ikke mobilens indbyggede), hvis man downloader større datamængder (og dermed kan det lige så godt være hjemmeside). Side 15 af 29

16 Download musik, netlydbøger, spil og film til mobiltelefonen. Begrundelse: Brugergruppen fra ungdomsklubben havde ikke meget til overs for bøger, men var interesseret i film og musik. Hvis tilbuddet er relevant, vil de måske benytte internetadgangen om ikke andet, så i fremtiden, hvor internet på mobilen må antages at slå igennem. Bruger internet meget på pc og bærbar pc. Andre yngre brugergrupper må også formodes at være interesseret i musik, netlydbøger, spil og film. Fokus på og markedsføring af disse tilbud Aftestning i forskellige mobil-typer samt formidling af hvilke modeller der kan downloade disse ting. Tilbud for musik kunne være i samarbejde med Mediejukeboksen, der vil kunne downloade også til iphones. Tekniske kommentarer til intern brug Se ovenstående dog skal det bemærkes at der er rigtig mange tekniske forhindringer forbundet med afvikling af lyd/video/spil mobiltelefonen, som kræver en viden vi ikke umiddelbart er i besiddelse af. Tidsforbrug: Vi kan ikke umiddelbart estimere fornuftigt på denne del, da der er for mange ubekendte. Konklusioner: Indgår ikke i prototypen FOKUS for formidling: Rapport Indgår ikke i prototypen! Dette er en variant over download af tekst, se Få første kapitel., men med problematikker omkring både dataformater og DRM-mærkning!! Formater for datafiler er et stort problem. Nedprioriteres til der er eksempler på data UDEN DRM. Projekt Mediejukeboksen arbejder med at få specielle aftaler om (tidsbegrænsede ) download uden DRM. JH vil teste/finde ud af, hvordan og hvor med hensyn til download af netlydbøger, spil og film, det indgår så i afsluttende rapport. Side 16 af 29

17 Spørg om alt SMS service Begrundelse: Brugerne peger på muligheden for at kontakte og kommunikere med biblioteket via SMS., da de har en forestilling om, at 'biblioteket svarer på alt'. Brugssituationer: Du er i byen sammen med nogle venner og I kommer til at snakke om et af de aktuelle emner i aviserne. Nu vil I gerne have lidt flere detaljer om emnet. Brugsscenarier: Du sender en SMS til biblioteket med spørgsmålet til personlig betjening Biblioteket finder relevante svar, relevante internethenvisninger og relevante materialer til at låne. Alle fundne svar sendes som SMS til dig Du vælger om du vil downloade materiale ud fra de angivne identifikationer, se Download eller låne et materiale, se pkt. Selvbetjening eller følge henvisningerne til internettet. Målgruppe: år, år Formidlingsform: SMS Organisatoriske udfordringer: Vagtbemanding af henvendelser via SMS. Viderestilling til Biblioteksvagten uden for åbningstid Tekniske udfordringer: sende SMS svar som gennem gateway (CompuTonic??) Opdeling i undertjenester: SMS med spørgsmål sendes via gateway som mail til vagt-mail (Computopic) Side 17 af 29

18 Personale finder svar på spørgsmålet Personale sender med svar via gateway til SMS til bruger (CompuTopic??) Udvidelser med andre deltjenester: Afhængighed af andre tjenester: Tekniske kommentarer til intern brug Som vi ser det kan denne opgave løses udelukkende med Computopics hjælp. Konklusioner: Indgår ikke i prototypen FOKUS for formidling: rapport Indgår ikke i prototypen! Udelukkende organisatorisk interessant, derfor medtages det ikke i prototypen, men beskrives det indgår så i afsluttende rapport. Side 18 af 29

19 Bogbus i mobilen Begrundelse: Markedsføring af bibliotekstilbuddet til brugere i yderdistrikterne. (samt profilering af biblioteket i lokalsamfundet). En sjov og nyttig service som videreudvikler på det gamle manuelt baserede tilbud Brugssituationer: Brugsscenarier: Der er tale om 3 tjenester, alle udnytter GPS i mobilen og det kræver derfor en 'avanceret' moibltelefon og kræver, at brugeren er tilmeldt tjenesten. Tilbud 1: Du har downloaded en applikation til iphone eller anden touch telefon, som giver dig adgang til den valgte service. Følg på et kort på mobilen, hvor bogbussen er her og nu Skoleskibet Fylla har noget sådant Se hvornår den forventes til holdeplads nærmest dig for kompleks med ruter. Tilbud 2: har Silkeborg haft i manuel (ikke GPS baseret) udgave hos CitrusMobile Tilmeld dig sms servicen med sms Få en sms når bogbussen kommer til holdeplads nærmest dig Tilbud 3: - har Silkeborg allerede haft hos CitrusMobile Tilmeld dig sms servicen med sms Få tilsendt aflysninger af bogbussen på sms Målgruppe: år, år, 30+ Formidlingsform: Applikationer til download, SMS, hjemmeside... Organisatoriske udfordringer: Ruteplanlægning, så der ikke fejlagtigt sendes beskeder, når bussen kører forbi en holdeplads/registreringspunkt, hvor den ikke stopper. Side 19 af 29

20 Tekniske udfordringer: Registrering af brugerens GPS position Registrering af bogbussens GPS position Sammenhold bogbussens GPS position med køreplan Opdeling i undertjenester: Applikation til visning af rute ud fra geo-positioner for bus Beregning af busposition for bus i forhold til køreplan: tidsforskydningen Beregning af ankomst til andre holdepladser ud fra tidsforskydningen Beregn nærmeste holdeplads ud fra brugerens geo-positioner. Præsentation af holdeplads med opdaterede tidspunkt Afhængighed af andre tjenester: Udvikling af gps baseret oversigtskort i samarbejde med Computopic, Sms/gps baseret service i samarbejde med Computopic. Udvidelser med andre undertjenester: Vil kunne supplere de andre tjenester, hvor der er behov for at finde næreste bibliotek (bogbus) Tekniske kommentarer til intern brug Det vil kræve uforholdsmæssigt meget tid, at lave en service der kan sammenholde bogbussens position, med stoppesteder, afstand imellem stoppesteder, køreplan og brugerens position. Det man kunne gøre, er at lave en app. hvor man til enhver tid kan se bogbussens seneste indmeldte position. Dette kræver udstyr i bogbussen, som med en rimelig frekvens udsender bogbussens position. Tidsforbrug: En Android app. som viser brugerens position samt bogbussens position og evt. en køreplan + stoppestederne på et kort vil kunne laves på ~95t Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen FOKUS for formidling: Applikation, SMS Nedprioriteret i prototypen! Kan evt. sammenbygges Side 20 af 29

21 Tilbud 1: Kompleks funktionalitet, men bygger på samme applikationer som service Find bogen. Tilbud 2: Kombinerer brugerens GPS med holdepladserne kan laves som udbygning af service Find bogen Vi har haft servicen uden brug af GPS, men den skal retableres nu hos CompuTopic kan evt. inddrage dem til at udvide deres koncept til at kunne kombineres med GPS. Tilbud 3: Biblioteket har en SMS service hos CompuTopic om tekniske problemer i Them. Denne service svarer fuldstændig til aflysning af bussen, så denne skal blot etableres hos CompuTopic.. Umiddelbart giver denne funktionalitet ikke nye aspekter i forhold til Find bogen og Selvbetjening. Side 21 af 29

22 Send sms besked til storskærm, eksponer dig selv! Begrundelse: Unge brugere vil gerne eksponere sig selv (???) hvad siger brugerundersøgelserne? Skabe liv og billeder i det fysiske rum og kæde sammen med den digitale mobilverden. Brugssituationer: Brugsscenarier: Når du går forbi bibliotekets storskærm med BlueTooth tændt, aktiveres storskærmen og giver dig et tilbud. Debatér dagens emne præsenteret på storskærmen Anmelde indhold på storskærme som SMS eller gennem applikation på mobilen om, f. eks. Fotoudstilling. Afgive rating som SMS eller gennem applikation på mobilen om bog, musik, film, spil, der dukker op på skærmen Deltag i konkurrencer på storskærm. Se tekst i runer/graffiti/alm. skrift. Målgruppe: år, år Formidlingsform: Organisatoriske udfordringer: Fokus på indholdsdelen hvilke tilbud giver vi? Tekniske udfordringer: SMS som input til storskærm (OnDisplay, Web, ppt...) Opsamling af ratings, anmeldelser til kobling med katalog web 2.0 i katalog kræver ekstern database Sammenkobling mellem storskærm (PC) og mobil (CompuTopic?) Opdeling i undertjenester: Afhængighed af andre tjenester: Tovholder i projektet: Side 22 af 29

23 Tekniske kommentarer til intern brug Meget af dette vil kunne laves af Computopic. Som vi ser det skal vi levere en service som dels tager imod data fra Computopic og som læser data og præsentere det grafisk på en storskærm Tidsforbrug: Service til hente og aflevere data ~ 45 Grafisk repræsentation ~ 80 Samlet tidsforbrug 120t Konklusioner: Nedprioriteret i prototypen FOKUS for formidling: SMS til hjemmeside Nedprioriteret i prototypen! Silkeborg Bibliotek har tidligere arbejdet med dette koncept i forbindelse med InfoGalleriet, derfor er det ikke så interessant i dette projekt. En stor del af opgaven vil kunne løses af CompuTopic nuværende funktionaliteter. Side 23 af 29

24 Abonnér på nyhedsliste på mobilen Begrundelse: Brugerne vil gerne se de nyeste bøger, film, musik, lydbøger og andet ud fra deres interesser. Det fungerer på pc/internet. Kan det overføres til mobil som fremtidens medie? Brugssituationer: Brugsscenarier: Få besked om nye materialer på biblioteket Vælg blandt medietyper for materialerne Vælg emnekategorier for materialerne ud fra dine interesser Reservér straks det nyeste indkøbte og kom foran i køen Listen udsendes ved hjælp af rss på MinSide på web eller som SMS Du kan reservere de nyeste titler Målgruppe: år, år, 30+ Formidlingsform: SMS, Web, RSS Organisatoriske udfordringer: Tekniske udfordringer: RSS til Opdeling i undertjenester: Opsætning af personlig søge-rss Sammenkædning af søge rss og MinSide Udsendelse af søge-rss som SMS Udvidelser med andre deltjenester: Afhængighed af andre tjenester: Side 24 af 29

BibMobil prototype. - Et arbejdspapir for projekt BibMobil. 5. maj 2010. Udarbejdet af projektgruppen

BibMobil prototype. - Et arbejdspapir for projekt BibMobil. 5. maj 2010. Udarbejdet af projektgruppen BibMobil prototype - Et arbejdspapir for projekt BibMobil 5. maj 2010 Udarbejdet af projektgruppen Indhold Om dette arbejdspapir... 4 Brugerundersøgelsen... 4 Implementering... 5 Applikation, hjemmeside

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

BibMobil brugerundersøgelser

BibMobil brugerundersøgelser 1 BibMobil Brugerworkshop 2009-10-02 BibMobil brugerundersøgelser Workshops 2009 Silkeborg Bibliotekerne sommer 2009 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen BibMobil Brugerworkshop 2009-10-02 2 Indhold

Læs mere

BibMobil Projektrapport

BibMobil Projektrapport BibMobil Projektrapport 2010 1 Styregruppe Hans Jørgensen, Silkeborg Bibliotekerne Hans Lauridsen, Statsbiblioteket Projektgruppe Silkeborg Bibliotekerne: Jørgen Høst, projektleder Hans Jørgensen Karen

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Hvad er en sms-tjeneste? Prøv det selv : Et kig bag facaden: SILBIB TEST

Hvad er en sms-tjeneste? Prøv det selv : Et kig bag facaden: SILBIB TEST Hvad er en sms-tjeneste? Hvad er en sms tjeneste helt konkret? Mediekode: Et kodeord, der sendes via sms. Dette aktiverer en automatisk svarbesked. Webformular: Her opretter biblioteket sine sms tjenester.

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Vejledning

Bibliotekets netmedier. Vejledning Bibliotekets netmedier Vejledning Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger og musik, se

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Smartphones stormer frem Smartphone-salget i Danmark er eksploderet. Det kan allerede ses i medierne og reklamer, i venteværelset og ude på

Læs mere

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend.

Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend. 12.12.2016 Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend. Version: 2.5.2 Indholdsfortegnelse. Side 1: Side 2: Side 3-4: Side 5: Side 6-15: Side 16-17: Side 18-19: Side 20: Indholdsfortegnelse. Opsætning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad og iphone. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad og iphone. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad og iphone Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din ipad og iphone... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Ovi: Sådan kommer du i gang

Ovi: Sådan kommer du i gang Ovi - Introduktion Din guide til Ovi: Sådan kommer du i gang 1) Gå ind på www.ovi.com og klik på Register. 2) Udfyld formularen - husk at skrive dit mobilnummer, så du kan bruge Ovi på mobilen. 3) Så er

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere