Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år"

Transkript

1 Side kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # marts Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Regeringens ambitioner er desværre sat for lavt, når det gælder om at reducere skatten på sidst tjente krone, mener Dansk Erhverv AF KIM ØSTRØM OG KRISTIAN KONGENSGAARD > Skattereformen bør træde i kraft hurtigst muligt og ikke, som regeringen foreslår, først til årsskiftet. Det er den ene opfordring fra Dansk Erhverv. Den anden er, at regeringen bør se nærmere på sit ambitionsniveau. Til dens skatteudspil Forårspakke vækst, klima og skat siger direktør Kim Munch Lendal: Med sit udspil tager regeringen fat på opgaven med at ruste Danmark bedre til den globale konkurrence. Men udspillet kommer ikke helt i mål. Dertil er ambitionerne desværre sat for lavt, når det gælder om at reducere skatten på sidst tjente krone. Her kommer regeringen kun godt halvvejs i mål med sit bud på en marginalskat på 55 % mod i dag 63 %. Dansk Erhverv ønsker marginalskatten sat ned til under 50 %, så Danmarks konkurrenceevne kan få det løft, der er helt afgørende for at sikre den fremtidige velfærd: Hvis Danmark effektivt skal kunne konkurrere på lige fod med andre vidennationer, er en marginalskat på 55 % stadig markant for høj. Alle de lande, vi konkurrerer med om viden, arbejdskraft og kapital, har betydeligt lavere marginalskatter end Danmark - selv med en sats på 55 %. Der skal mere til, påpeger Kim Munch Lendal. Dansk Erhverv hilser derimod velkommen, at regeringen vælger at underfinansiere skattereformen med 13 milliarder kr. i det første år: Det er rigtigt set af regeringen at sætte denne kickstart af dansk økonomi ind på et tidspunkt, hvor lavkonjunkturen har bidt sig fast, lyder det anerkendende fra Kim Munch Lendal. Han understreger desuden, at tiden med denne skattereform er inde til et opgør med den ubalance, der i dag gælder i fordelingen af energiafgifter mellem de forskellige erhvervssektorer: Servicesektoren har for længst overhalet fremstillingssektoren, hvad angår værditilvækst og jobskabelse. Derfor bør regeringen benytte lejligheden til at ændre strukturerne i energiafgiftssystemet, så de kommer til at afspejle den virkelighed, vi befinder os i. Vi efterlyser in- Finanskrisen knytter iværksættere tættere til etablerede virksomheder Side 8-9 Forårspakke Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Det er ikke alt, der springer ud af regeringens forårspakke, der bliver modtaget med lige stor begejstring. gen særbehandling af servicesektoren - blot ligebehandling. Dykker man ned i de branche- og virksomhedsmæssige konsekvenser af regeringens Forårspakke 2.0, støder man endda på en yderligere skævvridning af energiafgiftssystemet. Inde i bladet opridser Dansk Erhverv de umiddelbart positive og negative elementer i Forårspakken, ligesom der er kontante reaktioner fra repræsentanter for medlemsvirksomheder. Der er derimod ingen nuancer i vur- deringen af den midlertidige forlængelse af kredittiden på moms og Askat, hvor Dansk Erhverv roser regeringen for initiativet. Men også erhvervsordfører Colette Brix, Dansk Folkeparti, fortjener efter organisationens opfattelse ros for hendes ihærdige indsats. Erhvervspakken giver virksomhederne et tiltrængt pusterum. Læs mere om erhvervspakken og forårspakken på side 2, 3, 4 og 5. SKAT & SKROT Personaleomkostninger udgør knap 40 % udover lønnen Side 10 Side 11

2 2 Side 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Vækst er vejen frem Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Bankpakker til bankerne. Likviditetspakke til virksomhederne. Skattereform til os alle. Isoleret set alle fornuftige og nødvendige initiativer, uden hvilke dansk økonomi ville være i en endnu værre forfatning, end tilfældet er. At det står skidt til, blev senest dokumenteret, da Danmarks Statistik i sidste uge kunne fortælle, at Danmarks bruttonationalprodukt faldt med 2 % i 4. kvartal 2008 i forhold til kvartalet før. Med andre ord bliver den fælles velstandskage, som vi alle spiser af, mindre for hver måned, der går. Stor ros til regeringen for erhvervspakken Dansk Erhverv er meget tilfreds med udskydelsen af moms og A-skat En række andre parametre er tilsvarende dystre: Ledigheden stiger måned for måned, og flere og flere virksomheder forventer yderligere reduktioner i antallet af medarbejdere. Alt i alt en særdeles bekymrende udvikling, som kalder på hurtig AF KIM ØSTRØM > Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen, er ovenud tilfreds med, at indgriben. Problemet er, at de mange initiativer samlet set kun har en beskeden effekt på den økonomiske vækst på kort sigt. Samt en tilsvarende beskeden effekt på virksomhedernes ordrebøger. Derfor er Dansk Erhverv fortsat af den overbevisning, at det er nødvendigt at supplere de gennemførte initiativer med yderligere væksttiltag. De skal både give vækst på kort sigt og bidrage til at styrke dansk økonomi på længere sigt. At regeringen har blik for initiativer, der giver en umiddelbar positiv effekt i virksomhederne, er dens beslutning om at forlænge virksomhedernes moms- og skattekredittider et fint eksempel på. virksomhedernes kredittid på indbetaling af moms og A-skat forlænges: Regeringen fortjener stor ros for en erhvervspakke, der giver virksomhederne ekstra likviditet midt i finanskrisen, siger han. Dansk Erhvervs formand understreger, at organisationen har tilskyndet til at tage netop disse to instrumenter i brug til at lette virksomhedernes aktuelle likviditetsproblemer: Tiltagene vil have en hurtigt virkende effekt på virksomhedernes økonomi, og det er der behov for lige nu, konkluderer Poul-Erik Pedersen. Forlængelsen af kredittiden gælder foreløbig i seks måneder. Derfor finder Dansk Erhverv det også helt rimeligt, at de virksomheder, der i forvejen betaler moms halvårligt, også får en reel forlængelse af deres kredittid. Vores appel til regering og Folketing er derfor at fremrykke skattelettelserne til indeværende år samt at gennemføre målrettede Poul-Erik Pedersen: Den længere kredittid på moms og A-skat vil få den nødvendige hurtigtvirkende effekt på virksomhedernes økonomi. offentlige investeringer - herunder ikke mindst de, der øger energieffektiviteten - så hurtigt som muligt. Skattelettelserne vil tilføre dansk økonomi ny dynamik og tilskynde Udgives af til den ekstra indsats, vi har hårdt brug for. De vil ruste Danmarks konkurrenceevne og imødegå de langsigtede demografiske udfordringer, vi ved, Danmark rammes af. Skattelettelserne vil holde hånden under det private forbrug, der giver et meget vigtigt bidrag til væksten. Vi skal satse på målrettede offentlige investeringer, fordi vi fortsat har et fornuftigt råderum i økonomien. Investeringerne må ikke Børsen 1217 København K Telefon Fax give et varigt løft i de offentlige udgifter. Vi har brug for investeringer, der sparer offentlige udgifter på sigt, og som har en hurtig positiv effekt på beskæftigelsen. Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 Side 3 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 POLITIK 3 Moms og A-skat redder arbejdspladser IT-leverandøren Delfi Technologies A/S i Køge får en ekstra likviditet på cirka kr. på grund af den længere kredittid på moms og A-skat >AF KRISTIAN KONGENSGAARD Selv om det seneste halve år har været præget af personaleindskrænkninger og omsætningsnedgang, er direktøren for Delfi Technologies A/S i Køge en glad mand i disse dage. Dels fordi virksomhedens likviditet er blevet styrket med forlængelsen af kredittiden på moms og A-skat. Dels fordi Palle Svendsen allerede i efteråret 2008 var med til at bringe idéen i spil: Det har været en stor glæde at opleve både processen og resultatet og derigennem bidrage til at sætte noget i gang, som også andre får glæde af, siger han til Dansk Erhverv. Delfi Technologies A/S er en IT-virk- somhed, der distribuerer hardware og software til stregkodeløsninger. Pt. har virksomheden en stab på 30 medarbejdere. Allerede da den økonomiske krise begyndte at vise sig, reducerede man i oktober i fjor med cirka 15 %. Palle Svendsen er ikke et øjeblik i tvivl om, at forlængelsen af kredittiden vil virke efter hensigten: Den ekstra kredit sikrer, at vi ikke skal have en yderligere runde med omkostningsreduktioner i vores virksomhed, så det giver god effekt, påpeger han. bare gevinst. Men det vigtigste er, at vi nu tør blive mere modige. Alle, både leverandører, kunder og banker, sikrer sig mere og mere, fordi der har manglet likviditet i systemet. Vi har ikke haft problemer med banken, og det kan muligvis skyldes, at vi i de seneste måneder har nedbragt lageret fra 5 til 3 millioner kr.. Det er vore leverandører naturligvis ikke glade for. Men den ekstra likviditet sætter os nu i stand til at forhandle forhåbentlig gode kontantrabatter hjem, fortæller Palle Svendsen. Sparer kr. i renter Virker også som en 3. bankpakke Delfi Technologies har en omsætning på cirka 50 millioner kr. om året, kassekreditten er på 5 millioner kr., og i lageret er der bundet cirka 3 millioner kr. Kreditforlængelsen på moms og Askat tilfører virksomheden cirka kr. i ekstra likviditet. Med en forrentning af kassekreditten på 8 % svarer det til en sparet rente på cirka kr. i det kommende halve år: Rentebesparelsen er den umiddel- Han tror ikke, at bankerne vil benytte den ekstra kredit på moms og A-skat til at kræve den enkelte virksomheds gæld betalt tilsvarende ned: De 60 milliarder kroners kredit fra staten havner jo alle i bankerne. Dermed fungerer kreditten både som en virksomhedspakke og en 3. bankpakke. Bankerne får også noget af den likviditet, de har brug for til nye udlån. De virksomheder, der uden problemer kunne have betalt deres moms og A-skat efter de gamle regler, sætter jo blot pengene i banken, og så kan andre virksomheder få glæde af den likviditet. Palle Svendsen så gerne, at forlængelsen af kreditten blev gjort permanent: Jeg er overbevist om, at vi kan klare os igennem uden yderligere nedskæringer i virksomheden. Men det halve år er for kort en periode. Nationaløkonomisk kunne det sagtens lade sig gøre. Men for den siddende regering ser det jo ikke så godt ud, at der et år kommer til at mangle 60 milliarder kr. på papiret. Forlaget BIRMAR Birmar udgiver bøger, som har en praktisk vinkel på erhvervslivets emner, og er kendetegnet ved at være direkte anvendelige i ledelsesarbejdet. Ledelse på et højere plan, pris kr. 290,Værdibaseret salg, pris kr. 318,Gung Ho!, pris kr. 260,301 ideer til sjov på arbejdet, pris kr. 275,Succes som forhandler, kr. 307,- Alle priser er inkl. moms og ekskl. porto. Se også Birmars andre udgivelser på hvor bøgerne også kan bestilles & ligeledes pr. tlf eller pr. fax nr Palle Svendsen: Den ekstra likviditet sætter os nu i stand til at forhandle forhåbentlig gode kontantrabatter hjem. (Foto: Bjarke Ørsted). Forlaget Birmar, Strandmøllevej 2, 6000 Kolding

4 Side 4 4 SKAT DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Det sure med det søde i Forårspakke 2.0 Forårspakke 2.0 Dansk Erhverv har vurderet regeringens udspil til en skattereform, og her er resultatet - Vækst, klima, lavere skat Marginalskatten sænkes for lidt I forhold til Dansk Erhvervs målsætning om at få sænket den øverste marginalskat til max 50 %, er det negativt, at regeringen kun går godt halvdelen af vejen med en sænkelse fra %. Organisationen er kritisk over for dette beherskede ambitionsniveau, fordi det nuværende skatteforslag er det eneste vindue for en skattereform, der er åbent i en lang årrække frem i tiden. Samtidig ser Dansk Erhverv gerne, at skattelettelserne i det omfang, det er muligt, indfases inden 1. januar Finansieringselementerne er mere negative set fra Dansk Erhverv, end tilfældet var med Skattekommissionens forslag. Vedrørende finansiering af skattereformen er Dansk Erhverv blandt andet kritisk over for følgende forslag: Regeringen går ikke lige så langt som Skattekommissionen i bestræbelserne på sektorneutralitet i energiafgifterne. Umiddelbart tages der udgangspunkt i de eksisterende afgifter og lægges et fast beløb eller en procentsats på. Tilmed tages der hensyn til brancher med særlig høj energiintensitet og høj grad af international konkurrence. Andre steder tales der om selektive lempelser. Specifikt foreslår regeringen afgiften på rumvarme hævet og en særlig skat på air-condition på samme niveau som rumvarme-afgift. Når de ikke-refusionsberettigede energiafgifter hæves, øger det skævvridningen mellem erhvervene. Øget beskatning af arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon, med videre. Den nuværende årlige skatteværdi hæves fra kr.. Kan ses som en ekstra skat på vidensamfundet. Provenu formodentlig 750 millioner kr. Februar 2009 Regeringen Øget afgift på is, chokolade og konfekture samt sukkerholdige sodavand: 450 millioner kr. - mod Skattekommissionens forslag på 250 millioner kr. Det forstærker grænsehandelsproblematikken. Der indføres en afgift på mættet fedt i mælkeprodukter, vegetabilske olier og fedtstoffer på 20 kr. kiloet, svarende til et årligt provenu på 1 milliard kr. Det er afgørende, hvor afgiften lægges i værdikæden for at undgå konkurrenceforvridning. Ændring af mix mellem værdiafgift og stykafgift på cigaretter. Det går imod Dansk Erhvervs anbefalinger og fremmer markedet for østeuropæiske discountcigaretter. Et samlet skønnet merprovenu på 550 millioner kr. - det vil sige mere end det tredobbelte af Skattekommissionens forslag. Uhensigtsmæssig omlægning af emballageafgift vil føre til øget grænsehandel, mindre genvinding, mere affald og øget energiforbrug. Skønnet provenu 20 millioner kr. Det samlede punkt vedrørende ophævelse af særordninger med videre inkluderer ophævelse af momsfrihed på rejsebureauvirksomhed: Det rammer en presset branche, mens for eksempel nulmomsen på papiraviser fastholdes. Provenu 160 millioner kr. Samt bortfald af fradrag for revisorog advokatomkostninger: Provenu 120 millioner kr. Pensionsudbetalinger på over kr. årligt beskattes med ekstra 7,5 % i 2010 og med 8 % i 2011, hvorefter udligningsskatten udfases indtil Den ekstra skat vil tilskynde ældre til at forlade arbejdsmarkedet tidligere. Medarbejdere, der har udsigt til at få den høje ekstraskat på pension, vil tilskyndes til en hurtigere tilbagetrækning. Alternativt vil pensionsindbetalingerne blive placeret på en anden type opsparing. Tilliden til, at man skal spare op til pensionen, bliver svækket som følge af forslaget. Underfinansieringen er overraskende stor Det anerkendes, at den øverste marginalskat for første gang siden 1993 sænkes markant og med 8 procentpoint, og at provenuet fra de progressive indkomstskatter - mellem- og topskat - foreslås halveret fra 25 milliarder kr. til 12 milliarder. Underfinansieringen har et overraskende stort omfang, der bidrager til at stimulere efterspørgsel og privatforbrug. Forslaget om at ophæve fradragsretten for sundhedsforsikringer er udgået. CO2-kvoterne skal omsættes markedsmæssigt fra 2013 og ikke blot foræres væk.

5 Side 5 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 POLITIK 5 Det bliver dyrere at rejse Stig Elling Salgsdirektør Star Tour AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG Hvilken betydning får forårspakken? Ophævelsen af momsfrihed på rejsebureauvirksomhed vil ramme os. Det vil først og fremmest komme til at betyde en stor administrativ byrde for os, og for det andet vil det betyde dyrere rejser for kunderne. Med de små avancer, vi har i rejsebranchen, og det pressede marked, vi agerer på, bliver vi simpelthen nødt til at sende regningen videre til kunderne. Multimedieskatten er den rene gift Nic Thielsen Næstformand CSC Danmarks bestyrelse AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG Stig Elling. Nic Thielsen. Hvilken betydning får forårspakken? Multimedieskatten er gift for vores samarbejdsmodel med medarbejderne og hele den struktur, vi har bygget virksomheden op omkring. Et af vore væsentligste principper er netop mobilitet for medarbejderne, som uanset tid og sted kan komme på CSC s net og løse opgaver for kunder eller foretage strategisk arbejde. Vi har investeret meget i laptops og datakommunikationsnet, men multimedieskatten betyder, at vore medarbejdere vil fravælge den løsning. Det kan simpelthen ikke betale sig for dem at være koblet op derhjemme. Multimedieskatten vil derfor betyde besvær for medarbejderne og mindre fleksibilitet i forhold til vore kunder. For vore support medarbejdere betyder det potentielt en masse unødig transport fra hjemmet til CSC s lokationer. Motivér gennem værdier Formål Værdier er en effektiv måde at binde medarbejdere og virksomhedens mål sammen. Vi udfordrer dig på dine eksisterende værdier og vi viser nogle veje for dig, der skal i gang med værdiarbejdet. Kurset giver dig forståelse for baggrunden for værdibaseret ledelse og sammenhængen mellem vision, værdier og mål. Du bliver præsenteret for en værktøjskasse og vi ser på, hvornår værdibaseret ledelse virker og ikke virker. Kurset kombinerer teoretiske oplæg, relevante øvelser og cases. Indhold vision, værdier og mål På kurset vil der være indlæg fra virksomheder, der arbejder med værdier og ledelse. Hvem kan deltage? Kurset er for dig, der allerede arbejder med værdier eller skal i gang med værdiarbejdet. Kursusledere HR-konsulent Martin Darré og fagchef for HR & Ledelse Birgitte Meisner Nielsen, begge fra Dansk Erhverv. Øvrige instruktører Der vil på dagen være indlæg fra virksomheder. Årsdag 2009 Dansk Erhverv holder Årsdag for erhvervslivet Tirsdag den 19. maj i Bella Center, København Dansk Erhvervs Årsdag 2008 (Fotos: Kaj Bonne) Tid og sted Århus: Onsdag, den 18. marts Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Dansk Erhverv, Børsen, København. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kom og hør inspirerende indlæg fra blandt andre statsministeren og mød dine kolleger og konkurrenter i branchen. Vi ses! Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding kan ske til Helle Houth på

6 Side 6 6 OUTSOURCING DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Jobklausuler Formål og indhold Med virkning fra 1. juli 2008, er det ulovligt for virksomheder at indgå aftaler om jobklausuler, som begrænser de ansatte lønmodtagere i at få ansættelse i en anden virksomhed, medmindre der er indgået særskilt aftale med de pågældende medarbejdere om kompensation herfor. Den nye lov omfatter både klausuler, der indgås med en anden virksomhed, f.eks. en kunde, og såkaldte medarbejderklausuler, der f.eks. hindrer en nøglemedarbejder i at tage kolleger med over i en anden virksomhed. Fra 1. juli 2009, skal alle eksisterende jobklausuler opfylde lovens bestemmelser. Da den nye lov rejser ligeså mange spørgsmål, som den besvarer, inviterer Dansk Erhverv til et gå hjem-møde, hvor vi gennemgår reglerne og kommer med forslag til, hvordan man fremover rent praktisk håndterer sine jobklausuler. Indhold Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, personaleansvarlige, direktionssekretærer, området. Instruktør Advokat Flemming Martinussen fra Dansk Erhverv. Tid og sted Århus: Mandag, den 9. marts Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Torsdag, den 12. marts Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Især danske medicinalvirksomheder har store planer om at outsource. Danske virksomheder skruer op for outsourcing I de kommende 12 måneder vil de danske virksomheder i stigende grad outsource, viser en ny stor undersøgelse. Den situation skal vi udnytte mest muligt, mener Dansk Erhverv AF PERNILLE THORBORG > Danske virksomheder ligger i spidsen med outsourcing til udlandet i forhold til andre nordeuropæiske lande. Det dokumenterer de seneste tal fra Danmarks Statistik. Tallene viser, at 19 % af de danske virksomheder med 50 ansatte og derover har outsourcet til udlandet i perioden Det samme gør sig kun gældende for 16 % af de finske, 14 % af de norske og 4 % af de svenske virksomheder. Ved udgangen af 2009 forventes det, at 25 % af de danske virksomheder outsourcer. Helt nye tal fra en stor undersøgelse om outsourcing, foretaget af konsulentvirksomheden Trellis, viser, at de danske virksomheder har planer om yderligere outsourcing i løbet af de kommende 12 måneder. Undersøgelsen dækker 22 virksomheder i fire brancher og dokumenterer, at især medicinalindustrien har store planer om outsourcing. Tilsammen har de 22 virksomheder en omsætning på 157 milliarder kr. og mere end ansatte i over 81 lande. Outsourcing - hvem, hvor og hvorfor? 90 % af alle danske virksomheder med mere end 500 ansatte outsourcer. Størstedelen af dansk outsourcing sker til Europa og Asien. Det vigtigste motiv for outsourcing er reduktion af lønomkostninger - det angiver næsten 60 %. Mangel på arbejdskraft er et afgørende motiv for 30 % af virksomhederne. Kilde: Danmarks Statistik og Trellis. Udviklingen lover godt Det er meget positivt, at de danske virksomheder har planer om yderligere outsourcing, for det er utrolig vigtigt, at vi udnytter de globale muligheder netop nu. Virksomhederne skal ud og møde deres kunder på hele planeten, hente kvalificeret viden, udnytte netværkssammenhænge og sikre en bedre omkostningsstruktur, konkluderer direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv. Tænk, hvis vi kunne kombinere innovationen i Indien med netværket i Silicon Valley og kulturen i Kina - så ville vi virkelig være et skridt foran, siger han. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes, Århus dog omgående. Tilmelding Den globale markedsplads Et af Dansk Erhvervs såkaldte hustemaer er Den globale markedsplads. Formålet er hovedsageligt at fremme de globalt engagerede danske servicevirksomheders vilkår og at synliggøre globaliseringens positive betydning for Danmark. Hustemaet er et springbræt til Dansk Erhvervs årsdag tirsdag den 19. maj, der har temaet GloBalance. Den globale markedsplads har blandt andet budt på et seminar om outsourcing samt et ambassadørtræf for diplomatiet i Danmark om udviklingen i BRIK-landene - Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

7 Side 7 Hvor mange skal have en bid af din pension? Hos AP Pension skal du ikke dele din pension med nogen. Vi er 100% ejet af vores kunder, og derfor er det kun vores kunder, vi skal tjene penge til. Du får med andre ord din pension helt for dig selv. Og det kan godt betale sig. Beregn selv, hvor meget større din pension kan blive på: Som pensionsopsparer i et kundeejet selskab kan du ende med at have helt op til 1 million kroner mere til dig selv efter 30 års opsparing. De penge synes vi ikke, du skal gå glip af.

8 8 Side 8 IVÆRKSÆTTERE DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Finanskrisen knytter iværksættere tættere til etablerede virksomheder Utryghed, bange anelser og forventningen om endnu hårdere tider. Sådan har stemningen i det etablerede erhvervsliv nu været et godt stykke tid, men på IværksætterDagen 2009 var der andre boller på suppen. I entrepreneurskabets vanlige ånd var det nemlig krisens muligheder, der var omdrejningspunkt for snakken AF METTE MARIE STÆHR > Fornylig var iværksættere, forskere, journalister og dele af det etablerede erhvervsliv samlet på IT-Universitetet i København. Anledningen var IværksætterDagen 2009, der bød på foredrag, workshops og mulighed for rådgivning, blandt andet på Dansk Erhverv og Dansk Iværksætter Forenings fælles stand. Knap adgang til kapital er ikke et nyt problem Ikke overraskende var den økonomiske krise fremtrædende på messens dagsorden. Men et af de drivende budskaber var, at krisen ikke nødvendigvis behøver at betyde, at iværksætterdanmark lukker ned. Selvfølgelig mærker både iværksættere og dem, der går med iværksættertanker, krisen: En af de største udfordringer for iværksætteriet i Danmark har længe været den meget begrænsede adgang til risikovillig kapital. Dette problem er jo ikke ligefrem blevet mindre af den finansielle krise, siger direktør Susanne Kaufmann, Dansk Iværksætter Forening. Hun mener dog samtidig, at den finansielle krise kan have langtrækkende konsekvenser af mere positiv karakter for iværksætteriet i Danmark: Den finansielle krise har medført, at adgangen til kapital er kommet på samfundets dagsorden. Når den akutte krise er drevet over, håber jeg, at den vil have medført et generelt større fokus på dette problem, så det nye erhvervsliv får lettere adgang til risikovillig kapital, siger Susanne Kaufmann. Newbizz opstår i krisens tegn Et af messens fokusområder var, hvordan man som iværksætter - og som mere etableret virksomhed kan agere i krisen. Som konsulentchef Jens Nedergaard, Væksthus Hovedstadsregionen, i denne sammenhæng pointerede, så har krisetider rent historisk medført muligheder for New Business. For eksempel førte oliekrisen til vindmølleindustriens opblomstring, og begivenhederne den 11. september 2001 skabte et helt nyt marked for sikkerhedsindustrien. Den nuværende finanskrise skal altså også ses i lyset af de muligheder for Newbizz, som den skaber - for eksempel inden for discount- og internethandel. Netop øvelsen at lede efter nye forretningsmuligheder og heraf også tænke i alternative baner er et af iværksætternes fremmeste, fælles kendetegn. Ifølge Susanne Kaufmann er det derfor meget oplagt, at der nu knyttes endnu tættere bånd mellem iværksætterne og det etablerede erhvervsliv:

9 Side 9 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 IVÆRKSÆTTERE 9 Iværksætterne befinder sig i sagens natur rent mentalt et sted, hvor de evaluerer markeder og gør sig overvejelser om, hvor kunder for deres produkt eller service er. De gør sig i denne forbindelse netop de tanker, som krisen tvinger det etablerede erhvervsliv til også at gøre sig. Jeg er sikker på, at det etablerede erhvervsliv kan hente inspiration fra iværksætterne på dette punkt, påpeger hun. Også Jens Nedergaard mener, at dansk erhvervsliv skal blive meget bedre til at tænke ud af boksen, når virksomhederne skal bedømme, hvem deres kunder er: Når man definerer sine kunder, bliver man nemlig nødt til også at gøre sig tanker omkring, hvor der er penge og potentiale for vækst, hævder han. < Dansk Erhverv og Dansk Iværksætter Forening var repræsenteret på Iværksætter- Dagen 2009 på IT-Universitetet i København med en fælles stand. Den var bemandet af blandt andre denne artikels forfatter, erhvervspolitisk konsulent Mette Marie Stæhr, Dansk Erhverv. Direktør Susanne Kaufmann, Dansk Iværksætter Forening: Den finansielle krise har sat adgangen til kapital på samfundets dagsorden, og det er positivt for iværksættere. Væksten skal findes blandt de ældre Generelt hæfter Jens Nedergaard sig ved, at danske virksomheder i alt for stor udstrækning fokuserer på den unge generation og småbørnsfamilierne som målgruppe for deres produkter og ydelser. Det er på mange måder ikke særlig hensigtsmæssigt. Fokuseringen har været så massiv, at der i dag er enormt mange virksomheder, som bejler til de unge. Der er så at sige for mange udbydere til for få aftagere. Derudover bevirker den demografiske udvikling, at der kommer flere og flere ældre - og i modsætning til tidligere er gruppen af ældre borgere i dag meget købekraftige. Det er altså her, man skal satse, hvis man vil skabe vækst. i det fjerne Desuden har danske virksomheder - og Danmark i det hele taget - været alt for lidt til stede på de nye vækstmarkeder. Der er et klart mismatch mellem, hvor den økonomiske vækst skabes i disse år, og hvor Danmark har haft sit eksportmæssige fokus. Det betyder selvfølgelig ikke, at danske virksomheder skal neddrosle deres eksport til de eksisterende markeder. Men det indebærer, at vi er alt for lidt til stede på morgendagens markeder, som findes i for eksempel Rusland, Kina og Brasilien. Jens Nedergaard mener, at den finansielle krise vil kunne være medvirkende til, at danske virksomheder og iværksættere i højere grad orienterer sig mod de fjernere vækstmarkeder. og blandt verdens fattigste Endelig pointerer konsulentchef Jens Nedergaard, at der er et potentielt meget stort marked i udviklingsregionerne - særligt i Afrika. Verdens fattigste er mange, og på trods af deres ringe købekraft findes der blandt dem et stort marked for de rigtige produkter. En af de danske iværksættere, der med succes har rettet sin opmærksomhed mod dette marked, er Tim Vang. Han og partneren Mads Kjær har med virksomheden MyC4 udnyttet det forhold, at det i flere afrikanske lande er svært for SMV er - små og mellemstore virksomheder - at låne penge til at udvide virksomheden. Ofte er det let for enkeltpersoner at få lån til en lille virksomhed, fordi de kan søge om nogle af de mange mikrolån, som især de velgørende organisationer udbyder. Det er også forholdsvis uproblematisk for de rigtig store virksomheder at låne penge til forretningsudvikling, idet lånemarkederne for disse virksomheder minder meget om de markeder, vi har i den rige, vestlige del af verdenen. Tim Vang og Mads Kjær opdagede imidlertid, at der findes et stort hul for adgangen til kapital. Nemlig for de virksomheder, der ligger på det, som Tim Vang kalder mezzoniveau. Det er netop i dette hul, at han og partneren har fundet grobund for deres finansieringsvirksomhed, der via Internettet faciliterer lån til lovende SMV er. MyC4 har ansat medarbejdere i blandt andet Uganda, Kenya, Tanzania og Senegal, hvis opgave det er at finde gode kandidater til lånene. Når en lovende virksomhed med kapitalbehov er fundet, oprettes virksomhedens profil på MyC4 s hjemmeside med oplysninger om virksomhedens karakter, ejerens ambition samt information om: Hvor meget ejeren ønsker at låne. Om hvor lang tid tilbagebetalingsperioden vil være. Antallet af konkurser dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 Find din egen niche Som det fremgår af diagrammet, har antallet af konkurser det seneste halve år været stigende. Men de triste tal til trods var IværksætterDagen 2009 præget af optimisme. Et af dagens omdrejningspunkter var, hvordan iværksættere og det etablerede erhvervsliv kan skabe en fornuftig forretning - både her og nu i krisens skygge og på sigt. Eksperternes hovedbudskab var entydigt: Find din egen niche i et af de markeder, der er i vækst! Blandt oversete vækstmarkeder er for eksempel den ældre del af befolkningen, der vil vokse signifikant i de kommende år og i forhold til tidligere generationer er meget købekraftig. jul-08 Tallene for konkurser er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik Til hvilken rente vedkommende vil låne. Når det er gjort, kan private over hele verdenen via MyC4 s hjemmeside byde på lånene efter samme auktionsprincip, som vi kender fra internetvirksomheden E-bay. Ifølge Susanne Kaufmann imponerer iværksætterne bag MyC4 især ved, at de har formået at koble et nyt marked som Afrika sammen med en forholdsvis ny handelsmetode - E- bay princippet på internettet - i én enkelt forretningsidé: Det er netop, når man tænker ud af boksen, og gør noget andet end alle de andre, at der virkelig er potentiale for vækst, siger Dansk Iværksætter Forenings direktør om den ambitiøse virksomhed, der hjælper Afrika til vækst, samtidig med at den tjener penge på sin forretning. aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09

10 10 Side 10 MOMS DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring Fødevarestyrelsen Lov om ændring af lov om fødevarer - Hjemmel til offentliggørelse af oplysninger om kosttilskud. Høringsfrist: Fredag den 6. marts 2009 Ansvarlig: Fødevare- og forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen Finanstilsynet I skrotbranchen er det køber, der skal udstede en faktura til sælger. Men det er stadig sælger, der er forpligtet til at selvangive indtægten til SKAT. GenvindingsIndustrien inviterer SKAT indenfor SKAT retter for tiden en del af sin opmærksomhed mod skrotvirksomheder. Derfor synes deres brancheorganisation, at det kunne gavne alle de lovlydige virksomheder at få en dialog med myndighedens repræsentanter Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele. Høringsfrist: Tirsdag den 10. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Ulla Brandt Plantedirektoratet Bekendtgørelse om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v. Høringsfrist: Fredag den 13. marts 2009 Ansvarlig: Fødevarekonsulent Hanne Bach Skatteministeriet AF JOSEFINE THRANE SLETTEN > OG KRISTIAN KONGENSGAARD Ifølge entertaineren Niels Hausgaard er momsen aldrig rigtig slået igennem på hans hjemegn, Vendsyssel. Momssnyderi er dog næppe hverken geografisk eller branchemæssig bestemt, men desværre identificeres det ofte med skrotbranchen. I de seneste par år er der da også faldet dom i en del momsrelaterede sager. Derfor satte GenvindingsIndustrien moms på programmet i forbindelse med brancheforeningens generalforsamling for nylig i Skive. To medarbejdere fra SKAT s økokrim afdeling var inviteret, så de kunne få et bedre indblik i branchen og få en såvel formel som uformel snak med repræsentanter for branchens forskellige virksomheder. Det er køberen der skriver fakturaen Et af de projekter, SKAT kører landsdækkende i øjeblikket, er sort arbejde i skrotbranchen. På baggrund af en voksende momssvindel og et par meget hårde domme ændrede SKAT allerede for nogle år siden momsreglerne for skrotbranchen. Nu er det køber, som udsteder en faktura til sælger, men det er stadig sælger, der er forpligtet til at selvangive indtægten til SKAT. Man er imidlertid ikke kommet de såkaldte momskarruseller til livs, og derfor har SKAT valgt endnu engang at sætte branchen under lup ved at undersøge 3 landsdækkende samt et par lokale virksomheder. Er der tale om svindel for under kr., kan SKAT administrativt afgøre sagen, hvilket letter sagsgangen betydeligt. Den fremadrettede indsats er at gøre skrotbranchen til en del af SKAT s fair-play kampagne Vi spiller med åbne kort - gør du? med vejledninger til pladserne, busreklamer, annoncer, konkurrencer og pressemeddelelser. Bande har svindlet for kr. Man er fra SKAT s side godt klar over, at det jo ikke er hele skrotbranchen, der svindler med momsen. Størstedelen af virksomhederne har rent mel i posen, men desværre er der nogle brodne kar, som svindler for meget store beløb. Der er blandt andet en bande, som har svindlet for 60 millioner kr. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke kun er sælger, der kan straffes for at overtræde momsloven. Køber kan i nogle tilfælde straffes for medvirken til momssvig, hvis den pågældende kan indse, at sælger ikke vil opfylde sine forpligtelser i forhold til momsloven. Men hvad kan branchen gøre for at komme problemet til livs? SKAT foreslog, at der ikke udstedes afregningsbilag til sælger over kr. uden moms, at køber noterer sælgers fulde identitet med kopi af for eksempel kørekort eller pas, og eventuelt noterer køretøjets registreringsnummer. Det kunne også være videoovervågning og etablering af rutiner, når man får en ny leverandør. SKAT opfordrede derfor branchen på det kraftigste til at medvirke til at komme problemet til livs i fremtiden. EU-forslag om momsfakturaregler. Høringsfrist: Fredag den 13. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Ulla Brandt Velfærdsministeriet Vejledning om kommunernes låntagning. Høringsfrist: Fredag den 20. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk Skatteministeriet Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven - momsloven. Høringsfrist: Onsdag den 25. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Ulla Brandt Justitsministeriet Udkast til bekendtgørelse om udgangsstoffer. Høringsfrist: Fredag den 27. marts 2009 Ansvarlig: Chefkonsulent Michael Ostenfeld

11 Side 11 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 FAKTA UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGSOG PENSIONSPROGRAMMER 11 Personaleomkostninger er knap 40 % udover lønnen Personaleomkostninger 2009 Udgivet februar sider AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftale med følgende selskab Statoil Detail Benzin kontokort - inkl. moms Diesel kontokort - inkl. moms Diesel Routex/Truckkort - inkl. moms Hvad koster en medarbejder? Det kommer an på, om det er en såkaldt arbejder eller en funktionær, og det kan man alt sammen læse om i DA Forlags 2009-udgave om personaleomkostninger. De samlede personaleomkostninger for en arbejder skønnes i år at blive på gennemsnitlig kr., svarende til 139,1 % af selve årslønnen for den tid, der reelt er arbejdet. Det skal forstås således, at eksempelvis betaling ved fravær, feriepenge, arbejdsgiverens pensionsbidrag, arbejdsskadesikring og uddannelse er regnet med. Funktionæren er over kr. dyrere, nemlig kr.. Til gengæld koster funktionæren skønsmæssigt i 2009 procentvis lidt mindre oven i hatten end arbejderen. Personaleomkostningen udgør 135,0 % af årslønnen for arbejdet tid. Pjecen Personaleomkostninger 2009 er en del af forlagets serie KORT OM. Den er relevant for alle, der arbejder med personalespørgsmål. Redaktionen er afsluttet ultimo januar 2009, og pjecen indeholder således alle årets gældende satser. Den beskriver i kort form alle væsentlige ydelser og bidrag i forholdet mellem arbejdsgiver, lønmodtager og det offentlige, som arbejdsgiveren bør være opmærksom på. Pjecen tager højde for de seneste lovændringer og ajourfører de satser, der er gældende for orlovsydelser, sygedagpenge, efterløn, sociale pensioner etc. - såvel arbejdsgiverbetalte som offentlige. Personaleomkostninger 2009 er opdelt i tre hovedafsnit: Offentlige ydelser. Arbejdsgiverbetalte ydelser. Andre ydelser og bidrag. Pjecen er forfattet af chefkonsulent Erik E. Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening. Personaleomkostninger ,28 kr. rabat + 0,02 kr. bonus pr. l 0,90 kr. rabat + 0,10 kr. bonus pr. l 0,90 kr. rabat + 0,15 kr. bonus pr. l Mulighed for attraktiv ekstrarabat til storkunder, som forhandles individuelt. En gros Miljødiesel - ekskl. moms 460,- kr ,- kr. pr. m3 Fyringsolie - ekskl. moms 470,- kr ,- kr. pr. m3 Dansk Erhverv tilbyder også rabatter på teleprodukter og på forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS Danmark. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Pjecen KORT OM Personaleomkostninger 2009 koster kr. 60,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Den kan bestilles hos Hotline på: Telefon: Eller via: SPØRG og få SVAR REDIGERET AF HOTLINECHEF LEIF GRAASKOV JENSEN Ferie på G-dage Vi har en medarbejder, der fratrådte den 28. februar 2009, og i forbindelse med opsigelsen er blevet arbejdsløs. I umiddelbar forlængelse af opsigelsen holdt medarbejderen en uges vinterferie. Skal den medarbejder have betaling for ledighedsdag?! Nej, når en opsagt medarbejder holder ferie på de dage, der ellers ville have været ledighedsdag, skal der ikke betales for disse dage.

12 Side CSR DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I MARTS 2009 DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr PortoService. Postboks Pandrup

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere