Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år"

Transkript

1 Side kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # marts Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Regeringens ambitioner er desværre sat for lavt, når det gælder om at reducere skatten på sidst tjente krone, mener Dansk Erhverv AF KIM ØSTRØM OG KRISTIAN KONGENSGAARD > Skattereformen bør træde i kraft hurtigst muligt og ikke, som regeringen foreslår, først til årsskiftet. Det er den ene opfordring fra Dansk Erhverv. Den anden er, at regeringen bør se nærmere på sit ambitionsniveau. Til dens skatteudspil Forårspakke vækst, klima og skat siger direktør Kim Munch Lendal: Med sit udspil tager regeringen fat på opgaven med at ruste Danmark bedre til den globale konkurrence. Men udspillet kommer ikke helt i mål. Dertil er ambitionerne desværre sat for lavt, når det gælder om at reducere skatten på sidst tjente krone. Her kommer regeringen kun godt halvvejs i mål med sit bud på en marginalskat på 55 % mod i dag 63 %. Dansk Erhverv ønsker marginalskatten sat ned til under 50 %, så Danmarks konkurrenceevne kan få det løft, der er helt afgørende for at sikre den fremtidige velfærd: Hvis Danmark effektivt skal kunne konkurrere på lige fod med andre vidennationer, er en marginalskat på 55 % stadig markant for høj. Alle de lande, vi konkurrerer med om viden, arbejdskraft og kapital, har betydeligt lavere marginalskatter end Danmark - selv med en sats på 55 %. Der skal mere til, påpeger Kim Munch Lendal. Dansk Erhverv hilser derimod velkommen, at regeringen vælger at underfinansiere skattereformen med 13 milliarder kr. i det første år: Det er rigtigt set af regeringen at sætte denne kickstart af dansk økonomi ind på et tidspunkt, hvor lavkonjunkturen har bidt sig fast, lyder det anerkendende fra Kim Munch Lendal. Han understreger desuden, at tiden med denne skattereform er inde til et opgør med den ubalance, der i dag gælder i fordelingen af energiafgifter mellem de forskellige erhvervssektorer: Servicesektoren har for længst overhalet fremstillingssektoren, hvad angår værditilvækst og jobskabelse. Derfor bør regeringen benytte lejligheden til at ændre strukturerne i energiafgiftssystemet, så de kommer til at afspejle den virkelighed, vi befinder os i. Vi efterlyser in- Finanskrisen knytter iværksættere tættere til etablerede virksomheder Side 8-9 Forårspakke Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Det er ikke alt, der springer ud af regeringens forårspakke, der bliver modtaget med lige stor begejstring. gen særbehandling af servicesektoren - blot ligebehandling. Dykker man ned i de branche- og virksomhedsmæssige konsekvenser af regeringens Forårspakke 2.0, støder man endda på en yderligere skævvridning af energiafgiftssystemet. Inde i bladet opridser Dansk Erhverv de umiddelbart positive og negative elementer i Forårspakken, ligesom der er kontante reaktioner fra repræsentanter for medlemsvirksomheder. Der er derimod ingen nuancer i vur- deringen af den midlertidige forlængelse af kredittiden på moms og Askat, hvor Dansk Erhverv roser regeringen for initiativet. Men også erhvervsordfører Colette Brix, Dansk Folkeparti, fortjener efter organisationens opfattelse ros for hendes ihærdige indsats. Erhvervspakken giver virksomhederne et tiltrængt pusterum. Læs mere om erhvervspakken og forårspakken på side 2, 3, 4 og 5. SKAT & SKROT Personaleomkostninger udgør knap 40 % udover lønnen Side 10 Side 11

2 2 Side 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Vækst er vejen frem Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Bankpakker til bankerne. Likviditetspakke til virksomhederne. Skattereform til os alle. Isoleret set alle fornuftige og nødvendige initiativer, uden hvilke dansk økonomi ville være i en endnu værre forfatning, end tilfældet er. At det står skidt til, blev senest dokumenteret, da Danmarks Statistik i sidste uge kunne fortælle, at Danmarks bruttonationalprodukt faldt med 2 % i 4. kvartal 2008 i forhold til kvartalet før. Med andre ord bliver den fælles velstandskage, som vi alle spiser af, mindre for hver måned, der går. Stor ros til regeringen for erhvervspakken Dansk Erhverv er meget tilfreds med udskydelsen af moms og A-skat En række andre parametre er tilsvarende dystre: Ledigheden stiger måned for måned, og flere og flere virksomheder forventer yderligere reduktioner i antallet af medarbejdere. Alt i alt en særdeles bekymrende udvikling, som kalder på hurtig AF KIM ØSTRØM > Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen, er ovenud tilfreds med, at indgriben. Problemet er, at de mange initiativer samlet set kun har en beskeden effekt på den økonomiske vækst på kort sigt. Samt en tilsvarende beskeden effekt på virksomhedernes ordrebøger. Derfor er Dansk Erhverv fortsat af den overbevisning, at det er nødvendigt at supplere de gennemførte initiativer med yderligere væksttiltag. De skal både give vækst på kort sigt og bidrage til at styrke dansk økonomi på længere sigt. At regeringen har blik for initiativer, der giver en umiddelbar positiv effekt i virksomhederne, er dens beslutning om at forlænge virksomhedernes moms- og skattekredittider et fint eksempel på. virksomhedernes kredittid på indbetaling af moms og A-skat forlænges: Regeringen fortjener stor ros for en erhvervspakke, der giver virksomhederne ekstra likviditet midt i finanskrisen, siger han. Dansk Erhvervs formand understreger, at organisationen har tilskyndet til at tage netop disse to instrumenter i brug til at lette virksomhedernes aktuelle likviditetsproblemer: Tiltagene vil have en hurtigt virkende effekt på virksomhedernes økonomi, og det er der behov for lige nu, konkluderer Poul-Erik Pedersen. Forlængelsen af kredittiden gælder foreløbig i seks måneder. Derfor finder Dansk Erhverv det også helt rimeligt, at de virksomheder, der i forvejen betaler moms halvårligt, også får en reel forlængelse af deres kredittid. Vores appel til regering og Folketing er derfor at fremrykke skattelettelserne til indeværende år samt at gennemføre målrettede Poul-Erik Pedersen: Den længere kredittid på moms og A-skat vil få den nødvendige hurtigtvirkende effekt på virksomhedernes økonomi. offentlige investeringer - herunder ikke mindst de, der øger energieffektiviteten - så hurtigt som muligt. Skattelettelserne vil tilføre dansk økonomi ny dynamik og tilskynde Udgives af til den ekstra indsats, vi har hårdt brug for. De vil ruste Danmarks konkurrenceevne og imødegå de langsigtede demografiske udfordringer, vi ved, Danmark rammes af. Skattelettelserne vil holde hånden under det private forbrug, der giver et meget vigtigt bidrag til væksten. Vi skal satse på målrettede offentlige investeringer, fordi vi fortsat har et fornuftigt råderum i økonomien. Investeringerne må ikke Børsen 1217 København K Telefon Fax give et varigt løft i de offentlige udgifter. Vi har brug for investeringer, der sparer offentlige udgifter på sigt, og som har en hurtig positiv effekt på beskæftigelsen. Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 Side 3 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 POLITIK 3 Moms og A-skat redder arbejdspladser IT-leverandøren Delfi Technologies A/S i Køge får en ekstra likviditet på cirka kr. på grund af den længere kredittid på moms og A-skat >AF KRISTIAN KONGENSGAARD Selv om det seneste halve år har været præget af personaleindskrænkninger og omsætningsnedgang, er direktøren for Delfi Technologies A/S i Køge en glad mand i disse dage. Dels fordi virksomhedens likviditet er blevet styrket med forlængelsen af kredittiden på moms og A-skat. Dels fordi Palle Svendsen allerede i efteråret 2008 var med til at bringe idéen i spil: Det har været en stor glæde at opleve både processen og resultatet og derigennem bidrage til at sætte noget i gang, som også andre får glæde af, siger han til Dansk Erhverv. Delfi Technologies A/S er en IT-virk- somhed, der distribuerer hardware og software til stregkodeløsninger. Pt. har virksomheden en stab på 30 medarbejdere. Allerede da den økonomiske krise begyndte at vise sig, reducerede man i oktober i fjor med cirka 15 %. Palle Svendsen er ikke et øjeblik i tvivl om, at forlængelsen af kredittiden vil virke efter hensigten: Den ekstra kredit sikrer, at vi ikke skal have en yderligere runde med omkostningsreduktioner i vores virksomhed, så det giver god effekt, påpeger han. bare gevinst. Men det vigtigste er, at vi nu tør blive mere modige. Alle, både leverandører, kunder og banker, sikrer sig mere og mere, fordi der har manglet likviditet i systemet. Vi har ikke haft problemer med banken, og det kan muligvis skyldes, at vi i de seneste måneder har nedbragt lageret fra 5 til 3 millioner kr.. Det er vore leverandører naturligvis ikke glade for. Men den ekstra likviditet sætter os nu i stand til at forhandle forhåbentlig gode kontantrabatter hjem, fortæller Palle Svendsen. Sparer kr. i renter Virker også som en 3. bankpakke Delfi Technologies har en omsætning på cirka 50 millioner kr. om året, kassekreditten er på 5 millioner kr., og i lageret er der bundet cirka 3 millioner kr. Kreditforlængelsen på moms og Askat tilfører virksomheden cirka kr. i ekstra likviditet. Med en forrentning af kassekreditten på 8 % svarer det til en sparet rente på cirka kr. i det kommende halve år: Rentebesparelsen er den umiddel- Han tror ikke, at bankerne vil benytte den ekstra kredit på moms og A-skat til at kræve den enkelte virksomheds gæld betalt tilsvarende ned: De 60 milliarder kroners kredit fra staten havner jo alle i bankerne. Dermed fungerer kreditten både som en virksomhedspakke og en 3. bankpakke. Bankerne får også noget af den likviditet, de har brug for til nye udlån. De virksomheder, der uden problemer kunne have betalt deres moms og A-skat efter de gamle regler, sætter jo blot pengene i banken, og så kan andre virksomheder få glæde af den likviditet. Palle Svendsen så gerne, at forlængelsen af kreditten blev gjort permanent: Jeg er overbevist om, at vi kan klare os igennem uden yderligere nedskæringer i virksomheden. Men det halve år er for kort en periode. Nationaløkonomisk kunne det sagtens lade sig gøre. Men for den siddende regering ser det jo ikke så godt ud, at der et år kommer til at mangle 60 milliarder kr. på papiret. Forlaget BIRMAR Birmar udgiver bøger, som har en praktisk vinkel på erhvervslivets emner, og er kendetegnet ved at være direkte anvendelige i ledelsesarbejdet. Ledelse på et højere plan, pris kr. 290,Værdibaseret salg, pris kr. 318,Gung Ho!, pris kr. 260,301 ideer til sjov på arbejdet, pris kr. 275,Succes som forhandler, kr. 307,- Alle priser er inkl. moms og ekskl. porto. Se også Birmars andre udgivelser på hvor bøgerne også kan bestilles & ligeledes pr. tlf eller pr. fax nr Palle Svendsen: Den ekstra likviditet sætter os nu i stand til at forhandle forhåbentlig gode kontantrabatter hjem. (Foto: Bjarke Ørsted). Forlaget Birmar, Strandmøllevej 2, 6000 Kolding

4 Side 4 4 SKAT DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Det sure med det søde i Forårspakke 2.0 Forårspakke 2.0 Dansk Erhverv har vurderet regeringens udspil til en skattereform, og her er resultatet - Vækst, klima, lavere skat Marginalskatten sænkes for lidt I forhold til Dansk Erhvervs målsætning om at få sænket den øverste marginalskat til max 50 %, er det negativt, at regeringen kun går godt halvdelen af vejen med en sænkelse fra %. Organisationen er kritisk over for dette beherskede ambitionsniveau, fordi det nuværende skatteforslag er det eneste vindue for en skattereform, der er åbent i en lang årrække frem i tiden. Samtidig ser Dansk Erhverv gerne, at skattelettelserne i det omfang, det er muligt, indfases inden 1. januar Finansieringselementerne er mere negative set fra Dansk Erhverv, end tilfældet var med Skattekommissionens forslag. Vedrørende finansiering af skattereformen er Dansk Erhverv blandt andet kritisk over for følgende forslag: Regeringen går ikke lige så langt som Skattekommissionen i bestræbelserne på sektorneutralitet i energiafgifterne. Umiddelbart tages der udgangspunkt i de eksisterende afgifter og lægges et fast beløb eller en procentsats på. Tilmed tages der hensyn til brancher med særlig høj energiintensitet og høj grad af international konkurrence. Andre steder tales der om selektive lempelser. Specifikt foreslår regeringen afgiften på rumvarme hævet og en særlig skat på air-condition på samme niveau som rumvarme-afgift. Når de ikke-refusionsberettigede energiafgifter hæves, øger det skævvridningen mellem erhvervene. Øget beskatning af arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon, med videre. Den nuværende årlige skatteværdi hæves fra kr.. Kan ses som en ekstra skat på vidensamfundet. Provenu formodentlig 750 millioner kr. Februar 2009 Regeringen Øget afgift på is, chokolade og konfekture samt sukkerholdige sodavand: 450 millioner kr. - mod Skattekommissionens forslag på 250 millioner kr. Det forstærker grænsehandelsproblematikken. Der indføres en afgift på mættet fedt i mælkeprodukter, vegetabilske olier og fedtstoffer på 20 kr. kiloet, svarende til et årligt provenu på 1 milliard kr. Det er afgørende, hvor afgiften lægges i værdikæden for at undgå konkurrenceforvridning. Ændring af mix mellem værdiafgift og stykafgift på cigaretter. Det går imod Dansk Erhvervs anbefalinger og fremmer markedet for østeuropæiske discountcigaretter. Et samlet skønnet merprovenu på 550 millioner kr. - det vil sige mere end det tredobbelte af Skattekommissionens forslag. Uhensigtsmæssig omlægning af emballageafgift vil føre til øget grænsehandel, mindre genvinding, mere affald og øget energiforbrug. Skønnet provenu 20 millioner kr. Det samlede punkt vedrørende ophævelse af særordninger med videre inkluderer ophævelse af momsfrihed på rejsebureauvirksomhed: Det rammer en presset branche, mens for eksempel nulmomsen på papiraviser fastholdes. Provenu 160 millioner kr. Samt bortfald af fradrag for revisorog advokatomkostninger: Provenu 120 millioner kr. Pensionsudbetalinger på over kr. årligt beskattes med ekstra 7,5 % i 2010 og med 8 % i 2011, hvorefter udligningsskatten udfases indtil Den ekstra skat vil tilskynde ældre til at forlade arbejdsmarkedet tidligere. Medarbejdere, der har udsigt til at få den høje ekstraskat på pension, vil tilskyndes til en hurtigere tilbagetrækning. Alternativt vil pensionsindbetalingerne blive placeret på en anden type opsparing. Tilliden til, at man skal spare op til pensionen, bliver svækket som følge af forslaget. Underfinansieringen er overraskende stor Det anerkendes, at den øverste marginalskat for første gang siden 1993 sænkes markant og med 8 procentpoint, og at provenuet fra de progressive indkomstskatter - mellem- og topskat - foreslås halveret fra 25 milliarder kr. til 12 milliarder. Underfinansieringen har et overraskende stort omfang, der bidrager til at stimulere efterspørgsel og privatforbrug. Forslaget om at ophæve fradragsretten for sundhedsforsikringer er udgået. CO2-kvoterne skal omsættes markedsmæssigt fra 2013 og ikke blot foræres væk.

5 Side 5 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 POLITIK 5 Det bliver dyrere at rejse Stig Elling Salgsdirektør Star Tour AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG Hvilken betydning får forårspakken? Ophævelsen af momsfrihed på rejsebureauvirksomhed vil ramme os. Det vil først og fremmest komme til at betyde en stor administrativ byrde for os, og for det andet vil det betyde dyrere rejser for kunderne. Med de små avancer, vi har i rejsebranchen, og det pressede marked, vi agerer på, bliver vi simpelthen nødt til at sende regningen videre til kunderne. Multimedieskatten er den rene gift Nic Thielsen Næstformand CSC Danmarks bestyrelse AF KATHRINE LÆSØE ENGBERG Stig Elling. Nic Thielsen. Hvilken betydning får forårspakken? Multimedieskatten er gift for vores samarbejdsmodel med medarbejderne og hele den struktur, vi har bygget virksomheden op omkring. Et af vore væsentligste principper er netop mobilitet for medarbejderne, som uanset tid og sted kan komme på CSC s net og løse opgaver for kunder eller foretage strategisk arbejde. Vi har investeret meget i laptops og datakommunikationsnet, men multimedieskatten betyder, at vore medarbejdere vil fravælge den løsning. Det kan simpelthen ikke betale sig for dem at være koblet op derhjemme. Multimedieskatten vil derfor betyde besvær for medarbejderne og mindre fleksibilitet i forhold til vore kunder. For vore support medarbejdere betyder det potentielt en masse unødig transport fra hjemmet til CSC s lokationer. Motivér gennem værdier Formål Værdier er en effektiv måde at binde medarbejdere og virksomhedens mål sammen. Vi udfordrer dig på dine eksisterende værdier og vi viser nogle veje for dig, der skal i gang med værdiarbejdet. Kurset giver dig forståelse for baggrunden for værdibaseret ledelse og sammenhængen mellem vision, værdier og mål. Du bliver præsenteret for en værktøjskasse og vi ser på, hvornår værdibaseret ledelse virker og ikke virker. Kurset kombinerer teoretiske oplæg, relevante øvelser og cases. Indhold vision, værdier og mål På kurset vil der være indlæg fra virksomheder, der arbejder med værdier og ledelse. Hvem kan deltage? Kurset er for dig, der allerede arbejder med værdier eller skal i gang med værdiarbejdet. Kursusledere HR-konsulent Martin Darré og fagchef for HR & Ledelse Birgitte Meisner Nielsen, begge fra Dansk Erhverv. Øvrige instruktører Der vil på dagen være indlæg fra virksomheder. Årsdag 2009 Dansk Erhverv holder Årsdag for erhvervslivet Tirsdag den 19. maj i Bella Center, København Dansk Erhvervs Årsdag 2008 (Fotos: Kaj Bonne) Tid og sted Århus: Onsdag, den 18. marts Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Dansk Erhverv, Børsen, København. Pris Medlemmer kr ,- inkl. materiale og forplejning. Ikke-medlemmer kr ,-. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kom og hør inspirerende indlæg fra blandt andre statsministeren og mød dine kolleger og konkurrenter i branchen. Vi ses! Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding kan ske til Helle Houth på

6 Side 6 6 OUTSOURCING DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Jobklausuler Formål og indhold Med virkning fra 1. juli 2008, er det ulovligt for virksomheder at indgå aftaler om jobklausuler, som begrænser de ansatte lønmodtagere i at få ansættelse i en anden virksomhed, medmindre der er indgået særskilt aftale med de pågældende medarbejdere om kompensation herfor. Den nye lov omfatter både klausuler, der indgås med en anden virksomhed, f.eks. en kunde, og såkaldte medarbejderklausuler, der f.eks. hindrer en nøglemedarbejder i at tage kolleger med over i en anden virksomhed. Fra 1. juli 2009, skal alle eksisterende jobklausuler opfylde lovens bestemmelser. Da den nye lov rejser ligeså mange spørgsmål, som den besvarer, inviterer Dansk Erhverv til et gå hjem-møde, hvor vi gennemgår reglerne og kommer med forslag til, hvordan man fremover rent praktisk håndterer sine jobklausuler. Indhold Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, personaleansvarlige, direktionssekretærer, området. Instruktør Advokat Flemming Martinussen fra Dansk Erhverv. Tid og sted Århus: Mandag, den 9. marts Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Torsdag, den 12. marts Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Især danske medicinalvirksomheder har store planer om at outsource. Danske virksomheder skruer op for outsourcing I de kommende 12 måneder vil de danske virksomheder i stigende grad outsource, viser en ny stor undersøgelse. Den situation skal vi udnytte mest muligt, mener Dansk Erhverv AF PERNILLE THORBORG > Danske virksomheder ligger i spidsen med outsourcing til udlandet i forhold til andre nordeuropæiske lande. Det dokumenterer de seneste tal fra Danmarks Statistik. Tallene viser, at 19 % af de danske virksomheder med 50 ansatte og derover har outsourcet til udlandet i perioden Det samme gør sig kun gældende for 16 % af de finske, 14 % af de norske og 4 % af de svenske virksomheder. Ved udgangen af 2009 forventes det, at 25 % af de danske virksomheder outsourcer. Helt nye tal fra en stor undersøgelse om outsourcing, foretaget af konsulentvirksomheden Trellis, viser, at de danske virksomheder har planer om yderligere outsourcing i løbet af de kommende 12 måneder. Undersøgelsen dækker 22 virksomheder i fire brancher og dokumenterer, at især medicinalindustrien har store planer om outsourcing. Tilsammen har de 22 virksomheder en omsætning på 157 milliarder kr. og mere end ansatte i over 81 lande. Outsourcing - hvem, hvor og hvorfor? 90 % af alle danske virksomheder med mere end 500 ansatte outsourcer. Størstedelen af dansk outsourcing sker til Europa og Asien. Det vigtigste motiv for outsourcing er reduktion af lønomkostninger - det angiver næsten 60 %. Mangel på arbejdskraft er et afgørende motiv for 30 % af virksomhederne. Kilde: Danmarks Statistik og Trellis. Udviklingen lover godt Det er meget positivt, at de danske virksomheder har planer om yderligere outsourcing, for det er utrolig vigtigt, at vi udnytter de globale muligheder netop nu. Virksomhederne skal ud og møde deres kunder på hele planeten, hente kvalificeret viden, udnytte netværkssammenhænge og sikre en bedre omkostningsstruktur, konkluderer direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv. Tænk, hvis vi kunne kombinere innovationen i Indien med netværket i Silicon Valley og kulturen i Kina - så ville vi virkelig være et skridt foran, siger han. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes, Århus dog omgående. Tilmelding Den globale markedsplads Et af Dansk Erhvervs såkaldte hustemaer er Den globale markedsplads. Formålet er hovedsageligt at fremme de globalt engagerede danske servicevirksomheders vilkår og at synliggøre globaliseringens positive betydning for Danmark. Hustemaet er et springbræt til Dansk Erhvervs årsdag tirsdag den 19. maj, der har temaet GloBalance. Den globale markedsplads har blandt andet budt på et seminar om outsourcing samt et ambassadørtræf for diplomatiet i Danmark om udviklingen i BRIK-landene - Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

7 Side 7 Hvor mange skal have en bid af din pension? Hos AP Pension skal du ikke dele din pension med nogen. Vi er 100% ejet af vores kunder, og derfor er det kun vores kunder, vi skal tjene penge til. Du får med andre ord din pension helt for dig selv. Og det kan godt betale sig. Beregn selv, hvor meget større din pension kan blive på: Som pensionsopsparer i et kundeejet selskab kan du ende med at have helt op til 1 million kroner mere til dig selv efter 30 års opsparing. De penge synes vi ikke, du skal gå glip af.

8 8 Side 8 IVÆRKSÆTTERE DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 Finanskrisen knytter iværksættere tættere til etablerede virksomheder Utryghed, bange anelser og forventningen om endnu hårdere tider. Sådan har stemningen i det etablerede erhvervsliv nu været et godt stykke tid, men på IværksætterDagen 2009 var der andre boller på suppen. I entrepreneurskabets vanlige ånd var det nemlig krisens muligheder, der var omdrejningspunkt for snakken AF METTE MARIE STÆHR > Fornylig var iværksættere, forskere, journalister og dele af det etablerede erhvervsliv samlet på IT-Universitetet i København. Anledningen var IværksætterDagen 2009, der bød på foredrag, workshops og mulighed for rådgivning, blandt andet på Dansk Erhverv og Dansk Iværksætter Forenings fælles stand. Knap adgang til kapital er ikke et nyt problem Ikke overraskende var den økonomiske krise fremtrædende på messens dagsorden. Men et af de drivende budskaber var, at krisen ikke nødvendigvis behøver at betyde, at iværksætterdanmark lukker ned. Selvfølgelig mærker både iværksættere og dem, der går med iværksættertanker, krisen: En af de største udfordringer for iværksætteriet i Danmark har længe været den meget begrænsede adgang til risikovillig kapital. Dette problem er jo ikke ligefrem blevet mindre af den finansielle krise, siger direktør Susanne Kaufmann, Dansk Iværksætter Forening. Hun mener dog samtidig, at den finansielle krise kan have langtrækkende konsekvenser af mere positiv karakter for iværksætteriet i Danmark: Den finansielle krise har medført, at adgangen til kapital er kommet på samfundets dagsorden. Når den akutte krise er drevet over, håber jeg, at den vil have medført et generelt større fokus på dette problem, så det nye erhvervsliv får lettere adgang til risikovillig kapital, siger Susanne Kaufmann. Newbizz opstår i krisens tegn Et af messens fokusområder var, hvordan man som iværksætter - og som mere etableret virksomhed kan agere i krisen. Som konsulentchef Jens Nedergaard, Væksthus Hovedstadsregionen, i denne sammenhæng pointerede, så har krisetider rent historisk medført muligheder for New Business. For eksempel førte oliekrisen til vindmølleindustriens opblomstring, og begivenhederne den 11. september 2001 skabte et helt nyt marked for sikkerhedsindustrien. Den nuværende finanskrise skal altså også ses i lyset af de muligheder for Newbizz, som den skaber - for eksempel inden for discount- og internethandel. Netop øvelsen at lede efter nye forretningsmuligheder og heraf også tænke i alternative baner er et af iværksætternes fremmeste, fælles kendetegn. Ifølge Susanne Kaufmann er det derfor meget oplagt, at der nu knyttes endnu tættere bånd mellem iværksætterne og det etablerede erhvervsliv:

9 Side 9 DANSK ERHVERV I NUMMER 7 I MARTS 2009 IVÆRKSÆTTERE 9 Iværksætterne befinder sig i sagens natur rent mentalt et sted, hvor de evaluerer markeder og gør sig overvejelser om, hvor kunder for deres produkt eller service er. De gør sig i denne forbindelse netop de tanker, som krisen tvinger det etablerede erhvervsliv til også at gøre sig. Jeg er sikker på, at det etablerede erhvervsliv kan hente inspiration fra iværksætterne på dette punkt, påpeger hun. Også Jens Nedergaard mener, at dansk erhvervsliv skal blive meget bedre til at tænke ud af boksen, når virksomhederne skal bedømme, hvem deres kunder er: Når man definerer sine kunder, bliver man nemlig nødt til også at gøre sig tanker omkring, hvor der er penge og potentiale for vækst, hævder han. < Dansk Erhverv og Dansk Iværksætter Forening var repræsenteret på Iværksætter- Dagen 2009 på IT-Universitetet i København med en fælles stand. Den var bemandet af blandt andre denne artikels forfatter, erhvervspolitisk konsulent Mette Marie Stæhr, Dansk Erhverv. Direktør Susanne Kaufmann, Dansk Iværksætter Forening: Den finansielle krise har sat adgangen til kapital på samfundets dagsorden, og det er positivt for iværksættere. Væksten skal findes blandt de ældre Generelt hæfter Jens Nedergaard sig ved, at danske virksomheder i alt for stor udstrækning fokuserer på den unge generation og småbørnsfamilierne som målgruppe for deres produkter og ydelser. Det er på mange måder ikke særlig hensigtsmæssigt. Fokuseringen har været så massiv, at der i dag er enormt mange virksomheder, som bejler til de unge. Der er så at sige for mange udbydere til for få aftagere. Derudover bevirker den demografiske udvikling, at der kommer flere og flere ældre - og i modsætning til tidligere er gruppen af ældre borgere i dag meget købekraftige. Det er altså her, man skal satse, hvis man vil skabe vækst. i det fjerne Desuden har danske virksomheder - og Danmark i det hele taget - været alt for lidt til stede på de nye vækstmarkeder. Der er et klart mismatch mellem, hvor den økonomiske vækst skabes i disse år, og hvor Danmark har haft sit eksportmæssige fokus. Det betyder selvfølgelig ikke, at danske virksomheder skal neddrosle deres eksport til de eksisterende markeder. Men det indebærer, at vi er alt for lidt til stede på morgendagens markeder, som findes i for eksempel Rusland, Kina og Brasilien. Jens Nedergaard mener, at den finansielle krise vil kunne være medvirkende til, at danske virksomheder og iværksættere i højere grad orienterer sig mod de fjernere vækstmarkeder. og blandt verdens fattigste Endelig pointerer konsulentchef Jens Nedergaard, at der er et potentielt meget stort marked i udviklingsregionerne - særligt i Afrika. Verdens fattigste er mange, og på trods af deres ringe købekraft findes der blandt dem et stort marked for de rigtige produkter. En af de danske iværksættere, der med succes har rettet sin opmærksomhed mod dette marked, er Tim Vang. Han og partneren Mads Kjær har med virksomheden MyC4 udnyttet det forhold, at det i flere afrikanske lande er svært for SMV er - små og mellemstore virksomheder - at låne penge til at udvide virksomheden. Ofte er det let for enkeltpersoner at få lån til en lille virksomhed, fordi de kan søge om nogle af de mange mikrolån, som især de velgørende organisationer udbyder. Det er også forholdsvis uproblematisk for de rigtig store virksomheder at låne penge til forretningsudvikling, idet lånemarkederne for disse virksomheder minder meget om de markeder, vi har i den rige, vestlige del af verdenen. Tim Vang og Mads Kjær opdagede imidlertid, at der findes et stort hul for adgangen til kapital. Nemlig for de virksomheder, der ligger på det, som Tim Vang kalder mezzoniveau. Det er netop i dette hul, at han og partneren har fundet grobund for deres finansieringsvirksomhed, der via Internettet faciliterer lån til lovende SMV er. MyC4 har ansat medarbejdere i blandt andet Uganda, Kenya, Tanzania og Senegal, hvis opgave det er at finde gode kandidater til lånene. Når en lovende virksomhed med kapitalbehov er fundet, oprettes virksomhedens profil på MyC4 s hjemmeside med oplysninger om virksomhedens karakter, ejerens ambition samt information om: Hvor meget ejeren ønsker at låne. Om hvor lang tid tilbagebetalingsperioden vil være. Antallet af konkurser dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 Find din egen niche Som det fremgår af diagrammet, har antallet af konkurser det seneste halve år været stigende. Men de triste tal til trods var IværksætterDagen 2009 præget af optimisme. Et af dagens omdrejningspunkter var, hvordan iværksættere og det etablerede erhvervsliv kan skabe en fornuftig forretning - både her og nu i krisens skygge og på sigt. Eksperternes hovedbudskab var entydigt: Find din egen niche i et af de markeder, der er i vækst! Blandt oversete vækstmarkeder er for eksempel den ældre del af befolkningen, der vil vokse signifikant i de kommende år og i forhold til tidligere generationer er meget købekraftig. jul-08 Tallene for konkurser er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik Til hvilken rente vedkommende vil låne. Når det er gjort, kan private over hele verdenen via MyC4 s hjemmeside byde på lånene efter samme auktionsprincip, som vi kender fra internetvirksomheden E-bay. Ifølge Susanne Kaufmann imponerer iværksætterne bag MyC4 især ved, at de har formået at koble et nyt marked som Afrika sammen med en forholdsvis ny handelsmetode - E- bay princippet på internettet - i én enkelt forretningsidé: Det er netop, når man tænker ud af boksen, og gør noget andet end alle de andre, at der virkelig er potentiale for vækst, siger Dansk Iværksætter Forenings direktør om den ambitiøse virksomhed, der hjælper Afrika til vækst, samtidig med at den tjener penge på sin forretning. aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 6 27.-29. februar 2008 www.danskerhverv.dk Unfair energipolitik n Efter

Læs mere

Eksplosiv vilje til e-handel

Eksplosiv vilje til e-handel Georgiens præsident gæst hos Dansk Erhverv Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 24 17.-19. oktober 2007 www.danskerhverv.dk Eksplosiv vilje til e-handel

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde

Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde Sådan undgår du terror og spionage Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 15 28.-30. maj 2008 Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde Mange bøder

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

Synlighed betaler sig

Synlighed betaler sig Finansforbundets magasin nr. 10, 2010 Synlighed betaler sig Lønforhandling er en løbende proces, hvor du hele tiden skal huske at gøre chefen opmærksom på hvilken gevinst du er for arbejdspladsen. Læs

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 VIRKSOMHEDER SLIPPER FOR FORHADT AFFALDS- GEBYR KLAR SNAK, FLERE FACTS OG MINDRE HYPE OM SOCIALE

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere