Matematik i landbruget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik i landbruget"

Transkript

1 Facitliste Matematik i landbruget Ole Ebbesen

2 1. Regneregler 1. Regneregler Opgave 1.1( Opgave 1.4( Afrund tal til decimaler: I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen, når der udenfor er: a) 1,68 1,7 b) 0,4 0, c) 6, 6,6 d) 1,4 1, a) 10 C b) - C 18 ( ) c) -18 C 18 ( 18 ) 6 Opgave 1.( Opgave 1.( Afrund til hele tal: Temperaturen er -8 C. Hvad bliver temperaturen, hvis: a) 14,48 14 b) 9,74 10 c) 0, d) 1.997,1 16 a) den falder C 8 1 b) den stiger 4 C c) den falder 14 C 8 14 d) den stiger 0 C Opgave 1.( En landmåler har målt det samlede areal af en mark til m. a) Hvor mange ha svarer det til, når der skal m til 1 ha? 7467m 7,467ha 00m / ha Opgave 1.6( Beregn følgende: a) b) 4 + (-) 4 c) (-1) d) (-) b) Afrund resultatet til 1 decimal: Opgave 1.7( 7, ha Sæt en ring om det rigtige resultat a) b) + 4 : 4 c)

3 8 1. Regneregler Opgave 1.8(( Opgave 1.1(( Udfør disse beregninger: a) (8 - ) To landmænd har et samlet resultat på kr. Hvad er resultatet hos landmand B, når landmand A har et underskud på kr.? kr. - ( kr.) kr. b) + (8 + 4 ) : : Opgave 1.9((( Beregn: (( + 4) ((4 - ) : + 4) - (4-4 )) : 19 (6 ( : + 4) ( 4 1)) : 19 (6 ( 8)) : 19 (0 + 8) : 19 8 : 19 Opgave 1.1( I en svinestald er der 60 slagtesvinestier og 900 slagtesvin. a) Hvor mange svin er der pr. sti? 900 svin : 60 stier 1 svin/sti b) En sti er 1 m, hvor mange m er der pr. gris? Opgave 1.14(( Opgave 1.10( To brødre har i fællesskab landbrug, den ene gård har givet et resultat på kr., den anden har givet et resultat på kr. Hvad bliver det samlede resultat, for de gårde til sammen? I en foderblanding er der kg hvede, 90 kg byg og 80 kg sojaskrå. Fodermidlerne indeholder: Hvede Byg Sojaskrå 1,1 FEsv pr. kg 1,0 FEsv pr. kg 0,9 FEsv pr. kg Hvor mange FEsv indeholder blandingen i alt? Opgave 1.11 ( En traktor kører 600 m på et minut. a) Hvor mange m kører traktoren på et sekund? 600 m : 60 sek. 10 m/sek. b) Hvor lang tid tager det traktoren at køre 1 m? 1 m : 10 m/sek. 0,1 sek. Hvede 1,1 FEsv/kg kg 11,0 FEsv Byg 1,0 FEsv/kg 90 kg 9, FEsv Sojaskrå 0,9 FEsv/kg 80 kg 7, FEsv I alt 8, FEsv

4 . Brøker 9. Brøker Opgave.1( Opgave.4( Disse brøker skal forlænges til 1-dele: Omskriv uægte brøk til blandet tal: a) a) : 6 1 rest 1 b) b) 1 1 : rest c) c) 0 : 0 rest Opgave.( Opgave.( Disse brøker skal forlænges til 1-dele: Omskriv blandet tal til uægte brøker: a) 6 1 a) b) b) Opgave.( Forkort disse brøker mest muligt: a) 6 : 1 6: c) Opgave.6( Omskriv til decimalbrøk: b) : 1 1 : 1 a) : 4 0, b) : 0,4 c) 18 : : c) 10 : 10 0, d) : 0,

5 10. Brøker Opgave.7( Opgave.10( Find en fællesnævner for brøkerne: I forbindelse med et landbrugsbyggeri er det aftalt, at betalingen skal deles i tre portioner. a) b) c) 1 og 6 og 4 4 og og Fællesnævner 1 Ved indgåelse af kontrakten betales 1 af prisen. Fællesnævner 1 Når bunden er støbt, betales ydeligere 1 af prisen. Hvor stor en brøkdel udgør restbetalingen af den samlede pris? og Fællesnævner Opgave.8( Læg brøkerne sammen: a) Opgave.11(( Beregn følgende: b) c) Opgave.9( Træk brøkerne fra hinanden: a) b) c) a) b) 4 : 4 9:7 c) 4 :1 7 : 1 1 d) :1 : : : : 8 11

6

7 1. Brøker Opgave.17( Opgave.1((( Der skal ganges med brøker: Tre søskende deler en tipsgevinst, så de hver får henholdsvis: a) 4 7 b) og og og og 9 Resten lægges til side til en julefrokost kr. Resten udgør : : Hvor stor er tipsgevinsten? 14 c) Opgave.18( Beregn: 1 : 4: Opgave.19( Forkort og beregn følgende: Opgave.0(( Opstil på brøkstreg, forkort og beregn: a) : 0 0 : b) 14 4 : 1 16 : 8 :

8 . Potens og rod 1. Potens og rod Opgave.1( Opgave.( Beregn værdien af følgende: På en tipskupon er der mulige udfald (1, X og ) på hver kamp. Hvis der kun var kampe på en kupon, så ville der være 9 forskellige kombinationsmuligheder. 16 a) 4 b) e) - 8 f) 10-0, 0,001 a) Hvor mange forskellige kombinationer er der på en kupon med 1 kampe? c) 1 g) 1,4,06 d) 7 49 h) Opgave.( Beregn: a) 4 4 4(+) b) 4 : 4 4( ) 41 4 c) 6 - ( 6+( )) 4 81 d) ( +) e) 8 : 6 (8 6) 4 b) En fodboldinteresseret skolelærer tipper de samme 0 rækker hver uge. Hvor mange år á uger vil der i teorien være imellem, at han rammer 1 rigtige? c) Hvis du ikke er i tvivl, om at Aab, FC Midtjylland og FC København vinder deres kampe, hvor mange forskellige kombinationer er der så tilbage?

9 14. Potens og rod Opgave.4( Opgave.7( Beregn følgende: Omskriv til almindelig talværdi: a) 16 b) 4 4 e) 81 f) 1, 9, a), b) ,00000 c) 1,4 1,4 d) 9, , c) g) 1 1 Opgave.8(( d) 10 h) ,6 Jordens vægt er i alt.970 milliarder billioner kg. Omskriv det til eksponentiel notation: (1 billion er 1 million millioner) Opgave.( Beregn følgende: a) 1 b) c) 64 d) h) d) 1, g) c).1 4 Beregn følgende: b) f) 4,87 Opgave.6( a) 16 e) 8

10 . Potens og rod Opgave.9(( Opgave.10(( Når man kører bil, er bremselængden afhængig af hastigheden. Jo hurtigere man kører, jo større bliver bremselængden. Ved en hastighed på 0 km/t. bliver der målt en bremselængde på 18 m. Næste måling ved en højere hastighed viser en bremselængde på 40, m. Bremselængden bliver forøget med kvadratet på hastighedsforøgelsen. Øges hastigheden til gange så meget f.eks. fra 0 km/t. til 90 km/t., bliver bremselængden 9 gange så stor. 1 Hvad var hastigheden ved sidste måling? a) Hvor mange gange større bliver bremselængden, hvis hastigheden fordobles? b) Hastigheden øges fra 60 km/t. til 90 km/t. Hvor mange gange er hastigheden øget? 90 km/t : 60 km/t 1, gang c) Bremselængden ved 60 km/t. var m. Hvor stor vil bremselængden være ved 90 km/t.? Opgave.11((( Lysets hastighed er 108 m/sek. 1, km/t., og det bruges til at beregne længden af et lysår. Længden af lysår angiver afstande i rummet. I de følgende opgaver skal svaret skrives som eksponentiel notation og kun med decimaler. a) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 minut? b) Hvor langt bevæger lyset sig på 1 døgn? c) Hvor mange km er et lysår, når et år er på 6,4 døgn? d) Afstanden fra solen til jorden er 1, 108 km. Hvor lang tid tager det en lysstråle at nå fra solen til jorden? (i minutter)

11 16. Potens og rod

12 4. Procent Procent Opgave 4.1( Opgave 4.4( Omskriv til procent: Omskriv til decimaltal: a) 18 b) c) d) % e) 18% f) 7 4 b) 10 % 7 7% 0 0 1%g) 80% h) 8 4% 8 7 a) 7 % c) 16 % 0% 0,7 d) 40 % 1, e) 7 % 0,16 f) 0, % 8% Procenttal Opgave 4.( Omskriv til procent: 4 % b) c) d) % f) % e) 180% g) 4% h) % % 0, 0% 1% 14% 97 97% 0 0, 0,07 0,00 Decimaltal 0,6 0,4 0,,07 0,1 0,14 0,97 Opgave 4.6( a) 10 kg pr. ha d) 0,4 0, 4 4% b) 40 kg pr. ha 1 % c) 1, 1, Hvor mange kg N udbringes der pr. ha, når der spredes kalkamonsalpeter med 7 % N? Omskriv til procent: b) % % 00 % 7 Opgave 4.( a) 0, 48% 60% 9 a) 7 0, 4 Beregn de manglende tal i skemaet: 7 Opgave 4.( Brøktal 7 40 e) 0,70 1%f) 0,70 70% 0,07 0,07 7,% c) 7 kg pr. ha

13 18 4. Procent Opgave 4.7( Opgave 4.10( Beregn hvor mange kg NPK --7, der skal udbringes pr. ha for at give: På en gård er der 440 ha. Arealet fordeler sig med 4 % hvede, 1 % vinterraps, % maltbyg og % frøgræs. a) 9 kg N pr. ha Hvor mange ha er der med: b) 7,6 kg N pr. ha a) Hvede Opgave 4.8( b) Vinterraps Find hele beløbet, når: a) 10 % er 4 kr. b) 70 % er 6 kr. c) 9 % er 47,0 kr. c) Maltbyg d) Frøgræs Opgave 4.11( Flydende NH indeholder 8 % N. Hvor mange kg N er der i: d) 1 % er 84 kr. e) 0 % er 1 kr. f) % er 0 kr. Opgave 4.9( I en malkebesætning på 0 køer er der 1 % jerseykøer. 80 % af besætningen er SDM, og resten er forskellige krydsninger. a) Hvor mange jerseykøer er der i besætningen? b) Hvor mange SDM køer er der i besætningen? c) Hvor mange krydsningskøer er der i besætningen? a) kg NH b) 110 kg NH c) 16 kg NH

14 4. Procent Opgave 4.14( Opgave 4.1( I 1.0 kg foder til slagtesvin er der 1 hvede og tilskudsfoder. 19 byg, a) Hvor mange pct. er der af hvert fodermiddel: 1. Byg. Hvede. Tilskudsfoder Tørstofindholdet i ensilage er meget forskelligt. Hvor mange kg tørstof (ts.) er der i 10 kg: a) Byghelsæd % ts. b) Græsensilage 0 % ts. c) Roetopensilage 17 % ts d) Byg/ærtehelsæd % ts. b) Hvor mange kg er der af hvert fodermiddel? 1. Byg. Hvede Opgave 4.1(( kg sprøjtevæske indeholder % mangansulfat. a) Hvor mange kg mangansulfat er der i sprøjtevæsken?. Tilskudsfoder Opgave 4.1(( Du skal gøde 1 ha hvede med 14 kg N pr. ha. Mangansulfat indeholder 0 % mangan. a) Hvor mange kg N skal du bruge i alt? b) Hvor mange kg ren mangan indeholder sprøjtevæsken? b) Du skal bruge gødningen NPK 1--10, hvor mange kg skal der bruges til marken? Sprøjtevæsken udbringes på ha. c) Hvor mange kg ren mangan udbringes der pr. ha? c) Hvor mange kg gødning skal der spredes pr. ha?

15 0 4. Procent Opgave 4.16( Opgave 4.18( Dyseydelsen på en almindelig marksprøjte må højest afvige % i forhold til den gennemsnitlige ydelse. Loven kræver, at 0 % af et vogntogs totalvægt ligger på de bremsende hjul. En traktor med et læs korn har en totalvægt på 0 ton, der er ingen bremser på tipvognen - kun på traktorens baghjul. Ved kontrolmåling findes en gennemsnitsydelse på 1,0 l/min. a) Beregn gns. ydelsen - % Hvor mange kg skal der mindst hvile på baghjulene, for at det er lovligt? b) Beregn gns. ydelsen + % Opgave 4.17( Ingen dyser på en marksprøjte må yde mere end 1 % over tabelværdien. Ifølge dysetabellen skal en fladdyse ISO 0-Blå ved et tryk på, bar yde 1,10 l/min. Hvor mange l/min. må denne dyse maksimalt yde? TRIPLET sørger for hurtigt skift mellem forskellige dysetyper og

16 4. Procent Mark nr. 1 ha vinterbyg Mark nr ha vårbyg Mar k ha nr. 6 vint er r a ps Mar k nr 7 ha. vint erra ps Mark nr. 1 ha vinterhvede 1 Opgave 4.1( Mark nr. 10 ha vinterhvede Mark nr. 7 4 ha vårbyg Kilde: DLBR Markkort Opgave 4.19 (( Her ser du et markkort. Landmanden skal tildele sine marker den mængde kvælstof, som står i skemaet: Der skal bruges kalkamonsalpeter med 7 % N. a) Udfyld skemaet på baggrund af ovenstående oplysninger. Mark nr I alt Afgrøde Vinterbyg Vinterhvede Vinterhvede Vårbyg Vinterraps Vinterraps Vårbyg Areal Kg N pr. ha Vårbyg: Vinterbyg: Vinterhvede: Vinterraps: 10 kg N pr. ha 10 kg N pr. ha 170 kg N pr. ha 18 kg N pr. ha Kg N i alt Kg gødning i alt Landmanden har fået foretaget en jordbundsanalyse, og jordtyperne fordeler sig med: JB nr. 1: 0 %, JB nr. : 40 %, JB nr. 4: 0 % og JB nr. : 10 %. Hvor mange ha er der med de forskellige jordtyper? JB nr. 1 JB nr. 4 JB nr. JB nr. Kg gødning pr. ha

17 4. Procent Opgave 4.0( Opgave 4.( Hvor mange procent er: Ved et åbent hus arrangement sælger en maskinhandler en traktor til kr. 0 % 400 a) 0 af 400 b) 1 af % 10 c) af 6 4% 6 En uge tidligere havde han købt den for kr. a) Hvor mange kr. taber maskinhandleren? b) Hvor stort er maskinhandlerens tab i pct.? Opgave 4.1( I.000 kg slagtesvinefoder er der 800 kg byg, 700 kg hvede, 00 kg sojaskrå og 00 kg mineralblanding. Beregn, hvor mange pct. der er af de forskellige fodermidler: a) Byg b) Hvede c) Sojaskrå 800 kg 40% 000 kg 700 kg % 000 kg 00 kg 1% 000 kg d) Mineralblanding 00 kg 10% 000 kg Opgave 4.4( Beregn fortjenesten i pct. for de forskellige handler i skemaet herunder: Købspris Salgspris i kr. i kr Fortj. i kr. Udregning Fortj. i% Opgave 4.( Sojaskrå koster 8 kr. pr. kg, men pga. regnvejr i USA stiger prisen 16 %. a) Hvad koster kg sojaskrå efter regnvejret? Opgave 4.(( En ko yder 6 kg smørfedt, hvor mange kg mælk med 4, % fedt yder den på et år? mdr. senere er situationen normal igen, og prisen nedsættes med 16 %. b) Hvad koster kg sojaskrå efter prisfaldet? c) Hvorfor bliver den første og den sidste pris ikke den samme? 16% bliver ikke bereget af det samme

18 4. Procent Opgave 4.6(( I en malkebesætning på 1 køer og 0 stk. opdræt giver én ko 18,9 ton gylle pr. år. I kalkamonsalpeter 7 % N bliver kvælstoffet udnyttet %. a) Hvor meget gylle bliver der på et år? d) Hvor mange kg kalkammonsalpeter kan gyllen fra malkebesætningen erstatte om året? Svarende til 4.69 ton Opgave 4.7(( 1 stk. opdræt giver 70 % mindre gylle end en ko. Kvæggylle indeholder, kg N pr. ton 0,7 kg P pr. ton,4 kg K pr. ton b) Hvor mange kg N, P og K producerer hele besætningen på et år? N P K Næringsstofferne i gyllen bliver ikke udnyttet %. N udnyttes 70 %, og P og K udnyttes 80 %. c) Hvor mange kg N, P og K bliver der udnyttet fra denne gyllemængde? N P K En traktor kører 00 meter op ad en bakke, traktorcomputeren viser et hjulslip på 1 %. Hvor mange omgange har baghjulene drejet, når de har en omkreds på,6 meter?

19 4 4. Procent Opgave 4.8(( Opgave 4.9(( En hvedemark på 10 ha skal gødes med NPKgødning 8--7, og mængden er sat til 70 kg pr. ha. Ved en fejl udbringes der Der spredes i alt kg gødning. Protein indeholder 16 % N. En analyse af 19 g foder viser et indhold på 1,6 g N. Hvor mange kg N mangler der pr. ha? Hvor mange pct. protein indeholder dette fodermiddel?

20 4. Procent Opgave 4.0( Opgave 4.( Hvor mange pct. svarer salgsprisen til, når der er tab/fortjeneste på: Find købsprisen på en SDM kvie, der sælges for.600 kr. og giver en fortjeneste på 1 %. a) Tab på 8 % % 8% 9% b) Fortjeneste på 4 % % + 4% 14% c) Fortjeneste på 7, % % + 7,% 107,% Opgave 4.1( I løbet af en dag udtager en dyrlæge blodprøver i 4 besætninger med søer. Antallet af prøver svarer til 1 % af søerne i besætningerne. Hvor mange søer er der i hver besætning, hvis dyrlægen har udtaget: a) 1 blodprøver Pct. Kendte mængder Udregnede mængder Købspris + Fortj. 1 11% Salgspris.600 kr. Opgave 4.(( I et læs roer er der 1 % smuds, og et sukkerindhold på 18 % beregnet på rene roer. Beregn hvor mange kg roer, der blev leveret inkl. smuds, når der blev afregnet.9 kg sukker. Pct. Pct. Kendte mængder 18.9 kg Udregnede mængder Vægt i alt - Smuds 1 Rene roer b) 4 blodprøver Sukker Opgave 4.4( c) 9 blodprøver 4 tyrekalve har øget deres vægt med 40 %. Hvad vejede de ved indkøb, når de nu vejer: a) 84 kg d) 87 blodprøver b) 70 kg c) 91 kg d) 86,8 kg

21 6 4. Procent Opgave 4.( Kornpriserne falder med 10 %. Beregn den gamle pris, når tallene herunder udgør den nye pris. a) Byg 1,00 kr./hkg b) Hvede 144,00 kr./hkg c) Havre 148,0 kr./hkg d) Rug 16,00 kr./hkg Opgave 4.6( Opgave 4.7(( En landmand har 9 ha med hvede. Udbyttet er i gennemsnit 60 hkg pr. ha, og hvede koster 16 kr. pr. hkg. En mark skal sprøjtes med mangansulfat. a) Hvor mange kr. indbringer de 9 ha i alt? Ejeren plejer at bruge 00 liter % blanding pr. ha. For at undgå svidning vælger landmanden et lavere gear, således at væskemængden stiger til 7 liter pr. ha. Hvor stærk skal opløsningen være for at give samme mængde Mn/ha? Ved at skifte til en anden sort kan udbyttet øges med 6 hkg pr. ha. b) Hvad bliver udbyttet pr. ha efter sortsskiftet? Opgave 4.8( c) Hvor mange pct. kan der tjenes ved sortsskiftet? Hvor mange liter % frostvæske og hvor mange liter vand skal blandes for at få 8, liter 40 % opløsning?

22 4. Procent Opgave 4.9(( Opgave 4.41(( En sukkerroe med et tørstofindhold på % har et totalt sukkerindhold på 16 %. I en sobesætning fravænnes der.76 smågrise på et år. Dødeligheden i farestalden var 9 %. Hvor mange pct. sukker er der i tørstoffet? a) Hvor mange levendefødte grise er der? 16% 7,% Opgave 4.40(( I supermarkedet koster 1 liter letmælk 7,40 kr. Supermarkedet tjener % på letmælk. Hvor meget giver supermarkedet for 1 liter letmælk? Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier 7 Smågrisene sælges ved kg, og ud af de.76 fravænnede grise sælges.197 stk., resten døde i klimastalden. b) Hvor mange pct. døde i klimastalden?

23 8 4. Procent Opgave 4.4( Opgave 4.44(( En slagtesvineproducent køber 0 smågrise for i alt 81.0 kr. Undervejs dør 10 grise, og efter mdr. leveres 40 slagtesvin til slagteriet. Afregningsprisen er 719 kr. pr. stk. Ko nr. 7 yder kg mælk om dagen, mens ko nr. 4 yder 1 kg mælk om dagen. a) Hvor mange kg er der forskel i mælkeydelsen? a) Hvad er landmandens indtægt? b) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 7? b) Hvor stor er dødeligheden i pct.? Ko nr. 107 yder kun 17 kg mælk om dagen De samlede produktionsomkostninger er på kr. c) Hvor mange pct. er ydelsen større hos ko nr. 4 end hos nr. 107? c) Bestem kostprisen : (smågrisepris + produktionsomkostninger) d) Hvor mange kr. tjener landmanden i alt på denne produktion? Opgave 4.4( Hvor mange pct. kører du for stærkt, hvis du overskrider grænserne med 0 km/t? e) Hvor stor er fortjenesten i pct.? Opgave 4.4(( Hvor mange kg mælk med 4,00 % fedt skal der bruges for at fremstille 1 kg smør med 8 % smør-fedt? a) Bymæssig bebyggelse: b) Alm. landevej: c) Motorvej:

24 4. Procent Opgave 4.46( Opgave 4.47((( På slagtesvin udgør slagtesvindet 4 % af levendevægten. I en gødningsplan skal NPK --7 erstattes med svinegylle med et N-indhold på 6, %. a) Hvor mange pct. udgør slagtevægten? Hvor mange ton gylle skal der bruges for at erstatte 400 kg NPK --7, når kvælstofudnyttelsen i gylle er 7 %? % 4% 76% b) Udregn levendevægten for disse slagtesvin: 1. Slagtevægt 76 kg. Slagtevægt 68,4 kg Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier. Slagtevægt 79,8 kg Opgave 4.48(( En svineproducent har leveret slagtesvin. Fra fravænning til slagtning døde %, og i farestalden var dødeligheden 8 %. Hvor mange grise er der blevet født, når landmanden har leveret slagtesvin? 9

25 0 4. Procent Opgave 4.49((( Opgave 4.0(( En landmand køber et parti spisekartofler. Han sælger senere kartoflerne for 4 kr. pr. hkg, hvilket giver en fortjeneste på 1 %. I en foderblanding udgør kg druesukker 1, % af blandingen. Blandingen indeholder 1 % havre. Hvor mange kg havre er der i blandingen? a) Bestem købsprisen for 1 hkg: 1/8 af kartoflerne kan ikke sælges, derfor får landmanden et tab på 4 kr. b) Hvor mange hkg købte landmanden? Opgave 4.1((( En foderstofforretning køber et parti foder på 1.00 kg. Omkostningerne udgør 8, % af indkøbsprisen. Partiet sælges for.80 kr. og giver derved en fortjeneste på 18, %. Beregn indkøbsprisen i kr. pr. kg.

26 4. Procent Moms Opgave 4.4( Opgave 4.( a) 1.40 kr. Bestem momsbeløbet af disse priser, som er inkl. moms. Bestem priserne inkl. % moms, når disse priser er ekskl. moms: a) 140 kr. b) 88 kr. c) kr. b) 1 kr. c) 6.0 kr. d).000 kr. Opgave 4.( Opgave 4.( Bestem prisen ekskl. moms, når prisen inkl. moms er: Bestem momsbeløbet af disse priser, som er ekskl. moms. a) 0 kr. a) 00 kr. b) kr. b) 16 kr. c) kr. c) 1.40 kr. d) 1 kr. d).800 kr. 1

27 4. Procent Opgave 4.6( Opgave 4.8( Beregn de beløb, der mangler i skemaet. Hvor stort er momsbeløbet, når prisen ekskl. moms er kr.? Beløb ekskl. moms Moms Beløb inkl. moms 60 kr. 6 kr.,00 kr. 68 kr 67 kr. 18 kr. 9, 804 kr. 16 kr kr kr. 80 kr 1.4 kr. 9,4 kr. 7,80 kr. 176 kr. 44 kr. 616 kr. 64 kr. 68 kr. 9 kr. 17 kr kr. 10 kr. 0 kr. 67 kr. 168 kr. Opgave 4.7 kr. 197,0 kr kr. 8 kr. 77 kr. 47, kr. 0 kr. 70 kr..960 kr. Opgave 4.9( En mejetærsker koster kr. inkl. % moms. Hvor stort er momsbeløbet? 168 kr. 10 kr. 840 kr. ( Kalvefoder koster 44 kr. ekskl. moms pr. kg. a) Hvad er prisen ekskl. moms for 1.00 kg? Der skal også betales % moms b) Hvad er prisen inkl. moms for 1.00 kg? Opgave 4.60( Hegnspæle koster 4 kr. pr. stk. inkl. moms. a) Hvad koster 7 hegnspæle inkl. moms? b) Hvad koster 7 hegnspæle ekskl. % moms?

28 4. Procent Opgave 4.61( Opgave 4.6(( I et byggemarked koster 1 boremaskine 47 kr. inkl. % moms. Hvad koster boremaskinen ekskl. moms? Slagteriet har overført. 8, 0 kr. inkl. moms til en slagtesvineproducent. Der blev i alt leveret 68 grise, og den gennemsnitlige afregningspris var, 0 kr. pr. kg. a) Beregn den gennemsnitlige slagtevægt, når noteringen er ekskl. moms: Opgave 4.6(( En mand betaler på en auktion 1.406, kr. for en tyrekalv. Denne pris er inkl. 1, % i salær og % moms. Der betales moms af både budsum og salær. Hvor meget bød manden for tyrekalven? I et supermarked er gennemsnitsprisen for svinekød 1,0 kr. pr. ½ kg inkl. moms. b) Bestem supermarkedsprisen ekskl. moms? c) Hvor mange pct. er salgsprisen i supermarkedet større end landmandens afregningspris?

29 4 4. Procent Korntørring Opgave 4.64( Opgave 4.67(.000 kg hvede med 0 % vand nedtørres til 1 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der? Bestem indholdet af tørstof i pct., når kornet indeholder: b) Hvor mange kg hvede er der efter tørring? a) 1 % vand % 1% 79% b) 11 % vand % 11% 89% c) 1 % vand % 1% 8% Opgave 4.6( Hvor mange kg tørstof er der i 1.00 kg hvede med 14 % vand? Opgave 4.66( Bestem vandindholdet i pct., når.000 kg byg indeholder 60 kg vand? c) Hvor mange kg vand skal der fjernes?

30 4. Procent Opgave 4.68(( Opgave 4.70(( vand Et læs byg med % vand nedtørres til 1 % vand. Efter tørring var der 7.41 kg. vand kg korn med % vand svinder 600 kg ved tørring. Hvor mange pct. vand er der efter tørring? tørstof tørstof Før tørring Efter tørring Hvor mange hkg var der før tørring? Opgave 4.71((( 1 C varm luft kan maks. indeholde 1,9 g vand/m og 0 C varm luft maks. 17, g vand/m. Opgave 4.69(( I et læs byg med kg er der 19 % vand. 1 C varm luft blæses ind i et plantørringsanlæg med en luftfugtighed på 70 %. a) Hvor mange kg tørstof er der? a) Hvor mange g vand indeholder luften pr. m? Kornet nedtørres til 1 % vand b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? c) Hvor mange pct. svarer tørstoffet til i det nedtørrede korn? % 1% 8% d) Hvor mange kg vejer læsset efter tørring? Når luften har været igennem korndyngen, er lufttemperaturen steget til 0 C og luftfugtigheden er 90 %. b) Hvor mange g vand fjerner 1 m tørreluft fra kornet?

31 6 4. Procent Opgave 4.7((( Opgave 4.74(( kg korn med 1, % vand beluftes ved en fejl med fugtig luft, og vandprocenten stiger til 16, %. I et plantørringsanlæg ligger der hkg byg med 1 % vand. a) Hvor mange kg tørstof er der før tørring? Hvor mange kg vand har kornet optaget? Kornet nedtørres til 1 % vand b) Hvor mange kg tørstof er der efter tørring? Opgave 4.7(( Beregn hvor mange kg korn der er tilbage, når kg korn nedtørres fra: a) % vand til 1 % b) 0 % vand til 1 % c) Hvor mange kg vand er der blevet fjernet under tørringen? Opgave 4.7(( På en rugmark høstes 0 hkg med 1 % vand. Hvis vandindholdet var %, hvor mange kg vand skal der så fjernes for at komme ned på 1 % vand? c) 18 % vand til 14 %

32 . Mål og vægt 7. Mål og vægt Opgave.1 Opgave.4 Omskriv følgende længdemål: De følgende tal viser, hvor hurtigt tre biler kører m. m dm cm mm 1, ,44 4,4 0,, 0,147 1,47 14,7 0 I 40 sek. II 6 sek. a) Hvad er hastigheden i m/sek.? III sek. I m/sek 40 II ,8 m/sek 6 III m/sek 147 Opgave. Arealet af en sø er blevet opmålt til,7 km. Hvor mange ha dækker søen?,7 km x 7 ha Opgave. b) Hvad er hastigheden i km/t.? En sæk gødning indeholder 0 kg, som skal bruges til gødskning af juletræer. Træerne skal have g hver. I x,6 90 km/t II 7,8 x,6 km/t III 40 x,6 144 km/t Hvor mange træer kan der gødes med en sæk gødning? 0 kg g r / 00 træer I

33 8. Mål og vægt Opgave. Opgave.7 Omskriv følgende rummål: I en foderblanding skal der tilsættes 0, kg vitaminblanding. m hl dm liter 0,, 0 0,67 6, ,4, ,047 0, Opgave.6 b) 0,0 mm c) 6 hkg d) 0, liter 0, x g Opgave.8 I en annonce står der, at en landbrugsejendom er til salg. Der følger 90 tdl. jord med til ejendommen. Omskriv følgende benævnelser: a) 0,6 m Hvor mange g svarer det til? 0,6 x dm 0,0 x µm 6 / 10 6, ton 0, x ml a) Hvor mange ha svarer 90 tdl. til? 90 / 1,81 49,7 ha b) Hvor mange m svarer 90 tdl. til? 90 x Opgave.9 Du spreder,4 ton gødning på en 8 ha stor roemark. Hvor mange kg spredes der pr. ha?,4 x kg

34 . Mål og vægt Opgave.10 Opgave.14 En foderblanding til slagtesvin indeholder 6 mg E-vitamin pr. FEsv. Der produceres.000 slagtesvin om året, til hver gris bruges 00 FEsv. Du skal kontrollere traktorens kørehastighed i forbindelse med marksprøjtning. En udmålt strækning på m køres på 60 sek. Hvor mange kg E-vitamin bruges der på et år? a) Hvad er hastigheden målt i m/sek.?.000 x 00 x FEsv / g / ,6 kg / 60 1,67 m/sek b) Hvor mange km/t svarer det til? 1,67 x,6 6 km/t Opgave.11 En vandingsmaskine kører 10 m på 0 minutter. Bestem vandingsmaskinens hastighed i km/t.? 10 m på 0 min. 0 m på 1 time 0 m / ,0 km/time Opgave.1 I vejrudsigterne bliver vindhastighederne altid angivet i m/sek. Når vindhastigheden kommer over 0 m/sek., er der tale om orkan. Hvad er vindhastigheden i km/t, når det bliver til orkan? 0 x,6 108 km/t Opgave.1 Et cykelhjul, der bruges til at måle en markvejs længde, har en omkreds på 1 cm. Hvor mange meter er markvejen, når hjulet drejer 716 gange? 1 x cm / 89 m Opgave.1 For at undgå træk i svinestalde må lufthastigheden i dyrenes opholdszone ikke overstige 0, m/sek. Hvor mange km/t svarer denne hastighed til? 0, x,6 0,7 km/t Opgave.16 I en juletræsplantage på 8,4 ha er der i gennemsnit 1,4 m pr. træ. Beregn, hvor mange træer der er i plantagen. 8,4 x m / 1, træer Opgave.17 I en stald indeholder luften 4 mg støvpartikler pr. m, og staldens totale rumfang er m. Beregn, hvor mange g støv staldluften indeholder i alt. 4 / ,04 gram / m 0,04 x , gram i alt 9

35 40. Mål og vægt Opgave.18 Opgave.0 En vinterdag har ventilationsanlægget en ydelse på.00 m luft pr. time, hver m luft fjerner 10,7 g vanddamp fra stalden. En kornsilo kan rumme 600 m hvede. Hvedes vægtfylde er 70 kg/m. Hvor mange liter vand fjernes der pr. time, når 1 liter vand vejer 1 kg?.00 x 10, g vanddamp 6.70 / ,7 liter Hvor mange hkg hvede kan der være i siloen? 600 m x 70 kg / m 4.0 hkg 10 kg/hkg Opgave.1 Til en 10 ha rapsmark bruges 0 kg udsæd. Hvor mange g bliver der udsået pr. m? Opgave.19 Doseringen af et sprøjtemiddel er 4 liter pr. ha. Hvor mange ml skal der bruges for at sprøjte 0 m? 0 x 4 x ml ha.000 m, 0 kg g /.000 0, gram/m Opgave. Et baghjul på en traktor har en kontaktflade på 0,16 m. Ved kørsel med en gyllevogn er marktrykket beregnet til, kg/cm. Hvor mange kg trykker baghjulet med?, kg/cm x cm/m x 0,16 m.680 kg

36 6. Gennemsnit 6. Gennemsnit Opgave 6.1 Opgave 6.4 Find gennemsnittet af følgende tal: 4 nyfødte kalve vejer i alt 184 kg. a) 4 b) 0 60 c) 1.00 d) 1, , 17, 184 / 4 46 kg Opgave 6. fodermidler til forskellige priser blandes således: 10 kg á, kr./kg 00 kg á 1,1 kr./kg Beregn gennemsnitsprisen pr. kg. Opgave 6. Søren vejer Per vejer Jens vejer Richard vejer Hvad er kalvenes gns. vægt? 60 kg 8 kg 7 kg 10 kg Beregn de fire personers gns. vægt: 16 / 4 79 kg Opgave 6. 0 slagtesvin vejer i alt.910 kg. Hvad er grisenes gns. vægt: (10 x,) + (00 x 1,1) 1.06,0 1.06,0 / 60 1,6 kr/kg Opgave 6.6 I løbet af en uge har 40 søer faret: 1 so har fået grise søer har hver fået 9 grise 8 søer har hver fået 11 grise søer har hver fået 10 grise 1 søer har hver fået 1 grise 8 søer har hver fået 14 grise Hvor mange grise har søerne fået i gns.?.910 / 0 97,0 kg De 40 søer har i alt fået 477 grise 477 / 40 11,9 grise/so 41

37 4 6. Gennemsnit Opgave 6.7 Opgave 6.9 En landmand har hvedemarker med forskelligt areal og udbytte. En malkebesætning har i løbet af 4 dage givet kg mælk i alt. Mark nr. Areal Udbytte 1 4 ha 60 hkg/ha 8 ha 7 hkg/ha 8 ha 90 hkg/ha Beregn gns. udbyttet i hkg/ha for hvedemarkerne: 4 x hkg 8 x hkg 8 x hkg I alt 1.60 hkg 1.60 / ( ) 78 hkg Opgave 6.8 a) Hvor mange kg mælk yder besætningen pr. dag? / 4.47, kg b) Besætningen er på 11 køer, hvor stor er køernes gns. ydelse?.47, / 11 1, kg Opgave 6.10 Et slagtesvin vejede 0 kg ved indsættelse i slagtesvinestalden og 98 kg ved slagtning dage senere. a) Beregn den gns. daglige tilvækst i gram/dag: En tyrekalv vejede kg ved fødsel, 0 dage senere vejede den 0 kg. a) Hvor mange kg tilvækst har kalven haft i alt? 0-7 kg b) Beregn den gns. tilvækst i gram pr. dag: 7 kg x 1. g/kg 1. g 0 dage (98-0) / 0,78 kg 780 g Slagtesvinet har i alt optaget 14, FEsv. b) Beregn det gns. foderforbrug i FEsv/kg tilvækst: 14, / (98-0),7 FEsv Opgave 6.11 Indholdet i en fodervogn udfodres ved hjælp af en elmotor. Et læs raspede roer tømmes på 110 sekunder. Hvor mange kg udfodres der pr. sek., når fodervognen rummer 49 kg? 49 / 110,9 kg/sek

38 m Formel Kørt afstand (m) x.6 Tid (sek.) Opgave Gennemsnit -Afmærk m - noter den tid, det tager at køre afstanden COLOR TIPS km/t Opgave Eksempel km /h a l/h l/min % ydelse: Juster trykket igen % Skiftfor dyse eller fremkøringshastighed) Beregn(Alternativt: gns. ydelserne nedenstående målin Hvis ydelsen er steget % ger, og beregn gns. + % og mere end 10% fra 1 0gns. - %. Hvis nogle dyser De partier blandes. Beregn den gennemsnittabel værdien: Skift skal skiftes, markeres det 6 alle dyser. bar lige spireprocent: Ved kontrolmåling af dyseydelsen påsprøjtehastigheden en market km/t frøfirma modtager0 partier 10 sukkeroefrø, 1. Hvis det tager 0 sek. at køre m, er 7, sprøjte skal gns. ydelsen beregnes, og hvis som har forskellig spireevne:.6 nogle dyser afviger meredysens end % fra gns. Kontroller ydelse Parti Kg Spireevne Hvis den aktuelle ydelse ikke svarer til den ønskede ydelsen, skal de udskiftes med et kryds over den afvigende måling x , kg 4 b ar 1 SI ISO Ydelse pr. min for dyse nr..6 x 91.98,7 kg gns. + % - % x 87 Dyseflow 4.406, kg 0,87 0,79 0,80 0,80 0,90 x 0,80 0,8 denne tabel bruges til at vælge den flowmængd Hvis vandmængde og sprøjtehastighed kendes, kan I alt valgt ud 9.70,80 kg som 0,0 dysen0,60 kræver. (liter/min) fra nedenstående tabel kan således brug 0,8Dysens 0,61flowmængde 0, 0,6x 0, sammen med dysetabellerne på de følgende sider for valg af korrekt dyse. 0,91 0,84 0,8 0,90 0,88 0,9 km/t 01,0 7 1,6 1,0 1,0 0, 4 0, 1,0, 1,40 1,x 1,4x 1,0 1,0 0,1 0,1 0,4 6 0, 0,8 0,0 1,00 1,007 1,10 1,10 0,91,00,44 1,10 0,8 8 0, 0,0 0,67 9 0,8 0,6 0,7 0,4 10 0,1 0,6 0,8 1 0, 0,0 0,7 1,00 0,1 0,6byg0,94 1, I en silo 1 blandes 80 hkg med 14 % 0 0,4 0,8 1, 1,67 1,1 1, Opgave 6.1 og 0 hkg byg med 1 % vand. 0,84 1 1,14 0,1 0,4 1,6 0, 0,6 1,00 0,7 0,8 0,94 1,04 1, 1,6 vand,08 Ved hjælp af dette skema og formlen beregnes det gennemsnitlige vandindhold: Kg vare % vand I alt Udregning x x 1 kg vand kg vare 10 0,8 0,0 0,6 0,7 0,88 1,00 1,1 1, 1,0 1,88,0 Opgave 6.1 Kg vand ,4 % 40 1,1 1,0 1,88,,6,00,8,7 4,0 Beregn blandingens gennemsnitlige proteinindhold i %: 40 x 8 6 kg 1 x 1, kg (6 + 1,) x 11,7 % (40 + 1) Gennemsnitlige vandindhold 9.70,80 x l/ha 87,9 % (.0.06) ,44 0,0 0,6 0,7 0,88 1,00 0,8 0,67 0,8 1,00 1,17 1, 0,7 0,8 1,04 1, 1,46 1,67 0,88 1,00 1, 1,0 1,7,00 1,0 1,17 1,46 1,7,04, 1,17 1, 1,67,00,,67 1,0 1,88,,6,00 1,1 fodermidler blandes: 1,46 1,67,08,0,9, 1,7,00,0,00,0 4,00 40 kg,1 foder,7 med 8 % protein,19,0 4,8,00,9, 1 kg4,17 foder,00 med % protein 00 1, 1,67,08,0,9,,7 4,17,00 0 1,8 1,8,9,7,1,67 4,1 4,8

Matematik i landbruget

Matematik i landbruget Opgavehæfte Matematik i landbruget Ole Ebbesen 1. Regneregler 7 1. Regneregler Opgave 1.1 Afrund tal til decimaler: a) 1,568 1,57 b) 0,45 0, Opgave 1.4 I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN

HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN HESTEBØNNER PÅ SVINEBEDRIFTEN Else Vils, SEGES Videncenter for Svineproduktion Jon Birger Pedersen, SEGES Planter & Miljø Kongres for Svineproducenter Herning d. 21-10-2015 Støttet af Svineafgiftsfonden

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Generelle forudsætninger for sohold

Generelle forudsætninger for sohold Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning.

14. Investering. Opgave Kapitalindvindingsfaktor. A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. 126 14. Investering Opgave 14.1. Kapitalindvindingsfaktor A) Find kapitalindvindingsfaktoren ved tabelopslag og beregning. Levetid Rente Kapitalindvindingsfaktor Tabelopslag Beregnet 3 5 % 36,72 36,71

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat8 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1 Potensfunktioner Potensfunktioner... Opgaver... 8 Side Potensfunktioner Funktioner der kan skrives på formen y a = b kaldes potensfunktioner. Her er nogle eksempler på potensfunktioner: y = y = y = - y

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Oversigt, forhold Fodersammensætning og foderforbrug Foderblanding: FEsv pr kg tørstof, dvs. fordøjelighed Højt/lavt

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger.

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger. Matematik for malere praktikopgaver 3 Tilhører: Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger 2 Indhold: Tegneopgave... side 4 Ligninger... side 8 Areal...

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Teknisk. Matematik FACITLISTE. Preben Madsen. 4. udgave

Teknisk. Matematik FACITLISTE. Preben Madsen. 4. udgave Teknisk Preben Madsen Matematik 4. udgave FACITLISTE Indhold TAL OG ALGEBRA... LIGNINGER OG ULIGHEDER... GEOMETRI... 4 TRIGONOMETRI... 5 CIRKLEN... 5 6 OVERFLADER UDFOLDNINGER... 5 7 RUMFANG... 8 8 ANALYTISK

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat7 Noter: Kompetencemål efter 9. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Juli 2017 Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

Du kan lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet.

Du kan lægge det samme tal til eller trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet. Ligninger 10 10 m02-01.cdr Et ligningssystem kan sammenlignes med en skålvægt i ligevægt. Vægten af lodderne på den ene vægtskål skal være lig med vægten af lodderne på den anden vægtskål. + og Du kan

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 syge Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1365 + 478 = 2. 912 642 = 3. 13 45 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 0,9 15. 98,1 4. 860 : 4 = Løs ligningen 5. x - 2 = 68 x = 6. 4x + 5

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 NOTAT NR. 1433 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer?

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? 35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? Projektchef Gunner Sørensen, Dansk Svineproduktion og seniorforsker Peter Theil, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 3 Ligninger & formler 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang,f ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st f f ( ),8 0 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st Funktion, forskrift, definitionsmångde Find forskrift StÇrste og mindste vårdi

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat6 Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011 NOTAT NR. 1212 Landsgennemsnittet for produktivitet i svineproduktionen 2011 viser, at der er en jævn fremgang på ca. 0,7 fravænnet gris pr. årsso.

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP

Kernemajs i praksis. Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Kernemajs i praksis Kongres for Svineproducenter, Herning d. 24. oktober Ved svineproducent Torben Heisel, Rødekro, og projektchef Else Vils, VSP Indhold Mulige udbytter i kernemajs i Danmark Ensilering

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

Facitliste til MAT X Grundbog

Facitliste til MAT X Grundbog Facitliste til MAT X Grundbog Foreløbig udgave Det er tanken der tæller A Formlen bliver l + b, når l og b er i uforkortet stand. B Ingen løsningsforslag. C Ved addition fås det samme facit. Ved multiplikation

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet!

Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet! Sådan sparede jeg 0,5 mill. på foderet! Jan Houe, Ginnerupgård, Hurup Tlf. 21743355. E-mail: houe@privat.dk Mogens Bækgaard Tlf. 40884890. E-mail: mgb@midtsvin.dk Hovedejendommen Besætning og markbrug

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

UDNYT POTENTIALET OG KAPACITETEN I FARESTALDEN DE SMÅ GRISE SKAL REDDES ØKONOMI VED MÆLKEKOP-ANLÆG

UDNYT POTENTIALET OG KAPACITETEN I FARESTALDEN DE SMÅ GRISE SKAL REDDES ØKONOMI VED MÆLKEKOP-ANLÆG UDNYT POTENTIALET OG KAPACITETEN I FARESTALDEN DE SMÅ GRISE SKAL REDDES ØKONOMI VED MÆLKEKOP-ANLÆG Marie Louise Pedersen og Flemming Thorup, HusdyrInnovation SO-SEMINAR Fredericia 30. marts 2017 Pattegrisedødelighed,

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK?

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? Thomas Sønderby Bruun, seniorprojektleder, Team Fodereffektivitet Anja Varmløse Strathe, Ph.D.-studerende, Københavns Universitet Kongres for svineproducenter

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning

SEGES P/S seges.dk HVORFOR HESTEBØNNER EMNER UDVALGTE NÆRINGSSTOFFER. Politik, miljø, afsætning HVORFOR HESTEBØNNER Politik, miljø, afsætning FODRING MED HESTEBØNNER Else Vils, SEGES, Videncenter for Svineproduktion Studiegruppe fra Kbh.s Universitet Seges d. 02-03-2016 Nye sorter, bedre udbytter

Læs mere