DOLCETA Online forbrugerinformation og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOLCETA Online forbrugerinformation og uddannelse"

Transkript

1

2 »» DOLCETA Online forbrugerinformation og uddannelse Dolceta er web-baseret forbrugerinformation og et undervisningsværktøj, der primært henvender sig til grundskolen, skolens ældste klassetrin, voksenundervisning og lignende. På kan lærere finde undervisningsplaner og undervisningsmaterialer, der kan hjælpe med at vække elevernes interesse for reklamernes rolle i vores samfund, deres rettigheder når ting, de lige har købt, går i stykker, eller hvordan man lægger og overholder et budget. I 2011 vil Dolceta have følgende sektioner: Forbrugerrettigheder Finansielle tjenesteydelser og finansiel forståelse Produktsikkerhed Tjenester af almen interesse Bæredygtigt forbrug Fødevaresikkerhed og sund livsstil Informationen og undervisningsindholdet tilpasses den nationale kontekst i de 27 EU-lande og udgives på alle nationalsprog. Materialer henvendt til undervisere er samlet under Lærerens side på

3 Kære lærere, Skolekode: DK -... Skolens navn: Formålet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan EU-kalenderen er blevet brugt på din skole og i dit klasseværelse, og hvad du synes, vi kan gøre bedre næste år. Dine inputs er meget vigtige; vi takker dig på forhånd for at udfylde og returnere skemaet før 31. marts Bemærk venligst, at de lærere, der har udfyldt og returneret dette spørgeskema, vil få fortrinsret, når næste års kalender skal fordeles. Du kan udfylde spørgeskemaet online på: Alternativt kan du udfylde dette ark og sende det til: Europe Direct Informationscenter Odense, Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Om dig: Hvilke(t) fag underviser du i? (Vælg venligst alle, der passer på dit job) Litteratur Fremmedsprog Geografi Personlig og social udvikling Matematik Økonomi/handelsstudier Naturvidenskab Historie Sundhed/ernæring Religion/filosofi q Andet (uddyb venligst:...) Hvilken alder har de elever, du oftest har anvendt kalenderen sammen med? q 13 q 14 q 15 q 16 q 17 q 18 q Andet (uddyb venligst:...) Om kalenderen: Hvad er grunden til, at du benytter EU-kalenderen som undervisningsmateriale? (vælg alle der passer) Jeg fik besked på at benytte den Det er et værktøj af høj kvalitet Nogle af emnerne er særligt relevante for min undervisning Nogle af emnerne interesserer mig personligt Hvor ofte planlægger du at benytte kalenderen som kilde i din undervisning q Slet ikke q En eller to gange q Hvert kvartal q Månedligt q Ugentligt Hvordan reagerer flertallet af dine elever på kalenderen? q Interesserede q Uinteresserede q Neutrale Hvilken del af kalenderen er mest brugbar for din undervisning? (Vælg én) Om EU Mit helbred, min sikkerhed Min uddannelse, min fremtid Mit miljø Mine rettigheder, mine valg Udenfor vore grænser Lærernes spørgeskema 1

4 Har kalenderen bidraget til en bedre forståelse af den Europæiske Union: Ja Nej For dig: q q For dine elever: q q Kunne du forestille dig at modtage kalenderen næste år? q Ja q Nej Ville en elektronisk udgave af kalenderen være en mulighed i stedet for en papirudgave? (PDF-filer, der kan læses på skærmen eller et andet format, der kan benyttes på håndholdte enheder) Ja Nej For dig: q q For dine elever: q q Om denne Lærervejledning: Hvad kan du bedst lide? Quizzer Spil/aktiviteter Oplæg til klassediskussioner Hvor mange af aktiviteterne i denne vejledning planlægger du at udføre i løbet af et skoleår? q Ingen q 1-2 q 3-5 q Mere end 5 Fortæl os venligst, hvilke aktiviteter du kan lide og ikke kan lide. Marker dine tre favoritter med tallet 1 og de tre du finder mindst brugbare med tallet Den Europæiske Union... Energi... EUs medlemslande... Udvikling... Finansiel forståelse... At vælge en karriere... Budgetlægning... Innovation og regional udvikling... Konkurrencedygtighed... En sund livsstil... Diskrimination og online sociale netværk Vil det være i orden med dig at blive kontaktet af Europa-Kommissionens services for at give uddybende kommentarer til EU-kalenderen? Europa-Kommissionen har iværksat en ekstern evaluering af EU-kalenderen. Resultaterne af denne evaluering vil danne baggrund for fremtidige beslutninger i forbindelse med projektet. Dine kommentarer er derfor meget vigtige. q Ja q Nej Hvis ja, udfyld venligst din adresse:... Yderligere kommentarer?... 2

5 »» Velkommen Denne Lærervejledning foreslår aktiviteter baseret på det tekster, der findes i 2011/2012-udgaven af EUkalenderen. Aktiviteterne kan passes sammen med emner som medborgerskab, information, kommunikation og teknologi, handelsstudier. Økonomi, mediekundskab, personlig og social uddannelse m.m. Teksterne udfordrer en række evner hos eleverne, som f.eks. kritisk stillingtagen, kommunikation og debat, problemløsning og samarbejde. Når du orienterer dig i kalenderen, er det en god idé at undersøge nogle af emnerne nærmere ved hjælp af de hjemmesider, vi henviser til nederst på siderne efter de fleste tekster. Opgavearkene er designet, så du let kan fotokopiere og uddele dem til eleverne. Hver sektion henviser til relevant læsning i elevernes kalender. Vi foreslår, at lærerne opfordrer eleverne til at læse teksterne kritisk og, hvis det er nødvendigt, at læse mere via andre kilder, som for eksempel de anbefalede hjemmesider om de forskellige emner. Emnet om fordomme er et, som eleverne som forbrugere og fremtidige beslutningstagere bør forholde sig til dagligt. Vi håber, at denne guide vil være til gavn for dig, og vi ser frem til at høre din mening om denne og kalenderen så derfor beder vi dig udfylde og returnere det spørgeskema, du finder på side 1! Redaktionen Dette materiale er finansieret af Europa-Kommissionen og produceres af Generation Europe Foundation, leverandør af EU-kalenderen, i samarbejde med Europe Direct Informationscenter Odense, Odense Centralbibliotek. Materialet er under Europa- Kommissionens tilsyn. Indholdsforteglensee Lærernes spørgeskema...1 Introduction...3 Den Europæiske Union...4 EUs medlemslande...7 Finansiel forståelse...10 Budgetlægning...13 Konkurrencedygtighed...15 Diskrimination og online sociale netværk...17 Energi...19 Udvikling...22 Valg af karriere...25 Innovation og regional udvikling...29 En sund livsstil

6 »» Den Europæiske Union Formål: Nøgleord: Lektion: Links til læseplan: Færdigheder: Læsning: At teste elevernes viden om Den Europæiske Union (EU) og at opfordre eleverne til at tænke over forholdet mellem deres land og EU samt, hvordan EU har betydning for deres hverdag. Den Europæiske Union, aktuelle emner Læsning, opgaveark, research og diskussion Medborgerskab, samfundsfag, historie Viden, forståelse og fortolkning Siderne Landeprofiler af de 27 EU-medlemslande i begyndelsen af kalenderen + siderne 4-5, 8-10, 11, 12-13, 18-19, og Foreslåede aktiviteter Læsning Eleverne læser de ovennævnte tekster. Opgavearket Opgavearket er en quiz designet til at teste elevernes viden og forståelse af indholdet i teksterne. Svarene til spørgsmålene og en kort forklaring findes nedenfor. Hjemmeopgave og diskussion Som hjemmeopgave beder læreren eleverne om at lede efter vigtige overskrifter inden for de sidste syv dage og skrive de vigtigste emner ned. I klasseværelset gennemgår læreren sammen med eleverne de emner, som eleverne har fundet i nyhederne og skriver dem op på tavlen. Emnerne kan f.eks. være: Internetkriminalitet Lokale voldsepisoder Naturkatastrofer Bortførelser Terrorisme Væbnede konflikter Sager om produktsikkerhed Den økonomiske krise Arbejdsløshed Strejker Miljømæssige bekymringer Læreren diskuterer derefter disse emner med eleverne med sammenhæng til: At identificere emner som nationale regeringer skulle være i stand til at håndtere selv (nationale emner) De emner som nationale regeringer kan klare selv, men som kan løses bedre ved at arbejde sammen med andre regeringer (komplekse emner) De emner som nationale regeringer ikke kan klare alene (internationale emner) 4

7 Research Som research-opgave deler læreren klassen op i grupper af fire elever. Hver gruppe gives et komplekst eller internationalt emne at undersøge. Gruppen skal give en fem minutters præsentation af emnet for klassen, som dækker: En definition af emnet og hvordan det opleves i deres land og andre lande; Målene for deres nationale regering, når problemet skal håndteres; Organisationer, som berører disse emner (Den Europæiske Union, FN, OECD, Røde Kors...) Den nuværende situation. Konklusion Konkluderende kan læreren få diskussionen til at rumme Den Europæiske Union og dens rolle i eleverne hverdag: Den Europæiske Union blev oprettet efter Anden Verdenskrig for at forhindre konflikt mellem de europæiske lande. Den er nu aktiv på mange områder inklusiv forbrugerbeskyttelse, miljø, forskning, international handel, udenrigspolitik, udviklingsstøtte og retsområdet. Føler eleverne, at det er til gavn for samfundet og/ eller for deres hverdag? Mediernes billede af EU: Giver mediernes dækning af Den Europæiske Union et ordentligt billede af regeringens involvering i EUs aktiviteter? Svar til opgavearket EUROPA > Lærerværelset Sæt sammen A-b; B-c; C-d; D-e; E-a Multiple Choice 1. Hvor mange regioner er der i Den Europæiske Union? b Hvad er EUs årlige budget? a. ca 140 milliarder Euro 3. Hvor mange EU-kommissærer er der? b Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? c Hvor mange lande er der i Den Europæiske Union? b. 27 Sandt/falsk 1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges af de nationale regeringer. Falsk. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte af EUs borgere. 2. Den Europæiske Union hed tidligere Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Sandt. Det blev omdøbt i Hvis en national lov og en EU-lov er i modstrid med hinanden, har EF-domstolen det sidste ord i den sag. Sandt. Dette sikrer, at love, der er vedtaget på EU-niveau, anvendes ens i alle 27 medlemslande. 4. Den sidste udvidelse af EU fandt sted i Falsk. Rumænien og Bulgarien blev optaget i Alle beslutninger i EU skal vedtages enstemmigt. Falsk. Simpelt flertal bruges i de fleste sager. Enstemmige vedtagelser bruges kun i de mest følsomme sager. 5

8 Opgaveark Den Europæiske Union Sæt sammen A. Europa-Kommissionen a. Er ikke en institution under EU B. Europa-Parlamentet b. Repræsenterer den almindelige europæers interesse. Kan foreslå nye love. C. Det Europæiske Råd c. Repræsenterer folket i EU. Kan ændre og samstemme nye lovforslag. D. Rådet for Den Europæiske Union d. Det politiske lederskab af EU. E. Europarådet e. Repræsenterer EU-medlemslandene. Kan ændre og samstemme nye lovforslag. Multiple Choice 1. Hvor mange regioner er der i Den Europæiske Union? a. 140 b. 271 c Hvad er EUs årlige budget? a. ca 140 milliarder Euro b. ca 271 milliarder Euro c. ca 736 milliarder Euro 3. Hvor mange EU-kommissærer er der? a. 15 b. 27 c Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? a. 140 b. 271 c Hvor mange lande er der i Den Europæiske Union? a. 15 b. 27 c. 33 Sandt/falsk Sandt Falsk 1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges af de nationale regeringer. q q 2. Den Europæiske Union hed tidligere Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. q q 3. Hvis en national lov og en EU-lov er i modstrid med hinanden, har EF-domstolen det sidste ord i den sag. q q 4. Den sidste udvidelse af EU fandt sted i q q 5. Alle beslutninger i EU skal vedtages enstemmigt. q q 6

9 »» EUs medlemslande Formål: Nøgleord: Lektion: Pensum: Færdigheder: Læsning: At opfordre de unge til at udforske andre EU-nationaliteter og sammenholde deres nye viden med evt. fordomme. At kigge på hvor fordomme kommer fra, og hvad de betyder. Fordomme, kulturel forståelse, EU Research, præsentation, diskussion Samfundsfag, geografi Research, analyse, selvindsigt Siderne Landeprofiler af de 27 EU-medlemslande i begyndelsen af kalenderen + side 4-5 Foreslåede aktiviteter Arbejdsark Læreren tildeler hver elev (eller gruppe af elever) et land at kigge nærmere på. Dette kan gøres ved at klippe kortene på næste side ud, putte dem i en boks, og bede eleverne om at trække et kort. Eleverne skal så identificere, hvilket land, de har fået, og udfylde den øverste halvdel af arbejdsarket med viden og ideer de allerede har om deres tildelte land. Hjemmearbejde Derefter skal eleverne besvare spørgsmålene på den nederste del af arbejdsarket. Der er både tekniske spørgsmål, hvor svarene kan findes i EU-kalenderen, og spørgsmål, hvor de kan søge på internettet. Eleverne skal også lede efter nyheder fra deres land i pressen. Det kan både være den lokale og nationale presse eller, hvis sproget tillader det, pressen i det pågældende land, og nedskrive de vigtigste emner. Sluttelig skal eleverne reflektere over, hvad de har lært. Diskussion Derefter kan læreren vælge at starte en diskussion på klasseniveau. Spørgsmål kunne fx være: Hvor meget vidste du om landet inden vi begyndte med øvelserne? Hvor havde du din viden fra? (Rygter? Venner og familie? Udlandsbesøg? Medier?) Viste den viden og de idéer du havde da du påbegyndte øvelsen sig at være korrekte da du lærte landet bedre at kende? Hvilke fordomme tror du andre europæere har om danskere? Er de korrekte og fair? Er sådanne fordomme en god eller dårlig ting? Hvorfor/hvorfor ikke? Synes du det er vigtigt for unge mennesker at vide mere om andre EU-lande? Hvis ja, hvordan tror du så dette bedst kunne gøres? 7

10 8

11 Arbejdsark EU-landene Land:... Del I: Hvad ved du allerede? Skriv nedenfor i stikordsform de nøgleord du tænker på, når du tænker på dit land. De kan have at gøre med geografi, kultur, økonomi, befolkningen, historie, eller aktuelle nyheder... Del II: Find mere information undersøg og udfyld nedenstående. Hovedstad:... Sprog:... Nabolande:... Indbyggertal:... BNP (i PPS):... EU-ranking af BNP:... EU-medlem siden:... Del III: Hvad sker der Den næste opgave går ud på at finde ud af mere om livet i landet. Du kan kigge efter historier i den lokale eller nationale presse eller, hvis du kan sproget, i dit lands presse. Nedenfor kan du skrive de vigtigste emner, samt en kort opsummering af de vigtigste nyhedshistorier Del IV: Hvad har du lært? Tænk over de nøgleord du skrev i del 1, og hvordan de passer med det, du nu har lært. Var dine nøgleord korrekte? Hvorfor/hvorfor ikke?... Havde du nok nøgleord eller ville du have tilføjet nogle? Hvilke?... Tror du at livet i det land du har undersøgt er meget anderledes end i Danmark? På hvilke måder eller hvorfor ikke? 9

12 »» Finansiel forståelse Mål: Nøgleord: Lektion: Links til læseplan: Færdigheder: At teste elevernes forståelse af at låne penge og optage gæld. Gæld, at låne penge Læsning, stikordskort, diskussion Handelsstudier, Økonomi Ordforråd, analyse Læsning: Siderne Foreslåede aktiviteter Stikordskortene på næste side bør kopieres på kraftigt papir. Læsning Eleverne bør læse de tekster i kalenderen, der er nævnt ovenfor. Stikordskort Stikordskortene kan anvendes til at teste elevernes forståelse for forskellige nøglebegreber omkring gæld, enten i små grupper eller på klasseplan: Den ene person viser den ene side af kortet (enten ordet eller definitionen) til den anden, som så skal gætte, hvad der står på den anden side. Læreren kan også lave flere stikordskort. Diskussion Derefter kan læreren gennemgå de forskellige måder, man kan få kredit på: Et overtræk (bevilliget eller ej), kredit- og butikskort, banklån samt private lån fra venner eller familie. Derefter kan læreren diskutere med eleverne: Hvilken slags kredit der er dyrest? Hvilken slags kredit der bør anvendes i hvilke situationer? Om det er bedre at låne fra venner end fra en finansiel institution, såsom en bank. Hvorfor/hvorfor ikke? 10

13 Stikordskort Finansiel forståelse Rente Hovedstol ÅOP Overtræk Kreditkort Udlånsrente Kredithistorie Tidlig tilbagebetaling Kreditmaks At forsømme betalingen 11

14 Det pengebeløb, der lånes Det, det koster at låne penge At hæve flere penge fra din konto, end du har til rådighed Udtryk for, hvor meget en kreditaftale koster dig årligt, inklusive renter og andre eventuelle afgifter Årlig procentdel af lånt beløb. 3 % udlånsrente af lån på 100 euro = 3 euro i udlånsrente/året Kort der bruges til at betale med. Pengene betales tilbage månedligt At betale gæld tilbage før den aftalte tilbagebetalingstid. Långiveren kan kræve kompensation Oversigt over dine tidligere låneansøgninger, lån og tilbagebetalinger af lån Når man ikke betaler tilbage som aftalt Det maksimale beløb, du kan låne efter aftale 12

15 »» Budgetlægning Mål: Nøgleord: Lektion: Links til læseplan: Færdigheder: At hjælpe eleverne med at forstå emner, der har med økonomiske prioriteringer at gøre Budget, planlægning af økonomi, prioriteringer Opgaveark, Diskussion Personlig og social uddannelse, handelsstudier/økonomi, medborgerskab Talforståelse, problemløsning Læsning: Siderne Foreslåede aktiviteter Diskussion Læreren bør starte timen med at skrive ordene Byens budget på tavlen og bede eleverne om at skrive alt det, de tror, skal betales via deres bys budget (services, faciliteter, hjælpemidler). Opgaveark Læreren kan herefter bede eleverne udfylde opgavearket. Opgavearket giver et simpelt billede af de forskellige krav, der kan stilles til en bys budget. Eleverne bedes herefter om at vælge de ting, de synes skal finansieres af budgettet. Når eleverne har udfyldt opgavearket, gennemgår læreren listen, og beder eleverne om at række hånden op for hver mulighed, de har valgt. Hvis flertallet af eleverne har valgt en ting, sættes tingen på klassens budget. Diskussion Herefter tjekker læreren, om klassens samlede ønsker går over 100. Hvis det er tilfældet, kan man starte en diskussion om, hvordan man får budgettet ned til 100. (Hvis det samlede antal ønsker er under 100, kan der vælges en ekstra ting, eller klassen kan vælge at beholde restbeløbet som opsparing). Alternativt kan læreren få eleverne til at efterligne budgetforhandlinger: klassen deles som et byråd og i afdelinger (skoleafdeling, socialafdelingen osv.). Afdelingerne skal forsvare deres prioriterede budgetniveau for deres egen afdeling og kan også vælge at slå sig sammen med andre afdelinger for at forsvare deres kombinerede budgetprioriteter. Efter alle er blevet hørt, stemmer byrådet om det endelige budget. Læreren starter herefter en diskussion om det endelige budget. Spørgsmålene til diskussion kan være: Var der svære beslutninger, der skulle træffes? Hvor mange af eleverne er utilfredse med det endelige resultat? Er det normalt eller fair, at nogle mennesker kan være utilfredse med resultatet? Hvordan forestiller eleverne sig, at disse beslutninger tages af det rigtige byråd? Konklusion Afsluttende spørger læreren eleverne om, på hvilke områder de tror, man også skal træffe sådanne beslutninger (f.eks. familiebudget, skolebudget, det nationale budget...). Den ovennævnte tekst kan gives for som læsning; og en efterfølgende diskussion om, hvad eleverne synes om den måde, hvorpå EUs budget bruges kan være en mulighed. 13

16 Opgaveark Budgetlægning Du er medlem af dit byråd; dit job er at sætte et budget for næste års økonomi. Nedenfor er en liste over ting, der kan finansieres. Vælg de emner, du synes, skal inkluderes i budgettet, og skriv prisen på linjen. Dine valg bør afspejle, hvad du synes, er vigtigt for byen men sørg for, at det samlede beløb ikke overgår 100! Pris Valgt Omkostning Uddannelse Tilbyde obligatorisk undervisning 10 Voksen- og efteruddannelse 5 Universitet 20 Politi Udrykningskøretøjer 10 Regelmæssige patruljer i nærområdet 20 Miljø Affaldsindsamling 10 Genbrugsservice 10 Grønne områder og legepladser 5 Hjælpe lokale virksomheder med at forurene mindre 10 Sundhed Lokale klinikker 15 Lokale hospitaler 30 Sportscentre 15 Transport Offentlige busser 10 En togstation 10 Vedligeholdelse af vejene 5 Sikkerhed på vejene 5 Sociale services Lokale børnehaver 10 Hjælp til de ældre 10 Hjælp til de hjemløse 5 Andet Penge til rent vand i en by I et udviklingsland 5 DIT SAMLEDE BELØB (maks. 100) 14

17 »» Konkurrencedygtighed Mål: Nøgleord: Lektion: Links til læseplan: Færdigheder: At hjælpe eleverne med at forstå betydningen af konkurrencedygtighed og begrebets relevans for det fælles marked. Konkurrencedygtighed, indre marked, fælles marked, innovation Læsning, diskussion, simulation, diskussion, opfølgende aktivitet Handelsstudier, Økonomi Forståelse, analyse Læsning: Siderne 14-17, 29, og Foreslåede aktiviteter Læsning og opgaveark Læreren bør bede eleverne læse de ovennævnte tekster. Diskussion Læreren skriver herefter følgende definition på tavlen: Konkurrencedygtighed: Evnen til at sælge sine produkter og diskuterer herefter med klassen hvad, der gør et produkt konkurrencedygtigt. Mulige svar inkluderer prisen på produktet, kvaliteten, dets nyskabende egenskaber (specielt, nyt, kan noget ekstra), dets kvaliteter (den tilknyttede markedsføring, miljøvenlighed, at der ikke er testet på dyr, at det benyttes af berømte mennesker, børnesikring m.m.) Simulation Læreren påbegynder herefter en meget forenklet efterligning af det fælles marked med eleverne. Klassen deles ind i to grupper: En gruppe repræsenterer LAND A, den anden gruppe er LAND B. Hver gruppe inddeles herefter igen i tre undergrupper: VIRKSOMHEDER, MYNDIGHEDER og ANSATTE/ FORBRUGERE. Ansatte/forbrugere og virksomheder fra hvert land modtager ti papirklips, som skal repræsentere penge. Virksomhederne i hvert land modtager fem ens blyanter. Virksomhedsgruppen fra Land A reklamerer med sin salgspris som 5 papirklips (pk), virksomheden i Land B reklamerer med prisen 7 papirklips (pk). 15

18 Grupperne skal herefter i gang med flere runder som følger: 1. Indkøb: Ansatte/forbrugere skal indkøbe en blyant. Fordi de er på det fælles marked, kan de frit vælge mellem en blyant fra Land A (pris: 5 pk) og Land B (pris: 7 pk). Ansatte/forbrugere giver deres papirklips til den virksomhed, som de handler med og får blyanten retur. 2. Betalingsdag: Hver virksomhed betaler nu sine ansatte/forbrugere. Virksomhed A betaler sine ansatte 5 papirklips, Virksomhed B betaler sine ansatte 7 papirklips. Hvis en virksomhed går bankerot, lukker den og stopper sit salg af blyanter. Ansatte/forbrugere modtager to papirklips fra myndighederne i stedet for deres løn. 3. Skatter: Virksomhederne giver 3 papirklips til myndighederne. Denne cyklus gentages indtil en af myndigheds-grupperne er bankerot. Her spørger læreren klassen: Hvor er alle papirklipsene? Hvilke ansatte er bedst stillet? Både i forhold til at betale og i forhold til sikkerhed? Diskussion Efter dette kan læreren diskutere øvelsen med klassen: I øvelsen gik det mindst konkurrencedygtige firma bankerot, og landets myndigheder også. Er dette et helt usandt og forsimplet billede, eller afspejler det i nogen udstrækning sandheden? Hvordan ville øvelsen have endt, hvis forbrugerne ikke kunne købe blyanter fra et andet land? Ville det have været en god ting? Hvad kan beslutningstagerne gøre, hvis de går bankerot? De kan låne penge (op til et vist punkt!); De kan reducere betalinger; De kan trykke flere penge men ikke, hvis de er tilknyttet Euroen (og det vil også have en risiko, f.eks. inflation) Hvad kan firmaer gøre for at blive mere konkurrencedygtige? Reducere deres omkostninger til ansatte; Investere i mere effektive maskiner; Udvikle og innovere. Valgfri opfølgende aktivitet Som afslutning kan læreren også give en stil for, hvor det følgende spørgsmål berøres: Innovation er nøglen til konkurrencedygtighed. Derfor skal virksomhederne hele tiden sælge nye produkter, som markedsfører som et must have overfor forbrugerne. Kan dette forenes med tanken om bæredygtigt forbrug? Hvorfor eller hvorfor ikke? 16

19 »» Diskrimination og online sociale netværk Formål: Nøgleord: Lektion: Links til læseplan: Færdigheder: At få eleverne til at overveje former for diskrimination og hvilken rolle det spiller i den måde, hvorpå de skaber deres identitet. Forskellighed, diskrimination, identitet, online netværk Diskussion, opgaveark, essay Medborgerskab, Social- og sundhedslære Diskussion, sammenligning, analyse inklusiv selv-analyse Læsning: Siderne og Foreslåede aktiviteter Diskussion Læreren starter denne aktivitet med at diskutere med eleverne omkring deres reaktioner, når de konfronteres med mennesker, som er anderledes : som klæder sig anderledes, taler anderledes, har en anden hudfarve, en anden nationalitet, en anden etnisk baggrund, en anden religion, et fysisk handicap osv. Læreren skriver forskelle og associerede reaktioner på tavlen (læreren kan også vælge at lade eleverne skiftes til at skrive på tavlen). Herefter beder læreren eleverne om at analysere disse reaktioner: hvilke anderledes måder at være på medfører de mest negative reaktioner? Hvilke anderledes måder at være på medfører de mest positive reaktioner? Hvorfor oplever man disse forskellige reaktioner? (Divergerende kendskab til hver forskel? Måske spiller frygten for det ukendte en rolle?) Opgaveark Læreren skriver de seks kendetegn som associeres med diskrimination på tavlen og sikrer sig, at eleverne ved, hvad de hver især betyder: RACE ELLER ETNISK OPRINDELSE KØN RELIGION ELLER OVERBEVISNING HANDICAP ALDER SEKSUEL ORIENTERING. Eleverne skal herefter udfylde opgavearket, som har til formål at vise hvordan eleverne definerer sig selv på nettet, og om dette er forskelligt fra den måde, de er i virkeligheden. Note: Da Opgavearkene kræver personlig information, anbefaler vi, at lærerne gør det klart for eleverne, at arkene ikke bliver indsamlet, men er ment som en hjælp til eleverne, således at de kan gennemtænke forhold, der er relateret til diskrimination og online sociale netværk. Konklusion Som afslutning kan læreren bede eleverne om at skrive et essay på baggrund af de følgende udtalelser: Online kan folk skjule deres forskelligheder. Online kan folk bedre vælge, hvem de vil snakke med. Essayet bør også omhandle emner som: Hvordan påvirker dette den online interaktion? Løser det eller går det uden om problemet med diskrimination? Føler eleverne at opfundne identiteter er bedre i nogle tilfælde? Føler eleverne, at online interaktion er tættere på et bedre samfund, end det virkelige samfund? 17

20 Opgaveark Diskrimination og sociale netværk I den første kolonne skriver du, hvordan du definerer dig selv I forhold til de nævnte kendetegn. I den anden kolonne skriver du, hvordan du præsenterer dig (eller ville præsentere) dette kendetegn på i online profil. Kendetegn Definér dig selv Din online profil Race og etnisk oprindelse Køn Religion eller overbevisning Handicap Alder Seksuel orientering Andet (Skriv venligst) Passer din online profil med virkeligheden? q Ja q Nej Hvis ikke: Hvad er forskellene?... Hvorfor præsenterer du dig anderledes?... 18

21 »» Energi Mål: Nøgleord: Lektion: Links til læseplan: Færdigheder: At regne ud, hvor meget energi og hvor mange penge, der kan spares gennem simple energibesparende tiltag. Energi, besparelser, bæredygtigt forbrug Hjemmeopgave, opgaveark, læsning, diskussion, opfølgende aktivitet Naturvidenskab, matematik, Social- og sundhedslære Talkendskab, analyse Læsning: Siderne 52-53, 56-57, 58 og Foreslåede aktiviteter Opgaveark 1 Som hjemmearbejde bedes eleverne udfylde opgaveark 1. Formålet med dette opgaveark er at hjælpe eleverne med at beregne, hvor mange penge der bruges I deres hjem på lys, og de besparelser der kan opnås, hvis der skiftes til energisparepærer. Eleverne kan enten udfylde tabellen på opgavearket, eller selv skrive en tabel i en notesbog eller på computer. Note: Hvis eleverne allerede har energisparepærer hjemme, kan de udføre den omvendte opgave, f.eks. hvor meget de ville bruge, hvis de ikke havde sparepærer. Læsning Eleverne skal læse de foreslåede tekster ovenfor. Diskussion Efter opgaveark og læsning kan læreren starte en diskussion med klassen om de resultater, de er kommet frem til på opgavearket: Blev eleverne overraskede over de besparelser, der kan opnås? Hvor mange elever indregnede prisen på nye og dyrere pærer? Sparer man stadig penge, selv om prisen er højere? Hvilke andre simple måder er der at spare på, så elregningen bliver lavere? Hvordan vil eleverne udregne besparelserne? Opfølgende opgave Som en opfølgende aktivitet kan læreren uddele opgaveark 2 til eleverne. Det indeholder en liste over tips til bæredygtigt forbrug, som de måske kan sammenligne med deres handlemønstre i hverdagen og derefter udfylde. Læreren kan gennemgå listen sammen med eleverne, og spørge om nogen har yderligere tips, som de vil dele med klassen. 19

22 Opgaveark 1 Lyspærer Alt om energisparepærer: 1. Udfør en analyse af lyspærer hjemme Lav en liste over alle lyspærer I har derhjemme. Tjek, hvilke der er glødepærer (de pærer, hvor en glødetråd producerer lyset) eller halogenpærer. Udfyld én linje i skemaet for hver af disse pærer, I har; og angiv ud for hver, hvor mange watt den er på samt et gennemsnit af den tid, pæren er tændt hver dag. Brug et almindeligt stykke papir, hvid du mangler plads. Husk at tjekke udendørs lys også! Pærer Placering Antal watt Timer/dag Samlet energi brugt (watt-timer) TOTAL X = X = X = X = X = X = X = X = X = X = X = (A) 1 kilowatt-time = 1,000 watt-time Gang det totale (A) med 365 og divider det med 1,000, for at udregne det samlede antal kilowatt-timer (Kwt) forbrugt pr. år: Total (A) 1,000 x 365 = kwh/år (B) Prisen på elektricitet varierer, men det ligger gennemsnitligt på 2,00 kr. /kwh. Udregn prisen på lys pr. år ved at gange det samlede forbrug i Kwt med prisen pr. kwh: 2. Find ud af, hvor meget du kan spare (B) kwh/år x 2.00 kr. = (C) kr./år Energisparepærer bruger gennemsnitligt kun en tredjedel af den energi, som almindelige pærer bruger. Beregn din besparelse! Nyværende omkostninger: En tredjedel af omkostningerne Difference: (C-D) = (C) kr. (C) kr. 3 = (D) kr. kr. 20

23 Opgaveark 2 Andre måder at spare energi på Nedenfor er en liste over tips til bæredygtigt forbrug. Sæt kryds ud for gør allerede, vil gøre, vil ikke gøre. Du kan have listen med dig en hel dag, hvor du skriver alt det ned, du gør, og se om du kan skrive flere tips på listen og dele dem med klassen! Gør allerede Vil gøre Vil ikke gøre Personlig rengøring Brusebade bruger mindre energi til at opvarme vandet, end karbade gør. Luk for vandet, når du børster tænder. Lys Energisparepærer...sluk lyset, når du forlader et rum. Transport Tag cyklen, gå, brug offentlig transport... alt andet end bilen! Engangsting Brug svampe i stedet for køkkenrulle, glas i stedet for engangskopper, genbrug poser eller brug stofposer i stedet for plasticposer... Frokost Pak den i en genanvendelig boks. Frugt og grøntsager Spis sæsonvarer, der er dyrket lokalt Aftensmad Sæt den til optøning i køleskabet. Rester skal afkøles, før de sættes i køleskabet Rester Genbrug dem i stedet for at smide dem ud! Opvask Fyld håndvasken i stedet for at lade vandet løbe Opvarmning Sæt mindre varme på - tag en sweater på i stedet Affald Aflever plastic, metal, papir, pap og glas til genbrug Electroniske gadgets, fjernsyn og PCer SLUK DEM, i stedet for at lade dem stå på stand-by Shopping Spar på emballagen 21

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere