ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN?"

Transkript

1 ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN?

2 SORRY POWER IS OUT I USA har ma uder ivesteret i elettet. Atallet af fejl på ettet er mere ed fordoblet på to årtier, og op til e halv millio amerikaere oplever strøm afbrud hver dag. Skal vi have amerikaske tilstade?

3 4 DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? 5 VI VIL VÆRE ET EKSEMPEL TIL EFTERLEVELSE Eldistributørere har med stor stabilitet og effektivitet udfyldt deres rolle, som leveradører af e samfudskritisk ifrastruktur med e høj leverigssikkerhed. Dermed har det private ejerskab af distributiosettet vist sit værd i Damark. Vi har et distributioset i verdesklasse til strøm og vi er tilmed i de billige ede, år vi sammeliger med de ærmeste EU-lades ettariffer. Det skal vi være stolte af. Me vi vil mere ed det. Vores eldistributioset spiller allerede e afgørede rolle i de grøe omstillig. For år vi skal bruge mere og mere el i varme og i trasporte, samtidig med at sol og vid skal kobles på elettet decetralt, så er ettet det kit, som holder eergisystemet samme. Vi kigger id i e fremtid, hvor distributiosettet bliver afgørede for, at daske virksomheder og husstade bidrager med et fleksibelt elforbrug. Hvor et itelliget et er veje til, at vi aveder strømme fra især vidmøller optimalt. Hvor vi aveder e stor decetral elproduktio fra sol ude huller i strømme. Disse meget store udfordriger tager de privatejede distributiosselskaber gere på sig. Har vi de rigtige vilkår, vil vi sørge for, at eldistributioe i Damark fortsat er af høj kvalitet, effektivt drevet og også i de kommede år er fudametet for et eergisystem i hastig foradrig. VIDSTE DU AT ¼ Det daske distributioset er 66. km lagt, så elettet ka å mere ed fire gage rudt om jorde V ¼ Der er 3,25 mio. elmålere rudt om i ladet og det giver et tilsvarede atal kudeforhold for etdistributørere Set i det lys har vi opstillet e visio, hvor vi med de rette rammer vil sikre, at det daske elet fortsat er et eksempel til efterlevelse: Vi lover Damark e eldistributio, som vi fortsat ka være stolte af Eldistributioe i Damark skal være effektivt drevet, kudere skal have tårhøj kvalitet, og vi skal fremtidssikre ettet, så kommede elkuder også får et produkt i verdesklasse. Samtidig løfter vi vores samfudsasvar ved hele tide at uder støtte de aktuelle eergipolitiske retig. De daske eldistributører har påtaget sig at være rygrade i det daske eergisystem. Vi har et kokret succeskriterie om tårhøj leverigssikkerhed til e kokurrecedygtig pris. Et mål, som vi har leveret på til dato. Det skal vi også i morge. Skal Damark have solid vækst, så kræver det ordetlig ifrastruktur. Derfor skal de politisk besluttede rammer være derefter. Poul Are Nielse Formad for Dask Eergi V ¼ Der står over 8. kabelskabe rudt om i ladet. Stillet på e række ville det svare til ture fra Købehav over Lillebælt og hele veje til Aalborg PRIVATEJE MED SOLID FOLKELIG FORANKRING Til forskel fra flere adre ifrastrukturer er både elproduktio og elet vokset ud af det private iitiativ. Nutides eldistributio har lagt overvejede si rod i det private, lokale ejerskab, der har etableret produktiosalæg og trukket lediger ud i ladet, lige side det første elværk åbede i Køge i 89. Allerede i 939 var der el til 98% af bybefolkige og 75% af ladbefolkige. Side er elforbruget og dermed elettet vokset markat. På bare tyve år fra 96 mere ed firdobledes elforbruget, og de kabler er u oppe i åree. Eldistributørere ivesterer omtret tre mia. kr. årligt i at vedligeholde og udbygge elettet. Det private ejerskab af elettet er fortsat e succes og selve grudlaget for, at eldistributørere udfylder rolle effektivt som leveradører af e samfudskritisk ifrastruktur med e høj leverigssikkerhed. USA: EN GENERATOR I GARAGEN Det er ikke tilfældigt, at SEARS, Home Depot og adre store amerikaske kæder har et stort udvalg af back-up geeratorer til private som e fast del af sortimetet. Der er emlig et stort marked for de slags i et lad, hvor ma over e årrække har uderivesteret massivt i elettet. Alee i periode 98 til 999 faldt ivesterigere i ettet med 44%, mes elforbruget i samme periode steg med 58%. Effekte ses i dag. Atallet af strømafbrydelser er mere ed fordoblet over e årrække, og op til 5. kuder oplever dagligt strømafbrydelser. Samtidigt er kapacitets margie i ettet halveret på 2 år. Det har si pris. Vejrafhægige strømedbrud aslås af Det Hvide Hus at koste amerikask økoomi mellem 8 og 33 mia. dollars i sit årligt. Derfor har de amerikaske cetralregerig set sig ødsaget til at pumpe mage mia. dollars i at forbedre de ellers privatejede ifrastruktur. KILDE: SEARS.COM, HOMEDEPOT.COM, EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT (SEPTEMBER 23), HARRIS WILLIAMS & CO, 2

4 6 DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? 7 DET PRIVATE EJERSKAB HAR LEVERET: VI VIL SIKRE, AT VI FORTSAT HAR EN ELDISTRIBUTION, SOM VI KAN VÆRE STOLTE AF: Brache har effektiviseret massivt Der er ige tvivl om, at drifte af eldistributioe er blevet lagt mere effektiv. Det fremgår tydeligt af omkostige per km et. Selskaberes økoomiske ramme til drift er på bare syv år reguleret ed med, hvad der svarer til e fjerdedel af de påvirkelige omkostiger. Skrue er altså strammet massivt u. ELDISTRIBUTIONENS OMKOSTNINGER TIL DRIFT I FORHOLD TIL NETTETS LÆNGDE I KM Pålidelig og effektiv drift af distributiosettet Elsektore vil fortsat effektivisere til gav for kudere Fortsat fremgag i produktivitete skal være et kedeteg for dask eldistributio UDFORDRING: Der er effektiviseret voldsomt i sektore. Dermed er det fremadrettede potetiale reduceret markat. DRIFTSOMKOSTNINGER/KM NET (26 = INDEKS ) Dask leverigssikkerhed i verdesklasse Det er ikke tilfældigt, at år World Ecoomic Forum skal vurdere Damarks kokurreceeve, så er vores elet e faktor, som trækker os meget op. Der er strøm i stikkotakte 99,997% af tide. Selv år storme rammer Damark, er elettet stabilt og er der fejl, så udbedres de hurtigt og effektivt. 2 Færre miutter ude strøm 2 miutter i 23 Tårhøj kvalitet i ydelse Damark skal være i verdesklasse, år det gælder leverigssikkerhed Kudere skal opleve hurtig og effektiv service VERDENS- KLASSE 99,997% UDFORDRING: Kortsigtede sparekrav fører til uderivesterig og dårligere kudeservice. Det ka på sigt fører til flere og lægere strømafbrydelser. Det daske eergisystem er blevet markat aderledes på få årtier Helt ye udfordriger 3 Et fremtidssikret elet som er krumtap, år eergisystemet foradres UDFORDRING: Fra cetral produktio på få kraftværker til e bred vifte af produktio fra vidmøller, solceller på hustage, samt store og små kraftværker. Elettet har været et solidt fudamet for hele de omstillig. De mage udfordriger det giver, er blevet løst. Samtidig betyder de aktuelle regulerig, at der ivesteres for lidt i ettet og at der ikke altid ivesteres i det rigtige. Det skaber udfordriger. ÅR 23 ANTAL FJERNAFLÆSTE MÅLERE ANTAL KM. LUFTLEDNING I LAVSPÆNDINGSNETTET Elettet skal udvikles kotiuerligt, så æste geeratio af brugere får et bedre produkt Elettet skal uderstøtte de skiftede politiske ambitioer om at forbedre eergisystemet Grø omstillig, timeafreget forbrug og elektrificerig stiller større krav til elettet det kræver ivesteriger. KILDE: ENERGITILSYNET (BENCHMARKING-AFGØRELSER) OG DANSK ENERGI 2 KILDE: COWI OG DANSK ENERGI 3 KILDE: DANSK ENERGI

5 8 DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? 9 ELDISTRIBUTION ER 4% AF DIN REGNING PRIS OG KVALITET HÆNGER GODT SAMMEN Eldistributøreres adel af elregige har stort set været stabil over åree, så betalig for distributio af el udgør 4% af de samlede elpris for e almidelig husstad. Det samme gælder ikke for elbeskatige, som er steget af flere gage. De daske europarekord i elbeskatig vokser edda i 25, år elafgiftere som e udløber af vækstpakke får edu et øk opad til over 58% af husstadees betalig. Kort fortalt ka udviklige i husstades elpris beskrives som: Lavere pris for råvare, uædret adel for distributio af el og flere pege i statskasse. ELREGNINGEN ER 4% ELDISTRIBUTION OG 57% SKAT STATSKASSEN DISTRIBUTION AF EL Hver gag der ryger 4 kr. i statskasse fra forbrugere, så går der ku kr. til eldistributio. E tig er, at eldistributørere sikrer el i stikkotaktere stort set altid. Me hvad koster det egetlig? Det giver ikke meig at vurdere e vare ude at se på kvalitet også. De bedste parameter for kvalitet er, hvor ofte der ikke er strøm i stikkotaktere. Her er Damark absolut i de lave ede, år vi sammeliger med de adre vesteuropæiske DANMARK: MEGET FÅ AFBRUD OG LAV NETTARIF 2 AFBRUD I MINUTTER PER ÅR PER KUNDE I SNIT ITALIEN EU-lade. Og år det samtidig holdes op imod prise, er det tydeligt, hvorfor det daske elet er et forbillede. Spaie formår eksempelvis at være 2% billigere ed Damark me de har til gegæld mere ed tre gage så mage afbrudte miutter per år i geemsit. De daske eldistributører formår altså at koble høj kvalitet med lav pris. Husstadees elpris 29 ELDISTRIBUTION 4% TRANSMISSION 3,6% ENERGI- SPAREINDSATS,3% PSO-BETALING 2,5% ELPRIS MED ABONNEMENT 26,8% MOMS 2% AFGIFTER 32,9% Husstadees elpris 24 ELDISTRIBUTION 4,% TRANSMISSION 3,% ENERGI- SPAREINDSATS,8% PSO-BETALING 8,3% ELPRIS MED ABONNEMENT 7,3% MOMS 2% AFGIFTER 36,5% MANGE AFBRUD FÅ AFBRUD 5 5 IRLAND SVERIGE SPANIEN FINLAND FRANKRIG STORBRITANNIEN ØSTRIG HOLLAND TYSKLAND BELGIEN DANMARK LUXEMBOURG LAV TARIF HØJ TARIF NETTARIF JUSTERET FOR KØBEKRAFT I ØRE/KWH KILDE: DANSK ENERGI ELPRIS FOR HUSSTAND MED FORBRUG PÅ 4. KWH PER ÅR KILDE: DANSK ENERGI, EURELECTRIC OG CEER S SAIDI-INDEKS FOR EUROPA (TAL FOR 22). GRÆKENLAND HAR I SNIT 32 AFBRUDSMINUTTER PER ÅR OG ER IKKE MEDTAGET, DA DET GØR DET SVÆRT AT SAMMENLIGNE DE ANDRE LANDE. DEN GRÆSKE NETTARIF ER 24 ØRE PER KWH.

6 DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? ELNETTET FYLDER 5 Store dele af det daske elet blev etableret allerede før 2. verdeskrig. Me udbygige tog for alvor fart i 6 ere, da mægde af trasporteret el firdobledes på to årtier. De kabler ærmer sig u udskiftig eller som miimum, at der opsættes itelliget udstyr til at overvåge dem, så defekte kabler prompte idetificeres. Som det fremgår af grafe, så fylder e stor del af kablere i elettet sart 5 år. Fra 25 til 225 er det yderligere hver tredje km. af de gægse type kabel, som år dee kritiske alder. Det viser, at eldistributørere står overfor store reivesteriger. Desværre tager de aktuelle regulerig hverke højde for dee udfordrig eller for behovet for e ade type udstyr ed 4 MIA. KR. VIL DER VÆRE UNDERINVESTERET MED I 22 i dag. For tidssvarede etdrift hadler i lige så høj grad om løbede it-udgifter til tæt moitorerig af ettet, som det hadler om udskiftig af kabler. Aalysefirmaet Implemet har baseret på de uværede aktiver hos eldistributørere set på behovet for ivesteriger ved et uædret regime for regulerig. Her teger sig et klart billede af, at der skal ivesteres mere og mere i de kommede år. Faktisk vil vi i 22 have et efterslæb på kap 4 mia. kr., hvis det uværede iveau for ivesteriger fastholdes. Uaset bedre muligheder for at bruge mere tidssvarede og itelliget udstyr i ettet, så står e tig fast. Der skal ivesteres massivt i de kommede år, hvis vi skal holde de tårhøje leverigssikkerhed, som vi har i dag. Elettet overskrider tekisk levetid i kommede årti PROCENT AF APB-KABLER ÆLDRE END 5 ÅR SKÆVVRIDENDE REGULERING De aktuelle regulerig gør det svært at fremtidssikre elettet. Brache er eig i, at der skal stilles krav om løbede effektiviseriger til et aturligt moopol. Me de uværede regulerig tillader e for lav forretig af ivesteriger i vedligeholdelse og udbygig af elettet. Det hæmmer ivesterigslyste. Mægde af fejl per km i SEAS et ANTAL FEJL PER KM LUFTLEDNING/JORDLAGT KABEL SEAS LUFTLEDNINGER SEAS JORDLAGTE KABLER Samtidig bruges e forældet bechmarkmetode overfor eldistributørere, hvilket yderligere øger risikoe for, at ivesteriger ikke ka forretes. Eergitilsyets brug af bechmark gør, at eldistributører samlet set ka få større krav til effektiviserig ed det potetiale, som er blevet udpeget af mydighedere selv. De uværede regulerig er tilmed idviklet og tug at admiistrere. Et eksempel er, at eldistributørere edu ikke har klarhed om iveauet for deres idtægter for periode side 25. Det giver for stor usikkerhed, år der skal drives forretig. Alt i alt fører de skævvridede regulerig til uderivesteriger i elettet FÆRRE INVESTERINGER FLERE FEJL! SEAS (u SEAS-NVE) har i starte af det sidste årti kabellagt luftlediger for, at elkudere fik færre fejl. Kabellægig af mage tuside km luftlediger tager tid. For at spare elkuderes pege midskedes vedligeholdet af luftledigere velvidede, at det kue give lidt flere afbrud i e tid. Alligevel var det overraskede, da SEAS ret hurtigt oplevede flere fejl på de resterede luftlediger. Fejlmægde voksede markat i det øjeblik, at der ikke blev taget håd om de del af elettet på samme måde. På få år steg mægde af fejl i ettet til æste det dobbelte. Heldigvis kom kablere i jorde, og fejlmægde kom ed ige og edda markat uder det tidligere iveau. Me eksemplet viser effekte, år vedligeholdelse og ivesterig edprioriteres. Her var det e velovervejet beslutig på ogle lediger, der skulle ud af drift. Me vedligeholder vi for lidt på det samlede elforsyigset, eder vi let i amerikaske tilstade. KILDE: DANSK ENERGI, DEFU BORTSET FRA 999 HVOR DECEMBERSTORMEN HÆRGEDE, SES DET TYDELIGT, AT SEAS LUFTLEDNINGER FIK FLERE FEJL, DA DE I DE SIDSTE ÅR IKKE BLEV OPTIMALT VEDLIGEHOLDT. LUFTLEDNINGERNE BLEV ERSTATTET AF TIDSSVARENDE KABLER, OG FRA 2 OG FREM GAV DET EN STOR REDUKTION I FEJLMÆNGDEN, NÅR KABELLÆGNINGEN BLEV AFSLUTTET. KILDE: DANSK ENERGIS FEJLSTATISTIK (SAIDI)

7 2 DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? 3 AFSKRIVNINGER STØRRE END INVESTERINGER INVESTERINGSGAB PÅ 4 MIA. KR. I 22 BRANCHEN HAR LEVERET MASSIVT PÅ EFFEKTIVISERING REGERINGENS EGEN ANALYSE VISER IKKE STORT POTENTIALE Aktivmasse i det daske elet faldt for første gag i 23. Side da har afskriviger oversteget ivesteriger i både 26, 29, 2, 2 og 23. Det er e y tred, som teger sig. De tyder desværre på, at vi u har ået et pukt, hvor de ødvedige ivesteriger i ettet ikke lægere er økoomisk retable. Hvis det ikke er attraktivt at satse på eldistributio, må kurve forvetes at vige yderligere i de kommede år. Det vil over tid betyde et rigere elet, som ikke ka levere samme kvalitet eller være omdrejigspukt for de grøe omstillig. Alee med de uværede opgaver skal eldistributørere ivestere mere for at forberede elettet til fremtide. Vi ka altså ikke øjes med det aktuelle iveau for ivesteriger. Beregiger viser, at med ivesteriger som i 23 vil værdie af elettet falde med over 4 mia. kr. i åree frem til 22. Det svarer til kap % af elettets samlede værdi. Hvis elettet på de måde udsultes, får det betydig. Om 5, eller 5 år vil det give sig udslag i hyppigere og lægerevarede afbrud og ikke midst et elet, som ikke ka tackle fremtides udfordriger og de grøe omstillig. Det er e klar ambitio hos selskabere, at eldistributioe er effektiv. Me hvis der skæres for hårdt, så vil de kapital, som skulle fremtidssikre elettet søge mod bedre forretig adre steder. Der er skåret meget ed på eldistributioe. Alee i de seeste fire år har regulerige skåret godt 35 mio. kr. fra eldistributøreres idtægter. Alt i alt har selskabere allerede i dag dækket det politisk bestemte effektiviserigskrav fra 22, som ellers rækker frem til 22 og lidt til. De hastige beskærig af sektore rammer eldistributøreres icitamet til at ivestere. Seest har regerige spillet ud med et krav på yderligere 25 mio. kr. til distributørere og Eergiet.dk. Det vil blot forværre situatioe yderligere. Regerige har i de forbidelse hevist til e aalyse fra Cope hage Ecoomics, som også tager afsæt i 2. Aalyse agiver dog ikke større effektiviserigspotetialer, ed de allerede udløste. Sarere tværtimod. På ti års sigt aslås potetialet til at være 8-22 mio. kr. yderligere. Elettet udsultet, så aktivmasse bliver midre MIA. 23-KR. SUMMEREDE INVESTERINGER, MIO. KR., ,6 MIA. KR KILDE: DANSK ENERGI, AKTIVMASSEN FALDER, NÅR AFSKRIVNINGERNE ER STØRRE END DE NYE INVESTERINGER Der vil blive ivesteret for lidt frem mod NØDVENDIGT INVESTERINGSNIVEAU, HVIS VÆRDIEN SKAL HOLDES KILDE: DANSK ENERGI OG IMPLEMENT CONSULTING GROUP EFTERSLÆB SAMLEDE INVESTERINGER 4 MIA. KR. FREMTIDIGE INVESTERINGER PÅ 23-NIVEAU Distributøreres leverede effektiviserig og de politiske krav MIO. KR ÅRLIG EFFEKTIVISERING (AKKUMULERET SIDEN 22) SAMLET EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL SEKTOREN ENERGIFORLIG (MINIMUMSKRAV PÅ 3 MIO. KR.) SOLCELLEAFTALE MÅL FOR ENERGINET.DK OG SEKTOREN KILDE: ENERGITILSYNET, ENERGIFORLIG OG SOLCELLEAFTALE BENCHMARK EFFEKTIVISERINGSKRAV REDUCEREDE INDTÆGTER PGA SOLCELLER UDMELDTE POLITISKE EFFEKTIVISE RINGSKRAV Leverede effektiviseriger og fremadrettet potetiale MIO. KR EFFEKTIVISERINGS POTENTIALE (COPENHAGEN ECONOMICS) FAKTISK LEVERET EFFEKTIVISERING KILDE: ENERGITILSYNET OG COPENHAGEN ECONOMICS EFFEKTIVISERINGS POTENTIALE (COPENHAGEN ECONOMICS) 35

8 4 DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? DANSK ENERGI: ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? 5 GRØN OMSTILLING = NYE UDFORDRINGER Der er bred, politisk opbakig til, at det daske eergisystem skal omstilles. De grøe omstillig har allerede haft betydig for eldistributørere, som skal tage højde for de ye situatio. Her et par eksempler: ELDISTRIBUTØRERNE VIL GERNE TAGE ANSVAR Brache er klar til at levere e eldistributio i verdesklasse også i de kommede år. Vi vil gere holdes op på vores produkt, så læge rammere er de rigtige. MISTET INDTÆGT SAMME UDGIFTER I 22 mere ed tidobledes atallet af solceller på få måeder i Damark. Det har afstedkommet udgifter til forstærkiger af elettet. Samtidig betyder de uværede regulerig baseret på trasporterede atal kwh i elettet, at selskabere taber betydelige idtægter grudet solcellere. Alee frem til 22 vil eldistributørere tabe 85 mio. kr. uaset at udgiftere til at drive elettet er uædrede eller edda stigede som følge af flere solceller. DRIFT AF VINDMØLLENET KOSTER Når der etableres elet til ye ladvidmøller, dækker PSO-midlere. PSO e dækker også ettabet i de et. Me år det gælder drifte, så falder regige etydigt på de lokale eldistributør. Det rammer især hårdt i områder med meget ladvid per idbygger, så som i det vestjyske og på Lagelad. De politiske satsig på ladvid betyder altså, at elkudere betaler til vidmøller, som ikke relaterer sig til dem eller deres eldistributør. FJERNAFLÆSNING GIVER STORE MÆNGDER DATA Nye muligheder for kudere, ye opgaver til distributørere. Der skal sedes meget data frem og tilbage, år kudere skal kue agere på et fleksibelt elmarked. Dee ødvedige del af de grøe omstillig kræver ivesterig i it-systemer og helt ye udgifter til hådterig af store mægder data fra lagt over 3 mio. elkuder. ELDISTRIBU- TØRERNES VISION: Vi vil sikre, at Damark fortsat har e eldistributio, som vi ka være stolte af DET KRÆVER 5 TING:. Stabile rammer, som er kedte forud for starte af e regulerigsperiode 2. Regulerige skal give eldistributører et markedsmæssigt afkast ELDISTRIBUTØRERNE VIL MÅLES PÅ 3 TING:. Pålidelig og effektiv drift af distributiosettet 2. Tårhøj kvalitet i ydelse 3. Et fremtidssikret elet som er krumtap, år eergisystemet foradres 3. Fleksibilitet mellem driftsog alægsudgifter er veje til lavere omkostiger det skal regulerige fremme 4. Icitamet til at ivestere i smartgrid projekter, så vi er på forkat med udviklige 5. Stop for politisk udmeldte krav om effektiviserig ude solidt, fagligt grudlag KILDE: GI, DEFU

9 Daske ettariffer i de lave ede ØRE/KWH, PPP-JUSTERET KILDE: EURELECTRIC OG DANSK ENERGI FOR 22 De daske eldistributører har e visio om fortsat at levere e eldistributio, som Damark ka være stolt af. GENNEMSNIT GB Belgie Irlad Luxembourg Østrig Tysklad Hollad Sverige Frakrig Italie Damark Filad Spaie Grækelad Der skal være pålidelig og effektiv drift af ettet, så ydelse fortsat har e tårhøj kvalitet. Samtidig skal ettet fremtids sikres, så det også ka være krumtappe i de æste omstilliger af eergisystemet. Det mål er opfyldt i dag. De uværede model med privat ejerskab og selskaber, som er tætte på deres kuder, har bevist sit værd: De daske leverigssikkerhed er i verdesklasse, Elettets kvalitet er helt i top MINUTTERS AFBRUD PR. KUNDE/ÅR Grækelad Italie Irlad Sverige Filad Frakrig KILDE: CEER S INDEKS FOR 22 GB Spaie Østrig Belgie Hollad Tysklad Damark Luxembourg og de daske eldistributører er bladt de billigere på europæisk pla. Me hvorda sikrer vi, at vi får et elet i verdes klasse, som vi også ka være stolte af i morge? Læs mere om udfordrigere og de mulige løsiger her og på DANSK ENERGI ROSENØRNS ALLÉ 9 97 FREDERIKSBERG C DESIGN: ESSENSEN TRYK: LITOTRYK

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 1 1 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 2 1 MYTE: Det er elselskabernes skyld, at forbrugernes pris på el er høj 56 pct. af den danske elpris for private husstande udgøres af skatter og afgifter. Faktisk

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 2 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR SAMMEN HAR VI ENERGI

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

Konfidens intervaller

Konfidens intervaller Kofides itervaller Kofides itervaller for: Kofides iterval for middelværdi, varias kedt Kofides iterval for middelværdi, varias ukedt Kofides iterval for adel Kofides iterval for varias Bestemmelse af

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Service- og garantibetingelser

Service- og garantibetingelser DK Service- og garatibetigelser PIKO-vekselstrømsomformere Service- og garatibetigelser 5 års udskiftigsgarati PIKO-vekselstrømsomformer Kære kude! Med PIKO-vekselstrømsomformer har De erhvervet et kvalitetsprodukt.

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Anders Stouge, vicedirektør Net-temadag, den 3. december 2014 3 formål 3 indsatsområder 16 hovedanbefalinger 97 konkrete vurderinger og anbefalinger 5 hensyn

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV. Astrid Birnbaum Faglig chef

TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV. Astrid Birnbaum Faglig chef TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV Astrid Birnbaum Faglig chef SENESTE NYT OM FORHANDLING AF ENERGISPAREAFTALE NUVÆRENDE ENERGISPAREAFTALE 2020 Energispareindsatsen løber til og med

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple ormalfordeligsmodeller Jørge Larse IMFUFA Roskilde Uiversitetsceter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Uiversitetsceter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørge Larse: STATISTIKNOTER: Simple

Læs mere

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK 10 VEJE 01 SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL MERE 2 TRE BYGGESTEN TIL FREMTIDENS ENERGIPOLITIK 6 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

NR 02 / 2007. Euroluce 2007. Tema - Lysdioder. Effektiviteten af de hvide lysdioder er godt på vej til at bryde barrien på 100 lumen/w

NR 02 / 2007. Euroluce 2007. Tema - Lysdioder. Effektiviteten af de hvide lysdioder er godt på vej til at bryde barrien på 100 lumen/w NR 02 / 2007 Euroluce 2007 Steve Scott - lyskust med dioder Tema - Lysdioder Effektivitete af de hvide lysdioder er godt på vej til at bryde barrie på 100 lume/w Idholdsfortegelse / LYS 02-2007 / Idhold

Læs mere

Dagens program. Estimation: Kapitel Eksempler på middelrette og/eller konsistente estimator (de sidste fra sidste forelæsning)

Dagens program. Estimation: Kapitel Eksempler på middelrette og/eller konsistente estimator (de sidste fra sidste forelæsning) Dages program Estimatio: Kapitel 9.4-9.7 Eksempler på middelrette og/eller kosistete estimator (de sidste fra sidste forelæsig) Ko desiterval for store datasæt kap. 9.4 Ko desiterval for små datasæt kap.

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE Jørgen Skovmose Madsen Hvorfor Energiunion? EU importerer dagligt energi for mere end 8 mia.

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

VINTERDÆKKRAV TIL STORE ERHVERVSKØRETØJER I EUROPA

VINTERDÆKKRAV TIL STORE ERHVERVSKØRETØJER I EUROPA VINTERDÆKKRAV TIL STORE ERHVERVSKØRETØJER I EUROPA Lade ude krav til viterdæk Lade med lokale krav til viterdæk/brug af kæder Lade med krav til viterdæk og/eller adet viterudstyr uder visse omstædigheder

Læs mere