Globalisering Verdens sprog Typologi Dominans Sprogdød Sprogplanlægning. 1./2. sprog Dansk udvikling. SPROG-SYSTEM Udtryk? Betydn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering Verdens sprog Typologi Dominans Sprogdød Sprogplanlægning. 1./2. sprog Dansk udvikling. SPROG-SYSTEM Udtryk? Betydn."

Transkript

1 Globalisering Verdens sprog Typologi Dominans Sprogdød Sprogplanlægning Psykolingvistik Sproghistorie Tilegnelse: IndoEuropæisk 1./2. sprog Dansk udvikling Lagring Ændringstyper: Performans: Ord, lyd, produktion & stavning & reception grammatik SPROG-SYSTEM Udtryk? Indhold Betydn. vs mening Ordforrådsrelationer Grammatiske kategorier Sætning vs ytring Kommunikation Ytring vs sætning Formål Modtager Kontekst Talehandlinger Genrer Teksttyper Skrift & tale Mening vs betydn. Sociolingvistik Dialekt Sociolekt Register Holdninger Korrekthed Sprogplanlægning Dominans

2 Oversigt Modul 1 A Verdens sproglige mangfoldighed 1-8 Modul 2 B Enkeltsproglig variation 1 Bruger-variation (-lekter) Brugs-variation 14 Modul 3 Pragmatik Sprog i sammenhæng Modul 4 Tids-variation (sproghistorie, sprogudvikling) 19-23

3 SOCIOLINGVISTIK - SPROG OG SAMFUND Definition: Fokus på sammenhængen mellem sprog og samfund globalt, regionalt og individuelt A VERDENS SPROGLIGE MANGFOLDIGHED sprog Mange brugere (fx mandarin-kinesisk, engelsk, spansk: mange millioner) Få brugere (fx Mla'bri': få hundrede) Dansk, med 5 mio brugere: er nr 75 på listen over de mest talte sprog, dvs blandt de 2% mest talte har en standardsproglig national norm har et skriftsprog/ publikationssprog har et litteratursprog Primitive sprog? NEJ! Sprogtyper morfologisk kompleksitet ledstilling (SVO, SOV, osv) ordklasseforskelle Men hvad kommer alle de sprog os ved?

4 Øvelsesforslag 1 Hvor mange sprog kender du... så du kan tale det flydende? så du kan tale det? så du kan forstå (lidt af) det? så du kan genkende det når du hører det (subsidiært ser det)? (evt høreprøver med russ, ital, tyrk, arab, spa, fra, tysk el flere, subsidiært skriftprøver fra russ, græsk, arabisk, hindi) i den forstand at du faktisk har hørt det talt eller set det skrevet? så du ved hvor det tales? så du kender dets navn? Hvor mange sprog er repræsenteret i klassen, på hvert af disse niveauer? Hvad kan man forstå ved en to- eller fler-sproget person? (fx en gymnasiast, en lærer, en indvandrer, en SAS-medarbejder) et flersproget samfund? (fx Danmark, Belgien, Schweiz, Indien) en flersproget skole? Diskussion: Hvilke fordele er der ved to- eller fler-sprogethed? Ulemper?

5 Flersprogethed (sprogblanding) er reglen, ikke undtagelsen i verdens stater/nationer Sprog i verden: Stater i verden: Sproglig dominans (og prestige) nationalt (national identitet?), fx Indien, Sydafrika, DK officielle sprog? globalt Tosprogethed modersmål + andetsprog (niveau?) Situationen i DK Andetsprog er skidt, for det har som regel ingen prestige ergo: tosprogethed er skidt! Fremmedsprog er godt (især engelsk!) ergo nyt begreb: parallelsproglighed er godt! Antal 'tosprogede' elever i Folkeskolen i : Def. af 'tosproget' barn: et barn der ikke har dansk som modersmål! (Folkeskoleloven # 4a) Modtagelses-klasser fra 0. til 9. klasse Sprogstimulering i førskolealderen "kan" > "skal" tilbydes. Modersmålsundervisning forpligtelse i lov af 1975, nu ikke længere. Formål: At styrke hjemmesproget eller dansk?

6 Sprogpolitik sprogideologi Globalt UN International Covenant on Civil and Political Rights (1966) Art. 27: In those states in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language. (1992 UN Declaration on the Rights of Minorities): States shall protect...[and] encourage conditions for the promotion of the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities. EU: beskyttelse af medlemsstaternes sprog(lige mangfoldighed) Regionalt Globalisme vs monolingvalisme: den vesteuropæiske sprogideologi: én nation ~ ét sprog (én stat?) Sprogholdninger tolerance vs promotion ('fremme') Autochthone (territoriale, bosiddende) vs allochthone (ikke territoriale, indvandrede) sproggrupper DK har ikke noget officielt sprog de findes kun der hvor der er 'konflikt'. Og i Danmark har vi ikke nogen konflikt. Vel? Sprogplanlægning (kun?) sprogvalg i multilingvale stater. Sprogblanding?

7 Låneord og 'domæner' (Dytmærsken 9, Randers) Negle Design Accordion House Din musikbutik Pit Stop Big Abla Dametøj & lingeri i str No Name Street og jeans store Smart smykker Townhill Cafe & restaurant NB Domænetab defineres normalt som det fænomen at et område (domæne) af sprogbrugen overtages totalt af et fremmedsprog. Øvelsesforslag 2A: Tag en god ordbog der angiver antallet af de ord den indeholder, og slå op på fem tilfældige sider. Tæl op hvor mange ord der er på disse sider, og hvor mange af dem du kender. Beregn procenten af ord du kender, og tag samme procent af ordbogens samlede antal. Så har du et omtrentligt mål for dit eget ordforråd. Giv læreren resultatet anonymt, så han eller hun kan udregne klassens gennemsnit. (Det skal ikke være en konkurrence det er de individuelle tal er for usikre til.) Du kan også regne ud hvor mange ord du har tilegnet dig om dagen siden du blev født (15 år = 5475 dage). Det samme kan læreren gøre med gennemsnittet. Øvelsesforslag 2B: Prøv på samme måde at regne andelen af låne- og fremmed-ord ud i en ordbog med etymologi. Evt også andelen af fremmedord i dit eget ordforråd.

8 Øvelsesforslag 3 Hvis der er flere sprog repræsenteret på højeste niveau (jf øvelse 1), så prøv følgende: Tag en almindelig sætning (fx Vi læser dansk eller - vanskeligere - Hvornår skal vi have fest? og se hvordan den formuleres på de forskellige sprog. Prøv dernæst at bestemme sætningens smådele, ved at ændre småting i sætningen én ad gangen, fx Du læser tyrkisk Du skriver tyrkisk Jeg skriver tyrkisk Jeg skriver ikke tyrkisk og se hvad der sker på de andre sprog. Diskussion: Holdninger til sprog Hvilke sprog kan du bedst lide? Hvorfor? - Fordi det lyder godt? - Fordi du kender det godt? - Fordi det er nemt? - Fordi du kan lide dem der taler det? - Fordi du kan lide det som sproget bliver brugt til (fx sang)? - Andre grunde? Prøv at finde ud af om din holdning er helt din egen, eller du har 'arvet' den fra andre. Er der nogle sprog som du vil mene er mere primitive end andre? Hvilke? Hvorfor?

9 Øvelsesforslag 4 Lyt til et ikke-europæisk sprog (fx i TV-avisen), og prøv at beskrive hvilke lyde og lydsekvenser det består af. Og læg så mærke til hvordan det oversættes. Prøv at sige "Det er simpelthen ikke til at få mening i" hurtigt. Hvordan udtaler du det er, simpelthen, til at? Hvordan vil Du skrive /'vaske vi'lau/ /'viske 'vaske/ /'nuske du 'husde/ /de: 'simhæn 'ik teå få 'mening i/ (/ / angiver at det er en transskription af udtalen, ikke skrift. Tryk er angivet med tegnet /'/ foran den trykstærke stavelse, og tegnet /:/ angiver længde.) Øvelsesforslag 5 Tag en almindelig situation (fx et møde mellem to bekendte eller afslutningen af et måltid) og find ud af om der på alle sprogene (jf øvelse 1 og 3) er nogle typiske udsagn der passer til netop den situation, fx Dav, hvordan går det? Tak for mad! Velbekomme! Øvelsesforslag 6 (forudsætter øvelse 5) Lad os antage at I allerede for det enkelte sprog (fx dansk) opdager at der er flere måder at takle en situation på (fx God dag, er det virkelig dig? eller Det smagte vel nok dejligt! Det glæder mig. ). Forsøg så at bestemme om der lidt forskellige elementer i situationen der kan give anledning til denne forskel (fx forskellige typer mennesker (hvilke?) eller forskellige

10 dialekter eller forskellige grader af bekendthed eller forskellige situationer). Denne øvelse kan I naturligvis også prøve selvom der ikke er flere sprog end dansk repræsenteret på højeste niveau. Og hermed er vi ved at gå fra den globale til den enkeltsproglige variation.

11 B ENKELTSPROGLIG VARIATION SPROG SPROG o o o o o o S P R O G S A M F U N D B1 Bruger-variation regional dialekt social sociolekt køn 'generalekt' alder 'kronolekt' (H.C.Andersen & Harald Blåtand) individ idiolekt Den sociolingvistiske trekant: 3 tendenser (Nu om dage) (Ældre) Social klasse (Før i tiden) (Yngre) Forskellen mellem sprog og dia-lekt? Den nationale standard (norm) Sproglig variation

12 Diglossi Græsk dimoti'ki, moderne folkesprog. Officielt sprog fra 1974, litteratursprog fra 1880erne. katha'revusa, det "rene" sprog, inspireret af oldgræsk Arabisk klassisk arabisk, koranens sprog moderne arabiske 'dialekter', forskellige fra land til land Øvelsesforslag 7 Folk her i æ Bøj haar i flier Or haad for Skek o go sammel om Vinteravtener, o sed o spel Kort for Plasier. I mi ong Dav spellet vi aaltier Firkort om Pevernødder, men no er de jo bløven for gammeldavs hejer sempel, hva en no skal kaald et. No speller vi gjan Skjevindsel om Pæng; de er et for de te vi speller høt Spel, m4n Pæng skal der jo da o æ Buer, o a tøkkes no, te vi kund moer vos lisaa godt ve o spel om Pevernødder, som vi kan no om dav ve o spel om Pæng. [ fra J. Carl Christensen: Kræn Pejsens Fødselsdavsgild - Smaahistorrer fortold o vestjysk Buendmaal, Albert Bayers Forlag :: Aarhus og København MDCCCCXXII] Hvad synes du umiddelbart om det vestjyske? Notér de mest iøjnefaldende forskelle mellem det vestjyske fra 1922 og dit eget sprog. Er der nogen standard-udtaler der kunne lægge op til en anden stavning end den gængse? (fx de, det, den > /di de dæn/ eller forskellen mellem spille og spilde eller penge og pæne)

13 Hvem bestemmer standarden (normen)? opfattelser af korrekthed officiel prestige? Dronningen? SPROG o o o o o o I N D I V I D E R Dansk Sprognævn (sprogplanlægning?) Traditionsprincippet (konservativisme) Sprogbrugsprincippet ("gode og sikre sprogbrugere") RO gælder som lov for uddan.systemet og forvaltningen Hvor får vi sproget fra? (Hvem bestemmer?) Forældre (lyd + gram + lex) Kammerater (lex) gruppeprestige Skolen (lex + stavning (+ evt rigsmål)) Sprogpurister (ingenting) Massemedierne (lyd + gram + lex) Dansk Sprognævn (og personalechefer) (stavning) Officiel og skjult (gruppe-)prestige Hvordan kan sprog variere? Stavning Udtale (lyd, jf øvelse 5) Grammatik (struktur) Ordforråd (lexis) Dansk Sprognævn?

14 Stavevariation Hvilken form anbefaler Dansk Sprognævn? et tjek 310 tjekke et check 509 checke linje linie kraft-varme-værk 6 kraftvarmeværk kaosset 22 kaoset 156 postbuddet 86 postbudet hooliganer 3 hooligans 1030 Anomalier: sagde, lagde, kunne, skulle, ville, siger Foruden de stumme lyde: hj-, hv-, godt, vande, føre(r) Grammatisk mangfoldighed Det er ham som at der kommer! (Rationalisering: at der er overflødigt, jf *Hvem at der kommer?) Jeg ved hvem der kommer. Det er én som der var enighed om at invitere. Hvis det er vi tænker på den samme altså. Han kommer før at vi har spist. Nej, efter at vi har spist! Fordi at han har nemlig spist. af med over på under Gik den forkølelse du ikke troede Du kunne komme af med, over på under to dage?

15 Leksikal variation Billedsprog og slang (fra et avisinterview): De unge: Det er da for nederen at få en udpumpning. Det er kun de dumme der siger de skal være stangstive i weekenden. Men det er da ikke vildt fedt at man ikke kan huske hvad man har lavet. Det er ufedt. Lægen: Tallene slog bunden ud af mine forestillinger. Det er ikke godt at de sejler deres egen sø. De tager for hårdt fat. Lægen (om 30 år)? Tallene var bare for nederen. Det er ikke vildt fedt at de går for luder og koldt vand. Det er mega-ufedt at de stangstiver den i weekenden. Øvelsesforslag 8 Lav i fællesskab en ordbog over slang og billedsprog og sprogfornyelse af enhver art (incl fx SMS-sprogbrug og fremmedord). Lad være med at tage fra en slang- eller fremmed-ordbog I kan senere tjekke hvor mange af jeres fornyelser der allerede er registreret. Og hermed er vi ved at gå fra bruger- til brugs-variation.

16 B2 Sprogbrugsvariation Øvelsesforslag 9 Hvilke forskelle i situationen kan forårsage følgende forskelle i et afsluttende udsagn: Hej! Farvel! Farveller! So long! Hejsa! Moin! Find selv andre muligheder for at sige farvel. Hvad er for resten det næstsidste du siger for at afslutte (er det fx Nåmen, jeg må videre )? Prøv evt at lade en uge gå inden I svarer på spørgsmålene, og prøv i mellemtiden at lægge mærke til hvad du selv gør. Find andre situationer hvor der er variation i udtrykket. Undersøg hvad man siger på nogle af de andre sprog I kender (tilsammen). Fx engelsk: How do you do? ('hvordan gør du gør?'); Good bye! (<God be with you!). Hvad betyder farvel? OH: Den uendelige variation

17 SPROG OG SPROGBRUG: TEKSTFÆRDIGHED 1 Tale tilegnes skrift læres tekst læres/tilegnes. Sprogfærdighed Dialog Monolog Mundtlig Samtale Foredrag Skriftlig Chat 'Tekst' foruden receptiv vs produktiv? A Skriveprocessen tekstprocessen Prewriting > writing > response > rewriting > korrektur. Didaktisk hensigtsmæssig? B Tekstovervejelser Tekstens formål og modtager Formål: information, på-/for-/til-bud, ekspressivitet. Modtager: viden og holdning. Indhold budskab selektion relevans. makrostruktur: afsnit, progression, budskabets placering; ekspositorisk, narrativ, argumentativ Udtryk ordvalg, sætningsstruktur, sætningssammenhæng fremmedord, verbalsubstantiver, pronominalisering småord, konjunktioner og sætningslængde tegnsætning, layout C Hvad betyder 'genre'? Teksttype? form: prosa (roman, novelle), poesi (epik, lyrik), drama indhold: fiktion, sagprosa, essay, stil, rapport formål: talehandling 2 Formål Talehandlinger: hvad man gør/vil med sit udsagn repræsentativ: udsagnet skal (helst) passe til verden reportiv (simpelt informativ) assumptiv (antagelse: usikker, modaliseret info) ekspressiv: udtrykker personlige følelser, vurderinger evaluativ (positiv negativ værdidom) estimativ (neutral evaluering)

18 regulativ: verden skulle (helst) komme til at passe til udsagnet (opfordring, løfte, kontrakt) fatisk: holder kontakt RAV-analyse Reportiver: Jeg bor i Århus. Domkirken der er Nordens største. Antagelser: Jeg tror han sang på torvet. Han har været fuld. Men det kan også have været livsglæde. Det var det nok. (Modale signaler for sandhedsværdien) Værdidomme: Jeg synes det er for varmt. Pjat med Dig. Det er da dejligt! Den danske sommer er en smuk tid. (Signaler for personlig vurdering ingen objektiv sandhed) Forsk. mlm A og V: (Jeg kender ham ikke, men) jeg tror han er tømrer jeg tror han er flink?jeg synes han er flink *jeg synes han er tømrer Test for værdidom: Han/det er x, men det er ok. (x er positivt ladet) Han/det er x, men jeg kan ikke lide ham/det. (x er negativt ladet) Øvelsesforslag: omskrivning af tekst neutral <> værdiladet. 3 Sammenhæng i tekster kohærens OH: Rødhætte Kohærens-signaler (kohæsion) Eleverne har behov for viden om sprog. Det skyldes bl.a. et de drikker for meget. Fx er det velkendt at drenge foretrækker gymnastik, mens piger har langt hår. På den anden side er der mange af dem der holder hund. Derfor fryser de en del om vinteren. Alt i alt gør de en indsats. Årsag><virkning: >det skyldes, <derfor Eksemplifikation><generalisering: >fx, <alt i alt Modsætning, sidestilling: mens, på den anden side (Tidsfølge><: >dernæst, senere, <forinden tidligere) Eleverne har behov for viden om sprog. Gymnasiet kræver stile, rapporter, aktiv deltagelse i undervisningen. Erhvervslivet kræver læsefærdighed, korrekt stavning, evne

19 til at forklare sig. For at følge med i samfundslivet har man brug for det hele. ASF er et godt initiativ. Kohærens uden signaler ELLER signaler uden kohærens. Makro-kohærens 1 Fremstilling, beskrivelse Fortælling, narration, historik Argumentation En tekst kan sagtens rumme alle tre. Makro-kohærens 2 Indledning (abstrakt eller konkret) Krop Afslutning (konklusion, perspektiv) 4 Sammenhæng i samtale Spørgsmål og svar foranledning og respons Jeg har købt en ny bil. Har Du det? Du skal være hjemme senest kl 10. Hvorfor det? Forskellige typer respons Foretrukken ikke-foretrukken (alt efter foranledning) Minimal elaboreret/elaborerende Orienteret diffus Forskellige typer udveksling Indledningssekvens (fx dav dav) Transaktion social snak Afslutningssekvens (fx farvel farvel) Forskellige typer samtalestruktur Gensidig Høring (fx interview, afhøring, eksamination) Konversationel monolog Forskellige typer samtaleformål overordnede talehandlinger Repræsentativ

20 Regulativ Ekspressiv Fatisk

21 Sprog i den indo-europæiske sprogfamilie Keltiske Romanske Germanske Baltiske Slaviske Indo-iranske walisisk italiensk tysk lettisk russisk hindi skotsk- spansk nederlandsk litauisk polsk urdu gælisk portugisiskengelsk tjekkisk bengali irsk- fransk bulgarsk farsi (persisk) gælisk rumænsk jugoslavisk Nordiske dansk svensk norsk islandsk færøsk [Her mangler tallene fra 1 til 10, samt ex på romansk p vs germansk f dem har jeg ikke på min computer herhjemme]

22 Sproghistorie er sjovt; sproglig udvikling er skidt Fra Danmarks dåbsattest sa haraltr sar uan tanmaurk ala auk nuruiak auk tani kar i kristna 'Den Harald som vandt Danmark hele og Norge og daner gjorde kristne.' fra Saxo Grammaticus "Der Amleth Haardeuendels Søn saa huorledis hans Farbroder bedreff saadant Wgudeligt mord oc Ketteri / fryctede hand sig for hannem. Oc paa det hand kunde frelsse sit Liff / stillede hand sine Gierninger oc tale / ligervis som hand hafde veret vild oc affsindig. Hand laa altid udi Dreck oc Skarn / oc besmittede sit Ansict oc gantske Legeme met megen wsynlig Skidenfærdighed." [Den Danske Krønicke, oversat fra latin af Anders Søffrinssøn Vedel, 1575] Tidlige grammatiske ændringer Artikler i germansk og romansk Jf dansk huset / æ hus Og efterhængte artikler i nordisk (syntetisk-analytisk): Ordstilling: Harald Blåtand "uan tanmaurk ala auk nuruiak" (jf Gorm hin Gamle, Margrethe den Anden) + assimilation: Orm hin Lange > Ormen (lange)

23 De tidligste lydudviklinger > Fællesnordisk ( ) bortfald af j i forlyd, jf ty. Jahr, jung bortfald af w i forlyd, jf eng. word, worm, wolf, wool brydning af e fulgt af a/u i næste stavelse, jf fx fællesgerm. *hertan > ty. Herz, ON hjarta >da. hjerte, jf også hjem, jævn (eng even), jeg, jord, bjørn bortfald af udlydende n, fx da (eng then ty dann), og i infinitivsendelsen, fx gribe (ty greifen) > Østnordisk ( ) monoftongering germ /ai/ > ON /æi/ > da/sv /e:/ fx sten, en, ben > OE /a:/ > mod.eng /o:/ fx stone, alone jf samme korrespondenser i alene, del, ed, eg, ged, hel, led, mene, mest, tegn germ /au/ > ON /øy/ > da/sv /ö/ fx røg/rök, øst, løs > Oeng /ea/ > mod.eng /i:/ fx reek, east bortfald af /h/ foran /j,v/ fx hjem, hjælpe, hvad, hvid Undtagen i nordjysk.

24 Lydudviklinger i Middelalderdansk ( ) 'Infortis-svækkelse' /a, i, u/ > /e/ i tryksvage stavelser, fx andi > ende, ar > er, na > ne, cf svensk. [Undtagen ing, lig] /a:/>/å/ [Også i no & sv] jf flå, gås, råde [Undertiden også kort /a/>/å/, fx gård, bånd, holde, kold, vogn, vågen, vokse] [Ændringen var gennemført i udtalen ca 1400, bolle-å delvis indført i stavning i 1948, jf Aage > Åge] 'Klusil-svækkelse', postvokalisk /p/>/b/ jf da skabe, råbe, købe, dyb, sv skapa, ropa, köpa, djup [>/v/>/u/ jf peber, pibet] /t/>// jf da bide, fod, gade, uden, sv bita, fot, gata, utan [Østjysk // >/j/] /k/>/ğ/ jf da bog, kage, rig, ryge, sv bok, kaka, rik, ryka [>/j/ jf da reje, røg, skreg sv reka, rök, skrek] [>/v/>/u/ jf da savne, sv sakna] 'Spirant-svækkelse' postvokalisk bortfald af v efter u, jf da due, kue, snue, sv duva, kuva, snuva bortfald af //, jf da ske, bie, ror, sv sked, bida, roder [Evt skriftudtale af bede, rede (vb), god, klæde (vb)] / / > /j/, jf da møje, øgle, vejr, sv möda, ödla, väder /ğ/ >/j/ efter fortungevok., jf da fej, vej, fløj, sv feg, veg, flög [Staveusikkerhed, jf eje egne, løj løgn, vej vegne] /ğ/ >/v/ efter bagtungevok., jf da mave, skov, lyve, gavn, sv mage, skog, ljuga, gagn [Ofte /v/>/u/], jf dag>dav /ğ/ bortfalder efter i, u, jf tie, sti, stue, sv tiga, stig, stuga [Skriftudtale (?) af sige, suge, sv säga, suga] + Fortsat svækkelse i mod. dansk, jf løbe /lø:u/, skrevet /skre: /

Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING

Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING Indhold: 1 Ordforrådets udvikling 2 Fremmedord og låneord 3 Lån er en naturlov 4 Hvor kommer sproget fra? 5 De nordiske sprogtrin 6 Udviklingen af dansk 7 Opsamling 1 Ordforrådets

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog Undervisningsmateriale Udarbejdet af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet

SNAK Spillet om dansk talesprog Undervisningsmateriale Udarbejdet af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet SNAK Spillet om dansk talesprog Undervisningsmateriale Udarbejdet af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Interjektioner (samtalemekanismer)... 5 Elevopgaver...

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Kapitel 12 TALE OG SAMTALE. Tale og samtale

Kapitel 12 TALE OG SAMTALE. Tale og samtale Kapitel 12 TALE OG SAMTALE Indhold 1 Rigtigt eller forkert? 2 Hej, hvod n går det? 3 Sprog i virkeligheden 4 Er det okay at jeg fortæller? 5 Er det dig? 6 Talehandlinger 7 Om at synes, tro og vide 8 Nåmen,

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse 1 Almen sprogforståelse ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sproghistorie...5 Sprogenes slægtskab opdages...5 Den indoeuropæiske familie...7 Dansk...9 Islandsk...10

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

VORE SPROG. Almen Sprogforståelse

VORE SPROG. Almen Sprogforståelse VORE SPROG Almen Sprogforståelse Vordingborg 2013 1 KAPITEL 1 HVAD ER SPROG?... 4 KAPITEL 2 HVORDAN BESKRIVER VI SPROG?... 6 Sprog som praksis... 6 Sprog som struktur... 6 Sprog som begrebsverden... 6

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis Marianne Søgaard Sørensen Anne Holmen Institut for Pædagogisk Antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet 1 Forord LO tog i sommeren 2001

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 38 > DEC. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 Bliver jeg nogensinde mig selv på det sprog? side 3 Nyt fra Pædagogisk udvalg side 7 Individualisér udtaleundervisningen side

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere