Globalisering Verdens sprog Typologi Dominans Sprogdød Sprogplanlægning. 1./2. sprog Dansk udvikling. SPROG-SYSTEM Udtryk? Betydn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalisering Verdens sprog Typologi Dominans Sprogdød Sprogplanlægning. 1./2. sprog Dansk udvikling. SPROG-SYSTEM Udtryk? Betydn."

Transkript

1 Globalisering Verdens sprog Typologi Dominans Sprogdød Sprogplanlægning Psykolingvistik Sproghistorie Tilegnelse: IndoEuropæisk 1./2. sprog Dansk udvikling Lagring Ændringstyper: Performans: Ord, lyd, produktion & stavning & reception grammatik SPROG-SYSTEM Udtryk? Indhold Betydn. vs mening Ordforrådsrelationer Grammatiske kategorier Sætning vs ytring Kommunikation Ytring vs sætning Formål Modtager Kontekst Talehandlinger Genrer Teksttyper Skrift & tale Mening vs betydn. Sociolingvistik Dialekt Sociolekt Register Holdninger Korrekthed Sprogplanlægning Dominans

2 Oversigt Modul 1 A Verdens sproglige mangfoldighed 1-8 Modul 2 B Enkeltsproglig variation 1 Bruger-variation (-lekter) Brugs-variation 14 Modul 3 Pragmatik Sprog i sammenhæng Modul 4 Tids-variation (sproghistorie, sprogudvikling) 19-23

3 SOCIOLINGVISTIK - SPROG OG SAMFUND Definition: Fokus på sammenhængen mellem sprog og samfund globalt, regionalt og individuelt A VERDENS SPROGLIGE MANGFOLDIGHED sprog Mange brugere (fx mandarin-kinesisk, engelsk, spansk: mange millioner) Få brugere (fx Mla'bri': få hundrede) Dansk, med 5 mio brugere: er nr 75 på listen over de mest talte sprog, dvs blandt de 2% mest talte har en standardsproglig national norm har et skriftsprog/ publikationssprog har et litteratursprog Primitive sprog? NEJ! Sprogtyper morfologisk kompleksitet ledstilling (SVO, SOV, osv) ordklasseforskelle Men hvad kommer alle de sprog os ved?

4 Øvelsesforslag 1 Hvor mange sprog kender du... så du kan tale det flydende? så du kan tale det? så du kan forstå (lidt af) det? så du kan genkende det når du hører det (subsidiært ser det)? (evt høreprøver med russ, ital, tyrk, arab, spa, fra, tysk el flere, subsidiært skriftprøver fra russ, græsk, arabisk, hindi) i den forstand at du faktisk har hørt det talt eller set det skrevet? så du ved hvor det tales? så du kender dets navn? Hvor mange sprog er repræsenteret i klassen, på hvert af disse niveauer? Hvad kan man forstå ved en to- eller fler-sproget person? (fx en gymnasiast, en lærer, en indvandrer, en SAS-medarbejder) et flersproget samfund? (fx Danmark, Belgien, Schweiz, Indien) en flersproget skole? Diskussion: Hvilke fordele er der ved to- eller fler-sprogethed? Ulemper?

5 Flersprogethed (sprogblanding) er reglen, ikke undtagelsen i verdens stater/nationer Sprog i verden: Stater i verden: Sproglig dominans (og prestige) nationalt (national identitet?), fx Indien, Sydafrika, DK officielle sprog? globalt Tosprogethed modersmål + andetsprog (niveau?) Situationen i DK Andetsprog er skidt, for det har som regel ingen prestige ergo: tosprogethed er skidt! Fremmedsprog er godt (især engelsk!) ergo nyt begreb: parallelsproglighed er godt! Antal 'tosprogede' elever i Folkeskolen i : Def. af 'tosproget' barn: et barn der ikke har dansk som modersmål! (Folkeskoleloven # 4a) Modtagelses-klasser fra 0. til 9. klasse Sprogstimulering i førskolealderen "kan" > "skal" tilbydes. Modersmålsundervisning forpligtelse i lov af 1975, nu ikke længere. Formål: At styrke hjemmesproget eller dansk?

6 Sprogpolitik sprogideologi Globalt UN International Covenant on Civil and Political Rights (1966) Art. 27: In those states in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language. (1992 UN Declaration on the Rights of Minorities): States shall protect...[and] encourage conditions for the promotion of the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities. EU: beskyttelse af medlemsstaternes sprog(lige mangfoldighed) Regionalt Globalisme vs monolingvalisme: den vesteuropæiske sprogideologi: én nation ~ ét sprog (én stat?) Sprogholdninger tolerance vs promotion ('fremme') Autochthone (territoriale, bosiddende) vs allochthone (ikke territoriale, indvandrede) sproggrupper DK har ikke noget officielt sprog de findes kun der hvor der er 'konflikt'. Og i Danmark har vi ikke nogen konflikt. Vel? Sprogplanlægning (kun?) sprogvalg i multilingvale stater. Sprogblanding?

7 Låneord og 'domæner' (Dytmærsken 9, Randers) Negle Design Accordion House Din musikbutik Pit Stop Big Abla Dametøj & lingeri i str No Name Street og jeans store Smart smykker Townhill Cafe & restaurant NB Domænetab defineres normalt som det fænomen at et område (domæne) af sprogbrugen overtages totalt af et fremmedsprog. Øvelsesforslag 2A: Tag en god ordbog der angiver antallet af de ord den indeholder, og slå op på fem tilfældige sider. Tæl op hvor mange ord der er på disse sider, og hvor mange af dem du kender. Beregn procenten af ord du kender, og tag samme procent af ordbogens samlede antal. Så har du et omtrentligt mål for dit eget ordforråd. Giv læreren resultatet anonymt, så han eller hun kan udregne klassens gennemsnit. (Det skal ikke være en konkurrence det er de individuelle tal er for usikre til.) Du kan også regne ud hvor mange ord du har tilegnet dig om dagen siden du blev født (15 år = 5475 dage). Det samme kan læreren gøre med gennemsnittet. Øvelsesforslag 2B: Prøv på samme måde at regne andelen af låne- og fremmed-ord ud i en ordbog med etymologi. Evt også andelen af fremmedord i dit eget ordforråd.

8 Øvelsesforslag 3 Hvis der er flere sprog repræsenteret på højeste niveau (jf øvelse 1), så prøv følgende: Tag en almindelig sætning (fx Vi læser dansk eller - vanskeligere - Hvornår skal vi have fest? og se hvordan den formuleres på de forskellige sprog. Prøv dernæst at bestemme sætningens smådele, ved at ændre småting i sætningen én ad gangen, fx Du læser tyrkisk Du skriver tyrkisk Jeg skriver tyrkisk Jeg skriver ikke tyrkisk og se hvad der sker på de andre sprog. Diskussion: Holdninger til sprog Hvilke sprog kan du bedst lide? Hvorfor? - Fordi det lyder godt? - Fordi du kender det godt? - Fordi det er nemt? - Fordi du kan lide dem der taler det? - Fordi du kan lide det som sproget bliver brugt til (fx sang)? - Andre grunde? Prøv at finde ud af om din holdning er helt din egen, eller du har 'arvet' den fra andre. Er der nogle sprog som du vil mene er mere primitive end andre? Hvilke? Hvorfor?

9 Øvelsesforslag 4 Lyt til et ikke-europæisk sprog (fx i TV-avisen), og prøv at beskrive hvilke lyde og lydsekvenser det består af. Og læg så mærke til hvordan det oversættes. Prøv at sige "Det er simpelthen ikke til at få mening i" hurtigt. Hvordan udtaler du det er, simpelthen, til at? Hvordan vil Du skrive /'vaske vi'lau/ /'viske 'vaske/ /'nuske du 'husde/ /de: 'simhæn 'ik teå få 'mening i/ (/ / angiver at det er en transskription af udtalen, ikke skrift. Tryk er angivet med tegnet /'/ foran den trykstærke stavelse, og tegnet /:/ angiver længde.) Øvelsesforslag 5 Tag en almindelig situation (fx et møde mellem to bekendte eller afslutningen af et måltid) og find ud af om der på alle sprogene (jf øvelse 1 og 3) er nogle typiske udsagn der passer til netop den situation, fx Dav, hvordan går det? Tak for mad! Velbekomme! Øvelsesforslag 6 (forudsætter øvelse 5) Lad os antage at I allerede for det enkelte sprog (fx dansk) opdager at der er flere måder at takle en situation på (fx God dag, er det virkelig dig? eller Det smagte vel nok dejligt! Det glæder mig. ). Forsøg så at bestemme om der lidt forskellige elementer i situationen der kan give anledning til denne forskel (fx forskellige typer mennesker (hvilke?) eller forskellige

10 dialekter eller forskellige grader af bekendthed eller forskellige situationer). Denne øvelse kan I naturligvis også prøve selvom der ikke er flere sprog end dansk repræsenteret på højeste niveau. Og hermed er vi ved at gå fra den globale til den enkeltsproglige variation.

11 B ENKELTSPROGLIG VARIATION SPROG SPROG o o o o o o S P R O G S A M F U N D B1 Bruger-variation regional dialekt social sociolekt køn 'generalekt' alder 'kronolekt' (H.C.Andersen & Harald Blåtand) individ idiolekt Den sociolingvistiske trekant: 3 tendenser (Nu om dage) (Ældre) Social klasse (Før i tiden) (Yngre) Forskellen mellem sprog og dia-lekt? Den nationale standard (norm) Sproglig variation

12 Diglossi Græsk dimoti'ki, moderne folkesprog. Officielt sprog fra 1974, litteratursprog fra 1880erne. katha'revusa, det "rene" sprog, inspireret af oldgræsk Arabisk klassisk arabisk, koranens sprog moderne arabiske 'dialekter', forskellige fra land til land Øvelsesforslag 7 Folk her i æ Bøj haar i flier Or haad for Skek o go sammel om Vinteravtener, o sed o spel Kort for Plasier. I mi ong Dav spellet vi aaltier Firkort om Pevernødder, men no er de jo bløven for gammeldavs hejer sempel, hva en no skal kaald et. No speller vi gjan Skjevindsel om Pæng; de er et for de te vi speller høt Spel, m4n Pæng skal der jo da o æ Buer, o a tøkkes no, te vi kund moer vos lisaa godt ve o spel om Pevernødder, som vi kan no om dav ve o spel om Pæng. [ fra J. Carl Christensen: Kræn Pejsens Fødselsdavsgild - Smaahistorrer fortold o vestjysk Buendmaal, Albert Bayers Forlag :: Aarhus og København MDCCCCXXII] Hvad synes du umiddelbart om det vestjyske? Notér de mest iøjnefaldende forskelle mellem det vestjyske fra 1922 og dit eget sprog. Er der nogen standard-udtaler der kunne lægge op til en anden stavning end den gængse? (fx de, det, den > /di de dæn/ eller forskellen mellem spille og spilde eller penge og pæne)

13 Hvem bestemmer standarden (normen)? opfattelser af korrekthed officiel prestige? Dronningen? SPROG o o o o o o I N D I V I D E R Dansk Sprognævn (sprogplanlægning?) Traditionsprincippet (konservativisme) Sprogbrugsprincippet ("gode og sikre sprogbrugere") RO gælder som lov for uddan.systemet og forvaltningen Hvor får vi sproget fra? (Hvem bestemmer?) Forældre (lyd + gram + lex) Kammerater (lex) gruppeprestige Skolen (lex + stavning (+ evt rigsmål)) Sprogpurister (ingenting) Massemedierne (lyd + gram + lex) Dansk Sprognævn (og personalechefer) (stavning) Officiel og skjult (gruppe-)prestige Hvordan kan sprog variere? Stavning Udtale (lyd, jf øvelse 5) Grammatik (struktur) Ordforråd (lexis) Dansk Sprognævn?

14 Stavevariation Hvilken form anbefaler Dansk Sprognævn? et tjek 310 tjekke et check 509 checke linje linie kraft-varme-værk 6 kraftvarmeværk kaosset 22 kaoset 156 postbuddet 86 postbudet hooliganer 3 hooligans 1030 Anomalier: sagde, lagde, kunne, skulle, ville, siger Foruden de stumme lyde: hj-, hv-, godt, vande, føre(r) Grammatisk mangfoldighed Det er ham som at der kommer! (Rationalisering: at der er overflødigt, jf *Hvem at der kommer?) Jeg ved hvem der kommer. Det er én som der var enighed om at invitere. Hvis det er vi tænker på den samme altså. Han kommer før at vi har spist. Nej, efter at vi har spist! Fordi at han har nemlig spist. af med over på under Gik den forkølelse du ikke troede Du kunne komme af med, over på under to dage?

15 Leksikal variation Billedsprog og slang (fra et avisinterview): De unge: Det er da for nederen at få en udpumpning. Det er kun de dumme der siger de skal være stangstive i weekenden. Men det er da ikke vildt fedt at man ikke kan huske hvad man har lavet. Det er ufedt. Lægen: Tallene slog bunden ud af mine forestillinger. Det er ikke godt at de sejler deres egen sø. De tager for hårdt fat. Lægen (om 30 år)? Tallene var bare for nederen. Det er ikke vildt fedt at de går for luder og koldt vand. Det er mega-ufedt at de stangstiver den i weekenden. Øvelsesforslag 8 Lav i fællesskab en ordbog over slang og billedsprog og sprogfornyelse af enhver art (incl fx SMS-sprogbrug og fremmedord). Lad være med at tage fra en slang- eller fremmed-ordbog I kan senere tjekke hvor mange af jeres fornyelser der allerede er registreret. Og hermed er vi ved at gå fra bruger- til brugs-variation.

16 B2 Sprogbrugsvariation Øvelsesforslag 9 Hvilke forskelle i situationen kan forårsage følgende forskelle i et afsluttende udsagn: Hej! Farvel! Farveller! So long! Hejsa! Moin! Find selv andre muligheder for at sige farvel. Hvad er for resten det næstsidste du siger for at afslutte (er det fx Nåmen, jeg må videre )? Prøv evt at lade en uge gå inden I svarer på spørgsmålene, og prøv i mellemtiden at lægge mærke til hvad du selv gør. Find andre situationer hvor der er variation i udtrykket. Undersøg hvad man siger på nogle af de andre sprog I kender (tilsammen). Fx engelsk: How do you do? ('hvordan gør du gør?'); Good bye! (<God be with you!). Hvad betyder farvel? OH: Den uendelige variation

17 SPROG OG SPROGBRUG: TEKSTFÆRDIGHED 1 Tale tilegnes skrift læres tekst læres/tilegnes. Sprogfærdighed Dialog Monolog Mundtlig Samtale Foredrag Skriftlig Chat 'Tekst' foruden receptiv vs produktiv? A Skriveprocessen tekstprocessen Prewriting > writing > response > rewriting > korrektur. Didaktisk hensigtsmæssig? B Tekstovervejelser Tekstens formål og modtager Formål: information, på-/for-/til-bud, ekspressivitet. Modtager: viden og holdning. Indhold budskab selektion relevans. makrostruktur: afsnit, progression, budskabets placering; ekspositorisk, narrativ, argumentativ Udtryk ordvalg, sætningsstruktur, sætningssammenhæng fremmedord, verbalsubstantiver, pronominalisering småord, konjunktioner og sætningslængde tegnsætning, layout C Hvad betyder 'genre'? Teksttype? form: prosa (roman, novelle), poesi (epik, lyrik), drama indhold: fiktion, sagprosa, essay, stil, rapport formål: talehandling 2 Formål Talehandlinger: hvad man gør/vil med sit udsagn repræsentativ: udsagnet skal (helst) passe til verden reportiv (simpelt informativ) assumptiv (antagelse: usikker, modaliseret info) ekspressiv: udtrykker personlige følelser, vurderinger evaluativ (positiv negativ værdidom) estimativ (neutral evaluering)

18 regulativ: verden skulle (helst) komme til at passe til udsagnet (opfordring, løfte, kontrakt) fatisk: holder kontakt RAV-analyse Reportiver: Jeg bor i Århus. Domkirken der er Nordens største. Antagelser: Jeg tror han sang på torvet. Han har været fuld. Men det kan også have været livsglæde. Det var det nok. (Modale signaler for sandhedsværdien) Værdidomme: Jeg synes det er for varmt. Pjat med Dig. Det er da dejligt! Den danske sommer er en smuk tid. (Signaler for personlig vurdering ingen objektiv sandhed) Forsk. mlm A og V: (Jeg kender ham ikke, men) jeg tror han er tømrer jeg tror han er flink?jeg synes han er flink *jeg synes han er tømrer Test for værdidom: Han/det er x, men det er ok. (x er positivt ladet) Han/det er x, men jeg kan ikke lide ham/det. (x er negativt ladet) Øvelsesforslag: omskrivning af tekst neutral <> værdiladet. 3 Sammenhæng i tekster kohærens OH: Rødhætte Kohærens-signaler (kohæsion) Eleverne har behov for viden om sprog. Det skyldes bl.a. et de drikker for meget. Fx er det velkendt at drenge foretrækker gymnastik, mens piger har langt hår. På den anden side er der mange af dem der holder hund. Derfor fryser de en del om vinteren. Alt i alt gør de en indsats. Årsag><virkning: >det skyldes, <derfor Eksemplifikation><generalisering: >fx, <alt i alt Modsætning, sidestilling: mens, på den anden side (Tidsfølge><: >dernæst, senere, <forinden tidligere) Eleverne har behov for viden om sprog. Gymnasiet kræver stile, rapporter, aktiv deltagelse i undervisningen. Erhvervslivet kræver læsefærdighed, korrekt stavning, evne

19 til at forklare sig. For at følge med i samfundslivet har man brug for det hele. ASF er et godt initiativ. Kohærens uden signaler ELLER signaler uden kohærens. Makro-kohærens 1 Fremstilling, beskrivelse Fortælling, narration, historik Argumentation En tekst kan sagtens rumme alle tre. Makro-kohærens 2 Indledning (abstrakt eller konkret) Krop Afslutning (konklusion, perspektiv) 4 Sammenhæng i samtale Spørgsmål og svar foranledning og respons Jeg har købt en ny bil. Har Du det? Du skal være hjemme senest kl 10. Hvorfor det? Forskellige typer respons Foretrukken ikke-foretrukken (alt efter foranledning) Minimal elaboreret/elaborerende Orienteret diffus Forskellige typer udveksling Indledningssekvens (fx dav dav) Transaktion social snak Afslutningssekvens (fx farvel farvel) Forskellige typer samtalestruktur Gensidig Høring (fx interview, afhøring, eksamination) Konversationel monolog Forskellige typer samtaleformål overordnede talehandlinger Repræsentativ

20 Regulativ Ekspressiv Fatisk

21 Sprog i den indo-europæiske sprogfamilie Keltiske Romanske Germanske Baltiske Slaviske Indo-iranske walisisk italiensk tysk lettisk russisk hindi skotsk- spansk nederlandsk litauisk polsk urdu gælisk portugisiskengelsk tjekkisk bengali irsk- fransk bulgarsk farsi (persisk) gælisk rumænsk jugoslavisk Nordiske dansk svensk norsk islandsk færøsk [Her mangler tallene fra 1 til 10, samt ex på romansk p vs germansk f dem har jeg ikke på min computer herhjemme]

22 Sproghistorie er sjovt; sproglig udvikling er skidt Fra Danmarks dåbsattest sa haraltr sar uan tanmaurk ala auk nuruiak auk tani kar i kristna 'Den Harald som vandt Danmark hele og Norge og daner gjorde kristne.' fra Saxo Grammaticus "Der Amleth Haardeuendels Søn saa huorledis hans Farbroder bedreff saadant Wgudeligt mord oc Ketteri / fryctede hand sig for hannem. Oc paa det hand kunde frelsse sit Liff / stillede hand sine Gierninger oc tale / ligervis som hand hafde veret vild oc affsindig. Hand laa altid udi Dreck oc Skarn / oc besmittede sit Ansict oc gantske Legeme met megen wsynlig Skidenfærdighed." [Den Danske Krønicke, oversat fra latin af Anders Søffrinssøn Vedel, 1575] Tidlige grammatiske ændringer Artikler i germansk og romansk Jf dansk huset / æ hus Og efterhængte artikler i nordisk (syntetisk-analytisk): Ordstilling: Harald Blåtand "uan tanmaurk ala auk nuruiak" (jf Gorm hin Gamle, Margrethe den Anden) + assimilation: Orm hin Lange > Ormen (lange)

23 De tidligste lydudviklinger > Fællesnordisk ( ) bortfald af j i forlyd, jf ty. Jahr, jung bortfald af w i forlyd, jf eng. word, worm, wolf, wool brydning af e fulgt af a/u i næste stavelse, jf fx fællesgerm. *hertan > ty. Herz, ON hjarta >da. hjerte, jf også hjem, jævn (eng even), jeg, jord, bjørn bortfald af udlydende n, fx da (eng then ty dann), og i infinitivsendelsen, fx gribe (ty greifen) > Østnordisk ( ) monoftongering germ /ai/ > ON /æi/ > da/sv /e:/ fx sten, en, ben > OE /a:/ > mod.eng /o:/ fx stone, alone jf samme korrespondenser i alene, del, ed, eg, ged, hel, led, mene, mest, tegn germ /au/ > ON /øy/ > da/sv /ö/ fx røg/rök, øst, løs > Oeng /ea/ > mod.eng /i:/ fx reek, east bortfald af /h/ foran /j,v/ fx hjem, hjælpe, hvad, hvid Undtagen i nordjysk.

24 Lydudviklinger i Middelalderdansk ( ) 'Infortis-svækkelse' /a, i, u/ > /e/ i tryksvage stavelser, fx andi > ende, ar > er, na > ne, cf svensk. [Undtagen ing, lig] /a:/>/å/ [Også i no & sv] jf flå, gås, råde [Undertiden også kort /a/>/å/, fx gård, bånd, holde, kold, vogn, vågen, vokse] [Ændringen var gennemført i udtalen ca 1400, bolle-å delvis indført i stavning i 1948, jf Aage > Åge] 'Klusil-svækkelse', postvokalisk /p/>/b/ jf da skabe, råbe, købe, dyb, sv skapa, ropa, köpa, djup [>/v/>/u/ jf peber, pibet] /t/>// jf da bide, fod, gade, uden, sv bita, fot, gata, utan [Østjysk // >/j/] /k/>/ğ/ jf da bog, kage, rig, ryge, sv bok, kaka, rik, ryka [>/j/ jf da reje, røg, skreg sv reka, rök, skrek] [>/v/>/u/ jf da savne, sv sakna] 'Spirant-svækkelse' postvokalisk bortfald af v efter u, jf da due, kue, snue, sv duva, kuva, snuva bortfald af //, jf da ske, bie, ror, sv sked, bida, roder [Evt skriftudtale af bede, rede (vb), god, klæde (vb)] / / > /j/, jf da møje, øgle, vejr, sv möda, ödla, väder /ğ/ >/j/ efter fortungevok., jf da fej, vej, fløj, sv feg, veg, flög [Staveusikkerhed, jf eje egne, løj løgn, vej vegne] /ğ/ >/v/ efter bagtungevok., jf da mave, skov, lyve, gavn, sv mage, skog, ljuga, gagn [Ofte /v/>/u/], jf dag>dav /ğ/ bortfalder efter i, u, jf tie, sti, stue, sv tiga, stig, stuga [Skriftudtale (?) af sige, suge, sv säga, suga] + Fortsat svækkelse i mod. dansk, jf løbe /lø:u/, skrevet /skre: /

Kapitel 2 SPROG OG SAMFUND. Sprog og samfund

Kapitel 2 SPROG OG SAMFUND. Sprog og samfund Indhold: 1 Sprog i verden 2 Globaliseringen 3 Sprog i Danmark 4 Dialekter 5 Opsamling Kapitel 2 SPROG OG SAMFUND 1 Sprog i verden Der findes ca 6000 sprog i verden. Tallet er usikkert, dels fordi det ikke

Læs mere

Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING

Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING Indhold: 1 Ordforrådets udvikling 2 Fremmedord og låneord 3 Lån er en naturlov 4 Hvor kommer sproget fra? 5 De nordiske sprogtrin 6 Udviklingen af dansk 7 Opsamling 1 Ordforrådets

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed.

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Fag Dansk Titel I sproget er jeg. Voices of the world En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Dansk sproghistorie (Vilnius) 1

Dansk sproghistorie (Vilnius) 1 Dansk sproghistorie (Vilnius) 1 det danske ordforråd Thomas Olander Roots of Europe, INSS Københavns Universitet / Universitetet i Vilnius 23. maj 2011 i dag mig de to kursusgange en moderne tekst en middeldansk

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet

Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet Juni Söderberg Arnfast, INSS Konference om integration, kultur og identitet Hotel Fåborg Fjord, 29.-30. maj 2017 20-06-2017 2 Hvad kommer jeg omkring

Læs mere

Sikker Start i Dagtilbud

Sikker Start i Dagtilbud Sikker Start i Dagtilbud Med fokus på sproget side 1 af 28 Præsentation Vores fælles grundlag Sprog - hvad er det? הפש Sprogtilegnelse Tosprogethed Sprogstimulering Forældresamarbejdet side 2 af 28 VORES

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund 6. sept. 2012 Henrik Rye Møller Jeg vil omtale følgende punkter Studieteknisk råd: Kør ad to spor, når du

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

LIDT AF HVERT. Modultestseminar 24. oktober 2016

LIDT AF HVERT. Modultestseminar 24. oktober 2016 LIDT AF HVERT Modultestseminar 24. oktober 2016 Læsning - motivation Indre motivation lystbetonet Ydre motivation pligtbetonet Intet liv uden! en indre! motivation! KOMMUNIKATIV SPROGFÆRDIGHED Modultestseminar

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

kampen om sproget 5:5

kampen om sproget 5:5 kampen om sproget 5:5 truslen fra engelsk Før udsendelsen Et arveord er et ord som hele vejen tilbage i sprogets historie er gået videre fra den ene generation til den næste som en fast del af samme sprog.

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal se to film om traditioner o o Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal lære o o o o o At tale på dansk om forskellige traditioner i Danmark. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

DESIGN OG ERFARINGER

DESIGN OG ERFARINGER en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever DESIGN OG ERFARINGER Phd-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Phd., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Historisk dokumenteret oversigt over sprog og undervisningssprog Lov/forordning Sprogfag Undervisningssprog 1905 11Grønlandsk 5 b: Uddannede

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling og boligplacering

A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling og boligplacering Bilag 1 nøgletal flygtninge og modtageklasser Bilaget beskriver en række nøgletal både på flygtningeområdet og på det samlede område for modtageklasser. Tallene er: A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling

Læs mere

Code switching blandt tysk danske skoleelever

Code switching blandt tysk danske skoleelever Bilag 1 Code switching blandt tysk danske skoleelever Hej og mange tak fordi du vil mitmachen :) Dette spørgeskema handler om code switching, da jeg skriver speciale om dette emne og har brug for din hjælp

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Elevernes mange sprog som en del af fagundervisningen. Læreruddannelseskonference, nov Lone Wulff UCC

Elevernes mange sprog som en del af fagundervisningen. Læreruddannelseskonference, nov Lone Wulff UCC Elevernes mange sprog som en del af fagundervisningen Læreruddannelseskonference, nov. 2016 Lone Wulff UCC Kort præsentation af forskningsprojektet Tegn på sprog Tegn på sprog tosprogede børn lærer at

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Side 1/5 Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Her kan du at lave en sjov aktivitet med eleverne, der involverer musik og lyrik. I kan se og høre en fed rap med Per Vers og DR s børnekor om forskellen

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT. Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet

REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT. Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet HVAD ER EN PLURALISTISK TILGANG TIL SPROG OG KULTURER OG HVAD SKAL VI MED

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 15-18 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune

Status på tilbuddet om modersmålsundervisning i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Modersmålsundervisningen i Københavns Kommune Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om et notat om effekter ved modersmålsundervisning,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere