Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade"

Transkript

1 Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader. Supermarkedsmodellen er nogle retningslinier og nogle principper for, hvordan en objektorienteret brugergrænseflade kan designes. Hvordan er en objektorienteret brugergrænseflade? I en objektorienteret brugergrænseflade går man væk fra den transaktionsorientering til mange arbejdsopgaver, som kendetegner mange tidligere brugergrænseflader. Objekt/funktions-princippet indføres i stedet for funktions/objekt-princippet. Objekt/funktionsprincippet I objekt/funktionsprincippet vælger brugeren først hvilket objekt (eller hvilken klasse), han vil arbejde med, og derefter hvilken funktion, der skal udføres. Et eksempel: brugeren vælger først klassen kunde og dernæst funktion ny kunde. Et andet eksempel: brugeren vælger først objektet patienten Hans Jensen og dernæst funktionen raskmeld Hans Jensen. Menupunkter med samme navn (åbn, print, slet, kopier) virker ens uanset objekt. Konsekvenser ved objektorienteret brugergrænseflade Mindre styring af arbejdsgange Ikke behov for brugervejledning Ensartet dialogforløb Ensartet brugergrænseflade Informationssupermarkedet med køkkenindgange specielle vinduer til særlige funktioner Der kan blive mangel på plads i vinduet Flere åbne vinduer samtidigt Hvordan gør man, når GUI skal designes? To fremgangsmåder for grænsefladedesign 1. Supermarkedet ( objektdrevet ) 2. specielle behov ( brugsmønsterdrevet transaktionsdrevet use case-drevet ) En applikation vil typisk bestå af en kombination af de to men blandingen skal vælges/designes! Lav først informationssupermarkedet, og dernæst specielle behov for de funktioner, som ikke dækkes tilfredsstillende af informationssupermarkedet. Det skal besluttes hvilke dele af forretningsgangene, der skal automatiseres, og hvilke der skal sammenkædes udenfor applikationen f.eks. manuelt. Først supermarkedet 1-1 sammenhæng mellem objekt og vindue Et vindue/skærmbillede præsenterer informationer og funktioner fra klassediagrammet. Et vindue præsenterer ideelt set en klasse eller et objekt. Dokument i Windows Internet Explorer Side 1 af 7

2 Domæne-model: Vare-objekt-billede: Vare Alle Varer Skaffes varenr: 3224 tekst: Papirrosetter ret vare slet vare pris: 12,50 afslut Indgangsbillede Brugeren vælger den klasse, han ønsker at arbejde med. Alle klasser fra objektmodellen kan være en mulig indgang til systemet. Indgangsbilledet kan laves grafisk indbydende. Listebillede I listebilledet vises i princippet alle forekomster/objekter af en klasse. Hvert objekt kan markeres af en ikon. Udvalgte attributter fra klassen præsenteres. Den første menu kan desuden indeholde et udvalg af menupunkter fra objektbilledet. Dokument i Windows Internet Explorer Side 2 af 7

3 Leverandør-listebillede: Alle Varer Skaffes Box aps. Kurt Hansen Cotillonfabrikken åbn leverandør ny leverandør afslut Objektbillede I objektbilledet præsenteres alle attributter fra objektet/klassen ( leveres af modellen). Udvalgte strukturer/relationer vises og oversættes til noget sigende. Obligatoriske strukturer/relationer bør medtages. For større objekter, hvor pladsen bliver for trang, kan man bruge: evt. bladring undervinduer forskellige views: (vis view1, view2..) Vinduestitler er uhyre vigtige. Objektmenuens indhold Brugergrænsefladefunktioner til behandling af objekter placeres under klassenavnet i hhv: standard grænseflademenupunkter forretningsrettede menupunkter Ikke-aktuelle menupunkter gråtones i henhold til tilstandsdiagram (livsforløbsdiagram) og andre regler på klassen. Brug evt. flere menuer eller undermenuer. Behandling af strukturer/relationer Behandling af strukturer/relationsforekomster placeres under relationer, som bør omdøbes til noget specifikt/mere sigende og kan evt. deles op: i flere forretningsmæssige grupper eller i naviger og tilknyt Ved 0-1 sammenhænge (kardinalitet) kan foreslås: tilknyt <relateret objekt> (indeholder også slet) åbn <relateret objekt> Dokument i Windows Internet Explorer Side 3 af 7

4 Ved 0-mange sammenhænge (kardinalitet) kan foreslås: ny <relateret objekt> (indeholder også slet) list <relaterede objekter> eller kaskade-menuer. Man kan håndtere historikrelationer(strukturer), ved kun at vise den aktuelle tilknytning i objektbilledet og/eller historikken med drop-down tilknytning. Menustyret behandling af strukturer/relationer kan evt. helt eller delvist afløses af direkte manipulation f.eks. drag & drop Objektbilleder og søgedialoger forudfyldes situationsafhængigt Når brugeren er kommet til et objektbillede fra et sted, hvor nogle oplysninger er kendt udfyldes objektbilledet på forhånd med de allerede kendte oplysninger. Præsentation af en aggregering Aggregerede objekter kan vises i objektbilledet. Det er ofte en fordel at placere funktioner for aggregerede objekter i separat rullegardin. Kombineret liste- og objektbillede For små klasser kan liste- og objektbilledet kombineres. Leverandør-objektbillede med vare-listebillede: Leverandør 412 Box aps. Nyvej Odense C varer: Træskostøvler Papirrosetter Elastikker... åbn vare ny vare vareliste afslut Alle Varer Skaffes Multipel udvælgelse skal bruges med varsomhed, så brugeren ikke bliver i tvivl om, hvilket objekt han arbejder med. Vinduesoversigt Når alle objekt- og liste-billeder er fastlagt kan der laves en nyttig vinduesoversigt. Vinduesoversigten giver et overblik over de vinduer, der skal være i systemet, men viser ikke noget om, hvordan de bruges. Dokument i Windows Internet Explorer Side 4 af 7

5 Navigationsdiagram Vinduesoversigten bør suppleres med navigationsmulighederne, som kan beskrives i et navigationsdiagram. Indkøb Åbn <udvalgt> Ny leverandør Ny vare Åbn <udvalgt> Varelistebillede Leverandørlistebillede Leverandørobjektbillede Vareobjektbillede Med AFSLUT returneres altid til det forrige billede. Navigationsdiagrammet kan evt. deles op, hvis det ikke kan være på en side. Husk så at lave henvisninger, så de vigtige navigeringsmuligheder på tværs i systemet også vises. Og så de specielle behov To slags præsentationsobjekter I indgangsbilledet kan der være to slags præsentationsobjekter/indgange): 1. Supermarkedsbilleder for adgang til og manipulationen af forretningsobjekterne direkte (eksempler: patient, afdeling) 2. Objekter til specielle behov = billeder til specifikke brugsmønstre/use cases (eksempler: overtræksliste og kunder, indlæggelse, medicinuddeling) Typer af specielle behov Der er forskellige slags specielle behov, som ofte dukker op: specielt sammensatte listebilleder med (få) power-funktioner effektiv datafangst (overvej også elektronisk datafangst: scanning, OCR, EDI, ) forretningsmæssigt tvungne arbejdsgange lækre special-præsentationer, der udnytter GUI simuleringer f.eks. What if krav fra aktør/organisatorisk enhed med specielle omstændigheder vedr. et brugsmønster/ use case eksempel: indlæggelse via skadestuen Dokument i Windows Internet Explorer Side 5 af 7

6 i visse (sjældnere) tilfælde kan man benytte funktion/objektprincippet Pro & contra specielle behov opskrifter For hvert enkelt specielt behov skal Cost/benefit overvejes nøje. Almindelig sagsbehandling med mange, varierede arbejdsopgaver og/eller færre speciallister kan klare sig fint med supermarkedet. Hvis visse dele af supermarkedet skal erstattes af eller suppleres med specielle behov, så overvej: arbejdsmængder antal arbejdspladser antallet af objekter ved datafangst behov for fleksibilitet Overvej integration med 3. parts applikationer: regneark, salgsstøtte, lommeregner, tekstbehandling,.specielle behov øger udviklings- og vedligeholdelsesomkostningerne! Karakteristika for specielle behov billeder Billeder til specielle behov er karakteriseret ved Blanding af mange slags objekter Kun relevante dele af objekterne vises Hop til supermarkedet, hvor nødvendigt/praktisk Ofte styrede dialoger/billedsekvenser Ofte større check og validering inden man kan forlade billedet Ekstra automatik power knapper etc. Færre trin i udførelsen af brugsmønsteret/use casen Flere undtagelser i brugsmønsteret/use casen Hvordan kvalitetskontrolleres? Det rå check Review af supermarkedet med Indgangsbillede(r) Listebilleder Objektbilleder Standard-menupunkter Behandling af relationer Er en god kontrol af modellens fuldstændighed (især ekstra beregnede attributter).bevar overblikket fordybelse i design-detaljer bør ske separat ( og bl.a. via standarder). Dette er ikke hele historien Øvrige gode BGF-designprincipper er blandt andre: genbrug af dialog genbrug af skærmbilledkomponenter genbrug af standarder og retningslinjer for grafiske detaljer standarder dokumenteret i designguide standarder for navngivning ensartethed for fejlbehandling Dokument i Windows Internet Explorer Side 6 af 7

7 ensartet for hjælp ensartethed for Design for at undgå brugskatastrofer, hvor brugeren ikke kan komme videre uden hjælp. Konsistenscheck Skrivebordstest med scenarier kan sikre sammenhæng og konsistens mellem brugergrænseflade og forretningsmodel: udvælg repræsentative scenarier ud fra brugsmønstrene/use casene og check at modellerne kan udføre det forventede hverken mere eller mindre: er navigationen fornuftig? er nødvendige parametre med? kan data gemmes /valideres? er al funktionaliteten til stede i forretningsmodellen? Hvordan er resultatet beskrevet? Resultater fra analyse og eksternt design Brugergrænsefladens design beskrives i: navigationsdiagram/menustrukturer vinduesspecifikation malede vinduer (supermarked og specielle behov) detaildialogdiagrammer dynamisk model for gråtoning og modes Brugsmønstre/use case modeller danner grundlag for udarbejdelse af test cases til test af brugergrænsefladens design. Set med brugerøjne er systemet færdigt. Dokument i Windows Internet Explorer Side 7 af 7

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder

Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder Datamatiker hovedopgave Når skaderne opdages Skadesregistrering, ordre/sagsstyring samt behandlingsregistrering af arkivgenstande i Københavns Stadsarkiv Systemdokumentation Projektgruppe Niels Grove-Rasmussen

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere