Arbejde, ledighed og tilbagetrækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008"

Transkript

1 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008

2 Arbejde og tilbagetrækning [til 2008] Socialforskningsinstituttet Us. Nr Efteråret 2006 & Socialforskningsinstituttet Us. Nr Efteråret Der er enkelte spørgsmål som kun er blevet stillet i Us5900. Disse er markeret med grøn i dokumentet

3 Del 1: Spørgsmål til alle Del 1: Spørgsmål til alle 0. Hvor gammel er du? Noter: 1. Bor du i: Et landdistrikt (små landsbyer/spredt bebyggelse) En by med under indbyggere En by med indbyggere En by med indbyggere En by med eller flere indbyggere 2. Hvad er din ægteskabelige status rent juridisk? (intv.: der tænkes på IP s juridiske status. Hvis IP i sit liv har haft flere statuser tænkes på den sidste status. Registeret partnerskab for homoseksuelle kodes 1 gift ) Gift - gå til 3 Ugift Skilt/separeret Enke/enkemand Vil ikke svare 7 2.a. Lever du sammen med en partner? 1. - gå til 3 2. Nej - gå til 6 7. Vil ikke svare - gå til 6 Først har jeg nogle spørgsmål om din ægtefælle/samlever 3. Hvor gammel er din ægtefælle/samlever? Noter: - 3 -

4 Del 1: Spørgsmål til alle 4. Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? i beskæftigelse, herunder lønnede lærlinge/elever, skånejob, fleksjob samt orlov fra beskæftigelse. Nej, herunder arbejdsløse, aktiverede, personer på starthjælp, syge, førtidspensionister, efterlønnere. Nej, uden for arbejdsmarkedet permanent eller midlertidig. Herunder studerende, orlov fra arbejdsløshed, alderspensionister, hjemmegående, på revalidering, værmepligtige - gå til 4a - gå til 4b - gå til 4c 4a. Hvordan er din ægtefælle/samlever beskæftiget? Lønmodtager Lærling eller elev med løn I skånejob I flexjob Selvstændig Medhjælpende ægtefælle På orlov fra arbejde 7 Gå derefter til spm 5 4b. Hvad vil du sige er din ægtefælle/samlevers hovedbeskæftigelse? Arbejdsløs på arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløs på kontanthjælp Arbejdsløs på starthjælp I aktivering på arbejdsløshedsdagpenge I aktivering på kontanthjælp På sygedagpenge På sygeorlov Førtidspensionist Efterlønner

5 Del 1: Spørgsmål til alle 4c. Hvad vil du sige er din ægtefælle/samlevers hovedbeskæftigelse? Studerende, skoleelev under ulønnet uddannelse Hjemmegående husmor/husfar Arbejdsløs på barselsorlov Aftjener værnepligt På tjenestemandspension Pensionist i øvrigt, herunder folkepension På revalidering Ude af erhverv i øvrigt Har din ægtefælle/samlever været arbejdsløs inden for de seneste 3 år? Nej 6. Har du nogen hjemmeboende børn? (intv. der tænkes både på egne og eventuelt delebørn, der bor fast i husstanden, dvs. mere end i weekenderne. Alle børn uanset alder skal medtages) Nej - gå til 6.C - gå til 6.C 6.A. Antal børn, der bor fast i husstanden Skriv antal, 1-10: Uoplyst tast

6 Del 1: Spørgsmål til alle 6.B. hvor gamle er de? (tag det yngste barn først og derefter med stigende alder) Barn 1: Noter Barn 2: Noter Barn 3: Noter Barn 4: Noter Barn 5: Noter Barn 6: Noter Barn 7: Noter Barn 8: Noter Barn 9: Noter Barn 10: Noter C. Har du selv nogle søskende, som bor i samme husstand som dig selv? (intv. der tænkes både på hele og halve søskende som bor fast i husstanden, dvs. mere end i weekenderne. Alle søskende uanset alder skal medtages) Nej - gå til 7 - gå til 7 6.D. Antal søskende, der bor fast i husstanden Skriv antal, 1-10: Uoplyst tast

7 Del 1: Spørgsmål til alle 6.E. Hvor gamle er de? (tag den yngste først og derefter med stigende alder) Søskende 1: Noter Søskende 2: Noter Søskende 3: Noter Søskende 4: Noter Søskende 5: Noter Søskende 6: Noter Søskende 7: Noter Søskende 8: Noter Søskende 9: Noter Søskende 10: Noter Hvilken skoleuddannelse har du selv? (Den højeste skoleuddannelse kodes) Under 5 års skolegang 5-6 års skolegang 7. klasse klasse uden eksamen 9. klasse med eksamen (Folkeskolens afgangsprøve, 2. real og mellemskoleeksamen) 10. klasse uden eksamen 10. klasse med eksamen (Folkeskolens udvidede afgangsprøve) 7 Realeksamen (3 år) HF Studentereksamen (alment gymnasium) også toårigt studenterkursus Højere Handelseksamen (HH) eller HHX Højere teknisk eksamen eller HTX Anden > Noter:

8 Del 1: Spørgsmål til alle 8. Har du en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse ud over din skoleuddannelse? Hvilke? Gerne flere svar (int. Ved udenlandske uddannelser, forsøg da at finde et tilsvarende dansk niveau og kod uddannelsen som denne. Hvis dette ikke er muligt, kod da som andet.) Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderkursus Erhvervsfaglig uddannelse op til 1 år / grundlæggende erhvervsuddannelse (EFG ol) Fuldført lærlinge og EFG uddannelse Anden faglig uddannelse Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) Anden erhvervsuddannelse Noter: - gå til 9a gå til 9a 9. Hvad er din uddannelse helt præcist? (Hvis flere uddannelser, spørges ind til den højeste, dvs. den der har taget længst tid.) Noter uddannelse: 9.a. Er din far og mor født i Danmark? (Hvis IP er vokset op hos andre end biologiske forældre, da dem, der havde forældremyndigheden) Både far og mor opvokset i Danmark - gå til 12 Mor født i Danmark, far født i udlandet Far født i Danmark, mor født i udlandet Begge forældre født i udlandet / vil ikke svare - gå til 9b - gå til 9c - gå til 9b - 8 -

9 Del 1: Spørgsmål til alle 9.b. Hvor er din far født? Andet nordisk land Andet EU-land uden for Norden Engelsktalende land uden for norden og EU Tyrkiet Ex. Jugoslavien Libanon/Palæstina Irak Somalia Pakistan Iran Sri Lanka Vietnam Andet land Hvis andet land, hvilket Filter 1: Hvis begge forældre er født i udlandet (jævnfør spm. 9a) forsæt til 9.c ellers forsæt til

10 Del 1: Spørgsmål til alle 9.c. Hvor er din mor født? Andet nordisk land Andet EU-land uden for Norden Engelsktalende land uden for norden og EU Tyrkiet Ex. Jugoslavien Libanon/Palæstina Irak Somalia Pakistan Iran Sri Lanka Vietnam Andet land Hvis andet land, hvilket Filter 1a: Hvis begge forældre er født i udlandet (jævnfør spm. 9a) forsæt til 9.d ellers forsæt til d. Er du selv født i Danmark - gå til 9.f Nej 9.e. Hvor gammel var du, da du kom til Danmark? Noter alder: 9.f. Har du Dansk statsborgerskab? 1 Nej 2 Filter 2: Hvis respondenten var ældre end 15 (jævnfør spm. 9e) da vedkommende kom til landet gå til 10 ellers forsæt til

11 Del 1: Spørgsmål til alle 10. Hvilken af følgende danskprøver har du bestået? (intv. evt. flere svar) Almen prøve 1 Almen prøve 2 Danskprøve 2 (DP2) Prøve i dansk 1 Prøve i dansk 2 Prøve i dansk 3 Studieprøven Ingen prøve bestået Mener du, at dine danskkundskaber er: Meget gode (flydende) Gode Middel Dårlige Meget dårlige 12. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? i beskæftigelse, herunder lønnede lærlinge/elever, skånejob, fleksjob samt orlov fra beskæftigelse Nej, herunder arbejdsløse, aktiverede, personer på starthjælp, syge, førtidspensionister, efterlønnere Nej, uden for arbejdsmarkedet permanent eller midlertidig. Herunder studerende, orlov fra arbejdsløshed, alderspensionister, hjemmegående, på revalidering, værmepligtige - gå til 12a - gå til 12b - gå til 12c

12 Del 1: Spørgsmål til alle 12a Hvordan er du beskæftiget? Lønmodtager - gå til 167 Lærling eller elev med løn - gå til 167 I skånejob - gå til 167 I flexjob - gå til 167 Selvstændig - gå til 167 Medhjælpende ægtefælle - gå til 167 På orlov fra arbejde 7 - gå til b Hvad vil du sige er din hovedbeskæftigelse? Arbejdsløs på arbejdsløshedsdagpenge - gå til 13 Arbejdsløs på kontanthjælp 9 - gå til 13 Arbejdsløs på starthjælp 0 - gå til 13 I aktivering på arbejdsløshedsdagpenge 1 - gå til 13 I aktivering på kontanthjælp 2 - gå til 13 På sygedagpenge 3 - gå til 20 På sygeorlov 4 - gå til 20 Førtidspensionist 5 - gå til 95 Efterlønner 6 gå til 95 12c Hvad vil du sige er din hovedbeskæftigelse? Studerende, skoleelev under ulønnet uddannelse 7 - gå til 232 Hjemmegående husmor/husfar 8 - gå til 232 Arbejdsløs på barselsorlov 9 - gå til 232 Aftjener værnepligt 0 - gå til 232 På tjenestemandspension 1 - gå til 232 Pensionist i øvrigt, herunder folkepension 2 - gå til 232 På revalidering 3 - gå til 232 Ude af erhverv i øvrigt 4 - gå til

13 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 13. Hvad var den vigtigste grund til, at du blev arbejdsløs? ( Jeg lod mig sige op er forskellig fra at blive sagt op. Der er tale om frivillig ledighed.) (intv. bemærk kode 1: vigtigt at skelne mellem dem, der aldrig har haft et arbejde og dem der har) (intv. her må gerne bores lidt efter yderligere svar, udover hvad IP fremkommer med rent umiddelbart.) (gerne flere svar) Jeg har aldrig haft et arbejde - gå til 14 Jeg blev sagt op - gå til 20 Min arbejdsplads blev nedlagt - gå til 20 Arbejdspladsen flyttede - gå til 20 Min ansættelseskontrakt løb ud - gå til 20 Jeg flyttede - gå til 20 I forbindelse med barsel eller orlov 7 - gå til 20 Jeg orkede ikke længere - gå til 20 Mit tidligere arbejde passede mig dårligt 9 - gå til 20 Jeg lod mig sige op 0 - gå til 20 Jeg sagde op 1 - gå til 20 Sygdom, herunder nedslidning og arbejdsskade etc 2 - gå til 20 Uddannelsesforløb afsluttet 3 - gå til 20 Solgt eller lukket egen virksomhed 4 - gå til 20 Jeg følte mig presset ud af mine kolleger 5 - gå til 20 Jeg følte mig presset ud af mine ledere 6 - gå til 20 Andet: 7 - gå til gå til

14 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 14. Hvordan vil du vurdere dine muligheder for at få kendskab til ledige stillinger indenfor den/de brancher, hvor du måske kunne få job? Meget gode muligheder Gode muligheder Hverken gode eller dårlige muligheder Dårlige muligheder Meget dårlige muligheder 15: Har du kontakt til nogle, der er ansat indenfor den/de brancher, hvor du måske kunne få job? Nej 16: Har du kontakt til arbejdsgivere indenfor den/de brancher, hvor du måske kunne få job? Nej 17. Hvor mange personer kender du cirka indenfor den/de brancher, hvor du måske kunne få job? Ingen - gå til eller flere

15 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 18. Hvor sandsynligt er det, at nogle af disse kontakter kan skaffe dig et job? Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller Usandsynligt Meget usandsynligt 19. Prøver du BEVIDST at forbedre dine jobmuligheder ved at skabe kontakt til ansatte eller arbejdsgivere indenfor den/de brancher, hvor du måske kunne få job? (Intv. Læg tryk på bevidst når spørgsmålet læses op), i høj grad, i nogen grad Nej, kun i ringe grad Nej, slet ikke Gå derefter til spm Nu har jeg nogle spørgsmål om det sidste arbejde du havde, før du blev arbejdsløs/gik på sygedagpenge/gik på sygeorlov. Hvad var din tidligere stilling? (Spm.98/Spm.167) (intv: Notér IP s stilling så præcist som muligt, dvs. ikke blot håndværker men tømrer eller murerarbejdsmand, ikke blot sygeplejerske, men røngtensygeplejerske, ikke blot leder, men personalechef m. 30 underordnede ). STILLING: 21. Hvad var din tidligere branche helt nøjagtigt? (Spm.99/Spm.168) (intv: Notér branche, dvs. det område, IP arbejdede inden for, så præcist som muligt. Fx plastikindustrien, reklamebranchen, plejehjem, autoværksted, undervisning på det naturvidenskabelige område) BRANCHE:

16 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 22. Hvor mange ansatte var der på den arbejdsplads, du var beskæftiget på i dit sidste ordinære job? (Spm.169/Spm.113) eller derover Var du offentligt eller privat ansat? (Spm.101/Spm.170) Offentlig ansat: staten Offentligt ansat: amt Offentligt ansat: kommune Offentligt ansat: andet (herunder selvejende institutioner) Privat ansat Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Hvor længe var du ansat i dit seneste arbejde? ( kodes 99 i både år og måneder) Antal år: Antal måneder:

17 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 25. Hvor meget tjente du, brutto, dvs. før skat, om måneden i dit seneste arbejde? (Spm.100) INTV: Det behøver ikke være helt nøjagtigt - prøv at få en cirka-angivelse, hvis IP usikker. Pensionsbidrag medregnes ikke i beløbet. Noter beløb: Vil ikke svare Havde du som led i din ansættelse en helt eller delvis arbejdsgiverbetalt pensionsordning? (Spm.124/Spm.192) Nej 27. Har du en privat pensionsordning i bank eller forsikringsselskab? Nej 28. Hvor tilfreds eller utilfreds var du med dit seneste arbejde? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

18 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 29. Hvor lang tid er det siden, at du havde et lønnet arbejde på det ordinære arbejdsmarked? Mindre end 1 måned 1 til 6 måneder 7 måneder og op til 1 år 1 til 2 år 2 til 3 år 3 til 4 år 4 til 10 år 7 10 år eller mere Så vil jeg gerne høre cirka hvor mange måneder, du i alt har været i arbejde på det ordinære arbejdsmarked inden for de seneste tre år?( kodes 9 for år og 99 for måneder) Antal år: Antal måneder: 31. Hvor mange forskellige jobs på det ordinære arbejdsmarked har du haft inden for de sidste 5 år? (gælder ikke aktiveringstilbud) eller flere Filter 3: Hvis respondenten er yngre end 50 (jævnfør spm. 0) gå til 34 ellers gå til

19 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 32. Hvor stor en andel udgjorde medarbejdere fra 55 år og opefter af den samlede medarbejdergruppe på din sidste arbejdsplads? Ingen Mindre end 10% 10-20% 20-30% Mere end 30%

20 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 33. Var der nogen blandt lederne på din arbejdsplads, der var over 60 år? Ingen Et par stykker Flere end et par stykker, men ikke en stor del En stor del af lederne var på over 60 år 34. Hvor mange timers arbejde havde du normalt om ugen i dit seneste job, umiddelbart før du holdt op? (medregn også overarbejdstimer) 888 Skriv antal timer: 35. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejdede du sædvanligvis i dit sidste arbejde, før du holdt op? Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 18) Fast aftenarbejde (Overvejende mellem kl. 15 og 24) Fast nattearbejde (Overvejende mellem 24 og 06) Skiftende arbejdstider uden nattearbejde Skiftende arbejdstider med natarbejde Andet 36. Har du stadig kontakt til kolleger på din sidste arbejdsplads?, omtrent hver uge, omtrent hver måned, men ikke hver uge, nogle gange om året, men ikke hver måned, mindst én gang om året, men ikke hver måned, men mindre end én gang om året Nej, har ingen kontakt til tidligere kolleger

21 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 37. Har du kontakt til andre, der arbejder indenfor den/de brancher, hvor du tidligere har arbejdet?, omtrent hver uge, omtrent hver måned, men ikke hver uge, nogle gange om året, men ikke hver måned, mindst én gang om året, men ikke hver måned, men mindre end én gang om året Nej, har ingen kontakt andre ansatte indenfor tidligere arbejdsområder/brancher 38. Har du kontakt til arbejdsgivere indenfor den/de brancher, hvor du tidligere har arbejdet?, omtrent hver uge, omtrent hver måned, men ikke hver uge, nogle gange om året, men ikke hver måned, mindst én gang om året, men ikke hver måned, men mindre end én gang om året Nej, har ingen kontakt til arbejdsgivere inden for tidligere brancher 39. Hvor mange personer kender du cirka indenfor den/de brancher, hvor du tidligere har arbejdet? Ingen eller flere Filter 4: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller sygeorlov (jævnfør spm. 12)gå til 44 ellers gå til filter 5 Filter 5: Hvis respondenten ikke kender nogle personer indenfor den/de brancher, hvor vedkommende tidligere har arbejdet (jævnfør spm. 39) gå til 41, ellers gå til

22 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 40. Hvor sandsynligt er det, at de personer som du kender inden for den branche, du tidligere har arbejdet, kan skaffe dig et job? Meget sandsynlighed Sandsynligt Hverken/eller Usandsynligt Meget usandsynligt 41. Prøver du BEVIDST at forbedre dine jobmuligheder ved at holde kontakt til ansatte og arbejdsgivere indenfor den/de brancher, hvor du tidligere har arbejdet? (Læg tryk på bevidst når spørgsmålet læses op), i høj grad, i nogen grad Nej, kun i ringe grad Nej, slet ikke 42: Hvor ofte tror du, at de kanaler jeg nu nævner bruges, når nye jobs annonceres indenfor den branche, hvor du senest arbejdede? Altid for det meste sjældent eller aldrig? Altid For det meste Sjældent Aldrig Hvor ofte tror du at AF-systemet benyttes? Hvor ofte tror du, at opslag i aviser, fagtidsskrifter, jobbaser på Internettet mv. benyttes? Hvor ofte tror du, at Mund til mund metoden benyttes. Hvor ofte tror du, at arbejdsgivernes direkte kontakt til tidligere medarbejdere benyttes? 43. Har du, mens du har været ledig og inden for det sidste år, modtaget et tilbud om arbejde fra arbejdsformidlingen eller kommunen, som du ikke ønskede at tage imod? Nej - gå til

23 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 43a. Hvorfor afslog du tilbuddet? (Når IP stopper med at svare, spørger du: Var der andre grunde til at du afslog tilbuddet?) (intv. gerne flere svar), afslog fordi det ikke svarede til mine kvalifikationer, afslog fordi det ikke svarede til mine interesser, afslog fordi jeg ikke kunne få det til at passe sammen med familie, afslog fordi der var for lang transporttid, afslog, fordi jeg ikke ville kunne klare arbejdet, anden grund 7 Filter 6: Hvis respondenten aldrig har haft et arbejde (jævnfør spm 13) gå til 46. ellers gå til filter 7. Filter 7: Hvis respondenten er yngre end 50 år gå til 45, ellers gå til

24 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 44. Jeg læser nu en række udsagn om arbejdsforhold op. Du bedes oplyse i hvor høj grad hvert af disse forhold gjorde sig gældende i din sidste ordinære beskæftigelse. Passer i høj grad Passer i nogen grad Passer ikke i særlig grad Passer slet ikke Ved ikke A Jeg havde et stort ansvar på mit arbejde. I hvor høj grad passer det? B Der var alt for mange forandringer på min tidligere arbejdsplads. I hvor høj grad passer det? C Jeg var ofte stresset på mit arbejde. I hvor høj grad passer det? D Jeg var godt tilfreds med min løn. I hvor høj grad passer det? E Jeg oplevede ofte, at arbejdslivet tog for meget tid fra mit familieliv. I hvor høj grad passer det? F Jeg følte mig ofte træt og nedslidt. I hvor høj grad passer det? G Jeg havde et meget udviklingsorienteret arbejde. I hvor høj grad passer det? H Arbejdet var fysisk hårdt. I hvor høj grad passer det? I Jeg havde stor interesse for det område, jeg arbejdede med. I hvor høj grad passer det? J Jeg var ofte udsat for ensidigt og gentagende arbejde. I hvor høj grad passer det? K Jeg havde ofte konflikter med kolleger. I hvor høj grad passer det? L Jeg havde ofte konflikter med ledelsen. I hvor høj grad passer det? M Jeg var bekymret for at blive afskediget. I hvor høj grad passer det? N Der var en høj grad af selvbestemmelse i mit job. I hvor høj grad passer det? O Jeg var ofte i kontakt med krævende kunder og klienter. I hvor høj grad passer det? Gå derefter til spm

25 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 45. Jeg læser nu et par udsagn om arbejdsforhold. I hvor høj passer de på din sidste ordinære beskæftigelse. Passer i høj grad Passer i nogen grad Passer ikke i særlig grad Passer slet ikke Ved ikke A. Jeg havde ofte konflikter med kolleger. I hvor høj grad passer det? B. Jeg havde ofte konflikter med ledelsen. I hvor høj grad passer det? 46. Har du deltaget i efter- eller videreuddannelse inden for de sidste 5 år inden du blev arbejdsløs/sygemeldt? (uddannelse i forbindelse med jobbet), 1 gang, 2-5 gange, 6-10 gange, mere end 10 gange Nej 47. Hvilke former for aktivering har du deltaget i gennem de seneste tre år? (intv. evt. flere svar) Har ikke deltaget i aktivering inden for de seneste tre år gå til 53 Vejlednings- og afklaringsforløb Job med løntilskud i offentlig sektor Job med løntilskud i privat sektor Virksomhedspraktik i den offentlige sektor Virksomhedspraktik i den private sektor AMU kursus Daghøjskole/produktionsskole AVU/VUC Danskundervisning, sprogskole Diverse kurser Andet, noter:

26 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 48. Synes du, at det har gavnet eller skadet dine JOBMULIGHEDER, at du har deltaget i dette/disse aktiveringstilbud?, gavnet meget, gavnet lidt Hverken gavnet eller skadet Nej, har nærmere skadet 49. Synes du, det/de har gavnet eller skadet din SELVTILLID, at du har deltaget i dette/disse aktiveringstilbud? Gavnet meget Gavnet lidt Hverken gavnet eller skadet Har nærmere skadet Filter 9: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller har sygeorlov (jævnfør spm. 12) gå til filter 10, ellers gå til spm Har du under din nuværende arbejdsløshedsperiode fået udarbejdet og godkendt en individuel handlingsplan i samarbejde med AF/kommunen? Nej - gå til 53 - gå til Synes du, at handlingsplanen var et godt værktøj i planlægningen af din fremtid? Hverken/eller Nej

27 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 52. Følte du på nogen måde, at handlingsplanen blev presset ned over hovedet på dig? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 53. Synes du, at AF eller kommunen har gjort nok for at hjælpe dig i arbejde?, i høj grad, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Filter 10: Hvis respondenten er på kontanthjælp eller starthjælp (jævnfør 12b) gå til 54 ellers gå til I hvilken udstrækning har du inden for det sidste år følt dig tilfreds med den måde, som kommunen har håndteret din sag på? Forestil dig en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds? Meget utilfreds Meget tilfreds

28 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 55. Hvem af de personer, jeg nævner nu, koordinerer den service og de tilbud du får fra kommunen i forbindelse med de problemer, du har? (Læs svarmulighederne op. Gerne flere svar) Jobkonsulent Kommunal sagsbehandler Praktiserende læge Speciallæge Du selv Pårørende Andre: Hvem 7 KUN US5900 [Indsat af DHA (55.10 og 55.11)] Institution/personale på institution Anden sagsbehandler X X 56. Hvem af de personer jeg nu nævner har du størst tillid til? (Læs svarmulighederne op. Evt. flere svar) Jobkonsulent Kommunal sagsbehandler Praktiserende læge Speciallæge Dig selv Pårørende Andre: Hvem KUN US5900 ([indsat af DHA (56.11)] Anden sagsbehandler 7 X 57. Vil du gerne have et arbejde? - gå til 59 Nej Vil ikke svare 7 - gå til 59 - gå til

29 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 58. Hvorfor ikke: (gerne flere svar) Sygdom, handicap Personlige, familiemæssige forpligtelser (f.eks. børnepasning) Er under uddannelse Søger førtidspension Planlægger at gå på efterløn Planlægger at starte egen virksomhed Venter på at påbegynde arbejdstilbud/ uddannelse/kursus efter aftale med AF/kommunen Har ikke tid, for jeg har travlt med at arbejde for mig selv derhjemme Har ikke tid, for jeg har travlt med at arbejde for andre Har allerede fået job, som påbegyndes senere Har fået tilsagn om genansættelse på en tidligere arbejdsplads Har ikke lyst til at arbejde Jeg vil ikke kunne overskue at få et arbejde Har opgivet at finde arbejde Der er alligevel ikke arbejde at få Vil ikke flytte for at få arbejde Det kan ikke betale sig for mig at arbejde Min ægtefælle ønsker ikke at jeg får et arbejde Det er ikke passende for mig at arbejde Andet Vil ikke svare Filter 11: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller sygeorlov (jævnfør spm.12.) gå til 70, ellers gå til Søger du erhvervsarbejde? - gå til 61 Nej Vil ikke svare 7 - gå til 61 - gå til

30 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 60. Hvorfor ikke: (gerne flere svar) Sygdom/handicap Personlige, familiemæssige forpligtelser (f.eks. børnepasning) Er under uddannelse Søger førtidspension Planlægger at gå på efterløn Jeg planlægger at starte egen virksomhed Venter på at påbegynde arbejdstilbud/ uddannelse/kursus efter aftale med AF/kommunen Har ikke tid, fordi jeg har travlt med at arbejde for mig selv derhjemme Har ikke tid, fordi jeg har travlt med at arbejde for andre Har allerede fået job, som påbegyndes senere Har fået tilsagn om genansættelse på en tidligere arbejdsplads Har ikke lyst til at arbejde Jeg vil ikke kunne overskue at få et arbejde Har opgivet at finde arbejde Jeg kan ikke finde ud af at søge arbejde Der er alligevel ikke arbejde at få Vil ikke flytte for at få arbejde Det kan ikke betale sig økonomisk for mig at arbejde Min ægtefælle ønsker ikke jeg får et arbejde Det er ikke passende for mig at arbejde Andet Vil ikke svare Cirka hvor mange jobs har du søgt indenfor det seneste år? (Har ikke søgt kodes 000. Vil ikke svare ) Skriv cirka antal:

31 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 62. Cirka hvor mange jobsamtaler har du været til indenfor det seneste år? (Har ikke været til jobsamtale kodes 000. Vil ikke svare ) Skriv cirka antal: 63. Hvordan hørte du om det sidste job, som du søgte? (intv. Når IP ikke giver flere svar, spørger du, indtil IP svarer nej : Var der andre steder du hørte om dit sidste job?) (kategorier læses ikke op, sæt gerne flere krydser) Har aldrig søgt arbejde - gå til 64 Gennem tidligere kollega / arbejdsgiver (fra almindelig job - gå til 63.1 Gennem kollega / arbejdsgiver fra nuværende eller tidligere aktiveringssted - gå til Gennem ven / bekendt - gå til 63.3 Gennem familiemedlem - gå til 63.4 Gennem opslag i en avis, fagtidsskrift, jobbaser på Internettet, mv. - gå til 64 Øvrige måder 7 - gå til Hvem var det nærmere betegnet? Tidligere kollega Tidligere arbejdsgiver Andet Hvem var det nærmere betegnet? Kollega fra aktiveringssted Arbejdsgiver fra aktiveringssted Andet

32 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse Hvem var det nærmere betegnet? Fagforening Fritidsforeninger f.eks. sportsklubber Etniskforening Uddannelsessystem Nabolaget I øvrigt Hvem var det nærmere betegnet? Nært (ægtefælle/samlever / forældre / børn / søskende) Øvrige familie (slægtninge) Nærmere betegnet på hvilken måde? Arbejdsgiver kontaktede mig uopfordret Arbejdsgiver kontaktede mig efter anbefaling Jeg ansøgte direkte og uopfordret til firmaet. Jobbet blev anvist af AF Jeg er blevet selvstændig Andet

33 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 64. Har du inden for den sidste måned gjort noget af følgende for at få arbejde eller etablere selvstændig virksomhed? Nej Vil ikke svare 1. Har du inden for den sidste måned stået registreret hos AF eller kommunen som arbejdssøgende 2. Har du inden for den sidste måned henvendt dig til AF eller kommunen for at hørte om arbejde 3. Har du inden for den sidste måned haft kontakt med privat arbejdsformidling eller vikarbureau 4. Har du inden for den sidste måned henvendt dig direkte til arbejdsgivere 5. Har du inden for den sidste måned kontaktet venner, slægtninge, tidligere arbejdskolleger for at høre om arbejde 6. Har du inden for den sidste måned kontaktet fagforening eller A-kasse for at høre om arbejde 7. Har du inden for den sidste måned indrykket eller svaret på annoncer i aviser, TV, fagblade på internettet eller andre steder for at høre om arbejde Venter du på svar på ansøgning om arbejde 7 9. Har du allerede fået job eller tilsagn om genansættelse Er du i gang med at etablere dig som selvstændig Er der andre ting du har gjort inden for den sidste måned? 7 Hvis andre ting hvad 65. Hvor mange timer har du i alt brugt på at søge arbejde den sidste måned? Antal timer : 66. Hvornår vil du kunne påbegynde arbejde? Vil ikke i arbejde I morgen (hvis jeg fik besked i dag) Inden for 1 uge Inden for 2 uger Inden for 1 måned Senere Vil ikke svare

34 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 67. Der kan være mange grunde til, at mennesker er arbejdsløse. Tror du, at der er nogen særlige grunde til, at du er arbejdsløs? (intv.: svarkategorierne læses ikke op, men når IP stopper med at give grunde, spørger du om følgende til IP svarer nej : Er der andre grunde til at du er arbejdsløs? (gerne flere svar) Er for gammel Er syg/dårligt helbred Det er for dyrt for en arbejdsgiver at ansætte mig Der er ikke brug for mine kvalifikationer Arbejdsgiverne synes ikke om mit udseende Min selvtillid er nedbrudt Har været arbejdsløs for længe For få stillinger at søge Er nødt til at passe barn/børn Jeg orker ikke at søge mere Jeg/mine forældre kommer fra et andet land Er ikke interesseret i de jobs, jeg evt. kan få Stor arbejdsløshed i faget/branchen Min uddannelse er forkert/forældet/ utilstrækkelig Ordblindhed/læse-/skriveproblemer Ikke ren straffeattest Har psykiske problemer Vil ikke i arbejde Ingen grunde Andre grunde (noter) :

35 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 68. Forestil dig, at AF/kommunen/A-kassen bad dig tage et arbejde, og at understøttelsen blev stoppet, hvis du ikke tog det. Hvad er den laveste månedsløn, brutto, dvs. før skat, du vil acceptere for at tage et almindeligt arbejde under disse vilkår? (intv. Der menes ordinær beskæftigelse som betyder almindelig lønnet arbejde, hvor den ansatte ikke modtager offentlig forsørgelse under ansættelsen. (Dvs. gælder ikke aktivering.) Sort arbejde er heller ikke ordinær beskæftigelse) Kr. pr. måned ca.: Jeg vil slet ikke påbegynde arbejdet Jeg vil påbegynde arbejdet uanset lønnen Vil ikke svare Forestil dig nu, at du selv har fundet et ledigt job, som du kan tage eller lade være uden det har konsekvenser for understøttelsen. Hvad er den laveste månedsløn, brutto, dvs. før skat, du vil acceptere for at tage et almindeligt arbejde under disse vilkår? Kr. pr. måned ca.: Jeg vil slet ikke påbegynde arbejdet Jeg vil påbegynde arbejdet uanset lønnen Vil ikke svare Hvor høj en løn forventer du at få per måned, hvis du kommer i almindeligt arbejde (brutto, dvs. før skat)? Kr. pr. måned ca.: Vil ikke svare Hvor meget modtager du i dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp hver måned brutto, dvs. før skat: Kr. pr. måned ca.: Vil ikke svare

36 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 72. Hvor meget forventer du PÅ KORT SIGT at få ud af at komme i arbejde når skat og eventuelle ekstra transport- og børnepasningsomkostninger er betalt? (pres gerne på for at få en cirka-angivelse) Mindre til rådighed end nu Det samme til rådighed som nu. Mindre end 500 kr. ekstra om måneden Mellem 500 og 1000 kr. ekstra om måneden Mere end 1000 kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden kr. ekstra om måneden 4 Mere end kr. ekstra om måneden Vil ikke svare Hvordan tror du, at det PÅ LANG SIGT vil påvirke dine økonomiske vilkår at komme i arbejde? Vil et arbejde PÅ LANG SIGT give dig Dårligere økonomiske vilkår end nu De samme økonomiske vilkår som nu Noget bedre økonomiske vilkår end nu Langt bedre økonomiske vilkår end nu Filter 12: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller sygeorlov (Jævnfør spm. 12) gå til spm.77, ellers gå til

37 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 74. Hvor lang tid samlet daglig transport (tur/retur) er du villig til at tage for at komme i arbejde? Indtil ½ time Over ½ time, indtil 1 time Over 1 time, indtil 1½ time Over 1½ time, indtil 2 timer Over 2 timer, indtil 2½ timer Over 2½ timer, indtil 3 timer Over 3 timer, indtil 4 timer 7 4 timer eller mere Vil ikke i arbejde Er du villig til at skifte bopæl for at kunne få varigt arbejde? (gerne flere svar), under alle omstændigheder, hvis min ægtefælle/samlever også kan få varigt arbejde dér, hvis jeg kan få mine børn passet, hvis jeg og min evt. husstand ikke går ned i levestandard, hvis jeg og min evt. husstand kan opnå en mærkbar fremgang i levestandard Nej Vil ikke i arbejde Er du villig til at tage et job med dårligere løn- og arbejdsvilkår, end hvad du er blevet uddannet til eller har erfaring med, hvis du til gengæld kan komme i arbejde?, men kun hvis jeg blev tvunget til det af AF/kommunen Nej

38 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 77. Tror du, at du på et eller andet tidspunkt kommer i almindeligt arbejde? Hvis ja hvor lang tid tror du at det vil tage?, inden 3 måneder -gå til filter 13, efter 3 måneder men inden et halvt år -gå til filter 13, efter et halvt år men inden et år -gå til filter 13, efter et år men inden to år -gå til filter 13, men efter to år -gå til filter 13 Nej -gå til filter Har du indrettet din tilværelse efter, at du aldrig kommer i arbejde igen? Nej Filter 13: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller sygeorlov (jævnfør spm 12) gå til spm.81, ellers gå til Er dit generelle velbefindende blevet bedre eller dårligere efter du er blevet arbejdsløs, sammenlignet med perioden før? Meget bedre Lidt bedre Hverken bedre eller dårligere Lidt dårligere Meget dårligere

39 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 80. Så vil jeg gerne høre, hvordan din arbejdsløshed har påvirket din økonomiske situation? Er din økonomiske situation blevet bedre eller værre? Den er blevet meget bedre Den er blevet lidt bedre Den er den samme Den er blevet lidt værre Den er blevet meget værre 81. Så har jeg nogle spørgsmål om, hvad du selv oplever som problemer ved at være arbejdsløs eller sygemeldt. Jeg nævner nu forskellige ting og du kan svare med en skala fra 0-10, hvor 0 betyder, at du slet ikke oplever det som et problem eller en ulempe for dig selv personligt, mens 10 betyder, at du personligt oplever det som et meget stort problem: 0. Oplever det slet ikke som et problem eller en ulempe for dig selv Oplever det personligt som et meget stort problem 88. a. Hvor stort et problem er manglende daglig kontakt med andre mennesker på arbejdet b. Hvor stort problem er det, at det er svært at få tiden til at gå c. Hvor stort et problem er økonomisk usikkerhed d. Hvor stort et problem er en følelse af at blive kontrolleret e. Hvor stort et problem er en følelse af, at nogen ser ned på én f. Hvor stort et problem er frygt for ikke at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet

40 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 82. Har du undertiden følt, at folk så lidt ned på dig, fordi du modtager din nuværende ydelse (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, starthjælp)? Meget ofte Ret ofte Ret sjældent Stort set aldrig Overhovedet ikke Filter 13a: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller sygeorlov (Jævnfør spm 12) gå til spm.84, ellers gå til

41 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 83. Hvad skal der til, for at du kan komme i arbejde? (Gerne flere svar. Kategorierne læses ikke op, men når IP ikke nævner flere spørger du, indtil IP svarer nej, om er der noget andet der skal til for at du kan komme i arbejde?) ( kodes 8) Arbejdsmotivationen skal tilbage Selvtilliden skal tilbage Helbredet skal blive bedre Nye kvalifikationer via kortere uddannelser (under 1 år) Nye kvalifikationer via længere uddannelser (1 år eller derover) Ordentlig vejledning fra kommune/arbejdsformidling Kommune / A-kasse skal true med aktivering Kommune / A-kasse skal sætte mig i aktivering Det økonomiske incitament skal være større (større forskel mellem dagpenge/ kontanthjælp/starthjælp og den forventede løn) Dagpenge/kontanthjælp/starthjælp skal høre op Arbejdsløsheden i faget/branchen skal blive mindre Der skal være flere jobs at søge De jobs jeg kan få, skal være bedre Arbejdsmarkedet skal blive mere rummeligt Arbejdsgivere skulle kunne ansætte mig til lavere løn Arbejdsgivers krav om danskkundskaber skal blive mindre Arbejdsgiveres krav om ren straffeattest skal blive mindre Diskrimination af ældre skal ophøre Diskrimination af indvandrere skal ophøre Jeg skal have kontakt til nogle der allerede er indenfor en relevant branche Andet - noter I hvilken alder regner du med at forlade arbejdsmarkedet? ( Ved forlade arbejdsmarkedet forstås en situation, hvor personen ikke længere er beskæftiget eller til rådighed for arbejdsmarkedet, men herudenfor) skriv alder: 8 Filter 14: Hvis respondenten er under 50 år og over 65 år gammel (jævnfør spm 0) gå til spm.232. Ellers gå til spm

42 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 85. Jeg nævner nu nogle grunde man kan have til at forlade arbejdsmarkedet. Hvor enig eller uenig er du i, at de følgende grunde vil have betydning for, at du regner med at forlade arbejdsmarkedet? Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke A Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet fordi du ønsker at få mere tid til fritidsinteresser og rejser B Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet fordi du ønsker at få mere tid til familien C Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet fordi din ægtefælle eller samlever stopper eller er stoppet med at arbejde D Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet fordi det økonomisk set dårligt kan betale sig for dig at fortsætte med at arbejde E Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet fordi det at det er almindeligt at man går på det alderstrin inden for dit arbejdsområde F Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet fordi dit helbred er ved at være for dårligt til at arbejde G Hvor enig er du i, at du forlader arbejdsmarkedet, fordi du føler dig stresset 86. Forventer du en bedre eller dårligere økonomisk levestandard den dag, du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Meget bedre Bedre Uforandret Dårligere Meget dårligere 87. Er du bekymret for, om du kan klare dig økonomisk, når du har forladt arbejdsmarkedet?, det bekymrer mig meget, det bekymrer mig lidt Nej, det bekymrer mig ikke meget Nej, det bekymrer mig slet ikke

43 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 88. Hvis du tænker på din alder og arbejdsløshedssituation betragter du så dig selv, som en der har forladt arbejdsmarkedet eller er der mulighed for at du kommer i arbejde? Jeg har forladt arbejdsmarkedet Der er mulighed for, at jeg kommer i arbejde Filter 15: Hvis respondenten er på sygedagpenge eller sygeorlov (jævnfør spm 12) gå til filter 16, ellers gå til Hvis du fik et job, ville du så trække dig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, end du ellers har regnet med? Nej -gå til filter 16 -gå til filter Hvor mange år senere end du ellers ville? Skriv antal år: 8 Filter 16: Hvis respondentens ønskede tilbagetrækningsalder er mindre end 65 (jævnfør spm 84) gå til 91, ellers gå til spm Hvordan regner du med at forlade arbejdsmarkedet? Vil gå på efterløn Vil gå på førtidspension - gå til 232 Vil gå på tjenestemandspension - gå til 232 Vil blive hjemmegående - gå til 232 Vil gå på folkepension - gå til 232 Andet, noter - gå til

44 Del 2: Spørgsmål til arbejdsløse 92. Har du kendskab til, at der i efterlønsordningen er en økonomisk fordel ved at vente med at gå på efterløn, til man fylder 62 år? Nej - gå til gå til Spiller denne økonomiske fordel ved at udsætte efterlønnen til 62 år en rolle i dine overvejelser omkring din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Filter 17: Hvis respondentens ønskede tilbagetrækningsalder er 60 eller 61 (jævnfær spm 84) gå til spm.94 ellers gå til spm Hvorfor vil du ikke benytte dig af denne økonomiske fordel, ved at blive, til du er 62? (gerne flere krydser) (intv. Kategorier læses ikke op, men når IP har givet en begrundelse spørges: Er der flere grunde til at du ikke vil benytte dig af denne økonomiske fordel ved at blive til du er 62 år?, indtil IP svarer nej ) Vil ikke arbejde mere fordi IP lyst til at rejse, bruge tid på fritidsinteresser eller være mere sammen med familien/venner Kan ikke arbejde mere fordi IP har dårligt helbred Kan ikke arbejde mere, fordi det er for fysisk hårdt Orker ikke at arbejde mere Andet Gå til spørgsmål

45 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne Del 3: Tidligt tilbagetrukne 95. Hvor gammel var du, da du gik på efterløn eller førtidspension? Skriv alder: Filter 17a: Hvis respondenten er førtidspensionist (jævnfær spm. 12.b.) gå til 96, ellers gå til Gik du på førtidspension før eller efter d. 1/1 2003? Før Efter - gå til 98 - gå til Hvilken form for førtidspension modtog du før d. 1/1 2003? Højeste førtidspension Mellemste førtidspension Forhøjet almindelig førtidspension Almindelig førtidspension 98. Nu har jeg nogle spørgsmål om det sidste arbejde du havde før du gik på efterløn/førtidspension Hvad var din stilling i det sidste arbejde du har haft? (intv.: Notér IPs stilling så præcist som muligt, dvs. ikke blot håndværker men tømrer eller murerarbejdsmand, ikke blot sygeplejerske, men røngtensygeplejerske, ikke blot leder, men personalechef m. 30 underordnede ). NOTER STILLING: Har aldrig haft arbejde - gå til

46 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 99. Hvad var din branche i det sidste arbejde du har haft? (intv.: Notér branche, dvs. det område, IP arbejdede inden for, så præcist som muligt. Fx plastikindustrien, reklamebranchen, plejehjem, autoværksted, undervisning på det naturvidenskabelige område) NOTER BRANCHE Har aldrig haft arbejde - gå til Hvor meget tjente du, brutto, dvs. før skat, om måneden i dit seneste job? INTV: Det behøver ikke være helt nøjagtigt - prøv at få en cirka-angivelse, hvis IP usikker Noter beløb: Vil ikke svare Var du offentligt eller privat ansat? Offentlig ansat: staten Offentligt ansat: amt Offentligt ansat: kommune Offentligt ansat: andet (herunder selvejende institutioner) Privat ansat Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Tror du, at du kunne være fortsat med at arbejde i længere tid, hvis det var det du ville? Nej - gå til 103a. - gå til 103.a 103. Hvor mange år længere tror du at du kunne være fortsat med at arbejde? Antal år:_2k

47 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 103.a. Oplevede du overgangen til efterløn/førtidspension som et frivilligt valg?, fuldstændig, hovedsageligt Nej, ikke rigtigt Nej, overhovedet ikke 104 Ville du gerne have haft et arbejde i dag, hvis du havde haft mulighed for det? Nej - gå til gå til Ville du have accepteret: Nej A - At overgå til en anden jobfunktion, men med samme ansvar? B - Ville du have accepterer at overgå til mindre ansvarsfuldt arbejde? C - Ville du have accepteret at gå ned i løn? D - Ville du have accepteret at gå på nedsat tid? 106. Gik du direkte fra beskæftigelse til efterløn eller førtidspension?, fra almindelig beskæftigelse - Filter 19, fra fleks/skånejob - Filter 19 Nej, fra arbejdsløshedsdagpenge Nej, fra sygedagpenge Nej, fra kontanthjælp Nej, fra revalidering Nej, fra andet: Noter: 7 - Filter 19 - Filter

48 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 107. Hvor lang tid gik der fra dit sidste job og til den dag, du startede med at modtage efterløn eller førtidspension? (sidste ordinære job) Under ½ år Op til 1 år Op til 3 år Op til 4 år Over 5 år Filter 18: Hvis respondenten gik fra arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp til efterløn eller førtidspension (jævnfør spm 106) gå til 108, ellers gå til filter Har du, mens du modtog arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, deltaget i en form for aktiveringstilbud? Nej Filter 19: Hvis respondenten er førtidspensionist (jævnfør spm.12.) gå til 109 ellers gå til Var din overgang til førtidspension begrundet med et fald i arbejdsevnen som følge af en arbejdsbetinget sygdom, eller skyldtes det andre årsager? Arbejdsbetinget Andre årsager 110. Har du en indtægt ved siden af din førtidspension, f.eks. i form af ordinært lønarbejde, skånejob, fleksjob o. lign? Nej - gå til gå til

49 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 111. Hvor mange timer om ugen arbejder du? Antal: Gå derefter til Hvorfor har du ikke en supplerende indkomst? (gerne flere svar, når IP stopper med at give grunde, spørger du er der andre grunde til at du ikke har en supplerende indkomst, indtil IP svarer nej.) Ønsker ikke at arbejde mere Kan ikke få en deltidsbeskæftigelse Kan ikke få en aftale med arbejdsgiver Kan ikke accepteres af kolleger Kan ikke accepteres på grund af overenskomst Det virker besværligt Var ikke klar over, at det er muligt Kan ikke på grund af dårligt helbred Kan ikke arbejde Søgt, men ikke fået arbejde Mine kvalifikationer er forældende Kan ikke klare arbejdstempoet Andet, noter

50 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 113. Hvor mange ansatte var der på den arbejdsplads, du var beskæftiget/leder af i dit sidste ordinære job? eller derover Har du deltaget i efter- eller videreuddannelse inden for de sidste 5 år, inden du forlod arbejdsmarkedet? Hvis : hvor mange gange?, 1 gang, 2-5 gange, 6-10 gange, mere end 10 gange Nej - gå til gå til I hvor høj grad har efter- eller videreuddannelsen gavnet dine muligheder på arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad Ringe grad Slet ikke

51 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 116. Hvor mange timers erhvervsarbejde havde du normalt om ugen i dit sidste job, umiddelbart før du gik på efterløn/førtidspension? (medregn også overarbejdstimer mv.) Noter antal timer: På hvilke tidspunkter i døgnet arbejdede du sædvanligvis i dit sidste arbejde, umiddelbart før du gik på efterløn/førtidspension? Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 18) Fast aftenarbejde (Overvejende mellem kl. 15 og 24) Fast nattearbejde (Overvejende mellem 24 og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde Skiftende arbejdstider med natarbejde Andet 118. Hvor tilfreds eller utilfreds var du med dit arbejde de sidste år, før du trak dig tilbage? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

52 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 119. Jeg nævner nu en række udsagn om arbejdsforhold. Gjorde disse forhold sig gældende I DIT SIDSTE ORDINÆRE ARBEJDE? Du kan svare ved at sige ja, i høj grad, ja, i nogen grad, nej, ikke i særlig grad eller nej, slet ikke. i høj grad i nogen grad Nej ikke i særlig grad Nej slet ikke Ved ikke A Du havde et stort ansvar på dit arbejde. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? B Der var alt for mange forandringer på din tidligere arbejdsplads. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? C Du var ofte stresset på dit arbejde. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? D Du var godt tilfreds med din løn. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? E Du oplevede ofte, at arbejdslivet tog for meget tid fra dit familieliv. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? F Du følte dig ofte træt og nedslidt. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? G Du havde et meget udviklingsorienteret arbejde. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? H Arbejdet var fysisk hårdt. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? I Du havde stor interesse for det område, du arbejdede med. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? J Du var ofte udsat for ensidigt og gentagende arbejde. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? K Du havde ofte konflikter med kolleger. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? L Du havde ofte konflikter med ledelsen. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? M Arbejdet var psykisk hårdt. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? N Det kunne være svært at imødekomme arbejdspladsens krav til omskoling og omstilling. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? O Du var bekymret for at blive afskediget. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? P Der var en høj grad af selvbestemmelse i dit job. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? Q Du var ofte i kontakt med krævende kunder og klienter. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? R Du havde lange arbejdstider. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende? S Du havde skæve arbejdstider. I hvor høj grad gjorde dette forhold sig gældende?

53 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 120. Hvilken grund eller hvilke grunde var der til, at du stoppede med at arbejde? Du kan svare at du er helt enig, devis enig, delvis uenig eller helt uenig i det, jeg nu læser op. (helt enig, delvis enig, delvis uenig, helt uenig) Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke 1. Du forlod arbejdsmarkedet fordi du Ønskede mere tid til fritidsinteresser og rejser. Hvor enig er du i det? 2. Du forlod arbejdsmarkedet fordi du du ønskede mere tid til familien. Hvor enig er du i det? 3. Du forlod arbejdsmarkedet fordi din din ægtefælle stopper eller er stoppet med at arbejde. Hvor enig er du i det? 4. Du forlod arbejdsmarkedet fordi det økonomisk set dårligt kunne betale sig for dig at fortsætte med at arbejde. Hvor enig er du i det? 5. Du forlod arbejdsmarkedet fordi det er almindeligt at man går på det alderstrin inden for dit arbejdsområde. Hvor enig er du i det? 6. Du forlod arbejdsmarkedet fordi dit helbred var ved at være for dårligt til at arbejde. Hvor enig er du i det? 7. Du forlod arbejdsmarkedet fordi du følte dig presset ud af din arbejdsgiver. Hvor enig er du i det? 8. Du forlod arbejdsmarkedet fordi du følte dig presset ud af kolleger. Hvor enig er du i det? 9. Du forlod arbejdsmarkedet fordi du følte dig stresset i dit arbejde. Hvor enig er du i det? 121. Før du gik på efterløn eller førtidspension, undersøgte du da, hvor meget du ville få udbetalt i efterløn/førtidspension? Nej 122. Fik du udbetalt et engangsbeløb fra din arbejdsgiver, forsikringsselskab o. lign. som erstatning, godtgørelse, kompensation, gratiale eller lignende, da du gik på efterløn/førtidspension? Nej - gå til gå til

54 Del 3: Spørgsmål til tidligt tilbagetrukne 123. Hvor meget fik du udbetalt som engangsbeløb i alt? Op til kr kr kr kr kr kr kr eller mere Havde du som led i din ansættelse en helt eller delvis arbejdsgiverbetalt pensionsordning? Nej - gå til gå til Hvor meget får du udbetalt om måneden? Skriv beløb: Vil ikke svare Har du en privat pensionsordning i bank eller forsikringsselskab? Nej - gå til 128 Vil ikke svare 7 - gå til gå til

ARBEJDE, LEDIGHED OG LEVEVILKÅR

ARBEJDE, LEDIGHED OG LEVEVILKÅR ARBEJDE, LEDIGHED OG LEVEVILKÅR Aalborg Universitet Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Fibigerstræde 1 9220 Aalborg Øst Del 1: Spørgsmål til alle 1. Køn? Er De: Mand... 91 Kvinde... 92 2. Hvilket

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 47 survey-besvarelser i Sverige

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Køn (SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE)

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Artikel i Muskelkraft nr. 1, 2004 Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Job, forpligtelser og sociale relationer for Per Hvass har det været en stor, personlig og positiv omvæltning at få fast arbejde

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 25 survey-besvarelser i Schweiz

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 15 survey-besvarelser i Frankrig

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 BILAGSRAPPORT

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 BILAGSRAPPORT Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 BILAGSRAPPORT Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 BILAGSRAPPORT

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære spørgeskemaudfylder Dette skema indeholder en række spørgsmål om den efter- og videreuddannelse, som du har deltaget i gennem kalenderåret 1996. Med efter-

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Australien IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Kina Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

RESSOURCEPROFIL. Måned: År:

RESSOURCEPROFIL. Måned: År: RESSOURCEPROFIL Måned: År: Navn: Cpr.nr.: - Adresse: Nationalitet: Skolegang Her skal du fortælle, hvor mange år du har gået i skole i dit hjemland og i Danmark. Børneskole i hjemlandet: år. Har du mere

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere