OIOIDWS Overview and Installation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOIDWS Overview and Installation"

Transkript

1 OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS overview Side 1

2 Indhold 1 Formål Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken Formålet med OIOIDWS.Net-pakken Forudsætninger Java-pakkens indhold Overblik og scenarier Net-pakkens indhold Delkomponenter Den rige.net klient Andre scenarier Installation Guide Configuring the Java components Configuring the.net components Webservice provider IDP using ADFS Rich client OIOIDWS overview Side 2

3 1 Formål Denne pakke indeholder en eksempel-implementation af specifikationerne for den identitetsbaserede webservice, OIOIDWS, som sammenfatter forskellige del-elementer fra primært SAML, WS-Trust og Liberty Basic SOAP Binding. En identitetsbaseret webservice er en service, som opererer på vegne af en bruger. Dette kunne være en service, som giver lægen adgang til journaloplysninger, en service der giver offentlige myndigheder adgang til skatteoplysninger eller en service, der gør, at banker kan udveksle oplysninger osv. OIO identitets-baserede webservices (OIOIDWS) er en række webservice profiler, som er udviklet af IT & Telestyrelsen, og som anviser en standardiseret måde at kalde fra en webservice-consumer til en webserviceprovider på vegne af slutbrugeren på med sikker videreførelse af brugerens identitet. OIOIDWS gør det muligt at tilbyde services, som udstiller personlige data på en sikker og standardiseret måde hvilket er en forudsætning for automatisering af processer på tværs af forskellige institutioner, organisationer eller domæner. OIOIDWS pakkerne implementerer et specifikt scenarie med identitetsbaserede web services, hvor brugeren via en browser først logger på en web applikation, der så efterfølgende har brug for at kalde en web service hos en anden organisation. 1.1 Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken er at tilbyde de færdige komponenter, der skal til for at kunne køre et lille eksempel på et OIOIDWS-båret SOAP-kald på Java-platformen baseret på Sun s referenceimplementation af de krævede komponenter og libraries. 1.2 Formålet med OIOIDWS.Net-pakken Formålet med OIOIDWS.Net-pakken er at demonstrere, hvorledes Microsoft s værktøjer anvendes og konfigureres for at udføre et OIOIDWS-kald. 1.3 Forudsætninger Da OIOIDWS adresserer sikre (WS-Trust), SOAP-baserede webservice-kald med credentials båret af en SAML assertion, er hele pakken i sagens natur henvendt til den mere erfarne læser. Det forudsættes derfor, at OIOIDWS overview Side 3

4 læseren til et vist omfang er bekendt med de nævnte begreber og webservices + system-system-integration i almindelighed. Det anbefales i øvrigt at læse såvel Java- som.net-afsnittene for at opnå en samlet forståelse af, hvordan OIOIDWS adresseres af de to platforme. 1.4 Java-pakkens indhold Pakken OIOIDWS.JAVA indeholder 3 moduler, der alle nærmere beskrives i installationssektionen: - Web Service Consumer (WSC) - en SAML 2.0 Service Provider som kalder STS en og WSP ens web service. - Web Service Provider (WSP) - indeholder en echo service som kræver et SAML token fra STS en. - Security Token Service (STS) - en OIOSAML Demo STS som overholder WS-Trust 1.3 standarden og kan udstede et servicespecifikt token til eksemplets webservice-kald. Disse moduler demonstrerer tilsammen koncepterne fra OIOIDWS til java platformen. Det er dog vigtigt at tilføje, at STS en som input kræver en IdP-udstedt SAML-assertion. IdP en og opsætningen heraf har principielt ikke noget med OIOIDWS at gøre, men for helhedens skyld er der i OIOIDWS.java-pakken indeholdt en vejledning til opsætning af en sådan Overblik og scenarier Dette afsnit vil kort skitsere og forklare sammenhængen mellem modulerne, beskederne mellem dem, og hvor der skal etableres trust mellem komponenterne. Bootstrap token Nedenstående figur tager udgangspunkt i visse elementer fra den fællesoffentlige brugerstyring, idet hele scenariet bootstrap es fra en webapplikation tilkoblet en IdP. Webservice-klienten er således på samme tid WSC i OIOIDWS-sammenhæng og Service Provider i OIOSAML-sammenhæng: OIOIDWS overview Side 4

5 Brugeren logger ind på WSC ens webapplikation via den tilkoblede IdP: 1: Brugeren tilgår webapplikationen. 2,3,4: Brugeren re-dirigeres til IdP en, præsenteres for en login prompt og logger ind. 5: Brugeren dirigeres tilbage til webapplikationen. IdP ens rolle er her udover at håndtere login (og single signon, hvis flere applikationer er tilkoblet samme IdP) også at udstede og signere et SAML-token, som gives med i det afsluttende kald til applikationen (punkt 5). Dette SAML-token er applikationens garanti for, at login er foretaget korrekt, og at brugeren er den, han/hun udgiver sig for, og derudover indeholder token et det såkaldte bootstrap token, som sidenhen skal bruges til den videre autentifikation i forbindelse med webservice-kaldene. OIOIDWS-kaldet For at udføre webservice-kaldet mellem WSC og WSP, skal bootstrap-token et veksles til et token, som er specifikt for den pågældende service; til dette formål anvendes en STS. Det komplette scenarie for selve webservice-kaldet ser dermed således ud: OIOIDWS overview Side 5

6 0: Brugeren logger ind og tilvejebringer et bootstrap token. 1,2: WSC veksler dette token til et servicespecifikt token ved STS en. 3,4: Webservice-kaldet udføres. Det servicespecifikke token er akkurat som bootstrap-token et et SAML token, men har udover en angivelse af servicen en tidsbegrænsning og et serienummer, som skal sikre at det kun anvendes til den specificerede service en enkelt gang og umiddelbart efter udstedelse. I OIOIDWS.java pakken bruger eksempel-wsc en en SimpleSAMLPhP IDP til udstedelse af Bootstrap tokens. I.Net pakken er det et ADFS der udsteder tokens. Request to interact Det ovenfor skitserede eksempel er det simpleste. En lidt mere avanceret variant anvender Request to Interact (R2I), hvilket er en måde at involvere slutbrugeren på i et ekstra sikkerhedscheck eller en samtykkeerklæring om at anvende hans/hendes data, inden selve requestet gennemføres på WSP. Da ser flowet ud som skitseret i nedenstående figur: OIOIDWS overview Side 6

7 Dette scenarie kan også testes af pakken. Trust De skitserede scenarier forudsætter, at der etableres trust mellem følgende parter: - WSC og IdP: Populært sagt, skal WSC stole på det af IdP en udstedte SAML token. - WSP og STS: WSP stoler på billetten udstedt af STS en. - STS og IdP: STS en trust er det bootstrap token, IdP en har udstedt. Scenarierne i praksis POC consumer en er, som tidligere anført, en web applikation. Når man tilgår den færdigkonfigurerede POC consumer, mødes man med følgende skærmbillede: OIOIDWS overview Side 7

8 Linket Page requiring login redirrigerer til IdP en, og efter login præsenteres det af IdP en udstedte SAML token i browseren. Nedenunder præsentationen af denne SAML assertion fremkommer linket Trigger token request, hvilket fremskaffer et token fra STS en: Under dette optræder linket Perform token WS request, som udfører det egentlige web service request, og resultatet heraf vises i browseren (nedenfor vises kun et del-element heraf): OIOIDWS overview Side 8

9 Vha. linket Trigger request to interact udføres et R2I-kald fra WSC til WSP. WSP en redirigerer browseren til en side, hvor brugeren kan indtaste en secret (= en tekststreng). Når denne er indtastet, færdiggøres webservice-kaldet, og det vises, at den indtastede secret bliver båret med tilbage til responset til WSC. OIOIDWS overview Side 9

10 1.5.Net-pakkens indhold Delkomponenter Demoapplikationen er en lille WPF/WCF-baseret klient, som henter tokens til brug for kald til Echo webservicen, og som derefter kalder servicen med en streng som echo-servicen blot returnerer. Projektet består af et antal Visual Studio 2008 projekter: Bindings Implementerer vha. WIF (Windows Identity Foundation) et antal hjælpe-klasser, der bl.a. kan oprette WCF bindings til brug for STS kommunikation. Desuden findes der hjælpemetoder til at requeste tokens fra en STS (klassen TokenClient). Client Unittests der vha. et selvudstedt bootstraptoken tester hhv. kald til en.net-baseret og en java-baseret webservice via en java STS, både med og uden SSL. EchoService WCF snitflade til webservicen EchoService, d.v.s. MessageContracts og ServiceInterfaces. Anvendes af både service-klienter samt implementeringen af serviceprovideren. EchoWebServiceProvider (WSP) WCF implementation af en Echo service. Autorisation af servicekald til provideren foretages af ServiceProviderBinding fra Bindings-assembly en. WPFClient (WSC) WPF baseret.net GUI demo applikation, der vha. WCF og WIF får udstedt tokens, og anvender disse til, vha. Bindings-komponenten, at foretage det egentlige webservice-kald. Der følger ingen.net STS med i pakken, men man kan eksempelvis anvende OIOSAML Trust Demo STS en fra OIO-SAML.java. Scenariet for.net pakken er identisk med det i afsnit beskrevne. WPFClient applikationen indeholder dels kodeeksempler til selv at udstede et bootstraptoken, og dels til at få udstedt et token fra en ADFS 2.0 server. ADFS serveren foretager autorisation vha. en AD Server, der derved fungerer som IdP. Bootstraptoken et eller det ADFS-udstedte token anvendes til at bede STS en om et token, der kan anvendes til at autorisere det efterfølgende kald til selve Echo webservice provideren. OIOIDWS overview Side 10

11 1.5.2 Den rige.net klient OIOIDWS overview Side 11

12 Demoapplikationen er et eksempel på, hvordan en rig.net klient kan anvende OIOIDWS. Den giver mulighed for at vælge en række parametre, der anvendes til kaldet af Echo-servicen: Local STS Url: Url til den IdP der skal udstede token. Efterlades feltet blankt anvendes et selvudstedt bootstraptoken Service STS Url: Url til STS en der kan udstede tokens til brug for webservice-kaldet. Service Url: Url til selve Echo webservicen. User certificate: her vælges et certifikat blandt alle lokalt installerede certifikater; det valgte certifikat anvendes ved autentificering mod den lokale STS/IdP. Ved et klik på Execute request hentes et token ved IdP en, dette veksles til et service-token ved Service STS en, og til sidst kaldes webservicen. Resultatet af hver af de 3 kald vises derefter i tekstfeltet under knappen. 1.6 Andre scenarier De ovenfor angivne scenarier er blot eksempler på, hvordan OIOIDWS kan anvendes. Det vil formentlig være lige så almindeligt, at klientapplikationen kører på en maskine, der allerede er autentificeret op mod eksempelvis et AD. I en sådan situation vil STS en muligvis anvende et Kerberos-token som bootstraptoken, dvs. bootstrap token anvendes som et generelt begreb for det token, der veksles ved STS en. Ligeledes vil man i et mere udbygget setup have flere STS er til flere forskellige WSP er, og evt. situationer, hvor en STS veksler en billet udstedt af en anden STS. Fælles for scenarierne er princippet om, at et system kalder en webservice på vegne af en bruger, og at brugerens credentials er båret af en STS-udstedt billet. OIOIDWS overview Side 12

13 Flere scenarier kan findes her: 2 Installation Guide This section describes how to install and configure the OIOIDWS components and run a few manual tests based on them. The test setup consists of the following components: 1 Secure Token Service (STS), running in Java using custom code 2 WebService Provider (WSP), running either Java (custom code) or.net (WIF) 3 WebService consumer (WSC), in this case implemented as a Java-based web application or a rich.net client (WPF/WIF/WCF) 4 An Identity Provider (IdP), in this case the freely available SimpleSAMLphp for the java platform and an ADFS for the.net platform The manual tests show that - the WSC is protected by an IdP login - the WSC can retrieve tokens from the STS - the WSC client can invoke the WSP service - the WSC and WSP support Request to Interact (R2I) There is also a suite of automated integration tests that provide more detailed - though not complete - testing of a number of details in this setup. However, the detailed setup for running those tests is not described here. 2.1 Configuring the Java components The following must be installed: JDK 6, Subversion (this guide assumes the command line version, substitute as appropriate if using something like TortoiseSVN). Install an Application Server The application server used is GlassFish v2. Download from https://glassfish.dev.java.net/ and install and start it. This package is tested on Glassfish Install the STS The STS consists of a regular WAR file which can be installed into GlassFish/Tomcat or any other servlet container. Download the most recent STS from Limitations: - Only supports WS-Trust Supports both SOAP 1.1 and 1.2 OIOIDWS overview Side 13

14 - Only supports SAML 2.0 TokenType - All SAML Assertion attributes are copied from the request assertion - Requests must contain a SAML Assertion in OnBehalfOf - Requests must be signed - There is no real error handling - The AppliesTo value will be copied without further checking These limitations means that the STS is in no possible way production ready, but this not important for this project where the goal is to show how to establish WSC and WSP functionality. Thus, the STS is just needed for testing of the scenarios. Before deploying the STS, it must be configured with an EntityID and a certificate. Do this by creating a new file in ~/.oiosaml (C:\Documents and Settings\<username>\.oiosaml on Windows XP or C:\Users\<username>\.oiosaml on Windows 7) called sts.properties containing the following: sts.entityid=http://sts.oiosaml.net sts.certificate.location=testvoces1.pkcs12 sts.certificate.password=test1234 If this file is missing, the deployment will fail with an error saying "IllegalStateException: System not configured". Modify the values according to your local settings. The certificate location is relative to the sts.properties file itself and can be either a JKS keystore or a PKCS12 file. For test certificates, go to https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/developer/eksempler/. Unzip the archive and deploy the war file. For deployment to GlassFish, do as follows: - Open in a browser - Login (default administrator login is admin/adminadmin) - Click on Applications in the menu, then on Web Applications - Click Deploy... - Choose the sts.war file and click OK Restart GlassFish. Check the GlassFish logs at domains/domain1/logs/server.log to check that everything is running - one of the last lines should contain "Configured OIOSAML to.../.oiosaml/sts.properties". Install the WebService Provider The WebService Provider is a standard JEE web application. It has been tested with GlassFish only and it requires Metro/WSIT version 2.0 (not there is a problem with signature validation with this version). Download the most recent version from and unzip the file. Deploy the poc-provider.war file to GlassFish by following the same instructions as for the STS. This can be done into either the same GlassFish instance, or with an instance on another host. The only required configuration for the WSP is that a number of certificates and keys must be installed: - The STS certificate must be present in the truststore OIOIDWS overview Side 14

15 - The root CA certificate for the WSC certificates must be present in the truststore - The private key and certificate must be present in the server's keystore The STS certificate: The STS certificate must be present in the truststore. First, list the contents of the STS keystore file in order to find the alias of the key. keytool -list -keystore TestVOCES1.pkcs12 -storetype pkcs12 The output should look similar to this: Keystore type: PKCS12 Keystore provider: SunJSSE Your keystore contains 1 entry 2, Jul 5, 2010, PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (MD5): 75:D0:2A:21:A0:68:BB:1E:6A:E9:F2:AE:33:16:31:16 The alias is first part of the second last line (in this case the "2" that starts the line "2, Jul 5, 2010, PrivateKeyEntry"). Note that this is a "PrivateKeyEntry". What we need is a certificate, which can be generated and imported with the following commands. keytool -export -rfc -keystore TestVOCES1.pkcs12 -storetype pkcs12 -alias "<alias read from the output of the previous command>" > sts.crt (if necessary copy sts.crt to the host of the WebService Provider) cd <glassfish_home>/domains/domain1/config keytool -import -trustcacerts -keystore cacerts.jks -file sts.crt -alias sts The first command requires the password for the keystore (e.g. "Test1234"). The last command requires the password for the truststore of the Glassfish domain, which is "changeit" by default. The command also prompts for confirmation that the certificate should be trusted - make sure to change the default answer from "no" to "yes". The root certificate The root CA certificate for the WSC certificates must be present in the truststore. For OCES test certificates, the CA certificate can be found at https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/developer/eksempler/. (get the ca certificate and save it to cacert.crt) cd <glassfish_home>/domains/domain1/config keytool -import -trustcacerts -keystore cacerts.jks -file cacert.crt -alias cacert Again, the last command requires the password for the truststore of the Glassfish domain which is "changeit" by default. The command also prompts for confirmation that the certificate should be trusted - make sure to change the default answer from "no" to "yes". The private key OIOIDWS overview Side 15

16 The private key must be copied to the server's keystore and must have a "voces" alias. First, get the alias of the key in the existing file: keytool -list -keystore TestVOCES1.pkcs12 -storetype pkcs12 As in the section describing the STS certificate import, the alias is the first part on the 2nd last line. Then, import the key into the server keystore: cd <glassfish_home>/domains/domain1/config keytool -importkeystore -srckeystore TestVOCES1.pkcs12 -destkeystore keystore.jks -srcstoretype pkcs12 -destalias voces -srcalias "<alias>" NOTE 1: The keytool command can behave a bit strange. Even though the alias found in the keystore listing above was for example "2" it may not accept this as srcalias. Given that the source keystore contains only the relevant key, simply try using "1" instead, if you experience this problem - it has been seen to work several times. The import can be verified by listing the contents of the keystore.jks and verifying that it contains an entry with the alias "voces": $ keytool -list -keystore keystore.jks Enter keystore password: Keystore type: JKS Keystore provider: SUN Your keystore contains 2 entries s1as, Jun 8, 2010, PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (MD5): D5:45:32:04:5A:1B:13:84:BA:76:85:AF:4C:06:AA:A7 voces, Jul 5, 2010, PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (MD5): 75:D0:2A:21:A0:68:BB:1E:6A:E9:F2:AE:33:16:31:16 NOTE 2: Glassfish requires that the keys in the keystore all have the same password as the master password of the keystore itself - otherwise the server will fail during startup of the domain with a log entry saying "Cannot recover key" (which just means that it was not possible to find/use a key with the given alias and password). The password can be changed using the following command which will prompt for the keystore password, the (old) key password and the new key password. If the password is changed multiple times it can be a little confusing, because keytool does not prompt for the old key password if the keystore password is also valid as key password. keytool -keypasswd -keystore keystore.jks -alias voces It might be necessary to restart GlassFish after installing the keys and certificates. <glassfish_home>/bin/asadmin stop-domain <glassfish_home>/bin/asadmin start-domain Test that the application is installed correctly by retrieving the WSDL file. To do this, open in a browser (edit hostname and port number according to the local installation if the defaults have been changed). OIOIDWS overview Side 16

17 Install the WebService Consumer The WebService Provider is a standard JEE web application. Download the most recent version from unzip the file. Deploy the poc-consumer.war file to GlassFish or to another Servlet container by following the same instructions as for the STS. This can be done in the same GlassFish instance, or on an instance on another host. Configure the application for an Identity Provider (IDP) It is a prerequisite for this step that an IDP is installed and available - the IDP must support SAML 2.0 Assertions (urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion version 2.0), but it is out of scope for this document to describe how to install and configure one. This scenario has been tested with SimpleSAMLphp which is freely available from The IdP should be configured to map from a given STS Entity ID to a TokenService URL of an STS, and to provide it as an EndPointReference in the User Assertion. This is the value which will be inserted into the Issuer field of the generated assertion, because the STS is a very simple implementation that just uses the IDP to issue a SAML token. In production mode the IDP will not have any associations to the STS - the STS must however know which IDP s it trusts. The OIOSAML.java filter is configured for the application by performing the following steps: - Download or acquire the metadata for the IdP and save it in a file (e.g. idp-metadata.xml) - Enter the URL which - for an unconfigured application - will yield a page for providing the configuration. If the page claims that the application is already configured, but you wish to reconfigure, then remove (i.e. either delete or move) the directory ~/.oiosaml-poc-consumer, restart the application and try again. - Fill in the configuration page like this: Entity-ID: Identity provider metadata: <path to IDP metadata file> Create new self-signed keystore? Yes Keystore password: Test1234 Organization Name: <Organization name> Organization URL: <Organization URL> Technical contact address: <some address> Enable artifact consumer? Yes Enable Redirect consumer? Yes Enable SOAP Single Logout? Yes Enable OCES Attribute Profile? Yes - Click the Configure system button - Now the folder ~/.oiosaml-poc-consumer has been created and populated with a number of files and directories. - Configure the IdP with knowledge about the poc-consumer metadata. This is to be found in ~/.oiosaml-poc-consumer/metadata/sp/spmetadata.xml. - For the SimpleSAMLphp IdP this requires converting the XML to PHP code (with a conversion service that is available in SimpleSAMLphp) and afterwards inserting this code into metadata/saml20-sp-remote.php file along with these extra attributes: 'attributemap' => 'oiosaml', 'NameIDFormat' => 'urn:oasis:names:tc:saml:1.1:nameidformat:x509subjectname', OIOIDWS overview Side 17

18 'SPNameQualifier' => '', 'simplesaml.nameidattribute' => 'urn:oid: ', - Edit the file ~/.oiosaml-poc-consumer/oiosaml-sp.properties and add these properties: oiosaml-trust.bootstrap.base64=false poc.provider=http://localhost:8080/poc-provider/providerservice oiosamltrust.certificate.location=sts.jks oiosamltrust.certificate.password=test Export a certificate from key private key of the STS (which was placed in the keystore ~/.oiosaml/testvoces1.pkcs12) and import the certificate into a new keystore called ~/.oiosaml-poc-consumer/sts.jks. The filename and password of the new keystore should match the value of the properties oiosaml-trust.certificate.location and oiosamltrust.certificate.password in ~/.oiosaml-poc-consumer/oiosaml-sp.properties. keytool -exportcert -keystore ~/.oiosaml/testvoces1.pkcs12 -storetype pkcs12 - alias <alias> -file sts.crt keytool -importcert -keystore ~/.oiosaml-poc-consumer/sts.jks -file sts.crt - alias sts -storepass Test1234 Testing the integration of the applications Test 1 - basic flow Enter the URL The start page of the WSC shows Click the link Page requiring login The browser redirects to the login of the IdP (unless a login has already been performed) Perform login (In the case of using SimpleSAMLphp with the opensign module as authsource, the OpenSign applet shows and the user can browse for a private key file, e.g. TestMOCES1.pkcs12 and login using that) Upon successful login, the browser gets a SAML User Assertion in a cookie and is redirected back to the poc-consumer which shows the assertion and a few more details Click the link in the bottom of the page Call Service Provider with token A new page shows the EndPointReference and the Token (a new SAML assertion) from a request to the STS Click the link in the bottom of the page Perform token WS request The consumer shows a page with data from the WS request to and response from the WSP. By default, the response is null but you may add?length=3 to the URL of the page, and a real response object is generated (although the only thing visible is the default output of the tostring() method). Note that a larger length (e.g. 6) generates an exponentially larger result object, so larger number can easily result in a very long response time, and possibly an OutOfMemoryError. (The length request parameter defines the depth of a dummy object graph). Test 2 - request to interact Enter the URL The start page of the WSC shows OIOIDWS overview Side 18

19 Click the link Trigger Request to Interact The browser redirects to the login of the IdP (unless a login has already been performed) Perform login (as in Test 1) Upon successful login, a page is shown that explains that extra information from the user is required to complete the request, and a more extensive link is provided Click the long link (which includes a ReturnToURL parameter) The browser is redirected to a page of the WSP prompting the user for a 'secret' Enter some information in the field (anything, e.g ) and click the Send button The browser is now redirected back to a page of the WSC which shows the information that the user provided to the WSP. In a real scenario, the WSP would probably not give away the secret info from the user to the WSC, but this is a simple way of simulating that the user approved the operation; ie. password or one-time-key has been entered by the user to the WSP, and thereby authorized the WSC to complete a certain webservice call at the WSP. 2.2 Configuring the.net components Please note, that there is no.net STS included in the package. The Java STS could be used instead DLL Setup Due to missing support for sp:protecttokens in WCF, Microsoft has released a few hotfixes for this particular issue. System.ServiceModel and System.IdentityModel have been patched to include this feature. Please note, though that these fixes might be considered non-standard with regards to MS-support. The hotfix includes support for UseStrTransform, which has been included in later WCF releases though, so please note, that you might have a potential DLL version conflict in the future on this particular issue! The hotfixes cannot be downloaded from Microsoft, but are available on the OIOIDWS group on digitaliser.dk: Webservice provider In this example, the webservice provider is hosted by an IIS on Windows Vista/Windows 7, but it should be possible to host in WAS too. It requires that both.net 3.5 framework and Windows Identity Foundation 1.0 (WIF) are installed. The steps described in this section explains what needs to be done on an IIS 7 running on a Windows 7. First, the Echo webservice itself should be configured: Open the IIS Manager Under Sites, Default Web Site, right click and select Add Application In the Alias field type test In the physical field, select the path to the EchoServiceProvider folder. Leave the application pool as Default Now the user executing the webservice should install the STS certificate and grant the Echo service access to the STS certificate. This is done inside the MMC (Microsoft Management Console), File, Add/Remove OIOIDWS overview Side 19

20 Snap-in. In the list of available Snap-ins, select Certificates, click Add >, select Computer account and then finally click the Ok button. Under the Console Root folder, a folder named Certificates (Local Computer) should be visible. Here, open the folders Personal, right click on the Certificates folder, select All tasks and Import.... Point to the STS.pfx file, click Next >, use Test1234 as password and enable Mark this key as exportable. Then click Next >, Next > and Finish. Then the certificate is displayed in the list of personal certificates. Right click on the certificate, and select All task > Manage Private Keys. Inside the permissions dialog, click Add, type IIS_USRS and click Ok twice, and the service is able to access the certificate. Check that the webservice is alive by entering in a browser. If the service and certificate are configured correctly, the browser shows a page like this: Rich client The rich client requires.net 3.5 framework and Windows Identity Foundation 1.0 (WIF). The STS certificate should be installed in the Local Machine certificate store as described in the web service provider section above, in order to be able to select it in the dropdown-box. A few settings in WPFClient.exe.config can be configured: Configures the default values for the 3 textboxes in the application: <applicationsettings> <WPFClient.Properties.Settings> <setting name="localstsurl" serializeas="string"> <value>https://tritest6.tritest6domain.com/adfs/services/trust/2005/usernamebasictransport</value> </setting> <setting name="stsurl" serializeas="string"> OIOIDWS overview Side 20

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

IT Arkitekt Søren Peter Nielsen

IT Arkitekt Søren Peter Nielsen 2007 IT Arkitekt Søren Peter Nielsen ! " #$! % & & '() * Links og Clipping - Bruger überportal Anonym bruger Myndighedsportal A Myndighedsportal B Links og Clipping - Bruger überportal Login? Login? Med

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE Indhold 1 SPØRGSMÅL VED BRUG AF HELLO 2 1.1 Q: JEG VIL GODT HAVE ANDRE DELTAGERE I MIT VIDEOMØDE END DEM JEG HAR SENDT EN MØDEINDKALDELSE TIL HVORDAN GØR JEG DET? 2 1.2 Q: JEG

Læs mere

Liberty workshop, March 20th, 2007 @ Directorate of Public Roads office (Statens vegvesen vegdirektoratet) IT Architect Søren Peter Nielsen

Liberty workshop, March 20th, 2007 @ Directorate of Public Roads office (Statens vegvesen vegdirektoratet) IT Architect Søren Peter Nielsen !" # $ Liberty workshop, March 20th, 2007 @ Directorate of Public Roads office (Statens vegvesen vegdirektoratet) IT Architect Søren Peter Nielsen ! " # $ " % $ $ &''( ) *+' $, -. %) &+'$ #+/0 *+' 1 2*

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003)

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vær opmærksom på, at distribution med Group Policy fra Windows Server 2003 kræver klienter med Windows 2000 eller nyere. Tips

Læs mere