OIOIDWS Overview and Installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOIDWS Overview and Installation"

Transkript

1 OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS overview Side 1

2 Indhold 1 Formål Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken Formålet med OIOIDWS.Net-pakken Forudsætninger Java-pakkens indhold Overblik og scenarier Net-pakkens indhold Delkomponenter Den rige.net klient Andre scenarier Installation Guide Configuring the Java components Configuring the.net components Webservice provider IDP using ADFS Rich client OIOIDWS overview Side 2

3 1 Formål Denne pakke indeholder en eksempel-implementation af specifikationerne for den identitetsbaserede webservice, OIOIDWS, som sammenfatter forskellige del-elementer fra primært SAML, WS-Trust og Liberty Basic SOAP Binding. En identitetsbaseret webservice er en service, som opererer på vegne af en bruger. Dette kunne være en service, som giver lægen adgang til journaloplysninger, en service der giver offentlige myndigheder adgang til skatteoplysninger eller en service, der gør, at banker kan udveksle oplysninger osv. OIO identitets-baserede webservices (OIOIDWS) er en række webservice profiler, som er udviklet af IT & Telestyrelsen, og som anviser en standardiseret måde at kalde fra en webservice-consumer til en webserviceprovider på vegne af slutbrugeren på med sikker videreførelse af brugerens identitet. OIOIDWS gør det muligt at tilbyde services, som udstiller personlige data på en sikker og standardiseret måde hvilket er en forudsætning for automatisering af processer på tværs af forskellige institutioner, organisationer eller domæner. OIOIDWS pakkerne implementerer et specifikt scenarie med identitetsbaserede web services, hvor brugeren via en browser først logger på en web applikation, der så efterfølgende har brug for at kalde en web service hos en anden organisation. 1.1 Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken er at tilbyde de færdige komponenter, der skal til for at kunne køre et lille eksempel på et OIOIDWS-båret SOAP-kald på Java-platformen baseret på Sun s referenceimplementation af de krævede komponenter og libraries. 1.2 Formålet med OIOIDWS.Net-pakken Formålet med OIOIDWS.Net-pakken er at demonstrere, hvorledes Microsoft s værktøjer anvendes og konfigureres for at udføre et OIOIDWS-kald. 1.3 Forudsætninger Da OIOIDWS adresserer sikre (WS-Trust), SOAP-baserede webservice-kald med credentials båret af en SAML assertion, er hele pakken i sagens natur henvendt til den mere erfarne læser. Det forudsættes derfor, at OIOIDWS overview Side 3

4 læseren til et vist omfang er bekendt med de nævnte begreber og webservices + system-system-integration i almindelighed. Det anbefales i øvrigt at læse såvel Java- som.net-afsnittene for at opnå en samlet forståelse af, hvordan OIOIDWS adresseres af de to platforme. 1.4 Java-pakkens indhold Pakken OIOIDWS.JAVA indeholder 3 moduler, der alle nærmere beskrives i installationssektionen: - Web Service Consumer (WSC) - en SAML 2.0 Service Provider som kalder STS en og WSP ens web service. - Web Service Provider (WSP) - indeholder en echo service som kræver et SAML token fra STS en. - Security Token Service (STS) - en OIOSAML Demo STS som overholder WS-Trust 1.3 standarden og kan udstede et servicespecifikt token til eksemplets webservice-kald. Disse moduler demonstrerer tilsammen koncepterne fra OIOIDWS til java platformen. Det er dog vigtigt at tilføje, at STS en som input kræver en IdP-udstedt SAML-assertion. IdP en og opsætningen heraf har principielt ikke noget med OIOIDWS at gøre, men for helhedens skyld er der i OIOIDWS.java-pakken indeholdt en vejledning til opsætning af en sådan Overblik og scenarier Dette afsnit vil kort skitsere og forklare sammenhængen mellem modulerne, beskederne mellem dem, og hvor der skal etableres trust mellem komponenterne. Bootstrap token Nedenstående figur tager udgangspunkt i visse elementer fra den fællesoffentlige brugerstyring, idet hele scenariet bootstrap es fra en webapplikation tilkoblet en IdP. Webservice-klienten er således på samme tid WSC i OIOIDWS-sammenhæng og Service Provider i OIOSAML-sammenhæng: OIOIDWS overview Side 4

5 Brugeren logger ind på WSC ens webapplikation via den tilkoblede IdP: 1: Brugeren tilgår webapplikationen. 2,3,4: Brugeren re-dirigeres til IdP en, præsenteres for en login prompt og logger ind. 5: Brugeren dirigeres tilbage til webapplikationen. IdP ens rolle er her udover at håndtere login (og single signon, hvis flere applikationer er tilkoblet samme IdP) også at udstede og signere et SAML-token, som gives med i det afsluttende kald til applikationen (punkt 5). Dette SAML-token er applikationens garanti for, at login er foretaget korrekt, og at brugeren er den, han/hun udgiver sig for, og derudover indeholder token et det såkaldte bootstrap token, som sidenhen skal bruges til den videre autentifikation i forbindelse med webservice-kaldene. OIOIDWS-kaldet For at udføre webservice-kaldet mellem WSC og WSP, skal bootstrap-token et veksles til et token, som er specifikt for den pågældende service; til dette formål anvendes en STS. Det komplette scenarie for selve webservice-kaldet ser dermed således ud: OIOIDWS overview Side 5

6 0: Brugeren logger ind og tilvejebringer et bootstrap token. 1,2: WSC veksler dette token til et servicespecifikt token ved STS en. 3,4: Webservice-kaldet udføres. Det servicespecifikke token er akkurat som bootstrap-token et et SAML token, men har udover en angivelse af servicen en tidsbegrænsning og et serienummer, som skal sikre at det kun anvendes til den specificerede service en enkelt gang og umiddelbart efter udstedelse. I OIOIDWS.java pakken bruger eksempel-wsc en en SimpleSAMLPhP IDP til udstedelse af Bootstrap tokens. I.Net pakken er det et ADFS der udsteder tokens. Request to interact Det ovenfor skitserede eksempel er det simpleste. En lidt mere avanceret variant anvender Request to Interact (R2I), hvilket er en måde at involvere slutbrugeren på i et ekstra sikkerhedscheck eller en samtykkeerklæring om at anvende hans/hendes data, inden selve requestet gennemføres på WSP. Da ser flowet ud som skitseret i nedenstående figur: OIOIDWS overview Side 6

7 Dette scenarie kan også testes af pakken. Trust De skitserede scenarier forudsætter, at der etableres trust mellem følgende parter: - WSC og IdP: Populært sagt, skal WSC stole på det af IdP en udstedte SAML token. - WSP og STS: WSP stoler på billetten udstedt af STS en. - STS og IdP: STS en trust er det bootstrap token, IdP en har udstedt. Scenarierne i praksis POC consumer en er, som tidligere anført, en web applikation. Når man tilgår den færdigkonfigurerede POC consumer, mødes man med følgende skærmbillede: OIOIDWS overview Side 7

8 Linket Page requiring login redirrigerer til IdP en, og efter login præsenteres det af IdP en udstedte SAML token i browseren. Nedenunder præsentationen af denne SAML assertion fremkommer linket Trigger token request, hvilket fremskaffer et token fra STS en: Under dette optræder linket Perform token WS request, som udfører det egentlige web service request, og resultatet heraf vises i browseren (nedenfor vises kun et del-element heraf): OIOIDWS overview Side 8

9 Vha. linket Trigger request to interact udføres et R2I-kald fra WSC til WSP. WSP en redirigerer browseren til en side, hvor brugeren kan indtaste en secret (= en tekststreng). Når denne er indtastet, færdiggøres webservice-kaldet, og det vises, at den indtastede secret bliver båret med tilbage til responset til WSC. OIOIDWS overview Side 9

10 1.5.Net-pakkens indhold Delkomponenter Demoapplikationen er en lille WPF/WCF-baseret klient, som henter tokens til brug for kald til Echo webservicen, og som derefter kalder servicen med en streng som echo-servicen blot returnerer. Projektet består af et antal Visual Studio 2008 projekter: Bindings Implementerer vha. WIF (Windows Identity Foundation) et antal hjælpe-klasser, der bl.a. kan oprette WCF bindings til brug for STS kommunikation. Desuden findes der hjælpemetoder til at requeste tokens fra en STS (klassen TokenClient). Client Unittests der vha. et selvudstedt bootstraptoken tester hhv. kald til en.net-baseret og en java-baseret webservice via en java STS, både med og uden SSL. EchoService WCF snitflade til webservicen EchoService, d.v.s. MessageContracts og ServiceInterfaces. Anvendes af både service-klienter samt implementeringen af serviceprovideren. EchoWebServiceProvider (WSP) WCF implementation af en Echo service. Autorisation af servicekald til provideren foretages af ServiceProviderBinding fra Bindings-assembly en. WPFClient (WSC) WPF baseret.net GUI demo applikation, der vha. WCF og WIF får udstedt tokens, og anvender disse til, vha. Bindings-komponenten, at foretage det egentlige webservice-kald. Der følger ingen.net STS med i pakken, men man kan eksempelvis anvende OIOSAML Trust Demo STS en fra OIO-SAML.java. Scenariet for.net pakken er identisk med det i afsnit beskrevne. WPFClient applikationen indeholder dels kodeeksempler til selv at udstede et bootstraptoken, og dels til at få udstedt et token fra en ADFS 2.0 server. ADFS serveren foretager autorisation vha. en AD Server, der derved fungerer som IdP. Bootstraptoken et eller det ADFS-udstedte token anvendes til at bede STS en om et token, der kan anvendes til at autorisere det efterfølgende kald til selve Echo webservice provideren. OIOIDWS overview Side 10

11 1.5.2 Den rige.net klient OIOIDWS overview Side 11

12 Demoapplikationen er et eksempel på, hvordan en rig.net klient kan anvende OIOIDWS. Den giver mulighed for at vælge en række parametre, der anvendes til kaldet af Echo-servicen: Local STS Url: Url til den IdP der skal udstede token. Efterlades feltet blankt anvendes et selvudstedt bootstraptoken Service STS Url: Url til STS en der kan udstede tokens til brug for webservice-kaldet. Service Url: Url til selve Echo webservicen. User certificate: her vælges et certifikat blandt alle lokalt installerede certifikater; det valgte certifikat anvendes ved autentificering mod den lokale STS/IdP. Ved et klik på Execute request hentes et token ved IdP en, dette veksles til et service-token ved Service STS en, og til sidst kaldes webservicen. Resultatet af hver af de 3 kald vises derefter i tekstfeltet under knappen. 1.6 Andre scenarier De ovenfor angivne scenarier er blot eksempler på, hvordan OIOIDWS kan anvendes. Det vil formentlig være lige så almindeligt, at klientapplikationen kører på en maskine, der allerede er autentificeret op mod eksempelvis et AD. I en sådan situation vil STS en muligvis anvende et Kerberos-token som bootstraptoken, dvs. bootstrap token anvendes som et generelt begreb for det token, der veksles ved STS en. Ligeledes vil man i et mere udbygget setup have flere STS er til flere forskellige WSP er, og evt. situationer, hvor en STS veksler en billet udstedt af en anden STS. Fælles for scenarierne er princippet om, at et system kalder en webservice på vegne af en bruger, og at brugerens credentials er båret af en STS-udstedt billet. OIOIDWS overview Side 12

13 Flere scenarier kan findes her: 2 Installation Guide This section describes how to install and configure the OIOIDWS components and run a few manual tests based on them. The test setup consists of the following components: 1 Secure Token Service (STS), running in Java using custom code 2 WebService Provider (WSP), running either Java (custom code) or.net (WIF) 3 WebService consumer (WSC), in this case implemented as a Java-based web application or a rich.net client (WPF/WIF/WCF) 4 An Identity Provider (IdP), in this case the freely available SimpleSAMLphp for the java platform and an ADFS for the.net platform The manual tests show that - the WSC is protected by an IdP login - the WSC can retrieve tokens from the STS - the WSC client can invoke the WSP service - the WSC and WSP support Request to Interact (R2I) There is also a suite of automated integration tests that provide more detailed - though not complete - testing of a number of details in this setup. However, the detailed setup for running those tests is not described here. 2.1 Configuring the Java components The following must be installed: JDK 6, Subversion (this guide assumes the command line version, substitute as appropriate if using something like TortoiseSVN). Install an Application Server The application server used is GlassFish v2. Download from https://glassfish.dev.java.net/ and install and start it. This package is tested on Glassfish Install the STS The STS consists of a regular WAR file which can be installed into GlassFish/Tomcat or any other servlet container. Download the most recent STS from Limitations: - Only supports WS-Trust Supports both SOAP 1.1 and 1.2 OIOIDWS overview Side 13

14 - Only supports SAML 2.0 TokenType - All SAML Assertion attributes are copied from the request assertion - Requests must contain a SAML Assertion in OnBehalfOf - Requests must be signed - There is no real error handling - The AppliesTo value will be copied without further checking These limitations means that the STS is in no possible way production ready, but this not important for this project where the goal is to show how to establish WSC and WSP functionality. Thus, the STS is just needed for testing of the scenarios. Before deploying the STS, it must be configured with an EntityID and a certificate. Do this by creating a new file in ~/.oiosaml (C:\Documents and Settings\<username>\.oiosaml on Windows XP or C:\Users\<username>\.oiosaml on Windows 7) called sts.properties containing the following: sts.entityid=http://sts.oiosaml.net sts.certificate.location=testvoces1.pkcs12 sts.certificate.password=test1234 If this file is missing, the deployment will fail with an error saying "IllegalStateException: System not configured". Modify the values according to your local settings. The certificate location is relative to the sts.properties file itself and can be either a JKS keystore or a PKCS12 file. For test certificates, go to https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/developer/eksempler/. Unzip the archive and deploy the war file. For deployment to GlassFish, do as follows: - Open in a browser - Login (default administrator login is admin/adminadmin) - Click on Applications in the menu, then on Web Applications - Click Deploy... - Choose the sts.war file and click OK Restart GlassFish. Check the GlassFish logs at domains/domain1/logs/server.log to check that everything is running - one of the last lines should contain "Configured OIOSAML to.../.oiosaml/sts.properties". Install the WebService Provider The WebService Provider is a standard JEE web application. It has been tested with GlassFish only and it requires Metro/WSIT version 2.0 (not there is a problem with signature validation with this version). Download the most recent version from and unzip the file. Deploy the poc-provider.war file to GlassFish by following the same instructions as for the STS. This can be done into either the same GlassFish instance, or with an instance on another host. The only required configuration for the WSP is that a number of certificates and keys must be installed: - The STS certificate must be present in the truststore OIOIDWS overview Side 14

15 - The root CA certificate for the WSC certificates must be present in the truststore - The private key and certificate must be present in the server's keystore The STS certificate: The STS certificate must be present in the truststore. First, list the contents of the STS keystore file in order to find the alias of the key. keytool -list -keystore TestVOCES1.pkcs12 -storetype pkcs12 The output should look similar to this: Keystore type: PKCS12 Keystore provider: SunJSSE Your keystore contains 1 entry 2, Jul 5, 2010, PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (MD5): 75:D0:2A:21:A0:68:BB:1E:6A:E9:F2:AE:33:16:31:16 The alias is first part of the second last line (in this case the "2" that starts the line "2, Jul 5, 2010, PrivateKeyEntry"). Note that this is a "PrivateKeyEntry". What we need is a certificate, which can be generated and imported with the following commands. keytool -export -rfc -keystore TestVOCES1.pkcs12 -storetype pkcs12 -alias "<alias read from the output of the previous command>" > sts.crt (if necessary copy sts.crt to the host of the WebService Provider) cd <glassfish_home>/domains/domain1/config keytool -import -trustcacerts -keystore cacerts.jks -file sts.crt -alias sts The first command requires the password for the keystore (e.g. "Test1234"). The last command requires the password for the truststore of the Glassfish domain, which is "changeit" by default. The command also prompts for confirmation that the certificate should be trusted - make sure to change the default answer from "no" to "yes". The root certificate The root CA certificate for the WSC certificates must be present in the truststore. For OCES test certificates, the CA certificate can be found at https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/developer/eksempler/. (get the ca certificate and save it to cacert.crt) cd <glassfish_home>/domains/domain1/config keytool -import -trustcacerts -keystore cacerts.jks -file cacert.crt -alias cacert Again, the last command requires the password for the truststore of the Glassfish domain which is "changeit" by default. The command also prompts for confirmation that the certificate should be trusted - make sure to change the default answer from "no" to "yes". The private key OIOIDWS overview Side 15

16 The private key must be copied to the server's keystore and must have a "voces" alias. First, get the alias of the key in the existing file: keytool -list -keystore TestVOCES1.pkcs12 -storetype pkcs12 As in the section describing the STS certificate import, the alias is the first part on the 2nd last line. Then, import the key into the server keystore: cd <glassfish_home>/domains/domain1/config keytool -importkeystore -srckeystore TestVOCES1.pkcs12 -destkeystore keystore.jks -srcstoretype pkcs12 -destalias voces -srcalias "<alias>" NOTE 1: The keytool command can behave a bit strange. Even though the alias found in the keystore listing above was for example "2" it may not accept this as srcalias. Given that the source keystore contains only the relevant key, simply try using "1" instead, if you experience this problem - it has been seen to work several times. The import can be verified by listing the contents of the keystore.jks and verifying that it contains an entry with the alias "voces": $ keytool -list -keystore keystore.jks Enter keystore password: Keystore type: JKS Keystore provider: SUN Your keystore contains 2 entries s1as, Jun 8, 2010, PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (MD5): D5:45:32:04:5A:1B:13:84:BA:76:85:AF:4C:06:AA:A7 voces, Jul 5, 2010, PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (MD5): 75:D0:2A:21:A0:68:BB:1E:6A:E9:F2:AE:33:16:31:16 NOTE 2: Glassfish requires that the keys in the keystore all have the same password as the master password of the keystore itself - otherwise the server will fail during startup of the domain with a log entry saying "Cannot recover key" (which just means that it was not possible to find/use a key with the given alias and password). The password can be changed using the following command which will prompt for the keystore password, the (old) key password and the new key password. If the password is changed multiple times it can be a little confusing, because keytool does not prompt for the old key password if the keystore password is also valid as key password. keytool -keypasswd -keystore keystore.jks -alias voces It might be necessary to restart GlassFish after installing the keys and certificates. <glassfish_home>/bin/asadmin stop-domain <glassfish_home>/bin/asadmin start-domain Test that the application is installed correctly by retrieving the WSDL file. To do this, open in a browser (edit hostname and port number according to the local installation if the defaults have been changed). OIOIDWS overview Side 16

17 Install the WebService Consumer The WebService Provider is a standard JEE web application. Download the most recent version from unzip the file. Deploy the poc-consumer.war file to GlassFish or to another Servlet container by following the same instructions as for the STS. This can be done in the same GlassFish instance, or on an instance on another host. Configure the application for an Identity Provider (IDP) It is a prerequisite for this step that an IDP is installed and available - the IDP must support SAML 2.0 Assertions (urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion version 2.0), but it is out of scope for this document to describe how to install and configure one. This scenario has been tested with SimpleSAMLphp which is freely available from The IdP should be configured to map from a given STS Entity ID to a TokenService URL of an STS, and to provide it as an EndPointReference in the User Assertion. This is the value which will be inserted into the Issuer field of the generated assertion, because the STS is a very simple implementation that just uses the IDP to issue a SAML token. In production mode the IDP will not have any associations to the STS - the STS must however know which IDP s it trusts. The OIOSAML.java filter is configured for the application by performing the following steps: - Download or acquire the metadata for the IdP and save it in a file (e.g. idp-metadata.xml) - Enter the URL which - for an unconfigured application - will yield a page for providing the configuration. If the page claims that the application is already configured, but you wish to reconfigure, then remove (i.e. either delete or move) the directory ~/.oiosaml-poc-consumer, restart the application and try again. - Fill in the configuration page like this: Entity-ID: Identity provider metadata: <path to IDP metadata file> Create new self-signed keystore? Yes Keystore password: Test1234 Organization Name: <Organization name> Organization URL: <Organization URL> Technical contact address: <some address> Enable artifact consumer? Yes Enable Redirect consumer? Yes Enable SOAP Single Logout? Yes Enable OCES Attribute Profile? Yes - Click the Configure system button - Now the folder ~/.oiosaml-poc-consumer has been created and populated with a number of files and directories. - Configure the IdP with knowledge about the poc-consumer metadata. This is to be found in ~/.oiosaml-poc-consumer/metadata/sp/spmetadata.xml. - For the SimpleSAMLphp IdP this requires converting the XML to PHP code (with a conversion service that is available in SimpleSAMLphp) and afterwards inserting this code into metadata/saml20-sp-remote.php file along with these extra attributes: 'attributemap' => 'oiosaml', 'NameIDFormat' => 'urn:oasis:names:tc:saml:1.1:nameidformat:x509subjectname', OIOIDWS overview Side 17

18 'SPNameQualifier' => '', 'simplesaml.nameidattribute' => 'urn:oid: ', - Edit the file ~/.oiosaml-poc-consumer/oiosaml-sp.properties and add these properties: oiosaml-trust.bootstrap.base64=false poc.provider=http://localhost:8080/poc-provider/providerservice oiosamltrust.certificate.location=sts.jks oiosamltrust.certificate.password=test Export a certificate from key private key of the STS (which was placed in the keystore ~/.oiosaml/testvoces1.pkcs12) and import the certificate into a new keystore called ~/.oiosaml-poc-consumer/sts.jks. The filename and password of the new keystore should match the value of the properties oiosaml-trust.certificate.location and oiosamltrust.certificate.password in ~/.oiosaml-poc-consumer/oiosaml-sp.properties. keytool -exportcert -keystore ~/.oiosaml/testvoces1.pkcs12 -storetype pkcs12 - alias <alias> -file sts.crt keytool -importcert -keystore ~/.oiosaml-poc-consumer/sts.jks -file sts.crt - alias sts -storepass Test1234 Testing the integration of the applications Test 1 - basic flow Enter the URL The start page of the WSC shows Click the link Page requiring login The browser redirects to the login of the IdP (unless a login has already been performed) Perform login (In the case of using SimpleSAMLphp with the opensign module as authsource, the OpenSign applet shows and the user can browse for a private key file, e.g. TestMOCES1.pkcs12 and login using that) Upon successful login, the browser gets a SAML User Assertion in a cookie and is redirected back to the poc-consumer which shows the assertion and a few more details Click the link in the bottom of the page Call Service Provider with token A new page shows the EndPointReference and the Token (a new SAML assertion) from a request to the STS Click the link in the bottom of the page Perform token WS request The consumer shows a page with data from the WS request to and response from the WSP. By default, the response is null but you may add?length=3 to the URL of the page, and a real response object is generated (although the only thing visible is the default output of the tostring() method). Note that a larger length (e.g. 6) generates an exponentially larger result object, so larger number can easily result in a very long response time, and possibly an OutOfMemoryError. (The length request parameter defines the depth of a dummy object graph). Test 2 - request to interact Enter the URL The start page of the WSC shows OIOIDWS overview Side 18

19 Click the link Trigger Request to Interact The browser redirects to the login of the IdP (unless a login has already been performed) Perform login (as in Test 1) Upon successful login, a page is shown that explains that extra information from the user is required to complete the request, and a more extensive link is provided Click the long link (which includes a ReturnToURL parameter) The browser is redirected to a page of the WSP prompting the user for a 'secret' Enter some information in the field (anything, e.g ) and click the Send button The browser is now redirected back to a page of the WSC which shows the information that the user provided to the WSP. In a real scenario, the WSP would probably not give away the secret info from the user to the WSC, but this is a simple way of simulating that the user approved the operation; ie. password or one-time-key has been entered by the user to the WSP, and thereby authorized the WSC to complete a certain webservice call at the WSP. 2.2 Configuring the.net components Please note, that there is no.net STS included in the package. The Java STS could be used instead DLL Setup Due to missing support for sp:protecttokens in WCF, Microsoft has released a few hotfixes for this particular issue. System.ServiceModel and System.IdentityModel have been patched to include this feature. Please note, though that these fixes might be considered non-standard with regards to MS-support. The hotfix includes support for UseStrTransform, which has been included in later WCF releases though, so please note, that you might have a potential DLL version conflict in the future on this particular issue! The hotfixes cannot be downloaded from Microsoft, but are available on the OIOIDWS group on digitaliser.dk: Webservice provider In this example, the webservice provider is hosted by an IIS on Windows Vista/Windows 7, but it should be possible to host in WAS too. It requires that both.net 3.5 framework and Windows Identity Foundation 1.0 (WIF) are installed. The steps described in this section explains what needs to be done on an IIS 7 running on a Windows 7. First, the Echo webservice itself should be configured: Open the IIS Manager Under Sites, Default Web Site, right click and select Add Application In the Alias field type test In the physical field, select the path to the EchoServiceProvider folder. Leave the application pool as Default Now the user executing the webservice should install the STS certificate and grant the Echo service access to the STS certificate. This is done inside the MMC (Microsoft Management Console), File, Add/Remove OIOIDWS overview Side 19

20 Snap-in. In the list of available Snap-ins, select Certificates, click Add >, select Computer account and then finally click the Ok button. Under the Console Root folder, a folder named Certificates (Local Computer) should be visible. Here, open the folders Personal, right click on the Certificates folder, select All tasks and Import.... Point to the STS.pfx file, click Next >, use Test1234 as password and enable Mark this key as exportable. Then click Next >, Next > and Finish. Then the certificate is displayed in the list of personal certificates. Right click on the certificate, and select All task > Manage Private Keys. Inside the permissions dialog, click Add, type IIS_USRS and click Ok twice, and the service is able to access the certificate. Check that the webservice is alive by entering in a browser. If the service and certificate are configured correctly, the browser shows a page like this: Rich client The rich client requires.net 3.5 framework and Windows Identity Foundation 1.0 (WIF). The STS certificate should be installed in the Local Machine certificate store as described in the web service provider section above, in order to be able to select it in the dropdown-box. A few settings in WPFClient.exe.config can be configured: Configures the default values for the 3 textboxes in the application: <applicationsettings> <WPFClient.Properties.Settings> <setting name="localstsurl" serializeas="string"> <value>https://tritest6.tritest6domain.com/adfs/services/trust/2005/usernamebasictransport</value> </setting> <setting name="stsurl" serializeas="string"> OIOIDWS overview Side 20

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

OISAML Workshop Århus 31. marts 2009 Kontor for It-infrastruktur og implementering IT og Telestyrelsen IT Arkitekt Søren Peter Nielsen -

OISAML Workshop Århus 31. marts 2009 Kontor for It-infrastruktur og implementering IT og Telestyrelsen IT Arkitekt Søren Peter Nielsen - OISAML Workshop Århus 31. marts 2009 Kontor for It-infrastruktur og implementering IT og Telestyrelsen IT Arkitekt Søren Peter Nielsen - spn@itst.dk Velkommen! Dette er en WORKSHOP Ikke et fintunet kursus!!

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Serverteknologi I Project task list

Serverteknologi I Project task list Dato: 31. marts 2016 Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere... LUDUS Web Bestilling og installation af SSLservercertifikat Indhold LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

IT Arkitekt Søren Peter Nielsen

IT Arkitekt Søren Peter Nielsen 2007 IT Arkitekt Søren Peter Nielsen ! " #$! % & & '() * Links og Clipping - Bruger überportal Anonym bruger Myndighedsportal A Myndighedsportal B Links og Clipping - Bruger überportal Login? Login? Med

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Kundevejledning. AD FS opsætning til Reindex. Version: 1.0. Dato: 19. april Forfatter: Lasse Balsvad (XPERION)

Kundevejledning. AD FS opsætning til Reindex. Version: 1.0. Dato: 19. april Forfatter: Lasse Balsvad (XPERION) Kundevejledning AD FS opsætning til Reindex Version: 1.0 Dato: 19. april 2016 Forfatter: Lasse Balsvad (XPERION) AD FS opsætning til Reindex - Kundevejledning 1/23 Revisionshistorik Version Dato Initialer

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Installation af CD ORD Floating License Server på servermaskine. Indhold

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Installation af CD ORD Floating License Server på servermaskine. Indhold Indhold Installation af CD ORD Floating License Server på servermaskine... 1 Konfigurering af CD ORD Floating License Server på servermaskine... 4 Administrativ installation af CD ORD (klient)... 6 Installation

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

2. Opstart af SLS-Klient Korrekt udsteder kommunikation

2. Opstart af SLS-Klient Korrekt udsteder kommunikation Troubleshooting guide i forbindelse med opsætning af SLS-Klient Hvis du i forbindelse med vejledningen Kom god i gang med SLS-Klienten for Slutbruger får vist vinduer eller fejl, som ikke er beskrevet,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Subscription

Vejledning til Autodesk Account - Subscription Vejledning til Autodesk Account - Subscription Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre, tildeling

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Serverteknologi I * Projekt * Opgaveliste

Serverteknologi I * Projekt * Opgaveliste Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Dato: 4. januar 2017 Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version BEC NetScaler Unmanaged VPN Installation og Bruger Vejledning Version 1.3 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 BEC NetScaler Unmanaged info / vejledning til testere Indhold BEC NetScaler

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere