Aalborg Kommune Kravspecifikation vedrørende funktionalitet. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommune www.aalborg-trafikinfo.dk Kravspecifikation vedrørende funktionalitet. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aalborg Kommune Kravspecifikation vedrørende funktionalitet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Generelle krav til Indhold Funktionalitet Teknisk konkretisering Udviklingsfaser Drift af hjemmesiden 7 3 Forside 9 4 Trafikken her og nu Web-sidens indgang Efter valg af information Specielt om P-information 11 5 Rejseplanlægning Web-sidens indgang Efter valg af information 14 6 Trafiklinks Web-sidens indgang Efter valg af information 16 7 Om Aalborg-Trafikinfo Web-sidens indgang Efter valg af information om myndighed/trafikselskab 18 Dokument nr.: Revision nr.: 4 Udgivelsesdato: 2 sep 1998 Udarbejdet: JTH Kontrolleret: PKR/MCC Godkendt: JTH

2 2 / 19 1 Baggrund Aalborg Kommune har i de seneste år i samarbejde med andre myndigheder arbejdet tæt sammen for at sikre en strategisk trafikledelse i Aalborgområdet på tværs af myndighedsskel og ved fælles udnyttelse af trafikinformatik. Aalborg Kommune ønsker bl.a. at give adgang til dynamisk trafikinformation via en hjemmeside på Internettet. Der vil herefter kun være behov for at huske én adresse, når der søges trafikinformation via Internettet. Foruden Aalborg Kommune forventes følgende myndigheder og trafikselskaber efter nærmere aftale, at kunne medregnes som parter bag hjemmesiden: Banestyrelsen DSB Nordjyllands Amt Nordjyllands Trafikselskab X bus -samarbejdet mellem jyske trafikselskaber Aalborg Lufthavn Desuden skal hjemmesiden have links knyttet til andre eksisterende hjemmesider med trafikinformation. I nærværende dokument specificeres kravene til hjemmesiden, som grundlag for grafisk design samt for programmering og implementering af hjemmesiden, der forudsættes udført af et eksternt webdesignfirma. Kursiv tekst beskriver forhold, hvor endelig afklaring eller tidsplan for afklaringen skal fastlægges ved indgåelse af kontrakt mellem Aalborg Kommune og webdesignfirmaet. 2 Generelle krav til 2.1 Indhold Hjemmesiden skal være et fælles domæne for dels den relevante trafikinformation, der allerede er tilgængelig forskellige steder på Internettet, dels for ny information. Brugerne skal under "www.aalborg-trafikinfo.dk" kunne finde:

3 3 / 19 En forside med introduktion til funktionaliteten af "www.aalborg-trafikinfo.dk" og med videre adgang til følgende "interne" web-sider: "Trafikken her og nu", med realtidsinformation til brug for den daglige pendler, erhvervschauffører, trafikcentraler m.v., der har behov for at kunne orientere sig om den aktuelle trafiksituation. "Rejseplanlægning", med information til brug for planlægning af rejser. "Trafiklinks", med anden relevant trafikinformation. "Om Aalborg-trafikinfo", med en kort beskrivelse af samarbejdet bag hjemmesiden og med mulighed for at kommenterer hjemmesidens funktionalitet. 2.2 Funktionalitet Oversigt over links Hjemmesidens overordnede funktionalitet er vist i oversigten: "www.aalborg-trafikinfo.dk, Oversigt over links", 2 sep Trafikinfo-søjlen Hjemmesiden bygges op således, at informationerne præsenteres opdelt i: Et indholdsfortegnelsesområde i form af en trafikinfo-søjle hvor informationskategorierne listes. Et indholdsområde hvor kategori-specifik data fra trafikinfo-søjlen præsenteres. Ved at klikke på en informationskategori i trafikinfo-søjlen skal en side som indeholder kategori-specifik information åbnes i indholdsområdet. Denne funktionalitet skal være til rådighed på hjemmesidens "forside", niveau I, samt på de underliggende interne web-sider, niveau II og III: Trafikinfo-søjlen skal give mulighed for at vælge frit mellem følgende informationskategorier ("interne web-sider"): - "Trafikken her og nu" - "Rejseplanlægning" - "Trafiklinks" og - "Om Aalborg - Trafikinfo Trafikinfo-søjlen skal efter valg af web-side på niveau II samtidig kunne bruges til: at vælge hvilke typer af information, der ønskes under den aktuelle web-side.

4 4 / 19 at se hvilken type information, der er valgt på niveau II, og hvilken information, der er tilgængelig på niveau III. Endvidere skal Trafikinfo-søjlen indeholde et ur, der skal vise systemtiden, således at denne kan sammenholdes med den tid, der angives for seneste opdatering af "realtids"-informationen på de aktuelle web-sider, der afbildes ved siden af Trafikinfosøjlen. Systemtiden er DCF-77 tiden i webserveren. Tiden skal opdateres dynamisk i brugerens browser via Internettet Trafikinformation fra parterne bag Trafikinformation fra parterne bag integreres på hjemmesidens web-sider, således, at brugeren har indtrykket af fortsat at være på når der hentes information fra parternes egne hjemmesider. For at opretholde dette indtryk udformes hjemmesiden så Trafikinfosøjlen fortsat er tilstede, uanset om man søger information hos Banestyrelsen, DSB, Aalborg Kommune eller andre. Derved ændres den måde, hvorpå de aktuelle dataleverandører har valgt at præsentere sine data. Det er derfor aftalt, at Aalborg Kommune indhenter tilsagn om sidernes anvendelse hos henholdsvis Banestyrelsen, DSB, Nordjyllands Amt, Nordjyllands Trafikselskab, X bus -samarbejdet og evt. andre leverandører af information til hjemmesiden i testperioden, når webdesignfirmaets prototype for er klar til kommentering Trafikinformation fra eksterne web-síder Trafikinformation fra web-sider, der ikke tilhører kredsen af "parter bag aalborgtrafikinfo" opfattes som eksterne web-sider. De eksterne web-sider tilknyttes hjemmesiden således, at brugeren forlader ramme, når der søges information på eksterne sider. Hjemmesiden skal programmeres således, at man fortsat er på når de eksterne web-sider forlades. For links til disse typer af trafikinformation skal hjemmesiden indrettes, så man ledes til de eksterne web-sider, uden samtidig at se hjemmesiden, der først kommer frem, når man igen forlader den eksterne web-side Grafisk Layout Hjemmesidens grafiske layout udføres under hensyn til form og funktionalitet af de eksisterende "offentlige" hjemmesider i Aalborgområdet. Der er derfor valgt et layout, hvor browserens værktøjslinie er placeret øverst i skærmbilledet, og den gennemgående "trafikinfo-søjle" er placeret i skærmbilledets venstre side.

5 5 / 19 Det er et designmål, at der for web-sidernes indholdsområder skal tilstræbes et maksimalt areal frit til den egentlige trafikinformation fra parternes web-sider, således at sidernes areal ikke spises op af faste frames. Farvesætning og valg af symboler tilstræbes i et vist omfang at matche Aalborg Kommunes generelle hjemmeside "www.aalbkom.dk". Skærmbilledet skal optimeres for en opløsning på 600 x 800 pixels for at sikre optimal adgang for så mange brugere som muligt. Der skal endvidere optimeres for minimum 256 farver. "Forside" og "interne" web-sider udformes som beskrevet i det følgende: 1. Forside (Niveau I) 2. Trafikken her og nu (Niveau II) 3. Rejseplanlægning (Niveau II) 4. Trafiklinks (Niveau II) 5. Om Aalborg-trafikinfo (Niveau II) Webdesignfirmaet stiller alternative forslag til design af tekstsider på Niveau I og II, således at Aalborg Kommune kan tage stilling til om, der f.eks. skal arbejdes med hvid baggrund eller f.eks. nedtonede baggrundstapeter i form af tekst f.eks. Aalborg Trafikinfo Aalborg Trafikinfo etc., indscannede færdselsmotiver eller lignende. Når Webdesignfirmaets prototype af er tilgængelig på Internettet for tests og kommentarer, tager Aalborg Kommune stilling til, hvorvidt hjemmesidens layout skal justeres inden endelig implementering, f.eks. ved inddragelse af samme design-firma, der har udformet "www.aalbkom.dk". 2.3 Teknisk konkretisering Web design HTML siderne på webstedet skal programmeres i "plain HTML" (version 3.2), som understøttes af både Internet Explorer 3.0,4.0 og Netscape Navigator/Communicator 3.0, 4.0. Ved anvendelse af scripts skal så vidt mulig anvendes "server-side" scripts, som afvikles på Internet-serveren og sender resultaterne til klient browseren i "plain HTML", understøttet af både Internet Explorer og Netscape browsere. Anvendes "klient-side" scripts, der ikke understøttes af begge browsere, skal sider hvor sådanne scripts anvendes suppleres med andre sider, der giver samme funktionalitet, og browsere, der ikke understøtter den anvendte script, skal automatisk dirigeres hertil.

6 6 / 19 Det skal tilstræbes, at loadtiden for en bruger med 28 kb/s modemforbindelse ikke overstiger 15 sekunder i gennemsnit for den travleste time. Det er yderligere en betingelse, at uanset hvilke løsning, der bliver valgt, skal det implementeres sådan, at siderne præsenteres i de to nævnte browsertyper på en måde, der funktionsmæssigt og æstetisk kan antages at være ens. Aalborg Kommune skal være den suveræne dommer i en sådan bedømmelse. Websiderne optimeres til Internet Explorer version 3.0/Netscape Navigator version 3.0, begge under Windows 95. Der skal tages hensyn til, at der ved brug af f.eks. Java-programmer o.lign. ikke skabes unødvendige vanskeligheder ved passage af firewalls. Programmøren skal undervejs i programmeringen kunne dokumentere, at der ikke opstår unødvendige problemer med firewalls, samt dokumentere, hvordan programmeringen udføres Server hardware og software Web-stedets fysiske placering afklares af Aalborg Kommune. Aalborg Kommune oplyser om godkendt serverkonfiguration m.v., herunder: Antal RAM til rådighed, Processortype, Operativ-systemet, Harddisk(e), Fabrikat af webserver, Serverprogrammel, Båndbredde til ISP (Internet Service Provider) Sikkerhedsniveau til ISP Protokol overhead til ISP Serveren skal efter ønske fra Aalborg Kommune kunne give adgang til minimum 50 samtidige brugere på Systemarkitekturen skal være skalerbar, så man afhængig af behovet, kan supplere med flere og kraftigere servere.

7 7 / Udviklingsfaser Dialog og programmering Webdesignfirmaetskal anvende en optimal programmering under hensyn til funktionaliteten over for brugere m.v. samt indgå i en konstruktiv debat med Aalborg Kommune om eventuelle problemområder og løsningsmuligheder. Firmaet skal i den forbindelse deltage i alle nødvendige møder med Aalborg Kommune m.fl Test og tilretning Webdesignfirmaet skal foretage sin egen test af hjemmesiden bl.a. med alle kombinationer af browsere og styresystemer for danske og amerikanske versioner af følgende: Netscape Navigator 3.x/4.x og Microsoft Internet Explorer 3.x/4.x Windows 3.x/95/98, Windows NT 3.x/4.x, UNIX og Machintosh Herefter skal parterne bag Aalborg-trafikinfo inkl. rådgivere via passwords have adgang til web-siden, mens den stadig er placeret hos webdesignfirmaet. Parterne skal i henhold den tidsplan, der aftales ved indgåelse af kontrakt, have reel lejlighed til at kommentere hjemmesiden inden webdesignfirmaet foretager nødvendige justeringer for godkendelse af Aalborg Kommune. Herefter implementerer webdesignfirmaet webbet på produktionsserveren hos Aalborg Kommune til brug for offentlig adgang via Internettet. Webbets funktionalitet på produktionsserveren skal godkendes af Aalborg Kommune inden implementeringen finder sted Markedsføring Webdesignfirmaet skal som option tilmelde hjemmesiden til relevante søgemaskiner, når sidens layout og funktionalitet er godkendt af Aalborg Kommune. Webdesignfirmaet stiller forslag til hvilke søgemaskiner og teknikker, der kan anvendes ved markedsføringen på Internettet. 2.5 Drift af hjemmesiden Driftsperiode skal være i teknisk drift døgnet rundt alle ugens dage Driftsorganisation Teknisk driftsansvarlig Aalborg Kommune oplyser, hvem der er teknisk driftsansvarlig forweb

8 8 / 19 servere m.v., i forbindelse med underskrivelsen af kontrakt vedr. webdesignet af Webmaster Niels Ulrich Clausen, Aalborg Kommune, er web-master for Det er bl.a. web-masterens opgave dagligt at tilse, at hjemmesiden fungerer efter hensigten, herunder: at opdatere links, når tilknyttede web-sider skifter adresse at svare på henvendelser vedr. hjemmesiden at fjerne underlødige indlæg på debatsiden Overdragelse Webdesignfirmaet skal gennemføre webbets implementering hos Aalborg Kommune, hvorefter webbet overdrages på forsvarlig vis, sådan at webmasteren er i stand til at udføre drift og vedligehold samt administration af webstedet. En CD med den anvendte programmels sourcekode og eventuelle øvrige kildetekster leveres samtidig, således at Aalborg Kommune altid selv kan genskabe det aktuelle web. Webdesignfirmaet skal inden kontraktunderskrift give oplysning om eventuelle licensforhold, priser etc. på softwarekomponenter (klassebiblioteker, Java-beans, source-koder etc.), der er nødvendige for videre udvikling af programmel til Webdesignfirmaet skal samtidig dokumentere at alle licensforhold, der er påkrævede ved indstallering af og drift af programmel, er opfyldt Opdatering Aalborg Kommune skal efter aflevering af det godkendte web selv kunne foretage justeringer af tekster, debatsider m.v. En instruktion heri skal gives og godkendes af Aalborg Kommune Statistik Hjemmesiden skal leveres med et egnet værktøj, der gør det muligt at registrere og få udskrevet statistik over bl.a. hjemmesidens anvendelse i form af tabeller og kurver. Det skal bl.a. være muligt at søge på: Vilkårlige tidsperioder. Anvendelse af vilkårlige funktioner og web-sider Site hit (klik) Antal besøgende med forskellige adresser

9 9 / 19 Favorite pages og tidsforbrug på de enkelte sider. Browser anvendelse Statistikfunktionerne skal være tilgængelige via Internettet ved brug af passwords, der skal kunne udskiftes af Aalborg Kommune. 3 Forside Forsiden af er stedet, hvor man havner på niveau I, når man søger på domænets navn. Forsiden skal introducere brugeren til de muligheder, der findes på hjemmesiden, herunder forklare anvendelsen af hovedindgangene: "Trafikken her og nu", "Rejseplanlægning" og "Trafiklinks". På forsidens frie felt, uden for trafikinfo-søjle, fremhæves følgende forklarende tekster i henhold til det skitserede grafiske layout: "Velkommen til Aalborg Trafikinfo" Trafiksøjlens "knapper" forklares særskilt under overskrifterne: "Trafikmeldinger Aktuel information om trafiksituationen for vej, bus og tog findes på dette sted" "Planlæg din rejse med tog, bus, færge og fly Her findes køre-, sejl- og flyplaner. Du kan også taste dine rejseplaner ind og få forslag til turen med bus og tog." Trafiklinks Giver adgang til trafikinformation uden for Aalborgområdet "Om Aalborg Trafikinfo Her informerer vi om og giver dig mulighed for at kommentere siden."

10 10 / 19 4 Trafikken her og nu 4.1 Web-sidens indgang "Trafikken her og nu" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Web-siden skal introducere brugeren til de muligheder, der findes på web-sidens niveau III. Trafikinfo-søjlen skal suppleres med angivelse af "knapper" for websider på niveau III: "Bus: Linie 10 og 11" "Tog: Landets Puls" "Bil: Parkering i Midtbyen Vejarbejder" "Vejret: I dag" Det skal desuden fremgå hvilken af ovenstående "knapper", der er valgt. På web-sidens frie felt, uden for trafikinfo-søjlen, fremhæves følgende forklarende tekster : "Aktuel information om trafiksituationen i Aalborgområdet" "Se om din bus eller dit tog er forsinket" "Se trafiksituationen inden du kører" Trafiksøjlens "supplerende knapper" forklares særskilt under overskrifterne: "Check buslinie 10 og 11 Se om der er forsinkelser på linie 10 og 11. Kortet opdateres hele tiden." "Er der tog til tiden lige nu? Her kan du følge togtrafikken. Informationen opdateres hvert tredje minut." "Hvor er der ledige P-pladser? Se antallet af ledige P-pladser i Aalborg Midtby.

11 11 / 19 "Hvor er der vejarbejder? Her vises vejarbejder, der påvirker dagens trafik. Kortet opdateres dagligt." "Vejret i dag Her findes information om vejret i dag." 4.2 Efter valg af information Efter valg af information fastholdes trafikinfo-søjlen, mens det resterende frie felts forklarende tekst udskiftes på niveau III med den aktuelle information, der hentes fra parternes egne web-sider. 4.3 Specielt om P-information Webside med dynamisk information Til brug på niveau III forventes bl.a. etableret en web-side med dynamisk information om antallet af ledige parkeringspladser i udvalgte parkeringsområder i Aalborg Midtby. Denne webside etableres uden for nærværende projekt. Aalborg Kommune oplyser om denne websides adresse ved kontraktunderskrivelsen vedr. etablering af Webside med information om P-infosystemet På niveau IV skal der som en del af etableres en webside med information om P-infosystemet. Websiden på niveau III med dynamisk information om ledige P-pladser forudsættes etableret med et link til niveau IV, hvor der informeres om P-infosystemet. Websiden på niveau IV skal indeholde trafikinfosøjlen med samme udseende som på Niveau II. Desuden tilføjes følgende tekst og illustrationer i indholdsområdet ved siden af trafikinfosøjlen: Aalborg Kommunes P-info P-information på vejtavler Når du kører mod Aalborg Midtby møder du Aalborg Kommunes P-info system. P- info systemet fortæller ved hjælp af variable vejtavler, hvor der er ledige parkeringspladser i Midtbyen. På de store indfaldsveje til byen viser oversigtstavler 3 overordnede P-områder i Midtbyen. Områderne er vist med 3 forskellige farver.

12 12 / 19 (Illustration af oversigtstavle som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) Længere fremme viser en variabel oversigtstavle, hvor mange P-pladser, der er ledige lige nu, i de 3 P-områder tilsammen. (Illustration af variable oversigtstavle som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) De næste P-infotavler, som du møder, viser hvor mange ledige pladser, der er i hvert af de 3 overordnede P-områder. Tavlerne viser også, i hvilken retning du skal køre, for at komme til de enkelte områder. Områderne har hvert sit navn og hver sin farve: Ved havnen er blå og dækker følgende P-områder: Palads parkering, Metax-, Føtex- og Sallings parkeringshuse samt pladserne ved havnen. Vesterbro er grøn og dækker følgende P-områder: Kongrescenteret, Gåsepigen og Budolfi. Sauers Plads er rød og dækker parkeringspladserne på Sauers Plads. Vejtavlerne, der dækker hvert af de 3 parkeringsområder, er placeret på ringgaderne, der omkranser Midtbyen. Du kan således i god tid beslutte dig for, i hvilket område du vil parkere. (Illustration af de variable tavler dækkende hvert af de 3 områder som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) Når du har valgt et af de 3 parkeringsområder, møder du vejtavler, der fortæller dig, hvor mange ledige pladser, der er parkeringsområdets delområder og i hvilken retning de ligger. Hvis tavlerne anviser meget få ledige pladser, er der stor risiko for, at de er optaget, når du kommer frem. Derfor kan det være en god idé at køre til de områder, der har mange ledige pladser. (Illustration af de variable tavler dækkende delområder som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) P-info systemet gør det lettere at være bilist i Aalborg. Hvis du bruger systemet kan du spare både tid, ærgrelser og brændstof. Samtidig forbedres miljøet i form af mindre trafik, mindre brændstofforbrug og mindre forurening. Teknisk set er oplysningerne i P-info systemet baseret på en vedvarende elektronisk måling af, hvor mange biler, der kører ind og ud af de enkelte P-

13 13 / 19 områder. Disse målinger sammenholdes i en central computer, der styrer de variable tavler. P-info systemet er oprindelig en del af JUPITER programmet, som er støttet af EU. En nærmere præsentation af JUPITER programmet findes på adressen: P-information på Internettet På udnyttes P-info systemets dynamiske beregninger, så du kan se, hvor mange ledige pladser, der er i de enkelte parkeringsområder lige nu. (link) På lidt længere sigt kan det tænkes, at informationerne udbygges, så det på Internettet bliver muligt at se korttidsprognoser, så du i god tid hjemmefra kan vurdere, hvor det bliver muligt at parkere, inden du når ind til byen. Måske bliver det endda muligt med årene, at få informationen i din bil via Internettet, når det rette udstyr er udviklet og på markedet. (Folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! kan udleveres af Aalborg Kommune inden underskrivelsen af kontrakt vedr. webdesignet af 5 Rejseplanlægning 5.1 Web-sidens indgang "Rejseplanlægning" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Web-siden skal introducere brugeren til de muligheder, der findes på web-sidens niveau III. Trafikinfo-søjlen skal suppleres med angivelse af "knapper" for: "Ruteplanlægger for tog og NT-busser" "Køreplaner: Bybusser (Aalborg Kommune oplyser om, hvorvidt denne Web-side bliver etableret) NT-busser X-busser Aalborg-København i bus Internationale busser "Sejlplaner: Egholm-færgen "Flyplaner: Aalborg lufthavn" Det skal desuden fremgå hvilken af ovenstående "knapper", der er valgt. På web-sidens frie felt, uden for trafikinfo-søjlen, fremhæves følgende forklarende tekster i henhold til det skitserede grafiske layout:

14 14 / 19 "Find vej med Aalborg Trafikinfo" Trafiksøjlens "supplerende knapper" forklares særskilt under overskrifterne: "Rejseplanlægger for tog og NT-busser Indtast, hvor du skal fra og til samt tidspunkt. Få besked: om de bedste forbindelser og om ledige pladser i toget." "Køreplaner for bus og tog Her kan du finde køreplanerne." "Sejlplan for Egholm-færger Her kan du finde sejlplanerne for Egholm-færgen." "Flyplaner Her kan du finde afgangsog ankomsttider for fly fra og til Aalborg Lufthavn." 5.2 Efter valg af information Efter valg af information fastholdes trafikinfo-søjlen, mens det resterende frie felts forklarende tekst udskiftes med den aktuelle information på niveau III, der hentes fra parternes egne web-sider. 6 Trafiklinks 6.1 Web-sidens indgang "Trafiklinks" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Web-siden skal via overskrifter introducere brugeren til de links, der findes på web-sidens niveau III. Overskrifter og links er følgende (web-adresserne er anført på Oversigt over links, 2 sep 1998): "Trafiklinks Bil Vejdirektoratet Storebælt

15 15 / 19 AVIS - biludlejning Bus Turistbus udlejning (Skandiabus) Nordjyllands Trafikselskab X-busserne Ruteplanlægger for tog og NT-busser Thinggaard busser Fly Aalborg Lufthavn Københavns Lufthavn i Kastrup Airtaxi Denmark Mærsk Air SAS Andre flyselskaber Færger Frederikshavn Hirtshals Århus Parterne bag Aalborg-Trafikinfo Banestyrelsen DSB Nordjyllands Amt Nordjyllands Trafikselskab X bus -samarbejdet mellem jyske trafikselskaber Aalborg Kommune

16 16 / 19 Aalborg Lufthavn Andre kilder til trafikinformation Danmarks Radio - Tekst TV Kraks kort Radioavisens trafikservice TRAFIKINFO i Københavnsområdet Trafikministeriet Færdselstyrelsen Transportbranchens Infosystem Udviklingsprogrammer for trafik og miljø i Aalborg JUPITER VIKING 6.2 Efter valg af information Efter valg af information på niveau II forlader brugeren s ramme, der erstattes af den ønskede hjemmeside, der skal linkes, så det er unødvendigt at "bladre" fra eventuelle irrelevante forsider frem til relevant trafikinformation. skal programmeres således, at man fortsat er på når de eksterne web-sider forlades. 7 Om Aalborg-Trafikinfo 7.1 Web-sidens indgang "Information om Aalborg-trafikinfo" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Websiden skal informere brugeren om samarbejdet og lede videre til parternes egne hjemmesider. På web-sidens frie felt, uden for trafikinfo-søjlen, fremhæves følgende tekst om samarbejdet : " Velkommen til Aalborg-trafikinfo Nedenstående parter står bag informationerne på

17 17 / 19 Formålet med er at give overblik over den aktuelle trafiksituation i Aalborgområdet. tilbyder de informationer, der i dag er tilgængelige på Internettet. Perspektivet er gradvist at udbygge informationen, så der kan tilbydes et mere fuldstændigt overblik over trafiksituationen til gavn for dig og miljøet. Læs mere herom nedenfor. Brug os og fortæl, hvad du mener." (link til webmasteren) Desuden markeres følgende myndigheder/trafikselskaber med navns nævnelse samt med knapper i form af logoer/våbenskjold med links til parternes egne hjemmesider (nedenstående kan evt. opstilles i to kolonner): Banestyrelsen DSB Nordjyllands Amt Nordjyllands Trafikselskab X bus -samarbejdet mellem jyske trafikselskaber Aalborg Kommune Aalborg Lufthavn Ovenstående tekst, logoer og våbenskjolde skal kunne ses på samme skærmbillede uden, at der bliver behov for "scrollning". Nedenfor skal Web-siden tilføjes følgende tekst: er et udviklingsprojekt, der indgår som en del af Aalborg Kommunes samlede trafikledelse. Aalborg Kommune vil i henhold til sin trafik- & miljøhandlingsplan afvikle byens trafik på byens betingelser således, at trafikkens miljøgener begrænses. Den kollektive trafik skal være et miljøvenligt alternativ til privatbilen. Formålet er at begrænse vejtrafikkens vækst og udvikle den kollektive trafik og cykeltrafikken, bl.a. med det formål at mindske behovet for en 3. Limfjordsforbindelse. Aalborg Kommune har gennem en årrække udviklet forskellige trafikinformationssystemer, der supplerer hinanden, til brug for styring og information af trafikanterne i Aalborgområdet. Kommunens trafikledelse ønskes nu udbygget til også at omfatte information via Internettet om den samlede trafiksituation i Aalborgområdet på tværs af myndigheder og trafikselskaber.

18 18 / 19 Trafikinformation skal give trafikanterne et bedre overblik over den aktuelle trafiksituation samt bedre mulighed for at overskue det kollektive trafiksystem som alternativ til biltrafikken. Perspektivet er således at kunne give trafikanterne et overblik over den totale trafiksituation i hele Aalborgområdet. På nuværende tidspunkt er det alene hensigten at formidle de data, der allerede er tilgængelig på Internettet, eller som kan genbruges fra Kommunens dynamiske, automatiserede overvågning af f.eks. bybuslinierne 10 og 11, og parkeringspladserne i Aalborg Midtby. Projektet støttes af EU programmet VIKING, der har som formål at koordinere og forbedre brugen af trafikledelse og information i Nordtyskland og Skandinavien, En nærmere præsentation af VIKING programmet findes på adressen: På lidt længere sigt forventer Vejdirektoratet, at anvende Internettet til at give dynamisk information om ventetider og trafiktilstande for vejtrafikken mod Limfjordsforbindelserne baseret QUO VADIS-systemet. QUO VADIS-systemet tilbyder i dag information om ventetider på variable tavler langs vejstrækninger i retning mod Limfjorden. Informationerne baseres på on-line målinger af trafikken på udvalgte vejstrækninger. QUO VADIS-systemet er etableret i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Vejdirektoratet, Aalborg Politi og Aalborg Kommune. Hvis du har spørgsmål om aktuelle trafikforhold i Aalborgområdet kan disse spørgsmål rettes direkte til: Aalborg Kommune, Banestyrelsen, DSB, Nordjyllands Amt, (adresse oplyses af Aalborg Kommune ), Nordjyllands Trafikselskab, (adresse oplyses af Aalborg Kommune ), Vejdirektoratet: Webmaster: Niels Ulrich Clausen, Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg, Tlf.: Nederst på siden gives en diskret information om, hvad siden er optimeret til, m.h.t. styresystem og browsere. 7.2 Efter valg af information om myndighed/trafikselskab Efter valg af myndighed/trafikselskab på niveau II udskiftes hele skærmbilledet med "forsiden" af den aktuelle parts egen hjemmeside på niveau III. Når en hjemmeside

19 19 / 19 forlades, skal man igen befinde sig på niveau II webside Om Aalborg-trafikinfo.

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere