Aalborg Kommune Kravspecifikation vedrørende funktionalitet. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommune www.aalborg-trafikinfo.dk Kravspecifikation vedrørende funktionalitet. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aalborg Kommune Kravspecifikation vedrørende funktionalitet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Generelle krav til Indhold Funktionalitet Teknisk konkretisering Udviklingsfaser Drift af hjemmesiden 7 3 Forside 9 4 Trafikken her og nu Web-sidens indgang Efter valg af information Specielt om P-information 11 5 Rejseplanlægning Web-sidens indgang Efter valg af information 14 6 Trafiklinks Web-sidens indgang Efter valg af information 16 7 Om Aalborg-Trafikinfo Web-sidens indgang Efter valg af information om myndighed/trafikselskab 18 Dokument nr.: Revision nr.: 4 Udgivelsesdato: 2 sep 1998 Udarbejdet: JTH Kontrolleret: PKR/MCC Godkendt: JTH

2 2 / 19 1 Baggrund Aalborg Kommune har i de seneste år i samarbejde med andre myndigheder arbejdet tæt sammen for at sikre en strategisk trafikledelse i Aalborgområdet på tværs af myndighedsskel og ved fælles udnyttelse af trafikinformatik. Aalborg Kommune ønsker bl.a. at give adgang til dynamisk trafikinformation via en hjemmeside på Internettet. Der vil herefter kun være behov for at huske én adresse, når der søges trafikinformation via Internettet. Foruden Aalborg Kommune forventes følgende myndigheder og trafikselskaber efter nærmere aftale, at kunne medregnes som parter bag hjemmesiden: Banestyrelsen DSB Nordjyllands Amt Nordjyllands Trafikselskab X bus -samarbejdet mellem jyske trafikselskaber Aalborg Lufthavn Desuden skal hjemmesiden have links knyttet til andre eksisterende hjemmesider med trafikinformation. I nærværende dokument specificeres kravene til hjemmesiden, som grundlag for grafisk design samt for programmering og implementering af hjemmesiden, der forudsættes udført af et eksternt webdesignfirma. Kursiv tekst beskriver forhold, hvor endelig afklaring eller tidsplan for afklaringen skal fastlægges ved indgåelse af kontrakt mellem Aalborg Kommune og webdesignfirmaet. 2 Generelle krav til 2.1 Indhold Hjemmesiden skal være et fælles domæne for dels den relevante trafikinformation, der allerede er tilgængelig forskellige steder på Internettet, dels for ny information. Brugerne skal under "www.aalborg-trafikinfo.dk" kunne finde:

3 3 / 19 En forside med introduktion til funktionaliteten af "www.aalborg-trafikinfo.dk" og med videre adgang til følgende "interne" web-sider: "Trafikken her og nu", med realtidsinformation til brug for den daglige pendler, erhvervschauffører, trafikcentraler m.v., der har behov for at kunne orientere sig om den aktuelle trafiksituation. "Rejseplanlægning", med information til brug for planlægning af rejser. "Trafiklinks", med anden relevant trafikinformation. "Om Aalborg-trafikinfo", med en kort beskrivelse af samarbejdet bag hjemmesiden og med mulighed for at kommenterer hjemmesidens funktionalitet. 2.2 Funktionalitet Oversigt over links Hjemmesidens overordnede funktionalitet er vist i oversigten: "www.aalborg-trafikinfo.dk, Oversigt over links", 2 sep Trafikinfo-søjlen Hjemmesiden bygges op således, at informationerne præsenteres opdelt i: Et indholdsfortegnelsesområde i form af en trafikinfo-søjle hvor informationskategorierne listes. Et indholdsområde hvor kategori-specifik data fra trafikinfo-søjlen præsenteres. Ved at klikke på en informationskategori i trafikinfo-søjlen skal en side som indeholder kategori-specifik information åbnes i indholdsområdet. Denne funktionalitet skal være til rådighed på hjemmesidens "forside", niveau I, samt på de underliggende interne web-sider, niveau II og III: Trafikinfo-søjlen skal give mulighed for at vælge frit mellem følgende informationskategorier ("interne web-sider"): - "Trafikken her og nu" - "Rejseplanlægning" - "Trafiklinks" og - "Om Aalborg - Trafikinfo Trafikinfo-søjlen skal efter valg af web-side på niveau II samtidig kunne bruges til: at vælge hvilke typer af information, der ønskes under den aktuelle web-side.

4 4 / 19 at se hvilken type information, der er valgt på niveau II, og hvilken information, der er tilgængelig på niveau III. Endvidere skal Trafikinfo-søjlen indeholde et ur, der skal vise systemtiden, således at denne kan sammenholdes med den tid, der angives for seneste opdatering af "realtids"-informationen på de aktuelle web-sider, der afbildes ved siden af Trafikinfosøjlen. Systemtiden er DCF-77 tiden i webserveren. Tiden skal opdateres dynamisk i brugerens browser via Internettet Trafikinformation fra parterne bag Trafikinformation fra parterne bag integreres på hjemmesidens web-sider, således, at brugeren har indtrykket af fortsat at være på når der hentes information fra parternes egne hjemmesider. For at opretholde dette indtryk udformes hjemmesiden så Trafikinfosøjlen fortsat er tilstede, uanset om man søger information hos Banestyrelsen, DSB, Aalborg Kommune eller andre. Derved ændres den måde, hvorpå de aktuelle dataleverandører har valgt at præsentere sine data. Det er derfor aftalt, at Aalborg Kommune indhenter tilsagn om sidernes anvendelse hos henholdsvis Banestyrelsen, DSB, Nordjyllands Amt, Nordjyllands Trafikselskab, X bus -samarbejdet og evt. andre leverandører af information til hjemmesiden i testperioden, når webdesignfirmaets prototype for er klar til kommentering Trafikinformation fra eksterne web-síder Trafikinformation fra web-sider, der ikke tilhører kredsen af "parter bag aalborgtrafikinfo" opfattes som eksterne web-sider. De eksterne web-sider tilknyttes hjemmesiden således, at brugeren forlader ramme, når der søges information på eksterne sider. Hjemmesiden skal programmeres således, at man fortsat er på når de eksterne web-sider forlades. For links til disse typer af trafikinformation skal hjemmesiden indrettes, så man ledes til de eksterne web-sider, uden samtidig at se hjemmesiden, der først kommer frem, når man igen forlader den eksterne web-side Grafisk Layout Hjemmesidens grafiske layout udføres under hensyn til form og funktionalitet af de eksisterende "offentlige" hjemmesider i Aalborgområdet. Der er derfor valgt et layout, hvor browserens værktøjslinie er placeret øverst i skærmbilledet, og den gennemgående "trafikinfo-søjle" er placeret i skærmbilledets venstre side.

5 5 / 19 Det er et designmål, at der for web-sidernes indholdsområder skal tilstræbes et maksimalt areal frit til den egentlige trafikinformation fra parternes web-sider, således at sidernes areal ikke spises op af faste frames. Farvesætning og valg af symboler tilstræbes i et vist omfang at matche Aalborg Kommunes generelle hjemmeside "www.aalbkom.dk". Skærmbilledet skal optimeres for en opløsning på 600 x 800 pixels for at sikre optimal adgang for så mange brugere som muligt. Der skal endvidere optimeres for minimum 256 farver. "Forside" og "interne" web-sider udformes som beskrevet i det følgende: 1. Forside (Niveau I) 2. Trafikken her og nu (Niveau II) 3. Rejseplanlægning (Niveau II) 4. Trafiklinks (Niveau II) 5. Om Aalborg-trafikinfo (Niveau II) Webdesignfirmaet stiller alternative forslag til design af tekstsider på Niveau I og II, således at Aalborg Kommune kan tage stilling til om, der f.eks. skal arbejdes med hvid baggrund eller f.eks. nedtonede baggrundstapeter i form af tekst f.eks. Aalborg Trafikinfo Aalborg Trafikinfo etc., indscannede færdselsmotiver eller lignende. Når Webdesignfirmaets prototype af er tilgængelig på Internettet for tests og kommentarer, tager Aalborg Kommune stilling til, hvorvidt hjemmesidens layout skal justeres inden endelig implementering, f.eks. ved inddragelse af samme design-firma, der har udformet "www.aalbkom.dk". 2.3 Teknisk konkretisering Web design HTML siderne på webstedet skal programmeres i "plain HTML" (version 3.2), som understøttes af både Internet Explorer 3.0,4.0 og Netscape Navigator/Communicator 3.0, 4.0. Ved anvendelse af scripts skal så vidt mulig anvendes "server-side" scripts, som afvikles på Internet-serveren og sender resultaterne til klient browseren i "plain HTML", understøttet af både Internet Explorer og Netscape browsere. Anvendes "klient-side" scripts, der ikke understøttes af begge browsere, skal sider hvor sådanne scripts anvendes suppleres med andre sider, der giver samme funktionalitet, og browsere, der ikke understøtter den anvendte script, skal automatisk dirigeres hertil.

6 6 / 19 Det skal tilstræbes, at loadtiden for en bruger med 28 kb/s modemforbindelse ikke overstiger 15 sekunder i gennemsnit for den travleste time. Det er yderligere en betingelse, at uanset hvilke løsning, der bliver valgt, skal det implementeres sådan, at siderne præsenteres i de to nævnte browsertyper på en måde, der funktionsmæssigt og æstetisk kan antages at være ens. Aalborg Kommune skal være den suveræne dommer i en sådan bedømmelse. Websiderne optimeres til Internet Explorer version 3.0/Netscape Navigator version 3.0, begge under Windows 95. Der skal tages hensyn til, at der ved brug af f.eks. Java-programmer o.lign. ikke skabes unødvendige vanskeligheder ved passage af firewalls. Programmøren skal undervejs i programmeringen kunne dokumentere, at der ikke opstår unødvendige problemer med firewalls, samt dokumentere, hvordan programmeringen udføres Server hardware og software Web-stedets fysiske placering afklares af Aalborg Kommune. Aalborg Kommune oplyser om godkendt serverkonfiguration m.v., herunder: Antal RAM til rådighed, Processortype, Operativ-systemet, Harddisk(e), Fabrikat af webserver, Serverprogrammel, Båndbredde til ISP (Internet Service Provider) Sikkerhedsniveau til ISP Protokol overhead til ISP Serveren skal efter ønske fra Aalborg Kommune kunne give adgang til minimum 50 samtidige brugere på Systemarkitekturen skal være skalerbar, så man afhængig af behovet, kan supplere med flere og kraftigere servere.

7 7 / Udviklingsfaser Dialog og programmering Webdesignfirmaetskal anvende en optimal programmering under hensyn til funktionaliteten over for brugere m.v. samt indgå i en konstruktiv debat med Aalborg Kommune om eventuelle problemområder og løsningsmuligheder. Firmaet skal i den forbindelse deltage i alle nødvendige møder med Aalborg Kommune m.fl Test og tilretning Webdesignfirmaet skal foretage sin egen test af hjemmesiden bl.a. med alle kombinationer af browsere og styresystemer for danske og amerikanske versioner af følgende: Netscape Navigator 3.x/4.x og Microsoft Internet Explorer 3.x/4.x Windows 3.x/95/98, Windows NT 3.x/4.x, UNIX og Machintosh Herefter skal parterne bag Aalborg-trafikinfo inkl. rådgivere via passwords have adgang til web-siden, mens den stadig er placeret hos webdesignfirmaet. Parterne skal i henhold den tidsplan, der aftales ved indgåelse af kontrakt, have reel lejlighed til at kommentere hjemmesiden inden webdesignfirmaet foretager nødvendige justeringer for godkendelse af Aalborg Kommune. Herefter implementerer webdesignfirmaet webbet på produktionsserveren hos Aalborg Kommune til brug for offentlig adgang via Internettet. Webbets funktionalitet på produktionsserveren skal godkendes af Aalborg Kommune inden implementeringen finder sted Markedsføring Webdesignfirmaet skal som option tilmelde hjemmesiden til relevante søgemaskiner, når sidens layout og funktionalitet er godkendt af Aalborg Kommune. Webdesignfirmaet stiller forslag til hvilke søgemaskiner og teknikker, der kan anvendes ved markedsføringen på Internettet. 2.5 Drift af hjemmesiden Driftsperiode skal være i teknisk drift døgnet rundt alle ugens dage Driftsorganisation Teknisk driftsansvarlig Aalborg Kommune oplyser, hvem der er teknisk driftsansvarlig forweb

8 8 / 19 servere m.v., i forbindelse med underskrivelsen af kontrakt vedr. webdesignet af Webmaster Niels Ulrich Clausen, Aalborg Kommune, er web-master for Det er bl.a. web-masterens opgave dagligt at tilse, at hjemmesiden fungerer efter hensigten, herunder: at opdatere links, når tilknyttede web-sider skifter adresse at svare på henvendelser vedr. hjemmesiden at fjerne underlødige indlæg på debatsiden Overdragelse Webdesignfirmaet skal gennemføre webbets implementering hos Aalborg Kommune, hvorefter webbet overdrages på forsvarlig vis, sådan at webmasteren er i stand til at udføre drift og vedligehold samt administration af webstedet. En CD med den anvendte programmels sourcekode og eventuelle øvrige kildetekster leveres samtidig, således at Aalborg Kommune altid selv kan genskabe det aktuelle web. Webdesignfirmaet skal inden kontraktunderskrift give oplysning om eventuelle licensforhold, priser etc. på softwarekomponenter (klassebiblioteker, Java-beans, source-koder etc.), der er nødvendige for videre udvikling af programmel til Webdesignfirmaet skal samtidig dokumentere at alle licensforhold, der er påkrævede ved indstallering af og drift af programmel, er opfyldt Opdatering Aalborg Kommune skal efter aflevering af det godkendte web selv kunne foretage justeringer af tekster, debatsider m.v. En instruktion heri skal gives og godkendes af Aalborg Kommune Statistik Hjemmesiden skal leveres med et egnet værktøj, der gør det muligt at registrere og få udskrevet statistik over bl.a. hjemmesidens anvendelse i form af tabeller og kurver. Det skal bl.a. være muligt at søge på: Vilkårlige tidsperioder. Anvendelse af vilkårlige funktioner og web-sider Site hit (klik) Antal besøgende med forskellige adresser

9 9 / 19 Favorite pages og tidsforbrug på de enkelte sider. Browser anvendelse Statistikfunktionerne skal være tilgængelige via Internettet ved brug af passwords, der skal kunne udskiftes af Aalborg Kommune. 3 Forside Forsiden af er stedet, hvor man havner på niveau I, når man søger på domænets navn. Forsiden skal introducere brugeren til de muligheder, der findes på hjemmesiden, herunder forklare anvendelsen af hovedindgangene: "Trafikken her og nu", "Rejseplanlægning" og "Trafiklinks". På forsidens frie felt, uden for trafikinfo-søjle, fremhæves følgende forklarende tekster i henhold til det skitserede grafiske layout: "Velkommen til Aalborg Trafikinfo" Trafiksøjlens "knapper" forklares særskilt under overskrifterne: "Trafikmeldinger Aktuel information om trafiksituationen for vej, bus og tog findes på dette sted" "Planlæg din rejse med tog, bus, færge og fly Her findes køre-, sejl- og flyplaner. Du kan også taste dine rejseplaner ind og få forslag til turen med bus og tog." Trafiklinks Giver adgang til trafikinformation uden for Aalborgområdet "Om Aalborg Trafikinfo Her informerer vi om og giver dig mulighed for at kommentere siden."

10 10 / 19 4 Trafikken her og nu 4.1 Web-sidens indgang "Trafikken her og nu" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Web-siden skal introducere brugeren til de muligheder, der findes på web-sidens niveau III. Trafikinfo-søjlen skal suppleres med angivelse af "knapper" for websider på niveau III: "Bus: Linie 10 og 11" "Tog: Landets Puls" "Bil: Parkering i Midtbyen Vejarbejder" "Vejret: I dag" Det skal desuden fremgå hvilken af ovenstående "knapper", der er valgt. På web-sidens frie felt, uden for trafikinfo-søjlen, fremhæves følgende forklarende tekster : "Aktuel information om trafiksituationen i Aalborgområdet" "Se om din bus eller dit tog er forsinket" "Se trafiksituationen inden du kører" Trafiksøjlens "supplerende knapper" forklares særskilt under overskrifterne: "Check buslinie 10 og 11 Se om der er forsinkelser på linie 10 og 11. Kortet opdateres hele tiden." "Er der tog til tiden lige nu? Her kan du følge togtrafikken. Informationen opdateres hvert tredje minut." "Hvor er der ledige P-pladser? Se antallet af ledige P-pladser i Aalborg Midtby.

11 11 / 19 "Hvor er der vejarbejder? Her vises vejarbejder, der påvirker dagens trafik. Kortet opdateres dagligt." "Vejret i dag Her findes information om vejret i dag." 4.2 Efter valg af information Efter valg af information fastholdes trafikinfo-søjlen, mens det resterende frie felts forklarende tekst udskiftes på niveau III med den aktuelle information, der hentes fra parternes egne web-sider. 4.3 Specielt om P-information Webside med dynamisk information Til brug på niveau III forventes bl.a. etableret en web-side med dynamisk information om antallet af ledige parkeringspladser i udvalgte parkeringsområder i Aalborg Midtby. Denne webside etableres uden for nærværende projekt. Aalborg Kommune oplyser om denne websides adresse ved kontraktunderskrivelsen vedr. etablering af Webside med information om P-infosystemet På niveau IV skal der som en del af etableres en webside med information om P-infosystemet. Websiden på niveau III med dynamisk information om ledige P-pladser forudsættes etableret med et link til niveau IV, hvor der informeres om P-infosystemet. Websiden på niveau IV skal indeholde trafikinfosøjlen med samme udseende som på Niveau II. Desuden tilføjes følgende tekst og illustrationer i indholdsområdet ved siden af trafikinfosøjlen: Aalborg Kommunes P-info P-information på vejtavler Når du kører mod Aalborg Midtby møder du Aalborg Kommunes P-info system. P- info systemet fortæller ved hjælp af variable vejtavler, hvor der er ledige parkeringspladser i Midtbyen. På de store indfaldsveje til byen viser oversigtstavler 3 overordnede P-områder i Midtbyen. Områderne er vist med 3 forskellige farver.

12 12 / 19 (Illustration af oversigtstavle som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) Længere fremme viser en variabel oversigtstavle, hvor mange P-pladser, der er ledige lige nu, i de 3 P-områder tilsammen. (Illustration af variable oversigtstavle som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) De næste P-infotavler, som du møder, viser hvor mange ledige pladser, der er i hvert af de 3 overordnede P-områder. Tavlerne viser også, i hvilken retning du skal køre, for at komme til de enkelte områder. Områderne har hvert sit navn og hver sin farve: Ved havnen er blå og dækker følgende P-områder: Palads parkering, Metax-, Føtex- og Sallings parkeringshuse samt pladserne ved havnen. Vesterbro er grøn og dækker følgende P-områder: Kongrescenteret, Gåsepigen og Budolfi. Sauers Plads er rød og dækker parkeringspladserne på Sauers Plads. Vejtavlerne, der dækker hvert af de 3 parkeringsområder, er placeret på ringgaderne, der omkranser Midtbyen. Du kan således i god tid beslutte dig for, i hvilket område du vil parkere. (Illustration af de variable tavler dækkende hvert af de 3 områder som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) Når du har valgt et af de 3 parkeringsområder, møder du vejtavler, der fortæller dig, hvor mange ledige pladser, der er parkeringsområdets delområder og i hvilken retning de ligger. Hvis tavlerne anviser meget få ledige pladser, er der stor risiko for, at de er optaget, når du kommer frem. Derfor kan det være en god idé at køre til de områder, der har mange ledige pladser. (Illustration af de variable tavler dækkende delområder som vist i folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! placeres hensigtsmæssigt) P-info systemet gør det lettere at være bilist i Aalborg. Hvis du bruger systemet kan du spare både tid, ærgrelser og brændstof. Samtidig forbedres miljøet i form af mindre trafik, mindre brændstofforbrug og mindre forurening. Teknisk set er oplysningerne i P-info systemet baseret på en vedvarende elektronisk måling af, hvor mange biler, der kører ind og ud af de enkelte P-

13 13 / 19 områder. Disse målinger sammenholdes i en central computer, der styrer de variable tavler. P-info systemet er oprindelig en del af JUPITER programmet, som er støttet af EU. En nærmere præsentation af JUPITER programmet findes på adressen: P-information på Internettet På udnyttes P-info systemets dynamiske beregninger, så du kan se, hvor mange ledige pladser, der er i de enkelte parkeringsområder lige nu. (link) På lidt længere sigt kan det tænkes, at informationerne udbygges, så det på Internettet bliver muligt at se korttidsprognoser, så du i god tid hjemmefra kan vurdere, hvor det bliver muligt at parkere, inden du når ind til byen. Måske bliver det endda muligt med årene, at få informationen i din bil via Internettet, når det rette udstyr er udviklet og på markedet. (Folderen Aalborg kommune får nu med P-info P-problemerne i Aalborg City bragt helt ned på jorden! kan udleveres af Aalborg Kommune inden underskrivelsen af kontrakt vedr. webdesignet af 5 Rejseplanlægning 5.1 Web-sidens indgang "Rejseplanlægning" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Web-siden skal introducere brugeren til de muligheder, der findes på web-sidens niveau III. Trafikinfo-søjlen skal suppleres med angivelse af "knapper" for: "Ruteplanlægger for tog og NT-busser" "Køreplaner: Bybusser (Aalborg Kommune oplyser om, hvorvidt denne Web-side bliver etableret) NT-busser X-busser Aalborg-København i bus Internationale busser "Sejlplaner: Egholm-færgen "Flyplaner: Aalborg lufthavn" Det skal desuden fremgå hvilken af ovenstående "knapper", der er valgt. På web-sidens frie felt, uden for trafikinfo-søjlen, fremhæves følgende forklarende tekster i henhold til det skitserede grafiske layout:

14 14 / 19 "Find vej med Aalborg Trafikinfo" Trafiksøjlens "supplerende knapper" forklares særskilt under overskrifterne: "Rejseplanlægger for tog og NT-busser Indtast, hvor du skal fra og til samt tidspunkt. Få besked: om de bedste forbindelser og om ledige pladser i toget." "Køreplaner for bus og tog Her kan du finde køreplanerne." "Sejlplan for Egholm-færger Her kan du finde sejlplanerne for Egholm-færgen." "Flyplaner Her kan du finde afgangsog ankomsttider for fly fra og til Aalborg Lufthavn." 5.2 Efter valg af information Efter valg af information fastholdes trafikinfo-søjlen, mens det resterende frie felts forklarende tekst udskiftes med den aktuelle information på niveau III, der hentes fra parternes egne web-sider. 6 Trafiklinks 6.1 Web-sidens indgang "Trafiklinks" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Web-siden skal via overskrifter introducere brugeren til de links, der findes på web-sidens niveau III. Overskrifter og links er følgende (web-adresserne er anført på Oversigt over links, 2 sep 1998): "Trafiklinks Bil Vejdirektoratet Storebælt

15 15 / 19 AVIS - biludlejning Bus Turistbus udlejning (Skandiabus) Nordjyllands Trafikselskab X-busserne Ruteplanlægger for tog og NT-busser Thinggaard busser Fly Aalborg Lufthavn Københavns Lufthavn i Kastrup Airtaxi Denmark Mærsk Air SAS Andre flyselskaber Færger Frederikshavn Hirtshals Århus Parterne bag Aalborg-Trafikinfo Banestyrelsen DSB Nordjyllands Amt Nordjyllands Trafikselskab X bus -samarbejdet mellem jyske trafikselskaber Aalborg Kommune

16 16 / 19 Aalborg Lufthavn Andre kilder til trafikinformation Danmarks Radio - Tekst TV Kraks kort Radioavisens trafikservice TRAFIKINFO i Københavnsområdet Trafikministeriet Færdselstyrelsen Transportbranchens Infosystem Udviklingsprogrammer for trafik og miljø i Aalborg JUPITER VIKING 6.2 Efter valg af information Efter valg af information på niveau II forlader brugeren s ramme, der erstattes af den ønskede hjemmeside, der skal linkes, så det er unødvendigt at "bladre" fra eventuelle irrelevante forsider frem til relevant trafikinformation. skal programmeres således, at man fortsat er på når de eksterne web-sider forlades. 7 Om Aalborg-Trafikinfo 7.1 Web-sidens indgang "Information om Aalborg-trafikinfo" er den interne web-side på niveau II, hvor brugeren havner ved at aktivere den tilsvarende "knap" i trafikinfo-søjlen. Websiden skal informere brugeren om samarbejdet og lede videre til parternes egne hjemmesider. På web-sidens frie felt, uden for trafikinfo-søjlen, fremhæves følgende tekst om samarbejdet : " Velkommen til Aalborg-trafikinfo Nedenstående parter står bag informationerne på

17 17 / 19 Formålet med er at give overblik over den aktuelle trafiksituation i Aalborgområdet. tilbyder de informationer, der i dag er tilgængelige på Internettet. Perspektivet er gradvist at udbygge informationen, så der kan tilbydes et mere fuldstændigt overblik over trafiksituationen til gavn for dig og miljøet. Læs mere herom nedenfor. Brug os og fortæl, hvad du mener." (link til webmasteren) Desuden markeres følgende myndigheder/trafikselskaber med navns nævnelse samt med knapper i form af logoer/våbenskjold med links til parternes egne hjemmesider (nedenstående kan evt. opstilles i to kolonner): Banestyrelsen DSB Nordjyllands Amt Nordjyllands Trafikselskab X bus -samarbejdet mellem jyske trafikselskaber Aalborg Kommune Aalborg Lufthavn Ovenstående tekst, logoer og våbenskjolde skal kunne ses på samme skærmbillede uden, at der bliver behov for "scrollning". Nedenfor skal Web-siden tilføjes følgende tekst: er et udviklingsprojekt, der indgår som en del af Aalborg Kommunes samlede trafikledelse. Aalborg Kommune vil i henhold til sin trafik- & miljøhandlingsplan afvikle byens trafik på byens betingelser således, at trafikkens miljøgener begrænses. Den kollektive trafik skal være et miljøvenligt alternativ til privatbilen. Formålet er at begrænse vejtrafikkens vækst og udvikle den kollektive trafik og cykeltrafikken, bl.a. med det formål at mindske behovet for en 3. Limfjordsforbindelse. Aalborg Kommune har gennem en årrække udviklet forskellige trafikinformationssystemer, der supplerer hinanden, til brug for styring og information af trafikanterne i Aalborgområdet. Kommunens trafikledelse ønskes nu udbygget til også at omfatte information via Internettet om den samlede trafiksituation i Aalborgområdet på tværs af myndigheder og trafikselskaber.

18 18 / 19 Trafikinformation skal give trafikanterne et bedre overblik over den aktuelle trafiksituation samt bedre mulighed for at overskue det kollektive trafiksystem som alternativ til biltrafikken. Perspektivet er således at kunne give trafikanterne et overblik over den totale trafiksituation i hele Aalborgområdet. På nuværende tidspunkt er det alene hensigten at formidle de data, der allerede er tilgængelig på Internettet, eller som kan genbruges fra Kommunens dynamiske, automatiserede overvågning af f.eks. bybuslinierne 10 og 11, og parkeringspladserne i Aalborg Midtby. Projektet støttes af EU programmet VIKING, der har som formål at koordinere og forbedre brugen af trafikledelse og information i Nordtyskland og Skandinavien, En nærmere præsentation af VIKING programmet findes på adressen: På lidt længere sigt forventer Vejdirektoratet, at anvende Internettet til at give dynamisk information om ventetider og trafiktilstande for vejtrafikken mod Limfjordsforbindelserne baseret QUO VADIS-systemet. QUO VADIS-systemet tilbyder i dag information om ventetider på variable tavler langs vejstrækninger i retning mod Limfjorden. Informationerne baseres på on-line målinger af trafikken på udvalgte vejstrækninger. QUO VADIS-systemet er etableret i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Vejdirektoratet, Aalborg Politi og Aalborg Kommune. Hvis du har spørgsmål om aktuelle trafikforhold i Aalborgområdet kan disse spørgsmål rettes direkte til: Aalborg Kommune, Banestyrelsen, DSB, Nordjyllands Amt, (adresse oplyses af Aalborg Kommune ), Nordjyllands Trafikselskab, (adresse oplyses af Aalborg Kommune ), Vejdirektoratet: Webmaster: Niels Ulrich Clausen, Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg, Tlf.: Nederst på siden gives en diskret information om, hvad siden er optimeret til, m.h.t. styresystem og browsere. 7.2 Efter valg af information om myndighed/trafikselskab Efter valg af myndighed/trafikselskab på niveau II udskiftes hele skærmbilledet med "forsiden" af den aktuelle parts egen hjemmeside på niveau III. Når en hjemmeside

19 19 / 19 forlades, skal man igen befinde sig på niveau II webside Om Aalborg-trafikinfo.

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke.

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke. TILGÆNGELIGHED FØR OG UNDER REJSEN af Mogens Kjøller, HT Manglende viden og negativ holdning er væsentlige årsager til, at mange ikke bruger den kollektive trafik. De vælger andre måder at transportere

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Infokiosk i SkoleIntra

Infokiosk i SkoleIntra Infokiosk i SkoleIntra Bliv synlig for dine brugere i institutionen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Infokiosk?...4 Hvad skal man bruge?...4 Tager det lang tid og hvad med prisen?...4

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Handel på Internettet Pricerunner side 1 af6 www.pricerunner.dk Pricerunner er en side hvor man kan sammenligne produkter og priser. Det er muligt at filtrere sin søgning og at søge i emner, eller på et

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Rejseplanen Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Kort om Rejseplanen Ejerkreds Tilsluttede / dataleverandører Kort leverandør Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises.

Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Generalforsamlingsreferater Generalforsamlingsreferaterne er kopieret fra foreningens protokoller.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

WebNets 4.0 er en standard e-butik udviklet og vedligeholdt af www.webnets.dk.

WebNets 4.0 er en standard e-butik udviklet og vedligeholdt af www.webnets.dk. WebNets 4.0 er en standard e-butik udviklet og vedligeholdt af www.webnets.dk. Nærværende vejledning beskriver hvordan man bestiller og køber varer i Webnets med betaling via PBS/ePay med kredit- og dankort.

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises.

Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Skovlunde, 22. marts 2014 kl. 18:26 Foreningens referater, breve, billeder og dokumenter vil næsten altid blive vist korrekt, uanset hvilken browser der benyttes, men i hjemmesidens menuer kan der optræde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Sådan oprettes 1/15/2013 en CRM Online Prøveversion Kom godt igang Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Inden du starter Inden du starter skal du have følgende ved hånden En maskine med Internet Explorer Et

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere