Firmapolitikker og procedurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firmapolitikker og procedurer"

Transkript

1 Firmapolitikker og procedurer Herunder finder du et uddrag af LiveWave, LLC s (herefter benævnt LifeWave) politikker og procedurer, som trådte i kraft den 1. september Revideret dato: 3. juni 2009* *Denne internet-version er et sammendrag af vores politikker og procedurer, som erstatter alle papirversioner. INTRODUKTION LifeWaves politikker og procedurer regulerer den måde, som LifeWave-medlemmer gør forretning med LifeWave, andre LifeWave-medlemmer og detailkunder på. LifeWaves kompensationsplan ( Kompensationsplan ), LifeWaves ansøgning om medlemskab ( Ansøgning om medlemskab ) samt politikker og procedurer udgør en samlet kontrakt ( Kontrakten) mellem uafhængige LifeWave-medlemmer og LifeWave, LLC. LifeWave forbeholder sig ret til frit at ændre alle dele af politikkerne og procedurerne. LifeWave forbeholder sig også retten til frit at underkende enhver politik eller procedure. Ændringer træder i kraft, efter de er blevet offentliggjort i en af LifeWaves udgivelser eller på hjemmesiden. LifeWave forbeholder sig ret til frit at ændre alle dele af politikkerne og procedurerne. LifeWave forbeholder sig også retten til frit at underkende enhver politik eller procedure. Ændringer træder i kraft, efter de er blevet offentliggjort i en af LifeWaves udgivelser eller på hjemmesiden. 1. LIFEWAVES ETIK 1.1 Som uafhængig kontraktpart og medlem af LifeWave, LLC, lover jeg og indvilger jeg i, at jeg vil være ærlig og retfærdig i forbindelse med min forretning. Jeg vil opfylde mit ledelsesansvar som Sponsor. Jeg vil overholde Politikker og Procedurer efter bedste evne. Jeg vil ikke diagnostisere eller anbefale behandling af sygdomme, ej heller vil jeg fremkomme med påstande. Jeg vil ikke vildlede omkring LifeWaves produkter eller Kompensationsplanen, ligesom jeg ikke vil indgå i ulige, misvisende, bedrageriske eller ulovlige forhold. 2. DEFINITIONER I disse Politikker og Procedurer har følgende termer den betydning, der er specificeret herunder. 2.1 LifeWave-medlem: En person eller anden virksomhed, som indtræder i LifeWave, overholder betingelserne, gennemser og tiltræder alle Politikker og Procedurer, og hvis ansøgning er godkendt af Firmaet. 2.2 LifeWave-ansøgning: Ansøgningen, online eller udskrevet, skal udfyldes for at blive LifeWave-medlem. Dette indebærer, men er ikke begrænset til fuld gennemgang og accept af firmaets politikker og procedurer. 2.3 LifeWave-gruppen: De nye medlemmer og detailkunder, som har tilmeldt sig som LifeWave-medlem. 2.4 LifeWave-sponsor: Den person eller virksomhed (LifeWave-medlem), som tilmelder et andet lifewavemedlem.

2 2.5 LifeWave-medlemskab: Den position inden for LifeWaves organisation, som Medlemmet har. 2.6 Upline-sponsorat: Den LifeWave-organisation, hvorunder medlemmet tilmelder sig, startende med medlemssponsorat og fortsættende op gennem de enkelte efterfølgende medlemssponsorater. 2.7 Upline-placering: Den LifeWave-organisation, hvorunder et nyt medlem tilmelder sig, begyndende med medlemmet direkte over det nye medlem, uanset hvem det nye sponsormedlem er, og fortsættende op gennem alle efterfølgende medlemmer uanset sponsoratets tilhørsforhold. 2.8 LifeWave-distributør: Denne term benyttes i flæng med termen LifeWave-medlem gennem hele LifeWave-systemet. 3. ANSØGNINGSPROCESSEN 3.1 Ansøgning: En person kan blive medlem af LifeWave, LLC, ved at udfylde, underskrive og returnere et medlemsansøgning, eller ved at ansøge online, skriftligt eller over telefonen. Ansøgerens underskrift indikerer, at vedkommende accepterer alle Politikker og Procedurer. Ved online-ansøgning skal ansøgeren sætte kryds i boksen, der indikerer, at disse Politikker og Procedurer accepteres, før ansøgningen sendes. 3.2 Medlemsstatus: LifeWave betragter dig som engroskunde, indtil det tidspunkt, hvor du har optjent kommission i henhold til LifeWaves kompensationsplan. Når du har optjent kommission i henhold til LifeWaves kompensationsplan, bliver du betragtet som uafhængig distributør. 3.3 Distrikt: Godkendelsen af din ansøgning om medlemskab autoriserer dig til at gøre forretning i USA samt andre lande, som LifeWave har identificeret gennem formel meddelelse til LifeWafes medlemmer. 3.4 Kunde-id-nummer: Alle LifeWave-medlemmer får et unikt identifikationsnummer ("id-nummer") fra LifeWave, LLC. Alle enkeltmedlemmer i USA skal fremsende et person- eller virksomhedsnummer for den enkelte person eller den enkelte virksomhed til LifeWave, eller gældende fundsidentifikationsnummer. Derudover findes der specifikke Politikker og Procedurer, som relaterer sig til hævekort, der benyttes af LifeWave til kompensation af medlemmer/distributører. 3.5 Fordelsinteresser: Selvom partnerskaber, selskaber og fonde kan blive medlem af LifeWave, kan enkeltpersoner ikke opnå fordelsinteresse eller være listet med mere end et medlemskab. 3.6 Virksomheder: Ansøgninger om virksomhedsmedlemskaber skal indeholde navne og tilstrækkelig identifikation for den øverste ledelse (direktør, underdirektør(er), sekretær og finansdirektør, bestyrelsesmedlemmer og aktionærer. 3.7 Partnerskaber: Ansøgninger fra partnerskaber, herunder aktieselskaber, skal indeholde en kopi selskabets vedtægter eller driftsaftale, hvis en sådan findes eller kræves ved lov. 3.8 Fonde: Ansøgninger fra fonde skal indeholde et underskrevet brev, som identificerer direktøren eller administratoren for fonden. 3.9 Enkeltmandsvirksomheder og andre virksomheder: Enkeltmandsvirksomheder eller registrerede DBA- (Doing Business As) virksomheder med eget virksomheds-/skattenummer kan blive bedt om at fremsende underskrevet erklæring, kopi af ejerskab eller anden gyldig dokumentation eller skatteoplysninger LifeWave-medlemskab - ændring af status: Et LifeWave-medlem, som ønsker at ændre status fra individuelt LifeWafe-medlemskab til virksomheds-, partnerskabs- eller fondmedlemskab under den samme sponsor kan gøre dette, såfremt LifeWave, LCC har fremsendt skriftlig godkendelse LifeWave-medlem - ægteskab: Hvis to LifeWave-medlemmer indgår ægteskab, kan de bibeholde deres adskilte, uafhængige organisationer.

3 3.12 LifeWave-medlemskab - skilsmisse: Hvis gifte LifeWave-medlemmer, som har fælles medlemskab, bliver skilt, fortsætter LifeWave med at behandle dem i henhold til det oprindelige medlemskab, indtil det tidspunkt, hvor LifeWave modtager skriftlig besked eller et officielt domstolsdokument om, at medlemskabet skal ændres LifeWave-medlemmers dødsfald: I tilfælde af at et LifeWave-medlem dør, kan medlemskabet overføres ved testamente eller i henhold til almindelige arveregler, såfremt LifeWave godkender dette LifeWave-medlemskab - overførsel: Ingen LifeWave-medlemmer må uddelegere eller overdrage sit medlemskab uden at fremsende skemaet Overførsel af LifeWave-forretningscenter til kundeservice for vurdering og godkendelse LifeWave-medlemskab - kontoændringer: Ændringer af oplysninger, såsom ændring i LifeWavemedlemmets adresse eller navn, gennemføres ved at sende en ny ansøgningsformular (med ordet Ændring synligt øverst) til kundeserviceafdelingen, eller ved at gennemføre ændringen online Myndig: Ansøgere, som ønsker at blive LifeWave-medlem, skal være myndige. 4. LIFEWAVE-MEDLEMMERS ANSVAR 4.1 Generelt: Et LifeWave-medlem skal overholde LifeWaves etiske regler, politikker og procedurer, ansøgningen om medlemskab, kompensationsplanen, alle kontraktuelle forpligtelser samt stats- og forbundsmæssige samt anden gældende lovgivning. 4.2 Status for uafhængige kontrahenter: Et LifeWave-medlem er en uafhængig kontrahent og ikke en agent, medarbejder, partner eller del af et joint venture i LifeWave, LLC eller af andre sponsorer eller LifeWave-medlemmer. 4.3 Unfair konkurrence, "krydssponsorer" og "Downline-angreb": Et LifeWave-medlem må ikke sponsorere eller opfordre et andet LifeWave-medlem til at indgå i et andet netværkssalg eller direktesalgsfirma, undtagen de enkeltpersoner, som LifeWave-medlemmet personlig har sponsoreret og indsat som LifeWave-medlem i downline-organisationens kompensationsplan. En sådan aktivitet er grundlag for ophør. Endvidere må et medlem ikke forsøge at overtale et andet medlem til at skifte sponsor i LifeWave, LLC (det vil sige "Downline-anbreb"). En sådan aktivitet er gundlag for ophør. 4.4 Produktkrav: Et LiveWave-medlem må ikke give lægelige anvisninger, terapeutiske påstande eller nogen form for uautoriseret fremstilling om LifeWave, LLC eller LifeWaves produkter. LifeWave-medlemmer må heller ikke foreskrive LifeWaves produkter som passende til behandling af nogen former for lidelse. 4.5 Indkomst og påstande om muligheder: Ingen urimelige, misvisende eller andre forvanskninger med hensyn til indtjening eller mulig indtjening må videregives af LifeWave-medlemmer. Indkomstgarantier og forventninger af enhver art er ikke tilladt. Dette gælder også afsløring og udstilling af faktiske eller kopier af bonuschecks eller lignende vidnesbyrd. 4.6 Fremtidige vækstkrav: Et LifeWave-medlem må ikke antyde eller hævde, at yderligere produkter eller serviceydelser vil blive lagt oveni i de produkter eller serviceydelser, som løbende tilbydes, eller at udbygning af kompensationsplanen er forestående, eller at specifikke lande, distrikter eller områder er ved at blive tilføjet landet, distrikter eller områder, eller områder inden for LifeWave, eller indtil dette faktum er blevet officielt annonceret af LifeWave, LLC. 4.7 Statslig påtegningskrav: Et LifeWave-medlem må ikke hævde, at LifeWaves kompensationsplan, eller at nogen af firmaets produkter er blevet godkendt, sponsoreret eller påtegnet af et statsligt kontor.

4 4.8 Internationalt salg: Et LifeWave-medlem må ikke sælge nogen af LifeWaves produkter i lande, distrikter eller områder, hvor salget af sådanne produkter ikke er autoriseret af LifeWave, LLC. Et LifeWavemedlem kan indkøbe produkter eksklusivt til et bestemt marked, når vedkommende er på det marked, men må ikke videresælge disse produkter til et andet marked. 4.9 LifeWave Membership - ophør: Et LifeWave-medlem, som ikke køber for minimum 55 PV af et produkt i en periode på seks (6) måneder vil automatisk få sit LifeWafe-medlemskab bragt til ophør af LifeWave Rapportering af uetisk opførsel: Selvom klager normalt skal dirigeres til og gennem LifeWafemedlemmets upline-sponsor, bør et LifeWave-medlem, som har specifikke klager om et andet LifeWavemedlem, eller er kommet overens med et andet LifeWave-medlems brud på disse politikker eller procedurer, dirigere sådanne klager skriftligt eller per til LifeWaves kundeserviceafdeling for at minimere de negative aspekter, som følger med sådanne klager Ingen frafald ved gennemtvingelse af politik: LifeWave, LLC's mangel på gennemtvingelse af nogen af disse politikker og procedurer over for et LifeWafe-medlem giver ikke LifeWave ret til frafald ved tvang af sådanne bestemmelser hos det samme LifeWafe-medlem eller noget andet LifeWave-medlem LifeWave-medlemsliste: Lister over LifeWave-medlemmer ("Lister"), uanset om de er delvise eller fuldstændige, og uanset om de er udarbejdet af LifeWave-medlemmer, LifeWave, LLC eller tredjepart, er fortrolige og LifeWaves ejendom. Lister videregives til eksklusivt og begrænset brug af LifeWave-medlemmer med henblik på undervisning, support og service af medlemmets downline-organisation med det formål udelukkende at fremme LifeWave-medlemmernes LifeWave-forretning. 5. SPONSORERING 5.1 Sponsorering: Sponsorering er en vigtig del af det at være LifeWafe-medlem og bringer mange fordele og meget ansvar med sig. Et LifeWave-medlem kan fungere som sponsor for et nyt medlem, hvis sponsoren har et godt ry hos LifeWave. 5.2 Information til mulige LifeWave-medlemmer: En sponsor kan give alle mulige LifeWave-medlemmer en kopi af den nyeste udgave af politikker og procedurer inden eller når vedkommende giver en sådan person et medlemsansøgningsskema til LifeWave. Hvis det mulige nye medlem tilmelder sig online, skal vedkommende sætte kryds i boksen, som indikerer at han/hun accepterer poltikker og procedurer. De kan downloade og udskrive disse politikker og procedure online. 5.3 LifeWaves downline-placering: Et LifeWave-medlem må udelukkende placere en personligt sponsoreret person i sin LifeWave-downline under sit eget finansielle center. Det er ikke tilladt at placere folk i andre linjer, herunder tværgående linjer. 5.4 Ændring af sponsorering: Det er ikke tilladt at ændre sponsorer. Når først et LifeWave-medlem er blevet sponsoreret, mener LifeWave, at det er korrekt at beskytte dette forhold, undtagen i tilfælde hvor et LifeWave-medlem benytter sig af uetiske midler til at sponsorere en person eller i tilfælde af en bevidst fejl under placeringen. I tilfælde af fejl i forbindelse med placeringen skal ændring anmodes og gennemføres inden for fem (5) arbejdsdage fra datoen for den oprindelige tilmelding. Derudover må et medlem, hvis position er blevet flyttet, ikke have sponsoreret nogen i den mellemliggende periode. Hvilke som helst ændringer, der gennemføres, må udelukkende gennemføres af lifewave, LLC. 5.5 Global Sponsorering: Et LifeWave-medlem kan sponsorere folk i sin downline fra andre lande, hvor LifeWave, LLC på nuværende tidspunkt gør forretning.

5 6. BESTILLING AF PRODUKTER OG SALGSMATERIALE Bestillingsvejledning: Et LifeWave-medlem kan bestille produkter i henhold til følgende retningslinjer: Produktordrer bliver normalt behandlet inden for to til fem (2-5) arbejdsdage Ved modtagelse af en produktforsendelse, bør LifeWave-medlemmer omgående undersøge forsendelsen for at fastslå, om ordrerne er komplette og i en upåklagelig tilstand Hvis en artikel ikke er på lager under processen, vil artiklen blive kategoriseret som "restordre" og afsendt til dig, når den er på lager igen uden ekstra omkostninger. Kontakt venligst LifeWaves kundeservice på , hvis du har spørgsmål vedrørende din ordrestatus Da vi bestræber os på at ekspedere ordrer så hurtigt som muligt, er det vanskeligt at ændre en ordre, når den er ved at blive behandlet. Ring til kundeservice inden for 24 timer, og vi vil lade dig vide, om vi kan efterkomme dine ønsker til ændring eller annullering af en ordre. Hvis vi ikke kan imødekomme din forespørgsel, så returner blot de artikler, som du ikke ønsker, og vi krediterer gerne din konto, så beløbet kan bruges næste gang, du køber For at kunne overholde amerikanske og internationale skatteregler er LifeWafe forpligtet til at opkræve skat på online-ordrer, som fremsendes til steder, hvor skattemyndighederne kræver, at vi gør det. Alle opkrævede skatter bliver betalt til den stat/det land, hvortil ordren er blevet sent. Alle andre skatter eller toldafgifter, som de lokale myndigheder pålægger medlemmet er medlemmets/kundens eget ansvar LifeWave er ikke ansvarlig for forsendelsesafgifter, som pålægges, såfremt modtageren af en eller anden grund ikke kan acceptere de fremsendte varer. Det er medlemmets/kundens ansvar at initiere ordren for at sikre, at den oplyste forsendelsesadresse fortsat er gældende. 7. RETURVARER 7.1 Garanti for tilbagebetaling af penge inden for 30 dage Køberen skal give kundeservice besked ved utilfredshed inden for 30 dage fra købsdatoen for at få vejledning i forbindelse med returnering samt et returneringsnummer (Return Merchandise Authorization Number (RMA)) Når ubrugte varer modtages af LifeWave, vil LifeWave kun refundere produktets salgspris og tilhørende salgsskatter. Vi refunderer ikke forsendelsesomkostninger eller dækker omkostninger, som er opstået i forbindelse med returnering til LifeWave. Da ordrer behandles i US-dollars (amerikanske dollars), vil det refunderede beløb også være i US-dollars. *Bemærk: Hvis der ikke er noget produkt tilbage, der kan returneres, anser LifeWave produktet for brugt og vil ikke tilbagebetale beløbet. 7.2 Returnering af produkter - hurtig oversigt over generel information Alle returvarer af flere varer af det samme produkt må ikke have været åbnet og skal være i en sådan stand, at de kan sælges videre, bortset fra den ene indpakning, hvor produktet har været benyttet. Den åbnede emballage skal også returneres Alle returvarer skal returneres inden for 30 dage fra forsendelsesdagen Kundeservice skal udstede et returnummer (Return Merchandise Authorisation (RMA), inden returneringen kan finde sted.

6 7.2.4 Returvarer vedrørende den oprindelige ordre vil annullere aktiviteten i medlemmets erhvervskontor, alle kommissioner, som det oprindelige køb har genereret, vil blive tilbageholdt Beskadigede eller defekte varer kan kun returneres for ombytning og er underlagt eftersyn Eksisterende distributører kan ikke returnere slagsmateriale såsom plakater, bannere, literatur, cd'er og lignende Den første gang et medlem bestiller et produkt og indrapporterer til os, at vedkommende ikke har modtaget det, vil vi fremsende en erstatning til dem. Den anden gang det samme medlem rapporterer, at vedkommende ikke har modtaget pakken, vil vi refundere medlemmet beløbet og annullere medlemskabet. **Bemærk** Internationale-/APO-/ FPO-adresser: Forsendelse af varer til internationale adresser kan tage minimum 20 ± dage. Vi kan ikke levere sporingsoplysninger på internationale ordrer, medmindre du vælger en forsendelsesform, som kan spores. Kreditering og/eller videreforsendelse af varer, som ikke er blevet behandlet eller vurderet før tidligst 90 dage fra den oprindelige ordredato. 7.3 Krævet RMA: De varer, som bliver returneret, skal linkes til en særlig ordre i LifeWafes medlemsforretningssystem LifeWave-medlemmet kan derefter sende varerne tilbage til adressen specificeret af kundeservice. Forsendelsesomkostninger er for LifeWave-medlemmets regning Pakker med korrekt autorisation vil blive behandlet, og LifeWave-medlemmet vil blive refunderet. 7.4 Returnering af første ordre: Medlemmer, som returnerer deres første ordre vil blive refunderet, såfremt ovennævnt trin er gennemført. Dette sker inden for en periode af 30 dage fra afsendelsesdagen. Hvis medlemmet har modtaget kommission fra LifeWafe, vil den optjente kommission blive fratrukket det refunderede beløb Alle produkter skal returneres uåbnede og i en sådan stand, at de kan sælges videre, for at man kan få beløbet refunderet Returnering af første ordre vil resultere i, at medlemmets forretningscenter deaktiveres Alle mængdekommissioner og relaterede kommissioner udbetalt i forbindelse med denne ordre vil blive fratrukket det relevante LifWave-medlem Alle varepakker, herunder engros- og detailpakker, skal returneres uåbnede og i en sådan stand, at de kan sælges videre. Delpakker accepteres ikke. Derudover vil ingen erstatningsvarer blive ombyttet. 7.5 Ombytning: Alle forespørgsler på ombytning skal ske inden for 90 dage fra købsdato for uåbnede produkter. Hvis der er en prisforskel, vil der blive udstedt en kreditnota på differencen, som udlignes i forbindelse med kundens næste indkøbs- eller autoship-ordre Bortset fra beskadigede og defekte varer skal alle produkter returneres uåbnede og i en sådan stand, at de kan sælges videre, og refundering kan effektueres Hvis en kunde først har returneret dele af en bestemt ordre, kan de ombyttede varer ikke returneres igen eller blive refunderet.

7 7.6 Refundering: Vi vil meget gerne refundere produktets pris, men vi kan ikke refundere de oprindelige omkostninger i forbindelse med forsendelse eller returnering, medmindre returneringen sker på grund af fejl. Refundering eller yderligere omkostninger som følge af ombytning vil gå ind på det normale kreditkort, som blev benyttet på tidspunktet for købet. Hvis dette kort ikke længere er aktivt, skal medlemmet kontakte kundeservice for ændringerne. Betaling med check eller kontanter vil blive refunderet med check, som fremsendes til LifeWave-medlemmet. 8. UDSTILLINGSPOLITIK 8.1 Udstillingspolitik/Returnering af varer Produkter indkøbt i forbindelse med udstillinger eller andre arrangementer kan ikke returneres Distributører skal have styr på deres lager, så overfyldte lagre undgås i forbindelse med sådanne arrangementer Salget og BV fremsendes ved afgivelse af ordrer. På grund af betalingsplanens sammensætning, er det ikke tilladt at returnere varer benyttet på udstillinger Salgsmateriale såsom plakater, bannere, literatur, cd er og lignende kan ikke returneres. 8.2 Produktordrer: Et LifeWave-medlem kan bestille varer via normal post, eller online. LifeWaves bestillingsformular kræves ved alle postordrer og skal udfyldes helt og sendes til LifeWaves hovedkontor. To eller flere LifeWave-medlemmer må ikke bestille varer på den samme ordreformular. 8.3 Betalingsmuligheder: LifeWave accepterer Visa, MasterCard, check, bankchecks og kontanter som betaling for produkter. Bankchecks kan etableres med LifeWave, efter at medlemmet er tilmeldt AutoShip. 8.4 Restriktioner ved bestilling: LifeWave-medlem må ikke fremsende ordrer i et andet LifeWavemedlems navn. Kun ordrer, som afgives på vegne af LifeWave-medlemmets eget LifeWafe-medlemskab til blive indfriet af LifeWave, LLC. 8.5 Salgsmoms: LifeWaves produkter er beregnet til videresalg, og der skal betales moms i de fleste lande. LifeWave opkræver og refunderer salgsmoms i de forskellige lande. LifeWave adviserer LifeWave-medlemmer om, at sådanne skatter er pålagt dem at opkræve på deres vegne. 9. ANNONCERING OG PRODUKTUDSTILLINGER 9.1 Annoncering: LifeWave, LLC opfordrer LifeWafes medlemmer til at promovere LifeWaves produkter og salgsfremmende aktiviteter i henhold til gældende retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke følges, kan det skade LifeWave, LLC s omdømme og vores produkter og kan udløse uønsket offentlig omtale og mulige retssager. Alt salgsmateriale, som benyttes af LifeWave-medlemmer, skal indeholde teksten Independent LifeWave Distributor (Selvstændig LifeWave-distributør). 9.2 Egenfremstillet salgsfremmende materiale: LifeWave, LLC ønsker ikke, at LifeWave-medlemmer udarbejder salgsmateriale til eget brug, og forbyder LifeWave-medlemmer at fremstille salgsfremmende materiale til videresalg uden forudgående udtrykkelig skriftlig accept fra LifeWave Corporate. 9.3 Særnavne: Alle LifeWave-medlemmer må ikke benytte LifeWaves IP-rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, copyrights, varemærker eller handelshemmeligheder, eller særligt slogan eller udtryk benyttet af LifeWave, LLC til at promovere LifeWave-medlemmernes forretning. Desuden må LifeWave-medlemmer ikke indhente, gennem brug eller indsendelse af varemærke- eller copyright-ansøgninger, nogen form for rettighed, interesse eller titel på navne, varemærker, logoer eller handelshemmeligheder, der relaterer sig til LifeWave, LLC eller vores produkter.

8 9.4 Elektronisk annoncering og masseannoncering: Elektronisk annoncering og masseannoncering er ikke tilladt. Et LifeWave-medlem må ikke gøre reklame for LifeWave, LCC eller firmaets produkter og serviceydelser på tv, kabel-tv, radio, i aviser, via eller anden form for elektronisk annoncering eller masseannoncering uden forudgående skriftlig tilladelse, som kan indhentes efter LifeWaves skøn. 9.5 Telemarketing: De medlemmer, som benytter telefonen til at markedsføre LifeWaves produkter, skal overholde alle lokale regulativer og lovgivning for telemarketing, herunder registrering telemarkedsfører. 9.6 Brug af internet/hjemmeside: Selvom vi opmuntrer LifeWafe-medlemmer at benytte sig af kopien af vores hjemmeside, kan LifeWave-medlemmer også benytte internettet til at promovere LifeWavemulighederne og produkterne ved at oprette en hjemmeside i henhold til følgende retningslinjer. 9.7 Selskabsregistreringer: Et LifeWave-medlem må i forbindelse med salg eller til personlig eller forretningsmæssig anvendelse producer nogen form for audio, video eller andre optagelser fra LifeWavearrangementer, -telefonkonferencer, -taler eller -møder. 9.8 LifeWave-medlemsoptagelser: Det er ikke tilladt for et LifeWave-medlem uden forudgående udtrykkelig skriftlig accept fra LifeWaves marketingkommunikationsafdeling at optage, producere eller fremstille audio- eller videopræsentationer eller optagelse af nogen form for LifeWave-arrangement, -tale, - telefonkonference- eller -møde. 9.9 Medieforespørgsler: Med det formål at skabe nøjagtighed og konsistens i de informationer skal det LifeWave-medlem, som modtager henvendelser fra pressen eller andre medier vedrørende ethvert emne angående LifeWave, produkterne eller LifeWave-medlemskab, øjeblikkeligt henvise sådanne henvendelser til kundeserviceafdelingen hos LifeWave på telefon Generelle undervisningspriser: Et LifeWave-medlem må ikke opkræve ekstra beløb for almindelig undervisning i LifeWaves produkter eller for undervisningsmateriale fremstillet af et LifeWave-medlem uden forudgående skriftlig accept fra LifeWave Corporate Registrering i telefonbøger: Annoncering i telefonbøger er ikke tilladt. Et LifeWave-medlem må imidlertid gerne blive opført på de gule sider under kategorien Sundhed, Fitness og Ernæring. En sådan registrering skal godkendes af LifeWave forud for publiceringen og skal indeholde ordlyden Independent LifeWave Distributor (Selvstændig LifeWafe-distributør) Afgiftsbelagte telefonnumre: LifeWave forbyder brug af 900-numre eller andre afgiftsbelagte numre til marketingformål hverken vedrørende LifeWave eller firmaets produkter Besvarelse af telefonopkald: Et LifeWave-medlem må ikke besvare et telefonopkald på en made, så den kaldende kunne få den opfattelse, at vedkommende har ringet til LifeWaves hovedkontor eller et af firmaets kontorer Revideret literatur om firmaet: Et LifeWave-medlem er ansvarlig for at give downline-medlemmerne af LifeWave information om nyt om LifeWave. Nye politikker, formularer og literatur om LifeWave erstatter tidligere udgaver Service- og detailforretningsudstillinger: Selvom vi tillader detailsalg af produkter, må et LifeWavemedlem ikke sælge LifeWaves produkter i detailforretninger uden udtrykkelig skriftlig accept fra LifeWave Udstillinger og særarrangementer: LifeWave medlemmer må gerne promovere LifeWaves produkter på udstillinger og lignende. LifeWaves produkter må imidlertid ikke blive promoveret eller vist sammen med andre produkter, som sælges via netsalg.

9 9.17 EBay: LifeWave-medlemmer må ikke sælge LifeWaves produkter på EBay eller andre netbaserede auktionssider. Denne form for salg udelukker personlig kontakt, som bør være til stede i et netværksmiljø. LifeWave-medlemmer må ikke levere LifeWave-plastre til tredjeparter, som man ved vil forsøge at sælge produkterne på EBay. En sådan handling fører til ophævelse. 10. KOMPENSATION OG SALÆR 10.1 LifeWave-medlemmers kompensation og salærer: Et LifeWave-medlem modtager kompensation i henhold til LifeWaves kompensationsplan, som gælder for det pågældende land, hvor det pågældende LifeWave-medlem har ophold. Disse forhold er uddybet i bilag A til disse politikker. Politikkerne skitseret i LifeWaves kompensationsplanbrochure (eller på LifeWaves hjemmeside) udgør retningslinjerne for betaling af indtjening i forhold til kompensationsplanen og de salærer, som opkræves LifeWaves medlemmer. LifeWaves kompensationplan som uddybet i bilag A af i disse politikker og procedurer er den del af virksomhedens politikker og procedurer. Det kræver accept af alle politikker og procedurer, inklusiv dem, som er indeholdt i bilag A, for at blive LifeWave-medlem Kvalifikation: Et LifeWave-medlem er fuldt ud ansvarlig for at overholde kravene til LifeWavemedlemmer. LifeWave, LLC ønsker ikke at garantere kompensationsbeløb for nogen LifeWave- medlemmer. Hvis man skal kvalificeres som medlem, skal man overholde tre simple krav til indtjening. De er som følger: 1. Du skal være "Aktiv", hvilket betyder at du skal have købt LifeWave-produkter for mindst 55PV indenfor en 5 ugers betalingsperiode; 2. Du skal indfri kravene til downlineaktivet; og 3. Du skal have mindst 990BV for at sætte cyklussen i gang. (330 på dit indtjeningsben og 660 på dit magtben) 10.3 Driftsmæssige krav til downline: Dette krav anfører, at hver enkelt distributør in din downline, som hjælper til at kvalificere dig til bonusser og/eller kommissioner, også fortsat skal have aktiv-status. For eksempel: Hvis du har en Sølv-distributør, skal du, for at kunne kvalificere dig til bonus på første niveau (ud over dine egne kvalifikationer) have sponsoreret mindst to Sølv- eller Guld-distributører på venstre side, og mindst to Sølv- eller Guld-distributører på din højre side. Denne kvalificering kræver, at hver af de fire distributører, som hjælper dig til at blive kvalificeret til bonus på første niveau, er aktive, det vil sige, at de skal have købt for mindst 55 PV hver måned Indtjeningsgaranti: Et LifeWave-medlem er hverken garanteret en specifik indkomst eller sikret noget fast salgsniveau, overskud eller succes Kommissionsperiode: En kommissionsperiode starter kl (et sekund over midnat) hver mandag morgen og slutter kl (midnat) den følgende søndag aften. Disse tidspunkter er US Eastern time Udbetaling af bonus check: Kommissioner udbetales ugentligt. De kommissioner, som indtjenes i en uge (som defineret i afsnit 10.5 herover) udbetales den tredje tirsdag efter den kommisionsuge, hvor optjeningen har fundet sted. Hvis for eksempel en kommissionsperiode sluttede søndag den 10., ville kommissionen blive udbetalt den følgende tredje tirsdag, som således er den 26. i den måned. Kommission optjent i den uge udbetales således cirka 16 dage efter udgangen af kommissionsugen Debitering af bonusudbetalinger: LifeWave, LLC forbeholder sig retten til at tilbageholde en lifewave-medlems bonusbetaling, som svarer til et beløb, som LifeWave-medlemmet måtte skylde LifeWave, LLC Erstatningschecks: På opfordring kan LifeWave udstede en erstatningscheck, som dækker mistede eller stjålne checks. Der kan dog opkræves et administrationsgebyr.

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt VIGTIGT IMPORTANT Retningslinjer Guidelines for for Operating passe Your din Mannatech Mannatech Business forretning Page 1 Forretningsbetingelser For Danmark Se godt ud, ha det godt, lev godt Side 2 VIGTIGT

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere