Regularitet og Automater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regularitet og Automater"

Transkript

1 Plan dregaut 2007 Regularitet og Automater Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver 2 Regularitet og Automater Formål med kurset: at præsentere matematiske teknikker og centrale begreber, der anvendes i datalogi rekursive definitioner, induktionsbeviser formelle sprog modeller for beregnelighed regularitet ( egenskaber som generelt kendetegner beregningsprocesser i it-systemer med begrænset mange tilstande ) fundament for andre kurser Logik og Beregnelighed, Oversættelse, Sprog og Semantik, Søgning og Optimering,... Tekstgenkendelse Specificere og genkende tekststrenge søgning i tekster (Unix grep) leksikalsk analyse i oversættere (flex) HTML input validering (PowerForms)... Konkret anvendelse af regulære udtryk og endelige automater 3 4

2 HTML formularer HTML formularer indeholder input-felter, hvor brugeren kan indtaste tekststrenge Eks.: datoer telefonnumre CPR-numre adresser URL er... 5 HTML input validering Brugeren må ikke indtaste ugyldige strenge Den traditionelle løsning: Programmer input validering i JavaScript (til browseren så input valideres løbende mens formularen udfyldes), og Java (til serveren for det tilfælde at browseren ikke udfører JavaScript-koden) Problemer: det er svært at programmere JavaScript, der virker på alle (nyere) browsere vi skal skrive den samme kode i to forskellige sprog store dele af koden skal skrives igen og igen... 6 Den datalogiske løsning Regulære udtryk 1. Analysér problemområdet 2. Design et domæne-specifikt højniveau sprog 3. Lav en oversætter, der genererer JavaScript- og Java-koden fra højniveau specifikationer Sproget PowerForms er udviklet efter denne metode input-felter beskrives med regulære udtryk, der oversættes til endelige automater 7 Et alfabet er en endelig mængde af tegn En streng er en endelig sekvens af tegn fra alfabetet Et sprog er en mængde af strenge Et regulært udtryk beskriver et sprog: Ø den tomme mængde af strenge Λ mængden bestående af den tomme streng a Σ mængden bestående af en enkelt streng, som er det ene tegn a fra alfabetet Σ r 1 +r 2 de strenge der beskrives af r 1 eller r 2 r 1 r 2 de strenge der kan opdeles i to dele, så venstre del beskrives af r 1 og højre del af r 2 r* de strenge der kan opdeles i et antal dele, der hver beskrives af r 8

3 Eksempler på regulære udtryk Et mere realistisk eksempel Gyldige datoer, telefonnumre, CPR-numre, adresser, URL er,... Strenge over alfabetet Σ={0,1} af lige længde: ( )* eller: ((0+1)(0+1))* Strenge over alfabetet Σ={0,1} med ulige antal 1 er: 0*10*(10*10*)* eller: 0*1(0*10*1)*0* eller:... 9 Floating-point tal (i Pascal): alfabet: Σ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,.,E} eksempler på gyldige strenge: E forkortelser: d d + d*d s Λ+++- samlet udtryk: sd + (.d + +.d + Esd + + Esd + ) 10 Genkendelse af strenge Endelige automater Givet et regulært udtryk r og en streng x, hvordan undersøger vi om x matcher r? Den naive løsning: Vi prøver os frem, afhængigt af strukturen af r Ø matcher intet Λ matcher kun den tomme streng a Σ matcher kun strengen a r 1 +r 2 matcher x hvis r 1 eller r 2 matcher x r 1 r 2 opdel x så x=x 1 x 2 på alle mulige måder, check om der eksisterer en opdeling så r 1 matcher x 1 og r 2 matcher x 2 r* opdel x så x=x 1 x 2...x n på alle mulige måder, check om der eksisterer en opdeling så r matcher x i for alle i=1...n Det virker! men er håbløst ineffektivt En endelig automat, der genkender strenge over alfabetet Σ={0,1} med ulige antal 1 er: Automaten læser strengen ét tegn ad gangen, fra venstre mod højre Hver tilstand repræsenterer en viden om den læste delstreng Hvis automaten ender i en accept-tilstand, så accepteres(=genkendes) strengen 12

4 Kleenes sætning Regulære udtryk og endelige automater har samme udtrykskraft Konstruktive beviser: ethvert regulært udtryk kan oversættes til en ækvivalent endelig automat enhver endelig automat kan oversættes til et ækvivalent regulært udtryk PowerForms eksempel Lad R være et regulært udtryk, der svarer til gyldige datoer på form dd/mm-åååå Oversæt R til en ækvivalent endelig automat F Repræsenter F som et JavaScript-program, der kan svare på om en streng x er accepteret ikke accepteret, men der er en sti til accept ikke accepteret og ingen sti til accept PowerForms eksempel 29/02 29/ Endelige automater til modellering af systemer Endelige automater er også nyttige uden regulære udtryk Endelige automater kan modellere systemer og egenskaber De teoretiske resultater om endelige automater kan bruges til at kombinere modeller og verificere om et givet system har en given egenskab 15 16

5 Verifikation Beregnelighed En endelig automat, der modellerer en togsimulator (fra VisualSTATE): Input PROGRAM Output 1421 del-automater transitioner 2981 inputs 2667 outputs 3204 lokale tilstande ialt antal tilstande: Input og Output er strenge PROGRAM er en algoritme, der kører på en maskine Eks.: Givet et naturligt tal N som input, maskinen beregner N 2 som output Virker toget? Beslutningsproblemer Beslutningsproblemer og sprog Ethvert beslutningsproblem P er et sprog: L = { de strenge x, hvor svaret på P er ja } Input PROGRAM ja/nej Hvis vi ignorerer effektivitet, så kan ethvert beregningsproblem omformuleres som et beslutningsproblem Eks.: Givet to naturlige tal N og M som input, maskinen svarer ja hvis og kun hvis M=N 2 Ethvert sprog L er et beslutningsproblem: P: er input x i L? 19 20

6 Eksempler på beslutningsproblemer Givet en streng, er den en gyldig dato på form dd/mm-åååå? er den et syntaktisk korrekt Java program? er den et primtal? er den en konfiguration i skak hvor det er muligt for hvid at vinde? er den et semantisk korrekt Java-program? er den en syntaktisk korrekt sætning i dansk? er den en litterær klassiker? Endelige automater som model for beregnelighed Vi vil studere følgende emne: Hvilke problemer kan afgøres af en maskine med endeligt meget hukommelse? Med andre ord: Hvilke sprog kan genkendes af endelige automater? vi vil kun se på formelle sprog og veldefinerede problemer Mere generelle modeller for beregnelighed Klasser af formelle sprog Turing-maskiner: endelige automater med adgang til en uendeligt stor notesblok kan udføre vilkårlige algoritmer (Church-Turing-tesen) svarer til uindskrænkede grammatikker (hvor endelige automater svarer til regulære grammatikker) Pushdown-automater: endelige automater med adgang til en vilkårligt stor stak (last-in-first-out) anvendes ofte i parsere i oversættere svarer til kontekstfri grammatikker klassen af alle sprog (over et givet alfabet) de regulære sprog de endelige sprog de rekursivt numerable sprog (svarer til Turing-maskiner) de kontekstfri sprog 23 24

7 Hvorfor nøjes med endelige automater? Klassen af regulære sprog har mange pæne egenskaber: afgørlighed (f.eks, givet en FA M, accepterer den nogen strenge overhovedet? ) lukkethed (snit, forening,...) Til sammenligning: Ved Turing-maskiner er næsten alt uafgørligt (Rices sætning: alt interessant vedrørende sproget for en Turing-maskine er uafgørligt ) Pushdown-automater / kontekstfri grammatikker: en mellemting, både med udtrykskraft og afgørlighedsegenskaber Uafgørlighed Her er et lille program: while (x 1) { if (even(x)) x = x/2; else x = 3*x+1; } Terminerer programmet for alle input x>0? Ja eller nej? Tilsyneladende ja, men ingen har endnu bevist det! Men vi kan bevise, at der ikke findes et program (=en Turing-maskine), der kan afgøre det generelle problem givet et program P, terminerer P på alle input? Plan Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver Praktiske oplysninger om kurset Kursushjemmeside Forelæsninger Anders Møller tirsdage 11-14, uge (påskeferie uge 15) Studiecafé torsdage Holdøvelser 2 timer pr. uge, mandag torsdag (i den følgende uge) 27 28

8 Hold og instruktorer Materiale Hold 1: mandag 16-18, Johnni Hold 2: torsdag 9-11, Brian Hold DA2: mandag onsdag 8-10, Sigurd Hold DA3: tirsdag 9-11, Kasper Hold DA4: mandag 12-14, Brian John Martin Introduction to Languages and the Theory of Computation 3. udgave, McGraw-Hill, 2002 ISBN: eller opgaver på ugesedlerne Aktivitet 3 timers forelæsning 2 timers studiecafé 2 timers holdøvelser 8 timers hjemmearbejde! ialt: 15 timer pr. uge Der forventes, at man læser de angivne kapitler i bogen løser opgaverne (brug instruktorerne!) Opgaver Teoretiske opgaver udfordrer forståelsen af det gennemgåede materiale øvelse i typisk datalogisk matematik Programmeringsprojekt (dregaut Java-pakken) implementation af de gennemgåede algoritmer, der udledes af konstruktive beviser supplement til teoretiske opgaver øvelse i Java-programmering 31 32

9 Afleveringsopgaver Hver uge vil der blive stillet en obligatorisk afleveringsopgave Tidsfrist aftales med instruktor Disse opgaver er simple check -opgaver Plan for kurset Uge 14: Introduktion, Regulære udtryk Uge 16: Endelige automater Uge 17: Nondeterminisme Uge 18: Minimering af automater Uge 19: Lukketheds- og afgørlighedsegenskaber Uge 20: Kontekstfri grammatikker Uge 21: Introduktion til Turing-maskiner, Afslutning Eksamen Mundtlig, ekstern censur, 13-skalaen 20 min. per person, uden forberedelsestid For at kunne indstilles til eksamen skal man have godkendt besvarelser af de obligatoriske opgaver Eksamen Formålet med kurset at den studerende skal opnå følgende kompetencer: referere den basale terminologi (strenge, sprog, klasser af sprog, samt basale operationer på disse) beskrive basale abstrakte sprogformalismer (regulære udtryk, endelige automater, regulære grammatikker, kontekstfri grammatikker) - fra intuitivt niveau og konkrete eksempler til formel notation og generelle definitioner beskrive egenskaber ved formalismerne, bl.a. ækvivalens, begrænsninger og beslutningsprocedurer forklare og udføre algoritmer, der oversætter mellem formalismerne eller afgør beslutningsproblemer - fra konkrete eksempler til generelle og formelle beskrivelser bevise og analysere egenskaber ved formalismerne (ved hjælp af konstruktive beviser og induktionsbeviser) - fra intuitivt niveau til formelle detaljer. 35 Eksamen vil vurdere i hvor høj grad den studerende besidder disse kompetencer 36

10 Plan Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver Ugens emner Regulære udtryk [Martin, kap. 1.5, 3.1] specifikation og genkendelse af tekststrenge strenge, sprog, rekursive definitioner, induktionsbeviser regulære udtryk, regulære sprog Java: dregaut.regexp klassen Alfabeter, strenge og sprog Et alfabet Σ er en endelig mængde (af tegn/symboler) eks.: Σ={a,b,c} En streng x er en endelig sekvens af tegn fra alfabetet eks.: x=abba Λ repræsenterer den tomme streng (strengen af længde 0), Λ Σ Et sprog L er en (vilkårlig) mængde af strenge eks.: L={Λ,cab,abba} Σ* er mængden af alle strenge over Σ dvs. L Σ* hvis L er et sprog over Σ eks.: hvis Σ={a,b,c} så er Σ*={Λ,a,b,c,aa,ab,ac,aaa,aab,...} Konkatenering af strenge Hvis x,y Σ*, så er x y (konkateneringen af x og y) den streng, der fremkommer ved at sætte tegnene i x før tegnene i y Eks.: hvis x=abb og y=a, så er x y=abba y x=aabb Bemærk: x Λ=Λ x=x for alle x x y skrives ofte xy (uden ) 39 40

11 Konkatenering af sprog Hvis L 1,L 2 Σ*, så er L 1 L 2 (konkateneringen af L 1 og L 2 ) defineret ved L 1 L 2 = {x y x L 1 y L 2 } Eks.: Hvis Σ={0,1,2,a,b,c} og L 1 ={Λ,10,212} L 2 ={cab,abba} så er L 1 L 2 ={cab,10cab,212cab,abba,10abba,212abba} Bemærk: L {Λ} = {Λ} L = L for alle L L Ø = Ø L = Ø for alle L Kleene stjerne L k = LL L konkatenering af k forekomster af L L 0 = {Λ} L* = U i=0... L i (Kleene stjerne af L) L + = L*L L 1 L 2 skrives ofte L 1 L 2 (uden ) Rekursive definitioner En definition er rekursiv, hvis den refererer til sig selv Eks.: Fibonacci f: ΙΝ ΙΝ 1 hvis n=0 eller n=1 f(n) = f(n-1)+f(n-2) ellers Enhver selv-reference skal referere til noget mindre og føre til endeligt mange selvreferencer En rekursiv definition af strenge x er en streng over alfabetet Σ, dvs. x Σ*, hvis x = Λ, eller x = y a hvor y Σ* og a Σ (underforstået: Σ* er den mindste mængde, der opfylder dette) Eksempel: abc = (((Λ a) b) c) Σ* (hvor Σ={a,b,c,d}) 43 44

12 Syntaks af regulære udtryk Mængden R af regulære udtryk over Σ er den mindste mængde, der indeholder følgende: Ø Λ a for hver a Σ (r 1 +r 2 ) hvor r 1,r 2 R (r 1 r 2 ) hvor r 1,r 2 R (r*) hvor r R Semantik af regulære udtryk Sproget L(r) af et regulært udtryk r defineres i strukturen af r: L(Ø) = Ø L(Λ) = {Λ} L(a) = {a} L( (r 1 +r 2 ) ) = L(r 1 ) L(r 2 ) L( (r 1 r 2 ) ) = L(r 1 )L(r 2 ) L( (r*) ) = (L(r))* Regulære sprog Definition: Et sprog S er regulært hvis og kun hvis der eksisterer et regulært udtryk r hvor L(r)=S Parenteser i regulære udtryk Forening og konkatenering er associative, så vi vælger at tillade f.eks. at(a+(b+c)) kan skrives a+b+c at(a(bc)) kan skrives abc Vi definerer præcedens for operatorerne: * binder stærkest konkatenering binder middel + binder svagest eks.: (a+((b*)c)) kan skrives a+b*c 47 48

13 Eksempel Betragt følgende regulære udtryk r over alfabetet {0,1}: r = (1+Λ)001 På grund af parentesreglerne er dette det samme som r = ((((1+Λ)0)0)1) Så sproget for r er L(r) = ((({1} {Λ}){0}){0}){1}) = {1001,001} Quiz! 1. Hvad betyder {a,bc}*? 2. Hvad er betingelsen for at et sprog S er regulært? Reverse-operatoren Givet en streng x Σ*, definer reverse(x) i strukturen af x: reverse(λ) = Λ reverse(ya) = a(reverse(y)) hvor y Σ*, a Σ Eksempel: reverse(123) =... = 321 Reverse på sprog Givet et sprog L Σ*, definer Reverse(L) = { reverse(x) x L } Eksempel: Hvis L={Λ,123,abc} så er Reverse(L)={Λ,321,cba} 51 52

14 Rekursive definitioner og induktionsbeviser Rekursive definitioner giver ofte anledning til induktionsbeviser Hvis vi skal bevise noget på form for alle X gælder P(X), hvor mængden af X er er defineret rekursivt, så kan vi prøve bevisteknikken induktion i strukturen af X Et induktionsbevis Påstand: Hvis S er et regulært sprog, så er Reverse(S) også regulært (dvs. de regulære sprog er lukkede under Reverse) Bevis: S er regulært, så der eksisterer et regulært udtryk r så L(r)=S Vi vil vise ved induktion i strukturen af r, at der eksisterer et regulært udtryk r hvor L(r )=Reverse(L(r)), hvilket medfører, at Reverse(S) er regulært Basis Induktionsskridt r = Ø: vælg r = Ø L(r ) = Ø = Reverse(Ø) = Reverse(L(r)) r = Λ: vælg r = Λ... r = a hvor a Σ: vælg r = a For alle deludtryk s af r kan vi udnytte induktionshypotesen: der eksisterer et regulært udtryk s hvor L(s )=Reverse(L(s)) r = r 1 +r 2 hvor r 1,r 2 R : vælg r = r 1 +r 2 hvor r 1 og r 2 er givet af i.h.... r = r 1 r 2 hvor r 1,r 2 R : vælg r = r 2 r 1... r = r 1 * hvor r 1 R : vælg r = (r 1 )*... Lemma 1: x,y Σ*: reverse(xy)= reverse(y)reverse(x) bevis: induktion i strukturen (eller længden) af y Lemma 2: i 0,E Σ*: Reverse(E i ) = (Reverse(E)) i bevis: induktion i i 56

15 Konstruktive beviser Bemærk at dette induktionsbevis indeholder en algoritme til givet et regulært udtryk for S at konstruere et regulært udtryk for Reverse(S) Sådanne beviser kaldes konstruktive Husk altid både konstruktionen og beviset for dens korrekthed Input: et regulært udtryk r Algoritme Definer en rekursiv funktion REV ved: REV(Ø) = Ø REV(Λ) = Λ REV(a) = a, hvor a Σ REV(r 1 +r 2 ) = REV(r 1 ) + REV(r 2 ) REV(r 1 r 2 ) = REV(r 2 ) REV(r 1 ) REV(r 1 *) = (REV(r 1 ))* Output: det regulære udtryk REV(r) dregaut.regexp Java-repræsentation af regulære udtryk Speciel syntax: # betyder Ø % betyder Λ Resume Alfabeter, strenge, sprog Regulære udtryk og regulære sprog Rekursive definitioner, induktionsbeviser, konstruktive beviser Java: dregaut.regexp klassen Alfabetet angives som en mængde af Unicode tegn 59 60

16 Opgaver [Martin]: Læs, forstå og konstruer regulære udtryk Ekstraopgaver: Regulære udtryk for URL er og -adresser Java: Ingen programmering før næste uge (kig evt. på javadoc-dokumentationen af hør mere om dregaut-pakken) induktionsbeviser Ugens finurlige opgave: til STUDIECAFÉ Vis ved strukturel induktion i regulære udtryk at klassen af regulære sprog er lukket under Prefix Afleveringsopgave: Bevis at enhver streng i sproget af det regulære udtryk ((a+λ)cbc)* har et lige antal c er 61

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Af Torben Mogensen, DIKU Der findes tusindvis af forskellige programmeringssprog, og der bliver dagligt designet nye. Men er der virkelig så stor forskel

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Kontraktbaseret Programmering Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 978-87-40-41315-1

Kontraktbaseret Programmering Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 978-87-40-41315-1 -1 Kontraktbaseret Programmering Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 978-87-40-41315-1 Forord Denne bog er blevet til gennem undervisning i faget Kontraktbaseret Udvikling på bacheloruddannelsen i Softwareudvikling.

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen

Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen Obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 Dette er den del af studieordningen, der beskriver de obligatoriske kurser 2004 2005. Indhold 1 Beskrivelser 2 2

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Limitations in Formal Systems and Languages

Limitations in Formal Systems and Languages Limitations in Formal Systems and Languages Abstract This thesis has two major aims. The first is to demonstrate the centrality of Cantor s diagonal argument in the proofs of the classical limitation results

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT Lær at programmere i Javascript Sprogets opbygning og syntaks Blokke, forgreninger og løkker Introduktion til Javascript 1. udgave,

Læs mere

Kryptografi med Elliptiske kurver

Kryptografi med Elliptiske kurver Kryptografi med Elliptiske kurver med perspektiv til Suite B CHRISTEL BACH KRYPTOLOGI C, MASTERPROJEKT, 2010 MASTER I KRYPTOLOGI ÅRHUS UNIVERSITET 1 christelbach.com - all rights reserved Kryptografi med

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering

FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering FP-2: Supplerende noter i funktionsprogrammering Nils Andersen juli 2005 (revideret juli 2006) Datalogisk Institut Københavns Universitet Redaktion: c Nils Andersen 2006 ISSN 0108-3708 Forord Disse noter

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere