Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning"

Transkript

1 Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt. De tre kendte, gamle temperaturskalaer er Celcius-skalaen, Fahrenheitskalaen og Reamur-skalaen. Den nyeste temperaturskala er Kelvin-skalaen. Celcius Reamur Fahrenheit Kelvin Det absolutte nulpunkt Isens smeltepunkt Vands kogepunkt Eksempel 1 Stuetemperatur sættes ofte til 20C. Det svarer til K=293K. Bemærk, at man bruger tegnet til temperaturer på Celsius-skalaen, men ikke på Kelvin-skalaen. Eksempel 2 Vand opvarmes fra stuetemperatur til 60C. Så er temperaturstigningen t = 60C - 20C = 40C Hvis man i steder regner i Kelvin, ser regnestykket således ud: Vandet opvarmes til K=333K, og så bliver temperaturstigningen T = 333K - 293K = 40K. Bemærk, at en temperaturstigning i C og i Kelvin giver samme talværdi. Energi og temperatur, varmefylde og varmekapacitet Når der tilføres energi til et stof (fx vand i en elkedel), vil stoffets temperatur stige. I løbet af nogle minutter vil vandets temperatur nærme sig 100C, den temperatur som vi kalder vands kogepunkt. Sammenhængen mellem energitilførsel og temperaturstigning er givet ved ligningen E tilført = m c T Energitilførsel = masse varmefylde temperaturstigning (1a) (1b) Ligningen gælder, så længe man ikke forsøger at overskride stoffets smeltepunkt eller stoffets kogepunkt. På en temperaturskala kan vi opdele i tre områder, hvor ligningen gælder indenfor hvert af de tre områder, men ikke ved overgangen fra ét område til et andet fast flydende dampform > Temperatur smeltepunkt kogepunkt Måleenheden for energi er, oule, efter den engelske fysiker oule. Ud fra 1a og 1b kan vi dels finde et udtryk for varmefylden c, dels finde måleenheden for varmefylde: Etilført Etilført = m c T c = [ c] = m T kg K (2) Eksempel 3 1L vand opvarmes fra stuetemperatur til 100C. Hvor stor en energimængde skal bruges? I formelsamlingen findes c vand = Så får man Etilført = 1kg 4180 (100C - 20C) = = = 334,4 k Bemærk, at enheden i nævneren og enheden C i tælleren forkortes bort, så slutresultatet angives i. Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning 2b Side 1

2 Sammenhængen mellem energitilførsel og temperaturstigning kan også skrives som hvor E tilført = C T Energitilførsel = varmekapacitet temperaturstigning C = m c varmekapacitet = masse varmefylde (3a) (3b) (4a) (4b) Måleenheden for varmekapacitet C findes ud fra måleenheden for varmefylde: C = m c [ C] = kg [ c] = K Eksempel 4 En kedel af aluminium vejer =0,7 Hvad er varmekapaciteten af kedlen? I formelsamlingen findes c aluminium = 901 C = m c = 0,7kg 901 = 630, Så får man (5) Bemærk, at vi i eksemplet herover har set bort fra kedlens bakelit-håndtag. Det vejer 20g, og har en % 660 varmefylde på ca Dermed har vi set bort fra 0,02kg Den samlede varmekapacitet skulle altså være Vi regner dermed 4,5% forkert. Smeltning og størkning Ved smeltning og størkning gælder eller E = m L Energiforbrug = masse smeltevarme Energiforbrug = masse fordampningsvarme (6a) (6b) (6c) Dette forudsætter, at alt stof i forvejen er opvarmet til smeltepunktet eller kogepunkt. Eksempel 5 Vands smeltevarme er 334k/ Hvor meget energi skal der bruges til smeltning af 1,5kg vand? Svar: E = m L = 1,5kg 334 k/kg = 501 k Brændværdi Ved forbrænding af en stofmængde med massen m udvikles energimængden E, hvor E = m L Energi = masse brændværdi (7a) (7b) Eksempel 6 Hvor meget energi leverer spritbrænderen i et Trangia-stormkøkken, når det fyldes med 15g sprit, der har brændværdi 25,3k/g? Svar: E = m L = 15g 25,3 k/g = 379,5 k Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning 2b Side 2

3 Energi og effekt Sammenhængen mellem energien E og effekt P er E P = E = P t t (8a) Effekt = Energi / tid Energi = Effekt tid (8b) Enheden for effekt er W, Watt, opkaldt efter ames Watt. Sammenhængen med energienheden er eller Effekt = Energi / tid W = / s Energi = Effekt tid = Ws (9a) (9b) Ved jævnstrøm kan man beregne effekten som P = U I Effekt = Spænding strøm (10a) (10b) og dermed fås også sammenhængen mellem enhederne for effekt, spænding og strømstyrke W = V A (11) Nye og gamle måleenheder En gammeldags måleenhed for energi er kwh, kilowatttimer. Sammenhængen med den moderne enhed findes af 1kWh = 1000Wh = 1000W 1h = 1000W 3600s = Ws = = 3,6M (12) Isoleret system Definition Et isoleret system er et system, der ikke udveksler energi med omgivelserne Det er vanskeligt at lave et isoleret system i praksis. Men vi kender det da et eksempel på et system, som i det store og hele er et isoleret system: En termokande med kaffe. Når den varme kaffe er hældt på termokanden, håber vi på, at der ikke sker energiudveksling med omgivelserne. Vi håber nemlig på, at kaffen i termokanden kan holde temperaturen i lang tid. Men vi ved også godt, at systemet i virkeligheden ikke er isoleret: Hvis man venter længe nok, vil kaffen i termokanden blive kold, fordi der hele tiden transporteres varmeenergi ud gennem termokanden til omgivelserne uden for termokanden. Ud fra definitionen kan man formulere følgende sætninger om et isoleret system: Sætning I et isoleret system er den samlede energi konstant. E samlet = konstant (13a) Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning 2b Side 3

4 Sætning I et isoleret system er E afgivet = E modtaget (13b) Det er denne sætning, der bruges i praksis. Den betyder jo, at hvis én del af et isoleret system afgiver energi, så vil en anden del af det isolerede system modtage en tilsvarende energimængde. Eksempel 7 Beregn sluttemperaturen, når man blander 2dL kaffe (med temperaturen 95C) med 0,2dL mælk med temperaturen 5C Svar: E afgivet (kaffe) = E modtaget (mælk) Heraf fås m kaffe c vand (95C-t fælles ) = m mælk c vand (t fælles -5C) idet vi antager, at vi kan bruge værdien for vands varmefylde både for kaffen og mælken. Da vands varmefylde indgår på begge sider af lighedstegnet, kan den forkortes bort. Når værdierne indsættes fås 0,2kg(95C-t fælles ) = 0,02kg(t fælles -5C) 0,2kg95C - 0,2kgt fælles = 0,02kgt fælles - 0,02kg5C 0,2kg95C + 0,02kg5C = 0,02kgt fælles + 0,2kgt fælles 19kgC + 0,1kgC = 0,22kgt fælles 19,1kgC = 0,22kgt fælles t fælles = 19,1C/0,22 = 86,82C 86,8C Nyttevirkning Ved nyttevirkning forstår vi forholdet mellem udnyttet energi og forbrugt energi η = E E udnyttet forbrugt (14) Da der sædvanligvis går energi tabt i fysiske processer, vil den udnyttede energi sædvanligvis være mindre end den forbrugte energi, og dermed vil nyttevirkningen sædvanligvis være mindre end 1. I stedet for at angive nyttevirkningen som et tal mellem 0 og 1 kan man angive nyttevirkningen i procent. Nyttevirkningen vil da sædvanligvis være mindre end 100% Eksempel 8 En af skolens elkedler (med effekten 2000W) skal være tændt i 5 minutter for at bringe 1L vand i kog. Hvor stor er nyttevirkningen af denne elkedel? Svar: Vi beregner E tilført = Pt, hvor t er tiden i sekunder, og E modtaget = m c T, hvor T er temperaturstigningen: E tilført = Pt = 2000W 5 60s = = 600k E modtaget = m c T = 1kg 4180 Heraf fås nyttevirkningen E E udnyttet 376, 2k k η = = 600 = 0, 627 = 62, 7% forbrugt (100C - 10C) = = = 376,2k Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning 2b Side 4

5 Hvilke eksperimenter kan man lave? Vandblanding Termobægre, termometer, vægt. Koldt vand i bæger, bestem masse og temperatur. Varmt vand i et andet bæger, bestem masse og temperatur. Hæld det kolde vand over i det varme, mål temperatur. Passer det? (Beregn forventet fælles-temperatur). Varmekapacitet af gryde Bestem grydens masse. Opvarm vand i elkedel. Når vandet koger, hældes noget af vandet over i gryden. Mål temperaturen, aflæs den stabile sluttemperatur. Beregn grydens varmekapacitet ud fra masser og temperaturændring. Kan også gennemføres med kedel, messingkalorimeter, kaffekop... Varmefylde for lod Bestem loddets masse. Hæld koldt vand i termobæger, bestem temperaturen. Opvarm vand i elkedel, og anbring loddet i det kogende vand i nogle minutter. Overfør loddet til termobægeret med koldt vand, og mål fællestemperaturen. Beregn loddets varmefylde. Kan gennemføres med forskellige typer af lodder, messing, bly, aluminium, og med andre objekter, fx sten. Sammenlign varmefylde for forskellige lodder Tag 3 lodder af forskellige materialer, men med samme masse. Opvarm vand i elkedel, og anbring lodderne i det kogende vand i nogle minutter. Hæld koldt vand i 3 termobægre, bestem temperaturen. Overfør loddet til termobægeret med koldt vand, og mål fællestemperaturen. Hvor stiger temperaturen mest? Hvilket lod har størst varmekapacitet? Hvilket stof har størst varmefylde? Beregn loddernes varmefylde. Opvarmning af vand i kedel på kogeplade Energimåler, kogeplade, kedel, termometer. Bestem massen af kedlen. Hæld vand i, og bestem massen af vandet. Bestem vandets (og kedlens) temperatur. Tilslut kogepladen til lysnettet gennem energimåleren. Sæt kedlen på kogepladen, og tænd for kogepladen. Sluk kogepladen når vandet i kedlen koger, og aflæs energimåleren. Beregn hvor meget energi der er tilført til vandet. Det er den nyttiggjorte energi. Beregn den energimængde der er tilført til kogepladen, det er den tilførte energimængde. Bestem nyttevirkningen af kogeplade og kedel. Tilsvarende undersøgelser kan gennemføres for gryde på kogeplade og for elkedel. Smeltevarme Isterning, termobæger, lunkent vand, termometer. Læg isterningen på bordet. Tør vanddråberne af den, lige før den skal bruges. Hæld lunkent vand i termobægeret, og bestem vandets masse og temperatur. Aftør isterningen, og kom den så ned i vandet i termobægeret. Hold insterningen under vandoverfladen hele tiden. Når isterningen er smeltet, berstemmes sluttemperaturen. Herefter bestemmes isens smeltevarme. Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning 2b Side 5

6 Brændværdi af gas Campinggas-brænder, kedel, termometer. Bestem massen af kedlen. Hæld vand i, og bestem massen af vandet. Bestem vandets (og kedlens) temperatur. Bestem massen af gasflasken. Sæt kedlen på gasbrænderen, og tænd for gassen. Sluk for gassen, når vandet koger. Bestem massen af gasflasken, og regn ud, hvor meget gas der er brugt. Beregn hvor meget energi der er tilført til vandet. Det er den nyttiggjorte energi. Find gassens brændværdi i databogen, og beregn hvor meget energi der er brugt til opvarmningen af kedel og vand. Det er den tilførte energimængde. Bestem nyttevirkningen af gasbrænder og kedel. Eftervarme i kogeplade Kogeplade, to kedler, termometer. Hæld 1L vand i hver kedel. Sæt den første kedel på kogepladen, tænd, og bring vandet i kog. Gør samtdig den anden kedel klar. Mål temperaturen i vandet, lige før vandet i den første kedel koger. Sluk kogepladen, når vandet koger, og tag kedlen af. Sæt den anden kedel på den slukkede kogeplade, og mål temperaturen, indtil den ikke stiger mere. Beregn, hvor meget energi der er overført fra kogeplade til kedel og vand, og find på den måde eftervarmen i kogepladen. Energi i lys Plastbæger med låg, hvor der er monteret en elpære. Spændingsforsyning 0-24V=, ledninger, voltmeter, amperemeter, termometer, stanniol. Hæld vand i plastbægeret, indtil pærens glas er dækket. Forbind pæren til spændingsforsyningen, så du kan måle strømstyrke og spænding. Få læreren til at kontrollere kredsløbet inden du tænder! Mål temperaturen. Tænd, og aflæs spænding og strømstyrke. Vent til temperaturen i vandet ikke stiger mere, og aflæs temperaturen. Beregn den tilførte energi til pæren, og beregn den udnyttede energi i vandet. Nyt forsøg, denne gang med stanniol om pæren. Beregn igen den tilførte energi til pæren, og beregn den udnyttede energi i vandet. Sammenlign de to forsøg, og prøv at give en forklaring. Din hånds effekt Lille skål, vand, termometer. Hæld så meget vand i skålen, at din hånd netop er dækket. Bestem vandets masse og temperatur. Mål temperaturen i vandet hvert minut i minutter. Beregn, hvor meget energi din hånd har tilført vandet. Beregn også effekten. Afkølingskurver Fixersalt, reagensglas, termometer. Stoffet opvarmes i reagensglasset. Efter opvarmningen følges temperaturen. Anbring reagensglas og termometer i et stativ, og aflæs temperaturen hvert minut. Pas på ikke at røre ved opstillingen. Når temperaturen er faldet til ca. 40C omrøres let med termometeret, og temperaturen følges igen, med aflæsning hvert minut. Graf på mm-papir. Kan også gennemføres for naftalin, kaffe i kop, varmedunk i sovepose,... Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning 2b Side 6

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere