Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen"

Transkript

1 Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network November 2004 URI giver mulighed for at vi ved præcist hvad vi snakker om, men det der mangler er muligheden for også at gøre dette forståeligt for computere. En ting er at sige Jeg holder meget af at spille golf i et diskussionsforum. Noget helt andet er, at få en computer til at forstå hvad man siger. RDF giver mulighed for at gøre sætninger tilgængelige for computere. En RDF ligner meget almindelige sætninger på nær at næsten alle ord er URIer. i

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 RDF (Resource Description Framework) RDF Graph Datatyper i RDF Andre relevante funktionaliteter med RDF RDF/XML Eksempler Opbygning af Vokabularer RDF Schema Beskrivelse af egenskaber Opsummering på RDF...14 Figurer Figur 1-1 Regler RDF er bygget på...3 Figur 1-2 RDF graphs modellering af sætninger...5 Figur 1-3 Simpel RDF sætning...5 Figur 1-4 Definition af Creator...6 Figur 1-5 Flere sætninger om den samme ressource....6 Figur 1-6 Yderligere information om forfatteren....7 Figur 1-7 Temperatur i København er 25 grader celcius...9 Figur 1-8 Tilsvarende triple...9 Figur 1-9 Tilsvarende RDF/XML beskrivelse...9 Figur 1-10 RDFs elementer...10 Figur 1-11 Personligt brug af RDF...11 Figur 1-12 RDF beskrivelsen...11 Figur 1-13 rdfs:domain og rdfs:range...13 Figur 1-15 Semantic Web indeholder A:Tabeller, B:Træer, C:Alt...15 Eksempler Eksempel 1-1 Simpel sætning med RDF...4 Eksempel 1-2 RDF med XML syntaks...4 Eksempel 1-3 triple beskrivelse af sætningerne....7 Eksempel 1-4 Ophavsmand er det samme som creator...8 Eksempel 1-5 Brug af en datatypeuri...8 Eksempel 1-6 Brug af rdf:type...12 Eksempel 1-7 Brug af rdf:property...13 Eksempel 1-8 Brug af rdfs:range...13 Eksempel 1-9 Brug af rdfs:datatype...14 Eksempel 1-10 Brug af rdfs:domain...14 Eksempel 1-11 Beskrivelse af farven på ens bil...14 Tabeller Tabel 1-1 RDFs design karakterstika (Kilde [WIRDF])...4-2

3 Kapitel 1 RDF (Resource Description Framework) Resource Description Framework (RDF) var udviklet af W3C omkring samme tid som XML og det viste sig at være et godt supplement til XML. RDF er et XML format, det giver et sprog til at beskrive og udveksle metadata og muliggør applikationer til styring af viden. RDF er bygget efter følgende regler 1. En Ressource (eng: resource) er alt som kan have en URI, det inkluderer alle web sider såvel som individuelle elementer i et XML dokument. 2. En egenskab (eng: property) er en ressource, som har et navn og kan bruges som en egenskab f.eks. forfatter eller titel 3. Et udsagn/sætning (eng: statement) består af en kombination af en ressource, en egenskab og en værdi. Disse dele er kendt som en sætnings subjekt/grundled, prædikat/udsagnsled og objekt/genstandsled. Et eksempel på en sætningen er: Forfatteren til er Henrik Hvid Jensen. Værdien kan være en tekst streng som Henrik Hvid Jensen eller det kan være en anden ressource for eksempel Hjemmesiden for er 4. Der er en ligetil metode at udtrykke disse abstrakte egenskaber i XML, for eksempel: <rdf:description about= <forfatter>henrik Hvid Jensen</forfatter> <hjemmeside>rdf:ressource= /> </rdf:description> Kilde [WIRDF] Figur 1-1 Regler RDF er bygget på RDF er designet til at have karakteristika angivet i Tabel 1-1 Uafhængighed Da et udsagn er en ressource, kan uafhængige organisationer eller personer selv opfinde dem. Udveksling Skalerbarhed Egenskaber ressourcer. er Da RDF sætninger kan konverteres til XML, er de lette at udveksle. RDF sætninger er simple, tredelte poster (grundled, udsagnsled og genstandsled), så de er lette at håndtere og slå ting op efter, selv ved store antal. Internettet er allerede stort og bliver kontant større. [WIRDF] vurderer at der vil være milliarder spredt rundt omkring. Selv for et Intranet vil der være millioner, skalerbarhed er derfor vigtigt. Egenskaber kan have deres egne egenskaber og kan blive fundet og behandlet lige som enhver anden ressource. Det er vigtigt, fordi der vil være mange af dem, alt for mange til at 3

4 Værdier kan være ressourcer. Udsagn kan være ressourcer. undersøge en af gangen. For eksempel vil de fleste web sider have en egenskab der hedder hjemmeside, som peger på sitens hjemmeside. Så værdien af egenskaberne, som må inkludere ting som titel og forfatter, kan også inkludere ressourcer. Udsagn kan også have egenskaber. Da der ikke vil være nogen overordnet organisation, som leverer brugbar beskrivelse af alle ressourcer og da internettet er alt for stort, til at man kan bygge sin egen, er det nødvendigt at foretage opslag baseret på andre personers metadata (det er hvad Yahoo! tilbyder i dag). Det betyder at man for et udsagn som Emnet for denne side er golf skal have mulighed for at spørge Hvem sagde det? Hvornår?. En brugbar måde vil være med metadata, hvorfor udsagn også har behov for egenskaber. Tabel 1-1 RDFs design karakterstika (Kilde [WIRDF]) URI giver mulighed for at vi ved præcist hvad vi snakker om, men det der mangler er muligheden for også at gøre dette forståeligt for computere. En ting er at sige Jeg holder meget af at spille golf i et diskussionsforum. Noget helt andet er, at få en computer til at forstå hvad man siger. RDF giver mulighed for at gøre sætninger tilgængelige for computerer. En RDF ligner meget almindelige sætninger på nær at næsten alle ord er URIer. Hvis vi ser på Eksempel 1-1, står der Henrik Hvid holder meget af at spille golf i Fredensborg Golf klub (FGC). Hvis FGC har defineret begrebet spille golf hos FGC ved brug af en global standard for golfudtryk, f.eks. en defineret hos Royal & Ancients ( <http://www.randa.org/terms/play>), vil sætningen kunne forstås af alle uafhængig af sprog. <http://henrikhvid.dk/> <http://like.example.org/terms/reallylikes> <http://www.fgc.dk/begreber/spille> subjekt/grundled prædikat/udsagnsled objekt/genstandsled Eksempel 1-1 Simpel sætning med RDF Der er ikke nogen officiel web side der udtrykker alt hvad jeg ønsker at sige, i stedet er informationen spredt ud over hele internettet. Dette eksempel er beskrevet i Notation3 (N3), et sprog som tillader en at skrive simple RDF sætninger. Den officielle RDF specifikation definerer en XML repræsentation af RDF. <rdf:rdf xmlns:rdf= > xmlns:like= > <rdf:description rdf:about= > <like:reallylikes rdf:resource=http://www.fgc.dk/begreber/spille/> </rdf:description> </rdf:rdf> Eksempel 1-2 RDF med XML syntaks Læg især mærke til hvorledes alt er identificeret ved hjælp af URI.. 4

5 1.1 RDF Graph RDF modellerer sætninger som punkter og pile. I denne model er sætninger repræsenteret ved En knude for dets grundled, opmærket med dets URIref En knude for dets genstandsled, opmærket med dets URIref En pil for dets udsagsnsled, opmærket med dets URIref og med retningen fra grundleddet til genstandsleddet. Figur 1-2 RDF graphs modellering af sætninger Det vil sige at hvis dette dokument er identificeret ved URIen vil en sætning som Dokumentet Analyse af The Semantic Webs betydning for virksomhederne og de teknologiske standarder har en forfatter med en værdi af Henrik Hvid Jensen blive repræsenteret af en graf som vist i Figur Figur 1-3 Simpel RDF sætning Udsagnsleddet/prædikatet er en metadata term defineret af Dublin Core initiativet, se Figur 1-4. For en komplet oversigt over Dublin Core termer henvises til Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. <rdf:property rdf:about= > <rdfs:label xml:lang= en-us >Creator</rdfs:label> <rdfs:comment xml:lang= en-us >An entity primarily responsible for making the content of the resource.</rdfs:comment> <dc:description xml:lang= en-us >Examples of a Creator include a person, an organisation, or a service. Typically, the name of a Creator should be used to indicate the entity.</dc:description> <rdfs:isdefinedby rdf:resource= /> <dcterms:issued> </dcterms:issued> <dcterms:modified> </dcterms:modified> <dc:type rdf:resource= /> <dcterms:hasversion rdf:resource= /> </rdf:property> 5

6 Figur 1-4 Definition af Creator Genstandsleddet/objektet er identificeret som en studerende hos DIKU med studie ID Det kan selvfølgelig diskuteres, om dette er det rette sted at pege hen, da den studerende på et tidspunkt holder op med at studere på DIKU og derved skal DIKU vedligeholde denne information også efter at den studerende er stoppet. En anden løsning kunne være at f.eks. CPR registeret lavede sådanne URI for alle borgere i Danmark. Det vil måske stadig give god mening for DIKU at have deres egne URI for dets studerende, men så længe de er defineret ved hjælp af den overordnede URI, vil det stadig være brugbart også ud i fremtiden. Grupper af sætninger er repræsenteret ved tilsvarende grupper af knuder og pile. Så hvis vi også ønskede at udtrykke følgende sætninger: er af typen 2. dels rapport er skrevet på dansk har titlen Analyse af The Semantic web kan det gøres som illustreret i Figur ments/1.1/title dan Analyse af The Semantic Web Figur 1-5 Flere sætninger om den samme ressource. Her kan det også ses at RDF sætningers objekter enten kan være ressourcer identificeret ved URIer eller konstanter repræsenteret ved en tekststreng. En alternativ måde at repræsentere sætninger på i RDF er at lave såkaldte triples (beskrevet i N3). I denne notation er hver sætning skrevet som en simpel trefoldighed af grundled/subjekt, udsagnsled/prædikat og genstandsled/objekt betegnelser. De triple der beskriver sætningerne i Figur 1-5 beskrives som vist i Eksempel 1-3. <http://www.henrikhvid.dk/semanticweb> <http://purl.org/elements/1.1/creator> <http://www.diku.dk/studid/12345> <http://www.henrikhvid.dk/semanticweb> <http://purl.org/elements/1.1/type> <http://www.diku.dk/raptype/2del> <http://www.henrikhvid.dk/semanticweb> <http://purl.org/elements/1.1/language> dan <http://www.henrikhvid.dk/semanticweb> <http://purl.org/elements/1.1/title> Analyse af The Semantic Web 6

7 Eksempel 1-3 triple beskrivelse af sætningerne. Disse sætninger kan blive meget lange hvorfor brug af namespaces er relevant. I resten af rapporten vil namespaces blive, brugt uden de er foruddefineret. De bruges primært til at begrænse størrelsen og give en ide om hvor begreber og ressourcer evt. kunne blive defineret. Ovenstående sætninger illustrer noget af styrken ved at bruge URIref. F.eks. er forfatteren identificeret ved en i stedet for bare navnet Henrik Hvid Jensen, som er en væsentlig mere upræcis identifikation. Da forfatteren er identificeret som en rigtig ressource, kan vi registrere yderligere information omkring ham (Figur 1-6) Henrik Hvid Jensen 9. oktober 1963 Figur 1-6 Yderligere information om forfatteren. Figur 1-6 viser også hvorledes RDF bruger URIref til prædikatet/udsagnsleddet i stedet for at bruge tekststrenge som navn og fødselsdato. Styrken ved dette er at det gør det muligt at skelne mellem de egenskaber vi bruger, fra egenskaber andre må bruge. Vi bruger f.eks. navn til at mene forfatterens navn, men andre kunne godt bruge navn til noget andet. F.eks. navnet på en variabel i et program. Et program som støder på udtrykket navn vil ikke nødvendigvis kunne skelne mellem betydningen. Men hvis man bruger henholdsvis og vil det være simpelt at forstå, at der er forskellige betydninger for de to begreber. Selv om en computer måske ikke kan forstå betydningen, kan den i hvert fald kende forskel. En anden vigtig faktor ved at definere prædikatet som en ressource er, at man kan lave yderligere RDF sætninger, som beskriver denne ressource. Ved at bruge URIref for såvel subjekt/grundled, prædikat/udsagnsled og objekt/genstandsled i RDF sætninger, giver det mulighed for, at man kan udvikle og bruge delte vokabularer på nettet, som underbygger en fælles forståelse af de koncepter der behandles. Det betyder at ethvert program der forstår hvad betyder, kan, uafhængigt af hvilket sprog web siden ellers er i, finde hvem forfatteren er. Dette gælder selvfølgelig også hvis web siden bruger lokale betegnelser som f.eks. 7

8 ophavsmand. Bare ophavsmand et eller andet sted er defineret til at være lig creator, kan en Semantic Web software agent selv ræsonnere, at de to begreber er identiske. 1 Eksempel 1-4 Ophavsmand er det samme som creator Datatyper i RDF I modsætning til typiske programmeringssprog og database systemer har RDF ingen indbyggede datatyper, såsom integer, strings, date. I stedet bruges datatyper defineret andre steder og som kan identificeres af en datatype URI (se Eksempel 1-5). < <http://www.eksempel.dk/termer/fødselsdato> ^^xsd:date xsd: er namespace for Eksempel 1-5 Brug af en datatypeuri RDF laver ikke noget check af om dataværdien overholder den definerede datatyper, det er helt op til det program, som behandler RDF sætningen. Det er forventningen at datatyperne defineret til XML Schema, vil være de mest brugte og derfor dem, der er størst sandsynlighed for, vil være interoperable mellem forskelligt software. Det må derfor også forventes at programmer til behandling af RDF, vil kunne genkende disse datatyper. 1.2 Andre relevante funktionaliteter med RDF RDF er altså simple punkt og pile grafer, som fortolkes som sætninger om ting identificeret ved URIref. Formålet med dette kapitel er ikke at lave en komplet gennemgang af RDF, men mere at sikre en forståelse af konceptet, som det er gjort med de forrige afsnit. For at sikre et overblik over RDFs andre muligheder vil dette afsnit give en overordnet gennemgang af andre væsentlige elementer i RDF RDF/XML Som tidligere beskrevet er RDF konceptuelle model en graf. RDF leverer også en XML syntaks for at kunne skrive og udveksle RDF grafer. Denne syntaks kaldes RDF/XML. I modsætning til triples som er en notation til hurtigt at skrive sætninger er RDF/XML den normative/retningsgivende syntaks for at skrive RDF. Hvis vi tager sætningen Temperaturen i København er 25 grader celcius, vil den tilhørende graf være 1 se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for hvorledes dette vil defineres i en Semantic web ontologi 8

9 25 Figur 1-7 Temperatur i København er 25 grader celcius Den tilsvarende triple repræsentation DKbyer:københavn.html ekstermer:temperatur 25 Figur 1-8 Tilsvarende triple I RDF/XML syntaks beskrives det som <? Xml version= 1.0 > <rdf:rdf xmlns:rdf= xmnls:ekstermer= > <rdf:description rdf:about= http//www.danmark.dk/byer/københavn.html > <ekstermer:temperatur>25</ekstermer:temperatur> </rdf:description> </rdf:rdf> Figur 1-9 Tilsvarende RDF/XML beskrivelse. Figur 1-9 illustrerer den basale ide brugt i RDF/XML, at indkode en RDF graf som XML elementer, attributter, element indhold og attribut værdier. URIref værdien for egenskaberne er skrevet som XML QNames, der er namespace kvalificeret. URIref værdien for subjektet/grundleddet er skrevet som en XML attribut værdi. Værdien for genstandsleddet bliver tekst indhold i elementet eller en attribut værdi. 9

10 XML Encoding <rdf:rdf..> <.> <.> </rdf:rdf> God til Computer behandling RDF Data Model Graph God for Menneskeligt overblik Triples stmt(docinst, rdf_type, Document) stmt(personinst, rdf_type, Person) stmt(inroominst, rdf_type, InRoom) stmt(personinst, holding, docinst) stmt(inroominst, person, personinst) God til at ræsonnere Figur 1-10 RDFs elementer Eksempler Et af de basale arkitektur principper bag internettet er, at alle skal have mulighed for at sige, alt de ønsker om alle eksisterende ressourcer. F.eks. beskriver [MSW] nogle eksempler på, hvilke muligheder det giver selv at kunne tilføje metadata til eksisterende ressourcer, eksemplerne er angivet i Figur Indholds afhængige links Forestil dig at man browser en web side der bruger begrebet reifikation og du ønsker at forstå hvad det betyder. Du ved også at man kan slå et vilkårligt ord op ved at bruge en URL som Hvis forfatteren af web siden havde tilføjet et hyperlink som dette til ordet reifikation, ville man kunne klikke på det for at slå det op. Men hvorfor være afhængig af forfatteren? Hvorfor kan ens web browser ikke bare fremhæve et ord og så tillade at man vælger en kommando for at definere ordet, som i ovenstående. Så ville man automatisk blive ført hen til definitionen af ordet reifikation. Forestil dig at web browseren kunne gå et trin videre og vide at begrebet Grateful Dead refererer til en musikgruppe. Det kunne så linke til RollingStone.com, selv hvis den oprindelige forfatter ikke havde gjort det. Site information Man browser på en side som og en browser har mulighed for at bestemme, at det er en nyheds site og levere en mulighed på menuen om, at man kan få mere information om IDG (ejeren af cw.dk). Det er meget lig det første eksempel, men her har browseren kendskab til hele siten eller domænet i stedet for enkelte ord på siden. Filtrering samarbejde Forstil også at ens browser har 2 knapper en thumbs up og en thumbs down knap. Hver gang man besøger en hjemmeside, der er dårlig, trykker man på thumbs down og hver gang man støder på en, man synes er rigtig god, trykker man på thumbs up. Hver gang man trykker på knappen, bliver ens holdning registreret et eller andet sted. 10

11 Når man så browser hen til et sted, kan ens browser give noget relevant information såsom 80 % af dine venner gav denne side thumbs up eller 90 % af dine venner siger at denne side er dårlig. Google kunne bruge sådan information til at rangere søge resultater eller man kunne lave egne rangeringer. Kategoriserings samarbejde Forstil dig, at man ser en side, der giver en god beskrivelse af delfiner. Man ønsker at registrere den for senere brug. Så man går til ens browser Min encyklopædi menu og vælger tilføj side. Man bliver bedt om at vælge kategorier for denne encyklopædi artikel (f.eks. Havets pattedyr, delfin ). Denne metadata gemmes et centralt sted. Nu kan alle gå til Min encyklopædi menu i deres browser og finde artiklen i Havets pattedyr og Delfin kategorierne. Kommentarer Man kunne også forestille sig, at man browser på hjemmesiden, hvor man ønsker at inkludere nogle relevante kommentarer. Man vil sandsynligvis ikke have mulighed for at tilføje noget til den enkelte hjemmeside, så ens kommentarer kunne sendes til en kommentarserver et andet sted. Når ens venner så browser denne hjemmeside, vil de kunne se ens tilføjelser. Fordi deres browser er sat op til automatisk at kontakte kommentarserveren for at finde deres venner kommentarer. Figur 1-11 Personligt brug af RDF Hvis man prøver at angive ovenstående information i RDF kunne det se ud som Figur 1-12 Indholds afhængige links Ordbog:reifikation eksterm:forklarer reifikation Ordbog:reifikation eksterm:betyder tingsliggørelse Site information <http://www.cw.dk> eksterm:ejes_af <http://www.cw.dk> eksterm:type eksterm:nyheder Filtrering samarbejde <http://www.cpr.dk/ > eksterm:thumbs_up <http://www.cw.dk/artikel> Kategoriserings samarbejde <http://www.zoo.dk/delfiner> eksterm:kategoriseres eksterm:delfiner <eksterm:delfiner> eksterm:hørerunder eksterm:havpattedyr Kommentarer <?xml version 1.0?> <rdf:rdf xmnls: xmnls:kommentar= http//www.webkommentar.dk/termer/ > <rdf:descrpition rdf:about= > <kommentar:af> </kommentar:af> <kommentar:kommentar> Jeg er meget uenig i konklusionen, der er ingen tvivl om </kommentar:kommentar> </rdf:description> </rdf:rdf> Figur 1-12 RDF beskrivelsen Eksemplerne illustrerer også, at RDFer der beskriver en bestemt ressource, ikke alle behøver at være placeret på samme sted, i stedet kan de være distribueret ud over hele nettet. 11

12 1.3 Opbygning af Vokabularer RDF leverer altså en model for metadata og en syntaks så uafhængige deltagere kan udveksle og bruge denne metadata. Det leverer ikke egne udtryk såsom forfatter, instruktør eller forretningskategorier. At få opbygget disse vokabularer, vil være en opgave for alle og det må forventes at primært industriorganisationer, standardorganisationer og lignende vil levere disse udtryk. IFX kan levere udtryk til finansverdenen, Papinet til papirindustrien osv. 1.4 RDF Schema RDF tilbyder en måde at udtrykke simple sætninger omkring ressourcer, ved at bruge navngivne egenskaber og værdier. Det er dog også nødvendigt at kunne fortælle hvilken type eller klasse ressource, det drejer sig om. RDF Schema (RDF Schema Candidate Recommendation) er designet til at være en simpel datatype model for RDF. Ved brug af RDF Schema kan man sige at Fido er af typen Hund og at Hund er en underklasse til dyr. RDF Schema giver mulighed for at definere klasser og egenskaber til disse klasser. F.eks. kan man definere en klasse, der hedder rapport eller artikel og bruge egenskaber såsom titel, forfatter, emne. RDF Schema tilbyder ikke selv vokabularer, men tilbyder mekanismerne til at opbygge klasser og egenskaber i vokabularer og til at fortælle hvilke klasser og egenskaber, der skal bruges sammen. rdfs: bruges ofte som alias for RDF Schema, hvilket også vil ske i denne rapport. De tre vigtigste koncepter som RDF og RDF schema giver er Ressource (rdfs:resource), klassen (rdfs:class), og egenskab (rdf:property). Disse er alle klasser, fordi udtryk kan tilhører disse. F.eks. er alle udtryk i RDF af typen ressource. For at kunne sige at noget er en type af noget andet, bruges rdf:type egenskaben. rdfs:resource rdf:type rdfs:class. rdfs:class rdf:type rdfs:class. rdf:property rdf:type rdfs:class. rdf:type rdf:type rdf:property. Eksempel 1-6 Brug af rdf:type Der er rimeligt simpelt at lave ens egne klasser. Hvis vi f.eks. ønsker at oprette en klasse Idræt, som vil indeholde alle sportsgrene i verdenen: kum:idræt rdf:type rdfs:class Nu er det muligt at sige at Fodbold er af typen Idræt DBU:Fodbold rdf:type kum:idæt Man kan lave egenskaber ved at give det en URI og definere det til at være af typen rdf:property. Derefter kan disse egenskaber bruges i ens RDF. Eks:kaldes rdf:type rdf:property DBU:Fodbold eks:kaldes Fodbold Læg mærke til at det er nødvendigt at fortælle at DBU:Fodbold kaldes Fodbold. Dette skyldes at DBU:Fodbold jo kun er en URI, ganske vist udvalgt med omhu, så den er lettere at huske for mennesker, men for en computer kunne der lige så godt have stået DBU:hklsaher. Så selv om mennesker kan gætte, at vi beskæftiger os med noget der kaldes fodbold, kan computer det ikke. Det bliver vi nødt til at fortælle den. 12

13 Rdfs:subClassOf er en anden relevant egenskaber. Man kan for eksempel sige at klassen Idræt er en underklasse af klassen Kulturområde. Dette gøres ved: Kum:Kulturområde rdf:type rdfs:class kum:idræt rdfs:subclassof kum:kulturområde Det betyder, at når man siger, at fodbold er en idræt siger man også at fodbold er et kulturområde. Det er også muligt at angive andre underklasser af Kulturområde: kum:teater rdfs:subclassof kum:kulturområde kum:film rdfs:subclassof kum:kulturområde Hvis man har dannet følgende instanser og egenskaber: Cpr: rdf:type eks:menneske rdf:type kum:teater eks:besøgt rdf:type rdf:property DBU:spilleri rdf:type rdf:property DBU:superliga rdf:type DBU:fodbold kan man registrere yderligere information: cpr: eks:besøgt eks:kaldes Det Kongelige Teater cpr: eks:aktiv DBU:Superliga cpr: eks:kaldes Per Jensen Som det kan ses er RDF Schema rimeligt simpelt, men tillader alligevel at opbygge vidensbaser af data i RDF meget hurtigt Beskrivelse af egenskaber RDF Schema tilbyder også vokabular til beskrivelse af, hvorledes egenskaber og klasser skal bruges sammen i RDF data. Den vigtigste information af denne type er leveret ved de RDFS definerede egenskaber rdfs:range og rdfs:domain. Det giver mulighed for at fortælle hvilke klasser subjektet og objektet til hver egenskab må tilhører. Alle egenskaber i RDF er beskrevet som værende af klassen rdf:property. Så en ny egenskab som dommer defineres som DBU:dommer rdf:type Eksempel 1-7 Brug af rdf:property rdf Property rdfs:domain fortæller hvilken klasse subjektet i en triple, som bruger den egenskab, hører til rdfs:range fortæller hvilken klasse objektet af en triple, der bruger den egenskab, hører til. Figur 1-13 rdfs:domain og rdfs:range Vi kan altså definere Eks:menneske rdf;:type rdfs:class DBU:dommer rdfs:range eks:menneske Eks:alder rdfs:range xsd:integer Eksempel 1-8 Brug af rdfs:range Datatypen xsd:integer er identificeret ved dets URIref (http://www.w3.org/2001/xmlschema#integer). Denne URIref kan bruges uden eksplicit at angive i RDF Schema, at det angiver en datatype. Det er ofte 13

14 hensigtsmæssigt eksplicit at angive at en given URIref identificerer en datatype. Dette kan gøres ved at bruge den RDFS definerede klasse rdfs:datatype. For at fortælle at xsd:integer er en datatype, kan man skrive følgende RDF sætning. xsd:integer rdf:type rdfs:datatype Eksempel 1-9 Brug af rdfs:datatype Hvis man vil fortælle, at egenskaben DBU:dommer hører til instanser af klassen DBU:fodbold, vil man skrive følgende RDF sætning DBU:dommer rdfs:domain DBU:fodbold Eksempel 1-10 Brug af rdfs:domain 1.5 Opsummering på RDF Vi har med ovenstående gennemgang forstået, at for fremtiden skal vi ikke mere bruge udtrykket farve brug i stedet udtrykket eller i N3 min:bil pan:color "blue246" Eksempel 1-11 Beskrivelse af farven på ens bil Vi har med RDF et udtryk der ligesom relationelle databaser indeholder emne, egenskab og værdi. Det kan kodes i XML og er simpelt og matematisk konsistent. Semantic Web indeholder tabeller og træer alt kan beskrives i RDF Figur Emne Egenskab Værdi Figur 1-14 En relationel database indeholder også emne, egenskab og værdi 14

15 A B Kilde [SWRC] C Figur 1-15 Semantic Web indeholder A:Tabeller, B:Træer, C:Alt Man har med RDF opnået et standardformat til interoperabilitet mellem applikationer. RDF Schema laget giver os en minimalistisk men brugbar model, som indeholder alle de funktionaliteter, der er nødvendige for at kunne give interoperabilitet af den store mængde af data, der eksisterer på internettet. RDF Schema laget giver mulighed for at danne vokabularer definitioner og schema for eksisterende og nye applikationer 15

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet

Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Workshop om byggeviden Tirsdag 11. januar 2005, SBi, Hørsholm Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen,

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro Fra ord til indhold v. Rune Stilling - Ankiro Virkefelt: Sprogbaseret søgning og klassifikation siden 1997 Hovedprodukt: Sprogbaserede søgesystemer Rolle i : Teknologileverandør Hjemmeside: http://www.ankiro.dk

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere