Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)"

Transkript

1 København efteråret E2014 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Modul 1 Koordinator: Postdoc Lone Lindegaard Nordin Undervisere: Lektor Jeanette Magne Jensen Lektor Karen Wistoft Postdoc Lone Lindegaard Nordin Professor Venka Simovska Postdoc Katrine Dahl Madsen Udviklingschef Helle Schnor Professor Jane Wills Projektrådgiver Anna Paldam Folker Professor Hans Siggaard Jensen Professor emeritus John McLeod, Abertay University Vejledere: Postdoc Lone Lindegaard Nordin Lektor Jeanette Magne Jensen Modulet giver en indføring i teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme med fokus på de nøglebegreber, værdier og ideologier, som underbygger denne teori og praksis. Kompetencemål: Viden og forståelse: teoretisk viden og forståelse for sundhedsbegreber samt for relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme 1 af 29

2 Færdigheder: Færdigheder i at beskrive, forklare og fortolke forskellige værdier og ideologier i udvikling af teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Færdigheder i kritisk at udvælge og anvende teoretisk og empirisk forskning inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme rettet mod at reflektere over og udvikle praksis inden for egent professionsfelt Færdigheder i kritisk at reflektere over og vurdere egen professionel praksis i relation til sundhedspolicy og ideologi Kompetencer: Kompetence til at se nye perspektiver og udviklingsmuligheder i egen praksis samt identificere, udnytte og udvide det tolknings- og handlingsrum, som denne praksis tilbyder Modulet omhandler: Sundhedsbegrebet historisk udvikling og dannelsesmæssige aspekter. Underliggende ideologier og værdier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: relationer, paradigmer, mål og udbytte. Nationale og internationale programmer inden for sundhedspolitik og sundheds fremme samt disses samfundsmæssige og kulturelle baggrund. Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser. Tilrettelæggelsesform: De gennemgående arbejdsformer på modulet er seminarer, øvelser, vejledning, studiegruppearbejde og selvstudier, hvor kritiske analyser og diskussioner af forskellige begreber og metoder inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme er i fokus. Deltagerne vil via en øvelse, hvor de skal beskrive egen sundhedspædagogiske praksis (fremlægges og diskuteres på BB) styrke evnen til kritisk at analysere og positionere egen professionel praksis. Eksamen og vejledning: Skriftlig: Akademisk, teoretisk essay om selvvalgt emne og annoteret (kommenteret) bibliografi. Indleveret annoteret (kommenteret) bibliografi på maksimalt 5 sider, baseret på ca. 10 udvalgte referencer, hvortil der knyttes en note på ca. 200 ord (dvs. i alt ca ord). Kun halvdelen af de 10 referencer må findes i modulets obligatoriske litteratur. Bibliografien er en individuelt udarbejdet obligatorisk opgave. En attest fra vejleder som bekræfter, at bibliografien er afleveret og godkendt, vedlægges det akademiske essay ved indleveringen af eksamensopgaven. Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 12 normalsider. Opgaven udformes som et akademisk essay og behandler en tese, som den studerende har formuleret, og som er godkendt af eksaminator. 2 af 29

3 Udarbejdes det akademiske essay af en gruppe øges sideantallet (To studerende: maksimalt 16 normalsider; tre studerende: maksimalt 21 normalsider). Det skal fremgå af det skriftlige produkt, hvem, der har skrevet hvilke afsnit. Bedømmelse sker på grundlag af individuel vurdering af det akademiske essay. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af det akademiske essay Yderligere oplysninger om eksamen kan findes i Studieordningen for masteruddannelsen: Ordning&dokOrdningId=7425&sprog=da Praktiske informationer: Grundbøgerne udleveres på masterkontoret, og første del af kompendiet tilsendes før modulstart. Se nærmere her: studerende.au.dk/artsmaster Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen under Undervisning og Timeplaner (tidligst i juli måned). Grundbøger: Carlsson, M. Simovska & Jensen B.B. (red.) (2009): Sundhedspædagogik og Sundsfremme. Teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Naidoo, J. And Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion. Bailliere Tindal Esevier (third edition). Øvrig litteratur: (Kan findes i kompendiet) Kickbusch I. (1997). Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion International, vol. 12, no. 4, pp Simovska, V. (2012). Hvad er sundhed? I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Wackerhausen S. (1994). Et åbent sundhedsbegreb mellem fundamentalisme og relativisme. I: Sundhedsbegreber filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). Philosophia, s Kamper-Jørgensen, F. (2009). Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s Guldager, E. (2009). Politiske tiltag. I: Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Schnack K. (2005). Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksenpædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers Forlag. S af 29

4 Simovska, V. og Jensen, J. M. 2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og sammenhænge. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Vallgårda, S. (2005). Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoderne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s Nordin, L.L., Jensen, J.M. og Simovska, V. (2010). Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?, Cursiv: Et den sunde valg det lette valg? Nr Lavesen, M. og Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Vallgårda, S. (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, Et bedre liv s kap. 8. Vallgårda, S. og Krasnik, A. (2010). Sundhedspolitik. I Sundheds- væsen og sundheds- politik. Danmark. Munksgaard. s Hastrup K. (2004). Vidensbegreber og videnskaber: Nye veje til kundskab? I: Viden og evidens i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen. Kristensen J.E. (2004). Forebyggelse og sundhedsfremme i videnssamfundet. Om grænser for evidensbaseret forebyggelse. I: Viden og evidens i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen. Malterud, K. (2009). Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, F., Almind, G. og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde, Danmark: Munksgaard (5 udgave). s Simovska, V. og Carlsson, M. (2012) Evidensbaseret praksis: Dilemmaer og udfordringer. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Wistoft, K. (2009). Pedagogical competence and value clarification among health educators, Global Health Promotion, Vol. 16(3), pp Højlund, H. & Wistoft, K. (2014). Læring i projekter. Et systemteoretisk perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. I: Harste, G. & Knudsen, M. (red.) Systemteoretiske analyser. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Vallgårda, S. (2011). Forebyggelsesetik. BIBLIOTEK FOR LÆGER Supplerende litteratur: Wistoft, K. (2009). Sundhedspædagogik, viden og værdier. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Supplerende artikler og litteratur til den enkelte forelæsning/undervisning lægges ud på Black Board. 4 af 29

5 Undervisningsplan oversigt Dato Emne Underviser 1. seminar Fællesforelæsning og introduktion til modulet Fredag 5. september Fælles morgenkaffe v. festsalen Fællesforelæsning:Læringsteori og videnskabsteori Fælles frokost i aulaen Introduktion til modulet Hans Siggaard Jensen Lone Lindegaard Nordin 2. seminar Begreber og teorier om sundhed og sundhedsfremme samt strategier og metoder Mandag 22. september Begreber og teorier om sundhed Tirsdag 23. september, Frokost Modeller og tilgange til sundhedsfremme og sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Teorier om forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundhedsfremme Lone Lindegaard Nordin Venka Simovska Jeanette Magne Jensen Frokost Case arbejde og fremlæggelse i plenum Jeanette Magne Jensen Onsdag 24. september, kl Patientuddannelse: Ideologi, mål og udbytte Helle Schnor Frokost Case: Analyse af undervisningsmateriale Lone Lindegaard Nordin 5 af 29

6 3. seminar Ideologier og politikker i sundhedsfremme og sundhedspædagogik, reflektioner over forskningsprocessen og kortlægning af litteratur Onsdag 8. oktober, Ideologies and Politics of Health Promotion - Methods (Jane Wills) Frokost Ideologies and Politics of Health Promotion Practice Opsamling og diskussion Jane Wills Jane Wills Lone Lindegaard Nordin Torsdag 9. oktober, Reflektionsværksted:Problemstillinger knyttet til sundhedsfremme og sundhedspædagogik Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen Tordag 9. oktober, Frokost Kortlægning af litteratur på sundhedsfremmeområdet Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen 4. seminar Evidens i sundhedsfremme og sundhedspædagogik og policy udvikling Torsdag 30. oktober, Analyse og analysestrategier Frokost Evidens inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme Lone Lindegaard Nordin Venka Simovska Orientering om eksamen og eksamensopgaverne spørgsmål og svar Lone Lindegaard Nordin Fredag 31. oktober, Policy udvikling inden for forebyggelse og sundhedsfremme Katrine Dahl Madsen Frokost Kommunal politik og praksis i relation til sundhedsfremme i folkeskolen 6 af 29 Lone Lindegaard Nordin (+debatpanel: Venka Si-

7 Opsamling og diskussion i relation til seminaret 5. seminar Værdier og etik i relation til sundhedsfremme Tirsdag 18. november, kl Værdiafklaring og refleksiv dannelse Frokost Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv movska, Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin, Bjørn Holstein, Peter Paulus, Gerd Biesta) Lone Lindegaard Nordin Karen Wistoft Karen Wistoft Onsdag 19. november, kl Fælles morgenkaffe v. festsalen Fællesforelæsning: Qualitative reseach methods Frokost Forebyggelsesetik Opsamling og diskussion John McLeod Anna Paldam Folker Lone Lindegaard Nordin 7 af 29

8 1. lektion: Fællesforelæsning: Læring og videnskabsteori Fredag 5. september 2014, (Bemærk, at lektionen starter med fælles morgenkaffe kl foran festsalen, og slutter med fælles frokost i aulaen ). Underviser: Hans Siggaard Madsen. Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, lokale 220 (Festsalen) Forelæsningen har til hensigt at give indføring i væsentlige teorier om voksnes læreprocesser samt forhold, der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling. Lektionen omhandler udvalgte teorier, der bidrager til forståelse af voksnes individuelle kompetenceudvikling, herunder: voksnes psykologiske udvikling, voksnes læreprocesser og forhold der understøtter og hindrer læring. D.C. Phillips: The Good, The Bad and The Ugly the many faces of constructivism 8 af 29

9 2. lektion. Introduktion til modulet Fredag 5. september Underviser: Lone Lindegaard Nordin Lektionen skal give de studerende et overblik over modulet som en helhed, samt modulets mål, indhold, arbejdsformer og krav. Kendskab til modulets mål, indhold, organisering og eksamen. De studerende skal desuden lave beskrivelser af deres individuelle sundhedspædagogiske praksis i de studiegrupper, som de bliver inddelt i for resten af modul 1. Beskrivelserne lægges på Blackboard (BB). Studieplan Forberedelse til undervisningen: Læs studieplanen 9 af 29

10 3. lektion. Begreber og teorier om sundhed Mandag 22. september, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Efter lektionen: har de studerende fået en indsigt i udviklingen af sundhedsbegrebet i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme er de studerende i stand til af forstå, analysere, kritisere og diskutere forskellige Sundhedsbegreber. Forskellige begreber og teorier om sundhed Den historiske udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme Kickbusch I. (1997). Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion International, vol. 12, no. 4, pp Simovska, V. (2012). Hvad er sundhed? I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Wackerhausen S. (1994). Et åbent sundhedsbegreb mellem fundamentalisme og relativisme. I: Sundhedsbegreber filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). Philosophia, s Kamper-Jørgensen, F. (2009). Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s Guldager, E. (2009). Politiske tiltag. I: Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 10 af 29

11 4. lektion. Modeller og tilgange til sundhedsfremme og sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Mandag 22. september 2014, Underviser: Venka Simovska Efter lektionen: har de studerende dannet sig et overblik over for forskelle og ligheder mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme er de studerende i stand til at differentiere, reflektere og anvende forskellige nøglebegreber, som f.eks. sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse har de studerende erhvervet sig en forståelse af det sundhedspædagogiske felt, så de kan reflektere over forskellige paradigmer, mål og udbytte af sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Teoretiske og praktiske tilgange til sundhedsfremme. Jensen, B.B. (2009). Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Tones, K. (2009). Værdier, ideologi og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Schnack K. (2005). Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksenpædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers Forlag. S Simovska, V. og Jensen, J. M. 2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og sammenhænge. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Vallgårda, S. (2005). Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoderne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. Tænk over relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme lav evt. en model. 11 af 29

12 5. lektion: Teorier over forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundhedsfremme Tirsdag 23. september 2014, Underviser: Jeanette Magne Jensen Formålet med undervisningen er at introducere forskellige teoretiske tilgange til at skabe forandringsprocesser med henblik på at skærpe de studerende kritiske bevidsthed omkring mål med sundhedsmæssig forandring, der både kan knyttes til individ, gruppe og system. Teorier om forandringsprocesser, deres ontologiske udgangspunkt og målsætninger Tones, K. (2009). Værdier, ideologi og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Nordin, L.L., Jensen, J.M. og Simovska, V. (2010). Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?, Cursiv: Et den sunde valg det lette valg? Nr Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen. Overvej hvordan et udgangspunkt i forebyggelse eller sundhedsfremme har betydning for forandringsprocessens form og indhold 12 af 29

13 6. lektion: Case arbejde og fremlæggelse i plenum Tirsdag 23. september 2014, Underviser: Jeanette Magne Jensen Formålet med case undervisningen er, at udvikle de studerendes færdigheder i at analysere og forstå en case og at koble individers sundhedsbegreb, tilværelsesstrategier og levevilkår med relevante forandringsstrategier Gruppearbejde på baggrund af tre forskellige cases. Fremlæggelse og diskussion i plenum: hvilke strategier foreslår grupperne til de enkelte cases og hvad er de faglige rationaler bag. Beskrivelse af tre forskellige cases på baggrund af Jensen, JM: Kortuddannede kvinders hverdagslige sundhedsbegreb: om mulige veje til reduktion af social ulighed i sundhed (uddrag af ph.d. afhandling, 18 sider i alt). Litteraturen lægges på BB Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen. Overvej hvilke sundhedsproblemer, der er relevante at adressere i de tre cases. 13 af 29

14 7. lektion: Patientuddannelse: Ideologi, mål og udbytte Onsdag 24. september 2014, Underviser: Helle Schnor Efter lektionen har de studerende: fået indsigt i sundhedspædagogisk teori og praksis i relation til patientuddannelse Patientuddannelse Historisk udvikling Sundhedspædagogiske tilgange og metoder Case: Hjertesvigtpatienter i et hverdagsperspektiv. Lavesen, M. og Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Forberedelse til undervisningen: Læs artiklen 14 af 29

15 8. lektion. Case. Analyse af undervisningsmateriale Onsdag 24. september 2014, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Efter lektionen har: de studerende får færdigheder i at læse bagom tekster/mellem linjerne, og bliver i stand til at afkode de bagvedliggende værdier og ideologier i en tekst. Analyse af undervisningsmateriale relateret til sundhedsfremme og patientuddannelse 15 af 29

16 9. lektion. Ideologies and Politics of Health Promotion Methods Onsdag 8. Oktober, Underviser: Jane Wills Efter lektionen: har de studerende dannet sig et overblik over de bagvedliggende værdier og ideologier i sundhedsfremme og sundhedspædagogik er de studerende i stand til at genkende og analysere værdier i de forskellige sundhedspædagogiske interventioner samt at kunne identificere fordele og ulemper relateret til forskellige tilgange Kan de studerende identificere og kritisk reflektere over sundhedspædagogisk forskning med relevans for egen praksis eller praksisområde. Ideologier og politikker knyttet til sundhedsfremme. Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Models and approaches to health promotion, and The politics of health promotion. In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 5, p and Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Developing healthy public policy. In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 11, p Vallgårda, S. (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, Et bedre liv s kap. 8. Vallgårda, S. og Krasnik, A. (2010). Sundhedspolitik. I Sundheds- væsen og sundheds- politik. Danmark. Munksgaard. s Forberedelse til undervisningen: Læs den angivet litteratur til sessionen. Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 16 af 29

17 10. lektion. Ideologies and Politics of Health Promotion Practice Onsdag 8. Oktober, Underviser: Jane Wills Efter lektionen: har de studerende fået kompetencer i at analyse sundhedsprofessionel praksis i forhold til mål, ideologier og tilgange. Diskussion af sundhedspædagogiske problemstillinger Analyse med udgangspunkt i forskellige modeller i relation til sundhedsfremme. 11. lektion. Opsamling og diskussion Onsdag 8. Oktober, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Opsamling i forhold til dagens undervisning. Indhold Diskussion af dagens undervisning. 17 af 29

18 12. lektion. Reflektionsværksted: Problemstillinger knyttet til sundhedsfremme og sundhedspædagogik Torsdag 9. oktober, Undervisere: Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen Efter lektionen: kan de studerende formulere problemstillinger knyttet til sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Problemindkredsning og problemformulering Reflektionsværksted. 18 af 29

19 13. lektion. Kortlægning af litteratur på sundhedsfremmeområdet Torsdag 9. oktober, Undervisere: Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen Efter lektionen: har de studerende udviklet færdigheder i at lave en litteraturkortlægning, herunder erfaringer med at formulere søgeord og vælge databaser. Workshop i litteratur kortlægning. Jacobsen, S. (2009). Oversigt over sundhedspædagogiske databaser. Danmarks Pædagogiske bibliotek (på BB). 19 af 29

20 14. lektion. Analyse og analysestrategier Torsdag 30. oktober, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Efter modulet: har de studerende kendskab til analyse og forskellige analysestrategier. Analyse og tilgange til analyse Gruppearbejde. Lynggaard, K. (2010). Dokumentanalyse. I: Brinkmann, S., og Tanggaard, L (red.), Kvalitative metoder en grundbog ( ). 1. udgave. København: hans Reitzels Forlag (Ligges på BB). Forberedelse til undervisningen: Læs artiklen 20 af 29

21 15. lektion. Evidens indenfor sundhedspædagogik og sundhedsfremme Torsdag 30. oktober, Underviser: Venka Simovska Efter lektionen: har de studerende dannet sig et overblik over relationen mellem forskning og praksis og om videnskabsteoretiske aspekter kan de studerende overveje og vurdere analytiske valg i undersøgelser inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Epistemologiske paradigmer i sundhedspædagogisk forskning. Den aktuelle debat om sundhedspædagogik og sundhedsfremme inden for forsk ning og praksis (hvad virker og hvordan kan forskningen anvendes i praksis). Carlsson, M. og Simovska, V. (2009). Fokus på evidens inden for sundhedsundervisning og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., & Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Hastrup K. (2004). Vidensbegreber og videnskaber: Nye veje til kundskab? I: Viden og evidens i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen. Kristensen J.E. (2004). Forebyggelse og sundhedsfremme i videnssamfundet. Om grænser for evidensbaseret forebyggelse. I: Viden og evidens i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen. Malterud, K. (2009). Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, F., Almind, G. og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde, Danmark: Munksgaard (5 udgave). s Simovska, V. og Carlsson, M. (2012) Evidensbaseret praksis: Dilemmaer og udfordringer. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Forberedelse til undervisningen: Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 21 af 29

22 16. lektion. Orientering om eksamen og eksamensopgaverne spørgsmål og svar Torsdag 30. oktober, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Efter lektionen: Har det studerende fået et overblik over eksamen og eksamensopgaver. Oplæg Diskussion Studieordningen. 22 af 29

23 17. lektion. Policy udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme Torsdag 31. oktober, Underviser: Katrine Dahl Madsen Efter lektionen: har de studerende skærpet deres kritisk-analytiske blik på politikker og retningslinjer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Policy udvikling indenfor sundhedsfremme Tendenser, centrale begreber og teoretiske udfordringer. Biesta. J.J. G. (2010). Why What Works Still Won t work: From Evidencebased Education to Value-Based Education. Stud Phils Edu, 29: (Ligges på BB). Forberedelse til undervisningen: Læs artikel. 23 af 29

24 18. lektion. Kommunal politik og praksis i relation til sundhedsfremme i folkeskolen Torsdag 31. oktober, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Efter lektionen: har de studerende fået indblik i hvordan internationale og nationale poltikker og anbefalinger i relation til sundhedsfremme og forebyggelse implementeres i en kommunal kontekst. Kommunernes arbejde med sundhedsfremme i relation til folkeskolen Debatpanel med advisory board bestående af Gerd Biesta, Bjørn Holstein, Peter Paulus, Venka Simovska og Katrine Dahl Madsen). Nordin. L. L., Madsen. K.D. og Simovska. V. (2014). Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. En spørgeskemaundersøgelse på kommunalt niveau. AU Ideas Pilot Centre. Research in Schools for Heath and Sustainability. Working Paper NR 3/2014 (Ligges på BB). Forberedelse til undervisningen: Læs artikel 24 af 29

25 19. lektion. Opsamling og diskussion i relation til seminaret Torsdag 31. oktober, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Opsamling i forhold til seminaret. Indhold Diskussion i relation til seminaret. 25 af 29

26 20. lektion. Værdiafklaring og reflektiv dannelse Tirsdag 18. november, Underviser: Karen Wistoft Efter lektionen: Er de studerende i stand til at genkende og analysere værdier i forskellige sundhedspædagogiske interventioner og identificere begrundelser og mål relateret til forskellige tilgange. Magtudøvelse i forebyggelse og sundhedsfremme Værdier og sundhedspædagogik Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv. Wistoft, K. (2009). Værdier og sundhedspædagogik. I: Simovska, V., Carlsson, M., Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Wistoft, K. (2009). Pedagogical competence and value clarification among health educators, Global Health Promotion, Vol. 16(3), pp Forberedelse til undervisningen: Læs den anførte litteratur Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis: 26 af 29

27 21. lektion. Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv Tirsdag 18. november, Underviser: Karen Wistoft Efter lektionen: Er de studerende i stand til at skelne mellem pædagogik og ikke-pædagogik forebyggelse og sundhedsfremme Læring i projekter og indsatser Pædagogisk sundhedsfremme og forebyggelse Tværfagligt samarbejde der inkluderer pædagogisk selvbeskrivelse Wistoft, K. (2009). Sundhedspædagogik, viden og værdier. Kbh.: Hans Reitzels Forlag Højlund, H. & Wistoft, K. (2014). Læring i projekter. Et systemteoretisk perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. I: Harste, G. & Knudsen, M. (red.) Systemteoretiske analyser. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Forberedelse: Læs den anførte litteratur Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis 27 af 29

28 22. lektion. Qualitative research methods: a SWOT analysis of challenges in qualitative approaches Onsdag 19. november, (Bemærk, at lektionen starter med fælles morgenkaffe kl foran festsalen, og slutter med fællesfrokost i aulaen ). Underviser: John McLeod Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, lokale 220 (Festsalen) Content: What is qualitative research? What is the potential value of this method of inquiry? Where is it of less use or even counterproductive? What assumptions underpin qualitative approaches in research? What is its relation to creating evidence - and evidence practice and policy? Using a SWOT analysis framework, the lecture explores the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of qualitative approaches in research. Literature: McLeod, J. (2011) Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy. London: Sage McLeod, J. (2013) Qualitative research: methods and contributions. In M.J. Lambert (ed.) Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, 5th edn (pp ). New York: Wiley 28 af 29

29 23. lektion. Forebyggelsesetik Onsdag 19. november, Underviser: Anna Paldam Folker Efter sessionen: har de studerende fået indsigt i etiske problemstillinger knyttet til forebyggelse og Sundhedsfremme. Sundhedsfremme og etik Vallgårda, S. (2011). Forebyggelsesetik. BIBLIOTEK FOR LÆGER Forberedelse til undervisningen: Læs den anførte litteratur Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis 24. lektion. Opsamling og diskussion Onsdag 19. november, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Opsamling i forhold til seminarets/modulets undervisning. Indhold Diskussion af seminarets og modulets undervisning. 29 af 29

Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København E 2013 Holdnr. Modulets navn Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Studieretning Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r):

Læs mere

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København, efteråret E2015 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Modul 1 Koordinator: Postdoc Lone Lindegaard

Læs mere

Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier

Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul: Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016 Undervisningssted: Emdrup Modulansvarlig Postdoc

Læs mere

Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Master i Sundhedspædagogik

Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Master i Sundhedspædagogik København E 2012 Holdnr. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Studieretning Master i Sundhedspædagogik Lektor, ph.d.

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv

De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv ERFA-møde om sundhedspædagogik i patientuddannelse UC Metropol 1. Februar 2011 Bjarne Bruun Jensen Centerchef og professor Steno Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Tværprofessionel indsats for at fremme sundhed og trivsel hos udsatte

Tværprofessionel indsats for at fremme sundhed og trivsel hos udsatte Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Hvad kan sundhedspædagogik og hvilke krav stiller det til de professionelle?

Hvad kan sundhedspædagogik og hvilke krav stiller det til de professionelle? Hvad kan sundhedspædagogik og hvilke krav stiller det til de professionelle? Temamøde om sundhedspædagogik Region Syddanmark Comwell Middelfart 25. maj 2011 Bjarne Bruun Jensen Centerchef og professor

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 4. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 1 Undervisningsplan for Hverdagen i skolen skolen i hverdagen Hold erg513 Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 7.10 Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012 STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE Efterår 2012 Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens Den engelske

Læs mere