DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform"

Transkript

1 DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

2 Indhold 1 Baggrund Valg af løsning Brugerdatabasen Perspektiver Federated sikkerhed Overordnede tjenesteadgange og decentral rettighedshåndtering Udviklingsprincipper Om SOA Genbrug Løst koblede systemer Udviklede komponenter Logning og overvågning Logning af fejl, advarsler, trace og tidsmålinger Overvågning Implementering Systemer med Federated sikkerhed

3 1 Baggrund Indenfor landbruget opsamles store mængder af data, som er knyttet til den enkelte bedrift. Økonomioplysninger er væsentlige for alle typer af bedrifter, og samtidig følsomme i den forstand, at disse oplysninger ikke skal kunne tilgås af forkerte personer. Omfattende registreringer om arealer, afgrøder, gødskning og planebeskyttelse er også vigtige for de fleste bedrifter. Indenfor husdyrbrug sker der både for kvægbrug og svinebrug en omfattende registrering af de dyr, der indgår i bedriften og de hændelser, som sker over tid. Også for de mindre husdyrgrupper som får, geder, hjorte, heste o.s.v. opsamles vigtige data. I nogle af de tidligere IT-løsninger, som Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet til landmændene og deres rådgivere har disse oplysninger for en stor dels vedkommende været registreret på en lokal computer hos landmanden eller hans rådgiver: Landmanden kunne derved typisk tilgå alle sine data blot ved at åbne de ønskede værktøjer, idet dataadgangen var givet uden yderligere identifikation. For rådgiverens vedkommende skulle den enkelte bedrift identificeres, hvilket typisk kunne ske ved at angive et telefonnummer / medlemsnummer. Herefter var relevante data til rådighed, fordi de var samlet i en database under det enkelte medlemsnummer. I løbet af de senere år er en stor del af dataregistreringerne flyttet til centrale systemer. Dette har blandt andet baggrund i, at data skal anvendes af flere personer til flere forskellige formål. Eksempelvis er der en række lovkrav, som opfyldes ved at foretage daglige registreringer på bedriften. Disse oplysninger skal naturligt kunne tilgås af myndigheder og andre, som har behov for disse opdaterede oplysninger eksempelvis i forbindelse med et akut sygdomsudbrud. Med denne struktur følger et behov for at legalisere tilgangen til data på enkeltbrugerniveau, idet ikke alle personer kan se alle data vedrørende den enkelte bedrift. Ligeledes er der individuelle forskelle på, hvad den enkelte bruger kan foretage sig med de registrerede data. I de centrale systemer, som holder ovennævnte registreringer identificeres brugerne individuelt. Men der er ikke nogen koordinering mellem brugerne i de forskellige systemer. Med andre ord skal en landmand, som ønsker at bruge både kvægdata og økonomidata identificere sig på begge systemer, typisk med forskellige brugernavn og adgangskode. Dette forhold gør det vanskeligere for slutbrugeren at anvende systemerne, og det vanskeliggør opbygning af applikationer og services, som anvender informationer på tværs af fagområder. Ovenstående forhold begrunder interessen i at udvikle komponenter, som giver mulighed for Single Sign-On (SSO) mellem forskellige systemer, og dermed mulighed for at koble oplysninger fra forskellige systemer på en generisk måde, med andre ord at etablere en Service Orienteret Arkitektur (SOA). Udover, at det er væsentligt at sikre landmandens og hans rådgiveres adgang til anvendelse af data på tværs af fagområder, er der stadig stigende behov for at kunne dele nogle at informationerne med eksempelvis myndigheder. Dertil kommer at myndighederne selv har systemer med data, som har stor relevans for landmanden, eksempelvis data omkring tilskudsordninger m.v. Derfor er det også en vigtig del af SOA-projektet at forbedre muligheden for udveksling af informationer mellem landbrug og myndigheder. 3

4 2 Valg af løsning Første fase i projektet var at undersøge, om der eksisterer standard løsninger på markedet, som løser de behov, vi har identificeret. Dette arbejde er nærmere beskrevet i særskilte notater (http://wss3.landscentret.dk/websteder/landbrugsit/soa/sso/leverandrmdet/ Bilag 171 og Bilag 174). Vi valgte at fokusere på produkter fra 3 leverandører: Ping Identity, IBM og Microsoft. Ping Identity og IBM kunne begge levere færdige systemer, med forholdsvis rig funktionalitet. Imidlertid var ingen af løsningerne i stand til at løse de opstillede behov uden supplerende egenudvikling. Microsoft kunne ikke levere en færdig løsning, men præsenterede os for en udvikling, hvor SSO eller Federated Sikkerhed bliver en del af.net frameworket under det foreløbige navn ADFS version 2 (eller senere Geneva). Da vi i Dansk Landbrugsrådgivning i forvejen baserer vores egenudvikling på Microsofts produkter faldt valget på at satse på Microsofts kommende produkter og at løse den basale SSO-opgave ved at udvikle egne komponenter baseret på gængse standarder. Væsentlige input til valget var introduktion fra de 3 leverandører, egen udviklingsstrategi og erfaringsudveksling med EMMENTOR, som selv har gennemført et stort integrationsprojekt på vegne af FødevareErhverv. Sidstnævnte fordi vi lægger vægt på at anvende komponenter, som også understøttes af det offentlige. Nærmere beskrivelse af de udviklede komponenter er samlet i afsnit 7. 3 Brugerdatabasen Et uundværligt element i en SOA-arkitektur er en fælles bruger database, som giver en entydig identifikation at den enkelte bruger, og som også sikrer, at fælles brugerinformationer vedligeholdes. Dansk Landbrugsrådgivning har etableret en bruger database i DLI (Dansk Internet Platform). Denne bruger database indeholder medarbejdere og kunder fra de lokale centre samt medarbejdere fra Landscentret. Kunderne kan opdeles i 3 undergrupper. Aktive medlemmer og Interesse medlemmer består af landmænd, som betaler et kontingent til og som sådan er medlem af Dansk Landbrug. Den sidste del af kundegruppen består primært af landmænd, som har en berøringsflade med et lokalt landbrugscenter. Ydermere har brugere at portalen Landmand.dk, som ikke hører til de to nævnte grupper kunnet oprette sig som selvoprettere. DLI-brugerdatabasen er dermed den naturlige fælles brugerdatabase for Dansk Landbrugsrådgivnings SOA. Der var dog mangler i forhold til at anvende bruger databasen til SOA, hvorfor der i projektet er der løst en væsentlig opgave med at klargøre DLI-brugerdatabasen til at kunne fungere som fundament for en SSO-løsning. Der er gennemført aktiviteter indenfor nedenstående hovedområder: 1. Udvidelse af databasens struktur 2. Datavask, dataflow og mapning af brugerkontekst til eksterne systemer 1 Udvidelse af databasens struktur DLI-brugerdatabasen består af et AD og en SQL database med supplerende brugeroplysninger. AD et har en struktur, der afspejler organisationen Dansk Landbrugsrådgivning og omgivelser. For at kunne anvende DLI brugerdatabasen som fundament for SSO er der gennemført en række tilpasninger med henblik på følgende: 4

5 Det skal være muligt at lave applikationer, der benytter brugerdatabasen til brugerstyring samt overordnet adgangshåndtering via tjenesteadgang. Endvidere etableres mulighed for at håndtere styring af dataadgang for applikationer, som ikke har en intern styring hertil. Det skal være muligt at håndtere medarbejder og kunderelationer for store firmaer som f.eks. Arla. Derfor fremtidssikres AD strukturen så det bliver muligt at lave brugerstyring for firmaer, samt tydeligt adskille firmastrukturen fra DLBR strukturen. Landbrugene bliver i fremtiden meget større og det bliver nødvendigt at kunne håndtere et stort landbrug som et firma. Derfor fremtidssikres AD strukturen så det bliver muligt at oprette et landbrug som firmaer i firmastrukturen. Foreningers medarbejdere og medlems relationer skal kunne håndteres. Da en forening minder meget om et firma håndteres en forening som et firma i firmastrukturen. Centrene har brug for at kunne håndtere andre former for kunder end landmænd, f.eks. i forbindelse med salg af økonomiapplikationer og revision til håndværkere. Derfor omdøbes landmands OU en til kunder. Der benyttes i stigende grad procesudstyr i forbindelse med landbrugene. I dag benyttes landmandens eget login til at autentificere procesudstyret (på prototypeniveau). Dette er på flere måder en problematisk og en yderst usikker fremgangsmåde, som ikke bør anvendes i den endelige løsning. Der skal i stedet benyttes tekniske brugere dedikeret til det pågældende procesudstyr Det skal være muligt at benytte udvalg og udvalgsgrupper på en ensartet måde. Udvalgs OU er skal bygges op på sammen måde som resten af AD strukturen. AD strukturen skal være nemmere at vedligeholde og overskue. 2 Datavask og dataflow Brugerne i brugerdatabasen er en samling af brugere fra de lokale centres administrative systemer. Skematisk kan de illustreres som vist i figur 1. Figur 1: Sammenhæng mellem DLI og Kontorløsning Center 1 medlemskartotek DLI Brugerdatabase Center 2 medlemskartotek Center n medlemskartotek En bruger findes således både i selve DLI og i det administrative system hos et lokalt center. Af forretningsmæssige årsager kan den samme kunde endda være oprettet i det administrative system flere gange eller være til stede i flere centres administrative systemer. Fra starten har der ikke været udviklet en logik, som kunne medvirke til at holde styr på disse sammenhænge. Derfor er der i brugerdatabasen over tid opstået temmelig mange dubletter. Dette er ikke foreneligt med ønsket om at anvende brugerdatabasen som grundlag for SSO. I projektet er der derfor udviklet en vask af brugerdatabasen, som eliminerer dubletterne. Vasken gennemføres ved hjælp af produktet Omikron AdressCenter, som har indbygget funktioner til at håndtere den udfordring, at samme kunde kan være oprettet med navne og adresseoplysninger, som er stavet forskelligt. Dermed kan vi med dette produkt 5

6 eliminere væsentlig flere dubletter end med en almindelig tekstsammenligning. Datavasken gennemføres i produktion primo For at sikre, at der ikke opstår nye dubletter, implementeres et nyt dataflow mellem centrenes administrative systemer og DLI brugerdatabasen. Kernen i denne styring er OMIKRON Data Quality Server (DQS). DQS er implementeret i miljøet som det skematisk er illustreret i figur 2. Data Quality Serveren indeholder de samme algoritmer til matchning af navne og adresser m.v. som AdressCenter, der anvendes til vask af brugerdatabasen. Men DQS er et fast element i brugerdatabasen, som løbende sammenligner brugere mellem de lokale centre, selvstændige brugerdatabaser (applikationer med egen brugerstyring) og DLI. Derved anvendes komponenten til at sikre, at der er den rette sammenhæng (mapning) mellem DLI-brugeren og dennes instanser (profiler) i de lokale centre. Endvidere anvendes komponenten til at sikre en mapning mellem DLI-brugeren og samme brugeres identifikation i eksterne brugerdatabaser. Med denne mapning på plads er forudsætningen til stede for at lave SSO mellem DLI og de eksterne systemer, der er mappet til. Figur 2: DQS implementeret i DLI-brugerdatabasen Center 1 medlemskartotek DLI Brugerdatabase Mapning DQS Center 2 medlemskartotek Center n medlemskartotek Eksterne Brugerdatabaser 4 Perspektiver Perspektiverne i at have federated sikkerhed implementeret er flere. Set fra bruger side åbner det muligheden for, at brugeren ved at logge på en enkelt central brugerdatabase (DLI), kan få adgang til øvrige applikationer, som er tilpasset til at anvende den federerede sikkerhed. Det giver altså en lidt lettere adgang til de applikationer, som brugeren nu engang har købt adgang til. Det åbner også mulighed for i de enkelte applikationer at anvende services, som er baseret på andre systemer (andre fagområder) på en standardiseret måde, idet sikkerheden og dermed adgangskontrollen er løst via den federerede sikkerhed. Dette kan ses som en fordel for såvel bruger som applikationsudbyder. Fordelen for brugeren er en applikation med en større brugsværdi, fordi den kan integreres med relevante eksterne systemer. Fordelen for applikationsudbyderen er, at der ikke skal tænkes helt nye løsninger fra bunden hver gang, der ønskes en eller anden form for integration. Sammenhængen for den enkelte bruger er ikke nødvendigvis begrænset til de applikationer, som ligger indenfor Dansk Landbrugsrådgivnings domæne. Den federerede sikkerhed åbner også mulighed for, at der kan etableres trust til andre firmaer. Dermed kunne man f.eks. forestille sig, at en landmand, der er 6

7 logget på DLI vil kunne trække oplysninger direkte fra sit mejeri s interne system, uden eksplicit at skulle logge sig på mejeriets systemer. Et andet eksempel, som er relevant for landmandens rådgivere kunne være, at der skabes forbindelse mellem rådgiverens medarbejder login og hans DLI-login. Dermed vil det være muligt for brugeren at tilgå DLI-baserede services på baggrund af sin medarbejderlogin. Dvs. brugeren logger på sin arbejdsplads på det lokale center, og kan derefter uden yderligere login tilgå applikationer på DLI blot ved at være logget på centrets netværk. Endelig er der som tidligere nævnt myndighederne, som på lignende vis på baggrund af et trust forhold vil kunne gives adgang til informationer fra landmandens systemer ligesom et trust modsat vil kunne anvendes til at udveksle informationer den anden vej. 5 Federated sikkerhed Der benyttes Federated sikkerhed i SOA applikationer på Landcentret. Federated sikkerhed bygger på webserice standarder som giver mulighed for at lave SSO mellem applikationer med forskellige bruger repositories, hvor brugerne kan have forskellige brugernavne og rettigheder. Brugerne logger på med et DLI-brugernavn og kodeord hvorefter der mappes til brugerens brugernavne i de øvrige systemer. For at kunne lave denne mapning opbygges der en mapning for alle brugerne i DLI-brugerdatabasen, se afsnit 3. I Federated sikkerhed ligger sikkerheden i at der benyttes certifikater til at lave signering og kryptering i stedet for at benytte brugernavn og kodeord hver gang der logges på et nyt system. Dermed er det kun nødvendigt at opretholde en mapning af brugernavnene og ikke kodeordene, hvilket er en stor fordel da kodeord naturligt ændres over tid mens brugernavne er væsentligt mere stabile. Brugerens kodeord gemmes slet ikke i systemet, da det ville forringe systemets sikkerhed væsentligt. Brugeren logger på via en Security Token Service (STS) som validerer brugeren og udsteder en SAML token indeholdende passende brugerinformationer (claims) om brugeren, som f.eks.: brugernavn(e), om brugeren er landmand, tilhørsforhold til centre, om brugeren har adgang til et givent system osv. De forskellige systemer har behov for forskellige SAML tokens med forskellige claims. Derfor veksles SAML tokens, når der er behov for det. 5.1 Overordnede tjenesteadgange og decentral rettighedshåndtering DLI-brugerdatabasen indeholder overordnede adgangsgivende tjenesteadgange. En tjenesteadgang angiver om en bruger må benytte et givent system / benytte en webservice. Tjenesteadgangen skal ikke forveksles med detaljerede rettigheder, men derimod ses som et supplement til systemernes eksisterende rettighedsstrukturer. Det enkelte systems nuværende decentrale rettighedshåndtering benyttes derfor også i fremtiden. DLI-brugerdatabasen kan udføre rettighedshåndteringen i de tilfælde hvor det enkelte system måtte ønske det. Når en webservice kaldes med en SAML token indeholdende blandt andet brugerens tjenesteadgang(e), er det webservicens ansvar at checke, om brugeren har den / de tilstrækkelige adgangsgivende tjenesteadgang(e). Derefter foldes den / de overordnede tjenesteadgang(e) og de øvrige claims i SAML tokenen ud til de finmaskede rettigheder, brugeren har i det enkelte system. 7

8 6 Udviklingsprincipper Selvom vi selv har måttet udvikle komponenter til vores federerede sikkerhed, har det været et mål at basere udviklingen på standarder, så en eventuel senere integration med 3. parts produkter kan ske så smertefrit som muligt. 6.1 Om SOA Service Orienteret Arkitektur (SOA) er ikke en standard men en arkitekturmæssig tankegang som tilpasses det enkelte firma og løsning. I en SOA benyttes der en række webservice standarder som er kendt som ws-* standarderne. Disse standarder er fastlagt igennem W3C og understøttes af de store spillere på markedet, f.eks. Microsoft, IBM, Oracle osv. Webservice standarderne gør dermed webservice teknologien uafhængig af den teknologiske platform og leverandør, hvilket gør Landscentret uafhængigt og agilt. 6.2 Genbrug SOA giver store muligheder for genbrug af funktionalitet og data. De enkelte services kan ses som funktionelle byggeklodser, der kan genbruges på tværs af services og applikationer. Funktionalitet og data i eksisterende systemer kan genbruges ved at bygge services, der udstiller funktionalitet og data, der hermed kan genbruges på tværs af Landscentret. Funktionaliteten placeres kun et sted og benyttes af mange. Det betyder at funktionalitetsændringer og rettelser kun skal laves et sted. Ligeledes gemmes data kun et sted og det er muligt for alle applikationer at have online adgang til konsistente data. 6.3 Løst koblede systemer I en SOA kalder de forskellige systemer hinanden, hvilket giver afhængighed. Det er derfor vigtigt at afhængigheden minimeres ved at lave løst koblede systemer. Det gøres ved at tilgå data via services med logiske nøgler og ikke tekniske nøgler som er bundet til det underliggende system. En logisk nøgle er f.eks. et CPR nr. i stedet for en database teknisk nøgle der angiver en række. Det skal f.eks. være muligt at skifte en underlæggende database ud med en database fra en anden leverandør eller at skifte et egenudviklet modul af services ud med et standardprodukt. 7 Udviklede komponenter Den federated sikkerhed er implementeret via server komponenter og en række plumming komponenter til: webservices, web applikationer og Windows klienter. Plumming komponenterne gør det muligt at konfigurere sikkerheden, og de udstiller en række metoder, som understøtter brugen af federated sikkerhed. Her ud over er der implementeret plumming komponenter indeholdende lognings funktionalitet Sikkerheds server komponenter som implementerer server siden af den federated sikkerhed: DLI STS, som er Landscentrets centrale STS. DLI web applikations logon. Plumming komponenter til både webservices, web applikationer og Windows klienter: Folder SAML token claims ud og opretter.net sikkerhedskontekst. Sikkerhedskravene konfigureres, incl. hvilken STS der skal udstede SAML tokenen. Der udstedes SAML tokens med claims på baggrund af de konfigurerede claims krav. 8

9 Generisk lognings funktionalitet som logger til UptoLog. Plumming komponenterne til web applikation: Cacher SAML tokens for at kunne genbruge SAML tokens og optimere performance. Understøtter ASP.NET sikkerhedshåndtering. Redirigerer automatisk brugeren til web applikations logon siden ved logon krav, hvis brugeren ikke er logget på eller SAML tokenen er invalid f.eks. hvis SAML tokenen er for gammel. Plumming komponenterne til Windows klient: Cacher SAML tokens for at kunne genbruge SAML tokens og optimere performance. Åbner automatisk en logon dialog ved logon krav, hvis brugeren ikke er logget på eller SAML tokenen er invalid. Mulighed for SSO fra en web applikation og til en Windows klient at typen ClickOnce. 8 Logning og overvågning 8.1 Logning af fejl, advarsler, trace og tidsmålinger Et enterprise SOA system breder sig naturligt over et antal servere og klienter. Det betyder at en fejl på f.eks. en server også får betydning for andre servere og / eller klienter i SOA applikationen. Det kan også være at en fejl kun opstår, når en specifik klient kalder en webservice eller at en fejl opstår, når nogle webservices kaldes i en speciel rækkefølge. Når en fejl logges er det derfor ikke kun vigtigt, hvilken server eller klient fejlen er opstået på, men også i hvilken sammenhæng fejlen er opstået. Sammenhængen ses som en aktivitet, der starter når brugeren f.eks. trykker på en knap og afsluttes når handlingen er afsluttet. Plumming komponenterne sørger for at sende et aktivitets ID med i webservice kaldene, sådan at aktivitetsinformationen vedligeholdes på tværs af serverne og klienterne. Fejl logges i et centralt logningssystem som gemmer fejl informationerne samt fejlens aktivitets sammenhæng. Logningssystemet kan herefter visualisere en fejlsituation og den sammenhæng fejlen er opstået i. Udover fejl kan også trace og tidsmålinger logges. Der kan f.eks. laves en tidsmåling fra det tidspunkt hvor brugeren trykker på en knap og starter en aktivitet til brugeren får resultatet tilbage. I en sådan tidsmåling kan det ses hvor lang tid, de enkelte funktioner har taget og tidsmæssige sammenhænge mellem server og klient. UptoLog benyttes som logningssystem. 9

10 8.2 Overvågning SOA applikationens samlede oppetid er afhængig af de enkelte elementers (servere / systemer) oppetid. Det vil sige at oppetiden bliver dårligere jo større systemet er. Problemet løses ved at benytte redundant drift, og overvåge de enkelte elementer i systemet hvorved den ønskede oppetid kan opnås. Overvågningen foretages på to niveauer: element og applikation. Overvågningen på element niveau foretages via is alive sider. Hvert element har en is alive side, som tester om det enkelte element er fejlfrit. Ved fejl informerer is alive siden om fejlsituationen. Overvågningen på applikations niveau foretages via check af forretningsprocesser. Der indspilles et mindre antal vigtige forretningsprocesser for den enkelte applikation, som afspilles med jævne mellemrum. Det checkes om forretningsprocessen kan gennemføres fejlfrit. I begge overvågnings situationer logges fejl i logningssystemet, det er hermed muligt at overskue fejlsituationen. Det er især nødvendigt at benytte logningssystemet til at overskue fejlsituationen når en forretningsproces fejler, da flere elementer aktiveres under forretningsprocessen og den detaljerede fejlinformation bliver logget, men ikke vist i brugerdialogen. 9 Implementering 9.1 Systemer med Federated sikkerhed De basale komponenter i federated sikkerhed implementeres i produktion primo I implementeringen sikres det, at Landmand.dk (med tilhørende applikationer) og CMS-platformen fungerer sammen med federated sikkerhed, altså at der er SSO mellem disse eksisterende og nye produkter, som logger på via federated sikkerhed. Primo 2009 implementeres et nyt system, som realkreditrådet skal anvende til at opsamle oplysninger om ejendomsværdier. Systemet er udviklet af Dansk Landbrugsrådgivning, Web&IT, og anvender federated sikkerhed til adgangskontrol. Primo 2009 implementerer Dansk Kvæg sine DFC-services, som er webservices, der understøtter opsamling af data til og distribution af data fra Kvægdatabasen fra forskellige samarbejdsparter. Det kan være dataopsamling fra procesudstyr på landmandens bedrift eller opsamling af data fra inseminører. DCF-services benytter federated sikkerhed. 10

Dataintegration og Single Sign-On Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI)

Dataintegration og Single Sign-On Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI) Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI) Udarbejdet december 2009 Indhold 1 Indledning... 2 2 Nytteværdig... 3 2.1 Eksempler på applikationer

Læs mere

Føderal brugerstyring og SSO

Føderal brugerstyring og SSO Føderal brugerstyring og SSO Morten Strunge Nielsen 23. september 2010 Brugere bliver gns. provisioneret i 16 systemer og de-provisioneret i 10 Gns. bruger anvender 16 minutter pr. dag på login 38% af

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

30 Databaser opsamling, analyser og anvendelse

30 Databaser opsamling, analyser og anvendelse 30 Databaser opsamling, analyser og anvendelse A. Projektperiode Projektstart: Januar 2008 Projektafslutning: December 2008. B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Projektets overordnede formål

Læs mere

Single sign-on cases. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Single sign-on cases. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Single sign-on cases SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum SSO og føderation i en nøddeskal Cloud Active Directory? Applikationer Indre net?

Læs mere

Bilag 2 Kundens IT-miljø

Bilag 2 Kundens IT-miljø Bilag 2 Kundens IT-miljø Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 2. KU S SYSTEMLANDSKAB OG INTEGRATIONEN TIL DETTE... 3. DATATILGANG... 4. SSO... 5. ADMINISTRATION AF BRUGERE OG BRUGERRETTIGHEDER... Side 2/5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in Hvad er sammenhængende log-in? Danmarks Miljøportal Ref.: jejnb 21. august 2012 Formål Formålet med beskrivelsen er at skabe et overblik over sammenhængende log-in, som en nem og enkel måde at administrere

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG FORMÅL Dette notat beskriver et forslag til koncept for Single Sign On-løsning til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemer. Formålet er at beskrive

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Overblik over mine data, lokalt og centralt

Overblik over mine data, lokalt og centralt Overblik over mine data, lokalt og centralt Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvægs Kongres 2009 Teamleder Vibeke Christensen og IT-konsulent Henrik D. Rokkjær Dansk Kvæg Landscentret Dansk

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Anime Kita Selvbetjening Documentation

Anime Kita Selvbetjening Documentation Anime Kita Selvbetjening Documentation Release 1.0.0 Casper S. Jensen February 16, 2015 Contents 1 System Definition 3 2 Arkitektur 5 2.1 Oversigt................................................. 5 2.2

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

SmartSignatur. Forenkler hverdagen. www.smartsignatur.dk

SmartSignatur. Forenkler hverdagen. www.smartsignatur.dk SmartSignatur Forenkler hverdagen SmartSignatur hjælper medarbejderne med at kunne legitimere sig selv digitalt. SmartSignatur gør det let for den person, der skal legitimere sig og sikkert for den organisation,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

SEGES P/S Koncern Digital Staldbørsen, platform til online opgavebørs Ansvarlig FLKJ/MLT

SEGES P/S Koncern Digital Staldbørsen, platform til online opgavebørs Ansvarlig FLKJ/MLT Notat SEGES P/S Koncern Digital Staldbørsen, platform til online opgavebørs Ansvarlig FLKJ/MLT Projekt: 7464, Digitale relationer, og datadreven informationsformidling Staldbørsen: Demonstration af virtuel

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Præsentationens fokus Megen fokus på hvordan der kan skabes lettere adgang til relevante sundhedsfaglige

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

STIL BETINGELSER! Med Conditional Access

STIL BETINGELSER! Med Conditional Access STIL BETINGELSER! Med Conditional Access Kort intro Søren Egtved Lassen Konsulent Agenda Conditional Access med ADFS Conditional Access i Cloud Azure Rights Management Enheder BYOD, CYOD, COD etc. Mange

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet

Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG BAGGRUND 2 2 BESKRIVELSE AF T-SYSTEMET 3 2.1 Softwarearkitektur 3 2.1.1 USoft 3 2.1.2 Oracle Reports Services (Print)

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

NATIONAL SERVICEPLATFORM

NATIONAL SERVICEPLATFORM NATIONAL SERVICEPLATFORM Sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afd.chef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Lokal it National it (central) SKABELSESBERETNINGEN Ingen it - Papiret hersker overalt

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP's opgaver Version 1.1, december 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 24 96 26 38 www.kombit.dk Email kmj@kombit.dk

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere