D e t B l i d e T r y k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e t B l i d e T r y k"

Transkript

1 D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2010 Årgang 11 NR. 1

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og udvalg kontaktoplysninger Lederen Foreningsbutikken Etisk råd - klageorgang og? Artikel af Karl Christian Meulengracht KST-Forum KST-Forum lukket forum og kalender Information om ny hjemmeside Boganmeldelse Intelligente Celler Kalender Annoncering i DBT Fordeling af medlemmer Nyt om medlemmer TILLÆG Referat fra møde i Forskningsforum VIFAB Hvordan navigerer man i Det Blide Tryk: Du kan bruge indholdsfortegnelsen til: - information om hvad du kan læse om i bladet - hvis du finder en overskrift interessant, kan du klikke i indholdsfortegnelsen og springe direkte til overskriften. Næste deadline for indput til Det Blide Tryk er fredag den 7. maj 2010 Side 2 Nummer Det Blide Tryk

3 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Bestyrelsen Formand Thorkild Sørensen Græstedvej Helsinge Tlf: Næstformand Lars Henrik Lundsgaard Hans Appels Vej Odense S Tlf: Sekretær Anne Mette Godtfred-Hansen Skovkanten Hundested Tlf: Kasserer Leif Sachmann Dansvej 8, Drøsselbjerg 4200 Slagelse Mobil: Bestyrelsesmedlem Lisbeth Aagaard Kastrupvej 54, Haraldsted 4100 Ringsted Tlf Suppleanter bestyrelsen Aase Barlebo Dorte Sørensen Etisk råd Karin Jensen Holtumvej Vejle Tlf Esben Jørgensen Poul La Cours Vej 17 1.tv Skanderborg Tlf Tyge Knudsen Orla Lehmanns Allé 7, Århus C Tlf Supplant Lisbeth Christensen 5000 Odense C Bladudvalg Fagligt stof Lars Henrik Lundsgaard Glentevej Odense C Tlf.: RAB-udvalg Lisbeth Aagaard Kastrupvej 54, Haraldsted 4100 Ringsted Tlf Anne Mette Gotfred-Hansen Skovkanten Hundested Tlf Aase Barlebo Æblehaven Hundested Mobil: Thorkild Sørensen Græstedvej Helsinge Tlf Dorte Sørensen Vesterbrogade 24 B, st 8000 Århus C Side 3 Nummer Det Blide Tryk

4 Lederen Jeg ønsker alle foreningens medlemmer et rigtigt godt nytår. Når vi her ved årsskiftet ser tilbage, blev 2009 et spændende år. Som kronen på værket af vores store indsats, blev 2009 året hvor vores forening blev godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB registrere sine medlemmer. Der er indtil videre behandlet og godkendt 30 ansøgninger. Herudover er der ca. 20 ansøgninger som er under behandling. En anden nyhed i 2009 var ibrugtagningen af den nye hjemmeside som har fået nye brugerfaciliteter der bl.a. gør det muligt for medlemmerne at indlægge egne personlige data på medlemslisten som beskrevet meget udførligt i Det Blide Tryk nr I forhold til administrationen af hjemmesidens indhold, har vi fået nye muligheder som, i modsætning til den tidligere hjemmeside, gør det muligt at rediger indholdet. Vi deltog endnu engang i Sund Livsstil messen i Forum, hvor der som sædvanligt var meget stor interesse for vores stand. En stor tak til de medlemmer som gav en hånd med, og deltog i arbejdet med at udbrede kendskabet til KST og foreningens arbejde. Året bød for tredje gang på et meget velbesøgt medlemsmøde, der som sædvanligt blev gjort meningsfyldt, udbytterigt og sjovt af de fremmødte medlemmer. Stedet var Hotel Hedegården i Vejle, og lørdagens emner var en paneldebat om de udfordringer vi kraniosakralterapeuter står overfor, efterfulgt af Trine Rosenbergs workshop Tips til at få afstresset en meget anspændt, stresset klient. Søndagens program bød på et oplæg fra Wilhelm Nussbaumer med titlen Fra biomekanisk til energetisk og biodynamisk kraniosakralt arbejde- Kraniosakral terapiens historiske udvikling gennem hundrede år og -Internationale trends i udviklingen af KST terapien. På grund af såvel oplægsholderens og tilhørernes engagement skred tiden, så der desværre ikke blev tid til den planlagte workshop. Tak til Den Fynske Junta for et fint arrangement. På medlemsmødet, hvor Foreningen af Professionelle Kropsterapeuter i Danmark var repræsenteret ved formand Helle Haugaard og Stanley Rosenberg, blev de to foreningsformænd bakket op af de tilstedeværende medlemmer, til at indlede drøftelser om mulighederne for en sammenlægning af de to foreninger. Der har nu været afholdt et møde i december 2009, hvor muligheder og principper blev drøftet. Der er aftalt et nyt møde i januar 2010 hvor køreplanen for drøftelserne skal besluttes. Der sigtes mod at sammenlægningen kan finde sted i På den kommende generalforsamling vil der være et dagsordenspunkt hvor medlemmerne skal tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre for en sammenlægning. Bestyrelsen har i årets løb officielt tilknyttet Melanie Friis Rousing til bladudvalget. Melanie har været os meget behjælpelig med arbejdet omkring den nye udgave af Det Blide Tryk og ydet en stor indsats. Tak. Velkommen til Melanie! Hvad sker der så i 2010? Bestyrelsen har besluttet, at foreningen ikke deltager i årets Sund Livsstil i Forum. Pengene og kræfterne vil i stedet blive investeret i deltagelse i en tilsvarende messe i Århus i Vi håber meget, at der vil være opbakning til arrangementet i den vestlige del af landet da bestyrelsen kun i begrænset omfang kan deltage aktivt i dette nye initiativ. Medlemsmødet afholdes i år på Sjælland den sidste weekend i oktober og planlægges af Den jyske Qvintet. Der arbejdes videre på hjemmesiden med et kønnere layout. Planlægning af medlemsmødet i 2011 er i gang. Det er tanken at mødet udvides til at omfatte søndag eftermiddag. På den indholdsmæssige side er det tanken at Etisk Råd skal have et selvstændigt programpunkt. Med venlig hilsen Formanden Redaktørens note: Vil du gerne annoncere i Det Blide Tryk så kontakt Leif Sachmann. Husk at alle bidrag til bladet er velkomne. Med venlig hilsen, Lars Henrik Lundsgaard Side 4 Nummer Det Blide Tryk

5 F o r e n i n g s b u t i k k e n Flotte foreningsfoldere Denne folder har vi ikke flere af og der trykkes ikke flere. Tilbage i foreningsbutikken er et restparti af flotte foreningsbluser. Flotte foreningsbluser Polo-shirten er påtrykt foreningslogo, et lille foran og et større midt bag på ryggen. Den findes kun i den farve, du ser på billederne. Den er i bomuld og rigtig behagelig at have på. Med andre ord: En behagelig, professionel og pæn klinikbeklædning. Prisen på blusen er 160,00 kr incl. forsendelse. TILBUD PÅ RESTPARTI KR. 108,00 EXCL. FORSENDELSE Du kan bestille bluserne på Udgået Side 5 Nummer Det Blide Tryk

6 Uddannelse til Kraniosakral Terapeut KST uddannelsen KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST anatomi 1 KST anatomi 2 KST Bækken/Lænd KST Skuldre/Ryg KST Nakke/Hals KST Ansigt/Øjne/Bindevæv KST Autisme Speciale: Ring eller skriv efter brochure Immunforsvaret Børnemodul Afbalancering af psykiske problemer Institut for Kraniosakral Terapi Tlf: Side 6 Nummer Det Blide Tryk

7 Etisk Råd klageorgan og? Etisk Råd i KST-foreningen er et organ til at tage sig af klager over medlemmerne og deres arbejde! Hvilket jeg håber der aldrig bliver brug for! Herudover bør det være et sted, hvor der bliver arbejdet med etiske og moralske spørgsmål i forholde til at være behandler/terapeut. Emner jeg kunne tænke mig der blev taget op og skabt en debat omkring i forhold til foreningens medlemmer kunne være: hvad sker der i mødet mellem behandler klient, hvad er det for et væsen der opstår når man mødes i det terapeutiske rum. Hvordan bliver dette rum påvirket af behandlerens egen problemer og problematikker. Hvorfor er nogle klienter til nogle behandlere og ikke andre, også videre. I den her sammenhæng kunne det også være interessant at arbejde med om det er komplementær behandling der udføres, (her forstået som en anden metode end dem der bruges i det etablerede sundhedsvæsen) eller er det alternativ behandling der arbejdes med, (her forstået som ikke kun en anden metode men en behandling der bygger på et anden menneske syn, samt tillader at der arbejdes med det ikke umiddelbare synlige, som f.eks. energi, ånd, sjæl mv.) Er godt klar over at mange bruger nogle af disse ting i deres arbejde, men ofte høre jeg det som noget man ikke taler højt om, hvilket jeg finder uetisk. Jo mere bevidst man bliver omkring sit arbejde og hvad det er man laver jo bedre bliver man i stand til at hjælpe sine klienter. Det skal ikke forstås som at dem der kun vil arbejde med teknik, her underforstået manipulation ikke har deres ret til at gøre som de gør, men igen en bevidstgørelse af hvad det er der sker er for mig at se meget vigtig. Så hvis der er nogen medlemmer i foreningen der kunne tænke sig at være med til at belyse disse og sikkert også andre ting der omhandler etik, moral mv. vil jeg gerne opfordre jer til at melde jer til en plads i etisk udvalg. Sidst men ikke mindst kunne Etisk Råd og være det sted hvor man holdt øje med ændringer i lovgivningen såvel nationalt som i EU regi, på det alternative område. Esben Jørgensen Etisk Råd Side 7 Nummer Det Blide Tryk

8 Kraniets bevægelighed målt med servomekanisme Serebospinalvæskens pulsering og trykforøgelse i subaraknuidrummet. Jeg har længe drømt om, som det ses i en artikel bragt i Fyens Stiftstidende d. 25. februar 1995, at bevise kraniets bevægelighed. Ved et besøg hos RoboCluster på Syddansk Universitets Center med Erhvervsklub Fyn for år tilbage, blev jeg bekendt med en Actuator som kan måle 1 my i bevægelse (1/1000 mm). Jeg tænkte, at hvis der er noget, der kan måle kraniets bevægelighed, så må det da være sådan et apparat. I KST lekturen kan man jo læse, at kraniet bevæger sig my ud og ind. Da jeg lige havde sundet mig lidt oven på denne opdagelse, kontaktede jeg Radjeed (Forsker som arbejdede med Actuatoren), og sørme jo han ville rigtig gerne introducere mig i maskinen. I starten af 2008 sender jeg en foreløbig ansøgning til KST forskningsfond, hvori jeg beskriver lidt om hvilket projekt jeg pønser på. Jeg får en positiv respons, og bliver bedt om at uddybe noget mere. Først i februar 2008 sender jeg endelig ansøgning til KST forskningsfond. D bliver mit ønske opfyldt, som det kan ses af nedenstående. Den 9. februar 2009 modtog vi din reviderede ansøgning med et ansøgt beløb på ,- kr. til gennemførelse af projektet. På bestyrelsesmødet den 21. marts behandlede vi din ansøgning. Vi er glade for at kunne meddele dig, at det blev besluttet, at bevilge dig det ansøgte beløb på ,- kr. Det bevilgede beløb vil snarest blive indsat på din konto. Betingelser: Udstyr anskaffet til gennemførelse af det bevilgede projekt tilhører Foreningen af Kranio- Sakral- terapeuter. Foreningen af Kranio-Sakral terapeuter betinger sig endvidere retten til at offentliggørelse og bruge det udviklede materiale til formål, der ligger inden for foreningens vedtægter. Inden offentliggørelse af det udviklede materiale og projektets resultater kan finde sted, skal det udviklede materiale og projektets resultater, senest i forbindelse med projektets afslutning, fremsendes til Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. På bestyrelsens vegne Thorkild Sørensen Formand Jeg indkøber en Actuator, som det tager ca. 1 md for at få hjem. Endelig kan jeg komme i gang. Og jahhh johhh det er godt nok avanceret udstyr. Kontakter et Konsulent firma i København (et par gange), og se nu begynder det at tage form. Målinger begynder at ligne noget, som kan bruges. D henvender jeg mig til John Erland Østergaard SDU Dagen forinden har jeg været til et introduktionsmøde, hvor der fremlægges nyt om, hvordan SDU tilbyder samarbejde med erhvervslivet. (Uden at det koster noget). Jeg skriver: Tak for et interessant møde i går eftermiddags Min henvendelse går på at oprette et projekt kaldet: Side 8 Nummer Det Blide Tryk

9 Kraniets bevægelighed målt med servomekanisme Serebospinalvæskens pulsering og trykforøgelse i subaraknuidrummet. Der findes en behandlingsform kaldet Kranio Sakral Terapi. Den tager udgangspunkt i, at Kraniet udvider sig og trækker sig sammen, i takt med at Spinal væsken udskilles i hjernens hulrum Ventriklerne. Når kraniet ikke bevæger sig rigtigt, vil nerverne være under pres, og kroppen vil fungere forkert. Når kraniet bevæger sig frit, kommer nerverne fri, og krop, organer og muskler fungerer optimalt. Upledger og Retzlaff har lavet mange videnskabelige beviser for Kraniets bevægelighed, og påstår bl.a. at kraniet udvider sig og trækker sig sammen med my, 6-12 gange i minuttet. Disse bevægelser kan man som KST terapeut mærke, og det er disse bevægelser eller mangel på samme, som indgår i behandlingen. Jeg har længe drømt om, som det ses i en artikel bragt i Fyens Stiftstidende d. 25. februar 1995, at bevise kraniets bevægelighed. Ved et besøg hos RoboCluster med Erhvervsklub Fyn for år tilbage, blev jeg bekendt med en Actuator som kan måle 1 my i bevægelse. Jeg har anskaffet en sådan, og har de første forsigtige resultater. Det ser ud som om at Actuatoren kan registrere bevægelse inden for den angivne marginal. Projektet er banebrydende, på den vis at Det etablerede betragter kraniet som værende en fastlåst enhed, hvor bl.a. spinalvæsken udvindes kontinuerligt, og altså ikke i pumpe frequenser. 1: Bevisførelse for kraniets bevægelighed. 2: Bevis konsekvenser i organer, muskler når kraniet ikke bevæger sig optimalt. 3: Bevis for at kraniet bevæger sig mere frit efter manuel behandling. 4: Bevis hvordan krop og psyke genoprettes hurtigere når kraniets bevægelighed er mere fri. Hvordan det hele skal gribes an, ved jeg ikke. Jeg tænker, at det hele kan ende ud i en PHD for en, som synes, at det kan være interessant, at vende billedet om kraniets bevægelighed, og konsekvenserne heraf. Hvorfor en PHD.: Da vi skal ind i hjernen og måle på spinalvæsken etc., må det være en med adgang til dette. Nu venter jeg med spænding på et mødetidspunkt, hvor jeg kan uddybe det lidt mere, og vise hvad og hvordan jeg er nået frem til dette første led Lige først i februar 2010 starter et nyt semester, hvor jeg foran et hold studerende skal vise, hvad jeg er nået frem til og derfra starter det hele så op. Når og hvis målingerne kommer i hus, så kommer det til at gå slag i slag med det næste skridt etc. etc. Jeg benytter hermed lejligheden til at takke KST forskningsfond, for at den gav mig muligheden for, at følge en gammel drøm op, som jeg ellers ikke ville kunne have påbegyndt. Det Blide Tryk såvel som Fonden vil blive opdateret efterhånden, som projektet skrider frem Jeg glæder mig helt vildt med at komme rigtig i gang. Forfatter: Karl Chr. Meulengracht Side 9 Nummer Det Blide Tryk

10 Kære kollegaer! Jeg har længe savnet et sted, hvor jeg kunne finde støtte og have en føling af at vi er mange og ikke kun lille mig der lavet Kranio-Sakral terapi. Et fællesskab - og da jeg udover at arbejde med Kranio-Sakral terapi også er bidt af webdesign, ja så fik jeg den ide at lave et lukket forum til os Kranio-Sakral terapeuter. Derfor har jeg købt et domæne: Denne side er sponsoreret og udarbejdet af mit webdesign firma, Unik Webdesign. Da jeg på ingen måde vil være egenrådig på kst-forum, ønsker jeg meget gerne input fra alle jer andre. Det er vores forum og derfor ønsker jeg meget at høre fra jer, måske har I nogle punkter der vil være oplagte at medtage. Lige nu har jeg lavet nogle forskellige katagorier, med forskellige underpunkter, dette kan sagtens laves om, bare kom med input så kigger jeg på det. Umiddelbart ser det ikke ud til at der er meget på siden, men det er der, man skal først have et login for at se det lukkede område. På forsiden er det et punkt hvor der står Kontakt mig - hvis du er medlem af KST foreningen og ønsker et login, så skriver du til mig og derefter sender jeg brugernavn og kode til dig. Jeg har tænkt at vi kan bruge dette forum til at hjælpe hinanden, altså hvis nogen har problemer med noget specielt så kan andre måske eller helt sikkert give en hjælpende hånd som vi alle kan få glæde af. Jeg glæder mig meget til at møde jer alle på: (se skærmprint længere fremme) Kærlig hilsen Melanie Friis-Rousing, Odense Side 10 Nummer Det Blide Tryk

11 Mangler du en hjemmeside Hos UnikWebdesign får du støtte og hjælp til udarbejdelse af netop din unikke hjemmeside. Hjemmesider i CMS system Joomla Efter udarbejdelse af hjemmesiden, kan du selv vedligeholde din hjemmeside, både med tekst og billeder. Kontakt UnikWebdesign Tlf: w w w. u n i k w e b d e s i g n. d k Side 11 Nummer Det Blide Tryk

12 Sådan ser forsiden ud, før man har et login Sådan ser vores forum ud Side 12 Nummer Det Blide Tryk

13 Lukket forum og kalender Her er vores kalender, hvor alle kan skrive hvis der sker noget Denne kontaktformular kan I benytte så opretter jeg jer. Side 13 Nummer Det Blide Tryk

14 Har du husket at oprette dine oplysninger Foreningens hjemmeside er nu udbygget med en indmeldelsesfunktion, således at nye medlemmer kan indmelde sig direkte via foreningens hjemmeside. Derudover er der nu skabt mulighed for at du selv kan opdatere dine medlemsdata. Medlemsdata på foreningens hjemmeside består af følgende sektion: Klinik stamdata Klinik information Basis stamdata Uddannelse For at logge ind skal du bruge dit kodeord (password) og medlemsnummer. Kodeordet (password) har du indlagt ved indmeldelsen. Såfremt du allerede er medlem, kan du ved at påvirke feltet glemt kodeord få tilsendt dit kodeord ved at opgive dit medlemsnummer. Medlemsnummeret fremgår af fakturaen for dit medlemskontingent under konto nr., hvis fakturaen er bortkommet bedes du tage kontakt til foreningens sekretariat. For at sikre medlemmernes data er det fundet nødvendigt med denne fremgangsmåde. Skærmbilledet for opdatering finder du under Information til Medlemmerne ved at påvirke opdatering af medlemsdata Terapeutens egen side på foreningens hjemmeside. Klinik stamdata vises på en side under medlemslisten, som er åbnet for det enkelte medlem. Side 14 Nummer Det Blide Tryk

15 Klinik data indeholder følgende information: Kliniknavn CVR nr. Klinikadresse Klinik post nr. Klinik telefon Klinik mobil Klinik Klinik information indeholder mulighed for at indlægge en fri tekst på maksimum 1000 tegn, samt uploade et billede. Uddannelsesdata vises under Klinik stamdata på terapeutens egen side og kan f.eks. være: Kranio-Sakral Terapi uddannelserne. Anden uddannelse f.eks.: Anatomi- & Fysiologi Sygdomslære Sundhedspsykologi Andre alternative uddannelser med relation til Kranio-Sakral Terapi Efter indlæggelse af data i de forskellige sektioner check siden på foreningens hjemmeside, således at dine input fremstår, som du ønsker det. Basis stamdata er til brug for foreningen og vises generelt ikke bortset fra for - & efternavn. Basis data indeholder information. Fødselsdato. Privat . Vises Medlems nr. Medlemmets Kodeord. Det er meget vigtigt at data på siden for klinikinformation altid er rigtige, idet det er den enkelte terapeuts vindue ud til omverdenen fra Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters hjemmeside. Basis stamdata er de data som foreningen benytter sig af til kommunikation med medlemmerne, så forkerte data ingen kommunikation. Dette er en milepæl i Foreningens bestræbelser på at modernisere kommunikationen med medlemmerne, bestyrelsen og de ansvarlige for foreningens hjemmeside arbejder videre for at styrke foreningen på dette område. Ved eventuelle spørgsmål vedrørende indmeldelses - og opdaterings processen venligst kontakt web-masteren på mail eller Med venlig hilsen Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Fornavn. Efternavn. Bopælens gade og nr. Bopælens post nr. Privat fastnet telefon. Privat mobil telefon. Side 15 Nummer Det Blide Tryk

16 Boganmeldelse. Intelligente Celler af Bruce H. Lipton Borgen ISBN Bogen er anmeldt i Nyt Aspekt fra Jan Feb 2010, hvor jeg har stor lyst til at supplere. Melanie Friis-Rousing gjorde mig opmærksom på bogen under FKST medlemsmødet i Vejle den 24. og 25. oktober Sikke et held nu da jeg har erfaret at BHL begrunder mange af de antagelser vi har med os i KST/CST uddannelserne samt andre tidligere uddannelser og erfaringer. BHL er cellebiolog med evner til at omsætte biologien til forståeligt sprog for mig. Han sammenligner cellebiologen med fysikeren, hvor fysikken er kommet videre end forståelsen af Newton til kvante-fysikken. Her påstår BHL at cellebiologien ikke er kommet meget videre end det der svarer til Newton. Han skriver bl.a. at vi ikke er magtesløse biokemiske maskiner der kun kan reparere kroppen med medikamenter, men at vi selv påvirker vores liv med vores overbevisninger og levemåde. BHL beskriver også hver enkelt celle med funktioner der modsvarer hele kroppens funktioner. Epigenetik er beskrevet som en gammel-ny forskning om hvordan livet styres udover det vi har fået indpodet omkring geners ensidige påvirkning, og især miljøets indflydelse. BHL henviser til at kun 5% af alle kræft- og hjertepatienter kan tilskrive deres sygdoms arvelighed. Side 16 Nummer Det Blide Tryk

17 Cellemembranen gør at vi bliver herre over vores skæbne og ikke ofre for vores gener. BHL siger bl.a. at det er vort miljø der styrer generne, ikke arveligheden. BHL sammenligner cellemembranen med en computerchip for at gøre sammenligningen til nutidig analogi. Det er ikke vores gener, men vores overbevisninger der styrer vores liv - Oh, I lidet-troende! De kærligste overlever. Kærlige tanker og godt nytår Leif, Kasserer Et citat: Medicinalindustrien har, med tragiske følger, programmeret os til at blive en nation af medicin-misbrugende junkier. BHL nævner at de elektromagnetiske energi signalers hastighed ligger på næsten kilometer i sekundet, mens hastigheden på difusible kemiske stoffer ligger væsentligt under 1 cm i sekundet. D.v.s. at energi-signalerne i kroppen er nogen gange mere effektive og uendelig meget hurtigere end fysiskkemiske signaler. Hvis energihelbredelse kunne fremstilles i tabletform, ville medicinfabrikanterne hurtigt blive interesserede. Placebo- og Nocebo effekt. Lægens behandling og forudsigelse får stor indflydelse på patienterne. Eksempelvis sætningen: Du har seks måneder at leve i, kan være fatal for patienten. Selvfølgelig er livets hemmelighed slet ikke nogen hemmelighed. Lærere som Buddha og Jesus har fortalt os den samme historie i årtusinder. Nu peger videnskaben i samme retning. Side 17 Nummer Det Blide Tryk

18 K a l e n d e r Dato Aktivitet Januar 2010 DBT 0110 udkommer 13. marts 2010 Generalforsamling 27. marts 2010 Bestyrelsesmøde Maj 2010 DBT udkommer i uge 20 Kalenderen er altid opdateret på Annoncering 1/1 side b 150 x h 215 mm kr. 375,00 1/2 side b 150 x h 105 mm kr. 225,00 1/4 side b 73 x h 105 mm kr. 150,00 Bladet er en udsendes som pdf fil og i A4 størrelse. Deadline for næste blad er den 7. maj 2010 Side 18 Nummer Det Blide Tryk

19 Fordelingen af foreningens medlemmer på landsplan Postnumre Passive Aktive RAB godkendte Ansøgt om medlemsskab Total Velkommen til: 348 Janne Holbech 349 Camilla Thinggaard 350 Annelise Nielsen 351 Helle Koch 352 Rikke Bøgeskov Frandsen 353 Anne-Lise Schierup 354 Lis Krath 356 Dorte With 358 Charlotte Juul Nielsen 359 Sampran Phil Barfred-Dixon 362 Anna Steinmüller Nyt om medlemmer Personer som har søgt om medlemsskab: 355 Marianne Wulff Sørensen 357 Kirsten Skovgaard Pedersen 360 Anne Marie Larsen 361 Sussie Beck 364 Shila Nielsen 365 Lisbeth Dybbroe Farvel til: Mirete Keinicke Side 19 Nummer Det Blide Tryk

20 T i l l æ g t i l b l a d Referat af mødet i Forskningsforum d. 16. september 2009 Nyt fra ViFAB ViFAB orienterede om: Uddeling af forskningsmidler Hvad Det Strategiske Forskningsråd lægger vægt på i deres forskningsfaglige vurdering af ansøgninger. ViFAB har udbygget afsnittet om forskningsmidler på hjemmesiden, så der nu er en kort beskrivelse af de projekter, som ViFAB har støttet i perioden fra 2007 og frem. Endvidere er der på de afsluttede projekter en kort beskrivelse af projektets resultater, ligesom der er links til eventuelle publicerede artikler. Man skal dog være opmærksom på, at der kan gå forholdsmæssig lang tid fra afslutning af et projekt til publicering i et tidsskrift. At der afholdes kursus i spørgeskemateknik den 3. november Der er fortsat ledige pladser, så hvis organisationerne har lyst til at sendes flere personer af sted på kurset, bedes de kontakte ViFAB. I forbindelse med Bedst på Nettet 2009 kommer der et pop-up-vindue med et spørgeskema, når man klikker ind på ViFABs hjemmeside. Helle opfordrede til at besvare spørgeskemaet, da det er vigtigt for ViFAB at få mest muligt respons fra brugerne af hjemmesiden. ViFAB får en vidensformidler tidsbegrænset ansat i en periode på 15 måneder. Nyt fra organisationerne SundhedsRådet orienterede om: SundhedsRådets debatforum afholdt et møde for paraplyorganisationerne LNS, Holistisk sundhed og RAB-forum d. 29. august. Temaet for mødet var Fokus på synliggørelse af Komplementær og Alternativ Behandling. Debatoplæg fra mødet vil blive lagt på SundhedsRådets hjemmeside. Annemarie Goldschmidts rapport fra casestudie om kinesiologi vil blive lagt på CCESCAMs hjemmeside. Foreningen af Kraniosakralterapeuter orienterede om: Foreningen er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere Healerringen orienterede om: Foreningen har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne FDZ orienterede om: Lone V. Schumann har været i Sydafrika for at fortælle om sit forskningsprojekt om zoneterapi og PCO Foreningen har fået ny sekretariatsleder Hanne Møller, som nu er med i Forskningsforum På den europæiske netværksorganisation RIEN s møde blev der præsenteret et spændende japansk forskningsforsøg, hvor man MR-skannede 25 forsøgspersoner, mens man stimulerede tre zoner under foden. Et bestyrelsesmedlem skal holde oplæg på en international konference i Israel om graviditet og fødsler Foreningen af Praktiserende Akupunktører orienterede om: Der er afholdt Skandinavisk TCM kongres September ved Slettestrand med 250 deltagere. Nordlys Massage Terapeuter, orienterede om: Nogle medlemmer deltager i et projekt, som skal undersøge effekten af, at børn masserer børn Side 20 Nummer Det Blide Tryk

21 SFZ orienterede om: Foreningen har foretaget en medlemsundersøgelse via telefoninterview Danske Ernæringsterapeuter orienterede om: Projekt Raskehuset, som er et projekt hvor ernæringsterapeuter inviterer læger til at deltage LNS orienterede om: Nogle medlemmer arbejder på at få offentliggjort en artikel om e-sans. Praktiserende Phytoterapeuter orienterede om: Foreningen arbejder på at blive godkendt til at RAB-registrere Holistisk Sundhed orienterede om: Foreningen afholder en række møder med medlemmerne mhp. at øge aktiviteten blandt medlemmerne Foreningen er gået ind i et samarbejde med Hearths & Hands Scleroseforeningens Projekt Behandlerteam Projektmedarbejder Lasse Skovgaard og homøopat og medlem af behandlerteamet Søren Borch fortalte om projektet, herunder bla.: Om baggrunden for at igangsætte projektet Der er publiceret flere artikler om projektets resultater i forhold til at udvikle en brobygningsmodel, henvisninger fremgår af plancherne. Mødedeltagere: Else Rasmussen, SFZ Annemarie Goldschmidt, SundhedsRådet Lisbeth Aagaard, Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter Hanne Møller, FDZ Lone Schumann, FDZ Tine Voldby, Healerringen Birgitte Christoffersen, Healerringen Torben Lind, Foreningen af Praktiserende Akupunktører Birte Nielsen, Foreningen af Praktiserende Akupunktører Kirsten M. Andersen, Holistisk Sundhed Hanne Nielsen, Nordlys Massage Terapeuter Tine Andersen, Danske Ernæringsterapeuter Erling Helmer Jensen, LNS Inge Kellermann, Praktiserende Phytoterapeuter Helle Lønroth, ViFAB Ann Bloch, ViFAB Om projektets formål: - at forbedre behandlingsresultater for sclerosepatienter - at udvikle en brobygningsmodel for samarbejde mellem etablerede og alternative behandlere Hvordan projektet metodisk er opbygget Udvælgelse af behandlere til teamet De foreløbige resultater af projektet Side 21 Nummer Det Blide Tryk

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter D e t B l i d e T r y k September 2009 Årgang 10 NR. 3 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og udvalg kontaktoplysninger.......... 3 Lederen..........................4

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 129 / Marts 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så kom vi godt i gang med et ny år - 2013. Der har fra årets start været en god aktivitet. Der er kommet nye medlemmer og flere studerende

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 MED SCLEROSE PÅ ARBEJDE. SIDE 22 Mød syv kvinder og se, hvordan de tackler sclerose på jobbet. BØRNEFAMILIER HAR DET HÅRDT. SIDE 6 Kombinationen sclerose,

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere

SAB-NYT. Leder /// 3. Heste- og rideterapi /// 4. Entreprenør med passion /// 7. Også i dette nummer. Sammenslutningen af Alternative Behandlere S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Heste- og rideterapi /// 4 Entreprenør med passion /// 7 Også i dette nummer Nyt fra Redaktionen,

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere