D e t B l i d e T r y k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D e t B l i d e T r y k"

Transkript

1 D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2010 Årgang 11 NR. 1

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og udvalg kontaktoplysninger Lederen Foreningsbutikken Etisk råd - klageorgang og? Artikel af Karl Christian Meulengracht KST-Forum KST-Forum lukket forum og kalender Information om ny hjemmeside Boganmeldelse Intelligente Celler Kalender Annoncering i DBT Fordeling af medlemmer Nyt om medlemmer TILLÆG Referat fra møde i Forskningsforum VIFAB Hvordan navigerer man i Det Blide Tryk: Du kan bruge indholdsfortegnelsen til: - information om hvad du kan læse om i bladet - hvis du finder en overskrift interessant, kan du klikke i indholdsfortegnelsen og springe direkte til overskriften. Næste deadline for indput til Det Blide Tryk er fredag den 7. maj 2010 Side 2 Nummer Det Blide Tryk

3 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Bestyrelsen Formand Thorkild Sørensen Græstedvej Helsinge Tlf: Næstformand Lars Henrik Lundsgaard Hans Appels Vej Odense S Tlf: Sekretær Anne Mette Godtfred-Hansen Skovkanten Hundested Tlf: Kasserer Leif Sachmann Dansvej 8, Drøsselbjerg 4200 Slagelse Mobil: Bestyrelsesmedlem Lisbeth Aagaard Kastrupvej 54, Haraldsted 4100 Ringsted Tlf Suppleanter bestyrelsen Aase Barlebo Dorte Sørensen Etisk råd Karin Jensen Holtumvej Vejle Tlf Esben Jørgensen Poul La Cours Vej 17 1.tv Skanderborg Tlf Tyge Knudsen Orla Lehmanns Allé 7, Århus C Tlf Supplant Lisbeth Christensen 5000 Odense C Bladudvalg Fagligt stof Lars Henrik Lundsgaard Glentevej Odense C Tlf.: RAB-udvalg Lisbeth Aagaard Kastrupvej 54, Haraldsted 4100 Ringsted Tlf Anne Mette Gotfred-Hansen Skovkanten Hundested Tlf Aase Barlebo Æblehaven Hundested Mobil: Thorkild Sørensen Græstedvej Helsinge Tlf Dorte Sørensen Vesterbrogade 24 B, st 8000 Århus C Side 3 Nummer Det Blide Tryk

4 Lederen Jeg ønsker alle foreningens medlemmer et rigtigt godt nytår. Når vi her ved årsskiftet ser tilbage, blev 2009 et spændende år. Som kronen på værket af vores store indsats, blev 2009 året hvor vores forening blev godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB registrere sine medlemmer. Der er indtil videre behandlet og godkendt 30 ansøgninger. Herudover er der ca. 20 ansøgninger som er under behandling. En anden nyhed i 2009 var ibrugtagningen af den nye hjemmeside som har fået nye brugerfaciliteter der bl.a. gør det muligt for medlemmerne at indlægge egne personlige data på medlemslisten som beskrevet meget udførligt i Det Blide Tryk nr I forhold til administrationen af hjemmesidens indhold, har vi fået nye muligheder som, i modsætning til den tidligere hjemmeside, gør det muligt at rediger indholdet. Vi deltog endnu engang i Sund Livsstil messen i Forum, hvor der som sædvanligt var meget stor interesse for vores stand. En stor tak til de medlemmer som gav en hånd med, og deltog i arbejdet med at udbrede kendskabet til KST og foreningens arbejde. Året bød for tredje gang på et meget velbesøgt medlemsmøde, der som sædvanligt blev gjort meningsfyldt, udbytterigt og sjovt af de fremmødte medlemmer. Stedet var Hotel Hedegården i Vejle, og lørdagens emner var en paneldebat om de udfordringer vi kraniosakralterapeuter står overfor, efterfulgt af Trine Rosenbergs workshop Tips til at få afstresset en meget anspændt, stresset klient. Søndagens program bød på et oplæg fra Wilhelm Nussbaumer med titlen Fra biomekanisk til energetisk og biodynamisk kraniosakralt arbejde- Kraniosakral terapiens historiske udvikling gennem hundrede år og -Internationale trends i udviklingen af KST terapien. På grund af såvel oplægsholderens og tilhørernes engagement skred tiden, så der desværre ikke blev tid til den planlagte workshop. Tak til Den Fynske Junta for et fint arrangement. På medlemsmødet, hvor Foreningen af Professionelle Kropsterapeuter i Danmark var repræsenteret ved formand Helle Haugaard og Stanley Rosenberg, blev de to foreningsformænd bakket op af de tilstedeværende medlemmer, til at indlede drøftelser om mulighederne for en sammenlægning af de to foreninger. Der har nu været afholdt et møde i december 2009, hvor muligheder og principper blev drøftet. Der er aftalt et nyt møde i januar 2010 hvor køreplanen for drøftelserne skal besluttes. Der sigtes mod at sammenlægningen kan finde sted i På den kommende generalforsamling vil der være et dagsordenspunkt hvor medlemmerne skal tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre for en sammenlægning. Bestyrelsen har i årets løb officielt tilknyttet Melanie Friis Rousing til bladudvalget. Melanie har været os meget behjælpelig med arbejdet omkring den nye udgave af Det Blide Tryk og ydet en stor indsats. Tak. Velkommen til Melanie! Hvad sker der så i 2010? Bestyrelsen har besluttet, at foreningen ikke deltager i årets Sund Livsstil i Forum. Pengene og kræfterne vil i stedet blive investeret i deltagelse i en tilsvarende messe i Århus i Vi håber meget, at der vil være opbakning til arrangementet i den vestlige del af landet da bestyrelsen kun i begrænset omfang kan deltage aktivt i dette nye initiativ. Medlemsmødet afholdes i år på Sjælland den sidste weekend i oktober og planlægges af Den jyske Qvintet. Der arbejdes videre på hjemmesiden med et kønnere layout. Planlægning af medlemsmødet i 2011 er i gang. Det er tanken at mødet udvides til at omfatte søndag eftermiddag. På den indholdsmæssige side er det tanken at Etisk Råd skal have et selvstændigt programpunkt. Med venlig hilsen Formanden Redaktørens note: Vil du gerne annoncere i Det Blide Tryk så kontakt Leif Sachmann. Husk at alle bidrag til bladet er velkomne. Med venlig hilsen, Lars Henrik Lundsgaard Side 4 Nummer Det Blide Tryk

5 F o r e n i n g s b u t i k k e n Flotte foreningsfoldere Denne folder har vi ikke flere af og der trykkes ikke flere. Tilbage i foreningsbutikken er et restparti af flotte foreningsbluser. Flotte foreningsbluser Polo-shirten er påtrykt foreningslogo, et lille foran og et større midt bag på ryggen. Den findes kun i den farve, du ser på billederne. Den er i bomuld og rigtig behagelig at have på. Med andre ord: En behagelig, professionel og pæn klinikbeklædning. Prisen på blusen er 160,00 kr incl. forsendelse. TILBUD PÅ RESTPARTI KR. 108,00 EXCL. FORSENDELSE Du kan bestille bluserne på Udgået Side 5 Nummer Det Blide Tryk

6 Uddannelse til Kraniosakral Terapeut KST uddannelsen KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST anatomi 1 KST anatomi 2 KST Bækken/Lænd KST Skuldre/Ryg KST Nakke/Hals KST Ansigt/Øjne/Bindevæv KST Autisme Speciale: Ring eller skriv efter brochure Immunforsvaret Børnemodul Afbalancering af psykiske problemer Institut for Kraniosakral Terapi Tlf: Side 6 Nummer Det Blide Tryk

7 Etisk Råd klageorgan og? Etisk Råd i KST-foreningen er et organ til at tage sig af klager over medlemmerne og deres arbejde! Hvilket jeg håber der aldrig bliver brug for! Herudover bør det være et sted, hvor der bliver arbejdet med etiske og moralske spørgsmål i forholde til at være behandler/terapeut. Emner jeg kunne tænke mig der blev taget op og skabt en debat omkring i forhold til foreningens medlemmer kunne være: hvad sker der i mødet mellem behandler klient, hvad er det for et væsen der opstår når man mødes i det terapeutiske rum. Hvordan bliver dette rum påvirket af behandlerens egen problemer og problematikker. Hvorfor er nogle klienter til nogle behandlere og ikke andre, også videre. I den her sammenhæng kunne det også være interessant at arbejde med om det er komplementær behandling der udføres, (her forstået som en anden metode end dem der bruges i det etablerede sundhedsvæsen) eller er det alternativ behandling der arbejdes med, (her forstået som ikke kun en anden metode men en behandling der bygger på et anden menneske syn, samt tillader at der arbejdes med det ikke umiddelbare synlige, som f.eks. energi, ånd, sjæl mv.) Er godt klar over at mange bruger nogle af disse ting i deres arbejde, men ofte høre jeg det som noget man ikke taler højt om, hvilket jeg finder uetisk. Jo mere bevidst man bliver omkring sit arbejde og hvad det er man laver jo bedre bliver man i stand til at hjælpe sine klienter. Det skal ikke forstås som at dem der kun vil arbejde med teknik, her underforstået manipulation ikke har deres ret til at gøre som de gør, men igen en bevidstgørelse af hvad det er der sker er for mig at se meget vigtig. Så hvis der er nogen medlemmer i foreningen der kunne tænke sig at være med til at belyse disse og sikkert også andre ting der omhandler etik, moral mv. vil jeg gerne opfordre jer til at melde jer til en plads i etisk udvalg. Sidst men ikke mindst kunne Etisk Råd og være det sted hvor man holdt øje med ændringer i lovgivningen såvel nationalt som i EU regi, på det alternative område. Esben Jørgensen Etisk Råd Side 7 Nummer Det Blide Tryk

8 Kraniets bevægelighed målt med servomekanisme Serebospinalvæskens pulsering og trykforøgelse i subaraknuidrummet. Jeg har længe drømt om, som det ses i en artikel bragt i Fyens Stiftstidende d. 25. februar 1995, at bevise kraniets bevægelighed. Ved et besøg hos RoboCluster på Syddansk Universitets Center med Erhvervsklub Fyn for år tilbage, blev jeg bekendt med en Actuator som kan måle 1 my i bevægelse (1/1000 mm). Jeg tænkte, at hvis der er noget, der kan måle kraniets bevægelighed, så må det da være sådan et apparat. I KST lekturen kan man jo læse, at kraniet bevæger sig my ud og ind. Da jeg lige havde sundet mig lidt oven på denne opdagelse, kontaktede jeg Radjeed (Forsker som arbejdede med Actuatoren), og sørme jo han ville rigtig gerne introducere mig i maskinen. I starten af 2008 sender jeg en foreløbig ansøgning til KST forskningsfond, hvori jeg beskriver lidt om hvilket projekt jeg pønser på. Jeg får en positiv respons, og bliver bedt om at uddybe noget mere. Først i februar 2008 sender jeg endelig ansøgning til KST forskningsfond. D bliver mit ønske opfyldt, som det kan ses af nedenstående. Den 9. februar 2009 modtog vi din reviderede ansøgning med et ansøgt beløb på ,- kr. til gennemførelse af projektet. På bestyrelsesmødet den 21. marts behandlede vi din ansøgning. Vi er glade for at kunne meddele dig, at det blev besluttet, at bevilge dig det ansøgte beløb på ,- kr. Det bevilgede beløb vil snarest blive indsat på din konto. Betingelser: Udstyr anskaffet til gennemførelse af det bevilgede projekt tilhører Foreningen af Kranio- Sakral- terapeuter. Foreningen af Kranio-Sakral terapeuter betinger sig endvidere retten til at offentliggørelse og bruge det udviklede materiale til formål, der ligger inden for foreningens vedtægter. Inden offentliggørelse af det udviklede materiale og projektets resultater kan finde sted, skal det udviklede materiale og projektets resultater, senest i forbindelse med projektets afslutning, fremsendes til Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. På bestyrelsens vegne Thorkild Sørensen Formand Jeg indkøber en Actuator, som det tager ca. 1 md for at få hjem. Endelig kan jeg komme i gang. Og jahhh johhh det er godt nok avanceret udstyr. Kontakter et Konsulent firma i København (et par gange), og se nu begynder det at tage form. Målinger begynder at ligne noget, som kan bruges. D henvender jeg mig til John Erland Østergaard SDU Dagen forinden har jeg været til et introduktionsmøde, hvor der fremlægges nyt om, hvordan SDU tilbyder samarbejde med erhvervslivet. (Uden at det koster noget). Jeg skriver: Tak for et interessant møde i går eftermiddags Min henvendelse går på at oprette et projekt kaldet: Side 8 Nummer Det Blide Tryk

9 Kraniets bevægelighed målt med servomekanisme Serebospinalvæskens pulsering og trykforøgelse i subaraknuidrummet. Der findes en behandlingsform kaldet Kranio Sakral Terapi. Den tager udgangspunkt i, at Kraniet udvider sig og trækker sig sammen, i takt med at Spinal væsken udskilles i hjernens hulrum Ventriklerne. Når kraniet ikke bevæger sig rigtigt, vil nerverne være under pres, og kroppen vil fungere forkert. Når kraniet bevæger sig frit, kommer nerverne fri, og krop, organer og muskler fungerer optimalt. Upledger og Retzlaff har lavet mange videnskabelige beviser for Kraniets bevægelighed, og påstår bl.a. at kraniet udvider sig og trækker sig sammen med my, 6-12 gange i minuttet. Disse bevægelser kan man som KST terapeut mærke, og det er disse bevægelser eller mangel på samme, som indgår i behandlingen. Jeg har længe drømt om, som det ses i en artikel bragt i Fyens Stiftstidende d. 25. februar 1995, at bevise kraniets bevægelighed. Ved et besøg hos RoboCluster med Erhvervsklub Fyn for år tilbage, blev jeg bekendt med en Actuator som kan måle 1 my i bevægelse. Jeg har anskaffet en sådan, og har de første forsigtige resultater. Det ser ud som om at Actuatoren kan registrere bevægelse inden for den angivne marginal. Projektet er banebrydende, på den vis at Det etablerede betragter kraniet som værende en fastlåst enhed, hvor bl.a. spinalvæsken udvindes kontinuerligt, og altså ikke i pumpe frequenser. 1: Bevisførelse for kraniets bevægelighed. 2: Bevis konsekvenser i organer, muskler når kraniet ikke bevæger sig optimalt. 3: Bevis for at kraniet bevæger sig mere frit efter manuel behandling. 4: Bevis hvordan krop og psyke genoprettes hurtigere når kraniets bevægelighed er mere fri. Hvordan det hele skal gribes an, ved jeg ikke. Jeg tænker, at det hele kan ende ud i en PHD for en, som synes, at det kan være interessant, at vende billedet om kraniets bevægelighed, og konsekvenserne heraf. Hvorfor en PHD.: Da vi skal ind i hjernen og måle på spinalvæsken etc., må det være en med adgang til dette. Nu venter jeg med spænding på et mødetidspunkt, hvor jeg kan uddybe det lidt mere, og vise hvad og hvordan jeg er nået frem til dette første led Lige først i februar 2010 starter et nyt semester, hvor jeg foran et hold studerende skal vise, hvad jeg er nået frem til og derfra starter det hele så op. Når og hvis målingerne kommer i hus, så kommer det til at gå slag i slag med det næste skridt etc. etc. Jeg benytter hermed lejligheden til at takke KST forskningsfond, for at den gav mig muligheden for, at følge en gammel drøm op, som jeg ellers ikke ville kunne have påbegyndt. Det Blide Tryk såvel som Fonden vil blive opdateret efterhånden, som projektet skrider frem Jeg glæder mig helt vildt med at komme rigtig i gang. Forfatter: Karl Chr. Meulengracht Side 9 Nummer Det Blide Tryk

10 Kære kollegaer! Jeg har længe savnet et sted, hvor jeg kunne finde støtte og have en føling af at vi er mange og ikke kun lille mig der lavet Kranio-Sakral terapi. Et fællesskab - og da jeg udover at arbejde med Kranio-Sakral terapi også er bidt af webdesign, ja så fik jeg den ide at lave et lukket forum til os Kranio-Sakral terapeuter. Derfor har jeg købt et domæne: Denne side er sponsoreret og udarbejdet af mit webdesign firma, Unik Webdesign. Da jeg på ingen måde vil være egenrådig på kst-forum, ønsker jeg meget gerne input fra alle jer andre. Det er vores forum og derfor ønsker jeg meget at høre fra jer, måske har I nogle punkter der vil være oplagte at medtage. Lige nu har jeg lavet nogle forskellige katagorier, med forskellige underpunkter, dette kan sagtens laves om, bare kom med input så kigger jeg på det. Umiddelbart ser det ikke ud til at der er meget på siden, men det er der, man skal først have et login for at se det lukkede område. På forsiden er det et punkt hvor der står Kontakt mig - hvis du er medlem af KST foreningen og ønsker et login, så skriver du til mig og derefter sender jeg brugernavn og kode til dig. Jeg har tænkt at vi kan bruge dette forum til at hjælpe hinanden, altså hvis nogen har problemer med noget specielt så kan andre måske eller helt sikkert give en hjælpende hånd som vi alle kan få glæde af. Jeg glæder mig meget til at møde jer alle på: (se skærmprint længere fremme) Kærlig hilsen Melanie Friis-Rousing, Odense Side 10 Nummer Det Blide Tryk

11 Mangler du en hjemmeside Hos UnikWebdesign får du støtte og hjælp til udarbejdelse af netop din unikke hjemmeside. Hjemmesider i CMS system Joomla Efter udarbejdelse af hjemmesiden, kan du selv vedligeholde din hjemmeside, både med tekst og billeder. Kontakt UnikWebdesign Tlf: w w w. u n i k w e b d e s i g n. d k Side 11 Nummer Det Blide Tryk

12 Sådan ser forsiden ud, før man har et login Sådan ser vores forum ud Side 12 Nummer Det Blide Tryk

13 Lukket forum og kalender Her er vores kalender, hvor alle kan skrive hvis der sker noget Denne kontaktformular kan I benytte så opretter jeg jer. Side 13 Nummer Det Blide Tryk

14 Har du husket at oprette dine oplysninger Foreningens hjemmeside er nu udbygget med en indmeldelsesfunktion, således at nye medlemmer kan indmelde sig direkte via foreningens hjemmeside. Derudover er der nu skabt mulighed for at du selv kan opdatere dine medlemsdata. Medlemsdata på foreningens hjemmeside består af følgende sektion: Klinik stamdata Klinik information Basis stamdata Uddannelse For at logge ind skal du bruge dit kodeord (password) og medlemsnummer. Kodeordet (password) har du indlagt ved indmeldelsen. Såfremt du allerede er medlem, kan du ved at påvirke feltet glemt kodeord få tilsendt dit kodeord ved at opgive dit medlemsnummer. Medlemsnummeret fremgår af fakturaen for dit medlemskontingent under konto nr., hvis fakturaen er bortkommet bedes du tage kontakt til foreningens sekretariat. For at sikre medlemmernes data er det fundet nødvendigt med denne fremgangsmåde. Skærmbilledet for opdatering finder du under Information til Medlemmerne ved at påvirke opdatering af medlemsdata Terapeutens egen side på foreningens hjemmeside. Klinik stamdata vises på en side under medlemslisten, som er åbnet for det enkelte medlem. Side 14 Nummer Det Blide Tryk

15 Klinik data indeholder følgende information: Kliniknavn CVR nr. Klinikadresse Klinik post nr. Klinik telefon Klinik mobil Klinik Klinik information indeholder mulighed for at indlægge en fri tekst på maksimum 1000 tegn, samt uploade et billede. Uddannelsesdata vises under Klinik stamdata på terapeutens egen side og kan f.eks. være: Kranio-Sakral Terapi uddannelserne. Anden uddannelse f.eks.: Anatomi- & Fysiologi Sygdomslære Sundhedspsykologi Andre alternative uddannelser med relation til Kranio-Sakral Terapi Efter indlæggelse af data i de forskellige sektioner check siden på foreningens hjemmeside, således at dine input fremstår, som du ønsker det. Basis stamdata er til brug for foreningen og vises generelt ikke bortset fra for - & efternavn. Basis data indeholder information. Fødselsdato. Privat . Vises Medlems nr. Medlemmets Kodeord. Det er meget vigtigt at data på siden for klinikinformation altid er rigtige, idet det er den enkelte terapeuts vindue ud til omverdenen fra Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters hjemmeside. Basis stamdata er de data som foreningen benytter sig af til kommunikation med medlemmerne, så forkerte data ingen kommunikation. Dette er en milepæl i Foreningens bestræbelser på at modernisere kommunikationen med medlemmerne, bestyrelsen og de ansvarlige for foreningens hjemmeside arbejder videre for at styrke foreningen på dette område. Ved eventuelle spørgsmål vedrørende indmeldelses - og opdaterings processen venligst kontakt web-masteren på mail eller Med venlig hilsen Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Fornavn. Efternavn. Bopælens gade og nr. Bopælens post nr. Privat fastnet telefon. Privat mobil telefon. Side 15 Nummer Det Blide Tryk

16 Boganmeldelse. Intelligente Celler af Bruce H. Lipton Borgen ISBN Bogen er anmeldt i Nyt Aspekt fra Jan Feb 2010, hvor jeg har stor lyst til at supplere. Melanie Friis-Rousing gjorde mig opmærksom på bogen under FKST medlemsmødet i Vejle den 24. og 25. oktober Sikke et held nu da jeg har erfaret at BHL begrunder mange af de antagelser vi har med os i KST/CST uddannelserne samt andre tidligere uddannelser og erfaringer. BHL er cellebiolog med evner til at omsætte biologien til forståeligt sprog for mig. Han sammenligner cellebiologen med fysikeren, hvor fysikken er kommet videre end forståelsen af Newton til kvante-fysikken. Her påstår BHL at cellebiologien ikke er kommet meget videre end det der svarer til Newton. Han skriver bl.a. at vi ikke er magtesløse biokemiske maskiner der kun kan reparere kroppen med medikamenter, men at vi selv påvirker vores liv med vores overbevisninger og levemåde. BHL beskriver også hver enkelt celle med funktioner der modsvarer hele kroppens funktioner. Epigenetik er beskrevet som en gammel-ny forskning om hvordan livet styres udover det vi har fået indpodet omkring geners ensidige påvirkning, og især miljøets indflydelse. BHL henviser til at kun 5% af alle kræft- og hjertepatienter kan tilskrive deres sygdoms arvelighed. Side 16 Nummer Det Blide Tryk

17 Cellemembranen gør at vi bliver herre over vores skæbne og ikke ofre for vores gener. BHL siger bl.a. at det er vort miljø der styrer generne, ikke arveligheden. BHL sammenligner cellemembranen med en computerchip for at gøre sammenligningen til nutidig analogi. Det er ikke vores gener, men vores overbevisninger der styrer vores liv - Oh, I lidet-troende! De kærligste overlever. Kærlige tanker og godt nytår Leif, Kasserer Et citat: Medicinalindustrien har, med tragiske følger, programmeret os til at blive en nation af medicin-misbrugende junkier. BHL nævner at de elektromagnetiske energi signalers hastighed ligger på næsten kilometer i sekundet, mens hastigheden på difusible kemiske stoffer ligger væsentligt under 1 cm i sekundet. D.v.s. at energi-signalerne i kroppen er nogen gange mere effektive og uendelig meget hurtigere end fysiskkemiske signaler. Hvis energihelbredelse kunne fremstilles i tabletform, ville medicinfabrikanterne hurtigt blive interesserede. Placebo- og Nocebo effekt. Lægens behandling og forudsigelse får stor indflydelse på patienterne. Eksempelvis sætningen: Du har seks måneder at leve i, kan være fatal for patienten. Selvfølgelig er livets hemmelighed slet ikke nogen hemmelighed. Lærere som Buddha og Jesus har fortalt os den samme historie i årtusinder. Nu peger videnskaben i samme retning. Side 17 Nummer Det Blide Tryk

18 K a l e n d e r Dato Aktivitet Januar 2010 DBT 0110 udkommer 13. marts 2010 Generalforsamling 27. marts 2010 Bestyrelsesmøde Maj 2010 DBT udkommer i uge 20 Kalenderen er altid opdateret på Annoncering 1/1 side b 150 x h 215 mm kr. 375,00 1/2 side b 150 x h 105 mm kr. 225,00 1/4 side b 73 x h 105 mm kr. 150,00 Bladet er en udsendes som pdf fil og i A4 størrelse. Deadline for næste blad er den 7. maj 2010 Side 18 Nummer Det Blide Tryk

19 Fordelingen af foreningens medlemmer på landsplan Postnumre Passive Aktive RAB godkendte Ansøgt om medlemsskab Total Velkommen til: 348 Janne Holbech 349 Camilla Thinggaard 350 Annelise Nielsen 351 Helle Koch 352 Rikke Bøgeskov Frandsen 353 Anne-Lise Schierup 354 Lis Krath 356 Dorte With 358 Charlotte Juul Nielsen 359 Sampran Phil Barfred-Dixon 362 Anna Steinmüller Nyt om medlemmer Personer som har søgt om medlemsskab: 355 Marianne Wulff Sørensen 357 Kirsten Skovgaard Pedersen 360 Anne Marie Larsen 361 Sussie Beck 364 Shila Nielsen 365 Lisbeth Dybbroe Farvel til: Mirete Keinicke Side 19 Nummer Det Blide Tryk

20 T i l l æ g t i l b l a d Referat af mødet i Forskningsforum d. 16. september 2009 Nyt fra ViFAB ViFAB orienterede om: Uddeling af forskningsmidler Hvad Det Strategiske Forskningsråd lægger vægt på i deres forskningsfaglige vurdering af ansøgninger. ViFAB har udbygget afsnittet om forskningsmidler på hjemmesiden, så der nu er en kort beskrivelse af de projekter, som ViFAB har støttet i perioden fra 2007 og frem. Endvidere er der på de afsluttede projekter en kort beskrivelse af projektets resultater, ligesom der er links til eventuelle publicerede artikler. Man skal dog være opmærksom på, at der kan gå forholdsmæssig lang tid fra afslutning af et projekt til publicering i et tidsskrift. At der afholdes kursus i spørgeskemateknik den 3. november Der er fortsat ledige pladser, så hvis organisationerne har lyst til at sendes flere personer af sted på kurset, bedes de kontakte ViFAB. I forbindelse med Bedst på Nettet 2009 kommer der et pop-up-vindue med et spørgeskema, når man klikker ind på ViFABs hjemmeside. Helle opfordrede til at besvare spørgeskemaet, da det er vigtigt for ViFAB at få mest muligt respons fra brugerne af hjemmesiden. ViFAB får en vidensformidler tidsbegrænset ansat i en periode på 15 måneder. Nyt fra organisationerne SundhedsRådet orienterede om: SundhedsRådets debatforum afholdt et møde for paraplyorganisationerne LNS, Holistisk sundhed og RAB-forum d. 29. august. Temaet for mødet var Fokus på synliggørelse af Komplementær og Alternativ Behandling. Debatoplæg fra mødet vil blive lagt på SundhedsRådets hjemmeside. Annemarie Goldschmidts rapport fra casestudie om kinesiologi vil blive lagt på CCESCAMs hjemmeside. Foreningen af Kraniosakralterapeuter orienterede om: Foreningen er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere Healerringen orienterede om: Foreningen har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne FDZ orienterede om: Lone V. Schumann har været i Sydafrika for at fortælle om sit forskningsprojekt om zoneterapi og PCO Foreningen har fået ny sekretariatsleder Hanne Møller, som nu er med i Forskningsforum På den europæiske netværksorganisation RIEN s møde blev der præsenteret et spændende japansk forskningsforsøg, hvor man MR-skannede 25 forsøgspersoner, mens man stimulerede tre zoner under foden. Et bestyrelsesmedlem skal holde oplæg på en international konference i Israel om graviditet og fødsler Foreningen af Praktiserende Akupunktører orienterede om: Der er afholdt Skandinavisk TCM kongres September ved Slettestrand med 250 deltagere. Nordlys Massage Terapeuter, orienterede om: Nogle medlemmer deltager i et projekt, som skal undersøge effekten af, at børn masserer børn Side 20 Nummer Det Blide Tryk

21 SFZ orienterede om: Foreningen har foretaget en medlemsundersøgelse via telefoninterview Danske Ernæringsterapeuter orienterede om: Projekt Raskehuset, som er et projekt hvor ernæringsterapeuter inviterer læger til at deltage LNS orienterede om: Nogle medlemmer arbejder på at få offentliggjort en artikel om e-sans. Praktiserende Phytoterapeuter orienterede om: Foreningen arbejder på at blive godkendt til at RAB-registrere Holistisk Sundhed orienterede om: Foreningen afholder en række møder med medlemmerne mhp. at øge aktiviteten blandt medlemmerne Foreningen er gået ind i et samarbejde med Hearths & Hands Scleroseforeningens Projekt Behandlerteam Projektmedarbejder Lasse Skovgaard og homøopat og medlem af behandlerteamet Søren Borch fortalte om projektet, herunder bla.: Om baggrunden for at igangsætte projektet Der er publiceret flere artikler om projektets resultater i forhold til at udvikle en brobygningsmodel, henvisninger fremgår af plancherne. Mødedeltagere: Else Rasmussen, SFZ Annemarie Goldschmidt, SundhedsRådet Lisbeth Aagaard, Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter Hanne Møller, FDZ Lone Schumann, FDZ Tine Voldby, Healerringen Birgitte Christoffersen, Healerringen Torben Lind, Foreningen af Praktiserende Akupunktører Birte Nielsen, Foreningen af Praktiserende Akupunktører Kirsten M. Andersen, Holistisk Sundhed Hanne Nielsen, Nordlys Massage Terapeuter Tine Andersen, Danske Ernæringsterapeuter Erling Helmer Jensen, LNS Inge Kellermann, Praktiserende Phytoterapeuter Helle Lønroth, ViFAB Ann Bloch, ViFAB Om projektets formål: - at forbedre behandlingsresultater for sclerosepatienter - at udvikle en brobygningsmodel for samarbejde mellem etablerede og alternative behandlere Hvordan projektet metodisk er opbygget Udvælgelse af behandlere til teamet De foreløbige resultater af projektet Side 21 Nummer Det Blide Tryk

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter D e t B l i d e T r y k September 2009 Årgang 10 NR. 3 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og udvalg kontaktoplysninger.......... 3 Lederen..........................4

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter September 2010 Årgang 11 NR. 3 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00 DKF Forum - kiropraktorernes samlingssted K L U B B E R Dato: 00-00-00 WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK 2 - Dansk Kiropraktor Forening DKF Forum - Kiropraktorernes samlingssted DKF Forum er kiropraktorernes

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Maj 2010 Årgang 11 NR. 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og udvalg kontaktoplysninger.......... 3 Lederen..........................4 Foreningsbutikken.....................5

Læs mere

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud NORDLYS Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012 Nordlys Forum Nordlys RAB Mødedato Søndag d. 11. marts 2012 Tid kl. 16.00 21.00 Sted Nordlyscentret Silkeborg Tilstede Philip,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Revid. d. 20. apr. 15 Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Kurserne Basis, KST I, II, III, III+, Børn 0-2 år, Børn 3-14 år og Rosenberg Teknik udgør vores grunduddannelse inden for Kranio-SakralTerapi.

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Bliv professionel Kranio Sakral terapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Kranio Sakral terapeut Uddannelsen hos Dig i Centrum Vores

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Velkommen. Onsdag d. 11. april hos. Victoria 1+2. Østergade 25-29, 8000 Århus C. BEMÆRK: Mødetidspunkt kl. 18.15-21.30.

Velkommen. Onsdag d. 11. april hos. Victoria 1+2. Østergade 25-29, 8000 Århus C. BEMÆRK: Mødetidspunkt kl. 18.15-21.30. - Nyt Århus april 2007 Velkommen Onsdag d. 11. april hos Victoria 1+2 Østergade 25-29, 8000 Århus C BEMÆRK: Mødetidspunkt kl. 18.15-21.30. Vi besøger modebutikkerne Victoria 1+2 i Århus. Ejer og medlem

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

nyt Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning december2004

nyt Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning december2004 Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning december2004 Kære Alle! Det er os en fornøjelse os at invitere medlemmerne til EK Hernings julearrangement onsdag, den 1. december 2004, kl. 18.30 på

Læs mere

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE Vejledning i brug af EBG s hjemmeside 2014/2015 www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Til lærerne... 3 Skoleprofil... 3 Holdoversigt...

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator:

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator: Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Orientering fra medlemsregistrator: Ændring af brugernavn og adgangskode til fysik-kemi.dk Når et medlem eller en abonnent skal logges på foreningens hjemmeside fysik-kemi.dk,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand.

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Uge 9 Onsdag d. 02.03.11 Kl. 09:00-12:00: Velkomst, kort orientering om program, underskrivelse af erklæring om tavshedspligt, besvarelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Fredag den 4. og lørdag den 5. oktober på Med henvisning til 6 i vedtægterne for henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk Indholdsfortegnelse 1)Login på hjemmesiden...2 1.1)Oprettelse af en bruger med adgang...2 1.2)Generel login information...2 1.2.1)Glemt personlig kode...2 2)Forklaring af administrationssiden...3 2.1)Navigationsområdet...4

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere