NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april april DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013."

Transkript

1 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april april 2013 Kære Medlemmer Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde Dagsorden og regnskab for Pressemeddelelse om Jan Kampmann - ERNA-prismodtager Bestyrelsens årsberetning Forslag til nye Vedtægter for DPHF 10 Bestyrelsens begrundelse for forslag til vedtægtsændringer 10 Kort nyt fra foreningen 12 Adresseoplysninger NB. Lukket i påskeugen Foreningen holder lukket i uge 13 og bestyrelsesrepræsentanter vil derfor ikke være på Borgbygård onsdag den 27. marts For 25 år siden indkaldte Kjeld Folmer Nielsen sammen med andre ildsjæle til stiftende generalforsamling i Dansk Pædagogisk Historisk forening. Samme dato tirsdag 23.april 2013 kl inviterer vi nu til jubilæums generalforsamling og årsmøde. Se invitation på side 2. Vi vil fejre jubilæet dels i timen mellem generalforsamlingen og årsmødet og dels ved udgivelsen af et mindre jubilæumssmåskrift, som får et lidt andet indhold end det, vi beskrev i følgebrevet med girokortet til kontingentfornyelse. Igen i år starter vi med generalforsamlingen og du kan se dagsordenen og læse årsberetningen og meget mere i dette nyhedsbrev Årets Ernaprismodtager professor på RUC Jan Kampmann vil i sit oplæg sætte fokus på reformpædagogiske og kritiske traditioner i et historisk perspektiv og stiller spørgsmålet om de har en aktuel relevans i dansk daginstitutionssammenhæng. Interessant ikke mindst set i lyset af at reformpædagogikken fra liberal politisk side er erklæret endelig død i forbindelse af lanceringen af den nye folkeskolereform og helhedsskolen. Vi håber at se så mange af jer som muligt til vores 25 års jubilæums generalforsamling og årsmøde, og igen i år opfordrer vi jer til at tilmelde jer af hensyn til planlægning af hele arrangementet. Med venlige hilsner Bestyrelsen

2 DPHF 25 ÅR 23 april april 2013 Dansk Pædagogisk Historisk Forening Inviterer for 25. gang til Generalforsamling og Årsmøde Tirsdag 23. april 2013 kl. 16:30 til kl. 21:00 på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tilmelding Af hensyn til vores planlægning af årsmødet vil vi meget gerne have en melding fra dig, om du kommer kl. 16:30 eller kl. 18:00 eller kl.19:00 på mail til eller på telefon Helst inden tirsdag den 16.april. Program: 16:30 Velkomst og generalforsamling Vi markerer 25 års jubilæet på dagen med sang og en festlig buffet 19:00 Introduktion til Ernaprisen ved Janni Milsted Begrundelse for Erna-udvalgets valg af årets prismodtager professor Jan Kampmann ved Lene Lind, tidliger daginstitutionsleder og fagbogsforfatter. 2 Parkering i gårdområdet er begrænset og der er kun en times parkering uden for gårdområdet på Englandsvej. Der er ca.10 minutters gang fra Tårnby station eller ca. 3. min. gang fra Tårnby Kirke, hvis du kommer med en af busserne 30, 34, 36. Overrækkelse af Erna Prisen Prismodtageren Jan Kampmann kvitterer for modtagelsen med oplægget Reformpædagogiske og kritisk pædagogiske traditioner. Har de en aktuel relevans i dansk daginstitutionssammenhæng? 21:00 Afslutning

3 3 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. april Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Forslag til og godkendelse af vedtægtsændringer 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af foreningens regnskab 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 7. Indkomne forslag 8. Valg a) Bestyrelsen: Ulla Fischer Janni Milsted Ruth Ingemann Nyt medlem Følgende er ikke på valg i år: Ole Schultze Henriksen Kirsten Nøhr Christiansen Drude Helweg b) Suppleanter: Birgit Lerstrup Bodil Johansen Ingrid Colmorten c) Revisorer: Nuværende: Ebba Jørgensen Martin Jørgensen d) ERNA udvalget På valg ifølge vedtægterne: Lene Lind og Margit Vinther Ulla Liberg Janni Milsted (udpeget af bestyrelsen) 9. Eventuelt DPHFS ÅRSREGNSKAB FOR 2012 Indtægter Overført fra ,83 Kontingent og gaver ,00 Udlån af 1 sal 3.600,00 Besøg på Borgbygård 200,00 Salg af småskrifter 4.115,00 Diverse ,00 Indtægter i alt ,83 Udgifter Dansikring Alarm 9.908,56 Telefon 1.225,37 Medlemskab af andre foreninger 550,00 Hjemmeside (adm. og domæne) 1.123,00 Kontor (gebyr, papir, blækpatroner mv.) 3.870,95 Portoudgifter (breve, Nyhedsbreve mv.) 9.649,95 Rengøring, husholdning 24,00 Fortæring, drikkevarer v/ møder 5.378,55 Trykning af småskrift mv. Rejseudgifter 1.041,00 Sorg og glæder 1.220,95 Egenfinansiering til projektet ,00 Nyinvestering 5.524,00 Deltagelse i kurser 50,00 Buffer Diverse 6.238,00 Udgifter i alt ,33 Bemærkninger til regnskabet: For tredje år i træk har foreningen et overskud på godt kr. ved året udgang. Vedr. Indtægter: På punktet: Entré blev det kun til 200 kr. i indtægter, det var kr. mindre en forventet på budgettet. Hvorimod under punktet: Diverse fik vi et overskud på kr. mere end de 9000 kr. vi havde budgetteret med. Dette overskud skyldes hovedsageligt den check på kroner vi modtog som gave på sidste generalforsamling. Vedr. Udgifter: Det er ikke lykkes at finde et rengøringsselskab der vil gøre rent hos os til den pris vi kan betale, men vi forsøger fortsat. De fleste nyinvesteringer er sket på Projekt regnskabet. Der er et mindre forbrug på punktet: Kontor og Porto, der både skylles tilfældig udsving, samt at Nyhedsbreve sendes uden at blive lagt i kuvert. Største merudgift har været på punktet: Diverse der skyldes køb af 100 DVD`er (Hudegrunden) har kostet 6000 kroner.

4 Uddrag af pressemeddelelse Pædagogisk Ernapris til Jan Kampmann Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets Ernapris for 24. gang. Den gives til en person, der enten via sit virke har placeret sig i den pædagogiske historie eller har synliggjort historien gennem forskning og formidling indenfor børne- og daginstitutionsområdet. Ernaprisen uddeles på Dansk Pædagogisk Historisk forenings årsmøde tirsdag den 23. april 2013 kl på Borgbygård, Englandsvej 358, Kastrup. Ideer til læsning: På hjemmesiden ligger en god oversigt over Jan Kampmanns publikationer. Hjemmesiden har en lille kort artikel af Jan Kampmann: Legen viser vej i det sociale landskab Kort begrundelse for valget: Jan Kampmann, som er professor på Roskilde universitetscenter i Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, har gennem mange år forsket i områder, som har stor relevans for pædagoger. Her kan nævnes: Barndom, ungdom, familie, pædagogik, læring, uddannelse, velfærdsstat og velfærdssamfund. Vi vil dog gerne særligt fremhæve hans store interesse for legen og den store betydning, den har for en god barndom. Han har ofte forsket ud fra børneperspektivet og dermed givet pædagoger en større viden om, hvordan vi kan støtte legen bedst muligt. At han også har interesseret sig for institutionernes historiske udvikling, som det fremgår at titlen på hans oplæg ved prisoverrækkelsen, er jo et ekstra plus for en forening som vores. Antologier med bidrag af Jan Kampmann: Selvforvaltning Pædagogisk teori og praksis Gyldendals pædagogikhåndbog Læring og udvikling i daginstitutioner 4 Med prisen vil vi gerne fremhæve, den store betydning han har haft for pædagoger og dermed også for daginstitutionsbørn i Danmark.

5 Bestyrelsens årsberetning for Vi har igen i år besluttet at offentliggøre årsberetningen i marts nyhedsbrevet, og med udgangspunkt i denne vil vi på generalforsamlingen uddybe nogle af de områder, vi gerne vil have en drøftelse af enten på mødet, på Facebook eller i Nyhedsbrevet. Bestyrelsens arbejde I september måtte vi ændre lidt på vores arbejdsdelinger i forhold til opgaverne i bestyrelsen på grund af Karen-Lise Lohmanns pludselig død. Vi savner hendes engagement og arbejdsindsats. Bodil Johannesen har fortsat arbejdet med at skrive 2. registratur på baggrund af indkomstjournaliseringen af det materiale, vi har fået siden 2004 hvor det første registratur blev skrevet. Vi mangler også Karen-Lise i vores vagtplan til at dække vores arbejdsdage og åbningstid på onsdage. Ingen af de tre suppleanter har ønsket at rykke op på en af de faste bestyrelses-pladser. Vi skal derfor have valgt et nyt medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen. I praksis går suppleanter ind i arbejdet og arbejdsfordelinger på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvilket er helt fantastisk. Flot er det også at to af bestyrelsens medlemmer Ulla Fischer og Kirsten Nøhr Christiansen har været aktive i bestyrelsen i henholdsvis 23 og 22 år. Vi har afholdt en hel arbejdsdag på Borgbygård som blev brugt dels til oprydning i arkivet og dels til indkomstjournalisering. Næsten alle i bestyrelsen fik et lille kursus i hvordan det skulle foregå. Vi er ved at have alvorlig pladsmangel både i forhold til arkivet og biblioteket. I sær efter vi har fået en del af bogsamlingen fra den nedlagte Frøbel Samling fra det tidligere pædagogseminarium Frøbelhøjskolen. Det har betydet at vi har måttet sortere dubletter fra og har indkøbt flere bogreoler. Vi inddrager i stigende grad første sal på Borgbygård både til udstillinger og til opbevaring. Vi har stadigt et stort ønske om at få bøger og tidsskrifter registreret elektronisk i et bibliotekssystem. Vi har indtil nu afholdt 5 bestyrelsesmøder som følges op af 2 møder inden årsmødet. Vores møder er generelt blevet længere efter at vi er begyndt at holde møderne i dagtimerne. Vi havde vores lange sommerbestyrelsesmøde i august og det handlede primært om projektet. Udover modtagelse af materialer, indkomstjournalisering, registrering, arkivering og det løbende arbejde i foreningen og på Borgbygård med besøgende, aktuelle henvendelser, forberedelse og udarbejdelse af Nyhedsbreve og småskrifter, har vi i det forløbne år involveret os i forskellige projekter: Drude har i oktober måned, som vikar fra Ole Schultze Henriksen, deltaget i et møde i referencegruppen til DPU s projekt: `Pædagogprofessionens historie - kamp, status, idé og praksis Projektgruppen fremlagde indledningen til projektet og synopsis til bind 1: Kamp og status og udkast til disposition for bind 2: Kald og kundskab forholdet mellem viden, fag og kundskaber i relation til pædagogisk virksomhed/praksis DPHF kan i høj grad bidrage med relevant kildemateriale til brug for den omfattende empiri som nødvendigvis må indgå i projektet. Vi håber at gruppen vil benytte sig af denne mulighed, som Drude gjorde opmærksom på til mødet. Både Ole og Drude har fået mulighed for at deltage i referencegruppens møder fremover. Janni deltog i slutningen af november i BUPL s Kongres på Nyborg Strand. Vi fik udarbejdet en ny folder som blev trykt og uddelt til de 400 kongresdeltagere. Inden kongressen sendte vi et opråb i en mail til forbundsformanden Henning Pedersen for at bede ham om at gøre sine medlemmer opmærksomme på at der faktisk er to foreninger som i 25 år har passet på at opbevare den pædagogiske historie om børn og pædagoger i daginstitutionerne (DMÅ og DPHF). Henning Pedersen responderede hurtigt på vores skrivelse med at sige at han ikke kunne indarbejde en omtale i sin årsberetning, men at han i øvrigt fulgte med i vores

6 6 arbejde ved at læse vores Nyhedsbreve. Janni fortalte at Henning P i indledningen til sin årsberetning havde nævnt de to historiske foreninger. Janni fik også dirigenten til at nævne at hun havde en lille bod med foreningens småskrifter og ville kunne svare på spørgsmål i forhold til foreningen. Kirsten (Nøhr Christiansen) forbinder sit historiske engagement som bestyrelsesmedlem med sin involvering i Gladsaxe TV og har i 2012 udsendt 4 udsendelser om Frøbel baseret på 3 dages interview med Helga Schwede. Udsendelserne kan ses både på DPHF s og Gladsaxe Tv s hjemmeside. Ang. projektet Børneinstitutionerne - en god pædagogisk historie. Vi har i februar måned indsendt midtvejsrapport til Pædagogernes Velfærds- og forskningsfond, som i december 2011 bevilgede kr til projektet hvis formål er at finde nye muligheder til formidling af den pædagogiske historie ved i større omfang at fokusere på løsninger som hjemmeside og digitale medier. Vi er tidsmæssigt i projektets tredje fase jf. projektbeskrivelse med projektets formål, faser og indhold i marts 2012 Nyhedsbrevet. Før sommerferien købte vi en ny kraftig PC, en scanner, en printer og en projekter. Vi fik oprettet en Facebook gruppe for foreningen og samlingen. Gruppen har desværre været forbavsende lidt besøgt og har kun få medlemmer i gruppen. Ruth og Drude har været på et udbytterigt seminar om den iscenesatte kulturhistorie i fotografi og film. Projektgruppen (Ole, Ruth og Drude) har holdt en række møder med vores Itkonsulent og hjemmesideadministrator for at få afklaret, hvordan vi kan gøre hjemmesiden mere dynamisk og interaktiv både i forhold til formidling af DPHF og projektet om digitalisering af vores Samling med udgangspunkt i registratur 1. I efteråret begyndte to nyuddannede arkitekter at scanne Samlingens billeder og negativer ind, og nu 2017 billeder fra Samlingen scannet og godt 100 af disse er lagt ud på hjemmesiden under menuen Samlingens billeder. I skrivende stund er søgemekanismerne ikke lagt ind og vi arbejder på at opbygge en tidslinje. DVD en fra 2010 Møllegadefritidsaktiviteter i 1960 erne, småskriftet Musik og bevægelse - en helhed nr. 22 i småskriftserie og Dagmar Carstens foredrag om Montesorri ved overrækkelsen af Erna-prisen 2011 er lagt ud og kan ses eller downloades fra hjemmesiden under menuen udgivelser. Vi er påbegyndt arbejdet med at gøre hjemmesiden mere dynamisk og visuel. Det er en lang proces. Foreløbigt har vi ændret nogle menupunkter og deres indhold. Vi er nu i gang med at kreere et nyt design til hjemmesiden Projektgruppen har afholdt to konstruktive møder med den følgegruppe, som blev nedsat på generalforsamlingen sidste år og et medlemsmøde om digitaliseringen den 7. februar med 5 deltagere foruden projektgruppen. I forhold til projektbeskrivelsen mangler vi så at få overført vores samling af film fra smalfilm og videoer til DVD er og få dem redigeret inden vi lægger dem på hjemmesiden. At få lagt flere af vores småskrifter på hjemmesiden og endeligt lavet den endelige opdatering af hjemmesiden med nyt design. Medlemsstatus, drift og økonomi Det er blevet vores praksis at sende brev om fornyelse af årskontingentet før udsendelsen af Nyhedsbrevet i marts. I år gjorde vi det allerede den 23. januar med frist for betaling den 18. februar Det betyder at vi har nået at få et overblik over vores aktive medlemsskare før vi udsender Nyhedsbrevet med posten. I forbindelse med udsendelsen af girokort til kontingentfornyelse har vi modtaget 4 udmeldelser. Vi har muligvis mistet nogle medlemmer, som passivt melder sig ud ved at undlade at betale. Vi har ikke haft den store medlems tilgang trods flere tiltag. I skrivende stund har vi 153 personlige medlemmer, 7 par medlemskab og 18 institutions, uddannelsessteder og forenings medlemska-

7 7 ber. Vi håber at de 40 som var medlemmer sidste år fornyer deres kontingent inden årsmødet. Medlemslisten med de medlemmer der ønsker at stå på denne findes nu på hjemmesiden. Vi orienterer om nye og udmeldte medlemmer i Nyhedsbrevet og vil en gang om året revidere medlemslisten på hjemmesiden. Økonomi Den overvejende del af medlemmerne overfører nu kontingentet via netbank til foreningens konto. De færreste anvender girokortet og de offentlige institutioner skal have tilsendt en elektronisk faktura. Vi vil gerne næste år kunne sende en mail med kontonummer til de medlemmer, som ønsker at overføre kontingentet uden brug af girokort. Det forudsætter at vi har de relevante mailadresser. Vi vil på den måde kunne spare den store udgift til trykning af girokort og porto. Vi vil også her have en differentieret løsning, så længe der er brug for det. Det lave medlemstal giver en lille egenkapital på ca. kr som ikke er så meget i forhold til vores driftsudgifter og ambitionsniveau. Vi er derfor glade for den støtte, vi får fra BUPL i forbindelse med trykning af vores nyhedsbreve og sidste år den ny folder. På trods af egenbetalingen til projektet har det økonomiske tilskud fra Pædagogernes Velfærdsfond betydet at vi har kunnet investere i relevant udstyr, som giver os nye muligheder. Det tager også tid at lære at udnytte disse. Vi fik desværre afslag på den ansøgning Karen- Lise og Janni skrev til Frie Børnehavers Tårnby afdeling om midler til at få registreret bøger og tidsskrifter i biblioteket. Det bliver nødvendigt at søge om nye midler til dette og til digitaliseringsprojektet i det kommende år. Nyhedsbreve, småskrift og kommunikation Vi har i det forløbne år udsendt 3 Nyhedsbreve med post. De 2 på 12 sider og et på 4 sider. I det nye år satser vi på at udsende et Nyhedsbrev hvert kvartal. Det 4 siders nyhedsbrev kræver mindre arbejde og porto. I dette (marts)nyhedsbrev spørger vi om, der er nogle af vores medlemmer som gerne vil have tilsendt sine nyhedsbreve på mail. Vi fortsætter med at sende nyhedsbreve i papirformat til jer, der ønsker det. Småskriftet bliver et mindre jubilæumsskrift med DPHF 25 årige historie. Ernaprisen er i jubilæumsåret uddelt 24 gange hvor der er et år prisen ikke blev uddelt. Vi vil forsøge inden Erna prisens jubilæum at udvikle hjemmesiden ved at udbygge oplysningerne om Ernaprismodtagerne og knytte links til de enkelte prismodtagere med foreningens begrundelse for valget og prismodtagernes foredrag som tak for modtagelsen. Det er en praksis som vi indførte i forbindelse med at Kirsten Sigsgaard fik Ernaprisen i ERNA- udvalget og årets prismodtager Erna-udvalget besluttede allerede i begyndelsen af januar måned at give Erna-prisen til professor på RUC Jan Kampmann - læs begrundelsen i uddraget af pressemeddelelsen. side 4 eller i sin helhed på hjemmesiden. Hvor står vi nu? - og vores tanker om det nye år Digitaliseringsprojektet vil resten af 2013 arbejdsmæssigt og tidsmæssigt fortsat komme til at kræve stort engagement og involvering. Vi mangler stadig at i journalisere og registrere meget af det indkomne arkivmateriale. Vi håber at det nye bestyrelsesmedlem vil engagere sig i dette arbejde. Ligesom vi håber at vores jubilæum kan skabe lidt publicity og nye medlemmer. Vi har stadig mange ambitioner og håber at vi kan realisere nogle af disse i det nye år. Bestyrelsen

8 Forslag til nye Vedtægter for Dansk Pædagogisk Historisk Forening Forslagene er begrundet side Navn. Foreningens navn er Dansk Pædagogisk Historisk Forening (DPHF) med hjemsted i København. 2. Samlingen. Stk. 1. Foreningen driver Dansk Pædagogisk Historisk Samling, der er omfattet af nærværende vedtægt. Stk. 2. Generalforsamlingen kan fastsætte regler for Dansk Pædagogisk Historisk Samlings virke. 3. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at indsamle, registrere, bearbejde og formidle kildematerialer af betydning for dansk pædagogisk historie, sådan som den kommer til udtryk i børneinstitutioner. Foreningen skal være aktiv i forskningens og formidlingens tjeneste ligesom dens samlinger skal være åbne for institutioner, læreanstalter, foreninger og enkelt personer, som måtte være interesserede i denne historie og disse aktiviteters økonomiske, sociale, kulturelle, politiske og pædagogisk/psykologiske betydning. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres. Stk. 2. Foreningen samarbejder med beslægtede nationale og internationale organisationer. Stk. 3. Foreningen uddeler, når den finder det aktuelt, en pris til en person, som har ydet en særlig indsats i forhold til foreningens formål og virke eller en person, som via sit virke indenfor dansk pædagogik har sat sig markante spor i dansk pædagogisk historie. Prisen, der kan uddeles en gang om året, er en Erna-statuette opkaldt efter Danmarks første uddannede børnehavepædagog, Erna Juel-Hansen. 4. Medlemskab. Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen. Institutioner kan optages som medlem af foreningen, og deres medarbejdere har adgang til foreningens aktiviteter. Medlemsinstitutionen optræder på generalforsamlingen med én stemme. 5. Regnskab. Stk. 1. Der føres regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3. Det reviderede regnskab skal godkendes af bestyrelsen og udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling. Stk. 4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Stk. 5. DPHF kan søge om fondsmidler og hvis der bevilges midler skal der oprettes en særlig konto til disse midler. 6. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægten skal udsendes sammen med dagsordenen mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun de ved generalforsamlingen fremmødte medlemmer kan afgive deres stemme. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal

9 9 mindst omfatte følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Godkendelse af regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Forening 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 7.1. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år jvf Valg af 3 suppleanter 7.3. Valg af 2 revisorer 7.4. Valg af 3 medlemmer til Erna-udvalget 8. Eventuelt Stk. 5. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, dog kan afstemningen ske skriftligt, hvis et medlem fremsætter ønske herom. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 medlemmer indsender skriftlig begæring herom. 7. Bestyrelsen. Stk. 1. Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med forretningsfører eller formand og kasserer. Desuden fordeler bestyrelsen diverse arbejdsopgaver imellem sig for et år ad gangen. Stk. 3. Bestyrelsen kan efter behov inddrage særlige sagkyndige til at hjælpe sig i konkrete opgaver. 8. Erna-udvalget Stk. 1. Erna-udvalget består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De 3 af medlemmerne vælges af generalforsamlingen, mens det fjerde medlem udpeges af bestyrelsen blandt dets medlemmer. Stk. 2. Udvalget udpeger Erna-pris kandidaten senest 2 måneder inden årsmøde/generalforsamlingen, hvor prisen uddeles. 9. Ansvar for arkiv og samlinger. Stk. 1. Bestyrelsen påser og har ansvar for at arkiv og samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og offentligt tilgængelige. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnede medarbejdere i Dansk Pædagogisk Historisk Samling. Bestyrelsen udarbejder regulativ for ansatte medarbejdere i Dansk Pædagogisk Historisk Samling. 10. Tegning og hæftelse. Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun for sin forpligtelse med den til en hver tid hørende formue. Stk. 2. Foreningen kan indgå i et økonomisk samarbejde med en organisation således at hæftelsen ud over foreningens egen formue kan påtages af den pågældende organisation. Stk.3. Forretningsfører/Formand og kasserer kan disponere over foreningens konti hver for sig, herunder også via netbank. Endvidere kan der udstedes Dankort og/eller Mastercard til forretningsfører og/eller kasserer. 11. Vedtægtsændring. Ændringer i vedtægten kan kun ske, når de på generalforsamlingen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. 12. Foreningens opløsning Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmer for. Stk. 2. Dansk Pædagogisk Historisk Forenings midler og ejendom overgår i tilfælde af foreningens opløsning til beslægtede formål efter generalforsamlingens bestemmelse ved simpelt flertal. Dansk Pædagogisk Historisk Samling overdrages til offentlig museal virksomhed efter forhandling. Forhandlingen gennemføres af det af generalforsamlingen nedsatte forhandlingsudvalg. Vedtægterne er fremlagt med ændringer på generalforsamlingen 23. april 2013.

10 Bestyrelsens begrundelse for forslag til vedtægtsændringer Som det fremgår af dagordenen til generalforsamlingen fremlægges følgende ændringer til foreningens vedtægter: I 5 vedr. Regnskab har vi i stk. 1 fjernet at der føres selvstændigt regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Samling og hele stk. 5 som handlede om regnskabet for Samlingen. Det blev besluttet med fremlæggelse af årsberetningen i 2008 at nedlægge det selvstændige regnskab for Samlingen, da vi ikke længere fik økonomisk tilskud fra BUPL og det ville være en forenkling for kassereren. Foreningen driver Samlingen og udgifterne indgår i foreningens regnskab, derfor blev Samlingens regnskab dengang fremlagt og godkendt i forbindelse med bestyrelsens årsberetning.. I 7 vedr. Bestyrelsen stk.2 har vi indført efter flere års praksis at bestyrelsen også konstituerer sig med en forretningsfører eller formand. I 10 vedr. Tegning og hæftelse er indført et nyt stykke 3. Tilføjelsen er en konsekvensrettelse i forhold til virkeligheden og praksis. Mens vi venter på foråret: 10 Et vinterbillede fra Spindegaarden (Ester Pallesens samling) Kort foreningsnyt Velkommen til følgende nye medlemmer: Mette Gagner, Flintevænget 5, 2640 Hedehusene Lis Hansen, Nordgrundvej 19,3200 Helsinge BUPL Aarhus, Mindegade 12, 8000 Aarhus Anni og Ib Schultz, Vingetoften 298, 2730 Herlev Gunda Sjöberg, Eckersbergsgade 7, 2100 København Ø (par medlemskab med Jan Kampmann) Finn Held, Carl Bernhardsvej 13,st.tv, 1817 Frederiksberg (par medlemskab med Inga Held) Ulla Bugge Sørensen, Klosterparken 20, 3230 Græsted (par medlemskab med Ove Bugge Sørensen) Lis Pedersen, Grusbakken 11, 2791 Dragør (genindmeldt) Frøbel UCC, Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg (genindmeldt) Følgende medlemmer har udmeldt sig: Birgit Desholm, Skjoldsvænge 62, 6500 Vojens Marie Hansen, Banevolden 40,2, 2500 Valby Jytte Rømer Madsen, Hirsevej 12, 9000 Ålborg Nyhedsbrev pr mail? Betaling over netbank, giro eller elektronisk faktura? Da vi gerne vil spare forsendelsesudgifter spørger vi jer om følgende; Vil du/ I gerne fremover have dine nyhedsbreve på mail? Så send en mail til blot med navn og teksten Jeg ønsker mine nyhedsbreve pr. mail. Du skal ikke foretage dig noget, hvis du ønsker dine nyhedsbreve tilsendt med post. Vil du/ I fremover betale fornyelse af årskontingentet ved overførelse i netbank til foreningens konto? Såfremt du ønsker det, så send en mail til Ønsker du fortsat at få tilsendt et girokort skal du ikke foretage dig noget. Skal dit årskontingent faktureres elektronisk bedes du sende dit ean- nummer, hvis vi ikke allerede har det til Vi forsøger os med en differentieret løsning så længe det er muligt.

11 Nekrolog Ebba skriver i slutningen af sin bog: Pædagoger betragter sig som børnenes advokater, men må se i øjnene, at de samtidig er samfundets repræsentanter. Den dobbelthed kan ind i mellem opleves som et problem for pædagoger. Men der vil altid være brug for nogen som taler børnenes sag på børnenes præmisser. Og der vil altid være brug for nogen til at kæmpe for en mere retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Kun mennesker kan ændre udviklingen. 11 Ebba Strange pædagog og politiker Ebba Strange blev født i Flensborg i 1929 og døde i Århus 83 år gammel den 3.december Hun var uddannet pædagog fra Seminariet for Småbørnspædagoger i Arbejdede derefter i forskellige typer af institutioner i København før hun i 1964 flyttede til Århus og blev seminarielærer i pædagogik og samfundsfag, senere praktikleder på Socialpædagogisk Seminarium. Senere også som underviser og leder af Årskursus for Børnehave og fritidspædagoger. Fra 1973 til 1994 folketingspolitiker for SF. Ebba Strange modtog Ernaprisen i april Både Jannis begrundelse for ERNAudvalget valg og Ebbas efterfølgende foredrag tog udgangspunkt i Ebbas erindringsbog fra 2006 Ebba - Politiker og Pædagog. Begge oplæg kan læses i Nyhedsbrevet fra juni 2007 og bogen er også stadig anbefales værdig læsning. Janni afsluttede sin begrundelse med at sige at Ebba er et af de mennesker, der har været med til at tale børnenes sag og kæmpe for børn, institutioner og kvinder. I DPHF synes vi at Ebba Strange har været med til at præge den pædagogiske historie. Ebba siger i sin takketale at det er både en ære og glæde at modtage Ernaprisen og især er hun glad for at modtage statuetten af Erna lavet af Tora Raknes, som hun oplevede som sin mentor. De to samarbejdede både i vuggestuen og børnehaven i Dehns Dampvaskeri i Buddinge og i Malehuset i Tivoli. I bogen beskriver Ebba om Tora Raknes nye tanker og ideer om pædagogikken og indretningen af børneinstitutionerne. Ebba Strange var i mange år og indtil sin død medlem af Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Vi tænker tilbage på hende med glæde og beundring for hendes pædagogiske og politiske engagement. Drude

12 Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse B Dansk historisk pædagogisk forening co. Drude Helweg Sprogøvej 7, st. midtfor 2000 Frederiksberg Adresseliste Bestyrelsen Drude Helweg, forretningsfører Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg mobil: Ruth Ingemann, kasserer Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund Tlf mobil Ole Schultze Henriksen Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris Tlf Ulla Fischer Gråbrødrestræde 23, 5. sal, 1156 Kbh. K Tlf Kirsten Nøhr Christiansen Zolas Allé 7, 2860 Søborg Tlf mobil Janni Milsted Mjølnerparken 48, 2200 København N mobil: ERNA-udvalget Ulla Liberg Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø Tlf Lene Lind Kirkheltevej 145, 3450 Allerød Tlf Margit Vinter Anekæret 31,3520 Farum Tlf Fra bestyrelsen: Janni Milsted Revisorer Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen Havdrupvej 124, 2720 Vanløse Tlf mobil NB. Lukket i påskeugen Foreningen holder lukket i uge 13 og vil derfor ikke være på Borgbygård onsdag den 27. marts Suppleanter Birgit Lerstrup J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby Tlf mobil: Bodil Johanson Tranehusene 67, 2620 Albertslund mobil: Ingrid Colmorten Tagensvej 165, 2.tv, 2400 København NV Tlf mobil: Praktisk hjælp til bestyrelsen Mette Lauridsen Helenestien 9, 3500 Værløse Tlf Britta Ulnits Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse Tlf mobil: FORENINGENS POSTADRESSE Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg Tlf Giro bank reg konto SAMLINGEN, Borgbygård Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tlf onsdag kl Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg Layout: Birgit Lerstrup. Fotos: Ole Schultze Henriksen. Artikler og indlæg til kommende numre modtages gerne og sendes på mail til redaktøren. BUPL har velvilligt støttet os med trykning

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2012. Kære medlemmer Marts 2012

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2012. Kære medlemmer Marts 2012 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer Marts 2012 www.paedhist.dk 1 Indhold side 2 Årsmøde 2012 3 Pressemeddelelse om ERNA-prisen 4 Generalforsamling 2012 Dagsorden, forslag, regnskab

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - april 2011. Kære medlemmer April 2011

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - april 2011. Kære medlemmer April 2011 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer April 2011 Nu nærmer foråret sig med raske skridt og dermed også foreningens årsmøde og generalforsamling, som i år holdes tirsdag den 26.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere