NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april april DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013."

Transkript

1 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april april 2013 Kære Medlemmer Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde Dagsorden og regnskab for Pressemeddelelse om Jan Kampmann - ERNA-prismodtager Bestyrelsens årsberetning Forslag til nye Vedtægter for DPHF 10 Bestyrelsens begrundelse for forslag til vedtægtsændringer 10 Kort nyt fra foreningen 12 Adresseoplysninger NB. Lukket i påskeugen Foreningen holder lukket i uge 13 og bestyrelsesrepræsentanter vil derfor ikke være på Borgbygård onsdag den 27. marts For 25 år siden indkaldte Kjeld Folmer Nielsen sammen med andre ildsjæle til stiftende generalforsamling i Dansk Pædagogisk Historisk forening. Samme dato tirsdag 23.april 2013 kl inviterer vi nu til jubilæums generalforsamling og årsmøde. Se invitation på side 2. Vi vil fejre jubilæet dels i timen mellem generalforsamlingen og årsmødet og dels ved udgivelsen af et mindre jubilæumssmåskrift, som får et lidt andet indhold end det, vi beskrev i følgebrevet med girokortet til kontingentfornyelse. Igen i år starter vi med generalforsamlingen og du kan se dagsordenen og læse årsberetningen og meget mere i dette nyhedsbrev Årets Ernaprismodtager professor på RUC Jan Kampmann vil i sit oplæg sætte fokus på reformpædagogiske og kritiske traditioner i et historisk perspektiv og stiller spørgsmålet om de har en aktuel relevans i dansk daginstitutionssammenhæng. Interessant ikke mindst set i lyset af at reformpædagogikken fra liberal politisk side er erklæret endelig død i forbindelse af lanceringen af den nye folkeskolereform og helhedsskolen. Vi håber at se så mange af jer som muligt til vores 25 års jubilæums generalforsamling og årsmøde, og igen i år opfordrer vi jer til at tilmelde jer af hensyn til planlægning af hele arrangementet. Med venlige hilsner Bestyrelsen

2 DPHF 25 ÅR 23 april april 2013 Dansk Pædagogisk Historisk Forening Inviterer for 25. gang til Generalforsamling og Årsmøde Tirsdag 23. april 2013 kl. 16:30 til kl. 21:00 på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tilmelding Af hensyn til vores planlægning af årsmødet vil vi meget gerne have en melding fra dig, om du kommer kl. 16:30 eller kl. 18:00 eller kl.19:00 på mail til eller på telefon Helst inden tirsdag den 16.april. Program: 16:30 Velkomst og generalforsamling Vi markerer 25 års jubilæet på dagen med sang og en festlig buffet 19:00 Introduktion til Ernaprisen ved Janni Milsted Begrundelse for Erna-udvalgets valg af årets prismodtager professor Jan Kampmann ved Lene Lind, tidliger daginstitutionsleder og fagbogsforfatter. 2 Parkering i gårdområdet er begrænset og der er kun en times parkering uden for gårdområdet på Englandsvej. Der er ca.10 minutters gang fra Tårnby station eller ca. 3. min. gang fra Tårnby Kirke, hvis du kommer med en af busserne 30, 34, 36. Overrækkelse af Erna Prisen Prismodtageren Jan Kampmann kvitterer for modtagelsen med oplægget Reformpædagogiske og kritisk pædagogiske traditioner. Har de en aktuel relevans i dansk daginstitutionssammenhæng? 21:00 Afslutning

3 3 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. april Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Forslag til og godkendelse af vedtægtsændringer 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af foreningens regnskab 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 7. Indkomne forslag 8. Valg a) Bestyrelsen: Ulla Fischer Janni Milsted Ruth Ingemann Nyt medlem Følgende er ikke på valg i år: Ole Schultze Henriksen Kirsten Nøhr Christiansen Drude Helweg b) Suppleanter: Birgit Lerstrup Bodil Johansen Ingrid Colmorten c) Revisorer: Nuværende: Ebba Jørgensen Martin Jørgensen d) ERNA udvalget På valg ifølge vedtægterne: Lene Lind og Margit Vinther Ulla Liberg Janni Milsted (udpeget af bestyrelsen) 9. Eventuelt DPHFS ÅRSREGNSKAB FOR 2012 Indtægter Overført fra ,83 Kontingent og gaver ,00 Udlån af 1 sal 3.600,00 Besøg på Borgbygård 200,00 Salg af småskrifter 4.115,00 Diverse ,00 Indtægter i alt ,83 Udgifter Dansikring Alarm 9.908,56 Telefon 1.225,37 Medlemskab af andre foreninger 550,00 Hjemmeside (adm. og domæne) 1.123,00 Kontor (gebyr, papir, blækpatroner mv.) 3.870,95 Portoudgifter (breve, Nyhedsbreve mv.) 9.649,95 Rengøring, husholdning 24,00 Fortæring, drikkevarer v/ møder 5.378,55 Trykning af småskrift mv. Rejseudgifter 1.041,00 Sorg og glæder 1.220,95 Egenfinansiering til projektet ,00 Nyinvestering 5.524,00 Deltagelse i kurser 50,00 Buffer Diverse 6.238,00 Udgifter i alt ,33 Bemærkninger til regnskabet: For tredje år i træk har foreningen et overskud på godt kr. ved året udgang. Vedr. Indtægter: På punktet: Entré blev det kun til 200 kr. i indtægter, det var kr. mindre en forventet på budgettet. Hvorimod under punktet: Diverse fik vi et overskud på kr. mere end de 9000 kr. vi havde budgetteret med. Dette overskud skyldes hovedsageligt den check på kroner vi modtog som gave på sidste generalforsamling. Vedr. Udgifter: Det er ikke lykkes at finde et rengøringsselskab der vil gøre rent hos os til den pris vi kan betale, men vi forsøger fortsat. De fleste nyinvesteringer er sket på Projekt regnskabet. Der er et mindre forbrug på punktet: Kontor og Porto, der både skylles tilfældig udsving, samt at Nyhedsbreve sendes uden at blive lagt i kuvert. Største merudgift har været på punktet: Diverse der skyldes køb af 100 DVD`er (Hudegrunden) har kostet 6000 kroner.

4 Uddrag af pressemeddelelse Pædagogisk Ernapris til Jan Kampmann Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets Ernapris for 24. gang. Den gives til en person, der enten via sit virke har placeret sig i den pædagogiske historie eller har synliggjort historien gennem forskning og formidling indenfor børne- og daginstitutionsområdet. Ernaprisen uddeles på Dansk Pædagogisk Historisk forenings årsmøde tirsdag den 23. april 2013 kl på Borgbygård, Englandsvej 358, Kastrup. Ideer til læsning: På hjemmesiden ligger en god oversigt over Jan Kampmanns publikationer. Hjemmesiden har en lille kort artikel af Jan Kampmann: Legen viser vej i det sociale landskab Kort begrundelse for valget: Jan Kampmann, som er professor på Roskilde universitetscenter i Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, har gennem mange år forsket i områder, som har stor relevans for pædagoger. Her kan nævnes: Barndom, ungdom, familie, pædagogik, læring, uddannelse, velfærdsstat og velfærdssamfund. Vi vil dog gerne særligt fremhæve hans store interesse for legen og den store betydning, den har for en god barndom. Han har ofte forsket ud fra børneperspektivet og dermed givet pædagoger en større viden om, hvordan vi kan støtte legen bedst muligt. At han også har interesseret sig for institutionernes historiske udvikling, som det fremgår at titlen på hans oplæg ved prisoverrækkelsen, er jo et ekstra plus for en forening som vores. Antologier med bidrag af Jan Kampmann: Selvforvaltning Pædagogisk teori og praksis Gyldendals pædagogikhåndbog Læring og udvikling i daginstitutioner 4 Med prisen vil vi gerne fremhæve, den store betydning han har haft for pædagoger og dermed også for daginstitutionsbørn i Danmark.

5 Bestyrelsens årsberetning for Vi har igen i år besluttet at offentliggøre årsberetningen i marts nyhedsbrevet, og med udgangspunkt i denne vil vi på generalforsamlingen uddybe nogle af de områder, vi gerne vil have en drøftelse af enten på mødet, på Facebook eller i Nyhedsbrevet. Bestyrelsens arbejde I september måtte vi ændre lidt på vores arbejdsdelinger i forhold til opgaverne i bestyrelsen på grund af Karen-Lise Lohmanns pludselig død. Vi savner hendes engagement og arbejdsindsats. Bodil Johannesen har fortsat arbejdet med at skrive 2. registratur på baggrund af indkomstjournaliseringen af det materiale, vi har fået siden 2004 hvor det første registratur blev skrevet. Vi mangler også Karen-Lise i vores vagtplan til at dække vores arbejdsdage og åbningstid på onsdage. Ingen af de tre suppleanter har ønsket at rykke op på en af de faste bestyrelses-pladser. Vi skal derfor have valgt et nyt medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen. I praksis går suppleanter ind i arbejdet og arbejdsfordelinger på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvilket er helt fantastisk. Flot er det også at to af bestyrelsens medlemmer Ulla Fischer og Kirsten Nøhr Christiansen har været aktive i bestyrelsen i henholdsvis 23 og 22 år. Vi har afholdt en hel arbejdsdag på Borgbygård som blev brugt dels til oprydning i arkivet og dels til indkomstjournalisering. Næsten alle i bestyrelsen fik et lille kursus i hvordan det skulle foregå. Vi er ved at have alvorlig pladsmangel både i forhold til arkivet og biblioteket. I sær efter vi har fået en del af bogsamlingen fra den nedlagte Frøbel Samling fra det tidligere pædagogseminarium Frøbelhøjskolen. Det har betydet at vi har måttet sortere dubletter fra og har indkøbt flere bogreoler. Vi inddrager i stigende grad første sal på Borgbygård både til udstillinger og til opbevaring. Vi har stadigt et stort ønske om at få bøger og tidsskrifter registreret elektronisk i et bibliotekssystem. Vi har indtil nu afholdt 5 bestyrelsesmøder som følges op af 2 møder inden årsmødet. Vores møder er generelt blevet længere efter at vi er begyndt at holde møderne i dagtimerne. Vi havde vores lange sommerbestyrelsesmøde i august og det handlede primært om projektet. Udover modtagelse af materialer, indkomstjournalisering, registrering, arkivering og det løbende arbejde i foreningen og på Borgbygård med besøgende, aktuelle henvendelser, forberedelse og udarbejdelse af Nyhedsbreve og småskrifter, har vi i det forløbne år involveret os i forskellige projekter: Drude har i oktober måned, som vikar fra Ole Schultze Henriksen, deltaget i et møde i referencegruppen til DPU s projekt: `Pædagogprofessionens historie - kamp, status, idé og praksis Projektgruppen fremlagde indledningen til projektet og synopsis til bind 1: Kamp og status og udkast til disposition for bind 2: Kald og kundskab forholdet mellem viden, fag og kundskaber i relation til pædagogisk virksomhed/praksis DPHF kan i høj grad bidrage med relevant kildemateriale til brug for den omfattende empiri som nødvendigvis må indgå i projektet. Vi håber at gruppen vil benytte sig af denne mulighed, som Drude gjorde opmærksom på til mødet. Både Ole og Drude har fået mulighed for at deltage i referencegruppens møder fremover. Janni deltog i slutningen af november i BUPL s Kongres på Nyborg Strand. Vi fik udarbejdet en ny folder som blev trykt og uddelt til de 400 kongresdeltagere. Inden kongressen sendte vi et opråb i en mail til forbundsformanden Henning Pedersen for at bede ham om at gøre sine medlemmer opmærksomme på at der faktisk er to foreninger som i 25 år har passet på at opbevare den pædagogiske historie om børn og pædagoger i daginstitutionerne (DMÅ og DPHF). Henning Pedersen responderede hurtigt på vores skrivelse med at sige at han ikke kunne indarbejde en omtale i sin årsberetning, men at han i øvrigt fulgte med i vores

6 6 arbejde ved at læse vores Nyhedsbreve. Janni fortalte at Henning P i indledningen til sin årsberetning havde nævnt de to historiske foreninger. Janni fik også dirigenten til at nævne at hun havde en lille bod med foreningens småskrifter og ville kunne svare på spørgsmål i forhold til foreningen. Kirsten (Nøhr Christiansen) forbinder sit historiske engagement som bestyrelsesmedlem med sin involvering i Gladsaxe TV og har i 2012 udsendt 4 udsendelser om Frøbel baseret på 3 dages interview med Helga Schwede. Udsendelserne kan ses både på DPHF s og Gladsaxe Tv s hjemmeside. Ang. projektet Børneinstitutionerne - en god pædagogisk historie. Vi har i februar måned indsendt midtvejsrapport til Pædagogernes Velfærds- og forskningsfond, som i december 2011 bevilgede kr til projektet hvis formål er at finde nye muligheder til formidling af den pædagogiske historie ved i større omfang at fokusere på løsninger som hjemmeside og digitale medier. Vi er tidsmæssigt i projektets tredje fase jf. projektbeskrivelse med projektets formål, faser og indhold i marts 2012 Nyhedsbrevet. Før sommerferien købte vi en ny kraftig PC, en scanner, en printer og en projekter. Vi fik oprettet en Facebook gruppe for foreningen og samlingen. Gruppen har desværre været forbavsende lidt besøgt og har kun få medlemmer i gruppen. Ruth og Drude har været på et udbytterigt seminar om den iscenesatte kulturhistorie i fotografi og film. Projektgruppen (Ole, Ruth og Drude) har holdt en række møder med vores Itkonsulent og hjemmesideadministrator for at få afklaret, hvordan vi kan gøre hjemmesiden mere dynamisk og interaktiv både i forhold til formidling af DPHF og projektet om digitalisering af vores Samling med udgangspunkt i registratur 1. I efteråret begyndte to nyuddannede arkitekter at scanne Samlingens billeder og negativer ind, og nu 2017 billeder fra Samlingen scannet og godt 100 af disse er lagt ud på hjemmesiden under menuen Samlingens billeder. I skrivende stund er søgemekanismerne ikke lagt ind og vi arbejder på at opbygge en tidslinje. DVD en fra 2010 Møllegadefritidsaktiviteter i 1960 erne, småskriftet Musik og bevægelse - en helhed nr. 22 i småskriftserie og Dagmar Carstens foredrag om Montesorri ved overrækkelsen af Erna-prisen 2011 er lagt ud og kan ses eller downloades fra hjemmesiden under menuen udgivelser. Vi er påbegyndt arbejdet med at gøre hjemmesiden mere dynamisk og visuel. Det er en lang proces. Foreløbigt har vi ændret nogle menupunkter og deres indhold. Vi er nu i gang med at kreere et nyt design til hjemmesiden Projektgruppen har afholdt to konstruktive møder med den følgegruppe, som blev nedsat på generalforsamlingen sidste år og et medlemsmøde om digitaliseringen den 7. februar med 5 deltagere foruden projektgruppen. I forhold til projektbeskrivelsen mangler vi så at få overført vores samling af film fra smalfilm og videoer til DVD er og få dem redigeret inden vi lægger dem på hjemmesiden. At få lagt flere af vores småskrifter på hjemmesiden og endeligt lavet den endelige opdatering af hjemmesiden med nyt design. Medlemsstatus, drift og økonomi Det er blevet vores praksis at sende brev om fornyelse af årskontingentet før udsendelsen af Nyhedsbrevet i marts. I år gjorde vi det allerede den 23. januar med frist for betaling den 18. februar Det betyder at vi har nået at få et overblik over vores aktive medlemsskare før vi udsender Nyhedsbrevet med posten. I forbindelse med udsendelsen af girokort til kontingentfornyelse har vi modtaget 4 udmeldelser. Vi har muligvis mistet nogle medlemmer, som passivt melder sig ud ved at undlade at betale. Vi har ikke haft den store medlems tilgang trods flere tiltag. I skrivende stund har vi 153 personlige medlemmer, 7 par medlemskab og 18 institutions, uddannelsessteder og forenings medlemska-

7 7 ber. Vi håber at de 40 som var medlemmer sidste år fornyer deres kontingent inden årsmødet. Medlemslisten med de medlemmer der ønsker at stå på denne findes nu på hjemmesiden. Vi orienterer om nye og udmeldte medlemmer i Nyhedsbrevet og vil en gang om året revidere medlemslisten på hjemmesiden. Økonomi Den overvejende del af medlemmerne overfører nu kontingentet via netbank til foreningens konto. De færreste anvender girokortet og de offentlige institutioner skal have tilsendt en elektronisk faktura. Vi vil gerne næste år kunne sende en mail med kontonummer til de medlemmer, som ønsker at overføre kontingentet uden brug af girokort. Det forudsætter at vi har de relevante mailadresser. Vi vil på den måde kunne spare den store udgift til trykning af girokort og porto. Vi vil også her have en differentieret løsning, så længe der er brug for det. Det lave medlemstal giver en lille egenkapital på ca. kr som ikke er så meget i forhold til vores driftsudgifter og ambitionsniveau. Vi er derfor glade for den støtte, vi får fra BUPL i forbindelse med trykning af vores nyhedsbreve og sidste år den ny folder. På trods af egenbetalingen til projektet har det økonomiske tilskud fra Pædagogernes Velfærdsfond betydet at vi har kunnet investere i relevant udstyr, som giver os nye muligheder. Det tager også tid at lære at udnytte disse. Vi fik desværre afslag på den ansøgning Karen- Lise og Janni skrev til Frie Børnehavers Tårnby afdeling om midler til at få registreret bøger og tidsskrifter i biblioteket. Det bliver nødvendigt at søge om nye midler til dette og til digitaliseringsprojektet i det kommende år. Nyhedsbreve, småskrift og kommunikation Vi har i det forløbne år udsendt 3 Nyhedsbreve med post. De 2 på 12 sider og et på 4 sider. I det nye år satser vi på at udsende et Nyhedsbrev hvert kvartal. Det 4 siders nyhedsbrev kræver mindre arbejde og porto. I dette (marts)nyhedsbrev spørger vi om, der er nogle af vores medlemmer som gerne vil have tilsendt sine nyhedsbreve på mail. Vi fortsætter med at sende nyhedsbreve i papirformat til jer, der ønsker det. Småskriftet bliver et mindre jubilæumsskrift med DPHF 25 årige historie. Ernaprisen er i jubilæumsåret uddelt 24 gange hvor der er et år prisen ikke blev uddelt. Vi vil forsøge inden Erna prisens jubilæum at udvikle hjemmesiden ved at udbygge oplysningerne om Ernaprismodtagerne og knytte links til de enkelte prismodtagere med foreningens begrundelse for valget og prismodtagernes foredrag som tak for modtagelsen. Det er en praksis som vi indførte i forbindelse med at Kirsten Sigsgaard fik Ernaprisen i ERNA- udvalget og årets prismodtager Erna-udvalget besluttede allerede i begyndelsen af januar måned at give Erna-prisen til professor på RUC Jan Kampmann - læs begrundelsen i uddraget af pressemeddelelsen. side 4 eller i sin helhed på hjemmesiden. Hvor står vi nu? - og vores tanker om det nye år Digitaliseringsprojektet vil resten af 2013 arbejdsmæssigt og tidsmæssigt fortsat komme til at kræve stort engagement og involvering. Vi mangler stadig at i journalisere og registrere meget af det indkomne arkivmateriale. Vi håber at det nye bestyrelsesmedlem vil engagere sig i dette arbejde. Ligesom vi håber at vores jubilæum kan skabe lidt publicity og nye medlemmer. Vi har stadig mange ambitioner og håber at vi kan realisere nogle af disse i det nye år. Bestyrelsen

8 Forslag til nye Vedtægter for Dansk Pædagogisk Historisk Forening Forslagene er begrundet side Navn. Foreningens navn er Dansk Pædagogisk Historisk Forening (DPHF) med hjemsted i København. 2. Samlingen. Stk. 1. Foreningen driver Dansk Pædagogisk Historisk Samling, der er omfattet af nærværende vedtægt. Stk. 2. Generalforsamlingen kan fastsætte regler for Dansk Pædagogisk Historisk Samlings virke. 3. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at indsamle, registrere, bearbejde og formidle kildematerialer af betydning for dansk pædagogisk historie, sådan som den kommer til udtryk i børneinstitutioner. Foreningen skal være aktiv i forskningens og formidlingens tjeneste ligesom dens samlinger skal være åbne for institutioner, læreanstalter, foreninger og enkelt personer, som måtte være interesserede i denne historie og disse aktiviteters økonomiske, sociale, kulturelle, politiske og pædagogisk/psykologiske betydning. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres. Stk. 2. Foreningen samarbejder med beslægtede nationale og internationale organisationer. Stk. 3. Foreningen uddeler, når den finder det aktuelt, en pris til en person, som har ydet en særlig indsats i forhold til foreningens formål og virke eller en person, som via sit virke indenfor dansk pædagogik har sat sig markante spor i dansk pædagogisk historie. Prisen, der kan uddeles en gang om året, er en Erna-statuette opkaldt efter Danmarks første uddannede børnehavepædagog, Erna Juel-Hansen. 4. Medlemskab. Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen. Institutioner kan optages som medlem af foreningen, og deres medarbejdere har adgang til foreningens aktiviteter. Medlemsinstitutionen optræder på generalforsamlingen med én stemme. 5. Regnskab. Stk. 1. Der føres regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3. Det reviderede regnskab skal godkendes af bestyrelsen og udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling. Stk. 4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Stk. 5. DPHF kan søge om fondsmidler og hvis der bevilges midler skal der oprettes en særlig konto til disse midler. 6. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægten skal udsendes sammen med dagsordenen mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun de ved generalforsamlingen fremmødte medlemmer kan afgive deres stemme. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal

9 9 mindst omfatte følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Godkendelse af regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Forening 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 7.1. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år jvf Valg af 3 suppleanter 7.3. Valg af 2 revisorer 7.4. Valg af 3 medlemmer til Erna-udvalget 8. Eventuelt Stk. 5. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, dog kan afstemningen ske skriftligt, hvis et medlem fremsætter ønske herom. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 medlemmer indsender skriftlig begæring herom. 7. Bestyrelsen. Stk. 1. Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med forretningsfører eller formand og kasserer. Desuden fordeler bestyrelsen diverse arbejdsopgaver imellem sig for et år ad gangen. Stk. 3. Bestyrelsen kan efter behov inddrage særlige sagkyndige til at hjælpe sig i konkrete opgaver. 8. Erna-udvalget Stk. 1. Erna-udvalget består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De 3 af medlemmerne vælges af generalforsamlingen, mens det fjerde medlem udpeges af bestyrelsen blandt dets medlemmer. Stk. 2. Udvalget udpeger Erna-pris kandidaten senest 2 måneder inden årsmøde/generalforsamlingen, hvor prisen uddeles. 9. Ansvar for arkiv og samlinger. Stk. 1. Bestyrelsen påser og har ansvar for at arkiv og samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og offentligt tilgængelige. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnede medarbejdere i Dansk Pædagogisk Historisk Samling. Bestyrelsen udarbejder regulativ for ansatte medarbejdere i Dansk Pædagogisk Historisk Samling. 10. Tegning og hæftelse. Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun for sin forpligtelse med den til en hver tid hørende formue. Stk. 2. Foreningen kan indgå i et økonomisk samarbejde med en organisation således at hæftelsen ud over foreningens egen formue kan påtages af den pågældende organisation. Stk.3. Forretningsfører/Formand og kasserer kan disponere over foreningens konti hver for sig, herunder også via netbank. Endvidere kan der udstedes Dankort og/eller Mastercard til forretningsfører og/eller kasserer. 11. Vedtægtsændring. Ændringer i vedtægten kan kun ske, når de på generalforsamlingen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. 12. Foreningens opløsning Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmer for. Stk. 2. Dansk Pædagogisk Historisk Forenings midler og ejendom overgår i tilfælde af foreningens opløsning til beslægtede formål efter generalforsamlingens bestemmelse ved simpelt flertal. Dansk Pædagogisk Historisk Samling overdrages til offentlig museal virksomhed efter forhandling. Forhandlingen gennemføres af det af generalforsamlingen nedsatte forhandlingsudvalg. Vedtægterne er fremlagt med ændringer på generalforsamlingen 23. april 2013.

10 Bestyrelsens begrundelse for forslag til vedtægtsændringer Som det fremgår af dagordenen til generalforsamlingen fremlægges følgende ændringer til foreningens vedtægter: I 5 vedr. Regnskab har vi i stk. 1 fjernet at der føres selvstændigt regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Samling og hele stk. 5 som handlede om regnskabet for Samlingen. Det blev besluttet med fremlæggelse af årsberetningen i 2008 at nedlægge det selvstændige regnskab for Samlingen, da vi ikke længere fik økonomisk tilskud fra BUPL og det ville være en forenkling for kassereren. Foreningen driver Samlingen og udgifterne indgår i foreningens regnskab, derfor blev Samlingens regnskab dengang fremlagt og godkendt i forbindelse med bestyrelsens årsberetning.. I 7 vedr. Bestyrelsen stk.2 har vi indført efter flere års praksis at bestyrelsen også konstituerer sig med en forretningsfører eller formand. I 10 vedr. Tegning og hæftelse er indført et nyt stykke 3. Tilføjelsen er en konsekvensrettelse i forhold til virkeligheden og praksis. Mens vi venter på foråret: 10 Et vinterbillede fra Spindegaarden (Ester Pallesens samling) Kort foreningsnyt Velkommen til følgende nye medlemmer: Mette Gagner, Flintevænget 5, 2640 Hedehusene Lis Hansen, Nordgrundvej 19,3200 Helsinge BUPL Aarhus, Mindegade 12, 8000 Aarhus Anni og Ib Schultz, Vingetoften 298, 2730 Herlev Gunda Sjöberg, Eckersbergsgade 7, 2100 København Ø (par medlemskab med Jan Kampmann) Finn Held, Carl Bernhardsvej 13,st.tv, 1817 Frederiksberg (par medlemskab med Inga Held) Ulla Bugge Sørensen, Klosterparken 20, 3230 Græsted (par medlemskab med Ove Bugge Sørensen) Lis Pedersen, Grusbakken 11, 2791 Dragør (genindmeldt) Frøbel UCC, Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg (genindmeldt) Følgende medlemmer har udmeldt sig: Birgit Desholm, Skjoldsvænge 62, 6500 Vojens Marie Hansen, Banevolden 40,2, 2500 Valby Jytte Rømer Madsen, Hirsevej 12, 9000 Ålborg Nyhedsbrev pr mail? Betaling over netbank, giro eller elektronisk faktura? Da vi gerne vil spare forsendelsesudgifter spørger vi jer om følgende; Vil du/ I gerne fremover have dine nyhedsbreve på mail? Så send en mail til blot med navn og teksten Jeg ønsker mine nyhedsbreve pr. mail. Du skal ikke foretage dig noget, hvis du ønsker dine nyhedsbreve tilsendt med post. Vil du/ I fremover betale fornyelse af årskontingentet ved overførelse i netbank til foreningens konto? Såfremt du ønsker det, så send en mail til Ønsker du fortsat at få tilsendt et girokort skal du ikke foretage dig noget. Skal dit årskontingent faktureres elektronisk bedes du sende dit ean- nummer, hvis vi ikke allerede har det til Vi forsøger os med en differentieret løsning så længe det er muligt.

11 Nekrolog Ebba skriver i slutningen af sin bog: Pædagoger betragter sig som børnenes advokater, men må se i øjnene, at de samtidig er samfundets repræsentanter. Den dobbelthed kan ind i mellem opleves som et problem for pædagoger. Men der vil altid være brug for nogen som taler børnenes sag på børnenes præmisser. Og der vil altid være brug for nogen til at kæmpe for en mere retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Kun mennesker kan ændre udviklingen. 11 Ebba Strange pædagog og politiker Ebba Strange blev født i Flensborg i 1929 og døde i Århus 83 år gammel den 3.december Hun var uddannet pædagog fra Seminariet for Småbørnspædagoger i Arbejdede derefter i forskellige typer af institutioner i København før hun i 1964 flyttede til Århus og blev seminarielærer i pædagogik og samfundsfag, senere praktikleder på Socialpædagogisk Seminarium. Senere også som underviser og leder af Årskursus for Børnehave og fritidspædagoger. Fra 1973 til 1994 folketingspolitiker for SF. Ebba Strange modtog Ernaprisen i april Både Jannis begrundelse for ERNAudvalget valg og Ebbas efterfølgende foredrag tog udgangspunkt i Ebbas erindringsbog fra 2006 Ebba - Politiker og Pædagog. Begge oplæg kan læses i Nyhedsbrevet fra juni 2007 og bogen er også stadig anbefales værdig læsning. Janni afsluttede sin begrundelse med at sige at Ebba er et af de mennesker, der har været med til at tale børnenes sag og kæmpe for børn, institutioner og kvinder. I DPHF synes vi at Ebba Strange har været med til at præge den pædagogiske historie. Ebba siger i sin takketale at det er både en ære og glæde at modtage Ernaprisen og især er hun glad for at modtage statuetten af Erna lavet af Tora Raknes, som hun oplevede som sin mentor. De to samarbejdede både i vuggestuen og børnehaven i Dehns Dampvaskeri i Buddinge og i Malehuset i Tivoli. I bogen beskriver Ebba om Tora Raknes nye tanker og ideer om pædagogikken og indretningen af børneinstitutionerne. Ebba Strange var i mange år og indtil sin død medlem af Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Vi tænker tilbage på hende med glæde og beundring for hendes pædagogiske og politiske engagement. Drude

12 Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse B Dansk historisk pædagogisk forening co. Drude Helweg Sprogøvej 7, st. midtfor 2000 Frederiksberg Adresseliste Bestyrelsen Drude Helweg, forretningsfører Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg mobil: Ruth Ingemann, kasserer Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund Tlf mobil Ole Schultze Henriksen Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris Tlf Ulla Fischer Gråbrødrestræde 23, 5. sal, 1156 Kbh. K Tlf Kirsten Nøhr Christiansen Zolas Allé 7, 2860 Søborg Tlf mobil Janni Milsted Mjølnerparken 48, 2200 København N mobil: ERNA-udvalget Ulla Liberg Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø Tlf Lene Lind Kirkheltevej 145, 3450 Allerød Tlf Margit Vinter Anekæret 31,3520 Farum Tlf Fra bestyrelsen: Janni Milsted Revisorer Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen Havdrupvej 124, 2720 Vanløse Tlf mobil NB. Lukket i påskeugen Foreningen holder lukket i uge 13 og vil derfor ikke være på Borgbygård onsdag den 27. marts Suppleanter Birgit Lerstrup J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby Tlf mobil: Bodil Johanson Tranehusene 67, 2620 Albertslund mobil: Ingrid Colmorten Tagensvej 165, 2.tv, 2400 København NV Tlf mobil: Praktisk hjælp til bestyrelsen Mette Lauridsen Helenestien 9, 3500 Værløse Tlf Britta Ulnits Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse Tlf mobil: FORENINGENS POSTADRESSE Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg Tlf Giro bank reg konto SAMLINGEN, Borgbygård Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tlf onsdag kl Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg Layout: Birgit Lerstrup. Fotos: Ole Schultze Henriksen. Artikler og indlæg til kommende numre modtages gerne og sendes på mail til redaktøren. BUPL har velvilligt støttet os med trykning

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2012. Kære medlemmer Marts 2012

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2012. Kære medlemmer Marts 2012 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer Marts 2012 www.paedhist.dk 1 Indhold side 2 Årsmøde 2012 3 Pressemeddelelse om ERNA-prisen 4 Generalforsamling 2012 Dagsorden, forslag, regnskab

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

NYHEDSBREV. .paedhist.dk. www. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2010

NYHEDSBREV. .paedhist.dk. www. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2010 DPHF Nyhedsbrev - marts 2010 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer Marts 2010 Dette forårs nyhedsbrev indeholder også indbydelse til foreningens årsmøde, som i år afholdes mandag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER for Silkeborg Musik og Kultur Events

VEDTÆGTER for Silkeborg Musik og Kultur Events Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Sagsnr.: 18-120708-LOF/AJO VEDTÆGTER for Silkeborg Musik og Kultur Events 1 Navn og hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere