NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april april DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013."

Transkript

1 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april april 2013 Kære Medlemmer Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde Dagsorden og regnskab for Pressemeddelelse om Jan Kampmann - ERNA-prismodtager Bestyrelsens årsberetning Forslag til nye Vedtægter for DPHF 10 Bestyrelsens begrundelse for forslag til vedtægtsændringer 10 Kort nyt fra foreningen 12 Adresseoplysninger NB. Lukket i påskeugen Foreningen holder lukket i uge 13 og bestyrelsesrepræsentanter vil derfor ikke være på Borgbygård onsdag den 27. marts For 25 år siden indkaldte Kjeld Folmer Nielsen sammen med andre ildsjæle til stiftende generalforsamling i Dansk Pædagogisk Historisk forening. Samme dato tirsdag 23.april 2013 kl inviterer vi nu til jubilæums generalforsamling og årsmøde. Se invitation på side 2. Vi vil fejre jubilæet dels i timen mellem generalforsamlingen og årsmødet og dels ved udgivelsen af et mindre jubilæumssmåskrift, som får et lidt andet indhold end det, vi beskrev i følgebrevet med girokortet til kontingentfornyelse. Igen i år starter vi med generalforsamlingen og du kan se dagsordenen og læse årsberetningen og meget mere i dette nyhedsbrev Årets Ernaprismodtager professor på RUC Jan Kampmann vil i sit oplæg sætte fokus på reformpædagogiske og kritiske traditioner i et historisk perspektiv og stiller spørgsmålet om de har en aktuel relevans i dansk daginstitutionssammenhæng. Interessant ikke mindst set i lyset af at reformpædagogikken fra liberal politisk side er erklæret endelig død i forbindelse af lanceringen af den nye folkeskolereform og helhedsskolen. Vi håber at se så mange af jer som muligt til vores 25 års jubilæums generalforsamling og årsmøde, og igen i år opfordrer vi jer til at tilmelde jer af hensyn til planlægning af hele arrangementet. Med venlige hilsner Bestyrelsen

2 DPHF 25 ÅR 23 april april 2013 Dansk Pædagogisk Historisk Forening Inviterer for 25. gang til Generalforsamling og Årsmøde Tirsdag 23. april 2013 kl. 16:30 til kl. 21:00 på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tilmelding Af hensyn til vores planlægning af årsmødet vil vi meget gerne have en melding fra dig, om du kommer kl. 16:30 eller kl. 18:00 eller kl.19:00 på mail til eller på telefon Helst inden tirsdag den 16.april. Program: 16:30 Velkomst og generalforsamling Vi markerer 25 års jubilæet på dagen med sang og en festlig buffet 19:00 Introduktion til Ernaprisen ved Janni Milsted Begrundelse for Erna-udvalgets valg af årets prismodtager professor Jan Kampmann ved Lene Lind, tidliger daginstitutionsleder og fagbogsforfatter. 2 Parkering i gårdområdet er begrænset og der er kun en times parkering uden for gårdområdet på Englandsvej. Der er ca.10 minutters gang fra Tårnby station eller ca. 3. min. gang fra Tårnby Kirke, hvis du kommer med en af busserne 30, 34, 36. Overrækkelse af Erna Prisen Prismodtageren Jan Kampmann kvitterer for modtagelsen med oplægget Reformpædagogiske og kritisk pædagogiske traditioner. Har de en aktuel relevans i dansk daginstitutionssammenhæng? 21:00 Afslutning

3 3 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. april Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Forslag til og godkendelse af vedtægtsændringer 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af foreningens regnskab 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 7. Indkomne forslag 8. Valg a) Bestyrelsen: Ulla Fischer Janni Milsted Ruth Ingemann Nyt medlem Følgende er ikke på valg i år: Ole Schultze Henriksen Kirsten Nøhr Christiansen Drude Helweg b) Suppleanter: Birgit Lerstrup Bodil Johansen Ingrid Colmorten c) Revisorer: Nuværende: Ebba Jørgensen Martin Jørgensen d) ERNA udvalget På valg ifølge vedtægterne: Lene Lind og Margit Vinther Ulla Liberg Janni Milsted (udpeget af bestyrelsen) 9. Eventuelt DPHFS ÅRSREGNSKAB FOR 2012 Indtægter Overført fra ,83 Kontingent og gaver ,00 Udlån af 1 sal 3.600,00 Besøg på Borgbygård 200,00 Salg af småskrifter 4.115,00 Diverse ,00 Indtægter i alt ,83 Udgifter Dansikring Alarm 9.908,56 Telefon 1.225,37 Medlemskab af andre foreninger 550,00 Hjemmeside (adm. og domæne) 1.123,00 Kontor (gebyr, papir, blækpatroner mv.) 3.870,95 Portoudgifter (breve, Nyhedsbreve mv.) 9.649,95 Rengøring, husholdning 24,00 Fortæring, drikkevarer v/ møder 5.378,55 Trykning af småskrift mv. Rejseudgifter 1.041,00 Sorg og glæder 1.220,95 Egenfinansiering til projektet ,00 Nyinvestering 5.524,00 Deltagelse i kurser 50,00 Buffer Diverse 6.238,00 Udgifter i alt ,33 Bemærkninger til regnskabet: For tredje år i træk har foreningen et overskud på godt kr. ved året udgang. Vedr. Indtægter: På punktet: Entré blev det kun til 200 kr. i indtægter, det var kr. mindre en forventet på budgettet. Hvorimod under punktet: Diverse fik vi et overskud på kr. mere end de 9000 kr. vi havde budgetteret med. Dette overskud skyldes hovedsageligt den check på kroner vi modtog som gave på sidste generalforsamling. Vedr. Udgifter: Det er ikke lykkes at finde et rengøringsselskab der vil gøre rent hos os til den pris vi kan betale, men vi forsøger fortsat. De fleste nyinvesteringer er sket på Projekt regnskabet. Der er et mindre forbrug på punktet: Kontor og Porto, der både skylles tilfældig udsving, samt at Nyhedsbreve sendes uden at blive lagt i kuvert. Største merudgift har været på punktet: Diverse der skyldes køb af 100 DVD`er (Hudegrunden) har kostet 6000 kroner.

4 Uddrag af pressemeddelelse Pædagogisk Ernapris til Jan Kampmann Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets Ernapris for 24. gang. Den gives til en person, der enten via sit virke har placeret sig i den pædagogiske historie eller har synliggjort historien gennem forskning og formidling indenfor børne- og daginstitutionsområdet. Ernaprisen uddeles på Dansk Pædagogisk Historisk forenings årsmøde tirsdag den 23. april 2013 kl på Borgbygård, Englandsvej 358, Kastrup. Ideer til læsning: På hjemmesiden ligger en god oversigt over Jan Kampmanns publikationer. Hjemmesiden har en lille kort artikel af Jan Kampmann: Legen viser vej i det sociale landskab Kort begrundelse for valget: Jan Kampmann, som er professor på Roskilde universitetscenter i Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, har gennem mange år forsket i områder, som har stor relevans for pædagoger. Her kan nævnes: Barndom, ungdom, familie, pædagogik, læring, uddannelse, velfærdsstat og velfærdssamfund. Vi vil dog gerne særligt fremhæve hans store interesse for legen og den store betydning, den har for en god barndom. Han har ofte forsket ud fra børneperspektivet og dermed givet pædagoger en større viden om, hvordan vi kan støtte legen bedst muligt. At han også har interesseret sig for institutionernes historiske udvikling, som det fremgår at titlen på hans oplæg ved prisoverrækkelsen, er jo et ekstra plus for en forening som vores. Antologier med bidrag af Jan Kampmann: Selvforvaltning Pædagogisk teori og praksis Gyldendals pædagogikhåndbog Læring og udvikling i daginstitutioner 4 Med prisen vil vi gerne fremhæve, den store betydning han har haft for pædagoger og dermed også for daginstitutionsbørn i Danmark.

5 Bestyrelsens årsberetning for Vi har igen i år besluttet at offentliggøre årsberetningen i marts nyhedsbrevet, og med udgangspunkt i denne vil vi på generalforsamlingen uddybe nogle af de områder, vi gerne vil have en drøftelse af enten på mødet, på Facebook eller i Nyhedsbrevet. Bestyrelsens arbejde I september måtte vi ændre lidt på vores arbejdsdelinger i forhold til opgaverne i bestyrelsen på grund af Karen-Lise Lohmanns pludselig død. Vi savner hendes engagement og arbejdsindsats. Bodil Johannesen har fortsat arbejdet med at skrive 2. registratur på baggrund af indkomstjournaliseringen af det materiale, vi har fået siden 2004 hvor det første registratur blev skrevet. Vi mangler også Karen-Lise i vores vagtplan til at dække vores arbejdsdage og åbningstid på onsdage. Ingen af de tre suppleanter har ønsket at rykke op på en af de faste bestyrelses-pladser. Vi skal derfor have valgt et nyt medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen. I praksis går suppleanter ind i arbejdet og arbejdsfordelinger på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvilket er helt fantastisk. Flot er det også at to af bestyrelsens medlemmer Ulla Fischer og Kirsten Nøhr Christiansen har været aktive i bestyrelsen i henholdsvis 23 og 22 år. Vi har afholdt en hel arbejdsdag på Borgbygård som blev brugt dels til oprydning i arkivet og dels til indkomstjournalisering. Næsten alle i bestyrelsen fik et lille kursus i hvordan det skulle foregå. Vi er ved at have alvorlig pladsmangel både i forhold til arkivet og biblioteket. I sær efter vi har fået en del af bogsamlingen fra den nedlagte Frøbel Samling fra det tidligere pædagogseminarium Frøbelhøjskolen. Det har betydet at vi har måttet sortere dubletter fra og har indkøbt flere bogreoler. Vi inddrager i stigende grad første sal på Borgbygård både til udstillinger og til opbevaring. Vi har stadigt et stort ønske om at få bøger og tidsskrifter registreret elektronisk i et bibliotekssystem. Vi har indtil nu afholdt 5 bestyrelsesmøder som følges op af 2 møder inden årsmødet. Vores møder er generelt blevet længere efter at vi er begyndt at holde møderne i dagtimerne. Vi havde vores lange sommerbestyrelsesmøde i august og det handlede primært om projektet. Udover modtagelse af materialer, indkomstjournalisering, registrering, arkivering og det løbende arbejde i foreningen og på Borgbygård med besøgende, aktuelle henvendelser, forberedelse og udarbejdelse af Nyhedsbreve og småskrifter, har vi i det forløbne år involveret os i forskellige projekter: Drude har i oktober måned, som vikar fra Ole Schultze Henriksen, deltaget i et møde i referencegruppen til DPU s projekt: `Pædagogprofessionens historie - kamp, status, idé og praksis Projektgruppen fremlagde indledningen til projektet og synopsis til bind 1: Kamp og status og udkast til disposition for bind 2: Kald og kundskab forholdet mellem viden, fag og kundskaber i relation til pædagogisk virksomhed/praksis DPHF kan i høj grad bidrage med relevant kildemateriale til brug for den omfattende empiri som nødvendigvis må indgå i projektet. Vi håber at gruppen vil benytte sig af denne mulighed, som Drude gjorde opmærksom på til mødet. Både Ole og Drude har fået mulighed for at deltage i referencegruppens møder fremover. Janni deltog i slutningen af november i BUPL s Kongres på Nyborg Strand. Vi fik udarbejdet en ny folder som blev trykt og uddelt til de 400 kongresdeltagere. Inden kongressen sendte vi et opråb i en mail til forbundsformanden Henning Pedersen for at bede ham om at gøre sine medlemmer opmærksomme på at der faktisk er to foreninger som i 25 år har passet på at opbevare den pædagogiske historie om børn og pædagoger i daginstitutionerne (DMÅ og DPHF). Henning Pedersen responderede hurtigt på vores skrivelse med at sige at han ikke kunne indarbejde en omtale i sin årsberetning, men at han i øvrigt fulgte med i vores

6 6 arbejde ved at læse vores Nyhedsbreve. Janni fortalte at Henning P i indledningen til sin årsberetning havde nævnt de to historiske foreninger. Janni fik også dirigenten til at nævne at hun havde en lille bod med foreningens småskrifter og ville kunne svare på spørgsmål i forhold til foreningen. Kirsten (Nøhr Christiansen) forbinder sit historiske engagement som bestyrelsesmedlem med sin involvering i Gladsaxe TV og har i 2012 udsendt 4 udsendelser om Frøbel baseret på 3 dages interview med Helga Schwede. Udsendelserne kan ses både på DPHF s og Gladsaxe Tv s hjemmeside. Ang. projektet Børneinstitutionerne - en god pædagogisk historie. Vi har i februar måned indsendt midtvejsrapport til Pædagogernes Velfærds- og forskningsfond, som i december 2011 bevilgede kr til projektet hvis formål er at finde nye muligheder til formidling af den pædagogiske historie ved i større omfang at fokusere på løsninger som hjemmeside og digitale medier. Vi er tidsmæssigt i projektets tredje fase jf. projektbeskrivelse med projektets formål, faser og indhold i marts 2012 Nyhedsbrevet. Før sommerferien købte vi en ny kraftig PC, en scanner, en printer og en projekter. Vi fik oprettet en Facebook gruppe for foreningen og samlingen. Gruppen har desværre været forbavsende lidt besøgt og har kun få medlemmer i gruppen. Ruth og Drude har været på et udbytterigt seminar om den iscenesatte kulturhistorie i fotografi og film. Projektgruppen (Ole, Ruth og Drude) har holdt en række møder med vores Itkonsulent og hjemmesideadministrator for at få afklaret, hvordan vi kan gøre hjemmesiden mere dynamisk og interaktiv både i forhold til formidling af DPHF og projektet om digitalisering af vores Samling med udgangspunkt i registratur 1. I efteråret begyndte to nyuddannede arkitekter at scanne Samlingens billeder og negativer ind, og nu 2017 billeder fra Samlingen scannet og godt 100 af disse er lagt ud på hjemmesiden under menuen Samlingens billeder. I skrivende stund er søgemekanismerne ikke lagt ind og vi arbejder på at opbygge en tidslinje. DVD en fra 2010 Møllegadefritidsaktiviteter i 1960 erne, småskriftet Musik og bevægelse - en helhed nr. 22 i småskriftserie og Dagmar Carstens foredrag om Montesorri ved overrækkelsen af Erna-prisen 2011 er lagt ud og kan ses eller downloades fra hjemmesiden under menuen udgivelser. Vi er påbegyndt arbejdet med at gøre hjemmesiden mere dynamisk og visuel. Det er en lang proces. Foreløbigt har vi ændret nogle menupunkter og deres indhold. Vi er nu i gang med at kreere et nyt design til hjemmesiden Projektgruppen har afholdt to konstruktive møder med den følgegruppe, som blev nedsat på generalforsamlingen sidste år og et medlemsmøde om digitaliseringen den 7. februar med 5 deltagere foruden projektgruppen. I forhold til projektbeskrivelsen mangler vi så at få overført vores samling af film fra smalfilm og videoer til DVD er og få dem redigeret inden vi lægger dem på hjemmesiden. At få lagt flere af vores småskrifter på hjemmesiden og endeligt lavet den endelige opdatering af hjemmesiden med nyt design. Medlemsstatus, drift og økonomi Det er blevet vores praksis at sende brev om fornyelse af årskontingentet før udsendelsen af Nyhedsbrevet i marts. I år gjorde vi det allerede den 23. januar med frist for betaling den 18. februar Det betyder at vi har nået at få et overblik over vores aktive medlemsskare før vi udsender Nyhedsbrevet med posten. I forbindelse med udsendelsen af girokort til kontingentfornyelse har vi modtaget 4 udmeldelser. Vi har muligvis mistet nogle medlemmer, som passivt melder sig ud ved at undlade at betale. Vi har ikke haft den store medlems tilgang trods flere tiltag. I skrivende stund har vi 153 personlige medlemmer, 7 par medlemskab og 18 institutions, uddannelsessteder og forenings medlemska-

7 7 ber. Vi håber at de 40 som var medlemmer sidste år fornyer deres kontingent inden årsmødet. Medlemslisten med de medlemmer der ønsker at stå på denne findes nu på hjemmesiden. Vi orienterer om nye og udmeldte medlemmer i Nyhedsbrevet og vil en gang om året revidere medlemslisten på hjemmesiden. Økonomi Den overvejende del af medlemmerne overfører nu kontingentet via netbank til foreningens konto. De færreste anvender girokortet og de offentlige institutioner skal have tilsendt en elektronisk faktura. Vi vil gerne næste år kunne sende en mail med kontonummer til de medlemmer, som ønsker at overføre kontingentet uden brug af girokort. Det forudsætter at vi har de relevante mailadresser. Vi vil på den måde kunne spare den store udgift til trykning af girokort og porto. Vi vil også her have en differentieret løsning, så længe der er brug for det. Det lave medlemstal giver en lille egenkapital på ca. kr som ikke er så meget i forhold til vores driftsudgifter og ambitionsniveau. Vi er derfor glade for den støtte, vi får fra BUPL i forbindelse med trykning af vores nyhedsbreve og sidste år den ny folder. På trods af egenbetalingen til projektet har det økonomiske tilskud fra Pædagogernes Velfærdsfond betydet at vi har kunnet investere i relevant udstyr, som giver os nye muligheder. Det tager også tid at lære at udnytte disse. Vi fik desværre afslag på den ansøgning Karen- Lise og Janni skrev til Frie Børnehavers Tårnby afdeling om midler til at få registreret bøger og tidsskrifter i biblioteket. Det bliver nødvendigt at søge om nye midler til dette og til digitaliseringsprojektet i det kommende år. Nyhedsbreve, småskrift og kommunikation Vi har i det forløbne år udsendt 3 Nyhedsbreve med post. De 2 på 12 sider og et på 4 sider. I det nye år satser vi på at udsende et Nyhedsbrev hvert kvartal. Det 4 siders nyhedsbrev kræver mindre arbejde og porto. I dette (marts)nyhedsbrev spørger vi om, der er nogle af vores medlemmer som gerne vil have tilsendt sine nyhedsbreve på mail. Vi fortsætter med at sende nyhedsbreve i papirformat til jer, der ønsker det. Småskriftet bliver et mindre jubilæumsskrift med DPHF 25 årige historie. Ernaprisen er i jubilæumsåret uddelt 24 gange hvor der er et år prisen ikke blev uddelt. Vi vil forsøge inden Erna prisens jubilæum at udvikle hjemmesiden ved at udbygge oplysningerne om Ernaprismodtagerne og knytte links til de enkelte prismodtagere med foreningens begrundelse for valget og prismodtagernes foredrag som tak for modtagelsen. Det er en praksis som vi indførte i forbindelse med at Kirsten Sigsgaard fik Ernaprisen i ERNA- udvalget og årets prismodtager Erna-udvalget besluttede allerede i begyndelsen af januar måned at give Erna-prisen til professor på RUC Jan Kampmann - læs begrundelsen i uddraget af pressemeddelelsen. side 4 eller i sin helhed på hjemmesiden. Hvor står vi nu? - og vores tanker om det nye år Digitaliseringsprojektet vil resten af 2013 arbejdsmæssigt og tidsmæssigt fortsat komme til at kræve stort engagement og involvering. Vi mangler stadig at i journalisere og registrere meget af det indkomne arkivmateriale. Vi håber at det nye bestyrelsesmedlem vil engagere sig i dette arbejde. Ligesom vi håber at vores jubilæum kan skabe lidt publicity og nye medlemmer. Vi har stadig mange ambitioner og håber at vi kan realisere nogle af disse i det nye år. Bestyrelsen

8 Forslag til nye Vedtægter for Dansk Pædagogisk Historisk Forening Forslagene er begrundet side Navn. Foreningens navn er Dansk Pædagogisk Historisk Forening (DPHF) med hjemsted i København. 2. Samlingen. Stk. 1. Foreningen driver Dansk Pædagogisk Historisk Samling, der er omfattet af nærværende vedtægt. Stk. 2. Generalforsamlingen kan fastsætte regler for Dansk Pædagogisk Historisk Samlings virke. 3. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at indsamle, registrere, bearbejde og formidle kildematerialer af betydning for dansk pædagogisk historie, sådan som den kommer til udtryk i børneinstitutioner. Foreningen skal være aktiv i forskningens og formidlingens tjeneste ligesom dens samlinger skal være åbne for institutioner, læreanstalter, foreninger og enkelt personer, som måtte være interesserede i denne historie og disse aktiviteters økonomiske, sociale, kulturelle, politiske og pædagogisk/psykologiske betydning. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres. Stk. 2. Foreningen samarbejder med beslægtede nationale og internationale organisationer. Stk. 3. Foreningen uddeler, når den finder det aktuelt, en pris til en person, som har ydet en særlig indsats i forhold til foreningens formål og virke eller en person, som via sit virke indenfor dansk pædagogik har sat sig markante spor i dansk pædagogisk historie. Prisen, der kan uddeles en gang om året, er en Erna-statuette opkaldt efter Danmarks første uddannede børnehavepædagog, Erna Juel-Hansen. 4. Medlemskab. Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen. Institutioner kan optages som medlem af foreningen, og deres medarbejdere har adgang til foreningens aktiviteter. Medlemsinstitutionen optræder på generalforsamlingen med én stemme. 5. Regnskab. Stk. 1. Der føres regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3. Det reviderede regnskab skal godkendes af bestyrelsen og udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling. Stk. 4. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Stk. 5. DPHF kan søge om fondsmidler og hvis der bevilges midler skal der oprettes en særlig konto til disse midler. 6. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægten skal udsendes sammen med dagsordenen mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun de ved generalforsamlingen fremmødte medlemmer kan afgive deres stemme. Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal

9 9 mindst omfatte følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Godkendelse af regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Forening 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 7.1. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år jvf Valg af 3 suppleanter 7.3. Valg af 2 revisorer 7.4. Valg af 3 medlemmer til Erna-udvalget 8. Eventuelt Stk. 5. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, dog kan afstemningen ske skriftligt, hvis et medlem fremsætter ønske herom. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 medlemmer indsender skriftlig begæring herom. 7. Bestyrelsen. Stk. 1. Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med forretningsfører eller formand og kasserer. Desuden fordeler bestyrelsen diverse arbejdsopgaver imellem sig for et år ad gangen. Stk. 3. Bestyrelsen kan efter behov inddrage særlige sagkyndige til at hjælpe sig i konkrete opgaver. 8. Erna-udvalget Stk. 1. Erna-udvalget består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De 3 af medlemmerne vælges af generalforsamlingen, mens det fjerde medlem udpeges af bestyrelsen blandt dets medlemmer. Stk. 2. Udvalget udpeger Erna-pris kandidaten senest 2 måneder inden årsmøde/generalforsamlingen, hvor prisen uddeles. 9. Ansvar for arkiv og samlinger. Stk. 1. Bestyrelsen påser og har ansvar for at arkiv og samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og offentligt tilgængelige. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnede medarbejdere i Dansk Pædagogisk Historisk Samling. Bestyrelsen udarbejder regulativ for ansatte medarbejdere i Dansk Pædagogisk Historisk Samling. 10. Tegning og hæftelse. Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun for sin forpligtelse med den til en hver tid hørende formue. Stk. 2. Foreningen kan indgå i et økonomisk samarbejde med en organisation således at hæftelsen ud over foreningens egen formue kan påtages af den pågældende organisation. Stk.3. Forretningsfører/Formand og kasserer kan disponere over foreningens konti hver for sig, herunder også via netbank. Endvidere kan der udstedes Dankort og/eller Mastercard til forretningsfører og/eller kasserer. 11. Vedtægtsændring. Ændringer i vedtægten kan kun ske, når de på generalforsamlingen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer. 12. Foreningens opløsning Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmer for. Stk. 2. Dansk Pædagogisk Historisk Forenings midler og ejendom overgår i tilfælde af foreningens opløsning til beslægtede formål efter generalforsamlingens bestemmelse ved simpelt flertal. Dansk Pædagogisk Historisk Samling overdrages til offentlig museal virksomhed efter forhandling. Forhandlingen gennemføres af det af generalforsamlingen nedsatte forhandlingsudvalg. Vedtægterne er fremlagt med ændringer på generalforsamlingen 23. april 2013.

10 Bestyrelsens begrundelse for forslag til vedtægtsændringer Som det fremgår af dagordenen til generalforsamlingen fremlægges følgende ændringer til foreningens vedtægter: I 5 vedr. Regnskab har vi i stk. 1 fjernet at der føres selvstændigt regnskab for Dansk Pædagogisk Historisk Samling og hele stk. 5 som handlede om regnskabet for Samlingen. Det blev besluttet med fremlæggelse af årsberetningen i 2008 at nedlægge det selvstændige regnskab for Samlingen, da vi ikke længere fik økonomisk tilskud fra BUPL og det ville være en forenkling for kassereren. Foreningen driver Samlingen og udgifterne indgår i foreningens regnskab, derfor blev Samlingens regnskab dengang fremlagt og godkendt i forbindelse med bestyrelsens årsberetning.. I 7 vedr. Bestyrelsen stk.2 har vi indført efter flere års praksis at bestyrelsen også konstituerer sig med en forretningsfører eller formand. I 10 vedr. Tegning og hæftelse er indført et nyt stykke 3. Tilføjelsen er en konsekvensrettelse i forhold til virkeligheden og praksis. Mens vi venter på foråret: 10 Et vinterbillede fra Spindegaarden (Ester Pallesens samling) Kort foreningsnyt Velkommen til følgende nye medlemmer: Mette Gagner, Flintevænget 5, 2640 Hedehusene Lis Hansen, Nordgrundvej 19,3200 Helsinge BUPL Aarhus, Mindegade 12, 8000 Aarhus Anni og Ib Schultz, Vingetoften 298, 2730 Herlev Gunda Sjöberg, Eckersbergsgade 7, 2100 København Ø (par medlemskab med Jan Kampmann) Finn Held, Carl Bernhardsvej 13,st.tv, 1817 Frederiksberg (par medlemskab med Inga Held) Ulla Bugge Sørensen, Klosterparken 20, 3230 Græsted (par medlemskab med Ove Bugge Sørensen) Lis Pedersen, Grusbakken 11, 2791 Dragør (genindmeldt) Frøbel UCC, Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg (genindmeldt) Følgende medlemmer har udmeldt sig: Birgit Desholm, Skjoldsvænge 62, 6500 Vojens Marie Hansen, Banevolden 40,2, 2500 Valby Jytte Rømer Madsen, Hirsevej 12, 9000 Ålborg Nyhedsbrev pr mail? Betaling over netbank, giro eller elektronisk faktura? Da vi gerne vil spare forsendelsesudgifter spørger vi jer om følgende; Vil du/ I gerne fremover have dine nyhedsbreve på mail? Så send en mail til blot med navn og teksten Jeg ønsker mine nyhedsbreve pr. mail. Du skal ikke foretage dig noget, hvis du ønsker dine nyhedsbreve tilsendt med post. Vil du/ I fremover betale fornyelse af årskontingentet ved overførelse i netbank til foreningens konto? Såfremt du ønsker det, så send en mail til Ønsker du fortsat at få tilsendt et girokort skal du ikke foretage dig noget. Skal dit årskontingent faktureres elektronisk bedes du sende dit ean- nummer, hvis vi ikke allerede har det til Vi forsøger os med en differentieret løsning så længe det er muligt.

11 Nekrolog Ebba skriver i slutningen af sin bog: Pædagoger betragter sig som børnenes advokater, men må se i øjnene, at de samtidig er samfundets repræsentanter. Den dobbelthed kan ind i mellem opleves som et problem for pædagoger. Men der vil altid være brug for nogen som taler børnenes sag på børnenes præmisser. Og der vil altid være brug for nogen til at kæmpe for en mere retfærdig fordeling af jordens rigdomme. Kun mennesker kan ændre udviklingen. 11 Ebba Strange pædagog og politiker Ebba Strange blev født i Flensborg i 1929 og døde i Århus 83 år gammel den 3.december Hun var uddannet pædagog fra Seminariet for Småbørnspædagoger i Arbejdede derefter i forskellige typer af institutioner i København før hun i 1964 flyttede til Århus og blev seminarielærer i pædagogik og samfundsfag, senere praktikleder på Socialpædagogisk Seminarium. Senere også som underviser og leder af Årskursus for Børnehave og fritidspædagoger. Fra 1973 til 1994 folketingspolitiker for SF. Ebba Strange modtog Ernaprisen i april Både Jannis begrundelse for ERNAudvalget valg og Ebbas efterfølgende foredrag tog udgangspunkt i Ebbas erindringsbog fra 2006 Ebba - Politiker og Pædagog. Begge oplæg kan læses i Nyhedsbrevet fra juni 2007 og bogen er også stadig anbefales værdig læsning. Janni afsluttede sin begrundelse med at sige at Ebba er et af de mennesker, der har været med til at tale børnenes sag og kæmpe for børn, institutioner og kvinder. I DPHF synes vi at Ebba Strange har været med til at præge den pædagogiske historie. Ebba siger i sin takketale at det er både en ære og glæde at modtage Ernaprisen og især er hun glad for at modtage statuetten af Erna lavet af Tora Raknes, som hun oplevede som sin mentor. De to samarbejdede både i vuggestuen og børnehaven i Dehns Dampvaskeri i Buddinge og i Malehuset i Tivoli. I bogen beskriver Ebba om Tora Raknes nye tanker og ideer om pædagogikken og indretningen af børneinstitutionerne. Ebba Strange var i mange år og indtil sin død medlem af Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Vi tænker tilbage på hende med glæde og beundring for hendes pædagogiske og politiske engagement. Drude

12 Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse B Dansk historisk pædagogisk forening co. Drude Helweg Sprogøvej 7, st. midtfor 2000 Frederiksberg Adresseliste Bestyrelsen Drude Helweg, forretningsfører Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg mobil: Ruth Ingemann, kasserer Galgebakken Sønder 8-3A, 2620 Albertslund Tlf mobil Ole Schultze Henriksen Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris Tlf Ulla Fischer Gråbrødrestræde 23, 5. sal, 1156 Kbh. K Tlf Kirsten Nøhr Christiansen Zolas Allé 7, 2860 Søborg Tlf mobil Janni Milsted Mjølnerparken 48, 2200 København N mobil: ERNA-udvalget Ulla Liberg Berggrensgade 54, 21oo Kbh. Ø Tlf Lene Lind Kirkheltevej 145, 3450 Allerød Tlf Margit Vinter Anekæret 31,3520 Farum Tlf Fra bestyrelsen: Janni Milsted Revisorer Ebba Jørgensen og Martin Jørgensen Havdrupvej 124, 2720 Vanløse Tlf mobil NB. Lukket i påskeugen Foreningen holder lukket i uge 13 og vil derfor ikke være på Borgbygård onsdag den 27. marts Suppleanter Birgit Lerstrup J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby Tlf mobil: Bodil Johanson Tranehusene 67, 2620 Albertslund mobil: Ingrid Colmorten Tagensvej 165, 2.tv, 2400 København NV Tlf mobil: Praktisk hjælp til bestyrelsen Mette Lauridsen Helenestien 9, 3500 Værløse Tlf Britta Ulnits Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse Tlf mobil: FORENINGENS POSTADRESSE Sprogøvej 7, st. midtfor, 2000 Frederiksberg Tlf Giro bank reg konto SAMLINGEN, Borgbygård Englandsvej 358, 2770 Kastrup Tlf onsdag kl Nyhedsbrevet er redigeret af Drude Helweg Layout: Birgit Lerstrup. Fotos: Ole Schultze Henriksen. Artikler og indlæg til kommende numre modtages gerne og sendes på mail til redaktøren. BUPL har velvilligt støttet os med trykning

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies ISSN 0905-4391 Januar 2015 50. årgang nr.1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere