Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY"

Transkript

1 Kapelesten Medlesblad for Dansk Kapelestforening Genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl Dansk Kapelestforening afhold sin årlige genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl i Josty på Frediksbg Indkaldelse til genalforsalingen udsendes 14 dage før ødet Resv dagen allede nu! Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frediksbg JOSTY restaurant hotel selskab 47 arts 2011

2 Dansk KapelMESTERFORENING Dansk Kapelestforenings hjeeside: Dansk Kapelestforenings kontor: Sankt Hans Torv 26, København N. NB! Breve til sekretæren (legatansøgning..) og kassen bedes sendt direkte til des adress. Forand: Frans Rasussen, Skrænten Espgærde Tlf. og fax: (obil: ) Næstforand: Jesp Grove Jørgensen Strandvejen 611 B 2930 Klapenborg Tlf. og fax: Kass: Ped Kragup Gsonsvej 31, 2900 Hellup Tlf.: , fax: Sekretær og Redaktør: Bodil Heist Strandboulevarden 40, 3.th København Ø. tlf.: Fax: Bestyrelsesedle: Pet Ettrup Larsen Baeshøjgårdsvej 33, 4560 Vig Mobil: HUSK at eddele ny ail-adresse og flytning til sekretæren. Tjek venligst din egen side på og henvend dig til sekretæren, hvis du har rettels til din hjeeside. Næste blad udko so Deadline til bladet 15. april. Læsbreve og artikl odtages ed glæde. Søg du økonoisk støtte? Så husk, at rekvire en ansøgingsblanket hos sekretæren ell downloade den på nettet. Ansøgningen skal indsendes senest en åned før projektets start, hvis du ønsk at søge penge til cd-indspilning, kurs, dirigenthonorar, studiejs.v., så bestyrelsen kan nå at behandle ansøgningne rettidigt. Layout og produktion: Jennif Hansen, TRYK 2100 ISSN: Oplag 250 Runde fødselsdage 25. arts Fleing WIndekilde 50 år 27. april Henrik Krogsgaard 60 år 28. april John Tchicai 75 år 9. juni Thyge Thygesen 70 år Jubilæ Bue Lund Nielsen 50 års jubilæu Ove Krüg 40 års jubilæu Max Leth 40 års jubilæu Dansk Kapelestforening ønsk hjtelig tillykke Slettet på grund af restance Jey Bines pr , Bob Ricketts pr Kansas City Stops 60 års jubilæu Niels Abild har 60 års jubilæu so orkestled. Han startede i 1951 på Hotel Tønd. På det første job havde de tre nure C-ja blues, When the lights are low og Careless love. De vekslede de ed hele aftenen, og publiku - so var til en 50 års fødselsdag - var vældig glade, d var ikke egen live jazz i Søndjylland i Pris til Marilyn Mazur Eurocore Intnationale Jazzpris blevet givet til kapelest/slagtøjsspill/koponist Marilyn Mazur so den første prisodtag. Det foregik ved en ceoni i Kurfürstlichen Palais i den tyske by Tri i deceb. Til lejligheden spillede hun konct ed sin gruppe Celestial Circle, ed den engelske pianist John Taylor, den svenske bassist Ands Jorin og den svensk-danske sang Josefine Cronhol. Eurocore-prisen var på Paul Hilli Gray Paul Hilli blevet noinet til en Gray i Los Angeles - den 6. gang på 8 år. Han har vundet to gange tidlige - ed det Estiske Filharoniske Kakor i 2007 og 2010 ed Theatre of Voices/Ars Nova s Little Match Girl Passion. Dansk Kapelestforening nu på Facebook I vint blev d dannet en gruppe på facebook und navnet Dansk Kapelestforening. Gruppen p.t på 60 edle, en d plads til fle. Så eld dig straks ind. Debattne og diskussionne i fuld gang. Og an kan se en 3-årig dreng dirige Beethovens 5. syfoni, og det fantastisk. Stig Christensen har sat et link på, d alle Kapelestforeningens kontingentpenge værd, for dette halvår, se det på Facebook: TED Tal: En Kapelest af et syfoniorkest ød den ultiative udfordring i ledelse: at skabe den pfekte haroni uden at sige et ord. I dette charende foredrag deonstr Itay Talga, hvordan seks store dirigent fra det 20. århundrede, ed des unikke stil, har grundlæggende læring til alle lede. Citat af David Randolph Parsifal en af den slags opa, d begynd kl. seks, og når den har varet i tre ti, s an på uret, og så den kvart ov seks. Mindeord o Erling Kron d døde 2. arts 2011 Kapelest. Arrangør. Orkestled. Koponist. Organisator. Rødvinselsk. Spansktalende og Cykelyg. Og - for undtegnede - teorilær, nabo, orkestedle og den, d lejlighedsvis hjalp ed at søre cyklen (selvo jeg hell ikke på det punkt havde Erlings kunnen og viden). Nu det slut, Erling har spillet sin sidste solo og det jo forfærdelig trist. En af de store glæd ved at være i usiklivet det daglige arbejde, ed prøv, arrangeents-skrivning, køre til og fra job ed kolleg og at organise - få det hele på plads. Kron var et forbillede på disse punkt. Han kunne få en tirsdagsja til at blive til en fest og en køretur til Helsingør en bigelse. Alene det at koe ud i øvelokalet og ærke den entusiase d strøede en i øde, var det hele værd. Erlings big band var hans store intesse, de sene år und navnet EKNMO. Det var eft in ening et absolut højdepunkt i Erlings produktion; ed Tangoen so en del af reptoiret var det noget so adskilte dette orkest fra ængden. En blanding af unge talent og garvede hoved, og så de arrangeent so Erling skrev. Metoden var tillært på Bklee school of usic for ange år siden, en d var næppe nogen d skrev tango so Kron gjorde det. Orkestret lød aldrig so en anony askine, d var psonlighed for alle pengene, hvilket gav de ange fine solist ulighed for at blostre. Meget andet kunne og burde skrives, en det vil jeg lade andre o. Han eftlad et stort savn blandt ig og andre usike, en også en inspiration til at gøre sit yppste, når an spill og indspill. Erling brugte helle en nat på at færdiggøre et arrangeent end at afleve noget halvfærdigt til bandet. Den ånd å vi andre føre vide nu. En stor usikpsonlighed ikke blandt os e. Savnet ubeskriveligt. Men prøv at lytte til nogle af de sidste indspilning og ærk den vare d strø ud fra Erlings Big Band. Kjeld Lauritsen, kapelest og jazzorganist Mindeord o Jens Winth d døde 24. februar 2011 Eft e end tredive års tæt kontakt ed tropetisten, koponisten og dirigenten Jens Winth vil savnet af ha og hans usik blive stor for ig. Men også for så ange andre. For han tilbød så eget til så ange. Jeg oplevede hans evindelige kap for at yde det yppste so solist og so koponist og dirigent især for Radioens Big Band, hvor han var tropetist i in ansvarspiode Jens Winth vidste, hvad han ville, var koproisløs og evnede at få usikne ed på sine idé. Men det kostede - og i eftåret trængte han til at få tingene på afstand, tænke ov sin situation og koncentre sig o sin fortsatte udvikling. Så i eftåret flyttede han til Blin, hvor han også ente, d var større ulighed for at spille på intnationale scen bl.a. saen ed den tyske klarinettist Rolf Kühn. Men uroen i hans følsoe og letbevægelige sind fik ha til endnu engang at skifte bosted til Geneve. Jeg arbejd på at skabe in helt egen psonlige stil. Min usik. Min tropetlyd og holde ålet skarpt indstillet, skrev han til ig og nævnte nogle af de, d havde haft betydning for ha: Palle Mikkelborg skal jeg også have takket for hele hans inspiration. Jeg konsultede ha kort, da jeg i 1986 lavede it første opus for Radioens Big Band. Men han ville egentlig ikke undvise ig. Han guidede ig blot. Det havde jeg eget ud af. Bob Brookey gik ind og viste ig nye veje, prøvede at påvirke ig, decidet undviste ig! Thad Jones og Miles Davis var bare de selv, alle ed hv des helt specielle farve, d gjorde dybt indtryk på ig i in tid i Radioens Big Band. De var in skoling i det virkelige professionelle jazzliv. Jens Winth har skrevet usik for ange forskellige besætning. I Danark optrådte han oftest ed kvartet, i den sidste tid ed sønnen Carl på klav. Han elskede at skrive for bigband, en koponede også for syfoniorkestre og kor, so han selv dirigede. Genne sit ofattende intnationale virke so solist, koponist og dirigent i ange lande ed de bedste usike og orkestre har han bidraget til at udvide det usikalske univs. Han var stor og levende, en nåede ikke den afklaring, han søgte, inden han døde kun 50 år gael. Han og jeg nåede hell ikke at realise ønsk o fortsat at lave noget spændende saen. Men hans betagende usik kan heldigvis opleves på ange optagels. Erik Mosehol, ansvarlig for Radioens Big Band Mindeord o Knud Graugaard d døde 7. noveb 2010 Knud Graugaard var født i Hael og bosatte sig sene i Hadslev. Han var basunist ved Slesviske Fodregients Musikkorps fra 1953, en i 1974 afløste han Bue Lund Nielsen so dirigent og usikarrangør i usikkorpset. Dirigentjobbet fortsatte han ed, til han gik på pension for 20 år siden. I idten af 80 ne blev det ilitære usikkorps udnævnt til æreshtug i Hadslev, og det var Knud - d so dirigent på vegne af usikne - odtog hæden. Han har været dirigent for proenadeorkestret Lauseniana, og han grundlagde og var kapelest for swingorkestret De 13 fra Slesviske. INDHOLD MARTS 2011 Blad nr. 47 Læs i dette nu: Kort og godt...side 2 Mindeord...side 3 Nye edle...side 4 CD en død - albuet lev...side 5 Julefest på Løvens Bastion...side 6 Mødet ed Sandhol...side 8 DR lukk DRUEN...side 9 Musikalsk rejse til Chicago...side 10 Opslagstavlen...side 12 Hvorfor kan ænd ikke li harp...side 14 Nye udgivels...side 16 Uddeling af Kollektive idl side 17 Musik på hjnen...side 19 Kapelestanekdotestafetten...bagsiden

3 Jan Sche, 37 år, dirigent og pianist. Han ko ad oveje til usikken, idet det tog ha et halvt fysikog filosofi-studiu at finde ud af, at d var for lidt hjte i de to fag. Han har studet i Tübingen og Karlsruhe i Tyskland, og siden da både i solistklassen for kordirektion og orkestdirektion på Det Kongelige Danske Musikkonsvatoriu i København. Han sluttede kordirektionsklassen af ed en korsyfonisk debutkonct og orkestdirektionsklassen ed en produktion ed Aalborg Syfoniorkest i juni Han har været assistende dirigent ved Den Kongelige Opa og korsyngeest for to produktion hos Göteborgs Syfoniska Orkest bl.a. for Sion Rattle ed Mahls 3. Syfoni. Til daglig dirig Jan - udov en række kor - Københavns Univsitets Syfoniorkest SyfUni og har regelæssigt saarbejde ed Øresunds Barokenseble (bl.a. ed Bachs Juleoratoriu og Matthæuspassion). I sin fritid sving han dansebenet i argentinsk tango, og det vis sig, at det kan være eget svære at føre en dae i iprovisatorisk dans end at lede en flok usike nye edle ved Bodil Heist Ki Nowak-Zorde, 35 år, kapelest, guitarist, sangskriv og produc. Han bandlead af X-factor s faste orkest og fung udov dette so writ og levandør af et hav af popusik til divse danske og udenlandske artist. Ki har sin daglige gang i GL Music s studi i København, hvor odrejningspunktet høj-kocielle projekt ed fokus på sangskrivning til bl.a. Sanne Saloonsen, Outlandish, Anna David, Christian Brøns, Linda Andrews, Johnny Deluxe, Sukkchok, 2900 Happiness.. Bandet X-Orchestra består af 6 and so håndplukket til opgaven. Specielt alsidighed har været den priære faktor ved usikudvælgelsen. Kapelest Daniel Fält og Ki Nowak-Zorde står ovordnet for arrangeent, instruenting.. Ray Pitts, 78 år, Nivå kapelest, saxofonist, og cand ag i usikvidenskab og kulturhistorie fra Københavns Univsitet. Han født i Boston, en har været bosat i Danark siden 1962 og har været kapelest for adskillige ensebl: Radiojazzgruppen fra , Radioens Big Band gæstedirigent fra , chefdirigent , sat Undground Railroad og Aft The War. Han har været gæstedirigent for Radioundholdningsorkestret og radiobigbands i Svige, Norge, Belgien og Tyskland og fast kordirigent i Fredikshavn. Han har forestået ensebleundvisning ved konsvatorine i Odense og Esbjg, sat usikskolne i Helsingør og Nakskov. So usik har Ray Pitts være edle af Radiojazzgruppen ( ) so saxofonist. Året eft var han på turne ed Erik Moseholtrio ed Alex Riel til priært skolekonct var han produc for Radiojazzgruppen og dirigent. I 1969 var han husarrangør for Radioens Big Band og lejlighedsvis dirigent. I en dansk avis læste han o en stilling so usiklær i Fredikshavn og tiltrådte i So kordirigent ød han Mette, so han flytt saen ed og sene gift ig ed. Et par år eft flytt de til Nivå. Ray kopon løbende for Radioens Big Band bl.a. kæpeværket o Dext Gordons liv: balletten Dex ed Nyt Dansk Danseteat. Da han blev 70 år i 2003 blev han lær på Helsingør Musikskole. Daniel Fält, 34 år, København, produc, sangskriv, keyboardist og kapelest. Han sagde farvel til Svige og flyttede til Danark i 1998 og uddannet fra Det Rytiske Musikkonsvatoriu i København. Daniel Fält for fjde år i træk kapelest i X-Factor-bandet saen ed Ki Nowak-Zorde og har været i fuld gang ed den nye sæson af det populære tvprogra. Daniel Fält har dudov været kapelest på bl.a. tvprograne Hva så DK og Hiv stikket ud (DR). So freelanceusik har Daniel turnet Danark tyndt ed danske artist og har også adskillige gange haft sit keyboard ed på udenlandske scen. Daniel edej af usikvirksoheden GL Music, so bl.a. produc og skriv usik til artist, fil og tv. Daniel bor i et lysødt hus på Frediksbg saen ed sin kæreste Lise og sønnen Max Louis på to år. CD en død - albuet lev! af Kjeld Lauritsen Plad jeg had var i fordus tid et populært progra i Danarks Radio. Jeg har det lige ovendt: Jeg elsk plad. Min julegave til ig selv forrige år var en boks ed alle tropetisten Miles Davis plad på pladeærket CBS. Mestværk so Kind of Blue, Sketches of Spain, In a Silent Way, Bitches Brew og Seven Steps to Heaven. Og 50 andre plad. Med de originale papcov i CD-forat. Ell hvad ed Svantes Vis, The White Albu ell DUO:NHØP-Kenny Drew. Ell Pet og Ulven. Planetne. Folk og Røve i Kardeoeby. Kjeld og Dirch. Sion & Garfunkel. Glenn Gould. Keith Jarrett. Ikke bare usik, en historien o ens liv. Soundtracket. Sene, da an selv begynd at indspille og udgive plad får an en anden vinkel. Pludselig det ikke bare god usik, en også en asse ovvejels o det organisatoriske, økonoiske, lay-out, ix, titel, og eget andet. Mange ti d går ed både spændende og kedelige ting, en alt saen vigtigt for et godt slutprodukt. Størst har det været at få lov til at være solist på et par plad ed big-band (både Krons og Klüvs), en også sall-group CD ed fine solist so Bob Rockwell og P Gade har været store oplevels at produce. Og så det jo altid en glæde når andre kapelestre so Nulle, Fessor og ange andre find anvendelse for ens evn. Pladne næsten so en fødsel, det ass af ti, d går ed at sætte en god plade saen. Det ofte i forbindelse ed udgivelse af plad, at en usikgruppe virkelig rykk op i en anden division kvalitetsæssigt. Kapelestforeningen også edskyldig. Det en stor glæde at foreningen stadig giv tilskud til pladeproduktion. Hvad Nu? Nå ja, vil an sige. Det ved vi jo godt. Og så alligevel ikke. Ligeso usikken genelt und pres albuproduktionen det i særdeleshed. Mange unge ej i dag ikke en CD. Men har udelukkende usik fra intnettet. Denne åde at købe usik på lægg ikke op til at købe sin usik i bundt, so albuet. Det e enkelte usikstykk. Hvad så, skal vi blot alle saen satse på 3-inutts hits, d velegnede til de så lo edine giv til usikken i dag? Til so lukk Danarks Radio P2 i dagtine, og rygtet vil vide at jazzen helt forsvind fra FM-båndet. Så for os jazzusike det jo teelig skrappe vilkår. Det h værd at tænke lidt større end lige til dagens trakassi ed edi og forat. For en god plade vil altid være en god plade. Og et estværk so Miles Davis` Sketches of Spain vil ikke iste noget ved at blive spillet o 50 år, o det så bliv på virtuelle højttale ude i haven ell direkte ed et joystik ind i hjnens hørecent. Så hvis an lige s bort fra tidens tendens til at fokuse på salgstal og økonoi vil jeg vove at påstå at Albuet so et usikalsk, et kunstnisk dokuent, vil ovleve. Og så å fretiden vise hvordan vi ko til at indtage usikken. Jeg regn ed at det bliv genne ørne en ru tid endnu, en hve ved? 4 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

4 Julefest på Løvens Bastion Danarksesten i styrkeløft odtog en dirigentstok på 10 gra og en check på 20 kilo ved julefesten af Bodil Heist fotos fra festen Bodil Heist En eget, eget lille sjat ro! Det var kun ånen d blev fuld. Den funklede til gengæld onuentalt ind til os af de gale blyindfattede høje øllevindu. Mens vi labbede gløgg i os, var d undholdning ed slankbuttede flaencodanse, d dunkede hælene i gulvet; behagelig salon-trio, d sad ved den knitrene pejs; Messias-kor ed kvindelig dirigent; og så uddelte foranden tre legat, hvoreft vi endelig kunne få lidt tiltrængt julead. Legat Foranden ovrakte første Arne Haelboelegat på kr til jazzkapelest Jens Klüv. Manden, so har skabt Klüvs bigband og gjort det til en institution i e end en forstand. Orkestret et basisenseble og får det sae i tilskud so de klassiske (7,5 ill. kron). Da han havde odtaget check og hyldesttale, ovrakte foranden ha en dirigentstok. Jens Klüv odtog den og vægtede den i sin hånd. Han danarksest i styrkeløft/bænkpres og kan løfte 182,5 kilo, så denne lille spinkle dirigentpind på godt og vel 10 uskyldige gra, var so at løfte et snefnug. Hvis an dristede sig ud på cykel til Bastionen og Løven, åtte an have is i aven. Hvis an kørte i bus, var det ed en gennesnitshastighed på 10 k i tien. Tog an egen bil, ville den slå adskillige slag ed halen i det glatte føre, og an havde ikke ulighed for at parke den på grund af kæpe isbjge. Foretrak an at spadse, kunne an være sikk på at tilbringe hele natten på skadeskuen. Og julefien i gips. Kort sagt - det var vanskeligt at koe fre. Bortset altså fra de 60 kapelestre, d bare ville til julefest, og vovede sig ud i knitrende kulde og ind i løvens hyggelige hule; ind i den gale ølle på Løvens Bastion. Den Lille Mølle Voldene snor sig so et landligt bælte genne byen og sætt sit særlige præg på Christianshavn. H ligg Lille Mølle so det eneste levn fra voldøllnes tidsald - udov den intakte ølle på Kastellet. Engang var d 16 vindøll, d tronede på Københavns volde. I dag står Lille Mølle uden sit hattetop og sine ving, de blæste af i I anledning af Kulturbyåret 1996 ente an, at nu var tiden endelig inde til at åbne dørene til Lille Mølle og vise dette stykke kulturhistorie fre. Hjeet stod stadig, og frakken og hatten hang på knagen ganske so før. Man åbnede en Cafe i 1997 i den lille ølle. Men gæstne insistede på at få var ad i de roantiske ogivels - og sådan blev det. Julefest ved solhvv i deceb Det var også roantisk ved denne kapelestjulefest; og ass af undholdning ed løvefødd og gesvejsning. Først blev vi alle budt et glas hvid gløgg! lavet af hvidvin, citron, ingefær, kanel og en sjat ro. Fuldåne! Den næste legatodtag var Nikolaj Bentzon, d odtog Arne Haelboes Uddannelseslegat på kr Foranden frehævede Nikolajs fars arbejdsrasi, so åbenbart var gået i arv til sønnen, tiled ed ovraskende og ovbevisende indsats indenfor både den klassiske og den rytiske genre. Han kvittede ed nedenstående hilsen. Til slut blev Grethe Kolbes Mindelegat på kr ovrakt til Nenia Zenana. Hun fik prisen for det enestående korarbejde hun har gjort ed asylansøge i Sandhollejren. Det var eget bevægende at høre o, så jeg bad Nenia o at skrive o sine oplevels ed koret. Se næste side. Hilsen fra Nikolaj Bentzon I vrielen af fagorganisation og brancheforening.., so an kan skabe sig edleskab af, d d en enkelt saenslutning, so skill sig ud: Dansk Kapelestforening. Jeg blev opærkso på det for en en del år siden efthånden, hvor jeg so relativ nyslået edle havde eldt ig til et dirigentkursus und ledelse af foranden. Kurset fandt sted i det daværende Radiohus studie 2 ed edvirken af Radioundholdningsorkestret + 8 dirigent/kapelestre fra foreningen. I en tidlig fase slog det ig pludselig, at jeg søre var pluset lige ned i en flok af velenende, vare og kvalificede ennesk, d ovenikøbet syntes at være optaget af ange af de sae aparte intess og tilbøjelighed so jeg selv! Tiled ennesk ed et lille drys af ophøjet selvsnobbi! Triuf!! Indtrykkene og glæden ved edleskabet har holdt sig helt intakt lige siden, og jeg frydes ov, at glæden på baggrund af legatuddelingen tilsyneladende gengældt...for nu at udtrykke sig rigtig kapelestagtigt. Tak for legatet. Venlig hilsen Nikolaj Bentzon. 6 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

5 Mødet ed Sandhol - o hvordan jeg blev kaospilot og fik fyldt hjtet op af Nenia Zenana foto jakobchristian.dk En septebaften i 2009 stod jeg i Sandhollejren. Kort tid forinden var jeg blevet kontaktet af Mikkel Hell Jensen, en yngre fyr fra Nørrebro, so havde fået en vild idé o at lave et kor i Brorsonskirken og et kor i Sandhollejren, og så lave en fælles julekonct ed de to kor - saen ed en asse andre kunstne. Af ange grunde sagde jeg ja, og begyndte at planlægge og forbede. Man kunne synge What a wondful world so fællesnu, og jeg lavede det letteste firsteige korarrangeent jeg kunne. Et kaahold ville følge os, en d var en probleatik okring at nogen ikke så gne ville files. Jeg foreslog, at alle startede aftenen ed at skrive des navn på en seddel so de satte på tøjet. De so ikke ville files kunne skrive det ed rødt, og så kunne an åske undgå de ell ordne det i klipningen eftfølgende. Men jeg anede ikke hvad d ventede ig! Forestil j et sted, d so en banegård. Folk ko og går, - på fle plan. Sandhol odtagecent, så an ved aldrig hve d næste uge sendt til et andet Røde Kors cent - ell ud af landet. Folk ed en anden kultur fra bl.a. Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Nigia. Og folk fra en anden kultur og ed sår på sjælen ko ikke kl. 19 sharp og sætt sig på des flade. De ko og går løbende. Dudov var d ange, so ikke havde noget fælles sprog. Vi havde hell ikke fælles alfabet, så det ed navneskiltene var jo en joke! - og sedl ed tekst til sangene var også helt isforstået. Endelig var vores usik og skala jo også helt forskellige, så noget d for os ville være net og enkelt var for de helt uuligt, - elodien til Dejlig den hiel blå ell Jeg ved en lærkede. Og det blev hurtigt klart, at hvis vi bare kunne synge énsteigt, så var vi langt. Mange af folkene så ødelagte af stress og sorg og andet, at det at synge så det lyd so sang i sig selv en udfordring. Så løsningen var, at gøre noget helt andet. Jeg lurede efthånden hvilke tonekobination både de og jeg kunne forstå, og lavede så forskellige ting hvor an sang ed og od hinanden og bevægede sig og så n. Og så skulle d jo næsten konstant ske noget nyt, så ængden af det d for de var uforståelig volapyk ikke blev for stor. En del af redningen blev, at få folk til at synge solo for hinanden. Fle af de sang sup godt og fik gang i noget dans. Og tro ig, d eget stor forskel på at danse syrisk, kurdisk og iraks kurdisk. Det vigtigt for de at sige at de ét folk - en de kan bedst li des egen dans og egne sange J Lidt parallelt til det fandt jeg ud af, at hvis an lavede lidt fagt til de sange de ikke forstod, så gav de e ening, så på ystisk vis lykkedes det de at lære What a wondful world og dudov ov det este af en DANSK sang En bro elle ennesk hvor Keld og Hilda skulle koe og være solist. Koncten var i Brorsonskirken, so i august var blevet ryddet af politiet. Et af indslagene var, at politiets daekor edvirkede og også sang ed på fællesnurene. Selvo det irrationelt, så seltede noget i ig da de havde sunget og en af ine Sandholfolk begejstret klappede og råbte op til de I forgive you. En anden situation d gjorde stærkt indtryk på ig var fx, da vi gentog konceptet året eft og skulle synge ed Middle East Peace Orchestra på Gael scene og vi stod en asse i receptionen ved bagindgangen og ventede på at blive hentet. Det var eget tydeligt, at fle af de havde det eget skidt ed at stå og vente på noget de endnu ikke forstod hvad var og på uvis tid. Og nej, an kan ikke bare forklare det når an ikke har fælles sprog og de ikke an hvad det vil sige at synge i den slags regi. Men de blev urolige inde bag øjnene, og jeg forstår de godt. Til den konct skulle vi synge ed på det store Halleluja. Vi havde øvet den ed cd, og jeg viste så ed tegn hvornår de kunne skråle ed på nogle (næsten) ensteige Halleluja. Cd en var in egen ed Akadeisk orkest og kor, og eft sidste prøve ville jeg gne gi den til Mohaad, en ung fyr so var den eneste gengang i 2009 og Han tog eget takneeligt iod den og sagde : Det den første gave jeg har fået siden jeg ko til Danark. Jeg har aldrig prøvet et lignende koncept - en jeg har hell aldrig oplevet at blive så biget i hjtet eft en skala so uålelig. Tak til Kapelestforeningen for støtte og en stor og ydyg tak for Grethe Kolbes indelegat i dec DR lukk ungdosenseble DRUEN Dansk Kapelestforenings edle Morten Ryelund fik ideen til orkestret DRUEN, so blev dannet i Men nu lukk det. DR s ungdosenseble Druen lukk og slukk til so. Men orkestret vil kæpe for sin ovlevelse uden for DR, skriv Jyllands-Posten. Da DR satte Druen i søen var det bl.a. for at give unge talentfulde orkestusike ulighed for at spille i et godt orkest og dyrke et udslukt vækstlag, d siden kunne fodre de store orkestre. En safundsopgave DR tog på sig, da ingen andre tog affære. Druen bl.a. fondsstøttet. Men DR vil i fretiden satse på andre fondsstøttede usikalske børneaktivitet ed et brede sigte for bl.a. udsatte og socialt belastede børn, fortæll DR s usikchef Leif Lønsann. Druen blev dannet i 2004 og består af ca. 20 unge usike fra hele landet i alden år. De har spillet til alt fra editationskonct ov Roskilde Festival til P3 Guld og har været ed til at trække ange helt unge ind til klassiske konct, fortæll dirigent Morten Ryelund, d ærgr sig ov at enseblet å lukke nu: Det et ærgligt tidspunkt at afbryde det frugtbare forløb og de gode resultat, so det har taget ange år at opnå. Druen blevet et utrolig stærkt orkest og har aldrig spillet så godt so nu. Vi har fat i både ange unge usike og et ungt publiku, d ikke noralt går til klassiske konct, sig han, og vil kæpe for sit orkest: Jeg arbejd ed forskellige løsning. Det bliv svært at finde en ny forankring og de fornødne penge, en denne sag så vigtig for ig, at jeg ikke har i sinde at strække våben, før jeg har afsøgt alle ulighed, fortæll han. BH og Jyllands Posten 8 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

6 På Musikalsk Dannelsesrejse til Chicago af Martin Åkwall og Pet Ettrup Larsen fotos Martin Åkwall og Pet Ettrup Larsen So nyudnævnt chefdirigent for Livgardens Musikkorps ødte Martin Åkwall i soen 2010 Lt Col Phil Waite, Coand & Conductor, The US Air Force Band. Mod slutningen af ødet ed ha gav han Martin et godt råd: You ust visit The MidWest Clinic. MidWest Clinic - An Intnational Band and Orchestra Confence en årlig esse i Chicago, hvor usikintessede, studende, lære, dirigent, koponist og usikforlægge præsentes for foredrag, konct og et udvalg af det nyeste nye indenfor haroniorkest vden. Nu det naturligvis altid sjovest, hvis an har nogen at dele sine oplevels ed, så dfor spurgte Martin, o Pet Ettrup Larsen ville ed. Det var bestet ikke første gang, vi tog ud på de vilde våg saen: I Tivoli-Garden havde vi saen støvet haven tynd, på Konsvatoriet jagtet de sae pig, og dengang Martin endnu havde hår på hovedet og Pet havde hår på ovlæben, havde vi saen taget turen fra København til Sibelius Akadeiet talløse gange. Da vi i dag begge stærkt involvet i ilitærusikken, var det dfor oplagt at realise endnu et rejsetogt for os jubelglade barndoskaat. En ørk og kold decebnat landede vi så i Chicago. Pet var fra starten (ifgl. Martin) irritende stedkendt og insistede på, at vi kunne gå til vores hotel. Ja, right, en ganske rigtigt fandt vi hurtigt hotellet, selvo det nær havde kostet os ørne (især Martins) i den bidende kulde, og Pet kvittede for anstrengelsen ved at få os opgradet til 2 værelses-hjørne-suit ed udsigt ud ov den pulsende by og Lake Michigan. Da vi den følgende dag anko til essen, gik vi eft lyden af, hvad vi troede var et gigantisk orkest, d angiveligt varede op til en konct. Det viste sig iidltid, at halvdelen af det enore esseoråde var resvet til instruentstandende. Et wondland af tropet, pauk, troesæt, tuba ed eget e. Og ALLE instruent naturligvis til fri afprøvning! Og d stod vi åbende og var vidne til en kakofoni af uhæet usikbegejstring, d strøede os i øde fra en konstant su på unge, d hv dag elle kl fandt vejen til standende, for at prøvetrutte det bedste, de havde lært i en blanding af leg og alvor. En lyd for gud! Men et helvede for de stakkels ennesk, d beandede standene og 4 dage i træk blev udsat for de øredøvende decibel 8 ti o dagen uden pause! Gladeligt forsynet ed alskens blade til Pets klarinet sat adskillige gratis cd og tanketynget af al den uorganisede støj driftede vi direkte ind i et orgie af uniforsbeklædning. Endnu et wondland. Man an, hvor stor Marching Band kulturen. Med næsne od fladskæren så vi det ene archstævne eft det andet, hvor de unge ennesk by eory naturligvis, spill noget af det vanskeligste bandusik, ens de i rasende tepo arch sidelæns ell baglæns i næreste akrobatiske ryk og i koplicede rudeforation får kontraarchen sat i bås so: so uch last century. Det fås alt saen på DVD, naturligvis. I den tilstødende bygning deltog vi i et spændende udbud af foredrag. Vi kunne have deltaget i kurset: Excellence in Cybal Sounds - A conductors Crash Course, en valgte i stedet bl.a. et foredrag o den rette gonoiske åde at dirige på og et foredrag o Pcy Graing holdt af en excentrisk Joseph Kreines, d i sine unge dage havde studet saen ed bl.a. Zubin Metha og Jaes Levine og var spået den største karrie af d hr. Foredraget gav dog et godt og særdeles søvnigt billede af, hvorfor dette aldrig var sket! So alt i USA det hele bare STORT. I afdelingen for scores fandt vi det nyeste indenfor band usik. Det ved sådan en esse, det bliv håndfast begribeligt, hvor stor denne kultur i USA, og andre sted i vden. Ethvt univsitet ed respekt for sig selv har både en sports og usik-kultur, d repræsent skolens identitet. Det ikke altid kvaliteten, d råd. Men usikbegejstringen ikke til at tage fejl af. Disse skoleorkestre tæll oftest langt ov 50 edle. Det tankevækkende, når an tænk på, at skolne bekost både unifor, nod, undvisning og ikke indst TID på de usikalske projekt, d før til præstation, so åske ikke altid usikalsk beærkelsesværdige, en so så til gengæld det, på de oråd d skab allianc og fællesskab. D en vis national følelse ov hele denne aktivitet, d gør den sypatisk, fordi den både konkurrencepræget og satidig også eget social. Og fre for alt virk den systeatiset. En esse so MidWestClinic et ærligt forsøg på at free usikken og dens vilkår. At dygtiggøre lære og inspire ved at dele viden og forskning indenfor haroniorkestusik. I Conductors Guild havde Pet siddet i bestyrelsen ed den aikanske dirigent og professor Paula Holcob. Paula en særdeles foretagso dae, d på fornavn ed hele USA s VIP-stand indenfor wind-band-vden. Vi havde den fornøjelse at walk with h og blive introducet for en ny VIP for hv 10. et. Således blev vi introducet for bl.a. Colonel Michael Colburn d chefdirigent for The President s Own Marine Band, so USA s svar på Den Kongelige Livgardes Musikkorps hhjee. Dette orkest hørte vi også en konct ed, hvor 2000 ennesk sad usestille og lyttede til bl.a. Strawinskys Ildfuglen. Aftenens solist var den utrættelige John Hagstro, solotropetist i Chicago Syphony Orchestra. O foriddagen havde Paula forået at få os ind til en ells lukket prøve ed Chicago Syphony Brass, d øvede til des årlige julekonct. Det var ganske enkelt alle essingblæsne og slagtøjsspillne fra Chicago Syphony, d på skift dirigede hinanden i usik, d strakte sig fra Bach ov Prokofiev til Pcy Graing. Det var en fantastisk oplevelse, for h oplevede vi ikke alene, hvor fantastisk disse usike spill, vi oplevede også eget, eget tydeligt det hiarki, d hsk i et sådant top orkest. Jo ældre an i gårde, jo e har an naturligvis at skulle have sagt, så da en af de unge, den altnende solotropetist siden 1994 Mark Ridenour havde diriget hele Lincolnshire Posy, begyndte anden-basunisten Michael Mulcahy at instrue, for han havde større anciennitet, da han havde været ed siden Musikne var bestet ikke store dirigent, en i kraft af des enore usikalitet, var det en unik oplevelse, ikke indst da solo-hornisten (igenne 45 år!!!) Dale Cleveng lukkede op for Prokofievs Roeo & Julie. So brass-enseble skal ikke indst tropetne jo gøre det ud for violin og træblæse, en h var d ikke tale o at snyde og spille på piccolotropet, an spillede bare høje, sukke ton på den alindelige tropet. Eft en prøve, d ville have eftladt de fleste danske orkestusik ed blødende læb, og hystiske tank o eftlønsbevis, holdt usikne en ties pause, inden d så var prøve ed hele syfoniorkestret på orkestrets traditionsrige julekonct. Orkestrets solo-trobonist igenne 48 år!!! Jay Friedan valgte i øvrigt at bruge denne pause på at spise frokost ed os. O aftenen var solo-tropetisten så, so otalt ovenfor, også lige solist ed The President s Own, og da d jo var et anseligt publiku, spilledes denne konct både kl. 17 og kl. 20. Næste dag holdt usikne først genalprøve på des essing-konct og o aftenen havde vi fornøjelsen af at oplevede selve koncten, so i øvrigt blev gentaget for fulde huse i fle dage. Vi oplevede også syfoniorkestrets julekonct, et studie i genneført professionalise ed fuldt orkest, to voksenkor, børnekor, balletdanse, skuespille og selveste juleanden! Da vi den sidste aften gik i teatret og så White Christas og forestillingen sluttede ed at sneen dryssede ned ov publiku, var det svært at få arene ned. En rejse d startede ed, at vi so to grupy old en sad i flyven og enedes Rytti-agtigt o, at vden af lave, endte ed, at vi fyldt ed ny inspiration igen vendte næsen od Danark ed en ukuelig tro på fretiden og store plan for, hvordan vi kan være ed til at sprede lidt usikalsk lys i det kulturelle, danske tusørke. Tusind tak til Dansk Kapelestforening for at gøre dette uligt! Frokost i Chicago Syphonys På safari i uniforsjunglen D var dirigentpinde... og så var d dirigentpinde VIP-ød legendariske Orchestra Hall. fra Venstre: Pet, solobasunist Jay Friedan, dirigent Paula Holcob, Martin VIP-ød Spion hos Chicago Syphony: Sidste skrig i udendørs Sidste nye indenfor udvortes, To glade rejsekaat Blyant og bon-bons på dirigenthovedbeklædning israelsk botox-behandling sig: TAK bagscenen!!! for dirigent! 10 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Kapelmesteren. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Generalforsamling 0g rundvisning i. på Rosenørns Alle

Kapelmesteren. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Generalforsamling 0g rundvisning i. på Rosenørns Alle Kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Generalforsamling 0g rundvisning i 41 marts 2009 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium på Rosenørns Alle Dansk Kapelmesterforening afholder sin årlige

Læs mere

kapelmesteren Foredrag og generalforsamling Torsdag d. 10. april i Christianshavns Færgekro, Strandgade 50, 1401 København K Foredrag kl. 16.

kapelmesteren Foredrag og generalforsamling Torsdag d. 10. april i Christianshavns Færgekro, Strandgade 50, 1401 København K Foredrag kl. 16. kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Foredrag og generalforsamling Torsdag d. 10. april i Christianshavns Færgekro, Strandgade 50, 1401 København K Foreningen inviterer til en spændende

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009 basunen juni 2009 1 2 basunen juni 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Tom Bilde www.basunen.dk INDHOLD 25 års musikalske øjebliksbilleder Bamse Allstars

Læs mere

28. årgang - juni 2015 basunen

28. årgang - juni 2015 basunen 28. årgang - juni 2015 basunen 1 2 basunen juni 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Kim Sagild Foto: www.koncertfotoaarhus.dk Check stregkoder

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben basunen juni 2013 1 2 basunen juni 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Carsten Knudsen Foto: Henrik Bruun Jensen Check stregkoder i Basunen med din

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

28. årgang - marts 2015 basunen

28. årgang - marts 2015 basunen 28. årgang - marts 2015 basunen 1 2 basunen marts 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Who Killed Bambi Pressefoto Check stregkoder i Basunen

Læs mere

JAZZ Live POLITIKEN 1/10. Læs meget mere om jazz på ibyen.dk/jazzlive Du kan også læse JazzLive på festivalens smartphone-app HVER ENESTE TONE

JAZZ Live POLITIKEN 1/10. Læs meget mere om jazz på ibyen.dk/jazzlive Du kan også læse JazzLive på festivalens smartphone-app HVER ENESTE TONE HVER ENESTE TONE ER ET VALG SIDE 7 TLF: 33 47 29 54 MAIL: JAZZLIVE@POL.DK 1/10 Fredag 6. juli 2012 HAN ELSKER BARE DANMARK SIDE 4 MED HELE HUSET PÅ SPIL SIDE 5 Læs meget mere om jazz på ibyen.dk/jazzlive

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009 basunen marts 2009 1 2 basunen marts 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival www.basunen.dk INDHOLD DMF Århusfylder 125

Læs mere

2013 Kunstnere i hospice 1

2013 Kunstnere i hospice 1 2013 Kunstnere i hospice 1 Kunstnere i Hospice 2013 Initiativ og redaktion: Marianne Harboe Hans Dal Hvis der er forslag, spørgsmål eller erfaringer vedrørende ordningen er I velkomne til at kontakte os:

Læs mere

2 basunen december 2014-27. årgang

2 basunen december 2014-27. årgang 27. årgang - basunen december 2014 1 2 basunen december 2014-27. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Tuba: Beth Wiese Foto: Michael B. Nielsen Check

Læs mere

LANDSGARDEFORENINGEN APRIL 2008 NR. 1. ÅRGANG 15 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS. Sammenslutningen af danske bygarder

LANDSGARDEFORENINGEN APRIL 2008 NR. 1. ÅRGANG 15 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS. Sammenslutningen af danske bygarder LANDSGARDEFORENINGEN Sammenslutningen af danske bygarder PROTEKTOR Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg APRIL 2008 NR. 1. ÅRGANG 15 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS INDHOLD Endnu et repræsentantskabsmøde

Læs mere

Jeg skal lede, ikke styre

Jeg skal lede, ikke styre Danske serier med vokseværk Danske tv-serier er i høj kurs, og efteråret bugner af premierer. Det gi r job, men både DR og TV2 skal passe på ikke at spille for sikkert, for konkurrencen spidser til. Jeg

Læs mere

DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk BASUNEN 4-2004 1 2 BASUNEN 4-2004 Forside Michelle Birkballe Foto: Martin Dam Kristensen UDGIVER Dansk Musiker Forbund, Aarhus afdeling Grønnegade 93, 2, 8000 Aarhus C TLF: Aarhus afd / AK : 86 18 45 99

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

http://www.klassisk.org/nyheder.php

http://www.klassisk.org/nyheder.php Side 1 af 21 A A Forside Nyheder Artikler Anmeldelser Koncertkalender Salgssteder Abonnement Nyhedsbrev NYHEDER 07/05-08 Husk lige soveposen SPOR 2008 er et 24 timers eksperiment. Gennem koncerter, workshops,

Læs mere

HELLA JOOF. Det er aldrig de dumme, der får tis på sig, det er altid de søde

HELLA JOOF. Det er aldrig de dumme, der får tis på sig, det er altid de søde HELLA JOOF OKTOBER 2014 Det er aldrig de dumme, der får tis på sig, det er altid de søde LÆS OGSÅ OM: MUSIK FOR DØVE ØRER PORTRÆT AF LE GAMMELTOFT TRIOEN SCARLET PLEASURE KLASSISK UNGDOM PORTRÆT AF UNGE

Læs mere

koda.dk COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige Nr.

koda.dk COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige Nr. koda.dk Nr. 2 / Juni 2005 COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige for musikken Kursuskatalog for medlemmer efteråret 2005

Læs mere

FREE MAGAZINE - JANUARY 2006 - ISSUE 37

FREE MAGAZINE - JANUARY 2006 - ISSUE 37 FREE MAGAZINE - JANUARY 2006 - ISSUE 37 Side 6-7 Interview Politikeren Mogens Jensen Side 11 Ole Henriksen Om skønhed og alderdom Side 16-17 Et sidste farvel Gribende afsked med Molly 02 Rygepolitik Masken

Læs mere

+ menighedsrådsvalg 2012 + menighedsrådsvalg 2012 i Helsingør Stift

+ menighedsrådsvalg 2012 + menighedsrådsvalg 2012 i Helsingør Stift menighedsrådsvalg 2012 i Helsingør Stift MARGARET LINDHART Giro 413 og fællessang BODIL JØRGENSEN LONE HØRSLEV NIELS BRUNSE FRANK JENSEN IDA EBBENSGAARD Fodbold i forstaden MANU SAREEN vil ikke være til

Læs mere

A RT I S T EN FANGET I FIGUREN SCENESKRÆK OG SORTE KONCERTER MUSIKTEATRET QUASI BYTTER KVADRATMETER FOR FORESTILLINGER

A RT I S T EN FANGET I FIGUREN SCENESKRÆK OG SORTE KONCERTER MUSIKTEATRET QUASI BYTTER KVADRATMETER FOR FORESTILLINGER A RT I S T EN 1 DANSK ARTIST FORBUND MARTS 2015 WWW.ARTISTEN.DK FAGBLAD FOR UDØVENDE KUNSTNERE FANGET I FIGUREN Portræt af Mikkel Lomborg, der lever med Hr. Skæg døgnet rundt SCENESKRÆK OG SORTE KONCERTER

Læs mere

A RT I S T E N. Svenske piger vil spille rock! Kunst rykker: musik helbreder krigstraume. Fra toppen af pælen: Portræt af artist Anders Skat

A RT I S T E N. Svenske piger vil spille rock! Kunst rykker: musik helbreder krigstraume. Fra toppen af pælen: Portræt af artist Anders Skat A RT I S T E N 3 Dansk Artist Forbund september 2011 www.artisten.dk fagblad for udøvende kunstnere Standard for god live-lyd på vej Kunst rykker: musik helbreder krigstraume Fra toppen af pælen: Portræt

Læs mere

34. årgang, marts 2014 nr. 1

34. årgang, marts 2014 nr. 1 . årgang, arts nr. Danarks sejeste dansere sales å Club La Santa, der nu danner raen o arkinsonhold. Bivirkninger til arkinsonedicin - få gode råd o sjældne, en alvorlige konsekvenser. Kolofon. årgang

Læs mere

MUSIKEREN. Fagbladet for professionelle musikere , R O C K, J A Z Z P L A D E R V E J K L A S S I S K I O N P Å F A G L I G A K T I V P R O V O K

MUSIKEREN. Fagbladet for professionelle musikere , R O C K, J A Z Z P L A D E R V E J K L A S S I S K I O N P Å F A G L I G A K T I V P R O V O K MUSIKEREN Fagbladet for professionelle musikere Nr. 10 OKTOBER 2003 F A G L I G A K T I V P R O V O K K U R S U S T I L B U D I VÆ R K A T S Æ I O N P Å T V E J K L A S S I S K T E R T E S T N Y E B Ø

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

INDHOLD. Go Go Berlin

INDHOLD. Go Go Berlin basunen marts 2013 1 2 basunen marts 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Go Go Berlin Foto: Casper Lind Christensen Check stregkoder i Basunen med

Læs mere