Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY"

Transkript

1 Kapelesten Medlesblad for Dansk Kapelestforening Genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl Dansk Kapelestforening afhold sin årlige genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl i Josty på Frediksbg Indkaldelse til genalforsalingen udsendes 14 dage før ødet Resv dagen allede nu! Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frediksbg JOSTY restaurant hotel selskab 47 arts 2011

2 Dansk KapelMESTERFORENING Dansk Kapelestforenings hjeeside: Dansk Kapelestforenings kontor: Sankt Hans Torv 26, København N. NB! Breve til sekretæren (legatansøgning..) og kassen bedes sendt direkte til des adress. Forand: Frans Rasussen, Skrænten Espgærde Tlf. og fax: (obil: ) Næstforand: Jesp Grove Jørgensen Strandvejen 611 B 2930 Klapenborg Tlf. og fax: Kass: Ped Kragup Gsonsvej 31, 2900 Hellup Tlf.: , fax: Sekretær og Redaktør: Bodil Heist Strandboulevarden 40, 3.th København Ø. tlf.: Fax: Bestyrelsesedle: Pet Ettrup Larsen Baeshøjgårdsvej 33, 4560 Vig Mobil: HUSK at eddele ny ail-adresse og flytning til sekretæren. Tjek venligst din egen side på og henvend dig til sekretæren, hvis du har rettels til din hjeeside. Næste blad udko so Deadline til bladet 15. april. Læsbreve og artikl odtages ed glæde. Søg du økonoisk støtte? Så husk, at rekvire en ansøgingsblanket hos sekretæren ell downloade den på nettet. Ansøgningen skal indsendes senest en åned før projektets start, hvis du ønsk at søge penge til cd-indspilning, kurs, dirigenthonorar, studiejs.v., så bestyrelsen kan nå at behandle ansøgningne rettidigt. Layout og produktion: Jennif Hansen, TRYK 2100 ISSN: Oplag 250 Runde fødselsdage 25. arts Fleing WIndekilde 50 år 27. april Henrik Krogsgaard 60 år 28. april John Tchicai 75 år 9. juni Thyge Thygesen 70 år Jubilæ Bue Lund Nielsen 50 års jubilæu Ove Krüg 40 års jubilæu Max Leth 40 års jubilæu Dansk Kapelestforening ønsk hjtelig tillykke Slettet på grund af restance Jey Bines pr , Bob Ricketts pr Kansas City Stops 60 års jubilæu Niels Abild har 60 års jubilæu so orkestled. Han startede i 1951 på Hotel Tønd. På det første job havde de tre nure C-ja blues, When the lights are low og Careless love. De vekslede de ed hele aftenen, og publiku - so var til en 50 års fødselsdag - var vældig glade, d var ikke egen live jazz i Søndjylland i Pris til Marilyn Mazur Eurocore Intnationale Jazzpris blevet givet til kapelest/slagtøjsspill/koponist Marilyn Mazur so den første prisodtag. Det foregik ved en ceoni i Kurfürstlichen Palais i den tyske by Tri i deceb. Til lejligheden spillede hun konct ed sin gruppe Celestial Circle, ed den engelske pianist John Taylor, den svenske bassist Ands Jorin og den svensk-danske sang Josefine Cronhol. Eurocore-prisen var på Paul Hilli Gray Paul Hilli blevet noinet til en Gray i Los Angeles - den 6. gang på 8 år. Han har vundet to gange tidlige - ed det Estiske Filharoniske Kakor i 2007 og 2010 ed Theatre of Voices/Ars Nova s Little Match Girl Passion. Dansk Kapelestforening nu på Facebook I vint blev d dannet en gruppe på facebook und navnet Dansk Kapelestforening. Gruppen p.t på 60 edle, en d plads til fle. Så eld dig straks ind. Debattne og diskussionne i fuld gang. Og an kan se en 3-årig dreng dirige Beethovens 5. syfoni, og det fantastisk. Stig Christensen har sat et link på, d alle Kapelestforeningens kontingentpenge værd, for dette halvår, se det på Facebook: TED Tal: En Kapelest af et syfoniorkest ød den ultiative udfordring i ledelse: at skabe den pfekte haroni uden at sige et ord. I dette charende foredrag deonstr Itay Talga, hvordan seks store dirigent fra det 20. århundrede, ed des unikke stil, har grundlæggende læring til alle lede. Citat af David Randolph Parsifal en af den slags opa, d begynd kl. seks, og når den har varet i tre ti, s an på uret, og så den kvart ov seks. Mindeord o Erling Kron d døde 2. arts 2011 Kapelest. Arrangør. Orkestled. Koponist. Organisator. Rødvinselsk. Spansktalende og Cykelyg. Og - for undtegnede - teorilær, nabo, orkestedle og den, d lejlighedsvis hjalp ed at søre cyklen (selvo jeg hell ikke på det punkt havde Erlings kunnen og viden). Nu det slut, Erling har spillet sin sidste solo og det jo forfærdelig trist. En af de store glæd ved at være i usiklivet det daglige arbejde, ed prøv, arrangeents-skrivning, køre til og fra job ed kolleg og at organise - få det hele på plads. Kron var et forbillede på disse punkt. Han kunne få en tirsdagsja til at blive til en fest og en køretur til Helsingør en bigelse. Alene det at koe ud i øvelokalet og ærke den entusiase d strøede en i øde, var det hele værd. Erlings big band var hans store intesse, de sene år und navnet EKNMO. Det var eft in ening et absolut højdepunkt i Erlings produktion; ed Tangoen so en del af reptoiret var det noget so adskilte dette orkest fra ængden. En blanding af unge talent og garvede hoved, og så de arrangeent so Erling skrev. Metoden var tillært på Bklee school of usic for ange år siden, en d var næppe nogen d skrev tango so Kron gjorde det. Orkestret lød aldrig so en anony askine, d var psonlighed for alle pengene, hvilket gav de ange fine solist ulighed for at blostre. Meget andet kunne og burde skrives, en det vil jeg lade andre o. Han eftlad et stort savn blandt ig og andre usike, en også en inspiration til at gøre sit yppste, når an spill og indspill. Erling brugte helle en nat på at færdiggøre et arrangeent end at afleve noget halvfærdigt til bandet. Den ånd å vi andre føre vide nu. En stor usikpsonlighed ikke blandt os e. Savnet ubeskriveligt. Men prøv at lytte til nogle af de sidste indspilning og ærk den vare d strø ud fra Erlings Big Band. Kjeld Lauritsen, kapelest og jazzorganist Mindeord o Jens Winth d døde 24. februar 2011 Eft e end tredive års tæt kontakt ed tropetisten, koponisten og dirigenten Jens Winth vil savnet af ha og hans usik blive stor for ig. Men også for så ange andre. For han tilbød så eget til så ange. Jeg oplevede hans evindelige kap for at yde det yppste so solist og so koponist og dirigent især for Radioens Big Band, hvor han var tropetist i in ansvarspiode Jens Winth vidste, hvad han ville, var koproisløs og evnede at få usikne ed på sine idé. Men det kostede - og i eftåret trængte han til at få tingene på afstand, tænke ov sin situation og koncentre sig o sin fortsatte udvikling. Så i eftåret flyttede han til Blin, hvor han også ente, d var større ulighed for at spille på intnationale scen bl.a. saen ed den tyske klarinettist Rolf Kühn. Men uroen i hans følsoe og letbevægelige sind fik ha til endnu engang at skifte bosted til Geneve. Jeg arbejd på at skabe in helt egen psonlige stil. Min usik. Min tropetlyd og holde ålet skarpt indstillet, skrev han til ig og nævnte nogle af de, d havde haft betydning for ha: Palle Mikkelborg skal jeg også have takket for hele hans inspiration. Jeg konsultede ha kort, da jeg i 1986 lavede it første opus for Radioens Big Band. Men han ville egentlig ikke undvise ig. Han guidede ig blot. Det havde jeg eget ud af. Bob Brookey gik ind og viste ig nye veje, prøvede at påvirke ig, decidet undviste ig! Thad Jones og Miles Davis var bare de selv, alle ed hv des helt specielle farve, d gjorde dybt indtryk på ig i in tid i Radioens Big Band. De var in skoling i det virkelige professionelle jazzliv. Jens Winth har skrevet usik for ange forskellige besætning. I Danark optrådte han oftest ed kvartet, i den sidste tid ed sønnen Carl på klav. Han elskede at skrive for bigband, en koponede også for syfoniorkestre og kor, so han selv dirigede. Genne sit ofattende intnationale virke so solist, koponist og dirigent i ange lande ed de bedste usike og orkestre har han bidraget til at udvide det usikalske univs. Han var stor og levende, en nåede ikke den afklaring, han søgte, inden han døde kun 50 år gael. Han og jeg nåede hell ikke at realise ønsk o fortsat at lave noget spændende saen. Men hans betagende usik kan heldigvis opleves på ange optagels. Erik Mosehol, ansvarlig for Radioens Big Band Mindeord o Knud Graugaard d døde 7. noveb 2010 Knud Graugaard var født i Hael og bosatte sig sene i Hadslev. Han var basunist ved Slesviske Fodregients Musikkorps fra 1953, en i 1974 afløste han Bue Lund Nielsen so dirigent og usikarrangør i usikkorpset. Dirigentjobbet fortsatte han ed, til han gik på pension for 20 år siden. I idten af 80 ne blev det ilitære usikkorps udnævnt til æreshtug i Hadslev, og det var Knud - d so dirigent på vegne af usikne - odtog hæden. Han har været dirigent for proenadeorkestret Lauseniana, og han grundlagde og var kapelest for swingorkestret De 13 fra Slesviske. INDHOLD MARTS 2011 Blad nr. 47 Læs i dette nu: Kort og godt...side 2 Mindeord...side 3 Nye edle...side 4 CD en død - albuet lev...side 5 Julefest på Løvens Bastion...side 6 Mødet ed Sandhol...side 8 DR lukk DRUEN...side 9 Musikalsk rejse til Chicago...side 10 Opslagstavlen...side 12 Hvorfor kan ænd ikke li harp...side 14 Nye udgivels...side 16 Uddeling af Kollektive idl side 17 Musik på hjnen...side 19 Kapelestanekdotestafetten...bagsiden

3 Jan Sche, 37 år, dirigent og pianist. Han ko ad oveje til usikken, idet det tog ha et halvt fysikog filosofi-studiu at finde ud af, at d var for lidt hjte i de to fag. Han har studet i Tübingen og Karlsruhe i Tyskland, og siden da både i solistklassen for kordirektion og orkestdirektion på Det Kongelige Danske Musikkonsvatoriu i København. Han sluttede kordirektionsklassen af ed en korsyfonisk debutkonct og orkestdirektionsklassen ed en produktion ed Aalborg Syfoniorkest i juni Han har været assistende dirigent ved Den Kongelige Opa og korsyngeest for to produktion hos Göteborgs Syfoniska Orkest bl.a. for Sion Rattle ed Mahls 3. Syfoni. Til daglig dirig Jan - udov en række kor - Københavns Univsitets Syfoniorkest SyfUni og har regelæssigt saarbejde ed Øresunds Barokenseble (bl.a. ed Bachs Juleoratoriu og Matthæuspassion). I sin fritid sving han dansebenet i argentinsk tango, og det vis sig, at det kan være eget svære at føre en dae i iprovisatorisk dans end at lede en flok usike nye edle ved Bodil Heist Ki Nowak-Zorde, 35 år, kapelest, guitarist, sangskriv og produc. Han bandlead af X-factor s faste orkest og fung udov dette so writ og levandør af et hav af popusik til divse danske og udenlandske artist. Ki har sin daglige gang i GL Music s studi i København, hvor odrejningspunktet høj-kocielle projekt ed fokus på sangskrivning til bl.a. Sanne Saloonsen, Outlandish, Anna David, Christian Brøns, Linda Andrews, Johnny Deluxe, Sukkchok, 2900 Happiness.. Bandet X-Orchestra består af 6 and so håndplukket til opgaven. Specielt alsidighed har været den priære faktor ved usikudvælgelsen. Kapelest Daniel Fält og Ki Nowak-Zorde står ovordnet for arrangeent, instruenting.. Ray Pitts, 78 år, Nivå kapelest, saxofonist, og cand ag i usikvidenskab og kulturhistorie fra Københavns Univsitet. Han født i Boston, en har været bosat i Danark siden 1962 og har været kapelest for adskillige ensebl: Radiojazzgruppen fra , Radioens Big Band gæstedirigent fra , chefdirigent , sat Undground Railroad og Aft The War. Han har været gæstedirigent for Radioundholdningsorkestret og radiobigbands i Svige, Norge, Belgien og Tyskland og fast kordirigent i Fredikshavn. Han har forestået ensebleundvisning ved konsvatorine i Odense og Esbjg, sat usikskolne i Helsingør og Nakskov. So usik har Ray Pitts være edle af Radiojazzgruppen ( ) so saxofonist. Året eft var han på turne ed Erik Moseholtrio ed Alex Riel til priært skolekonct var han produc for Radiojazzgruppen og dirigent. I 1969 var han husarrangør for Radioens Big Band og lejlighedsvis dirigent. I en dansk avis læste han o en stilling so usiklær i Fredikshavn og tiltrådte i So kordirigent ød han Mette, so han flytt saen ed og sene gift ig ed. Et par år eft flytt de til Nivå. Ray kopon løbende for Radioens Big Band bl.a. kæpeværket o Dext Gordons liv: balletten Dex ed Nyt Dansk Danseteat. Da han blev 70 år i 2003 blev han lær på Helsingør Musikskole. Daniel Fält, 34 år, København, produc, sangskriv, keyboardist og kapelest. Han sagde farvel til Svige og flyttede til Danark i 1998 og uddannet fra Det Rytiske Musikkonsvatoriu i København. Daniel Fält for fjde år i træk kapelest i X-Factor-bandet saen ed Ki Nowak-Zorde og har været i fuld gang ed den nye sæson af det populære tvprogra. Daniel Fält har dudov været kapelest på bl.a. tvprograne Hva så DK og Hiv stikket ud (DR). So freelanceusik har Daniel turnet Danark tyndt ed danske artist og har også adskillige gange haft sit keyboard ed på udenlandske scen. Daniel edej af usikvirksoheden GL Music, so bl.a. produc og skriv usik til artist, fil og tv. Daniel bor i et lysødt hus på Frediksbg saen ed sin kæreste Lise og sønnen Max Louis på to år. CD en død - albuet lev! af Kjeld Lauritsen Plad jeg had var i fordus tid et populært progra i Danarks Radio. Jeg har det lige ovendt: Jeg elsk plad. Min julegave til ig selv forrige år var en boks ed alle tropetisten Miles Davis plad på pladeærket CBS. Mestværk so Kind of Blue, Sketches of Spain, In a Silent Way, Bitches Brew og Seven Steps to Heaven. Og 50 andre plad. Med de originale papcov i CD-forat. Ell hvad ed Svantes Vis, The White Albu ell DUO:NHØP-Kenny Drew. Ell Pet og Ulven. Planetne. Folk og Røve i Kardeoeby. Kjeld og Dirch. Sion & Garfunkel. Glenn Gould. Keith Jarrett. Ikke bare usik, en historien o ens liv. Soundtracket. Sene, da an selv begynd at indspille og udgive plad får an en anden vinkel. Pludselig det ikke bare god usik, en også en asse ovvejels o det organisatoriske, økonoiske, lay-out, ix, titel, og eget andet. Mange ti d går ed både spændende og kedelige ting, en alt saen vigtigt for et godt slutprodukt. Størst har det været at få lov til at være solist på et par plad ed big-band (både Krons og Klüvs), en også sall-group CD ed fine solist so Bob Rockwell og P Gade har været store oplevels at produce. Og så det jo altid en glæde når andre kapelestre so Nulle, Fessor og ange andre find anvendelse for ens evn. Pladne næsten so en fødsel, det ass af ti, d går ed at sætte en god plade saen. Det ofte i forbindelse ed udgivelse af plad, at en usikgruppe virkelig rykk op i en anden division kvalitetsæssigt. Kapelestforeningen også edskyldig. Det en stor glæde at foreningen stadig giv tilskud til pladeproduktion. Hvad Nu? Nå ja, vil an sige. Det ved vi jo godt. Og så alligevel ikke. Ligeso usikken genelt und pres albuproduktionen det i særdeleshed. Mange unge ej i dag ikke en CD. Men har udelukkende usik fra intnettet. Denne åde at købe usik på lægg ikke op til at købe sin usik i bundt, so albuet. Det e enkelte usikstykk. Hvad så, skal vi blot alle saen satse på 3-inutts hits, d velegnede til de så lo edine giv til usikken i dag? Til so lukk Danarks Radio P2 i dagtine, og rygtet vil vide at jazzen helt forsvind fra FM-båndet. Så for os jazzusike det jo teelig skrappe vilkår. Det h værd at tænke lidt større end lige til dagens trakassi ed edi og forat. For en god plade vil altid være en god plade. Og et estværk so Miles Davis` Sketches of Spain vil ikke iste noget ved at blive spillet o 50 år, o det så bliv på virtuelle højttale ude i haven ell direkte ed et joystik ind i hjnens hørecent. Så hvis an lige s bort fra tidens tendens til at fokuse på salgstal og økonoi vil jeg vove at påstå at Albuet so et usikalsk, et kunstnisk dokuent, vil ovleve. Og så å fretiden vise hvordan vi ko til at indtage usikken. Jeg regn ed at det bliv genne ørne en ru tid endnu, en hve ved? 4 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

4 Julefest på Løvens Bastion Danarksesten i styrkeløft odtog en dirigentstok på 10 gra og en check på 20 kilo ved julefesten af Bodil Heist fotos fra festen Bodil Heist En eget, eget lille sjat ro! Det var kun ånen d blev fuld. Den funklede til gengæld onuentalt ind til os af de gale blyindfattede høje øllevindu. Mens vi labbede gløgg i os, var d undholdning ed slankbuttede flaencodanse, d dunkede hælene i gulvet; behagelig salon-trio, d sad ved den knitrene pejs; Messias-kor ed kvindelig dirigent; og så uddelte foranden tre legat, hvoreft vi endelig kunne få lidt tiltrængt julead. Legat Foranden ovrakte første Arne Haelboelegat på kr til jazzkapelest Jens Klüv. Manden, so har skabt Klüvs bigband og gjort det til en institution i e end en forstand. Orkestret et basisenseble og får det sae i tilskud so de klassiske (7,5 ill. kron). Da han havde odtaget check og hyldesttale, ovrakte foranden ha en dirigentstok. Jens Klüv odtog den og vægtede den i sin hånd. Han danarksest i styrkeløft/bænkpres og kan løfte 182,5 kilo, så denne lille spinkle dirigentpind på godt og vel 10 uskyldige gra, var so at løfte et snefnug. Hvis an dristede sig ud på cykel til Bastionen og Løven, åtte an have is i aven. Hvis an kørte i bus, var det ed en gennesnitshastighed på 10 k i tien. Tog an egen bil, ville den slå adskillige slag ed halen i det glatte føre, og an havde ikke ulighed for at parke den på grund af kæpe isbjge. Foretrak an at spadse, kunne an være sikk på at tilbringe hele natten på skadeskuen. Og julefien i gips. Kort sagt - det var vanskeligt at koe fre. Bortset altså fra de 60 kapelestre, d bare ville til julefest, og vovede sig ud i knitrende kulde og ind i løvens hyggelige hule; ind i den gale ølle på Løvens Bastion. Den Lille Mølle Voldene snor sig so et landligt bælte genne byen og sætt sit særlige præg på Christianshavn. H ligg Lille Mølle so det eneste levn fra voldøllnes tidsald - udov den intakte ølle på Kastellet. Engang var d 16 vindøll, d tronede på Københavns volde. I dag står Lille Mølle uden sit hattetop og sine ving, de blæste af i I anledning af Kulturbyåret 1996 ente an, at nu var tiden endelig inde til at åbne dørene til Lille Mølle og vise dette stykke kulturhistorie fre. Hjeet stod stadig, og frakken og hatten hang på knagen ganske so før. Man åbnede en Cafe i 1997 i den lille ølle. Men gæstne insistede på at få var ad i de roantiske ogivels - og sådan blev det. Julefest ved solhvv i deceb Det var også roantisk ved denne kapelestjulefest; og ass af undholdning ed løvefødd og gesvejsning. Først blev vi alle budt et glas hvid gløgg! lavet af hvidvin, citron, ingefær, kanel og en sjat ro. Fuldåne! Den næste legatodtag var Nikolaj Bentzon, d odtog Arne Haelboes Uddannelseslegat på kr Foranden frehævede Nikolajs fars arbejdsrasi, so åbenbart var gået i arv til sønnen, tiled ed ovraskende og ovbevisende indsats indenfor både den klassiske og den rytiske genre. Han kvittede ed nedenstående hilsen. Til slut blev Grethe Kolbes Mindelegat på kr ovrakt til Nenia Zenana. Hun fik prisen for det enestående korarbejde hun har gjort ed asylansøge i Sandhollejren. Det var eget bevægende at høre o, så jeg bad Nenia o at skrive o sine oplevels ed koret. Se næste side. Hilsen fra Nikolaj Bentzon I vrielen af fagorganisation og brancheforening.., so an kan skabe sig edleskab af, d d en enkelt saenslutning, so skill sig ud: Dansk Kapelestforening. Jeg blev opærkso på det for en en del år siden efthånden, hvor jeg so relativ nyslået edle havde eldt ig til et dirigentkursus und ledelse af foranden. Kurset fandt sted i det daværende Radiohus studie 2 ed edvirken af Radioundholdningsorkestret + 8 dirigent/kapelestre fra foreningen. I en tidlig fase slog det ig pludselig, at jeg søre var pluset lige ned i en flok af velenende, vare og kvalificede ennesk, d ovenikøbet syntes at være optaget af ange af de sae aparte intess og tilbøjelighed so jeg selv! Tiled ennesk ed et lille drys af ophøjet selvsnobbi! Triuf!! Indtrykkene og glæden ved edleskabet har holdt sig helt intakt lige siden, og jeg frydes ov, at glæden på baggrund af legatuddelingen tilsyneladende gengældt...for nu at udtrykke sig rigtig kapelestagtigt. Tak for legatet. Venlig hilsen Nikolaj Bentzon. 6 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

5 Mødet ed Sandhol - o hvordan jeg blev kaospilot og fik fyldt hjtet op af Nenia Zenana foto jakobchristian.dk En septebaften i 2009 stod jeg i Sandhollejren. Kort tid forinden var jeg blevet kontaktet af Mikkel Hell Jensen, en yngre fyr fra Nørrebro, so havde fået en vild idé o at lave et kor i Brorsonskirken og et kor i Sandhollejren, og så lave en fælles julekonct ed de to kor - saen ed en asse andre kunstne. Af ange grunde sagde jeg ja, og begyndte at planlægge og forbede. Man kunne synge What a wondful world so fællesnu, og jeg lavede det letteste firsteige korarrangeent jeg kunne. Et kaahold ville følge os, en d var en probleatik okring at nogen ikke så gne ville files. Jeg foreslog, at alle startede aftenen ed at skrive des navn på en seddel so de satte på tøjet. De so ikke ville files kunne skrive det ed rødt, og så kunne an åske undgå de ell ordne det i klipningen eftfølgende. Men jeg anede ikke hvad d ventede ig! Forestil j et sted, d so en banegård. Folk ko og går, - på fle plan. Sandhol odtagecent, så an ved aldrig hve d næste uge sendt til et andet Røde Kors cent - ell ud af landet. Folk ed en anden kultur fra bl.a. Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Nigia. Og folk fra en anden kultur og ed sår på sjælen ko ikke kl. 19 sharp og sætt sig på des flade. De ko og går løbende. Dudov var d ange, so ikke havde noget fælles sprog. Vi havde hell ikke fælles alfabet, så det ed navneskiltene var jo en joke! - og sedl ed tekst til sangene var også helt isforstået. Endelig var vores usik og skala jo også helt forskellige, så noget d for os ville være net og enkelt var for de helt uuligt, - elodien til Dejlig den hiel blå ell Jeg ved en lærkede. Og det blev hurtigt klart, at hvis vi bare kunne synge énsteigt, så var vi langt. Mange af folkene så ødelagte af stress og sorg og andet, at det at synge så det lyd so sang i sig selv en udfordring. Så løsningen var, at gøre noget helt andet. Jeg lurede efthånden hvilke tonekobination både de og jeg kunne forstå, og lavede så forskellige ting hvor an sang ed og od hinanden og bevægede sig og så n. Og så skulle d jo næsten konstant ske noget nyt, så ængden af det d for de var uforståelig volapyk ikke blev for stor. En del af redningen blev, at få folk til at synge solo for hinanden. Fle af de sang sup godt og fik gang i noget dans. Og tro ig, d eget stor forskel på at danse syrisk, kurdisk og iraks kurdisk. Det vigtigt for de at sige at de ét folk - en de kan bedst li des egen dans og egne sange J Lidt parallelt til det fandt jeg ud af, at hvis an lavede lidt fagt til de sange de ikke forstod, så gav de e ening, så på ystisk vis lykkedes det de at lære What a wondful world og dudov ov det este af en DANSK sang En bro elle ennesk hvor Keld og Hilda skulle koe og være solist. Koncten var i Brorsonskirken, so i august var blevet ryddet af politiet. Et af indslagene var, at politiets daekor edvirkede og også sang ed på fællesnurene. Selvo det irrationelt, så seltede noget i ig da de havde sunget og en af ine Sandholfolk begejstret klappede og råbte op til de I forgive you. En anden situation d gjorde stærkt indtryk på ig var fx, da vi gentog konceptet året eft og skulle synge ed Middle East Peace Orchestra på Gael scene og vi stod en asse i receptionen ved bagindgangen og ventede på at blive hentet. Det var eget tydeligt, at fle af de havde det eget skidt ed at stå og vente på noget de endnu ikke forstod hvad var og på uvis tid. Og nej, an kan ikke bare forklare det når an ikke har fælles sprog og de ikke an hvad det vil sige at synge i den slags regi. Men de blev urolige inde bag øjnene, og jeg forstår de godt. Til den konct skulle vi synge ed på det store Halleluja. Vi havde øvet den ed cd, og jeg viste så ed tegn hvornår de kunne skråle ed på nogle (næsten) ensteige Halleluja. Cd en var in egen ed Akadeisk orkest og kor, og eft sidste prøve ville jeg gne gi den til Mohaad, en ung fyr so var den eneste gengang i 2009 og Han tog eget takneeligt iod den og sagde : Det den første gave jeg har fået siden jeg ko til Danark. Jeg har aldrig prøvet et lignende koncept - en jeg har hell aldrig oplevet at blive så biget i hjtet eft en skala so uålelig. Tak til Kapelestforeningen for støtte og en stor og ydyg tak for Grethe Kolbes indelegat i dec DR lukk ungdosenseble DRUEN Dansk Kapelestforenings edle Morten Ryelund fik ideen til orkestret DRUEN, so blev dannet i Men nu lukk det. DR s ungdosenseble Druen lukk og slukk til so. Men orkestret vil kæpe for sin ovlevelse uden for DR, skriv Jyllands-Posten. Da DR satte Druen i søen var det bl.a. for at give unge talentfulde orkestusike ulighed for at spille i et godt orkest og dyrke et udslukt vækstlag, d siden kunne fodre de store orkestre. En safundsopgave DR tog på sig, da ingen andre tog affære. Druen bl.a. fondsstøttet. Men DR vil i fretiden satse på andre fondsstøttede usikalske børneaktivitet ed et brede sigte for bl.a. udsatte og socialt belastede børn, fortæll DR s usikchef Leif Lønsann. Druen blev dannet i 2004 og består af ca. 20 unge usike fra hele landet i alden år. De har spillet til alt fra editationskonct ov Roskilde Festival til P3 Guld og har været ed til at trække ange helt unge ind til klassiske konct, fortæll dirigent Morten Ryelund, d ærgr sig ov at enseblet å lukke nu: Det et ærgligt tidspunkt at afbryde det frugtbare forløb og de gode resultat, so det har taget ange år at opnå. Druen blevet et utrolig stærkt orkest og har aldrig spillet så godt so nu. Vi har fat i både ange unge usike og et ungt publiku, d ikke noralt går til klassiske konct, sig han, og vil kæpe for sit orkest: Jeg arbejd ed forskellige løsning. Det bliv svært at finde en ny forankring og de fornødne penge, en denne sag så vigtig for ig, at jeg ikke har i sinde at strække våben, før jeg har afsøgt alle ulighed, fortæll han. BH og Jyllands Posten 8 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

6 På Musikalsk Dannelsesrejse til Chicago af Martin Åkwall og Pet Ettrup Larsen fotos Martin Åkwall og Pet Ettrup Larsen So nyudnævnt chefdirigent for Livgardens Musikkorps ødte Martin Åkwall i soen 2010 Lt Col Phil Waite, Coand & Conductor, The US Air Force Band. Mod slutningen af ødet ed ha gav han Martin et godt råd: You ust visit The MidWest Clinic. MidWest Clinic - An Intnational Band and Orchestra Confence en årlig esse i Chicago, hvor usikintessede, studende, lære, dirigent, koponist og usikforlægge præsentes for foredrag, konct og et udvalg af det nyeste nye indenfor haroniorkest vden. Nu det naturligvis altid sjovest, hvis an har nogen at dele sine oplevels ed, så dfor spurgte Martin, o Pet Ettrup Larsen ville ed. Det var bestet ikke første gang, vi tog ud på de vilde våg saen: I Tivoli-Garden havde vi saen støvet haven tynd, på Konsvatoriet jagtet de sae pig, og dengang Martin endnu havde hår på hovedet og Pet havde hår på ovlæben, havde vi saen taget turen fra København til Sibelius Akadeiet talløse gange. Da vi i dag begge stærkt involvet i ilitærusikken, var det dfor oplagt at realise endnu et rejsetogt for os jubelglade barndoskaat. En ørk og kold decebnat landede vi så i Chicago. Pet var fra starten (ifgl. Martin) irritende stedkendt og insistede på, at vi kunne gå til vores hotel. Ja, right, en ganske rigtigt fandt vi hurtigt hotellet, selvo det nær havde kostet os ørne (især Martins) i den bidende kulde, og Pet kvittede for anstrengelsen ved at få os opgradet til 2 værelses-hjørne-suit ed udsigt ud ov den pulsende by og Lake Michigan. Da vi den følgende dag anko til essen, gik vi eft lyden af, hvad vi troede var et gigantisk orkest, d angiveligt varede op til en konct. Det viste sig iidltid, at halvdelen af det enore esseoråde var resvet til instruentstandende. Et wondland af tropet, pauk, troesæt, tuba ed eget e. Og ALLE instruent naturligvis til fri afprøvning! Og d stod vi åbende og var vidne til en kakofoni af uhæet usikbegejstring, d strøede os i øde fra en konstant su på unge, d hv dag elle kl fandt vejen til standende, for at prøvetrutte det bedste, de havde lært i en blanding af leg og alvor. En lyd for gud! Men et helvede for de stakkels ennesk, d beandede standene og 4 dage i træk blev udsat for de øredøvende decibel 8 ti o dagen uden pause! Gladeligt forsynet ed alskens blade til Pets klarinet sat adskillige gratis cd og tanketynget af al den uorganisede støj driftede vi direkte ind i et orgie af uniforsbeklædning. Endnu et wondland. Man an, hvor stor Marching Band kulturen. Med næsne od fladskæren så vi det ene archstævne eft det andet, hvor de unge ennesk by eory naturligvis, spill noget af det vanskeligste bandusik, ens de i rasende tepo arch sidelæns ell baglæns i næreste akrobatiske ryk og i koplicede rudeforation får kontraarchen sat i bås so: so uch last century. Det fås alt saen på DVD, naturligvis. I den tilstødende bygning deltog vi i et spændende udbud af foredrag. Vi kunne have deltaget i kurset: Excellence in Cybal Sounds - A conductors Crash Course, en valgte i stedet bl.a. et foredrag o den rette gonoiske åde at dirige på og et foredrag o Pcy Graing holdt af en excentrisk Joseph Kreines, d i sine unge dage havde studet saen ed bl.a. Zubin Metha og Jaes Levine og var spået den største karrie af d hr. Foredraget gav dog et godt og særdeles søvnigt billede af, hvorfor dette aldrig var sket! So alt i USA det hele bare STORT. I afdelingen for scores fandt vi det nyeste indenfor band usik. Det ved sådan en esse, det bliv håndfast begribeligt, hvor stor denne kultur i USA, og andre sted i vden. Ethvt univsitet ed respekt for sig selv har både en sports og usik-kultur, d repræsent skolens identitet. Det ikke altid kvaliteten, d råd. Men usikbegejstringen ikke til at tage fejl af. Disse skoleorkestre tæll oftest langt ov 50 edle. Det tankevækkende, når an tænk på, at skolne bekost både unifor, nod, undvisning og ikke indst TID på de usikalske projekt, d før til præstation, so åske ikke altid usikalsk beærkelsesværdige, en so så til gengæld det, på de oråd d skab allianc og fællesskab. D en vis national følelse ov hele denne aktivitet, d gør den sypatisk, fordi den både konkurrencepræget og satidig også eget social. Og fre for alt virk den systeatiset. En esse so MidWestClinic et ærligt forsøg på at free usikken og dens vilkår. At dygtiggøre lære og inspire ved at dele viden og forskning indenfor haroniorkestusik. I Conductors Guild havde Pet siddet i bestyrelsen ed den aikanske dirigent og professor Paula Holcob. Paula en særdeles foretagso dae, d på fornavn ed hele USA s VIP-stand indenfor wind-band-vden. Vi havde den fornøjelse at walk with h og blive introducet for en ny VIP for hv 10. et. Således blev vi introducet for bl.a. Colonel Michael Colburn d chefdirigent for The President s Own Marine Band, so USA s svar på Den Kongelige Livgardes Musikkorps hhjee. Dette orkest hørte vi også en konct ed, hvor 2000 ennesk sad usestille og lyttede til bl.a. Strawinskys Ildfuglen. Aftenens solist var den utrættelige John Hagstro, solotropetist i Chicago Syphony Orchestra. O foriddagen havde Paula forået at få os ind til en ells lukket prøve ed Chicago Syphony Brass, d øvede til des årlige julekonct. Det var ganske enkelt alle essingblæsne og slagtøjsspillne fra Chicago Syphony, d på skift dirigede hinanden i usik, d strakte sig fra Bach ov Prokofiev til Pcy Graing. Det var en fantastisk oplevelse, for h oplevede vi ikke alene, hvor fantastisk disse usike spill, vi oplevede også eget, eget tydeligt det hiarki, d hsk i et sådant top orkest. Jo ældre an i gårde, jo e har an naturligvis at skulle have sagt, så da en af de unge, den altnende solotropetist siden 1994 Mark Ridenour havde diriget hele Lincolnshire Posy, begyndte anden-basunisten Michael Mulcahy at instrue, for han havde større anciennitet, da han havde været ed siden Musikne var bestet ikke store dirigent, en i kraft af des enore usikalitet, var det en unik oplevelse, ikke indst da solo-hornisten (igenne 45 år!!!) Dale Cleveng lukkede op for Prokofievs Roeo & Julie. So brass-enseble skal ikke indst tropetne jo gøre det ud for violin og træblæse, en h var d ikke tale o at snyde og spille på piccolotropet, an spillede bare høje, sukke ton på den alindelige tropet. Eft en prøve, d ville have eftladt de fleste danske orkestusik ed blødende læb, og hystiske tank o eftlønsbevis, holdt usikne en ties pause, inden d så var prøve ed hele syfoniorkestret på orkestrets traditionsrige julekonct. Orkestrets solo-trobonist igenne 48 år!!! Jay Friedan valgte i øvrigt at bruge denne pause på at spise frokost ed os. O aftenen var solo-tropetisten så, so otalt ovenfor, også lige solist ed The President s Own, og da d jo var et anseligt publiku, spilledes denne konct både kl. 17 og kl. 20. Næste dag holdt usikne først genalprøve på des essing-konct og o aftenen havde vi fornøjelsen af at oplevede selve koncten, so i øvrigt blev gentaget for fulde huse i fle dage. Vi oplevede også syfoniorkestrets julekonct, et studie i genneført professionalise ed fuldt orkest, to voksenkor, børnekor, balletdanse, skuespille og selveste juleanden! Da vi den sidste aften gik i teatret og så White Christas og forestillingen sluttede ed at sneen dryssede ned ov publiku, var det svært at få arene ned. En rejse d startede ed, at vi so to grupy old en sad i flyven og enedes Rytti-agtigt o, at vden af lave, endte ed, at vi fyldt ed ny inspiration igen vendte næsen od Danark ed en ukuelig tro på fretiden og store plan for, hvordan vi kan være ed til at sprede lidt usikalsk lys i det kulturelle, danske tusørke. Tusind tak til Dansk Kapelestforening for at gøre dette uligt! Frokost i Chicago Syphonys På safari i uniforsjunglen D var dirigentpinde... og så var d dirigentpinde VIP-ød legendariske Orchestra Hall. fra Venstre: Pet, solobasunist Jay Friedan, dirigent Paula Holcob, Martin VIP-ød Spion hos Chicago Syphony: Sidste skrig i udendørs Sidste nye indenfor udvortes, To glade rejsekaat Blyant og bon-bons på dirigenthovedbeklædning israelsk botox-behandling sig: TAK bagscenen!!! for dirigent! 10 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser:

CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser: CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser: Udgivelser med Solveig og Richard 1971-1978 Single Plader: 1.Single: Den lille lysegrønne sang / Vi har så ondt i ho`det 2.Single: Mini grand prix / Sig

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Striving Vines - v/ Jonas Møller Samlet

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være ed til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når ange ennesker gør tingene anderledes, giver det en stor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Fredagscaféer. oktober - november 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. oktober - november 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer oktober - november 2014 Svendborgvej 319 Højby Cafe Bakkegården efterår 2014 Fra cafémedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til efterårssæson 2014 i Café

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Fredagscaféer. oktober - november 2013. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. oktober - november 2013. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer oktober - november 2013 Svendborgvej 319 Højby Bakkegården 1988-2013 altså 25 år Fra cafemedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til efterårssæson 2013 i Cafe

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere