Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY"

Transkript

1 Kapelesten Medlesblad for Dansk Kapelestforening Genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl Dansk Kapelestforening afhold sin årlige genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl i Josty på Frediksbg Indkaldelse til genalforsalingen udsendes 14 dage før ødet Resv dagen allede nu! Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frediksbg JOSTY restaurant hotel selskab 47 arts 2011

2 Dansk KapelMESTERFORENING Dansk Kapelestforenings hjeeside: Dansk Kapelestforenings kontor: Sankt Hans Torv 26, København N. NB! Breve til sekretæren (legatansøgning..) og kassen bedes sendt direkte til des adress. Forand: Frans Rasussen, Skrænten Espgærde Tlf. og fax: (obil: ) Næstforand: Jesp Grove Jørgensen Strandvejen 611 B 2930 Klapenborg Tlf. og fax: Kass: Ped Kragup Gsonsvej 31, 2900 Hellup Tlf.: , fax: Sekretær og Redaktør: Bodil Heist Strandboulevarden 40, 3.th København Ø. tlf.: Fax: Bestyrelsesedle: Pet Ettrup Larsen Baeshøjgårdsvej 33, 4560 Vig Mobil: HUSK at eddele ny ail-adresse og flytning til sekretæren. Tjek venligst din egen side på og henvend dig til sekretæren, hvis du har rettels til din hjeeside. Næste blad udko so Deadline til bladet 15. april. Læsbreve og artikl odtages ed glæde. Søg du økonoisk støtte? Så husk, at rekvire en ansøgingsblanket hos sekretæren ell downloade den på nettet. Ansøgningen skal indsendes senest en åned før projektets start, hvis du ønsk at søge penge til cd-indspilning, kurs, dirigenthonorar, studiejs.v., så bestyrelsen kan nå at behandle ansøgningne rettidigt. Layout og produktion: Jennif Hansen, TRYK 2100 ISSN: Oplag 250 Runde fødselsdage 25. arts Fleing WIndekilde 50 år 27. april Henrik Krogsgaard 60 år 28. april John Tchicai 75 år 9. juni Thyge Thygesen 70 år Jubilæ Bue Lund Nielsen 50 års jubilæu Ove Krüg 40 års jubilæu Max Leth 40 års jubilæu Dansk Kapelestforening ønsk hjtelig tillykke Slettet på grund af restance Jey Bines pr , Bob Ricketts pr Kansas City Stops 60 års jubilæu Niels Abild har 60 års jubilæu so orkestled. Han startede i 1951 på Hotel Tønd. På det første job havde de tre nure C-ja blues, When the lights are low og Careless love. De vekslede de ed hele aftenen, og publiku - so var til en 50 års fødselsdag - var vældig glade, d var ikke egen live jazz i Søndjylland i Pris til Marilyn Mazur Eurocore Intnationale Jazzpris blevet givet til kapelest/slagtøjsspill/koponist Marilyn Mazur so den første prisodtag. Det foregik ved en ceoni i Kurfürstlichen Palais i den tyske by Tri i deceb. Til lejligheden spillede hun konct ed sin gruppe Celestial Circle, ed den engelske pianist John Taylor, den svenske bassist Ands Jorin og den svensk-danske sang Josefine Cronhol. Eurocore-prisen var på Paul Hilli Gray Paul Hilli blevet noinet til en Gray i Los Angeles - den 6. gang på 8 år. Han har vundet to gange tidlige - ed det Estiske Filharoniske Kakor i 2007 og 2010 ed Theatre of Voices/Ars Nova s Little Match Girl Passion. Dansk Kapelestforening nu på Facebook I vint blev d dannet en gruppe på facebook und navnet Dansk Kapelestforening. Gruppen p.t på 60 edle, en d plads til fle. Så eld dig straks ind. Debattne og diskussionne i fuld gang. Og an kan se en 3-årig dreng dirige Beethovens 5. syfoni, og det fantastisk. Stig Christensen har sat et link på, d alle Kapelestforeningens kontingentpenge værd, for dette halvår, se det på Facebook: TED Tal: En Kapelest af et syfoniorkest ød den ultiative udfordring i ledelse: at skabe den pfekte haroni uden at sige et ord. I dette charende foredrag deonstr Itay Talga, hvordan seks store dirigent fra det 20. århundrede, ed des unikke stil, har grundlæggende læring til alle lede. Citat af David Randolph Parsifal en af den slags opa, d begynd kl. seks, og når den har varet i tre ti, s an på uret, og så den kvart ov seks. Mindeord o Erling Kron d døde 2. arts 2011 Kapelest. Arrangør. Orkestled. Koponist. Organisator. Rødvinselsk. Spansktalende og Cykelyg. Og - for undtegnede - teorilær, nabo, orkestedle og den, d lejlighedsvis hjalp ed at søre cyklen (selvo jeg hell ikke på det punkt havde Erlings kunnen og viden). Nu det slut, Erling har spillet sin sidste solo og det jo forfærdelig trist. En af de store glæd ved at være i usiklivet det daglige arbejde, ed prøv, arrangeents-skrivning, køre til og fra job ed kolleg og at organise - få det hele på plads. Kron var et forbillede på disse punkt. Han kunne få en tirsdagsja til at blive til en fest og en køretur til Helsingør en bigelse. Alene det at koe ud i øvelokalet og ærke den entusiase d strøede en i øde, var det hele værd. Erlings big band var hans store intesse, de sene år und navnet EKNMO. Det var eft in ening et absolut højdepunkt i Erlings produktion; ed Tangoen so en del af reptoiret var det noget so adskilte dette orkest fra ængden. En blanding af unge talent og garvede hoved, og så de arrangeent so Erling skrev. Metoden var tillært på Bklee school of usic for ange år siden, en d var næppe nogen d skrev tango so Kron gjorde det. Orkestret lød aldrig so en anony askine, d var psonlighed for alle pengene, hvilket gav de ange fine solist ulighed for at blostre. Meget andet kunne og burde skrives, en det vil jeg lade andre o. Han eftlad et stort savn blandt ig og andre usike, en også en inspiration til at gøre sit yppste, når an spill og indspill. Erling brugte helle en nat på at færdiggøre et arrangeent end at afleve noget halvfærdigt til bandet. Den ånd å vi andre føre vide nu. En stor usikpsonlighed ikke blandt os e. Savnet ubeskriveligt. Men prøv at lytte til nogle af de sidste indspilning og ærk den vare d strø ud fra Erlings Big Band. Kjeld Lauritsen, kapelest og jazzorganist Mindeord o Jens Winth d døde 24. februar 2011 Eft e end tredive års tæt kontakt ed tropetisten, koponisten og dirigenten Jens Winth vil savnet af ha og hans usik blive stor for ig. Men også for så ange andre. For han tilbød så eget til så ange. Jeg oplevede hans evindelige kap for at yde det yppste so solist og so koponist og dirigent især for Radioens Big Band, hvor han var tropetist i in ansvarspiode Jens Winth vidste, hvad han ville, var koproisløs og evnede at få usikne ed på sine idé. Men det kostede - og i eftåret trængte han til at få tingene på afstand, tænke ov sin situation og koncentre sig o sin fortsatte udvikling. Så i eftåret flyttede han til Blin, hvor han også ente, d var større ulighed for at spille på intnationale scen bl.a. saen ed den tyske klarinettist Rolf Kühn. Men uroen i hans følsoe og letbevægelige sind fik ha til endnu engang at skifte bosted til Geneve. Jeg arbejd på at skabe in helt egen psonlige stil. Min usik. Min tropetlyd og holde ålet skarpt indstillet, skrev han til ig og nævnte nogle af de, d havde haft betydning for ha: Palle Mikkelborg skal jeg også have takket for hele hans inspiration. Jeg konsultede ha kort, da jeg i 1986 lavede it første opus for Radioens Big Band. Men han ville egentlig ikke undvise ig. Han guidede ig blot. Det havde jeg eget ud af. Bob Brookey gik ind og viste ig nye veje, prøvede at påvirke ig, decidet undviste ig! Thad Jones og Miles Davis var bare de selv, alle ed hv des helt specielle farve, d gjorde dybt indtryk på ig i in tid i Radioens Big Band. De var in skoling i det virkelige professionelle jazzliv. Jens Winth har skrevet usik for ange forskellige besætning. I Danark optrådte han oftest ed kvartet, i den sidste tid ed sønnen Carl på klav. Han elskede at skrive for bigband, en koponede også for syfoniorkestre og kor, so han selv dirigede. Genne sit ofattende intnationale virke so solist, koponist og dirigent i ange lande ed de bedste usike og orkestre har han bidraget til at udvide det usikalske univs. Han var stor og levende, en nåede ikke den afklaring, han søgte, inden han døde kun 50 år gael. Han og jeg nåede hell ikke at realise ønsk o fortsat at lave noget spændende saen. Men hans betagende usik kan heldigvis opleves på ange optagels. Erik Mosehol, ansvarlig for Radioens Big Band Mindeord o Knud Graugaard d døde 7. noveb 2010 Knud Graugaard var født i Hael og bosatte sig sene i Hadslev. Han var basunist ved Slesviske Fodregients Musikkorps fra 1953, en i 1974 afløste han Bue Lund Nielsen so dirigent og usikarrangør i usikkorpset. Dirigentjobbet fortsatte han ed, til han gik på pension for 20 år siden. I idten af 80 ne blev det ilitære usikkorps udnævnt til æreshtug i Hadslev, og det var Knud - d so dirigent på vegne af usikne - odtog hæden. Han har været dirigent for proenadeorkestret Lauseniana, og han grundlagde og var kapelest for swingorkestret De 13 fra Slesviske. INDHOLD MARTS 2011 Blad nr. 47 Læs i dette nu: Kort og godt...side 2 Mindeord...side 3 Nye edle...side 4 CD en død - albuet lev...side 5 Julefest på Løvens Bastion...side 6 Mødet ed Sandhol...side 8 DR lukk DRUEN...side 9 Musikalsk rejse til Chicago...side 10 Opslagstavlen...side 12 Hvorfor kan ænd ikke li harp...side 14 Nye udgivels...side 16 Uddeling af Kollektive idl side 17 Musik på hjnen...side 19 Kapelestanekdotestafetten...bagsiden

3 Jan Sche, 37 år, dirigent og pianist. Han ko ad oveje til usikken, idet det tog ha et halvt fysikog filosofi-studiu at finde ud af, at d var for lidt hjte i de to fag. Han har studet i Tübingen og Karlsruhe i Tyskland, og siden da både i solistklassen for kordirektion og orkestdirektion på Det Kongelige Danske Musikkonsvatoriu i København. Han sluttede kordirektionsklassen af ed en korsyfonisk debutkonct og orkestdirektionsklassen ed en produktion ed Aalborg Syfoniorkest i juni Han har været assistende dirigent ved Den Kongelige Opa og korsyngeest for to produktion hos Göteborgs Syfoniska Orkest bl.a. for Sion Rattle ed Mahls 3. Syfoni. Til daglig dirig Jan - udov en række kor - Københavns Univsitets Syfoniorkest SyfUni og har regelæssigt saarbejde ed Øresunds Barokenseble (bl.a. ed Bachs Juleoratoriu og Matthæuspassion). I sin fritid sving han dansebenet i argentinsk tango, og det vis sig, at det kan være eget svære at føre en dae i iprovisatorisk dans end at lede en flok usike nye edle ved Bodil Heist Ki Nowak-Zorde, 35 år, kapelest, guitarist, sangskriv og produc. Han bandlead af X-factor s faste orkest og fung udov dette so writ og levandør af et hav af popusik til divse danske og udenlandske artist. Ki har sin daglige gang i GL Music s studi i København, hvor odrejningspunktet høj-kocielle projekt ed fokus på sangskrivning til bl.a. Sanne Saloonsen, Outlandish, Anna David, Christian Brøns, Linda Andrews, Johnny Deluxe, Sukkchok, 2900 Happiness.. Bandet X-Orchestra består af 6 and so håndplukket til opgaven. Specielt alsidighed har været den priære faktor ved usikudvælgelsen. Kapelest Daniel Fält og Ki Nowak-Zorde står ovordnet for arrangeent, instruenting.. Ray Pitts, 78 år, Nivå kapelest, saxofonist, og cand ag i usikvidenskab og kulturhistorie fra Københavns Univsitet. Han født i Boston, en har været bosat i Danark siden 1962 og har været kapelest for adskillige ensebl: Radiojazzgruppen fra , Radioens Big Band gæstedirigent fra , chefdirigent , sat Undground Railroad og Aft The War. Han har været gæstedirigent for Radioundholdningsorkestret og radiobigbands i Svige, Norge, Belgien og Tyskland og fast kordirigent i Fredikshavn. Han har forestået ensebleundvisning ved konsvatorine i Odense og Esbjg, sat usikskolne i Helsingør og Nakskov. So usik har Ray Pitts være edle af Radiojazzgruppen ( ) so saxofonist. Året eft var han på turne ed Erik Moseholtrio ed Alex Riel til priært skolekonct var han produc for Radiojazzgruppen og dirigent. I 1969 var han husarrangør for Radioens Big Band og lejlighedsvis dirigent. I en dansk avis læste han o en stilling so usiklær i Fredikshavn og tiltrådte i So kordirigent ød han Mette, so han flytt saen ed og sene gift ig ed. Et par år eft flytt de til Nivå. Ray kopon løbende for Radioens Big Band bl.a. kæpeværket o Dext Gordons liv: balletten Dex ed Nyt Dansk Danseteat. Da han blev 70 år i 2003 blev han lær på Helsingør Musikskole. Daniel Fält, 34 år, København, produc, sangskriv, keyboardist og kapelest. Han sagde farvel til Svige og flyttede til Danark i 1998 og uddannet fra Det Rytiske Musikkonsvatoriu i København. Daniel Fält for fjde år i træk kapelest i X-Factor-bandet saen ed Ki Nowak-Zorde og har været i fuld gang ed den nye sæson af det populære tvprogra. Daniel Fält har dudov været kapelest på bl.a. tvprograne Hva så DK og Hiv stikket ud (DR). So freelanceusik har Daniel turnet Danark tyndt ed danske artist og har også adskillige gange haft sit keyboard ed på udenlandske scen. Daniel edej af usikvirksoheden GL Music, so bl.a. produc og skriv usik til artist, fil og tv. Daniel bor i et lysødt hus på Frediksbg saen ed sin kæreste Lise og sønnen Max Louis på to år. CD en død - albuet lev! af Kjeld Lauritsen Plad jeg had var i fordus tid et populært progra i Danarks Radio. Jeg har det lige ovendt: Jeg elsk plad. Min julegave til ig selv forrige år var en boks ed alle tropetisten Miles Davis plad på pladeærket CBS. Mestværk so Kind of Blue, Sketches of Spain, In a Silent Way, Bitches Brew og Seven Steps to Heaven. Og 50 andre plad. Med de originale papcov i CD-forat. Ell hvad ed Svantes Vis, The White Albu ell DUO:NHØP-Kenny Drew. Ell Pet og Ulven. Planetne. Folk og Røve i Kardeoeby. Kjeld og Dirch. Sion & Garfunkel. Glenn Gould. Keith Jarrett. Ikke bare usik, en historien o ens liv. Soundtracket. Sene, da an selv begynd at indspille og udgive plad får an en anden vinkel. Pludselig det ikke bare god usik, en også en asse ovvejels o det organisatoriske, økonoiske, lay-out, ix, titel, og eget andet. Mange ti d går ed både spændende og kedelige ting, en alt saen vigtigt for et godt slutprodukt. Størst har det været at få lov til at være solist på et par plad ed big-band (både Krons og Klüvs), en også sall-group CD ed fine solist so Bob Rockwell og P Gade har været store oplevels at produce. Og så det jo altid en glæde når andre kapelestre so Nulle, Fessor og ange andre find anvendelse for ens evn. Pladne næsten so en fødsel, det ass af ti, d går ed at sætte en god plade saen. Det ofte i forbindelse ed udgivelse af plad, at en usikgruppe virkelig rykk op i en anden division kvalitetsæssigt. Kapelestforeningen også edskyldig. Det en stor glæde at foreningen stadig giv tilskud til pladeproduktion. Hvad Nu? Nå ja, vil an sige. Det ved vi jo godt. Og så alligevel ikke. Ligeso usikken genelt und pres albuproduktionen det i særdeleshed. Mange unge ej i dag ikke en CD. Men har udelukkende usik fra intnettet. Denne åde at købe usik på lægg ikke op til at købe sin usik i bundt, so albuet. Det e enkelte usikstykk. Hvad så, skal vi blot alle saen satse på 3-inutts hits, d velegnede til de så lo edine giv til usikken i dag? Til so lukk Danarks Radio P2 i dagtine, og rygtet vil vide at jazzen helt forsvind fra FM-båndet. Så for os jazzusike det jo teelig skrappe vilkår. Det h værd at tænke lidt større end lige til dagens trakassi ed edi og forat. For en god plade vil altid være en god plade. Og et estværk so Miles Davis` Sketches of Spain vil ikke iste noget ved at blive spillet o 50 år, o det så bliv på virtuelle højttale ude i haven ell direkte ed et joystik ind i hjnens hørecent. Så hvis an lige s bort fra tidens tendens til at fokuse på salgstal og økonoi vil jeg vove at påstå at Albuet so et usikalsk, et kunstnisk dokuent, vil ovleve. Og så å fretiden vise hvordan vi ko til at indtage usikken. Jeg regn ed at det bliv genne ørne en ru tid endnu, en hve ved? 4 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

4 Julefest på Løvens Bastion Danarksesten i styrkeløft odtog en dirigentstok på 10 gra og en check på 20 kilo ved julefesten af Bodil Heist fotos fra festen Bodil Heist En eget, eget lille sjat ro! Det var kun ånen d blev fuld. Den funklede til gengæld onuentalt ind til os af de gale blyindfattede høje øllevindu. Mens vi labbede gløgg i os, var d undholdning ed slankbuttede flaencodanse, d dunkede hælene i gulvet; behagelig salon-trio, d sad ved den knitrene pejs; Messias-kor ed kvindelig dirigent; og så uddelte foranden tre legat, hvoreft vi endelig kunne få lidt tiltrængt julead. Legat Foranden ovrakte første Arne Haelboelegat på kr til jazzkapelest Jens Klüv. Manden, so har skabt Klüvs bigband og gjort det til en institution i e end en forstand. Orkestret et basisenseble og får det sae i tilskud so de klassiske (7,5 ill. kron). Da han havde odtaget check og hyldesttale, ovrakte foranden ha en dirigentstok. Jens Klüv odtog den og vægtede den i sin hånd. Han danarksest i styrkeløft/bænkpres og kan løfte 182,5 kilo, så denne lille spinkle dirigentpind på godt og vel 10 uskyldige gra, var so at løfte et snefnug. Hvis an dristede sig ud på cykel til Bastionen og Løven, åtte an have is i aven. Hvis an kørte i bus, var det ed en gennesnitshastighed på 10 k i tien. Tog an egen bil, ville den slå adskillige slag ed halen i det glatte føre, og an havde ikke ulighed for at parke den på grund af kæpe isbjge. Foretrak an at spadse, kunne an være sikk på at tilbringe hele natten på skadeskuen. Og julefien i gips. Kort sagt - det var vanskeligt at koe fre. Bortset altså fra de 60 kapelestre, d bare ville til julefest, og vovede sig ud i knitrende kulde og ind i løvens hyggelige hule; ind i den gale ølle på Løvens Bastion. Den Lille Mølle Voldene snor sig so et landligt bælte genne byen og sætt sit særlige præg på Christianshavn. H ligg Lille Mølle so det eneste levn fra voldøllnes tidsald - udov den intakte ølle på Kastellet. Engang var d 16 vindøll, d tronede på Københavns volde. I dag står Lille Mølle uden sit hattetop og sine ving, de blæste af i I anledning af Kulturbyåret 1996 ente an, at nu var tiden endelig inde til at åbne dørene til Lille Mølle og vise dette stykke kulturhistorie fre. Hjeet stod stadig, og frakken og hatten hang på knagen ganske so før. Man åbnede en Cafe i 1997 i den lille ølle. Men gæstne insistede på at få var ad i de roantiske ogivels - og sådan blev det. Julefest ved solhvv i deceb Det var også roantisk ved denne kapelestjulefest; og ass af undholdning ed løvefødd og gesvejsning. Først blev vi alle budt et glas hvid gløgg! lavet af hvidvin, citron, ingefær, kanel og en sjat ro. Fuldåne! Den næste legatodtag var Nikolaj Bentzon, d odtog Arne Haelboes Uddannelseslegat på kr Foranden frehævede Nikolajs fars arbejdsrasi, so åbenbart var gået i arv til sønnen, tiled ed ovraskende og ovbevisende indsats indenfor både den klassiske og den rytiske genre. Han kvittede ed nedenstående hilsen. Til slut blev Grethe Kolbes Mindelegat på kr ovrakt til Nenia Zenana. Hun fik prisen for det enestående korarbejde hun har gjort ed asylansøge i Sandhollejren. Det var eget bevægende at høre o, så jeg bad Nenia o at skrive o sine oplevels ed koret. Se næste side. Hilsen fra Nikolaj Bentzon I vrielen af fagorganisation og brancheforening.., so an kan skabe sig edleskab af, d d en enkelt saenslutning, so skill sig ud: Dansk Kapelestforening. Jeg blev opærkso på det for en en del år siden efthånden, hvor jeg so relativ nyslået edle havde eldt ig til et dirigentkursus und ledelse af foranden. Kurset fandt sted i det daværende Radiohus studie 2 ed edvirken af Radioundholdningsorkestret + 8 dirigent/kapelestre fra foreningen. I en tidlig fase slog det ig pludselig, at jeg søre var pluset lige ned i en flok af velenende, vare og kvalificede ennesk, d ovenikøbet syntes at være optaget af ange af de sae aparte intess og tilbøjelighed so jeg selv! Tiled ennesk ed et lille drys af ophøjet selvsnobbi! Triuf!! Indtrykkene og glæden ved edleskabet har holdt sig helt intakt lige siden, og jeg frydes ov, at glæden på baggrund af legatuddelingen tilsyneladende gengældt...for nu at udtrykke sig rigtig kapelestagtigt. Tak for legatet. Venlig hilsen Nikolaj Bentzon. 6 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

5 Mødet ed Sandhol - o hvordan jeg blev kaospilot og fik fyldt hjtet op af Nenia Zenana foto jakobchristian.dk En septebaften i 2009 stod jeg i Sandhollejren. Kort tid forinden var jeg blevet kontaktet af Mikkel Hell Jensen, en yngre fyr fra Nørrebro, so havde fået en vild idé o at lave et kor i Brorsonskirken og et kor i Sandhollejren, og så lave en fælles julekonct ed de to kor - saen ed en asse andre kunstne. Af ange grunde sagde jeg ja, og begyndte at planlægge og forbede. Man kunne synge What a wondful world so fællesnu, og jeg lavede det letteste firsteige korarrangeent jeg kunne. Et kaahold ville følge os, en d var en probleatik okring at nogen ikke så gne ville files. Jeg foreslog, at alle startede aftenen ed at skrive des navn på en seddel so de satte på tøjet. De so ikke ville files kunne skrive det ed rødt, og så kunne an åske undgå de ell ordne det i klipningen eftfølgende. Men jeg anede ikke hvad d ventede ig! Forestil j et sted, d so en banegård. Folk ko og går, - på fle plan. Sandhol odtagecent, så an ved aldrig hve d næste uge sendt til et andet Røde Kors cent - ell ud af landet. Folk ed en anden kultur fra bl.a. Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Nigia. Og folk fra en anden kultur og ed sår på sjælen ko ikke kl. 19 sharp og sætt sig på des flade. De ko og går løbende. Dudov var d ange, so ikke havde noget fælles sprog. Vi havde hell ikke fælles alfabet, så det ed navneskiltene var jo en joke! - og sedl ed tekst til sangene var også helt isforstået. Endelig var vores usik og skala jo også helt forskellige, så noget d for os ville være net og enkelt var for de helt uuligt, - elodien til Dejlig den hiel blå ell Jeg ved en lærkede. Og det blev hurtigt klart, at hvis vi bare kunne synge énsteigt, så var vi langt. Mange af folkene så ødelagte af stress og sorg og andet, at det at synge så det lyd so sang i sig selv en udfordring. Så løsningen var, at gøre noget helt andet. Jeg lurede efthånden hvilke tonekobination både de og jeg kunne forstå, og lavede så forskellige ting hvor an sang ed og od hinanden og bevægede sig og så n. Og så skulle d jo næsten konstant ske noget nyt, så ængden af det d for de var uforståelig volapyk ikke blev for stor. En del af redningen blev, at få folk til at synge solo for hinanden. Fle af de sang sup godt og fik gang i noget dans. Og tro ig, d eget stor forskel på at danse syrisk, kurdisk og iraks kurdisk. Det vigtigt for de at sige at de ét folk - en de kan bedst li des egen dans og egne sange J Lidt parallelt til det fandt jeg ud af, at hvis an lavede lidt fagt til de sange de ikke forstod, så gav de e ening, så på ystisk vis lykkedes det de at lære What a wondful world og dudov ov det este af en DANSK sang En bro elle ennesk hvor Keld og Hilda skulle koe og være solist. Koncten var i Brorsonskirken, so i august var blevet ryddet af politiet. Et af indslagene var, at politiets daekor edvirkede og også sang ed på fællesnurene. Selvo det irrationelt, så seltede noget i ig da de havde sunget og en af ine Sandholfolk begejstret klappede og råbte op til de I forgive you. En anden situation d gjorde stærkt indtryk på ig var fx, da vi gentog konceptet året eft og skulle synge ed Middle East Peace Orchestra på Gael scene og vi stod en asse i receptionen ved bagindgangen og ventede på at blive hentet. Det var eget tydeligt, at fle af de havde det eget skidt ed at stå og vente på noget de endnu ikke forstod hvad var og på uvis tid. Og nej, an kan ikke bare forklare det når an ikke har fælles sprog og de ikke an hvad det vil sige at synge i den slags regi. Men de blev urolige inde bag øjnene, og jeg forstår de godt. Til den konct skulle vi synge ed på det store Halleluja. Vi havde øvet den ed cd, og jeg viste så ed tegn hvornår de kunne skråle ed på nogle (næsten) ensteige Halleluja. Cd en var in egen ed Akadeisk orkest og kor, og eft sidste prøve ville jeg gne gi den til Mohaad, en ung fyr so var den eneste gengang i 2009 og Han tog eget takneeligt iod den og sagde : Det den første gave jeg har fået siden jeg ko til Danark. Jeg har aldrig prøvet et lignende koncept - en jeg har hell aldrig oplevet at blive så biget i hjtet eft en skala so uålelig. Tak til Kapelestforeningen for støtte og en stor og ydyg tak for Grethe Kolbes indelegat i dec DR lukk ungdosenseble DRUEN Dansk Kapelestforenings edle Morten Ryelund fik ideen til orkestret DRUEN, so blev dannet i Men nu lukk det. DR s ungdosenseble Druen lukk og slukk til so. Men orkestret vil kæpe for sin ovlevelse uden for DR, skriv Jyllands-Posten. Da DR satte Druen i søen var det bl.a. for at give unge talentfulde orkestusike ulighed for at spille i et godt orkest og dyrke et udslukt vækstlag, d siden kunne fodre de store orkestre. En safundsopgave DR tog på sig, da ingen andre tog affære. Druen bl.a. fondsstøttet. Men DR vil i fretiden satse på andre fondsstøttede usikalske børneaktivitet ed et brede sigte for bl.a. udsatte og socialt belastede børn, fortæll DR s usikchef Leif Lønsann. Druen blev dannet i 2004 og består af ca. 20 unge usike fra hele landet i alden år. De har spillet til alt fra editationskonct ov Roskilde Festival til P3 Guld og har været ed til at trække ange helt unge ind til klassiske konct, fortæll dirigent Morten Ryelund, d ærgr sig ov at enseblet å lukke nu: Det et ærgligt tidspunkt at afbryde det frugtbare forløb og de gode resultat, so det har taget ange år at opnå. Druen blevet et utrolig stærkt orkest og har aldrig spillet så godt so nu. Vi har fat i både ange unge usike og et ungt publiku, d ikke noralt går til klassiske konct, sig han, og vil kæpe for sit orkest: Jeg arbejd ed forskellige løsning. Det bliv svært at finde en ny forankring og de fornødne penge, en denne sag så vigtig for ig, at jeg ikke har i sinde at strække våben, før jeg har afsøgt alle ulighed, fortæll han. BH og Jyllands Posten 8 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

6 På Musikalsk Dannelsesrejse til Chicago af Martin Åkwall og Pet Ettrup Larsen fotos Martin Åkwall og Pet Ettrup Larsen So nyudnævnt chefdirigent for Livgardens Musikkorps ødte Martin Åkwall i soen 2010 Lt Col Phil Waite, Coand & Conductor, The US Air Force Band. Mod slutningen af ødet ed ha gav han Martin et godt råd: You ust visit The MidWest Clinic. MidWest Clinic - An Intnational Band and Orchestra Confence en årlig esse i Chicago, hvor usikintessede, studende, lære, dirigent, koponist og usikforlægge præsentes for foredrag, konct og et udvalg af det nyeste nye indenfor haroniorkest vden. Nu det naturligvis altid sjovest, hvis an har nogen at dele sine oplevels ed, så dfor spurgte Martin, o Pet Ettrup Larsen ville ed. Det var bestet ikke første gang, vi tog ud på de vilde våg saen: I Tivoli-Garden havde vi saen støvet haven tynd, på Konsvatoriet jagtet de sae pig, og dengang Martin endnu havde hår på hovedet og Pet havde hår på ovlæben, havde vi saen taget turen fra København til Sibelius Akadeiet talløse gange. Da vi i dag begge stærkt involvet i ilitærusikken, var det dfor oplagt at realise endnu et rejsetogt for os jubelglade barndoskaat. En ørk og kold decebnat landede vi så i Chicago. Pet var fra starten (ifgl. Martin) irritende stedkendt og insistede på, at vi kunne gå til vores hotel. Ja, right, en ganske rigtigt fandt vi hurtigt hotellet, selvo det nær havde kostet os ørne (især Martins) i den bidende kulde, og Pet kvittede for anstrengelsen ved at få os opgradet til 2 værelses-hjørne-suit ed udsigt ud ov den pulsende by og Lake Michigan. Da vi den følgende dag anko til essen, gik vi eft lyden af, hvad vi troede var et gigantisk orkest, d angiveligt varede op til en konct. Det viste sig iidltid, at halvdelen af det enore esseoråde var resvet til instruentstandende. Et wondland af tropet, pauk, troesæt, tuba ed eget e. Og ALLE instruent naturligvis til fri afprøvning! Og d stod vi åbende og var vidne til en kakofoni af uhæet usikbegejstring, d strøede os i øde fra en konstant su på unge, d hv dag elle kl fandt vejen til standende, for at prøvetrutte det bedste, de havde lært i en blanding af leg og alvor. En lyd for gud! Men et helvede for de stakkels ennesk, d beandede standene og 4 dage i træk blev udsat for de øredøvende decibel 8 ti o dagen uden pause! Gladeligt forsynet ed alskens blade til Pets klarinet sat adskillige gratis cd og tanketynget af al den uorganisede støj driftede vi direkte ind i et orgie af uniforsbeklædning. Endnu et wondland. Man an, hvor stor Marching Band kulturen. Med næsne od fladskæren så vi det ene archstævne eft det andet, hvor de unge ennesk by eory naturligvis, spill noget af det vanskeligste bandusik, ens de i rasende tepo arch sidelæns ell baglæns i næreste akrobatiske ryk og i koplicede rudeforation får kontraarchen sat i bås so: so uch last century. Det fås alt saen på DVD, naturligvis. I den tilstødende bygning deltog vi i et spændende udbud af foredrag. Vi kunne have deltaget i kurset: Excellence in Cybal Sounds - A conductors Crash Course, en valgte i stedet bl.a. et foredrag o den rette gonoiske åde at dirige på og et foredrag o Pcy Graing holdt af en excentrisk Joseph Kreines, d i sine unge dage havde studet saen ed bl.a. Zubin Metha og Jaes Levine og var spået den største karrie af d hr. Foredraget gav dog et godt og særdeles søvnigt billede af, hvorfor dette aldrig var sket! So alt i USA det hele bare STORT. I afdelingen for scores fandt vi det nyeste indenfor band usik. Det ved sådan en esse, det bliv håndfast begribeligt, hvor stor denne kultur i USA, og andre sted i vden. Ethvt univsitet ed respekt for sig selv har både en sports og usik-kultur, d repræsent skolens identitet. Det ikke altid kvaliteten, d råd. Men usikbegejstringen ikke til at tage fejl af. Disse skoleorkestre tæll oftest langt ov 50 edle. Det tankevækkende, når an tænk på, at skolne bekost både unifor, nod, undvisning og ikke indst TID på de usikalske projekt, d før til præstation, so åske ikke altid usikalsk beærkelsesværdige, en so så til gengæld det, på de oråd d skab allianc og fællesskab. D en vis national følelse ov hele denne aktivitet, d gør den sypatisk, fordi den både konkurrencepræget og satidig også eget social. Og fre for alt virk den systeatiset. En esse so MidWestClinic et ærligt forsøg på at free usikken og dens vilkår. At dygtiggøre lære og inspire ved at dele viden og forskning indenfor haroniorkestusik. I Conductors Guild havde Pet siddet i bestyrelsen ed den aikanske dirigent og professor Paula Holcob. Paula en særdeles foretagso dae, d på fornavn ed hele USA s VIP-stand indenfor wind-band-vden. Vi havde den fornøjelse at walk with h og blive introducet for en ny VIP for hv 10. et. Således blev vi introducet for bl.a. Colonel Michael Colburn d chefdirigent for The President s Own Marine Band, so USA s svar på Den Kongelige Livgardes Musikkorps hhjee. Dette orkest hørte vi også en konct ed, hvor 2000 ennesk sad usestille og lyttede til bl.a. Strawinskys Ildfuglen. Aftenens solist var den utrættelige John Hagstro, solotropetist i Chicago Syphony Orchestra. O foriddagen havde Paula forået at få os ind til en ells lukket prøve ed Chicago Syphony Brass, d øvede til des årlige julekonct. Det var ganske enkelt alle essingblæsne og slagtøjsspillne fra Chicago Syphony, d på skift dirigede hinanden i usik, d strakte sig fra Bach ov Prokofiev til Pcy Graing. Det var en fantastisk oplevelse, for h oplevede vi ikke alene, hvor fantastisk disse usike spill, vi oplevede også eget, eget tydeligt det hiarki, d hsk i et sådant top orkest. Jo ældre an i gårde, jo e har an naturligvis at skulle have sagt, så da en af de unge, den altnende solotropetist siden 1994 Mark Ridenour havde diriget hele Lincolnshire Posy, begyndte anden-basunisten Michael Mulcahy at instrue, for han havde større anciennitet, da han havde været ed siden Musikne var bestet ikke store dirigent, en i kraft af des enore usikalitet, var det en unik oplevelse, ikke indst da solo-hornisten (igenne 45 år!!!) Dale Cleveng lukkede op for Prokofievs Roeo & Julie. So brass-enseble skal ikke indst tropetne jo gøre det ud for violin og træblæse, en h var d ikke tale o at snyde og spille på piccolotropet, an spillede bare høje, sukke ton på den alindelige tropet. Eft en prøve, d ville have eftladt de fleste danske orkestusik ed blødende læb, og hystiske tank o eftlønsbevis, holdt usikne en ties pause, inden d så var prøve ed hele syfoniorkestret på orkestrets traditionsrige julekonct. Orkestrets solo-trobonist igenne 48 år!!! Jay Friedan valgte i øvrigt at bruge denne pause på at spise frokost ed os. O aftenen var solo-tropetisten så, so otalt ovenfor, også lige solist ed The President s Own, og da d jo var et anseligt publiku, spilledes denne konct både kl. 17 og kl. 20. Næste dag holdt usikne først genalprøve på des essing-konct og o aftenen havde vi fornøjelsen af at oplevede selve koncten, so i øvrigt blev gentaget for fulde huse i fle dage. Vi oplevede også syfoniorkestrets julekonct, et studie i genneført professionalise ed fuldt orkest, to voksenkor, børnekor, balletdanse, skuespille og selveste juleanden! Da vi den sidste aften gik i teatret og så White Christas og forestillingen sluttede ed at sneen dryssede ned ov publiku, var det svært at få arene ned. En rejse d startede ed, at vi so to grupy old en sad i flyven og enedes Rytti-agtigt o, at vden af lave, endte ed, at vi fyldt ed ny inspiration igen vendte næsen od Danark ed en ukuelig tro på fretiden og store plan for, hvordan vi kan være ed til at sprede lidt usikalsk lys i det kulturelle, danske tusørke. Tusind tak til Dansk Kapelestforening for at gøre dette uligt! Frokost i Chicago Syphonys På safari i uniforsjunglen D var dirigentpinde... og så var d dirigentpinde VIP-ød legendariske Orchestra Hall. fra Venstre: Pet, solobasunist Jay Friedan, dirigent Paula Holcob, Martin VIP-ød Spion hos Chicago Syphony: Sidste skrig i udendørs Sidste nye indenfor udvortes, To glade rejsekaat Blyant og bon-bons på dirigenthovedbeklædning israelsk botox-behandling sig: TAK bagscenen!!! for dirigent! 10 Kapelesten 47 arts arts 2011 Kapelesten

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Skumsprøjten. Juli 2015

Skumsprøjten. Juli 2015 Skumsprøjten Juli 2015 Formanden skriver. Første halvår har været præget af optakten til DM og VM, som vi lige er vendt hjem fra. Det foregik i Brøndby på stadion og i hallen. P.g.a. VM var det et meget

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

fra DR Julekalenderen 2014

fra DR Julekalenderen 2014 Klavernoder, melodi, tekst & akkorder til Titelsangen + Soundtracket i klaverarrangement fra DR Julekalenderen 201 Titelsang af Caroline Castell og Lasse Lyngbo - Soundtrack af Flemming Nordkrog Inkl.

Læs mere

Læs og lær om. Lukas Graham

Læs og lær om. Lukas Graham Læs og lær om Lukas Graham Lukas Graham Forchhammer Lukas Graham er et dansk band. Forsangeren i bandet hedder Lukas Graham Forchhammer. Lukas blev født på sine forældres sofa i Christiania d. 18. september

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Vi fejrer Jesus -1. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -1. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -1 Jesus er på vej! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi mindes, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Mange glæder sig over, at det snart

Læs mere

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Luk op for Jesus -4 Jesus ønsker dit hjerte. Mål: Lær børnene, at det er Jesus største ønske, at vi giver vort hjerte til ham. Så vil hele vort liv, alt det vi er, og alt det vi har, tilhøre ham. På den

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux DEL 3 Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux I dag skulle Qashqai en vise, hvad den duede til. Der havde ikke været megen bjergkørsel indtil nu, så i dag skulle vi besejre Mont Ventoux. Toppen

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Vores Christian er rar og han hygger sig med far og I makker rundt i gammel skrot timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar så Shubidua kan

Vores Christian er rar og han hygger sig med far og I makker rundt i gammel skrot timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar så Shubidua kan Melodi gæt selv Fra den anden sid af grænsen der kom fandt den søster, der var født til sidst Han var ikke som de andre, han var helt sin egen mand, han var også pacifist Han var bidt af en computer, og

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Danmark synger julen ind

Danmark synger julen ind Danmark synger julen ind 10 nye danske julesange rrangeret for blandet kor (B) og lige stemmer () Danmark synger julen ind 10 nye danske julesange Copyright 2015 DR og Edition Wilhelm Hansen, København

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

JazzGro næstved ungdoms skole for fremtidens voksne. oves. JazzGro. JazzGro. JazzGrooves no. 1 1. december. JazzGrooves no. 2 26.

JazzGro næstved ungdoms skole for fremtidens voksne. oves. JazzGro. JazzGro. JazzGrooves no. 1 1. december. JazzGrooves no. 2 26. no. 1 1. december no. 2 26. januar no. 3 23. februar no. 4 29. marts Nye efterår 2012 er under udvikling. Se www.naestvedung.nu info. Næstved skole voksne Præsenterer jazz-klubben jazzgro - byens um jazz-edutainment

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere