DIGITALE STORBYREJSENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALE STORBYREJSENDE"

Transkript

1 DIGITALE STORBYREJSENDE De storbyrejsendes platforme Delanalyse 2 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 1

2 FOKUS & OPBYGNING BAGGRUND OG FORMÅL MED DEN SAMLEDE ANALYSE Analysen De digitale storbyrejsende er opdelt i to delanalyser: Delanalyse 1 Digitale strategier hos storbyrejsende. ANALYSEPLATFORM: DE DIGITALE STORBYREJSENDE Delanalyse 2 De storbyrejsendes digitale platforme. Analyserne er et særskilt analyseprojekt under viden- og innovationsprojektet Copenhagen Communities, der støttes af EU s Regionalfond, der gennem sine programmer skal styrke regionens beskæftigelse og konkurrenceevne. Fokus for den samlede analyse er at forstå, hvorledes storbyrejsende benytter sociale digitale platforme i forbindelse med rejsen og via dette komme med anbefalinger til, hvordan man med denne viden kan understøtte de rejsendes behov i henhold til sociale digitale medier og således som destination styrke relationen til de rejsende. Digitale sociale medier får generelt større og større betydning og indvirkning på vores hverdag og således også på vores rejsevaner. Langt de fleste mennesker bruger sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og lignende hver dag, og disse platforme er dermed blevet en integreret del af vores måde at orientere os på og tilgå andre mennesker dette både når vi er i vores vante rammer, og når vi rejser ud og oplever nye destinationer. DELANALYSE 1: DIGITALE STRATEGIER HOS STORBYREJSENDE Fokus: Behov som sociale digitale platforme understøtter hos den storbyrejsende. Udgangspunktet er således den rejsendes behov og præferencer og ikke diverse platforme. Datagrundlag: Kvalitative interviews, rejsedagbøger, observationer og desk research. DELANALYSE 2: DE STORBYREJSENDES DIGITALE PLATFORME Fokus: Kategorisering og redegørelse for typer af platforme og communities, der anvendes i forbindelse med storbyrejsen i henhold til, hvilken type problemer de løser for den rejsende. Datagrundlag: Observationer, desk research, netnografisk analyse. Med ovenstående perspektiver taget i betragtning er det essentielt, at rejse- og turismeindustrien forstår den digitale adfærd i et rejseperspektiv og de nye former for social adfærd, communities og behov, der opstår som følge af dette, for netop at lære at drage nytte og tage del i dette online engagement og rejsendes brug af diverse sociale digitale platforme. OPSUMMERENDE FOLDER MED KEY FINDINGS OG ANBEFALINGER 2 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

3 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING S. 4 METODE OG FORMÅL S. 5 KONKLUSIONER S. 7 ANBEFALINGER S. 12 PERSPEKTIVER S. 15 DE 4 DIGITALE OMRÅDER S. 16 RELATIONER S. 18 INFORMATIONER S. 23 INTERESSER S. 29 TRANSAKTIONER S. 34 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 3

4 LÆSEVEJLEDNING SOCIALE DIGITALE PLATFORME Når vi i analysen taler om sociale og digitale platforme skal det forstås bredt, hvilket også omfatter mobile platforme og apps. Dog søger vi at indskrænke undersøgelsen ved at have fokus på digitale platforme, der er baseret på en eller anden form for socialitet - hvor interaktion mellem brugere er i centrum eller hvor brugernes indhold eller brug af platformen er centralt for platformens funktion og anvendelse. FOKUS PÅ VESTLIGE PLATFORME OG REJSENDE LÆSEVEJLEDNING Analysen er bygget op på følgende måde: Først præsenteres en række konklusioner og anbefalinger på baggrund af vores undersøgelse. Dernæst kommer en perspektivering, hvor vi præsenterer en række perspektiver, som er kommet frem i analysen. Til sidst præsenteres selv analysen. Analyse er bygget om en konkret model udviklet i projektet, hvor vi inddeler de digitale platform i 4 specifikke domæner - relationer, interesser, informationer og transaktioner. Analysen og vores findings er primært baseret på analyser af platforme, der udpræget er skabt i og bruges af rejsende fra den vestlige del af verden. Derfor er der en vis skævhed i forhold til repræsentativiteten for alle rejsende til København f.eks. er der ikke identificeret og analyseret primært asiatiske rejsendes platforme. Vi har i dog i vores observationer mødt enkelte kinesiske rejsende, som bekræfter vores findings omkring motiverne for at bruge digitale platforme. Dog er det andre platforme der bruges og til en vis grad andre forhold, der gør sig gældende for ikke-vestlige rejsende. Dette gør analysen ikke rede for. 4 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

5 METODE & FORMÅL METODE Analysen er metodisk baseret på: Desk research og analyse. Et stort antal digitale platforme er blevet reviewet og analyseret ud fra kriterier som relevans for den rejsende, udbredelse, tendens og konkret brug. Teknologianalyse - vi har identificeret en række teknologiske tendenser og mappet startups inden for rejsekategorien i forhold til de områder, som disse prøver at innovere (se eksempelvis: https://angel.co/travel-1). Feltobservationer blandt storbyrejsende i København, i den forbindelse 20 semistrukturerede interviews med rejsende i København under opholdet, med henblik på at forstå de rejsendes brug af digitale platforme i konkrete situationer og konktekster. Netnografisk analyse af en række specifikke platforme med særligt fokus på brugernes konkrete brug og den sociale adfærd på platformene. FORMÅL Udgangspunktet for denne del af analysen er at afdække, hvordan de sociale og brugerorienterede platforme benyttes i forhold til storbyrejsen. Hvilke platforme er i spil før, under og efter rejsen og hvordan bruges de? Som foregående analysedel er det de rejsendes brug af de digitale platforme, der er i fokus. Denne analysedel tager udgangspunkt i at udviklingen inden for digitale platforme i sig selv siger noget om de rejsendes behov. Formålet er dels at vise de rejsendes brug af platformene, samt at vise en række tendenser på hvor og hvordan de digitale platforme skaber nye muligheder for de rejsende. HVILKE PLATFORME BRUGER DE? HVORDAN OG TIL HVAD BRUGES DE DIGITALE PLATFORME? HVOR OG HVORNÅR BRUGES DE DIGITALE PLATFORME? HVORDAN ER DE DIGITALE? HVEM ER DIGITALE? HVORNÅR BRUGER DE DE DIGITALE PLATFORME? DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 5

6 KONKLUSIONER & ANBEFALINGER 6 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

7 KONKLUSSIONER 4 CENTRALE PLATFORMSOMRÅDER Som nævnt i indledningen findes der mange forskellige digitale platforme, der anvendes i forbindelse med rejsen. Vi har i kortlægningen af de digitale platforme valgt at inddele de platforme, der er i brug i forbindelse med at rejse i fire centrale områder - dette er illustreret i modellen til højre. Disse er: Relationer Behovet for at holde sig i kontakt med sit sociale netværk og dele informationer og oplevelser med disse. Dette understøttes af sociale medier og sociale netværksplatforme. INFORMATION INFORMATIONER INTERNET WEBSERVICES Informationer Behovet for at kunne søge, finde og gemme informationer omkring destinationen. Dette understøttes af en bred og generel RELATIONS brug af mange forskellige internetsider og web services. Interesser Behovet for at dyrke særlige interesser og praksisser, som kan være væsentlige i forhold til rejsen. Dette understøttes af brugen af digitale community sites. RELATIONER SOCIAL NETWORKS & MEDIA DIGITAL MARKETS DIGITAL COMMUNITIES INTERESSER INTERESTS Transaktioner Behovet for at kunne gennemføre transaktioner omkring rejsen. Dette understøttes af digitale markedspladser, hvor den rejsende kan booke, købe og handle med andre i forhold til sin rejse. Modellen er udviklet som et værktøj til at forstå og arbejde med de forskellige behov, som den rejsende har i forbindelse med rejsen. Disse behov dækkes typisk af mange forskellige platforme, der til en hvis grad derfor også har forskellige karakteristika. De fire områder skal ikke ses som modsatrettede eller udelukkende for hinanden. Tværtimod er de i høj grad overlappende og den rejsende hopper ofte mellem forskellige områder før, under og efter rejsen. TRANSAKTIONER TRANSACTIONS DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 7

8 KONKLUSIONER DEN REJSENDE BRUGER DIGITALE PLATFORME TIL AT SØGE, INDSAMLE OG DELE INFORMATION Den rejsende har typisk behov for at indsamle en vis mængde af informationer i forbindelse med planlægning af rejsen. Der er mange spørgsmål som den rejsende søger svar på via digitale og sociale platforme. Hvor det før var et problem at finde informationer og inspiration er det nu med fremkomsten af digitale platforme det omvendte problem - at kunne filtrere i mængderne af informationer. Her er søgemaskiner som Google naturligvis et væsentligt startpunkt for mange rejsende, og Google tilbyder mange forskellige tjenester som den rejsende kan benytte sig af. Man kan sige, at Google er blevet et interface i sig selv og den rejsende kan finde informationer via kort, billeder og video, eller mobilt på rejsen, enten ud fra lokationer eller særlige kontekster. I kraft af at internettet ikke bare er et læsemedie men også et læse/skrive/udgive medie, er brugernes bidrag med eget indhold og informationer også en væsentlig faktor for stigningen i udbuddet. En platform som Wikipedia, hvor brugerne forsøger at hjælpe hinanden med at skabe overblik over de mange mængder af indhold f.eks. i forhold til rejser. DEN REJSENDE TAGER SINE RELATIONER MED PÅ REJSEN Den rejsende har sine dagligdags digitale platforme - og sin digitale dagligdagsadfærd - med på rejsen. Man kan altså sige, at sociale medier i kraft af udbredelsen af mobile digitale platforme har gjort, at man tager sin dagligdag med sig overalt - også på rejsen. Typisk er sociale medier og netværk kraftigt i spil både før, under og efter rejsen. Disse platforme bliver brugt til at holde sig i kontakt og ajour med sine relationer - ofte dagligt - og for nogen med jævne mellemrum gennem dagen, præcis som man man ville gøre i sin dagligdag derhjemme. Indhold bliver sjældent skabt på sociale medier, men bliver delt og brugt til at skabe og vedligeholde samtaler, ofte i mere eller mindre lukkede eller begrænsede rum, i forhold til at indhold og kommunikation deles mellem bekræftede relationer. Brugen af sociale medier og netværk bliver primært brugt til at holde samtaler kørende og til deling af indhold, med det formål at holde netværket ved lige før, under og efter en rejse. Det giver den rejsende et digitalt sikkerhedsnet at kunne holde kontakten og fortsætte sin daglige kontakt med sit netværk. Den rejsende kan desuden trække på sine relationers viden og inspiration eller hente støtte til beslutninger i forbindelse med rejsen. 8 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

9 KONKLUSIONER DEN REJSENDE FORETAGER TRANSAKTIONER DIGITALT Det digitale giver i stigende grad den rejsende mulighed for at foretage transaktioner i forbindelse med rejsen, både helt konkret som at booke, reservere og betale via digitale platforme. Men de digitale platforme kan også være med til at kvalificere transaktionen. Andre rejsendes anmeldelser og ratings af hoteller, restauranter og seværdigheder har fået en kritisk masse. Og spiller en væsentligt rolle i forhold til at kunne træffe valg omkring rejsen. Dette skaber på den ene side tryghed, men det er også krævende at finde, hvad der er rigtigt og forkert. Anmeldelser kan være en måde at dele oplevelsen på eller en måde at huske tilbage på - og handler ikke nødvendigvis så meget om at hjælpe andre. Forholdsvis nye platforme som Airbnb har skabt en social markedsplads, som giver mulighed for, at nye aktører kan entrere rejsemarkedet. Mulighederne for at privatpersoner kan leje værelser ud til rejsende, skaber ikke bare flere muligheder for at bo i storbyen, men også en helt anden måde at rejse til en storby på - hvor den rejsende og de lokale selv koordinerer transaktioner baseret på tillid, genkendelighed og transparens via det digitale. DEN REJSENDE BRUGER DIGITALE PLATFORME TIL AT DYRKE INTERESSER I FORBINDELSE MED REJSEN Den rejsendes særlige interesser og praksisser er også med til at forme valg af destination og hvilke aktiviteter, der vælges på rejsen. Fremkomsten af digitale community sites gør det nemmere at understøtte særlige interesser og kan motivere til, at man rejser et sted hen pga. en vis interesse. Dette kan være gennem sociale medier f.eks. facebookgrupper, men typisk også gennem bredere community sites eller fora, hvor man deler en bestemt interesse. Rejsende bruger community sites til at få viden fra andre, som har samme interesse eller samme demografi som dem selv. Det at møde eller være i selskab med folk som én selv, er en væsentlig faktor i forhold til valg af destination og rejsestil - det være sig alt fra hvilket område, til hvilket hotel man vælger at bo på, og hvad man foretager sig på rejsen. Specifikke rejse communities bliver ofte brugt til at spørge, dyrke og dele omkring særlige praksisser eller interesser omkring rejsen. DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 9

10 KONKLUSIONER DEN REJSENDE TAGER SIN DIGITALE DAGLIGDAG MED SIG Den storbyrejsende tager sin digitale dagligdag med sig. De værktøjer den rejsende tager med på rejsen er altså ikke nødvendigvis platforme, der er designet til rejsespecifkke formål, men mere platforme eller værktøjer som er nødvendige at have i den daglige digitale værktøjskasse. Disse platforme benytter den rejsende sig af lige meget, hvor han er, og hvad han gør. Den rejsende vælger ofte disse platforme, fordi han er tryg ved dem. Der er ikke nødvendigvis kun én eller få bestemte platforme i spil her, men mange forskellige platforme. Det er ligeledes heller ikke kun sociale medier, men også mere traditionelle kommunikationsplatforme, der bruges på rejsen som eksempelvis telefonopkald, og SMS både i forhold til planlægning, koordinering og kommunikation. Eksempler på mest anvendte platforme: Facebook.com, Google, Google+, Google maps, Youtube, twitter.com, wikipedia.org, Skype, instagram.com, pinterest.com, foursquare.com, yelp.com, nyhedssites, , SMS, MMS. DEN REJSENDE BRUGER PLATFORME SOM ER SPECIFIKT RETTET MOD AT REJSE Mens de generelle værktøjer tages jævnligt i brug før, under og efter rejser, og i høj grad tillader den rejsende af kommunikere med sit netværk, er der en række tjenester, som bliver brugt specifikt i forhold til rejsen - lige omkring, under og lige efter rejsen. De specifikke rejseplatforme understøtter naturligvis specifikke praktiske opgaver, eksempelvis i forhold til at booke rejse, hoteller, holde styr på billetter, boarding cards og bookinger. Disse specifikke platforme er også sociale. Dette gælder i særdeleshed i planlægningsfasen, hvor der skal træffes mange valg og indsamles information og inspiration. Specifikke rejsesites som eksempelvis Tripadvisor, bliver brugt til at afsøge og få hjælp til at finde information omkring destinationen dette er forædlet gennem andre rejsendes indhold eller gennem muligheden for at stille spørgsmål og hente information via digitale fora. Eksempler på mest anvendte platforme: Tripadvisor.com, booking sider som eksempelvis hotels. com, flyselskabernes booking sites, rejseblogs, destination organisationers webiste og sociale medier. Specifikke digitale byguides eller apps. f.eks. Fodors, Lonely Planet, Tripadvisor cityguide, tripit.com, airbnb.com. 10 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

11 KONKLUSIONER DEN REJSENDE BRUGER DIGITALE PLATFORMER FØR, UNDER OG EFTER REJSEN Den rejsendes brug af digitale platforme kan illustreres på følgende måde. Inden rejsen er der en meget stor brug af digitale platforme. Under rejsen benyttes digitale platforme mindre - men løbende - for at kunne planlægge og finde information. Efter rejsen deler den rejsende typisk indhold, anbefaler, evaluerer og fortæller om rejsen. Ligesom man også bidrager med svar på spørgsmål som andre stiller om den destination, man har været på. Det digitale ophæver til en hvis grad den traditionelle før, under og efter distinktion omkring rejsen - i hvert fald når det kommer til at kunne indsamle information, kommunikere og dele med andre. Dette er man som rejsende i dag i stand til at gøre hele tiden, hvor man tidligere måtte gøre det i bestemte faser. Man tager, så at sige sine vanlige værktøjer, sine relationer og sine data med sig, og har derfor mulighed for at kunne trække dem til sig, når man har behov for dem. INSPIRATION FØR PÅ REJSE HJEMME ERFARING DIGITALE DAGLIGDAGS PLATFORME AFGANG REJSE ANKOMST HJEMREJSE REJSE HJEMKOMST DIGITALE PLATFORME SPECIFIKKE FOR REJSEN DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 11

12 ANBEFALINGER FLYT BESØGSCENTRET UD PÅ NETTET I de sociale medier er den autentiske samtale det centrale, enetale og stiliserede billeder forstummer hurtigt. Lad de rejsende komme til jer med deres udfordringer og spørgsmål, lyt og svar - tag samtalen. Flyt samtalerne og kundeservicen ud på nettet. Sociale medier fylder i dag mere og mere i marketing omkring og branding af destinationer. Social medier ses ofte som en ny kanal, der giver mulighed for at komme tættere på den rejsende og som kan hjælpe med at engagere og tale mere direkte til de rejsende. Men hos de rejsende er det oftest helt andre formål, der gør, at de rejsende bruger sociale medier og digitale platforme. Det handler om den rejsende selv, deres identitet og interesser - og i høj grad at kunne kommunikere med sine relationer. Sociale medier og brugerskabte platforme opstår og bliver taget i brug, fordi de rejsende forsøger at løse et problem eller gøre noget, som hidtil var svært på en lettere måde - og ikke fordi brugerne nødvendigvis har en intention om at dele et budskab eller være fans af en destination. FOKUSER PÅ SERVICES OMKRING DE SPECIFIKKE PROBLEMER Hvis destinationsorganisationernes services og tilbud skal blive gode nok, kræver det et øget fokus på digital service og produktudvikling og at produkterne ikke bliver kortsigtede marketingstiltag - men at de i sig selv er levedygtige produkter og services. Tiden hvor man kunne lave informations- eller inspirationsportaler, som dækker de rejsendes behov er forbi. Det handler om at tænke i de specifikke områder, hvor den rejsende har særlige behov og fokusere på dette. Marketing og markedskommunikation handler ikke blot om at være tilstede på platformene, men i høj grad også om at kunne levere bedre infrastruktur og bedre service for rejsende via digitale platforme. Det kunne være at udvikle dataroamingpakker i samarbejde med teleudbydere, som de rejsende kan købe let og relativt billigt. Det kunne være at tilvejebringe lokale informationer som Google og Facebook ikke har. En anden vej rundt om det er at arbejde systematisk til at få andre til at lave de gode services f.eks. ved at støtte og understøtte start ups eller inkubationsmiljøer til at lave innovative og selvstændige løsninger for at skabe mere vækst. 12 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

13 ANBEFALINGER HENVIS TIL DE BEDSTE VÆRKTØJER OG PLATFORME Rejsende er, som hovedregel, ikke særligt velbevandrede i eller bevidste om de digitale muligheder de har i forbindelse med rejsen. Det kræver ofte meget at finde frem til de rigtige platforme og apps - og man har som rejsende på en kort storbyferie ikke tid til at afprøve, hvad der virker. Udbuddet er omvendt meget stort og uoverskueligt og ofte er kvaliteten på de enkelte platforme eller apps for dårlige. Vores research viser, at mange derfor blot bruger deres generelle digitale platforme og de sociale medier, som de er vant til hjemmefra, fordi de kender dem og er trygge ved dem. Mange går derfor glip af oplagte muligheder for at bruge det digitale til at skabe en bedre og rigere oplevelse i planlægningen, på destinationen eller efter rejsens slutning. Som destinationsorganisation kan man med fordel klæde den rejsende på til, hvilke services eller sites, der er gode at bruge i København og anvise, hvordan man bruger dem. Dette kunne konkret gøres ved at lave én eller flere platformspakker - eksempelvis rettet mod forskellige segmenter - som den rejsende kan hente via app eller informationsstationer i lufthavnen eller hoteller, hvor der typiske er wifi - eller på rejsebureauet. SKAB BEDRE INFORMATION OG BEDRE DATA For at gøre det lettere for de rejsende selv, at planlægge de gode ophold, bør branchen arbejde på at tilvejebring bedre og mere opdaterede data og gøre dem mere tilgængelig for de rejsende. Rejsende skaber i stigende grad deres egne individuelle rejseoplevelser og har brug for bedre data til at planlægge og træffe valg. Især i forhold til den korte storbyrejse, hvor den rejsende typisk ikke har meget tid, og derfor er meget påvirket af manglende information. For den rejsende er det ofte, når planerne eller forventninger ikke indfries, at man får en dårlig oplevelse. Branchens aktører har en rolle i at tilvejebringe bedre datagrundlag for de rejsende. I stedet for at lave nice-to-know kommunikation, bør man kunne levere need-to-know information. At kunne opdatere den rejsende om f.eks. ændringer i åbningstider for et museum, trafikale problemer pga. metrobyggeri etc. er vigtige ting, som den rejsende i dag har meget svært ved at forberede sig på. Der er i stigende grad høje krav til de digitale services. Ideelt set skal information finde den rejsende, når de har brug for det, der hvor de har brug for det og gerne også ud fra, hvem de er, og hvor de skal hen. DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 13

14 ANBEFALINGER SKAB EN ORGANISATION, DER HAR DE RIGTIGE DIGITALE KOMPETENCER At arbejde med at levere værdi for de rejsende via digitale platforme kræver, at man kender specifikke segmenter og deres behov indgående. Det kræver, at man løfter de digitale kompetencer hos rejse- og turismeerhvervets organisationer. Det kræver en større forståelse af platformene udover deres funktion som kanaler - både i forhold til deres måde at virke på, i forhold til hvorfor og hvordan de bruges af de rejsende. Det digitale bliver en stadig større del af rejsen - både før, under og efter. Den rejsendes værktøjskasse, udbuddet af tjenester og kilder til information er blevet markant større - men også mere segmenteret og individuel. Det er centralt at rykke organisationerne mod at arbejde med community management, hvor man er tættere på de rejsende og derfor er mere faciliterende end styrende. Det kræver at man kan skabe værdi ude i hænderne hos den enkelte rejsende og ikke ser rejsende som en masse. Det handler altså ikke kun om teknologi, men om at uddanne organisationen og branchen i at tænke og arbejde kundecentrisk - og at bruge digitale og sociale platforme til dette. UNDERSTØT DE LOKALE DIGITALE OG SOCIALE MARKEDSPLADSER En væsenlig opgave i forhold til den digitale fremtid handler ikke om de rejsende, men om at få de lokale københavnere til at se de rejsende og oplevelser som en økonomi de har en del i. Hvad kan vi gøre for at skaffe flere ambassadører eller private værter, der udbyder nicherne i København. Digitale platforme som airbnb.com, getyourguide.com, spottedbylocals.com, vayable.com er stadig en marginal del af branchens økonomi, men det er i høj grad her, der sker en nyskabelse i forhold til nye typer af tilbud og måder at skabe sin egen rejse på. Idéerne og forretningsmodellerne bag disse nye platforme er så at sige valideret af de rejsende. Men branchens aktører kunne være med til at skalere disse forretningsmodeller, ved at henvise, verificere og skabe tillid ved at være mere facilterende i mødet mellem den rejsende og lokale. Disse peer-to-peer platforme er med til at udvide markedet for de rejsende og de skaber nye incitamenter hos lokale til at være en medaktør i de rejsendes oplevelse. Det er i dag en usynlig økonomi i den eksisterende økonomi, fordi det ofte er andre aktører end branchens aktører, der tjener pengene. og hvor de skal hen. 14 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

15 PERSPEKTIVER DET SOM FØR VAR SVÆRT, ER NU LETTERE MED DIGITALE PLATFORME Det er let at se fremkomsten af sociale medier og digitale platforme som medier, der giver mulighed for nye måder at kommunikere på - og at det derved skaber nye lag af oplevelser ovenpå rejsen. Men man kan også se brugen af de digitale platforme som de rejsendes forsøg på at løse problemer, som tidligere har været svære at løse. Man begynder ikke at bruge Instagram, fordi man er på en kort storbyferie - det er for tidskrævende og der er for lidt return on Investment i det for den enkelte rejsende. Men bruger man allerede Instagram og har et netværk der, er det naturligt, at man også bruger det til at kommunikere på rejsen. For rejsende på længere rejser vælger en del specifikke digitale værktøjer f.eks. at sætte blog op, dele billeder på Flickr.com eller oprette en Facebookgruppe til at dele billeder og holde kontakt med venner og familie. Digitale platforme bliver brugt til emotionelle og sociale formål, f.eks. til at udstille eller broadcaste den rejsendes oplevelser og vise hvem og hvor man er. I princippet som man altid har gjort, nu bare mere frekvent og mere effektivt. Og i endnu højere grad bruger den rejsende disse platforme til at finde tryghed eller til at skabe tillid i forhold til mængden af informationer, aktører og for skabe et overblik for rejsen. DEN DIGITALE HVERDAG ER (OGSÅ) EN REJSE Mobile digitale platforme og sociale medier er blevet en integreret del af vores hverdag. Mange af vores daglige gøremål og kommunikation er brudt mere og mere ned i små interaktioner, hvor vi via mobile platforme planlægger og træffer valg løbende. Skal vi eksempelvis mødes med venner, så mikrokoordineres mødested og tidspunkt i dag meget mere ad-hoc end tidligere. Vi kan meget lettere afvige fra planer eller gå frem uden en plan. Denne måde at navigere i dagligdagen, tages også med på storbyrejse, hvor den rejsende i høj grad bruger digitale platforme til at søge, planlægge og træffe valg i forbindelse med rejsen. Man kan også se, at dagligdagens mobile teknologier er skabt ud fra idéen, om at vi altid er på rejse. SOCIALITET ER OGSÅ EN MÅDE AT FILTRERE I INFORMATION PÅ En væsentligt udfordring med den mængde af information, der møder den rejsende, især i søge- og planlægningsfasen, er at kunne filtrere i, hvad der er relevant og at skille rigtigt fra forkert. En af måderne er ved at indføre sociale filtre, hvor information filtreres gennem sociale handlinger, hvor andres anbefalinger og kommentarer hjælper den rejsende til at træffe sine valg. Det sociale aspekt på internettet handler ikke kun om identitet men om at sikre tillid, om at mindske kompleksitet og risiko i forhold til de valg man træffer i forhold til rejsen. DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 15

16 DE 4 CENTRALE DIGITALE OMRÅDER 16 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

17 DE 4 CENTRALE DIGITALE OMRÅDER I undersøgelsen af de digitale og sociale platforme har vi analyseret og kortlagt en række platforme. Disse platforme kan opdeles i fire forskellige områder, der hver især dækker over fire forskellige kategorier af digitale platforme. De fire områder som er centrale for den rejsende er: INFORMATION INFORMATIONER Relationer Behovet for at holde sig i kontakt med sit sociale netværk, og dele informationer og oplevelser med disse. Dette understøttes af sociale medier og sociale netværks platforme. Informationer Behovet for at kunne søge, finde og gemme informationer omkring destinationen. Dette understøttes af en bred og generel brug af mange forskellige internetsider og web services. Interesser Behovet for at dyrke særlige interesser og praksisser RELATIONS som er væsentlige i forhold til rejsen. Dette understøttes af brugen af digitale eller virtuelle communities. RELATIONER SOCIAL NETWORKS & MEDIA INTERNET WEBSERVICES DIGITAL COMMUNITIES INTERESSER INTERESTS Transaktioner Behovet for at kunne gennemføre transaktioner omkring rejsen. Dette understøttes af digitale markedspladser, hvor den rejsende kan booke, købe og handle med andre i forhold til sin rejse. DIGITAL MARKETS Generelt hopper den rejsende mellem de forskellige platforme og områder for at dække de forskellige behov og derfor er det også typisk et digitalt kludetæppe af platforme, den rejsende bruger i forbindelse med rejsen. Enkelte platforme som tripadvisor.com kan siges at dække alle 4 områder da brugerne både kan se hvad hendes relationer gør, kan lide, hvor de har boet, hvor de har spist og hvor de er rejst hen. Hun kan få informationer om områder og stille specifikke spørgsmål i fora, samt søge, finde og gennemføre transaktioner i forbindelse med rejsen. De forskellige platforme og brugen vil vi give nogle nærmere beskrivelser og eksempler på i det næste. TRANSAKTIONER TRANSACTIONS DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 17

18 RELATIONER 18 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

19 RELATIONER Sociale digitale netværk og medier er i høj grad med på rejsen. Ikke specifikt relateret til at få informationer på rejsen, men for at understøtte kommunikation og deling af indhold gennem samtaler med netværk og relationer før, under og efter rejsen. SOCIAL MEDIER ER MED HELE TIDEN facebook.com er en meget udbredt platform, som vi i vores observationer mødte i brug hos næsten alle vestlige rejsende. På Facebook deles information og indhold mellem brugere. Indhold og samtaler bliver tilgængelig for andre via kendte/ bekræftede relationer - og er altså ikke nødvendigvis tilgængeligt eller for den sags skyld relevant for andre brugere. Her er det typisk selve det sociale aspekt der er i centrum for brugen - indhold og informationer som fx billeder eller links - bliver brugt som elementer i samtalerne. Sociale netværk og sociale medier bliver brugt til at få input fra eller dele viden og oplevelser med netværket før rejsen og holde netværket orienteret omkring rejsen under og efter. Ligesom det også ofte bruges til at skabe kontakt eller koordinere rejsen med andre i ens netværk. SOCIALE MEDIER ER HER OG NU MEDIER Sociale medier understøtter i høj grad, hvad man kan kalde her og nu viden og erfaringer for de involverede i samtalen, men oftest meget lidt anvendlige til at skabe orden eller søgbarhed i informationerne. Eksempel på her-og-nu input via facebok. I det viste eksempel spørger brugeren, hvad han SKAL se på en weekendtur til London og får en række bud fra sit netværk inden for relativt kort tid. Denne interaktion giver noget andet end at læse på guides eller mere generelle informationssite. Her får brugeren filtreret personlige råd gennem sit netværk, han trækker så at sige viden til sig via sit spørgsmål - frem for at søge allerede fastholdt viden. Samtidig får andre mulighed for at vise, at de har været i London og kender til særlige steder. Denne samtale er kun tilgængelig for en relativ lille gruppe mennesker. SOCIALE MEDIER ER SOM REGEL LUKKEDE ØKOLOGIER Mens indholdet på brugerskabte platforme i området omkring information internet og webservices er åbent og mere struktureret indhold, så er sociale netværk og sociale medier typisk mere lukkede og ustrukturerede økologier, hvor information skabes og deles i samtaler i et netværk. Prøv at søg på København på Facebook eller Twitter og sammenlign det med resultatet man kan få via en søgning på Google. Der er en væsentlig forskel. DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2 19

20 RELATIONER SOCIAL GRAPH BRUGES TIL AT KVALIFICERE VALG Man kan med Facebook Connect eller Google+ i stigende grad logge ind på andre services, man kan så at sige finde sine relationer andre steder på nettet. Dette kaldes brugernes sociale graf og bliver en væsentlig del af brugen af digitale platforme. Den rejsende har opbygget relationer, som nu bruges til at filtere i informationer, og understøtter transaktioner på andre sites. Brugeren kan tage sin sociale graf med sig ind på Tripadvisor og dervedfå overblik sit netværks rejse aktivitet. Et eksempel på dette er, når brugeren logger ind via Facebook på tripadvisor.com og derved kan se, hvordan vedkommendes relationer har rejst, og hvilke hoteller eller begivenheder de har besøgt, hvad de senest har anbefalet etc. etc. Derved bliver alle platforme i princippet latente sociale medier. Dette giver mulighed for en høj grad af personalisering, hvor brugere får adgang til bestemt indhold baseret på deres sociale netværk. AUTOMATISERING AF KOMMUNIKATION I forhold til selve det praktiske omkring rejsen er et site som tripit.com også et socialt medie, der giver mulighed for kontinuerligt at følge med i andres rejseadfærd og planer over tid. Tripit knytter sig især sammen med Facebook og poster automatisk opdatering til netværket, om de rejser man planlægger, og hvornår man er afsted og hjemme igen. På den måde bliver kommunikationen omkring rejsen til en hvis grad automatiseret. 20 DIGITALE STORBYREJSENDE / De storbyrejsendes platforme / Delanalyse 2

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE Digitale strategier hos storbyrejsende Delanalyse 1 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 65.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Start samtalen, styrk salget

Start samtalen, styrk salget Start samtalen, styrk salget SÅDAN SKABER DU STRUKTUR I DIN FACEBOOK-KOMMUNIKATION Brian Carlson, Partner & Client Service Director, Klausen + Partners A/S 05.10.2017 Agenda 1. Facebook i 2017 2. Facebooks

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016

Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016 Workshop 2 Dansk Vandrelaug 21/6 2016 Dagsorden Rammerne Tallene Anbefalingerne Spørgsmålene/emner Det andet Rammerne DVL skal have nyt site/nyt digital set up DVL skal være den mest omtalte vandreorganisation

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe Nuuk, 20-7-2008 Indhold: Web 2.0 introduktion Break out session: Hvad er

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

National oplevelsesbooking i Danmark Maj 2015

National oplevelsesbooking i Danmark Maj 2015 National oplevelsesbooking i Danmark Maj 2015 Oplev Danmark visitdenmarkbooking.com Det nye oplevelsesbooking system skal ligge i tre sprogversioner: Dansk, tysk og engelsk. Oplevelser og oplevelsespakker

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Fra drift af turistkontor til fokuseret gæsteservice Värmland 6. oktober 2016 Peer Kristensen

Fra drift af turistkontor til fokuseret gæsteservice Värmland 6. oktober 2016 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fra drift af turistkontor til fokuseret gæsteservice Värmland 6. oktober 2016 Peer Kristensen Agenda Kort introduktion til Peer Kristensen &

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen?

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Educational Research Learning and Media http://pages-tdm.au.dk/educationalresearch/ Center for Undervisningsudvikling

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere