INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Budget og fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag a. Forslag fra Carsten Rasch vedlagt b. Forslag fra bestyrelsen vedlagt 6. Valg til bestyrelsen Kristian Kohn modtager genvalg Mads Rudbøl modtager genvalg 7. Valg af 3 suppleanter Kim Andersen modtager genvalg Jan Fischer-Larsen modtager genvalg Suppleant 3 pt. Ingen valgt 8. Valg af 2 revisorer Carsten Rasch modtager genvalg Vibeke Øst Grunnell modtager genvalg 9. Valg af 2 revisorsuppleanter Hans Erik Frederiksen modtager genvalg Bjørn Rasmussen ønske om genvalg/ikke genvalg ubekendt 10. Eventuelt Bilag: Regnskab for 2008 Budget for 2009 Forslag fra Carsten Rasch Forslag fra bestyrelsen Vel mødt ~ Bestyrelsen Kileholm 1

2 GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM v / kasserer Mads Rudbøl Yorkvej Ølstykke Rev.: Dato : Regnskab for perioden Resultatonsørelse vedrørcnde prundeierforcninpen Indtægter: Kontingenter og rykkergebyrerl Renteindtægter: Indlanskonto, Danske bank, Checkkonto, Danske bank Girokonto Udgifter: Møder, bestyrelse Diverse (printer) Fællesareale : - arb. week-weekend - græsslåning Vejbelysning Renteudgifter: Indlånskonto, Danske Bank, Checkkonto, Danske Bank Girokonto Gebyrer: Indlånskonto, Danske bank, Checkkonto, Danske bank Girokonto Skt. Hans og fastelavn2 GSU kontingent Forsikring Vejfond3 Resultat for 2008 kr ,81'' 10,58r' kr. kr / l<r ,02 Iff. 0,00 Iff. 29,03t Iff kr. 29,03 kr. 0,00 k. 75,00 / k / l<r. 451,00 kr ,00 r' Iff kr / k ,35 / Iff. 799,00'/ kr ,61/ l<r ,91'l la. 29,03/ kr. 451,00 /' kr ,62 '' lí. 0,00 kr ,00 /' kr / w / k ,02 kr l1r. -932l^5d / I Et medlem indbetalte 625 k. for meget i k. til foreningen og 150 kr. til vejfonden. Det blev modregnet i t Udgifterne til fastelavn var 2.555,79. Der var en indtægt på 820 kr., da der var 82 betalende deltagere, der hver betalte l0 kr. Arrangørerne har derfor modtaget en check pä 1.735,79 k. Der er desuden udbetalt 456,83 kr. for fastelavn2006, da arrangørerne ikke havde hævet den udleverede check. 3 Der blev ikke overført penge til vejfonden i2007. Der blev i stedet overført to gange i o Der var i 2008 en ekstraordinær indbeøling til vejfond for 2007 på kr ,00. Det betyder, at den almindelige drift i grundejerforeningen gav et overskud for 2008 på kr ,44.

3 GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I v / kasserer Mads Rudbøl Yorkvej Status pr Aktiver Checkkonto Danske Bank Girokonto Danske Bank Indlånskonto Danske Bank Vejfondskonto DanskeBank Kontant beholdning kr ,02 / lc ,89 / lc ,68' I<r ,90r lc:. 0.00' kr ' Passiver Hensat til vejudvalg: Hensat til vejfond Egenkapital Egenkapital Primo 2008 Hensat til vejudvalg Underskud 2008 kr ,15 / l<r ,00 / k ' k. 3r J Dato: C)3.03. ocì Dato: O1 Ôf.ó'-l Dato: {!-2-e'1 >ato, 4l'i, 2' *? tr-a Formandens underskrift Kasserers underskrift é s underskrift Revisors underskrift Revisorpåtegning: Undertegnede revisorer har revideret resultatopgørelsen og balance pr. 3 l. december I forbindelse med revisionen har vi gennemgået foreningens bogføring og herunder kontrolleret, at bankbeholdningen er til stede. Endvidere har vi konstateret, at best nelsen har forbrugt lfl ,00 til aftroldelse af et afsluttende møde på Ganløse kro, hvilket vi ikke finder er i overensstemmelse med den and generalforsamlingen har godkendt budgettet.

4 Rcsultatooserelsc vedrffcûde veifonden Indestående primo 2008 Renter for 2008 Indbetalte bidrag for 2008 Indestående ultimo 2008 Kasserers underskrift KennethB. Nielsen MadsRudbøl

5 GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM 1 Budget generalforsamling Antal parceller 65 Alle beløb er angivet i danske kroner (dkk) inklusive moms INDTÆGTER Budget 2009 Budget 2008 Realiseret 2008 Budget 2009 vs. Realiseret 2008 Kontingent (1) , , , ,00 Renter 3.000, , , ,98 Indtægter i alt , , , ,98 UDGIFTER Græsslåning , , , ,00 Løbende vedligeholdelse af grønne arealer samt legeplads (2) 9.000, ,00 0, ,00 Arbejdsweekender 4.000, , ,67-769,67 Sankt Hans og Fastelavn 2.500, , ,62 307,38 Vejbelysning inkl. pærer 6.000, , ,91 981,09 Advokatbistand 2.000, ,00 0, ,00 Forsikring 2.800, , ,00 169,00 Diverse: porto, omdeling, telefon, kopiering 1.000, ,00 799,00 201,00 Gebyrer og renter 600,00 600,00 480,03 119,97 Bestyrelsesmøder m.m 3.000, , , ,35 Bestyrelsesmiddag (3) 2.000,00 0,00 0, ,00 Vejfondsbidrag 2009 (4+5) , , ,00 150,00 Hjemmeside (6) 500,00 0,00 0,00 500,00 GSU 0,00 150,00 0,00 0,00 Udgifter i alt , , ,58 FORVENTET RESULTAT ,00 NOTER TIL BUDGET Kontingent forslås ændret til 1.375,00 kr. pr. år pr. parcel - dette er stigning på 125 kr. pr. år i forhold til Vejfondsbidrag er indeholdt. 2 Navn ændret på budgetpost i forhold til 2008, hvor betegnelsen var "nye træer" 3 Vi foreslår at der afsættes 3.000,00 kr. til årets møder og 2.000,00 kr. til en afsluttende middag for bestyrelsen 4 Vejfond fremgår ikke som separat post på budget 2008, men er indeholdt og modregnet under "indtægter" 5 Vejfondsbidgrag forbliver uændret og andrager 300,00 kr. pr. år pr. parcel 6 Etablering af hjemmeside, herunder indkøb af domæne m.m. v / kasserer Mads Rudbøl Yorkvej Ølstykke Marts 2009 Side 1 af 1

6 Carsten Rasch Grimsbyvej 1, 3650 Ølstykke Ølstykke den, 11. februar 2009 Kildeholm Grundejerforening. I henhold til foreningens vedtægt 5 stiller jeg følgende forslag til den kommende generalforsamling: 1) Alle tidligere beslutning om vejudvalg, plejeplan for de grønne områder etc. nulstilles, således at der ikke fremstår hensættelser i regnskabet. Argumentet herfor er, det er nødvendigt at have konkrete og detaljerede forslag for at kunne forholde sig disse hensættelser. 2) At der overføres et ekstraordinært stort beløb kr ,00 til vejfondens konto. Overførslen skal ske fra grundejerforeningens indlånskonto, således at saldoen herefter udgør kr ,68. Argumentet herfor skal ses i lyset af, at vejene inden for en nær kommende årrække skal renoveres. Og som bekendt, skal grundejerforeningen jf. åstedsforretningen betale 75% af istandsættelsen af de kommunale veje (Hedebyvej, Grimsbyvej, Yorkvej og Egtvedvej).

7 Grundejerforeningen Kildeholm 1 Ølstykke den 13. februar 2009 I henhold til 5 i grundejerforeningens vedtægter stiller bestyrelsen nedenstående forslag til generalforsamlingen, der afholdes den 25. marts Forudsætning for at nærværende forslag kan bringes til afstemning er, at forslag nr. 1 stillet af Carsten Rasch vedtages forinden. Bestyrelsens forslag skal således ses som alternativ til forslag nr. 2 stillet af Carsten Rasch 1. I tilfælde af at Carsten Raschs forslag nr. 1 ikke vedtages, bortfalder bestyrelsen forslag: *** Der stilles forslag om at der hensættes ekstraordinære kr ,00 til vedligeholdelse af grundejerforeningens fællesarealer - herunder renovering/fornyelse af legeplads, boldbane mm. Pengene fratages grundejerforeningens egenkapital, der herefter vil andrage kr ,59 Bestyrelsens forslår endvidere at der nedsættes et udvalg, hvis formål skal være - senest på generalforsamlingen i at stille konkret forslag for anvendelsen af de hensatte midler. Pengenes endelige frigivelse kan således alene finde sted ved flertalsbeslutning truffet på generalforsamling jf. grundejerforeningens vedtægter. I tilfælde af at udvalget kan præsentere forslag inden den ordinære generalforsamling i 2010, kan der af udvalget indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor udvalgets forslag bringes til afstemning. Såfremt udvalget ikke formår at stille konkret forslag inden for den angivne tidsramme, eller forslaget ikke vedtages, frigives hensættelsen, og pengene tilskrives igen grundejerforeningens egenkapital. *** Med ovenstående forslag ønsker bestyrelsen at sikre, at vores store grønne fællesareal også fremover kan danne rammen om et dejligt samlingssted for både børn og voksne. Vi er samtidig af den overbevisning, at vores grønne områder bringer reel værdi til vores boliger, og at det derfor er vigtigt, at disse fremstår så pæne og vedligeholdte som muligt. Bestyrelsen Grundejerforeningen Kildeholm 1 1 Forslag fra Carsten Rasch (dateret 11. februar 2009) er vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere