Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970"

Transkript

1 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen til nye medlemmer... 2 Bestyrelsens side... 3 Bladudvalgets side... 4 Siden sidst... 6 Arrangementer... 9 Andre jægerarrangementer i landsdelen Riffelskydning Revirpleje Flugtskydning Jagthistorie, Magnus Hundeafdelingen Jagthistorie, Claus En god artikel Vedtægter for V. Hjermitslev Saltum Jagtforening pr. 15/ Regnskab Telefonliste Aktivitetsoversigt Oplag 200 Antal medlemmer: 156. Fordelt på: 12 senior(=/ > 65 år), 37 ekstraordinære, 89 ordinære, 9 ungdom, 8 husstand og 1 kursist. (nyindmeldte medlemmer tæller ikke før kontingentet er betalt). Velkommen til nye medlemmer (pr. 8. jan. 2013) Aktive medlemmer: Jakob Andersen, Aabybro Søren Haese, Aabybro Gert Kristiansen, V. Hjermitslev Per Drustrup Larsen, Ø. Brønderslev Jørn Tetsche, Aabybro Deadline til næste blad: 1. august Passive medlemmer: 6 stk. ingen nye.

3 På Generalforsamlingen i sept. bragte vi vores vedtægter til diskussion. De var fra 1970, og var blevet lidt støvede. Desuden ønskede vi bla. at ændre antal medlemmer i bestyrelsen således at alle udvalg kunne blive repræsenteret. Vi tog udgangspunkt i opskriften fra Danmarks Jægerforbund. Vores udkast blev godkendt på Generalforsamlingen og i oktober også godkendt i D.J. De bad os tilføje 2 små forståelsesmæssige præciseringer, hvilket vi har gjort. Vedtægterne bliver trykt i dette blad. Den nye bestyrelse blev også konsti tuer et, og ser nu ud på følgende måde: Formand: Søren Drustrup, Næstformand og bladudv.: Mie Kjelgaard, Kasserer: Gorm Petersen, Sekretær: Per Nybo Bastholm Thomsen, Hundeudv.: Jens Jørgen Jensen (Sjønne) og Flugtskydning og revirudv.: Henning Sørensen. Vi har haft 2 gode jagter i efteråret vi blev nødt til at aflyse december jagten pga. vejret. Begge jagterne kunne præsentere en flot parade. Vi har jo strammet op på regler og sikkerhedsforhold på jagt. Nu finpudser vi lige i forhold til anskydninger. Ved en anskydning bliver skytten tilbage til at Bestyrelsens side samarbejde med den hidkaldte schweisshundefører. Det er den jagtansvarlige, som påtager sig at ringe efter schweisshundeføreren og det er skytten der betaler kilometerpengene til ham. Jægeren kan ikke fortsætte dagens jagt før eftersøgningsarbejdet er afsluttet. Vi gentager successen fra sidste år med de nye årlige fyraftensmøder hos én af vore jagtforretningssponsorer i år er det Jægeren & Lystfiskeren, der åbner dørene for os. Vi håber også at se rigtig mange af jer til vore arrangementer og arbejdsdage. En stor tak skal lyde til vores lodsejere for altid godt samarbejde og villighed. Vi glæder os til næste sæson. Rigtig god sommer til jer alle. Knæk og bræk Bestyrelsen den 9. januar

4 BLADUDVALGET Redaktør: Mie Kjelgaard Tlf: Mail: Karen Marie Olesen Tlf: Mail: Ja, så er bladet klar igen. Nu håber vi så, at I også er klar til de mange spændende ting som foråret og sommeren byder på rent jagtmæssigt. Tjek I bare kalenderen på bagsiden. Tak til bidragsyderne til bladet denne gang, Magnus og Claus, tak for historierne. Opfordringen til at I medlemmer indsender historier bliver hermed sendt endnu engang vi har brug for dem! Bladudvalget vil også gerne takke Niels Mogensen for hans ihærdige arbejde med at omdele medlemsblade sammen med os det er guld værd. Vi prøver jo altid at få omdelt en temmelig stor del af vores blade udenom Post Danmark for at reducere portoudgiften og mange af medlemmerne bor jo indenfor en overkommelig radius. Velkommen til en aktiv sæson, god som - mer og god læselyst med bladet. Husk også vores hjemmeside: Bladudvalgets side På gensyn i august på udvalgets vegne Mie Kjelgaard 4

5 5

6 Indskydning + Pokalskydning d. 15/9-12 Der var forbavsende få til denne skydning igen. Derfor vil den også blive revideret igen. vi gentager skydningen i 2013, men ønsker jeres opbakning. Det er en sjov og lærerig dag. Siden sidst Vinderen blev i 2012: Per Nybo Bastholm Thomsen. Generalforsamling d. 24/9-12 Der var mødt 23 medlemmer frem. 1) Valg af dirigent: Lars fra Fiskeparken valgt. 2) Aflæggelse af beretning: Formanden, Søren Drustrup startede med at takke alle udvalg og bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde og godt samarbejde. Søren fortalt om fremgang i arbejdet i JKF. Der bliver arbejdet godt og seriøst nu og i en god tone. Han har været med til et arrangement i JKF regi med foredrag af Bjarne Frost, det havde været rigtig godt. Der skulle komme et senere arrangement med Knud Christensen, så følg med på hjemmesiden for JKF. Fyraftensmødet hos Brasholt blev en rigtig fin debut med god opbakning. Næste år bliver det Jægeren & Lystfiskeren. Bestyrelsen: Claus udtræder som medlem, han har repræsenteret hundeudvalget, stor tak for indsatsen. Ny i hundeudvalget blev Magnus Sand Christensen og Sjønne Jensen. 3) Fremlæggelse af regnskab: Kasserer Gorm fremlagde regnskabet, som er revideret og godkendt. Regnskabet bringes i blad Der skal tillægges 3600,- kr. som kassereren har modtaget fra hundeudvalget dd. 4) Udvalgene berettede Udvalgene berettede fra hvert sit felt, f.eks var der god tilslutning til våbenaftenen, der var ca. 50 mand til indskydning i maj, kombiskydningen forløb meget tilfredsstillende, men til gengæld var der alt for få til pokalskydningen 6 mand! Riffelinstruktørerne har fået nye flotte veste af Brasholt. Flugtskydningen har været dårligere besøgt end tidligere. Revirudvalget ønskede flere hjælpere. Bladudvalget savner indlæg og historier. Hundeafdelingen har haft en god tilslutning og fungerer i det hele taget godt. De har fået billigere vildt til træning nemlig ænder i stedet for duer. De virker perfekt. 5) Indkomne forslag: Vedtægtsændring, nye vedtægter. Ved - tægt erne i den nye form blev uddelt og 6

7 gennemgået på generalforsamlingen. De blev godkendt og sendes herefter til Danmarks Jægerforbund til godkendelse. 6) Fastsættelse af kontingent: Kassereren foreslår uændrede takster. Dette vedtaget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gorm, Henning og Sjønne foreslået derfor genvalg til Gorm og Henning. Sjønne indtræder som rep. fra Hundeafdelingen. Siden sidst 8) Valg af suppleanter: Flemming Kjær og Allan Gade. 9) Valg af revisor: Niels Chr. Olesen genvalgt. Karsten Andersen genvalgt som revisorsuppleant. 10) Evt: Riffeludvalget ønsker en pølsedame ved indskydningen, da Henrik Møller er stoppet. Birger Sørensen meldte sig. Generalforsamling afsluttes og forplejningen venter! Bestyrelsen er bagerst fra venstre: Henning, Sjønne og Gorm. Forrest fra venstre: Per, Søren og Mie 7

8 Fællesjagter i okt., nov. og dec. samt rævejagt i jan Der har været afholdt nogle succesfulde jagter i okt. og nov. Decemberjagten blev aflyst pga. meget dårligt vejr. Der har været god opførsel til jagterne og alle gør en stor indsats for, at jagterne forløber godt og sikkert. Vi har jo ingen gæstepladser længere, men vi opretholder stadig et meget passende antal jægere og det virker til at være en god ordning for alle. Rævejagten i januar forløb også som den skulle. Vi har et rigtig godt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og dagen klapper bare. De 3 jagter har haft flotte parader til sidst, så vi har haft rigtig godt udbytte af både vildtforvaltningen, fodringen og vores planlægning og udøvelse af jagterne. Som nævnt i Bestyrelsens side, vil vi skærpe opmærksomheden på sikkerheden endnu mere. Sikkerhed kan ikke diskuteres, den skal bare være i orden! Ligeledes skærper vi opmærksomheden på adfærden i forbindelse med tilkaldelse af schweisshundefører. Det vil fremgå af parolen fremover, så ingen er i tvivl. Siden sidst 8

9 Arrangementer 9 Onsdag d. 27. februar 2013 Bukke- og Trofæaften i Lunden kl Så har vi lagt de grønne duge på bordene og håber I kommer slæbende med masser af trofæer. Størrelse er underordnet, det er historien, der er det vigtigste. Lunden er i hvert fald klar til en hyggelig aften med en masse historier om hvordan trofæet kom i hus i Trofæer som har været ved konservator eller har været lang tid undervejs, eks. fra Afrika, tager vi også med, hvis det er årsagen til de ikke nåede med sidste år. Pokalerne er pudset. Der er pokal til Årets Danske Trofæ, Årets Udenlandske Tro fæ samt Årets Krage/Skadeskytte. De 2 store pokaler er sponseret af hhv. Henrik Pedersen og Keld Kristensen, Saltum. Spar Hvetbo sponserer en medalje til de 2 heldige trofæejere. Der er al mulig grund til at huske trofæer + krage og skadeben. Efterfølgende er der salg af bukkelodder til sommerens jagt i Brinken, hvor vi fortsætter succesen med ung/nyjægerpladser. HUSK, bukkelodder sælges kun til foreningens medlemmer. Der er 4 pladser i alt - ung/nyjægere: Er du interesseret, så ring til én fra bestyrelsen inden denne aften. Du bør være til stede denne aften, da vi trækker lod om pladserne! En erfaren jæger er med på den pågældende jagt, hvor I også vil snakke om alt mulig andet interessant for den nye jæger. Der er nok også et par små konkurrencer?? Der kan købes kaffe m/ 2 madder + øl og vand. Velkommen til alle. Onsdag d. 6. marts 2013 Besøg hjemme ved Jan Ulrik kl Da vi havde besøg af Jan Ulrik sidste år til fællesarrangementet, gav han os et tilbud: vi var velkomne til at lave en aften nede ved ham i hans jagtstuer. Her ville han gerne fortælle og vise frem af alle hans skønne trofæer fra hele verden. Han kunne kun have en lille brøkdel med da vi havde fornøjelsen sidste år. Her gælder først til mølle princippet!!! Der er plads til 30 gæster i stuen. Jan vil give en forfriskning og foreningen vil medbringe kage. Vil du med så ring til Søren Drustrup. Når der er 30 tilmeldte, lukker tilmeldingen. For nemheds skyld er mødestedet Rema 1000 i Brønderslev, parkeringspladsen kl Så følges vi ad ud til Jan. Det er ikke så nemt at finde i mørke!

10 Onsdag d. 13. marts 2013 Fællesarrangement på Camping Rolighed kl Denne gang får vi besøg af konservator Peter Lange Nielsen, Aalborg Zoo. Han vil fortælle om sit arbejde. Vi kommer til at høre om forskellige dyr, arbejdsprocesserne, priser mm. Vanen tro, kommer Jægeren & Lystfiskeren på besøg med nogle gode tilbud. Dette arrangement er et fælles projekt mellem Ingstrup, Løkken-Vrensted og vores jagtforening. Undervejs i løbet af aftenen vil vi nyde kaffe med lækkert brød med vildtpålæg, som vi plejer. Der er entré ved indgangen. Velkommen til en hyggelig og spændende aften. Arrangementer Søndag d. 7. april 2013 Fisketur med Tinker, OBS! Afsejling kl (til kl ) På havnen i Hirtshals har Skipper Anders gjort Tinker klar til en skøn 6 timers tur. Denne traditionelle tur plejer at vare 8 timer, men det er lige længe nok for de fleste, derfor er det ændret! Der er plads til 12 m/k ombord. Disse pladser er hurtigt væk, så først til møl le gælder stadig. Henvend dig til Erik: Husk varmt tøj, madpakke, drikkevarer mm. Der vil være en lille konkurrence ombord. Lørdag d. 16. marts 2013 Arbejdsdag i skoven (mødested ved Fårup Skovhus) kl Der er stadig nok at lave i vores jagtområde, trods ihærdig indsats de foregående år. Vi forsætter med at få bugt med stormfældet træ mm, så vi kan skabe gode betingelser for revirets dyreliv og vores jagt. HUSK selv kaffe, vi har rundstykkerne. Mød endelig op vi har brug for din hjælp denne halve dag. Onsdag d. 10. april 2013 Fyraftensmøde hos Jægeren & Lystfiskeren kl Vi fortsætter vores turne med besøg hos hver enkelt jagtforretning 1 besøg pr. år. Denne gang åbner Jægeren & Lystfiskeren dørene for os. Mon ikke der er gode tilbud? Der bliver god tid til at snuse lidt rundt, røre og mærke og handle. Der vil være en forfriskning undervejs. Vel mødt håber I vil bakke op om dette nye tiltag. 10

11 Skyd sæsonen i gang hos Jægeren & Schultz & Larsen Classic Schultz & Larsen model Classic med aftagelig stålmontage, og Astro kikkert i forstørrelsen 2,5-10x50 med lys. Cal. Frit valg. Kun 9.995,- Beretta Silver Pigeon Jagtmodel med justerbart skæfte. Silver Pigeon er nok det mest endte og værdsatte gevær blandt danske jægere. Skæfte i det mest udsøgte valnøddetræ, og en totalt gennemført finish som afspejles i selv den mindste detalje. Et dejligt våben at eje bruge, og vise frem. Cal. 12/76 Før ,- Nu ,- Optimic Scout Kikkerthuset er i helstøbt aluminium, hvilket giver lavest mulige vægt og gør kikkerten perfekt til rejsebrug. Linserne er BaK-4 linser. Kikkerten er både vandtæt og dugfri. Leveres med hardbox og bærerem. Fås i 8x42 eller 10x42. Før 3.995,- Nu 1.995,- Deerhunter Jagt/Fritidssæt Dejligt sæt til jagt eller fritid. Sættet er både vind og vandtæt, og lavet i et meget slidstærkt materiale. Findes i str Før 2.649,- Nu 1.499,- Härkila Woodstalker GTX 7 Woodstalker støvlen er i kraft af den særlige Performance Comfort membran fra Gore-Tex, en meget åndbar og behagelig støvle. En super allround støvle til jægeren og friluftsmennesket! Før 1.699,- Nu 999,- 11

12 Lørdag d. 20. april 2013 Arbejdsdag på skydebanen ved Thise kl Så skal skydebanen gøres klar til de kommende flugtskydningsaftener. De samarbejdende foreningers medlemmer mødes denne dag, hvor der plejer at ske en hel masse. Der skal både tjekkes hus, bevoksning og pladserne. Vi har brug for mange hænder, så kom med dine og få en hyggelig dag. Vi sørger for mad, MEN vi har brug for din tilmelding Arrangementer af hensyn til forplejningen! Tilmelding til Søren senest d. 15/4 af hensyn til forplejningen. Hundetræning Se tiderne under Hundeafdelingen. Flugtskydning Se datoerne under Flugtskydning. Indskydning og kombiskydning Se datoerne under Riffelskydning. Mulighed for weekend- og aftenture! Ring og forhør..! 12

13 Andre jægerarrangementer i landsdelen Jagtmesse i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, fre, lør og søndag d februar Læs evt. mere i Jæger. Jagtsti ved Hvorup, søndag d. 21/4-13. Se Jæger. Jagtfeltskydning i Tranum, søndag d. 23/6-13. Se Jæger. Besøg Kreds 1's hjemmeside Her er masser af interessant læsning for alle. Vigtige datoer finder du også på: Giv endelig besked, hvis DU kender til interessante ting, der sker i vores nærhed! Indskydning og mærkeskydning: Lørdag d. 4. maj 2013 kl Vi holder indskydning på banen ved Nols. Når vi nærmer os kl. 12, slutter indskydningen og vi fortsætter med mærkeskydning. Kom derfor i god tid, hvis du ønsker at skyde ind! Gør dig selv en tjeneste at få våbnet tjekket af inden bukkejagten går ind. Der sælges pølser, øl og vand på pladsen. OBS: Husk høreværn! Jægerskydning/ Kombiskydning: Søndag d. 16. juni 2013 kl OBS: seneste afgang fra Saltum er kl. 12! Riffelskydning Traditionen tro, starter vi med riflen på skydebanen ved Nols. Her skydes 12 skud (4 liggende, 4 knælende/ siddende og 4 stående). Bagefter kører vi til Flugtskydningsbanen ved Moseby, hvor der skydes en serie på 24 lerduer. Dagen sluttes af med præmieover rækkelse. Knud har atter besøgt velvillige sponsorer, så der er præmier til de dygtige skytter, som mestrer BÅDE riffel og jagtgevær. Det er en sjov og lærerig konkurrence med plads til alle også dig! OBS: Husk høreværn! 13

14 Efterår og vinter har vores fodermester nogle gange med hjælpere, slæbt hundredevis af kilo med korn til fodertønderne. Dette blev forbedret en del sidste efterår, hvor vi har forsøgt at lave depottønder ved siden af fodertønderne. Der blev skaffet og opsat store tønder der blev fyldt op med korn i efteråret - her kunne så bruges traktor, vogn mm. Efterfølgende har Henning fyldt tønderne op fra depottønderne. Det har Som altid, appellerer disse få skydninger til de mere uerfarne skytter, nye skytter og gamle skytter, som ikke lige finder på at tage af sted til én af de mere etablerede baner i området. Her hjælper alle hinanden, og der vil være både instruktør + mange flinke hjælp ere til at få hjælp af. Vi starter, traditionen tro, med en arbejdsdag: Lørdag d. 28. april kl Din hjælp vil blive modtaget med tak. Tilmelding til Søren Drustrup se nest 21/4 af hensyn til forplejningen. Husk kaffe! Skydebanen er klar til følgende skydninger: Torsdag d. 3. maj (alle 3 foreninger har fælles ansvar) Revirpleje Flugtskydning 14 dog været nødvendigt at supplere med gammeldags slæbearbejde allige vel så stort har forbruget været! Henning oplever dog en klar forbedring. Til foråret vil vi gerne have hjælp til yderligere forbedringer og senere skal de jo fyldes op igen, hvor traktoren kan komme i sving igen. Vil du hjælpe dyrene med mad, da kontakt Henning Sørensen. Torsdag d. 10. maj (V. Hj.-Saltum har ansvaret) Torsdag d. 24. maj (Ingstrup har ansvaret) Torsdag d. 31. maj (Løkken-Vrensted har ansvaret) Torsdag d. 7. juni afslutnings- præmieskydning (kun hvis du har deltaget min. 1 af de forrige torsdage), (alle 3 foreninger har fælles ansvar) Opstilling fra kl Skydning fra kl Vi vil meget gerne have din hjælp med duerne/pladserne. Velkommen til god træning og hyggeligt samvær. Vi sælger patroner, pølser m/ brød, øl og vand.

15 Vi er en del af JAGT FISKERI OUTDOOR Brasholt A/S NY ADRESSE Vandværksvej Hjørring Tlf: Tysk topkvalitet! Minox udvikler hele tiden deres produktprogram med de nyeste modeller MINOX BV 8X56 HÅNDKIKKERT Perfekt håndkikkert til jagt og outdoorbrug. Nitrogen fyldt - dugger ikke. Multicoatede linser. vandtæt ned til 5 meter. 30 års garanti ,- NIGHT VISION NV351 Se hvad der sker om natten Monocular natkikkert ,- MINOX BF 8X42 OG 10X42 Kvaliltetskikkerter til superpris med multicoatede linser og nitrogenfyldt, så den ikke dugger. Vandtæt ned til 3 m. Vægt 780 gram. FØR OP TIL 2.999,- BL 8X52 BR Superstørrelse kikkert perfekt til jagtbrug ,- LETVÆGTSERIEN MINOX BL Udsynet på de nye Comfort Bridge BL kikkerter er øget med 16% High performance optik Super greb Nitrogenfyldt Dugger ikke Let i forhold til størrelsen 21 lags multicoating Vandtæt ned til 5 meter 30 års garanti BESTSELLER HOS JAGUARGRUPPEN 1.499,- 15

16 Glæd dig til at læse den spændende historie fra en ung elgjæger med held i sprøjten. Tak for historien Magnus! I efteråret 2012 var jeg så heldig at blive inviteret på elgjagt i Sverige hos Svärdsfalla jagtlag. Vi drog nordpå tors dag d. 15. november med hjemkomst søndag d. 18. november. Klokken var nok ca. halv tre torsdag nat, da vi ankom til gården. I løbet af kort tid fik vi pakket ud, trukket numre til posterne og planlagt morgendagens jagt. Derefter var det på hovedet i seng. Det blev ikke til meget mere end en times søvn for mit vedkommende på grund af spænding, men vi skulle også ret tidligt op for at være på vores poster inden solopgang. Den første jagtdag skulle foregå på anstand. Vi blev kørt ud i området alt efter hvilket nummer, vi havde trukket. Jeg blev sat af og fik så at vide, hvor jeg sådan cirka skulle gå hen for at finde tårnet. Der var stadig bælg ragende mørkt, så jeg kunne ikke se, hvad der var tårn, og hvad der var grantræ. På trods af den nøje forklaring af tårnets placering, var det altså ikke så ligetil at orienterer sig i mørket. Det endte alligevel med, at jeg fandt tårnet og kom på plads. Elge så jeg ikke noget til på denne post, men jeg konkluderede, at det nok skyldes, de sandsynligvis kunne høre hver eneste gang, jeg snublede over en træstub igennem mørket. Jagthistorie, Magnus Vi stoppede jagten omkring middagstid, så vi kunne få noget indenbords og tage en lille lur inden eftermiddagens jagt. Denne gang skulle jeg så på en ny post placeret i en slags moseområde. Her så det ret lovende ud, eftersom der var masser af frisk fod og fald fra elgene. Der sad jeg så og havde riflen klar, mens jeg holdt øje med om der pludselig skulle vippe et øre mellem træerne. Tiden gik og der skete ikke en helt masse. Den manglende søvn kunne efterhånden mærkes, men jeg blev da holdt vågen af en ihærdig spætte i færd med at udhule et udgået træ. Efter halvanden time var det lidt som at høre på en dryppende vandhane, men den lod sig ikke distrahere af noget Jeg sad på en kontorstol på en høj klippe i en trekantet ramme svarende til siderne på et skydetårn, beklædt med noget sløringsnet. Mens jeg sad der i mine egne tanker rullede kontorstolen 16

17 Jæger- og lystfiskerboghandel med det helt store udvalg; import fra Norge, Sverige, Tyskland, England, USA m.m. Særdeles velassorteret specialantikvariat med over ældre jagt- og fiskeribøger, leksika, jagttidsskrifter m.m. Danske og udenlandske kvalitetsfilm om safari, jagt, fiskeri, hundetræning m.m. Masser af tilbud på bøger og film i netbutikken. Spændende udvalg af vildtskydeskiver med arter fra ind- og udland. Se hele udvalget på nettet Østergårdsvej 2, 6270 Tønder tlf

18 pludselig ned i en mindre sprække i klippen. Så skal jeg da lige love for, at jeg blev vågen! Hvis der havde stået en elg i nærheden, så havde den garanteret fået sig et godt grin. På kvoten var et voksent dyr, og da vi mødtes på gården efter jagten var det jo spændende at høre, om der var blevet set noget. I løbet af dagen var der set elge, men ikke nogen der måtte skydes. Om aftenen stod programmet ellers på afslapning, hvor man jo kunne glæde sig til næste dags jagt. Lørdagens jagt skulle foregå som drivjagt. Til morgenens drev havde jeg trukket en post, hvorfra jeg året før havde haft en enlig ko for, som jeg ikke kunne få skud til. Så jeg var noget spændt på, om jeg ville få mulighed for at hilse på en elg denne gang. Her sad jeg igen i en trekant på en høj klippe, så jeg kunne kigge ned over et stort område. Da drevet begyndte var det tydeligt at høre hundens klokke i skoven, og lidt senere kom der et rådyr med fuld fart. Nå, nu er vi igang, tænkte jeg, og med lys i rødpunktssigtet var jeg helt klar til, at der eventuelt kunne komme en elg. Det gjorde der bare ikke, og lidt før middag var drevet slut. Der var dog set elge i drevet, men ikke løsnet skud. Om eftermiddagen skulle vi i gang med turens sidste drev, og igen var det på en ny post. Jeg havde trukket tårn nr. Jagthistorie, Magnus 17, så vidt jeg husker. Det er placeret langs en strømgade, ca meter fra nærmeste skovkant i en stor rydning. Denne gang var jeg særdeles spændt, for aftenen forinden havde en af de erfarende elgjægere fortalt, at der sikkert ville komme en tyr forbi den post. Det var nok for sjov, tror jeg. Men så alligevel med erfaring om, at der ville være god chance for at møde elg på den post, hvis de var i området. Lidt over middag var vi igen på plads ved posterne. Selvom vejret havde artet sig på turen, var der i den store rydning frit slag for blæsten, og det kunne mærkes. Det betød nu ikke så meget for drevet var i gang. Da jeg havde sat i små to timer, hørte jeg pludselig nogle grene knække inde i skoven. Op med riflen for med den larm måtte det være en elg, men jeg kunne endnu ikke se, om det var en, der måtte skydes. Et halvt minut senere kom der noget frem fra skoven. Det eneste jeg nåede at tænke var: Hva dét er da en elg med gevir! Den kom bare gående imod mig, og stoppede op ude på ca. 60 meter, et par meter fra skovkanten, med siden til. Den kiggede lige op på det tårn, som jeg sad i. Jeg sad helt stille, indtil den kiggede væk igen og skulle til at gå videre. Lige inden den tog det første skridt, sendte jeg kuglen. Så tog den bare fem skridt frem, drejede rundt om 18

19 sig selv og løb tilbage i skoven. Derefter kunne jeg ikke se den. Jeg nåede ikke at skyde igen, for da jeg repeterede, fik jeg ikke bundstykket langt nok tilbage, så det tomme hylster var i vejen. Umiddelbart var der ikke noget skudtegn at se, da den løb, men jeg var 110% sikker på, at jeg havde ramt den ordentligt. Først nu begyndte hænderne at ryste, men jeg fik da fumlet telefonen op af lommen, vendt den rigtigt og trykket på de rigtige knapper. Herved fik jeg ringet op til jagtlederen, som også er schweisshundefører. Han fik situationen beskrevet, og jeg fortalte, at jeg havde skudt en tyr med en formodet god kugle uden at vide, hvor langt den var løbet. Der gik ikke lang tid inden han ankom med hunden, hvorefter jeg anviste skudstedet. Der var ikke noget Jagthistorie, Magnus schweiss, så vidt jeg kunne se. Det viste sig, at tyren bare havde løbet 30 meter med en fin kugle. Jeg må nok indrømme, at jeg blev overrasket over, hvor stor den var, da jeg kom helt tæt på! Det var virkelig fantastisk. Så varede det ikke længe, inden vi var samlet ved elgen. Efter lykønskningerne kunne det hårde arbejde påbegyndes, men det blev oplevelsen ikke ringere af. Det var kun min anden elgjagt, så jeg havde ikke troet, at jeg skulle være så heldig. Det var bare helt vildt fedt! Svärdsfalla jagtlag skal have en kæmpe tak for en rigtig hyggelig tur med gode historier og en uforglemmelig oplevelse. Knæk og bræk! Magnus Sand Christensen 19

20 Hundeafdelingen Hundeudvalget: Sjønne Jensen tlf: Karen Vejby, tlf: Magnus Sand Christensen tlf: Trænere: Preben Hjørringgaard, tlf: Mail: Esben Nielsen, tlf: Karen Vejby: (se ovenfor). Hundetræning starter op i Fiskeparken v/ Ejersted: Lørdag d. 2. februar kl Dette er dirigerings- lydigheds og hvalpetræning. Jagtrelateret træning starter: Lørdag d. 23. marts kl i Fiskeparken v/ Ejersted. Sidenhen trænes mandag aftener. Træningen varetages atter af Preben og Esben. Prisen bliver 450,- kr. Prisen dækker: vildt, dummier samt gaver til dommere og trænere ved Lokalprøven. Lokalprøven afvikles lørdag d. 22. juni Dressurmesterskabet Kommunemesterskabet afvikles lørdag d. 29. juni i Jetsmark. Vi søger hjælpere vi kan altid bruge en hånd til udkastning af vildt og andet. HUNDEARTIKLER HUNDEFODER JAGTARTIKLER JAGTFILM JAGTBØGER JAGTSPIL v/ Anders E. Jensen Lucernemarken Pandrup Tlf

21 Claus Clausen har virkelig fået hilst på Diana i denne sæson. Tusinde tak for en spændende beretning. Glæd dig kære læser! En jagthistorie følger, hvor jeg har haft stor held med riffeljagt på "Kaasholm", den tidligere briketfabrik ved Moseby. Det var blevet d Der var jagtdag på "Kaasholm", jeg havde besluttet mig til en dag i stige eller tårn. Vi mødtes i jagthytten kl til kaffe og snak. Der var god stemning, folk var spændte, hvilken stige/tårn ville lodtrækningen give? Stemningen bar præg af at der på jagten d.18.nov. var blevet skudt en otteender hjort ved mosen. Jeg trak tårn nr. 25, et tårn placeret i et læbælte, hvor der yderligere var tårn nr. 26 ca. 200m. nordligere. Jeg var glad for min placering, da jeg sad godt i forhold til dagens første såt, "Det uopdyrkede", en stor såt med megen tæt bevoksning, både til kron- og råvildt. Lige efter lodtrækningen skulle vi alle, ca. 25 mand, gøre klar til at blive kørt ud. Der var snedækket, koldt, men vindstille. Mens vi pakker og gør klar til afgang, møder de første hundefolk/skytter til hytten, deres mødetid var kl. 9. En enkelt spurgte om jeg egentlig var klar over, hvad jeg gik igang med i denne kulde? Mit svar var hurtigt, at der kun var en vej, -selvfølgelig ud "at sidde". Vi blev kørt ud til læbæltet med tårnene, min makker og jeg fulgtes langs læbæltet frem til mit tårn, ønskede knæk og bræk, hvorefter han fortsatte til nr. 26. Vi var på plads ca. Jagthistorie, Claus kl Nu kom solen frem, det blev et flot vejr. I det stille vejr, kunne det tydeligt høres at hundene var ved at blive gjort klar. Så var jagten igang, enkelte haglskud kunne høres. Jeg så pludselig, i læbæltet øst for mig, at der nu var "liv", i det gamle åben sitkalæbælte. Det var en hjort, den gik langsomt mod nord i læbæltet, for pludselig at stoppe, jeg tog kikkerten frem og så det var en stanghjort. Pludselig kom den i drift, til og med i min retning, og da den ca. var 100m. fra mig giver jeg den en kugle, hvorefter den tegner. Den fortsætter mod læbæltet jeg sidder i, kommer ud på den anden side, jeg skyder endnu en gang og rammer igen. Så får min makker øje på hjorten, han sender en del kugler efter hjorten, hvor nogle rammer røven. Hjorten forender ved læbæltet vest for tårnet. Nu lå den der, men vi var to, som havde skudt, hvis var den? Ved paraden blev det afgjort af "Nold" at hjorten var min, da jeg havde afgivet første skud i lungerne, hvorefter den tegnede. Min første hjort var nu en realitet. Men glæden var til "at styre", 21

22 da jeg hellere ville gøre det alene. Som det hører sig til, ved første hjort, så var der "venlige hænder", som gav mig en stor streg i panden af hjortens blod. Dyret blev pelset senere på dagen, og der fremgik det tydeligt, at den var ramt i lungerne i første skud, og maven i andet skud, det lettede. Jeg købte efterfølgende dyret og det ligger nu i fryseren, og vi glæder os til at smage det. Efter 14 dages pause var der igen riffeljagt på "Kaasholm". Der var stort fremmøde til lodtrækningen kl Nu var der skudt hjort på de sidste 2 jagter, så luften var tyk af spørgsmålet: "Var der mon kronvildt her i dag???" Lodtrækningen ville at jeg fik stige nr.3 der står i den sydlige ende af mosen. En god stige ved en god såt. Dagens første såt var "Det uopdyrkede" der fik jeg en ekstra mulighed, da der manglede en skytte til et tårn. Når såten var overstået skulle jeg følge med hundefolk og skytter videre til min stige nr. 3. Den dag var der ingen liv i første såt. Jeg tog med videre til næste stige, mens jeg kom på plads ved mosen, ville såten "den store skov" blive drevet af. Da jeg kom til stige nr. 3 så jeg til min store overraskelse, at den var besat!! Pokkers tænkte jeg, men aftalte med skytten i nr. 3 at jeg så skulle gå videre til nabostigen nr. 2. Heldigt den var ledig, så jeg fik mig placeret. Havde ikke siddet længe inden flere riffelskud kunne høres i området, så spændende var det. Da såten "den store skov" var overstået, var det mosens tur. Jagthistorie, Claus Den skulle jagtes fra syd mod nord, så hundefolkene startede, hvor jeg sad. De fortalte, at en skytte helt ude mod vest, havde skudt hind og hjort, så nu blev det for alvor spændende. Driverne gik og efter ca 10min. kom råbene: "Krondyr bagud". Gik dyret min vej?? Så begyndte jeg at ryste så det "ville noget". Tænkte på, at hvis der nu kom noget, så nåede jeg ikke med til en "skid", sådan som jeg havde det. Efter som råbene stoppede og jeg ikke så noget krondyr bagud, så faldt jeg også til ro igen. Heldigvis for det, for pludselig, til venstre for mig, kom HJORTEN ud af det mest umulige skrub. Hovedet højt, nakken helt tilbage, han skulle nu passere en vej på ca m. hvor jeg sad. Tydeligt at se at han havde "noget på hovedet". Da hans hoved (set i riffelkikkerten), når til modsat side af vejen, er korset i kikkerten på bladet, jeg skyder, alt går bare så hurtigt, at jeg ikke når at se skudtegn, før han er væk igen. Som altid, når der er riffeljagt, er et fast punkt på morgenparolen, at ingen går ned fra stigen, og søger/leder før der er blæst af for sidste såt. Så nu blev tiden bare laaaannnngggg. I den ventetid, ca. 1 time, kan der virkelig tænkes på mange ting. Bl.a. du har ikke ramt! Skudt bag ved! Hvis nu jeg havde set ham lidt før, så havde der været mulighed for 2 skud. og så havde han da helt klart ligget der. Det og mange andre tanker gjorde minutterne ulidelige lange. Så kom signalet og jeg kravlede ned. Der var lidt sne 22

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 1 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Ind i såten. Nummer 2 September 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 2 September 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 2 September 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2012 9. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2012 9. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2012 9. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Program. Hyllested og Omegns jagtforening

Program. Hyllested og Omegns jagtforening Program Hyllested og Omegns jagtforening 2015 1 Bestyrelsen består af: Hyllested & Omegns jagtforening Formand: Christian Brøgger tlf. 86 33 60 27 broeggerskovly@mail.dk Næstformand: Poul Quist Rasmussen

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri NÆSTFORMANDEN HAR ORDET Når dette nummer af Veggerby Jagtforenings medlemsblad går i trykken,

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Forår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132 BESTYRELSEN Formand Næstformand Kasserer Lene Kristensen Vagn Nykjær Lotte Brønd Sønderborgvej 102 Smuthusvej 7 Tjørnevej 16 7441 Bording 7430 Ikast 7442 Engesvang 86862282/26414200 97155014/51503895 86865104/61665104

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Ind i såten NYT! Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970. Nummer 2 August 2015 12. Årgang. Nu i farver

Ind i såten NYT! Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970. Nummer 2 August 2015 12. Årgang. Nu i farver Ind i såten Nummer 2 August 2015 12. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 NYT! Nu i farver Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens side

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling Forår 2011 Bestyrelsen Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping tlf: 98391709

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Ind i såten. Nummer 2 August 2011 8. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 2 August 2011 8. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 2 August 2011 8. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 15. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2015 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når du kære læser har indeværende forårs udgave af foreningsbladet

Læs mere

Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2009 6. ÅRGANG

Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2009 6. ÅRGANG Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2009 6. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ind i såten NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 5. ÅRGANG

Ind i såten NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 5. ÅRGANG Ind i såten NUMMER 2 SEPTEMBER 2008 5. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse / Velkommen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Mauritius 2015. Vi tilbyder gerne alene at stå for arrangementet af selve jagtdelen, hvis vore gæster har mod på selv at arrangere opholdsdelen.

Mauritius 2015. Vi tilbyder gerne alene at stå for arrangementet af selve jagtdelen, hvis vore gæster har mod på selv at arrangere opholdsdelen. Mauritius 2015 På Mauritius kan vi nu arrangere en optimal familieferie, kombineret med jagt på Rusa hjorten. Der er naturligvis også mulighed for at rejse derned, alene med det formål at jage hjorten.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere