Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970"

Transkript

1 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen til nye medlemmer... 2 Bestyrelsens side... 3 Bladudvalgets side... 4 Siden sidst... 6 Arrangementer... 9 Andre jægerarrangementer i landsdelen Riffelskydning Revirpleje Flugtskydning Jagthistorie, Magnus Hundeafdelingen Jagthistorie, Claus En god artikel Vedtægter for V. Hjermitslev Saltum Jagtforening pr. 15/ Regnskab Telefonliste Aktivitetsoversigt Oplag 200 Antal medlemmer: 156. Fordelt på: 12 senior(=/ > 65 år), 37 ekstraordinære, 89 ordinære, 9 ungdom, 8 husstand og 1 kursist. (nyindmeldte medlemmer tæller ikke før kontingentet er betalt). Velkommen til nye medlemmer (pr. 8. jan. 2013) Aktive medlemmer: Jakob Andersen, Aabybro Søren Haese, Aabybro Gert Kristiansen, V. Hjermitslev Per Drustrup Larsen, Ø. Brønderslev Jørn Tetsche, Aabybro Deadline til næste blad: 1. august Passive medlemmer: 6 stk. ingen nye.

3 På Generalforsamlingen i sept. bragte vi vores vedtægter til diskussion. De var fra 1970, og var blevet lidt støvede. Desuden ønskede vi bla. at ændre antal medlemmer i bestyrelsen således at alle udvalg kunne blive repræsenteret. Vi tog udgangspunkt i opskriften fra Danmarks Jægerforbund. Vores udkast blev godkendt på Generalforsamlingen og i oktober også godkendt i D.J. De bad os tilføje 2 små forståelsesmæssige præciseringer, hvilket vi har gjort. Vedtægterne bliver trykt i dette blad. Den nye bestyrelse blev også konsti tuer et, og ser nu ud på følgende måde: Formand: Søren Drustrup, Næstformand og bladudv.: Mie Kjelgaard, Kasserer: Gorm Petersen, Sekretær: Per Nybo Bastholm Thomsen, Hundeudv.: Jens Jørgen Jensen (Sjønne) og Flugtskydning og revirudv.: Henning Sørensen. Vi har haft 2 gode jagter i efteråret vi blev nødt til at aflyse december jagten pga. vejret. Begge jagterne kunne præsentere en flot parade. Vi har jo strammet op på regler og sikkerhedsforhold på jagt. Nu finpudser vi lige i forhold til anskydninger. Ved en anskydning bliver skytten tilbage til at Bestyrelsens side samarbejde med den hidkaldte schweisshundefører. Det er den jagtansvarlige, som påtager sig at ringe efter schweisshundeføreren og det er skytten der betaler kilometerpengene til ham. Jægeren kan ikke fortsætte dagens jagt før eftersøgningsarbejdet er afsluttet. Vi gentager successen fra sidste år med de nye årlige fyraftensmøder hos én af vore jagtforretningssponsorer i år er det Jægeren & Lystfiskeren, der åbner dørene for os. Vi håber også at se rigtig mange af jer til vore arrangementer og arbejdsdage. En stor tak skal lyde til vores lodsejere for altid godt samarbejde og villighed. Vi glæder os til næste sæson. Rigtig god sommer til jer alle. Knæk og bræk Bestyrelsen den 9. januar

4 BLADUDVALGET Redaktør: Mie Kjelgaard Tlf: Mail: Karen Marie Olesen Tlf: Mail: Ja, så er bladet klar igen. Nu håber vi så, at I også er klar til de mange spændende ting som foråret og sommeren byder på rent jagtmæssigt. Tjek I bare kalenderen på bagsiden. Tak til bidragsyderne til bladet denne gang, Magnus og Claus, tak for historierne. Opfordringen til at I medlemmer indsender historier bliver hermed sendt endnu engang vi har brug for dem! Bladudvalget vil også gerne takke Niels Mogensen for hans ihærdige arbejde med at omdele medlemsblade sammen med os det er guld værd. Vi prøver jo altid at få omdelt en temmelig stor del af vores blade udenom Post Danmark for at reducere portoudgiften og mange af medlemmerne bor jo indenfor en overkommelig radius. Velkommen til en aktiv sæson, god som - mer og god læselyst med bladet. Husk også vores hjemmeside: Bladudvalgets side På gensyn i august på udvalgets vegne Mie Kjelgaard 4

5 5

6 Indskydning + Pokalskydning d. 15/9-12 Der var forbavsende få til denne skydning igen. Derfor vil den også blive revideret igen. vi gentager skydningen i 2013, men ønsker jeres opbakning. Det er en sjov og lærerig dag. Siden sidst Vinderen blev i 2012: Per Nybo Bastholm Thomsen. Generalforsamling d. 24/9-12 Der var mødt 23 medlemmer frem. 1) Valg af dirigent: Lars fra Fiskeparken valgt. 2) Aflæggelse af beretning: Formanden, Søren Drustrup startede med at takke alle udvalg og bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde og godt samarbejde. Søren fortalt om fremgang i arbejdet i JKF. Der bliver arbejdet godt og seriøst nu og i en god tone. Han har været med til et arrangement i JKF regi med foredrag af Bjarne Frost, det havde været rigtig godt. Der skulle komme et senere arrangement med Knud Christensen, så følg med på hjemmesiden for JKF. Fyraftensmødet hos Brasholt blev en rigtig fin debut med god opbakning. Næste år bliver det Jægeren & Lystfiskeren. Bestyrelsen: Claus udtræder som medlem, han har repræsenteret hundeudvalget, stor tak for indsatsen. Ny i hundeudvalget blev Magnus Sand Christensen og Sjønne Jensen. 3) Fremlæggelse af regnskab: Kasserer Gorm fremlagde regnskabet, som er revideret og godkendt. Regnskabet bringes i blad Der skal tillægges 3600,- kr. som kassereren har modtaget fra hundeudvalget dd. 4) Udvalgene berettede Udvalgene berettede fra hvert sit felt, f.eks var der god tilslutning til våbenaftenen, der var ca. 50 mand til indskydning i maj, kombiskydningen forløb meget tilfredsstillende, men til gengæld var der alt for få til pokalskydningen 6 mand! Riffelinstruktørerne har fået nye flotte veste af Brasholt. Flugtskydningen har været dårligere besøgt end tidligere. Revirudvalget ønskede flere hjælpere. Bladudvalget savner indlæg og historier. Hundeafdelingen har haft en god tilslutning og fungerer i det hele taget godt. De har fået billigere vildt til træning nemlig ænder i stedet for duer. De virker perfekt. 5) Indkomne forslag: Vedtægtsændring, nye vedtægter. Ved - tægt erne i den nye form blev uddelt og 6

7 gennemgået på generalforsamlingen. De blev godkendt og sendes herefter til Danmarks Jægerforbund til godkendelse. 6) Fastsættelse af kontingent: Kassereren foreslår uændrede takster. Dette vedtaget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gorm, Henning og Sjønne foreslået derfor genvalg til Gorm og Henning. Sjønne indtræder som rep. fra Hundeafdelingen. Siden sidst 8) Valg af suppleanter: Flemming Kjær og Allan Gade. 9) Valg af revisor: Niels Chr. Olesen genvalgt. Karsten Andersen genvalgt som revisorsuppleant. 10) Evt: Riffeludvalget ønsker en pølsedame ved indskydningen, da Henrik Møller er stoppet. Birger Sørensen meldte sig. Generalforsamling afsluttes og forplejningen venter! Bestyrelsen er bagerst fra venstre: Henning, Sjønne og Gorm. Forrest fra venstre: Per, Søren og Mie 7

8 Fællesjagter i okt., nov. og dec. samt rævejagt i jan Der har været afholdt nogle succesfulde jagter i okt. og nov. Decemberjagten blev aflyst pga. meget dårligt vejr. Der har været god opførsel til jagterne og alle gør en stor indsats for, at jagterne forløber godt og sikkert. Vi har jo ingen gæstepladser længere, men vi opretholder stadig et meget passende antal jægere og det virker til at være en god ordning for alle. Rævejagten i januar forløb også som den skulle. Vi har et rigtig godt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og dagen klapper bare. De 3 jagter har haft flotte parader til sidst, så vi har haft rigtig godt udbytte af både vildtforvaltningen, fodringen og vores planlægning og udøvelse af jagterne. Som nævnt i Bestyrelsens side, vil vi skærpe opmærksomheden på sikkerheden endnu mere. Sikkerhed kan ikke diskuteres, den skal bare være i orden! Ligeledes skærper vi opmærksomheden på adfærden i forbindelse med tilkaldelse af schweisshundefører. Det vil fremgå af parolen fremover, så ingen er i tvivl. Siden sidst 8

9 Arrangementer 9 Onsdag d. 27. februar 2013 Bukke- og Trofæaften i Lunden kl Så har vi lagt de grønne duge på bordene og håber I kommer slæbende med masser af trofæer. Størrelse er underordnet, det er historien, der er det vigtigste. Lunden er i hvert fald klar til en hyggelig aften med en masse historier om hvordan trofæet kom i hus i Trofæer som har været ved konservator eller har været lang tid undervejs, eks. fra Afrika, tager vi også med, hvis det er årsagen til de ikke nåede med sidste år. Pokalerne er pudset. Der er pokal til Årets Danske Trofæ, Årets Udenlandske Tro fæ samt Årets Krage/Skadeskytte. De 2 store pokaler er sponseret af hhv. Henrik Pedersen og Keld Kristensen, Saltum. Spar Hvetbo sponserer en medalje til de 2 heldige trofæejere. Der er al mulig grund til at huske trofæer + krage og skadeben. Efterfølgende er der salg af bukkelodder til sommerens jagt i Brinken, hvor vi fortsætter succesen med ung/nyjægerpladser. HUSK, bukkelodder sælges kun til foreningens medlemmer. Der er 4 pladser i alt - ung/nyjægere: Er du interesseret, så ring til én fra bestyrelsen inden denne aften. Du bør være til stede denne aften, da vi trækker lod om pladserne! En erfaren jæger er med på den pågældende jagt, hvor I også vil snakke om alt mulig andet interessant for den nye jæger. Der er nok også et par små konkurrencer?? Der kan købes kaffe m/ 2 madder + øl og vand. Velkommen til alle. Onsdag d. 6. marts 2013 Besøg hjemme ved Jan Ulrik kl Da vi havde besøg af Jan Ulrik sidste år til fællesarrangementet, gav han os et tilbud: vi var velkomne til at lave en aften nede ved ham i hans jagtstuer. Her ville han gerne fortælle og vise frem af alle hans skønne trofæer fra hele verden. Han kunne kun have en lille brøkdel med da vi havde fornøjelsen sidste år. Her gælder først til mølle princippet!!! Der er plads til 30 gæster i stuen. Jan vil give en forfriskning og foreningen vil medbringe kage. Vil du med så ring til Søren Drustrup. Når der er 30 tilmeldte, lukker tilmeldingen. For nemheds skyld er mødestedet Rema 1000 i Brønderslev, parkeringspladsen kl Så følges vi ad ud til Jan. Det er ikke så nemt at finde i mørke!

10 Onsdag d. 13. marts 2013 Fællesarrangement på Camping Rolighed kl Denne gang får vi besøg af konservator Peter Lange Nielsen, Aalborg Zoo. Han vil fortælle om sit arbejde. Vi kommer til at høre om forskellige dyr, arbejdsprocesserne, priser mm. Vanen tro, kommer Jægeren & Lystfiskeren på besøg med nogle gode tilbud. Dette arrangement er et fælles projekt mellem Ingstrup, Løkken-Vrensted og vores jagtforening. Undervejs i løbet af aftenen vil vi nyde kaffe med lækkert brød med vildtpålæg, som vi plejer. Der er entré ved indgangen. Velkommen til en hyggelig og spændende aften. Arrangementer Søndag d. 7. april 2013 Fisketur med Tinker, OBS! Afsejling kl (til kl ) På havnen i Hirtshals har Skipper Anders gjort Tinker klar til en skøn 6 timers tur. Denne traditionelle tur plejer at vare 8 timer, men det er lige længe nok for de fleste, derfor er det ændret! Der er plads til 12 m/k ombord. Disse pladser er hurtigt væk, så først til møl le gælder stadig. Henvend dig til Erik: Husk varmt tøj, madpakke, drikkevarer mm. Der vil være en lille konkurrence ombord. Lørdag d. 16. marts 2013 Arbejdsdag i skoven (mødested ved Fårup Skovhus) kl Der er stadig nok at lave i vores jagtområde, trods ihærdig indsats de foregående år. Vi forsætter med at få bugt med stormfældet træ mm, så vi kan skabe gode betingelser for revirets dyreliv og vores jagt. HUSK selv kaffe, vi har rundstykkerne. Mød endelig op vi har brug for din hjælp denne halve dag. Onsdag d. 10. april 2013 Fyraftensmøde hos Jægeren & Lystfiskeren kl Vi fortsætter vores turne med besøg hos hver enkelt jagtforretning 1 besøg pr. år. Denne gang åbner Jægeren & Lystfiskeren dørene for os. Mon ikke der er gode tilbud? Der bliver god tid til at snuse lidt rundt, røre og mærke og handle. Der vil være en forfriskning undervejs. Vel mødt håber I vil bakke op om dette nye tiltag. 10

11 Skyd sæsonen i gang hos Jægeren & Schultz & Larsen Classic Schultz & Larsen model Classic med aftagelig stålmontage, og Astro kikkert i forstørrelsen 2,5-10x50 med lys. Cal. Frit valg. Kun 9.995,- Beretta Silver Pigeon Jagtmodel med justerbart skæfte. Silver Pigeon er nok det mest endte og værdsatte gevær blandt danske jægere. Skæfte i det mest udsøgte valnøddetræ, og en totalt gennemført finish som afspejles i selv den mindste detalje. Et dejligt våben at eje bruge, og vise frem. Cal. 12/76 Før ,- Nu ,- Optimic Scout Kikkerthuset er i helstøbt aluminium, hvilket giver lavest mulige vægt og gør kikkerten perfekt til rejsebrug. Linserne er BaK-4 linser. Kikkerten er både vandtæt og dugfri. Leveres med hardbox og bærerem. Fås i 8x42 eller 10x42. Før 3.995,- Nu 1.995,- Deerhunter Jagt/Fritidssæt Dejligt sæt til jagt eller fritid. Sættet er både vind og vandtæt, og lavet i et meget slidstærkt materiale. Findes i str Før 2.649,- Nu 1.499,- Härkila Woodstalker GTX 7 Woodstalker støvlen er i kraft af den særlige Performance Comfort membran fra Gore-Tex, en meget åndbar og behagelig støvle. En super allround støvle til jægeren og friluftsmennesket! Før 1.699,- Nu 999,- 11

12 Lørdag d. 20. april 2013 Arbejdsdag på skydebanen ved Thise kl Så skal skydebanen gøres klar til de kommende flugtskydningsaftener. De samarbejdende foreningers medlemmer mødes denne dag, hvor der plejer at ske en hel masse. Der skal både tjekkes hus, bevoksning og pladserne. Vi har brug for mange hænder, så kom med dine og få en hyggelig dag. Vi sørger for mad, MEN vi har brug for din tilmelding Arrangementer af hensyn til forplejningen! Tilmelding til Søren senest d. 15/4 af hensyn til forplejningen. Hundetræning Se tiderne under Hundeafdelingen. Flugtskydning Se datoerne under Flugtskydning. Indskydning og kombiskydning Se datoerne under Riffelskydning. Mulighed for weekend- og aftenture! Ring og forhør..! 12

13 Andre jægerarrangementer i landsdelen Jagtmesse i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, fre, lør og søndag d februar Læs evt. mere i Jæger. Jagtsti ved Hvorup, søndag d. 21/4-13. Se Jæger. Jagtfeltskydning i Tranum, søndag d. 23/6-13. Se Jæger. Besøg Kreds 1's hjemmeside Her er masser af interessant læsning for alle. Vigtige datoer finder du også på: Giv endelig besked, hvis DU kender til interessante ting, der sker i vores nærhed! Indskydning og mærkeskydning: Lørdag d. 4. maj 2013 kl Vi holder indskydning på banen ved Nols. Når vi nærmer os kl. 12, slutter indskydningen og vi fortsætter med mærkeskydning. Kom derfor i god tid, hvis du ønsker at skyde ind! Gør dig selv en tjeneste at få våbnet tjekket af inden bukkejagten går ind. Der sælges pølser, øl og vand på pladsen. OBS: Husk høreværn! Jægerskydning/ Kombiskydning: Søndag d. 16. juni 2013 kl OBS: seneste afgang fra Saltum er kl. 12! Riffelskydning Traditionen tro, starter vi med riflen på skydebanen ved Nols. Her skydes 12 skud (4 liggende, 4 knælende/ siddende og 4 stående). Bagefter kører vi til Flugtskydningsbanen ved Moseby, hvor der skydes en serie på 24 lerduer. Dagen sluttes af med præmieover rækkelse. Knud har atter besøgt velvillige sponsorer, så der er præmier til de dygtige skytter, som mestrer BÅDE riffel og jagtgevær. Det er en sjov og lærerig konkurrence med plads til alle også dig! OBS: Husk høreværn! 13

14 Efterår og vinter har vores fodermester nogle gange med hjælpere, slæbt hundredevis af kilo med korn til fodertønderne. Dette blev forbedret en del sidste efterår, hvor vi har forsøgt at lave depottønder ved siden af fodertønderne. Der blev skaffet og opsat store tønder der blev fyldt op med korn i efteråret - her kunne så bruges traktor, vogn mm. Efterfølgende har Henning fyldt tønderne op fra depottønderne. Det har Som altid, appellerer disse få skydninger til de mere uerfarne skytter, nye skytter og gamle skytter, som ikke lige finder på at tage af sted til én af de mere etablerede baner i området. Her hjælper alle hinanden, og der vil være både instruktør + mange flinke hjælp ere til at få hjælp af. Vi starter, traditionen tro, med en arbejdsdag: Lørdag d. 28. april kl Din hjælp vil blive modtaget med tak. Tilmelding til Søren Drustrup se nest 21/4 af hensyn til forplejningen. Husk kaffe! Skydebanen er klar til følgende skydninger: Torsdag d. 3. maj (alle 3 foreninger har fælles ansvar) Revirpleje Flugtskydning 14 dog været nødvendigt at supplere med gammeldags slæbearbejde allige vel så stort har forbruget været! Henning oplever dog en klar forbedring. Til foråret vil vi gerne have hjælp til yderligere forbedringer og senere skal de jo fyldes op igen, hvor traktoren kan komme i sving igen. Vil du hjælpe dyrene med mad, da kontakt Henning Sørensen. Torsdag d. 10. maj (V. Hj.-Saltum har ansvaret) Torsdag d. 24. maj (Ingstrup har ansvaret) Torsdag d. 31. maj (Løkken-Vrensted har ansvaret) Torsdag d. 7. juni afslutnings- præmieskydning (kun hvis du har deltaget min. 1 af de forrige torsdage), (alle 3 foreninger har fælles ansvar) Opstilling fra kl Skydning fra kl Vi vil meget gerne have din hjælp med duerne/pladserne. Velkommen til god træning og hyggeligt samvær. Vi sælger patroner, pølser m/ brød, øl og vand.

15 Vi er en del af JAGT FISKERI OUTDOOR Brasholt A/S NY ADRESSE Vandværksvej Hjørring Tlf: Tysk topkvalitet! Minox udvikler hele tiden deres produktprogram med de nyeste modeller MINOX BV 8X56 HÅNDKIKKERT Perfekt håndkikkert til jagt og outdoorbrug. Nitrogen fyldt - dugger ikke. Multicoatede linser. vandtæt ned til 5 meter. 30 års garanti ,- NIGHT VISION NV351 Se hvad der sker om natten Monocular natkikkert ,- MINOX BF 8X42 OG 10X42 Kvaliltetskikkerter til superpris med multicoatede linser og nitrogenfyldt, så den ikke dugger. Vandtæt ned til 3 m. Vægt 780 gram. FØR OP TIL 2.999,- BL 8X52 BR Superstørrelse kikkert perfekt til jagtbrug ,- LETVÆGTSERIEN MINOX BL Udsynet på de nye Comfort Bridge BL kikkerter er øget med 16% High performance optik Super greb Nitrogenfyldt Dugger ikke Let i forhold til størrelsen 21 lags multicoating Vandtæt ned til 5 meter 30 års garanti BESTSELLER HOS JAGUARGRUPPEN 1.499,- 15

16 Glæd dig til at læse den spændende historie fra en ung elgjæger med held i sprøjten. Tak for historien Magnus! I efteråret 2012 var jeg så heldig at blive inviteret på elgjagt i Sverige hos Svärdsfalla jagtlag. Vi drog nordpå tors dag d. 15. november med hjemkomst søndag d. 18. november. Klokken var nok ca. halv tre torsdag nat, da vi ankom til gården. I løbet af kort tid fik vi pakket ud, trukket numre til posterne og planlagt morgendagens jagt. Derefter var det på hovedet i seng. Det blev ikke til meget mere end en times søvn for mit vedkommende på grund af spænding, men vi skulle også ret tidligt op for at være på vores poster inden solopgang. Den første jagtdag skulle foregå på anstand. Vi blev kørt ud i området alt efter hvilket nummer, vi havde trukket. Jeg blev sat af og fik så at vide, hvor jeg sådan cirka skulle gå hen for at finde tårnet. Der var stadig bælg ragende mørkt, så jeg kunne ikke se, hvad der var tårn, og hvad der var grantræ. På trods af den nøje forklaring af tårnets placering, var det altså ikke så ligetil at orienterer sig i mørket. Det endte alligevel med, at jeg fandt tårnet og kom på plads. Elge så jeg ikke noget til på denne post, men jeg konkluderede, at det nok skyldes, de sandsynligvis kunne høre hver eneste gang, jeg snublede over en træstub igennem mørket. Jagthistorie, Magnus Vi stoppede jagten omkring middagstid, så vi kunne få noget indenbords og tage en lille lur inden eftermiddagens jagt. Denne gang skulle jeg så på en ny post placeret i en slags moseområde. Her så det ret lovende ud, eftersom der var masser af frisk fod og fald fra elgene. Der sad jeg så og havde riflen klar, mens jeg holdt øje med om der pludselig skulle vippe et øre mellem træerne. Tiden gik og der skete ikke en helt masse. Den manglende søvn kunne efterhånden mærkes, men jeg blev da holdt vågen af en ihærdig spætte i færd med at udhule et udgået træ. Efter halvanden time var det lidt som at høre på en dryppende vandhane, men den lod sig ikke distrahere af noget Jeg sad på en kontorstol på en høj klippe i en trekantet ramme svarende til siderne på et skydetårn, beklædt med noget sløringsnet. Mens jeg sad der i mine egne tanker rullede kontorstolen 16

17 Jæger- og lystfiskerboghandel med det helt store udvalg; import fra Norge, Sverige, Tyskland, England, USA m.m. Særdeles velassorteret specialantikvariat med over ældre jagt- og fiskeribøger, leksika, jagttidsskrifter m.m. Danske og udenlandske kvalitetsfilm om safari, jagt, fiskeri, hundetræning m.m. Masser af tilbud på bøger og film i netbutikken. Spændende udvalg af vildtskydeskiver med arter fra ind- og udland. Se hele udvalget på nettet Østergårdsvej 2, 6270 Tønder tlf

18 pludselig ned i en mindre sprække i klippen. Så skal jeg da lige love for, at jeg blev vågen! Hvis der havde stået en elg i nærheden, så havde den garanteret fået sig et godt grin. På kvoten var et voksent dyr, og da vi mødtes på gården efter jagten var det jo spændende at høre, om der var blevet set noget. I løbet af dagen var der set elge, men ikke nogen der måtte skydes. Om aftenen stod programmet ellers på afslapning, hvor man jo kunne glæde sig til næste dags jagt. Lørdagens jagt skulle foregå som drivjagt. Til morgenens drev havde jeg trukket en post, hvorfra jeg året før havde haft en enlig ko for, som jeg ikke kunne få skud til. Så jeg var noget spændt på, om jeg ville få mulighed for at hilse på en elg denne gang. Her sad jeg igen i en trekant på en høj klippe, så jeg kunne kigge ned over et stort område. Da drevet begyndte var det tydeligt at høre hundens klokke i skoven, og lidt senere kom der et rådyr med fuld fart. Nå, nu er vi igang, tænkte jeg, og med lys i rødpunktssigtet var jeg helt klar til, at der eventuelt kunne komme en elg. Det gjorde der bare ikke, og lidt før middag var drevet slut. Der var dog set elge i drevet, men ikke løsnet skud. Om eftermiddagen skulle vi i gang med turens sidste drev, og igen var det på en ny post. Jeg havde trukket tårn nr. Jagthistorie, Magnus 17, så vidt jeg husker. Det er placeret langs en strømgade, ca meter fra nærmeste skovkant i en stor rydning. Denne gang var jeg særdeles spændt, for aftenen forinden havde en af de erfarende elgjægere fortalt, at der sikkert ville komme en tyr forbi den post. Det var nok for sjov, tror jeg. Men så alligevel med erfaring om, at der ville være god chance for at møde elg på den post, hvis de var i området. Lidt over middag var vi igen på plads ved posterne. Selvom vejret havde artet sig på turen, var der i den store rydning frit slag for blæsten, og det kunne mærkes. Det betød nu ikke så meget for drevet var i gang. Da jeg havde sat i små to timer, hørte jeg pludselig nogle grene knække inde i skoven. Op med riflen for med den larm måtte det være en elg, men jeg kunne endnu ikke se, om det var en, der måtte skydes. Et halvt minut senere kom der noget frem fra skoven. Det eneste jeg nåede at tænke var: Hva dét er da en elg med gevir! Den kom bare gående imod mig, og stoppede op ude på ca. 60 meter, et par meter fra skovkanten, med siden til. Den kiggede lige op på det tårn, som jeg sad i. Jeg sad helt stille, indtil den kiggede væk igen og skulle til at gå videre. Lige inden den tog det første skridt, sendte jeg kuglen. Så tog den bare fem skridt frem, drejede rundt om 18

19 sig selv og løb tilbage i skoven. Derefter kunne jeg ikke se den. Jeg nåede ikke at skyde igen, for da jeg repeterede, fik jeg ikke bundstykket langt nok tilbage, så det tomme hylster var i vejen. Umiddelbart var der ikke noget skudtegn at se, da den løb, men jeg var 110% sikker på, at jeg havde ramt den ordentligt. Først nu begyndte hænderne at ryste, men jeg fik da fumlet telefonen op af lommen, vendt den rigtigt og trykket på de rigtige knapper. Herved fik jeg ringet op til jagtlederen, som også er schweisshundefører. Han fik situationen beskrevet, og jeg fortalte, at jeg havde skudt en tyr med en formodet god kugle uden at vide, hvor langt den var løbet. Der gik ikke lang tid inden han ankom med hunden, hvorefter jeg anviste skudstedet. Der var ikke noget Jagthistorie, Magnus schweiss, så vidt jeg kunne se. Det viste sig, at tyren bare havde løbet 30 meter med en fin kugle. Jeg må nok indrømme, at jeg blev overrasket over, hvor stor den var, da jeg kom helt tæt på! Det var virkelig fantastisk. Så varede det ikke længe, inden vi var samlet ved elgen. Efter lykønskningerne kunne det hårde arbejde påbegyndes, men det blev oplevelsen ikke ringere af. Det var kun min anden elgjagt, så jeg havde ikke troet, at jeg skulle være så heldig. Det var bare helt vildt fedt! Svärdsfalla jagtlag skal have en kæmpe tak for en rigtig hyggelig tur med gode historier og en uforglemmelig oplevelse. Knæk og bræk! Magnus Sand Christensen 19

20 Hundeafdelingen Hundeudvalget: Sjønne Jensen tlf: Karen Vejby, tlf: Magnus Sand Christensen tlf: Trænere: Preben Hjørringgaard, tlf: Mail: Esben Nielsen, tlf: Karen Vejby: (se ovenfor). Hundetræning starter op i Fiskeparken v/ Ejersted: Lørdag d. 2. februar kl Dette er dirigerings- lydigheds og hvalpetræning. Jagtrelateret træning starter: Lørdag d. 23. marts kl i Fiskeparken v/ Ejersted. Sidenhen trænes mandag aftener. Træningen varetages atter af Preben og Esben. Prisen bliver 450,- kr. Prisen dækker: vildt, dummier samt gaver til dommere og trænere ved Lokalprøven. Lokalprøven afvikles lørdag d. 22. juni Dressurmesterskabet Kommunemesterskabet afvikles lørdag d. 29. juni i Jetsmark. Vi søger hjælpere vi kan altid bruge en hånd til udkastning af vildt og andet. HUNDEARTIKLER HUNDEFODER JAGTARTIKLER JAGTFILM JAGTBØGER JAGTSPIL v/ Anders E. Jensen Lucernemarken Pandrup Tlf

21 Claus Clausen har virkelig fået hilst på Diana i denne sæson. Tusinde tak for en spændende beretning. Glæd dig kære læser! En jagthistorie følger, hvor jeg har haft stor held med riffeljagt på "Kaasholm", den tidligere briketfabrik ved Moseby. Det var blevet d Der var jagtdag på "Kaasholm", jeg havde besluttet mig til en dag i stige eller tårn. Vi mødtes i jagthytten kl til kaffe og snak. Der var god stemning, folk var spændte, hvilken stige/tårn ville lodtrækningen give? Stemningen bar præg af at der på jagten d.18.nov. var blevet skudt en otteender hjort ved mosen. Jeg trak tårn nr. 25, et tårn placeret i et læbælte, hvor der yderligere var tårn nr. 26 ca. 200m. nordligere. Jeg var glad for min placering, da jeg sad godt i forhold til dagens første såt, "Det uopdyrkede", en stor såt med megen tæt bevoksning, både til kron- og råvildt. Lige efter lodtrækningen skulle vi alle, ca. 25 mand, gøre klar til at blive kørt ud. Der var snedækket, koldt, men vindstille. Mens vi pakker og gør klar til afgang, møder de første hundefolk/skytter til hytten, deres mødetid var kl. 9. En enkelt spurgte om jeg egentlig var klar over, hvad jeg gik igang med i denne kulde? Mit svar var hurtigt, at der kun var en vej, -selvfølgelig ud "at sidde". Vi blev kørt ud til læbæltet med tårnene, min makker og jeg fulgtes langs læbæltet frem til mit tårn, ønskede knæk og bræk, hvorefter han fortsatte til nr. 26. Vi var på plads ca. Jagthistorie, Claus kl Nu kom solen frem, det blev et flot vejr. I det stille vejr, kunne det tydeligt høres at hundene var ved at blive gjort klar. Så var jagten igang, enkelte haglskud kunne høres. Jeg så pludselig, i læbæltet øst for mig, at der nu var "liv", i det gamle åben sitkalæbælte. Det var en hjort, den gik langsomt mod nord i læbæltet, for pludselig at stoppe, jeg tog kikkerten frem og så det var en stanghjort. Pludselig kom den i drift, til og med i min retning, og da den ca. var 100m. fra mig giver jeg den en kugle, hvorefter den tegner. Den fortsætter mod læbæltet jeg sidder i, kommer ud på den anden side, jeg skyder endnu en gang og rammer igen. Så får min makker øje på hjorten, han sender en del kugler efter hjorten, hvor nogle rammer røven. Hjorten forender ved læbæltet vest for tårnet. Nu lå den der, men vi var to, som havde skudt, hvis var den? Ved paraden blev det afgjort af "Nold" at hjorten var min, da jeg havde afgivet første skud i lungerne, hvorefter den tegnede. Min første hjort var nu en realitet. Men glæden var til "at styre", 21

22 da jeg hellere ville gøre det alene. Som det hører sig til, ved første hjort, så var der "venlige hænder", som gav mig en stor streg i panden af hjortens blod. Dyret blev pelset senere på dagen, og der fremgik det tydeligt, at den var ramt i lungerne i første skud, og maven i andet skud, det lettede. Jeg købte efterfølgende dyret og det ligger nu i fryseren, og vi glæder os til at smage det. Efter 14 dages pause var der igen riffeljagt på "Kaasholm". Der var stort fremmøde til lodtrækningen kl Nu var der skudt hjort på de sidste 2 jagter, så luften var tyk af spørgsmålet: "Var der mon kronvildt her i dag???" Lodtrækningen ville at jeg fik stige nr.3 der står i den sydlige ende af mosen. En god stige ved en god såt. Dagens første såt var "Det uopdyrkede" der fik jeg en ekstra mulighed, da der manglede en skytte til et tårn. Når såten var overstået skulle jeg følge med hundefolk og skytter videre til min stige nr. 3. Den dag var der ingen liv i første såt. Jeg tog med videre til næste stige, mens jeg kom på plads ved mosen, ville såten "den store skov" blive drevet af. Da jeg kom til stige nr. 3 så jeg til min store overraskelse, at den var besat!! Pokkers tænkte jeg, men aftalte med skytten i nr. 3 at jeg så skulle gå videre til nabostigen nr. 2. Heldigt den var ledig, så jeg fik mig placeret. Havde ikke siddet længe inden flere riffelskud kunne høres i området, så spændende var det. Da såten "den store skov" var overstået, var det mosens tur. Jagthistorie, Claus Den skulle jagtes fra syd mod nord, så hundefolkene startede, hvor jeg sad. De fortalte, at en skytte helt ude mod vest, havde skudt hind og hjort, så nu blev det for alvor spændende. Driverne gik og efter ca 10min. kom råbene: "Krondyr bagud". Gik dyret min vej?? Så begyndte jeg at ryste så det "ville noget". Tænkte på, at hvis der nu kom noget, så nåede jeg ikke med til en "skid", sådan som jeg havde det. Efter som råbene stoppede og jeg ikke så noget krondyr bagud, så faldt jeg også til ro igen. Heldigvis for det, for pludselig, til venstre for mig, kom HJORTEN ud af det mest umulige skrub. Hovedet højt, nakken helt tilbage, han skulle nu passere en vej på ca m. hvor jeg sad. Tydeligt at se at han havde "noget på hovedet". Da hans hoved (set i riffelkikkerten), når til modsat side af vejen, er korset i kikkerten på bladet, jeg skyder, alt går bare så hurtigt, at jeg ikke når at se skudtegn, før han er væk igen. Som altid, når der er riffeljagt, er et fast punkt på morgenparolen, at ingen går ned fra stigen, og søger/leder før der er blæst af for sidste såt. Så nu blev tiden bare laaaannnngggg. I den ventetid, ca. 1 time, kan der virkelig tænkes på mange ting. Bl.a. du har ikke ramt! Skudt bag ved! Hvis nu jeg havde set ham lidt før, så havde der været mulighed for 2 skud. og så havde han da helt klart ligget der. Det og mange andre tanker gjorde minutterne ulidelige lange. Så kom signalet og jeg kravlede ned. Der var lidt sne 22

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G D A N S K L A N D - 1991 O G S T R A N D J A G T JAGT& JÆGERE Januar / Februar 2015 www.dls-jagt.dk 24. årgang los... Så går det Andejagt Det gode Jagtkonsortium LEDER Betaling for at benytte naturen Af

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2014 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE BESTYRELSEN (nov. 2013) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Grejs-Holtum Jagtforening

Grejs-Holtum Jagtforening Grejs-Holtum Jagtforening G R E J S - H O L T U M J A G T F O R E N I N G INDHOLD Bestyrelsen... 4 Velkommen fra formanden... 5 Bukkejagt for enden af landingsbanen... 6 Diplomuddeling, GHJ... 9 Pokalskydning...

Læs mere

Udgives af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 6 december 2013. Jagthunden

Udgives af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 6 december 2013. Jagthunden Udgives af de de stående jagthundeklubber i Danmark Nummer 6 december 2013 Jagthunden Jagthunden Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i månederne: februar,

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

nr 2 2014 årgang 32 buejæg p e ns e u 1. n n st

nr 2 2014 årgang 32 buejæg p e ns e u 1. n n st BUEJÆGEREN nr 2 2014 årgang 32 er st me 1. n es ke rn uk nd ge seb nla ejæ pin rø g bu Indhold 4 Lederen 6 Buejægernes 1. mester 2014 10 Bestyrelsen 12 Pinsebukken 16 Nordjyske Buejægere summer af liv

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

TILBUD KR.6.495,- MIROKU MK 70 UNIVERSAL CAL. 12/76, 71 CM LØB, 8 MM SKINNE, UDSKIFTELIGE CHOKES. OLIEBEHANDLET SKÆFTE. I VALNØD. NYHED KR.13.

TILBUD KR.6.495,- MIROKU MK 70 UNIVERSAL CAL. 12/76, 71 CM LØB, 8 MM SKINNE, UDSKIFTELIGE CHOKES. OLIEBEHANDLET SKÆFTE. I VALNØD. NYHED KR.13. ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S Se flere tilbud og nyheder www.huntinglife.net TILBUD JAGT OUTDOOR FISKERI JAPANSK TOPKVALITET! MIROKU MK 70 UNIVERSAL CAL. 12/76, 71 CM LØB, 8 MM SKINNE, UDSKIFTELIGE CHOKES. OLIEBEHANDLET

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

29. årgang Januar 2015 nr. 1

29. årgang Januar 2015 nr. 1 29. årgang Januar 2015 nr. 1 En flok halemejser tanker op ved foderbrættet inden den videre rejse. Redaktion, Bestyrelsen og udvalg: Hjemmesiden.www.ejstrupholm-jagt.dk Formand:. Næstformand: Kasserer

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummers forside billede er DKCH MARKPR DKV11 Fuglevang s Jack Dk09707/2009. Jack

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere