Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2013 10. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970"

Transkript

1 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen til nye medlemmer... 2 Bestyrelsens side... 3 Bladudvalgets side... 4 Siden sidst... 6 Arrangementer... 9 Andre jægerarrangementer i landsdelen Riffelskydning Revirpleje Flugtskydning Jagthistorie, Magnus Hundeafdelingen Jagthistorie, Claus En god artikel Vedtægter for V. Hjermitslev Saltum Jagtforening pr. 15/ Regnskab Telefonliste Aktivitetsoversigt Oplag 200 Antal medlemmer: 156. Fordelt på: 12 senior(=/ > 65 år), 37 ekstraordinære, 89 ordinære, 9 ungdom, 8 husstand og 1 kursist. (nyindmeldte medlemmer tæller ikke før kontingentet er betalt). Velkommen til nye medlemmer (pr. 8. jan. 2013) Aktive medlemmer: Jakob Andersen, Aabybro Søren Haese, Aabybro Gert Kristiansen, V. Hjermitslev Per Drustrup Larsen, Ø. Brønderslev Jørn Tetsche, Aabybro Deadline til næste blad: 1. august Passive medlemmer: 6 stk. ingen nye.

3 På Generalforsamlingen i sept. bragte vi vores vedtægter til diskussion. De var fra 1970, og var blevet lidt støvede. Desuden ønskede vi bla. at ændre antal medlemmer i bestyrelsen således at alle udvalg kunne blive repræsenteret. Vi tog udgangspunkt i opskriften fra Danmarks Jægerforbund. Vores udkast blev godkendt på Generalforsamlingen og i oktober også godkendt i D.J. De bad os tilføje 2 små forståelsesmæssige præciseringer, hvilket vi har gjort. Vedtægterne bliver trykt i dette blad. Den nye bestyrelse blev også konsti tuer et, og ser nu ud på følgende måde: Formand: Søren Drustrup, Næstformand og bladudv.: Mie Kjelgaard, Kasserer: Gorm Petersen, Sekretær: Per Nybo Bastholm Thomsen, Hundeudv.: Jens Jørgen Jensen (Sjønne) og Flugtskydning og revirudv.: Henning Sørensen. Vi har haft 2 gode jagter i efteråret vi blev nødt til at aflyse december jagten pga. vejret. Begge jagterne kunne præsentere en flot parade. Vi har jo strammet op på regler og sikkerhedsforhold på jagt. Nu finpudser vi lige i forhold til anskydninger. Ved en anskydning bliver skytten tilbage til at Bestyrelsens side samarbejde med den hidkaldte schweisshundefører. Det er den jagtansvarlige, som påtager sig at ringe efter schweisshundeføreren og det er skytten der betaler kilometerpengene til ham. Jægeren kan ikke fortsætte dagens jagt før eftersøgningsarbejdet er afsluttet. Vi gentager successen fra sidste år med de nye årlige fyraftensmøder hos én af vore jagtforretningssponsorer i år er det Jægeren & Lystfiskeren, der åbner dørene for os. Vi håber også at se rigtig mange af jer til vore arrangementer og arbejdsdage. En stor tak skal lyde til vores lodsejere for altid godt samarbejde og villighed. Vi glæder os til næste sæson. Rigtig god sommer til jer alle. Knæk og bræk Bestyrelsen den 9. januar

4 BLADUDVALGET Redaktør: Mie Kjelgaard Tlf: Mail: Karen Marie Olesen Tlf: Mail: Ja, så er bladet klar igen. Nu håber vi så, at I også er klar til de mange spændende ting som foråret og sommeren byder på rent jagtmæssigt. Tjek I bare kalenderen på bagsiden. Tak til bidragsyderne til bladet denne gang, Magnus og Claus, tak for historierne. Opfordringen til at I medlemmer indsender historier bliver hermed sendt endnu engang vi har brug for dem! Bladudvalget vil også gerne takke Niels Mogensen for hans ihærdige arbejde med at omdele medlemsblade sammen med os det er guld værd. Vi prøver jo altid at få omdelt en temmelig stor del af vores blade udenom Post Danmark for at reducere portoudgiften og mange af medlemmerne bor jo indenfor en overkommelig radius. Velkommen til en aktiv sæson, god som - mer og god læselyst med bladet. Husk også vores hjemmeside: Bladudvalgets side På gensyn i august på udvalgets vegne Mie Kjelgaard 4

5 5

6 Indskydning + Pokalskydning d. 15/9-12 Der var forbavsende få til denne skydning igen. Derfor vil den også blive revideret igen. vi gentager skydningen i 2013, men ønsker jeres opbakning. Det er en sjov og lærerig dag. Siden sidst Vinderen blev i 2012: Per Nybo Bastholm Thomsen. Generalforsamling d. 24/9-12 Der var mødt 23 medlemmer frem. 1) Valg af dirigent: Lars fra Fiskeparken valgt. 2) Aflæggelse af beretning: Formanden, Søren Drustrup startede med at takke alle udvalg og bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde og godt samarbejde. Søren fortalt om fremgang i arbejdet i JKF. Der bliver arbejdet godt og seriøst nu og i en god tone. Han har været med til et arrangement i JKF regi med foredrag af Bjarne Frost, det havde været rigtig godt. Der skulle komme et senere arrangement med Knud Christensen, så følg med på hjemmesiden for JKF. Fyraftensmødet hos Brasholt blev en rigtig fin debut med god opbakning. Næste år bliver det Jægeren & Lystfiskeren. Bestyrelsen: Claus udtræder som medlem, han har repræsenteret hundeudvalget, stor tak for indsatsen. Ny i hundeudvalget blev Magnus Sand Christensen og Sjønne Jensen. 3) Fremlæggelse af regnskab: Kasserer Gorm fremlagde regnskabet, som er revideret og godkendt. Regnskabet bringes i blad Der skal tillægges 3600,- kr. som kassereren har modtaget fra hundeudvalget dd. 4) Udvalgene berettede Udvalgene berettede fra hvert sit felt, f.eks var der god tilslutning til våbenaftenen, der var ca. 50 mand til indskydning i maj, kombiskydningen forløb meget tilfredsstillende, men til gengæld var der alt for få til pokalskydningen 6 mand! Riffelinstruktørerne har fået nye flotte veste af Brasholt. Flugtskydningen har været dårligere besøgt end tidligere. Revirudvalget ønskede flere hjælpere. Bladudvalget savner indlæg og historier. Hundeafdelingen har haft en god tilslutning og fungerer i det hele taget godt. De har fået billigere vildt til træning nemlig ænder i stedet for duer. De virker perfekt. 5) Indkomne forslag: Vedtægtsændring, nye vedtægter. Ved - tægt erne i den nye form blev uddelt og 6

7 gennemgået på generalforsamlingen. De blev godkendt og sendes herefter til Danmarks Jægerforbund til godkendelse. 6) Fastsættelse af kontingent: Kassereren foreslår uændrede takster. Dette vedtaget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gorm, Henning og Sjønne foreslået derfor genvalg til Gorm og Henning. Sjønne indtræder som rep. fra Hundeafdelingen. Siden sidst 8) Valg af suppleanter: Flemming Kjær og Allan Gade. 9) Valg af revisor: Niels Chr. Olesen genvalgt. Karsten Andersen genvalgt som revisorsuppleant. 10) Evt: Riffeludvalget ønsker en pølsedame ved indskydningen, da Henrik Møller er stoppet. Birger Sørensen meldte sig. Generalforsamling afsluttes og forplejningen venter! Bestyrelsen er bagerst fra venstre: Henning, Sjønne og Gorm. Forrest fra venstre: Per, Søren og Mie 7

8 Fællesjagter i okt., nov. og dec. samt rævejagt i jan Der har været afholdt nogle succesfulde jagter i okt. og nov. Decemberjagten blev aflyst pga. meget dårligt vejr. Der har været god opførsel til jagterne og alle gør en stor indsats for, at jagterne forløber godt og sikkert. Vi har jo ingen gæstepladser længere, men vi opretholder stadig et meget passende antal jægere og det virker til at være en god ordning for alle. Rævejagten i januar forløb også som den skulle. Vi har et rigtig godt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og dagen klapper bare. De 3 jagter har haft flotte parader til sidst, så vi har haft rigtig godt udbytte af både vildtforvaltningen, fodringen og vores planlægning og udøvelse af jagterne. Som nævnt i Bestyrelsens side, vil vi skærpe opmærksomheden på sikkerheden endnu mere. Sikkerhed kan ikke diskuteres, den skal bare være i orden! Ligeledes skærper vi opmærksomheden på adfærden i forbindelse med tilkaldelse af schweisshundefører. Det vil fremgå af parolen fremover, så ingen er i tvivl. Siden sidst 8

9 Arrangementer 9 Onsdag d. 27. februar 2013 Bukke- og Trofæaften i Lunden kl Så har vi lagt de grønne duge på bordene og håber I kommer slæbende med masser af trofæer. Størrelse er underordnet, det er historien, der er det vigtigste. Lunden er i hvert fald klar til en hyggelig aften med en masse historier om hvordan trofæet kom i hus i Trofæer som har været ved konservator eller har været lang tid undervejs, eks. fra Afrika, tager vi også med, hvis det er årsagen til de ikke nåede med sidste år. Pokalerne er pudset. Der er pokal til Årets Danske Trofæ, Årets Udenlandske Tro fæ samt Årets Krage/Skadeskytte. De 2 store pokaler er sponseret af hhv. Henrik Pedersen og Keld Kristensen, Saltum. Spar Hvetbo sponserer en medalje til de 2 heldige trofæejere. Der er al mulig grund til at huske trofæer + krage og skadeben. Efterfølgende er der salg af bukkelodder til sommerens jagt i Brinken, hvor vi fortsætter succesen med ung/nyjægerpladser. HUSK, bukkelodder sælges kun til foreningens medlemmer. Der er 4 pladser i alt - ung/nyjægere: Er du interesseret, så ring til én fra bestyrelsen inden denne aften. Du bør være til stede denne aften, da vi trækker lod om pladserne! En erfaren jæger er med på den pågældende jagt, hvor I også vil snakke om alt mulig andet interessant for den nye jæger. Der er nok også et par små konkurrencer?? Der kan købes kaffe m/ 2 madder + øl og vand. Velkommen til alle. Onsdag d. 6. marts 2013 Besøg hjemme ved Jan Ulrik kl Da vi havde besøg af Jan Ulrik sidste år til fællesarrangementet, gav han os et tilbud: vi var velkomne til at lave en aften nede ved ham i hans jagtstuer. Her ville han gerne fortælle og vise frem af alle hans skønne trofæer fra hele verden. Han kunne kun have en lille brøkdel med da vi havde fornøjelsen sidste år. Her gælder først til mølle princippet!!! Der er plads til 30 gæster i stuen. Jan vil give en forfriskning og foreningen vil medbringe kage. Vil du med så ring til Søren Drustrup. Når der er 30 tilmeldte, lukker tilmeldingen. For nemheds skyld er mødestedet Rema 1000 i Brønderslev, parkeringspladsen kl Så følges vi ad ud til Jan. Det er ikke så nemt at finde i mørke!

10 Onsdag d. 13. marts 2013 Fællesarrangement på Camping Rolighed kl Denne gang får vi besøg af konservator Peter Lange Nielsen, Aalborg Zoo. Han vil fortælle om sit arbejde. Vi kommer til at høre om forskellige dyr, arbejdsprocesserne, priser mm. Vanen tro, kommer Jægeren & Lystfiskeren på besøg med nogle gode tilbud. Dette arrangement er et fælles projekt mellem Ingstrup, Løkken-Vrensted og vores jagtforening. Undervejs i løbet af aftenen vil vi nyde kaffe med lækkert brød med vildtpålæg, som vi plejer. Der er entré ved indgangen. Velkommen til en hyggelig og spændende aften. Arrangementer Søndag d. 7. april 2013 Fisketur med Tinker, OBS! Afsejling kl (til kl ) På havnen i Hirtshals har Skipper Anders gjort Tinker klar til en skøn 6 timers tur. Denne traditionelle tur plejer at vare 8 timer, men det er lige længe nok for de fleste, derfor er det ændret! Der er plads til 12 m/k ombord. Disse pladser er hurtigt væk, så først til møl le gælder stadig. Henvend dig til Erik: Husk varmt tøj, madpakke, drikkevarer mm. Der vil være en lille konkurrence ombord. Lørdag d. 16. marts 2013 Arbejdsdag i skoven (mødested ved Fårup Skovhus) kl Der er stadig nok at lave i vores jagtområde, trods ihærdig indsats de foregående år. Vi forsætter med at få bugt med stormfældet træ mm, så vi kan skabe gode betingelser for revirets dyreliv og vores jagt. HUSK selv kaffe, vi har rundstykkerne. Mød endelig op vi har brug for din hjælp denne halve dag. Onsdag d. 10. april 2013 Fyraftensmøde hos Jægeren & Lystfiskeren kl Vi fortsætter vores turne med besøg hos hver enkelt jagtforretning 1 besøg pr. år. Denne gang åbner Jægeren & Lystfiskeren dørene for os. Mon ikke der er gode tilbud? Der bliver god tid til at snuse lidt rundt, røre og mærke og handle. Der vil være en forfriskning undervejs. Vel mødt håber I vil bakke op om dette nye tiltag. 10

11 Skyd sæsonen i gang hos Jægeren & Schultz & Larsen Classic Schultz & Larsen model Classic med aftagelig stålmontage, og Astro kikkert i forstørrelsen 2,5-10x50 med lys. Cal. Frit valg. Kun 9.995,- Beretta Silver Pigeon Jagtmodel med justerbart skæfte. Silver Pigeon er nok det mest endte og værdsatte gevær blandt danske jægere. Skæfte i det mest udsøgte valnøddetræ, og en totalt gennemført finish som afspejles i selv den mindste detalje. Et dejligt våben at eje bruge, og vise frem. Cal. 12/76 Før ,- Nu ,- Optimic Scout Kikkerthuset er i helstøbt aluminium, hvilket giver lavest mulige vægt og gør kikkerten perfekt til rejsebrug. Linserne er BaK-4 linser. Kikkerten er både vandtæt og dugfri. Leveres med hardbox og bærerem. Fås i 8x42 eller 10x42. Før 3.995,- Nu 1.995,- Deerhunter Jagt/Fritidssæt Dejligt sæt til jagt eller fritid. Sættet er både vind og vandtæt, og lavet i et meget slidstærkt materiale. Findes i str Før 2.649,- Nu 1.499,- Härkila Woodstalker GTX 7 Woodstalker støvlen er i kraft af den særlige Performance Comfort membran fra Gore-Tex, en meget åndbar og behagelig støvle. En super allround støvle til jægeren og friluftsmennesket! Før 1.699,- Nu 999,- 11

12 Lørdag d. 20. april 2013 Arbejdsdag på skydebanen ved Thise kl Så skal skydebanen gøres klar til de kommende flugtskydningsaftener. De samarbejdende foreningers medlemmer mødes denne dag, hvor der plejer at ske en hel masse. Der skal både tjekkes hus, bevoksning og pladserne. Vi har brug for mange hænder, så kom med dine og få en hyggelig dag. Vi sørger for mad, MEN vi har brug for din tilmelding Arrangementer af hensyn til forplejningen! Tilmelding til Søren senest d. 15/4 af hensyn til forplejningen. Hundetræning Se tiderne under Hundeafdelingen. Flugtskydning Se datoerne under Flugtskydning. Indskydning og kombiskydning Se datoerne under Riffelskydning. Mulighed for weekend- og aftenture! Ring og forhør..! 12

13 Andre jægerarrangementer i landsdelen Jagtmesse i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, fre, lør og søndag d februar Læs evt. mere i Jæger. Jagtsti ved Hvorup, søndag d. 21/4-13. Se Jæger. Jagtfeltskydning i Tranum, søndag d. 23/6-13. Se Jæger. Besøg Kreds 1's hjemmeside Her er masser af interessant læsning for alle. Vigtige datoer finder du også på: Giv endelig besked, hvis DU kender til interessante ting, der sker i vores nærhed! Indskydning og mærkeskydning: Lørdag d. 4. maj 2013 kl Vi holder indskydning på banen ved Nols. Når vi nærmer os kl. 12, slutter indskydningen og vi fortsætter med mærkeskydning. Kom derfor i god tid, hvis du ønsker at skyde ind! Gør dig selv en tjeneste at få våbnet tjekket af inden bukkejagten går ind. Der sælges pølser, øl og vand på pladsen. OBS: Husk høreværn! Jægerskydning/ Kombiskydning: Søndag d. 16. juni 2013 kl OBS: seneste afgang fra Saltum er kl. 12! Riffelskydning Traditionen tro, starter vi med riflen på skydebanen ved Nols. Her skydes 12 skud (4 liggende, 4 knælende/ siddende og 4 stående). Bagefter kører vi til Flugtskydningsbanen ved Moseby, hvor der skydes en serie på 24 lerduer. Dagen sluttes af med præmieover rækkelse. Knud har atter besøgt velvillige sponsorer, så der er præmier til de dygtige skytter, som mestrer BÅDE riffel og jagtgevær. Det er en sjov og lærerig konkurrence med plads til alle også dig! OBS: Husk høreværn! 13

14 Efterår og vinter har vores fodermester nogle gange med hjælpere, slæbt hundredevis af kilo med korn til fodertønderne. Dette blev forbedret en del sidste efterår, hvor vi har forsøgt at lave depottønder ved siden af fodertønderne. Der blev skaffet og opsat store tønder der blev fyldt op med korn i efteråret - her kunne så bruges traktor, vogn mm. Efterfølgende har Henning fyldt tønderne op fra depottønderne. Det har Som altid, appellerer disse få skydninger til de mere uerfarne skytter, nye skytter og gamle skytter, som ikke lige finder på at tage af sted til én af de mere etablerede baner i området. Her hjælper alle hinanden, og der vil være både instruktør + mange flinke hjælp ere til at få hjælp af. Vi starter, traditionen tro, med en arbejdsdag: Lørdag d. 28. april kl Din hjælp vil blive modtaget med tak. Tilmelding til Søren Drustrup se nest 21/4 af hensyn til forplejningen. Husk kaffe! Skydebanen er klar til følgende skydninger: Torsdag d. 3. maj (alle 3 foreninger har fælles ansvar) Revirpleje Flugtskydning 14 dog været nødvendigt at supplere med gammeldags slæbearbejde allige vel så stort har forbruget været! Henning oplever dog en klar forbedring. Til foråret vil vi gerne have hjælp til yderligere forbedringer og senere skal de jo fyldes op igen, hvor traktoren kan komme i sving igen. Vil du hjælpe dyrene med mad, da kontakt Henning Sørensen. Torsdag d. 10. maj (V. Hj.-Saltum har ansvaret) Torsdag d. 24. maj (Ingstrup har ansvaret) Torsdag d. 31. maj (Løkken-Vrensted har ansvaret) Torsdag d. 7. juni afslutnings- præmieskydning (kun hvis du har deltaget min. 1 af de forrige torsdage), (alle 3 foreninger har fælles ansvar) Opstilling fra kl Skydning fra kl Vi vil meget gerne have din hjælp med duerne/pladserne. Velkommen til god træning og hyggeligt samvær. Vi sælger patroner, pølser m/ brød, øl og vand.

15 Vi er en del af JAGT FISKERI OUTDOOR Brasholt A/S NY ADRESSE Vandværksvej Hjørring Tlf: Tysk topkvalitet! Minox udvikler hele tiden deres produktprogram med de nyeste modeller MINOX BV 8X56 HÅNDKIKKERT Perfekt håndkikkert til jagt og outdoorbrug. Nitrogen fyldt - dugger ikke. Multicoatede linser. vandtæt ned til 5 meter. 30 års garanti ,- NIGHT VISION NV351 Se hvad der sker om natten Monocular natkikkert ,- MINOX BF 8X42 OG 10X42 Kvaliltetskikkerter til superpris med multicoatede linser og nitrogenfyldt, så den ikke dugger. Vandtæt ned til 3 m. Vægt 780 gram. FØR OP TIL 2.999,- BL 8X52 BR Superstørrelse kikkert perfekt til jagtbrug ,- LETVÆGTSERIEN MINOX BL Udsynet på de nye Comfort Bridge BL kikkerter er øget med 16% High performance optik Super greb Nitrogenfyldt Dugger ikke Let i forhold til størrelsen 21 lags multicoating Vandtæt ned til 5 meter 30 års garanti BESTSELLER HOS JAGUARGRUPPEN 1.499,- 15

16 Glæd dig til at læse den spændende historie fra en ung elgjæger med held i sprøjten. Tak for historien Magnus! I efteråret 2012 var jeg så heldig at blive inviteret på elgjagt i Sverige hos Svärdsfalla jagtlag. Vi drog nordpå tors dag d. 15. november med hjemkomst søndag d. 18. november. Klokken var nok ca. halv tre torsdag nat, da vi ankom til gården. I løbet af kort tid fik vi pakket ud, trukket numre til posterne og planlagt morgendagens jagt. Derefter var det på hovedet i seng. Det blev ikke til meget mere end en times søvn for mit vedkommende på grund af spænding, men vi skulle også ret tidligt op for at være på vores poster inden solopgang. Den første jagtdag skulle foregå på anstand. Vi blev kørt ud i området alt efter hvilket nummer, vi havde trukket. Jeg blev sat af og fik så at vide, hvor jeg sådan cirka skulle gå hen for at finde tårnet. Der var stadig bælg ragende mørkt, så jeg kunne ikke se, hvad der var tårn, og hvad der var grantræ. På trods af den nøje forklaring af tårnets placering, var det altså ikke så ligetil at orienterer sig i mørket. Det endte alligevel med, at jeg fandt tårnet og kom på plads. Elge så jeg ikke noget til på denne post, men jeg konkluderede, at det nok skyldes, de sandsynligvis kunne høre hver eneste gang, jeg snublede over en træstub igennem mørket. Jagthistorie, Magnus Vi stoppede jagten omkring middagstid, så vi kunne få noget indenbords og tage en lille lur inden eftermiddagens jagt. Denne gang skulle jeg så på en ny post placeret i en slags moseområde. Her så det ret lovende ud, eftersom der var masser af frisk fod og fald fra elgene. Der sad jeg så og havde riflen klar, mens jeg holdt øje med om der pludselig skulle vippe et øre mellem træerne. Tiden gik og der skete ikke en helt masse. Den manglende søvn kunne efterhånden mærkes, men jeg blev da holdt vågen af en ihærdig spætte i færd med at udhule et udgået træ. Efter halvanden time var det lidt som at høre på en dryppende vandhane, men den lod sig ikke distrahere af noget Jeg sad på en kontorstol på en høj klippe i en trekantet ramme svarende til siderne på et skydetårn, beklædt med noget sløringsnet. Mens jeg sad der i mine egne tanker rullede kontorstolen 16

17 Jæger- og lystfiskerboghandel med det helt store udvalg; import fra Norge, Sverige, Tyskland, England, USA m.m. Særdeles velassorteret specialantikvariat med over ældre jagt- og fiskeribøger, leksika, jagttidsskrifter m.m. Danske og udenlandske kvalitetsfilm om safari, jagt, fiskeri, hundetræning m.m. Masser af tilbud på bøger og film i netbutikken. Spændende udvalg af vildtskydeskiver med arter fra ind- og udland. Se hele udvalget på nettet Østergårdsvej 2, 6270 Tønder tlf

18 pludselig ned i en mindre sprække i klippen. Så skal jeg da lige love for, at jeg blev vågen! Hvis der havde stået en elg i nærheden, så havde den garanteret fået sig et godt grin. På kvoten var et voksent dyr, og da vi mødtes på gården efter jagten var det jo spændende at høre, om der var blevet set noget. I løbet af dagen var der set elge, men ikke nogen der måtte skydes. Om aftenen stod programmet ellers på afslapning, hvor man jo kunne glæde sig til næste dags jagt. Lørdagens jagt skulle foregå som drivjagt. Til morgenens drev havde jeg trukket en post, hvorfra jeg året før havde haft en enlig ko for, som jeg ikke kunne få skud til. Så jeg var noget spændt på, om jeg ville få mulighed for at hilse på en elg denne gang. Her sad jeg igen i en trekant på en høj klippe, så jeg kunne kigge ned over et stort område. Da drevet begyndte var det tydeligt at høre hundens klokke i skoven, og lidt senere kom der et rådyr med fuld fart. Nå, nu er vi igang, tænkte jeg, og med lys i rødpunktssigtet var jeg helt klar til, at der eventuelt kunne komme en elg. Det gjorde der bare ikke, og lidt før middag var drevet slut. Der var dog set elge i drevet, men ikke løsnet skud. Om eftermiddagen skulle vi i gang med turens sidste drev, og igen var det på en ny post. Jeg havde trukket tårn nr. Jagthistorie, Magnus 17, så vidt jeg husker. Det er placeret langs en strømgade, ca meter fra nærmeste skovkant i en stor rydning. Denne gang var jeg særdeles spændt, for aftenen forinden havde en af de erfarende elgjægere fortalt, at der sikkert ville komme en tyr forbi den post. Det var nok for sjov, tror jeg. Men så alligevel med erfaring om, at der ville være god chance for at møde elg på den post, hvis de var i området. Lidt over middag var vi igen på plads ved posterne. Selvom vejret havde artet sig på turen, var der i den store rydning frit slag for blæsten, og det kunne mærkes. Det betød nu ikke så meget for drevet var i gang. Da jeg havde sat i små to timer, hørte jeg pludselig nogle grene knække inde i skoven. Op med riflen for med den larm måtte det være en elg, men jeg kunne endnu ikke se, om det var en, der måtte skydes. Et halvt minut senere kom der noget frem fra skoven. Det eneste jeg nåede at tænke var: Hva dét er da en elg med gevir! Den kom bare gående imod mig, og stoppede op ude på ca. 60 meter, et par meter fra skovkanten, med siden til. Den kiggede lige op på det tårn, som jeg sad i. Jeg sad helt stille, indtil den kiggede væk igen og skulle til at gå videre. Lige inden den tog det første skridt, sendte jeg kuglen. Så tog den bare fem skridt frem, drejede rundt om 18

19 sig selv og løb tilbage i skoven. Derefter kunne jeg ikke se den. Jeg nåede ikke at skyde igen, for da jeg repeterede, fik jeg ikke bundstykket langt nok tilbage, så det tomme hylster var i vejen. Umiddelbart var der ikke noget skudtegn at se, da den løb, men jeg var 110% sikker på, at jeg havde ramt den ordentligt. Først nu begyndte hænderne at ryste, men jeg fik da fumlet telefonen op af lommen, vendt den rigtigt og trykket på de rigtige knapper. Herved fik jeg ringet op til jagtlederen, som også er schweisshundefører. Han fik situationen beskrevet, og jeg fortalte, at jeg havde skudt en tyr med en formodet god kugle uden at vide, hvor langt den var løbet. Der gik ikke lang tid inden han ankom med hunden, hvorefter jeg anviste skudstedet. Der var ikke noget Jagthistorie, Magnus schweiss, så vidt jeg kunne se. Det viste sig, at tyren bare havde løbet 30 meter med en fin kugle. Jeg må nok indrømme, at jeg blev overrasket over, hvor stor den var, da jeg kom helt tæt på! Det var virkelig fantastisk. Så varede det ikke længe, inden vi var samlet ved elgen. Efter lykønskningerne kunne det hårde arbejde påbegyndes, men det blev oplevelsen ikke ringere af. Det var kun min anden elgjagt, så jeg havde ikke troet, at jeg skulle være så heldig. Det var bare helt vildt fedt! Svärdsfalla jagtlag skal have en kæmpe tak for en rigtig hyggelig tur med gode historier og en uforglemmelig oplevelse. Knæk og bræk! Magnus Sand Christensen 19

20 Hundeafdelingen Hundeudvalget: Sjønne Jensen tlf: Karen Vejby, tlf: Magnus Sand Christensen tlf: Trænere: Preben Hjørringgaard, tlf: Mail: Esben Nielsen, tlf: Karen Vejby: (se ovenfor). Hundetræning starter op i Fiskeparken v/ Ejersted: Lørdag d. 2. februar kl Dette er dirigerings- lydigheds og hvalpetræning. Jagtrelateret træning starter: Lørdag d. 23. marts kl i Fiskeparken v/ Ejersted. Sidenhen trænes mandag aftener. Træningen varetages atter af Preben og Esben. Prisen bliver 450,- kr. Prisen dækker: vildt, dummier samt gaver til dommere og trænere ved Lokalprøven. Lokalprøven afvikles lørdag d. 22. juni Dressurmesterskabet Kommunemesterskabet afvikles lørdag d. 29. juni i Jetsmark. Vi søger hjælpere vi kan altid bruge en hånd til udkastning af vildt og andet. HUNDEARTIKLER HUNDEFODER JAGTARTIKLER JAGTFILM JAGTBØGER JAGTSPIL v/ Anders E. Jensen Lucernemarken Pandrup Tlf

21 Claus Clausen har virkelig fået hilst på Diana i denne sæson. Tusinde tak for en spændende beretning. Glæd dig kære læser! En jagthistorie følger, hvor jeg har haft stor held med riffeljagt på "Kaasholm", den tidligere briketfabrik ved Moseby. Det var blevet d Der var jagtdag på "Kaasholm", jeg havde besluttet mig til en dag i stige eller tårn. Vi mødtes i jagthytten kl til kaffe og snak. Der var god stemning, folk var spændte, hvilken stige/tårn ville lodtrækningen give? Stemningen bar præg af at der på jagten d.18.nov. var blevet skudt en otteender hjort ved mosen. Jeg trak tårn nr. 25, et tårn placeret i et læbælte, hvor der yderligere var tårn nr. 26 ca. 200m. nordligere. Jeg var glad for min placering, da jeg sad godt i forhold til dagens første såt, "Det uopdyrkede", en stor såt med megen tæt bevoksning, både til kron- og råvildt. Lige efter lodtrækningen skulle vi alle, ca. 25 mand, gøre klar til at blive kørt ud. Der var snedækket, koldt, men vindstille. Mens vi pakker og gør klar til afgang, møder de første hundefolk/skytter til hytten, deres mødetid var kl. 9. En enkelt spurgte om jeg egentlig var klar over, hvad jeg gik igang med i denne kulde? Mit svar var hurtigt, at der kun var en vej, -selvfølgelig ud "at sidde". Vi blev kørt ud til læbæltet med tårnene, min makker og jeg fulgtes langs læbæltet frem til mit tårn, ønskede knæk og bræk, hvorefter han fortsatte til nr. 26. Vi var på plads ca. Jagthistorie, Claus kl Nu kom solen frem, det blev et flot vejr. I det stille vejr, kunne det tydeligt høres at hundene var ved at blive gjort klar. Så var jagten igang, enkelte haglskud kunne høres. Jeg så pludselig, i læbæltet øst for mig, at der nu var "liv", i det gamle åben sitkalæbælte. Det var en hjort, den gik langsomt mod nord i læbæltet, for pludselig at stoppe, jeg tog kikkerten frem og så det var en stanghjort. Pludselig kom den i drift, til og med i min retning, og da den ca. var 100m. fra mig giver jeg den en kugle, hvorefter den tegner. Den fortsætter mod læbæltet jeg sidder i, kommer ud på den anden side, jeg skyder endnu en gang og rammer igen. Så får min makker øje på hjorten, han sender en del kugler efter hjorten, hvor nogle rammer røven. Hjorten forender ved læbæltet vest for tårnet. Nu lå den der, men vi var to, som havde skudt, hvis var den? Ved paraden blev det afgjort af "Nold" at hjorten var min, da jeg havde afgivet første skud i lungerne, hvorefter den tegnede. Min første hjort var nu en realitet. Men glæden var til "at styre", 21

22 da jeg hellere ville gøre det alene. Som det hører sig til, ved første hjort, så var der "venlige hænder", som gav mig en stor streg i panden af hjortens blod. Dyret blev pelset senere på dagen, og der fremgik det tydeligt, at den var ramt i lungerne i første skud, og maven i andet skud, det lettede. Jeg købte efterfølgende dyret og det ligger nu i fryseren, og vi glæder os til at smage det. Efter 14 dages pause var der igen riffeljagt på "Kaasholm". Der var stort fremmøde til lodtrækningen kl Nu var der skudt hjort på de sidste 2 jagter, så luften var tyk af spørgsmålet: "Var der mon kronvildt her i dag???" Lodtrækningen ville at jeg fik stige nr.3 der står i den sydlige ende af mosen. En god stige ved en god såt. Dagens første såt var "Det uopdyrkede" der fik jeg en ekstra mulighed, da der manglede en skytte til et tårn. Når såten var overstået skulle jeg følge med hundefolk og skytter videre til min stige nr. 3. Den dag var der ingen liv i første såt. Jeg tog med videre til næste stige, mens jeg kom på plads ved mosen, ville såten "den store skov" blive drevet af. Da jeg kom til stige nr. 3 så jeg til min store overraskelse, at den var besat!! Pokkers tænkte jeg, men aftalte med skytten i nr. 3 at jeg så skulle gå videre til nabostigen nr. 2. Heldigt den var ledig, så jeg fik mig placeret. Havde ikke siddet længe inden flere riffelskud kunne høres i området, så spændende var det. Da såten "den store skov" var overstået, var det mosens tur. Jagthistorie, Claus Den skulle jagtes fra syd mod nord, så hundefolkene startede, hvor jeg sad. De fortalte, at en skytte helt ude mod vest, havde skudt hind og hjort, så nu blev det for alvor spændende. Driverne gik og efter ca 10min. kom råbene: "Krondyr bagud". Gik dyret min vej?? Så begyndte jeg at ryste så det "ville noget". Tænkte på, at hvis der nu kom noget, så nåede jeg ikke med til en "skid", sådan som jeg havde det. Efter som råbene stoppede og jeg ikke så noget krondyr bagud, så faldt jeg også til ro igen. Heldigvis for det, for pludselig, til venstre for mig, kom HJORTEN ud af det mest umulige skrub. Hovedet højt, nakken helt tilbage, han skulle nu passere en vej på ca m. hvor jeg sad. Tydeligt at se at han havde "noget på hovedet". Da hans hoved (set i riffelkikkerten), når til modsat side af vejen, er korset i kikkerten på bladet, jeg skyder, alt går bare så hurtigt, at jeg ikke når at se skudtegn, før han er væk igen. Som altid, når der er riffeljagt, er et fast punkt på morgenparolen, at ingen går ned fra stigen, og søger/leder før der er blæst af for sidste såt. Så nu blev tiden bare laaaannnngggg. I den ventetid, ca. 1 time, kan der virkelig tænkes på mange ting. Bl.a. du har ikke ramt! Skudt bag ved! Hvis nu jeg havde set ham lidt før, så havde der været mulighed for 2 skud. og så havde han da helt klart ligget der. Det og mange andre tanker gjorde minutterne ulidelige lange. Så kom signalet og jeg kravlede ned. Der var lidt sne 22

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Racespecifikke forskelle 2016

Racespecifikke forskelle 2016 Racespecifikke forskelle 2016 Spaniels Cocker spaniel Springer spaniel Jagt hunderacer Stående (kontinentale) Ruhåret hønsehund Langhåret hønsehund Korthåret hønsehund Gammel dansk hønsehund Kleiner münsterländer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2012/2013 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 1/12 2012 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder.

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Jagthunderacer Formål med lektion At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Forskellige typer Stående Stødende Apporterende Gravsøgende Drivende(støvere) Schweisshunde De

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 2 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013 Knæk & Bræk Årgang: 13 - Marts 2013 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej 273 7451 Sunds Tlf.: 97142810 Email: formand@sundsjagtforening.dk Næstformand Henning Skytte Riskærvej

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012 Knæk & Bræk Årgang: 12 - Marts 2012 Jesper Lauridsen overrækker her Diplom til Erik Smed Nielsen for 52 års uafbrudt bestyrelsesarbejde for Sunds Jagtforening. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Årsmøde 2015 blev afholdt søndag den 1Marts 2015 kl. 10.00 i Myremalm Plantage, Karupvej 4 Ilskov 7450 Sunds. Som traditionen byder startede mødet 9.30 med

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foreningens kontaktpersoner vedrørende:

Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Årgang 2007 Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Bemærk venligst at der i alle e-mail adresser i programmet, som er hentet i Adobe Acrobat format her på hjemmesiden er der en ændring i selve E-mail

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender Knæk & Bræk Årgang: 10 - Februar 2010 Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen Præstegårdsvænget

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 1 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Program 2015-2016 Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Bo afholder i år vores trofæaften i hyggelige og private omgivelser. Medlemmer af Tvis jagtforening har derfor mulighed

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Det er en gammel kanon. Jfr. våbentilladelsen er det en jagtriffel med nr. 2327, fabrikat SCHULTZ og LARSEN, Model M 54J, Kaliber 7 x 61 S&H*.

Det er en gammel kanon. Jfr. våbentilladelsen er det en jagtriffel med nr. 2327, fabrikat SCHULTZ og LARSEN, Model M 54J, Kaliber 7 x 61 S&H*. Den store arv Nedenstående artikel har været bragt i Askov/Malt Jagtforenings Jagtmagasin 2009 www.askovmalt-jagt.dk Af Viggo Melvang Lad mig sige det med det samme. Jeg er blevet presset af bladets redaktør

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Drigstrup Jagtforening. Kreds 5

Drigstrup Jagtforening. Kreds 5 Drigstrup Jagtforening Kreds 5 VINTERPROGRAM 2008/2009 2 Salonskydning Salon skydning I Dalby. 14-01-09 kl. 19.00 (Hindsholm) 11-02-09 kl. 19.00 (Drigstrup) 11-03-09 kl. 19.00 (Nordskov) M ESINGE TAXI

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2012 9. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2012 9. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2012 9. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk.

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk. Knæk & Aktivitetskalender 2009/2010 Okt. -09 Ny webside 06/10-09 19.00 Korsholm Skydearena 17/10-09 13.30 Jagt i plantagen 08/11-09 09.30 Jagt i plantagen 22/11-09 09.45 Jagt i HJC 05/12-09 13.30 Jagt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2011 8. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2011 8. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2011 8. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2. April til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2. April til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 13. årgang nr. 1. www.veggerbyjagt.dk ForårsPROGRAM 2013 Bladsponsor: Kraghs Fiskeriartikler 18279 - jagtblad JANUAR 2013_2.indd 1 15/01/13 09.42 Formandens beretning Ja det var så

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2012 9. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2012 9. ÅRGANG. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten NUMMER 1 FEBRUAR 2012 9. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Efterårsjagt. Hos Knud, Mogens og Erling den 1. oktober 2012

Efterårsjagt. Hos Knud, Mogens og Erling den 1. oktober 2012 Efterårsjagt Hos Knud, Mogens og Erling den 1. oktober 2012 Så blev det endelig den første oktober, dagen hvor vi skulle mødes ude ved Mogens til morgenkaffe og rundstykker. 14 m/k mødte forventningsfulde

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 11 - September 2011 Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper

Læs mere