Markedstracking Danmark Måling: Q Maj Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1"

Transkript

1 Markedstracking Danmark Måling: Q Maj 2016 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse udføres i samarbejde mellem Destination Bornholm og Færgen. Destination Bornholm har i 2013 og 2014 gennemført en positioneringsundersøgelse på det danske marked med det formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm, herunder produkt- og destinationsudvikling. Der er således for nuværende opnået et tilstrækkeligt indblik i Bornholms position som feriedestination og foretaget strategiske fremadrettede valg. I 2015 og 2016 er behovet derfor i højere grad at monitorere resultaterne af den gennemførte markedsføringsindsats. Færgen har på kvartalsvis basis gennemført en tracking af kendskab til egne ruter, destinationer samt oplevelsen af øernes attraktivitet som turistdestinationer i Østdanmark. Da vidensbehovet således i høj grad er sammenfaldende for så vidt angår Bornholm, for Færgen og Destination Bornholm, er der synergifordele ved at gennemføre undersøgelsen i et samarbejde. For at kunne følge udviklingen planlægges undersøgelsen til at blive gentaget hvert kvartal og dette er den anden runde i rækken. Emner Undersøgelsen er tilrettelagt med fokus på følgende emner: Kortlægning af danskernes feriebrug i det forgangne kvartal, herunder valg og planlægningshorisont for ferier afholdt i Danmark. Afdækning af præference strukturer og konkurrenceflade imellem danske destinationer samt opfattelsen af de danske destinationers attraktivitet. Kortlægning af kendskab til udvalgte færgeruter, flyselskaber og destinationer. Afdækning af graden af genkaldelse i forhold til den gennemførte markedsføring af Bornholm og Samsø. Et aktuelt emne der skifter fra kvartal til kvartal. I indeværende kvartal er der spurgt ind til planlægning af ferier og miniferier. Nærværende rapport er struktureret i forhold til ovenstående emner. Indledningsvist kort faktuelt om dataindsamlingen. Dernæst en sammenfatning af resultaterne efterfulgt af en grafisk præsentation. Der hvor det har været muligt er der yderligere foretaget en sammenligning til de tidligere målinger fra henholdsvis Destination Bornholm og Færgen. Der sammenlignes kvartalsvis bagud indtil der i slutningen af 2016 er opnået et mere korrekt sammenligningsgrundlag imellem de samme kvartaler fra år til år. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Målgruppen er yderligere afgrænset til ikke at omfatte personer med tilknytning til Bornholm, Samsø eller Fanø (dvs. personer som bor, har sommerhus eller familie på Bornholm, Samsø eller Fanø er screenet fra). Stikprøve Der er gennemført i alt 1010 interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 94, af den danske befolkning svarende til at 5, er screenet fra på grund af tilknytning til Bornholm, Fanø eller Samsø. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Delmålgrupper På grund af Bornholms østlige geografiske placering er der stor forskel på Bornholms relevans som feriedestination afhængig af om man har bopæl i f.eks. Århus eller København. Vi har derfor lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse to geografiske delmålgrupper om der er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholm og Færgens markedsføringsaktiviteter. Derudover har det vist sig, at alderen spiller en betydelig rolle i forhold til holdningen til f.eks. de danske øers attraktivitet eller kendskabsgraden. Der er derfor yderligere lagt et alderssnit igennem datamaterialet. De to geografiske målgrupper: Øst: Bopæl på Sjælland eller Lolland/Falster. Vest: Bopæl på Fyn eller i Jylland. De to aldersmålgrupper: år år Slide 5

6 Sample profil - efter vejning på køn alder og bopæl Køn Kvinde Mand 50% 50% Alder år år 4 5 Region Øst Vest 4 5 Husstand Min ægtefælle/samlever Barn/børn i alderen 0-10 år Barn/børn i alderen Andre Jeg bor alene Indkomst Under kr Kr kr Kr kr Kr kr Kr kr Kr kr Kr kr Over kr Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Base: Alle respondenter (1010) Slide 6

7 Sammenfatning Slide 7

8 Opsummering Ferieforbrug Planlægningshorisonten er nogenlunde stabil. 4 af samtlige ferier eller miniferier planlægges mindre end 3 uger før afholdelse. Der ses imidlertid en stigning i spontant planlagte ferier (1 uge før eller derunder) fra 2014 til Q Derudover planlægger flere i aldersgruppen år (2) deres ferie eller miniferie 1 uge eller mindre før, mens det samme kun er gældende for 1 af de årige. Destinationer - præferencer og attraktivitet Bornholms faktiske markedsandel som miniferiedestination i Q ligger på niveau med Q Sammenlignes andelen der vælger Bornholm som destination for en kommende ferie, med henholdsvis hjertet og fornuften, er forskellen 1. Dvs. at knap 2/3 af de, der udtrykker mest lyst til at besøge Bornholm ender med at fravælge destinationen, når de skal tage udgangspunkt i samme rejsebetingelser (budget, deltagere osv.) som ved deres seneste ferie. Dette gælder særligt dem, der bor i Vest - og den længere afstand til Bornholm kan være en årsag. For de øvrige destinationer er forskellen markant mindre. Bornholm er fortsat i særklasse den destination som opfattes mest attraktivt. De væsentligste kriterier for valg af feriedestination i Q er natur og outdoor-aktiviteter og besøg af familie eller private arrangementer. Kendskab Kendskabet til Bornholm som feriedestination er fortsat højt (3,6 på en 5-punktsskala) og på niveau med Q Kendskabet til færgeruter til Bornholm er også på niveau med Q Kendskabet til Flyselskabet DAT er steget en smule fra1,6 i Q til 1,7 i Q Særligt i Vest Danmark er kendskabet steget. Markedsføring Andelen, der har bemærket markedsføring af Bornholm inden for det seneste kvartal, er steget fra Q til Q Generelt har langt flere lagt mærke til markedsføring fra Bornholm end fra destinationer som Lolland/Falster, Fanø og Samsø. Planlægning af ferier og miniferier Adhoc temaet for Q er planlægning af ferier og miniferier. Den største inspirationskilde til planlægning af ferier og miniferier er internettet (40%) og familie, venner og bekendte (3) særligt de årige bliver inspireret af internettet (4), mens personer i alderen år lader sig inspirere af familie, venner og bekendte måske via sociale medier. De dele af ferien, som størstedelen booker inden afrejse er overnatningssted/feriebolig og transport. Ca. 1 ud af 5 har også planlagt besøg af seværdigheder eller attraktioner på forhånd. Både overnatningssted og transport bliver booket længere tid i forvejen end andet 6 af dem, der har booket hhv. overnatningssted og transport har booket 1 måned eller længere tid i forvejen. Slide 8

9 Danskernes ferieforbrug Slide 9

10 Seneste ferie/miniferie Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? Øst Vest % år år % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Base Q2 2016: Alle respondenteruden Ved ikke : (978), Øst (449), Vest (529) ; år (439), år (539) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (988), Øst (360), Vest (628) ; år (345), år (643) Slide 10

11 Seneste ferie/miniferie - udvikling i Øst Danmark Har du indenfor det seneste kvartal været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet? Q % 2014 Q2 50% Har været på ferie/miniferie i Danmark Har været på ferie/miniferie både i Danmark og i udlandet Har været på ferie/miniferie i udlandet Har ikke været på ferie/miniferie det seneste kvartal Base: Alle respondenter fra Østdanmark uden Ved ikke : Q (449) Q (360) Slide 11

12 Destination for seneste ferie eller miniferie i DK Hvor i Danmark var du på ferie eller miniferie? Hvis du har været på flere ferier/miniferier, tænk da på den seneste. Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Sønderjylland/Als København Vestsjælland Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Fyn Nordsjælland Bornholm Det sydfynske øhav (Langeland, Sydsjælland Lolland/Falster/Møn Samsø Læsø Fanø Andet sted i Danmark Husker ikke % 0% 0% 0% 0% % Base: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark Q (282), Q (226) Slide 12

13 Destination for seneste ferie eller miniferie i DK Hvor i Danmark var du på ferie eller miniferie? Hvis du har været på flere ferier/miniferier, tænk da på den seneste. Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Sønderjylland/Als København Ved Vesterhavet syd for Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Vestsjælland Sydsjælland Det sydfynske øhav Bornholm Fanø Læsø Samsø 0% Nordjylland Det østlige Jylland (Mols, Sønderjylland/Als København Ved Vesterhavet syd for Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Vestsjælland Sydsjælland Det sydfynske øhav Bornholm Fanø Læsø Samsø 1 0% 2 0% % Øst Vest 0% % år år Base: Øst (112), Vest (170) Base: år (137), år (145) base: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark (282) Slide 13

14 Årsager til valg og ønske af destination Hvad inspirerede dig/jer til at beslutte at tage på miniferie lige netop til (seneste ferie/miniferie) Hvad vil du pege på som den væsentligste årsag til, at du har allermest lyst til besøge lige netop (kommende ferie/miniferie) Outdoor / Natur Familie / Private arrangementer Godt tilbud / Lån af bolig Første gang Dejligt sted / Anderledes Natur Gensyn % Aktivitet / Arrangementer Første gang Tradition / Sommerhus Aktivitet / Outdoor Atmosfære (Hygge, Idyl) Historie / Seværdigheder Familie Historie / Seværdigheder Andet Ved ikke 1 1 Omtale / Reklame Tradition / Sommerhus Andet Ved ikke 1 1 0% % 3 Base: Respondenter Q (79) Q (59) hvis feriested er: Læsø, Fanø, Sønderjylland/Als, Samsø, Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.), Fyn, Bornholm eller Lolland/Falster/Møn 0% % 3 40% Base: Respondenter Q (554) Q (432) som ønsker at holde ferie: Læsø, Fanø, Sønderjylland/Als, Samsø, Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.), Fyn, Bornholm eller Lolland/Falster/Møn Slide 14

15 Planlægning af seneste ferie eller miniferie i DK Hvor lang tid i forvejen vil du mene, at du planlagde ferien/miniferien? % uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Base: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark uden Ved ikke : Q (276) Q (221), 2014 (1254), 2013 (1227) Slide 15

16 Planlægning af seneste ferie eller miniferie i DK Hvor lang tid i forvejen vil du mene, at du planlagde ferien/miniferien? % Øst Vest % år år % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Base Q2 2016: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark uden Ved ikke : (276), Øst (108), Vest (168) ; år (134), år (142) Base Q1 2016: Respondenter, som har været på ferie/miniferie i Danmark uden Ved ikke : (221), Øst (78), Vest (143) ; år (81), år (140) Slide 16

17 Destinationer - Præferencer og attraktivitet Slide 17

18 Valg af destination med hjertet og hjernen Hjertet Forestil dig, at du skal planlægge en miniferie i Danmark. Hvilket af nedenstående områder har du umiddelbart allermest lyst til at besøge? Du skal ikke tænke over rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold du skal bare tænke over, hvilket område du af hjertet har mest lyst til at besøge. Hjernen Forestil dig nu igen, at du skal planlægge en miniferie i Danmark. Denne gang skal du tage udgangspunkt i, at du skal rejse med de samme rejseledsagere, har samme rejsebudget og samme antal rejsedage til rådighed, som på din seneste miniferie i Danmark. Hvilket af nedenstående områder er det mest sandsynligt, at du/i besøger? Bornholm Nordjylland København Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Læsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø Sønderjylland/Als Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Fanø Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark 0% % % Hjertet (Andel som vælger destinationen med hjertet) Fornuften (Andel, som vælger destinationen med fornuften) Base: Alle respondenter uden Ved ikke (759) Slide 18

19 Valg af destination med hjertet og hjernen Difference mellem valg med hjertet og valg med hjernen Bornholm Nordjylland København Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Læsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Det østlige Jylland (Mols, Århus mv.) Fanø Fyn Nordsjælland Lolland/Falster/Møn Sydsjælland Vestsjælland Andet sted i Danmark Base: Alle respondenter uden Ved ikke Q (759) Q (889) Slide 19

20 Valg af destination Øst/Vest Hjertet (Andel som vælger destinationen med hjertet) Hjernen (Andel som vælger destinationen med fornuften) Bornholm 2 2 Bornholm 1 Samsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Sønderjylland/Als Fanø Fanø 0% % 3 Øst Vest 0% % 3 Øst Vest Base: Hjertet Øst (401), Vest (490); Hjernen Øst (341), Vest (418) Slide 20

21 Valg af destination Alder Hjertet (Andel som vælger destinationen med hjertet) Hjernen (Andel som vælger destinationen med fornuften) Bornholm 3 Bornholm Samsø Samsø Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Sønderjylland/Als Sønderjylland/Als Fanø Fanø 0% % år år 0% % år år Base: Hjertet år (390), år (501); Hjernen år (326), år (433) Slide 21

22 Destinationers attraktivitet på en skala Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående destinationer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Bornh olm 2 30% 1 Snit: 7,81 7,74 Fanø ,32 6,11 Sams ø ,68 6,47 Læsø ,36 6,29 Sydfy nske øhav ,65 6,50 Als/Sø nderjyl land ,06 5,85 Lollan d/fals ter/mø n ,31 5,09 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Alle respondenter: Q (1010) Q (1009) Slide 22

23 Destinationers attraktivitet øst/vest og alder Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående destinationer på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Bornholm 7,84 7,79 Bornholm 7,65 7,95 Sydfynske øhav 6,62 6,67 Sydfynske øhav 6,16 7,05 Samsø 6,63 6,71 Samsø 6,45 6,87 Fanø 6,40 6,26 Fanø 5,97 6,61 Læsø 6,36 6,35 Læsø 6,00 6,65 Als/Sønder jylland 6,01 6,10 Als/Sønder jylland 5,66 6,40 Lolland/Fal ster/møn 5,34 5,28 Lolland/Fal ster/møn 5,13 5, Øst Vest år år Base: Øst (465), Vest (545), år (455), år (555) Slide 23

24 Kendskab Slide 24

25 Kendskab til destinationer Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit: Bornholm ,61 3,69 Fanø % ,91 2,83 Samsø % ,95 2,92 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt (5) Overvejende godt (4) Delvis dårligt / delvis godt (3) Overvejende dårligt (2) Meget dårligt (1) Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : Bornholm (956), Fanø (933), Samsø (929) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : Bornholm (973), Fanø (954), Samsø (957) Slide 25

26 Kendskab til destinationer Øst/Vest Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit: Bornholm Øst Vest ,61 3,75 3, ,91 Fanø Øst ,76 Vest , ,95 Samsø Øst Vest ,83 3,04 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt (5) Overvejende godt (4) Delvis dårligt / delvis godt (3) Overvejende dårligt (2) Meget dårligt (1) Base: Alle respondenteruden Ved ikke : Bornholm (956), Øst (442), Vest (514) ; Fanø (933), Øst (433), Vest (500) ; Samsø (929), Øst (427), Vest (502) Slide 26

27 Kendskab til destinationer Alder Når du skal vurdere Bornholm, Fanø og Samsø som destinationer for en miniferie i stil med den seneste du har været på - hvor godt synes du da, at dit kendskab er til disse øer? Snit: Bornholm år år ,61 3,50 3, ,91 Fanø år 2 30% 1 2, år , ,95 Samsø år , år 2 2 3,08 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt (5) Overvejende godt (4) Delvis dårligt / delvis godt (3) Overvejende dårligt (2) Meget dårligt (1) Base: Alle respondenteruden Ved ikke : Bornholm (956), år (425), år (531) ; Fanø (933), år (409), år (524) ; Samsø (929), år (410), 46-75år (519) Slide 27

28 Kendskab til fly- og færgeruter m.m. Hvor godt vil du beskrive dit kendskab til Snit: Færgerut en Spodsbje rg-tårs ,15 2,19 Færgerut en Bøjden- Fynshav ,11 2,12 Rederiet Færgen ,68 1,66 Dansk Ø- ferie ,44 1,40 Flyselska bet DAT ,70 1,58 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke : Q2 2016: Færgeruten Spodsbjerg-Tårs (975), Færgeruten Bøjden-Fynshav (975), Færgen (966), Dansk Ø-ferie (972), Flyselskabet DAT (974) Q1 2016: Færgeruten Spodsbjerg-Tårs (990), Færgeruten Bøjden-Fynshav (989), Færgen (979), Dansk Ø-ferie (984), Flyselskabet DAT (988) Slide 28

29 Kendskab til Spodsbjerg-Tårs Øst/vest og alder Fra Tårs ved Nakskov (Lolland) og til Langeland kan du benytte færgeruten Spodsbjerg-Tårs. Hvor godt vil du beskrive dit kendskab til denne færgerute? Snit: ,15 2,19 Øst ,14 2,23 Vest ,15 2, år år ,81 1, , % 1 2,53 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenteruden Ved ikke : (975), Øst (446), Vest (529) ; år (434), år (541) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (990), Øst (361), Vest (629) ; år (342), år (648) Slide 29

30 Kendskab til Spodsbjerg-Tårs Udvikling i Østdanmark Snit: 3 3 2, Q , Q ,11 Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke i Øst Danmark: Q (446) Slide 30

31 Kendskab til Bøjden-Fynshav Øst/vest og alder Fra Bøjden på Sydfyn og til Als (Sønderjylland) kan du benytte færgeruten Bøjden-Fynshav. Hvor godt vil du beskrive dit kendskab til denne færgerute? Snit: ,11 2,12 Øst % 3 1,98 2,06 Vest ,21 2, år % 1,73 1, år ,42 2,45 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (975), Øst (446), Vest (529) ; år (436), år (539) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (989), Øst (359), Vest (630) ; år (341), år (648) Slide 31

32 Kendskab til Bøjden-Fynshav Udvikling i Østdanmark Snit: % 1, Q , Q ,96 Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke i Øst Danmark: Q (446) Slide 32

33 Kendskab til rederiet Færgen Øst/Vest og alder Rederiet Færgen driver 7 færgeruter til de danske øer Bornholm, Samsø, Fanø, Als og Langeland hvordan vil du helt overordnet beskrive dit kendskab til rederiet Færgen? Snit: ,68 1,66 Øst ,66 1,68 Vest % 6 1,70 1, år ,60 1, år ,75 1,74 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (966), Øst (444), Vest (522) ; år (436), år (530) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (979), Øst (357), Vest (622) ; år (339), år (640) Slide 33

34 Kendskab til rederiet Færgen Udvikling i Østdanmark Snit: 1 6 1, Q , Q ,70 Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base: Alle respondenter uden Ved ikke i Øst Danmark: Q (444) Slide 34

35 Kendskab til Dansk Ø-ferie Øst/Vest og alder Dansk Ø-ferie (danskoferie.dk) sælger pakkerejser til de danske øer. Hvordan vil du helt overordnet beskrive dit kendskab til Dansk Ø-ferie? Snit: ,44 1,40 Øst 70% 7 1,42 1,37 Vest ,46 1, år ,38 1, år ,49 1,46 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (972), Øst (446), Vest (526) ; år (438), år (534) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (984), Øst (354), Vest (630) ; år (340), år (644) Slide 35

36 Kendskab til Flyselskabet DAT Øst/Vest og alder Flyselskabet DAT driver en flyrute imellem København (Kastrup) og Bornholm (Rønne) med op til 8 daglige afgange i hver retning. Hvordan vil beskrive dit kendskab til denne flyrute? Snit: ,70 1,58 Øst ,69 1,61 Vest ,70 1, år ,71 1, år ,68 1,56 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har detaljeret kendskab Kender en del til Kender lidt til Kender af navn Har aldrig hørt om Base Q2 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (974), Øst (446), Vest (528) ; år (438), år (536) Base Q1 2016: Alle respondenter uden Ved ikke : (988), Øst (360), Vest (628) ; år (342), år (646) Slide 36

37 Markedsføring Slide 37

38 Markedsføring seneste kvartal Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? Lolland/Fals ter 7 80% 1 Fanø 7 8 Bornholm Samsø % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, tror jeg Nej Ved ikke Base: Alle respondenter: Q (1010), Q (1009) Slide 38

39 Markedsføring seneste kvartal Øst/Vest Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? 1 7 Samsø Øst Vest Bornholm Øst Vest Fanø Øst 7 Vest 7 1 Lolland/Falster Øst Vest % 1 1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, tror jeg Nej Ved ikke Base: Alle respondenter (1010), Øst (465), Vest (545) Slide 39

40 Markedsføring seneste kvartal - alder Kan du huske om du indenfor det seneste kvartal har set reklamer, brochurer eller lignende for nogle af nedenstående destinationer? 1 7 Samsø år år Bornholm år år Fanø år år 7 1 Lolland/Falster år år % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, helt sikkert Ja, tror jeg Nej Ved ikke Base: Alle respondenter (1010), år (455), år (555) Slide 40

41 Markedsføring af Bornholm og/eller Samsø Hvad husker du omkring denne markedsføring? Dvs. hvad handlede den om (budskaber) og hvilket media? (Tv, avis, på nettet etc.) Bornholm TV og radio 1 2 Aviser og ugeblade 2 3 Internettet Brochure, plakater og andre trykte Ferieophold/rejser Feriebolig Færgen Natur Seværdigheder Mad Godt vejr Pakkerejse Billigt/tilbud Events 0% Andet Ved ikke 1 0% % 3 40% Samsø Aviser og ugeblade TV og radio 1 Brochure, plakater og andre trykte 1 Internettet 2 Natur og idyl Ferieophold/rejser/Pakkerejse 1 Færgen Mad Billigt/tilbud Miljø og energi 0% 0% 0% 0% Seværdigheder og events Andet 0% Ved ikke 2 2 0% % 3 40% Base: Respondenter som helt sikkert har set markedsføring for Bornholm Q (154) Q (91), og for Samsø Q (44) Q (28) Slide 41

42 Bornholm evaluering af mulighederne for oplevelser Hvis du tænker på Bornholm som destination. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvordan vil du vurdere muligheden for at få nye og spændende oplevelser på Bornholm indenfor følgende områder: Snit: Kulturelle arrangem enter ,53 6,45 Aktiv ferie eller sportsarra ngemente r ,22 6,41 Outdoor aktiviteter 2 1 7,42 7,54 Mad og gastronom i oplevelser ,44 7,22 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Alle respondenter uden Ved ikke : Q2 2016: Kulturelle arrangementer (746), Aktiv ferie eller sportsarrangementer (735), Outdoor aktiviteter (823), Mad og gastronomi oplevelser (827) Q1 2016: Kulturelle arrangementer (781), Aktiv ferie eller sportsarrangementer (776), Outdoor aktiviteter (845), Mad og gastronomi oplevelser (857) Slide 42

43 Bornholm Evaluering af mulighederne for oplevelser - Øst/vest Snit: Kulturelle arrangementer Øst Vest ,53 6,71 6,39 Aktiv ferie eller sportsarrange menter Øst Vest ,22 6,31 6,13 Outdoor aktiviteter Øst Vest ,42 7,45 7,40 Mad og gastronomi oplevelser Øst Vest ,44 7,48 7,40 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Alle respondenter uden Ved ikke Kulturelle arrangementer (746), Øst (347), Vest (399) ; Aktiv ferie eller sportsarrangementer (735), Øst (344), Vest (391) ; Outdoor aktiviteter (823), Øst (383), Vest (440) ; Mad og gastronomi oplevelser (827), Øst (389), Vest (438) Slide 43

44 Bornholm Evaluering af mulighederne for oplevelser alder Snit: Kulturelle arrangementer år år ,45 6,18 6,68 Aktiv ferie eller sportsarrange menter år år ,41 6,65 6,21 Outdoor aktiviteter år år ,54 7,67 7,43 Mad og gastronomi oplevelser år år ,22 7,04 7,36 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Alle respondenter uden Ved ikke Kulturelle arrangementer (746), år (344), år (402) ; Aktiv ferie eller sportsarrangementer (735), år (353), år (382) ; Outdoor aktiviteter (823), år (380), år (443) ; Mad og gastronomi oplevelser (827), år (372), år (455) Slide 44

45 Q2 Adhoc: Planlægning af ferier og miniferier Slide 45

46 Planlægning af ferier og miniferier Hvor fandt du inspiration til planlægningen af din seneste ferie/miniferie (valg af feriebolig, oplevelser/aktiviteter etc.)? Internettet generelt 40% 40% 3 Internettet generelt 40% 3 4 Familie/venner/bekendte Familie/venner/bekendte Tidligere erfaringer fra rejsemålet 2 2 Tidligere erfaringer fra rejsemålet Destinationens hjemmeside Destinationens hjemmeside 1 Rejsebureau Rejsebureau Rejsekatalog/ rejsebog Rejsekatalog/ rejsebog Færgens hjemmeside Færgens hjemmeside Feriemesse 0% 0% Feriemesse 0% 0% Jeg fik en spontan idé Jeg fik en spontan idé Husker ikke Husker ikke 0% 30% 40% 50% 0% 30% 40% 50% Øst Vest år år Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark (402), Øst (195) Vest (207), år (183) år (219) Slide 46

47 Planlægning af ferier og miniferier I hvor høj grad passer følgende udsagn på dig, når du skal på ferie/miniferie? Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, planlægge oplevelser/aktiviteter, ture mv.) Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) 2 40% Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd 2 4 Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 2 4 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd 3 2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Base: Alle respondenter, der har været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet: (459) Slide 47

48 Planlægning af ferier og miniferier - Alder Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) år Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, år Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd 2 30% Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Base: Alle respondenter, der har været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet: år (213) år (246) Slide 48

49 Planlægning af ferier og miniferier Øst/Vest Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) 2 4 Øst Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie 5 4 Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd Jeg foretrækker at jeg selv eller mine rejsefæller har planlagt det meste af ferien/miniferien hjemmefra (såsom at bestille feriebolig, 3 3 Jeg foretrækker at dele af eller hele min ferie bliver planlagt for mig f.eks. af et rejsebureau (pakkerejse, all-inclusive mv.) Vest Jeg foretrækker ikke at have for mange aktiviteter/arrangementer fastlagt på forhånd 2 4 Jeg foretrækker at være spontan når jeg er på ferie/miniferie Jeg foretrækker at kende den total pris (inklusiv udflugter, oplevelser mv.) på ferien/miniferien på forhånd % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Base: Alle respondenter, der har været på ferie eller miniferie i Danmark eller i udlandet: Øst (217) Vest (242) Slide 49

50 Planlægning af ferier og miniferier Hvilke dele af din seneste ferie/miniferie havde du planlagt/booket på forhånd inden du tog afsted? Booket overnatningssted/feriebolig % Booket overnatningssted/feriebolig % Booket transport (bus-, tog-, færgeeller flybilletter) Booket transport (bus-, tog-, færgeeller flybilletter) Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner 2 Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 1 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture 1 1 Planlagt/booket restaurant besøg 1 1 Planlagt/booket restaurant besøg 1 1 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Lejet bil Lejet bil Andet: Andet: Jeg havde ikke planlagt noget på forhånd Jeg havde ikke planlagt noget på forhånd 0% 40% 60% 80% 100% 0% 40% 60% 80% 100% Øst Vest år år Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark (401), Øst (195) Vest (206), år (183) år (218) Slide 50

51 Planlægning af ferier og miniferier Hvor lang tid i forvejen inden afrejsedagen planlagde du følgende? Booket overnatningssted/feriebolig 3 1 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 3 Lejet bil 2 3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På afrejsedagen Et par dage før 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark og planlagt noget på forhånd minus Andet : (360) Slide 51

52 Planlægning af ferier og miniferier - Alder Booket overnatningssted/feriebolig 1 3 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture år Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) 1 3 Lejet bil Booket overnatningssted/feriebolig Planlagt deltagelse i events/ arrangementer år Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) Lejet bil % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På afrejsedagen Et par dage før 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark og planlagt noget på forhånd minus Andet : år (161) år (199) Slide 52

53 Planlægning af ferier og miniferier Øst/Vest Booket overnatningssted/feriebolig Planlagt deltagelse i events/ arrangementer 1 2 Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture Øst Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner Planlagt/booket restaurant besøg Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) Lejet bil 3 2 Booket overnatningssted/feriebolig 2 3 Planlagt deltagelse i events/ arrangementer Planlagt/booket oplevelser/aktiviteter/ture Vest Planlagt besøg af seværdigheder/attraktioner 1 3 Planlagt/booket restaurant besøg 3 2 Booket transport (bus-, tog-, færge- eller flybilletter) Lejet bil 4 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På afrejsedagen Et par dage før 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Base: Alle respondenter, de har været på ferie eller miniferie i Danmark og planlagt noget på forhånd minus Andet : Øst (174) Vest (186) Slide 53

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver TYSKLAND: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 2 Volumen: 5.000.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Ferier med fokus på madoplevelser Tyskland generelt Tyskland hotel Højsæson: Juli, august,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

DET GODE LIV/TYSKLAND

DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV Tyskland Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE

HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Ferietype: Naturferie med

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 65.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. I løbet af 2009, hvor mange gange har du

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Denmark

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Denmark ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Denmark Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. I løbet af 2010,

Læs mere

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Denmark Eurobarometer FLASH- 258 D2. Hvor gammel er du? [_][_] år gammel [ 9 9 ] [AFSLAG/INTET SVAR]

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere