Bogø Sejlklub - Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1"

Transkript

1 December årgang Bogø Sejlklub - Side 1

2 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Tjørnemark Bogø Hovedgade Jørgen Høppermann Skovgårdsvej Thomas Bægaard Skåningevej Suppleanter Gunnar Langkilde Bogø Hovedgade 10A Bent Noer Farøvej Revisorer Otto Groegler Vestergade Leif Werge A Johnsons vej Revisorsuppleant Jens Linnet Ålborgvej Ungdomsafdelingen Thomas Bægaard Skåningevej Redaktør Kia Mulbjerg, Skåningevej Udvalg Tærø Rundt Kapsejladsudvalg Materialeudvalg Turudvalg Ungdomsudvalg Havneudvalg Klubhusudvalg Sponsorudvalg Sejlersøndag Webmaster Jimmy Christensen, Jens Linnet og Niels Raimund Ulrik Raimund, John Pedersen og Thomas Bægaard Knud Thusgård, Bent Noer, Leif Thomsen og Søren Overgaard Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet og Linda Thusgård Thomas Bægaard, Marianne Graff, Alis Graversen, Allan Tjørnemark og Helle Nielsen Jens Linnet, Niels Raimund, Mads Klarskov, Jørn Søllingvraa og Jan Tjørnemark Jens Linnet, Marianne Bach, Niels Raimund og Søren Overgaard Alis Graversen, Marianne Graff og Kim Jørgensen Jan Tjørnemark, Marianne Graff og Thomas Bægaard Arne Christophersen Bogø Sejlklub - Side 2

3 Hermed det 20. nummer af Signalmasten. Jeg vil gerne takke for indkomne indlæg. Dette års medlemsblad er bl.a. fyldt med beretninger fra medlemmernes ture i ferieåret 2011 og et stort tillykke med Bogø Sejlklubs 25 års jubilæum. Sædvanen tro også en opfordring til fortsat at sende stort som småt til næste udgave af Signalmasten gerne vedhæftet illustrative billeder til: Indhold: side: Forside 1 Bestyrelse og udvalg 2 Godt Nytår fra formanden 3 Referat af generalforsamlingen 4 Generalforsamling Bestyrelsens beretning anno 88 9 Bogø Sejlklub 25 år 10 Så kom krisen 12 Camilla II 15 Mikkelines kapsejladser 17 Carpe Diem 18 Sejl-sæson Gåbensetur 25 Lindebroen udvider 26 Turudvalgets aktivitetsprogram 27 Farvel til en sejlbåd 28 Fleur 30 Udflugt til Nyord 35 Årsresultatet for onsdagssejlads 37 Sponsorer Tærø Rundt 39 Godt nytår og rigtig god læselyst -Kia. Godt Nytår Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og en god kommende sæson 2012 i dejligt sejlervejr. Det kan kun blive bedre. Sæsonen 2011 var i høj grad præget af regn, regn og blæst. Der var dog lyspunkter. Tærø Rundt blev igen en stor succes med godt 50 både og selvfølgelig i højtryksvejr. Dommer Claus Kildegaard laver et kæmpe arbejde og det meste af klubben er involveret i det praktiske. Og det er opskriften på noget godt, som mange andre klubber ikke kan lave. Om få år har Tærø Rundt 25 års jubilæum og jeg tør slet ikke tænke på denne dag Sæsonen begyndte med en standerhejsning med rigtig mange glade medlemmer. Jimmy havde sørget for den rigtige punch, hvilket påvirkede Høppermann i en uheldig retning. I hvert fald forsøgte han på cykel først at køre ned i slæbestedet, men blev reddet af tililende. Herefter forsvandt han slingrende op ad hovedgaden med en kortege af biler efter sig. Jeg befandt mig i en af dem sammen med John fra Brede Vin. På et tidspunkt i nærheden af møllen, slog Høppermann et kraftigt slag på cyklen og forsvandt i stor fart hen over marken. John bemærkede kort: Hva faen? Det er jo Høppermann. Han må være i udbrud! Klubben har som noget nyt introduceret aftenudflugter til Sortsø. Når vejret har været godt, er disse udflugter rigtig gode Bogø Sejlklub - Side 3

4 og man er hjemme i god tid. Der er skemalagt en række sådanne udflugter i den kommende sæson. Tirsdagsaftener fra kl i klubhuset er undertiden velbesøgte og man kan kun håbe på, at flere medlemmer opdager denne hyggelige og afstressende time. Udflugterne var i år ikke så velbesøgte, men det hang vel sagtens sammen med vejret. Turudvalget har været meget aktive og innovative for den kommende sæson. Se programmet her i Signalmasten. Ungdomsafdelingen kører fint selv om der sidste sæson forsvandt en hel del unge. At motivere unge til sejlads er ikke nemt og mange naboklubber lider. Som noget nyt har der været filmaftener i klubhuset. Med mad fra Stalden eller medbragt mad har der flere gange været fuldt hus til nogle meget underholdende film. Der er generel afmatning i mange klubber og masser af både er til salg. På Bogø holder vi fanen højt med havneudvidelse og forhåbentlig udvidelse af klubhuset. Den nye havn vil utvivlsomt bringe nye medlemmer til øen og give et frisk pust til klubben. Men der er fortsat mange gamle medlemmer der viser sig sjældent på havnen. Vi håber at bl.a. turudvalgets aktiviteter kan rette op på det. Snart er den mørke tid forbi. Glæd jer til forårsarbejdet på havnen og måske en hyggelig tur til Bellacenteret. Med venlig hilsen Jens Linnet Referat fra generalforsamling i Bogø sejlklub den 22. januar 2011 Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Benny Knudsen. Forsamlingen godkendte forslaget. Benny Knudsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men på grund af evt. forsinkelse ved postomdelt indkaldelse spurgte Benny forsamlingen, om der var indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Forsamlingen havde ingen indsigelser. Benny konstaterede derefter generalforsamlingen for indkaldt efter vedtægternes regelsæt herom. Af hensyn til evt. afstemning valgtes et stemmeudvalg bestående af Gunnar Langkilde og Otto Groegler. Punkt 2. Bestyrelsens beretning Formanden henviste til den skriftlige beretning udsendt i Signalmasten og tilføjede derudover i sin mundtlige beretning: Først ville formanden takke Jens Linnet og madholdet for endnu engang at have varetaget organiseringen af det efterfølgende kulinariske indslag. Formanden lagde stor vægt på, at vi havde en meget aktiv sejlklub, hvor ikke kun bestyrelsen, men en meget stor kreds af medlemmerne var medvirkende til den store aktivitet. Jørn ønskede at trække sig som formand for sejlklubben på grund af andre opgaver i sit arbejdsliv. Der var et behov for, Bogø Sejlklub - Side 4

5 at han havde et stort fokus på udviklingen af Bogø kostskole, hvorfor formandsarbejdet nødvendigvis måtte nedprioriteres. Jørn havde haft 5 gode år som formand, men forventede ikke at kunne yde det, der efter hans mening var nødvendigt som formand for sejlklubben. Formanden så tilbage på en periode, hvor der har været en meget stor aktivitet i klubben herunder: Nyt klubhus, der var skabt på grund af mange aktive medlemmer både til projektering, ansøgning om penge og til selve byggeprocessen. Der var endda lavet flere gulve og lofter end først planlagt. Ungdomsarbejdet er under stadig udvikling ikke, mindst på grund af Thomas Bægaard, der sammen med mange forældre står for en stor aktivitet for ungdommen. Vi har bl.a. fået nye joller og senest muligheden for sejlads i Soling velvilligt stillet til rådighed af Søren Overgård. Allan Tjørnemark varetager sejladsen med de unge, endnu et eksempel på fin opbakning fra medlemmer. Samarbejde mellem Bogø Kostskole og sejlklubben om sejladsintro for klasses elever en begivenhed der gentages i 2011 i juni måned for anden gang. Sejlersøndag i august, hvor der er aktivitet på havnen med mulighed for besøgende at sejle kølbåd joller surfe ro i kajak etc. en velbesøgt aktivitet for øens ikke sejlende beboere. Endelig nævnte formanden samarbejdet med Vordingborg Kommune, som fungerer rigtig godt. Vi har bl.a. fået stillet to kølbådspladser til rådighed for ungdomsarbejdet og der er nedsat et havneudvalg der er i dialog med kommunen. Derefter listede formanden en række aktiviteter op, som tilsammen viser et billede af en både aktiv og meget bredt funderet sejlklub. Tirsdagsmøder i klubhuset, fællesture, kapsejlads Tærø Rundt, sommercamp for ungdommen osv. Jørn afsluttede sin beretning med at bede forsamlingen mindes vores medlem Bjarne Johansens alt for tidlige død. Beretningen blev herefter sat til debat. Der var ingen der ønskede ordet til beretningen. Applaus fra forsamlingen. Dirigenten Konstaterede, at forsamlingen godkendte bestyrelsen beretning. Punkt 3. Regnskab Otto Groegler ønskede ordet forud for fremlæggelse af regnskab, og forklarede forsamlingen, at der havde været lidt misforståelser vedrørende revision af regnskabet. Leif Werge og Otto var revisorer og valgt på generalforsamlingen sidste år. Det regnskab der skulle forelægges generalforsamlingen, havde Otto dog ikke medvirket til revision af, da suppleanten Jens Linnet havde trådt til. Otto gjorde opmærksom på, at det var i fuld overensstemmelse med regelsættet, og når vi nåede til punktet valg af revisor ønskede Otto ikke valg til denne post. Birgit Tjørnemark havde omdelt regnskab til generalforsamlingen. Bogø Sejlklub - Side 5

6 Hun oplyste om, at der var en ny post, skyldige omkostninger, som fremover ville indgå i regnskabet. Birgit opfordrede medlemmerne til at overdrage evt. bilag vedrørende udlæg eller køb i brugsen så hurtigt som muligt. Det var noget nemmere at holde styr på finanserne, når udgifter blev bogført tæt på den pågældende aktivitet, hvor udgiften havde været. Kort sagt få afleveret tingene til kassereren så hurtigt som muligt. Punkt 4. Budget Forslag til budget var omdelt. Budgettet forudsatte kontingenter fastholdt på nuværende niveau. Budgettet blev godkendt. Forslaget motiveres ved, at Signalmastens deadline kan ligge inden for de tre ugers frist. Derudover har hovedparten af medlemmerne således, at omkostningen ved den nye indkaldelsesform vil blive minimal. Forslaget blev vedtaget. Dirigenten konstaterede beslutningens lovlighed, da mere end 50 medlemmer var til stede. Punkt 6. Valg Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen, der var på genvalg: Thomas Bægaard - blev valgt til bestyrelsen. Jan Tjørnemark - blev valgt til bestyrelsen Derudover foreslog bestyrelsen: Jørgen Høppermann - blev valgt til bestyrelsen Punkt 5. Indkomne forslag Bestyrelsen indstiller, at der foretages ændringer i vedtægterne vedrørende indkaldelse til generalforsamlingen. I stede for, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse i Signalmasten foreslås: Generalforsamlingen indkaldes senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen pr. og opslag i Bogø Tidende. De medlemmer, der ikke har tilsendes en indkaldelse på brev postomdelt. Jens Linnet - blev valgt som formand Som suppleanter blev genvalgt Gunnar Langkilde og Bent Noer. Valg af revisorer: Leif Werge og Jørn Søllingvrå Revisor suppleant: John Petersen. Punkt 7. Evt. Udtrækning af aktier: Nr. 82 Bent Noer donerede beløbet til klubben Nr. 68 Jan Kryger Nr. 90 Helle og John Petersen donerede beløbet til klubben Nr. 2 Leif Werge Nr. 18 Tove Kamstrup Bogø Sejlklub - Side 6

7 Gennemgang af udvalg. Turudvalg: Jimmy, Otto, Jens, Linda Materialeudvalg: Knud, Søren, Bent, Leif Klubhusudvalg: Jens, Marianne Bach, Niels, Søren Tærø Rundt udvalg: Jens, Jimmy, Niels Kapsejladsudvalg: Ulrik, Thomas, John Havneudvalg: Jens, Niels, Jørn, Jan, Mads Ungdomsudvalg: Thomas, Marianne Graff, Helle, Allan, Alis Sponsorudvalg: Alis, Kim, Marianne Graff Sejlersøndag: Jan, Marianne, Thomas Der vil blive foretaget oprensning i østbassinet inden den nye sejlsæson begynder. Der vil blive opsat nye koste i sejlrenden og etableret lysbøje. Der udsendes et nyt regulativ for havnen efter godkendelse i Kystdirektoratet. Claus var glad for at kunne oplyse, at der i 2010 ikke havde været behov for indberetninger i forhold til sølovens 9. vedrørende hensyn til færgens sejlads. Vedrørende evt. udvidelse af Bogø Havn oplyste Claus, at kommunen var i gang med arbejdet, og at der snarest ville ske en afklaring. Udsigter til en udvidelse må betragtes som positive. Redaktør: Kia Webmaster: Arne Mastekran: Der blev gjort opmærksom på at brug af mastekran var på brugeres ansvar. Der er sat lås på kranen således, at uvedkommende ikke kan anvende den. Vordingborg Kommune Claus Christensen, rep. for Vordingborg Kommune orienterede generalforsamlingen: Juniorsejlads: Thomas Bægaard orienterede om arbejdet med ungdommen, herunder at vi ønsker unge instruktører, hvorfor opfordrede vi til, at flere meldte sig til instruktørkurserne i DS. I 2010 havde Mariana taget instruktøruddannelsen og deltaget i arbejdet med ungdommen. Herfor modtog Marianne en lille erkendtlighed fra klubben og et stort applaus fra forsamlingen. Cafeen på havnen er lukket på grund af konkurs. Kommunen forhandler i øjeblikket med en evt. ny lejer. Claus understregede, at det fortsat er sådan, at både terrasse og øvrige faciliteter omkring cafeen er for alle havnens brugere og ikke forbeholdt cafeen. Klubhus: Jens fremlagde planer for udvidelse af klubhuset og bygning af et nyt jolleskur. Han oplyste, at udvalget ønskede en fuld finansiering af byggeriet, da vi efter udvalgets mening havde trukket veksler nok på det frivillige arbejde fra Bogø Sejlklub - Side 7

8 medlemmer. Udvalget fortsætter projekteringsarbejdet og søgning efter penge. Sommercamp: Marianne Graff takkede de mange forældre og medlemmer, der havde deltaget i sommercampen, en kæmpe succes, der bl.a havde fået et ikke ringe tilskud fra EU CFB. Materiel: John Petersen opfordrede til at klubben indkøbte en spulemaskine til afvaskning af både. Afslutningsvis takkede bestyrelsen Jørn og Marianne for et godt samarbejde og en god indsat for klubben. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Ref. Jan Tjørnemark. Husk at støtte op om de lokale kapsejladser i Sydstævnekredsen Tjek dato og tilmelding på eller syd-kredsen.dk Generalforsamling i Bogø sejlklub 2012 Lørdag den 21. januar kl.17 i Bogø Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne. 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af regnskab 4) Forelæggelse af budget og aktivitetsplaner, samt fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen. flg. er på valg: Jens Linnet Birgit Tjørnemark 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 9) Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingens pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter formaliteterne vil der være middag, hvor bindende tilmelding er nødvendig senest søndag den 15. januar. Tilmelding kan ske til: eller benyt postkassen Ålborgvej 15. Klubben har 25 års jubilæum og dette fejres til generalforsamlingen. Kokkene vil gøre sig ekstra umage og dansegulvet vil være tæt af glade medlemmer. Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et oplevelsesrigt nytår. Bogø Sejlklub - Side 8

9 Afskrift fra den første protokol af den allerførste bestyrelsesberetning ved den ordinære generalforsamling d. 20. februar 1988 BESTYRELSENS BERETNING Den 25. april 1987 blev Bogø Sejlklub, efter en stiftende generalforsamling på Navigationsskolen, en realitet. Det er i dag kun 10 måneder siden ca. 40 mennesker meldte sig ind i Bogø Sejlklub og i dag er vi 64 medlemmer. Den nyvalgte bestyrelse gik derefter hurtigt i gang med at arbejde for en løsning af nogle af de mange opgaver, derefter den stiftende generelforsamling, var stukket ud og nedfældet i vore vedtægter. Det var især: At arbejde for, at forbedre de meget dårlige muligheder, der i mange år har været for at udnytte faciliteterne ved Lindebro. At skabe mulighed for, at unge sejlsportsinteresserede kan få undervisning. Vi er nu godt i gang med arbejdet. Vi har etableret os på havnen med et lille klubhus. Vi har af Bent Skriver lånt et lille hus, der den 9. juli blev sat op på havnen. Der har været gang i penslerne, vi har fået tæppe på gulvet, gardiner for vinduerne, bænke der kan siddes på, samt rumme optimisternes udstyr og vi har fået fliser foran huset så vi ikke sviner mere end nødvendigt og en flot ankerklokke, med inscriptionen Bogø Sejlklub , der er en hilsen fra A. P. Møllers værkstedsskole, er sat op på klubhuset. Klubhuset er en facilitet, som mange især de unge optimistsejlere har haft stor glæde af. En kontakt til havneudvalget har medført, at der nu er slået pæle ud for den østre bådebro. Et længe næret ønske er blevet opfyldt og har tilmed gjort havnen hyggeligere. Særlig flot der det ud, når alle sejlbådene er hjemme og bærer vor klubstander. Ved standerhejsningen 23. april vil der endvidere være opstillet en flagstang til vor klubvinkel. Hvad angår undervisningen af de unge sejlsportsinteresserede er Niels allerede godt i gang med at planlægge næste sæson. Niels afsluttede sidste sæson med to optimisthold og nogle, der ventede. Klubben havde kun en enkelt optimistjolle, som den havde anskaffet efter at Sparekassen SDS havde givet Bogø Sejlklub 2000 kr. til dette formål, og havde derudover lånt sig frem til to mere. I næste sæson vil to helt nye optimistjoller bliver taget i brug. Det er gaver til de unge. Den ene er allerede overdraget klubben ved en lille højtidelighed på havnen. Den var en gave fra Kreditforeningen Danmark. Den anden, der er en gave fra BRF, vil blive overrakt klubben ved standerhejsningen den 23. april. Udover gaverne fra SDS, KD og BRF har A. P. Møllers værkstedsskolen hjulpet os med ankerklokke, beslag til broen og pælehammer, ligesom de har love at hjælpe og med lignende ting fremover. Ligesom Bikuben og Dansk Søassurance har meddelt os, at de i foråret 88 vil behandle vore ansøgninger. Et ønske om optagelse i Dansk Sejlunion er ikke imødekommet. Dansk Sejlunion ønskede en justering af vores vedtægter for at optage os som medlemmer. Dette problem er på dagsordenen senere. Af andre aktiviteter har især vor klubsejlads været en succes. Med madpakker og diverse andet sejlede vi til nordsiden af Tærø ankrede op og hyggede os. På sådanne ture er alle medlemmer velkomne, også dem der ikke har båd. Bestyrelsen takker for en god sæson og håber, vi næste sæson får en masse hyggelige timer sammen på havnen og sammen i bådene. Bestyrelsen siger TAK FOR I ÅR! Bogø Sejlklub - Side 9

10 Klubben sender regelmæssigt meddelelser ud på . Hvis ikke vi har DIN, så send den til: linje har faktisk kendetegnet klubben siden og er en af årsagerne til klubbens succes. Bogø Sejlklub 25 år Den 25. april 1987 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Bogø Navigationsskole. Den oprindelige Bogø Sejlforening stammede fra 1897 og holdt til ved badehotellet Søvang, hvor der foregik drabelige dyster til søs i kragejoller. Efter en del år uden nogen aktiv forening, samledes så en række aktive sejlere og Bogø Sejlklub var en realitet. Mange af initiativtagerne er nu døde. Pehr Damkjær, Jørgen Kofoed og Flemming Andersen. Ebbe Kürstein lever nu i Valencia, Charles Kristensen opholder sig i de beskyttede boliger ved Fanefjordcenteret og Niels Raimund ser heller ikke rask ud længere Og så var der den store dynamo fra Svendborg, Jørgen Frederiksen, der nyder sit aktive otium rundt om i verden. En kvinde kom også med som suppleant og hun er i fuldt vigør fortsat Lilian Tandrup. Ebbe var formand indtil 1992, herefter var jeg formand indtil 2004 og blev i et par år efterfulgt af Jimmy Christensen. Endelig blev Jørn Søllingvrå så formand indtil sidste år, hvor jeg igen påtog mig hvervet. To store årlige begivenheder har kendetegnet klubben: Flemming Andersen førte de følgende år en protokol som afspejler hans lune humor. Men den er også et vigtigt dokument, der belyser alle de gode ideer og tiltag, der fandt sted i den lille klub. Allerede fra begyndelsen var der lagt vægt på det sociale element og maden! Den Dels Tærø Rundt, som er Sydstævnekredsens største kapsejlads, dels generalforsamlingen der tæller ca. 100 medlemmer, hvor frivillige fra klubben laver en formidabel 7 retters menu til kr Begge arrangementer hviler på Bogø Sejlklub - Side 10

11 masser af energi og arbejde og det lader sig kun gøre fordi alle morer sig. Humor har altid været det bærende element i klubben og vi har været forskånet for større konflikter internt, som det desværre ofte ses i andre klubber. Allerede kort efter etableringen af klubben, blev der slået pæle i den gamle havn, så bådene kunne fortøjes korrekt. Det var i begyndelse en lille skare af fartøjer og dog skilte klubben sig ud ved at huse to Bucklers et grotesk fartøj, der mest minder om et sørøverskib. Både kaptajn Charles Kristensen og Børge Nielsen ejede et sådant skib. Der kom folk langvejs fra for at betragte disse aparte både. Klubben fik sit eget klubhus. Et meget lille hus med skorsten og det hele, stillet til rådighed af nu afdøde Bent Skriver. Senere kom der en skurvogn til og det fungerede fint i mange år. Imidlertid voksede klubben og behovet for et egentligt klubhus blev større. Ved hjælp af fonde og en kæmpe indsats af klubbens medlemmer, fik vi bygget vort nuværende, smukke hus tegnet af arkitekt Søren Overgaard. Huset fungerer fint, men er uden sanitære forhold, idet klubben sammen med Jollelauget rådede over den gamle cafeteriabygning, hvor der var nyt køkken og opholdsrum stillet til rådighed af daværende Møn Kommune. De to klubber på havnen havde brugt meget frivilligt arbejde på at renovere denne bygning men desværre forsvandt dette tilbud pludseligt, idet den nye kommune samt Idas Venner enedes om at rykke en pølsemand ind i bygningen. Som det næste projekt arbejdes der nu på at rejse kapital til at bygge et lille jolleskur ved siden af vort nuværende hus og derved få plads til at lave et køkken. Projektet har udløst en ny lokalplan og det tager tid. En anden stor begivenhed i de forløbne år var udvidelsen af havnen. Igen var Møn Kommune positive og det lykkedes Bogø Sejlklub - Side 11

12 at få økonomien til at hænge sammen, hvis blot der blev udført et stort frivilligt arbejde. Jollelauget og klubben var igen på plads og havnen var en realitet. I skrivende stund venter vi nu på endnu en udvidelse, idet den eksisterende stenmole mod vest flyttes, således at der kan etableres en masse nye pladser. Udvidelsen er et resultat af venteliste på bådpladser, og Vordingborg Kommune har set meget positivt på projektet. En anden vigtig del af klubben har været ungdomsarbejdet. Det hele begyndte med et par optimistjoller men særligt over de seneste år har klubben udvidet med moderne, hurtige joller. En masse energiske ungdomstrænere har holdt gang i de unge gennem tiden og i forhold til klubbens størrelse, går det forrygende. Bogø har fra gammel tid stolte traditioner på havet. Vi håber, at det fortsætter og byder alle unge velkommen til søs. Det har været 25 meget aktive år og alt tyder på, at det fortsætter. Interessen for sejlads er hastigt faldende på landsplan, men mon ikke Bogø holder dampen oppe? December 2011 Så kom krisen Så som krisen også til juniorafdelingen i Bogø Sejlklub ikke den økonomiske krise, men efter 5 år med fremgang af juniorsejlere, må vi se i øjnene, at også vi kan opleve tilbagegang. Før sommerferien havde vi 17 aktive sejlere jævnt fordelt på optimister, Tera, Feva og 405 er, men første dag efter sommerferien mødte kun 3 aktive sejlere op hvis det havde været i fodboldens verden, er der vist ingen tvivl om, at det havde resulteret i en fyreseddel til træneren som dog i dette tilfælde håber at kunne få lov at fortsætte. Vi havde en stor hård kerne af ældre sejlere, der på forunderlig vis som det ofte (heldigvis) sker for os i randområderne er fløjet fra deres trygge reder rundt om på øen og nu befinder sig på diverse efterskoler, ungdomsuddannelser og sågar i Argentina. Vi tog det med oprejst pande, i stedet for at skrue ned for blusset holdt vi dampen oppe, alle trænere mødte troligt op, og vi fortsatte vores aftenspisning. Det må have rygtes, at der nu var plads, tid og rum til nye børn med lyst til vandet. Vi rankede ryggen og var godt tilfredse, da vi kunne holde afslutning med en fremgang på næsten 200 % - vi sluttede sæsonen med 8 juniorsejlere, som alle var blevet fortrolige med vandet og bådene. Jens Linnet Bogø Sejlklub - Side 12

13 I eftertænksomhedens domæne tror jeg faktisk, at flere af de yngste har holdt ved netop med baggrund i den ekstra ro og tid, der har været til den enkelte. For at øge kendskabet til det at færdes på vand og til sejlads som fritidsinteresse har vi under Dansk Sejlunion i samarbejde med Bogø Kostskole for anden gang gennemført et særdeles vellykket tredages skoleprojekt på Bogø Havn for øens 4., 5. og 6. Klasser. Vi nyder stadig godt af, at flere af sejlklubbens medlemmer deltager i juniorarbejdet også selvom de ikke har afkom, der sejler. En stor stor tak skal her lyde til dem! Også en tak til hele Bogø Sejlklub for opbakningen til at drive en ungdomsafdeling med det formål at skabe sejlerglæde hos øens børn. Vi har i juniorafdelingen to kvinder (Alis og Marianne), som i flere år har knoklet for at skrabe sponsorpenge sammen til køb af nye joller. Dette resulterede i foråret i, at vi kunne købe 2 Terajoller, som i den grad har levet op til vores forventning. En Terajolle fungerer umiddelbart som en overbygningsjolle til optimistjollen. Vi har også erfaret, at man med stor fordel kan bruge den som tomandsjolle til de helt små. Tera erne er blevet meget populære blandt vores yngste sejlere, den er langt mere retningsstabil og faktisk nemmere at tumle end optimisterne. Målsætning for den kommende sæson: At fastholde gruppen af nye sejlere fra i år, at rekruttere flere nye samt at uddanne en eller flere af vores gamle sejlere til instruktører, når de returnerer fra deres respektive skjulesteder. Det vil glæde en gammel sejlers hjerte, hvis vi i Bogø Sejlklub ikke blot kan lokke mange børn til at lære at sejle, men lige så vigtigt også kan fastholde dem i glæden ved livet på vandet og med tiden se dem som voksne medlemmer af diverse sejlklubber omkring i landet. Stor sejlerglad hilsen Thomas Bægaard Bogø Sejlklub - Side 13

14 Husk at tilmelde dig spisning efter generalforsamlingen hos Jens Linnet! Tak fordi I støtter Bogø Sejlklubs juniorafdeling! Bogø Sejlklub - Side 14

15 Sommeren 2011 med Camilla II Så fik jeg da endelig fat i den logbogen altså. Det er altså svært at huske, præcis hvad der skete på sommerferieturen, men det er jo også snart 5 mdr. siden. Sommeren bliver af de fleste omtalt som en våd og kold affære, men vi har dog været heldige at finde opholdsvejr ind imellem. Jørgen Høppermann og Henriette havde på et tidspunkt i forsommeren snakket om, at det kunne være dejligt at komme ud at sejle nogle dage i sommerferien. Vi tog dem på ordet, og de indlogerede sig i vores agter dobbeltkahyt. Vi kikkede på diverse vejrudsigter og blev til sidst enige om, at vi ville tage turen rundt om Falster. I fuld sol og ca. 6 m/sek. gik turen fra Bogø Havn til Guldborg. Længere kunne vi ikke klare før frokosten kaldte. Hjemmefra havde vi provianteret, som om vi skulle bespise en mindre hær. Havnen i Guldborg er hyggelig, men vi skulle jo videre og denne dags stop blev Nykøbing F. Klubhuset var som altid i orden og en gasgrill stod klar til fri afbenyttelse. Efter et par voldsomt solide Bloody Mary var Knud og Jørgen virkelig i stødet til at grille. Aftenen forløb som vi forventede vores flittige mænd blev ikke mere sobre som tiden skred frem snarere tværtimod. Nå, men en god nats søvn hjælper på helbredet, og næste morgen efter lækker morgenmad i det fri gik turen mod Nysted igennem det smukke men smalle Guldborgsund. Her blev himlen let overskyet, men holdt dog tør. Nysted har mange muligheder for traveture i området og byen og mange små pladser med borde og bænke. Endvidere et par gode restauranter på havnen, hvor vore gaster frekventerede os med frokost og kaffe. Igen grill under åben himmel om aftenen bemærk! 2 dage med sol uden nedbør!!! Men så holdt det heller ikke længere. Næste dags morgen gik turen mod Hesnæs med vind og bølger. Vel ankommet til Hesnæs havn fandt vi yatzyspillet frem og det blev hurtigt aftalt, at vinderne skulle give rødvinen til middagen, som vi skulle indtage på restaurant Pomle Nakke. En frisk og våd spadseretur på en lille halv times tid, og så var vi indendørs og i tørvejr. Stedet kan virkelig anbefales, især når det er tørvejr. En skøn tur gennem skoven tilbage til havnen, hvor vi så ikke kunne komme ind i toiletbygningen, da vi ikke havde fået fat på havnefogeden, der havde koden til den nye bygning. Der er ikke nogen særlig god mobildækning i Hesnæs, men efter at have afprøvet samtlige mobiler fik vi omsider fat i fogeden. Efter en længere snak fik Knud lokket koden ud af ham og alle vi trængende var glade. Næste morgen igen i regnvejr og hård vind gik turen hjemad mod Bogø igen og vi havde så brugt den første lille uges tid af ferien. Bogø Sejlklub - Side 15

16 Weekenden kom og gik igen og det blev mandag. Jens og Helle Linnet havde også ferie og påtænkte at sejle en uges tid og efter et kort møde blev vi enige om, at dagen efter om morgenen ville vi følges ad til Vejrø og så se, hvad der så skulle ske. Igen startede turen med sol samt svag til jævn vind fra sydvest. Vejrø er altså en rigtig hyggelig ø, hvor der er blevet gjort rigtig meget de seneste år. Der er ved at blive bygget en ny stor sanitetsbygning, så når den er færdig, bliver det helt perfekt. Dernæst gik turen til Dageløkke på Langeland. Ingen af os havde været der før, så det var spændende at se om det stod mål med alle de gode beskrivelser, vi havde hørt. Vi sejlede lidt hurtigere end lægen og ved anløb af havnen stod havnefogeden klar til at hjælpe med plads samt forhøjninger. Han var venligheden selv, fortalte og viste os rundt på havnen. Der er også en fiskeforretning på havnen, så frokosten blev hurtig sat i scene med røget fisk og dejlig kold hvidvin. Om aftenen ville vi prøve den restaurant der lå på havnen restaurant Lanternen. Der var plads til rigtig mange, og en del sad udenfor, men vi gik ind da vi alle havde fået masser af sol om dagen bl.a. havde Helle og jeg ligget på stranden og slikket sol, så lidt afslapning og god mad i skyggen ville være helt på sin plads. Vi fik bestilt 3 x rødspætte og 1 x wienersnitsel. Prøv selv at gætte, hvem der skulle have hvad. Rødspætterne var små, kartoflerne fra glas og hollandaisesaucen fra pulver. Wienersnitslen var heller ikke stor, lidt dåseærter til samt frosne kartoffelskiver varmet og delvis brændt i ovn. Da vi skulle betale skulle det være med kontanter, da det med creditcard ikke helt var slået igennem der. Ikke mange kokkehuer for den menu. Videre til Skælskør. Knud og jeg havde aldrig været der før. Vi har ellers været i alle havnene rundt omkring, så der ventede os en stor oplevelse især ved den lange indsejlingsrende. Igen var vejret med os. Sol og varme og gode indkøbsmuligheder, som vi tog i brug da musikprofessoren og hans hustru påtænkte at aflægge os et besøg ved aftenstide. Næste morgen til Femø, gåtur og afslapning og hjemmelavet squashsuppe ombord. Jo, man kan hvad man vil, så længe Jens ikke får fat på nogen stavblender. Hjemturen fra Femø var dog ikke det mest fede. Megen vind ind fra siden og store bølger, men hvad gør det, når man har haft nogle rigtig gode solskinsdage i godt selskab. Camilla II Klubben sender regelmæssigt meddelelser ud på . Hvis ikke vi har DIN, så send den til: Bogø Sejlklub - Side 16

17 Mikkelines Den 94 kapsejladser i 2011 Jeg vil hermed forhåbentlig inspirere til større deltagelse i vores kapsejladser, selvom vi selvfølgelig kun er interesseret i at give jer alle røvfuld he he, mød op og deltag i noget godt, sundt og styrkende både mentalt og fysisk, i vores fine gode efterhånden gamle klub - 25 år tillykke med det! Kom ud og nyd, at I har en dejlig mulighed for at tilføje en ugentlig oplevelse til hverdagens trivialiteter med jeres både og få nogle nye gaster med! Endnu bedre: Bære Bogø Sejlklub frem i kredsstævnerne - vi vil jo gerne se tilgang/status quo i vores egen Tærø Rundt! Sønden om Tærø og op mod lavbroen. I det sidste kryds op til målet vi var oppe at køre i højt gear, tør jeg svagt antyde. Nu var det jo sådan, at banen var afkortet, af hensyn til, at alle både skulle tages i mål og forståeligt nok, men vi var glade for vi kom med op og i mål 51 sek. efter dem. 2. Sejlads: DM i Scankap afholdt af Lynæs Sejlklub. Vanen tro blev Mikkeline udloddet til feriebenyttelse mod at parkere hende i Lynæs til stævnet, Palle Hemmingsen gjorde igen denne gerning, det er en fin løsning til at få tiden, man bruger til et stævne af denne karat kortet ned. Gunnar L og jeg tog hjemturen i det kæmpe skybrud, der kom i August har stadig vandmærker efter det. Selve stævnet var igen perfekt arrangeret og forløb flot hele vejen igennem med afsluttende gallamiddag i superstjerneklasse på højde med vores egen generalforsamlingsmiddag. Vinden var frisk - til tider hård begge sejldage, hvor vi for første gang ikke missede eller blev disket i en eneste sejlads i de tre år vi har været med. 1. Sejlads: Tærø Rundt, vi fik en ok start i en noget flad luft med spiler. Fulgtes med Scan-kapperne - 5 deltagende det er sgu en flot deltagelse kom så i klemme ved skansen og så til vores rædsel Provence og S-cape slippe af sted for fuld skrue - pokker til uheld, vi sejlede det bedste vi kunne, men intet hjalp på status, vi var hægtet af. Ind over Farø Jord efter lavbroen i modstrøm gik vi så langt ind under land som muligt og med en chance ovre under Tærø fik vi et guldhug og lå så godt oppe bag vores værste konkurrent Provence, som vi nærmede os med spiler stille og roligt. Der sejles 5 sejladser hver dag af ca min. varighed, og her bliver ikke givet ved dørene, det er hård sejlads med sekunder imellem bådene på det store felt, så tungen holdes lige i munden ved mærkerundinger. Vi kunne ikke få godt nok med fart og højdemuligheder blev Bogø Sejlklub - Side 17

18 afprøvet, skiftende rorsmænd, trim mv. Alt dette rakte til en 15. plads vi kommer tilbage igen næste år! Der er lokale optagelser af DM sejladserne på nedenstående link https://sites.google.com/site/dmsejlads /home 3. Sejlads: Var planlagt til Lindholm Rundt af Møn Sejlklub, men aflystes på grund af manglende tilmelding!!! Mød nu op venner. Vi fik i en fart meldt os til Næstved Sejlklubs åbne klubmesterskaber, sejladsen var i god vind 4-7 m/s - der er vi stærke og lå i alle 3 sejladser og kæmpede igen med Provence. Vi var endda foran flere gange, men måtte se os slået til sidst - de sejler godt de gutter. Dog nåede deres lokale Scankap Ruth, som tævede os til DM, ikke forbi Vi var tilfredse med resultatet og fik overaltplaceringen 5 der er ikke langt til Næstved venner 4. Sejlads: Snapsesejlads i Vordingborg i hård vind. Der var problemer med startpistolen, men det lykkedes at komme i gang med horn og flag. Vi var godt med fra start og op i løbet, men Provence løb bare af sted med Ruth (med gæsteskipper Henrik Stærsholm - næste år spørger jeg sku Mikkelines tidligere ejer William Fris Møller, der vandt DM i 20 år i træk, om vi ikke skulle lave et samarbejde nej gas )i hælene. Vi blev distanceret over Farø Jord - er sikker på vi fik tang på motorsejldrevsattrappenl Summa summarum blev 3. pladsen og overaltplacering blev nr sekunder efter en af Vordingborgs skarpe drenge Steen Graves i hans Banner 30 vi kommer friskslebne tilbage næste år Kom med! Bent Tjek resultaterne for onsdagssejladserne på Carpe Diem s (Nordship 28) sommertogt 2011 til Sverige Meningen med denne beretning er ikke at gengive en logbog, men at formidle nogle praktiske informationer baseret på vor planlægning og gennemførsel af sejladsen. Turen blev forberedt ved hjælp af internettet, hvor man kan surfe sig til andre sejleres beretninger om deres tidligere ture i de for os interessante farvande. Bl.a. Magda s hjemmeside (som var til stor inspiration mange tak!), de relevante svenske søportkort, som indeholder stipulerede anbefalede ruter, når der skal sejles indenskærs og den svenske Gästhamns Guiden(kan fås leveret gratis via I de fleste svenske havne lægger man til enten på langs, i y-bomme eller ved hjælp af hækbøjer. Vi blev, efter en vis skepsis i begyndelsen, meget glade for y- bommene, idet man med fenderne dinglende på vandoverfladen bare kan sejle ind mellem dem og fortøje stævnen. Ingen afdrift ved storm, det er nemt for besætningen at hjælpes ad, når man kun er to om bord. Hækbøjerne er en hel del mere tricky især under dårlige vejrforhold. Vi havde på forhånd forsynet os med en selvlåsende og 1,45 m lang fortøjningsstang dvs. den lidt dyrere ud- Bogø Sejlklub - Side 18

19 gave til ca. D.kr. 900,00 og blev meget glade for beslutningen, fordi vi alt for mange gange oplevede, at folk kom i store vanskeligheder fordi den billigere og derfor ikke selvlåsende udgave simpelthen faldt af bøjens krog, mens båden var på vej indad. sm) da vi havde lagt til i Wasahamnen viste vor log totalt set 499 sm for denne etape. Hvad naturskøn beliggenhed angår, syntes vi bedst om Ekenäs Ronneby, Overordnet set førte ruten fra Bogø langs den svenske østkyst via Södertäljekanalen og Mäleren til Stockholm, derfra igennem Stockholms skærgård og ned ad den svenske østkyst til Götakanalens indsejling, igennem kanalen til Väneren, derfra igennem Trollhättan kanalen og på Göta Elv floden til Göteborg, herefter langs den svenske vestkyst og igennem Øresund samt Køge Bugt via Rødvig tilbage til Bogø. Turen blev på i alt sm, varede i 9 uger + 1 dag (startede d ), vi lagde til i 48 havne, betalte totalt set D.kr 7.130,00 i havnepenge, samt D.kr 4.500,00 i kanalgebyrer, hvorfor disse omkostninger samlet set udgjorde D.kr ,00. Nogle af de svenske havne på østkysten er næsten dobbelt så dyre som havnene på vestkysten, idet man tager sig særdeles godt betalt for bl.a. brug af el (som dog de fleste steder kan vælges fra) og fri sauna... Første etape førte os fra Bogø til Rødvig (32 sm), derfra til Gislövs läge på den svenske østkyst (31 sm), Ystad (22 sm), Simrishamn Marina (27 sm), Åhus (26 sm), Karlshamn (28 sm), Ekenäs Ronneby (18 sm), Karlskrona (19 sm), Kristianopel (27 sm), Kalmar (29 sm), Borgholm / Öland (18 sm), Oskarshamn Ernemar (28 sm), Klintemåla (24 sm), Västervik (20 sm), Fyrudden (35 sm), Arkösund (20 sm), Oxelösund (16 sm), Trosa (27 sm), Södertälje (31 sm), Slagstad i Mäleren (10 sm), Stockholm (11 Kristianopel, Klintemåla og Fyrudden et besøg anbefales. I Stockholm kan Wasahamnen anbefales, idet man ligger mellem Wasa museet og en forlystelsespark, ved parken med Nordisk Museum samt i gåafstand fra Gamla Stan. Vi sejlede så vidt som muligt indenskærs og dette var for det meste ensbetydende med fornøden præcisionssejlads med en fungerende dybdemåler kombineret med en GPS og et svensk søsportkort som ubetingede hjælpemidler. Men alligevel - da vi sejlede fra Borgholm på Øland til Oskarshamn Ernemar opgav vi efter Påskallavik ved Näset at sejle indenskærs, fordi vor Garmin simpelthen sagde fra på grund af vor dybgang (1,65 m), mens kortet indikerede, at gennemsejlingen burde have været muligt hvad gør man så? Vi besluttede ikke at tage nogen unødvendig risiko, selv om vi havde set meget frem til turen. I Oskarshamn havde vi en sms-aftale med Fleur, som var på vej nedad mod Bogø Sejlklub - Side 19

20 Danmark og tilbragte en særdeles hyggelig aften med Benny og Marianne som på vej op langs kysten havde taget den pågældende tur indenskærs uden at komme ud for nogen problemer Turens anden etape førte os igennem Stockholms skærgård til Saltsjöbaden (12 sm), Dalerö (14 sm), Nynäshamn (23 sm), Oxelösund (36 sm) og Stegeborg (26 sm) som er sidste havn før indsejlingen til Götakanalen - i alt 111 sm fra Stockholm. Turen igennem Stockholm skærgård kan absolut anbefales og skal opleves. Havnen i Saltsjøbaden ligger i en bugt ved det berømte Grand Hotel i et særdeles kønt område, men uden forsyningsmuligheder. Samtlige havne på denne etape var ellers særdeles velholdte med en fin beliggenhed. I Stegeborg er en aftenøl på kroens terrasse ved solnedgangen en absolut must, og vi fejrede Karins fødselsdag der med en overdådig Buffetdinner. Tredje etape blev gennemsejlingen af Götakanalen. Check-in til kanalen er i Mem, som er ca. 7 sm fra Stegeborg. Man lægger til ved en relativ forfalden stenmole, hvorpå der findes en antik diesel stander (kreditkort) og en lille administrationsbygning. Man betaler for brugen af kanalen (S.kr 4.400,00 for en 28 fod båd), modtager en mundtlig instruks angående slusning, samt en mærkat til masten. Kanalgebyret inkluderer gratis ophold i op til fem dage i kanalens havne, men ikke havneafgiften i Vätteren og Väneren. Havnene i kanalen er af meget forskellig kvalitet, ofte er der kun tale om simple broer hvor man ligger på langs uden el og andre faciliteter. Eftersom det er forbudt at sejle for sejl i kanalen, skal man tanke op senest i Mem. Maks. tilladt hastighed i kanalen er 5 knob, der sejles hele tiden med fenderne ude (min. 4 fender på hver side og helst med en stor kuglefender i boven på den side, som i sluserne viser mod molen) fordi man aldrig på forhånd kan vide hvordan man kommer til at lægge til i venteperioder ved sluser og broer og i sluserne. Normalt kan der sluses maks. 4 både ad gangen, sejlbåde altid forrest og motorbåde bagerst, fordi motorbåde ikke har spil og derfor har store problemer med at klare den til tider helt vilde turbulens i vandet ved opadgående slusning. Ved slusning skal man bruge 2 fortøjninger som helst skal være længere end 12 m vi valgte 15 m og dette viste sig at være en god beslutning. Det er meget hårdt fysisk arbejde at sluse opad dels for den gast, som sættes af lige inden indsejlingen, og som bagefter skal klatre op af stejle skrænter med enden af begge fortøjninger i hånden men samtidigt skal holde trit med båden, mens den sejler ind i slusen og dels for skipperen, især når båden sluser forrest, idet turbulensen presser og slår båden meget hårdt mod stenmolen. Da Karin og jeg på turen var henholdsvis 67 og 69 år gamle - men still going strong og med en hund på 77 menneskeår som eneste ledsager - kunne vi alligevel godt have ønsket os en ekstra gast om bord eller at sluse fra vestkysten til østkysten og ikke omvendt, som vi gjorde, fordi der fra vest til øst findes væsentlig færre opadgående sluser og man sluser derudover begge veje. Berømte og berygtede slusetrapper med op til 8 sluser i rap nedadgående dette er på ingen måde fysisk krævende. Slusevagterne er ikke forpligtet til at hjælpe Bogø Sejlklub - Side 20

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No. 1. 2011 2 0 1 1 Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere