Bogø Sejlklub - Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1"

Transkript

1 December årgang Bogø Sejlklub - Side 1

2 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Tjørnemark Bogø Hovedgade Jørgen Høppermann Skovgårdsvej Thomas Bægaard Skåningevej Suppleanter Gunnar Langkilde Bogø Hovedgade 10A Bent Noer Farøvej Revisorer Otto Groegler Vestergade Leif Werge A Johnsons vej Revisorsuppleant Jens Linnet Ålborgvej Ungdomsafdelingen Thomas Bægaard Skåningevej Redaktør Kia Mulbjerg, Skåningevej Udvalg Tærø Rundt Kapsejladsudvalg Materialeudvalg Turudvalg Ungdomsudvalg Havneudvalg Klubhusudvalg Sponsorudvalg Sejlersøndag Webmaster Jimmy Christensen, Jens Linnet og Niels Raimund Ulrik Raimund, John Pedersen og Thomas Bægaard Knud Thusgård, Bent Noer, Leif Thomsen og Søren Overgaard Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet og Linda Thusgård Thomas Bægaard, Marianne Graff, Alis Graversen, Allan Tjørnemark og Helle Nielsen Jens Linnet, Niels Raimund, Mads Klarskov, Jørn Søllingvraa og Jan Tjørnemark Jens Linnet, Marianne Bach, Niels Raimund og Søren Overgaard Alis Graversen, Marianne Graff og Kim Jørgensen Jan Tjørnemark, Marianne Graff og Thomas Bægaard Arne Christophersen Bogø Sejlklub - Side 2

3 Hermed det 20. nummer af Signalmasten. Jeg vil gerne takke for indkomne indlæg. Dette års medlemsblad er bl.a. fyldt med beretninger fra medlemmernes ture i ferieåret 2011 og et stort tillykke med Bogø Sejlklubs 25 års jubilæum. Sædvanen tro også en opfordring til fortsat at sende stort som småt til næste udgave af Signalmasten gerne vedhæftet illustrative billeder til: Indhold: side: Forside 1 Bestyrelse og udvalg 2 Godt Nytår fra formanden 3 Referat af generalforsamlingen 4 Generalforsamling Bestyrelsens beretning anno 88 9 Bogø Sejlklub 25 år 10 Så kom krisen 12 Camilla II 15 Mikkelines kapsejladser 17 Carpe Diem 18 Sejl-sæson Gåbensetur 25 Lindebroen udvider 26 Turudvalgets aktivitetsprogram 27 Farvel til en sejlbåd 28 Fleur 30 Udflugt til Nyord 35 Årsresultatet for onsdagssejlads 37 Sponsorer Tærø Rundt 39 Godt nytår og rigtig god læselyst -Kia. Godt Nytår Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og en god kommende sæson 2012 i dejligt sejlervejr. Det kan kun blive bedre. Sæsonen 2011 var i høj grad præget af regn, regn og blæst. Der var dog lyspunkter. Tærø Rundt blev igen en stor succes med godt 50 både og selvfølgelig i højtryksvejr. Dommer Claus Kildegaard laver et kæmpe arbejde og det meste af klubben er involveret i det praktiske. Og det er opskriften på noget godt, som mange andre klubber ikke kan lave. Om få år har Tærø Rundt 25 års jubilæum og jeg tør slet ikke tænke på denne dag Sæsonen begyndte med en standerhejsning med rigtig mange glade medlemmer. Jimmy havde sørget for den rigtige punch, hvilket påvirkede Høppermann i en uheldig retning. I hvert fald forsøgte han på cykel først at køre ned i slæbestedet, men blev reddet af tililende. Herefter forsvandt han slingrende op ad hovedgaden med en kortege af biler efter sig. Jeg befandt mig i en af dem sammen med John fra Brede Vin. På et tidspunkt i nærheden af møllen, slog Høppermann et kraftigt slag på cyklen og forsvandt i stor fart hen over marken. John bemærkede kort: Hva faen? Det er jo Høppermann. Han må være i udbrud! Klubben har som noget nyt introduceret aftenudflugter til Sortsø. Når vejret har været godt, er disse udflugter rigtig gode Bogø Sejlklub - Side 3

4 og man er hjemme i god tid. Der er skemalagt en række sådanne udflugter i den kommende sæson. Tirsdagsaftener fra kl i klubhuset er undertiden velbesøgte og man kan kun håbe på, at flere medlemmer opdager denne hyggelige og afstressende time. Udflugterne var i år ikke så velbesøgte, men det hang vel sagtens sammen med vejret. Turudvalget har været meget aktive og innovative for den kommende sæson. Se programmet her i Signalmasten. Ungdomsafdelingen kører fint selv om der sidste sæson forsvandt en hel del unge. At motivere unge til sejlads er ikke nemt og mange naboklubber lider. Som noget nyt har der været filmaftener i klubhuset. Med mad fra Stalden eller medbragt mad har der flere gange været fuldt hus til nogle meget underholdende film. Der er generel afmatning i mange klubber og masser af både er til salg. På Bogø holder vi fanen højt med havneudvidelse og forhåbentlig udvidelse af klubhuset. Den nye havn vil utvivlsomt bringe nye medlemmer til øen og give et frisk pust til klubben. Men der er fortsat mange gamle medlemmer der viser sig sjældent på havnen. Vi håber at bl.a. turudvalgets aktiviteter kan rette op på det. Snart er den mørke tid forbi. Glæd jer til forårsarbejdet på havnen og måske en hyggelig tur til Bellacenteret. Med venlig hilsen Jens Linnet Referat fra generalforsamling i Bogø sejlklub den 22. januar 2011 Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Benny Knudsen. Forsamlingen godkendte forslaget. Benny Knudsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men på grund af evt. forsinkelse ved postomdelt indkaldelse spurgte Benny forsamlingen, om der var indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Forsamlingen havde ingen indsigelser. Benny konstaterede derefter generalforsamlingen for indkaldt efter vedtægternes regelsæt herom. Af hensyn til evt. afstemning valgtes et stemmeudvalg bestående af Gunnar Langkilde og Otto Groegler. Punkt 2. Bestyrelsens beretning Formanden henviste til den skriftlige beretning udsendt i Signalmasten og tilføjede derudover i sin mundtlige beretning: Først ville formanden takke Jens Linnet og madholdet for endnu engang at have varetaget organiseringen af det efterfølgende kulinariske indslag. Formanden lagde stor vægt på, at vi havde en meget aktiv sejlklub, hvor ikke kun bestyrelsen, men en meget stor kreds af medlemmerne var medvirkende til den store aktivitet. Jørn ønskede at trække sig som formand for sejlklubben på grund af andre opgaver i sit arbejdsliv. Der var et behov for, Bogø Sejlklub - Side 4

5 at han havde et stort fokus på udviklingen af Bogø kostskole, hvorfor formandsarbejdet nødvendigvis måtte nedprioriteres. Jørn havde haft 5 gode år som formand, men forventede ikke at kunne yde det, der efter hans mening var nødvendigt som formand for sejlklubben. Formanden så tilbage på en periode, hvor der har været en meget stor aktivitet i klubben herunder: Nyt klubhus, der var skabt på grund af mange aktive medlemmer både til projektering, ansøgning om penge og til selve byggeprocessen. Der var endda lavet flere gulve og lofter end først planlagt. Ungdomsarbejdet er under stadig udvikling ikke, mindst på grund af Thomas Bægaard, der sammen med mange forældre står for en stor aktivitet for ungdommen. Vi har bl.a. fået nye joller og senest muligheden for sejlads i Soling velvilligt stillet til rådighed af Søren Overgård. Allan Tjørnemark varetager sejladsen med de unge, endnu et eksempel på fin opbakning fra medlemmer. Samarbejde mellem Bogø Kostskole og sejlklubben om sejladsintro for klasses elever en begivenhed der gentages i 2011 i juni måned for anden gang. Sejlersøndag i august, hvor der er aktivitet på havnen med mulighed for besøgende at sejle kølbåd joller surfe ro i kajak etc. en velbesøgt aktivitet for øens ikke sejlende beboere. Endelig nævnte formanden samarbejdet med Vordingborg Kommune, som fungerer rigtig godt. Vi har bl.a. fået stillet to kølbådspladser til rådighed for ungdomsarbejdet og der er nedsat et havneudvalg der er i dialog med kommunen. Derefter listede formanden en række aktiviteter op, som tilsammen viser et billede af en både aktiv og meget bredt funderet sejlklub. Tirsdagsmøder i klubhuset, fællesture, kapsejlads Tærø Rundt, sommercamp for ungdommen osv. Jørn afsluttede sin beretning med at bede forsamlingen mindes vores medlem Bjarne Johansens alt for tidlige død. Beretningen blev herefter sat til debat. Der var ingen der ønskede ordet til beretningen. Applaus fra forsamlingen. Dirigenten Konstaterede, at forsamlingen godkendte bestyrelsen beretning. Punkt 3. Regnskab Otto Groegler ønskede ordet forud for fremlæggelse af regnskab, og forklarede forsamlingen, at der havde været lidt misforståelser vedrørende revision af regnskabet. Leif Werge og Otto var revisorer og valgt på generalforsamlingen sidste år. Det regnskab der skulle forelægges generalforsamlingen, havde Otto dog ikke medvirket til revision af, da suppleanten Jens Linnet havde trådt til. Otto gjorde opmærksom på, at det var i fuld overensstemmelse med regelsættet, og når vi nåede til punktet valg af revisor ønskede Otto ikke valg til denne post. Birgit Tjørnemark havde omdelt regnskab til generalforsamlingen. Bogø Sejlklub - Side 5

6 Hun oplyste om, at der var en ny post, skyldige omkostninger, som fremover ville indgå i regnskabet. Birgit opfordrede medlemmerne til at overdrage evt. bilag vedrørende udlæg eller køb i brugsen så hurtigt som muligt. Det var noget nemmere at holde styr på finanserne, når udgifter blev bogført tæt på den pågældende aktivitet, hvor udgiften havde været. Kort sagt få afleveret tingene til kassereren så hurtigt som muligt. Punkt 4. Budget Forslag til budget var omdelt. Budgettet forudsatte kontingenter fastholdt på nuværende niveau. Budgettet blev godkendt. Forslaget motiveres ved, at Signalmastens deadline kan ligge inden for de tre ugers frist. Derudover har hovedparten af medlemmerne således, at omkostningen ved den nye indkaldelsesform vil blive minimal. Forslaget blev vedtaget. Dirigenten konstaterede beslutningens lovlighed, da mere end 50 medlemmer var til stede. Punkt 6. Valg Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen, der var på genvalg: Thomas Bægaard - blev valgt til bestyrelsen. Jan Tjørnemark - blev valgt til bestyrelsen Derudover foreslog bestyrelsen: Jørgen Høppermann - blev valgt til bestyrelsen Punkt 5. Indkomne forslag Bestyrelsen indstiller, at der foretages ændringer i vedtægterne vedrørende indkaldelse til generalforsamlingen. I stede for, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse i Signalmasten foreslås: Generalforsamlingen indkaldes senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen pr. og opslag i Bogø Tidende. De medlemmer, der ikke har tilsendes en indkaldelse på brev postomdelt. Jens Linnet - blev valgt som formand Som suppleanter blev genvalgt Gunnar Langkilde og Bent Noer. Valg af revisorer: Leif Werge og Jørn Søllingvrå Revisor suppleant: John Petersen. Punkt 7. Evt. Udtrækning af aktier: Nr. 82 Bent Noer donerede beløbet til klubben Nr. 68 Jan Kryger Nr. 90 Helle og John Petersen donerede beløbet til klubben Nr. 2 Leif Werge Nr. 18 Tove Kamstrup Bogø Sejlklub - Side 6

7 Gennemgang af udvalg. Turudvalg: Jimmy, Otto, Jens, Linda Materialeudvalg: Knud, Søren, Bent, Leif Klubhusudvalg: Jens, Marianne Bach, Niels, Søren Tærø Rundt udvalg: Jens, Jimmy, Niels Kapsejladsudvalg: Ulrik, Thomas, John Havneudvalg: Jens, Niels, Jørn, Jan, Mads Ungdomsudvalg: Thomas, Marianne Graff, Helle, Allan, Alis Sponsorudvalg: Alis, Kim, Marianne Graff Sejlersøndag: Jan, Marianne, Thomas Der vil blive foretaget oprensning i østbassinet inden den nye sejlsæson begynder. Der vil blive opsat nye koste i sejlrenden og etableret lysbøje. Der udsendes et nyt regulativ for havnen efter godkendelse i Kystdirektoratet. Claus var glad for at kunne oplyse, at der i 2010 ikke havde været behov for indberetninger i forhold til sølovens 9. vedrørende hensyn til færgens sejlads. Vedrørende evt. udvidelse af Bogø Havn oplyste Claus, at kommunen var i gang med arbejdet, og at der snarest ville ske en afklaring. Udsigter til en udvidelse må betragtes som positive. Redaktør: Kia Webmaster: Arne Mastekran: Der blev gjort opmærksom på at brug af mastekran var på brugeres ansvar. Der er sat lås på kranen således, at uvedkommende ikke kan anvende den. Vordingborg Kommune Claus Christensen, rep. for Vordingborg Kommune orienterede generalforsamlingen: Juniorsejlads: Thomas Bægaard orienterede om arbejdet med ungdommen, herunder at vi ønsker unge instruktører, hvorfor opfordrede vi til, at flere meldte sig til instruktørkurserne i DS. I 2010 havde Mariana taget instruktøruddannelsen og deltaget i arbejdet med ungdommen. Herfor modtog Marianne en lille erkendtlighed fra klubben og et stort applaus fra forsamlingen. Cafeen på havnen er lukket på grund af konkurs. Kommunen forhandler i øjeblikket med en evt. ny lejer. Claus understregede, at det fortsat er sådan, at både terrasse og øvrige faciliteter omkring cafeen er for alle havnens brugere og ikke forbeholdt cafeen. Klubhus: Jens fremlagde planer for udvidelse af klubhuset og bygning af et nyt jolleskur. Han oplyste, at udvalget ønskede en fuld finansiering af byggeriet, da vi efter udvalgets mening havde trukket veksler nok på det frivillige arbejde fra Bogø Sejlklub - Side 7

8 medlemmer. Udvalget fortsætter projekteringsarbejdet og søgning efter penge. Sommercamp: Marianne Graff takkede de mange forældre og medlemmer, der havde deltaget i sommercampen, en kæmpe succes, der bl.a havde fået et ikke ringe tilskud fra EU CFB. Materiel: John Petersen opfordrede til at klubben indkøbte en spulemaskine til afvaskning af både. Afslutningsvis takkede bestyrelsen Jørn og Marianne for et godt samarbejde og en god indsat for klubben. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Ref. Jan Tjørnemark. Husk at støtte op om de lokale kapsejladser i Sydstævnekredsen Tjek dato og tilmelding på eller syd-kredsen.dk Generalforsamling i Bogø sejlklub 2012 Lørdag den 21. januar kl.17 i Bogø Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne. 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af regnskab 4) Forelæggelse af budget og aktivitetsplaner, samt fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen. flg. er på valg: Jens Linnet Birgit Tjørnemark 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 9) Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingens pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter formaliteterne vil der være middag, hvor bindende tilmelding er nødvendig senest søndag den 15. januar. Tilmelding kan ske til: eller benyt postkassen Ålborgvej 15. Klubben har 25 års jubilæum og dette fejres til generalforsamlingen. Kokkene vil gøre sig ekstra umage og dansegulvet vil være tæt af glade medlemmer. Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et oplevelsesrigt nytår. Bogø Sejlklub - Side 8

9 Afskrift fra den første protokol af den allerførste bestyrelsesberetning ved den ordinære generalforsamling d. 20. februar 1988 BESTYRELSENS BERETNING Den 25. april 1987 blev Bogø Sejlklub, efter en stiftende generalforsamling på Navigationsskolen, en realitet. Det er i dag kun 10 måneder siden ca. 40 mennesker meldte sig ind i Bogø Sejlklub og i dag er vi 64 medlemmer. Den nyvalgte bestyrelse gik derefter hurtigt i gang med at arbejde for en løsning af nogle af de mange opgaver, derefter den stiftende generelforsamling, var stukket ud og nedfældet i vore vedtægter. Det var især: At arbejde for, at forbedre de meget dårlige muligheder, der i mange år har været for at udnytte faciliteterne ved Lindebro. At skabe mulighed for, at unge sejlsportsinteresserede kan få undervisning. Vi er nu godt i gang med arbejdet. Vi har etableret os på havnen med et lille klubhus. Vi har af Bent Skriver lånt et lille hus, der den 9. juli blev sat op på havnen. Der har været gang i penslerne, vi har fået tæppe på gulvet, gardiner for vinduerne, bænke der kan siddes på, samt rumme optimisternes udstyr og vi har fået fliser foran huset så vi ikke sviner mere end nødvendigt og en flot ankerklokke, med inscriptionen Bogø Sejlklub , der er en hilsen fra A. P. Møllers værkstedsskole, er sat op på klubhuset. Klubhuset er en facilitet, som mange især de unge optimistsejlere har haft stor glæde af. En kontakt til havneudvalget har medført, at der nu er slået pæle ud for den østre bådebro. Et længe næret ønske er blevet opfyldt og har tilmed gjort havnen hyggeligere. Særlig flot der det ud, når alle sejlbådene er hjemme og bærer vor klubstander. Ved standerhejsningen 23. april vil der endvidere være opstillet en flagstang til vor klubvinkel. Hvad angår undervisningen af de unge sejlsportsinteresserede er Niels allerede godt i gang med at planlægge næste sæson. Niels afsluttede sidste sæson med to optimisthold og nogle, der ventede. Klubben havde kun en enkelt optimistjolle, som den havde anskaffet efter at Sparekassen SDS havde givet Bogø Sejlklub 2000 kr. til dette formål, og havde derudover lånt sig frem til to mere. I næste sæson vil to helt nye optimistjoller bliver taget i brug. Det er gaver til de unge. Den ene er allerede overdraget klubben ved en lille højtidelighed på havnen. Den var en gave fra Kreditforeningen Danmark. Den anden, der er en gave fra BRF, vil blive overrakt klubben ved standerhejsningen den 23. april. Udover gaverne fra SDS, KD og BRF har A. P. Møllers værkstedsskolen hjulpet os med ankerklokke, beslag til broen og pælehammer, ligesom de har love at hjælpe og med lignende ting fremover. Ligesom Bikuben og Dansk Søassurance har meddelt os, at de i foråret 88 vil behandle vore ansøgninger. Et ønske om optagelse i Dansk Sejlunion er ikke imødekommet. Dansk Sejlunion ønskede en justering af vores vedtægter for at optage os som medlemmer. Dette problem er på dagsordenen senere. Af andre aktiviteter har især vor klubsejlads været en succes. Med madpakker og diverse andet sejlede vi til nordsiden af Tærø ankrede op og hyggede os. På sådanne ture er alle medlemmer velkomne, også dem der ikke har båd. Bestyrelsen takker for en god sæson og håber, vi næste sæson får en masse hyggelige timer sammen på havnen og sammen i bådene. Bestyrelsen siger TAK FOR I ÅR! Bogø Sejlklub - Side 9

10 Klubben sender regelmæssigt meddelelser ud på . Hvis ikke vi har DIN, så send den til: linje har faktisk kendetegnet klubben siden og er en af årsagerne til klubbens succes. Bogø Sejlklub 25 år Den 25. april 1987 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Bogø Navigationsskole. Den oprindelige Bogø Sejlforening stammede fra 1897 og holdt til ved badehotellet Søvang, hvor der foregik drabelige dyster til søs i kragejoller. Efter en del år uden nogen aktiv forening, samledes så en række aktive sejlere og Bogø Sejlklub var en realitet. Mange af initiativtagerne er nu døde. Pehr Damkjær, Jørgen Kofoed og Flemming Andersen. Ebbe Kürstein lever nu i Valencia, Charles Kristensen opholder sig i de beskyttede boliger ved Fanefjordcenteret og Niels Raimund ser heller ikke rask ud længere Og så var der den store dynamo fra Svendborg, Jørgen Frederiksen, der nyder sit aktive otium rundt om i verden. En kvinde kom også med som suppleant og hun er i fuldt vigør fortsat Lilian Tandrup. Ebbe var formand indtil 1992, herefter var jeg formand indtil 2004 og blev i et par år efterfulgt af Jimmy Christensen. Endelig blev Jørn Søllingvrå så formand indtil sidste år, hvor jeg igen påtog mig hvervet. To store årlige begivenheder har kendetegnet klubben: Flemming Andersen førte de følgende år en protokol som afspejler hans lune humor. Men den er også et vigtigt dokument, der belyser alle de gode ideer og tiltag, der fandt sted i den lille klub. Allerede fra begyndelsen var der lagt vægt på det sociale element og maden! Den Dels Tærø Rundt, som er Sydstævnekredsens største kapsejlads, dels generalforsamlingen der tæller ca. 100 medlemmer, hvor frivillige fra klubben laver en formidabel 7 retters menu til kr Begge arrangementer hviler på Bogø Sejlklub - Side 10

11 masser af energi og arbejde og det lader sig kun gøre fordi alle morer sig. Humor har altid været det bærende element i klubben og vi har været forskånet for større konflikter internt, som det desværre ofte ses i andre klubber. Allerede kort efter etableringen af klubben, blev der slået pæle i den gamle havn, så bådene kunne fortøjes korrekt. Det var i begyndelse en lille skare af fartøjer og dog skilte klubben sig ud ved at huse to Bucklers et grotesk fartøj, der mest minder om et sørøverskib. Både kaptajn Charles Kristensen og Børge Nielsen ejede et sådant skib. Der kom folk langvejs fra for at betragte disse aparte både. Klubben fik sit eget klubhus. Et meget lille hus med skorsten og det hele, stillet til rådighed af nu afdøde Bent Skriver. Senere kom der en skurvogn til og det fungerede fint i mange år. Imidlertid voksede klubben og behovet for et egentligt klubhus blev større. Ved hjælp af fonde og en kæmpe indsats af klubbens medlemmer, fik vi bygget vort nuværende, smukke hus tegnet af arkitekt Søren Overgaard. Huset fungerer fint, men er uden sanitære forhold, idet klubben sammen med Jollelauget rådede over den gamle cafeteriabygning, hvor der var nyt køkken og opholdsrum stillet til rådighed af daværende Møn Kommune. De to klubber på havnen havde brugt meget frivilligt arbejde på at renovere denne bygning men desværre forsvandt dette tilbud pludseligt, idet den nye kommune samt Idas Venner enedes om at rykke en pølsemand ind i bygningen. Som det næste projekt arbejdes der nu på at rejse kapital til at bygge et lille jolleskur ved siden af vort nuværende hus og derved få plads til at lave et køkken. Projektet har udløst en ny lokalplan og det tager tid. En anden stor begivenhed i de forløbne år var udvidelsen af havnen. Igen var Møn Kommune positive og det lykkedes Bogø Sejlklub - Side 11

12 at få økonomien til at hænge sammen, hvis blot der blev udført et stort frivilligt arbejde. Jollelauget og klubben var igen på plads og havnen var en realitet. I skrivende stund venter vi nu på endnu en udvidelse, idet den eksisterende stenmole mod vest flyttes, således at der kan etableres en masse nye pladser. Udvidelsen er et resultat af venteliste på bådpladser, og Vordingborg Kommune har set meget positivt på projektet. En anden vigtig del af klubben har været ungdomsarbejdet. Det hele begyndte med et par optimistjoller men særligt over de seneste år har klubben udvidet med moderne, hurtige joller. En masse energiske ungdomstrænere har holdt gang i de unge gennem tiden og i forhold til klubbens størrelse, går det forrygende. Bogø har fra gammel tid stolte traditioner på havet. Vi håber, at det fortsætter og byder alle unge velkommen til søs. Det har været 25 meget aktive år og alt tyder på, at det fortsætter. Interessen for sejlads er hastigt faldende på landsplan, men mon ikke Bogø holder dampen oppe? December 2011 Så kom krisen Så som krisen også til juniorafdelingen i Bogø Sejlklub ikke den økonomiske krise, men efter 5 år med fremgang af juniorsejlere, må vi se i øjnene, at også vi kan opleve tilbagegang. Før sommerferien havde vi 17 aktive sejlere jævnt fordelt på optimister, Tera, Feva og 405 er, men første dag efter sommerferien mødte kun 3 aktive sejlere op hvis det havde været i fodboldens verden, er der vist ingen tvivl om, at det havde resulteret i en fyreseddel til træneren som dog i dette tilfælde håber at kunne få lov at fortsætte. Vi havde en stor hård kerne af ældre sejlere, der på forunderlig vis som det ofte (heldigvis) sker for os i randområderne er fløjet fra deres trygge reder rundt om på øen og nu befinder sig på diverse efterskoler, ungdomsuddannelser og sågar i Argentina. Vi tog det med oprejst pande, i stedet for at skrue ned for blusset holdt vi dampen oppe, alle trænere mødte troligt op, og vi fortsatte vores aftenspisning. Det må have rygtes, at der nu var plads, tid og rum til nye børn med lyst til vandet. Vi rankede ryggen og var godt tilfredse, da vi kunne holde afslutning med en fremgang på næsten 200 % - vi sluttede sæsonen med 8 juniorsejlere, som alle var blevet fortrolige med vandet og bådene. Jens Linnet Bogø Sejlklub - Side 12

13 I eftertænksomhedens domæne tror jeg faktisk, at flere af de yngste har holdt ved netop med baggrund i den ekstra ro og tid, der har været til den enkelte. For at øge kendskabet til det at færdes på vand og til sejlads som fritidsinteresse har vi under Dansk Sejlunion i samarbejde med Bogø Kostskole for anden gang gennemført et særdeles vellykket tredages skoleprojekt på Bogø Havn for øens 4., 5. og 6. Klasser. Vi nyder stadig godt af, at flere af sejlklubbens medlemmer deltager i juniorarbejdet også selvom de ikke har afkom, der sejler. En stor stor tak skal her lyde til dem! Også en tak til hele Bogø Sejlklub for opbakningen til at drive en ungdomsafdeling med det formål at skabe sejlerglæde hos øens børn. Vi har i juniorafdelingen to kvinder (Alis og Marianne), som i flere år har knoklet for at skrabe sponsorpenge sammen til køb af nye joller. Dette resulterede i foråret i, at vi kunne købe 2 Terajoller, som i den grad har levet op til vores forventning. En Terajolle fungerer umiddelbart som en overbygningsjolle til optimistjollen. Vi har også erfaret, at man med stor fordel kan bruge den som tomandsjolle til de helt små. Tera erne er blevet meget populære blandt vores yngste sejlere, den er langt mere retningsstabil og faktisk nemmere at tumle end optimisterne. Målsætning for den kommende sæson: At fastholde gruppen af nye sejlere fra i år, at rekruttere flere nye samt at uddanne en eller flere af vores gamle sejlere til instruktører, når de returnerer fra deres respektive skjulesteder. Det vil glæde en gammel sejlers hjerte, hvis vi i Bogø Sejlklub ikke blot kan lokke mange børn til at lære at sejle, men lige så vigtigt også kan fastholde dem i glæden ved livet på vandet og med tiden se dem som voksne medlemmer af diverse sejlklubber omkring i landet. Stor sejlerglad hilsen Thomas Bægaard Bogø Sejlklub - Side 13

14 Husk at tilmelde dig spisning efter generalforsamlingen hos Jens Linnet! Tak fordi I støtter Bogø Sejlklubs juniorafdeling! Bogø Sejlklub - Side 14

15 Sommeren 2011 med Camilla II Så fik jeg da endelig fat i den logbogen altså. Det er altså svært at huske, præcis hvad der skete på sommerferieturen, men det er jo også snart 5 mdr. siden. Sommeren bliver af de fleste omtalt som en våd og kold affære, men vi har dog været heldige at finde opholdsvejr ind imellem. Jørgen Høppermann og Henriette havde på et tidspunkt i forsommeren snakket om, at det kunne være dejligt at komme ud at sejle nogle dage i sommerferien. Vi tog dem på ordet, og de indlogerede sig i vores agter dobbeltkahyt. Vi kikkede på diverse vejrudsigter og blev til sidst enige om, at vi ville tage turen rundt om Falster. I fuld sol og ca. 6 m/sek. gik turen fra Bogø Havn til Guldborg. Længere kunne vi ikke klare før frokosten kaldte. Hjemmefra havde vi provianteret, som om vi skulle bespise en mindre hær. Havnen i Guldborg er hyggelig, men vi skulle jo videre og denne dags stop blev Nykøbing F. Klubhuset var som altid i orden og en gasgrill stod klar til fri afbenyttelse. Efter et par voldsomt solide Bloody Mary var Knud og Jørgen virkelig i stødet til at grille. Aftenen forløb som vi forventede vores flittige mænd blev ikke mere sobre som tiden skred frem snarere tværtimod. Nå, men en god nats søvn hjælper på helbredet, og næste morgen efter lækker morgenmad i det fri gik turen mod Nysted igennem det smukke men smalle Guldborgsund. Her blev himlen let overskyet, men holdt dog tør. Nysted har mange muligheder for traveture i området og byen og mange små pladser med borde og bænke. Endvidere et par gode restauranter på havnen, hvor vore gaster frekventerede os med frokost og kaffe. Igen grill under åben himmel om aftenen bemærk! 2 dage med sol uden nedbør!!! Men så holdt det heller ikke længere. Næste dags morgen gik turen mod Hesnæs med vind og bølger. Vel ankommet til Hesnæs havn fandt vi yatzyspillet frem og det blev hurtigt aftalt, at vinderne skulle give rødvinen til middagen, som vi skulle indtage på restaurant Pomle Nakke. En frisk og våd spadseretur på en lille halv times tid, og så var vi indendørs og i tørvejr. Stedet kan virkelig anbefales, især når det er tørvejr. En skøn tur gennem skoven tilbage til havnen, hvor vi så ikke kunne komme ind i toiletbygningen, da vi ikke havde fået fat på havnefogeden, der havde koden til den nye bygning. Der er ikke nogen særlig god mobildækning i Hesnæs, men efter at have afprøvet samtlige mobiler fik vi omsider fat i fogeden. Efter en længere snak fik Knud lokket koden ud af ham og alle vi trængende var glade. Næste morgen igen i regnvejr og hård vind gik turen hjemad mod Bogø igen og vi havde så brugt den første lille uges tid af ferien. Bogø Sejlklub - Side 15

16 Weekenden kom og gik igen og det blev mandag. Jens og Helle Linnet havde også ferie og påtænkte at sejle en uges tid og efter et kort møde blev vi enige om, at dagen efter om morgenen ville vi følges ad til Vejrø og så se, hvad der så skulle ske. Igen startede turen med sol samt svag til jævn vind fra sydvest. Vejrø er altså en rigtig hyggelig ø, hvor der er blevet gjort rigtig meget de seneste år. Der er ved at blive bygget en ny stor sanitetsbygning, så når den er færdig, bliver det helt perfekt. Dernæst gik turen til Dageløkke på Langeland. Ingen af os havde været der før, så det var spændende at se om det stod mål med alle de gode beskrivelser, vi havde hørt. Vi sejlede lidt hurtigere end lægen og ved anløb af havnen stod havnefogeden klar til at hjælpe med plads samt forhøjninger. Han var venligheden selv, fortalte og viste os rundt på havnen. Der er også en fiskeforretning på havnen, så frokosten blev hurtig sat i scene med røget fisk og dejlig kold hvidvin. Om aftenen ville vi prøve den restaurant der lå på havnen restaurant Lanternen. Der var plads til rigtig mange, og en del sad udenfor, men vi gik ind da vi alle havde fået masser af sol om dagen bl.a. havde Helle og jeg ligget på stranden og slikket sol, så lidt afslapning og god mad i skyggen ville være helt på sin plads. Vi fik bestilt 3 x rødspætte og 1 x wienersnitsel. Prøv selv at gætte, hvem der skulle have hvad. Rødspætterne var små, kartoflerne fra glas og hollandaisesaucen fra pulver. Wienersnitslen var heller ikke stor, lidt dåseærter til samt frosne kartoffelskiver varmet og delvis brændt i ovn. Da vi skulle betale skulle det være med kontanter, da det med creditcard ikke helt var slået igennem der. Ikke mange kokkehuer for den menu. Videre til Skælskør. Knud og jeg havde aldrig været der før. Vi har ellers været i alle havnene rundt omkring, så der ventede os en stor oplevelse især ved den lange indsejlingsrende. Igen var vejret med os. Sol og varme og gode indkøbsmuligheder, som vi tog i brug da musikprofessoren og hans hustru påtænkte at aflægge os et besøg ved aftenstide. Næste morgen til Femø, gåtur og afslapning og hjemmelavet squashsuppe ombord. Jo, man kan hvad man vil, så længe Jens ikke får fat på nogen stavblender. Hjemturen fra Femø var dog ikke det mest fede. Megen vind ind fra siden og store bølger, men hvad gør det, når man har haft nogle rigtig gode solskinsdage i godt selskab. Camilla II Klubben sender regelmæssigt meddelelser ud på . Hvis ikke vi har DIN, så send den til: Bogø Sejlklub - Side 16

17 Mikkelines Den 94 kapsejladser i 2011 Jeg vil hermed forhåbentlig inspirere til større deltagelse i vores kapsejladser, selvom vi selvfølgelig kun er interesseret i at give jer alle røvfuld he he, mød op og deltag i noget godt, sundt og styrkende både mentalt og fysisk, i vores fine gode efterhånden gamle klub - 25 år tillykke med det! Kom ud og nyd, at I har en dejlig mulighed for at tilføje en ugentlig oplevelse til hverdagens trivialiteter med jeres både og få nogle nye gaster med! Endnu bedre: Bære Bogø Sejlklub frem i kredsstævnerne - vi vil jo gerne se tilgang/status quo i vores egen Tærø Rundt! Sønden om Tærø og op mod lavbroen. I det sidste kryds op til målet vi var oppe at køre i højt gear, tør jeg svagt antyde. Nu var det jo sådan, at banen var afkortet, af hensyn til, at alle både skulle tages i mål og forståeligt nok, men vi var glade for vi kom med op og i mål 51 sek. efter dem. 2. Sejlads: DM i Scankap afholdt af Lynæs Sejlklub. Vanen tro blev Mikkeline udloddet til feriebenyttelse mod at parkere hende i Lynæs til stævnet, Palle Hemmingsen gjorde igen denne gerning, det er en fin løsning til at få tiden, man bruger til et stævne af denne karat kortet ned. Gunnar L og jeg tog hjemturen i det kæmpe skybrud, der kom i August har stadig vandmærker efter det. Selve stævnet var igen perfekt arrangeret og forløb flot hele vejen igennem med afsluttende gallamiddag i superstjerneklasse på højde med vores egen generalforsamlingsmiddag. Vinden var frisk - til tider hård begge sejldage, hvor vi for første gang ikke missede eller blev disket i en eneste sejlads i de tre år vi har været med. 1. Sejlads: Tærø Rundt, vi fik en ok start i en noget flad luft med spiler. Fulgtes med Scan-kapperne - 5 deltagende det er sgu en flot deltagelse kom så i klemme ved skansen og så til vores rædsel Provence og S-cape slippe af sted for fuld skrue - pokker til uheld, vi sejlede det bedste vi kunne, men intet hjalp på status, vi var hægtet af. Ind over Farø Jord efter lavbroen i modstrøm gik vi så langt ind under land som muligt og med en chance ovre under Tærø fik vi et guldhug og lå så godt oppe bag vores værste konkurrent Provence, som vi nærmede os med spiler stille og roligt. Der sejles 5 sejladser hver dag af ca min. varighed, og her bliver ikke givet ved dørene, det er hård sejlads med sekunder imellem bådene på det store felt, så tungen holdes lige i munden ved mærkerundinger. Vi kunne ikke få godt nok med fart og højdemuligheder blev Bogø Sejlklub - Side 17

18 afprøvet, skiftende rorsmænd, trim mv. Alt dette rakte til en 15. plads vi kommer tilbage igen næste år! Der er lokale optagelser af DM sejladserne på nedenstående link https://sites.google.com/site/dmsejlads /home 3. Sejlads: Var planlagt til Lindholm Rundt af Møn Sejlklub, men aflystes på grund af manglende tilmelding!!! Mød nu op venner. Vi fik i en fart meldt os til Næstved Sejlklubs åbne klubmesterskaber, sejladsen var i god vind 4-7 m/s - der er vi stærke og lå i alle 3 sejladser og kæmpede igen med Provence. Vi var endda foran flere gange, men måtte se os slået til sidst - de sejler godt de gutter. Dog nåede deres lokale Scankap Ruth, som tævede os til DM, ikke forbi Vi var tilfredse med resultatet og fik overaltplaceringen 5 der er ikke langt til Næstved venner 4. Sejlads: Snapsesejlads i Vordingborg i hård vind. Der var problemer med startpistolen, men det lykkedes at komme i gang med horn og flag. Vi var godt med fra start og op i løbet, men Provence løb bare af sted med Ruth (med gæsteskipper Henrik Stærsholm - næste år spørger jeg sku Mikkelines tidligere ejer William Fris Møller, der vandt DM i 20 år i træk, om vi ikke skulle lave et samarbejde nej gas )i hælene. Vi blev distanceret over Farø Jord - er sikker på vi fik tang på motorsejldrevsattrappenl Summa summarum blev 3. pladsen og overaltplacering blev nr sekunder efter en af Vordingborgs skarpe drenge Steen Graves i hans Banner 30 vi kommer friskslebne tilbage næste år Kom med! Bent Tjek resultaterne for onsdagssejladserne på Carpe Diem s (Nordship 28) sommertogt 2011 til Sverige Meningen med denne beretning er ikke at gengive en logbog, men at formidle nogle praktiske informationer baseret på vor planlægning og gennemførsel af sejladsen. Turen blev forberedt ved hjælp af internettet, hvor man kan surfe sig til andre sejleres beretninger om deres tidligere ture i de for os interessante farvande. Bl.a. Magda s hjemmeside (som var til stor inspiration mange tak!), de relevante svenske søportkort, som indeholder stipulerede anbefalede ruter, når der skal sejles indenskærs og den svenske Gästhamns Guiden(kan fås leveret gratis via I de fleste svenske havne lægger man til enten på langs, i y-bomme eller ved hjælp af hækbøjer. Vi blev, efter en vis skepsis i begyndelsen, meget glade for y- bommene, idet man med fenderne dinglende på vandoverfladen bare kan sejle ind mellem dem og fortøje stævnen. Ingen afdrift ved storm, det er nemt for besætningen at hjælpes ad, når man kun er to om bord. Hækbøjerne er en hel del mere tricky især under dårlige vejrforhold. Vi havde på forhånd forsynet os med en selvlåsende og 1,45 m lang fortøjningsstang dvs. den lidt dyrere ud- Bogø Sejlklub - Side 18

19 gave til ca. D.kr. 900,00 og blev meget glade for beslutningen, fordi vi alt for mange gange oplevede, at folk kom i store vanskeligheder fordi den billigere og derfor ikke selvlåsende udgave simpelthen faldt af bøjens krog, mens båden var på vej indad. sm) da vi havde lagt til i Wasahamnen viste vor log totalt set 499 sm for denne etape. Hvad naturskøn beliggenhed angår, syntes vi bedst om Ekenäs Ronneby, Overordnet set førte ruten fra Bogø langs den svenske østkyst via Södertäljekanalen og Mäleren til Stockholm, derfra igennem Stockholms skærgård og ned ad den svenske østkyst til Götakanalens indsejling, igennem kanalen til Väneren, derfra igennem Trollhättan kanalen og på Göta Elv floden til Göteborg, herefter langs den svenske vestkyst og igennem Øresund samt Køge Bugt via Rødvig tilbage til Bogø. Turen blev på i alt sm, varede i 9 uger + 1 dag (startede d ), vi lagde til i 48 havne, betalte totalt set D.kr 7.130,00 i havnepenge, samt D.kr 4.500,00 i kanalgebyrer, hvorfor disse omkostninger samlet set udgjorde D.kr ,00. Nogle af de svenske havne på østkysten er næsten dobbelt så dyre som havnene på vestkysten, idet man tager sig særdeles godt betalt for bl.a. brug af el (som dog de fleste steder kan vælges fra) og fri sauna... Første etape førte os fra Bogø til Rødvig (32 sm), derfra til Gislövs läge på den svenske østkyst (31 sm), Ystad (22 sm), Simrishamn Marina (27 sm), Åhus (26 sm), Karlshamn (28 sm), Ekenäs Ronneby (18 sm), Karlskrona (19 sm), Kristianopel (27 sm), Kalmar (29 sm), Borgholm / Öland (18 sm), Oskarshamn Ernemar (28 sm), Klintemåla (24 sm), Västervik (20 sm), Fyrudden (35 sm), Arkösund (20 sm), Oxelösund (16 sm), Trosa (27 sm), Södertälje (31 sm), Slagstad i Mäleren (10 sm), Stockholm (11 Kristianopel, Klintemåla og Fyrudden et besøg anbefales. I Stockholm kan Wasahamnen anbefales, idet man ligger mellem Wasa museet og en forlystelsespark, ved parken med Nordisk Museum samt i gåafstand fra Gamla Stan. Vi sejlede så vidt som muligt indenskærs og dette var for det meste ensbetydende med fornøden præcisionssejlads med en fungerende dybdemåler kombineret med en GPS og et svensk søsportkort som ubetingede hjælpemidler. Men alligevel - da vi sejlede fra Borgholm på Øland til Oskarshamn Ernemar opgav vi efter Påskallavik ved Näset at sejle indenskærs, fordi vor Garmin simpelthen sagde fra på grund af vor dybgang (1,65 m), mens kortet indikerede, at gennemsejlingen burde have været muligt hvad gør man så? Vi besluttede ikke at tage nogen unødvendig risiko, selv om vi havde set meget frem til turen. I Oskarshamn havde vi en sms-aftale med Fleur, som var på vej nedad mod Bogø Sejlklub - Side 19

20 Danmark og tilbragte en særdeles hyggelig aften med Benny og Marianne som på vej op langs kysten havde taget den pågældende tur indenskærs uden at komme ud for nogen problemer Turens anden etape førte os igennem Stockholms skærgård til Saltsjöbaden (12 sm), Dalerö (14 sm), Nynäshamn (23 sm), Oxelösund (36 sm) og Stegeborg (26 sm) som er sidste havn før indsejlingen til Götakanalen - i alt 111 sm fra Stockholm. Turen igennem Stockholm skærgård kan absolut anbefales og skal opleves. Havnen i Saltsjøbaden ligger i en bugt ved det berømte Grand Hotel i et særdeles kønt område, men uden forsyningsmuligheder. Samtlige havne på denne etape var ellers særdeles velholdte med en fin beliggenhed. I Stegeborg er en aftenøl på kroens terrasse ved solnedgangen en absolut must, og vi fejrede Karins fødselsdag der med en overdådig Buffetdinner. Tredje etape blev gennemsejlingen af Götakanalen. Check-in til kanalen er i Mem, som er ca. 7 sm fra Stegeborg. Man lægger til ved en relativ forfalden stenmole, hvorpå der findes en antik diesel stander (kreditkort) og en lille administrationsbygning. Man betaler for brugen af kanalen (S.kr 4.400,00 for en 28 fod båd), modtager en mundtlig instruks angående slusning, samt en mærkat til masten. Kanalgebyret inkluderer gratis ophold i op til fem dage i kanalens havne, men ikke havneafgiften i Vätteren og Väneren. Havnene i kanalen er af meget forskellig kvalitet, ofte er der kun tale om simple broer hvor man ligger på langs uden el og andre faciliteter. Eftersom det er forbudt at sejle for sejl i kanalen, skal man tanke op senest i Mem. Maks. tilladt hastighed i kanalen er 5 knob, der sejles hele tiden med fenderne ude (min. 4 fender på hver side og helst med en stor kuglefender i boven på den side, som i sluserne viser mod molen) fordi man aldrig på forhånd kan vide hvordan man kommer til at lægge til i venteperioder ved sluser og broer og i sluserne. Normalt kan der sluses maks. 4 både ad gangen, sejlbåde altid forrest og motorbåde bagerst, fordi motorbåde ikke har spil og derfor har store problemer med at klare den til tider helt vilde turbulens i vandet ved opadgående slusning. Ved slusning skal man bruge 2 fortøjninger som helst skal være længere end 12 m vi valgte 15 m og dette viste sig at være en god beslutning. Det er meget hårdt fysisk arbejde at sluse opad dels for den gast, som sættes af lige inden indsejlingen, og som bagefter skal klatre op af stejle skrænter med enden af begge fortøjninger i hånden men samtidigt skal holde trit med båden, mens den sejler ind i slusen og dels for skipperen, især når båden sluser forrest, idet turbulensen presser og slår båden meget hårdt mod stenmolen. Da Karin og jeg på turen var henholdsvis 67 og 69 år gamle - men still going strong og med en hund på 77 menneskeår som eneste ledsager - kunne vi alligevel godt have ønsket os en ekstra gast om bord eller at sluse fra vestkysten til østkysten og ikke omvendt, som vi gjorde, fordi der fra vest til øst findes væsentlig færre opadgående sluser og man sluser derudover begge veje. Berømte og berygtede slusetrapper med op til 8 sluser i rap nedadgående dette er på ingen måde fysisk krævende. Slusevagterne er ikke forpligtet til at hjælpe Bogø Sejlklub - Side 20

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

Sådan kan bad/toiletter også se ud meget flotte. Fredag går turen videre til Fyrudden ca. 40 sømil (halvvejen til Götakanal)

Sådan kan bad/toiletter også se ud meget flotte. Fredag går turen videre til Fyrudden ca. 40 sømil (halvvejen til Götakanal) Logbog for SHEIK IV & SKIPPER SKRÆK 4. juni 28.juni 2015 Lynæs - Dragør - Simrishamn - Karlshamn - Karlskrona - Kalmar - Oskarshamn - Västervik - Fyrudden - Mem - Götakanal - Göteborg - Vestkysten af Sverige

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007 Lapning i fin stil Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2007 Turudvalget Møder med Teknisk Forvaltning VCTA Indkaldelse til generalforsamling 29. 3 Göta kanal/göta Elv H.P. s fotos fra efterårets cykelture DANSK

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere