BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798. Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh."

Transkript

1 Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN Juni 2002 nr. 35 BESTYRELSEN Frederik Hjerrild, formand Strindbergsvej 34, 2500 Valby tlf Marianne Plum, sekretær Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø tlf Lotte Abel, kasserer Sandbygårdvej 31,2.tv Brønshøj Assisi-Kredsens giro: Suzanne Scavenius Torp, Jægersborg Alle 45, 2. th Charlottenlund tlf Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf Vera Christensen Valhøjs Allé 125 A st.th Rødovre tlf Johan Petersen Frugthegnet 45, 2830 Virum tlf Br. Theodor Jürgensen OFM Conv Frederiksborgvej 11A, 4000 Roskilde tlf Birthe Backhausen Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV tlf NYT FRA ASSISI-KREDSEN redigeres af Marianne Plum (ansv) Gunnar Bach Pedersen Assisi-Kredsen på Internet: 16

2 INDHOLD: Ystad-tur 31. august side 3 Formandens beretning side 5 Regnskab side 6 Årsmøde-referat side 8 Max Mizzi i Danmark side 9 Kristne i Palæstina side 10 Bestyrelsen side 16 Rejseprogram Indsat midt i bladet ASSISI-KREDS DATOER 31. maj - 8. juni: Assisi-rejse 31. august: Tur til Ystad 27. september - 5. oktober Assisi-rejse De føler selv, at de trods deres ringe antal har en rolle at spille i arbejdet på at udvikle et demokratisk og pluralistisk palæstinensisk samfund. Det arbejder de for i kraft af deres dannelse, deres mange kontakter til vesten og deres kristne værdigrundlag. Men samtidig er det også nødvendigt for at modvirke presset fra en voksende radikalisering på jødisk og muslimsk side. Og på trods af deres 2000-årige tilstedeværelse som kristne gør de i modsætning til jødiske og muslimske fundamentalister ikke noget eksklusivt krav på landet. Teologisk udtrykt vil de sige, at nok tilhører de landet, men landet tilhører Gud! Det gør det bestemt heller ikke lettere for dem som kristne, at de befinder sig i denne klemme. De kan reelt vælge mellem at isolere sig i en slags kristen ghetto eller i pagt med evangeliet være lys og salt i den verden de lever i. I forhold til den israelskpalæstinensiske konflikt betyder det, at de holder fast i, at en varig fred også må være retfærdig fred, at kampen må føres med ikke-voldelige midler og at der må være plads til alle befolkningsgrupper i en fremtidig løsning. Det kristne begreb forsoning går således hånd i hånd med begrebet retfærdighed når man læser de erklæringer der kommer fra de kristne Litteraturhenvisninger: Colin Chapman: Kløfternes Land Israel eller Palæstina Unitas Forlag 1994 Kirsten Stoffregen Pedersen: De kristne i Det hellige Land, Unitas forlag 1998 Karen Armstrong: Jerusalem tro, historie og politik Munksgaard/Rosinante 1998 Jerusalems Mosaik Folkekirkens Nødhjælp, Det Mellemkirkelige Råd og Det økumeniske Fællesråd, Fra forårets Assisitur: Procession Kristi Legemsfest (mere om turen i næste nummer) på Hjemmeside henvisninger: Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center International Center of Bethlehem Middle East Council of Churches World Council of Churches Evangelicals for Middle East Peace Folkekirkens Nødhjælp 2 15

3 kristne får generelt færre børn end muslimerne og gennemsnitsalderen er 32 mod 16 år for resten af befolkningen. De kristne er delt op på 15 forskellige kirkesamfund. Ca. 50% tilhører den ortodokse kirke, 30% den katolske, og resten er fordelt på de øvrige 13 kirkesamfund. Hvert samfund har sine egne traditioner og ritualer og sine egne uddannelses- og andre institutioner. Men for den enkelte kristen betyder disse historiske og konfessionelle skel ikke så meget i dag. Det politiske pres de lever under og deres mindretalssituation gør, at de rykker tættere og tættere sammen. Selvom traditionerne vejer tungt i mange af de lokale kirkesamfund, er der også eksempler på fornyelse og på forsøg på at sætte det kristne budskab i forbindelse med de kristnes aktuelle levevilkår. F.eks. har Sabeel det økumeniske center for palæstinensisk befrielsesteologi beskæftiget sig indgående med aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. De kristne og Jerusalem 14 I 1944 boede der kristne i Jerusalem. Det skyldtes ikke blot religiøse grunde, men også at de kristne var veluddannede og derfor søgte til byerne. Med blot tilbage i byen hvor moderkirken opstod, er situationen i dag blevet meget kritisk for disse kristne. Det er regnet ud, at der findes en kirke for hver 177 kristne. For de lokale kristne er Jerusalem den hellige stad, men den er også moderstaden for dem som folk - det sted, hvor de lever deres daglige, praktiske, konkrete, liv med alle deres behov, vanskeligheder og kamp. Desuden ligger mange af de kristne skoler og hospitaler i Jerusalem. Jerusalem var således indtil de israelske lukninger i begyndelsen af 1990erne knudepunktet, der bandt hele Vestbredden sammen økonomisk, kulturelt, religiøst og politisk. Disse to aspekter er uadskillelige for de kristne: Jerusalem som hellig stad og som hjemstad. Lokale kristne har derfor sammen med Kirkernes Verdensråd igen og igen gjort sig til talsmænd for en løsning, der sikrer, at Jerusalem bliver en by for to folk (israelere og palæstinensere) og en by, hvor tre religioners rettigheder og frie adgang er sikret (jødedommens, kristendommens og islams). Som det er i dag kan de kristne fra Ramallah og Betlehem for ikke at tale om Gaza ikke engang komme til Jerusalem for at bede til de store kristne højtider som f.eks. påsken. De nyder således ikke den religionsfrihed som de kristne turister der kommer fra hele verden kan nyde godt af. De kristnes aktuelle rolle De kristne driver en række sociale institutioner: skoler, klinikker, hospitaler, handicapcentre, ungdomsaktiviteter, m.v.. De er højt respekteret i lokalsamfundet, bl.a. fordi dette arbejde kommer hele befolkningen til gode, ikke kun de kristne. De kristne er også repræsenteret i de politiske organer f.eks. den palæstinensiske lovgivende forsamling med flere repræsentanter end deres procentuelle andel af befolkningen berettiger dem til. LØRDAGSTUR til Ystad lørdag d. 31. aug Pris pr. person incl. busrejse, entreer og middag kr 525,- Afrejse: Enghave Station kl 9.00 Sønder Boulevard Hjemkomst: Enghave Station kl (ca.) Tilmelding samt mødeafgift senest 10. august i check / giro mrk. Ystad til Lotte Abel (adresse se bagsiden) 3

4 Tilmelding til tur til Ystad 31. august 2002 Navn: Adresse: Tlf: Bemærkninger: FORLØBIGT PROGRAM for Ystad tur Vi kører over Öresundsbroen over Trelleborg i Ystad. Vi holder gudstjeneste i den gamle klosterkirke, der hører til Ystads Gråbrødrekloster. Derefter spises medbragt frokost og vi får lejlighed til at besøge museet, som er indrettet i den bevarede fløj af Gråbrødreklosteret. Fra Ystad kører vi forbi Glimmingehus og spiser middag på en kro på vej mod Malmø inden vi vender hjemad. 4 Fødselskirken i Betlehem - under mere fredelige omstændigheder Kristne i tilbagegang Resultatet har været en voksende udvandring af kristne palæstinensere igennem årene. I kraft af deres ofte gode uddannelse og middelklassestatus har det været lettere for dem at emigrere end for de muslimske palæstinensere. Resultatet heraf er, at fra 1948 da staten Israel blev oprettet hvor de kristne udgjorde 7,7% af den samlede befolkning, udgør de i dag blot 2,2%. 35% af de kristne palæstinensere flygtede eller blev drevet på flugt i Og udvandringen er fortsat i varierende styrke lige siden. Over 50% af de kristne palæstinensere bor således i dag uden for landets grænser, fortrinsvis i Nord- og Sydamerika samt i Australien. Globalt set udgør de kristne palæstinensere 6,5% af alle palæstinensere. I tal betyder det at der i dag findes ca kristne tilbage i Israel/Palæstina af disse bor i Galilæa og i området omkring Jerusalem, hvoraf færre end i selve Jerusalem. I Gaza bor der kun 2000 kristne. De

5 befolkning til gode. Missionærerne fik næppe omvendt mange muslimer, men en del af de lokale, især ortodokse, kristne valgte at blive lutheranerne, anglikanere eller knytte sig til andre protestantiske menigheder, fordi de følte at der her var fornyelse at hente og muligheder for at forbedre deres livsvilkår. Dette er også grunden til, at mange kristne palæstinensere fik en høj uddannelse og bl.a. derved kom til at udgøre en slags middelklasse. På denne baggrund kom de, i forhold til deres antal, til at spille en væsentlig rolle i landet økonomisk, socialt og politisk. De kristne var f.eks. stærkt medvirkende til at formulere en moderne palæstinensisk nationalisme omkring århundredeskiftet. Et eksempel på en kendt kristen politiker i dag er Hanan Ashrawi, der oprindeligt blev kendt for sin deltagelse i fredsforhandlingerne i Madrid. De kristne i dagens Israel/ Palæstina års historie og erfaring har præget de kristne palæstinenseres identitet og rolle i Israel/Palæstina. På den ene side udgør de i dag kun et lille mindretal, men på den anden side er de en fuldstændig integreret del af samfundet. De har igennem århundreder lært, hvordan man kan leve i fredelig sameksistens med muslimer, som man i et vist omfang deler fælles etniske og kulturelle rødder og værdier med. Under det ottomanske styre anerkendtes f.eks. de kristne samfunds ret til at varetage deres egne interne anliggender, især hvad religiøse og civile anliggender angik. Derfor står muslimske og kristne palæstinensere sammen i den fælles kamp mod den israelske besættelse og i drømmen om frihed og en retfærdig fred med en bæredygtig palæstinensisk stat som følge. Der har udviklet sig en gensidig respekt for hinandens religiøse særpræg. For eksempel driver lokale kristne ikke mission over for muslimerne i ordets egentlige eller vestlige forstand. Deres vidnesbyrd består i at leve deres kristendom ud i hverdagen. For dem er eksemplets magt vigtigere end forkyndelse af ordet. At modtage muslimske medborgere i deres skoler, hospitaler o.s.v. er deres måde at vidne om deres kristne tro på. De palæstinensiske kristne lever af historiske grunde fortrinsvis i Galilæa og i området omkring Jerusalem (inkl. Ramallah, Betlehem) med mindre grupper spredt over resten af Vestbredden og i Gaza. Men netop disse områder har ofte i den aktuelle israelsk-palæstinensiske konflikt været hårdt ramt. De kristne har ikke været under angreb af religiøse grunde, men hårdt berørt af økonomiske og politiske faktorer. Sammen med de øvrige palæstinensere har de i Israel lidt under at blive behandlet som andenklassesborgere, og i de besatte områder - Østjerusalem, Vestbredden og Gaza har de oplevet de daglige konsekvenser af den israelske besættelse. Assisi-Kredsens årsmøde og generalforsamling lørdag den 23. februar 2002 i Enghave kirke Beretning Sidste årsmøde blev afholdt her i Enghave Kirke den 17. marts 2001, hvor vi hørte et foredrag af førstebibliotekar Jacob Thomsen om Brorson. Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb. Der har været afholdt én rejse til Assisi i maj måned 2001 under ledelse af Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum med en gruppe på 13 personer. Efterårsweek-end på Løgumkloster i slutningen af september, hvor universitetslektor Peter Lodberg (nu generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp) holdt et vægtigt foredrag om det økumeniske samarbejde i Danmark. Efterårsmøde m/erik A. Nielsen om Isenheimer-alteret af Grünewald den 24. nov. Hilsener fra: Søstrene i Assisi v/den nye superiora, Sr Carmela, og fra Ingrid og Erik Munck. Tak til bestyrelsen for trofast og muntert samarbejde, ikke mindst til vores kasserer Lotte Abel, til revisor Edith Jensen.og til redaktionen af Nyt fra Assisi-Kredsen for et velredigeret og spændende medlemsblad. Der er p.t. omkring 300 medlemmer af Assisi-Kredsen. Og tak til medlemmerne for fælles oplevelser og godt samvær. Frederik Hjerrild 5 referent: Marianne Plum

6 Driftsregnskab for året 2001 REGNSKAB INDTÆGTER kroner 301 kontingentindbetalinger Gaver i forb. m. kontingentbetaling Indgået ved salg af kort, bøger m.m Obligationsrenter Renter af bankkonti UDGIFTER Porto og gebyrer Kontorartikler og tryksager 524 Telefon Gaver 900 Bogkøb Kirken på Nettet Oprettelse af domæne på nettet Danske Kirkedage 1999 & Økumenisk Fællesråd, kontingent Økumenisk Fællesråd, nyhedsbrev 300 Økumenisk Fællesråd, års- og efterårsmøde Økumenisk mødedeltagelse, rejseudgifter Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto NETTOUDGIFTER MØDER m.m.: Årsmøde Efterårsmøde Tur til Løgumkloster I alt Årets underskud Af UFFE GJERDING, projektkoordinator i Folkekirkens Nødhjælp hold. Nu blev kristendommen statsreligion, og der blev bygget en masse kirker på de hellige steder som begyndte at tiltrække pilgrimme fra alverdens lande. Fra den tid stammer f.eks. fødselskirken i Betlehem og Gravkirken i Jerusalem, der begge menes at være grundlagt af kejser Konstantins mor, Helena. De lokale kristne følte sig snart som udvalgt til at være en slags værter for de mange pilgrimme. En rolle som de ønsker fortsat at spille i dag, men hvor de ofte oplever, at turisterne/pilgrimmene er mere interesseret i de historiske steder og bygninger ( de døde sten ) end de levende kristne menigheder ( de levende sten ). Islams indtog og korsfarerne 11 Da araberne overtog herredømmet i området i det 7. århundrede og bragte islam med sig fra Arabien, blev det igen vanskeligere at være kristen. De kristne blev tålt af muslimerne som bogens folk (en anerkendelse der også gjaldt jøder), og kunne derfor vælge at leve videre som kristne og beholde deres kirker og leve fredeligt side om side med deres muslimske brødre og søstre. Men mange kristne valgte af praktiske sociale og politiske grunde at konvertere til islam. Og lettere blev det ikke for de lokale kristne under korsfarertiden. Korsfarerne var kristne fra vesten der havde fået den ide, at de ville befri Det hellige Land fra de vantro. Og de skelnede faktisk ikke så nøje mellem de lokale muslimer og de lokale kristne. Mange af de ortodokse kristne måtte lade livet i de blodige kampe, der blev udkæmpet i det århundrede. Og selv den dag i dag skal man skal ikke kradse meget i overfladen for at få minderne om korsfarertiden til at blusse op. Ofte trækkes der paralleller til den måde vesten behandler Mellemøsten på i dag. For de lokale kristne betød korsfarertiden også en opsplittelse mellem de vestlige/ katolske kristne og de østlige/ortodokse kristne. Kirkens splittelse i 1054 kom til at præge det lokale kirkeliv. Kolonialisering og missionærer Men dermed var det ikke slut med indflydelsen udefra. I det 19. århundrede i kølvandet på den vestlige kolonialisering fulgte også protestantiske missionærer fra Europa og Nordamerika. Men deres tilgang til de lokale muslimer og kristne var en anden. De byggede skole, hospitaler og andre institutioner, der kom den lokale

7 KRISTNE I PALÆSTINA I det historiske Palæstina, som det så ud før masseindvandringen af europæiske jøder tog sin begyndelse i første halvdel af det 20. århundrede bestod den arabisktalende befolkning af muslimer, jøder og kristne. Det kristne indslag i den palæstinensiske befolkning overses ofte i den evige konflikt med den israelske besættelsesmagt. Men de kristne er et levende og aktivt element i den palæstinensiske befolkning, selv om de udgør en minoritet, både i den del af Palæstina som er blevet til staten Israel, og i de besatte områder, specielt i Østjerusalem, Bethlehem og Ramallah. De kristne kirker forsøger at bygge bro til islam og jødedom. Forfatteren, der jævnligt har rejst i Gaza og på Vestbredden som udsending for Folkekirkens Nødhjælp, skriver om en overset minoritet. For mange danskere kommer det som en forbløffende oplysning, at der findes kristne palæstinensere. Når kirkeklokkerne lyder tidligt søndag morgen ud over Jerusalems tage, er de færreste turister på benene. De opdager knap nok, at de lokale kristne tidligt om morgenen holder deres ofte timelange gudstjenester, som de har gjort det siden oldkirkens dage. En kort historisk gennemgang Det kræver lidt indsigt i kirkens årige historie at forstå, hvordan det kan 10 være, at der findes kristne palæstinensere, og hvem de er i dag. Men man behøver blot at slå op i Apostlenes Gerninger i det Nye Testamente for at få en masse interessante oplysninger om de første menigheder i Jerusalem og i Mellemøsten. Det hele startede kort efter Jesu himmelfart, da hans disciple var samlet i Jerusalem pinsedag. I Apostlenes Gerninger kapitel 2 får vi at vide, hvordan apostelen Peter prædikede for de mange forskellige befolkningsgrupper, der befandt sig i Jerusalem, herunder arabere, og den dag blev der føjet næsten tre tusinde mennesker til. De følgende kapitler fortæller om, hvordan apostlene, ikke mindst Paulus, drog rundt i hele Mellemøsten og grundlagde kristne menigheder bestående dels af jøder, der blev kristustroende, og dels af hedninger der besluttede sig for kristendommen. Så langt kan en del af de kristne i Israel/Palæstina i dag faktisk føre deres rødder tilbage. Vilkårene for de kristne i Mellemøsten har været og er stadigvæk meget omskiftelige og ofte vanskelige. Lige fra starten lærte de hvad lidelse martyrium indebærer. De var uglesete af jøderne og forfulgt af romerne i de første århundreder efter Kristus. Først da den romerske kejser Konstantin besluttede sig for at blive kristen i begyndelsen af det 4. århundrede skete der en dramatisk forandring i de kristnes for Status pr. 31. december 2001 AKTIVER kroner Indestående i bank, driftskonto Indestående i banker, rejsekonti kr % statsobligationer PASSIVER Egenkapital ved årets begyndelse Årets underskud if. driftsregnskab Årets underskud, rejsekonti -356 Egenkapital ved årets afslutning Forudbetalinger: 9 kontingentbetalinger for Brønshøj, den 28. januar 2002 Lotte Abel, sign. Regnskabet revideret og beholdningernes tilstedeværelse kontrolleret Amager d. 20/ Edith Jensen, sign

8 Årsmøde 2000 i Assisi-Kredsen, Enghave Kirke, 23. februar 2002 Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2002 Dagsorden er udsendt i Nyt fra Assisi-Kredsen nr. 34 Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Anders Christensen valgt enstemmigt. Anders Christensen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden. Ad. 2.Anders Christensen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning. Denne bringes i kommende nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen. Formandens beretning blev godkendt. Ad. 3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Lotte Abel. Der var derefter tid til spørgsmål til kasserer og dermed regnskab. Vibeke Baadsgaard stillede spørgsmål til turene, hvoraf nogle har givet underskud. Årsagen blev forklaret, idet bestyrelsen forsøger at holde priserne nede, men når tilmeldingerne så svigter, opstår underskud. Erling Brodam stillede spørgsmål vedr. rejsekonti. Bilag mv. var fremlagt til gennemsyn. Regnskabet blev derefter godkendt. Ad. 4. På valg i år var Marianne Plum, Suzanne Scavenius Torp og Vera Christensen. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Ad. 5.Valg af suppleanter. Birthe Backhausen og Johan Petersen blev genvalgt med akklamation. Ad. 6. Valg af revisor. Edith Jensen blev genvalgt. Jørgen Sanderhoff blev genvalgt til revisorsuppleant. Begge med akklamation. Ad. 7. Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen. Ad. 8. Gunnar omtalte den planlagte rejse til Assisi fra 31. maj -8. juni. Der er endnu pladser på turen. Gunnar omtalte turen til Ystad 31. august. Der kommer mere omtale i nr. 35. Efterårsturen under Frederiks ledelse er fra 28. sept. til 6. okt. Der kommer mere omtale i nr. 35. Anders Christensen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Anders Christensen Frederik Hjerrild Marianne Plum Dirigent Formand Referent 8 DIALOG 2002 En fotografisk temaudstilling i Helligaandshuset den august 2002 I hope that it will be a good exhibition, which will inspire some people and encourage them to do something more to work for peace and justice by means of dialogue with people from different religions, cultures and creed. MAX MIZZI Helligaandshuset. Niels Hemmingsensgade 5, Kbh. K Åbent : august kl Kr. 20. Pater Max Mizzi fortæller om sit arbejde Ons., tors., fre. kl.17.- Lør., søn. kl. 15. Særlige arrangementer Kr. 50.via Onsdag den 7. august kl "Et møde mellem to fredsskabere" - DIALOG mellem: Lakha Lama stifter af World Peace Committee og Tibet Charity og Max Mizzi leder af Det franciskanske internationale center for dialog. Torsdag den 8. august kl Skønheden og udyret - Jacob Holdt og Sherin Khankan i DIALOG 9

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna Januar 2015 nr. 86 Fra La Verna Gudstjeneste ved jubilæumsfesten d. 22. november 2014 INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Årsmøde Side 3 Dagsorden side 4 Eksisterende vedtægter side 5 Forslag til vedtægtsændring

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

BESTYRELSEN. Februar 2009 nr. 62. Fra La Verna

BESTYRELSEN. Februar 2009 nr. 62. Fra La Verna Assisi-Kredsen Marianne Plum Teglværksgade 3,1.th. DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring Februar 2009 nr. 62 Frederik Hjerrild, formand Dalles Have 24, 3400 Hillerød tlf 48 24 50 60 hjerrild@assisi-kredsen.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Indtryk fra et besøg i Israel/Palæstina v/else Marie Madsen, medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe.

Indtryk fra et besøg i Israel/Palæstina v/else Marie Madsen, medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe. HÅBET SOM VI ALDRIG MÅ MISTE! Indtryk fra et besøg i Israel/Palæstina v/else Marie Madsen, medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe. Når man har besøgt Betlehem på Vestbredden i Israel/Palæstina

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner

Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner Dato: Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 Sted: Løgumkloster Højskole, Løgumkloster Formanden, Niels-Peter Lund Jacobsen, bød velkommen, og udtrykte

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge

Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge Historisk rids i forhold til at diakoni og retfærdighedsbegrebet er kommet mere på dagsordenen i evangelikale kirkesammenhænge Int. diakoni seminar 25. Juni 2014 Missionsselskaber Katolsk Protestantisk

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Domenico Ghirlandaio: Pave Honorius III godkender reglen for Frans orden. Fresco ca. 1480-85 (detalje)

Domenico Ghirlandaio: Pave Honorius III godkender reglen for Frans orden. Fresco ca. 1480-85 (detalje) Februar 2003 nr. 38 Domenico Ghirlandaio: Pave Honorius III godkender reglen for Frans orden. Fresco ca. 1480-85 (detalje) INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Faste og bøn side 3 Vedtægter side 4 Årsmødet side

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV.

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere