BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSEN. Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN 1395-8798. Juni 2002 nr. 35. Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh."

Transkript

1 Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN Juni 2002 nr. 35 BESTYRELSEN Frederik Hjerrild, formand Strindbergsvej 34, 2500 Valby tlf Marianne Plum, sekretær Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø tlf Lotte Abel, kasserer Sandbygårdvej 31,2.tv Brønshøj Assisi-Kredsens giro: Suzanne Scavenius Torp, Jægersborg Alle 45, 2. th Charlottenlund tlf Gunnar Bach Pedersen Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V tlf Vera Christensen Valhøjs Allé 125 A st.th Rødovre tlf Johan Petersen Frugthegnet 45, 2830 Virum tlf Br. Theodor Jürgensen OFM Conv Frederiksborgvej 11A, 4000 Roskilde tlf Birthe Backhausen Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV tlf NYT FRA ASSISI-KREDSEN redigeres af Marianne Plum (ansv) Gunnar Bach Pedersen Assisi-Kredsen på Internet: 16

2 INDHOLD: Ystad-tur 31. august side 3 Formandens beretning side 5 Regnskab side 6 Årsmøde-referat side 8 Max Mizzi i Danmark side 9 Kristne i Palæstina side 10 Bestyrelsen side 16 Rejseprogram Indsat midt i bladet ASSISI-KREDS DATOER 31. maj - 8. juni: Assisi-rejse 31. august: Tur til Ystad 27. september - 5. oktober Assisi-rejse De føler selv, at de trods deres ringe antal har en rolle at spille i arbejdet på at udvikle et demokratisk og pluralistisk palæstinensisk samfund. Det arbejder de for i kraft af deres dannelse, deres mange kontakter til vesten og deres kristne værdigrundlag. Men samtidig er det også nødvendigt for at modvirke presset fra en voksende radikalisering på jødisk og muslimsk side. Og på trods af deres 2000-årige tilstedeværelse som kristne gør de i modsætning til jødiske og muslimske fundamentalister ikke noget eksklusivt krav på landet. Teologisk udtrykt vil de sige, at nok tilhører de landet, men landet tilhører Gud! Det gør det bestemt heller ikke lettere for dem som kristne, at de befinder sig i denne klemme. De kan reelt vælge mellem at isolere sig i en slags kristen ghetto eller i pagt med evangeliet være lys og salt i den verden de lever i. I forhold til den israelskpalæstinensiske konflikt betyder det, at de holder fast i, at en varig fred også må være retfærdig fred, at kampen må føres med ikke-voldelige midler og at der må være plads til alle befolkningsgrupper i en fremtidig løsning. Det kristne begreb forsoning går således hånd i hånd med begrebet retfærdighed når man læser de erklæringer der kommer fra de kristne Litteraturhenvisninger: Colin Chapman: Kløfternes Land Israel eller Palæstina Unitas Forlag 1994 Kirsten Stoffregen Pedersen: De kristne i Det hellige Land, Unitas forlag 1998 Karen Armstrong: Jerusalem tro, historie og politik Munksgaard/Rosinante 1998 Jerusalems Mosaik Folkekirkens Nødhjælp, Det Mellemkirkelige Råd og Det økumeniske Fællesråd, Fra forårets Assisitur: Procession Kristi Legemsfest (mere om turen i næste nummer) på Hjemmeside henvisninger: Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center International Center of Bethlehem Middle East Council of Churches World Council of Churches Evangelicals for Middle East Peace Folkekirkens Nødhjælp 2 15

3 kristne får generelt færre børn end muslimerne og gennemsnitsalderen er 32 mod 16 år for resten af befolkningen. De kristne er delt op på 15 forskellige kirkesamfund. Ca. 50% tilhører den ortodokse kirke, 30% den katolske, og resten er fordelt på de øvrige 13 kirkesamfund. Hvert samfund har sine egne traditioner og ritualer og sine egne uddannelses- og andre institutioner. Men for den enkelte kristen betyder disse historiske og konfessionelle skel ikke så meget i dag. Det politiske pres de lever under og deres mindretalssituation gør, at de rykker tættere og tættere sammen. Selvom traditionerne vejer tungt i mange af de lokale kirkesamfund, er der også eksempler på fornyelse og på forsøg på at sætte det kristne budskab i forbindelse med de kristnes aktuelle levevilkår. F.eks. har Sabeel det økumeniske center for palæstinensisk befrielsesteologi beskæftiget sig indgående med aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. De kristne og Jerusalem 14 I 1944 boede der kristne i Jerusalem. Det skyldtes ikke blot religiøse grunde, men også at de kristne var veluddannede og derfor søgte til byerne. Med blot tilbage i byen hvor moderkirken opstod, er situationen i dag blevet meget kritisk for disse kristne. Det er regnet ud, at der findes en kirke for hver 177 kristne. For de lokale kristne er Jerusalem den hellige stad, men den er også moderstaden for dem som folk - det sted, hvor de lever deres daglige, praktiske, konkrete, liv med alle deres behov, vanskeligheder og kamp. Desuden ligger mange af de kristne skoler og hospitaler i Jerusalem. Jerusalem var således indtil de israelske lukninger i begyndelsen af 1990erne knudepunktet, der bandt hele Vestbredden sammen økonomisk, kulturelt, religiøst og politisk. Disse to aspekter er uadskillelige for de kristne: Jerusalem som hellig stad og som hjemstad. Lokale kristne har derfor sammen med Kirkernes Verdensråd igen og igen gjort sig til talsmænd for en løsning, der sikrer, at Jerusalem bliver en by for to folk (israelere og palæstinensere) og en by, hvor tre religioners rettigheder og frie adgang er sikret (jødedommens, kristendommens og islams). Som det er i dag kan de kristne fra Ramallah og Betlehem for ikke at tale om Gaza ikke engang komme til Jerusalem for at bede til de store kristne højtider som f.eks. påsken. De nyder således ikke den religionsfrihed som de kristne turister der kommer fra hele verden kan nyde godt af. De kristnes aktuelle rolle De kristne driver en række sociale institutioner: skoler, klinikker, hospitaler, handicapcentre, ungdomsaktiviteter, m.v.. De er højt respekteret i lokalsamfundet, bl.a. fordi dette arbejde kommer hele befolkningen til gode, ikke kun de kristne. De kristne er også repræsenteret i de politiske organer f.eks. den palæstinensiske lovgivende forsamling med flere repræsentanter end deres procentuelle andel af befolkningen berettiger dem til. LØRDAGSTUR til Ystad lørdag d. 31. aug Pris pr. person incl. busrejse, entreer og middag kr 525,- Afrejse: Enghave Station kl 9.00 Sønder Boulevard Hjemkomst: Enghave Station kl (ca.) Tilmelding samt mødeafgift senest 10. august i check / giro mrk. Ystad til Lotte Abel (adresse se bagsiden) 3

4 Tilmelding til tur til Ystad 31. august 2002 Navn: Adresse: Tlf: Bemærkninger: FORLØBIGT PROGRAM for Ystad tur Vi kører over Öresundsbroen over Trelleborg i Ystad. Vi holder gudstjeneste i den gamle klosterkirke, der hører til Ystads Gråbrødrekloster. Derefter spises medbragt frokost og vi får lejlighed til at besøge museet, som er indrettet i den bevarede fløj af Gråbrødreklosteret. Fra Ystad kører vi forbi Glimmingehus og spiser middag på en kro på vej mod Malmø inden vi vender hjemad. 4 Fødselskirken i Betlehem - under mere fredelige omstændigheder Kristne i tilbagegang Resultatet har været en voksende udvandring af kristne palæstinensere igennem årene. I kraft af deres ofte gode uddannelse og middelklassestatus har det været lettere for dem at emigrere end for de muslimske palæstinensere. Resultatet heraf er, at fra 1948 da staten Israel blev oprettet hvor de kristne udgjorde 7,7% af den samlede befolkning, udgør de i dag blot 2,2%. 35% af de kristne palæstinensere flygtede eller blev drevet på flugt i Og udvandringen er fortsat i varierende styrke lige siden. Over 50% af de kristne palæstinensere bor således i dag uden for landets grænser, fortrinsvis i Nord- og Sydamerika samt i Australien. Globalt set udgør de kristne palæstinensere 6,5% af alle palæstinensere. I tal betyder det at der i dag findes ca kristne tilbage i Israel/Palæstina af disse bor i Galilæa og i området omkring Jerusalem, hvoraf færre end i selve Jerusalem. I Gaza bor der kun 2000 kristne. De

5 befolkning til gode. Missionærerne fik næppe omvendt mange muslimer, men en del af de lokale, især ortodokse, kristne valgte at blive lutheranerne, anglikanere eller knytte sig til andre protestantiske menigheder, fordi de følte at der her var fornyelse at hente og muligheder for at forbedre deres livsvilkår. Dette er også grunden til, at mange kristne palæstinensere fik en høj uddannelse og bl.a. derved kom til at udgøre en slags middelklasse. På denne baggrund kom de, i forhold til deres antal, til at spille en væsentlig rolle i landet økonomisk, socialt og politisk. De kristne var f.eks. stærkt medvirkende til at formulere en moderne palæstinensisk nationalisme omkring århundredeskiftet. Et eksempel på en kendt kristen politiker i dag er Hanan Ashrawi, der oprindeligt blev kendt for sin deltagelse i fredsforhandlingerne i Madrid. De kristne i dagens Israel/ Palæstina års historie og erfaring har præget de kristne palæstinenseres identitet og rolle i Israel/Palæstina. På den ene side udgør de i dag kun et lille mindretal, men på den anden side er de en fuldstændig integreret del af samfundet. De har igennem århundreder lært, hvordan man kan leve i fredelig sameksistens med muslimer, som man i et vist omfang deler fælles etniske og kulturelle rødder og værdier med. Under det ottomanske styre anerkendtes f.eks. de kristne samfunds ret til at varetage deres egne interne anliggender, især hvad religiøse og civile anliggender angik. Derfor står muslimske og kristne palæstinensere sammen i den fælles kamp mod den israelske besættelse og i drømmen om frihed og en retfærdig fred med en bæredygtig palæstinensisk stat som følge. Der har udviklet sig en gensidig respekt for hinandens religiøse særpræg. For eksempel driver lokale kristne ikke mission over for muslimerne i ordets egentlige eller vestlige forstand. Deres vidnesbyrd består i at leve deres kristendom ud i hverdagen. For dem er eksemplets magt vigtigere end forkyndelse af ordet. At modtage muslimske medborgere i deres skoler, hospitaler o.s.v. er deres måde at vidne om deres kristne tro på. De palæstinensiske kristne lever af historiske grunde fortrinsvis i Galilæa og i området omkring Jerusalem (inkl. Ramallah, Betlehem) med mindre grupper spredt over resten af Vestbredden og i Gaza. Men netop disse områder har ofte i den aktuelle israelsk-palæstinensiske konflikt været hårdt ramt. De kristne har ikke været under angreb af religiøse grunde, men hårdt berørt af økonomiske og politiske faktorer. Sammen med de øvrige palæstinensere har de i Israel lidt under at blive behandlet som andenklassesborgere, og i de besatte områder - Østjerusalem, Vestbredden og Gaza har de oplevet de daglige konsekvenser af den israelske besættelse. Assisi-Kredsens årsmøde og generalforsamling lørdag den 23. februar 2002 i Enghave kirke Beretning Sidste årsmøde blev afholdt her i Enghave Kirke den 17. marts 2001, hvor vi hørte et foredrag af førstebibliotekar Jacob Thomsen om Brorson. Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb. Der har været afholdt én rejse til Assisi i maj måned 2001 under ledelse af Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum med en gruppe på 13 personer. Efterårsweek-end på Løgumkloster i slutningen af september, hvor universitetslektor Peter Lodberg (nu generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp) holdt et vægtigt foredrag om det økumeniske samarbejde i Danmark. Efterårsmøde m/erik A. Nielsen om Isenheimer-alteret af Grünewald den 24. nov. Hilsener fra: Søstrene i Assisi v/den nye superiora, Sr Carmela, og fra Ingrid og Erik Munck. Tak til bestyrelsen for trofast og muntert samarbejde, ikke mindst til vores kasserer Lotte Abel, til revisor Edith Jensen.og til redaktionen af Nyt fra Assisi-Kredsen for et velredigeret og spændende medlemsblad. Der er p.t. omkring 300 medlemmer af Assisi-Kredsen. Og tak til medlemmerne for fælles oplevelser og godt samvær. Frederik Hjerrild 5 referent: Marianne Plum

6 Driftsregnskab for året 2001 REGNSKAB INDTÆGTER kroner 301 kontingentindbetalinger Gaver i forb. m. kontingentbetaling Indgået ved salg af kort, bøger m.m Obligationsrenter Renter af bankkonti UDGIFTER Porto og gebyrer Kontorartikler og tryksager 524 Telefon Gaver 900 Bogkøb Kirken på Nettet Oprettelse af domæne på nettet Danske Kirkedage 1999 & Økumenisk Fællesråd, kontingent Økumenisk Fællesråd, nyhedsbrev 300 Økumenisk Fællesråd, års- og efterårsmøde Økumenisk mødedeltagelse, rejseudgifter Nyt fra Assisi-Kredsen, trykning og porto NETTOUDGIFTER MØDER m.m.: Årsmøde Efterårsmøde Tur til Løgumkloster I alt Årets underskud Af UFFE GJERDING, projektkoordinator i Folkekirkens Nødhjælp hold. Nu blev kristendommen statsreligion, og der blev bygget en masse kirker på de hellige steder som begyndte at tiltrække pilgrimme fra alverdens lande. Fra den tid stammer f.eks. fødselskirken i Betlehem og Gravkirken i Jerusalem, der begge menes at være grundlagt af kejser Konstantins mor, Helena. De lokale kristne følte sig snart som udvalgt til at være en slags værter for de mange pilgrimme. En rolle som de ønsker fortsat at spille i dag, men hvor de ofte oplever, at turisterne/pilgrimmene er mere interesseret i de historiske steder og bygninger ( de døde sten ) end de levende kristne menigheder ( de levende sten ). Islams indtog og korsfarerne 11 Da araberne overtog herredømmet i området i det 7. århundrede og bragte islam med sig fra Arabien, blev det igen vanskeligere at være kristen. De kristne blev tålt af muslimerne som bogens folk (en anerkendelse der også gjaldt jøder), og kunne derfor vælge at leve videre som kristne og beholde deres kirker og leve fredeligt side om side med deres muslimske brødre og søstre. Men mange kristne valgte af praktiske sociale og politiske grunde at konvertere til islam. Og lettere blev det ikke for de lokale kristne under korsfarertiden. Korsfarerne var kristne fra vesten der havde fået den ide, at de ville befri Det hellige Land fra de vantro. Og de skelnede faktisk ikke så nøje mellem de lokale muslimer og de lokale kristne. Mange af de ortodokse kristne måtte lade livet i de blodige kampe, der blev udkæmpet i det århundrede. Og selv den dag i dag skal man skal ikke kradse meget i overfladen for at få minderne om korsfarertiden til at blusse op. Ofte trækkes der paralleller til den måde vesten behandler Mellemøsten på i dag. For de lokale kristne betød korsfarertiden også en opsplittelse mellem de vestlige/ katolske kristne og de østlige/ortodokse kristne. Kirkens splittelse i 1054 kom til at præge det lokale kirkeliv. Kolonialisering og missionærer Men dermed var det ikke slut med indflydelsen udefra. I det 19. århundrede i kølvandet på den vestlige kolonialisering fulgte også protestantiske missionærer fra Europa og Nordamerika. Men deres tilgang til de lokale muslimer og kristne var en anden. De byggede skole, hospitaler og andre institutioner, der kom den lokale

7 KRISTNE I PALÆSTINA I det historiske Palæstina, som det så ud før masseindvandringen af europæiske jøder tog sin begyndelse i første halvdel af det 20. århundrede bestod den arabisktalende befolkning af muslimer, jøder og kristne. Det kristne indslag i den palæstinensiske befolkning overses ofte i den evige konflikt med den israelske besættelsesmagt. Men de kristne er et levende og aktivt element i den palæstinensiske befolkning, selv om de udgør en minoritet, både i den del af Palæstina som er blevet til staten Israel, og i de besatte områder, specielt i Østjerusalem, Bethlehem og Ramallah. De kristne kirker forsøger at bygge bro til islam og jødedom. Forfatteren, der jævnligt har rejst i Gaza og på Vestbredden som udsending for Folkekirkens Nødhjælp, skriver om en overset minoritet. For mange danskere kommer det som en forbløffende oplysning, at der findes kristne palæstinensere. Når kirkeklokkerne lyder tidligt søndag morgen ud over Jerusalems tage, er de færreste turister på benene. De opdager knap nok, at de lokale kristne tidligt om morgenen holder deres ofte timelange gudstjenester, som de har gjort det siden oldkirkens dage. En kort historisk gennemgang Det kræver lidt indsigt i kirkens årige historie at forstå, hvordan det kan 10 være, at der findes kristne palæstinensere, og hvem de er i dag. Men man behøver blot at slå op i Apostlenes Gerninger i det Nye Testamente for at få en masse interessante oplysninger om de første menigheder i Jerusalem og i Mellemøsten. Det hele startede kort efter Jesu himmelfart, da hans disciple var samlet i Jerusalem pinsedag. I Apostlenes Gerninger kapitel 2 får vi at vide, hvordan apostelen Peter prædikede for de mange forskellige befolkningsgrupper, der befandt sig i Jerusalem, herunder arabere, og den dag blev der føjet næsten tre tusinde mennesker til. De følgende kapitler fortæller om, hvordan apostlene, ikke mindst Paulus, drog rundt i hele Mellemøsten og grundlagde kristne menigheder bestående dels af jøder, der blev kristustroende, og dels af hedninger der besluttede sig for kristendommen. Så langt kan en del af de kristne i Israel/Palæstina i dag faktisk føre deres rødder tilbage. Vilkårene for de kristne i Mellemøsten har været og er stadigvæk meget omskiftelige og ofte vanskelige. Lige fra starten lærte de hvad lidelse martyrium indebærer. De var uglesete af jøderne og forfulgt af romerne i de første århundreder efter Kristus. Først da den romerske kejser Konstantin besluttede sig for at blive kristen i begyndelsen af det 4. århundrede skete der en dramatisk forandring i de kristnes for Status pr. 31. december 2001 AKTIVER kroner Indestående i bank, driftskonto Indestående i banker, rejsekonti kr % statsobligationer PASSIVER Egenkapital ved årets begyndelse Årets underskud if. driftsregnskab Årets underskud, rejsekonti -356 Egenkapital ved årets afslutning Forudbetalinger: 9 kontingentbetalinger for Brønshøj, den 28. januar 2002 Lotte Abel, sign. Regnskabet revideret og beholdningernes tilstedeværelse kontrolleret Amager d. 20/ Edith Jensen, sign

8 Årsmøde 2000 i Assisi-Kredsen, Enghave Kirke, 23. februar 2002 Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2002 Dagsorden er udsendt i Nyt fra Assisi-Kredsen nr. 34 Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Anders Christensen valgt enstemmigt. Anders Christensen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden. Ad. 2.Anders Christensen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning. Denne bringes i kommende nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen. Formandens beretning blev godkendt. Ad. 3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Lotte Abel. Der var derefter tid til spørgsmål til kasserer og dermed regnskab. Vibeke Baadsgaard stillede spørgsmål til turene, hvoraf nogle har givet underskud. Årsagen blev forklaret, idet bestyrelsen forsøger at holde priserne nede, men når tilmeldingerne så svigter, opstår underskud. Erling Brodam stillede spørgsmål vedr. rejsekonti. Bilag mv. var fremlagt til gennemsyn. Regnskabet blev derefter godkendt. Ad. 4. På valg i år var Marianne Plum, Suzanne Scavenius Torp og Vera Christensen. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Ad. 5.Valg af suppleanter. Birthe Backhausen og Johan Petersen blev genvalgt med akklamation. Ad. 6. Valg af revisor. Edith Jensen blev genvalgt. Jørgen Sanderhoff blev genvalgt til revisorsuppleant. Begge med akklamation. Ad. 7. Der var ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen. Ad. 8. Gunnar omtalte den planlagte rejse til Assisi fra 31. maj -8. juni. Der er endnu pladser på turen. Gunnar omtalte turen til Ystad 31. august. Der kommer mere omtale i nr. 35. Efterårsturen under Frederiks ledelse er fra 28. sept. til 6. okt. Der kommer mere omtale i nr. 35. Anders Christensen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Anders Christensen Frederik Hjerrild Marianne Plum Dirigent Formand Referent 8 DIALOG 2002 En fotografisk temaudstilling i Helligaandshuset den august 2002 I hope that it will be a good exhibition, which will inspire some people and encourage them to do something more to work for peace and justice by means of dialogue with people from different religions, cultures and creed. MAX MIZZI Helligaandshuset. Niels Hemmingsensgade 5, Kbh. K Åbent : august kl Kr. 20. Pater Max Mizzi fortæller om sit arbejde Ons., tors., fre. kl.17.- Lør., søn. kl. 15. Særlige arrangementer Kr. 50.via Onsdag den 7. august kl "Et møde mellem to fredsskabere" - DIALOG mellem: Lakha Lama stifter af World Peace Committee og Tibet Charity og Max Mizzi leder af Det franciskanske internationale center for dialog. Torsdag den 8. august kl Skønheden og udyret - Jacob Holdt og Sherin Khankan i DIALOG 9

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009 Indhold Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna

Juli 2011 nr. 71. Fra La Verna Juli 2011 nr. 71 Fra La Verna INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Formandens beretning side 3 Frans - en profet for vor tid side 4 Sølvbryllupsrejsen side 14 Efterårsmøde side 19 Bestyrelsen bagsiden 9. - 11.

Læs mere

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten

det er jul det er jul spisning i karmel forhandlingsmøde november en usædvanlig bank giv til liv ny kuvertsekretær seniortræf spejderspalten det er jul Julen er en skøn blanding af gran og hygge, forbrug og eftertænksomhed, travlhed og kedsomhed for Åh hvor tiden langsomt gik.. Julen er den af kristendommens højtider, som folket har taget til

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Når det ikke er nok at have ret. Årbog for Københavns stift

Når det ikke er nok at have ret. Årbog for Københavns stift Når det ikke er nok at have ret Årbog for Københavns stift 2005 Årbog 2005 Udgivet af Københavns stift Redaktion: Anders Carlsson Bente Hansen Flemming Pless Peter Skov-Jakobsen Camilla Sløk Jesper Stange

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Iraks fremtid - er fred en mulighed?

Iraks fremtid - er fred en mulighed? Iraks fremtid - er fred en mulighed? Besøg af irakisk delegation i Danmark 27.-31. august 2007 Hvem er min fjende? Det menneske, hvis historie jeg endnu ikke har hørt ( Longfellow, citeret af Canon Andrew

Læs mere

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst SERPENS AENEUS 2015 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst 5-12 Årsmøde 13-16 Præsentation af Medarbejder 17-18 Interview med Dagfinn

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Sept 2006 nr. 52. Billede af Frans Klosteret i Greccio

Sept 2006 nr. 52. Billede af Frans Klosteret i Greccio Sept 2006 nr. 52 Billede af Frans Klosteret i Greccio INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Hilsen fra broder Theodor side 3 Oplevelse på La Verna side 4 Assisi-turen juni side 8 Bag klosterets mure side 10 30.

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere