Først en kort oversigt over, hvad der teknisk skete på amatørfronten i Danmark, afspejlet i OZ-artikler. Fremskridt og kuriositeter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først en kort oversigt over, hvad der teknisk skete på amatørfronten i Danmark, afspejlet i OZ-artikler. Fremskridt og kuriositeter."

Transkript

1 Side Først en kort oversigt over, hvad der teknisk skete på amatørfronten i Danmark, afspejlet i OZ-artikler. Fremskridt og kuriositeter. Transistorerne var ved at trænge sig frem, men det var germaniumtransistorer endnu. De var behæftet med nogle ulemper, som gjorde, at mange ting stadig med fordel kunne bygges med rør. De gik ikke så højt op i frekvens, de havde ret dårlige støjegenskaber, og de blev let termisk ustabile. De tålte ikke ret høj temperatur. I februar OZ beskriver Ålborgmanden OZ1BP en storsuper med rør, E-rør med novalsokkel og amerikanske typer med miniaturesokkel. Den har MPurskala og Collins mekanisk filter i mf. Det var en dyr komponent, 300 kr. var mange penge dengang. Også måleinstrumenter blev stadig bygget med rør. I samme OZ har Koldingmanden OZ8EV en kombineret RC-generator og gitterdykmeter med samme slags rør i OZ. Også stabiliserede højvolt strømforsyninger byggede man med rør. OZ2BB, tidligere Esbjergmand, havde i marts OZ et 80 m PA trin med ikke mindre end 8 stk. 6L6 i parallel i OZ! Derved undgik han at skulle køre med så høj anodespænding. 350 volt var nok til 280 watt input. I samme OZ kom så OZ7AQ med en transformatorløs lf-forstærker med 2 AD139 transistorer i udgangen. Fra 30 Hz til 15 KHz kunne den give 3 watt ud ved en forsyningsspænding på 12 volt. OZ7AQ beskriver et BK-system til senderen ART-13, en dengang yndet militær surplussender med 813 i udgangen.

2 Side 2. I april OZ beskriver OZ7BR fra Lyngby, en af de gamle 5 m veteraner fra før krigen, en sender til SSB på 2 m. Det var der ikke mange der i 1964 turde gå i gang med! I samme nr. skriver OZ7AQ om forskellige transistor oscillatorer. I maj OZ kommer Holstebromanden OZ2PV med en beskrivelse af den første hjemmebyggede håndholdte 2 m station. Det er en AM station med 9 OC-type transistorer og superreg detektor. Den havde en rækkevidde på ca. 5 km! I Farum havde man opsendt en ballon med en 2 m sender. Den sendte blot en umoduleret bærebølge. I juni OZ har OZ1FB gjort OZ1BP kunsten efter og bygget en storsuper til 80 m med mekanisk filter, men med transistorer. Man kørte RTTY med gamle fjernskriver-maskiner, og OZ7OU fra Holbæk viste i samme OZ, hvordan man kunne dæmpe motorstøjen fra maskinen. Røret 7360 var kommet frem. Ved hjælp af dette rør, hvor en elektronstråle kunne skiftes til at ramme en af to anoder, kunne man på en nem måde lave en balanceret modulator til brug for frembringelsen af SSB. I juli OZ kommer så OZ5WK med en transistor-strømforsyning, spændingsreguleret og med elektronisk sikring. Samme måned dør Kaj Nielsen, OZ3U. Ham var der mange, der havde købt deres grej af, der iblandt mig selv. Han startede med at have forretning i Kastrup, derefter Gothersgade og endelig Vesterbrogade. Især de to første steder kunne man gøre en god handel. August 1964 bliver der igen, formentlig sidste gang, solgt ud af SM 19. OZ8AZ er der straks med en byggevejledning til en strømforsyning til den. Delene kan man købe hos ham. Så kommer den første byggevejledning til et PA-trin med keramisk tetrode, en 4X150. Det er OZ4RH fra Slagelse, der er mester for den. Men OZ1BP fortsætter med at bygge med rør. I augustnummeret er det en transceiver til 80 m båndet. Men de fleste kørte endnu med adskilt sender og modtager.

3 Side 3. I december har OZ6AI fra Viborg en transistoriseret fase-exciter i OZ. LFkredsløbene er lavet på Veroboard-plade, og HF-delen er opbygget på kobberplade Årets første møde i Esbjerg afdelingen fandt sted d. 8/ Det var en auktionsaften, hvor ikke mindre end 21 medlemmer var mødt op. OZ6LW var auktionarius, og meget godt grej skiftede i aftenens løb ejermænd. Klubmøde d. 22/1. Man planlagde at oprette en afdelingssender i lokalet på biblioteket, og det blev bestemt, at OZ2CK skulle hænge en midlertidig antenne op. Klubmøde den 5/2, hvor 6 medlemmer var mødt frem. Man forsøgte at gøre afdelingssenderen køreklar. ( Om det lykkedes denne aften, vides ikke). OZ2CK hængte en antenne op. Den 19/ afholdtes en ordinær generalforsamling. OZ2CK overtog kassererposten fra OZ4FR, da denne dels syntes, at kassereren skulle bo i Esbjerg og dels fordi han manglede tid. Nok mest det sidste. Resten af bestyrelsen fortsatte uforandret, og dirigenten hævede mødet. Derefter arbejdedes der lidt med afdelingssenderen. Klubmøde d. 4/3. Der arbejdedes med afdelingssenderen. Yderligere klubmøder 20. maj og 3. juni 13/8 afholdtes det første møde efter sommerferien. Programmet var forslag til vinterens arbejde. Det besluttedes, at arrangere en udstilling, evt. sammen med folk fra andre hobby-grene. Hertil nedsattes et udvalg bestående af OZ5LP, OZ9BOog OZ7BE. Aftenen sluttedes med kaffebord, mens der kørtes med senderen, som OZ8LW havde stillet til rådighed. Næste møde skulle være den 19/8. Man skulle tale om byggearbejdet af den planlagte nye afdelingssender, som skulle bestå af to enheder, begge til 6 bånd. Der skulle være en 10 watts grundsender samt en effektkanon for A- og B-amatørerne.

4 Side 4. Det er dog tvivlsomt om disse gode planer blev til noget, for der er ikke flere oplysninger om afdelingen i resten af1964, hverken i forhandlingsprotokollen eller i OZ Lige som i 1964 så sker der også i 1965 nogle markante landvindinger for OZ amatørerne. En artikel, der måske nok så meget er bemærkelsesværdig ved sin forfatter, som ved sit indhold, er beskrivelsen i januar OZ af en 5 bånds B-licens sender. Diagrammet er egentlig ikke særlig epokegørende. Det er en ECO, multiplikator, PA. PA-røret er den velkendte 6146, der lige var ved at vinde indpas på dette tidspunkt. Men det mest bemærkelsesværdige var, at det var en konstruktion af OZ7Z fra Vanløse. Gamle, eller rettere meget gamle amatører vil vide, at han på dét tidspunkt var en Super Old Time amatør, der havde været med lige fra EDR s allerførste tid. Men han var altså langtfra gået i stå i 1965, også selv om konstruktionen er med rør. Et af de spørgsmål, der også var oppe i tiden, var om hvad der var den bedste måde at frembringe SSB på. Om det var filtermetoden eller om det var fasemetoden. Det kom der til tider en drabelig polemik ud af, som da OZ6AI skrev: I øvrigt er det jo sådan, at man efter filtermetoden kun kan høre, at der snakkes, medens man ved ESB, (som man kaldte det dengang) efter fasemetoden både kan høre, at der snakkes og hvem, der snakker. Af disse årsager siger det sig selv, at fasemetoden må være den bedste, hvis man er i stand til at modulere sin stemme således, at det udsendte frekvensspektrum bliver så smalt som muligt. Det kan man unægtelig kalde et postulat, og det faldt da også mange for brystet. Det medførte et indlæg i OZ af OZ7BO under overskriften: Filter kontra fase eller Eine grausame Salbe. Men det var OZ6AI ikke så tilfreds med, så diskussionen fortsatte en tid endnu. Min egen første SSB sender, som jeg byggede i 1958 var i øvrigt en fase-sender med et Dome-netværk, netop lavet af OZ7BO. Grunden, til at jeg dengang byggede efter fase-metoden, var simpelthen, at jeg ikke havde råd til et krystalfilter. Men den virkede faktisk ret godt.

5 Side 5 I samme nummer er der en artikel om RTTY, eller rettere artiklen om RTTY. Den var skrevet ved et samarbejde mellem OZ5JT fra Viby, Jylland og OZ5EL fra Brønshøj. Det er nok den artikel, der har fået sat flest amatører til at gå i gang med RTTY ved hjælp af de gamle engelske Creed maskiner, som man pludselig kunne erhverve sig for en slik gennem EDR. Det er faktisk et nyhedsbureau, jeg (7NB) indstiller på. Modtageren var en tysk Fu.HE.c1, som jeg havde købt af OZ3FK, Krieg. Creed-maskinen kom ikke med på billedet, den stod længere fremme på bordet. Jeg var selv én af dem, der hoppede på den. Så snart efter kunne Jytte finde på at lukke alle døre og flygte til den fjerneste afkrog af huset på grund af larmen fra fjernskrivermaskinen, hvad enten det var for en QSO eller for det, der også gik sport i, nemlig at tage nyheder ned fra alle mulige nyhedsbureauer, inklusive Reuters, Tass og Kina. Den første el-bug med transistorer kom i februar nummeret. Det var OZ7AQ s værk.

6 Side 6. Det første lineære PA-trin med transistorer var bygget af OZ1QM fra Kastrup (men også berømt på Færøerne). Det byggede på en germanium sender-transistor fra Motorola, en 2N2832, som kunne købes hos Fris Mikkelsen i Bagsvær. Den kunne aflevere 20 watt PEP på 80 meter, hvis den da ikke brændte af. Germaniumtransistorer skulle have meget store køleplader for at holde. Denne sender blev beskrevet i april nummeret. I aprilnummeret beskrives for første gang keramiske filtre til mellemfrekvensområdet, og i samme nummer har OZ2BB en artikel i om trimning af krystalfiltre med og uden oscilloskop. OZ2BB havde fundet ud af, at hvis man ville have et godt billede af gennemgangskurven ved et SSB krystalfilter, var det bedst at bruge et særligt oscilloskop med logaritmisk forstærker og et katodestrålerør med lang efterglød. Netop et sådant oscilloskop havde OZ1BP i Ålborg også lavet, og det beskrev han i en artikel lige efter OZ2BB s. I juli OZ beskrives en ny landvinding for amatørerne. Det er varaktordioden, og det er OZ9AC fra Dragør beskriver en tripler fra 144 MHz til 432 MHz med en sådan. I juli OZ skrives for første gang seriøst om Moonbounce. Det er OZ1PL, som vil lave forsøg med det i Rude skov. Første gang moonbounce blev omtalt i OZ, var det som en april spøg, men det var meget længe før. OZ1PL nøjedes ikke kun med at skrive om det, han udførte det, og det beskrev han i augustnummeret. OZ1PL arbejdede i tre år på hobbybasis med at opbygge en satelitstation. Den endte med at få officiel status som en afdeling af Meteorologisk Institut med navnet Observatoriet for Rumforskning. Man rådede over en gammel amerikansk radarvogn på taget af hvilken der var en piedestal med en 1,6 meter parabolantenne, og da man gerne ville have en større parabolantenne, fik OZ1PL lov at udbygge den bestående til en diameter på 6 m. Dermed var Moonbounce indenfor rækkevidde. OZ9AC og OZ9BS stablede en station på benene. OZ9BS stod for modtageren med sin transistorconverter efterfulgt af to højkvalitets modtagere, en Collins R 390 og en Racal RA 17, nok de bedste to rørmodtagere, der overhovedet er fremstillet. Senderen bestod af OZ9AC s sender fra håndbogen. PA-røret var en 4X250B i en coaxialkreds og gav 150 watt på 432 MHz til antennen. 3. juli 1965 lykkedes det for

7 Side 7. Radarvognen med den forstørrede parabolantenne dem at gennemføre den første Moonbounce QSO i Danmark, idet de kl fik svar på deres cw opkald af KP4BPZ på SSB. De fik raporten R5 S5 på deres cw og gav KP4BPZ R5 S6/7 på hans SSB, der i øvrigt var uden den mindste forvrængning på grund af månerefleksionen, men lød fuldstændig som et ganske normalt SSB signal på HF-båndene. Det benyttede kaldesignal var OZ8EME.

8 Side 8. Lige et par ord om Racal modtageren. Det er en meget avanceret konstruktion fra en gang først i halvtredserne. Den blev her i landet bl. a. anvendt af Forsvarets Efterretningstjeneste til aflytning af Østlandenes militære radiotraffik. De havde store stel med adskillige af disse modtagere med arbejdspladser ved siden af hinanden. Det er derfor, at de færreste af disse modtagere, da de dukkede op på surplusmarkedet ikke var forsynede med kabinet. Der var adskillige adaptere til disse modtagere, både til at sætte foran og bagefter. Racal modtageren afstemmes efter et system, Barlow Wadley, som indebærer, at i hele dens frekvensområde fra ca. 500 KHz til 30 MHz indgår der ingen omskifter i de frekvensbestemmende dele. Det betyder faktisk, at selv om den har mange år på bagen, er den stadig fuldstændig frekvensstabil. Ingen knas eller frekvens-ustabilitet som følge af dårlige, slidte omskifterkontakter. Den noget nyere Yaesu-Musen modtager FRG-7 virker efter samme system og er transistoriseret, men dens selektivitet er for dårlig. Den er bedst til BCL på kortbølge, med mindre da, at dens mf signal føres ud til en Q5 er f.eks. en BC453 command modtager. Begge disse modtagere indgår som fast inventar på OZ7NB s station endnu i dag. Moonbounce teamet planlagde at øge deres effekt til 500 watt, hvis de kunne få lov af P&T. Desuden tænkte de på at sætte en parametrisk forstærker foran modtageren. De ville jo selvfølgelig gerne kunne korrespondere med mere almindelige andre Moonbounce stationer end KP4BPZ, der en kort tid havde fået rådighed over Arecibo radioteleskopets 300 meter parabol. Philips, Telefunken og Siemens har for første gang sendt et par siliciumtransistorer på markedet til priser, der til at betale for amatører. Det drejede sig om BF115 og BC107. Men snart kom flere til.

9 Side Til Esbjerg afdelingen bragte året 1965 både noget godt og desværre også noget mindre godt. Planerne om at lave den nye station måtte opgive, da man blev sat på gaden fra det gode lokale på biblioteket. Det var en skoleinstitution, der skulle bruge lokalet, og så måtte radioamatører trække sig tilbage. Men der var dog det gode, at der kom gang i 2 meter aktiviteten i byen. Det skyldtes ikke mindst, at OZ1LN, Kjærbro, kaldet Lasse, var flyttet til byen. Det blev til stor gavn for afdelingen. Onsdag den 24. februar. Auktion i lokalet på biblioteket over opmagasineret grej,

10 Side 10. blandt andet det byggegrej, der skulle være blevet til den nye station og desuden et restlager fra OZ7BE, Blom, som havde lukket sit firma på havnen. Derfor modtoges andre auktionsvarer kun i meget begrænset omfang. Onsdag den 3. marts holdt man generalforsamling. Det var sidste gang i bibliotekslokalet. Formanden OZ6LW åbnede generalforsamlingen med at kræve valg af dirigent. Til dette hverv valgtes enstemmigt Nørgaard. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Punkt 2 på dagsordenen var formandens beretning. Under denne kom formanden ind på, at mødeprocenten ved sidste sæsons begyndelse var for ringe til at man turde bede fremmede foredragsholdere komme. Men på det sidste var mødeprocenten dog steget væsentlig. Hvis dette holdt sig, ville man igen overveje at indbyde foredragsholdere udefra. Derefter kom formanden ind på, at det var sidste gang, at man kunne være i lokalet, og man var gået til borgmesteren og havde anmodet om et nyt lokale. Næstformanden OZ7BE havde imidlertid lovet at stille et lokale til rådighed hjemme hos sig selv, indtil videre. I øvrigt havde man oprettet en startkapital til en byggefond, idet OZ7BE havde lagt halvdelen af de penge, der var kommet ind ved auktionen over det grej han havde i overskud fra sit nedlagte værksted i byggefonden. Med hensyn til rævejagt blev der nedsat et udvalg. 2 m arbejdet så også ud til at komme i gang, idet der var kommet en meget aktiv 2 meter mand til byen (formentlig tænktes der her på Lasse, OZ1LN). Punkt 3 på dagsordenen var regnskabet. Da kassereren havde forladt byen, havde han overladt dette til OZ6LW. Denne havde ikke nået at opstille et regnskab, så det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor regnskabet skulle godkendes. Samtidig skulle man godkende de vedtægter efter hvilke byggefonden skulle administreres. Disse skulle udarbejdes af den ny bestyrelse. Punkt 4. Valg af formand. OZ6LW lod sig efter nogen protest genvælge. Dog forbeholdt han sig ret til at trække sig tilbage, når lokale-problemet var klaret. Herefter omgrupperer bestyrelsen sig selv. Dette blev godkendt. Punkt 5. Valg af kasserer. OZ8LL blev enstemmigt valgt. Punkt 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Her blev OZ1LN, OZ7BE og Nørgaard valgt, og som suppleanter valgtes OZ6DM og OZ1SU. Til revisor valgtes OZ2HG.

11 Side 11. Punkt 7. Eventuelt. Der nedsattes et rævejagt-udvalg bestående af Erik Nielsen, Jørgen Balslev, OZ7IT, og Poul Erik Holm Hansen. Den 29/4 afholdtes et konstituerende bestyrelsesmøde hos OZ7BE. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand: OZ6LW Næstformand: OZ7LL Sekretærer: Nørgaard og OZ1LN Regnskab: OZ6LW havde endnu ikke fået afsluttet foreningens og udstillingens regnskab. OZ6LW og OZ8LL ville herefter ordne dette i fællesskab. Lokale: OZ6LW oplyste at arkitekt Ring ved stadsbygmesteren var på jagt efter et lokale til afdelingen. Byggefond: Der skulle udarbejdes love. Licens: OZ6LW oplyste, at afdelingens licens var blevet inddraget på grund af manglende betaling. Der var i øvrigt ingen, der vidste hvem, der havde betalt den tidligere. Den var i hvert fald ikke betalt af foreningens kasse. Udstilling: Udstillingen udsættes til november Den 21/5 holdt OZ1LN foredrag om 2 meter, og han fik vistnok hvervet et par folk ekstra. Der var ved at komme gang i sagerne, i hvert fald var der flere modtagere under bygning, lige fra transistoriserede superregger (uha da) til store dobbeltsupere. Samme dag holdtes bestyrelsesmøde. Der var desværre intet nyt om lokalesituationen. Man ville undersøge muligheden for at komme på besøg på Rangstrup fjernsynsstation. Man efterlyste én til at ordne QSL-kort. OZ8LL sendte en buket blomster til pedellen på biblioteket som tak for god behandling. Bestyrelsesmøde den 18/6. OZ8LL kontakter OZ2BB for at få ham til at holde foredrag om modtagere. Hun ordner tillige OZ5ESB s licens.

12 Side 12. Bestyrelsesmøde den 24/8. OZ6LW organiserede en tur til Fanø Navigationsskole. Intet afgørende nyt om lokale. Bestyrelsesmøde den 19/10. OZ6LW har fundet de manglende bilag, så nu lysner det for regnskabet. På OZ7BE s spørgsmål om hvem der ordner QSL-kort oplyser OZ6LW, at man ikke havde modtaget QSL-kort i umindelige tider. Der blev udarbejdet et lovforslag til byggefond. 8 mand havde i oktober været ude i Tjæreborg og beundre OZ8HT s store cubical quad antenne på en 15 meter høj mast. 19/11 demonstrerede OZ1LN, hvordan man laver trykte kredsløb. 3/12 Sæsonen afsluttes med et julemøde Først lidt ude fra. Field-effect transistoren var kommet frem. Den var egentlig opfundet i 1955, men det tager altid temmelig lang tid, før nye opfindelser bliver tilgængelige for hvermand. OZ2EJ skrev om disse nye halvledere i januar OZ, og på dette tidspunkt kunne de købes for under 50 kr. stykket. Men de faldt hurtigt i pris. Noget af det mest bemærkelsesværdige ved disse transistorer er deres høje indgangsimpedans. Det bevirker, at det er forholdsvis let at erstatte rør i en konstruktion med disse transistorer. Hvis man gerne fortsat ville bygge med rør, men helst sådan, at det ikke fyldte så meget, kunne man bruge nuvistorer. Det var en slags meget små rør, endnu mindre end agernrør, som var tænkt som en slags konkurrence til de fremstormende transistorer. OZ2TE fra Vanløse beskrev i januarnummeret en caskode-hf-forstærker med to af disse rør. Det var typen 6CW4, trioder med stor forstærkning og gode støjegenskaber, egentlig udviklet til brug i TV-tunere.

13 Side 13. Hvis man havde lyst til at bygge en frekvensstabil styresender, kunne man vælge en opstilling med en VXO. Den bygger på, at det ved hjælp af nogle få ekstra komponenter er muligt at trække frekvensen af en krystaloscillator nogle kiloherz. Man får derved en variabel oscillator med næsten krystalstabilkitet, selvfølgelig afhængig af de anvendte komponenters kvalitet. OX3AB, Godthåb, beskrev en sådan styresender, ligeledes i januarnummeret. SM19, det gamle drivanker spøgte alligevel igen. Nå, så satirisk skulle netop jeg måske ikke være. Jeg havde virkelig i mange år haft god fornøjelse af denne surplus transceiver. Men i OZ april beskrev OZ2BY meget detaljeret, hvordan man kunne forbedre denne station til amatørbrug. Patentet til det første integrerede kredsløb blev indgivet allerede i februar 1959 af Jack Kilby fra Texas Instruments. Hans første integrerede kredsløb var dog noget af et mareridt at fremstille, da hver enkelt transistor, diode og modstand indenfor det integrerede kredsløb måtte forbindes præcist og møjsommeligt i hånden ved brug af et mikroskop. Disse kredsløb blev derfor utroligt dyre. Hos Fairchild udviklede man en metode til pådampning af disse forbindelser, og det muliggjorde de integrerede kredses gennembrud. Det skete så i løbet af 60 erne, først med digitale kredse, siden også med analoge. I OZ afspejlede det sig i første omgang i en artikel i aprilnummeret med overskriften Halvledernyt. Det var, formentlig teknisk redaktør, OZ7AQ, der begyndte artiklen med ordene: Nu kan man få integrerede kredse for under 10 kr.! Det drejede sig om typerne BF167 og BF173, der betegnedes som silicium planar HF-transistorer med meget ringe tilbagevirkningskapacitet, men som i virkeligheden var små integrerede kredsløb. I november OZ beskrives, igen formentlig af teknisk redaktør, OZ7AQ, nogle nye diodetyper, step recovery dioden og hot carrier dioden. I samme nummer beskriver OZ3Y den berømkte Drake transceiver TR-4. Den kørte bl. a. kong Hussein med i sin tid Det første beskrevne møde i 1966 er generalforsamlingen den 24. februar, som afholdtes på Grundtvighus. OZ7BE blev dirigent og formandens beretning fulgte. OZ6LW takkede OZ7BE og dennes xyl for husly i den vanskelige tid og fortsatte med at oplyse, at der var en løsning af lokaleproblemet på vej, idet kommunen ville stille et

14 Side 14. lokale til rådighed i den gamle overlægebolig på hjørnet af Frodesgade og Finsensgade. Lejeafgiften skulle aftales med ungdomsklubben, som var den formelle lejer af huset. Formanden takkede endvidere OZ7BE for, at han bidrog til byggefonden med penge fra auktionen over sit restlager. OZ9DQ spurgte om, hvornår man kunne flytte ind i de nye lokaler. Hertil svarede formanden, at sagen først skulle konfirmeres i det nye byråd, og på OZ7BE s spørgsmål om mulighed for støtte, svarede han, at det skulle være muligt at få tilskud til huslejen. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Kassereren aflagde beretning, og i forbindelse hermed spurgte OZ6SB om, hvornår der sidst var udsendt kontigentopkrævning. OZ6LW svarede, at det sidst var sket i 1963.OZ6LW oplyste, at han ville trække sig tilbage, og han foreslog OZ1LN til ny formand.denne blev valgt. Af bestyrelsesmedlemmer blev følgende valgt: OZ7BE med 10 stemmer OZ3EB 9 OZ6LW 6 Erik Nielsen med 2 stemmer. 2 stemmesedler var ugyldige, og 2 var blanke. Erik Nielsen fortalte om arbejdet med rævejagter. OZ1LN om 2 m arbejdet, og det blev foreslået, at man skulle have en fælles 2 m frekvens. Endvidere vedtog generalforsamlingen, at kontigentet fremtidig skulle opkræves via giro med overførsel til bank. Günter foreslog, at man lavede et intensivt morsekursus. Følgende arrangementer for den kommende sæson blev foreslået: filmaften, tur til Blåvand Radio og til Rangstrup TV station. Desuden auktion og bygning af grej. Indkomne forslag: Fra Kurt Heukendorf indkom forslag om en kontigentforhøjelse på kr. OZ6LW anmodede om at forslaget blev trukket tilbage, idet han ikke mente, at der var basis for det. Kurt Heukendorf trak det tilbage.

15 Side 15. Til ny kasserer valgtes OZ8LL, Lise Kjærbro. Bestyrelsen så nu således ud: Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro Næstformand: OZ7BE, N. C. Blohm Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro Sekretær: H. M. Nørgaard Bestyrelsesmedlem: OZ3EB, Ernst Breckling. Fra bestyrelsen forelå udkast til nye love. Disse skulle fremsendes inden 8 dage, og derefter skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten takkede for god ro og orden og rettede en tak til OZ6LW for dennes arbejde for foreningen. 18/3 Ordinært møde. Det lykkedes at få det nye lokale i Finsensgade 23. Man kom i gang med at istandsætte lokalet, men arbejdet oversteg bestyrelsens kræfter, så man måtte anmode medlemmerne om at møde op og deltage. Programmet for tiden inden sommerferien så således ud: Onsdag d. 25/5. Prøvekørsel af den nye OZ5ESB. Onsdag d. 1/6. OZ1LN havde lovet at tage sin sweeper og en graf med, så man kunne få trimmet sine modtagere. Onsdag d. 15/6. 2 m diskussion. Jeg mangler desværre dokumentation for, om disse møder virkelig fandt sted. I juni OZ kunne man nemlig læse følgende: Når dette læses, skulle lokalet gerne være næsten færdigt, så indvielsen kommer til at foregå en gang sidst i august, for alle fra nær og fjern skulle jo gerne med, men herom nærmere i næste OZ. 29. juni skulle der være auktion med OZ3EB som auktionarius.

16 Side 16. Medlemskontigentet var følgende: Elever og soldater betaler 12 kr. Øvrige 20 kr. Familie 30 kr. Det var vistnok pr. år. Forhandlingsprotokollen er ikke ført a jour for resten af året, så det følgende for 1966 hviler udelukkende på meddelelser i OZ. Lokalet var færdigt omkring den 15. juli, og man holdt indvielse den 13. august. Tilstede ved indvielsen var borgmester Henning Rasmussen, der på kommunens vegne skænkede en check på 250 kr. Pengene blev brugt til indkøb af et fint rørvoltmeter. Lektor Espegård fra Fiskerimuseet overrakte en stol til formanden. OZ3FM medbragte fra hovedforeningen en smuk sammenplantning. OZ3RC fra Århus havde et dejligt multimeter med. OZ2FK skænkede på Horsens afdelingens vegne et stort askebæger. OZ2LM fra Århus sendte en plastikskydelære, og OZ9DQ ophængte et elektrisk stationsur. Der var flere gæster fra Horsens, Bramminge og Flensborg samt repræsentanter fra de kommunale kontorer. Om aftenen var der fest for medlemmer med YL og XYL (og formentlig også for dem, der ikke havde nogen af delene). Det blev en meget vellykket start på den nye sæson. Møde den 17. august. Det handlede om OZ5ESB. Der var kommet 4 nye licenser: OZ1PT, OZ3FE, OZ7IT og OZ7NE. Af disse var OZ1PT og OZ7NE allerede hørt på båndene. OZ7NE endda på 2 m. 31. august møde med emnet måleinstrumenter. Man begyndte at bygge måleinstrumenter til afdelingen. 14. september, filmaften. Onsdag den 28. september. Man fortsatte med bygningen af måleinstrumenter. Onsdag den 12. oktober. Sammenligning af modtagere og diagrammer. OZ3FE, OZ6LW og OZ9DQ medbragte henholdsvis Sommerkamp, Geloso og hjemmebygget modtager.

17 Side 17. Man havde desværre skullet sige farvel til afdelingens sekretær Nørgaard, som havde fået en stilling på Sjælland. Man takkede ham for hans store arbejde for foreningen. Så var det altså derfor, at forhandlingsprotokollen ikke blev ført. Onsdag den 26. oktober. Demonstration af måling med lechertråde, gitterdykmeter mm. Onsdag den 9. november. Byggeaften. Der er i lokalet opsat en forslagskasse. Under AOF er der startet morse- og teknisk kursus med OZ6SB og OZ3EB som lærere. Onsdag den 23. november. OZ3EB viste sin nye sender foralle bånd og en walkietalkie for 2 m. Desuden Arena s nye tændstikæskemodul modtager. Onsdag den 30. november. Byggeaften. Onsdag den 7. december. Medlemmernes hjemmebyggede grej. Onsdag den 14. december. Byggeaften I OZ dukker nu ombygning af radiotelefoner til FM stationer op. I første omgang går det ud over AP. OZ9AC har en converter med rør til 1296 MHz i januarnummeret. OZ7BO opfinder sømbræt-opstillingen til eksperimenter inden man laver print. I marts en tripler med BAY til 1296 MHz. Det er lige på grænsen af, hvad den kan klare. En bærbar station til VHF af 2TE, og denne gang er det ikke med en superreg og selvsvinger.

18 Side 18. Der bygges ind imellem stadig med rør. Juni har OZ1BP en fasesender med rør i OZ Det første livstegn fra Esbjerg afdelingen i 1967 er både i OZ og i forhandlingsprotokollen om generalforsamlingen den 22. marts. Generalforsamlingen blev holdt i Fiskerimuseets lokale. Der var mødt 9 deltagere. OZ3FE blev valgt til dirigent, formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Det samme gjorde kassererens beretning. Formuen var på 885,71 kr. Der var ikke indkommet nogle forslag. OZ8LL blev genvalgt til kasserer, og OZ7BE samt OZ7NE blev ligeledes genvalgt. Som suppleanter blev valgt OZ7IT og OZ1PT (OZ3FE). OZ9DQ, Kirsten og OZ2HG blev valgt som suppleanter for revisorerne. (?) Under drøftelse af afdelingsarbejdet blev der talt om rævejagt, Blåvand Radio, byggeaftener, afdelingssenderen, HAM-aften, foredrag, sjov med elektronik og morsekursus. Onsdag den 29. marts. Byggeaften. Onsdag den 5. april. Stor auktion. Onsdag den 12. april. Foredrag eller film. Onsdag den 19, april. Byggeaften. Onsdag den 26. april. Trykt kredsløb. Onsdag den3, maj. Byggeaften. Onsdag den 10. maj. Film eller foredrag. Onsdag den 17. maj. Byggeaften.

19 Side 19. Onsdag den 24. maj. Praktisk AM modulationskontrol. Onsdag den 31. maj. Byggeaften. Onsdag den 7. juni. Praktisk demonstration af super- og retmodtager. Onsdag den 14. juni. Byggeaften. Onsdag den 17. juni. Udflugt til Blåvand Radio. Afgang kl. 14 fra grønttorvet. Der var 23 deltagere, inklusive xyl og yl s. Man sluttede på kroen med kaffe og amerikansk lotteri. Turen var arrangeret af OZ1LN og OZ3EB. Onsdag den 21. juni. Udflugt til Arena radio i Horsens. Afgang kl. 18 fra Grønttorvet. Man så på fremstilling af radioapparater og fjernsyn. Derefter kørte man til Horsens afdeling, hvor man drak kaffe og fik en sludder med amatørerne dér. Man kørte i 6 biler, hvoraf den forreste med OZ3EB, og den sidste med OZ1LN og OZ8LL. De to biler var udstyret med mobile stationer med 10 watts output og ¼ bølge stavantenne. Turen var arrangeret af OZ3EB og var det sidste arrangement før sommerferien. Der vil i denne være åbent i lokalerne hver onsdag fra kl. 20. Onsdag den 20. september. Auktion. Onsdag den 27. september. Besøg hos OZ5AH, Arne Hollænder, hvor man så hans to hjemmelavede flyvemaskliner, amatør-tv, 70 cm udstyr mm. Det var en interessant aften. Onsdag den 4. oktober. Gennemgang af modtagere af OZ1LN. Onsdag den 11. oktober. Byggeaften.

20 Side 20. Man ønskede at købe en del krystaller til dels Esbjerg frekvensen 144,95 MHz og dels til landskaldefrekvensen 145 MHz. Man skulle indgive bestilling inden månedens udgang, da krystallerne skulle bestilles i USA. 18. oktober. LF-forstærkere og retmodtagere ved OZ7NE. 25. oktober. Byggeaften. 1. november. Strømforsyninger ved OZ7BE. 8. november. Byggeaften. 15. november. Film. 22. november. Byggeaften. 29. november. Antenne for HF ved OZ3EB. 6. december. Byggeaften. 13. december. Juleafslutning på Bon-Bonnieren, som forløb fint. Først var der det store kolde bord til 3,97 kr., derefter var der dans Nu fandtes der siliciumdioder med høj spærrespænding, og det lå lige for at lade dem erstatte ensretterrør. Det skrev OZ3Y om i marts OZ. Den første beskrivelse af en direct-conversion modtager i septembernummeret, bygget og beskrevet af OZ6NF, selv om han godt nok kalder den en 0S

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere