LOKALT NYT. Idrætslejr aflyst for kl. Debutsejr til Alsønderup i Serie 1. Høst på præstegårdsjorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALT NYT. Idrætslejr aflyst for 7.- 9. kl. Debutsejr til Alsønderup i Serie 1. Høst på præstegårdsjorden"

Transkript

1 Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Idrætslejr aflyst for kl. Debutsejr til Alsønderup i Serie 1 Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Lone fik årets spejderlederpris! Lykkesholm Sønder Strødam Hillerød Høst på præstegårdsjorden Harløse Tjæreby Ny Harløse Harløse Overdrev Familiedag med X-faktor lørdag d. 13. september LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Juni 2008 NR. 3

2 2 Kalenderen Tirsdag d. 12. august Høst på præstegårdsjorden i Tjæreby Tirsdag d. 18. august FDF Sæsonoptakt Fredag d. 22. august Sogneudflugt til Kullaberg-halvøen i det nordvestre Skåne Tirsdag d. 26. august Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus Lokalt Nyt 4. årgang Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling Deadline Husstandsomdeling Tir. d. 22/7 Uge 34 Tir. d. 16/9 Uge 42 Tir. d. 11/11 Uge 50 Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne. Oplag: Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf Forsidefoto: Kenneth Estrup, fotograf Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS Fredensborg Trykcenter, Tlf Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelsen m.m. for Foreningen Lokalt Nyt kan ses på Næste nummer udkommer i uge Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag den 22. juli Materiale/artikler kan sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

3 3 Menighedsrådsmøde med vigtige beslutninger Tirsdag den 20. maj 2008 holdt menighedsrådene for Alsønderup og Tjæreby sogne fælles menighedsrådsmøde. Det væsentligste punkt på dagsordenen var et forslag om oprettelse af et fælles menighedsråd, som skal fungere efter valget til nye menighedsråd den 11. november Forinden dette forslag er blevet udarbejdet, har der været afholdt informationsmøder for sognenes beboere om emnet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget indebærer bl.a., at det fremtidige fælles menighedsråd skal bestå af 6 medlemmer fra Alsønderup Sogn og 3 fra Tjæreby Sogn, i alt 9 medlemmer + sognepræsten. Efter gældende lov skal menighedsrådet kun bestå af 7 medlemmer iflg. optælling af antal folkekirkemedlemmer i de to sogne. Derfor skal der søges om dispensation. Det forventes, at denne dispensation gives. I forslaget er indeholdt en beslutning om, at der vælges én kirkeværge for Alsønderup Kirke og kirkegård og én kirkeværge for Tjæreby Kirke og kirkegård. Søndagsgudstjenesterne i Alsønderup Kirke forventes at fortsætte med samme antal som hidtil. Med hensyn til søndagsgudstjenesterne i Tjæreby Kirke bør man være åben over for at overveje, at disse nedbringes til et mindre antal pr. måned. Dog minimum én søndagsgudstjeneste pr. måned. Det foreslås at indføre en månedlig hverdagsgudstjeneste/nadvergudstjeneste/særlig gudstjeneste. I de kirkelige højtider afholdes fortsat gudstjenester i begge kirker. I forslaget er også indeholdt forskellige administrative forenklinger. Til slut indeholder forslaget en hensigtserklæring om, at menighedsrådet retter henvendelse til Ullerød menighedsråd for at drøfte muligheden for et fremtidigt samarbejde. Dette kan dels være et samarbejde med kirkelige aktiviteter og dels en gensidig information til sognenes menigheder om hvilke aktiviteter, der foregår i de tre sogne. Derudover skal det fælles menighedsråd søge at fremme udveksling af gensidig information om aktiviteter mellem alle sogne i den vestlige del af Hillerød Provsti. På menighedsrådsmødet blev der udover dette punkt behandlet budgetoplæg for 2009, konsekvens af afholdte kirkesyn, status for restaurering af Alsønderup Kirke og planlægning af valg til menighedsråd. Det kan oplyses, at et fuldstændigt referat af menighedsrådsmøderne altid er opslået i opslagstavlerne ved indgangen til de to kirker. Aage Stenhøj Jørgensen

4 4 Kirkerne Gudstjenester Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker juni-august 2008 Dag Tjæreby Alsønderup Prædiketekst Lørdag d. 14. juni Klostergudstjneste på Æbelholt Klostermarked (se omtale) Søndag d. 15. juni Matt. 5, søndag efter trinitatis Kirkebil Om fjendekærlighed Søndag d. 22. juni Matt. 16, søndag efter trinitatis Kirkebil Peters bekendelse Søndag d. 29. juni 9.00 Matt. 19, søndag efter trinitatis Torben Ebbesen, Ullerød Den rige unge mand Kirkebil Søndag d. 6. juli Matt. 10, søndag efter trinitatis Charlotte Chammon, Frygt ikke Nr. Herlev Kirkebil Søndag d. 13. juli Ingen gudstjeneste i Matt. 7, søndag efter trinitatis pastoratet, Huset på klippen og huset på sand vi henviser til nabosognene Søndag d. 20. juli 9.00 Luk. 12, søndag efter trinitatis Merete Raben, Ullerød Årvågne tjenere el. Kirkebil Luk. 18, 1-8 Lignelsen om enken og den uretfærdige dommer Søndag d. 27. juli 9.00 Matt. 11, Hvad skal jeg 10. søndag efter trinitatis Kirkebil sammenligne denne slægt med? Søndag d. 3. august Luk. 7, søndag efter trinitatis Kirkebil Kvinden i farisæerens hus Søndag d. 10. august 9.00 Matt. 12, søndag efter trinitatis Kirkebil Træet og dets frugt Søndag d. 17. august Matt. 20, søndag efter trinitatis Kirkebil Zebædaussønnernes ønske Søndag d. 24. august Johs. 5, søndag efter trinitatis Kirkebil Den syge ved Betesda dam Tirsdag d. 26. august Velkomstgudstjeneste for de nye konfirmander Alsønderup kirke er lukket, alle gudstjenester og kirkelige handlinger foregår i Tjæreby kirke Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard Kirkebil betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester og arrangementer. Kirkebilen kører hver søndag Brug den! Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10 og fra Parkeringspladsen ved Tulstrup Børnehus kl Alle er hjertelig velkomne til at benytte sig af denne mulighed og der er ingen tilmelding! Transporten er gratis. Ønsker man at stå på andre steder skal man på forhånd ringe til Lars Mathiesen , mobil: Sommerferie Præsten holder sommerferie fra lørdag den 28. juni til og med fredag den 25. juli. Fra 28. juni til 6. juli passes embedet af sognepræst Charlotte Chammon, Nr. Herlev tlf Fra 7. juli til 25. juli passes embedet af sognepræst Merete Raben, Ullerød, tlf

5 Kirkerne 5 Sket i kirkerne siden sidst Døbt i Tjæreby kirke 11. maj Ida Lehn Kofoed 11. maj Jeppe Fray Rasmussen Til lykke! Viede i Tjæreby kirke 19. april Janne Olsen og Allan Klüver Jensen 17. maj Lise Lajord Munk og Claus Wad 17. maj Mia Voergaard og Casper Sejr Nielsen Til lykke! Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn 16. marts Erik Høyer Hauschildt 18. marts Bente Tøjberg 30. marts Nanna Viola Jensen 14. april Karen Jensen Æret være deres minde Døbt i Alsønderup kirke 30. marts Alfred Aarup Madsen 6. april Silke Quiloan Bjerregaard 4. maj Lucas Lollike Hampe Kirkegaard 11. maj Victor Elias Beck Larsen 12. maj Valdemar Høyer Pedersen Til lykke! Viede i Alsønderup kirke 17. november Pia Dandanell Christensen Søren Samuel Parrot 19. april Heidi Rytter Rask Jensen Kim Schlyter Til lykke! Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn 15. april Gunild Sørensen 7. maj Kirsten Helmundt Æret være deres minde Kirkelig vejledning: Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis forældrene ikke er gift afleveres en Omsorgs- og ansvarserklæring. Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller ved navngivning. Dåb aftales med præsten. Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til en samtale. Her skal præsten bruge navn og adresse på 2-5 faddere (inkl. den der bærer barnet, hvis det ikke er forældrene) Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på Vielse/bryllup aftales med præsten. Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og præsten mødes til en samtale, hvor der aftales salmer mm. Samtidig får præsten prøvelsesattesten samt parrets dåbsattester. Begravelse og bisættelse aftales med præst, begravelsesforretning og graver. Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup sogne anmeldes snarest muligt til præsten. Samtale med præsten kan alle bede om. Præsten har tavshedspligt. Sognepræst Hanne Lundsgaard Tjæreby præstegård, Kirkestien 5, Tjæreby Telefon: Træffes bedst tirsdag-fredag om formiddagen, onsdag formiddag kl i Smedens Hus i Alsønderup. Mandag er fridag. Kirkekontor Præstesekretær Tove Bundgaard træffes på Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke) tirsdag til fredag kl Tlf

6 6 Kirkerne Gode nyheder fra Alsønderup menighedsråd Der ER gode nyheder: Vi har fået en NY ORGANIST pr 1.juni 2008: Velkommen til Finn Hegelund Nielsen! Vi glæder os til at du akkompagnerer os til salmesangen! samt at du giver os nogle gode præludier og postludier! Finn Hegelund Nielsen har jo allerede debuteret til sangaftenen den 8. maj 2008 med Højskolesange ved Erling Christiansen, tidl. Grundtvigs Højskole, Hillerød! Mange tak for det! I har forhåbentlig også set at der er nye pæne små hækplanter på Alsønderup Kirkegård: Tak til vor graver, Birgitte! Planterne sukker efter vand og helst regn! Der vandes flittigt! Vi håber de overlever! Ja, vi håber da også at alle de nyplantede blomster og alle andre planter også vil vokse og trives! Det gør turen på kirkegården skøn! Loppemarked og Loppegudstjeneste! Det gik jo godt! Og Alsønderup Menighedsråd er meget stolte over at være blevet nævnt i REVYEN! Ja, vi bruger mange penge på at få restaureret Alsønderup Kirke, dvs. I betaler såmænd selv! Og ja, Kulsviergården vil vi da gerne støtte! Men pengene er nu engang øremærkede, pengene skal gå til at vedligeholde kirkerne! Sådan hver ca. 30. år skal kirken nykalkes - og nymales! Desuden vil alle gerne have varmeanlægget byttet til noget meget bedre, der virker hele tiden uden at støje! Det gamle fyr blev lukket når vor sognepræst Hanne Lundsgaard og andre sognepræster skulle prædike ellers kunne ingen høre hvad de sagde! Derfor! Konfirmationerne og pinsen blev afholdt i Alsønderup kirke og derefter blev kirken lukket. Fra 13.maj 2008 tager vi alle til gudstjeneste i Tjæreby kirke afgang hver søndag kl. 10 fra Købmanden i Alsønderup og kl fra Børnehusets parkeringsplads, Tulstrup - og efter gudstjenesten returnerer kirkebilen! Er det ikke bare service? Alle er velkomne! I denne forbindelse skal nævnes at der har været møder ang. sammenlægning af Tjæreby og Alsønderup Menighedsråd ved offentlige møder begge steder. Det endelige forslag blev vedtaget på det fælles menighedsråd for Tjæreby og Alsønderup. Nu skal det så sendes videre til Hillerød Provsti og Helsingør Stift. Vi håber på en god positiv behandling! Disse sammenlægninger sker i øjeblikket over hele landet! Fusioner er jo meget moderne!!! Dette leder os hen til NYT MENIGHEDSRÅDSVALG d. 11. november 2008! Vort sogn er jo heldigvis et ungt sogn så også unge er meget velkomne til at stille op! Vi håber der er mange interesserede! Der søges specielt om borgere med flg. kvalifikationer: regnskabskyndighed, kyndighed i varetagelse af de ansattes ve og vel og sidst men ikke mindst kyndighed i det meget praktiske med at få kirke og øvrige huse til at fungere, også i sne og slud og i tordenvejr når strømmen går! Også borgere med kyndighed i arrangementer af mange slags! Vi er jo alle sammen glade for vore kirker, derfor! Der bliver indkaldt til informationsmøder senere!!! Nu ønskes I alle en god og oplevelsesrig sommer! Kirkebil hver søndag til Tjæreby Kirke! Det er gratis! Alle er velkomne! Og der bliver SOGNEUDFLUGT fredag den 22. august 2008 til Sverige igen nu lidt mod nord!!! Alle er velkomne! Se separat annonce! Birgit Brogaard Formand for Alsønderup Menighedsråd

7 Kirkerne 7 Gudstjeneste på Æbelholt Klostermarked Klostermarkedet åbnes med en gudstjeneste, lørdag den 14. juni kl. 11. På skift holdes gudstjenesten af den katolske kirke og den protestantiske kirke (altså os ). I år er det os der står for friluftsgudstjenesten i den gamle klosterruin. Kapellet, dvs. det der er tilbage, som markerer placeringen af det oprindelig kapel, danner den ene del af rammen. Den anden del er Vor Herres - forhåbentlig blå - himmel. Alle er velkomne til en gudstjeneste præget af både traditionen og nutiden. Samtidig kan man benytte lejligheden til at se på klostermarkedets spændende historiske håndværk og aktiviteter. Sognetur for Alsønderup og Tjæreby sogne Fredag den 22. august 2008 Afgang fra parkeringspladsen ved Alsønderup kirke kl Udflugten går i år til Kullaberg-halvøen i det nordvestre Skåne. Via færgen Helsingør-Helsingborg går det ud til Kullens spids, der ligger i et smukt naturområde. Det sidste stykke vej ud til fyret forceres til fods. I den gamle mondæne badeby Mölle nydes dagens frokost på Hotel Kullaberg, der ligger dejligt ved Havnen i Mölle. Turen fortsætter til Brunnby Kirke. Her viser en af kirkens guider rundt og fortæller om kirken, der også er kaldet for Sveriges helgenrigeste kirke det er den kirke i Skåne med flest senmiddelalderlige kalkmalerier. Mon ikke trangen til kaffe har meldt sig? Kaffe med Tårta venter på det charmerende traktørsted Flickorna Lundgren, beliggende ved Skäret på Nordsiden af Kullen. Retur med færgen fra Helsingborg sidst på dagen. Vi forventer at være tilbage i Alsønderup kl. ca Pris for turen i alt 150 kr. som betales i bussen (i prisen er inkluderet en vand eller letøl til maden) Tilmelding senest den 15. august til Karin Andersen tlf eller Hanne Lundsgaard tlf Tidligere indbyggere i de 2 sogne samt andre med tilknytning til Alsønderup og Tjæreby kirker er velkomne. Vi glæder os til at se rigtig mange til en god dag sammen hinsidan. På gensyn! Menighedsrådene i Tjæreby og Alsønderup

8 8 Kirkerne Tjæreby kirke 18. april Fra venstre: Hanne Lundsgaard, Mark Philip Anders Pedersen, Rasmus Kristensen, Emil Bent Hansen. Foto: Ely Foto Alsønderup kirke 20. april Forrest fra venstre: Magnus Bønsøe, Line Bøge Westh Andersen, Karoline Pedersen, Sophie Grandt Thorup, Theresa Greibe, Marcus Asbæk Geil. Bagest fra venstre: Mads Hein Eriksen, Morten Rosenfelt Foss, Martin Hartvig Christensen, Mathias Boe Rysgaard, Christopher Jakobsen, William Munch Frederiksen, Mathias Gustav Heegaard, Alexander Flindt Lind, Hanne Lundsgaard. Foto: Ely Foto Alsønderup kirke 27. april Forrest fra venstre: Nicolai Ejler Vest, Catja Danner Babiel, Maj Siezing Hansen, Mathilde Bjørn Svendsen, Thomas Joakim Licht. Bagest fra venstre: Alexander Skov Billekop, Mikkel Bruun Raakjær, Lukas Folkmann Lange Jensen, Sebastian Emil Christensen, Nicolai Dahl Lassesen, Hanne Lundsgaard. Foto: Ely Foto

9 Kirkerne 9 Piger og drenge Nogle piger og drenge elsker gymnastik og sport! for nogle piger og drenge er livet for kort til sport! men hvad laver dog de andre piger og drenge når de ikk laver gymnastik? For alle børn laver noget der interesserer dem vildt! Kan vi få en notits? med et skilt? Noget om sko Piger elsker sko i alle farver lyserøde og grønne og blå med sløjfer og bånd og knapper på! drenge elsker også sko sko der ikke skal snøres: gummisko og træsko og gode store gummistøvler der er nemme at få af og på! Vips! Hvilke sko kan du lide at have på? Skriv om dine yndlingssko eller dine hadesko!!! Birgit Brogaard, Mormor til Mia og Tobias Menighedsrådsmøder Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder: For Alsønderup: Tirsdag den 24. juni kl i Smedens Hus For Tjæreby: Torsdag den 21. august kl i Præstegårdens konfirmandstue Velkommen til kirkernes nye organist Finn Hegelund Nielsen er fra den 1. juni ansat som organist i Tjæreby og Alsønderup kirker. Hans primære opgaver vil naturligvis blive at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger det glæder vi os til. Finn Hegelund Nielsen har siden 1996 været organist i Nr. Herlev kirke, så han kender opgaverne der hører til kirken. Organiststillingen her hos os er dog en del større og Finn har søgt og fået udfordringen her hos os. Udover at være uddannet organist, er Finn også uddannet musikpædagog og underviser i Hillerød Musikskole, måske har nogen også mødt ham der. Vi håber den brede musikalske erfaring kan være til glæde for kirkerne og sognene i det hele taget. På grund af restaureringen af Alsønderup kirke, må man de kommende måneder køre til Tjæreby hvis man vil høre hvad organisten har at byde på. Finn Hegelund Nielsen

10 10 Kirkerne Høst på præstegårdsjorden i Tjæreby Tirsdag den 12. august 2008 kl. 15 Alle mødes bag ved kirken, man følger kirkegårdsmuren mod syd. Der høstes og bindes neg. Tag dit barnebarn, din legekammerat, skolekammerat, nabo eller en anden god ven med. Der er god plads til, at alle kan få et godt indblik i hvordan der blev høstet med le, fra dengang hvor en selvbinder kunne være uopnåelig luksus og traktoren knap nok var opfundet. Efterfølgende er der kaffe, the, saft og kage i konfirmandstuen. Tilmelding er ikke nødvendig, men kommer i en hel klasse eller en større gruppe fra fx SFO vil vi gerne vide det så vi kan bage mere kage (ring til Anne Marie Kodal ) Alle er velkomne! altså også større grupper - Venlig hilsen Tjæreby menighedsråd

11 Idrætsforeningen 11 Idrætslejr aflyst for kl Vi - i Alsønderup ASG&I hovedbestyrelse - må med stor beklagelse meddele at den idrætslejr, der skulle havde været i uge 28 for 7-9 klasserne er blevet aflyst. Det er blevet annonceret på hjemmesiden den 19 maj at denne tur ikke er blevet til noget. Vi har valgt at aflyse turen med den begrundelse, at der på dette tidspunkt ikke var mere end 3 tilmeldte, og det er alt for lidt! Med den erfaring vi nu har efter at havde prøvet at arrangere lejr for de valgte årgange de sidste 2 år må vi nok se i øjnene, at vi i Alsønderup ikke har belæg til at lave sådan lejrtur, da der ikke er nogen unge som vil med på turen - og heller ikke rigtigt nogen voksne, som brænder for at bruge tid og kræfter for at få sådan tur op at køre. Ej heller sidste år var der nok tilmeldte til de stores lejr kunne gennemføres. Efter Alsønderup skole har fået overbygning på 8 og 9 klasse vil vi i idrætsforeningen meget gerne give tilbud til de unge i de store klasser om et aktivt lejrophold i sommerferien. Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis der er opbakning omkring idéen. Så med mindre at der melder sig voksne og masser af unge inden næste års tur, vil vi i HB beslutte at vi kun tilbyder ophold på idrætslejr for klasses årgangene, som jo går strygende med en meget god tilslutning. Denne idrætslejr vil selvfølgelig blive afviklet som planlagt i uge 27. Hans Rasmussen Badmintonafdelingen sæson 08/09 Fællestræning for øvede motionister og veteraner starter onsdag den kl. 19. Det koster kr. at spille hele sæsonen. Der er i den kommende sæson tilmeldt 1 veteranhold (4+6) i SBkr. i B-rækken. Vi kan altid bruge nye friske kræfter, så du er velkommen til at komme en onsdag aften og prøve at træne med. Du kan eventuelt kontakte Lars Grønnegaard Nielsen / for at høre nærmere. Børne- og ungdomsspillerne starter træningen onsdag den 3.9. Der trænes onsdag og fredag, hvis vi kan finde træner til begge dage. Kontakt Lene Andersen for yderligere oplysninger. Priser: Banelejen for en hel bane i en hel sæson er som følger: kr. (tirsdag, torsdag og fredag (indtil 20:00)) kr. (lørdag billigere p.gr.a. visse aflysninger i løbet af sæsonen) kr (fredag fra 20:00 til 22:00) Kontakt Lars Grønnegaard Nielsen hvis du er interesseret i at leje en bane. Få yderligere oplysninger på badmintonafdelingens hjemmeside På badmintonafdelingens vegne Lars Grønnegaard Nielsen Tirsdag den 2.9. starter sæsonen for dem som har lejet baner Badmintonafdelingen har baner på følgende tidspunkter: Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag

12 12 Torvet Hillerød, Tlf CLAUS LARSEN BLIKKENSLAGER AUT. GAS - VAND - SANITET Brunebjerg 36, Tulstrup 3400 Hillerød Tlf Mobil

13 Idrætsforeningen 13 Nyt fra tennisafdelingen Så er en ny tennissæson startet, og vi har haft helt fantastisk vejr fra starten af sæsonen. Hillerød Kommune havde sørget for, at banerne var klar allerede til St. Bededag d. 18. april. Men der er et lille hjertesuk fra tennisudvalget hvor bliver alle de gamle medlemmer af til vores arrangementer? Standerhejsning plejer at være velbesøgt, men i år var der kun 9 tilmeldte, så vi måtte aflyse arrangementet, og få medlemmer mødtes i stedet for til morgenmad og baneåbning. Vi vil meget gerne se flere medlemmer til klubarrangementerne! Til gengæld er det dejligt at se, at der er mange juniorer, der viser interesse for tennis. Vi holdt åbningsarrangement med tennislege og tennisspil, samt efterfølgende pizza, som tennisafdelingen bød på. Der var i alt 22 juniorer, der mødte op, og af disse har 17 tilmeldt sig den fortsatte tennistræning. Det er dejligt, at der er så mange juniorer, der ønsker at spille tennis. Også senior tennis startede op med mange deltagere d. 8.maj. En del nuværende medlemmer, og også en gruppe kommende nye medlemmer. Vi håber, at de nye medlemmer vil finde sig godt tilrette i Alsønderup tennisafdeling! Som tidligere annonceret markerer tennisafdelingen vores 25 års jubilæum d. 23. august. Et festudvalg er blevet sammensat, og de er i fuld gang med planlægningen. Mere information om dette senere. På tennisudvalget vegne Lisbeth Hjorth

14 14 Lisbeth Bundgaard Kastanievej 6 Tulstrup 3400 Hillerød Mobil Alt i elinstallationer Tele- og datainstallationer Beskæftiger sig med opgaver indenfor: Ny- og tilbygninger samt mindre entrepriseopgaver Tulstrup Have Hillerød Tlf Fax Mobil Læge exam. kropsmassør Hallum elektric >aut. el-installatør<

15 Idrætsforeningen 15 Debutsejr til Alsønderups tennishold i serie 1 Lørdag den 17. maj fik Alsønderups nye herrehold i tennis debut i SLTU s serie 1. Der er egentligt tale om et comeback, idet holdet består af syv af klubbens gamle medlemmer, som alle spillede turneringstennis i Alsønderup op gennem 80 erne og 90 erne. Dengang lå holdet placeret i serie 6-8, men da tennissporten jo har gennemgået en markant nedgang i løbet af de sidste år, så hedder laveste række nu serie 2. Efter aftale med SLTU er vi altså blevet placeret i serie 1, og vi var meget spændte på modstandernes niveau. Vores syv spillere har trænet ugentligt i Hillerød Tenniscenter igennem hele vintersæsonen, så vi var rimeligt fortrøstningsfulde angående vores egen form. I vores første holdkamp skulle vi i høj grad få brug for vores rutine og erfaring, idet vores modstander Hedehusene stille op med et meget ungt hold; de 4 modstandere var henholdsvis 13, 14, 18 og 19 år. I 1. Herresingle skulle Mikkel Riemann op mod August på kun 13 år. Den unge mand nåede under opvarmningen at afsløre, at han p.t. ligger nr. 10 i Danmark i sin aldersrække. Teknikken afslørede da også en tennisskoling, som vi Alsønderupspillere aldrig har fået. Den unge mand havde dog sin psyke imod sig, så efter et velspillet første sæt mistede han modet. Mikkel hev en komfortabel 6-1, 6-2 sejr i land. Klaus Sulle Vest Jensen skulle i 2. Herresingle op imod Hedehusenes ældste spiller, 19-årige Christian. Sulle har døjet noget med skader i optakten til grussæsonen, og han virkede utilfreds over sit eget niveau i første sæt, som dog blevet hevet hjem med 6-4. I andet sæt fandt Sulle sit normale spil frem, og så var der klasseforskel: 6-0 færdigt arbejde, og Alsønderup var foran 2-0. Claes Vinge Olsen skulle i 3. Herresingle vise, om han kunne følge op på sin gode indendørssæson. Claes har, med Alsønderups næsthårdeste serv og et elegant baghåndsslag, et højt anlagt spil, som nok passer bedre til det hurtige hard court underlag. Claes fik dog vist, at han også kan begå sig på det langsommere grusunderlag, og på trods af lidt gummiarm i slutningen af 2. sæt, fik han hevet en flot og vigtig 6-4, 6-4 sejr i hus. I 4. Herresingle blev der måske sat en uofficiel SLTU-rekord i aldersforskel, idet 61-årige Bo Riemann skulle op imod Anders på kun 14 år. Umiddelbart en ulige kamp, men Bo har stædigt vedligeholdt den imponerende fysiske form, som tilbage i 1987 førte ham helt frem til klubmesterfinalen i herresingle A. 14-årige Anders tæskede løs til boldene, og Bo løb og løb. Havde vi været en måned længere fremme i sæsonen, havde Bo formentligt pillet energien ud af den unge modstander, men denne gang måtte han desværre acceptere et tre-sæts nederlag; 3-6, 6,4, 2-6. Status inden doublerne var altså 3-1 i vores favør, og vi var sikret minimum uafgjort. Både i 1. Herredouble (Morten Frederiksen og Mikkel Riemann) og 2. Herredouble (Claes Vinge Olsen og Bo Riemann) var der dog klasseforskel. De unge modstandere tabte hurtigt humøret og dermed en stor del af koncentrationen. De havde alle et pænt anlagt spil med gode grundslag, men de manglede til gengæld både hårdhed og præcision i deres server. Netop serven er ekstremt vigtig i double, så i begge kampe kunne vi hive to sikre 6-2, 6-3 sejre hjem. Samlet endte vi altså på 5-1, og da SLTU s pointsystem er skruet således sammen, at både 5-1- og 6-0 sejre giver 4 point, så kom vi altså fra land med maksimumpoint og fører nu puljen. Stillingen og det komplette kampprogram kan ses på: / tennis / SLTU, senior / herre serie 1 ude 2008 / pulje A. Næste kamp er på hjemmebane lørdag den 31. maj mod Dianalund kl På holdets vegne, Mikkel Riemann

16 16 Idrætsforeningen Nyt fra seniorerne Der var nye vinde fra en ny træner fra starten af årets sæson. Finn Winding overtog trænerjobbet i Alsønderup, fordi han godt kan lide den tanke, at en lille og social fodboldklub kan gå hen og blive den bedst placerede i Hillerød. Desuden har han for år tilbage været træner for klubben og kan lide atmosfæren i vores klub. Dengang blev han kaldt Finn løbesko, fordi der var masser af konditionstræning. Nu foregår størstedelen af træningen med bold på banen, men intensiteten er stadig i fokus. Hvis man kommer forbi banerne i Alsønderup tirsdag eller torsdag aften, så bemærk venligst lyden af en mand (Finn), der råber ansporende til en gruppe af tavst stønnende spillere. Finn er en attraktion, der har trukket nye spillere til klubben. Derfor er det også spændende at følge turneringen, der i år er speciel, fordi man kun spiller en halvsæson. Alle hold mødes således kun en enkelt gang, enten hjemme eller ude - så der er virkelig en chance for den klub, der forstår at slå til på den halve tid. Det gør Alsønderup desværre kun delvist. I nogle forrygende kampe har holdet præsteret gode resultater efter rigtig godt spil. Men så kommer udfaldene. Holdet ligger pt. nummer fem i rækken, men det har tabt til tre af de hold, der ligger bedre placeret. Blovstrød, Snekkersten og Hellebæk slog holdet med en samlet målscore på Især 0-7 nederlaget til Snekkersten sved. Ærgerligt, for os der følger med kan se, at potentialet er der. Forklaringen på udfaldene kan være mange: Det er et faktum, at der har været en hel del skader. Det er desværre også et faktum, at der kan være svingende fremmøde til træningen, hvilket selvfølgelig giver svære arbejdsbetingelser. Endelig er der en del afbud til nogle kampe, fordi vi har en trup, der tæller en del folk i slutningen af tyverne, der selvfølgelig også har sociale arrangementer og forpligtelser i deres private liv. Så spørgsmålet er, om den lille sociale klub formår at hæve niveauet i de resterende kampe og markere sig i kampen om Hillerød. Ligegyldigt situationen er det en fornøjelse at se holdet spille. Der spilles seværdig fodbold, hvor det handler om at have bolden i egne rækker og spille sig igennem til afslutninger. Der er en positiv og konstruktiv omgangstone både på og udenfor banen også selv om det måtte gå op ad bakke. Træningstider i Alsønderup Hold Træner/-e Dage Tid Senior Finn Vinding Tirsdag og torsdag Veteran Ming Ynglinge Kontakt: Andreas og Lau Sommerfeldt Tirsdag og torsdag 17-? U13 & U12 Niels Anker Nielsen & Lau Sommerfeldt Tirsdag og torsdag U10 Niels Jakobsen Tirsdag og torsdag U10 piger Jette Licht Mandag og torsdag Drenge, 1. kl. Tirsdag: Andreas & Martin. Fredag: Christian Tirsdag og fredag Drenge Claus Olsen Mandag Drenge, bhkl og yngre Nikolaj Dahl & Henrik Lassesen Tirsdag Ønsker du kontakt med en træner, bedes du ringe til bestyrelsesemedlem Lau Sommerfeldt på , der vil formidle kontakten.

17 Resterende hjemmekampe, foråret 2008 Dag Dato Kl. Række Pulje Hjemmehold Udehold Ons :30 U-10 drenge 7-mands (98) 4 1 Alsønderup SG&I (1) Birkerød IF Skjold Tor :00 U-12 drenge 7-mands (96) 3 1 Alsønderup SG&I Hornbæk IF Lør :30 U-8 drenge 5-mands (00) 1 - Den 24. maj 6 Alsønderup SG&I Slagslunde-Ganløse IF Lør :00 U 10 piger 7-mands ( 98-99) 1 1 Alsønderup SG&I Brøndbyernes IF Lør :30 U-8 drenge 5-mands (00) 1 - Den 24. maj 6 Alsønderup SG&I BSV (2) Lør :30 Serie 3 2 Alsønderup SGI Hillerød GI Ons :30 U-10 drenge 7-mands (98) 4 2 Alsønderup SG&I (2) Helsinge Fodbold Ons :00 Veteran 2 1 Alsønderup SGI ORI-Fodbold Lør :30 U-13 drenge (95) 4 1 Alsønderup SG&I Hundested IK Lør :30 Serie 6 1 Alsønderup SG&I Gilleleje FK Ons :30 U 10 piger 7-mands ( 98-99) 1 1 Alsønderup SG&I Solrød FC Ons :00 Veteran 2 1 Alsønderup SGI Oversidder Tor :00 U-12 drenge 7-mands (96) 3 1 Alsønderup SG&I Blistrup SI Lør :30 U-13 drenge (95) 4 1 Alsønderup SG&I KBK Hillerød Lør :30 Serie 6 1 Alsønderup SG&I VTF (Vejby/Tisvilde) Ons :30 U-10 drenge 7-mands (98) 4 1 Alsønderup SG&I (1) FIF, Hillerød Ons :30 U 10 piger 7-mands ( 98-99) 1 1 Alsønderup SG&I Hørsholm-Usserød IK Lør :00 U-10 drenge 7-mands (98) 4 1 Alsønderup SG&I (1) Nivå-Kokkedal FK Lør :30 Serie 3 2 Alsønderup SGI Allerød FK Ons :30 U-10 drenge 7-mands (98) 4 2 Alsønderup SG&I (2) Ølsted IF Ons :00 Veteran 2 1 Alsønderup SGI Oversidder Idrætsforeningen 17

18 18 Idrætsforeningen Pigerne på rette vej Forårssæsonen har været i gang i et stykke tid, og pigerne har fået spillet en del kampe. Pigerne er tilmeldt i SBUs A-række og spiller blandt Sjællands 6 bedste hold i årgang 98/99. Det var en svær start, og pigerne kunne ikke rigtig få spillet til at flyde. Selvom pigerne i alle kampe har været godt med, så er det endnu ikke blevet til en sejr. Det blev også til en lang køretur til Solrød, hvor pigerne havde deres ups and downs og til sidst måtte se sig slået med 5-2. De store smil kom dog frem i 3. halvleg, da sponsor Ole inviterede alle på burger og sodavand. Det var bare dejligt med sådant et skulderklap. I de sidste 2 kampe har pigerne dog vist, at de er på rette vej. Først mødte pigerne Hillerød GI, som på daværende tidspunkt lå nr. 1 i rækken. Her spillede de en forrygende kamp, som endte 2-2. I sidste kamp mødte pigerne så Brøndbys pigehold, som nu ligger nr. 1 i rækken. Her kunne vi kun stille med 8 spillere, da der var en del på skoletur. I første halvleg kæmpede pigerne, men det var svært at stoppe Brøndbys fantastiske angriber, og de måtte gå til pausen og være bagud med 0-3. I 2. halvleg besluttede pigerne sig for, at 1. halvleg ikke skulle gentage sig, og de fik godt fat i Brøndby. Pigerne havde en del chancer og fik da også scoret et enkelt mål, så 2. halvleg gik til Alsønderup. Det er dejligt at se, at pigerne har et godt kammeratskab, som så på banen giver en god kampånd. Mon der ikke snart kommer en sejr? Jette Ny sponsor Inden forårssæsonen kom rigtig i gang fik Alsønderups dygtige pigefodboldhold en ny sponsor. Lauras morfar meldte sig frivilligt. Derfor står der på de blå trøjer med lyserødt Kringelholm. Pigerne er rigtige glade for deres nye sponsor. Nogen gange tager Lauras morfar Ole med ud og ser pigerne spille. Det hænder også, at han har lidt med i godteposen Uhmm..

19 Idrætsforeningen 19 Alsønderups pigehold spillede forkamp til FCN kamp Alsønderups pigehold blev inviteret til at spille forkamp til en af FC Nordsjællands kampe i SAS-ligaen i Farum Park. Det blev til en meget stor oplevelse for pigerne, der var meget imponeret over det store stadion - specielt når man stod på midten af plænen. Pigerne fik lov til at opvarme, spille en 1/2-times tid mod et hold fra Kalundborg, hvorefter de blev inviteret til at se den rigtige kamp (med FCN-huer på og en sodavand i den anden hånd). Inden kampen skulle pigerne dog løbe en hel omgang på stadion og vinke til publikum, hvorefter de skulle stå espalier for spillerne, da de løb ind på banen. Det var en stor dag for pigerne. Jette

20 20 VVS Allan Kristiansen & Sønner ApS Aut. gas,- vand- og fjernvarmemester Sydskrænten Hillerød SMÅ OG STORE OPGAVER MODTAGES Ombygninger Tilbygninger Renoveringer Nyt Køkken Carport Døre & vinduer Tagrenovering Tlf Fax Tømrer/snedkermester Claes Vinge Olsen Ring eller mail for uforpligtende tilbud MARTIN SANDHOLT ApS E N T R E P R E N Ø R A U T. K L O A K M E S T E R Hillerødvej Hillerød Tlf Fax

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide FODbOLDKALENDER Den lille rød / hvide Lollands Bank giver gratis entre til Nakskov Idrætspark Kontaktoplysninger Nybrogade 3 4900 Nakskov Telefon 5492 1133 Telefax 5495 1133 Email nakskov@lobk.dk Reg.nr.

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

LOKALT NYT. Gymnastikafslutning den 16. marts. Nyt fra menighedsrådet i Alsønderup. Alsønderup Fodbold ansætter ny træner. Overnatning på Baunetgården

LOKALT NYT. Gymnastikafslutning den 16. marts. Nyt fra menighedsrådet i Alsønderup. Alsønderup Fodbold ansætter ny træner. Overnatning på Baunetgården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Gymnastikafslutning den 16. marts Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011.

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i årets løb samt generalforsamling den 3. maj 2011. Frederiksborg Vin Beretning om andelsforeningens virksomhed i året 2011 Andelsforeningen havde pr. 1. januar 2011: 247 andelshavere. Den 31. december 2011: 235 andelshavere. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2015

Velkommen til Hedeboturneringen 2015 25.-27. september 2015 Velkommen til Hedeboturneringen 2015 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 42. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby

LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling Nyt fra ASG&I Tennisafdeling Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Kulsviergårdens

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere