Indhold. Principstyret EA i relation til OIO EA rammeværket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Principstyret EA i relation til OIO EA rammeværket."

Transkript

1 Indhold Principstyret EA i relation til OIO EA rammeværket. v/per Madsen, CTO Sirius IT. Sådan koblede E&S principperne til forretnings- og it-strategi. v/niels-peter Rønmos, Chefkonsulent Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

2 Hvorfor EA? Sammenhæng mellem forretning og it Helhedsorienteret syn på arkitekturen It som løftestang for de strategiske mål Effektivisering Med andre ord: EA skal hjælpe myndigheden til at opnå sine mål gennem optimeret anvendelse af it.

3 AS-IS Plan TO-BE

4 Hvorfor principper? Understøtter koblingen mellem den nuværende og fremtidige situation. Dvs. fungerer som fundamentalt regelsæt for strategisk anvendelse af IT. Anvendes som kommunikationsmetode overfor interne og eksterne interessenter. Understøtter de daglige beslutninger

5 Hvad er principper? Beskriver en regel eller guideline, for anvendelse af teknologi, der understøtter forretningens mål. Kort og præcist. Fremadrettet. Kobles til strategiske og forretningsmæssige initiativer (rationalet) beskrives i en forretningsmæssig kontekst, eller kobles til overordnet princip. Peger på en række aktiviteter der skal gennemføres (implikationer) Principper skal være funderet i myndighedens eller virksomhedens værdier, tankesæt og begreber for at give mening.

6 Princippets bestanddele Vision, strategi, mål, krav Navn Rationale Implikationer Kobling til andre principper Princip Aktiviteter, retning

7 Faktorer der påvirker principarbejdet Nuværende platform Vision og mål Strategiske initiativer Tendenser Eksterne krav Principper

8 Fra centralt hold.. It-arkitekturprincipper Rigsrevisionen kan henvise til til IT- og Telestyrelsens "OIO Enterprise Arkitektur" fra 2007, som kan anvendes til til gennemførelse af af it-projekter med henblik på en styrkelse af af fremtidige beslutningsgrundlag 8

9 Forretningskrav Nuværende platform Fællesoffentlige standarder (OIO, FORM, STORM Domæne ref. arkitekturer, m.m.).) Arkitektur Løsninger Fælles løsningerl 9

10 Styringsredskab Principper Krav Reference arkitektur Løsning Løsning Løsning Løsning

11 Arkitektur processen OIO EA Udviklingsproces (openup, m.m) Arkitektur- forum Projektstyrings model (PRINCE2) Løsninger Service mgmt proces Drift ITIL V3

12 Arbejdsmetode OIO EA metoden og reolen til at styre processen og arkitekturprodukterne. Fordele: en fælles referenceramme Kobling til fællesoffentlige principper. Udfordring: teknologiske principper, mangler kobling til strategi og forretning. Så vi justerede lidt

13 Principper i relation til OIO EA reolen Strategi Forretning Information Applikation Teknologi 100% digital indberetning Faseopdeling Overholdelse af lovgivning og OIO standarder Retvisende data Et registreringssystem Fælles informationsog begrebsmodel Offentliggørelse og levering af data Stabil og effektiv driftsafvikling Anvendelse af supporteret software Styring og metoder Cit s projektmodel skal anvendes Undtagelser skal godkendes af arkitekturforum

14 14 E&S strategi, EA og ledelsesforankring. v/niels-peter Rønmos, Chefkonsulent Erhvervsog Selskabsstyrelsen.

15 Om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) Styrelse under Økonomi og Erhvervsministeriet. Registrering, offentliggørelse og salg af virksomhedsoplysninger og regnskaber Styrelsen udarbejder desuden love og regler inden for områderne Årsregnskaber, selskaber, restaurationer, revisorer, ejendomsmæglere, lukkeloven m.fl. Styrelsen arbejder med administrative lettelser via: Måling er byrderne i ny og eksisterende lovgivning Udvikling af digitale løsninger med henblik på at skabe administrative lettelser for virksomhederne. 15

16 E&S s ambition 2013 ( uddrag) Vi vil være erhvervslivets partner og skabe rammevilkår i verdensklasse for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne Vi vil sikre at alle offentlig relevante virksomhedsstamdata kun registreres én gang. Vi vil levere registrering via selvbetjeningsløsninger brugerorienteret digitaliseret service troværdige data, som virksomheder og myndigheder har tillid til Herunder leverer vi: 100% digital indberetning. Genbrug af data. Brugerdrevet udvikling i verdensklasse. 16

17 Implementeringen af ambitionerne Moderniseringsprogram i E&S Dvs. et bredt forankret forandringsprogram der spænder fra ændringer i organisation og lovgivning til IT understøttet af kommunikation og markedsføring. Konkrete tiltag/strategi for IT-understøttelsen: Ny IT-arkitektur og nyudvikling af styrelsens registreringssystemer E&S vil opbygge en samlet SOA baseret IT-arkitektur (arkitektonisk konsolidering) E&S vil benytte Open Source der hvor det vurderes modent nok (teknologisk konsolidering) Flerleverandørstrategi 17

18 Principper og ledelse Principperne kæder it-understøttelsen af strategierne sammen på logisk vis...og på en måde så ledelsen kan se, forstå og forholde sig til sammenhængen. Ansvar Ledelsen anerkender og tager ansvar for EA-arbejdet. Forretningsambition 2013 (...uddrag) Vi leverer nyeste viden, værktøjer og vejledning til myndigheder og virksomheder om administrative lettelser, erhvervsregulering, digital forvaltning og ansvarlig vækst. 18

19 Principper for EA Kilde: CobiT 4.1: Defining IT Goals and Enterprise Architecture for IT 19

20 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) Brainstorm hvilke principper har vi allerede Tolkning over Styrelsens forretningsstrategi og Ambitioner Tolkning over Globaliseringsrådets anbefalinger 2012 Tolkning over Statens Digitaliseringsstrategi. Tolkning over anbefalinger fra ITST (særligt hvidbogen) 20

21 E&S principper øverste niveau Strategi 100% digital indberetning Omstillingsparate Brugerdrevet udvikling i verdensklasse Adgang til selvbetjeningsløsninger Adgang til system-tilsystem løsninger Genbrug af data Forretning Information Applikation Teknik Udstilling af viden Flerleverandør strategi Faseopdeling Lovgivningsog it udvikling går hånd i hånd Udstilling og brug af tværoffentlige services Retvisende data

22 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) 2. Step Kobling af strategiske ambitioner til principper Alle ambitioner er dækkende Principperne støtter ambitioner og ikke går i andre retninger Undgå at principper har sit eget liv uden at understøtte forretningen Mappe forretningsprincipper til strategiprincipper Check at forretningens IT mål (Business Goals for IT) er understøttet 22

23 Eksempel: Strategiske ambitioner til principper AMBITION: Vi vil sikre, at alle offentlig relevante virksomhedsstamdata kun registreres én gang. Vi vil levere: registrering via selvbetjeningsløsninger brugerorienteret digitaliseret service troværdige data, som virksomheder og myndigheder har tillid til. Understøttende princip(per) Programmer: P8, P9, P10, P22 P12, P13 P25, P38 23

24 E&S principper øverste niveau

25 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) 2. Step - strategiske ambitioner til principper 3. Step - Identificering af øvrige principper (Information, Applikation, Teknologi) Brainstorm, hvilke principper har vi allerede og hvilke ønsker vi? Understøttelse af overliggende principper Se på As-is 25

26 E&S principper alle niveauer Strategi Forretning Information Applikation Teknik 100% digital indberetning Omstillingsparate Brugerdrevet udvikling i verdensklasse Adgang til selvbetjeningsløsninger Adgang til system-tilsystem løsninger Genbrug af data Udstilling af viden Flerleverandør strategi Faseopdeling Lovgivningsog it udvikling går hånd i hånd Udstilling og brug af tværoffentlige services Retvisende data Overholdelse af lovgivning og OIOstandarder Data trækkes direkte fra grundregister Fælles informations- og begrebsmodel Fælles sagsbegreb Fælles datamodel Open Source Risikobaseret kontrol Et registreringssystem Offentliggørelse og levering af data Business intelligence Principper vedr. arkitekturkrav og sikkerhed Anvendelse af supporteret software Anvendelse af JBoss SOA platform Proaktiv afdækning af nye teknologiers anvendelse Stabil og effektiv driftsafvikling Forretningsog brugerbehov driver udvikling Risiko Baseret Kvalitet Kontraktbaseret services Cit s projektmodel skal nvendes Undtagelser skal godkendes af arkitekturforum

27 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) 2. Step - Strategiske ambitioner til principper 3. Step - Identificering af øvrige principper (Information, Applikation, Teknologi) 4. Step (ongoing proces) Mapping og konsolidering Sikre at principper beskrevet og er dækkende Mappe principperne Sikre at principper er understøttet af andre Prioritering af vigtigste principper 27

28 E&S principper eksempel Strategi Forretning Information Applikation Teknik 100% digital indberetning Lovgivningsog it udvikling går hånd i hånd Overholdelse af lovgivning og OIOstandarder Et registreringssystem Anvendelse af supporteret software Brugerdrevet udvikling i verdensklasse Retvisende data Fælles informations- og begrebsmodel Fælles datamodel Offentliggørelse og levering af data Stabil og effektiv driftsafvikling Genbrug af data Kommunikation opad Data trækkes direkte fra grundregister Business intelligence Kommunikation nedad Principper vedr. arkitekturkrav og sikkerhed

29 Eksempel: Navn Beskrivelse Rationale Fælles informations- og begrebsmodel Alle registre er konsolideret i en fælles informationsmodel, der videre er udmøntet i en fælles begrebsmodel. Data og dermed data-, informations- og begrebsmodel samles, således at de enkelte løsninger trækker og opdaterer data ét sted (i registreringshjertet) gennem generiske services. Implikationer Område Definitioner af forretningsobjekter og entiteter harmoniseres på tværs af forretningsområder, der muliggør nedbrydning af traditionelle fagskel, fjerner manglende tværgående anvendelse af medarbejdere, samt skaber en fælles forståelse af styrelsens myndighedsopgaver vedr. registrering og offentliggørelse. Der vil være bindinger på løsningerne i forhold til at lave afarter af datadefinitioner. Dette kan give komplikationer i forhold til implementering af regler og vedligehold af data. Anvendelse og semantisk forståelse af data skal derfor harmoniseres på tværs af fagområder og dataleverandører. Det vil være nødvendigt at konvertere data ind i en model og dermed også ind i én database. Dette vil betyde anseelig datavask. Information 29

30 Eksempel: Navn Beskrivelse Rationale Retvisende data Som grundregister skal vi altid kunne levere retvisende og konsoliderede data om virksomheder og sager - direkte uden mellemliggende berigelse. Det skal være nemt, billigt, hurtigt og leverandøruafhængigt at tilgå data, for at skabe gennemsigtighed på tværs af forretningsenheder. Implikationer Der skal der skabes gennemsigtighed på tværs af en virksomheds samlede arrangement med styrelsen (og gerne det offentlige), således at publicering og kontroller kan foretages effektivt. Forretningsregler må ikke ligge som fortolkere i datalaget. Alle forretningsområder skal følge den fælles data- og begrebsmodel og derfor have den samme forståelse af data indhold og betydning. Sager der er i proces placeres i kladder således at virkelig- og registreringshistoriske data fremstår klart. Data opdateres videst muligt først når sagen kan færdiggøres. Område En lang række sagsområder skal i forbindelse med konvertering ind i morgendagens it, have deres data vasket og beriget, for at kunne leve op til dataintegritet. Forretning 30

31 Produktbeskrivelse: 1 Produktbeskrivelse: EA Princip Format og Præsentation Formål Det overordnede formål med EA principper er at hjælpe E&S til at opnå styrelsens strategiske mål gennem optimeret anvendelse af it i it moderniseringen. Dette sker ved at i talesætte styrelsens EA principper på henholdsvis strategisk, forretnings, informations- applikations- og teknisk niveau. EA principper er altså et middel til en korrekt it anvendelse. Dette sker for: At skabe sammenhæng mellem forretning og it At sikre et helhedsorienteret syn på arkitekturen At It er løftestang for de strategiske mål Effektivisering i anvendelse af it EA principper indgår i en lang række af processer hvor de danner grundlagt for retning hvori man skal arbejde samt QA af andre leverancer Sammensætning Område: Strategisk, forretnings, informations- applikations- og teknisk niveau. Navn: Det navn som princippet kendes under, under hensyntagen til hvilket niveau det hører til. Strategiske og forretningsprincipper skal kunne genkendes at ledelsen og personer udenfor Center for IT. Beskrivelse: En dækkende men ikke for lang beskrivelse af princippet. Rationale: Begrundelse for hvorfor at et princip er gældende og hvad det tjener af formål. Hvis muligt skal der begrundes både fra en forretningsmæssig og it-mæssig vinkel. implikation: Konsekvenser af at holde sig til princippet. Hvis muligt skal konsekvenser for både forretning og it angives. understøttende kobling: Hvilke princip(per) og/eller E&S-ambitioner/fælles offentlige retningslinier understøtter princippet. Ejer: Navngiven person der har ejerskab for princippet Oprindelse 1 E&S ambitioner/forretningsstategi 2 ITSTs hvidbog og IT-arkitektur 3 It strategien 4 Globaliseringsrådets anbefalinger (ptk. 9, 10, 12) 5 Strategi for digital forvaltning Formål Navn Beskrivelse Rationale Implikationer Område Sammensætning Understøttende kobling Oprindelse Ejer Format og Præsentation Kvalitetskriterier Kvalitetsmetode Kvalitetskriterier Kort og præcist formuleret Fremadrettet Alle principper understøtter enten et andet princip eller et af dokumenter fra oprindelse. Det omvendte princip skal være uforligneligt med styrelsens arbejde. Tekster skal være klart og forholde sig til de niveau som det indgår i eller de understøttende koblinger som indgår i princippet. Rationale: skal forklare hvorfor princippet gælder: Hvorfor gør vi det? Implikationer: Hvad er konsekvensen af at gennemfører princippet? Hvilke afledte effekter har princippet hvad skal vi gør som følge af princippet. Principper bør stå alene, og skal kunne benyttes uden referencer til andre dokumenter Kvalitetsmetode Ejer skal sikre en løbende review af princippet i mod oprindelse og de øvrige EA principper. Gennem praktisk anvendelse af principper bør de processer der anvender principper løbende evaluere disse. Arkitekturforum diskutere løbende principperne.

32 Kvalitetskriterier Kort og præcist formuleret Fremadrettet Alle principper understøtter et andet princip eller ambition Omvendte princip uforligneligt med E&S. Formuleringer i forhold til niveau Rationale: Hvorfor gør vi det? Implikationer: Hvad er konsekvensen, Afledte effekter, følgehandlinger Stå alene

33 Kvalitetsmetode Ejer skal sikre en løbende review af princippet i mod oprindelse og de øvrige EA principper. Gennem praktisk anvendelse og løbende evaluere. Arkitekturforum diskuterer løbende principperne.

34 Arkitekturforums anvendelse af principperne EA processen OIO EA metoden Udviklingsproces Arkitekturforum Projektstyrings model Service mgmt proces ITIL V3 Projekter Drift

35 Download/upload Download WS-* Restfull WS-* Job trigger Standard SQL Sammenhæng Referencearkitektur Presentation Tier JSF and SEAM Pageflow (JBPM jpdl) Portletter JBoss Portal Portletter Portletter CMS JBPM BPEL JBPM jpdl Business Tier Teknologi 0..* Kan indgå som Deltager Kan indgå som 0..* 0..* 0..* 0..* 0..* 0..* Har tilknyttet Kan indgå som Har tilknyttet Har tilknyttet Pers-rolle V-rolle Større/mindre virksomheder og offentlige myndigheder Business Business Utility Utility services services Business Business services processes services 1 processes 1 Canonical Data Model - EogS (NDR 3.1) compliant) Entity Entity Business services rules JBoss ESB services Hibernate and handmade SQL Quartz JBoss Rules Data Tier Registrerings hjertet P-rolle Principperne 0..* Person CPR-skygge Omførsel Andre enheder 0..* Navn Adresse 0..* 0..* Virksomhed Produktionsenhed CVRNR PNR Regnr Navn Navn og binavne Adresse og Adresse og teleoplysninger teleoplysninger Livsforløb Har tilknyttet Livsforløb 1..1 Status Status 0..* Branche(r) Virksomhedsform Demografioplysninger Regnskabsår Statistik Branche(r) Diverse data og Omførsel indikatorer Statistik Diverse data og indikatorer As-is Tid

36 E&S resultater Overblik over allerede eksisterende principper Der er stillet spørgsmål ved E&S EA retning Standard kravspecificering og designguidelines hænger sammen med styrelsens ambitioner Øget legitimitet for generiske komponenter og services Synergi mellem styrelsens forretningsområder Øget forklaringsgrad overfor forretningsenhederne og topledelsen Rationaler og implikationer giver velbegrundende input til moderniseringen af E&S 36

37 Udfordringer Der er ingen grænser for antal og hvor små principper kan være Forretningens mål kan være lidt flyvske og svære at koge ned til noget konkret. Mapning kan gå for vidt Svært at være SMART Specifikke nok, under at blive for detaljeret Målbart, hvordan måler og sikrer vi at principperne bliver overholdt Accepterede, og dermed at de bliver fulgt når det gælder Realistiske, kan det lade sig gøre Tidsafgrænsede, hvornår skal det træde i kraft og hvor længe inden de skal udgå eller revideres Det skal sige nej tidligt og ofte, og til alle niveauer i organisationen 37

38 Spørgsmål og kontakt Niels-Peter Rønmos Chefkonsulent, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Per Madsen Chief Technology Officer, Sirius IT 38

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur FAQ Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige trends X1. Forretningsmæssige trends X2. Tekniske trends Strategi Forretning Teknik A1. EArelaterede udfordringer A3. EA metodegrundlag

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen Nasjonal arkitektur Danske erfaringer difi.no/arkitektur 31.08.16 Klaus Vilstrup Pedersen Arkitektur Guide (DK) http//arkitekturguiden.digitaliser.dk/ Rammeværk OIO-EA / EIF-EIRA Tjeklister til brug i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT Governance blandt sammenbragte børn i Region Sjælland itsmf Konference 7. oktober 2009

IT Governance blandt sammenbragte børn i Region Sjælland itsmf Konference 7. oktober 2009 IT Governance blandt sammenbragte børn i Region Sjælland itsmf Konference 7. oktober 2009 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Jeg er blevet bedt om at: Give et indblik i en rigtig

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur OIO relateret til andre metoder og rammeværk Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige X1. Forretningsmæssige X2. Tekniske Strategi Forretning Teknik A1. relaterede udfordringer

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

GLOBETEAM. SOA Seminar 19.06.2007

GLOBETEAM. SOA Seminar 19.06.2007 SOA Seminar 19.06.2007 Agenda Kl. 08.30 09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.15 Velkomst Kl. 09.15 09.30 Indledning Kl. 09.30 10.30 Hvad er SOA og hvad er Enterprise Arkitektur? Kl. 10.30 10.45

Læs mere

Hvad er virksomheds- og ITarkitektur? Peter B. Lau og Peter Holbech, Rambøll Management

Hvad er virksomheds- og ITarkitektur? Peter B. Lau og Peter Holbech, Rambøll Management Hvad er virksomheds- og ITarkitektur? Peter B. Lau og Peter Holbech, Rambøll Management Definition af virksomhedsarkitektur Enterprise Architecture er samspillet mellem virksomhedens forretningsstrategi,

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Governance kræver en beholder til metadata

Governance kræver en beholder til metadata Governance kræver en beholder til metadata Whitepaper af Henrik Hvid Jensen 12. september 2006 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY 36607-v1-Metadata_Repository_Whitepaper.DOC. Indholdsfortegnelse Governance

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT EFTER FROKOST Del 2 - EA Use case Når forretningen driver teknikken. EA USE CASE Dansk produktionsvirksomhed Producerer og sælger elektronikkomponenter til Droner

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Emner 1) Kort om Erhvervsstyrelsen (ERST) og Moderniseringsprogrammet (MP) 2) De første resultater

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

National serviceplatform NSP

National serviceplatform NSP National serviceplatform NSP SOA fokuseret på at høste et mere afgrænset sæt gevinster. Fra SDSD har vi ønsket at skabe og formidle dette fokus under betegnelsen NSP en National ServicePlatform. Hvilke

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Jan Brown, Kontoret for Standardiserings- og Arkitekturpolitik IT- og Telestyrelsen, Videnskabsministeriet

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV arkitekturprincipper. Version oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV arkitekturprincipper. Version oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV arkitekturprincipper Version 1.0 22. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV principper DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: DDV projektgruppen

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

1. Hvad er en vision?

1. Hvad er en vision? 1. Hvad er en vision? EFQM definition: Vision = Erklæring som beskriver, hvorledes virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Visionen er det ønskede og forestillede billede, som vi

Læs mere

EA governance i Grønland. Dansk ITs EA konference 12 november 2013

EA governance i Grønland. Dansk ITs EA konference 12 november 2013 EA governance i Grønland Dansk ITs EA konference 12 november 2013 1 Oversigt Om Grønland og Selvstyret IT-sekretariatets opgaver og vision (2010-2013) Strategi og plan for udvikling og hvordan gik det

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere