Indhold. Principstyret EA i relation til OIO EA rammeværket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Principstyret EA i relation til OIO EA rammeværket."

Transkript

1 Indhold Principstyret EA i relation til OIO EA rammeværket. v/per Madsen, CTO Sirius IT. Sådan koblede E&S principperne til forretnings- og it-strategi. v/niels-peter Rønmos, Chefkonsulent Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

2 Hvorfor EA? Sammenhæng mellem forretning og it Helhedsorienteret syn på arkitekturen It som løftestang for de strategiske mål Effektivisering Med andre ord: EA skal hjælpe myndigheden til at opnå sine mål gennem optimeret anvendelse af it.

3 AS-IS Plan TO-BE

4 Hvorfor principper? Understøtter koblingen mellem den nuværende og fremtidige situation. Dvs. fungerer som fundamentalt regelsæt for strategisk anvendelse af IT. Anvendes som kommunikationsmetode overfor interne og eksterne interessenter. Understøtter de daglige beslutninger

5 Hvad er principper? Beskriver en regel eller guideline, for anvendelse af teknologi, der understøtter forretningens mål. Kort og præcist. Fremadrettet. Kobles til strategiske og forretningsmæssige initiativer (rationalet) beskrives i en forretningsmæssig kontekst, eller kobles til overordnet princip. Peger på en række aktiviteter der skal gennemføres (implikationer) Principper skal være funderet i myndighedens eller virksomhedens værdier, tankesæt og begreber for at give mening.

6 Princippets bestanddele Vision, strategi, mål, krav Navn Rationale Implikationer Kobling til andre principper Princip Aktiviteter, retning

7 Faktorer der påvirker principarbejdet Nuværende platform Vision og mål Strategiske initiativer Tendenser Eksterne krav Principper

8 Fra centralt hold.. It-arkitekturprincipper Rigsrevisionen kan henvise til til IT- og Telestyrelsens "OIO Enterprise Arkitektur" fra 2007, som kan anvendes til til gennemførelse af af it-projekter med henblik på en styrkelse af af fremtidige beslutningsgrundlag 8

9 Forretningskrav Nuværende platform Fællesoffentlige standarder (OIO, FORM, STORM Domæne ref. arkitekturer, m.m.).) Arkitektur Løsninger Fælles løsningerl 9

10 Styringsredskab Principper Krav Reference arkitektur Løsning Løsning Løsning Løsning

11 Arkitektur processen OIO EA Udviklingsproces (openup, m.m) Arkitektur- forum Projektstyrings model (PRINCE2) Løsninger Service mgmt proces Drift ITIL V3

12 Arbejdsmetode OIO EA metoden og reolen til at styre processen og arkitekturprodukterne. Fordele: en fælles referenceramme Kobling til fællesoffentlige principper. Udfordring: teknologiske principper, mangler kobling til strategi og forretning. Så vi justerede lidt

13 Principper i relation til OIO EA reolen Strategi Forretning Information Applikation Teknologi 100% digital indberetning Faseopdeling Overholdelse af lovgivning og OIO standarder Retvisende data Et registreringssystem Fælles informationsog begrebsmodel Offentliggørelse og levering af data Stabil og effektiv driftsafvikling Anvendelse af supporteret software Styring og metoder Cit s projektmodel skal anvendes Undtagelser skal godkendes af arkitekturforum

14 14 E&S strategi, EA og ledelsesforankring. v/niels-peter Rønmos, Chefkonsulent Erhvervsog Selskabsstyrelsen.

15 Om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) Styrelse under Økonomi og Erhvervsministeriet. Registrering, offentliggørelse og salg af virksomhedsoplysninger og regnskaber Styrelsen udarbejder desuden love og regler inden for områderne Årsregnskaber, selskaber, restaurationer, revisorer, ejendomsmæglere, lukkeloven m.fl. Styrelsen arbejder med administrative lettelser via: Måling er byrderne i ny og eksisterende lovgivning Udvikling af digitale løsninger med henblik på at skabe administrative lettelser for virksomhederne. 15

16 E&S s ambition 2013 ( uddrag) Vi vil være erhvervslivets partner og skabe rammevilkår i verdensklasse for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne Vi vil sikre at alle offentlig relevante virksomhedsstamdata kun registreres én gang. Vi vil levere registrering via selvbetjeningsløsninger brugerorienteret digitaliseret service troværdige data, som virksomheder og myndigheder har tillid til Herunder leverer vi: 100% digital indberetning. Genbrug af data. Brugerdrevet udvikling i verdensklasse. 16

17 Implementeringen af ambitionerne Moderniseringsprogram i E&S Dvs. et bredt forankret forandringsprogram der spænder fra ændringer i organisation og lovgivning til IT understøttet af kommunikation og markedsføring. Konkrete tiltag/strategi for IT-understøttelsen: Ny IT-arkitektur og nyudvikling af styrelsens registreringssystemer E&S vil opbygge en samlet SOA baseret IT-arkitektur (arkitektonisk konsolidering) E&S vil benytte Open Source der hvor det vurderes modent nok (teknologisk konsolidering) Flerleverandørstrategi 17

18 Principper og ledelse Principperne kæder it-understøttelsen af strategierne sammen på logisk vis...og på en måde så ledelsen kan se, forstå og forholde sig til sammenhængen. Ansvar Ledelsen anerkender og tager ansvar for EA-arbejdet. Forretningsambition 2013 (...uddrag) Vi leverer nyeste viden, værktøjer og vejledning til myndigheder og virksomheder om administrative lettelser, erhvervsregulering, digital forvaltning og ansvarlig vækst. 18

19 Principper for EA Kilde: CobiT 4.1: Defining IT Goals and Enterprise Architecture for IT 19

20 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) Brainstorm hvilke principper har vi allerede Tolkning over Styrelsens forretningsstrategi og Ambitioner Tolkning over Globaliseringsrådets anbefalinger 2012 Tolkning over Statens Digitaliseringsstrategi. Tolkning over anbefalinger fra ITST (særligt hvidbogen) 20

21 E&S principper øverste niveau Strategi 100% digital indberetning Omstillingsparate Brugerdrevet udvikling i verdensklasse Adgang til selvbetjeningsløsninger Adgang til system-tilsystem løsninger Genbrug af data Forretning Information Applikation Teknik Udstilling af viden Flerleverandør strategi Faseopdeling Lovgivningsog it udvikling går hånd i hånd Udstilling og brug af tværoffentlige services Retvisende data

22 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) 2. Step Kobling af strategiske ambitioner til principper Alle ambitioner er dækkende Principperne støtter ambitioner og ikke går i andre retninger Undgå at principper har sit eget liv uden at understøtte forretningen Mappe forretningsprincipper til strategiprincipper Check at forretningens IT mål (Business Goals for IT) er understøttet 22

23 Eksempel: Strategiske ambitioner til principper AMBITION: Vi vil sikre, at alle offentlig relevante virksomhedsstamdata kun registreres én gang. Vi vil levere: registrering via selvbetjeningsløsninger brugerorienteret digitaliseret service troværdige data, som virksomheder og myndigheder har tillid til. Understøttende princip(per) Programmer: P8, P9, P10, P22 P12, P13 P25, P38 23

24 E&S principper øverste niveau

25 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) 2. Step - strategiske ambitioner til principper 3. Step - Identificering af øvrige principper (Information, Applikation, Teknologi) Brainstorm, hvilke principper har vi allerede og hvilke ønsker vi? Understøttelse af overliggende principper Se på As-is 25

26 E&S principper alle niveauer Strategi Forretning Information Applikation Teknik 100% digital indberetning Omstillingsparate Brugerdrevet udvikling i verdensklasse Adgang til selvbetjeningsløsninger Adgang til system-tilsystem løsninger Genbrug af data Udstilling af viden Flerleverandør strategi Faseopdeling Lovgivningsog it udvikling går hånd i hånd Udstilling og brug af tværoffentlige services Retvisende data Overholdelse af lovgivning og OIOstandarder Data trækkes direkte fra grundregister Fælles informations- og begrebsmodel Fælles sagsbegreb Fælles datamodel Open Source Risikobaseret kontrol Et registreringssystem Offentliggørelse og levering af data Business intelligence Principper vedr. arkitekturkrav og sikkerhed Anvendelse af supporteret software Anvendelse af JBoss SOA platform Proaktiv afdækning af nye teknologiers anvendelse Stabil og effektiv driftsafvikling Forretningsog brugerbehov driver udvikling Risiko Baseret Kvalitet Kontraktbaseret services Cit s projektmodel skal nvendes Undtagelser skal godkendes af arkitekturforum

27 Sådan gjorde vi i E&S 1. Step - Hovedprincipper (Strategi og forretning) 2. Step - Strategiske ambitioner til principper 3. Step - Identificering af øvrige principper (Information, Applikation, Teknologi) 4. Step (ongoing proces) Mapping og konsolidering Sikre at principper beskrevet og er dækkende Mappe principperne Sikre at principper er understøttet af andre Prioritering af vigtigste principper 27

28 E&S principper eksempel Strategi Forretning Information Applikation Teknik 100% digital indberetning Lovgivningsog it udvikling går hånd i hånd Overholdelse af lovgivning og OIOstandarder Et registreringssystem Anvendelse af supporteret software Brugerdrevet udvikling i verdensklasse Retvisende data Fælles informations- og begrebsmodel Fælles datamodel Offentliggørelse og levering af data Stabil og effektiv driftsafvikling Genbrug af data Kommunikation opad Data trækkes direkte fra grundregister Business intelligence Kommunikation nedad Principper vedr. arkitekturkrav og sikkerhed

29 Eksempel: Navn Beskrivelse Rationale Fælles informations- og begrebsmodel Alle registre er konsolideret i en fælles informationsmodel, der videre er udmøntet i en fælles begrebsmodel. Data og dermed data-, informations- og begrebsmodel samles, således at de enkelte løsninger trækker og opdaterer data ét sted (i registreringshjertet) gennem generiske services. Implikationer Område Definitioner af forretningsobjekter og entiteter harmoniseres på tværs af forretningsområder, der muliggør nedbrydning af traditionelle fagskel, fjerner manglende tværgående anvendelse af medarbejdere, samt skaber en fælles forståelse af styrelsens myndighedsopgaver vedr. registrering og offentliggørelse. Der vil være bindinger på løsningerne i forhold til at lave afarter af datadefinitioner. Dette kan give komplikationer i forhold til implementering af regler og vedligehold af data. Anvendelse og semantisk forståelse af data skal derfor harmoniseres på tværs af fagområder og dataleverandører. Det vil være nødvendigt at konvertere data ind i en model og dermed også ind i én database. Dette vil betyde anseelig datavask. Information 29

30 Eksempel: Navn Beskrivelse Rationale Retvisende data Som grundregister skal vi altid kunne levere retvisende og konsoliderede data om virksomheder og sager - direkte uden mellemliggende berigelse. Det skal være nemt, billigt, hurtigt og leverandøruafhængigt at tilgå data, for at skabe gennemsigtighed på tværs af forretningsenheder. Implikationer Der skal der skabes gennemsigtighed på tværs af en virksomheds samlede arrangement med styrelsen (og gerne det offentlige), således at publicering og kontroller kan foretages effektivt. Forretningsregler må ikke ligge som fortolkere i datalaget. Alle forretningsområder skal følge den fælles data- og begrebsmodel og derfor have den samme forståelse af data indhold og betydning. Sager der er i proces placeres i kladder således at virkelig- og registreringshistoriske data fremstår klart. Data opdateres videst muligt først når sagen kan færdiggøres. Område En lang række sagsområder skal i forbindelse med konvertering ind i morgendagens it, have deres data vasket og beriget, for at kunne leve op til dataintegritet. Forretning 30

31 Produktbeskrivelse: 1 Produktbeskrivelse: EA Princip Format og Præsentation Formål Det overordnede formål med EA principper er at hjælpe E&S til at opnå styrelsens strategiske mål gennem optimeret anvendelse af it i it moderniseringen. Dette sker ved at i talesætte styrelsens EA principper på henholdsvis strategisk, forretnings, informations- applikations- og teknisk niveau. EA principper er altså et middel til en korrekt it anvendelse. Dette sker for: At skabe sammenhæng mellem forretning og it At sikre et helhedsorienteret syn på arkitekturen At It er løftestang for de strategiske mål Effektivisering i anvendelse af it EA principper indgår i en lang række af processer hvor de danner grundlagt for retning hvori man skal arbejde samt QA af andre leverancer Sammensætning Område: Strategisk, forretnings, informations- applikations- og teknisk niveau. Navn: Det navn som princippet kendes under, under hensyntagen til hvilket niveau det hører til. Strategiske og forretningsprincipper skal kunne genkendes at ledelsen og personer udenfor Center for IT. Beskrivelse: En dækkende men ikke for lang beskrivelse af princippet. Rationale: Begrundelse for hvorfor at et princip er gældende og hvad det tjener af formål. Hvis muligt skal der begrundes både fra en forretningsmæssig og it-mæssig vinkel. implikation: Konsekvenser af at holde sig til princippet. Hvis muligt skal konsekvenser for både forretning og it angives. understøttende kobling: Hvilke princip(per) og/eller E&S-ambitioner/fælles offentlige retningslinier understøtter princippet. Ejer: Navngiven person der har ejerskab for princippet Oprindelse 1 E&S ambitioner/forretningsstategi 2 ITSTs hvidbog og IT-arkitektur 3 It strategien 4 Globaliseringsrådets anbefalinger (ptk. 9, 10, 12) 5 Strategi for digital forvaltning Formål Navn Beskrivelse Rationale Implikationer Område Sammensætning Understøttende kobling Oprindelse Ejer Format og Præsentation Kvalitetskriterier Kvalitetsmetode Kvalitetskriterier Kort og præcist formuleret Fremadrettet Alle principper understøtter enten et andet princip eller et af dokumenter fra oprindelse. Det omvendte princip skal være uforligneligt med styrelsens arbejde. Tekster skal være klart og forholde sig til de niveau som det indgår i eller de understøttende koblinger som indgår i princippet. Rationale: skal forklare hvorfor princippet gælder: Hvorfor gør vi det? Implikationer: Hvad er konsekvensen af at gennemfører princippet? Hvilke afledte effekter har princippet hvad skal vi gør som følge af princippet. Principper bør stå alene, og skal kunne benyttes uden referencer til andre dokumenter Kvalitetsmetode Ejer skal sikre en løbende review af princippet i mod oprindelse og de øvrige EA principper. Gennem praktisk anvendelse af principper bør de processer der anvender principper løbende evaluere disse. Arkitekturforum diskutere løbende principperne.

32 Kvalitetskriterier Kort og præcist formuleret Fremadrettet Alle principper understøtter et andet princip eller ambition Omvendte princip uforligneligt med E&S. Formuleringer i forhold til niveau Rationale: Hvorfor gør vi det? Implikationer: Hvad er konsekvensen, Afledte effekter, følgehandlinger Stå alene

33 Kvalitetsmetode Ejer skal sikre en løbende review af princippet i mod oprindelse og de øvrige EA principper. Gennem praktisk anvendelse og løbende evaluere. Arkitekturforum diskuterer løbende principperne.

34 Arkitekturforums anvendelse af principperne EA processen OIO EA metoden Udviklingsproces Arkitekturforum Projektstyrings model Service mgmt proces ITIL V3 Projekter Drift

35 Download/upload Download WS-* Restfull WS-* Job trigger Standard SQL Sammenhæng Referencearkitektur Presentation Tier JSF and SEAM Pageflow (JBPM jpdl) Portletter JBoss Portal Portletter Portletter CMS JBPM BPEL JBPM jpdl Business Tier Teknologi 0..* Kan indgå som Deltager Kan indgå som 0..* 0..* 0..* 0..* 0..* 0..* Har tilknyttet Kan indgå som Har tilknyttet Har tilknyttet Pers-rolle V-rolle Større/mindre virksomheder og offentlige myndigheder Business Business Utility Utility services services Business Business services processes services 1 processes 1 Canonical Data Model - EogS (NDR 3.1) compliant) Entity Entity Business services rules JBoss ESB services Hibernate and handmade SQL Quartz JBoss Rules Data Tier Registrerings hjertet P-rolle Principperne 0..* Person CPR-skygge Omførsel Andre enheder 0..* Navn Adresse 0..* 0..* Virksomhed Produktionsenhed CVRNR PNR Regnr Navn Navn og binavne Adresse og Adresse og teleoplysninger teleoplysninger Livsforløb Har tilknyttet Livsforløb 1..1 Status Status 0..* Branche(r) Virksomhedsform Demografioplysninger Regnskabsår Statistik Branche(r) Diverse data og Omførsel indikatorer Statistik Diverse data og indikatorer As-is Tid

36 E&S resultater Overblik over allerede eksisterende principper Der er stillet spørgsmål ved E&S EA retning Standard kravspecificering og designguidelines hænger sammen med styrelsens ambitioner Øget legitimitet for generiske komponenter og services Synergi mellem styrelsens forretningsområder Øget forklaringsgrad overfor forretningsenhederne og topledelsen Rationaler og implikationer giver velbegrundende input til moderniseringen af E&S 36

37 Udfordringer Der er ingen grænser for antal og hvor små principper kan være Forretningens mål kan være lidt flyvske og svære at koge ned til noget konkret. Mapning kan gå for vidt Svært at være SMART Specifikke nok, under at blive for detaljeret Målbart, hvordan måler og sikrer vi at principperne bliver overholdt Accepterede, og dermed at de bliver fulgt når det gælder Realistiske, kan det lade sig gøre Tidsafgrænsede, hvornår skal det træde i kraft og hvor længe inden de skal udgå eller revideres Det skal sige nej tidligt og ofte, og til alle niveauer i organisationen 37

38 Spørgsmål og kontakt Niels-Peter Rønmos Chefkonsulent, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Per Madsen Chief Technology Officer, Sirius IT 38

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm

OIO Enterprise Arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm OIO Enterprise Arkitektur Aalborg 29. oktober 2007 Århus 30. oktober 2007 København 5. november 2007 Odense 5. november 2007 Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm

Læs mere

brugernes ønsker og forventninger l Erhvervs- og Selskabsstyrelsens frem dige forretningsprocesser og understø ende IT-systemer, herunder ønsker l

brugernes ønsker og forventninger l Erhvervs- og Selskabsstyrelsens frem dige forretningsprocesser og understø ende IT-systemer, herunder ønsker l brugergrænseflader, vejledning, datagenbrug m.fl. forretningsprocesser og understø ende IT-systemer, herunder ønsker l brugernes ønsker og forventninger l Erhvervs- og Selskabsstyrelsens frem dige Et brugerinddragende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer. Et fælles overblik over it-arkitekturen UDKAST Baggrund I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere