ArtRebels i samarbejde med: Christian Kornum Maria Torp SHFT og Ultra Grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ArtRebels i samarbejde med: Christian Kornum Maria Torp SHFT og Ultra Grøn"

Transkript

1 POLITIKEN 6 FREDAG 7. NOVEMBER ArtRebels i samarbejde med: Christian Kornum Maria Torp SHFT og Ultra Grøn Bosch & Fjord Büro Detours Collective Strings Kvinder på Værtshus Parfyme Urban Sound Institute

2 2 PLUS FREDAG 7. NOVEMBER 2008 POLITIKEN POLITIKEN FREDAG 7. NOVEMBER 2008 PLUS 3 Værker der virker Hvad har en havnerundfart, et luftskib, et rum fuld af udspændte snore, en meget lang bænk og 8 garderobeknager, et byggesæt i træ, en tegneserie, en sandskulptur og en seng i overstørrelse til fælles? Det er alt sammen kunstværker på udstillingen Værker der virker, som finder sted i Kunsthal Charlottenborg denne sommer. En udstilling, hvor processen og det eksperimenterende er i fokus, og hvor kunstværket ikke slutter ved kunstnerens hånd, men først finder sin rette form, når udstillingens gæster deltager aktivt. Kunstnerne arbejder i det sociale felt og sætter nye rammer for mødet mellem mennesker. Det gør de ved hjælp af overraskende sammenstillinger eller spontant opståede tilstande. På den måde eksperimenterer kunstnerne samtidig med vante begreber og processer. På udstillingen arbejdes der med uhøjtidelige materialer og situationer fra hverdagen, samtidig med at disse situationer og materialer afmonteres deres hverdagspræg og således fremstår poetisk, dynamisk, tankevækkende eller politisk. Udstillingen er inspireret af den kollektive, eksperimenterende og legende udstilling Festival 200, som fandt sted i tre uger på Charlottenborgs Udstillingsbygning som den hed tidligere i Udstillingen fungerede i høj grad som et arbejdende værksted og heri er der et slægtskab med den udstilling, som Kunsthal Charlottenborg nu har inviteret 7 yngre kunstnergrupper ind for at skabe. Det er grupper, som alle arbejder med en aktivistisk krydsbefrugtning af musik, lyd, skulptur, design og billedkunst. Grupper for hvem kommunikation spiller en central rolle, både indadtil i gruppen og udadtil mod udstillingsgæster og det omgivende samfund. Som udstillingsgæst kan man blive en del af det kreative fællesskab og være med til at arbejde videre med kunstværkerne. Der skabes således en situation, hvor forholdet mellem værk, beskuer og omverden gradvist opløses, og hvor det ikke er givet fra start, hvordan værket kommer til at ende. At betragte kunstværket som en situation modsætter sig de kommercielle markedskræfter. Værket er ikke længere et objekt, der kan sælges. Samtidig modsætter den kollektive metode og det åbne inviterende værk sig idéen om et unikt skabende kunstnersubjekt. Man kan sige, at der sker en demokratisering og en folkeliggørelse af de kreative processer. Dette trækker på mange måder linjer tilbage til nogle af de praksisser og metoder, der blev født i tresserne og halvfjerdserne: happenings, fluxus, performances og situationisme. Med en nutidig terminologi kan disse situationer betegnes som et Open End fællesskab, skabt i ånden fra Open Source tanken. En idé der oprindeligt udsprang i forbindelse med informationsteknologiens fremmarch, som et forsøg på gratis distribution af viden og software som modtræk til de kommercielle selskabers fastholdelse af viden for profit. Nu som dengang gælder det, at disse kunstneriske fællesskaber og nye konstruktioner af situationer bliver en modpol til magtens sprog, der kan anskues som bureaukratisk envejskommunikation. Således var der på udstillingen Festival 200 i 1969 mange værker af kollektiv karakter uden skilte med kunstnernavn, da kunstneren som enkeltstående person var uden betydning. Det centrale var, at værkerne var skabt til brug for menigmand. Det var også på Festival 200, at Poul Gernes lavede sin berømte badeanstalt af præfabrikerede materialer i udstillingssalene, hvor det endda var muligt at få sig et slag bordtennis inden badet. Badet blev i øvrigt hyppigt besøgt af B&W arbejdere, idet det var billigere end den lokale badeanstalt. Det kan lyde som sjov og ballade både dengang og nu, men det er det ingenlunde kun. Det er også en diskussion om, hvad kunstens sigte er, for hvem den laves, hvem den laves af, og hvem der kan indgå i dens sammenhænge. Som kurator finder jeg det relevant og interessant at byde ind med nye perspektiver på det folkelige og det involverende kunstværk. Måske foreskriver tiden, at der ikke er et modsætningsforhold mellem den levende kunstinstitution og den kunst der laves i dag. Derfor denne udstilling og disse kunstnere, som gennem de sidste år har arbejdet med processer, netværk og situationer, hvor skellet mellem kunst, gæst og sted opløses. I modsætning til 60erne og 70erne, hvor frisindet, det kollektive og eksperimentet var mainstream, i hvert fald for den kulturelle elite, er det anderledes udfordrende i dag at påtage sig denne rolle som kunstner. Derfor føles det ingenlunde malplaceret at invitere disse kunstnere ind i kunstinstitutionens hellige haller for at udfordre eller måske ligefrem bryde med den vante opfattelse af, hvad rum og kunstnere kan tilsammen. Velkommen til! Charlotte Bagger Brandt, kurator, Råderum kontor for samtidskunst. Åbne kilder. Flere af kunstnerne på årets sommerudstilling arbejder med workshops, her Büro Detours i deres værk(sted) Hjertet og Karoline H. Larsens Collective Strings. Publikum inviteres til at arbejde videre på værkerne. Foto: Anders Sune Berg Virker de? Værker der virker works at work Foto: Torben Eskerod For an English version see page 10. Kurator: Charlotte Bagger Brandt, Råderum kontor for samtidskunst. Udstillingskoordinator og kommunikationsansvarlig: Helle Bøgelund. Redaktion: Helle Bøgelund. Tekster med præsentation af de udstillende grupper er skrevet af grupperne selv, og redigeret af Helle Bøgelund. Korrektur: Thorbjørn Weise Sørensen og Christine Neckermann. Engelsk oversættelse: Billy O Shea. Layout: Agnete Schepelern, Politiken Marketing. Grafisk udformning af logo og forside: Rasmus Koch Studio. Foto af aktuel udstilling: Anders Sune Berg. Tryk: Politiken. Oplag: Tak til: alle kunstnerne og deres assistenter for engagement og stor opfindsomhed. Endvidere tak til : Dagbladet Politiken v./lise Ingemand, Agnete Schepelern og Peter Michael Hornung. DFDS Canal Tours v. Erik Holsko og Henning Schiøtt. Wonderful Copenhagen v. Peter Rømer Hansen, Louise Christensen, Rylle Maja Sønderstrup og Connie Maria Westergaard. Lysholmgård v. John Hatting, Helleisja Emelia Dahlberg, Lena Holmberg Madsen. Marie Louise Jørgensen, Gøsta Olsson, Twine & Rope A/S, Nyhavn Erhvervsforening v. Ole Arboe, Danmarks Kunstbibliotek v. Patrick Kragelund og Steen Søndergaard. Café Kunsthal Charlottenborg v. Jakob Olsen. Foto: Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Charlottenborg Rammerne om Værker der virker. Kunsthal Charlottenborg er Københavns største udstillings- og mødested for samtidskunsten. Kunsthallen producerer eller co-producerer 4-5 udstillinger om året, heriblandt den årlige Forårsudstilling som er et samarbejde med Charlottenborg Fonden. Udstillingerne er internationalt orienterede og formidles bredt til kunstinteresserede brugere i alle aldre. Foruden 1400 m2 udstillingsfaciliteter har Kunsthallen også mulighedsrummet Mezzanin, der er en platform for aktiviteter, som udstillingsmediet ikke kan favne. Her kan samtidskunstens mangfoldige sprog og behov komme til udtryk via performances, artist talks, debatter og andre udvekslinger. Alle, der arbejder med kunst på en eller anden måde kan gratis booke Mezzanin direkte på vores hjemmeside og således være vært for aktiviteter og begivenheder med fokus på samtidskunsten. Desuden har huset en café, Café Kunsthal Charlottenborg, med servering i solsiden af gården samt i forhallen. Kunsthallen har til huse i en historicistisk bygning fra 1883, tegnet af arkitekterne Ferdinand Meldahl og Albert Jensen. Bygningen blev oprindeligt opført som supplement til Det Kgl. Danske Kunstakademi, der manglede udstillingsmuligheder og plads til et bibliotek. Kunstakademiet har siden 1754 haft til huse i barokslottet Charlottenborg (opført 1683), som ligger ud til Kgs. Nytorv. Slottet og kunsthallen ligger som adskilte bygninger og to selvstændige institutioner, men tilhører det samme kompleks, som også indbefatter Danmarks Kunstbibliotek. Kunsthal Charlottenborg er en statslig institution som hører under Kulturministeriet. Maria Gadegaard, konstitueret direktør Værker der virker! Lad de tre ord stå et øjeblik. Umiddelbart lyder udsagnet selvindlysende. Og naturligvis virker kunstværker, når de er væsentlige nok. Ellers ville de netop ikke være væsentlige. Og det, de virker på, er deres omgivelser.det er publikum. Det er os. Historien har lært os, at kunstværker kan virke engagerende, inciterende, irriterende, provokerende eller stimulerende. Kort sagt: de kan gøre en forskel både på os og for os. Historiens tumultariske gang er selv det bedste bevis på, at disse påvirkninger aldrig har været og aldrig vil være ubetingede. De ændrer sig uvilkårligt med tiden, som følge af tiden. Kunstværker virker nu engang, fordi deres publikum bliver påvirket af dem. Men de virker forskelligt. Det værk, som ved sin fremkomst måske forekom dybt provokerende og fik en hel generation op på tæerne, kan ende med at virke stimulerende på den generation, der følger efter. Værket selv er det samme, fysisk set. Det vejer det samme, måler det samme, og ligner umiddelbart sig selv på fotografier. Men i og med at tiden har skubbet til udviklingen, omgivelserne har ændret sig, og publikum enten er blevet klogere, mere forstående, mere tolerant eller i værste fald bare mere indifferent, er relationen mellem os og værket blevet en anden. Værket appellerer stadigvæk, men bare på en ny måde. Nu føler vi os mere fortrolig med den gamle provokation, fordi vi med årene har lært at forstå, hvorfor det engang så provokerende udtryk var nødvendigt og rummede sin egen kreativt funderede logik. At den påvirkning, dette værk har på os, nu er en anden, er et bevis på, at vi ikke er gået i stå. Vi har ændret os. Eller sagt lidt ubeskedent: Civilisationen, som vi både udgår fra og indgår i, har ændret sig. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, om vi som civiliserede mennesker kan modtage de påvirkninger, som kunst som kulturelt fænomen er i stand til at give os. For vi bliver klogere og mere forstående af påvirkningerne, forudsat vi ikke gemmer vores nysgerrighed og sensibilitet bag et panser af paranoide fordomme og bedreviden. Derfor går vi på udstilling, som nu på Kunsthal Charlottenborg for at se værker, der virker. Historien om udstillingslivet er kun en lille krølle på den meget større og ældre historie, der hedder kunsthistorien. Selv om man kan diskutere, hvornår kunst rent faktisk blev til et begreb i vores forstand af ordet, rækker kunstens egen historie tusinder af år tilbage. Derimod er det forhold, at vi kan opleve kunst på offentligt tilgængelige udstillinger, noget forholdsvis nyt. På samme måde er offentlige udstillingsbygninger som Kunsthal Charlottenborg unge institutioner, målt med den lange historiske alen. Sådanne institutioner giver os mulighed for at opsøge kunsten på steder, hvor den er blevet sat ind i en æstetisk og kulturel sammenhæng og bliver forklaret eller formidlet, så vi ikke føler, at vi har søgt den forgæves. Sådanne institutioner er for kunsten, hvad zoologiske haver er for vilde dyr, altså en slags beskyttede og prioriterede reservater. På savannen og i junglen ved vi ikke på forhånd, hvor løven befinder sig. Men det gør vi, når vi går en tur i Zoo. Dér ved vi altid, hvor vi kan finde den. Nemlig i sit bur, under kontrollerede forhold. I praksis er det en fordel, af flere grunde. Men det får os undertiden til at glemme, at zoologiske haver ikke er dyrenes rette element. På samme måder er udstillingsinstitutioner og udstillinger heller ikke kunstens rette element, dens definitive bestemmelse. Måske har kunsten bedre udfoldelsesmuligheder ude i samfundet, hvor alle i princippet så har mulighed for at blive anfægtet, stimuleret eller provokeret af den. Det mente Poul Gernes, for nu bare at nævne én kunstner, der alene af den grund kritiserede sin egen tids tendens til at omklamre og overbeskytte kunsten, kort sagt: institutionalisere den, samtidig med at han sendte en nostalgisk tanke tilbage til det gamle Grækenland, hvor kunsten havde andre sociale frihedsgrader. For her var templerne udsmykkede og dekorerede i de prægtigste farver, til ære for guderne, men til glæde for alle og ikke kun dem, der havde løst billet. Selv det mest provokerende kunstværk bliver før eller siden museumsegnet og institutionaliseret, hvis det er betydningsfuldt nok. Det er blevet en kendsgerning, at tiden tæmmer alle kunstneriske udfordringer. Udfordringen må vi derfor genopfinde, for kunstens egen skyld. Derfor kan det være nødvendigt at forsyne kunsten med lang snor, at slippe den løs, at give den tilbage til det samfund, hvorfra den oprindelig har hentet sine hensigter og strategier. Det er det, som Kunsthal Charlottenborg nu søger med en udstilling om nogle grupperinger i samtidens danske kunst. Udstillingens navn er lig med dens forventede effekt. For den hedder Værker der virker. Peter Michael Hornung, Kunstredaktør ved Politiken

3 4 PLUS FREDAG 7. NOVEMBER 2008 POLITIKEN POLITIKEN FREDAG 7. NOVEMBER 2008 PLUS 5 nye Netværk. Karoline H. Larsen vælger nye legekammerater hver gang hun udfører Collective Strings. På Kunsthal Charlottenborg har hun trukket snore med fem tidligere indsatte. Her Philip Rosenstand (tv) og Rickey Kristensen i dyb koncentration. Foto: Anders Sune Berg træk snore. Collective Strings er klar til udstillingens gæster. Foto: Anders Sune Berg Collective Strings - fra Lysholmgård Udslusningspension til Kunsthal Charlottenborg Evalueringsakvareller Velkommen til Collective Strings - et samarbejde mellem Dennis Bomgaard Glashøj, Dennis Junker, Kasper Johansen, Rickey Kristensen, Philip Rosenstand fra Lysholmgård Udslusningspension og billedkunstner Karoline H. Larsen. Vi inviterer udstillingens gæster til at fortsætte, hvor vi slipper trådene! En snor har to ender, hvem leger sammen? Hvordan kan vi få mere plads til det fysiske, kroppen, følelserne og det nysgerrige i vores samvær med andre mennesker? Hvordan kan vi bruge vores offentlige rum til det? Det er nogle af de spørgsmål, der genererer Karoline H. Larsens værkpraksis, hver gang hun sætter gang i sine kreative aktioner. Karoline H. Larsen er billedkunstner og har arbejdet med Creative Actions i byer verden over siden Hvert sted er borgerne blevet involveret i kreative aktioner i det offentlige rum, bl.a. i form af Collective Strings, hvor forbipasserende inviteres til at trække spor med snor i en kollektiv skabelsesproces, der efterhånden bliver til et væv af tråde. I 2004 modtog Karoline H. Larsen et talentlegat fra Kunstrådet for Creative Actions, hvilket gjorde det muligt for hende at udforske projektets deltagerbaserede metoder i flere byer internationalt. Den legende voksne Om baggrunden for at tage imod invitationen til Værker der virker, hvor hun fik tildelt fem fortløbende udstillingsrum til Collective Strings, siger Karoline: Det var en udfordring, som var værd at tage op. Kunsthal Charlottenborg er jo også et offentligt rum, og hvad kunne jeg tilføre det? Jeg ville lave Collective Strings, men ikke sammen med børn eller unge, for de gør det jo allerede af sig selv leger sammen. Det er værre med os voksne, som er blevet socialt regulerede. Vi risikerer at overhøre kroppens signaler og impulser, og tænke og sikre vores liv i en sådan grad, at vi knapt sanser her og nu. Jeg var interesseret i at finde en gruppe, som ikke til daglig har mulighed for at lege i det offentlige rum, som er afskåret fra dette frirum og fællesskab, og som helt sikkert kan tilføre det noget nyt. At invitere fem mænd ud Et samarbejde med indsatte blev givet som en mulighed. Mit indre legebarn sagde umiddelbart ja. Men det krævede dybe overvejelser, førend jeg endelig slog til, for det er et stort ansvar, når jeg inviterer en såkaldt marginaliseret gruppe af mennesker. Jeg inviterede en gruppe på fem mandlige beboere fra pensionen Lysholmgård en institution under Direktoratet for Kriminalforsorgen der fungerer som udslusningspension med det formål at forberede beboerne til friheden efter afsonet fængselsstraf. Jeg har i skrivende stund mødt mine fem samarbejdspartnere én gang, og en af de spøgefulde kommentarer lød: Det er fængslet eller dig og det er jo rigtigt. Efter første møde sagde de, at de glædede sig til at komme igang. Nu glæder jeg mig til at møde dem igen og skabe et rum sammen med dem i otte dage op til udstillingens åbning. Vi har ikke prøvet at samarbejde før, og vi ville aldrig være kommet til det, hvis ikke det var fordi, at de og jeg er åbne for at mødes og se, hvad der kan opstå undervejs. Jeg har forberedt en start: nogle hundrede kroge er sat i væggene og yderligere hundrede kroge samt meter snor er sat frem klar til brug. Jeg tror på, at vi i hinandens selskab kan åbne for en kreativ energi og skabe et fællesrum omkring processen. Jeg har foreslået, at vi trækker spor med snor, så det kommer til at påvirke udstillingsgæsternes bevægelser og lader det være en invitation til gæsterne om at trække flere spor med snor, når mændene og jeg slipper det. For mig er det sam-skabelse, som er succeskriteriet på godt og ondt det som gør, at mine samarbejdspartnere og jeg lærer nyt om os selv, hinanden og vores omverden. Det vigtige er at skabe følelsen af både at have taget del og at have fået noget med sig. På den måde er det afgørende, at mine samarbejdspartnere føler, at deres æstetiske udtryk er manifesteret. Collective Strings vil være åben for gæsternes viderebearbejdning under hele udstillingen. Collective strings af Karoline h. larsen Workshop: Træk spor med snor. Kl i udstillingen: 20. juni Kl i udstillingen: 25. juni og 9. juli Kl På Kgs. Nytorv: 6. august Når man trækker spor med snor og bevæger sig på nye måder, så sker der noget inden i. Man bliver opmærksom på kroppen, impulserne, nye følelser og nye veje kommer til syne. Frirum og fællesrum. Karoline H. Larsen Evalueringsakvareller af parfyme Workshop: Parfyme præsenterer et værk der virker. 27. august kl

4 6 PLUS FREDAG 7. NOVEMBER 2008 POLITIKEN POLITIKEN FREDAG 7. NOVEMBER 2008 PLUS 7 det andet kort. Udsnit af det kort der udleveres ved ombordstigningen på.kortet er udarbejdet af Kvinder på Værtshus v. Nynne Haugaard og Lisa Strømbeck. prisbelønnet lyd. USIT modtog hæderslegat fra Klara Karolines Fond for deres lydinstallation i Arlanda Lufthavn, Stockholm. Foto Björn Hellström. Sound Stories Svenske USIT skaber lydunivers i konstant forandring. Deres værk Sound Stories inviterer udstillingsgæsterne til at optage byens lyde, der løbende indarbejdes i gruppens lydinstallation. Den svenske gruppe Urban Sound Institute, kaldet USIT, arbejder med lydkunstprojekter, akustisk design og lydsætning af offentlige miljøer. Gruppen arbejder med forskning og uddannelse sammen med højskoler og universiteter. Deres arbejde er forankret i en kreativ design-proces, hvor de skaber lyd og lyduniverser, som spiller sammen med rummets form, funktion og karakter og skaber illusoriske og uventede lydmiljøer. USIT består af arkitekter, akustikere, komponister, lydkunstnere og lyddesignere. USIT har som gruppe arbejdet sammen siden På bare en generation er lydlandskabet i byen blevet radikalt forandret. Lyd er ikke længere kun koblet sammen med akustik og musik, men også med kunst, design, indretning, miljøforskning m.v. Lyd opstår mere eller mindre tilfældigt gennem forskellige aktiviteter, men skabes også bevidst, som artefakt. I installationen Sound Stories på Kunsthal Charlottenborg vil nogle af Københavns dagligdags og tilfældige lyde være elementer i en lydinstallation, der forandres i hele udstillingsperioden. I udstillingssalen er der installeret en 25 meter lang bænk, hvorover der hænger 8 garderobeknager med jakker og rygsække. Udstillingsgæsterne inviteres til at låne en jakke eller rygsæk, hvori der er placeret udstyr til at optage lyde med, og iklædt dette tøj kan gæsten begive sig ud i byen og optage lyde efter eget valg. Tilbage i kunsthallen hænges tøj og tasker på plads og udstyret plugges i en kontakt, hvorefter lyden indgår i den samlede lydcollage, skabt af USIT og videreudviklet af udstillingens gæster. Ved at de individuelle bidrag løbende bliver tilføjet den samlede lydinstallation, forandres den kontinuerligt og skaber historier af lyd sound stories. USIT inviterer alle til at bidrage med nye kapitler til Sound Stories. Deltagende kunstnere i udstillingen Catharina Dyrssen, arkitekt, musicologist Anders Hultqvist, komponist, lydkunstner Staffan Mossenmark, lydkunstner, komponist og Per Sjösten akustiker, lyddesigner. Usit sound stories USIT udlåner lydudstyr i hele udstillingsperioden. Workshop i lydinstallationen 23. juli kl Mennesket opfatter sjældent lyde som isolerede fænomener, men fortolker lyde i relation til situationer, omgivelser og menneskelige samspil. USIT Kvinder på Værtshus inviterer til byvandring og sejltur med andre perspektiver på historieskrivningen og retten til at være anderledes. Kvinder på Værtshus fik navn efter en aktion i En gruppe studerende ved Kunstakademiets Billedskole indtog et lokalt værtshus i København og inviterede en masse kvinder med. Det var en aktion, hvor kvinderne for en gangs skyld kom i flertal på et ellers mandsdomineret domæne. Hensigten med aktionen var at drage en parallel mellem kvinders underrepræsentation på værtshuse og den manglende tilstedeværelse af kvindelige kunstnere i danske kunstudstillinger og -samlinger. Desuden ønskede gruppen at skabe bedre kommunikation mellem kvinder med forskellige baggrunde og fra forskellige generationer og inviterede derfor kvinder i alle aldre og fra forskellige organisationer. Aftenen fungerede som en erklæring fra Kvinder på Værtshus, men også som en indledning til nye samarbejder. Efter denne aktion fortsatte gruppen med at samarbejde omkring emnerne køn, politik, repræsentation og sprog. Herstories Et eksempel på dette efterfølgende samarbejde er Herstories Tour - en feministisk sightseeing tur igennem kanalerne i København udført af Kvinder på Værtshus i samarbejde med KVINFO - videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet i sommeren Formålet med Herstories Tour var at identificere det kønnede byrum, skabe en alternativ læsning af byen, udfordre den almene historie og stille spørgsmål til historieskrivningens objektivitet. For at gøre dette fokuserede projektet på forskellige kvinders livs-historier. På udstillingen har man mulighed for at fordybe sig i en dokumentarisk installation af den tidligere Herstories Tour fra Herstories genskabes som en dokumentarisk installation. På gulvet i en af salene er malet et 100 kvadratmeter stort bykort. På kortet er plantet en skov af skilte, der fortæller byhistorier med en feministisk vinkel, og således kan man som gæst vandre på en anderledes bytur indenfor. Denne intervention er udformet som et manuskript til guiderne på havnerundfarten. Turen er blevet til i samarbejde med DFDS Canal Tours, der stiller guide og seks afgange dagligt i hele udstillingsperioden til rådighed for en havnerundfart, der tager udgangspunkt i historier om homo-/ trans-/heteroseksuelle kvinder og mænd, om queers og etniske minoriteter. The Other Tour fokuserer på små og store kampe for menneskerettigheder og ligestilling. Den handler om retten til både at være anderledes og være inkluderet i samfundet og den fremherskende historieskrivning. Feministisk teori er udgangspunktet for Kvinder på Værtshus, når de tegner dette andet perspektiv som alternativ til hetero-normative, patriarkalske og etnisk danske magtstrukturer. er en guidet tur i Københavns kanaler, men set i et større perspektiv handler det om kulturelle forandringer og nye roller. Disse forandringer finder sted her såvel som andre steder i verden. Idéen med værket er at få de skjulte historier op til overfladen, historier som vi ikke hører om i den dominerende historieskrivning: De andre, de andre køn og de steder, der ligger uden for den almindelige havnerundfarts guidede tur. er et oplæg til at se og selv udforske videre. af Kvinder på Værtshus v. nynne haugaard og lisa strømbeck Havnerundfart med DFDS Canal Tours i Nyhavn Alle dage fra 20. juni til og med 30. august kl og OBS! Den 25., 26., 27. og 28. juli er der kun afgang kl , og Fællesbillet til udstilling og : Voksne kr. 95,- / Børn kr. 40,- Billetter kan købes både i Kunsthal Charlottenborg og DFDS Canal Tours Nyhavn ved Ankeret. I samarbejde med DFDS Canal Tours og Eks-skolens Trykkeri Works at Work Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2, City Dorothée Smith DASK Gallery, Flæsketorvet 24, Foursomes- ArtCruising/ Gay Couples Battle Jolene Flæsketorvet 81-85, Gender & Identity Fotografisk Center Amaliegade 28, City PINUPS Magazine WAS Absalonsgade 21B, Vesterbro Urban Treasure Hunt Rumkammerat Kom forbi i Gender Test Backyard Gallery Højbro Plads 21B, City La Petite Mort by Anika Lori V1 Gallery Flæsketorvet 69, TransForm Galleri FEDT Nansensgade 66, City Typisk Lesbisk AKA we love LaChris Dyrkøb 7, City LYST a Lustful Exhibition Overgaden Neden Vandet 17, City 29. juli fra kl. 17 Åbningsfest i alle er velkomne Emilie Jouvet & Art Boy Dancing ArtRebels Flæsketorvet 17-19, Art Lounge, Dj s, Performances, Visual Art Warehouse 9, Halmtorvet 13, ArtCruising ArtCruising er arrangeret i forbindelse med World Outgames 25. juli til 2. august. Alle udstillingsgæster på Værker der virker er velkomne på ArtCruising: en selv-guidet rundtur i international kunst med queer og LGBT (lesbian-gay-bisexualtransgender) temaer. Lad ArtCruising programmet føre dig gennem byen til udstillinger med kant og mening. 14 udstillinger og events i zonerne / Flæsketorvet og København centrum giver hver deres bud på samtidskunst med fokus på køn, eksistens, queer miljø og seksualitet. Art_Cruising.aspx Flashback HANS ALF GaLLERY Flæsketorvet 26-28

5 8 PLUS FREDAG 7. NOVEMBER 2008 POLITIKEN POLITIKEN FREDAG 7. NOVEMBER 2008 PLUS 9 inviterer alle uanset baggrund, kultur og religion indenfor på Kunsthal Charlottenborg til en gratis overnatning i en udfordrende, sanselig og taktil kunstinstallation. Alle er velkomne. Kunstnerduoen Bosch & Fjord blev dannet i 2001 af Rosan Bosch og Rune Fjord Jensen. Rosan Bosch er uddannet på Hoge-school voor de Kunsten i Utrecht og Universitat de Bellas Artes i Barcelona. Hun har udstillet og arbejdet professionelt med kunst i mere end 15 år. Rune Fjord Jensen er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding, Designskolen i København og The Academy of Fine Arts i Reykjavik. Han har udstillet og arbejdet professionelt med kunst i mere end 13 år. Bosch & Fjord består som virksomhed desuden af et team af designere, arkitekter og akademikere. Bosch & Fjord laver helhedsprojekter med kunst, design og arkitektur i tæt dialog med brugerne og i samspil med stedet, hvor projektet skabes. Kunsten glider ind i hverdagen som en naturlig del af organisationens, virksomhedens og stedets funktion og identitet. Bosch & Fjords projekter er affødt af en tro på, at de fysiske omgivelser har stor indflydelse på vores måde at tænke og handle. Velkommen indenfor Ti nætter under udstillingsperioden kan alle uden undtagelse booke sig ind på en gratis overnatning i udstillingen, hvor en kunstinstallation med en kæmpestor seng danner rammen om en fælles soveoplevelse for 8 personer. Her sover man sammen og hver for sig på samme tid, men alle under samme himmel. Og den er ikke stjernebestrøet men tæt besat af snore, der hænger i flere meters længde ned fra loftet. Det er en luftig men stringent himmel, skabt af dette væld af snore, som tilsammen gør, at et kig op er som et kig ud i det uendelige univers. Natten er lang og fuld af overraskelser i. Næste morgen forlænger et fælles morgenmåltid den sociale handling. Nattevagten bliver forvandlet til kameramand, som spørger dig om hvordan du har oplevet natten, og herefter filmer han dit svar. Alle udsagn samles efterhånden, så udstillingens gæster kan følge med i de sovendes oplevelser af en nat i kunsthallen. Med får kunst en tydelig funktion, der dækker et generelt menneskeligt behov, som et sted at sove. Culture Camping griber ind i hverdagen ved at gå Vi har skabt Culture Camping som en generøs gestus og symbolsk handling, hvor vi som kulturmennesker byder alle indenfor i vores kulturelle hjem, kunstinstitutionen. Som individ kan det være svært at gøre en forskel, men vi kan alle byde folk indenfor i vores private hjem og på den måde forsøge at bygge bro. Bosch & Fjord ind i en hverdagshandling, som derefter bliver transformeret til en kulturel oplevelse og en kunstnerisk handling. For at sikre at projektet rækker ud over kunstinstitutionens rammer, har Bosch & Fjord sammen med Kunsthal Charlottenborg indledt et samarbejde med Wonderful Copenhagen omkring hotelbooking på internettet. er også et socialt eksperiment: Hvad sker der, når 8 vildtfremmede tilbringer en nat i samme rum? Skal man opfinde begrænsninger og regler for at få det til at virke eller kan folk selv finde ud af at tage hensyn? Og hvordan forholder det sig til selve kunsthallen og kunstinstitutionen? er en modreaktion på de negative tendenser mod fremmede kulturer, som man oplever overalt i dagens samfund. For i er alle velkomne. af Bosch & Fjord Overnatning fredag til lørdag i udstillingen med overraskelser: 26. juni 3. juli 10. juli* 17. juli 24. juli 31. juli 7. august 14. august 21. august 28. august *Samme aften koncert i samarbejde med Copenhagen Jazzfestival på Kunsthal Charlottenborg Master Fatman presents: The Open Air Jazz Club kl Check in ml Fælles morgenmad for gæster i Culture Camping lørdage kl. 9. Pris: kr. 50,- ex. drikkevarer Booking I samarbejde med Wonderful Copenhagen Skitse af Christian Elovara Dinesen Drømmerejser og sandslotte ArtRebels i samarbejde med Christian Kornum, Maria Torp, SHFT og Ultra Grøn. Alle udstillingens gæster inviteres med på rejsen til fantasiens og drømmenes land luftskib, sandraket eller bare drømmerier i sandlandskabet, du bestemmer selv. Det kreative netværk ArtRebels holder til i, København, hvorfra de driver deres kontor og igangsætter et væld af forskellige kunstneriske, kommercielle og sociale aktiviteter. Carla Cammilla Hjort er stifter og daglig leder af ArtRebels og pladeselskabet ArtRebels Rec. og del af MC/DJ-duoen Fagget Fairys. Før det har hun arbejdet i 15 år som dj, som freelancer indenfor filmproduktion, eventmaking, musik produktion og promotion. Mette Ohlendorff er ArtRebels Partner, kulturproducent og New Media-designer. Hun er konceptudvikler og underviser, samtidigt med at hun producerer projekter indenfor både den kulturelle og kommercielle sfære. ArtRebels har gennem nogle år bl.a. taget initiativ til og stået bag TRAILERPARK FESTIVAL, hvor de transformerer Copenhagen Skatepark til et landskab af gamle campingvogne forvandlet til smukke og finurlige kunstværker af SHFT. Rebellerne har altid travlt med tusind ting. Sammen og hver for sig. I vekslende konstellationer, i vekslende genrer, udtryksformer og formater. Nogle arbejder med kunst, nogle med mode, andre med web- og grafisk design, og andre igen med musik, film eller noget helt tiende. Det er en broget flok med en fælles ånd. Det er business samtidigt med, at det er en bevægelse. ArtRebels har, tro mod deres sædvanlige arbejdsform, til Værker der virker sammensat en unik kollaboration af medlemmer fra netværket, og i fællesskab har de udarbejdet Drømmerejser og sandslotte der er en kompleks installation. Den gør brug af mange forskellige medier: fra sand og genbrugstræ til en Morris Minor, en patchwork ballon med mere. Værket Den fantastiske luftfærd er udformet i samarbejde mellem Ultra Grøn og Christian Kornum. Ultra Grøn er dannet i 2005 af Morten Leck Plesner og Christian Elovara Dinesen. Deres fælles interesse for kunst og ikke-kunstoplevelser i naturen samt deres stræben efter at producere spændende og skæve æstetiske værker, har fra deres første overlevelses-tømmerflåde-tur sammen været omdrejningspunktet i Ultra Grøn. En anden central aktivitet i Ultra Grøns virke udspringer af deres forkærlighed for store ofte abstrakte vægmalerier, og de har forskellige samarbejder med andre kunstnere indenfor dette felt. Christian Kornum er uddannet fra Danmarks Designskole. De seneste år har han fokuseret sit arbejde på scenografiske og kunstneriske installationer. Dertil kan nævnes installationer i forbindelse med modeshows for Henrik Vibskov og Stine Goya. I sit nære samarbejde med Henrik Vibskov har Christian Kornum endvidere designet legetøj for Quinny. I sidste halvdel af 2008 blev han inviteret til at redesigne Bestlites klassiske pendellamper, og det resulterede i lampeinstallationen, Lys-levende. Det flyvende Jules Verne ske drømmescenarie, der udspiller sig i Den fantastiske luftfærd på 1. sal, akkompagneres udenfor i kunsthallens gård af en jordbunden modpol i form af en ca. 4 meter høj sandskulptur skabt af Maria Torp, som er med i ArtRebels netværk. Torp er uddannet billedkunstner og har arbejdet med sandskulptur i mange år, senest i Berlin. Tæt ved sandraketten har ArtRebels etableret et sandmiljø, der giver associationer til barnelegen ved strandkanten. Drømmerejser og sandslotte balancerer i spændingsfeltet mellem himmelsuset og jordens indre. Alle inviteres med på rejsen til fantasiens og drømmenes land. drømmerejser og sandslotte af Christian Kornum, Christian Elovara Dinesen, Morten Leck Plesner, Maria Torp, Line Bech, Carla Cammilla Hjort og Mette Ohlendorff. Workshop med ArtRebels om Social Entrepreneurship (for voksne) med Carla Cammilla Hjort & Mette Ohlendorff Workshop med Maria Torp lær at forme en sandskulptur (for børn og voksne) 16. juli kl Workshop med Ultra Grøn og Christian Kornum Kom og bix en båd : 13. august kl Installationen beskriver drømmen om den ultimative opdagelsesrejse og det at kunne flyve ud i friheden og se verden oppefra. Christian Kornum under samme himmel. Bosch & Fjord inviterer alle der har lyst, til at overnatte i deres værk. Foto: Anders Sune Berg

6 10 PLUS FREDAG 7. NOVEMBER 2008 POLITIKEN POLITIKEN FREDAG 7. NOVEMBER 2008 PLUS 11 Hjertet Büro Detours er en uorganiseret organisation, hvis kreative linie er spraglet, utæmmet og uforudsigelig. Et kunst- og arkitekturfællesskab, der med stort socialt engagement afprøver nye måder at morphe kunst og arkitektur til et sammensurium af oplevelser. Værket udfolder sig gennem tre udstillingssale. I gården inviterer Büro Detours indenfor i Kongens Camping. Büroet består i øjeblikket af en fantastisk talstærk blanding af arkitekter, designere, lydentusiaster, lyskunstnere, anlægsgartnere og billedkunstnere. Samarbejdet er baseret på open office strategier, hvor muligheden for aktiv deltagelse ligger åben for alle. Büro Detours holder til hverdag til på landets alternative kultursteder. Steder som BolsjeFabrikken (Bispebjerg), Bavnehøj Remisen (Kongens Enghave), ÅKO (Åbyhøj), Godsbanen (Århus), Svampen(Kolding) og i Projekterne generelt. Cirkus Detours Organisationsstrukturen kan til tider minde om en variation over fænomenet cirkus, når de rykker ind med campingvogne, musik, pickup, selvhjulpenhed og en stor portion vildskab. Hvor fællesskabet er i høj kurs og kaldes la Familia. En tilsyneladende konstant ekspanderende selvlærende organisation med plads til meget. Når cirkusset rykker ind, er der ingen vej tilbage. Detours artisterne hopper på hovedet i hvert projekt og sprænger rammer. Resttræ fra byggemarkeder bliver tryllet om til et magisk cirkustelt, pløkkene kommer fra sømpistolerne, og tilskuerne bliver nemt en del af værket. Tilblivelsen En serie projekter blev søsat i miljøet omkring Anholtsgade i Århus i Gadefester, maleri, musik, møbelproduktion, haver, graffiti, lys og nabosnak på gadeplan om alt mellem himmel og jord. Ud af denne suppe groede et fællesskab, en måde at kommunikere på, en måde at deltage i hinandens liv og projekter på. Hvor er det hele så nu? Se efter lyt deltag vær nysgerrig. Værkserien: Hjertet Büro Detours deltager i Værker der virker med en serie projekter af varierende art, uden nogen tilsyneladende sammenhæng. Smygende sig ud og ind mellem hinanden i flere af udstillingsrummene. Startende i det interimistiske kontor, den inderste hvide boks, til gyngerne, Super Mix Installation bygget op i træ og meget andet og så helt ud til den selvbestaltede campingplads i gården, Kongens Camping. Når Büro Detours folder sig ud synes dogmet at være More is More. Der trækkes vidt og bredt på koncepterne, hvor et bærende element er at prikke til fantasien og lysten til at gå på opdagelse, og ikke mindst animere til medfortælling fra den besøgende. Der arbejdes til tider temmelig processuelt i Büro Detours. Der levnes plads til den enkelte del-tagers individuelle lidenskab i det fælles værk, så hvor værkserien specifikt lander vides ikke før ferniseringen og sikkert først engang på den anden side af denne! Büro Detours vil gerne komme med endnu et bud på, hvor kunsten befinder sig og er på vej hen. Stedsspecifikke DeTourister Benny Henningsen, Kim Daniel Borch aka FixFaxer, Benny Jepsen, Mads Peter Laursen, Niels Larsen aka ElektroSatan, Tue Bondo Arentoft, Matti Lucie Arentz, Gustav Oliver Gunvaldsen, Kevin Gearey, Mathias Damgaard, Kristian Nordentoft, Louis Frischknect, Lise Bjerre, Farid Said Salti, Morten Kjelberg, Perspektivbanden, Gabriel Dzieslaw, Tilde Burrows, Dr. Onkel Richard, El Mads, Hilmar Arvi Posin, Mogens Ulrup, Anita L. Rehm, Laura Plantedame, Myrne, Annemette Nordentoft, Laurs Laursen, Lasse Mulvad, Meget Benny, Jesper Husted, Petter, Carl Frischknect, Klaus Krienke, Lars Beck, Jens Hyldegård, Alexander Muchenberger og flere til. Hjertet af Büro Detours Workshop med Büro Detours: Kom og byg med os 20.august kl Büro Detours inviterer udstillingens gæster til at bygge videre på værket i hele perioden. Hang loose. Büro Detours inviterer publikum til at bygge videre i hele udstillingsperioden. En af de campingvogne man kan møde i Kongens Camping. Fotos: Anders Sune Berg Works at Work What do a canal tour, a hot-air balloon, a space full of taughtened strings, a very long bench with eight coat pegs, a wooden building set, a comic strip, a sand sculpture and an oversized bed have in common? Answer: they are all works of art in the exhibition Works at Work at Kunsthal Charlottenborg this summer. The exhibition focuses on the artistic processes and on experimentation, in which the artwork is not completed by the artist s hand, but rather when the work finds its right form through the active participation of the visitors at the exhibition. As a unique feature of the exhibition, the artists Bosch & Fjord will be opening Kunsthal Charlottenborg at Friday nights for visitors, and inviting guests to spend the night in their work entitled Culture Camp a very unusual environment for people to get together, and a gesture of hospitality. In their work, the group Women down the Pub has transformed an old summer classic, the canal tour of Copenhagen, into a harbour trip which shows a different side of the city. The work focuses on the right to be different but still included in society s history. The Other Tour will depart six times a day from DFDS Canal Tours in Nyhavn. Both of these artworks challenge and work with art in the field of social relations, and establish new frameworks for encounters between people. The same is true of Collective Strings and of the aural work by the Swedish group Urban Sound Institute. Their installation Sound Stories will due to the participation of the public, be altered and refined during the entire exhibition. Urban Sound Institute invites the public to take a walk while recording sounds in the city space, and then return to the exhibition to integrate the recording into a sound collage that can be heard in the exhibiton space of Kunsthal Charlottenborg. In Collective Strings, guests can become part of a collective work stretched out in strings both inside and outside the Kunsthal Charlottenborg. The exhibition thus works with downto-earth materials and situations from daily life, while at the same time divesting these of their everyday character to reveal aspects which can be poetic, dynamic, thought-provoking or political. The creative network ArtRebels and the collective of artists, designers, architects and musicians Büro Detours take a similar approach; ArtRebels invite the visitors to a hot-air balloon trip at the exhibition, and teach us how to work professionally with sand as a building material, while Büro Detours allow a city to grow up beneath the ceilings of the exhibition space, and offer Royal camping outside in the court yard of Kunsthal Charlottenborg. Everyone is invited to join in and enhance the creations. There will also be jazz concerts in association with Copenhagen Jazz Festival, an ArtCrusing in association with World Outgames and a programme of workshops in which the artists from Works at Work will encourage the public to play an active role. See the programme for details p.12. Welcome to the exhibition! Charlotte Bagger Brandt, Curator, Råderum Office for Contemporary Art vokseværk. Büro Detours værk vokser helt op under loftet og vil forsætte med at udvikle sig helt til 30. august. Foto: Anders Sune Berg. Collage: Agnete Schepelern.

7 12 PLUS FREDAG 7. NOVEMBER 2008 POLITIKEN PROGRAM 20. juni august Programme june 20 - august 30 HVER DAG Havnerundfart af Kvinder på Værtshus. Havnerundfart med DFDS Canal Tours alle dage fra 20. juni til og med 30. august Kl. 11., 12.15, 13.30, 14.45, 16.og OBS! 25., 26., 27. og 28. juli kun afgang kl , og Fællesbillet til udstilling og voksne kr. 95,-/ børn 40,- Kan købes både i Kunsthal Charlottenborg og DFDS Canal Tours Nyhavn ved Ankeret. Sandlandskab Under hele udstillingen vil der være et sandlandskab etableret af ArtRebels ved siden af Caféens udendørs servering. Her er alle børn og voksne, unge og gamle velkomne til at lege i caféens åbningstid. Mad og drikke Café Kunsthal Charlottenborg Åbent alle dage kl TIRSDAG TIL SØNDAG Udstillingen har åben kl Entré børn under 16 år fri entré, voksne kr. 60. Studerende og pensionister kr. 40 Medlemmer af Politiken Plus 25% i rabat på entré. HVER TORSDAG Workshops 20. juni kl Karoline H. Larsen snor, i udstillingen 25. juni kl Karoline H. Larsen snor, i udstillingen 2. juli kl Børneworkshop med sand i gården 9. juli kl Karoline H. Larsen snor, i udstillingen. 16. juli kl Workshop med ArtRebels om Social Entrepreneurship (for voksne) Workshop med Maria Torp lær at forme en sandskulptur (for børn og voksne) 23. juli kl Workshop i lydinstallation af Urban Sound Institute 30. juli kl ca af Kvinder på Værtshus, på DFDS Canal Tours. Herefter besøg i udstillingen og diskussion med kunstnerne Lisa Strömbeck og Nynne Haugaard 6. august kl Karoline H. Larsen snor, Kgs. Nytorv 13. august kl Kom og bix en båd med Ultra Grøn og Christian Kornum 20. august kl Büro Detours kom og byg med os 27. august kl Parfyme præsenterer et værk der virker Alle er velkomne. Fri adgang mod forevisning af entrébillet. Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op og vær med. HVER FREDAG af Bosch & Fjord Overnatning i udstillingen - med overraskelser: 26. juni 3. juli 10. juli 17. juli 24. juli 31. juli 7. august 14. august 21. august 28. august Check in ml Fælles morgenmad for gæster i i udstillingen lørdage kl. 9 Pris kr. 50,- ex. drikkevarer Booking DK culturecamping Booking UK enculturecamping I samarbejde med Wonderful Copenhagen SPECIAL FEATURES Jazzkoncerter fri entré Kunsthal Charlottenborg præsenterer i samarbejde med Copenhagen Jazzfestival: Torsdag den 9. juli: Malene Mortensen Group Malene Mortensen (vokal), Magnus Hjorth (piano) Petter Eldh (bas) og Snorre Kirk (trommer) Fredag den 10. juli kl Master Fatman presents: The Open Air Jazz Club Lørdag den 11. juli kl. 11 Wonderbrazz Peter W. Kehl (trækbasun), Ola Akermann (trækbasun) Stig Naur (saxofon og vokal), Henrik Kjelin (orgel), Martin Seidelin (percussion) og Esben Duus (trommer) ArtCruising ArtCruising er en selv-guidet rundtur i international kunst med queer og LGBT temaer, arrangeret i forbindelse med World Outgames. Lad ArtCruising programmet føre dig gennem byen til udstillinger med kant og mening. 14 udstillinger og events i zonerne /Flæsketorvet og København centrum giver hver deres bud på samtidskunst med fokus på køn, eksistens, queer miljø og seksualitet. Se oversigt over udstillingssteder inde i avisen. Onsdag den 29. juli fra kl. 17 er der åbningsfest - alle er velkomne. Exhibitions. Forbehold for ændringer. EVERY DAY Canal Tours by Women down the Pub. Harbour and canal tour with DFDS Canal Tours, every day from 20 June until 30 August am, pm, 1.30 pm, 2.45 pm, 4.00 pm and 5.15 pm. NOTE! On the 25th, 26th, 27th and 28th of July, departures will be at pm, 2.45 pm and 5.15 pm only. Combination ticket for the exhibition and : Adults DKK 95, Children DKK 40,- Tickets may be purchased both at Kunsthal Charlottenborg and at DFDS Canal Tours Nyhavn, near the Anchor Memorial. Sand landscape There will be a sand landscape during the entire exhibition, created by ArtRebels, beside the Café s outdoor service area. Children and adults, young and old are all welcome to play here during the café s opening hours. Food and drink Café Kunsthal Charlottenborg is open every day from pm TUESDAY TO SUNDAY Nyhavn 2, 1051 København Tlf The exhibition will be open from pm. Admission: Children under 16 free, adults DKK 60, students and pensioners DKK 40 EVERY THURSDAY Workshops 20 June pm: Karoline H. Larsen, Collective Strings, Make tracks with strings, at the exhibition 25 June pm: Karoline H. Larsen, Collective Strings, Make tracks with strings, at the exhibition 2 July 2.00 pm pm: Children s workshop with sand, in the courtyard 9 July 2.00 pm pm: Karoline H. Larsen Collective Strings, Make tracks with strings, at the exhibition. 16 July pm: Workshop with ArtRebels on Social Entrepreneurship (for adults) Workshop with Maria Torp learn to make a sand sculpture (for children and adults) 23 July pm: Workshop in sound installation by Urban Sound Institute. 30 July 2.45 pm 4.30 pm: by Women down the Pub, at DFDS Canal Tours. Followed by a visit to the exhibition and a discussion with the artists Lisa Strömbeck and Nynne Haugaard. 6 August 2.00 pm pm: Karoline H. Larsen Collective Strings, Make tracks with strings, Kongens Nytorv 13 August am pm: Come and build a boat with Ultra Grøn and Christian Kornum 20 August pm am: Büro Detours come and build with us 27 August 2.00 pm pm: Parfyme presents a work that works All are welcome. Admission free on production of admission ticket. Registration not required. Just come along and join in. EVERY FRIDAY by Bosch & Fjord Spend the night at the exhibition with surprises: 26 June 3 July 10 July 17 July 24 July 31 July 7 August 14 August 21 August 28 August Check in from pm. Joint breakfast on the subsequent Saturdays, 9.00 am Price: DKK 50 excl. beverages Booking DK culturecamping Booking UK enculturecamping In co-operation with Wonderful Copenhagen SPECIAL FEATURES Jazz concerts free admission Kunsthal Charlottenborg presents, in co-operation with Copenhagen Jazz Festival: Thursday 9 July: Malene Mortensen Group Malene Mortensen (vocals), Magnus Hjorth (piano), Petter Eldh (bass) and Snorre Kirk (drums) Friday 10 July 9.30 pm: Master Fatman presents the Open Air Jazz Club Saturday 11 July am: Wonderbrazz Peter W. Kehl (trombone), Ola Akermann (trombone) Stig Naur (saxophone and vocals), Henrik Kjelin (organ), Martin Seidelin (percussion) and Esben Duus (drums). ArtCruising ArtCruising is a self-guided tour in international art with queer and LGBT themes, organised in connection with the World Outgames. Let the ArtCruising programme take you on a journey through the city to exhibitions with an edge and opinions. Fourteen exhibitions and events in the /Flæsketorvet district and Copenhagen city centre, each with their own take on contemporary art, focusing on themes of gender, existence, queer milieu and sexuality. See the newspaper for a list of exhibition venues. Opening party on Wednesday 29 July in, starting at 5.00 pm. All are welcome. Exhibitions The programme may be subject to change.

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

1 Et Offentligt Domæne Filter

1 Et Offentligt Domæne Filter E T O F F E N T L I G T D O M Æ N E I et skæringspunkt mellem byens virtuelle lag af medielovgivning, ejendomsret og elektromagnetiske signaler og det konkrete fysiske byrum etableres Et Offentligt Domæne.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab.

Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab. Female Oxygen præsenterer Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab. Vi elskede Women s Space under Outgames 2009. Og i denne

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Asyl Dialog Tanken: Center Kongelunden & Center Sandholm et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår

Asyl Dialog Tanken: Center Kongelunden & Center Sandholm et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår Asyl Dialog Tanken: Center Kongelunden & Center Sandholm et brugerstyret kursus i to dele om asylansøgeres livsvilkår v. Morten Goll (initiativtager og facilitator), Joachim Hamou (co-facilitator) og Tone

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus EN RÆV BAG ØRET en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus Et tilbud til skoler, daginstitutioner, SFO er mv. i Århus Kommune i 2008 18 timers workshop med en professionel kunstner ude

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere