Vejledning for systemindstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for systemindstillinger"

Transkript

1 MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for systemindstillinger

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning Vejledninger vedlagt maskinen SYSTEMINDSTILLINGER Systemindstillinger Fælles operationsmetoder SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til Systemindstillinger (Generelt): Liste over Systemindstillinger (Generelt): Total Antal Jobtæller Enhedstæller Standardindst Ur Keyboard Vælg Listeudskrivning (Bruger) Papirbakke Indstil Bakkeindstillinger Papirtype Registrering Auto-Skuffeskift Adresse-Kontrol Adressebog Brugerdefineret Indeks Program Fax Data Modtag/Videres I-Fax Indstillinger Printer Tilstand Standardindstillinger PCL-indstillinger PostScript-indstillinger Dok.Arkiverings-Kontrol USB-Enhed Kontrol Brugerkontrol Rediger brugerinformation SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR) Adgang til Systemindstillinger (Administrator):.. 29 Når brugerkontrol ikke er aktiveret Når Brugergodkendelse er aktiveret Liste over Systemindstillinger (Administrator) Brugerkontrol Brugergodkendelse Indstilling Andre indstillinger Brugerliste Liste over autoritetsliste Tilladelsesgruppeliste Liste over Foretrukne betjeningsgruppe Brugertæller Energispare-Funktion Drifts-Indstillinger Andre indstillinger Tilpas Tasteindstilling Indstilling for forside Displaymønsterindstilling Enhedskontrol Andre indstillinger Indstilling Af Originalstørrelseføler Deaktivering af Enheder Kontrolindstillinger for fixering Indstillinger For Kopifunktion Indstillinger For Normalstatus Andre indstillinger Farvetilpasninger Netværks-Indstillinger Printer Indstillinger Standardindstillinger Interface-Indstillinger Automatisk Farvekalibrering Indstillinger For Billedafsendelse Driftsindstillinger Scan Indstillinger I-Fax Indstillinger

3 Dok.Arkiv. Indstillinger Andre indstillinger Ledigt Job for Jobindstillinger Listeudskrivning (Administrator) Sikkerheds-Indstillinger Aktiver/Deaktiver Indstillinger Skift Admini-strator Kodeord Produkt Kode Begynd og/eller gem indstillinger

4 Om denne vejledning Bemærk venligst Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner. Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr. Heller ikke fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Advarsel Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at der er installeret et ryghæftningsmodul, et hæftemodul og en skillearks-føder på maskinen. For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte. Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer. 4

5 Vejledninger vedlagt maskinen Trykte vejledninger og vejledninger gemt i PDF-format på maskinens harddisk leveres sammen med maskinen. Når du bruger maskinen, skal du læse om de funktioner, du anvender, i den tilhørende vejledning. Trykte vejledninger Vejledningens navn Sikkerhedsvejledning / Fejlfinding Installationsvejledning for software / Sharpdesk Installationsvejledning Kortfattet startvejledning Indhold Denne vejledning indeholder anvisninger for sikker brug af maskinen og viser specifikationer for maskinen og perifere enheder og forklarer, hvordan papirstop afhjælpes og giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion. Der henvises til denne vejledning, når du har problemer ved brug af maskinen. Denne vejledning forklarer hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner. Denne vejledning giver letfattelige forklaringer af alle maskinens funktioner samlet i et enkelt bind.detaljerede forklaringer for hver enkelt funktion kan findes i vejledningerne i PDF-format. Betjeningsvejledninger i PDF-format Vejledningerne i PDF-format giver detaljerede forklaringer af fremgangsmåder for brugen af maskinen i hver enkelt funktion. For at se PDF-vejledningerne skal de hentes fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåden for download af vejledninger forklares under "Download af vejledninger i PDF format" i den Kortfattede startvejledning. Vejledningens navn Brugervejledning Vejledning for kopimaskine Vejledning for printer Vejledning for scanner Vejledning for dokumentarkivering Vejledning for systemindstillinger (Denne vejledning) Indhold Denne vejledning giver oplysninger om emner som grundlæggende betjeningsprocedurer, hvordan der ilægges papir, og maskinens vedligeholdelse. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af kopieringsfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af printerfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af scannerfunktionen og Internet-faxfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsfunktionen gør det muligt at gemme dokumentdata fra et kopierings- eller faxjob, eller data fra et udskrivningsjob, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan kaldes frem efter behov. Denne vejledning forklarer "Systemindstillinger", som anvendes til at konfigurere en mangfoldighed af parametre, så de passer til de mål og behov, som findes på din arbejdsplads. De aktuelle indstillinger kan blive vist eller udskrevet fra "Systemindstillinger". Ikoner der anvendes i vejledningerne Ikonerne i vejledningerne angiver følgende typer af oplysninger: Advarer dig om en situation, hvor der er risiko for at beskadige maskinen eller for maskinsvigt. Giver en yderligere forklaring på en funktion eller fremgangsmåde. Forklarer, hvordan en operation annulleres eller korrigeres. 5

6 1 SYSTEMINDSTILLINGER Systemindstillinger Denne vejledning anvendes til at konfigurere en række parametre, således at de passer til formålene og behovene på din arbejdsplads. Systemindstillingerne bruges også til at vise eller udskrive maskinens aktuelle indstillinger og status. Systemindstillingerne giver dig mulighed for, at gøre maskinen nemmere at bruge. Systemindstillingerne indeholder indstillinger, der bruges af generelle brugere og indstillinger, der kun kan konfigureres af en administrator til maskinen. Disse to grupper af indstillinger er adskilt som følger i denne vejledning. Systemindstillinger (Generelt): Systemindstillinger, der kan konfigureres af generelle brugere (inklusive administratoren). For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Indstillinger for dato og tid Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og papirtype) Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. Indstillinger relateret til printerfunktionen Oprettelse af mapper til dokumentarkivering Viser antallet af udskrevne, scannede og faxede sider. For mere information herom henvises til "2. SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 8). Systemindstillinger (Administrator) *Login Kræves Systemindstillinger, der kan konfigureres af administratoren. For at konfigurere disse indstillinger, er det nødvendigt at logge ind som administrator. For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Registrere brugere af maskinen. Energispareindstillingerne Indstillinger relateret til betjeningspanelet Indstillinger for tilbehør, der er installeret på maskinen. Indstillinger relateret til kopifunktionen Netværkstilslutningsforbindelser Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For mere information herom henvises til "3. SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 29). Indstillinger for generelle brugere Indstillinger for administratorer Administratoradgangskode For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er leveret. (For standard fabriksadministratoradgangskoden, se "FACTORY DEFAULT PASSWORDS" i Sikkerhedsvejledningen.) For ændring af adgangskoden henvises til "Skift Admini-strator Kodeord " (side 90). *For at sikre en høj sikkerhedsgrad, bør adgangskoden ændres med regelmæssige mellemrum. De ovennævnte grupperinger af "Generelt" og "Administrator" bruges som en nem måde til at afklare indstillingernes funktioner. Disse grupperinger vises ikke på berøringspanelet. Websider Systemindstillingerne kan også konfigureres fra websiderne. Klik på [Systemindstillinger] i websidemenuen for at konfigurere systemindstillingerne fra websiderne. Udover systemindstillingerne kan netværks- og sikkerhedsindstillingerne også konfigureres i websiderne. For yderligere information om indstillingerne, se Hjælp i websiderne. 6

7 Fælles operationsmetoder Dette afsnit forklarer specielle operationsmetoder, der er fælles for alle systemindstillinger. Husk at læs dette afsnit, da informationen er udeladt i forklaringerne af nogle af de individuelle indstillinger. Eksempel: Skærm for adressebog (1) (2) Adressebog Tilbage Tilføj Sorter ABC Alle Op Frekv. ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ AAA AAA BBB BBB 1 2 CCC CCC DDD DDD (3) (4) (5) (6) (7) Systemindstillinger Adressekontrol Adressetype: Søg Nummer: Adressenavn (Påkrævet): Forbogstav (valgfrit): Tastnavn: (1-999) Fortryd OK (9) (10) (11) EEE EEE GGG GGG III III FFF FFF HHH HHH JJJ JJJ (8) Brugerdefineret Indeks: Registrer denne Adresse i [Bruges Ofte] -adresse (Påkrævet): Br. 1 (1) tast Indtast et søgenummer og tryk på tasten for at hente en destination. Når der ledes efter en bruger, vises i ikonet. (2) Indekstaster Tryk på en indekstast for at vise de tilhørende destinationer. Indekstallet, der forekommer, varierer afhængig af Sorter -indstillingen. (3) Tasten [Tilbage] Vender tilbage til det foregående skærmbillede. (4) Sorter Anvend denne til at vælge metode for visning af destinationerne og indekstypen. Eksempel: I skærmen for Adressebog kan displayet skifte mellem de følgende tre metoder: Alfabetisk/Brugerindeks Visning efter tilstand Opadgående/Nedadgående/Nummerorden (5) Vælg boks Tryk på for at vise en liste over de elementer, der kan vælges. Tryk på et element på listen for at vælge det. (6) Tekstboks (numerisk) Tryk på denne boks for at indtaste et nummer. Tal indtastes med de numeriske taster. Hvis du laver en fejl, tryk på tasten [SLET] ( ) for at slette det ukorrekte tal. (7) Tekstboks Tryk på denne boks for at åbne en tekstindtastningsskærm. Når du er færdig med at indtaste tekst i skærmen, vil teksten forekomme i tekstboksen. For fremgangsmåden for indtastning af tekst henvises til "6. INDTASTNING AF TEKST" i Brugervejledningen. (8) Afkrydsningsboks Denne skifter mellem og hver gang du berører den. For at aktivere den tilhørende indstilling berør afkrydsningsboksen, således at der vises et afkrydsningsmærke. For at afbryde indstillingen slet afkrydsningsmærket. Radioknapper ( ) bruges også på denne måde til at vælge indstillinger. (Radioknapper bruges dog til at vælge et enkelt element ud af flere.) (9) Tasten [Fortryd] Dette fortryder en indstilling og vender tilbage til det foregående skærmbillede. (10) Tasten [OK] Berør denne for at gemme den nuværende indstilling. (11) Rullepanel Brug dette til at rulle op og ned på skærmen. Tryk på panelet og lad det glide op eller ned for at flytte skærmen. Du kan også flytte skærmen op og ned med tasterne. 7

8 2 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Dette kapitel forklarer de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens generelle brugere. Adgang til Systemindstillinger (Generelt): FORETRUKNE SYSTEM INDSTLLING Sørg for, at maskinen står på standby og tryk derefter på tasten [SYSTEM INDSTILLING] på betjeningspanelet. Når der trykkes på tasten [SYSTEM INDSTILLING], forekommer følgende menuskærm på LCD-panelet. PRINT SEND IMAGE KLAR DATA LINIE DATA JOBSTATUS LOGOUT Systemindstillinger Admin Kodeord Afslut Total Antal Standardindst. Listeudskrivning (Bruger) Berør det element på denne skærm, som du ønsker at konfigurere. For at få detaljerede forklaringer på alle indstillingerne henvises til de følgende sider i dette kapitel. Papirbakke Indstil. Printer Tilstand Adresse- Kontrol Dok.Arkiverings- Kontrol Fax Data Modtag/Videres. USB-Enhed Kontrol For at afbryde systemindstillingerne, tryk tasten [Afslut] i øverste højre hjørne af skærmen. For fremgangsmåden når brugerbekræftelse er aktiveret, se "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen. 8

9 Liste over Systemindstillinger (Generelt): Når du har fået adgang til systemindstillingerne med generelle rettigheder, vises følgende elementer. For elementer, hvortil der kun er adgang med administratorrettigheder, se "Liste over Systemindstillinger (Administrator)" (side 32). Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at det nogle indstillinger ikke bruges. Total Antal Element Standard fabriksindstilling Side Total Antal 13 Jobtæller 13 Enhedstæller 13 Standardindstillinger Element Standard fabriksindstilling Side Standardindst. 14 Ur Juster tid Indstilling Af Sommertid Varierer afhængig af land og region 14 Dato Format Varierer afhængig af land og region Keyboard Vælg Varierer afhængig af land og region 14 Listeudskrivning (Bruger) Listeudskrivning (Bruger) Element Standard fabriksindstilling Side Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside 15 Sender Adresseliste Dokumentarkiv Mappeliste 9

10 Papirbakke Indstil. Element Standard fabriksindstilling Side Papirbakke Indstil. 16 Bakkeindstillinger Bakke 1 Almindelig papir, A4 (8-1/2" x 11") Bakke 2 Almindelig, A4 (8-1/2" x 11") Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5* 1 Man. feeder Skillearks-føder* 2 Almindelig, Auto-AB MX-LCX2: Almindelig, A4 (8-1/2" x 11") MX-LCX3: Almindelig, A3 (11" x 17") Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch) Almindelig, Auto-AB 16 Papirtype Registrering 18 Auto-Skuffeskift Aktiveret 18 *1 Når der er installeret en højkapacitetsbakke. *2 Når der er installeret en skillearksføder. Adresse-Kontrol Element Standard fabriksindstilling Side Adresse-Kontrol 19 Adressebog 19 Brugerdefineret Indeks 21 Program 21 Fax Data Modtag/Videres. Element Standard fabriksindstilling Side Fax Data Modtag/Videres. 23 I-Fax Indstillinger* Modtage Start Manuel modtagelsestast på startskærm Aktiveret 23 Videresend Modtagne Data * Når Internet fax udvidelsessættet er installeret. 10

11 Printer Tilstand Element Standard fabriksindstilling Side Printer Tilstand 24 Standardindstillinger Kopier 1 Retning Stående Standardpapirstørrelse A4 (8-1/2" x 11") Standardudskriftsbakke Standardpapirtype Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Almindeligt Papir 24 Linietykkelse 5 2-Sidet Print Farvetilstand N-Op udskriv Tilpas side 1-Sidet Farve 1-Op Aktiveret PCL-indstillinger PCL-symbolsæt-indstillinger PCL Skrifttype indst. PCL Linjeføderkode Bred A4 PostScript-indstillinger* Udskriv PS-fejl * Når PS3 udvidelseskittet er installeret. PC-8 Intern Skrifttype, Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF

12 Dok.Arkiverings-Kontrol Element Standard fabriksindstilling Side Dok.Arkiverings-Kontrol 26 USB-Enhed Kontrol Element Standard fabriksindstilling Side USB-Enhed Kontrol 27 Brugerkontrol Element Standard fabriksindstilling Side Brugerkontrol* 28 Rediger brugerinformation 28 * Når brugerkontrol er aktiveret og brugeren, der er logget på, ikke har tilladelse til at konfigurere systemindstillingerne (administrator) (undtagen fabriksindstillede brugere). 12

13 Total Antal Denne side viser sidetællingen for hver tilstand. Tryk på tasten [Total Antal] for at anvende funktionen. Jobtæller Den viser det samlede antal udskrifter. A3 (11" x 17") papirstørrelse tælles som to ark. Hvert papirark, der bruges til automatisk dobbeltsidet kopiering tælles som to sider (A3 (11" x 17") papir tælles som fire sider). En angivet papirstørrelse på 384 mm (5-1/8") eller større tælles som to sider. (Fire sider, når der bruges dobbeltsidet kopiering.) Sider, der udskrives direkte fra maskinen, som f.eks. listeudskrifter er inkluderet i tællingen "Andre Udskrifter". De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. Enhedstæller Den bruges til, at vise eller udskrive tællingen af det tilbehør, der er installeret på maskinen. Dokument-feeder Hvert ark tælles som to sider, når der udføres tosidet scanning. Hæfter (når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.) To-positionshæftning og brochurehæftning tælles som "2" gange. De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. 13

14 Standardindst. Standardindstillinger for betjening af maskinen kan konfigureres. Berør tasten [Standardindst.] og vælg indstillingerne. Ur Brug det til, at indstille dato og klokkeslæt i maskinens indbyggede ur. Juster tid Indstil tid. Element Dato&Tid Indstillinger Indstillinger Vælg og indstil år, måned, dag, time og minut. Indstilling af sommertid Vælg hvorvidt sommertid skal anvendes eller ej. Hvis du ønsker, at klokken ændres automatisk ved sommertidens begyndelse og afslutning, skal du markere afkrydsningsboksen [Indstilling Af Sommertid]. Når denne funktion anvendes, skifter tiden ved starten og slutningen af sommertid som indikeret i tabellen nedenfor. Område Standard tid Sommertid Sommertid Standard tid Nordamerika, Canada Første søndag i april, 2:00 til 3:00 AM Sidste søndag i oktober, 02:00 til 01:00:00 AM Europa Sidste søndag i marts, 01:00 til 02:00 AM Sidste søndag i oktober, 01:00:00 til 12:00:00 AM Australien, New Zealand Sidste søndag i oktober, 02:00 til 03:00 AM Sidste søndag i marts 03:00 til 02:00 AM Andre lande Vælg afkrydsningsfeltet [Indstilling Af Sommertid], således at der forekommer et afkrydsningsmærke. Urindstillingen er konfigureret til normal tid plus en time. Når er valgt, vender uret tilbage til normal tid. Dato Format Formatet, der anvendes til at udskrive datoen på lister og andet udkast, kan ændres. Element Indstillinger Format Separator Dag-Navn Position Tidvisning Indstil rækkefølgen for visningen af år, måned og dag (YYYY/MM/DD). Vælg et af tre symboler eller et blankt mellemrum for det adskillelsestegn, der anvendes i datoen. Vælg hvorvidt dagens navn skal komme før eller efter datoen. Vælg 12- eller 24-timers format for tiden. Hvis "Deaktivering af justering af ur" (side 59) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan dato og klokkeslæt ikke indstilles. Keyboard Vælg Tastaturets layout, der vises på tekstindtastningsskærmene kan ændres. Følgende valg er mulige. Engelsk(US) Engelsk(UK) Fransk Tysk 14

15 Listeudskrivning (Bruger) Lister, der viser indstillingerne og informationen, der er gemt i maskinen, kan printes. Tryk på tasten [Listeudskrivning (Bruger)] og vælg indstillingerne. Listenavn Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside Sender Adresseliste Liste over Arkiveringsmapper for dokumenter Beskrivelse Listen viser hardwarestatus, softwarestatus, printertilstand, systemindstillinger og total antal. Den bruges til, at udskrive listen over PCL-Symbolsæt, forskellige fontlister og Netværkskortsiden (netværksinterfaceindstillinger, osv.). Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. font-liste PS Skrifttypeliste PS udvidet fontliste Netværks-kortside Listen kan udskrives med forskellige adresser, der er gemt i maskinen. Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste Hukommelses-Boks-Liste Liste over alle afsenderadresse Denne viser mappenavnene for dokumentarkivering. De elementer, der vises varierer, afhængigt af de funktioner, der er blevet tilføjet til maskinen. Hvis "Deaktiver udskrivning Af Testside" (side 70) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), er det ikke muligt, at udskrive testsider. 15

16 Papirbakke Indstil. Papirskuffen og papirtypeindstillingerne forklares i dette afsnit. Tryk på tasten [Papirbakke Indstil.] for at konfigurere indstillingerne. Bakkeindstillinger Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirskuffe. Når der trykkes på tasten [Skuffe-Indstillinger], forekommer en liste, der viser bakkerne og de nuværende indstillinger. Bakkeindstillinger Back Bakke 1 Type Størrelse Almindelig A4 Ændr Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. Kopi Udskrift Fax I-Fax Dok.arkivering 1 4 Tray 2 Type Størrelse Almindelig A4 Ændr Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. Kopi Udskrift Fax I-Fax Dok.arkivering Indstillinger af hver bakke Tryk på tasten [Ændr] i skærmen ovenfor for at ændre indstillingerne. Følgende indstillinger kan konfigureres. Element Beskrivelse Type Størrelse Fødning af Godkendt Job Vælg den papirtype, der er lagt i bakken. De papirtyper, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 17). For at gemme en ny papirtype, se "Papirtype Registrering" (side 18). Vælg papirstørrelsen fra listen. Den papirstørrelse, der kan vælges, varierer alt efter bakken. Størrelsen, der kan vælges, kan også være begrænset af papirtypen, der er valgt ovenfor. For yderligere information, se "Bakkeindstillinger" (side 17). Hvis den ønskede størrelse ikke forekommer på listen, vælg [Brugerdef. Str.] og indtast størrelsen direkte (kun for bakke 3 og for manuel feederen). For yderligere information, se "Bakkeindstillinger" (side 17). Vælg de tilstande, der kan anvendes. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal anvendes med den valgte bakke, afbryd funktionen. Når Typen er en anden en almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugertype, kan [Fax] og [Internet-Fax] ikke vælges. Hvis den her angivne papirstørrelse er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, opstår der et problem eller en fejlfremføring ved udskrivning.se "Brugervejledning" om at ændre papirstørrelsen i en bakke. Papiregenskaber, såsom Fastsat Papirside er automatisk indstillet, når papirtypen vælges. Papirskuffens egenskaber kan ikke ændres i denne skærm. Hvis "Deaktivering af Bakkeindstillinger" (side 64) er blevet aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan bakkeindstillingerne (på nær manuel feederen) ikke konfigureres. 16

17 Bakkeindstillinger Papirbakke Papirtype Størrelse Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Kraftigt Papir 1* Etiketter Transparent A4, B5, 8-1/2" x 11" (Ændring af papirstørrelsen fra B5 størrelse kan kun ske ved hjælp af en servicetekniker). A4, 8-1/2" x 11" Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Brugerdef.Str.-AB, Brugerdef.Str.-Inch, 8K, 16K, 16KR Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Brugerdef.Str. Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) Fanepapir Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") Bakke 4 Bakke 5 (Når der er installeret en højkapacitetsbakke) Man. feeder Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Kraftigt Papir 1* Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Tyndt Papir, Kraftigt Papir 1*, Kraftigt Papir 2* Etiket Overhead Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR MX-LCX2 A4, B5, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en servicetekniker) MX-LCX3 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Brugerdef.Str. Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Brugerdef.Str. Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) Fanepapir Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") Skillearks-føder (Når der er installeret en skillearksføder) Kuvert Almindelig, Forhullet, Forprintet, Genbrugt, Brevhoved, Farve, Tyndt papir, Tungt papir 1*, Tungt papir 2*, Brugerdefineret Transparent Com-10, Monarch, DL, C5 Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) Fanepapir Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") * Kraftigt Papir 1: 106 g/m2 to 209 g/m2 ( lbs.) kraftigt papir Kraftigt Papir 2: 210 g/m2 to 256 g/m2 ( lbs.) kraftigt papir 17

18 Papirtype Registrering Gem en papirtype, når den ønskede papirtype ikke forekommer som et valg, eller når du ønsker at oprette en ny indstilling for papiregenskaber. Der kan gemmes op til 7 papirtyper. Element Beskrivelse Typenavn Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. Gem ethvert navn. De fabriksindstillede navne er Brugertype 1 - "Brugertype 7". Aktiver denne indstilling, når der anvendes papir med for- og bagside. Aktiver denne indstilling, når det ilagte papir ikke kan anvendes til tosidet udskrivning. Aktiver denne indstilling, når det anvendte papir ikke kan hæftes. Aktiver denne indstilling, når det anvendte papir ikke kan hulles. De indstillinger, der kan vælges varierer afhængigt af det installerede tilbehør. Auto-Skuffeskift Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer dette, hvorvidt en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype vælges automatisk, og udskrivning fortsætter eller ej. 18

19 Adresse-Kontrol Den bruges til, at gemme, redigere og slette one-touch-taster, gruppetaster, programtaster og brugerdefinerede indeks. Tryk på tasten [Adressekontrol] for at konfigurere indstillingerne. De indstillinger, der kan vælges, varierer afhængig af de perifere enheder, der er installeret. Adressebog Destinationer kan gemmes i adressebogen for hurtigt at kunne hente dem. Når der trykkes på tasten [Adressebog], vises følgende skærm. Adressebog Tilbage Tilføj Sorter ABC Alle Op Frekv. ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ AAA AAA CCC CCC EEE EEE GGG GGG III III BBB BBB DDD DDD FFF FFF HHH HHH JJJ JJJ 1 2 Tasten [Tilføj] Brug denne til at tilføje en ny adresse. Lagring af adresser Listevisning Dette viser en liste over de nuværende gemte adresser. En adresse kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for adressen. Tryk på tasten [Tilføj] i skærmen ovenfor for at gemme en adresse. Der kan programmeres op til 999 adresser. For yderligere information, se "Indstillinger" (side 20). Når"Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel" (side 74) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator) for en funktion, kan adresser ikke gemmes i den funktion. Lagring af adresser for Scan til FTP, Scan til netværksmappe og Scan til desktop... Gem Scan til FTP og Scan til netværksadresser i websiderne. Gem Scan til desktopadresser ved hjælp af Network Scanner Tool. Et kombineret maks. af 200 adresser kan gemmes for disse tre scanningsmetoder. Redigering og sletning af adresser En adresse kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for adressen. For yderligere information, se "Indstillinger" (side 20). Slet en adresse med tasten [Slet]. Hvis du ikke kan redigere eller slette en individuel (one-touch) eller en gruppetast... Hvis den individuelle tast eller gruppetast, som du forsøger at redigere eller slette bliver brugt i en reserveret overførsel (inklusive en tidsindstillet transmission) eller en transmission, der er i gang, skal du vente til transmissionen er færdig eller annullere transmissionen. Hvis den individuelle tast eller gruppetast, du søger at redigere eller slette, er inkluderet i en gruppetast eller program, slet tasten fra gruppen eller programmet og rediger eller slet derefter tasten. Hvis din administrator har aktiveret "Standard Adresseindstilling" (side 77) eller "Indgående Routing Indstillinger" / "Dokument administrations funktion" (i websiderne), er det ikke muligt at redigere eller slette. Slet tasten fra ovenstående indstillinger og rediger eller slet derefter tasten. 19

20 Indstillinger Element Beskrivelse Elementer, der er gemt i alle tilstande Adressetype Søg Nummer Adressenavn Forbogstav Tastnavn Brugerdefineret Indeks Registrer denne Adresse i [Bruges Ofte] Vælg den adressetype, der skal gemmes i adressebogen. Gem en adresse under en one-touch-tast. Internet-Fax: Gem en Internet-faxaddresse under en one-touch-tast. Fax: Gem et faxnummer under en one-touch-tast. Gruppenummer: Gem flere adresser som en gruppe for en rundsendingstransmission. Indtast et søgetal. Det laveste nummer, der er disponibelt, er automatisk indtastet. For at ændre nummeret indtast et nummer fra 001 til 999. Et søgenummer, der allerede er gemt, kan ikke bruges. Indtast et maks. af 36 tegn for adressenavnet. Indtast op til fem tegn for forbogstaverne. De forbogstaver, du indtaster her, bestemmer positionen i one-touch-tasten i det alfabetiske indeks. Indtast det navn, du ønsker skal forekomme i adressebogen (dette er forskelligt fra adressenavnet). Vælg det brugerdefinerede indeks i hvilket adressen vil forekomme. Ofte anvendte adresser kan gemmes i indekset [Hyppig Brug]. Elementer, der forekommer, når en -adresse gemmes. -adresse Fil Format Indtast en -adresse (maks. 64 tegn). Angiv det filformat, der skal genereres og den komprimeringstype for Sort-og-hvid tilstand og farvetilstand. Filtype: Indstil det filformat, der skal genereres. Komprimeringstype (Sort-og-hvid): Vælg komprimeringstype for sort/hvid transmission. Kompressionsrate (Farve/Gråtonet): Vælg komprimeringsgrad for farve/gråtone transmission. Elementer, der forekommer, når en Internet-fax-adresse gemmes. I-Fax Adresse Komprimeringstype Bed om Internet Fax Modtagelsesrapport Indtast en Internet-fax-adresse (maks. 64 tegn). Vælg komprimeringsmetode for transmission. Vælg hvorvidt du ønsker at modtage en modtagelsesrapport via efter transmissionen er gennemført eller ej. Elementer, der forekommer, når en gruppe er gemt. Adresse Adr.Oversigt Dir. Indtastn. Vælg adresser fra adressebogen til gemning i gruppen. Der kan gemmes op til 500 adresser. Dette viser en liste over de valgte adresser. Adresser kan slettes fra denne liste, hvis nødvendigt. En adresse, der ikke er gemt i adressebogen, kan indtastes direkte. Indtast adressen på samme måde som ved gemning af en adresse for en tilstand. Bemærk at når en Internet-fax-adresse er direkte indtastet, kan der ikke vælges komprimeringstype og modtagelsesrapport. 20

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger Indhold Om denne vejledning......................... 2........................... 4 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt):........

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Konfigurationsvejledning

Konfigurationsvejledning Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for E-mail-server og

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Grundlæggende INDHOLD Forord Hvordan håndbøgerne er opdelt... Hvad kan du med denne maskine... Betjeningspanel... Kopifremstilling... Dette kan maskinen (Skærmbilledet Grundlæggende

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere