Vejledning for systemindstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for systemindstillinger"

Transkript

1 MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for systemindstillinger

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning Vejledninger vedlagt maskinen SYSTEMINDSTILLINGER Systemindstillinger Fælles operationsmetoder SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til Systemindstillinger (Generelt): Liste over Systemindstillinger (Generelt): Total Antal Jobtæller Enhedstæller Standardindst Ur Keyboard Vælg Listeudskrivning (Bruger) Papirbakke Indstil Bakkeindstillinger Papirtype Registrering Auto-Skuffeskift Adresse-Kontrol Adressebog Brugerdefineret Indeks Program Fax Data Modtag/Videres I-Fax Indstillinger Printer Tilstand Standardindstillinger PCL-indstillinger PostScript-indstillinger Dok.Arkiverings-Kontrol USB-Enhed Kontrol Brugerkontrol Rediger brugerinformation SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR) Adgang til Systemindstillinger (Administrator):.. 29 Når brugerkontrol ikke er aktiveret Når Brugergodkendelse er aktiveret Liste over Systemindstillinger (Administrator) Brugerkontrol Brugergodkendelse Indstilling Andre indstillinger Brugerliste Liste over autoritetsliste Tilladelsesgruppeliste Liste over Foretrukne betjeningsgruppe Brugertæller Energispare-Funktion Drifts-Indstillinger Andre indstillinger Tilpas Tasteindstilling Indstilling for forside Displaymønsterindstilling Enhedskontrol Andre indstillinger Indstilling Af Originalstørrelseføler Deaktivering af Enheder Kontrolindstillinger for fixering Indstillinger For Kopifunktion Indstillinger For Normalstatus Andre indstillinger Farvetilpasninger Netværks-Indstillinger Printer Indstillinger Standardindstillinger Interface-Indstillinger Automatisk Farvekalibrering Indstillinger For Billedafsendelse Driftsindstillinger Scan Indstillinger I-Fax Indstillinger

3 Dok.Arkiv. Indstillinger Andre indstillinger Ledigt Job for Jobindstillinger Listeudskrivning (Administrator) Sikkerheds-Indstillinger Aktiver/Deaktiver Indstillinger Skift Admini-strator Kodeord Produkt Kode Begynd og/eller gem indstillinger

4 Om denne vejledning Bemærk venligst Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner. Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr. Heller ikke fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Advarsel Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at der er installeret et ryghæftningsmodul, et hæftemodul og en skillearks-føder på maskinen. For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte. Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer. 4

5 Vejledninger vedlagt maskinen Trykte vejledninger og vejledninger gemt i PDF-format på maskinens harddisk leveres sammen med maskinen. Når du bruger maskinen, skal du læse om de funktioner, du anvender, i den tilhørende vejledning. Trykte vejledninger Vejledningens navn Sikkerhedsvejledning / Fejlfinding Installationsvejledning for software / Sharpdesk Installationsvejledning Kortfattet startvejledning Indhold Denne vejledning indeholder anvisninger for sikker brug af maskinen og viser specifikationer for maskinen og perifere enheder og forklarer, hvordan papirstop afhjælpes og giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion. Der henvises til denne vejledning, når du har problemer ved brug af maskinen. Denne vejledning forklarer hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner. Denne vejledning giver letfattelige forklaringer af alle maskinens funktioner samlet i et enkelt bind.detaljerede forklaringer for hver enkelt funktion kan findes i vejledningerne i PDF-format. Betjeningsvejledninger i PDF-format Vejledningerne i PDF-format giver detaljerede forklaringer af fremgangsmåder for brugen af maskinen i hver enkelt funktion. For at se PDF-vejledningerne skal de hentes fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåden for download af vejledninger forklares under "Download af vejledninger i PDF format" i den Kortfattede startvejledning. Vejledningens navn Brugervejledning Vejledning for kopimaskine Vejledning for printer Vejledning for scanner Vejledning for dokumentarkivering Vejledning for systemindstillinger (Denne vejledning) Indhold Denne vejledning giver oplysninger om emner som grundlæggende betjeningsprocedurer, hvordan der ilægges papir, og maskinens vedligeholdelse. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af kopieringsfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af printerfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af scannerfunktionen og Internet-faxfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsfunktionen gør det muligt at gemme dokumentdata fra et kopierings- eller faxjob, eller data fra et udskrivningsjob, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan kaldes frem efter behov. Denne vejledning forklarer "Systemindstillinger", som anvendes til at konfigurere en mangfoldighed af parametre, så de passer til de mål og behov, som findes på din arbejdsplads. De aktuelle indstillinger kan blive vist eller udskrevet fra "Systemindstillinger". Ikoner der anvendes i vejledningerne Ikonerne i vejledningerne angiver følgende typer af oplysninger: Advarer dig om en situation, hvor der er risiko for at beskadige maskinen eller for maskinsvigt. Giver en yderligere forklaring på en funktion eller fremgangsmåde. Forklarer, hvordan en operation annulleres eller korrigeres. 5

6 1 SYSTEMINDSTILLINGER Systemindstillinger Denne vejledning anvendes til at konfigurere en række parametre, således at de passer til formålene og behovene på din arbejdsplads. Systemindstillingerne bruges også til at vise eller udskrive maskinens aktuelle indstillinger og status. Systemindstillingerne giver dig mulighed for, at gøre maskinen nemmere at bruge. Systemindstillingerne indeholder indstillinger, der bruges af generelle brugere og indstillinger, der kun kan konfigureres af en administrator til maskinen. Disse to grupper af indstillinger er adskilt som følger i denne vejledning. Systemindstillinger (Generelt): Systemindstillinger, der kan konfigureres af generelle brugere (inklusive administratoren). For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Indstillinger for dato og tid Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og papirtype) Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. Indstillinger relateret til printerfunktionen Oprettelse af mapper til dokumentarkivering Viser antallet af udskrevne, scannede og faxede sider. For mere information herom henvises til "2. SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 8). Systemindstillinger (Administrator) *Login Kræves Systemindstillinger, der kan konfigureres af administratoren. For at konfigurere disse indstillinger, er det nødvendigt at logge ind som administrator. For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Registrere brugere af maskinen. Energispareindstillingerne Indstillinger relateret til betjeningspanelet Indstillinger for tilbehør, der er installeret på maskinen. Indstillinger relateret til kopifunktionen Netværkstilslutningsforbindelser Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For mere information herom henvises til "3. SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 29). Indstillinger for generelle brugere Indstillinger for administratorer Administratoradgangskode For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er leveret. (For standard fabriksadministratoradgangskoden, se "FACTORY DEFAULT PASSWORDS" i Sikkerhedsvejledningen.) For ændring af adgangskoden henvises til "Skift Admini-strator Kodeord " (side 90). *For at sikre en høj sikkerhedsgrad, bør adgangskoden ændres med regelmæssige mellemrum. De ovennævnte grupperinger af "Generelt" og "Administrator" bruges som en nem måde til at afklare indstillingernes funktioner. Disse grupperinger vises ikke på berøringspanelet. Websider Systemindstillingerne kan også konfigureres fra websiderne. Klik på [Systemindstillinger] i websidemenuen for at konfigurere systemindstillingerne fra websiderne. Udover systemindstillingerne kan netværks- og sikkerhedsindstillingerne også konfigureres i websiderne. For yderligere information om indstillingerne, se Hjælp i websiderne. 6

7 Fælles operationsmetoder Dette afsnit forklarer specielle operationsmetoder, der er fælles for alle systemindstillinger. Husk at læs dette afsnit, da informationen er udeladt i forklaringerne af nogle af de individuelle indstillinger. Eksempel: Skærm for adressebog (1) (2) Adressebog Tilbage Tilføj Sorter ABC Alle Op Frekv. ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ AAA AAA BBB BBB 1 2 CCC CCC DDD DDD (3) (4) (5) (6) (7) Systemindstillinger Adressekontrol Adressetype: Søg Nummer: Adressenavn (Påkrævet): Forbogstav (valgfrit): Tastnavn: (1-999) Fortryd OK (9) (10) (11) EEE EEE GGG GGG III III FFF FFF HHH HHH JJJ JJJ (8) Brugerdefineret Indeks: Registrer denne Adresse i [Bruges Ofte] -adresse (Påkrævet): Br. 1 (1) tast Indtast et søgenummer og tryk på tasten for at hente en destination. Når der ledes efter en bruger, vises i ikonet. (2) Indekstaster Tryk på en indekstast for at vise de tilhørende destinationer. Indekstallet, der forekommer, varierer afhængig af Sorter -indstillingen. (3) Tasten [Tilbage] Vender tilbage til det foregående skærmbillede. (4) Sorter Anvend denne til at vælge metode for visning af destinationerne og indekstypen. Eksempel: I skærmen for Adressebog kan displayet skifte mellem de følgende tre metoder: Alfabetisk/Brugerindeks Visning efter tilstand Opadgående/Nedadgående/Nummerorden (5) Vælg boks Tryk på for at vise en liste over de elementer, der kan vælges. Tryk på et element på listen for at vælge det. (6) Tekstboks (numerisk) Tryk på denne boks for at indtaste et nummer. Tal indtastes med de numeriske taster. Hvis du laver en fejl, tryk på tasten [SLET] ( ) for at slette det ukorrekte tal. (7) Tekstboks Tryk på denne boks for at åbne en tekstindtastningsskærm. Når du er færdig med at indtaste tekst i skærmen, vil teksten forekomme i tekstboksen. For fremgangsmåden for indtastning af tekst henvises til "6. INDTASTNING AF TEKST" i Brugervejledningen. (8) Afkrydsningsboks Denne skifter mellem og hver gang du berører den. For at aktivere den tilhørende indstilling berør afkrydsningsboksen, således at der vises et afkrydsningsmærke. For at afbryde indstillingen slet afkrydsningsmærket. Radioknapper ( ) bruges også på denne måde til at vælge indstillinger. (Radioknapper bruges dog til at vælge et enkelt element ud af flere.) (9) Tasten [Fortryd] Dette fortryder en indstilling og vender tilbage til det foregående skærmbillede. (10) Tasten [OK] Berør denne for at gemme den nuværende indstilling. (11) Rullepanel Brug dette til at rulle op og ned på skærmen. Tryk på panelet og lad det glide op eller ned for at flytte skærmen. Du kan også flytte skærmen op og ned med tasterne. 7

8 2 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Dette kapitel forklarer de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens generelle brugere. Adgang til Systemindstillinger (Generelt): FORETRUKNE SYSTEM INDSTLLING Sørg for, at maskinen står på standby og tryk derefter på tasten [SYSTEM INDSTILLING] på betjeningspanelet. Når der trykkes på tasten [SYSTEM INDSTILLING], forekommer følgende menuskærm på LCD-panelet. PRINT SEND IMAGE KLAR DATA LINIE DATA JOBSTATUS LOGOUT Systemindstillinger Admin Kodeord Afslut Total Antal Standardindst. Listeudskrivning (Bruger) Berør det element på denne skærm, som du ønsker at konfigurere. For at få detaljerede forklaringer på alle indstillingerne henvises til de følgende sider i dette kapitel. Papirbakke Indstil. Printer Tilstand Adresse- Kontrol Dok.Arkiverings- Kontrol Fax Data Modtag/Videres. USB-Enhed Kontrol For at afbryde systemindstillingerne, tryk tasten [Afslut] i øverste højre hjørne af skærmen. For fremgangsmåden når brugerbekræftelse er aktiveret, se "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen. 8

9 Liste over Systemindstillinger (Generelt): Når du har fået adgang til systemindstillingerne med generelle rettigheder, vises følgende elementer. For elementer, hvortil der kun er adgang med administratorrettigheder, se "Liste over Systemindstillinger (Administrator)" (side 32). Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at det nogle indstillinger ikke bruges. Total Antal Element Standard fabriksindstilling Side Total Antal 13 Jobtæller 13 Enhedstæller 13 Standardindstillinger Element Standard fabriksindstilling Side Standardindst. 14 Ur Juster tid Indstilling Af Sommertid Varierer afhængig af land og region 14 Dato Format Varierer afhængig af land og region Keyboard Vælg Varierer afhængig af land og region 14 Listeudskrivning (Bruger) Listeudskrivning (Bruger) Element Standard fabriksindstilling Side Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside 15 Sender Adresseliste Dokumentarkiv Mappeliste 9

10 Papirbakke Indstil. Element Standard fabriksindstilling Side Papirbakke Indstil. 16 Bakkeindstillinger Bakke 1 Almindelig papir, A4 (8-1/2" x 11") Bakke 2 Almindelig, A4 (8-1/2" x 11") Bakke 3 Bakke 4 Bakke 5* 1 Man. feeder Skillearks-føder* 2 Almindelig, Auto-AB MX-LCX2: Almindelig, A4 (8-1/2" x 11") MX-LCX3: Almindelig, A3 (11" x 17") Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch) Almindelig, Auto-AB 16 Papirtype Registrering 18 Auto-Skuffeskift Aktiveret 18 *1 Når der er installeret en højkapacitetsbakke. *2 Når der er installeret en skillearksføder. Adresse-Kontrol Element Standard fabriksindstilling Side Adresse-Kontrol 19 Adressebog 19 Brugerdefineret Indeks 21 Program 21 Fax Data Modtag/Videres. Element Standard fabriksindstilling Side Fax Data Modtag/Videres. 23 I-Fax Indstillinger* Modtage Start Manuel modtagelsestast på startskærm Aktiveret 23 Videresend Modtagne Data * Når Internet fax udvidelsessættet er installeret. 10

11 Printer Tilstand Element Standard fabriksindstilling Side Printer Tilstand 24 Standardindstillinger Kopier 1 Retning Stående Standardpapirstørrelse A4 (8-1/2" x 11") Standardudskriftsbakke Standardpapirtype Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Almindeligt Papir 24 Linietykkelse 5 2-Sidet Print Farvetilstand N-Op udskriv Tilpas side 1-Sidet Farve 1-Op Aktiveret PCL-indstillinger PCL-symbolsæt-indstillinger PCL Skrifttype indst. PCL Linjeføderkode Bred A4 PostScript-indstillinger* Udskriv PS-fejl * Når PS3 udvidelseskittet er installeret. PC-8 Intern Skrifttype, Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF

12 Dok.Arkiverings-Kontrol Element Standard fabriksindstilling Side Dok.Arkiverings-Kontrol 26 USB-Enhed Kontrol Element Standard fabriksindstilling Side USB-Enhed Kontrol 27 Brugerkontrol Element Standard fabriksindstilling Side Brugerkontrol* 28 Rediger brugerinformation 28 * Når brugerkontrol er aktiveret og brugeren, der er logget på, ikke har tilladelse til at konfigurere systemindstillingerne (administrator) (undtagen fabriksindstillede brugere). 12

13 Total Antal Denne side viser sidetællingen for hver tilstand. Tryk på tasten [Total Antal] for at anvende funktionen. Jobtæller Den viser det samlede antal udskrifter. A3 (11" x 17") papirstørrelse tælles som to ark. Hvert papirark, der bruges til automatisk dobbeltsidet kopiering tælles som to sider (A3 (11" x 17") papir tælles som fire sider). En angivet papirstørrelse på 384 mm (5-1/8") eller større tælles som to sider. (Fire sider, når der bruges dobbeltsidet kopiering.) Sider, der udskrives direkte fra maskinen, som f.eks. listeudskrifter er inkluderet i tællingen "Andre Udskrifter". De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. Enhedstæller Den bruges til, at vise eller udskrive tællingen af det tilbehør, der er installeret på maskinen. Dokument-feeder Hvert ark tælles som to sider, når der udføres tosidet scanning. Hæfter (når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.) To-positionshæftning og brochurehæftning tælles som "2" gange. De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. 13

14 Standardindst. Standardindstillinger for betjening af maskinen kan konfigureres. Berør tasten [Standardindst.] og vælg indstillingerne. Ur Brug det til, at indstille dato og klokkeslæt i maskinens indbyggede ur. Juster tid Indstil tid. Element Dato&Tid Indstillinger Indstillinger Vælg og indstil år, måned, dag, time og minut. Indstilling af sommertid Vælg hvorvidt sommertid skal anvendes eller ej. Hvis du ønsker, at klokken ændres automatisk ved sommertidens begyndelse og afslutning, skal du markere afkrydsningsboksen [Indstilling Af Sommertid]. Når denne funktion anvendes, skifter tiden ved starten og slutningen af sommertid som indikeret i tabellen nedenfor. Område Standard tid Sommertid Sommertid Standard tid Nordamerika, Canada Første søndag i april, 2:00 til 3:00 AM Sidste søndag i oktober, 02:00 til 01:00:00 AM Europa Sidste søndag i marts, 01:00 til 02:00 AM Sidste søndag i oktober, 01:00:00 til 12:00:00 AM Australien, New Zealand Sidste søndag i oktober, 02:00 til 03:00 AM Sidste søndag i marts 03:00 til 02:00 AM Andre lande Vælg afkrydsningsfeltet [Indstilling Af Sommertid], således at der forekommer et afkrydsningsmærke. Urindstillingen er konfigureret til normal tid plus en time. Når er valgt, vender uret tilbage til normal tid. Dato Format Formatet, der anvendes til at udskrive datoen på lister og andet udkast, kan ændres. Element Indstillinger Format Separator Dag-Navn Position Tidvisning Indstil rækkefølgen for visningen af år, måned og dag (YYYY/MM/DD). Vælg et af tre symboler eller et blankt mellemrum for det adskillelsestegn, der anvendes i datoen. Vælg hvorvidt dagens navn skal komme før eller efter datoen. Vælg 12- eller 24-timers format for tiden. Hvis "Deaktivering af justering af ur" (side 59) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan dato og klokkeslæt ikke indstilles. Keyboard Vælg Tastaturets layout, der vises på tekstindtastningsskærmene kan ændres. Følgende valg er mulige. Engelsk(US) Engelsk(UK) Fransk Tysk 14

15 Listeudskrivning (Bruger) Lister, der viser indstillingerne og informationen, der er gemt i maskinen, kan printes. Tryk på tasten [Listeudskrivning (Bruger)] og vælg indstillingerne. Listenavn Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside Sender Adresseliste Liste over Arkiveringsmapper for dokumenter Beskrivelse Listen viser hardwarestatus, softwarestatus, printertilstand, systemindstillinger og total antal. Den bruges til, at udskrive listen over PCL-Symbolsæt, forskellige fontlister og Netværkskortsiden (netværksinterfaceindstillinger, osv.). Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. font-liste PS Skrifttypeliste PS udvidet fontliste Netværks-kortside Listen kan udskrives med forskellige adresser, der er gemt i maskinen. Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste Hukommelses-Boks-Liste Liste over alle afsenderadresse Denne viser mappenavnene for dokumentarkivering. De elementer, der vises varierer, afhængigt af de funktioner, der er blevet tilføjet til maskinen. Hvis "Deaktiver udskrivning Af Testside" (side 70) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), er det ikke muligt, at udskrive testsider. 15

16 Papirbakke Indstil. Papirskuffen og papirtypeindstillingerne forklares i dette afsnit. Tryk på tasten [Papirbakke Indstil.] for at konfigurere indstillingerne. Bakkeindstillinger Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirskuffe. Når der trykkes på tasten [Skuffe-Indstillinger], forekommer en liste, der viser bakkerne og de nuværende indstillinger. Bakkeindstillinger Back Bakke 1 Type Størrelse Almindelig A4 Ændr Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. Kopi Udskrift Fax I-Fax Dok.arkivering 1 4 Tray 2 Type Størrelse Almindelig A4 Ændr Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. Kopi Udskrift Fax I-Fax Dok.arkivering Indstillinger af hver bakke Tryk på tasten [Ændr] i skærmen ovenfor for at ændre indstillingerne. Følgende indstillinger kan konfigureres. Element Beskrivelse Type Størrelse Fødning af Godkendt Job Vælg den papirtype, der er lagt i bakken. De papirtyper, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 17). For at gemme en ny papirtype, se "Papirtype Registrering" (side 18). Vælg papirstørrelsen fra listen. Den papirstørrelse, der kan vælges, varierer alt efter bakken. Størrelsen, der kan vælges, kan også være begrænset af papirtypen, der er valgt ovenfor. For yderligere information, se "Bakkeindstillinger" (side 17). Hvis den ønskede størrelse ikke forekommer på listen, vælg [Brugerdef. Str.] og indtast størrelsen direkte (kun for bakke 3 og for manuel feederen). For yderligere information, se "Bakkeindstillinger" (side 17). Vælg de tilstande, der kan anvendes. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal anvendes med den valgte bakke, afbryd funktionen. Når Typen er en anden en almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugertype, kan [Fax] og [Internet-Fax] ikke vælges. Hvis den her angivne papirstørrelse er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, opstår der et problem eller en fejlfremføring ved udskrivning.se "Brugervejledning" om at ændre papirstørrelsen i en bakke. Papiregenskaber, såsom Fastsat Papirside er automatisk indstillet, når papirtypen vælges. Papirskuffens egenskaber kan ikke ændres i denne skærm. Hvis "Deaktivering af Bakkeindstillinger" (side 64) er blevet aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan bakkeindstillingerne (på nær manuel feederen) ikke konfigureres. 16

17 Bakkeindstillinger Papirbakke Papirtype Størrelse Bakke 1 Bakke 2 Bakke 3 Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Kraftigt Papir 1* Etiketter Transparent A4, B5, 8-1/2" x 11" (Ændring af papirstørrelsen fra B5 størrelse kan kun ske ved hjælp af en servicetekniker). A4, 8-1/2" x 11" Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Brugerdef.Str.-AB, Brugerdef.Str.-Inch, 8K, 16K, 16KR Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Brugerdef.Str. Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) Fanepapir Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") Bakke 4 Bakke 5 (Når der er installeret en højkapacitetsbakke) Man. feeder Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Kraftigt Papir 1* Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Tyndt Papir, Kraftigt Papir 1*, Kraftigt Papir 2* Etiket Overhead Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR MX-LCX2 A4, B5, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en servicetekniker) MX-LCX3 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Brugerdef.Str. Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Brugerdef.Str. Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) Fanepapir Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") Skillearks-føder (Når der er installeret en skillearksføder) Kuvert Almindelig, Forhullet, Forprintet, Genbrugt, Brevhoved, Farve, Tyndt papir, Tungt papir 1*, Tungt papir 2*, Brugerdefineret Transparent Com-10, Monarch, DL, C5 Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) Fanepapir Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11") * Kraftigt Papir 1: 106 g/m2 to 209 g/m2 ( lbs.) kraftigt papir Kraftigt Papir 2: 210 g/m2 to 256 g/m2 ( lbs.) kraftigt papir 17

18 Papirtype Registrering Gem en papirtype, når den ønskede papirtype ikke forekommer som et valg, eller når du ønsker at oprette en ny indstilling for papiregenskaber. Der kan gemmes op til 7 papirtyper. Element Beskrivelse Typenavn Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. Gem ethvert navn. De fabriksindstillede navne er Brugertype 1 - "Brugertype 7". Aktiver denne indstilling, når der anvendes papir med for- og bagside. Aktiver denne indstilling, når det ilagte papir ikke kan anvendes til tosidet udskrivning. Aktiver denne indstilling, når det anvendte papir ikke kan hæftes. Aktiver denne indstilling, når det anvendte papir ikke kan hulles. De indstillinger, der kan vælges varierer afhængigt af det installerede tilbehør. Auto-Skuffeskift Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer dette, hvorvidt en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype vælges automatisk, og udskrivning fortsætter eller ej. 18

19 Adresse-Kontrol Den bruges til, at gemme, redigere og slette one-touch-taster, gruppetaster, programtaster og brugerdefinerede indeks. Tryk på tasten [Adressekontrol] for at konfigurere indstillingerne. De indstillinger, der kan vælges, varierer afhængig af de perifere enheder, der er installeret. Adressebog Destinationer kan gemmes i adressebogen for hurtigt at kunne hente dem. Når der trykkes på tasten [Adressebog], vises følgende skærm. Adressebog Tilbage Tilføj Sorter ABC Alle Op Frekv. ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ AAA AAA CCC CCC EEE EEE GGG GGG III III BBB BBB DDD DDD FFF FFF HHH HHH JJJ JJJ 1 2 Tasten [Tilføj] Brug denne til at tilføje en ny adresse. Lagring af adresser Listevisning Dette viser en liste over de nuværende gemte adresser. En adresse kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for adressen. Tryk på tasten [Tilføj] i skærmen ovenfor for at gemme en adresse. Der kan programmeres op til 999 adresser. For yderligere information, se "Indstillinger" (side 20). Når"Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel" (side 74) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator) for en funktion, kan adresser ikke gemmes i den funktion. Lagring af adresser for Scan til FTP, Scan til netværksmappe og Scan til desktop... Gem Scan til FTP og Scan til netværksadresser i websiderne. Gem Scan til desktopadresser ved hjælp af Network Scanner Tool. Et kombineret maks. af 200 adresser kan gemmes for disse tre scanningsmetoder. Redigering og sletning af adresser En adresse kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for adressen. For yderligere information, se "Indstillinger" (side 20). Slet en adresse med tasten [Slet]. Hvis du ikke kan redigere eller slette en individuel (one-touch) eller en gruppetast... Hvis den individuelle tast eller gruppetast, som du forsøger at redigere eller slette bliver brugt i en reserveret overførsel (inklusive en tidsindstillet transmission) eller en transmission, der er i gang, skal du vente til transmissionen er færdig eller annullere transmissionen. Hvis den individuelle tast eller gruppetast, du søger at redigere eller slette, er inkluderet i en gruppetast eller program, slet tasten fra gruppen eller programmet og rediger eller slet derefter tasten. Hvis din administrator har aktiveret "Standard Adresseindstilling" (side 77) eller "Indgående Routing Indstillinger" / "Dokument administrations funktion" (i websiderne), er det ikke muligt at redigere eller slette. Slet tasten fra ovenstående indstillinger og rediger eller slet derefter tasten. 19

20 Indstillinger Element Beskrivelse Elementer, der er gemt i alle tilstande Adressetype Søg Nummer Adressenavn Forbogstav Tastnavn Brugerdefineret Indeks Registrer denne Adresse i [Bruges Ofte] Vælg den adressetype, der skal gemmes i adressebogen. Gem en adresse under en one-touch-tast. Internet-Fax: Gem en Internet-faxaddresse under en one-touch-tast. Fax: Gem et faxnummer under en one-touch-tast. Gruppenummer: Gem flere adresser som en gruppe for en rundsendingstransmission. Indtast et søgetal. Det laveste nummer, der er disponibelt, er automatisk indtastet. For at ændre nummeret indtast et nummer fra 001 til 999. Et søgenummer, der allerede er gemt, kan ikke bruges. Indtast et maks. af 36 tegn for adressenavnet. Indtast op til fem tegn for forbogstaverne. De forbogstaver, du indtaster her, bestemmer positionen i one-touch-tasten i det alfabetiske indeks. Indtast det navn, du ønsker skal forekomme i adressebogen (dette er forskelligt fra adressenavnet). Vælg det brugerdefinerede indeks i hvilket adressen vil forekomme. Ofte anvendte adresser kan gemmes i indekset [Hyppig Brug]. Elementer, der forekommer, når en -adresse gemmes. -adresse Fil Format Indtast en -adresse (maks. 64 tegn). Angiv det filformat, der skal genereres og den komprimeringstype for Sort-og-hvid tilstand og farvetilstand. Filtype: Indstil det filformat, der skal genereres. Komprimeringstype (Sort-og-hvid): Vælg komprimeringstype for sort/hvid transmission. Kompressionsrate (Farve/Gråtonet): Vælg komprimeringsgrad for farve/gråtone transmission. Elementer, der forekommer, når en Internet-fax-adresse gemmes. I-Fax Adresse Komprimeringstype Bed om Internet Fax Modtagelsesrapport Indtast en Internet-fax-adresse (maks. 64 tegn). Vælg komprimeringsmetode for transmission. Vælg hvorvidt du ønsker at modtage en modtagelsesrapport via efter transmissionen er gennemført eller ej. Elementer, der forekommer, når en gruppe er gemt. Adresse Adr.Oversigt Dir. Indtastn. Vælg adresser fra adressebogen til gemning i gruppen. Der kan gemmes op til 500 adresser. Dette viser en liste over de valgte adresser. Adresser kan slettes fra denne liste, hvis nødvendigt. En adresse, der ikke er gemt i adressebogen, kan indtastes direkte. Indtast adressen på samme måde som ved gemning af en adresse for en tilstand. Bemærk at når en Internet-fax-adresse er direkte indtastet, kan der ikke vælges komprimeringstype og modtagelsesrapport. 20

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger Indhold Om denne vejledning......................... 2........................... 4 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt):........

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODEL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 DOKUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Kortfattet startvejledning Kortfattet startvejledning Generelt Maskinens funktioner, placering af originaler og ilægning af papir. Kopiering

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 4 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 5 MASKINENS PRINTERFUNKTION............... 6 1 UDSKRIVNING

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brugervejledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brugervejledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 2 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 2 1 FØR MASKINEN ANVENDES DELNAVNE OG FUNKTIONER..................

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 MASKINENS PRINTERFUNKTIONER............ 5 1 UDSKRIVNING FRA WINDOWS

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 2 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 2 DUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning for scanner

Vejledning for scanner MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for scanner INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 FØR MASKINEN ANVENDES SOM NETVÆRKSSCANNER NETVÆRKSSCANNERFUNKTION...............

Læs mere

FØR BRUG AF MASKINEN UDSKRIVNING

FØR BRUG AF MASKINEN UDSKRIVNING MODELL: MX-C380P Betjeningsvejledning FØR BRUG AF MASKINEN UDSKRIVNING SYSTEMINDSTILLINGER FEJLFINDING VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN Betjeningsvejledninger i PDF-format (denne vejledning) Vejledningerne

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

Netværks-kit serier Online-manual

Netværks-kit serier Online-manual AR-NB Netværks-kit serier Online-manual (Til netværksprinter) Start Klik på knappen "Start". Indledning Netværks-kit (AR-NB) (ekstraudstyr) gør det muligt at bruge maskinen som en netværksprinter. Denne

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM. BRUGSANVISNING (til fotokopimaskinen)

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM. BRUGSANVISNING (til fotokopimaskinen) MODELL AR-M6 AR-M6 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM BRUGSANVISNING (til fotokopimaskinen) FØR MASKINEN TAGES I BRUG KOPIERINGSFUNKTIONER PRAKTISKE KOPIERINGSFUNKTIONER BRUGERINDSTILLINGER FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Jeg kan ikke downloade og installere Sharpdesk Mobile på min enhed. Q1-1

Jeg kan ikke downloade og installere Sharpdesk Mobile på min enhed. Q1-1 Danish Bemærk: Uanset platformen kaldes mobile enheder, som dette program understøtter, for enhed. Modelnavnet/navnet på operativsystemet bruges kun, når der tale om navnebeskyttede enheder. Spørgsmål

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 i brugermanualen (information,

Læs mere