LEVENDE. Sejrforden afrikanske elefant. 103 lande vedtager fo1bud mod handel med elfenben fra midten af januar Se side 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVENDE. Sejrforden afrikanske elefant. 103 lande vedtager fo1bud mod handel med elfenben fra midten af januar 1990. Se side 23"

Transkript

1 LEVENDE Sejrforden afrikanske elefant 103 lande vedtager fo1bud mod handel med elfenben fra midten af januar Se side 23

2 Hvad har et dækfirma med regnskoven at gøre? Gislaved dæk fremstilles hovedsageligt af naturgummi hentet i regnskoven. Uden regnskov ingen gummi. Uden gummi bliver man nødt til at fremstille dækkene i syntetiske materialer, der forurener og er til stor skade for naturen. Derfor støtter Gislaved regnskovens bevarelse. Der er naturligvis tusinde andre gode grunde til at bevare regnskoven. Vi kan kun tilslutte os dem alle. Det er nemlig mennesker, der fremstiller Gislaveds dæk. Mennesker, der også skal leve her på jorden. Gislaved -en naturlig kontakt til vejen. Gislaved

3 Forsiden Sælerne i de danske fajvcmde er ved at komme sig efter sidste års sæl død. Forskerne regner med, at sælerne i løbet af de kommende ti år vil være lige så talrige som før sældøden - der kostede omkring 60 pct. af dem livet. WWP Verdensnat~ujonden har et sæ!projekt, som giverforskerne ny viden om sælerne - læs om projekt-resultateme på side 4. Det mener WWF Verdensnaturfonden: orden forarmes Vor dejlige Jord Derkunne være så dejligt på jorden- men vi er i }ii/d gang med at ødelægge den. Vi trækker i virkeligheden tæppet væk under vores egen eksistens, når vi udlydderplant e- og dyreartejjijj:fit!cl t1yk i disse år. Læs om nogle cifkonsekvenseme afden.ne masse-udlydde/se i cmik/en på side 12. Indhold: De danske sæler En arv til WWF Regnskoven Dejlig er jorden Noter om \XI\Vf Naturnoter Brevkassen Elefanternes fremtid Derfo r støtter jeg \Xf\XIF Verdensnaturfonden Levende Natur Tidsskrift for international naturbevarelse Udgivet af W\VF Verdensnaturfonden Ryesgade 3 F 2200 København N Tlf Ansvarshavende r edaktør Vibeke Skat-Rørelam Redaktion Anne-Marie Mikkelsen (DJ) Lic.scient.Tommy Dybbro Grafisk produktion johnsen og j ohnsen a-s Lay-out og tilrettelæggelse Per Zornig Levende Natur er trykt på miljøvenligt papir ISSN Jorden bliver fattigere. Hver dag mister kloden mindst en af sine kostelige dyre- og plantearter. Det er ligesom en bankkonto, hvor indehaveren hver dag hæver lidt af kapitalen. Men til forskel fra bankkontoen, hvor man kan hæve til sidste dag, vil Jorden ikke eksistere som levende planet indtil den sidste an er forsvundet. Ingen ved, hvornårjorden ikke kan holde den økologiske balance mere. Vi er hele tiden med til at forarme vores planet. Et eksempel: Indtil1981 fandtes der i tusindvis af forskellige grønsagssorter i EF-landene. Men så l besluttede man i EF at forbyde salget af grønsager, der ikke fandtes på EF s fællesliste. Med et slag forsvandt mere end to tusinde - grønsags-sorter fra EF-landene. De levede ikke op til EF-reglementet. Rationaliseringen betød en forarmrung af det gen-materiale, der lå i at have så mange forskellige slags grønsager groende over hele Europa. På sarrune måde er det gået med en lang række dyrearter. Vi bevarer kun de varianter, som vi har brug for lige nu. Det er ikke nok at geltilne frø af de forskellige plante-arter i gen-banker dybt under jorden. Planterne skal gro i deres naturlige omgivelser, så de kan ændre sig efter forholdene på voksestedet. På den måde vil naturen sørge for, at de stærkeste overlever. Ellers er bankkontoen en dag tom. Jorden vil ikke længere være en oase i ru1ti111et. 3

4 ~ _LE_V_E_N~D~E~N~A_r_U_R --4 WWF Sidste års sældød, der kostede godt 60 pct. af de danske sæler livet, er heldigvis et overstået kapitel. De stærkeste overlevede, fik stærke unger- som også har overlevet de kritiske sommer- og efterårsmåneder - og i dag må man konstatere: De danske sæler har det godt igen Af Arllle-,1/arie,lfikkelsen H avets rolige 0\ eroade brydes pludselig af et morkt, rundt ho\ ed. Et par store, sjælfulde øjne kigger nysgerrigt direkte på b;klen med mennesker, der endnu ikke har fået oje på noget som helst. Sælen. for sådan en er det, nærmer sig forsigtigt. Ar\'ågen, parat til at fors\'inde i havets dyb, nærmere og nærmere. Så får menneskene i båden oje på sælen. De peger, råber Se med hoj rost - og så er sælen borte. Sådan ople\ er mange mennesker sæler i elanske fatyande. Sælerne, der har været fredet siden 19-6, er ikke så sky mere. Især de unge sæler er nysgerrige. Hvis man opholder sig i nærheden af en sandbanke, hvor sælerne holder til, kan man let bli\ e Sælem e er sp ecielt sårbare ouerforfors~yrrelsel ; når de har små unge1; der er helt afhæ ngige af moderens mæ lk for at oærleue. 4

5 5

6 -- ~~ LEVENDE NATUR WWF udsat for en inspektion af denne karakter. Jamen, er der da 01 erhoveclet flere sæler tilbage i de elanske farvande efter sidste års massi, e sygdomsangreb? Vist så, er svaret fra sæl-forskerne. Allerede i år e r sælbestanden, okser igen, o& optimisterne regner med, at de har indhentet det tabte terræn i lobet af de næste ti år. Se på sæler Der er godt 3500 spættede sæler i de elanske farvande. 900 holeler til i Vadehavet, 600 i LimfJorden, 160 i Østersøen og 1900 i Kattegat. Tallene er ca-tal. På kortet kan du se de steder, hvor sælerne yngler og går op på sandbanker for at hvile sig og slikke solskin. - Der er intet i vejen for, at interesserede kan se på sælerne, siger W\xrFs sælekspert, Svend Tougaarcl, der især arbejder med Vadehavets sæler. Det skal bare gøres på den rigtige måde. Sæler er sky dyr - selv nu snart 15 år efter fredningen -og derfor skal sælkiggeri ske med forsigtighed. -Men opfører man sig rigtigt i nærheden af sælbankerne, kan man komme hjem med en fantastisk natlll oplevelse uden at have forstyrret sælerne. Det synspunkt deler Svend Tougaarcl med Ebbe Bøgebjerg, Vildtbiologisk Station. -Sæler er tiltrækkende dyr, og lader man dem blot i fred i de måneder, hvor de yngler og ungerne er små, kan man let dyrke sæl-turisme, siger Ebbe 13ogebjerg. Trusler mod sæler Da sælcloelen sidste forår rasede, var aviserne fulde af dommedags-beretninger, der tog som udgangspunkt, at forureningen var arsagen til sygdommen, at Derfl n des også g råsæ/er i Danmark. De er noget større end de spællede sæler- og de yngler ikke i danskefmvcmde. Sælerne har brugforfredelige kyststrækninge1; sandbanker m.m., hvor de kan gå op på land ogføcle deres unger og sole sig. forureningen havde nedbrudt sælernes naturlige modsrandsdygtighed og dermed var indirekte årsag til, ar sælerne døde, og at sældøden kun var begyndelsen til enden: Mennesket stod som de næste på listen. - Sygelommen var en virussygdom, og der er intet der tyder på, at den var menneske-skabt. De stærkeste sæler overlevede og har givet deres egenskaber videre til afkommet. Resultatet vil blive en sund og stærk sælbestancl. Man kan godt sige, at den slags sygdomsangreb er naturens måde at luge ud på, siger Svend Tougaarcl. - Det virker måske brutalt og uvenligt at se sådan på det, men hvis man virkelig vil gøre noget for at bevare natliren -og i dette tilfælde sælerne-er man nødt til at være usentimental. I naturen overlever de stærkeste, og selv om vi kan have mistanke om, at antallet af døde sæler måske var højere, fordi havmiljøet er belasret af forurening, så gælder princippet alligevel: De stærkeste individer har overlevet, og dermed har naturen valgt de eksemplarer ud, som kan klare det mere belastede miljø. Ebbe Bøgebjerg tilføjer, at forureningen på længere sigt godt kan gå hen at blive en trussel mod sælernes fremtid i elanske farvande. -Men heleligvis viser de seneste undersøgelser af havforureningsgraden, at der er ved at ske en svag forbedring, og der er jo også godt for sælerne, siger Ebbe Bøgebjerg. Sælarier Flere steder i Danmark er der sælarier, hvor sæler, der er blevet fundet forladte på stranden - de såkaldte hylere - bliver indleveret og lever en tilværelse i fangenskab. Her studeres de af 6

7 Når sælerne hviler sig på sandbankerne, løfter de hele tiden hovedet for at se om nogen fare nærmer sig. Hvis alt ser mligt ud, sænker de hovedet igen. Men hvis der er fare på færde, søger de hurtigt ned i havet igen. forskere - og nyeles af tusindvis af turister. - Vi har naturligvis lært en masse om sælernes adfærd i sælarierne-men dyrene er selvfølgelig stærkt præget af, at de befinder sig i fangenskab, siger Svend Tougaaard, der har stået for sælariet i tilknytning til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg siden det blev oprettet i 1970'erne. -Vi har bl.a. fundet ud af, at de ægte hylere- dvs. sæl unger, der vitterlig er forladt af deres mødre -ofte er svagelige individer, der f.eks. er født af førstegangsmødre eller af svage moclre, og som sådan er sorteret fra af naturen. Den anclen gruppe hylere, som bliver indleveret til sælarierne, er unger, som ikke er forladte, men hvor moderen holder sig borte, fordi der er mennesker i nærheden - som venter på, at moderen skal dukke op, så de kan se, at ungen ikke er forladt! - Derfor siger vi til folk, at de skal skynde sig bort, hvis de får øje på en forladt sælunge. Det er langt det bedste, siger Svend Tougaard. Fiskerne og sælerne Der har været luftet mange synspunkter omkring forholdet mellem kystfiskerne og sælerne. I sagens natur er de to parter konkurrenter om de fisk, der holder til i de indre fatvancle, og det har da også i ticlens løb givet anledning til en del skærmydsler. - Det kan nok ikke være anderledes, siger Ebbe Bøgebjerg. lvlen heldigvis har fiskerne en god forståelse for problemets karakter, og de giver såmænd 7

8 .-----~ LEVEN~ATUR gerne plads ror sælerne, bare de ikke odelægger deres fangst eller redskaber. - Selvfolgelig kan der være tilfælde, lwor en sæl specialiserer sig i ruse-fiskeri. eks. odelægger ruserne for at få fat i indholdet, men så kan fiskeren få tilladelse til at aflh e dyret. Det er nemlig i næsten alle tilfælde et bestemt individ, der får denne for fiskeren så kedelige vane. Det er også vigtigt at f~1 dyret fjernet, inden der er andre sæler, der får lært, hvordan man skaffer sig et let mål rid. - Som regel opstår der ellers kun problemer, lwis fiskerne sætter deres fangstredskaber op i nærheden af ynglepladserne, fortæller Ebbe Boge bjerg. Sælern~ jager de fisk, der er til stedeog det er jo som regel de fisk, der er flest af. Ofte er det fiskearter, der ikke interesserer fiskerne. Derfor er del sjældent, at fiskerne opfatter sælerne som de helt store syndere. Plads til sæler Er der plads til sæler i de elanske fan ancle i fremtiden? Eller må,.i se i ojnene. at også disse dejlige dyr skal fors, incle ud af, ores nalllr? -Det er ganske enkelt en politisk beslutning, mener s, encl Tougaarcl. H, is,-i ønsker sæler som en del af vor hjemlige fauna, skal vi neelsætte forureningen af haver, sørge for godt beskyttede reservater, lwor sælerne har fred i yngletiden, og lade være med at drive jagt på dem. -Vi ved i dag så meget om sælerne-og takket være \'V\'\!F Verdensnaturfondens projekt Vadehavets Sæler får vi hele ticlen ny viden - at vi stort set seh kan bestemme, lwor mange sæler vi,-j) gøre plads for. -Sælerne er en del af den traditionelle danske fauna. Lad os sørge for, at den rigtige politiske beslutning bliver truffet - for hvem har ikke lyst til at se sælerne boltre sig i deres rette element, vort hjemlige hav' De ser jo 1111ægteligt 11 imodståelige ud, sådanne njfødte sæli 1nger. Men m a n skallade dem ligge. Hvis de erjårladte, er det svage individe1; som na111ren har sorteret fra. De vil ikke kunne overleve i na111ren -og det betyder i bedstefald en eksistens i el sælarie. Hvis du vil se på sæler i naturen, skal du folgedisse regler: - Jærm dig forsigtigt sælerne. Ingen pludselige bevægelser. Sælerne løfter hovedet og kigger sig omkring med fa minutters mellemrum. Hvis de ikke falder til ro ind imellem, er du for tæt på. Træk dig forsigtigt tilbage. - Hold dig fra sælbankerne i yngletiden, dvs. fra begyndelsen af juni og til midten af august. Ungerne skal have fred til at die, og det får de ikke, hvis moderen skræmmes væk af mennesker. -Tag en god kikkert medså behover du slet ikke komme så tæt på sælerne. - Hvis du er i båd i et omrade, hvor der er sæler, så prov at synge eller spille dæmpet musik. Sæler er som sagt nysgerrige, og især ungsæler er kendte for at nærme sig, hvis de ser eller hører noget, som er usædvanligt. Men husk - ingen pludselige bevægelser, så forsvinder sælen igen. 8

9 LEVENDE NATUR ~ 1 WWF En uventet arv er en dejlig saltvandsindsprøjtning, som gør det muligt at komme i gang med nye projekter hurtigere, end vi havde regnet med. Og det er altid en stor tilfredsstillelse, for vores projekter er ofte re'uet mod truede dyr, planter eller miljøer, som er stærkt truede, siger generalsekretær Vibeke Skat-Rørdam. I sidste øjeblik -Det gælder f.eks. det projekt, vi samler ind til i øjeblikket. Det går ud på at beskytte de sidste rester af den vestafrikanske regnskov, som ligger i nationalparken Ta"i i Elfenbenskysten. Området er uvurderligt, fordi der her lever hundredevis af dyre- og plantearter, som ikke fineles andre steder i verden. -En arv til \Xf\X!F Verdensnaturfonden er med til at sikre fremtiden. Det har mange indset. Selvfølgelig er det godt, at der er nogen, der tænker på de herreløse katte og hunde, og det er der også mange, der gør. Men vi tænker på alle de dyr og planter, der fineles på Jorden. Det er da også begrundelsen for, at Vi mver ikke jorden fra vore forældre, vi lt1ner den af vore børn. En arv til WWF er en hånd til fremtideri En arv giver WWF mulighed for at sætte redningsaktioner igang mange testamenterer deres formue helt eller delvist til WWF Verclensnaturfonden, tilføjer Vibeke Skat-Rørclam. Derfor arv til WWF Konsul Børge Hansen-formand for \XI\X!fs udvalg for arv og fonde - er en af dem, som har betænkt \XfWF i sit testamente. -Det var sent, vi fandt ud af, at vor Jord er ved at være nedslidt. \V\VF har været klar over problemet lige fra begyndelsen, og fonden har altid gjort et stort og målrettet arbejde, siger konsul Børge Hansen, der har gjort en stor indsats for \V\X!F gennem mange år. - Fremtiden er det vigtigste. Den skal sikres til glæde for vores børn/børnebørn og oklebørn, og det mener jeg gøres bedst ved at støtte \Xf\X!F Verdensnaturfonclen, slutter konsul Børge Hansen. -Selvfølgelig er der mange institutioner, der beder om penge. Men vi adskiller os fra de fleste ved at være registreret som international hjælpeorganisation. Det betyder, at arv til fonden kun belægges med 12o/o arveafgift, forklarer Vibeke Skat-Rørclam. Men WWF Verdensnaturfonden adskiller sig også på anclen vis.-ved at tænke globalt. W\Xff arbejder for, at Jorden også i fremtiden skal være en frugtbar planet med masser afliv. Men for at sikre dette, må der gøres en stor indsat nu, og del kræver mange penge. Derfor er en arvstor eller lille- altid en kærkommen hjælp til vores arbejde med at bevare verdens naturområder og ressourcer, slutter Vibeke Skat-Rørclam. Advokatbistand H vis du er interesseret i at vide mere om, hvorelan man opretter et testamente, kan du tale med din advokat eller få en gratis og u forpligtende snak med \V\XIF Verdensnaturfondens advokat. 9

10 -- ~~ LEVENDE NATUR WWF Re Jordens grønne guld: koven Ingen steder på jorden findes der så store rigdomme som i regnskoven. Og det er vel at mærke rigtige rigdomme. Mad som mennesker og dyr kan fylde maverne med og medicin til at helbrede kroppen med. Regnskoven er J ordens grønne guld Med en mægtig knagen og bragen styrter et af regnskm ens træer om. Motorsavene tier. Træet har knækket og ødelagt masser af sn1å træer og buske i sit fald, og hvor det før stod og kastede skygge, er der nu åben himmel. Endnu et stykke regnskov i Afrika er åbnet. En lille d\ ærghjort misser med øjnene i det skarpe lys og trækker sig tilbage til den resterende skovs beskyttende plantedække. Et øjeblik efter lugter den rog: logle mennesker er ved at brænde et stykke regnskov af, så de kan bruge jorden til dyrkning. Dværghjorten flygter dybere ind i skoven. Et øjeblik efter brager det atter i skoven: En af Afrikas sidste skovelefanter trænger gennem skoven på flugt fra en flok krybskytter, der er ude efter dens stødtænder. Den lille hjort flygter atter - men nu begynder det at knibe for den at finde et sted at flygte hen. D er er ikke mere uforstyrret skov at være i. Dværghjorten, der kun fineles dette ene sted i hele verden, har ikke længere et sted at le, e, og derfor dor den. Og da den er den sidste af sin art, er arten hermed uddød. Vi har udslettet endnu en dyreart. Aj Anne-Marie,l/ikke/sen Når el træfalder omkuld i regnskoven, bliver del straks omsat og indgår i skovej/s økosystem. Regnskovens rigdom m e er p! a nierne. Iler el kig ned cif Han a floden i Tai" National Park. hængende regnskove, der er tilbage i Afrika. Den er også en af de mest arts-rige skove i verden. Af de 1300 højere plantearter i området er de 150 endemiske - dvs. at de kun fineles i Ta i og ingen andre steder på jorden. Tai National Park Det er selvfølgelig kun et eksempel. ~ l en det er et realistisk eksempel, og selv om den lille dværghjort i Ta i National Park, som historien tænkes at foregå i, stadig le, er i bedste velgående, har den måske ikke langt igen. Ta i National Park ligger i Elfenbenskysten i Vestafrika, og det er en af de sto rste sammen- lo

11 Det samme gælder en lang række fugle og pattedyr. 131.a den lille (1\'ærghjorr, j entinks dværghjort. Området blev gjort til nationalpark i 1972 og der s rå r opført på UNESCOs liste over Verdensarv-områcler. Redningsplan lvien selv on1"ta i har været fredet i 17 år, srår området alligevel i fare for ar blive ødelagt. De omkringboende mennesker æder sig langsomt ind på skoven, krybskytterne går på jagt, den illegale minedrift efter guld og andre ædle mer<tller foregår næsten u hindrer og træerne fæleles for at blive brugt til husbyggeri og brændsel og for at skaffe plads til agerbrug. Derfo r har \XI\Vf Verdensnarurfonden sammen med myndighederne i Elfenbensk ysten starret et projekt, der skal sikre dette enestående område for fremtiden. Projektet omfatter en forvalrningsplan, der skal sikre at områder beskyttes samticlig med, at de mennesker, der bor i og omkring Ta i får mulighed for at le\ e der, uden at skoven ødelægges. Planen omfatter: -En effektiv afgrænsning af nationalparken - Oprettelse af vagtpatruljer, der skal besk ytte skoven mod krybskytteri, fældninger, minedrift m.m. -Uddannelse af lokalbefo lkningen, så de kan udnytte skoven uden at ødelægge den Nogle afcifi ikas sidste skovelefanterfindes i Taf National Park Hjælp regnskoven og Projekt Tai: Regnskoven er hjemsred for over halvdelen af allejordens dyre- og plantearter. l øjeblikket udrydder vi l dyre- og planteart i rimen.. ÅJ ligr fældes der regnsko\, der svarer r il 3 gange Danmarks størrelse. Der er ikke for sent ar gribe ind og få standset denne ulyksalige udvikling - endnu. lvien det haster. \XI\XIF Verdensnaturfonden har tager adskillige initiativer for at redde værdifuld regnskov i de lande, hvor der er regnskov. Er af projekterne er Ta i National Park, som er er af de sidste større regnskovsområder i Vestafrika. \XI\XIF har udarbejder en redningsplan for national parken. En redningsplan, der kan sikre området for fremtiden. Men det koster penge - mange penge. Vær med til at sikre Ta"i National Park. 13enyt \ enligst der vedhæftede girokort, send pengene på check eller på giro lvlærk kuvert eller girokort TAI National Park. PS. Som tak for bidrag på 100 kroner eller derover får du et badge med teksten Hjælp regnskoven - reel Ta i National Park. Hvis du støtter med 500 kroner eller derover, får du en flort-shirt med samme tekst. T shirten fås i fire størrelser - på girokorter kan du sætte mærke udfor den størrelse, du ønsker. Gaver og bidrag til WWF kan trækkes fra i den skarrepligtige indkomst (jfr. ligningslovens paragraf 8A) Husk at skrive d ir medlemsnummer på girokonet -nummerer står bag på bladet. Takjor hjælpen. 11

12

13

14 -----~ LEVEN~ATUR S omme tider gør vi det for at få en ejeblikkelig profit. I andre tilfælde blot for sjov: Vi soleler med samme glade enfolclighecl som fu lde langtursmatroser på landlov. F s generalforsamling vedtog i 1982 en smukt klingende erklæring. der kunne kaldes Naturens Frihedsbrev. Enhverform for liv er eneståe11de og skal respekteres ttansel dets værdifor menuesket. Og dog mener mange folkeslag og deres regeringer ar have ret til at forbruge uden at tænke pa, at regningen skal betales af vore efterkommere - i alle led. En farlig udvikling Nøgleord i den videnskabelige debat er Tabet af den biologiske diversitet, "Genetisk erosion og Den skrumpende genpulje. Sagt på jæmt dansk: Vi er blevet stadig mere sårbare i takt med eksproprieringen af de vilde dyr og planters levesteder og fo rædlingen af huselyr og nyttevækster. Den grønne revolution har ikke udelukkende været til, elsignelse. De nye højtydende afgrocler er gode. Men det kan gå grueligt galt, sygelomme og insektangreb spredes som en løbeild, netop fordi alle planter på marken er ensartede, som snydt ud af næsen på hinanden. Der er ingen varianteter med naturlig modstandskraft. Vejen frem er klar. Landbrugets visioner kan opfyldes, men kun, hvis vi bc, arer de levesteder, hvor vilde arter tri, es. Problemet vil blive større i fremtiden, hvis clri, huseffekten virkelig får klodens temperatur til at stige flere grader- og ændrer neelborsforholdene til ukendelighed. I så fald må planteavlerne hente råstoffet til deres fo rædlingsarbejde i genbankerne. For ude i naturen er der jo op horsudsalg for mange arter og varianter, der kunne have beriget os. Nordisk genbank I den skanske universitetsby Lund, fineler vi den noreliske bank, hvis fornemste opgave er at sikre landbrugets og ha, ebrugets plantegenetiske ressourcer. Al den forskellighed,.i har kastet De gy/due løveaber blev reddet på målstregen: For k11nlo å r siden var der kun godt 100 tilbage i hele verden - i dag er der omk1ing 500. vrag på i det daglige, men kan vise sig nyttig i det fremticlige foræcllingsarbejcle. Ovre i Lund har forskerne frø af de allerfleste gamle landracer på køl. Rug, hvede, havre, byg og fodergræsser fra Danmark, Norge, Sverige og Finlandligger i et langt tørt vinterhi med minus 20 grader. Planteforskere kan også rek, irere gamle roer, ærter og ancire bælgplanter, som venter på at få en renæssance. For ikke at tale om jordbær og stikkelsbærog frugttræer som kirsebær, blommer, æbler og pærer, der ikke rigtig egner sig til fro-formering. De bliver podet. J\lan bruger selvsagt også den forfinede meristem-teknik, hvor skudspidser af moderplanten giver hunclreeler af nye, men ganske ensartede stiklinger eller aflæggere.,l/en sæt nu, at den noreliske genba11k rammes cif strømsvigt? Del er usctndsynligt, men dog ikke helt 11m11ligt, og de1jor har forskerne lagt d11ble1ter afalt detuerstallelige materiale i ncllurens eget Strandkålen er en typisk vild sta mfonn Iil en kultiveret plante: Håreifør med stor modstandskraft ove1jor sygdom m e.!..>øleskab. Frøgemmes i en forladt kulmine på Svalbard, hvortemperaturen året mndt ligger på 3, 7 minusgrader. Delle sikkerhedslager er helt uafhæ ngig cif elektricitetsforsy n i n gen. Genbanken har ikke ubegrænset lagerkapacitet og må prioritere sin indsats. Imeressen samler sig især om nytteplanter fra Norclen's landbrug og havebrug. Resten af floraen må andre tage sig af. Vi har et medansvar -Vi føler medansvar og en af vores fornemste opga, er er netop at be, are de vilde planter, ikke bare som ojenlyst, men også til brug i forskningen og undervisningen, siger professor Ole l Iamann, der i sommer blev elirektor fo r Botanisk Have i Kobenhavn. Den boraniske have i Københam fik i fjor takket være gaver fra den private Veluxfond,et, ævskultur-laboratorium, som mestere merisrem-teknikken og kan gemme de spæde plantespirerved meget lave temperaturer. Det er adjunkt Peter Krogstrups særlige domæne. Han ar- 14

15 LEVENDE NATUR {t. t~ WWF -----~ bcjder bl.a. med mikroformering og kryopræservering (nedfrysning) af nordiske planter, og dette arbejde kan blive et element i en fremtidig genbank, påpeger Ole Hamann. Botanisk Have er stærkt engageret i forskning omkring træerne på t\lascarenerne, det vil sige øerne t'vlauritius, Rodrigues og ReLmion m.fl., som ligger i Det Indiske Ocean nær Madagascar. Lysegrønne øer Danske forskere kan vilterligt gøre oerne lysegrønne med stiklinger af rodrigueske skovtræer, som næsten er forsvundet fra den vilde natur. l flere år har W\XIF Verdensnaturfonden støttet er projekt, der sigter på at beskytte og bevare den hjemmegroende plantevækst på Roclrigues. Karen Thingsgaarcl, botanikstuderende på Københavns Universitet, blev udsendt som frivillig og fik k orrlagr en stort set ukendt flora i de alt for små naturreservater. togle træer var næsten udtydclede, der stod blot tre-fire O\ erstanclere tilbage, de sidste af deres art i hele verden. Karen Thingsgaard sendte frø hjem, de spirede og blev så brugt som moderplanter til meristem-formering. Det ble\ til små træer i slægt med ibenholt og hibiscus. W\VFogEF Sidelobende med W\VFs projekt er vandforsyningsekspcrter, betalt af EF, godt i gang med at undersøge, hvorelan Rodrigues atter kan få skove. Genetableringen af vegetationen er en nodvendighecl. Problemet er blot, at disse forstfolk stort set er ligeglade med, h\ ad der bli\ er plantet. l loveelsagen er, at det går hurtigt. Der et altså en vis risiko for, at Rodrigues får nyplantet australske eucalyptus, som kan buldre op i en fart, og ikke akacier, ibenholt og hibiscus med rodder i oens egen fortid. - Uneler alle omstændigheder har vi lært meget af pilotprojektet på Rodrigues. Det viser, at botaniske haver kan gøre en stor indsats for bevarelsen af tropiske vækster, som ikke kan gemmes hen i genbankernes frostboxe. Fro fra mange af planterne i regnskoven tåler ikke kulde og mister under alle omstændigheder spireevnen i løbet af forbløffende kort tid. De har ikke haft brug for at udvikle de egenskaber, som alle nordiske væskster får i arv. Mumiehvede er fup I genbankernes kulde kan frø bevare deres vitalitet i hundreder af år. Langt længere end i naturen. Tro ikke på historier om mumiehveden, som blev fundet i Faraos gyldne grav, dybt inde i en pyramide. -Det er en skæg historie, men fup, fastslår professor Hamann. Rekorden fo r bevaret grokraft er formentlig dansk. Søren Ødum fra Arboretet i Hørsholm har dyrker spergel og hvidmelet gåsefod af ukrucltsfro, som blev afdækket \ ed åbningen af en ca år gammel jernalclergra\. Froene havde ligget godt beskyttet uneler optimale forhold, iltfrir og køligt. Ole Hamann følger med dyb bekymring den forannning af naturen, som står på i ojeblikket. Vores ødsle generation får næppe et godt skudsmål. Uorden i vejrmaskinen Der synes at være uorden i jordens \ ejrmaskineri, en løbsk d rivhuseffekt kan huttigr ændre klimaforholdene og dermed og- Moskusoksen er ikke egentlig truet afudjyddelse, 111e11 ot'en er sårha 1; og dejfor gør de zoolog i ske!taver i verdenmeget ud afatføre sialilbog over de enkelte dy1: så der ikke sker indavl. 15

16 --(ij LEVENDE NATUR WWF Karen 771ingsgaard med en samling cif t mede, endemiske planter ft'cj Rodrigues, som hun har været med til ut reck/e. så magtbalancen mellem nord og syd, øst og vest. Det er godt, at vi har bevaret reserva ter med tropisk regnskov som store øer i kulturlanclskabet, men hvad nu, hvis klimaet bliver va rmere og mere tørt over de næste 100 år. Planter kan ikke flyue sig, og dyrenes gamle veksler og vandringsveje er forsvundet. l takt henned blh er det nødveneligt at lægge landbruget og skovbruget om, vi får brug for helt nye sorter, og måske skal råmaterialet, de ønskværdige arvelige egenskaber, findes i en genbank. de forbyder også salget af planter, der ikke står på en fællesliste navngivne soner forsvandt, da bestemmelsen blev indført i 1981, mange af dem var lokale varianter, som aldrig var blevet ordentlig unelersøgt og bedømt. Alan Gear, leeler af I-Ien1y Doubleclay Forskningscentret i \XIarw ickshire, sagde til New Scientist, at rationaliseringen blev gennemført på lurenkik, uden hensyntagen til smag, næringsværdi og evnen til at modstå sygelomme og insektangreb. Farvel til arktiske dyr - Isbjørnen, hvalrossen, sælerne og mange andre arktiske dyr vil forsvinde med havisen, hvis gennemsnitstemperaturen i polarområderne stiger nogle få grader, siger Vera Alexander, leder af H avforskningsinstituttet på University of Alaska i Fairbanks. Hvis det arktiske ocean bliver åbent året rundt, vil dette i sig selv bidrage til opvarmningen af verdenshavene. Det mørke hav opsuger varme, i modsætning til den hvide is, som kaster Solens stråling tilbage til rummet. Polarhavet spiller en langt mere vitalrolle i naturens husholdning, end man umiddelbart må tro, ed en optælling af livsformer. Algerne på undersiden af vinterens isdække er basiskost i en lang fødekæde. De bliver ædt af små krebsdyr, som bliver ædt af fisk, der igen mætter havfugle og sæler. Zoo fører stambog Zoologisk Have i København fører på tredie år stambog over de 200 moskusokser, som holdes i fangenskab rundt om i verden. Det er et led i internationalt samarbejde om at sikre en Ji, skraftig, selvbærende bestand. -Vi har fået en vis magt over, hvordan moskusokserne i den store pulje føres sammen, siger stambogsføreren Bengt Holst. - Det er slut med at købe og sælge dyrene, som formentlig kunne indbringe mindst kr. pr. mule. I stedet bytter vi og låner ud til hinanclen ud fra vort kendskab til deres adfærd og genetiske baggrund. Disse undersøgelser sker selvsagt i tæt samarbejde med de biologer, som følger de vilde og halvtamme flokke i ødemarkerne hojt mod nord. Fo r eksempel de 1400 dyr i Vestgrønland - og de små 100 moskusokser, der går omkring i en vældig indhegning ude i Alaskas tundra, nærmest ekstensivt husdyrhold. - De zoologiske haver spiller en væsentlig rolle i redningsarbejdet, kommenterer direktør 13entjørgensen. Det er en frygtelig tanke at skulle leve i en verden, som kun har plads til rotter og mus, lus og lopper. Haverne har haft fantasriske avlsresultater med sneleoparder og tigre, men mere imponerende er det, at de bittesmå gyldne løveaber blev reddet fra udslettelse. For en hal\' snes år siden var der højst 100 tilbage i hele Amazonas, plus nogle få som levede i fangenskab uden lyst til at føre slægten videre. Men så blev al viden samlet i en pulje, og i En kommark består ajjiildstændig genetisk ens planter. Et sygdomsangreb vil brede sig som en steppebmnd. Genetisk erosion - Hvis den genetiske erosion, som er godt i gang, fortsætter med stadig stigende tempo, er der ingen anden udvej, skrev Omar Sattaur forleden i det britiske videnskabelige tidsskrift New Scientist indsamlede ]ose Esquinas-Alcazar, ekspert fra Fl\s landbrugsorganisation FAO, godt 300 forskellige melonsorter på en rejse i Spanien. J 1973 ville han hente en ny forsyning af frø fra 10 af arterne, men tre var allerede forsvundet, og en fjerde blev redelet i yderste øjeblik. Gårdejeren ville flytte til byen og havde opgivet sine marker. EF-regler bestemmer, hvor meget en agurk må krumme, og 16

17 Alle arabiske 01yxer i verden stammerfra k u n syv dyr. Det er et sære/e- les lille g rundlagfor at opfonnere en art. Men det er lykkedes. Majs er en af de afgrøder, der er bedst til at omdanne solens lysenergi til mad, men indavl har gjort den uhyre sårba r. De mange milliareler planter er jo næsten ens og når de smittes, spredes sygelommen som en markbrancl. I halvfjerdserne for' en svampelidelse hen over Amerika, for hvert døgn rykkede den 150 k m længere ind i majsbæltet, og det samlede tab blev opgjon til 15 milliareler kr. t\len omsider lykkedes det at gøre den svage majs stærk igen, takket være ganske få vilde planter fra Mexico, den Ilerårige L:ea diploperennis. Den gode gamle majs stod på fire hektar jord, og ble\ fundet ved et svineheld. Måske er der stamformen til den dyrkede majs. I hven fald overføres der ved krydsning naturlig modstandskraft mod syv af de vigtigste plantesygdomme. dag ved vi, hvorelan aberne skal st1yges med hårene. Bestanden bag tremmer er vokset til 500 dyr og knap hundrede er allerede sat ud i jungle-reservater. Den euro pæiske bison er et godt eksempel på, at en art kan redeles ved kyndig pleje, selv om der blot er en snes individer tilbage. I dag er der dyr i zoologiske haver og dyreparker, og et antal er sat ud i Polen og andre steder, hvor de lever så vildt og naturligt, som det er muligt i nationalparker. De zoologiske haver prøver på den måde ar bevare nogle dyrearter for fremtiden. Der er ikke kun planterne, der har deres egen genbank. Professor Ole Hamann står her med århundredets botaniske fund. Tilsyneladende nogle tørre strå, et/idet imponerende syn. Jill en det er de vilde majsplant ej; der har gengivet en af verdens vigtigste af grøder den tabte vitalitet. Ærefrygt for livet Vi mister en del af vor memale frihed og vore handlemuligheder, hver gang en dyreeller en planteart forsvineler uigenkaldeligt, for ikke at tale om ødelæggelsen af et helt økosystem. Vi er på kollisionskurs med Naturen. Det mener højskoleforstander, clr. theol. Ole.Jensen, medlem af Det Etiske Råd. Ole.Jensen har på talrige kurser og møder talt om behovet for at opstille etiske retningslinier for menneskets kultivering af den vilde natur. -I dag er det sådan. at børn ikke gieler sætte tænderne i den skæve gulerod fra bedet i baghaven eller det plettede, hjemmeavlede æble. De er pr. definition ulækre. ligegyldigt hvor godt de smager. J\loclerne børn synes, at æbler skal ligne kuglerunde industrielle kunstprodukter, sprojtelakeret med grøn plastic og påført syntetiske duftstoffer. J\len denne indstilling er unaturlig, ja rent ud sagt pervers, siger Ole.Jensen. -Et af vore mest fortrolige husdyr, svinet af dansk landrace, kommer i stigende grad til at ligne en dansker. Dette være sagt som en vittighed med en solid kerne af sandhed! - Lad os ikke gå for vidt ad den vej. Vi har brug for den fjerde dimension i vor tilværelse, en del af vor omverden skal være usty rlig, ubegribelig og fremmed. J\len vi fremturer i vores bestræbelser på at tæmme naturen, at gøre den til en brugsting. - Skulle naturen gå hen og blive totalkontrolleret af mennesket, vil vi visne indeni og gå til grunde i en selvforskyldt ensomhed og kedsomhed. Det vil \ ære narcissisme i renkultur. Ligegyldigt hvor vi ser hen, spejler vi os selv. -Vi clu'r ikke til rollen som rotalkontrollanter. l en vis forstand er fangevogteren lige så bundet til fængselstilværelsen som de mennesker, der sidder bag cellens tremmer, slår Ole.Jensen fast. 17

18 -----~ LEVEN~ATUR Fyn NOTER OM WWF ~ W\'\IF Verdensnaturfonden, lo kaiafdeling Fyn markerede åbningen af Odense Congress Center ved en udstilling om Washingtonkonventionen, CITES, i samarbejde med rejsebureauer på Fyn. Formålet med udstillingen var at lære rejsende til varmere himmelstrøg, at der er visse produk ter af truede dyr og planter, som man ikke må indføre i Danmark. Mange af sådanne souvenirs-elfenben, ting af krokodilleskinet og slangeskind, skind af plettede katte o.s.v. udbydes til salg mange steder i Afrika og i Østen, men de må altså ikke hjemføres, og hvis man alligevel prøver, bliver tingene konfiskeret af toldvæsenet på indrejsestedet. Udstillingen blev fu lgt op af en kursusaften, også på Odense Sønderjylland Afdeling Sønderjylland er nu officielt åbnet ved en højtidelighed i september med deltagelse af Hans Kongelige I løjhed Prinsen. Netop i disse dage er startet eh medlemslweiv ekampagne, så vi kan blive mange flere medlemmer i Sønderjylland. Kampagnen vil foregå dels som opfordring til indmeldelse, og dels som en bon til vore sonderjydske medlemmer om at hjælpe os ved at skaffe medlemmer blandt bekendte og familie. Der vil blive arrangeret nogle begi, enhecler i løbet af vinteren, men planlægningen er endnu ikke færdig. Congress Center, torsdag den 16. november. Cand. scient Birgith Sloth fra Skov- og naturstyrelsen fortalte om og viste eksempler på sådanne forbudte produkter, og toldvæsenet fortalte om oplevelser ved konfiskation i Kastrup Lufthavn og unelerstregede alvoren i denne form for beskyttelse af truede dyr ved hjælp af sketches. Kurset var rettet imod medarbejderne i rejsebureauer, men \Xf\XIFs medlemmer var også meget velkomne til denne aften. Opsigtsvækkende konference Den ca. to år gamle ide med at opkøbe u-landsgæld til gengæld for naturbevarelse- debt for nature swaps- har medført en meget spændende og perspektivrig kontakt mellem to traditionelt adskilte verdener - miljøorganisationer og finansverdenen. Derfor har W\'\ffs hovedkontor i Schweiz arrangeret en konference om emnet gæld og naturbevarelse. På konferencen blev der sat fokus på den hastigt voksende kontakt mellem de to forskellige brancher. Der var talere fra sto re internationale bano o A-regatt'! pa Odense A W\'\IF lokalafdeling Fyn deltog naturligvis i den traditionelle Å regatta på Odense Å. En festlig Panda-båd var rigget til, bygget af gamle skolepulte og kasserede spisestuestole, og den var smykket med bampus og legemsstore pandabjorne. Samtidigt opildnede et stort heppekor med en rigtig panda i spidsen ker, politikere og miljøorganisationer. 1 øglepersoner fra udviklede og mindre udviklede lande, der har gjort sig nogle reelle erfa ringer med debt for nature swaps, var også repræsenteret. t- leningen med konferencen var at skabe det mest ideelle forum for udveksling af ideer og udvikling af kontakter. På den måde håber W\.'\IF at kunne give den positive udvikling et puf i den rigtige retning. båden, som blev roet af H anne Løvtofte og Henrik Storm Andersen, frem til mål, hvor mandsk a bet fik præmie - ikke en førsteplads men for udholdenhed - det var en meget tung båd at ro. 18

19 LEVENDE NATUR ~~ WWF Orangutangerne ny der godt af de fire unges turjorden rundt. Jorden rundt Fire unge elanskere er i færd med at realisere en drøm. De er på vej Jorden rundt på cykel. Cykelturen har de tilegnet orangutangen Kontingentforhøjelse Fra den l. januar vil det årlige kontingent for pensionister og studerende blive fo rhøjet fra 75, kr. til95,- kr. Kontingentet for voksne medlemmer er fortsat uændret 150, kr. Kontingentet for børnemedle mmer i Pandaklubben er fra l. november forhøjet fra 60,- kr. til 80,- kr. for et års medlemskab. på Borneo og Sumatra. Line H. Pedersen, Michael Holm, Brian Holm og Henrik Bo Hansen, som de fire unge hedder, vil med deres tur støtte W\'{!Fs arbejde for at redde orangutangen og andre truede dyr og elisses levesteder. Unelervejs senele r de artikler hjem om, hvad de oplever undervejs. Levenele Natur's læsere vil på e t senere tidsp~mkt få mulighed for at læse nogle af disse. Det koster penge at bevare den tropiske regnskov, derfor er \\1'\,\/'F nødt til at hæve det årlige kontingent. Vindere af lodtrækningen blandt årets Naturmærkesælgere l. præ mie: En Spiesrejse fo r to personer i een uge til Algarve i Portugal Laila Lindgaard Rasmus Rasks Alle 13, Bellinge 5250 Odense SV 2. præmie: Et gavekort til Legoland for to voksne og to børn Leila Coquillarcl Sigridsvej 7, st.th Brabranel 3. præmie: Et mini digitalur Bjari1e og Diana Pilborg Klitrose Alle Kastrup Mathias Nielsen Skovgårdsparken Børkop E.N. Fiora Nymindegabvej 171, Rottarp 6855 Outn1p Britta Lau ritsen SveavejS 7500 Holstebro Sven-Erik Kristiansen Hækmosen 14 A 2730 Herlev Jørgen Greve Nielsen Rødegevej Skødstrup Inger Bjerregaard Ganløseparken Stenløse Eva Kovstrup Klintebjerg 19, Skærbæk 7000 Fredericia Birthe En boe Larsen Odensevej Langeskov Jesper Y. Hansen Rundelelen 28, l Kolding WWF Verdensnaturfonden vil gerne her benytte lejligheden til at takke Spies Rejser A/S, Legoland A/S samt Egmont H. Petersen A/S for deres velvillighed ved at stille præmierne gratis til rådighed-det er en meget smuk måde at støtte WWFs arbejde på. Desuden takker vi alle vore kommissionssælgere, som har gjort en, stor indsats for at hjælpe i vort arbejde for at bevare en natur i sund balance. Vi ønsker vinderne til lykke - alle har på nuværende tidspunkt fået tilsendt deres præmier. 19

20 .--~ LEVENDE NATUR WWF Brundtland-kommissionen i Danmark: Vor fælles fremtid er begyndt.... Frem til1992 er der afsat lo millioner kroner tillokale danske miljøaktiviteter Aj O/e Løuig Simonsen, sekretaricl/schef Komiteen for Vor Fælles Fremtid er nu i gang i Danmark, og den er klar til både at informe re og aktivere den ela nske befo lkning på miljøområdet. Komiteen ble, elannet på bag- grund af Rege ringens hanellingsplan for miljø og udvikling, der igen var en konsekvens af den meget omdiskuterede Brundtland-rapport om e n global bæredygtig udvikling. Over 50 forskellige repræsentanter fra alle dele af det danske organisations- og foreningsliv e r repræsentere t i ko miteen. ræ nkglobalt - handl' lokalt For at få den danske befolkni ng til at tænke globalt, men handle lokalt, er der i åre ne 1990 til 1991 afsat 10 millioner kroner ialt ti l støtte af lokale aktiviteter. Alle kan søge Komiteen for Vor Fælles Fremtid om støtte, de r gives som et tilskud med op til 50 pct. af udgifterne til de lokale aktivite ter, der skal være målrettede og kunne give en stor formicllingseffe kt. Med kravet om en 50 pct. 's loka l finansiering er der lagt op til utraditionelle, lokale finansieringstiltag og øget samarbejde melle m grupper, organisationer og erhvervsliv. Projekter op til kroner ka n opnå fuld finansiering. Landsdækkende temaer I Vor Fælles Fremtid-ka mpagne n e r der desuden lagt op til en række lanclsclække ncle tema- kampagner, der også kan køre loka lt. Foreløbig er kun temaerne for 1990 konkretiseret med.vor fælles forbrug i første ha lvå r af 1990 og.vor fælles energi i andet halvår. Til hvert te ma e r der afsat kro ner til genere l information og 1,5 millione r kroner til lokale aktivite ter. Kodeorde t for samtlige lokale aktivitete r e r handling. For kun gennem e n aktiv og medlevende indsats sker cl e n fo ryanclling, de r kan sikre, at sa mfundet både lokalt, regio nalt og globalt er på vej mod en bæredygtig udvikling. En fre mtid, hvor både de n økonomiske og økologiske og udvikling kan holdes inelenfor ramme rne af, hvad miljøe t kan bære. Til gavn for os alle. Ko mitee n for Vor Fælles Fre mtid, Ved Stranden 18, 1061 København K, Smuk odderbog I 1984 indledte Foreninge n til Dyre nes Beskytte lse og \Xf\'\I F Verdensnaturfonden Projekt Odder, der ge nnem en lang række initiativer har bidraget til at vende den negative udvikling for et af, ore mest truede pattedyr. Projektet er nu ove rtaget af offentlige myndigheder. For at markere afslutningen på sin deltagelse i projektet, har Dyrenes Beskyttelse udgivet e n meget smuk bog I Odelerens Fodspo r. Bogen er skrevet af naturfotografen Hugh Miles og haneller o m odderens levevis på Shetlands-øerne, hvor der enelnu fore kommer en god bestand. Den er oversat til dansk af Jane Nordstrand. Bogen koster 295, kr og kan bl.a. købes i Panclabutikken. Gaver og bidrag \XIWF Verclensaturfonclen ø n sker at sige tak til a lle biclragycle- re. Det er alene pladsmange l, der tvinger reelaktionen til kun at bringe oversigte n over bidrag på 500 kr. og derover til WWFs hjælpearbejde. Tak for hjælpen Nye støttekredsmedlemmer i perioden kr. årligt: H. H. le nsgreve!vloltke Ib Madsen kr. årligt: H. Holck-Larsen kr. årligt: jan Pedersen Frants A. Lassen Ivar Ceclerfelcl de Simonsen Jens Knud Bille greve Brockenhuus-Schack Bidrag i p erioden j o h n Andersen 650, I lelie Benram 500, Ulla Jensen 650, Flemming LeV)' 500, ~ l arvy n jewry 500, Kirsten Su unge 2.000, Lissie og Bem j u el Christiansen 500, Ole Bendtsen 700, I lanna Tyge og j ens Nylev 500, Mo rten Blaabjerg 650, Kirsten Cato Nielsen 500, Bem Jacob sen 500, Inger 1\ørholm 500, j ørn Sparre 500, Frans og Nanna Thomsen 500. Poul Ejnar Ro, sing 500, E. Johannesen 1.000, Anita Carstensen SOO, John 1\ielsen 500, Arne og Ruth Bo nde 500, Hen- rikjan Sørensen 6SO,Jens Bache + venner 500, Svend E. Henriksen 1.000, Peter Bechmann 500, Oda Jensen 500. Det Arnstedtske Familiefond Ellen Anclersen 500. Claus ~ l a d sen 500, Kate Korntun 500, Familien Butler 500. \ 'erner.\laclsen 500. Hanna Resnitzky 500. Bettina Carlson 500,Kun Elo j ensen 500. Kirsten Harbo Andersen \leue Kornbek 2.000, KI\ns Johansen 500. Per Bastian 500, Bo,\lathiesen 500. Lisbeth Rappmund 500, Jannie S. Andersen 500, Bcmhe Granberg 500. T. Brandt 500, John Tietze 500, Eva Qvaade 500, j an Sko, gaa rcl 650, Stina Ch ristensen 500, H. j epsen 500, Lydia og Niels Ebbe Anclersen , Egon ~ lortensen 500, B. la Cour 500, Dan Ingemann 650, Hans Olesen 650, O.P. Re produkt. Posters MS 500, Ankerløkken ~l a rin e A/ S 500, Carsten Ehrenreich 650, Christen Sørensen 500, Klaus j u el Olsen 500, Grete Stærkind 500. Erik \ 'ede! Petersen 500. Det Arnstedtske Familiefond , Inge Pedersen 600, Mikkel Ellesoe Hansen 500, \lette Grovennann 500, l.j. Anclersen 500, ~ l ikke! i\remoft 500, Ane Mette og Kirsten Dam 500, Kai Reza n h 500. Karin Lisbeth Larsen 500, Erik Hjelms 650, T. Jensen 1.000, Svend E. Henriksen 1.000, Advanced Programme in Bio med. 500, W. Trojaborg 500, Hans Chr. Engbæk 500, Lars Jørgensen 500, Hans jorgen L. Larsen 500, Karen Ingversen 650, Johannes Edelberg 3.000, Peter Petersen 500,.\leue Thomsen og I ienrik j uel 650, Bent Maybom 500, 13irthe Lind-hardtsen 500, Søren Flening 650. Lone Larsen 500.Jens Veselsk y Pedersen 500, Aage Hugo Jensen 500, Poul Tholstrups Fond , Linda S jogren 500, Susanne Falck 650, Lilian Vangberg 500. Thomas Petersen 500, John Carlsson 500, Troels ~ lej niche 500, Junckers Bogbinderi ApS 500, Ogilvy & 1\lather Gruppen 500, ~ l a j \'ind ing 500,jan Kather 500, Verner og Anneli se jønsson 1.000, Kirstin johann-sen 500, Elly ~ l adsen 500. jan G. Christiansen 500, Inge Ar\'idsen 650, Berit Holund 650. ~ l ere t e Leegaard 650, Fritzjorgensen jorgen Kaickar 650, A l ~l J\IS personale 820. Erik ~ l atze n 500, Peter S. W a Imod 500, Grete Skov 500, Asta Hemmingsen 500, Ane RidHer 500, Lise ~l e n tzer 500, Tonny Jensen 500, Steen og Solveig Vejlo 500. Leif Coryton 650. Poul Anker Kielsen 500, Topservice 500. Fritz Togo 500, Lone Lyksborg 500. jens Overgaard 500, Rosemarie Lindhard 650, 13irgit F lo 500, Lene ~ l adsbje rg 650, Petra An clersen 5.000, Henning Jørgensen 500, Laila Quist 500, C hr. Christensen 500, Helga Læssøe 500, j yue Rasmussen 500, 13HJ-Gruppens Fond H. Christensen 500, ~l enri T. Birch 650, Helle Kristensen 700. E. Møller Pedersen 500, Poul Kristianse n 500, Anna Quist 575, J.T. Kristiansen 650, K. Kampmann 5-5, Gisselfeld Kloster 2.000, Holger Damm 500, Helle Mikkelsen 500, Anonym 5.000, Kim 1\ymark Jensen 1.300, ~ l ere t e Jensen 500, NyboJensen Konfektion 500. Tom Alring 500, C h. Branclt1.000, Preben 13. Sch midt 500, Hans Øster 500, R.1\ l. Schwarz 1.000, Lycl in Andersen 1.000, Poul Bojsen ~ l adse n 500. ~ lichael S. Larsen 500,jorgen Udsen 500, ~lichael O lsen 1.000, Hanne Hein 600, Solveig Elizabeth F. Holm 500, \X'ibroe. Ducken & Partners 1.000, Gry Storgaard 500. Lanstorp 500. H.R. Frederiksen 1.000, Ouo Pedersen 775, Knud L. Olesen 500, Bodil Andersen 1.150, FDC Personalet 500, G. Schleisner 650. II.-II. l'arviag 500, ~ lan in Ebbesen 500, Gerda Stem berg 500, T ina Knudsen

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y På mange rejsedestinationer bugner de lokale markeder med produkter fremstillet af vilde dyr og planter. Men de er ofte lavet af truede

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

- Mit Vadehav - Det store ta selv bord - Mit Vadehav - Det store ta selv bord - Mit Vadehav - Den spættede sæl

- Mit Vadehav - Det store ta selv bord - Mit Vadehav - Det store ta selv bord - Mit Vadehav - Den spættede sæl - Mit Vadehav - Det store ta selv bord - Mit Vadehav - Det store ta selv bord - Mit Vadehav - Den spættede sæl Indhold Den spættede sæl 3 Hvordan ser den spættede sæl ud 4 Hvordan kan sælerne holde varmen?

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

flodbølger Naturens værn mod

flodbølger Naturens værn mod FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Naturens værn mod flodbølger Af Carsten Broder Hansen, biolog og videnskabsjournalist Det nylige voldsomme jordskælv i Japan er blot det seneste i en række af meget store naturkatastrofer.

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Truede dyr. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Truede dyr. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund Havets planter på oplevelse på oplevelse i i en ukendt i ukendt verden verden redaktion: redaktion: peter Bondo Christensen peter Bondo Christensen signe Høgslund signe Høgslund DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til:

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til: Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Kritik og forslag til kæmpe vindmøller i Amos

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere