FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne"

Transkript

1 FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer

2 DEL AF KULTURAFTALEN Find Din Stemme er støttet af Kulturministeriet og tilbyder et gratis sangfagligt løft til musiklærere på folkeskoler og friskoler i Midt- og Vestjylland. Skoleåret er sidste chance for at deltage i Find Din Stemme under Kulturaftalen for kulturregion Midt- og Vestjylland. Den Jyske Sangskole er initiativtager til Find Din Stemme, som har fokus på sangens rolle i musiktimen og henvender sig til både erfarne og mindre erfarne musiklærere og deres elever. Find Din Stemme har to overordnede mål: 1. At sprede sangglæde og tilbyde et ressource-indspark til skolernes sang- og musikundervisning. 2. At skabe et unikt møde mellem børnekulturen i folkeskolen, og sangkulturen i professionelle sanginstitutioner. Når lærere og elever finder deres stemme For dig som musiklærer er Find Din Stemme en enestående mulighed for at styrke din skoles sangkultur. Du vil få inspiration og nye metoder til formidling af sang, som du kan give videre til dine elever mange år frem. Når du får et mere bevidst forhold til din sangstemme og sang som et fag, smitter det af på dine elever med større sangglæde i klassen, i koret og ved fællessamlinger. Find Din Stemme rummer desuden forskellige tilbud om sangoplevelser i børnehøjde. Her kan dine elever få et kig ind i en verden, hvor stemmen er et arbejdsredskab og hvor det at udtrykke sig gennem sang er en naturlig del af hverdagen. Et eksempel er operaworkshops udviklet i samarbejde med Den Jyske Opera. 2

3 FOKUS PÅ MUSIKLÆREREN Ressource-indspark til musiklæreren Som skolens musiklærer får du mulighed for at opkvalificere og videreuddanne dig på det sangfaglige område gennem kurser, sangtræning og personlig sparring med en sangkonsulent, som kommer ud og besøger dig på din skole. Du kan vælge en enkelt inspirationsdag, eller du kan følge et halv- eller helårligt forløb. På kurserne får du mulighed for selv at afprøve mange praktiske øvelser, som du kan lave sammen med dine elever. Du vil lære om: Stemmen og hvordan den fungerer. Opvarmning, stemmetræning og intonation. Metoder til indstudering af nye og videreudvikling af kendte sange. Musiklærerrollen og musikalsk formidling til forskellige klassetrin. Erfaringsudveksling med andre musiklærere. Gratis deltagelse i Find Din Stemme tilbyder nu det tredje af i alt tre skoleår. Deltagelse i er igen gratis takket være støtte fra Kulturministeriet og en række fonde. Til gengæld er det en forudsætning, at du har lyst til at arbejde med sang og stemme og at du har både tid og overskud til at deltage aktivt og arbejde med emnerne i din undervisning mellem kursusdagene. Det er vigtigt at din skoleleder og dine kollegaer bakker dig op og sørger for, at du kan møde op til alle kursusdage. 3

4 TRE FORSKELLIGE FORLØB Find Din Stemme tilbyder tre forløb af forskellig længde og intensitet: Modul 1: Inspirationsdag (dagskursus) Modul 2: Længere udviklingsforløb over et halvt skoleår (kurser og skolebesøg) Modul 3: Dybdegående udviklingsforløb over et helt skoleår (kurser, skolebesøg, sangundervisning) De tre moduler er uafhængige af hinanden, så du kan udvælge det forløb som matcher dit behov. F.eks. forudsætter Modul 3 ikke at du først har deltaget på Modul 2. Undervisere og sangkonsulenter Undervisning og skolebesøg med supervision og sparring varetages af konservatorieuddannede sangpædagoger og sangkonsulenter fra Den Jyske Sangskole. De har selv erfaring med at formidle sang til børn og unge, bl.a. som korledere og undervisere i hørelære og solosang. Faglige forudsætninger Der kræves ingen særlige sangfaglige forudsætninger for at deltage, udover at du fungerer som musiklærer eller korleder på din skole. Netværk og erfaringsudveksling Find Din Stemme skaber rammer for netværksdannelse mellem regionens musiklærere gennem faglige drøftelser på kurserne, erfaringsudveksling og netværksaktiviteter. På Skolekom.dk ligger Find Din Stemme som en åben national konference under Fag-emner FSK : Musik FSK. 4

5 MODUL 1 DAGSKURSUS Moduler og forløb Modul 1A: Mandag d. 16. september 2013 kl pladser Modul 1B: Onsdag d. 18. september 2013 kl pladser Modul 1C: Tirsdag d. 24. september 2013 kl pladser Modul 1D: Torsdag d. 26. september 2013 kl pladser Modul 1E Onsdag d. 2. oktober 2013 kl pladser Modul 1F Torsdag d. 3. oktober 2013 kl pladser En inspirationsdag for dig, der som musiklærer gerne vil genopfriske din viden om sangstemmen og blive inspireret til nye måder at arbejde kreativt med sang i musiktimen og i skolekoret. Kurset veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Kursets indhold Opvarmning og stemmetræning i praksis Leg og læreprocesser idéer til at arbejde kreativt med nye og kendte sange. Hvordan får du mere musikalsk kvalitet i sangen i klassen. Kursets undervisere To konservatorieuddannede undervisere med musikpædagogisk og sangfaglig baggrund. Praktisk information Tilmelding: Se bagerst i denne brochure. Tidsforbrug: Sted: 6 timer á 60 minutter. Transport ikke medregnet. Kurset afholdes på Den Jyske Sangskole. Nørregade 7D, 7400 Herning. 5

6 MODUL 2 HALVÅRSFORLØB Et længere forløb for dig, der som musiklærer vil styrke dine egne vokale færdigheder og din måde at arbejde kreativt med sang i musiktimen og i skolekoret. Forløbet strækker sig over et halvt år og veksler mellem kurser og besøg af en sangkonsulent på din skole. Stemmetræning i mindre grupper og solfa på begynderniveau indgår som del af kurserne. Målet er at give din sangfaglige kompetence og dermed din undervisning et løft. Den personlige sparring med sangkonsulenten støtter din udvikling og skærper din evne til at lytte, observere og interagere med eleverne i musiktimen. Kursets indhold Halvårsførløb som veksler mellem tre halvdags-kurser og to skolebesøg: Temaer for de tre halvdagskurser: Opvarmning, stemmetræning og intonation i teori og praksis. Værktøjer og idéer til indstudering og videreudvikling af sange. Stemmens udvikling over tid - stemmebrug hos barn, ung og voksen. Sang og bevægelse. To besøg på skolen: Du får besøg af en sangkonsulent i din musiktime efterfulgt af en times sparring. Hvert besøg inkluderer supervision, evaluering og idéudvikling målrettet dig og din skoleklasse eller dit kor. Du får lejlighed til at afprøve forskellige metoder og øvelser mellem hvert kursus og sparringsbesøg. 6

7 Tidsplan og forløb Vælg mellem Modul 2A og Modul 2B. Der er 10 pladser per modul. Forløb Modul 2A Modul 2B 1. kursus kl Onsdag d. 28 august 2013 Torsdag d. 23. januar besøg på skolen September 2013 Februar kursus kl Mandag d. 7. oktober 2013 Tirsdag d. 11. marts besøg på skolen November 2013 April kursus kl Torsdag d. 5. december 2013 Onsdag d. 30. april 2014 Kursets undervisere To konservatorieuddannede undervisere/sangkonsulenter med musikpædagogisk og sangfaglig baggrund. Praktisk information Besøg på skolen: Tidspunkterne aftales individuelt mellem sangkonsulent og skolelærer. Tidsforbrug: Tilmelding: Sted: 14 timer á 60 minutter (12 timers kursus og ca. 2 timers sparringsmøder). Tid til transport og kursusforberedelse ikke medregnet. Se bagerst i denne brochure. De tre kurser afholdes på Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D, 7400 Herning. 7

8 MODUL 3 HELÅRSFORLØB Et dybdegående og intensivt helårsforløb for dig, der som musiklærer ønsker at give skolens musikundervisning et mærkbart kvalitetsløft i form af mere bevidst arbejde med sang i skolens hverdag. Du får mulighed for at opbygge eller videreudvikle dine egne vokale færdigheder gennem sangundervisning og personlig sparring. Målet er at give din sangfaglige kompetence og dermed din undervisning et løft. Den personlige sparring med sangkonsulenten støtter din udvikling og skærper din evne til at lytte, observere og interagere med eleverne i musiktimen. Kursets indhold Fire heldagskurser og fire skolebesøg, samt individuel sangundervisning. Hver kursusdag varer 9 timer og finder sted på lørdage, for at sikre en koncentreret og berigende dag med tid til fordybelse og dialog. Fire heldagskurser: Opvarmning, stemmetræning og intonation i teori og praksis. Metoder til indstudering af nye sange. Idéer til at arbejde videre med kendte sange. Solfa på begynderniveau. Stemmens udvikling over tid - hos barn, ung og voksen. Sang og bevægelse hvordan kommer kroppen med? Sangens plads og betydning i hverdagen, i klassen og koret. Arbejde med enkel flerstemmighed. Musikalsk formidling til forskellige klassetrin. Fire besøg på skolen: Du får besøg af en sangkonsulent i din musiktime efterfulgt af en times sparring. Hvert besøg inkluderer supervision, evaluering og idéudvikling målrettet dig og din skoleklasse eller dit skolekor. Du får lejlighed til at afprøve forskellige metoder og øvelser mellem hvert kursus og sparringsbesøg. Individuel sangundervisning 18 lektioner á ½ time. Undervisningen tilrettelægges efter din stemme og dit niveau. Fokus på stemmetræning, sangteknik, og stemmebevidsthed, samt på hvordan du fungerer som stemmelig rollemodel for dine elever. Ugentlig lektion. Tidspunktet fastsættes så vidt muligt ud fra dine ønsker. Dog må der tages hensyn til skemalægningen af den øvrige undervisning på Den Jyske Sangskole. 8

9 Tidsplan og forløb Der er 10 pladser på Modul 3, som udbydes én gang om året. Forløb Modul 3 1. kursus kl Lørdag d. 7. september besøg på skolen Oktober kursus kl Lørdag d. 9. november besøg på skolen November 2013 januar kursus kl Lørdag d. 25. januar besøg på skolen Februar - marts kursus kl Lørdag d. 22. marts besøg på skolen April-maj 2014 Kursets undervisere To konservatorieuddannede undervisere/sangkonsulenter med musikpædagogisk og sangfaglig baggrund. Sangundervisningen varetages af konservatorieuddannede sanglærere fra Den Jyske Sangskole. Praktisk information Besøg på skolen: Tidspunkterne aftales individuelt mellem sangkonsulent og skolelærer. Tidsforbrug: I alt 49 timer á 60 minutter (36 timers kursus, 9 timers sangundervisning, ca. 4 timers sparringsmøder). Transport og tid til forberedelse ikke medregnet. Hver deltager aftaler med sin skole, hvorvidt sangundervisningen betragtes som et uddannelsestilbud i eller udenfor skoletid. Tilmelding: Se bagerst i denne brochure. Sted: Kurser samt sangundervisning afholdes på Den Jyske Sangskole. Nørregade 7D, 7400 Herning. 9

10 HVEM STÅR BAG FIND DIN STEMME? Find Din Stemme er del af Kulturaftalen , som er indgået mellem Kulturministeriet og kulturregion Midt- og Vestjylland, dvs. Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner. Den Jyske Sangskole er initiativtager og projektleder for Find Din Stemme i samarbejde med bl.a. Den Jyske Opera og Det Jyske Musikkonservatorium. Den Jyske Sangskole Den Jyske Sangskole i Herning har som mission at fremme sangen i Danmark og medvirke til at skabe fokus på arbejdet med unge sangstemmer. Folkeskolen spiller en stor rolle i udvikling og formidling af sangen blandt børn og unge, og derfor arbejder Den Jyske Sangskole med en række forskellige projekter, som alle fokuserer på skolesang. Desuden gennemfører Den Jyske Sangskole hvert år sangrelaterede kurser, konferencer og masterclasses. Den Jyske Sangskole har i over 13 år dannet rammen for drengekor og pigekor herunder juniorkor, forskole og spirekor. Find Din Stemme trækker på en stab af erfarne sangpædagoger og korledere, der i det daglige underviser børn og unge fra sangskolens kor i hørelære og solosang. Kontakt Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Den Jyske Sangskole: Susanne Devantier Jensen Projektleder for Find Din Stemme Den Jyske Sangskole Nørregade 7D, 7400 Herning Mobil Yderlige information På Find Din Stemmes hjemmeside kan du læse mere om projektet og se og høre TV- og radioindslag fra kurser og skolebesøg. 10

11 TILMELDING Hver kommune er tildelt et antal pladser bestemt udfra indbyggertallet. Overskydende pladser fordeles ud fra en venteliste efter først-til-mølle princippet. Vi vægter desuden, at pladserne bliver fordelt på så mange skoler som muligt. Din plads kan således først bekræftes, når vi har overblik over tilmeldinger indenfor hver kommune. Tilmelding via web-formular Vi har kontakt til de seks kommuners skoleforvaltninger, som håndterer kursustilmeldinger lidt forskelligt. Vi beder derfor alle interesserede om at udfylde Den Jyske Sangskoles web-formular hurtigst muligt. Web-formular: Tilmeldingsfrist Tilmeldingen åbner den 25. februar og lukker den 30 april Bemærk: Vi kan først endeligt bekræfte din plads efter fristens udløb. Hvad skal du og din skole bidrage med? For skoleåret dækker Den Jyske Sangskole udgifter til kursusundervisere, kursusmateriale, lokaler og forplejning, sangundervisning samt sangkonsulenternes besøg på skolerne. Besøgene på din skole foregår så vidt muligt i allerede skemalagte musiktimer, så her skal du kun afsætte ekstra tid til det efterfølgende sparringsmøde. Vi anbefaler, at sparringsmødet ligger lige efter musiktimen. Du og sangkonsulenten aftaler selv, hvilke tidspunkter der passer jer bedst. Du aftaler selv med din skole, hvor stor en del af din tid og dine udgifter til transport, der sker for egen eller for skolens regning. 11 Ret til ændringer forbeholdes

12 Find Din Stemme har til formål at styrke skolernes sangfaglige niveau ved at tilbyde musiklærerne et gratis kompetenceløft og redskaber til at arbejde bevidst med sang i musiktimen og i skoledagen. Find Din Stemme er del af den Kulturaftale, som er indgået mellem Kulturministeriet og kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden Den Jyske Sangskole i Herning er initiativtager og tovholder for Find Din Stemme i et samarbejde mellem en række lokale og statslige institutioner, heriblandt Det Jyske Musikkonservatorium og Den Jyske Opera. Anbefalet af Musiklærerforeningen. Musik lærer foreningen

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere