Januar Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger"

Transkript

1 1 Januar 1998 Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger Side Varroa s formering Side 15 Kort Side 18 Annoncer Side 20 Møder Side 27

2 132. Årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup Tlf Fax Telefontid mand.-fred. kl Hjemmeside: Salgsafdeling, Redaktion, Konsulenter, Annonceekspedition Asger Søgaard Jørgensen Flemming Vejsnæs (ansvarsh.) dbf.biavl.dk Marianne Svenningsen Inge Holm Konsulent Carsten Wolff Hansen Telefon Bil-tlf Formand Kristian Skovmose Ballevej 7, Tirstrup 8400 Ebeltoft Tirsdag-fredag kl. 11- Tlf Iøvrigt tlf Deadline Februar-nr.: Onsdag 21. Januar. Deadline Marts-nr.: Fredag 20. Februar. Oplag: 5700 Artikelkorrektur: Finn Christensen Forsidefoto: Hvem sagde honningkrukker! Samling hos Familien Tønnesen, Kristiansand. Foto: Flemming Vejsnæs. GODT NYTÅR vil jeg ønske alle, der har tilknytning til Danmarks Biavlerforening. Her ved årsskiftet kommer der mange nytårsforsætter frem. Danmarks Biavlerforening har det nytårsønske, at vi i de kommende år får bedre styr på varroasituationen. Vi håber, der bliver økonomiske midler til rådighed, så forsøgsarbejdet kan fortsætte. Danmarks Biavlerforening har et andet stort problem, det er det stadige fald i medlemstallet. Dette frafald skulle meget gerne bremses, ja helst stoppes. På formandsmøderne i november forsøgte hovedbestyrelsen for Danmarks Biavlerforening at klarlægge årsagen til den store forskel, der har været på tilbagegang af medlemmer foreningerne imellem. På baggrund af analysen af de skemaer, som Danmarks Biavlerforening havde haft til forespørgsel i lokalforeningerne, og oplysninger på formandsmøderne, kan alle se, at der er en sammenhæng imellem foreningsaktivitet og evnen til at holde på medlemmerne. Nu møder jeg sikkert kritik hos visse formænd, der mener, deres forening har været meget aktive. Til dem vil jeg sige, prøv igen, det er jo ikke altid statistikken holder. Men det er ikke kun formændene i lokalforeningerne, der må tage det store slæb for at hverve nye medlemmer. Det er den lokale biavler, der har den store berøringsflade til endnu ikke biavlere. Skaf flere nye biavlere, det er dem, vi henstiller til, gør noget for jeres forening. Skaf flere nye medlemmer, det er her mulighederne findes. Det dalende medlemstal skyldes også, at mange ældre biavlere ikke har kræfter og vilje til at gøre det store arbejde, det er, at bekæmpe varroamiden effektivt. Resultatet bliver svage familier og meget lidt honning. Her er det de yngre og mere varroa-erfarne biavlere som må give et nap med, få denne gruppe af trætte biavlere til at komme i skolebigården, så de kan se hvad, der kan gøres for at holde miderne i ave. Peter Christensen Medlem af hovedbestyrelsen ISSN Tryk: Elbo Grafiske Hus a-s, Fredericia 2 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

3 TILBAGEBLIK - Kristian R. Skovmose ser tilbage på året 1997 som formand for Danmarks Biavlerforening og som biavler. Der er lyspunkter, men stadig svæver mørke skyer over biavlen i Danmark. NYT HJEMSTED - ET LYSPUNKT En af de opløftende begivenheder har bestået i at finde et nyt hjemsted for foreningens sekretariat. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at købe et hjemsted, og efterfølgende lagde bestyrelsen hovederne i blød. Det førte til en idé om at købe en andel i den ejendom i Borup, som Køge-Ringsted Landboforening sad til leje i med forkøbsret, og hvor vi allerede var tilbudt et lejemål. Landboforeningen var med på ideen. Og ret hurtigt kunne vil flytte, for senere som interessent i Borup Landbocenter I/S, at være med til at erhverve ejendommen Møllevej 15. Økonomisk ser alt fordrageligt ud og flytningen til gode lokaler og inspirerende faglige omgivelser har allerede vist sig at være meget givtig. En anden positiv, spændende og fremadrettet aktivitet består i, at Danmarks Biavlerforening kom på internettet. Først blev barneskoene trådt med fødselshjælper m.m.. Men sidst på året resulterede bestræbelserne i en omfangsrig hjemmeside med mange aktuelle og relevante oplysninger om foreningen, biavl og bisygdomsbekæmpelse. BIAVL PÅ DAGSORDENEN I EU En tredie spændende ting i 1997 blev arbejdet med at skaffe penge fra EU til biavlen. Mange års ihærdige bestræbelser på at få biavl på EU s dagsorden blev belønnet med en forordning, der åbner mulighed for at søge om økonomisk støtte til projekter. Financieringen er: EU betaler 50% og de enkelte lande 50%. Der er dog et loft over støtten, dels i EU som helhed, dels i forhold til de enkelte lande. For Danmarks vedkommende skal der næppe forventes øgede tilskud til biavlen Af Kristian R. Skovmose DBF s nye beliggenhed, Landbocentret i Borup TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 3

4 Varroa volder stadig problemer! vinterdødsfald og honninghøsten blev på landsplan langt under middel. Det, samt de foregående års problemer, har haft en negativ påvirkning af medlemstallene, så de igen i år udviser en faldende tendens. På formandsmøderne i november drøftede vi problemet og udvekslede ideer til medlemshvervning. Det er en alvorlig situation, vi står i. 4 dvs. til konsulenttilskud, Forskergruppe Biavl m.v., men EU tilskuddet kan være et supplement til de nuværende tilskud fra Den Danske Stat. Da ordningen begyndte at se konkret ud, og der var grund til at håbe på den reelt blev til noget, indbød Danmarks Biavlerforening alle specialforeninger og andre samarbejdspartnere med henblik på at formulere de projektønsker, der burde formuleres i eventuelle projektansøgninger. I stor enstemmighed lød det: Først af alt skal bierne bevares (mod varroamiderne). Det skal ske gennem styrket rådgivning, forsøgsarbejde, løbende forbedring af bekæmpelsesmetoder m.v. Desuden bør der sættes TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 langsigtede bestræbelser i gang, så varroaproblemerne kan reduceres gennem avl, ligesom det har været tilstræbt igennem varroatoleranceprojektet. Et arbejdsudvalg bestående af Anders Glob, Helge Støve og Kristian R. Skovmose samt med Asger Søgaard Jørgensen som sekretær har efterfølgende udarbejdet en omfattende projektansøgning. Der er afholdt et koordinerende møde med Forskergruppe Biavl, og endelig er ansøgningen sendt. Nu venter vi kun på svar fra EU! BIÅRET - FÆRRE MEDLEMMER Heller ikke 1997 blev et godt biår. Nogle steder oplevede biavlerne væsentlige VARROAMIDEN Varroamiden er efterhånden et gammelt, men sejlivet bekendtskab for biavlen i Danmark. Efter års forsøg og rådgivning har vi nu effektive og vel fungerende bekæmpelsesmetoder, som anvendes af mange biavlere med stort held. Desværre er de ikke helt indarbejdet i biavlsdriften hos alle. Der venter fortsat store arbejdsopgaver. De biotekniske og grønne bekæmpelsesmetoder, som vi altid har anbefalet, vinder øget indpas i andre lande i disse år. mange steder har man haft dårlige erfaringer med pesticider. Resistente mider, rester i voks og honning er nogle af dem. De grønne metoder var også klart i højsædet i forbindelse med Apimondia s kongres i sommer. HONNINGMARKEDET I løbet af 1997 har honningpriserne sneget sig opad, og det ser ud til, at markedet har stabiliseret sig en smule. Prisstigningerne har dog ikke slået helt igennem i butikkerne, hvilket naturligvis er et problem i forhold til stalddørssalget. Det

5 er ikke helt let at forklare, hvorfor honning med næsten den samme etikette koster f.eks.,- kr og 21,- kr. Der gøres dog forsøg på at hæve butikspriserne. Til gengæld må der ved stalddørssalg slås på det lokale islæt, variationer i smag og farve, den personlige garanti direkte fra biavleren m.v. På formandsmøderne meldte flere i øvrigt om stigende interesse for de enkelte biavleres egen honning, selvom prisen var højere end i supermarkederne. Hvad angår kilopriserne skal vi nok passe på priserne ikke kommer alt for højt op, så butikspriserne stiger voldsomt, og forbrugerne ikke længere vil købe dansk honning. Grådigheden skal helst ikke tage overhånd, så vil vi nemlig opleve fyldte honninglagre på trods af år med lille høst og efterfølgende vil vi få prisfald. Har man fulgt honningmarkedet i blot ti år, vil det være velkendt, hvordan stabiliseringer af afsætning og priser let ødelægges af overdreven grådighed. Så lad os i fællesskab værne om de opnåede resulater. Danmarks Biavlerforenings etikette står stadig stærkt på honningmarkedet. Det er biavlernes etikette og et symbol på kvalitet. En kontrolordning støtter op om den, og nye markedsføringstiltag kan ventes. Både til stalddørssalg og til salg på de store markeder. om, hvad der er økologisk biavl og økologisk honning. Vi har udformet et forslag til saglige og realistiske økologiregler. De har været drøftet med Fødevarerministeriet, de økologiske organisationer og vi har haft foretræde for Det økologiske Jordbrugsråd. Efter hovedbestyrelsens opfattelse er det vigtigt, at der snart kommer en afklaring, og at det bliver muligt at drive økologisk biavl også i Danmark, idet der tages behørigt hensyn til biernes foder, trækkilder, sygdomsbekæmpelsen og honningens behandling. EFTER 1999 Den nuværende tilskudsbevilling til arbejdet med varroa slutter sidst i 1999, altså om mindre end to år. En af de store opgaver for medlemmer, lokalforeningsbestyrelser og hovedbestyrelse bliver at formulere de krav vi stiller til Danmarks Biavlerforenings aktivitetsog service niveau. Ønskerne skal være med til at forme fremtidens biavlerforening. BEDRE TIDER FOR BIAVLEN Som sagt i min jule- og nytårshilsen håber jeg, det kan lykkes at skabe lidt lysere tider for biavlen i Danmark, så de lyse punkter bliver flere og de mørke skyers tal svinder ind. Jeg tør love, at hovedbestyrelsen nok skal gøre en god indsats, og at der fortsat vil blive opretholdt en god og åben kontakt til alle medlemmer. Henvendelser med ris og ros bliver altid behandlet seriøst. Aktive lokalforeninger ØKOLOGI OG BIAVL Heller ikke i 1997 kom der afklaring på spørgsmålet TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 5

6 MÅNEDENS ARBEJDE Årets månedens arbejde skribent er erhvervsbiavler Erling Beck fra Hvalsø, Sjælland. Erling Beck er en af vore ypperste biavlere herhjemme med over 25 år i faget. Allerede nu lover vi en spændende sæson sammen med tidsskriftets skribent. Af Erling Beck, Tjørneager Hvalsø Tlf Det med at skrive månedens arbejde, var ikke noget, jeg blot sagde ja til, da jeg blev spurgt af Carsten Wolff Hansen. Nu skal du ikke blot sige nej med det samme, du har jo så meget erfaring, som du bør dele med andre og som du også gerne deler ud af!!. Mit største problem er, at jeg er en meget dårlig skribent, det med at sætte det hele på skrift er ikke så let, når man er ordblind og bytter om på bogstaverne. Tænk ikke over det, det skal vi nok klare for dig, du skal blot levere indholdet, så sætter vi det på skrift. Så er det jo svært at sige nej. Derfor vil jeg nu gøre mit bedste for, at I kan følge mig i min måde at drive biavl på. Kunne I blot følge mig året igennem - sådan ved at kikke mig over skulderen, så skal I alle være velkommen, jeg har ingen hemmeligheder hvad angår mine bier, eller den måde jeg driver min biavl på. Tværtimod elsker jeg, at fortælle om den på alle tider af døgnet, men helst i lyd og billede. Også nogle af de oplevelser, naturen byder på, som nu her i januar måned med korte og kolde dage, selvom dagene er begyndt at blive længere, går der alligevel mange uger inden de første blomster kommer frem, og bierne rigtigt begynder at flyve. Det er nu man skal gøre klar til den kommende sæson. LIDT OM MIG SELV Jeg er 58 år. Jeg vil helst være mig selv, sådan i det daglige arbejde med bierne, og det at færdes i naturen. Har jeg en medhjælper med, bliver der jo snakket, og derved brydes den rytme, man er vant til, og glem ikke at mange af de ting jeg gør, er blevet rutine. Min ryg skal rettes ud flere gange om dagen, end den skulle for blot 10 år siden. I dag er det sådan, at ved et forårseftersyn efter at 3. eller 4. hus er gennemgået, så skal der være tid til en kop kaffe, eller efter at middagen er indtaget ude i naturen, strækker jeg gerne ryggen ud på bilens sæde, sådan i en minutter. Er det varmt skal jeg nok sørge for, at bilen holder et skyggefuldt sted. Trugstadet: For stort arbejde med sække og plastik, når husene skal stå åben under et godt træk. 6 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

7 HVORFOR BLEV JEG BIAVLER! Det startede i 1960, efter at jeg havde været soldat. Jeg ville dengang være landmand. Gårdejeren, hvor jeg tjente som karl, mere eller mindre tvang mig til at være med, når han skulle se til sine bier. Det her skal du også lære, sagde min husbond. Dengang var jeg meget bange for bierne, men han sørgede for, at jeg fik slør og handsker på, for som han sagde: de kan jo stikke. Det blev en meget spændende sommer, for pludselig var hele gårdspladsen fuld af bier. Se efter, hvor de sætter sig, var beskeden fra husbonden. De satte sig ikke i gården, men gik videre over husets tag til et højt træ. Den lange stige blev hentet og med kuben i den ene hånd krøb bonden op til grenen, og bierne kom i kuben. Den blev hængt ind i skyggen indtil aften. Om aftenen blev bikuben tømt foran et tomt bihus, så kunne bierne selv finde ind og sætte sig på kunsttavler. Fire dage efter skulle vi kigge til den nye bifamilie, hvor alt var udbygget og fyldt med honning. Efter dette syn var jeg nok blevet stukket af bierne (sådan ironisk sagt). Samme vinter byggede jeg mig det første bihus. Om foråret fik jeg bier i huset. Det foregik på Mors. Honningen, som bifamilien gav, høstede jeg aldrig selv, da jeg samme forår fik plads på en går i Herslev ved Roskilde. Bierne blev i nogle år glemt og først igen i 1965 fik jeg dengang mine tomme huse til Sjælland, hvor jeg blev meldt ind i Gammel Roskilde Amts Biavlerforening. Nu ville jeg til at lære mere om biavl. Det var bare ikke så nemt, mange af de erfarne biavlere ville ikke bare sådan lære fra sig. De skjulte faktisk på en hemmelighed (deres hemmelighed), troede de. De sagde et og gjorde noget andet. Det var min første erfaring. Efter nogle år i foreningen, var der enkelte, der gav deres viden videre. Tak for det. I 1974 afholdt Danmarks Biavlerforening biskole i Søllested på Lolland, der deltog jeg sammen med min kone. Vi havde nogle pragtfulde dage med meget fredelige bier, som var fremavlet ved dronningavl. Igen skulle der læres noget nyt. En ting er sikkert, udlært som biavler bliver man aldrig. Det er med naturen, vi har at gøre, og den er meget lunefuld på mange måder. Den viden, jeg har i dag, håber jeg at kunne formidle ud til så stor en kreds af interesserede som muligt. DRIFTFORMEN Driftformen blev den gang til x10 trugstader. Jeg byggede selv de fleste af mine trugstader, og derved går der vokseværk i bigården og til sidst i biavlen. I 1972 blev jeg momsregistreret. Jeg tjente dengang godt på min hobby. Sidst i halvfjerdserne var jeg TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 7

8 nået på 200 bistader og var træt af at have to arbejdspladser. Så i 1978 valgte jeg at kvitte jobbet, det har jeg aldrig fortrudt. FRA TRUGSTADE TIL REA-DAN Det første Rea-Dan kunststofstade fik jeg i Grundlaget for skiftet var, at når jeg fik varroa, kunne jeg bedre bekæmpe dem og kontrollere varroa nedfaldet. SLIDDET Sidst i maj måned 1995, kunne jeg pludselig ikke løfte noget med min højre arm. Nogle år tilbage var der konstateret slidgigt i nakken, det havde så bredt sig til skulderen. Det skyldes, at jeg i alle årene har rystet bierne af tavlerne ved honninghøsten. Nu ryster jeg ikke flere tavler. Der er heldigvis mange andre måder at få honning fra bierne på. Men nu stod jeg der, og vinterrapshonningen skulle snart hjem, så jeg måtte ansætte en mand til at tage det tunge løft. Jeg gik til arbejdsformidlingen i vores kommune, de måtte da have en, der kunne hjælpe mig. Arbejdet blev beskrevet, jeg garanterede for udstyret. Men der var ingen, der ville ud til en biavler. Der gik 14 dage, så var min tålmodighed opbrugt, jeg måtte ligefrem true med at gå til pressen, for der var tilsyneladende ingen arbejdsløse i Hvalsø Kommune. Den unge mand, jeg fik var lige kommet hjem fra en jordomrejse og ville gerne have et job. Han havde ingen kendskab til biavl. Der gik 14 dage inden han fik sit første bistik. Han kunne godt tåle bistik. Det var sammen med ham, at det blev klart for mig, at vi brugte meget mere tid, ved at passe bierne i trugstader end i Rea-Dan kunststoftstader i opstabling. Honning udbyttet var det samme, så det stod klart, at skulle der fremmed hjælp på, måtte det være mere rationelt. Så i foråret 1996 skiftede jeg de sidste trugstader ud. Samtidig havde jeg solgt 80 trugstader, så antallet af stader var nu reduceret til 130 stk. FREMTIDEN Jeg vil derfor i det kommende biår prøve på bedste måde at fortælle jer, hvordan jeg passer bier i Rea- Dan opstabling. Trugstaderne vil jeg ikke glemme. Jeg vil fortælle, hvordan jeg får bierne til at give stort udbytte af honning, og hvordan jeg får bekæmpet varroa uden brug af pesticider så godt, som det er muligt og indvintret dem godt, for det er jo her et nyt biår starter. 8 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

9 BIAVL PÅ NETTET Danmarks Biavlerforening har nu også sluttet sig til strømmen af hjemmesider, som findes på det verdens omspændende internet. Kig med, hvis du har mulighed herfor. Internettet er det hurtigst voksende informationsmedie, som verden hidtil har set. Således er der nu over danskere, der hjemme i deres private hjem kan søge informationer på internettet. Mange flere har adgang igennem deres arbejde. Det er svært at spå, især om fremtiden, som en berømt mand engang sagde, men meget tyder på at, internettet bliver fremtidens informations-medie. Har jeg brug for en information, søger jeg blot på internettet og finder hvad jeg skal bruge. Det må forventets, at internettet vil være almindeligt udbredt og anvendt inden for en årrække. menterne. Vi skal være på forkant med situationen, vi skal være blandt de første, der skriver om biavl. Det er hos os, man skal søge sine biavls informationer. Det er især unge mennesker, der surfer (søger informationer) på internettet. Her har vi vores mulighed for at lave reklame for os selv og måske få fat i den yngre målgruppe, som vi har så svært ved at få tag i. Vores gennemsnitalder på 54 år taler for sig selv. Det skal være her udenforstående søger at få afklaret spørgsmål. Det må gerne være sådan, at journalister klikker sig ind og får afklaret spørgsmål, og finder inspiration til at skrive videre i deres aviser. Det er her, vi som biavlere kan finde vigtige informationer, såsom adresser, sidste nyt og finde forbindelser ud til andre hjemmesider i den store verden. INTERNETTETS FARER! Internettet har ingen censur, eller næsten. Det vil sige, at hvem som helst kan skrive om hvad som helst på sin egen hjemmeside. Det Af Flemming Vejsnæs ER JEG MED? For at komme på INTER- NETTET kræver det, at du har en moderne computer og et såkaldt modem (telefon-forbindelse). Med dette udstyr har du mulighed for at søge alverdens informationer - gratis!!! (lokal telefon takst). HVORFOR OS? Hvorfor skal vi nu bruge tid på dette? Nedenstående viser blot nogle af argu- TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 9

10 er internettets styrke, men også dens faldgrube. Jeg har lavet søgninger på varroa-bekæmpelse. Her findes der fremragende hjemmesider, såsom virus-instituttet i Rothamsted i England, men man falder også over hjemmesider, hvor en lokal biavler mener, at have fundet de vise sten, uden nogen former for belæg herfor. Der er intet, der hindrer denne biavler i, at udbrede sig om emnet, som han vil. Her ser vi det som en vigtig opgave for os at lave links (forbindelser) til hjemmesider, som vi mener, holder en vis faglig standard. Det skal ikke være vores censur, men vores anbefaling for, at vi står inde for en hjemmeside. For at sige det ligeud: Man kan risikere at ryge ind i nogle hjemmesider, hvor der står noget værre sludder. Vi har fået et domæne navn som hedder biavl. Det vil sige, at kun vi må bruge biavl i vores adresse og derfor ligger vores hjemmeside på det, der hedder Det betyder også at vores adresse er ændret til HJEMMESIDEN BLIVER DEN FÆRDIG? Her må svaret være nej. Det er meningen med hjemmesiden, at der skal sættes nyt ind hele tiden. Men det vil ikke blive sådan, at man kan finde hele artikler fra tidsskrift for biavl på siden. Det skulle jo nødigt være sådan, at nogle biavlere melder sig ud, for de kan jo alligevel læse tidsskriftet på internettet. Vi laver i stedet en side med et kort referat af, hvad man kan læse i tidsskriftet. Hjemmesiden er meget afhængig af, hvad du som bruger ønsker, og derfor er vi meget afhængige af, at hjemmesidens brugere deltager aktivt i kritik/forslag af hjemmesiden, for at vi kan komme videre. Vi har en tæller på siden, og kan se, at der siden november måned har være over 490 personer inde og kigge på vores hjemmeside. HVAD STÅR DER? I øjeblikket beskæftiger vi os med følgende emner: DBF s formål. Oplysninger om formål, lokalforeninger, DBF s adresse. DBF s historie. DBF i et historisk perpektiv. DBF s specialforeninger. Kort beskrivelse af vores specialforeninger med adresser. Adresser. Adresser, som kan have interesse for biavlere. Eksempler er inspektører, lokalforeninger, Forskergruppe Biavl, biavler- adresser osv. Tidsskrift for Biavl. Oversigt, over hvad tidsskriftet indeholder for hver måned. DBF mener. Tidsskriftets lederskribenter. Aktivitetskalender. Alle de store arrangementer, som er annonceret i tidsskriftet. Rådgivning. Oversigt over konsulenter i foreningen. Varroa-bekæmpelse. Hele vores temahæfte om varroa, 32 sider. Bisværme. Især beskrivelse af forskel mellem bier og hvepse. Liste over sværmfangere. Ud i biavls WWW. Forbindelse til andre biavlshjemmesider ude i den store verden. Medlemsskab. Mulighed for at melde sig ind i vores forening. KIG FORBI Har du mulighed for at kigge forbi, så slå op på EDBi, som egentlig satte DBF s hjemmeside i gang, har en meget fin hjemmeside, hvor der er mulighed for at 10 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

11 downloade (hente programmer hjem) nogle af deres biavlsprogrammer. Adressen er: home4.inet.tele.dk/apimo/ edbi.htm. Pile og dronningeavler Finn Christensen har sin egen hjemmeside, hvor du kan se hans dronningearveføring, pileliste, biplanteflora og ikke mindst månedens biplante. Adressen er: hjem.get2net.dk/finnch. Gl. Roskilde Amts B.F. har lavet en info-hjemmeside med en aktivitetskalender. Adressen er: dk/kultur/info/ htm. Det svenske BeeNet er også spændende. Her har man en diskussionklub for skandinaviske bivlere, hvor man diskutterer alt mellem himmel og jord. Tonerne går ind i mellem højt. Ulempen her er, at du kan risikerer at modtage over 50 s på en uge. Adressen er: Apimondia, den internationale biavlsorganisation har en veludbygget hjemmeside. Adressen er: www. apiservices. com. Alle ovenstående adresser er lidt af udvalget som kan findes på DBF s hjemmeside: Ud i biavls-www. OG SÅDAN KUNNE MAN BLIVE VED! Antallet af biavlssider er uendelige. Prøv at gå ind den søgemaskine som hedder Alta Vista og søg på beekeeping (biavl), så er der over biavls sider man kan gå ind på. Værre bliver det når man søger på honey (honning), her tilbydes over hjemmesider. Fagre ny verden er på vej. EDBi s hjemmeside giver et fint overblik over, hvad foreningen har gang i og hvilke biavls EDB programmer, de er ved at udvilkle. Programmer kan hentes hjem gratis. Finn Christensen s hjemmeside er et godt eksempel på en privat biavler side. Apimondia s hjemmeside er nok en af de mest udbyggede hjemmesider, der findes på markedet i øjeblikket. TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 11

12 TEST AF BRUGSDRONNINGER 1997 Hvert år tilbydes danske dronningavlere at få testet deres brugsdronninger, som udbydes til salg. Her præsenteres årets resultater, som er et brugbart redskab ved køb af dronninger. Af Carsten Wolff Hansen Forsøgene med test af brugsdronninger er en afprøvning af de brugsdronninger, som udbydes til salg. Testen har været organiseret ved, at der til hvert hold dronninger er indsendt 14 friparrede brugsdronninger. En dronning fra hvert af de 10 hold blev indvintret hos hver af de 10 forsøgsværter. De sidste 4 dronninger er brugt som erstatning for de dronninger, der gik tabt ved indførelsen i eftersommeren Ved denne fordeling er det undgået, at forholdene i en enkelt bigård har kunne få afgørende uheldige konsekvenser for afprøvningen af et eller flere hold dronninger. Det har igen i år vist sig meget vigtigt, da én bigård er udvintret pga. nosema og en anden bigård måtte udgå da ejeren ophørte med sin biavl. I en tredje bigård er vurderingerne af dronningernes brugsegenskaber ikke gennemført som aftalt. Der er brugbare udbyttedata fra 8 af testbigårdene. De 10 avleres navne, initialer, og telefonnumre fremgår af listen. BEDØMMELSE AF DRONNINGERNE Testbigårdsværterne var uvidende om, hvor dronningerne kom fra. Dronningerne blev enten indført i normale produktionsfamilier, efter at den gamle dronning var fjernet, eller der blev lavet nye aflæggere. Dronningerne er vurderet for sværmtendens, temperament og tavlefasthed og bifamiliernes honningudbytte er registreret. Karakterskalaen er vist på side 14. RESULTATER Resultaterne af afprøvningerne er vist i de 3 grafer. Tallene, som ligger til grund for graferne, kan ses i rapport om Kvalitetskontrol af avlsdronninger. Denne rapport kan købes for 50 kr. + moms og forsendelse ved henvendelse til Danmarks Biavlerforening. Rapporten bliver ligeledes udsendt til alle lokalforeninger i den nærmeste fremtid. Brugsegenskaberne er vist som gennemsnitstal for de dronninger, som har gennemført testen. For samtlige hold må det siges, at brugsegenskaberne i almindelig praktisk biavl vil være fuldt tilfredsstillende. Honningudbyttet i kg er vist som gennemsnitstal af de dronninger i hvert hold som har gennemført testen. Det er vigtigt her at understrege, at der på grund af vintertab for nogle af holdene mangler 1 til 3 dronninger. Tallene er derfor ikke helt sammenlignelige, og viser altså kun, hvad de dronninger, som har gennemført testen har ydet. Gennemsnitsudbytterne i bigårdene svinger fra kg pr. bifamilie. Familiernes procentvise honningudbytter - i forhold til de gennemsnitlige honningudbytter - er vist i den sidste graf. TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

13 SEM er en matematisk udregning, som giver et udtryk for usikkerheden på gennemsnitstal. Høje tal tyder på enten usikre forsøgsbetingelser og / eller uensartede dronninger. Lave tal tyder på ensartede forsøgsbetingelser og ensartede dronninger (husk igen at dronningerne fra et hold har været fordelt i 8 bigårde). Leverandører Avlerinitialer Telefonnummer Mobil Erling Bech EB Carsten Dalbøl CD Anders Glob AG Henrik Refsgaard HO Hans Røy HR Svend Sejr SS Peter Stougård ST John Svarre JS Poul Erik Sørensen PS Jørgen Thomsen JT TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 13

14 Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls- og forsøgsarbejdet. 1. Sværmtendens 5. Ingen bestiftede cellekopper. 4. Bestiftede cellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning. 3. Bestiftede cellekopper. Et sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning. 2. Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver. Sværmhindrende indgreb foretaget en eller flere gange. Ingen sværmning. 1. Sværmning. 2. Temperament 5. Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg. 4. Stikker ikke ved brug af røg stik uprovokeret stik uprovokeret. 1. Aggressive. Stikker villigt. 3. Tavlefasthed 5. Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let. Flyver ikke op ved afrystning. 4. Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afrystning. 3. Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret. 2. Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret. 1. Meget urolige. Mange bier i luften. 4. Honningudbytte Honningudbyttet angives i kg i forhold til bigårdsgennemsnittet. Eksempelvis betyder 70/50 at bifamilien har givet 70 kg honning i en bigård med et gennemsnit på 50 kg. Årskarakterer 1. Sværmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser. 2. Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser - minimum 4. Antal bifamilier i bigården oplyses. Nosemaprøver 5. Ingen sporer. 4. Meget svag infektion (0-0,5 mill. sporer pr. bi) 3. Svag infektion (0,5-2 mill. sporer pr. bi) 2. Stærk infektion (2-5 mill. sporer pr. bi) 1. Meget stærk infektion ( mere end 5 mill. sporer pr. bi) Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver bifamilie, som efter aflivning kan analyseres af Sandagergård v. Vejle. Udrensningstest Testen er foretaget ved at fryse et stykke nyforseglet yngel i et døgn og derefter sætte det tilbage i familierne ca. 3 døgn før bedømmelsen. Udrensningen er bedømt efter nedenstående karakterskala. 5. Renser helt ud. Alt udrenset. 4. Renser næsten helt ud. Næsten alt udrenset. Mere end 80 af 100 celler udrenset. 3. Renser delvist ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler udrenset. 2. Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler udrenset. 1. Renser ikke ud. Vurdering af forseglet droneyngel for forekomst af kalkyngel. I forbindelse med andet besøg i ordningen om Kvalitetskontrol af avlsdronninger er et stykke forsegle droneyngel vurderet for forekomst af kalkyngel. I de fleste tilfælde har bierne bortrenset kalkyngel inden vurderingen og derfor er testen beskrevet som % udrenset yngel. Hvis yngelen ikke har været synlig angrebet af kalkyngel, og alle celler var normalt forseglet, er givet bemærkningen: 0% udrenset. Har en del af yngel været udrenset, er procentdelen vurderet, og der er givet en bemærkning. 14 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

15 VARROA S FORMERING I DEN FORSEGLEDE CELLE I Schweiz har forskere for første gang kunnet filme og iagttage varroahunners adfærd i den forseglede celle. Selv om vi afskyr varroa-miden, så læs her om den højt specialiserede formeringsadfærd. ET LIV I DET SKJULTE Varroamider skal ind på forseglede yngelceller for at formere sig. Lige før yngelcellerne bliver forseglet, kryber midehunnerne ned i en celle og kryber ned under de klæbrige bilarver, og sætter sig i fodersaften. At de lægger sig i fodersaften, antager man, skyldes, at de søger at beskytte sig imod yngelplejende bier. Bag forseglingen har de (arbejderbier) eller 14 døgn (droneyngel) til at formere sig i. GENNEMSIGTIGE YNGELCELLER For at muliggøre observationen af mider, blev der lavet gennemsigtige celler, som blev sat ind i midebefængte bifamilier og herefter filmet i et klimakammer. VARROAMIDEN UNDVIGER LARVE- KOKONEN Kort efter forseglingen, afslutter larverne deres sammenrullede, ikke bevæge- Af Dr. Gérard Donzé,* Peter Fluri & Anton Imdorf**. 1. Varroa s biologiske cyklus. 2. Skematisk rumopdeling i kunstig celle med stræklarve (forpuppe). K = ekskretionspakke; E = første æg. 3. Skematisk rumopdeling i kunstig celle med puppe. S = foderhul; H = opholdsområde for unge mider under hudskifte. * Institut de Zoologie, Université de Neuchatel, Schweiz ** Sektion Bien, Forschunganstalt für Milchwirtschaft, Liebeld, Schweiz Foretrækker ammebier Vandrer over på voksne bier Forplantning Indtrængen Kryber Varroa i åbne yngleceller Puppe Stræklarve (forpuppe) Formering i den forseglede yngelcelle TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 15

16 Øverst. Efter forsegling af cellen, ligger en varroa i fodersaften. Miden klamre sig til larven, såsnart denne begynder at æde resten af fodersaften. Nederst. Bilarve i kokonspindestadiet. Varroa-moder-miden sidder på larven og passer på ikke at komme udenfor kokonen. lige fase. De starter deres næste, meget bevægelige fase, hvor de spinder en kokon, idet de strækker sig ud og tager det sidste foder til Celle med 2 varroa-mider. Bien er i forpuppestadiet. Ekskrementer og æg ses. sig. Miden benytter denne lejlighed til at befri sig fra fodersaften. Den klamrer sig til larven og lader sig ligefrem trække ud af den klæbrige fodersaft. Nu kan forplantningen af varroamiden starte. I løbet af de næste 33 timer er arbejderlarven beskæftiget med at spinde sin kokon (dronelarver tager 48 timer). Med en pendulagtig bevægelse overtrækker larven cellevæggen med et sekret, således at der dannes et fint væv. Miden opholder sig overvejende på larven. Miden undgår på denne måde at blive fanget mellem cellevæggen og kokonen. EKSKREMENTSTEDET - VARROAFAMILIENS FREMTIDIGE OPHOLDSSTED Efter at have spundet sin kokon, strækker laven sig op i rygstilling i cellen. Hoved og bryst er således vendt mod celleforseglingen. I dette bevægelsesløse udviklingsstadie (forpuppe) bliver kun 2/3 af cellens volumen fyldt ud af stræklarven. Varroahunner har her masser af plads til deres rådighed (se figur 2). Varroamiden afsætter sine ekskrementer på cellevæggen i nærheden af forpuppens anale zone (se figur 2). Med tiden opstår en form for ekskrementpakke, som ved åbning af cellen, tydelig viser angreb af varroa. PARASITTENS STRA- TEGI ER AT SIKRE VÆR- TENS OVERLEVELSE Efterhånden ændres varroahunnens adfærd. Den indskrænker sin aktivitet og tilbringer op til 90% af sin tid på cellevæggen ved ekskrementpakken. På denne måde sparer miden energi for sig selv og sin vært. Miden forlader nu kun stedet for at gå op på bilarven for at ernære sig. Efter hvert måltid vender den direkte tilbage til ekskrementpakken. Miden kommer kun i kontakt med biens bagkrop. Man må gå ud fra, at denne adfærd skyldes, at miden ikke ønsker at beskadige biens munddele, antenner og vinger. Det er livsvigtigt for miden, at bien selv kan åbne celleforseglingen op, når den er færdigudviklet, ellers ville miden selv gå til grunde. OMHYGGELIG VALG AF FØRSTE ÆGLÆGNINGS- STED Ca timer efter cellens forsegling er ekskrementpakken udgangspunktet for søgning af et egnet sted for lægning af det første æg. Ligesom ekskrementpakkens placering, er placeringen af det første æg ikke tilfældig, nemlig på cellevæggen, cirka ud for biens anus. Før den lægger ægget, krymper hun de første to benpar sammen med retning imod det sted, hvor 16 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

17 ægget kommer ud. Det befinder sig i midten af bugens panserskelet. Med benene sørger miden for at få et godt fodfæste på cellevæggen, for derefter at presse ægget ud og klæbe det fast på overfladen. Pga. æggets forholdsvis store størrelse virker det som om, det ikke er let for miden at udstøde ægget. I hvert fald er det sådan, at benene sitrer under hele æglægningen. Efter æglægningen bliver hunnen siddende i min og støtter ægget med sine ben. Herefter forlader hun ægget, men tjekker dog om ægget er klæbet fast til cellevæggen. Ca. 30 timer senere kryber den unge mide (protonymphe), idet den holder sig fast til cellevæggen med benene og sætter sig på æggeskallen. ORIENTERING I MØRKET Miden kan ikke se, og orienterer sig derfor ved hjælp af duft og kemiske stimuli. HØJESTE SIKKERHED FOR DET FØRSTE ÆG Placeringen af det første æg skal ses som et sikkert sted, hvor det ikke kan blive stødt af larven eller varroahunnen. Det er afgørende for ægget, at protonymphen ligger med sine ben ned mod cellevæggen, ellers kan den ikke trække sig ud af ægget og går dermed til grunde. MIDEHUNNEN UDVI- DER SIT LIVSRUM Lige når bien har forpuppet sig, er midens livsrum voldsomt indsnævret (se figur 3). For at få plads omkring ekskrementpakken skubber miden simpelthen biens 3. benpar til siden. Moder-miden laver et sugehul i biens nye panserskelet. At lave dette hul på biens hudskelet tager op til 2 timer. Dette skal sammenlignes med, at på den uudviklede larve tog det i gennemsnit kun 2,7 min. at bide et hul. ALLE MIDER KOMMER SKIFTEVIS TIL FODER- HULLET En nyklækket mide (protonymphe) er ikke i stand til selv at lave et bidhul for at ernære sig selv. De er afhængig af det ene bidhul, som moder-miden har lavet. Miderne går skiftevis til foderhullet. Når man åbner en celle, kan det virke som om, miderne sidder overalt. Men det skyldes, at de nye mider leder efter foderhullet. Efter de har taget næring til sig, går de tilbage til ekskrementpakken. Denne gruppeadfærd giver flere fordele for miden. Værten bliver skadet mindst muligt, kun et bidhul og desuden spærrer miderne ikke for hinanden, når de forlader foderhullet. MÅL: PARRET HUNNER Gruppe adfærden giver også den fordel, at det er nemmere for den enlige han at finde de hunner, den skal parre sig med. Det er ikke nogen selvfølge, at mider kan finde hinanden, derfor er det godt, at de befinder sig i en samlet gruppe. Artiklen kommer fra ADIZ nr.1/98 og er kraftigt forkortet af Flemming Vejsnæs Øverst. En varroa-moder-mide og 2 protonympher opholder sig ved ekskrementpakken. Nederst. Klækkeklar bi og mider. Åbne celler, efter at puppen er fjernet. Ekskrementpakken ses tydeligt. TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 17

18 KORT HÆDERSBEVISNING Ved et møde i Vojens og Omegns B.F. den 25. november 1997, blev Albert Paulsen tildelt hædersbevisningen Sølvnålen, som anerkendelse for mange års utrætteligt arbejde med at udbrede kendskabet til bier og biavl i folkeskoler og naturskoler samt på aftenskolekurser for begyndere i biavl. Albert Paulsen går altid til opgaven med godt humør og mange skoleelever i Vojens kommune mindes med glæde besøget i skolebigården som en stor oplevelse. Når det drejer sig om undervisning af biavlere i aftenskole eller skolebigård, er den hygiejniske driftform et vigtigt tema, som bliver behandlet indgående, ligesom den store udbredelse af opstablingsstadet her på egnen også i høj grad er Alberts fortjeneste. På mødet hvor Sølvnålen blev tildelt opnåede Albert 1. præmie ved honningbedømmelsen med max antal point, tæt fulgt af biavlere som Albert har lært at lave kvalitetshonning. Vi er mange som skylder Albert tak for gode råd, altid givet i en positiv ånd. Hans Hansen Vojens og Omegns B.F. Resistens i Belgien Efter at der er konstateret varroa-mider, som er resistente overfor Apistan og Klartan i Italien, Frankrig, Schwiez, Østrig, kan Belgien nu også slutte sig til selskabet. Man har lavet laboratorietest og feltforsøg. Kortet viser, hvor der er fundet resistens. Der er ikke tale om en fuldstændig resistens, men på nuværende tidspunkt er der tale om, at Apistan/klartan har en stærkt nedsat effekt. Kilde: La Belgieque Apicole nr. 10/1997 Bekymring i Tyskland I det ansete tyske biavls tidsskrift ADIZ nr , beskæftiger to artikler sig med vinterdød og forurening af bivoks. En artikel beskæftiger sig med en på nuværende stor vinterdødelighed og ridser alle mulige dødsårsager op. En situation, som meget ligner den situation, vi selv var i for 2 år siden. Men beretninger om vinterdødelighed på 50% på nuværende tidspunkt er i allerhøjeste grad bekymrende. Formanden for den tyske biavlerforening, og det er en forening med henved medlemmer, skriver i sin nytårshilsen, at nu skal tyske biavlere ikke kun tale om biavlens indsats for miljøet, nu skal der også lægges handling bag. Bag denne udtalelse ligger den nuværende måde af bekæmpe varroa. Han erkender, at varroa er en af de største udfordringer, som biavlen står overfor. Han opfordre biavlerne til at tage udfordringen op og fortsætte med biavlen, og ikke kun være interesseret i bier i de situationer, hvor de er nemme at have med at gøre. Varroa skal bekæmpes seriøst og biavlerne bør ikke sky at anvende mere tid til varroa-bekæmpelse. Med varroabekæmpelsen bliver voksets renhed påvirket. Den tyske biavlerforenings opfordring til at udskifte hele vokspuljer, da den er for pesticidbelastet er hidtil blevet overhørt af biavlerne. Det til trods for at den tyske forsker Dr. Klaus Wallner, fra Landesanstalt für Bienenkunde Stutgartt-Hohenheim i sin beretning i 1997 skriver: På grund af den øjeblikkelige varroa-pesticid-forurening af bivoks i BRD... burde hjemlig voks i en overgangs periode ikke anvendes som kunsttavler. De tyske biavlere opfordres til at tænke i nye baner, inden det er for sent. 18 TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98

19 En sjælden etiket. Har den mon været anvendt til eksport af dansk honning? Til det gamle arkiv I sidste nummer af tidsskriftet efterlyser Finn Christensen under rubrikken det gamle arkiv oplysning om den viste genstand. Kære Finn - svaret er enkelt - der er selvfølgelig tale om en bi-skulderbredde-måler. Når pindene står lodret er der 5 mm mellem dem. Ved at forskyde den øverste stang mod højre indsnævres afstanden mellem pindene. Den nye afstand kan aflæses på skalaen. Derved kan man med en passende udtaget biprøve undersøge, hvor bredskuldrede ens bier eller dronninger er. Der er således tale om en ægte biavler finurlighed. Orla Svendsen, Biavlerfinurlighedsanalytiker Pressemeddelelse Den indtræder Bjørn Andresen i firmaet Swienty A/S. Bjørn Andresen er 31 år. Han har læst til cand merc i Danmark og kommer fra en stilling som Marketing Manager hos Kelsen Inc. - det amerikanske datterselskab af den danske småkage koncern Kelsen A/S. Bjørn Andresen har bl.a. med stor succes gennemført nye salgs- og varefordelingskoncepter. Vi er derfor glade for at kunne ansætte en veluddannet og energisk medarbejder. Swienty A/S har indtil nu markedsført biavlsprodukter i Europa og den øvrige verden. Bjørn Andresens opgaver bliver ved hjælp af sine erfaringer og viden indenfor international marketing at udbygge Swienty A/S aktiviteter på såvel det internationale marked som på hjemmemarkedet. Vi glæder os til et frugtbart og langvarigt samarbejde og hilser Bjørn velkommen. TIDSSKRIFT FOR BIAVL1/98 19

20 Nye ideer til biavlen Tag på kursus på Koldkærgaard Landbrugskole sammen med inspirerende undervisere og gode kolleger, lørdag den 14. marts kl til søndag den 5. marts 1998 kl Tilmelding skal ske senest den 15. februar Der skal være minimum 20 deltagere for at kurset gennemføres. Mød: Birøkter Birger Tore Bårdsen fra Norge. En meget aktiv biavler, med mange ideer. Han forædler bier, udvikler materiel og sælger honning. Se artiklen af Klaus Langschwager i TfB nr. 11, 1997 side 334. Wolff Ingo Lau. Tysk biavler og biavlsrådgiver. Producerer meget forskellige typer honning. Har egen salgsorganisation. Arbejder også med bikuber. Honningen sælges naturligvis til meget høje priser. Helle Theodorsen. Biavler og dronningavler fra Fyn. Familien passer 130 bifamilier, slynger og tapper honning til salg. Laver dronninger, passer parringsstation og har alligevel en meget stor del af indkomsten fra biavlen fra bestøvningsopgaver i såvel marker som i drivhuse. Gunnar Borg. Erhvervsbiavler med et par hundrede stader i Dadant. Han vil gennemgå sit materiel og driftsform med produktion af mange aflæggere. Varroamiderne har han haft i mange år, men som Gunnar Borg siger: Vi klarer dem da endnu! Carsten Wolff Hansen. Konsulent i Danmarks Biavlerforening vil fortælle om de nye spændende forsøgsresultater. Flemming Vejsnæs og Asger Søgaard Jørgensen. Konsulenter i Danmarks Biavlerforening vil berette om nyheder fra udlandet, herunder Apimondia kongressen. Se nærmere omtale i sidste nummer af TfB side 367. Danmarks Biavlerfor forening Åbent mandag-fredag fra 9-14 Møllevej 15, 4140 Borup. Giro Telefon Tlf Tidsskrift for biavl 1996 & 1997 samlet på en CD-rom Pris 0 kr eksl. moms og forsendelse Bemærk afbildede CD, er sidste års CD-rom 20 TIDSSKRIFT FOR BIAVL 1/98

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Sygdomstoleranceprojektet 2010

Sygdomstoleranceprojektet 2010 Tidsskrift for Biavl FORSØGS- RAPPORT 2010 Sygdomstoleranceprojektet 2010 Af Flemming Vejsnæs, Danmarks Biavlerforening UDRENSNINGSTEST - EN VIGTIG AVLSPARAMETER Måling af biernes udrensning af frysedræbt

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Program 2013 Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011

Nyhedsbrev april 2011 Nyhedsbrev april 2011 Kære biavler Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i nyhedsbrevet kan du læse om Arrangementet

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Emnerne: Specialnummer for nye biavlere Den nye bifamilie Gamle fodertavler Udvidelsen Honningmagasiner

Læs mere

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor NBV s begynderkursus 2016 Bodil Branner ! Marie Grymer Tholstrup på facebook 1. april 2016 Under og efter bestøvning Vi anbefaler tidlig

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Ringe og omegns biavlerforening Vinterprogram Vinter Vinter så mørk, bli` hvid Vinter, vinter så kold, men dog blid. Vi har sammensat

Læs mere

Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009.

Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009. Bier og biavl i Folkeskolen Foto: Rolf Tulstrup Theuerkauf Til biavleren Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009. Aftale mellem biavleren og skolen Aftalen mellem biavleren og læreren skal indeholde

Læs mere

Alssund Biavlerforening

Alssund Biavlerforening Alssund Biavlerforening Sommer program 2015 APRIL Onsdag den 8/4 kl. 19.00. Sønderborg Roklub Film aften. Pris DKK 25,00 En hygge aften hvor vi ser filmen More than honey. Denne film sætter lup på den

Læs mere

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed 2014/PF/FT Kursus for fortsættere 2014. Kursustilbudet gælder de tre sidste års kursister. Undervisningsaftener: Vi starter med 2 teoriaftener

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole 28. januar 2014 Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole Formandens beretning Skolebigården Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede torsdag

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Emnerne: Trækket starter! Fratage fodertavler Sammenlægninger Udvidelsen - hvornår og hvordan Dronetavlen

Læs mere

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Bi året 2017 Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus i skolebigården. Det foregår fra kl. 18:00 og til ca. 20:30. Vi starter tirsdag

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Det Normale Sværmeforløb

Det Normale Sværmeforløb Sværmehindring Det Normale Sværmeforløb Sværmtrangen starter typisk i forsommeren maj-juni når der har været et par uger med godt vejr og træk og stadevægten begynder at s:ge Pladsen er måske blevet for

Læs mere

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum 19-02-2017 Undervisningsplan Skolebigården frank toftum 1. Eftersyn af bifamilierne: Det 1. eftersyn af bi familierne kan først finde sted efter at bierne har været på renselsesudflugt, så forstyrrelse

Læs mere

Husk tilmelding til stationslederen i god tid

Husk tilmelding til stationslederen i god tid Vejledning i fremstilling af parrekasetter til parrestationerne Parringsfamilier til parringsstationerne For at opnå et godt resultat på parringsstationerne er det vigtigt, at klargøringen af parrekassetten

Læs mere

Opformering af bifamilier baggrund og metoder.

Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Baggrund - vinterdødelighed En naturlig del af biavlen har altid været at sørge for nye bifamilier i god tid, inden de gamle bifamilier bukkede under. En

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er tiden atter inde til at kigge såvel tilbage på den forgangne sæson, som til at se fremad, mod de kommende sæsoner i biavlen Lave honningpriser

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 1:4 2 Præsentation Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) Morten KABF bestyrelsesmedlem 2013-2015 Kyndig biavler Bier siden 2010

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup www.biavl.dk asj@biavl.dk Fald i antallet af bestøvere, færre svirrefluer Fald

Læs mere

Nye Bifamilier og Dronningeskift

Nye Bifamilier og Dronningeskift Nye Bifamilier og Dronningeskift Simple og sikre metoder NBV s Begynderkursus 2017 Dronningeskift Hvorfor dronningeskift? Det anbefales at skifte dronningen når hun er 2 år gammel rigtig gode dronninger

Læs mere

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling NYHEDSBREV 3 / 2017 Referat generalforsamling 25.01. 2017 1. Valg af dirigent: Niels Bjerg blev valgt To stemmetællere: Finn og Kenneth valgt, Referent: Vyke. 2. Bestyrelsens beretning: Uddannelsesudvalget:

Læs mere

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig forvandling.

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit) 23.04 x x 1 5 4 Dronetavle ikke udbygget. HEJ

Høst (Tvl) Foder (Lit) 23.04 x x 1 5 4 Dronetavle ikke udbygget. HEJ Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Grøn Oprindelse: datter af Tonny Tychsen dronning linie 276, tilsat 27.06.2014 Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre behandling

Læs mere

Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder. De første møder med bierne hvordan er det?

Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder. De første møder med bierne hvordan er det? Ny biavler Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder De første møder med bierne hvordan er det? - Min biavl omfang mv. - Valg af stadetype, overvejelser om materiel - erfaringer fra afprøvning

Læs mere

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder.

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. 2 Februar 2009 TIDSSKRIFT FOR BIAVL En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. BIER I HAVEN Af Danmarks Biavlerforenings 4.000 medlemmer, er mange små biavlere, som har

Læs mere

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 DRONNINGAVLEREN NR. 1 Årgang 2013 Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 Dronningavleren Udgives af: Dronningavlerforeningen af 1921 Hørløkkevej 18, 6500 Vojens http//: www.dronningavlerne.dk

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit) x x Dronetavle ikke udbygget. HEJ

Høst (Tvl) Foder (Lit) x x Dronetavle ikke udbygget. HEJ Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Grøn Oprindelse: datter af Tonny Tychsen dronning linie 276, tilsat 27.06.2014 Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre behandling

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne.

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne. ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling. Bakterien

Læs mere

Skolebigården Praktiske del Version 1.0

Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Indhold Indledning...3 Skolebigården...4 Find vej...4 Bistader...4 Stadegruppe...5 Uge 17 - Start i skolebigården...6 God praksis...6 Rengøring af stadebund...6

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) Referat fra Generalforsamling den 26. januar 2017. Som en del af referatet ligger Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur-

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera)

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Dias 2 Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2017 Karin Gutfelt Jensen Dias 3 Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Formanden har ordet. Knud P.s. besøg vores nye hjemmeside!

Formanden har ordet. Knud P.s. besøg vores nye hjemmeside! Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20 99 12 10 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 Af Poul Erik Sørensen, Hårby Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 I denne artikel gives en beskrivelse af hvordan parringskassetter kan passes, så der i en sæson kan parres op til 4 dronninger,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE Dyrs levesteder i byen Byen SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) I Danmarkshallens afsnit De ferske vande Henrik Sell og Karen Howalt, Naturhistorisk

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om aflæggere...3 Voksklub...4 Bestyrelsen 2009-2010...5 Skolebigården op på væggen...6 Hus og Park...6 Nybegynderkursus

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Det er nemmest og billigst at bruge mail, så opdater / videregiv din mailadresse til foreningen her: postsalten@hotmail.com Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Kalenderen

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere