Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013"

Transkript

1 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark, Frederikke F. Kristensen, Kirstine Boye Petersen, Amanda Husted (faglig vejleder), Martin Lundrup Ingerslev (faglig vejleder), Charlotte Visbech Madsen (sekretær). Jette Winther, konstitueret leder af Dagstudieadministrationen, deltog som observatør. Fraværende med afbud: Clement Lyngborg Tofterup. Frederikke F. Kristensen forlod mødet efter behandlingen af punkt 8. Martin Lundrup Ingerslev forlod mødet under behandlingen af punkt 9. Studienævnsformanden bød velkommen til Bent Jørgensen, der træder ind i studienævnet som suppleant for Bjarne Toft, der har forlæggelse af tjenestested i perioden 15. september til 15. december. 1. Godkendelse af referat af møde den 23. august 2013 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2. Meddelelser Evaluering af kandidatvelkomst. Velkomstarrangementet forløb godt, og der var mødt mange af de nystartede kandidater frem. Formen for arrangementet var ændret, idet de studerende i år blev opdelt i profiler med egen profilpræsentation. Dette fungerede godt og vil forhåbentligt fra studiestart skabe større sammenhold blandt de studerende. Studienævnsformanden orienterede her om, at studiestartsarrangementet for bachelorstuderende også var forløbet rigtig godt. Især indslaget, hvor de studerende kunne møde underviserne fra instituttet, har fået meget positive tilbagemeldinger. Studienævnsformanden roste underviserne, der alle gjorde en stor indsats for at komme ud og møde de nye studerende. Studienævnets endelige svarskrivelse til Studie- og undervisningsmiljøundersøgelse. Studienævnet håber, at de fremsendte kommentarer bliver taget til efterretning. Der var ingen kommentarer til følgende meddelelser: Indkaldelse og referat fra diverse møder. Brug af Scribble til formler og grafer i efteråret Side 1 af 5

2 Meddelelser ud over dagsorden Studie- og Karrierearrangementer i efteråret. Studienævnsformanden opfordrede studenterrepræsentanterne til at kigge på programmet udsendt af Vejledningscentret og SDU Erhverv og komme med en tilbagemelding. Studienævnsformanden oplyste, at Kommunikation, Samfundsvidenskab har undersøgt kendskabet til økonomiuddannelsen. Mindre end 1/4-del af målgruppen kender økonomiuddannelsen. Kommunikation, Samfundsvidenskab har sammen med FØO igangsat initiativer til forbedring. Et initiativ er at gøre brug af de nye studerende, som stadig har tætte bånd til deres ungdomsuddannelsessteder. Per Andersen oplyste her, at han har undersøgt arbejdsløshedsstatistikken (AC) fordelt på faggrupper og bopæl. Laveste arbejdsløshedsprocent er for økonomer med bopæl i Odense. Studienævnsformanden mindede om, at der skal vælges repræsentanter til studienævnet senere på efteråret. Faglig vejleder oplyste, at studiecafé kører. Der er fremmødte hver gang. Næste trin er at få fat i de studerende, der endnu ikke har mødt op. 3. Temapunkt: Diskussion af tiltag til nye og ændrede undervisningsformer Studienævnsformanden orienterede om baggrunden for diskussionen. Han har sammen med institutlederen på IVØ været til en meget inspirerende konference i Chicago, hvor hovedemnet var udviklingen af undervisningen indenfor økonomi. Der skal være fokus på alignment i fagene og uddannelsen, og det er vigtigt, at studerende testes i det, som de skal kunne; ikke det som de ikke skal kunne. Studienævnsformanden fortalte om en række mulige tiltag i undervisningen, bl.a. Tilføre usikkerhed i læring, hvor de studerende tvinges til at lære dybere. Ulempen er at karaktergennemsnit ikke nødvendigvis kan sammenlignes over årene. Anvendelsen af film: Se en kendt film og beskriv hvilke elementer, der kan relateres til økonomi. Eksperimenter (spil): De studerende inddrages i undervisningen og afkræves en indsats. Denne type undervisning er især gavnlig for de fagligt svage studerende. Diskussionsfora på nettet. Blackboard er ikke egnet, men sociale grupper som f.eks. en lukket gruppe på Facebook fungerer. MOOC (massive-open-online-courses): Gratis undervisning på nettet i form af korte videoer på min. Her savnes dog læringen af sociale kompetencer. Side 2 af 5

3 Studienævnet diskuterede de fremlagte tiltag og havde følgende supplerende kommentarer: En række af vores nuværende fag afkræver ingen direkte forståelse af eller for faget så længe der til eksamen kan svares på standardspørgsmål. Der skal være balance i eksperimentel undervisning, så der skabes kobling mellem teori og praksis. Hovedessensen er at gøre de studerende aktive i egen læring. Det modsatte er desværre tilfældet med den nuværende form med forelæsninger i store forsamlinger. Summeopgaver er godt til at aktivere de studerende i timerne. For at få en optimal undervisning, er studerende nødt til at give feedback til deres underviser på den enkelte undervisning. Dette kan gøres enten direkte til underviser eller via undervisningsevalueringen. Studienævnet sluttede diskussionen her, men der var enighed om, at der skal arbejdes videre med nye tiltag i undervisningen. 4. Temapunkt: Diskussion af studienævnets sagsgang i forbindelse med ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit Studienævnet besluttede, at forhåndsgodkendelse af merit i udgangspunktet kun kan gælde fag i kategorien af de samfundsvidenskabelige valgfag. Studienævnet fastholdt, at ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit fortsat skal sendes til høring ved den respektive profilansvarlig for en vurdering af overlap til uddannelsens obligatoriske fag. 5. Tredje høringsrunde for Strategi- og Ledelsesgrundlaget for Syddansk Universitet Studienævnet ønskede ikke at kommentere på dette. 6. Bachelorvalgfag: Diskussion af det totale udbud Studienævnsformanden kunne oplyse, at valgfaget Miljøøkonomi forventes udbudt igen. Der forelå dog ingen præcis angivelse af hvornår. Det blev besluttet at trække deltagerlister på en række af valgfagene for at få et overblik over hvilke studerende (uddannelse), der tilmelder sig de forskellige fag. Studienævnet vil på den baggrund diskutere emnet igen på næste studienævnsmøde. 7. Godkendelse af foreløbige eksamensdatoer, vinter 2013/2014 Studienævnet godkendte de foreløbige eksamensdatoer uden kommentarer. 8. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) Finansiering, investering og virksomhedsstrategi Studienævnet godkendte en ændring af eksamenstiden fra 4 til 5 timers skriftlig eksamen. Side 3 af 5

4 International økonomi Studienævnet var i tvivl om formålet med ændringen, og studienævnssformanden vil tage en snak med fagansvarlig om den ønskede ændring af faget. Studienævnet vil diskutere sagen på næste studienævnsmøde i forbindelse med godkendelse af forårets fagbeskrivelser. 9. Dispensationer (lukket punkt) I henhold til studienævnets principbeslutning samt høringsrunde(r), var følgende dispensationsansøgninger behandlet siden sidste møde: 1) Ansøgning om skift af kandidatprofil godkendt. 2) Ansøgning om skift af kandidatprofil godkendt. 3) Ansøgning om skift af kandidatprofil godkendt. 4) Ansøgning om overflytning til ny kandidatprofil godkendt. 5) Ansøgning om tilladelse til seminar på 5 ECTS godkendt. 6) Projektorienteret forløb (praktikophold) endeligt godkendt. 7) Projektorienteret forløb (praktikophold) endeligt godkendt. 8) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb godkendt. 9) Ansøgning om alternativt konstituerende valgfag godkendt. 10) Ansøgning om alternativt konstituerende valgfag godkendt. 11) Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram godkendt. 12) Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram godkendt. 13) Ansøgning om godkendelse af cand.scient.oecon.-studieprogram godkendt. 14) Ansøgning om godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram godkendt. 15) Ansøgning om godkendelse af ændring til cand.scient.oecon.-studieprogram godkendt. 16) Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel godkendt. 17) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit afvist. 18) Ansøgning om genindskrivning på cand.oecon.-uddannelsen godkendt. Følgende ansøgninger blev behandlet på mødet: 1) Ansøgning om alternativt konstituerende valgfag godkendt. 2) Ansøgning om forlænget tid til vintereksamen godkendt. 3) Ansøgning om tilladelse til deltagelse i reeksamen uden forudgående deltagelse i ordinær eksamen afvist. 4) Ansøgning om eget eksamenslokale ved vintereksamen godkendt. 5) Ansøgning om 4. eksamensforsøg godkendt. 6) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel delvist godkendt. 7) Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel godkendt. 8) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel godkendt. 9) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel godkendt. 10) Ansøgning om godkendelse af meritoverførsel godkendt. 11) Ansøgning om dispensation for krav i fagbeskrivelse godkendt. 12) Ansøgning om dispensation for krav i fagbeskrivelse godkendt. Side 4 af 5

5 9. Eventuelt Der blev spurgt til rygter om et udvalg, der skulle være nedsat til at udforme en ny studieordning for matematik-økonomi-uddannelsen. Studienævnsformanden afviste, at der skulle være tale om rygter, men oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan matematik-økonomi-uddannelsen kunne se ud med hensyntagen til de involverede interessenter og ikke mindst de studerende. Når forslaget er færdigt udarbejdet, vil det blive fremlagt i Mat.Øk.-udvalget. Der blev i den forbindelse spurgt til oprettelsen af profiler på kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Studienævnsformanden oplyste, at der ikke er besluttet noget, men at muligheden for 3-4 profiler har været diskuteret. Mødet sluttede kl Ole Friis Studienævnsformand / Charlotte Visbech Madsen Studienævnssekretær Side 5 af 5

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 13. marts 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Alexander

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. juni 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 02-2011 Dato: 25. januar 2011 Sted: Kolding, lokale K 2.51 Mødet påbegyndt

Læs mere

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag.

Michael Bregnsbo, viceinstitutleder (observatør) Stefan Marschall Kristensen, stud.mag. Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2105 Fax: 6550 2232 E-mail: majuhl@hist.sdu.dk 17. september 2009 J. nr.: Ref.: PGM/mjn Referat af møde i Studienævn for Historie torsdag den 20. august

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 27. oktober 2015

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 27. oktober 2015 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 5. november 2015 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 27. oktober 2015 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak (formand), Trine Kjær, Christian Kronborg, Camilla Frederiksen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl i O78.

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl i O78. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 8. juni 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl. 12.15 i O78. Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 28. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Alexander Stapelfeldt, Christina

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 15. januar 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Alexander Stapelfeldt (næstformand),

Læs mere

Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Afbud Flemming Saugmann Brun (FSB)

Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Afbud Flemming Saugmann Brun (FSB) Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: 13. marts 2018, kl. 13.15-15.15 Sted: Lokale 126, bygning 1330 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Til stede Anne Binderkrantz

Læs mere

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57

51 Københavns Universitet 52 Københavns Universitet 53 Københavns Universitet 54 Århus Universitet 55 Århus Universitet 56 Århus Universitet 57 Oversigt over lodtrækningsnumrenes fordeling på de tre universiteter vinteren 2011/2012. De sekundære kandidater, der er tilmeldt ægtefælle/samleverordningen, som først skal påbegynde klinisk basisuddannelse

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 19. juni 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 28. oktober 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 28. oktober 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. oktober 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 28. oktober 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 10. september 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 9. september 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense den 29. september 2009

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense den 29. september 2009 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE 8. oktober 2009 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense den 29. september 2009 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Karsten

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 26. april 2012 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 26. april 2012 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai Nyenstad Petersen, Josefine Munk Damgaard,

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 Der indkaldes til møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2007 Referat fra sidste møde godkendt

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 Studienævn for Journalistik 9. juni 2008 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 16. december 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 16. december 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 18. december 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 16. december 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Martin Storgaard

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 7. april 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 7. april 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 7. april 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Ayo Næsborg-Andersen, Jakob Juul-Sandberg, Camilla Hørby Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. oktober 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. oktober 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 29. oktober 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. oktober 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Mikkel Askløf,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 19. august 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 19. august 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. august 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 19. august 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 24. februar 2015

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 24. februar 2015 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 2. marts 2015 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 24. februar 2015 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Trine Kjær, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Camilla Frederiksen,

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 02-2008 Dato: 11. januar 2008 Sted: Kolding, lokale 2.51 Mødet påbegyndt kl.: 9.20 Mødet afsluttet kl.: 11.00

Læs mere

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT FORELØBIGT REFERAT Referat af møde i MKL-studienævnet Fredag 8. april 2005 Institut for Samfundsfarmaci, DFU Til stede: Ellen Westh Sørensen EWS, Helene Jørgensen HJ, Janine Morgall Traulsen JMT, Mette

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Referat fra nr. 8 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation Kandidatstudienævn for Sprog og Erhvervskommunikation Tid: den 19. maj 2011 kl. 12.30 Sted: K102 Gitte Stavad Andersen Specialkonsulent

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 8:15 til 9:45. Sted: K102. Dagsorden.

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 8:15 til 9:45. Sted: K102. Dagsorden. Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 8:15 til 9:45. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Studienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak Svendsen

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 18. september 2013 kl i lokale 094

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 18. september 2013 kl i lokale 094 Dato: 6. november 2013 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 18. september 2013 kl. 9.15 i lokale 094 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (IFK), professor

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studienævn for Jura. Tirsdag den 28. april 2009 kl i mødelokalet v/journalistik.

Studienævn for Jura. Tirsdag den 28. april 2009 kl i mødelokalet v/journalistik. Referat af møde i Studienævn for Jura Tirsdag den 28. april 2009 kl. 12.15 i mødelokalet v/journalistik. Medlemmer: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Daniel, Kent Raun Moritzen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 15. november 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 15. november 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 15. november 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Susanne Pedersen, Elin Sørensen, Johan Seidelin

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Torsdag den 15. september 2016 kl. 13.30-15.30 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 11. juni 2014 kl. 09.00 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Deltagere: Peder Madsen Jonas Vestergaard Rene Nejst Mouritzen Zenia Laila Skytte Søgaard Nicolai Krogh

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn mandag den 22. september kl i lokale U103

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn mandag den 22. september kl i lokale U103 Dato: 29. oktober 2014 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn mandag den 22. september kl. 10.15 i lokale U103 I mødet deltog: Formand professor Poul Nielsen (IFK), professor

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 20. december 2011 kl. 10.00 13.00 (Telefonmøde) Sted: København: Morten Ejrnæs kontor Aalborg: Lars Uggerhøjs kontor Deltagere:

Læs mere

Referat af DU-møde 3. maj

Referat af DU-møde 3. maj Brøndby den 14. maj 2014 Journalnummer 1358-14-mcn Referat af DU-møde 3. maj Lørdag-søndag den 3.-4. maj 2014 kl. 10.30 på Scandic, Odense. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Deltagere: Peder Madsen Rene Nejst Mouritzen Nicole Scott Brown Pia Stampe Kenneth Schultz Hanne Larsen Afbud: Steen Scheuer Jette Risom Niels

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi BSc.scient.oecon.

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi BSc.scient.oecon. Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi BSc.scient.oecon. 2012, version 06 1 af 27 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Uddannelses- og Forskningsministeriet, ændringsbekendtgørelse

Læs mere

Referat OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET

Referat OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Møde den: 5. september 2017 kl. 13.15-15.00 Lok. 1330-126 Møde 7/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Til stede Anne Binderkrantz (AB), Morten Brænder (MB), Lars Skipper (LS), Peter

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 8.

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 8. SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 08.12.14 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 8. december 2014 Til stede: Ågot Møller Grøntved, Rineke Brouwer,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Til stede: Afbud fra: Referent: Herning Kommune: Bente Schleicher

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 7. december 2011 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 7. december 2011 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 7. december 2011 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Nikolai Nyenstad Petersen, Anne

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Tirsdag 16. februar 2015 kl. 9.00

Referat af Studienævnsmøde Tirsdag 16. februar 2015 kl. 9.00 Referat af Studienævnsmøde Tirsdag 16. februar 2015 kl. 9.00 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Deltagere: Peder Madsen Rene Nejst Mouritzen Katrine Hauge Lauritsen Sidra Tel Ain Malik Kenneth Schultz

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent: Deltagere: Skolevangen 45, Hjørring Lokale H 75 Gitte Orlowitz Anne Krogh,

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Torsdag den 5. marts 2015 kl. 13.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat den 15. september 2015 Formand Jens Termansen bød velkommen til dette

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere