VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse"

Transkript

1 VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering 1

2 Genvej til mere viden VEU-Center MidtØst er et af landets 13 voksen- og efteruddannelsescentre. Formålet med centret er at skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse for alle. VEU-centret leverer én fælles indgang til efteruddannelse, og partnerskolerne i VEU-centret er erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre ( VUC ) og social- og sundhedsskoler i Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner. Tre overordnede politiske områder I VEU-centret tager vi udgangspunkt i en koordineret indsats mellem de tre overordnede politiske områder : Beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik og erhvervspolitik. Via et tæt samspil mellem dels a-kasser, fagforeninger og jobcentre, dels erhvervsråd, arbejdsgiverorganisationer og virksomheder og dels partnerskolerne i VEU-centret er målet en koordineret indsats, som skaber de bedste forudsætninger for en opkvalificering af arbejdsstyrken og dermed for vækst i et marked, som ofte er præget af øget konkurrence. muligheder. Rådgivning og vejledning fra en VEUkonsulent er altid gratis, og rummer en bred vifte af værktøjer til gavn for medarbejderne og din virksomhed. Over de følgende sider vil vi fortælle mere om nogle af dem, herunder Uddannelsesplanlægning, Jobrotation, Forberedende Voksenundervisning ( FVU ), Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) samt Realkompetencevurdering (RKV). Kort sagt handler det om bedre overblik over medarbejdernes og virksomhedernes muligheder for efteruddannelse, bedre rådgivning og styrkelse af den enkelte virksomheds muligheder på fremtidens arbejdsmarked. Med venlig hilsen Steffen Bjerregaard Holm, VEU-chef VEU-Center MidtØst Brug dit VEU-center det er gratis Vores VEU-konsulenter rådgiver virksomhederne om fremtidens udfordringer, og tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds samlede kompetenceudviklingsbehov. Og der er mange Én indgang til Voksen og efteruddannelse Redaktion: Steffen Bjerregaard Holm (ansvarshavende), Anne-Mette Mortensen, Bodil Brønden Christensen Redaktionelt: Jacob Munkholm Jensen Sats og layout: FS2 Tryk: PRinfoDigital Oplag: Yderligere information: VEU-Center MidtØst H. C. Andersens Vej Viborg Tlf.:

3 Få hjælp til strategisk uddannelsesplanlægning Strategisk uddannelsesplanlægning er en systematisk afklaring af en virksomheds uddannelses- og udviklingsaktiviteter. VEU-konsulenten tager udgangspunkt i såvel virksomhedens strategi, mål og planer, som medarbejderens ønsker og interesser. Alle virksomheder har brug for at være på forkant med fremtidens kompetencekrav, både hvad angår medarbejdernes faglighed og deres personlige udvikling på arbejdspladsen. VEU-Center MidtØst hjælper alle typer virksomheder med at kortlægge deres uddannelsesbehov. VEU-konsulenten lytter til virksomhedens konkrete behov, udarbejder et oplæg og er tovholder igennem hele processen. Ydelsen er gratis. Hvorfor strategisk uddannelsesplanlægning Målet med strategisk uddannelsesplanlægning er at medvirke til øget indtjening i virksomheden og en forbedret konkurrenceevne gennem øget kvalitet, øget effektivitet og større fleksibilitet. En anden og lige så stor gevinst kan være en større medarbejdertilfredshed via faglig og personlig opkvalificering. En medarbejder kan eksempelvis dygtiggøre sig fagligt eller blive bedre til at håndtere situationer med stress i hverdagen. Når VEU-konsulenten besøger virksomheden, afdækkes hele virksomhedens behov for efteruddannelse i forhold til de udfordringer, den står overfor. Hvilke udfordringer står virksomheden overfor i fremtiden, og hvilke uddannelsestilbud vil være helt oplagte for netop den enkelte virksomhed? Når disse ting er afklarede, forestår VEU-konsulenten også kontakten til medarbejderne, som tages med på råd, orienteres og hjælpes i gang. Strategisk uddannelsesplanlægning er en proces, som både kræver planlægningsarbejde og individuelle samtaler med medarbejdere, løbende opfølgning, informationsmøder m.m. Alt sammen opgaver, som kan varetages af VEU-konsulenten, og som derfor ikke kommer til at gå ud over virksomhedens daglige drift. Individuel kompetencevurdering En strategisk uddannelsesplanlægning kan føre til individuel kompetencevurdering af medarbejdere ( IKV ). En IKV kortlægger den enkelte medarbejders uddannelsesmæssige behov. Det kan være den ufaglærte medarbejder, hvis faglighed ad åre er blevet så omfattende, at han reelt kun har brug for få ugers skolegang for at kvalificere sig til svendeprøven inden for sit fag ( se i øvrigt GVU, side 4 ). Eller det kan være en kortlægning af den faglærte medarbejders behov for efteruddannelse med henblik på at imødegå fremtidens udfordringer i virksomheden. FAKTA Strategisk uddannelsesplanlægning : Er for alle virksomheder Fremtidssikrer virksomheden Højner uddannelsesniveauet Øger kvalitet, effektivitet og fleksibilitet Det er gratis at få tilknyttet en VEUkonsulent Vi har igennem lang tid haft et godt samarbejde med VEU-centret vedrørende strategisk uddannelsesplanlægning. Når vi f.eks. står overfor nye uddannelsesmæssige krav, tilkalder vi en VEU-konsulent, som drøfter de konkrete ønsker med medarbejderne. Herefter kan konsulenten strikke et skræddersyet kursusforløb sammen, som passer præcis til vores ønsker og krav. Det er et rigtig godt værktøj at have. Frank Duelund Jensen, driftsleder, Dencon i Skive 3

4 Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU) Har en medarbejder arbejdet som ufaglært i nogle år og opbygget erfaring inden for et bestemt område? Så har vedkommende måske mulighed for at få en erhvervsuddannelse på reduceret tid. Med udgangspunkt i individuelle kompetencer vurderer VEU-Center MidtØst, hvordan medarbejderen hurtigst får papirer på sine færdigheder. Den grundlæggende voksenuddannelse ( GVU ) bygger på de kvalifikationer, medarbejderen allerede har oparbejdet som ufaglært igennem flere år i samme branche. Det betyder, at man som voksen kan tage en faglig uddannelse på kortere tid og uden nødvendigvis at skulle i praktik. Her kan man nemlig gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden en uddannelsesaftale med en virksomhed. Vi udarbejder en individuel uddannelsesplan Når der skal tages stilling til medarbejderens muligheder for GVU, vil en fagperson vurdere hans / hendes tidligere skolegang, samt evt. tidligere uddannelse, kurser og relevant erhvervserfaring. Alt det, man kan i forvejen, lægges sammen, hvorefter man kun skal supplere uddannelsen med de kurser og enkeltfag, som måtte mangle. Vi hjælper med at udarbejde en personlig plan for gennemførelsen af uddannelsen, som medarbejderen tager i det tempo, som passer bedst på fuldtid eller deltid, så det passer sammen med jobbet. Det må dog maksimalt tage seks år. En GVU-plan kan f.eks. indeholde : Fag fra den relevante erhvervsuddannelse Evt. en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus max. én måned Almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag AMU-kurser Når de teoretiske fag, medarbejderen måtte mangle, er afsluttet, går man op til en fag- eller svendeprøve og modtager et svendebrev eller uddannelsesbevis som faglært. Det endelige bevis på at have gennemført uddannelsen er helt det samme, som hvis der var gennemført en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Hvem kan tage en GVU? Det er gratis at tage uddannelsen, og der kan søges VEU-godtgørelse efter gældende regler. Er man uden arbejde, på dagpenge eller på kontanthjælp, kan man gennemføre en GVU via en handlingsplan. Derudover skal man være fyldt 25 år, have mindst to års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, som mindst svarer til 9. klasse i relevante fag. Kontakt det lokale jobcenter eller din sagsbehandler i kommunen for at høre nærmere. FAKTA Grundlæggende Voksenuddannelse : Er gratis Giver papirer på dine færdigheder Man skal være fyldt 25 år for at få en GVU Man skal have mindst to års relevant erhvervserfaring Man skal tage sin uddannelse i det tempo, som passer bedst. Det betyder rigtig meget for mig at have fået en Grundlæggende Voksenuddannelse. Jeg havde arbejdet ufaglært i nogle år, og kunne derfor afslutte uddannelsen som ernæringsassistent på bare ét år. Jeg har nu fået papirer på mine kompetencer, og har fået en langt større teoretisk viden inden for mit fag. Mevka Bajic, ernæringsassistent, Plejecentret Solbakken i Randers 4

5 Almene uddannelser Til de almene uddannelser hører fag som dansk og matematik. De findes på flere niveauer og er fundamentet for en almen eller faglig opkvalificering. Forberedende Voksenundervisning (FVU) Forberedende Voksenundervisning er for voksne, der har brug for at blive bedre til at læse, stave, skrive og formulere sig skriftligt, eller for at blive bedre til at regne. Inden man starter på et hold, skal man til en test og samtale for at få vurderet behov og niveau. Dansk har fire trin, og matematik har to trin. Forberedende undervisning giver ikke direkte adgang til bestemte jobs eller uddannelser, men kan gøre det nemmere at følge anden undervisning i f.eks. grundlæggende voksenuddannelse (GVU), almen voksenuddannelse (AVU) eller arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Ordblindeundervisning Hvis bogstaverne eller tallene driller, kan man deltage i ordblindeundervisning. Inden man starter på et hold, skal man til en test og samtale med en underviser. Testen viser, om man er ordblind og sikrer, at man får det bedste udbytte af undervisningen. Almen Voksenuddannelse (AVU) Med en almen voksenuddannelse kan man som voksen ajourføre eller supplere sine almene kompetencer på 9. og 10. klasses niveau. Det øger muligheden for uddannelse og job. På almen voksenuddannelse møder man et fællesskab med andre voksne mennesker, der er i gang med uddannelse. Højere Forberedelseseksamen (HF) Højere forberedelseseksamen er en gymnasial uddannelse på lige fod med øvrige gymnasiale uddannelser. En HF på VUC kan skræddersys efter den enkeltes ønsker og behov. Der er mange fag på forskellige niveauer at vælge imellem. Vælges f.eks. engelsk på højt niveau, er det adgangsgivende til f.eks. erhvervsakademiuddannelser. For mange af vores medarbejdere kan den skriftlige del af arbejdet være en stor udfordring. De er vant til at bruge hænderne og ikke tastaturet. Men det er altafgørende for borgerens ve og vel, at vi udfører en ordentlig journalføring og dokumentation. Ingrid Stavnsgaard, leder af Marienlyst Centeret ved Skive, som har screenet 40 fastansatte m.h.p. læseafklaring Fakta om Fvu Kan gøre det lettere at passe sit job Der er lektioner på hvert trin, der kan afsluttes med en eksamen Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes hverdag Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen FVU er gratis. Fakta om ordblindeundervisning tilrettelægges ud fra hver enkelts behov i hverdagen Der er højst seks deltagere på et hold Der bruges IT-hjælpemidler i undervisningen Deltagerne får et lærerigt samvær med andre i sammen situation Undervisning på VUC eller arbejdspladsen Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen Ordblindeundervisning er gratis. Fakta om AVU Kernefag: dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag, historie og tysk Eksempler på valgfag: IT, psykologi Fagene kan kombineres efter behov, og de fleste fag har flere niveauer De fleste fag kan afsluttes med en eksamen AVU kan foregå på VUC eller på virksomheden Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen Prisen er forskellig alt afhængig af fag. Fakta om HF Foregår på VUC i et voksent og engageret miljø Undervisningen kan foregå både om dagen og om aftenen Nogle fag kan tages som fjernstudium via nettet. 5

6 Jobrotation opkvalificerer både medarbejdere og ledige Når en virksomhed sender en medarbejder på efteruddannelse og ansætter en ledig som vikar, er der tale om Jobrotation. Jobrotation er et godt redskab til at opkvalificere faste medarbejdere i en virksomhed, uden at virksomheden behøver at mangle arbejdskraft. VEU-konsulenten varetager hele processen fra idé til afvikling. Jobrotation er en oplagt mulighed for den virksomhed, som ønsker at opkvalificere medarbejdere. Ved at få tilbudt en kvalificeret vikar mens den faste medarbejder efteruddanner sig, får virksomheden ikke bare et massivt tilskud til timelønnen på 170 kr. i timen. Den får også et frisk pust til arbejdspladsen og større kompetencer i sidste ende. Alle typer virksomheder og medarbejdere uanset uddannelsesniveau kan benytte ordningen om jobrotation. VEU-Center MidtØst tager ud og fortæller virksomhederne om deres muligheder for at efteruddanne, opkvalificere og på anden måde optimere produktionen. Alt hvad virksomheden behøver gøre for at komme i gang, er at kontakte VEUcentret. Vi varetager de administrative opgaver VEU-Center MidtØst har i samarbejde med jobcentrene stor erfaring med jobrotation, og samarbejder om at tilbyde alle virksomheder en skræddersyet løsning, tilpasset virksomhedens behov. De administrative opgaver i forbindelse med jobrotationsprocessen varetages af VEUcentret, således at rotationen ikke medfører mærkbare administrative forpligtelser for hverken virksomheden eller medarbejderen. Vi indgår således med projektledelse igennem hele forløbet fra idé til afvikling. Det praktiske papirarbejde hjælper jobcentret med. Vikaren forberedes grundigt før jobstart I mange jobrotationsforløb indgår typisk et forudgående forløb med forberedelse og opkvalificering af den ledige, som skal vikariere for den fastansatte. Derudover indgår ofte sidemandsoplæring i virksomheden, før vikaren overtager arbejdet. Det vil sige, at vikaren altid er velforberedt til at overtage arbejdsopgaverne i den periode, hvor den fastansatte er på efteruddannelse. På den måde mister virksomheden ikke omsætning i perioden. Vikaren udvælges af virksomheden efter en traditionel ansættelsesprocedure med ansøgning og jobsamtale. Fordele for alle parter Jobrotation er en ordning, som giver fordele til både virksomheden, den faste medarbejder og den ledige. Mens de faste medarbejdere får styrket det faglige uddannelsesniveau, sikrer virksomheden sig en dygtigere stab og sikrer sig mod fremtidige udfordringer. Vikaren bliver opkvalificeret, får styrket sin erhvervserfaring og etablerer et fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig får virksomheden mulighed for at se evt. kommende medarbejdere an i en god og uforpligtende ordning. FAKTA Alle virksomheder uanset størrelse kan anvende jobrotation Alle medarbejdere uanset uddannelsesniveau kan anvende jobrotation Der ydes tilskud på 170 kr. til vikarens timeløn Jobrotation opkvalificerer medarbejderstaben Jobrotation giver et frisk pust til virksomheden Jobrotation opkvalificerer den ledige og styrker hans / hendes erhvervserfaring Hos DLT Group vægter vi at finde de rigtige medarbejdere højt, og jobrotations muligheden er super her, da man får lejlighed til at se hinanden an inden ansættelse til begge parters fordel. At det så giver mulighed for efteruddannelse af øvrige medarbejdere og tilskud til jobrotationsmedarbejderen, er en yderligere fordel. Lars Henriksen, projektansvarlig hos DLT Group 6

7 Få en Realkompetencevurdering FAKTA Med et Realkompetencebevis kan du få: udarbejdet en plan, der afkorter og / eller tilrettelægger en uddannelse udstedt et uddannelsesbevis for dele af eller hele den pågældende uddannelse, som man kan vedlægge sit CV adgang til et kursus eller en uddannelse, som man ikke formelt opfylder adgangskravene til Da jeg gerne ville læse til lægesekretær, havde jeg bl.a. brug for at opkvalificere mine IT-kundskaber. Derfor fik jeg foretaget en grundig vurdering af mine kompetencer, og fik på den måde meget præcist kortlagt, hvad jeg allerede kunne, og hvad jeg havde brug for at blive bedre til. Det var en rigtig god måde at blive kompetenceafklaret på, og jeg er i dag i arbejde. Nanni Fyrst Skov, Havndal Med en Realkompetencevurdering får medarbejderen en anerkendelse for det, han / hun kan. VEU-Center MidtØst kan hjælpe med at udarbejde et bevis på medarbejderens faglige kompetencer. Realkompetencerne er summen af alt det, man kan og ved. Ikke kun det, man har papir på fra sin uddannelse, men også det, man har lært på sit arbejde og i fritiden. Man kan bygge videre på sine realkompetencer, hvis man søger ind på en voksen- og efteruddannelse. Hvis man er ufaglært og har en solid erhvervserfaring, kan man blive faglært på kortere tid. Og realkompetencerne kan også være gode at have gode, når man søger nyt job. Alle har ret til at få vurderet sine realkompetencer, før man begynder på en voksen- og efteruddannelse, hvad enten der er tale om Arbejdsmarkeds uddannelser ( AMU ), Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ), Videregående Voksenuddannelser ( VVU ), Diplomuddannelse eller almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag. Hvordan kommer man i gang? Med en Realkompetencevurdering får medarbejderen dokumentation på sin viden inden for et område. Det, der tæller, er, at det er noget, man har lært, og at man kan dokumentere det. Realkompetencevurderingen er således summen af medarbejderens samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan man har fået dem. VEU-Center MidtØst hjælper med at få udarbejdet en Realkompetencevurdering med udgangspunkt i den enkeltes evner. Vi formidler kontakten til den skole, hvor man ønsker at tage en uddannelse. Det er her, selve Realkompetencevurderingen finder sted. Skolens uddannelsesvejleder, og i visse tilfælde en lærer, hjælper medarbejderen igennem forløbet og giver gode råd undervejs. Realkompetencevurderingen munder ud i enten : Et AMU-uddannelsesbevis svarer til en hel arbejdsmarkedsuddannelse Et AMU-kompetencebevis svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse Vurdering af basale færdigheder i læsning / skrivning og / eller regning / matematik Vurdering i forhold til optagelse på almen voksenuddannelse Vurdering i forhold til optagelse på gymnasial uddannelse Kompetencebevis til helt fag / enkeltfagsbevis i forhold til optagelse på videre uddannelse En erhvervsuddannelse, hvorefter du er faglært Uddannelsesplanlægning i virksomheden Er man i arbejde kan realkompetencevurderingen tænkes ind i din arbejdsplads samlede strategi for medarbejdernes udvikling, og hvad der skal til for at fastholde medarbejderne. Kontakt VEU-centret. Vi hjælper med at lave en fælles uddannelsesplanlægning for jeres virksomhed og en plan for den enkelte medarbejders vej fra ufaglært til faglært. Det er gratis at få lavet en Realkompetencevurdering. 7

8 Partnerskoler i VEU-Center MidtØst COK Tlf.: CV2 / Viden Djurs Tlf.: Den Jydske Haandværkerskole Tlf.: Medieskolerne Tlf.: Mercantec Tlf.: Randers HF & VUC Tlf.: Randers Social- og Sundhedsskole Tlf.: Skive Tekniske Skole Tlf.: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Tlf.: Tradium Tlf.: VUC Djursland Tlf.: VUC Skive/Viborg Tlf.: H. C. Andersens Vej Viborg Tlf.:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere Din guide til AMU mu Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere AMU er for alle AMU tilbyder voksen- og efteruddannelse for det danske arbejdsmarked. AMU henvender sig især til ufaglærte og faglærte

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? VEJLE 2013 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV)

Realkompetencevurdering (RKV) Realkompetencevurdering (RKV) Når du søger ind og bliver optaget på Professionshøjskolen UCCs diplomuddannelser, kan du søge om at få godtgjort viden og erfaringer fra tidligere uddannelser, arbejde og

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 Områdechef Jakob Rathlev, Danmarks Evalueringsinstitut Udfordringen Prognoser viser at

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark

Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark Beskæftigelsesregion Midtjylland og Syddanmark Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 v//beskæftigelsesregionerne Midtjylland og Syddanmark Hvad er jobrotation? Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008 RKV/IKV på VUC 8. maj 2008 Officielt anerkendt uddannelse et paradigmeskift er måske på vej et kompetencemonopol er ved at blive brudt! To anerkendelses-regimer: (Henning Salling Olesen, RUC) Skolen og

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere