TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING KBKr s hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk"

Transkript

1 TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING KBKr s hjemmeside: Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert år fastsættes efter antallet af anmeldte hold. I Københavnsserien og seniorer serie 1 og lavere består hver serie af to puljer. 2. Kun de under Københavns Badminton Kreds stående klubber kan deltage i holdturneringen. 2a. En spiller må spille for flere klubber i samme sæson, men kun for én klub i hhv. ungdoms-, senior- og veteranholdturneringen, og kun såfremt spillerens klub ikke har hold i den pågældende aldersklasse. En spiller i kategori A og B (se DBF Reglement for spilletilladelse og klubskifte) skal søge spilletilladelse selvom spilleren kun flytter klub for deltagelse i en aldersklasse (ungdom, senior eller veteran). 2b. Vedrørende spilletilladelse og klubskifte gælder DBF s Reglement for spilletilladelse og klubskifte med ændringer, der er KBKr relaterede. Disse er, at reglementets 2 stk. 1 erstattes af ovenstående 2a. Se DBF s reglement andetsteds på KBKr s eller på DBF s hjemmeside. 3. Efter turneringens afslutning foretages op- og nedrykninger efter følgende regler: Oprykning: Københavnsserien: Fra KS slutspillet rykker nr. 1 og nummer 2 op i Danmarksturneringen (DS Øst). Såfremt klubben allerede er repræsenteret i DS med to hold, overgår retten til oprykning til den næste oprykningsberettigede klub. KBKr og DBF Bornholm har aftalt, at KBKr fra sæson disponerer over DBF Bornholms 2. holds plads i DS Øst. Derved rykker også nummer 3 i KS slutspillet op i DS Øst. Såfremt DBF Bornholm selv ønsker at deltage i DS med deres 2. hold, vil der igen kun være to oprykkere fra KS slutspillet. Serie 1 og lavere: Vinder og nummer to i hver pulje vil normalt rykke én serie op. Laveste serie: Holdturneringsudvalget har ret til at regulere denne serie og dens puljer alt efter tilmeldinger og op-/nedrykninger med henblik på samme antal hold i hver serie/pulje. Serie Q1 og lavere: Vinder og nummer to i serier med matcher á 8 kampe rykker én serie op, dog foretages oprykning med henblik på samme antal hold i hver serie. Nedrykning: Nedrykning foretages med henblik på samme antal hold i alle serier og er afhængig af hvor mange KBKr hold, der rykker ned fra DS Øst. Københavnsserie: KBKr hold, som rykker ned fra DS Øst, spiller i den følgende sæson i KS. Serie 1 4 vil altid indeholde 16 hold fordelt i to puljer á 8 hold. Serie 5 og lavere fastsættes antallet af hold i hver serie og dens puljer af Holdturneringsudvalget. Serie 1 og lavere: Antal nedrykkere er afhængig af hvor mange KBKr hold, der rykker ned fra DS Øst. Normalt vil nummer næstsidst og sidst i hver pulje rykke én serie ned.

2 Side 2 Serie 4 og lavere: Holdturneringsudvalget fastsætter nedrykningerne med henblik på samme antal hold i hver serie/pulje. I alle øvrige senior- og veteranserier med matcher under 13 kampe rykker nummer næstsidst og sidst én serie ned, dog foretages nedrykning med henblik på samme antal hold i serierne. Nummer sidst i en serie/pulje vil dog altid rykke ned, selv om dette ikke skulle være nødvendigt med henblik på en udligning af serierne. Turneringsudvalget vil dog til enhver tid kunne ændre på seriernes indhold og antal. 4. Københavns Serien (KS) omfatter to puljer á 8 hold. - Der spilles et grundspil som enkelt-turnering over 7 spillerunder og alle møder alle i deres pulje. De 4 højest placerede hold i hver pulje spiller et slutspil (oprykningsspil) over 4 spillerunder. Det vindende hold er Københavnsmester. De 4 lavest placerede hold i hver pulje spiller ligeledes et slutspil (nedrykningsspil). De hold, som kommer fra den samme grundspilspulje, vil ikke møde hinanden i slutspillene. Holdene medtager ikke matchpoint og score fra grundspillet til slutspillet men tildeles placeringspoint efter den opnåede placering, således: Nummer 1 og 5: 6 point, nummer 2 og 6: 4 point, nummer 3 og 7: 2 point og nummer 4 og 8: 0 point. Slutstillingerne afgøres efter reglerne nedenfor, idet ordet matchpoint erstattes af placeringspoint plus matchpoint fra slutspillet. Matchvinder og Point: I alle holdmatcher bestående af lige antal kampe, gives 2 matchpoint for en vunden match til det vindende hold og 0 matchpoint til det tabende hold - ved uafgjort tildeles begge hold 1 matchpoint. I holdmatch bestående af 13 kampe, tildeles 3 matchpoint således: Slutter matchen 7-6 tildeles der 2 matchpoint til vinderen og 1 matchpoint til taberen af matchen. - Slutter matchen 8 5 eller større gives alle 3 matchpoint til vinderen, og 0 matchpoint til taberen af matchen. Vinder af en serie/pulje er det hold, der opnår flest matchpoint. Dersom to eller flere klubber opnår lige mange matchpoint, afgøres placeringen ved, at det hold, der har vundet flest matcher, rangeres højest. Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen ved det samlede antal vundne kampe. Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen ved, at det hold, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte sæt, besætter den højeste plads. Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes matcher, således: Først indbyrdes vundne matcher, dernæst indbyrdes vundne kampe og til sidst størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte sæt. Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af holdene, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte point, rangeres højest. Afgøres spørgsmålet ikke herved, spilles der omkampe efter holdturneringsledelsens bestemmelser. I alle serier/puljer spilles om et diplom. I U17, U15, U13, U11 spilles der desuden om medaljer. Antallet af disse vil være afhængig af antallet af benyttede spillere på det vindende hold. Klubben bestemmer selv over uddelingen af de pågældende medaljer. Endvidere spilles der om en erindringspokal, samt en evigt vandrende pokal til alle vindende hold i flg. serier: Nummer 1 i oprykningsspillet i KS., 1. serierne i U17, U15, U13, U11, samt veteran Elite-række, 50+ og I serier med matcher á 13 kampe, skal der bruges 6 herrer og 4 damer, fordelt således: 4 HS, 2 DS, 3 HD, 2 DD & 2 MD. I serier med matcher á 8 kampe, skal der bruges 4 herrer og 2 damer, fordelt således: 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD & 1 MD.

3 I rene herre serier med matcher á 10 kampe, skal der bruges 8 herrer, fordelt således: 4 HS, 6 HD. De 6 HD. sammensættes som følger: HD. skal udvælges af alle 8 herrer, og skal stilles op i styrkeorden. 5. og 6. HD. skal bestå af de herrer som ikke spiller HS. 5. og 6. HD's konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. I serier med matcher á 11 kampe, skal der bruges 6 herrer og 4 damer, fordelt således: 2 HS, 3 HD, 2 DD og 4 MD. Serie 4 og lavere spiller matcher á 12 kampe, hvortil der skal bruges 6 herrer og 4 damer, fordelt således: 3 HS, 1 DS, 3 HD, 2 DD og 3 MD. Serie 25 spiller matcher á 7 kampe, hvortil der bruges 4 herrer og 2 damer, der spiller 2 HS, 2 HD, 1 DD og 2 MD. Side 3 Serie 30 spiller matcher á 10 kampe, hvortil bruges 6 herrer og 2 damer, der spiller 4 HS, 3 HD, 1 DD og 2 MD. Serie 35 spiller matcher á 8 kampe, hvortil bruges 8 herrer, der spiller 8 HD, 1. til 4. HD opstilles normalt, herefter laves 4 nye HD (5-8) som igen opstilles i styrke, og hvor der ingen gentagelser er i parkombinationen. I alle serier skal hver spiller deltage i to kategorier, det vil sige, at alle skal spille en ren double, samt enten en single eller mixdouble. (Se dog særreglerne for rene herrehold, ungdom, veteranturneringer og Q-serier samt serie 5 og lavere.) 6. Turneringen spilles i tidsrummet 1. september til 30. april. 7. Anmeldelsen til turneringen skal være Københavns Badminton Kreds i hænde senest den på anmeldelsesskemaets skrevne tidsfrist. Turneringsprogrammet eller en serieliste udsendes til klubberne senest 10 dage inden turneringsstart. 8. For deltagelse i turneringen betaler hver klub et indskud, der hvert år fastsættes af Kredsens bestyrelse. 9. Spilleberettigede i seniorholdturneringen er spillere, der er fyldt 15 år den dag matchen spilles. En klub må ikke ved de forskellige holds første kamp i en sæson benytte spillere, der allerede har været anvendt på et af de andre hold i samme kategori i samme sæson. I serier, hvor der er et ulige antal hold, tillades det dog for det oversiddende holds spillere at blive brugt på et andet hold, efter følgende regler: Klubben skal indsende en udfyldt holdseddel samtidig med de øvrige holds rapportering af deres 1. kamp. Endvidere er en spiller låst for nedrykning til lavere hold, når spilleren har spillet følgende antal matcher på det højere liggende hold: 10 matcher i serier hvor der spilles i alt 14 matcher 10 matcher i serier hvor der spilles i alt 13 matcher 9 matcher i serier hvor der spilles i alt 12 matcher 8 matcher i serier hvor der spilles i alt 11 matcher 7 matcher i serier hvor der spilles i alt 10 matcher 7 matcher i serier hvor der spilles i alt 9 matcher 6 matcher i serier hvor der spilles i alt 8 matcher 5 matcher i serier hvor der spilles i alt 7 matcher 4 matcher i serier hvor der spilles i alt 6 matcher 4 matcher i serier hvor der spilles i alt 5 matcher 3 matcher i serier hvor der spilles i alt 4 matcher. Seriernes antal matcher ved sæson start er gældende.

4 Side 4 Reglen er også gældende for spillere, der har nået grænserne ved deltagelse i DH/DS turneringerne.

5 Side 5 En spiller, der har spillet på et hold i DH/DS eller Kredsens holdturnering, må kun i samme sæson spille på det umiddelbart lavere rangerende hold, og først efter at det højere rangerende hold har, eller samme dag spiller en match uden denne spiller. Dog må en spiller ikke spille på to forskellige hold samme dag i samme kategori; dette gælder dog ikke ved brug af efterfølgende reserveregel. Op til max. 2 spillere, der er blevet benyttet som spillende reserve på det højere hold, kan umiddelbart trækkes ned på det hold de kom fra uden strafforfølgelse. De samme spillere kan i samme sæson kun benyttes som reserve to gange indenfor hver enkelt aldersklasse. Benyttelsen af denne regel er også gældende ved kampe på samme dag. Indtil videre skal man ved mail til angive navn og fødselsdato på den reserve man vil benytte. En reserve SKAL ATID komme fra et lavere hold. Der kan ikke indsættes reserver i et holds første turneringsmatch. For KBKr's holdturnering gælder endvidere, at klubberne skal anvende sine stærkeste spillere på det højest rangerende hold. D.v.s., at klubber altid skal anvende sine spillere i klubstyrkeorden, undtaget er indsatte reserver efter gældende regler. I tilfælde af at en spiller bliver skadet efter udvekslingen af holdopstillingen, kan der ikke indsættes reserve. De tilbageværende spillere/par rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp. En undtagelse til denne regel er dog, hvis spilleren er kommet for sent til sin første kamp. I tilfælde af at en spiller bliver skadet og ikke fuldfører sin første kamp, kan der ikke indsættes reserve i spillerens anden kamp. De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. Overtrædelse af disse regler vil blive straffet på den måde, at ikke blot den eller de kampe, hvori overtrædelsen er begået, vil blive erklæret tabt, men også alle efterfølgende kampe i samme kategori. En klub, der har anvendt en eller flere ulovlige spillere, vil dog mindst få sin score for den pågældende match forringet med 2 sejre pr. ulovlig spiller. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, idømmes klubben en bøde på kr. 150,00 pr. ulovlig spiller. En klub, der på et senior- eller veteranhold anvender en spiller under ukorrekt navn, vil blive straffet. Holdet dømmes som taber af matchen, fradømmes alle hidtil spillede matcher, fradømmes retten til at deltage i flere matcher i turneringen, og de på holdskemaet angivne spillere er udelukket fra at deltage i matcher i resten af sæsonen. En klub, der på et ungdoms hold anvender en spiller under ukorrekt navn, vil blive straffet. Holdet dømmes som taber af matchen, og klubben idømmes en bøde på kr , I Københavnsserien og i serie 1 og lavere må hver klub maximalt have to hold i hver serie. I tilfælde af at en klub har to hold i samme serie skal de placeres i hver sin pulje. Rykker en klub op i en serie, hvor man i forvejen har to hold, overgår pladsen til det nærmeste oprykningsberettigede hold. Rykker en klub ned i en serie, hvor man i forvejen har to hold, degraderes det lavest rangerende hold til den lavere liggende serie. I visse tilfælde vil Holdturneringsudvalget dog kunne dispensere fra denne regel. For alle øvrige serier gælder, at hvis der efter op/nedrykning skulle være mere end eet hold fra samme klub i serien, vil det lavest rangerende hold rykke en serie ned, og nærmeste oprykningsberettigede hold rykke en serie op. I visse tilfælde, vil holdturneringsudvalget dog kunne dispensere fra denne regel. 11. Klubberne fastsætter ved sæsonens begyndelse spilletid/-sted for samtlige matcher. Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør og skal som sådan stille baner og bolde til disposition uden udgift for den besøgende klub. Boldene skal være godkendt til turneringsbrug. Er to klubber før en matchs påbegyndelse enige om det, kan matchen afvikles med bolde af syntetisk materiale.

6 Side Såfremt et hold udebliver fra en match eller ikke er spilleklar senest 15 minutter efter den for matchen fastsatte tid, kan matchen erklæres for tabt for det pågældende hold. Hvis dette sker mere end een gang, vil holdet blive trukket fra serien, og placeret sidst. Dette vil samtidig blive betragtet som en afmelding efter 1.september, og derfor forbundet med et bødekrav fra Kredsen på kr. 500,00. Samtlige spillere, som har været brugt på det pågældende hold, vil have status, som om de havde spillet matchen, og er derfor efterfølgende spærret for nedrykning til lavere hold. Såfremt en match ønskes flyttet på grund af ændring i DBF s sæsonplan, og de involverede klubber ikke indbyrdes kan arrangere en flytning, er KBKr s holdturneringsudvalg berettiget til at diktere et andet tidspunkt for afviklingen af den/de berørte matcher. Et sådant diktat kan ikke appelleres og kan medføre, at et hold dømmes som taber, og dette kan have indvirkning på holdets placering i serien. Hvis en klub udebliver uden at sende afbud senest 20 hverdage før til en i programmet fastsat match, skal klubben betale en erstatning på kr. 600,00 til den skadelidte klub, samt en bøde på kr. 150,00 til Kredsen. Hvis afbud sendes i tide, skal klubben dog kun betale erstatningen på kr. 600,00 til den skadelidte klub. Beløbene opkræves af Kredsens holdadministrator, der sørger for at rette vedkommende modtager beløbet. Dette gælder også såfremt en klub ikke stiller med et hold, som er så stort, at det teoretisk kan vinde matchen. Opkrævningen af ovennævnte type bøder opkræves løbende, dog senest ved turneringens afslutning ved en bødeclearing. Tilbagebetaling af tilgodebeløb vil først kunne blive modregnet i eventuel gæld, herefter vil kontant afregning af overskud ske 2 gange pr. sæson. Afmelding af hold efter 1. september kan kun ske mod betaling af kr. 500,00 til Kredsen. 13. Såfremt to klubber enes om at afvikle deres indbyrdes match på en anden dag end den i programmet fastsatte, og begge fremsender skriftligt ønske herom i god tid, kan Kredsens holdturneringsadministrator godkende en sådan ændring, og det er derefter den nye spilledato, der er gældende for matchen, dog kan en match højst flyttes 8 dage før eller efter den fastsatte spilledag. Hvis en match på grund af uforudsete omstændigheder må afbrydes, skal den, såfremt halvdelen eller derover af de fastsatte kampe er afviklet, spilles færdig i løbet af senest 14 dage efter matchdagen, og med de samme spillere på holdet. Er halvdelen af kampene ikke afviklet, spilles matchen helt om, og en ny kampdag (inden 14 dage) aftales før underskrift og indsendelse af holdskema. Holdturneringsledelsen kan dog i særlige tilfælde fravige dette krav. Anmodning om flytning af matcher efter 1. september pålægges et gebyr på kr.150,00, der betales af den klub, der ønsker data for matchen ændret. 14. Matchen afvikles så rationelt som muligt, f.eks. i nævnte rækkefølge: MD, DS, HS, DD, HD. Hver kategori skal dog afvikles således, at højst rangerende spiller først inden for hver kategori. Holdopstillingerne udveksles skriftligt 15 minutter før matchens begyndelse. Holdene opstilles med spillerne / parrene i rækkefølge efter dygtighed og med den stærkeste spiller/par øverst. Overtrædelse heraf straffes efter samme regler, som nævnt i 9. Hvis der er afbud på begge hold, deles antallet af walk-over kampe ligeligt mellem klubberne. I tilfælde af et ulige antal walkover kampe, taber hjemmeholdet den overskydende kamp. 15. Resultatet af enhver match skal indrapporteres til BadmintonPeople. Dette skal ske umiddelbart efter kampen er færdigspillet. Hvis indrapporteringen ikke er sket senest kl. 24:00 samme dag som matchen er færdigspillet vil det udløse en bøde på kr. 200,00. Vejledning kan ses på under hovedpunktet holdturnering. Evt. walkover kampe skal indeholde spilleberettigede spilleres navne. I tilfælde, hvor klubber undlader dette, og ikke kan/vil oplyse disse navne på skemaet, vil holdet i gentagelsestilfælde blive trukket ud af turneringen og placeret som nummer sidst i den pågældende serie. Dog vil manglen af navne på en holdseddel blive betragtet som et ukorrekt udfyldt holdskema. Den pågældende klub vil blive idømt en bøde på Kr pr. skema. En klub er pligtig til at opgive fødselsdata og eventuel tidligere klub på nye holdspillere. Dette gælder alle kategorier samt kampe i DH/DS turneringen.

7 Side 7 Kan holdskemaet ikke i korrekt udfyldt stand ses på BadmintonPeople senest 1 hverdag efter en holdmatchs afvikling, vil den arrangerende klub blive idømt en bøde på kr. 150,00 pr. skema. 16. Hvis et af holdene ønsker det, spilles der med dommere. Udgiften til dette betales af den anmodende part. 17. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende holdturneringen afgøres endeligt af Kredsen og kan ikke appelleres. Ønsker en klub at protestere, indsendes protesten til Kredsen og skal for at blive behandlet, være ledsaget af et depositum på kr. 500,00 som fortabes, hvis protesten ikke tages til følge. Dog tilsikres der begge parter ret til at udtale sig i sagen. Eventuelle protester skal fremsendes senest 3 hverdage efter matchens afvikling. Samtidig med indsendelsen af protesten til Kredsen sendes en kopi af protesten til modstanderen. 18. Danmarks Badminton Forbunds spilleregler og øvrige reglementer er gældende, hvor KBKr ikke har lavet særregler for sin turnering.

8 SÆRLIGE REGLER FOR UNGDOMSHOLDTURNERINGEN Side 8 1. Klubberne tilmelder hvert år deres ungdomshold i den/de serie(r), de finder deres hold har styrke til. KBKr s USU bestemmer hvert år ved udsendelsen af tilmeldingsblanketten, i hvor mange serier der kan tilmeldes hold. Dette antal kan holdturneringsledelsen dog ændre, hvis der er belæg herfor. Klubber, der anmelder hold til Kredsens ungdomsturnering, skal ved tilmeldingen vedlægge forventede navnelister for de hold, de ønsker, der skal spille i 1. serie. KBKr s USU vil på ungdomsformandsmødet, som bl.a. omhandler sæson planlægningen, efter samråd med de fremmødte USU-formænd, kunne foretage en ændret placering af anmeldte hold, hvis de finder styrkemæssige grunde herfor. I tilfælde hvor DBF Bornholm deltager i holdturneringen vil matcherne blive afviklet i København. DBF Bornholm kan vinde en serie men ikke blive Københavnsmester. Såfremt DBF Bornholm vinder en 1. serie, er Københavnsmesteren det højst placerede Københavnske hold, når alle resultater mellem disse og holdet fra DBF Bornholm annulleres. 2. Der foretages ingen automatisk op- og nedrykning. 3. For klubber, som anmelder flere hold, vil disse være at betragte som 1. og 2. hold, hvorfor en spiller ikke må spille på det lavere rangerende hold, før det højere rangerende hold har spillet, eller samme dag spiller uden den pågældende spiller. Mod besked senest 24 timer før planlagt kamptidspunkt, kan klubberne ved afbud fra en pige/dreng på det laveste hold spille DS/HS og MD. Den manglende kamp tabes på walk-over. Efter 1. september kan flytning af ungdomsmatcher kun ske mod betaling af kr. 150,00 af den klub, der ønsker flytningen. Matchen kan flyttes op til 4 uger frem eller tilbage fra det ordinære matchtidspunkt. I X-serierne må spillerne ved sæsonens begyndelse (1. september) højst være klassificeret som C- række spiller. En spiller, der opnår B-række klassifikation i løbet af sæsonen, kan fortsætte sæsonen på X-serie holdet. Spillere med A-række eller højere klassifikation kan ikke deltage i X-serierne. 4. Der gives points efter samme regler, som beskrevet i 4 for seniorholdturneringen. I øvrigt gælder samme regler, også strafferegler, som for seniorholdturneringen. 5. Fødselsdato og -år skal anføres ud for hver spiller på indberetningsskemaet. 6. Fordelingen af kategorier i de enkelte antal kampe er som følger: 9 kampe i 1. serie U17, U15 og U13: består af 2 HS, 2 DS, 2 HD, 1 DD og 2 MX, hvortil der skal anvendes 3 piger og 4 drenge, der hver skal spille 2 kampe i forskellige kategorier; den ene pige skal spille single og mixed double. 9 kampe: består af 4 HS, 2 DS, 2 HD og 1 DD, hvortil skal anvendes 2 piger og 4 drenge, som skal spille 2 kampe i 2 forskellige kategorier. 8 kampe: består af 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og 1 MD, hvortil skal anvendes 2 piger og 4 drenge, som hver skal spille 2 kampe i 2 forskellige kategorier, heraf dog en ren double. 6 kampe: består af 4 spillere (piger/drenge/begge). Der spilles 6 kampe, nemlig 4 singler og 2 doubler. Besætningen af doublerne må være af begge køn og i en blanding. SÆRLIGE REGLER FOR U 17-HOLDTURNERINGEN 1. Spilleberettigede i U 17-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 17 år den 1. januar i indeværende sæson. For klubber der anmelder hold i 1. serie samt klubber, der også deltager med hold i U15 rækken, gælder endvidere, at spilleren skal være fyldt 15 år den 1. januar i indeværende sæson. 2. For øvrigt følges reglerne beskrevet under ungdomsholdturneringen.

9 SÆRLIGE REGLER FOR U 15-HOLDTURNERINGEN Side 9 1. Spilleberettigede i U 15-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 15 år den 1. januar i indeværende sæson. For klubber der anmelder hold i 1. serie samt klubber, der også deltager med hold i U13 rækken, gælder endvidere, at spilleren skal være fyldt 13 år den 1. januar i indeværende sæson. 2. For øvrigt følges reglerne beskrevet under ungdomsholdturneringen. SÆRLIGE REGLER FOR U 13-HOLDTURNERINGEN 1. Spilleberettigede i U 13-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 13 år den 1. januar i indeværende sæson. 2. For øvrigt følges reglerne beskrevet under ungdomsholdturneringen. SÆRLIGE REGLER FOR U 11-HOLDTURNERINGEN 1. Spilleberettigede i U 11-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 11 år den 1. januar i indeværende sæson. 2. U 11 spillere må også deltage på U 13 hold. 3. For øvrigt følges reglerne beskrevet under ungdomsholdturneringen. SÆRLIGE REGLER FOR VETERANTURNERINGEN 1. Spilleberettigede på veteran- / 50+ / hold er spillere, der er fyldt eller fylder 40 / 50 / 60 år senest den 1.maj i det år turneringen slutter. Fødselsdato og -år skal anføres ud for hver spiller på indberetnings-skemaet første gang spilleren optræder på klubholdet. 2. Holdturneringen for veteraner består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert år fastsættes af Kredsen efter antallet af tilmeldte hold. Kredsen har desuden bemyndigelse til at lave ekstraordinære op-/nedrykning af hold, hvis styrken er meget forskellig i forhold til øvrige hold i serien. Rækkefølgen af holdene er som følger: Elite serien, serie 1 og lavere, 50+ serie 1 og lavere samt 60+ serie 1 og lavere. - En spiller kan rykke op eller ned mellem holdene efter de normale regler. 3. Elite serien: Rækken indeholder minimum 6 hold. Hver match består af 13 kampe, nemlig 5 HD, 2 DD, 2 HS, 4 MD. Hertil skal der bruges 4 damer og 8 herrer. Matchen afvikles i rækkefølgen: 4 MD, 2 HS og en HD (som kaldes 5. HD), 2 DD og 4 HD, (sidstnævnte HD betegnes som HD). De fem herredoubler skal sammensættes som følger: 5. HD. skal bestå af de to herrer, som ikke spiller MD/HS HD skal laves af alle 8 herrer, og opstilles i styrkeorden. 5. HD's konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2.kamp. 3a. Serie 1 og lavere: Serierne består af 12 kampe, nemlig 6 HD, 2 DD, 4 MD, hvortil der anvendes 4 damer og 8 herrer. Matchen afvikles i rækkefølgen: 2 HD(5. og 6.), 4 MD, 2 DD og 4 HD.(1.-4.) HD skal udvælges af alle 8 herrer, og skal stilles op i styrkeorden. 5. og 6. HD. skal bestå af de herrer, som ikke spiller MD. 5. og 6. HD's konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2.kamp. 3b. Serie 20: (Den laveste veteranserie). Serien består af 8 kampe, nemlig 8 HD, hvortil der anvendes 8 herrer. Matchen afvikles i rækkefølgen: 1-4 HD herefter 5-8 HD HD skal udvælges af alle 8 herrer HD. skal udvælges af alle 8 herrer. I begge tilfælde skal der stilles op i styrkeorden Den samme doublekonstellation må IKKE gentages.

10 3c. Serierne 50+ og 60+: Serierne består af 8 kampe, nemlig 5 HD, 1 DD og 2 MD, hvortil der anvendes 2 damer og 6 herrer. Side 10 Matchen afvikles i rækkefølgen: 2 MD, 2 HD, 1 DD og 3 HD. 1., 2. og 3. HD skal udvælges mellem alle seks herrer og skal stilles i styrkeorden. 4. og 5. HD skal spilles af de herrer, der ikke spiller MD, og 4. og 5. HD s konstellationer må ikke genanvendes i spillernes anden kamp. 3d. Serie 10 (laveste 60+ serie): Serien består af 8 kampe, nemlig 8 HD, hvortil der anvendes 8 herrer. Matchen afvikles i rækkefølgen: 1-4 HD herefter 5-8 HD.1-4 HD skal udvælges af alle 8 herrer. 5-8 HD skal udvælges af alle 8 herrer. I begge tilfælde skal der stilles op i styrkeorden. Den samme doublekonstellation må IKKE gentages. Spillere, som deltager på 50+ og 60+ hold, må også gerne deltage på de ordinære veteranhold. 4. Der gives points efter samme regler, som beskrevet i 4 for seniorholdturneringen. I øvrigt gælder samme regler, også strafferegler, som for seniorholdturneringen. 5. I Eliteserien rykker ned sidst ned i serie 1. Vinderen i 1. serie rykker op i eliteserien. Serie 2 7 rykker vinder og nr. 2 én serie op. Serie 8 og lavere rykker vinderen to serier op og nr. 2 én serie op. Serie 2 5 rykker nummer næstsidst og sidst én serie ned. Serie 6 og lavere rykker nummer næstsidst én serie ned og nummer sidst rykker to serier ned. I serie 1 50+/60+ rykker nummer sidst én serie ned. Serie 2 -??? rykker vinder én serie op. Serie 1 og lavere rykker nummer sidst én serie ned. 6. DM for hold: Københavns Badminton Kreds kan deltage med op til 2 hold i hver af de alders kategorier DM for hold omfatter. Ønske om deltagelse indhentes fra klubberne. I det tilfælde KBKr ikke kan tilbyde alle interesserede klubber deltagelse, foretages en styrkemæssig vurdering af Veteranudvalget. SÆRLIGE REGLER FOR Q-rækkerne 1. Spilleberettigede i Q-holdturneringen er spillere, der ikke har niveau til at spille i Kredsens holdturnering for seniorer, veteraner og ungdom og aldrig tidligere har deltaget på et senior og/eller veteran hold i Kredsens eller anden Kreds eller Unions holdturnering på samme niveau. Der vil dog være mulighed for, at søge dispensation for spillere, som har deltaget på et højere beliggende hold, men som udelukkende er blevet brugt som reserver på disse hold. En spiller kan i sin karriere maximalt deltage på et senior- eller veteranhold 2 gange som reserve. Herefter kan vedkommende ikke deltage på KBKr s øvrige hold uden at blive låst for Q-holdet. Ved turneringsstart vil spillerne på det vindende Q-hold kunne blive spærret af holdturneringsudvalget, hvis dette skønner, at spillerne er for gode til at deltage på Q-hold. Fødselsdato og -år skal anføres ud for hver spiller på indberetningsskemaet første gang spilleren optræder på holdet. 2. Holdturneringen for Q-spillere består af et antal serier og kategorier, hvis antal, art og størrelse hvert år fastsættes af Kredsen efter antallet af tilmeldte hold. Kredsen har desuden bemyndigelse til at lave ekstraordinære op-/nedrykning af hold, hvis styrke er meget forskellig i forhold til øvrige hold i serien. 3. Serie Q1-Q2: Serierne består af 8 kampe, nemlig 5 HD, 1 DD og 2 MD, hvortil der anvendes 2 damer og 6 herrer. Matchen afvikles i rækkefølgen: 3 HD, 1 DD herefter 2 HD og 2 MD HD skal udvælges af alle 6 herrer, og skal stilles op i styrkeorden. 4. og 5. HD. skal bestå af de herrer der ikke spiller MD. 4. og 5. HD's konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp.

11 Side Der gives points efter samme regler, som beskrevet i 4 for seniorholdturneringen. I øvrigt gælder samme regler, også strafferegler, som for seniorholdturneringen, med undtagelse af sidste punktum i 12 stk. 3. Den klub, der ikke kan stille med fuldt hold, skal meddele dette til modstanderen i rimelig tid inden matchen. LICENSNUMRE FOR ALLE HOLDSPILLERE. Alle holdspillere tildeles af DBF et licensnummer, når man opretter en spillerprofil. Denne oprettelse skal ske inden vedkommende kan bruges som holdpiller. Ved klubskifter skal modtagerklubben derfor sikre sig viden om den nye spillers tidligere tilhørsforhold. Ved manglende oplysninger, som senest skal gives på holdskemaet før vedkommendes førsteoptræden for klubben, vil holdsedlen blive betragtet som ulovlig og straffes efter gældende regler i 15 for ufuldstændig udfyldelse af holdskemaet. Hvis man ikke har opgivet en spillers fødselsdata i tide, vil klubben blive pålignet en bod på 150,00 pr. holdseddel. Klubben skal ved alle ungdomsspilleres første match i sæsonen skrive spillernes fødselsdata på holdsedlen. KLASSIFIKATIONSREGLER (Rangliste) FOR SENIORES og UNGDOM Al klassificering af spillere skal følge de regler, som er udstukket af DBF, så man henvises til DBF's håndbog, om en nærmere specificering af disse regler. KLASSIFIKATIONSREGLER (Rangliste) FOR VETERANER Nye veteranspillere, der er registrerede seniorspillere, registreres altid een række højere som veteran. Hvis seniorspilleren er registreret elite-/mesterrækkespiller, registreres vedkommende altid som veteran mesterrækkespiller. Veteranspillere vil normalt ikke kunne få en lavere registrering, idet man ved alderskiftene vil bibeholde den opnåede klassificering. Ved tilmelding til en lavere aldersgruppe kan man dog rykke samme antal rækker ned, som man rykker aldersgrupper. Ændringerne er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 12. marts 2008 og på Holdturneringsmøderne den 18. og 19. maj 2009, den10. maj 2010 og den 23. marts Opdateret efter ændringerne i DBF Ændringerne er angivet med i kursiv med fed skrift

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2015-2016 (version 2015.1)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2015-2016 (version 2015.1) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2015-2016 (version 2015.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Badminton Danmark, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer giver point:

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Danmarks Badminton Forbund, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Kendelse. HU har påset, at protesten er indgivet i overensstemmelse med vedtægternes 55.

Kendelse. HU har påset, at protesten er indgivet i overensstemmelse med vedtægternes 55. Kendelse Brøndby, d. 28. april 2009 I protesten: Team Roskilde mod Odense BK. Ved anbefalet skrivelse af 31.03.09 har Team Roskilde indgivet protest mod Odense BK i forbindelse med afvikling af Matchen

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas Holdleder info fra dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk Sådan afvikler jeg en holdkamp lzxcvbnmqwertyuiopa 26-08-12 Claus Eskildsen sdfghjklzxcvbnmqwer

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

KØBENHAVNS TENNIS UNION

KØBENHAVNS TENNIS UNION KØBENHAVNS TENNIS UNION Medlem af Dansk Tennis Forbund Dato:. februar 2013 Til unionens klubber. Hermed indbydes unionens klubber til deltagelse i Københavns Tennis Unions udendørs holdturnering for sæsonen

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Version 3.0 Dette reglement er udarbejdet af Fællesudvalget for Pointgivende Ungdomsholdturnering i samarbejde med Badminton Danmarks Lovudvalg. Sidst tilrettet

Læs mere

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH)

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2 (4 drenge + 2 piger) 4 + 3 (4 drenge + 3 piger) Holdtyperne kan udbydes på de niveauer, der fremgår af

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 1.01 Formål Holdturneringsreglement Afsnit

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas Holdleder info fra dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk Sådan afvikler jeg en holdkamp lzxcvbnmqwertyuiopa 17-10-2011 Claus Eskildsen sdfghjklzxcvbnmqwer

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

Fælles Turneringsreglement

Fælles Turneringsreglement Kompetenceforhold 1 Berørte turneringer Dette reglement er fælles for følgende volleyballturneringer, som afvikles efter de Officielle Volleyballregler: Danmarksturneringen for seniorhold. Dansk Volleyball

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR HOLDTURNERING 2013/2014 FOR UNGDOM: U9 U11 U13 U15 U17/U19 Pointgivende holdturnering DGI FYN INDBYDER TIL Holdturnering i Badminton 2013/14 Hvorfor deltage i holdturneringen? Holdturneringen er det som

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

ULTIMATE DM. Datoer. Tilmeldingsfrister. Kampprogram og struktur. Afbud. Udendørs

ULTIMATE DM. Datoer. Tilmeldingsfrister. Kampprogram og struktur. Afbud. Udendørs ULTIMATE DM Datoer Datoer for udendørssæsonen meldes ud i december. Datoer for indendørssæsonen meldes ud i juni. Dato for Mix meldes ud i marts/april. Tilmeldingsfrister Udendørs 15. marts. Indendørs

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere