GRUNDFOS. optimal vandbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS. optimal vandbehandling"

Transkript

1 GRUNDFOS OXIPERM pro optimal vandbehandling HØJEFFEKTIV KLORDIOXID-LØSNING

2 INTRODUkTION GRUNDFOS OXIPERM PRO SIKRER EFFEK- TIV VANDBEHANDLING INDEN FOR flere ANVENDELSESOMRÅDER Vandbehandling er yderst vigtig i alle bygninger med drikkevand og især i bygninger med bruse- og badefaciliteter. Vandbehandling er endvidere meget vigtig inden for anvendelsesområder, hvor vand sprøjtes ud i luften, f.eks. køletårne og fordampere. Grundfos Oxiperm Pro sikrer rent vand til alle slutbrugerne i bygninger, såsom: Hoteller Hospitaler Sports- og svømmehaller Fitnesscentre Wellness-centre Beboelsesejendomme Lovkrav til drikkevand På verdensplan er der generelle lovkrav om, at drikkevand skal være rent og fri for Bakterier (legionella, salmonella osv.) Vira (hepatitis, polio, norovirus (Roskildesyge) osv.) Parasitter (giardia, cryptosporidier, entamoeba osv.) Svampesporer (skimmelsvamp m.v.) BEKÆMPELSEN AF LEGIONELLA STARTER HER Problemet Det siger sig selv, at vores drikke- og badevand skal være rent, så vi ikke bliver syge. Desværre er en af de mest udbredte sundhedsrisici i drikkevandsinstallationer over hele verden forbundet med den yderst resistente legionellabakterie. Legionella findes primært i anlæg til varmt brugsvand med lav gennemstrømning, områder med stillestående vand eller dårligt vedligeholdte varmtvandsbeholdere. Legionella og andre mikroorganismer findes typisk i det lag af slim i vandrør, som kaldes biofilm. Bakterierne har optimale vækstbetingelser i biofilm ved temperaturer på mellem 30 og 50 C og udgør en alvorlig sundhedstrussel. Løsningen Grundfos Oxiperm Pro er løsningen på den trussel, som både legionella og andre mikroorganismer udgør. Systemet rummer en række unikke fordele i forhold til andre vandbehandlingsmetoder: Fjerner både bakterier og biofilm Angriber meget klorresistente mikrober Effektiv i de områder i rør, hvor der ingen gennemstrømning er ( blinde ender ) Påvirker ikke vandets smag eller lugt Langtidsvirkende

3 FAKTA OM VANDBEHANDLING HÅRDT PROBLEM SKÅNSOM LØSNING Hvad er legionellabakterier? Legionellabakterier er den primære kilde til legionærsygen en sygdom, som kan være dødelig for især personer med nedsat immunforsvar. Det anslås, at legionærsygen hvert år er ansvarlig for dødsfald i Europa.* Legionellabakterierne og biofilmen, der optræder, hvor de lever og får næring, er yderst resistente over for de fleste desinfektionsmetoder. Det gør dem meget svære at bekæmpe. For at komme dem helt til livs skal der anvendes specialudviklede løsninger. Den optimale løsning er både kraftig og skånsom Legionella pneumophila den primære årsag til legionærsyge. Der er mange måder at bekæmpe legionellabakterier og biofilm på, men ingen er så effektiv og skånsom som Grundfos Oxiperm Pro. Grundfos Oxiperm Pro bekæmper effektivt legionella og biofilm uden at påvirke vandets smag og lugt. Sammenligning af desinfektionsmidlets virkemåde Karakteristika for typiske desinfektionsopløsninger Ved at vælge Oxiperm Pro har du truffet det rigtige valg for slutforbrugernes sikkerhed og komfort. Kilde: Robert Koch Institute, Berlin, 2008 Resterende mikrober [%] Resterende mikrober ved brug af hypoklorit (HClO) Resterende mikrober ved brug af klordioxid (CIO₂) ph > 7.5 Dette diagram viser typiske desinfektionsopløsningers virkning i forhold til en række parametre. Grundfos Oxiperm Pro s klordioxidopløsning er langt den mest effektive. = Lav = Gennemsnitlig = Fremragende Fjerner biofilm Effektiv mod bakterier i biofilm Effektiv mod frie bakterier Påvirker vandets smag og lugt Fordele Følsom over for vandets ph-værdi Levetidsomkostninger Risiko for skoldning Langtidsvirkning 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Koncentration af desinfektionsmiddel [mg/l] Termisk behandling Lille Mellem Stor Ja Sammenligning af desinfektion med klordioxid og hypoklorit ved en ph-værdi på 7,5 Desinfektionsprincip UV-belysning Filtrering Kloring (hypoklorit sol.) Ozon Stor Mellem Mellem Mellem Stor Ja Ja Lille Stor Lille Mellem Klordioxid Ja Stor Stor Lille Stor

4 Fordele Kemi med store fordele Grundfos Oxiperm Pro anvender klor til at desinficere vandet. Denne kemiske sammensætning rummer en række fordele, som ingen anden desinfektionsmetode kan matche. Fjerner både frie legionellabakterier og biofilm Legionellabakterier dannes og reproducerer i biofilm, hvilket kendetegner 90 % af alle forekommende bakterier i vandsystemer. Biofilm er det slimlag, som findes i vandrør og især i varmtvandsbeholdere. Klordioxid spredes i biofilmen og ødelægger den indefra, hvorimod andre desinfektionsmidler kun angriber filmens overflade. Påvirker ikke vandets smag eller lugt Klordioxid danner ikke giftige chloraminer og haloforme stoffer, som er biprodukter af klorbaserede desinfektionsmetoder. Ved brug af Grundfos Oxiperm Pro kommer vandet hverken til at smage eller lugte af klor. Tilpasser sig vandets ph-værdi Med klordioxid er en særlig ph- værdi ikke nødvendig, hvilket betyder, at klordioxid er et yderst fleksibelt desinfektionsmiddel. Langtidsvirkning Klordioxid har den bedste langtidseffekt af alle desinfektionsmetoder på markedet. Det bliver i vandsystemet i flere dage, trænger ind i selv de mindste revner i rørenes fittings og opløses endda i blinde ender i rør uden gennemstrømning. Lave levetidsomkostninger Vandbehandling med Grundfos Oxiperm Pro sikrer et mindre kemikalie- og energiforbrug. Anvendelse af kemikalier reduceres takket være den avancerede batch-reaction-teknologi og de meget præcise flowmålinger, som tilpasser mængden af kemikalier til det aktuelle flow. Tilsammen sikrer processerne ekstremt lave levetidsomkostninger for Grundfos Oxiperm Pro. Digital dosering Grundfos Oxiperm Pro er et digitalt doseringssystem, hvilket gør det fleksibelt og økonomisk, samtidig med at det eliminerer risikoen for overdosering. Kompakt konstruktion Grundfos Oxiperm Pro har en indbygget måleapplikation, som måler det resterende klorindhold i vandet. Systemet har endvidere en indbygget digital doseringspumpe, hvilket gør det til en kompakt totalløsning.

5 Dimensionering KONCENTRATION Flow Den typiske dosering i bygninger er mellem 0,1 og 0,4 g/m³. Den præcise mængde klordioxid bestemmes ved en test på stedet. Der tages prøver fra de forskellige vandafløb i bygningen, og prøverne testes for resterende klordioxid. Systemindstillingerne kan herefter tilpasses restmængden. Kontakt din lokale Grundfos-forhandler for at få et detaljeret overblik over de relevante retningslinjer og regler for dit aktuelle projekt. Det krævede totalforbrug og maksimale flowbehov afhænger af den enkelte bygning. Der er fx stor forskel på det årlige vandforbrug, det daglige maksimalforbrug og spidsbelastningsniveauet for henholdsvis et lejlighedskompleks og et femstjernet hotel. Hvis du ikke har pålidelige flowmålinger for bygningen, giver tabellen et eksempel på, hvordan det maksimale vandbehov kan beregnes for forskellige bygningstyper, så du kan vælge den rigtige Oxiperm Pro-løsning. Eksempel på beregning af maks. timeflow for et hotel med 200 værelser Årligt vandforbrug: Q år = 180 m 3 /værelse/år Forbrugsperiode: 365 dage om året Gennemsnitligt dagsforbrug: Q avg = 180 / 365 = 0,5 m 3 /værelse/dag Dagfaktor: f d = 1,5 Maks. dagligt flow: Q max = 0,5 x 1,5 = 0,75 m 3 /værelse/dag Peak-faktor: f p = 4 Maks. timeflow pr. enhed: Q peak = 0,75 x 4 / 24 = 0,125 m 3 /værelse/h Antal værelser: n = 200 Maks. timeflow for hele hotellet: Q peak = 200 x 0125 = 25 m 3 /h (varmt og koldt vand) Maks. timeflow for hele hotellet: Q peak = 25 x 0,4 = 10 m 3 /h (kun varmt vand) Du kan også anvende flowoversigten til højre Qpeak [m³/h] Flowoversigt, Qpeak Enheder Hotel Beboelsesejendom Kontor Skole Valg af løsning Bestemmelse af spidsflow, Qpeak CI02 -koncentration [g/m³] ,5 0,4 0,3 0,2 Oxiperm OCD Oxiperm OCD Eksempel: Hotel med 200 værelser Grundfos Oxiperm Pro 5 må kun anvendes til desinfektion af varmt vand Eksempel: Hotel med 200 værelser Grundfos Oxiperm Pro 10 skal anvendes til desinfektion af både varmt og koldt vand Bygningstype Enhed Qår Forbrugsperiode Qavg fd Qmax fp Qpeak [m pr. år] [dage/år] [m/enhed/dag] [m/enhed/dag] [m/enhed/h] Beboelsesejendom Beboere (2,5 pers.) ,5 1,3 0,65 1,7 0,046 Kontorbygning Ansatte ,1 1,2 0,12 3,6 0,018 Indkøbscenter Ansatte ,08 1,2 0,1 4,3 0,018 Supermarked Ansatte ,27 1,5 0,4 3,0 0,050 Hotel Værelser ,5 1,5 0,75 4,0 0,125 Hospital Stuer ,8 1,2 1,0 3,0 0,120 0, m 3 /h Qpeak Bemærk: Den maksimalt tilladte koncentration af CI0₂ i drikkevandet afhænger af lokale retningslinjer og regler. Skole Elever ,1 1,3 0,13 2,5 0,014 Ovenstående tal er baseret på Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg (DS 442:1989). Beregningen af vandflow m.v. kan variere fra land til land afhængig af lokale retningslinjer og lovgivning.

6 VANDSYSTEMET INDSPRØJTNINGSPUNKTER Klorindioxid kan indsprøjtes i vandsystemet, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Hvis en totaldesinfektion er nødvendig, skal opløsningen indsprøjtes der, hvor vandet ledes ind i bygningen. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt kun at behandle brugsvandsanlægget, hvor der er størst risiko for bakteriedannelse. LE MERIDIEN BRISTOL FEMSTJERNET HOTEL I WARSZAWA Et femstjernet hotel skal yde gæsterne den højeste komfort og sikkerhed. Le Meridien Bristol i Warszawa blev indviet i 1993 og gjorde brug af Grundfos ekspertise i alle hotellets installationer. Grundfos leverede cirkulationspumper, trykforøgerpumper og spildevandspumper. For at sikre gæsterne mod legionellabakterier valgte hotellet at installere Grundfos Oxiperm Pro og yder således fortsat førsteklasses betjening med fuld sikkerhed for gæsternes sundhed. VARMT VAND VARMT VAND, CIRKULATION KOLDT VAND VARMTVANDS- BEHOLDER INDSPRØJTNINGSPUNKT: VARMT OG KOLDT VAND KOMMUNAL VANDFORSYNING INDSPRØJTNINGSPUNKT: KUN VARMTVANDSBEHOLDER

7 OVERSIGT Vandmåler Afgiver et impulssignal eller et analogt signal til forholdsmæssig dosering af klordioxid Indsprøjtningspunkt Doseringspunkt for klordioxidopløsning i vandledning Udtag til prøvevand Prøvevand til måling af klordioxidrester Hovedvandledning Vandflow, der skal behandles med klordioxid Udtag til forsyningsvand Vandforsyning til Grundfos Oxiperm Pro Genindførsel af prøvevand Prøvevand til måling af klordioxid genindføres for at undgå unødigt vandforbrug Måling af klordioxid Målemodul, som regulerer klordioxidresterne i det behandlede vand Vandrør/-slange Opbevaringstank til natriumklorit Standardbeholder, 30 liter NaCIO ² HCl Opbevaringstank til saltsyre Standardbeholder, 30 liter Rør til dosering af ClO₂ Signallinje Drypbakker Indeslutning til kemibeholdere for at undgå kemikalieudslip

8 teknisk DATA Tekniske data Klordioxidgenereringskapacitet OCD mg/l OCD mg/l Tilpasning af klargøringskapacitet manuelt via menukontrolleret brugervalg automatisk via indgangssignal Beskyttelsesniveau IP 65 elektronik, doseringspumper, magnetventil Påkrævet kemikaliekoncentration HCI (ifølge EN 939) 9% efter vægt Tilladt omgivelsestemperatur 5-35 C driftsvandtemperatur C kemikalietemperatur C Tilladt driftsvandtryk Tilladt relativ luftfugtighed Klordioxidkoncentration Produktopløsning NaCIO₂ (ifølge EN 938) 3-6 bar 7,5% efter vægt max 80 % ved 35 C, ikke kondenserende ca. 2 g/l (2000 ppm) Materiale monteringspanel PP monteringsbeslag rustfrit stål magnetventil PVC reaktions-/opbevaringstank PVC indvendige slanger PTFE pakninger FPM Menustyring med fuld tekst for idriftsættelse indtastning af driftsparametre rensning af systemet vedligeholdelse Tilslutninger doseringsslange CIO₂ 230 V slange 4/6 115 V slange 1/8 x 1/4 fortyndingsvand 230 V slange 6/9 eller 6/12 or PVC-rør DN V slange 1/4 x 3/8 Data for el og elektronik Netspænding Effektforbrug Analog input Digital indgang Analog udgang Potentialfri udgang 110/120 V / Hz eller 230/240 V / Hz ca. 50 VA input 0(4) 20 ma (vandmåler) målecelle (CIO₂ ph eller Redox, temperatur) (tilbehør) kontaktvandmåler (min. 3 impulser/min., maks. 50 impulser/sek.) fjernbetjening On/Off udgang 0(4) - 20 ma (pumperegulering) måleværdi CIO₂ 0(4) - 20 ma alarmrelæ, 250 V / 6 A, maks. 550 VA (signal for tom kemikaliebeholder, overvågning af doseringstid, klargøringsproces, tidsovervågning, ledningsbrud) advarselsrelæ, 250 V / 6 A, maks. 550 VA (advarsel lavt kemikalieniveau, vedligeholdelse) CIO₂ doseringspumpe Thinking Buildings Hos Grundfos tænker vi altid i bygninger, og vores produkter er med til at skabe bygninger, som næsten kan tænke selv. Vi ser ikke blot vores produkter som isolerede enheder, men som en integreret del af en levende bygning, som skal fungere bedst muligt for brugerne. Grundfos har produkter til praktisk talt alle anvendelsesområder, bl.a. varmeanlæg, klimaregulering, spildevandsbehandling, trykforøgeranlæg, brandslukningsanlæg og fjernenergi. Vores ekspertise er baseret på mangeårige globale erfaringer, og vi er stolte af at kunne dele vores viden med kunderne. Vi ønsker endvidere at gå forrest med nye teknologier og innovative produkter. Besøg os på og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig. Siden er på engelsk, men du er altid velkommen til at kontakte os for en personlig snak. UDFORSK VORES ONLINEUNIVERS Få det optimale ud af Grundfos besøg vores Thinking Buildings Universe på Vores website indeholder en række services, som fungerer som din online Grundfos-ekspert: Quick Pump Selection-vejledning med omfattende produktdatabase og et dimensioneringsværktøj, som hjælper dig med at vælge den rigtige pumpe til præcis dine behov E-læringsprogram, som hjælper dig med at øge din ekspertise Leksikon, hvor du kan finde definitioner på relevante fagtermer Tilmeld dig Thinking Buildings E-News Nu kan du få de seneste nyheder om pumper og teknologi i din indbakke fire gange om året, herunder Best of Year-udgaven med alle vores læseres favoritartikler. Velkommen til Grundfos Thinking Buildings Universe!

9 GRUNDFOS OXIPERM PRO Oxiperm Pro avanceret teknologi til alle typer vandsystemer. Unikke fordele: Fjerner både frie bakterier og biofilm Anvender klordioxid, der er ekstremt effektiv, men som ikke påvirker vandets smag eller lugt Grundfos Oxiperm Pro s robuste konstruktion sikrer en høj driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger Brugervenlig drift Nem installation uden afbrydelse af bygningens vandforsyning. Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Telefon: Teleax: DK

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 Ozon Generatorer Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk Salg: Jan Mottlau tlf: +45 2163 3309 OZON til desinfektion+ lugtsanering 1 Sådan fungerer

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer CatoCool Vandbehandling til kølesystemer Kølevand Fordele og udfordringer Udover at være en let tilgængelig råvare har vand også den egenskab at være et meget effektivt medie til varmeoverførsel. Det gør

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos

grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos 1 150 års erfaring Som verdens største pumpeproducent har Grundfos pumpeserier, som passer

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 systematisk rengøring store udfordringer kræver stærke løsninger Ordrebogen er fuld. Produktionen

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere