ca. 1901:. Østerbrogade 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ca. 1901:. Østerbrogade 50"

Transkript

1 Agerhlm, A. v. B. Var jan (men ikke flg. år) medl. af Da. ft Fren. Ca. 1897~. 1898: Køge ca ca. 1899: København Frederiksberggade 19 ca. 1901:. Østerbrgade 50

2 Bjrkgren, Hulda Augusta ( ) Hreda, Sverige Frøken. (Nielsens Efterfølger). Et par kabinetfts, ca , fra det gl. Esbjerg, på Esbjerg mus. bærer hendes navn, men kan ikke være ptaget af hende. Blev jan med!. af Da. ft Fren. 1892ff.: Køge Jernbanegade 8 f d. l - 12 ~ 1951 vertg Hans Jørgen Nielsens atelier, Nørregade 12 Ø.F Annnce m frretningens phør. Brgerskab sm ftgraf i Køge 31/7 1897

3 Brries. Philip Ca f.: Køge

4 Christtnsen. Christian ( ) Odense Hlte (Helsingør?) Phtgraphie Atelier. Opr. malermester fra Åbnede i Vibrg i August Prytz's tidl. atelier g sluttede februar 1873 (se Møller, E.). men måtte maj atter vertage det. Fra 1. sept havde han ca. 2 mdr. J. Mrtensens atelier i Skive g drev det under fa. Chr. Christensen &. C.; derpå lejede han en tid maler Wischmanns atelier i Nygade. Åbnede atter i Vibrg sst. maj 1876 g sluttede vist nk 1879 (se Nielsen, Carl). Ca. 1878: Ftgrafisk Etablissement Grenaa, Herning g Vibrg. Ca. 1882: Ftgrafisk Etablissement Grenaa g Vibrg. Se gså Christensen &. C., Chr. Chr. Christensen var tillige gæstgiver på htellet i 1880eme. Se fx. Skand. Merkantil-Kalender , Kbh s. SOl. I Danmarks Merkantil-Kalender Kbh kun sm ftgraf, men i Prvinds Vejviser , Kbh. 1889, i fagreg. sm ftgraf. i persnreg. sm htelejer. Se desuden: Atelier paa Htel Phønix. Det ftgrafiske. Ftgraf i Næstved ; fra 1883: Christensen &. Søn. Havde fra ca desuden atelier i Vrdingbrg..Chr. Christensen Lille Brgade eller Farvergade Nestved g Vrdingbrg«I Skand. Merkantil Kalender , Kbh g Danmarks Merkantil Kalender , Kbh pført med 2000 kr. i skatteindtægt. Derpå i Silkebrg. Se Christensen &. Søn g Christensen &: Sørensen. Bigr. med prtr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbg 1954, s. 164ff. Haderslev : 14. Nøregade l!) 14 Nørregade 14 Vibrg Set. Mgensgade 20 GRna 187~1880: Mgensgade [nuv. nr. 5) 1870eme: Løgstør Htel Ph6enix Næstved Lille Brgade eller Farvergade Vrdingbrg Køge NØrregade [matr:nr. W ej HiDerød ab : Jernbanevej lige verfr sygehuset [nuværende Søndre Banevej 9)

5 Emmecke, Rudlf Alfred, Ftgraf g Glarmes{er. _ Vestergade l f Køge Avis 24 - l Annnce m ftgrafering.

6 Fgh, Christian Peter Jhannes (1801- ) Vesterbrg, Llland Købmand i Nakskv ~9, arveræster, fængslet fr talrige injurier. Lærte smmeren 1847 at daguerretypere, g averterer i Lllands-Psten 23.1 U 847, at han efter at have ptaget-.p9rtrætter i Jy1tand g her tugdømmerne atter er i Nakskv, Nygade ved siden ar farver Jensen avert. han sst. at han daguerretyperer i Marib. Var fra slutningen af marts 1851 en måneds tid daguerretypist g cm missinair i Køge med bpæl hs madam Steinike i Vestergade. Hans ann. i Kjøge g Omegns lidende siger bl.a.:.priserne er fr et enkelt Prtrait fra 9 til 12 Mk., efter Pladernes Størrelse. Et dbbelt Prtrait, nemlig 2 Persner paa et Stykke, f. Ex. Mand g Kne 2 Rbd. Fr Grupper af Børn fra 3 lil S, IS Mk. a 3 Rbd. Fr Sldater sm have været i Feldten, aftages Prtraiter fr 8 Mk. naar t g flere paa eengang ville aftages. Skulle man paa Herregaardene heri Omegnen ønske flere Prtraiter aftagne, er jeg villig til at tage derud. Senere ann. sst. 2. g Erslew: Frratter-l.exicn I, 1843 g Suppl. I, Haugner: Nakskv Købstad Hist., 2. udg., II, 1945, $. 39Sf. Naksky Nygade

7 Frankel, Jhannes Sphiatus Paridn ( ) Esl6v Barber i Skælskør, fra 1854 tillige daguerretypist. fra ISS5 mrejsende sm sådan <: ca (18.9.) <: ca.19.ll ca Daguerretypist, Ringsted. Barber Franke) Slagelse. Stadt Hambrg Slagelse. aarter, Etløffsens have Slagelse. Restaur. S. Linds gård, Nygade Daguerretypier g Phtgrapbier paa Papir. Krsør; Havestuen hs Stadslæge Hansen Hlbæk. Gæstg. Busch..Franckel... Købe. Gæstg. Mlillers have Panntypier~ Køge, Carl Hansens pavilln Køge, Carl Hansens pavilln Strehedinge Restauratør Lassen,.Franc:kel-, Phtgraph fra Kbh., Hlbæk, Phtgraph Fischers atel. [dvs. J. W. rlscher's] Køge, Carl Hansens pavilln (pvarmet) Slagelse, Bager Harders have, Bredgade Fraenkel. Sphus fra Kbh. glas, papir, visit1c:.,.. SrØ, Klubvzrt Lissners have Helsingør, Majr Friis' have, Lundeg.

8 Frederiksen, Jhannes. ( ) Høsterkøb Kbh. l beg. af marts 1860 var han i Køge at ptage prtrætter i hr. Miillers pa villn. Samtidig underviste han i lometachrmatypic. verførsel af billeder på prcelæn, vksdug etc. Ann. i Østsjæll. Avis Var i slutningen af april 1860 j Hillerød ngle dage at ftgrafere i købmand T. H. Lunds ejendm i Sltsgaden. Var sm Phtgraph fra Kjøbenhavn i Hlbæk fra slutn. af april til 12. maj 1861 med atelier i particulier Kalks have. Ann. i Hlbæk Amts Avis l midten af maj 1861 var han atter i Køge. Han mdtg bestillinger på Htel Prindsen. Ann. i 0stsjæll. Avis 16. g Var fra ca. 25. maj til 23. juni 1861 i Ringsted med atelier hs værtshushlder Chr. Hansen på Nørregade. Ann. i SjæUandspsten Berl. Tid Tillæg har: lil Hr. Phtgraph J. Frederiksen paa hans Fødselsdag den 20de Januar [Derpå t strfer l fire vers). Optg marts 1868 ftgrafier af. H. C. Andersen. Isn Udst. i København. Hjørring mus. har visitkrtft fra beg. af 186Oeme. KB har visitkrtft fra ca af bghandler Peter Jacb Schmidt. Kaldte sig fra ca mest Breiner. s.d. København beg. af 186Oerne: Vimmelskaftet 42 ca. 186S-<a. 1873: Vimmelskaftet 38

9 Hansen, Marcus Crnelius (ca ) Trllebrg, Odense amt Arrestfrvarer i Køge. Desuden erhvervsftgraf sst. fra august Åbnede 21. dec. J862 sm arrestfrvarer g ftgraf sit -nye; lukkede g velindrettede«atelier. l januar J863 undskylder han, at en fejl ved bans apparat (-Maskine«) har umuliggjrt at prtrættere. tilfredsstillende. men lver fremtidig lige 51 gde g billige prtrætter sm de københavnske ftgrafers; i december samme år nøjes han med at lve dem lige så smukke sm i de fleste afhvedstadens atelierer. Ann. i Øst: sjællandsavis ff., ff. samt46 gg KB har visitkrtft ca. J865 af Emmy Carlsen & Carline Stampe udbyder han i Stevns Avis sine t kameraer med tilbehør til salg, 18.3.J869 en salinermaskine m.v. f l d KjOge Raadhuset

10 , Heicbelmann, Frederik Vilhelm Emil ( ) Valløby København Frvalter på Gjrslcvj lærte Ct. hs Chr. Nielsen g hs Gerg E. Han sen. Synes en kn tid at have været i Rødby. Å i Odense g derpå i Stubbekøbing. Fra beg. ac 1870erne havde han atelier i Stre Heddinge g endelig i København. Var i slutn. ac kt et par markedsdage i Køge. Ann. i ØstsjæUands Avis f. I beg. af maj 1862 ftgracerede han på BilJesbrg, hvr han gs!slgte fts ac Vallø Slt l32 skilling. Ann. i østsjæu. Avis f. KB har visitkncts Cra beg. ac 1860erne ac Majbølle Kirke g Majbølle præstegård.. KB har t kabinetsfts fra beg. af 1870erne af det nypførte Rsenfeldt, samt fire (+ 3 dubletter) ca. 21 x 20,S CI1'! (halvcirketrrmede frven) eller ca. 2S x 19 cm på kartn 39 x 31 cm, in- g eksteriører af Vergaard. KB har i fli ltudsigt fra Taamet i NykjObing F.«g )ti NykjObing Kirke«begge betegnelser indridser frneden i negativet, n'erne spejl. vendte udst. i Wien (ikke przm.). Fruden alm'. visitprtrætler udførte han ftgr. af interiører g landskaber. Af bans tpgrafiske fts har Det kgl. Biblitek bl.a.: Bregentved g Bregentveds have. 1860eme Faxe Ladeplads (ca. 1878) Kimmerslev Kirke set fra sydøst Vallø. Vemmetfte Ordrup(s)høj Nekr. i Ber. fra Da. ft Fren. IV , s. 210f. R6dbye pi Llland Odense Overgade2S Stubbekj6blng StubbdYltbIng' Aprill87IH.: Streheddinge Vestergade K.beDhlIvD ca a. 1880: Nrdvestvei 39 ca. 188O-ca : Blegdamsvej SO ca ca. 1883: Prins Jørgens G. 7 ca i:a. 1884: Ravnsb. lyerg. 7 ca ca.1885: Sllsgade 4 ca. 188S-ca. 1886: Sølvgade 86 ca ca. 1887: He~gensgade 2

11 I lansen, Emil Ferdinand Rasmus ( ) Udesundby,. Søn afhtelvært Niels Valdemar lansen. G m. DagmarPauli, f i Kbh. I lære hs Chr. Christensen, Næstved. KB har fruden visitprtræner bl.a. bill. af Vallø efter branden. Atelieret i Strehedinge bestyredes eller ejedes mkring 19OOff. af frø-' ken Marie Bjerring, atelie~t i Køge mkr affrøken Carline Jørgensen. Han phørte,sm ftgraf ktber Prtr. g bigrafi i Dansk Prtrætgalleri, II, 1905, sp Nekr. i D.f.T., XLII, s. 56. J Cf.: Kjøge cl ab 1889: Stuhedinge Algade Kjøge!:.. Nørregade N. 207 Filialer: Strebedinge g Faxe Kjøge /~J Nørregade N. 207 Filial: Strehedinge

12 lansen, v. Antagelig Niels Valdemar lansen, fhv. htelvært, fader til E. lansen. KB bar kabinetsft fra' c:a af Hans Ott Frimdt-Møller m. søskende. ' Slutn. af 188Oeme: Jijøge N6rregade N. 207 (senere nr. 14}. Se østsj. Flkebl. 20/8-1891, m vertagelse af ftgrafisk AtelIer i Faxe.

13 Isaacssen, R. Var sm ftgraf fra København i Køge i slutn. afnv med atelier i Htel Prindsens pavilln. Ann. i Østsjællands Avis ff. Der findes visilknfts fra ca af Niclai Ahlmann, hvilke på kartn'en under billedfeltet har i litgrafi:.eneberelligetc g derpå, med blæk:»af Jsaacssen«.

14 Jacbsen, Hans Niclaisen ( ) Sønder Køge Hlbæk G.m. Kirsten Ibsen. Fra slutn. auebr. til beg. af april g atler i slutn. af sepl ptg han prtrætter i Køgl, første gang med atelier hs husmand Niels Jørgensen, andet sted lil højre ver Køge Br, anden gang:,"min Bpæl er det første Sted ver Kjøge Br g anvises fra Marschandiser Brumberg«. østsjællands Avis g I første ann. kaldes han fejlagtigt L. N. Jacbsen. ' Var ca. 9". til 25. aug. J862 i Ringsted med atelier hs værtshushlder R. Jørgensen. Ann. i Sjænandsps~en (alle fire gange: H. R. Jacbsen). Ca. 28. aug. til 16. sept. var han i SrØ med bpæl hs guldsmed Christensen. T Prtraiter af Kjøbmand Høyers Enke ere.til Salg... Ann. i SrØ Avis ca gea. 8.-c:a var han ing. ann. i Stevns Avis i Stre Heddinge med atelier hs værtshushlder Lars Olsen i Vestergade, derpå en uges tid h~ maler Mørch i Rengegade. 3.-ca var han atter bs Lars Olsen, J8.-ca g ca. 12.~a hs gæstgiver Ovesen. Her var han igen ca. 3O.3.-ca , ca ca , ca ca , da han tager til Lejren ved Hald, g ab dukker han igen p hs Ovesen g synes at blive inet. til ca Ca er han der atter. Han kmmuneskat 1868 er iflg. Stevns Avis l rdl. g 44 sk.frmue g lejlighed samt l rdl. næring. (Bag på ngle!tartn'er t. visitft f.. t.v. mie litgraferet brystbillede af Daguerre). Blev juli 1883 medl. af Da. ft Fren. Ved flketæll kalder han sig frhenværende ftgraf ca. 1897: Hlbæk Trvet (dvs. Algade 6S g 66]

15 Jensen, Andreas ( :-3' ) Tybjerg, Præstø a!dt Frederiksberg»Phtgraph fra Kjøbenhavn«. I Var i Køge at ftgrafere fra ca. 23. kt. tilis. dec med atelier i gæstgiver Mullers have, dg med en en~jt dags afbrydelse, 18. nv. 1858, hvr han var i Vallø at ptage prtrætter hs gæstgiver Heichel mann. Talrige ann. i Østsjællands Avis Persnalhistrisk TIdsskrift, 9. rk. 3. bd. 1930, s Oem ff.: Stc:khllll Drtlningsgatan N. 29a

16 Kaiser, Jhan Harald Gerg ( ) Var ca i kmpagni med Peder Kristian Andersen. Ca. 1902ff.:, lejfige Nørreaade IO f d Ø,F Ø.F Annnce atelier åbner 1 Nørregade l It, atelier slgt til lærer Victr Kefed.

17 Kaiser, Henrit~ Carline Laura Lvise ( ) - Mariager Næstved Frøken. Søster til Carl Kaiser. KB bar bl.a. visitft fra ca af Hjalmar Købl ftgraf i Næstved. se Atelier Henriette. 'Bigr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt. Aarbg 1954, $: 21lf. Be&. af 189Oeme: Odder ' c:a : Vrdingbrg Algade ca. 1913ff.: Køge Nørregade 10. ca ca. 1922: Slagelse

18 Klein, Gerg Wilhelm ( ) Berlin København Var s.m. G. Thiel sm ftgraf i Helsingør 18S8,hvr de sept.-nv. ftgr. i St. Annagade 74 (nuv. rir. 48). Kaldte sig,.phtgraph fra Berlin«, da han april-august 1862 g august 1863-aprill864 var i Næstved.henhldsvis på Htel Prindsen g hs murermester Schneider g Må.)antzen, Købmagergade. Besøgte desuden bl.a.: Srø, Urmager Lissner Ringsted, Gæstg. Zimmermann (Pstgaarden) Srø, Urmager Lissner Ringsted, Gæstg. Zimmermann (Pstgaarden) (28.6.)1862 Præstø, Gæstg. Schweim 22.8.~ Køge, Urm. Knutsen, Trvet Køge. Urm. Knutsen, Trvet 186Ha ptisk-instrumentmager i København.. KB har ft af Herfølge kirke, samt visitkrtfts fra 186J.af Lars Glad g Jhannes Glad: Bagpå etiket: Pbtgraphi af C. W. Klein. Sm venfr angivet er betegnelsen på etiket på bagklædningen af ramme med ft fra 1861 af Ingemann isrø Amts Museums Ingemannstue. Ftgrafiet viser Ingemann på havetrappen. men at det erdette billede. der prindelig har siddet i rammen, erdg ikke sikkert. Neler. i Ber. fra D.f.F., X, 1896, s Bigr. i Hist. Samr. f. Præstø Amt, Aarbag 1954, s. 155ff. Berlin

19 Meier, 'Friderich Christian Benjamin (ved fødslen: Meyer) ( ) København København Uddannet sm bghandler. Brgerskab i København Hvedplag af billeder fra F. Herpenl i Hamburg. Ophørt sm bghandler ptagct i Den ftgr. Fren. KB har tre stre fts fra Stre Kngensgade. Bag på hvert en ftgraferet etiket: F. Meier's ftgrafiske Atelier. St. Anna.Plads Nr. 18. fra den 17de Aprillantagelig: 1866) St. Knge~sgade Nr. 26 i Haven., KB har visitkrt af ubek. med pikl. trykt etiket på ba~iden: F.. F.C.B. Meier., stre Kngensgade 33 i Kbhvn. KB har af disse. med håndskr. titel. navn g adr. 'på blå papirstrimmel. der er klæbet bag på kartnen: Amaliegade - Amalienbrg - Parti af Christianshavn - GI. Trv samt. med Harald Chens navn litgraferet på frsiden: Kngens Nytrv g Kaningaarden paa Drnninggaard. Optg prtrzuer i Køge fra ca. 9 juli til 4. aug med atelier i bgtrykker Opffets have i Nørregade. Ann. i Østsjællands Avis Bigrafi i Dneris: Danmarks Bghandlere, l, 1912, s. 217f. KB har visitft frest. Meier, pt,. af Ad. Lnbrg. III. ca K.benhaw ing. Vejviseren : St. Annæ Plads 18 IV ing. Vejviseren 1867: Stre Kngensgade 18 II ing. Vejviseren '186~9: Dr. Tværgade 20 stuen

20 l j-. Nielsen. Hans Jørgen (ca ) Hlmdrup. Skårup sgn log. Langelands Avis 5. g synes han lørdag/søndag at have benyttet maleren P. Bendixens atelier... Ann. i Langelands Avis 2. g 5.5. samt 3 5. g g K8 har visitkrtft af Chr. 8ay, Flterupgaard. ca Fts aftranekær Slt Prvins Vejviseren Kbh. 1881ff. i hvert fald lil 89. Rudkøbing april 1862-april 1866: Blindestræde ved Stranden april 1866rf.: Nørrebr c:a. ls7?ff,:. Køge 12 Trvet. senere Nørregade f Il d l -" 1892 Lærer v. teknisk skle. Hulda Bjørkgren vertaget ateliet

21 Nielsen, P., " Prycz (Peter Snitlcer) 3.6.-<: i Køge, Htelvært MUlJ:ers pavilln. Se Amhltz

22 Olsen, Lauritz ( ) Kalundbrg Charlttenlund Søn af møller, senere brzndevinsbrznder Lars Olsen g hustru Jhanne Marie, f. Sørensen. G.m. Anna Kirstine Severine Jensdatter ( ), adptiv. datter af billedhuggeren SørenSeidelin Winther, hvis efternavn hun fik 9.1 l Hun blev g. 2. gang med minister F. Wlfhagen (181~1894)... Opr. sømand. Lærte ftgrafi hs A. W. Kirchhff. Ab nv avert. han i Kalundbrg Avis med visitfts til henh. 4. g 6. rdl. pr. dusin 10.-<:1' Favrb Kr Hlbæk, kmd. E; Petersen, Smedelundsgade Krsør, Pstgaarde~ Have Skelskør, guldsmed Søndergaards have (2.10)1860 Strebedinge, snedker Lund Slutn. af kt Næstved, Ny Gæstgivergaard Hrsens, maler Frisch's atelier på Søndergade ca <:a Hrsens, mad. Kierkegaards have påsme<jegade nævnt i Hrsens Apteks gifiprtkl. ca g, Stre Heddinge. restauratør Lassen ca g ca li.1861 ca Køge, urmager Knutsens have, Trvet. Stre Heddinge, snedker Lund. Frøslev, sgnefged Ole Hansen APril 1860-april 1861: Kalundbrg Skibbrgad~ 12 ca. 1863: Fredtrida : OdenSe Overgade 25 Købcabal'D g : Østergade 13 3die Sal : Østergade : CIwittenlund Lindegaardsvej 39 ResIdJde

23 Petersen. Peter Madsen (ca ) lindeise, Svendbrg amt Kaldte sig skiftevis P. el. P. M. Petersen. Var i slutn. af kt i Rudkøbing bs vævermester Kiihl at ftgra~ fere. Ann. i Langelands Avis 29. g Iflg. Langelands Avis 24.S.1861ff. var han fra slutn. af maj til hen i juni' 1861 i Rudkøbing i kbbersmed Andersens hus, Ørstedsgade. Ca var han i Stense bs gårdmand Niels Rasmussen, g fra slutn. af aug. til beg. af sept pi Thurø hs værtshushlder N. Nielsen. Var rra ca sept i Køge at ftgrafere. Indtil ca. 25. kt. havd~ han atelier i Lars Petersens have ved siden af købmand Jacbsen på Tr vet, derefter til IO. nv g atter fra ca. 22. febr. til 22. april 1862 i restauratør Slacks have i Nyprtstræde. Ann. i Østsjællands Avis lff., , l.j 1.186Jff. g Slgte (egne?) fts af J. L. Nyrp. Fra ca. 5. maj til 3. nv ptg han ftgrafiprtrætter i Helsingør i losaagdtsm et lukket Atelier... i Hr. Gartner Schmidts Have i Alleen. Bestillinger mdtges hs Hr. Mansted, Steengaden Nr. 410, g senere hs Hr. Brændevinsbrænder Petersen paa Axeltrvet. (Ann. i Hels. Avis S., 7., IO., 15.,28. g 31.5.,4.,7.,23. g 24.6.,5. g 7.7. samt 20. g ) i Ringsted, sm mrejsende ftgraf. Var ]863 aller sm mrejsende ftgraf i KGJge, fra 25. marts med atelier i hr. Blacks sled i Nyprtstræde, fra 17. maj i madame Daldrphs sted ved Køge havn. Ann. i Østsjællands Avis 23.3.]862ff.g I midten af april g midten af juli 1863 virkede han hs hr.oausen i Ter sløv Kr. Ann. i Sjællandspsten g 13. samt Meddeler i annnce , hvr han fejlagtigt skrives P. Pedersen, at atelieret på Cncrdia i MalmO er genåbnet af ham, der året inden assisterede hr.»wlfelt.. [Wlffeldt). Se Bertil Widerberg: Kameran minns, Malm 1963, s Ca. 18S8-ca. 1859: K.bcåhava GI. Amagertrv 44 (dvs. 13) Køge Trvet 12 [matt:nr. 149}

24 PhiJipsen. Emanuel Philip ( ) ~ Fredericia R,!sland? Indtil marts 1854 glaspuster. Daguerretyperede <:a i Rudkøbinghs gæstgiver Bang i Nakskv, Gæstgiver Hlms have Næstved Slagelse Skelskør (16.9.)1854 Kørsør 1854 Ringsted Srø Præstø Køge Køge, Murerm. Jespersens enke Rskilde,»Skandinavien«19.7.-(5.9.)1855 Helsingør, C. Nielsens Have, Hj. af GI. Klster g Filgade 460 Var i slutn. af juli til midt i aug i Skive. Krtere phld i Stckhlm 1857 g 1858 (iog. N.T J.F., 11. årg., 1927, s. 10)... Hele efteråret. i hv f. kt.-dec., 1857 i Uppsala, hvr han udførte ftgrafier på papir, med 4 dages leveringstid, samt vitrtypier til 6, 1, Rdr Rgs stykket (iog. N.T.f.F., 12. årg., S ). Var i beg. af juni 1858 i Umei..Km i slutn. af juni 1858 ver Haparanda til Finland, hvr han bl.a. be søgte Viipuri g Oulu. OphOldt sig i hvert fald sept.-kt i Helsinki, hvr han bl.a. ftgraferede Jhan Ludvig Runeberg. Se Marta Hirn: Runeberg i"bild. Helsingfrs/Kbh. 1954, S (geng.), g Sven Him: Phtgrafer i Helsingfrs. Sartryck ur Finskt Museum 1970, s. 10. Philipsen slgte aftryk af Runeberg-ptagelsen. Ngle af dem var klreret af den svenske kunstnerelev Carl Adlf Hårdh. I::t sådant klreret saltpapirsbillede med mia baggrund hænger. på Runebergmus. i Prv. Hårdh litgraferedt suden prtrættet; dette litgrafi km i handelen marts Jide ftgrafiet g litgrafiet værdsattes højt af Tpelius. Se Strmberg i Svenska Liueratursallskapet i Finland København ca <:a. 1856:.østergade 61 (fra.g med 1859 kaldt nr. 36) ca <: :. Nrgesgade 114A (fra g med 1859 kaldt nr. 34) ca <:a. 1859:. 10vstræde 122 (fra g med 1859 kaldt nr. 8)

25 RASMUSSEN, L. Ftgraf i Havdrup, 1920'erne (Yderår ubekendt)

26 Slralbacker, Peter Hermann Heinrich ( ) WestCalen G.m. Julie Stratbåcker. s.d.»phtgraph fra Kjøbenhavn. var ca. 26. aug til ca. 18. sept i Vrdingbrg med»phtgraphi- g Daguerr~typ-Atelier i Hr. Gj~tgiver. MuusCeldls Have«. Ann. i Vrdingbrg Avis »Cra Hambrg«CtgraCerede Cra ca. 26. sept. til 10 kt. g Cra 16. til JO. kl i Kø~e i ~æst.river MuUers pavilln.»stlende paa den Velvillie jegveralt har nydt. haaber jeg at være ligesaa heldig her i Kjøge«. Talrige ann. i Østsjællands Avis Slutn. afsept. til beg. af kt i Tranekær hs gæstgiver Frm. (Langeland$ Avis g l. g ) g ann. i 'Nakskv Avis: Phtgraphi Prtraiter aftages daglig j mit Atelier uden He~yn til Veiret, saavel paa Glas sm paa Vxdug. Cra 1 Rdl. til høiere Priser averterer han i Nakskv Avis. at han er kmmet hjem igen {fra Kbh.) g at atelieret fra nu af hver dag vil være åbent. KB har visitkrtft af Kristian Madsen, ca Se gså StratbOcker. J. g H. Ca. 186O-ca. 1863: Nakskv Købe,-VD ca. 1863: Østergade Sal ca. 18fi3-ca. 1884: Frederiksbergade 21 ' ca. 1884: GI. Amae.ert~ N. 4...

27 Thieslund, H. C. C. Optg prtrætter i Køge i midten acnv med atelier hs Fritz Pe tersen i Haandværkerfreningen. Ann. i Østsjællands Avis ff.

28 Wieth. Mgens Christian Wilhelm ( ':"28.8. ISn) Sønderup (ved Slagelse) Stre Ebberup (Bjernede sgn) HjulmagefSven~ i Slagelse. kmmandersergent ved 3. Liniebatailln. deltg i krigen Besøgte sm mrejsende daguerretypist Køge 7.5.~ S51, Mad. Steinike. Vestergade. Næstved juni/juli Køge ca Mad. Steinike. Vestergade. Derpl daguerretypist i København slutn. af Var senere tømrer g tegnelærer i København (se fx. vejv samt tillæg) g derefter entreprenør g vgnmand sst. Lasaretfrvalter i Fåbrg Fra 1869 på ny tømrer. Hans ene datter, Jacbine Kirstine ( ), var far~der til skuespilleren Mgens W~eth. Biagr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbg 1954, s. 125f. København

29 \Vilstrup. Peter Christian (ca ) Svendbrg G.m. Augusta. r. ca i Køge. August J852 i Visby på Gtland. Se David Papp: Ftgrafer på Gtland under J800-talet (Gtlåndskt Arkiv s ). Daguerretyperede ing. Svendbrg Amtstid. fra maj til august 1853 i Svendbrg i mad. Børgesens have. Aller i Svendbrg (ra midten afktber. denne gang hs institutbestyrerinde, jmfru Lappidan i Frue stræde aller i Svendbrg t.J. g hs jmfru Lacppidan:.J.-1IA. g mediaugusti mad. Børgesens have. Sept. til medikt i Rudkøbing med atelier i den grevdige magasingård i "'ørreg:uje. Den J2. t i Tranekær g den i Hennetved hs gårdmand Ole Christensen (Langelands Avis ). Fra aller i Svendbrg hs jmfru Lacppidan igen i Svendbrg: 5.-J U. hs jmfru Lacppidan i ma<j. Børgesen have g ab hs guldsmed Drejer i Gjerritsgade...Histriemaler (ra Kjøbenhavn«. Optg (ra ca. '1. aug. til Jl. sepl daguerretypier i Køge hs madam Bernhardt i Vcsh:rgade. indgangen i prten...da jeg under flere Aars Studium i Chemi sm i Daguerretypi. har erhvervet mig særdeles Fzrdighed.. kan han lve klare. naturtr prtrætter. Ann. i Østsjællands Avis S J856 attcr i Svendbrg hs guldsmed Drejer. 29.-$ g hs mad. Børgesen g derpå igen hs Drejer. Ca underviste han sm malermester på Teknisk Skle i Svendbrg. H:IR levede til slutningen al århundredet i byen g havde længe malede rullegardiner sm speciale.

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Danmarksmesterskab. 10m luftpistol Resultater

Danmarksmesterskab. 10m luftpistol Resultater Danmarksmesterskab 10m luftpistol 2015 Resultater Side 1 af 11 Medaljeoversigt Individuel Hold Børn A Dame G Lasse Fredriksen Maribo 267 G KBH PI 1060 S Tobias Juul Maribo 253 Anne Seierø 355 B Alexander

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere