ca. 1901:. Østerbrogade 50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ca. 1901:. Østerbrogade 50"

Transkript

1 Agerhlm, A. v. B. Var jan (men ikke flg. år) medl. af Da. ft Fren. Ca. 1897~. 1898: Køge ca ca. 1899: København Frederiksberggade 19 ca. 1901:. Østerbrgade 50

2 Bjrkgren, Hulda Augusta ( ) Hreda, Sverige Frøken. (Nielsens Efterfølger). Et par kabinetfts, ca , fra det gl. Esbjerg, på Esbjerg mus. bærer hendes navn, men kan ikke være ptaget af hende. Blev jan med!. af Da. ft Fren. 1892ff.: Køge Jernbanegade 8 f d. l - 12 ~ 1951 vertg Hans Jørgen Nielsens atelier, Nørregade 12 Ø.F Annnce m frretningens phør. Brgerskab sm ftgraf i Køge 31/7 1897

3 Brries. Philip Ca f.: Køge

4 Christtnsen. Christian ( ) Odense Hlte (Helsingør?) Phtgraphie Atelier. Opr. malermester fra Åbnede i Vibrg i August Prytz's tidl. atelier g sluttede februar 1873 (se Møller, E.). men måtte maj atter vertage det. Fra 1. sept havde han ca. 2 mdr. J. Mrtensens atelier i Skive g drev det under fa. Chr. Christensen &. C.; derpå lejede han en tid maler Wischmanns atelier i Nygade. Åbnede atter i Vibrg sst. maj 1876 g sluttede vist nk 1879 (se Nielsen, Carl). Ca. 1878: Ftgrafisk Etablissement Grenaa, Herning g Vibrg. Ca. 1882: Ftgrafisk Etablissement Grenaa g Vibrg. Se gså Christensen &. C., Chr. Chr. Christensen var tillige gæstgiver på htellet i 1880eme. Se fx. Skand. Merkantil-Kalender , Kbh s. SOl. I Danmarks Merkantil-Kalender Kbh kun sm ftgraf, men i Prvinds Vejviser , Kbh. 1889, i fagreg. sm ftgraf. i persnreg. sm htelejer. Se desuden: Atelier paa Htel Phønix. Det ftgrafiske. Ftgraf i Næstved ; fra 1883: Christensen &. Søn. Havde fra ca desuden atelier i Vrdingbrg..Chr. Christensen Lille Brgade eller Farvergade Nestved g Vrdingbrg«I Skand. Merkantil Kalender , Kbh g Danmarks Merkantil Kalender , Kbh pført med 2000 kr. i skatteindtægt. Derpå i Silkebrg. Se Christensen &. Søn g Christensen &: Sørensen. Bigr. med prtr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbg 1954, s. 164ff. Haderslev : 14. Nøregade l!) 14 Nørregade 14 Vibrg Set. Mgensgade 20 GRna 187~1880: Mgensgade [nuv. nr. 5) 1870eme: Løgstør Htel Ph6enix Næstved Lille Brgade eller Farvergade Vrdingbrg Køge NØrregade [matr:nr. W ej HiDerød ab : Jernbanevej lige verfr sygehuset [nuværende Søndre Banevej 9)

5 Emmecke, Rudlf Alfred, Ftgraf g Glarmes{er. _ Vestergade l f Køge Avis 24 - l Annnce m ftgrafering.

6 Fgh, Christian Peter Jhannes (1801- ) Vesterbrg, Llland Købmand i Nakskv ~9, arveræster, fængslet fr talrige injurier. Lærte smmeren 1847 at daguerretypere, g averterer i Lllands-Psten 23.1 U 847, at han efter at have ptaget-.p9rtrætter i Jy1tand g her tugdømmerne atter er i Nakskv, Nygade ved siden ar farver Jensen avert. han sst. at han daguerretyperer i Marib. Var fra slutningen af marts 1851 en måneds tid daguerretypist g cm missinair i Køge med bpæl hs madam Steinike i Vestergade. Hans ann. i Kjøge g Omegns lidende siger bl.a.:.priserne er fr et enkelt Prtrait fra 9 til 12 Mk., efter Pladernes Størrelse. Et dbbelt Prtrait, nemlig 2 Persner paa et Stykke, f. Ex. Mand g Kne 2 Rbd. Fr Grupper af Børn fra 3 lil S, IS Mk. a 3 Rbd. Fr Sldater sm have været i Feldten, aftages Prtraiter fr 8 Mk. naar t g flere paa eengang ville aftages. Skulle man paa Herregaardene heri Omegnen ønske flere Prtraiter aftagne, er jeg villig til at tage derud. Senere ann. sst. 2. g Erslew: Frratter-l.exicn I, 1843 g Suppl. I, Haugner: Nakskv Købstad Hist., 2. udg., II, 1945, $. 39Sf. Naksky Nygade

7 Frankel, Jhannes Sphiatus Paridn ( ) Esl6v Barber i Skælskør, fra 1854 tillige daguerretypist. fra ISS5 mrejsende sm sådan <: ca (18.9.) <: ca.19.ll ca Daguerretypist, Ringsted. Barber Franke) Slagelse. Stadt Hambrg Slagelse. aarter, Etløffsens have Slagelse. Restaur. S. Linds gård, Nygade Daguerretypier g Phtgrapbier paa Papir. Krsør; Havestuen hs Stadslæge Hansen Hlbæk. Gæstg. Busch..Franckel... Købe. Gæstg. Mlillers have Panntypier~ Køge, Carl Hansens pavilln Køge, Carl Hansens pavilln Strehedinge Restauratør Lassen,.Franc:kel-, Phtgraph fra Kbh., Hlbæk, Phtgraph Fischers atel. [dvs. J. W. rlscher's] Køge, Carl Hansens pavilln (pvarmet) Slagelse, Bager Harders have, Bredgade Fraenkel. Sphus fra Kbh. glas, papir, visit1c:.,.. SrØ, Klubvzrt Lissners have Helsingør, Majr Friis' have, Lundeg.

8 Frederiksen, Jhannes. ( ) Høsterkøb Kbh. l beg. af marts 1860 var han i Køge at ptage prtrætter i hr. Miillers pa villn. Samtidig underviste han i lometachrmatypic. verførsel af billeder på prcelæn, vksdug etc. Ann. i Østsjæll. Avis Var i slutningen af april 1860 j Hillerød ngle dage at ftgrafere i købmand T. H. Lunds ejendm i Sltsgaden. Var sm Phtgraph fra Kjøbenhavn i Hlbæk fra slutn. af april til 12. maj 1861 med atelier i particulier Kalks have. Ann. i Hlbæk Amts Avis l midten af maj 1861 var han atter i Køge. Han mdtg bestillinger på Htel Prindsen. Ann. i 0stsjæll. Avis 16. g Var fra ca. 25. maj til 23. juni 1861 i Ringsted med atelier hs værtshushlder Chr. Hansen på Nørregade. Ann. i SjæUandspsten Berl. Tid Tillæg har: lil Hr. Phtgraph J. Frederiksen paa hans Fødselsdag den 20de Januar [Derpå t strfer l fire vers). Optg marts 1868 ftgrafier af. H. C. Andersen. Isn Udst. i København. Hjørring mus. har visitkrtft fra beg. af 186Oeme. KB har visitkrtft fra ca af bghandler Peter Jacb Schmidt. Kaldte sig fra ca mest Breiner. s.d. København beg. af 186Oerne: Vimmelskaftet 42 ca. 186S-<a. 1873: Vimmelskaftet 38

9 Hansen, Marcus Crnelius (ca ) Trllebrg, Odense amt Arrestfrvarer i Køge. Desuden erhvervsftgraf sst. fra august Åbnede 21. dec. J862 sm arrestfrvarer g ftgraf sit -nye; lukkede g velindrettede«atelier. l januar J863 undskylder han, at en fejl ved bans apparat (-Maskine«) har umuliggjrt at prtrættere. tilfredsstillende. men lver fremtidig lige 51 gde g billige prtrætter sm de københavnske ftgrafers; i december samme år nøjes han med at lve dem lige så smukke sm i de fleste afhvedstadens atelierer. Ann. i Øst: sjællandsavis ff., ff. samt46 gg KB har visitkrtft ca. J865 af Emmy Carlsen & Carline Stampe udbyder han i Stevns Avis sine t kameraer med tilbehør til salg, 18.3.J869 en salinermaskine m.v. f l d KjOge Raadhuset

10 , Heicbelmann, Frederik Vilhelm Emil ( ) Valløby København Frvalter på Gjrslcvj lærte Ct. hs Chr. Nielsen g hs Gerg E. Han sen. Synes en kn tid at have været i Rødby. Å i Odense g derpå i Stubbekøbing. Fra beg. ac 1870erne havde han atelier i Stre Heddinge g endelig i København. Var i slutn. ac kt et par markedsdage i Køge. Ann. i ØstsjæUands Avis f. I beg. af maj 1862 ftgracerede han på BilJesbrg, hvr han gs!slgte fts ac Vallø Slt l32 skilling. Ann. i østsjæu. Avis f. KB har visitkncts Cra beg. ac 1860erne ac Majbølle Kirke g Majbølle præstegård.. KB har t kabinetsfts fra beg. af 1870erne af det nypførte Rsenfeldt, samt fire (+ 3 dubletter) ca. 21 x 20,S CI1'! (halvcirketrrmede frven) eller ca. 2S x 19 cm på kartn 39 x 31 cm, in- g eksteriører af Vergaard. KB har i fli ltudsigt fra Taamet i NykjObing F.«g )ti NykjObing Kirke«begge betegnelser indridser frneden i negativet, n'erne spejl. vendte udst. i Wien (ikke przm.). Fruden alm'. visitprtrætler udførte han ftgr. af interiører g landskaber. Af bans tpgrafiske fts har Det kgl. Biblitek bl.a.: Bregentved g Bregentveds have. 1860eme Faxe Ladeplads (ca. 1878) Kimmerslev Kirke set fra sydøst Vallø. Vemmetfte Ordrup(s)høj Nekr. i Ber. fra Da. ft Fren. IV , s. 210f. R6dbye pi Llland Odense Overgade2S Stubbekj6blng StubbdYltbIng' Aprill87IH.: Streheddinge Vestergade K.beDhlIvD ca a. 1880: Nrdvestvei 39 ca. 188O-ca : Blegdamsvej SO ca ca. 1883: Prins Jørgens G. 7 ca i:a. 1884: Ravnsb. lyerg. 7 ca ca.1885: Sllsgade 4 ca. 188S-ca. 1886: Sølvgade 86 ca ca. 1887: He~gensgade 2

11 I lansen, Emil Ferdinand Rasmus ( ) Udesundby,. Søn afhtelvært Niels Valdemar lansen. G m. DagmarPauli, f i Kbh. I lære hs Chr. Christensen, Næstved. KB har fruden visitprtræner bl.a. bill. af Vallø efter branden. Atelieret i Strehedinge bestyredes eller ejedes mkring 19OOff. af frø-' ken Marie Bjerring, atelie~t i Køge mkr affrøken Carline Jørgensen. Han phørte,sm ftgraf ktber Prtr. g bigrafi i Dansk Prtrætgalleri, II, 1905, sp Nekr. i D.f.T., XLII, s. 56. J Cf.: Kjøge cl ab 1889: Stuhedinge Algade Kjøge!:.. Nørregade N. 207 Filialer: Strebedinge g Faxe Kjøge /~J Nørregade N. 207 Filial: Strehedinge

12 lansen, v. Antagelig Niels Valdemar lansen, fhv. htelvært, fader til E. lansen. KB bar kabinetsft fra' c:a af Hans Ott Frimdt-Møller m. søskende. ' Slutn. af 188Oeme: Jijøge N6rregade N. 207 (senere nr. 14}. Se østsj. Flkebl. 20/8-1891, m vertagelse af ftgrafisk AtelIer i Faxe.

13 Isaacssen, R. Var sm ftgraf fra København i Køge i slutn. afnv med atelier i Htel Prindsens pavilln. Ann. i Østsjællands Avis ff. Der findes visilknfts fra ca af Niclai Ahlmann, hvilke på kartn'en under billedfeltet har i litgrafi:.eneberelligetc g derpå, med blæk:»af Jsaacssen«.

14 Jacbsen, Hans Niclaisen ( ) Sønder Køge Hlbæk G.m. Kirsten Ibsen. Fra slutn. auebr. til beg. af april g atler i slutn. af sepl ptg han prtrætter i Køgl, første gang med atelier hs husmand Niels Jørgensen, andet sted lil højre ver Køge Br, anden gang:,"min Bpæl er det første Sted ver Kjøge Br g anvises fra Marschandiser Brumberg«. østsjællands Avis g I første ann. kaldes han fejlagtigt L. N. Jacbsen. ' Var ca. 9". til 25. aug. J862 i Ringsted med atelier hs værtshushlder R. Jørgensen. Ann. i Sjænandsps~en (alle fire gange: H. R. Jacbsen). Ca. 28. aug. til 16. sept. var han i SrØ med bpæl hs guldsmed Christensen. T Prtraiter af Kjøbmand Høyers Enke ere.til Salg... Ann. i SrØ Avis ca gea. 8.-c:a var han ing. ann. i Stevns Avis i Stre Heddinge med atelier hs værtshushlder Lars Olsen i Vestergade, derpå en uges tid h~ maler Mørch i Rengegade. 3.-ca var han atter bs Lars Olsen, J8.-ca g ca. 12.~a hs gæstgiver Ovesen. Her var han igen ca. 3O.3.-ca , ca ca , ca ca , da han tager til Lejren ved Hald, g ab dukker han igen p hs Ovesen g synes at blive inet. til ca Ca er han der atter. Han kmmuneskat 1868 er iflg. Stevns Avis l rdl. g 44 sk.frmue g lejlighed samt l rdl. næring. (Bag på ngle!tartn'er t. visitft f.. t.v. mie litgraferet brystbillede af Daguerre). Blev juli 1883 medl. af Da. ft Fren. Ved flketæll kalder han sig frhenværende ftgraf ca. 1897: Hlbæk Trvet (dvs. Algade 6S g 66]

15 Jensen, Andreas ( :-3' ) Tybjerg, Præstø a!dt Frederiksberg»Phtgraph fra Kjøbenhavn«. I Var i Køge at ftgrafere fra ca. 23. kt. tilis. dec med atelier i gæstgiver Mullers have, dg med en en~jt dags afbrydelse, 18. nv. 1858, hvr han var i Vallø at ptage prtrætter hs gæstgiver Heichel mann. Talrige ann. i Østsjællands Avis Persnalhistrisk TIdsskrift, 9. rk. 3. bd. 1930, s Oem ff.: Stc:khllll Drtlningsgatan N. 29a

16 Kaiser, Jhan Harald Gerg ( ) Var ca i kmpagni med Peder Kristian Andersen. Ca. 1902ff.:, lejfige Nørreaade IO f d Ø,F Ø.F Annnce atelier åbner 1 Nørregade l It, atelier slgt til lærer Victr Kefed.

17 Kaiser, Henrit~ Carline Laura Lvise ( ) - Mariager Næstved Frøken. Søster til Carl Kaiser. KB bar bl.a. visitft fra ca af Hjalmar Købl ftgraf i Næstved. se Atelier Henriette. 'Bigr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt. Aarbg 1954, $: 21lf. Be&. af 189Oeme: Odder ' c:a : Vrdingbrg Algade ca. 1913ff.: Køge Nørregade 10. ca ca. 1922: Slagelse

18 Klein, Gerg Wilhelm ( ) Berlin København Var s.m. G. Thiel sm ftgraf i Helsingør 18S8,hvr de sept.-nv. ftgr. i St. Annagade 74 (nuv. rir. 48). Kaldte sig,.phtgraph fra Berlin«, da han april-august 1862 g august 1863-aprill864 var i Næstved.henhldsvis på Htel Prindsen g hs murermester Schneider g Må.)antzen, Købmagergade. Besøgte desuden bl.a.: Srø, Urmager Lissner Ringsted, Gæstg. Zimmermann (Pstgaarden) Srø, Urmager Lissner Ringsted, Gæstg. Zimmermann (Pstgaarden) (28.6.)1862 Præstø, Gæstg. Schweim 22.8.~ Køge, Urm. Knutsen, Trvet Køge. Urm. Knutsen, Trvet 186Ha ptisk-instrumentmager i København.. KB har ft af Herfølge kirke, samt visitkrtfts fra 186J.af Lars Glad g Jhannes Glad: Bagpå etiket: Pbtgraphi af C. W. Klein. Sm venfr angivet er betegnelsen på etiket på bagklædningen af ramme med ft fra 1861 af Ingemann isrø Amts Museums Ingemannstue. Ftgrafiet viser Ingemann på havetrappen. men at det erdette billede. der prindelig har siddet i rammen, erdg ikke sikkert. Neler. i Ber. fra D.f.F., X, 1896, s Bigr. i Hist. Samr. f. Præstø Amt, Aarbag 1954, s. 155ff. Berlin

19 Meier, 'Friderich Christian Benjamin (ved fødslen: Meyer) ( ) København København Uddannet sm bghandler. Brgerskab i København Hvedplag af billeder fra F. Herpenl i Hamburg. Ophørt sm bghandler ptagct i Den ftgr. Fren. KB har tre stre fts fra Stre Kngensgade. Bag på hvert en ftgraferet etiket: F. Meier's ftgrafiske Atelier. St. Anna.Plads Nr. 18. fra den 17de Aprillantagelig: 1866) St. Knge~sgade Nr. 26 i Haven., KB har visitkrt af ubek. med pikl. trykt etiket på ba~iden: F.. F.C.B. Meier., stre Kngensgade 33 i Kbhvn. KB har af disse. med håndskr. titel. navn g adr. 'på blå papirstrimmel. der er klæbet bag på kartnen: Amaliegade - Amalienbrg - Parti af Christianshavn - GI. Trv samt. med Harald Chens navn litgraferet på frsiden: Kngens Nytrv g Kaningaarden paa Drnninggaard. Optg prtrzuer i Køge fra ca. 9 juli til 4. aug med atelier i bgtrykker Opffets have i Nørregade. Ann. i Østsjællands Avis Bigrafi i Dneris: Danmarks Bghandlere, l, 1912, s. 217f. KB har visitft frest. Meier, pt,. af Ad. Lnbrg. III. ca K.benhaw ing. Vejviseren : St. Annæ Plads 18 IV ing. Vejviseren 1867: Stre Kngensgade 18 II ing. Vejviseren '186~9: Dr. Tværgade 20 stuen

20 l j-. Nielsen. Hans Jørgen (ca ) Hlmdrup. Skårup sgn log. Langelands Avis 5. g synes han lørdag/søndag at have benyttet maleren P. Bendixens atelier... Ann. i Langelands Avis 2. g 5.5. samt 3 5. g g K8 har visitkrtft af Chr. 8ay, Flterupgaard. ca Fts aftranekær Slt Prvins Vejviseren Kbh. 1881ff. i hvert fald lil 89. Rudkøbing april 1862-april 1866: Blindestræde ved Stranden april 1866rf.: Nørrebr c:a. ls7?ff,:. Køge 12 Trvet. senere Nørregade f Il d l -" 1892 Lærer v. teknisk skle. Hulda Bjørkgren vertaget ateliet

21 Nielsen, P., " Prycz (Peter Snitlcer) 3.6.-<: i Køge, Htelvært MUlJ:ers pavilln. Se Amhltz

22 Olsen, Lauritz ( ) Kalundbrg Charlttenlund Søn af møller, senere brzndevinsbrznder Lars Olsen g hustru Jhanne Marie, f. Sørensen. G.m. Anna Kirstine Severine Jensdatter ( ), adptiv. datter af billedhuggeren SørenSeidelin Winther, hvis efternavn hun fik 9.1 l Hun blev g. 2. gang med minister F. Wlfhagen (181~1894)... Opr. sømand. Lærte ftgrafi hs A. W. Kirchhff. Ab nv avert. han i Kalundbrg Avis med visitfts til henh. 4. g 6. rdl. pr. dusin 10.-<:1' Favrb Kr Hlbæk, kmd. E; Petersen, Smedelundsgade Krsør, Pstgaarde~ Have Skelskør, guldsmed Søndergaards have (2.10)1860 Strebedinge, snedker Lund Slutn. af kt Næstved, Ny Gæstgivergaard Hrsens, maler Frisch's atelier på Søndergade ca <:a Hrsens, mad. Kierkegaards have påsme<jegade nævnt i Hrsens Apteks gifiprtkl. ca g, Stre Heddinge. restauratør Lassen ca g ca li.1861 ca Køge, urmager Knutsens have, Trvet. Stre Heddinge, snedker Lund. Frøslev, sgnefged Ole Hansen APril 1860-april 1861: Kalundbrg Skibbrgad~ 12 ca. 1863: Fredtrida : OdenSe Overgade 25 Købcabal'D g : Østergade 13 3die Sal : Østergade : CIwittenlund Lindegaardsvej 39 ResIdJde

23 Petersen. Peter Madsen (ca ) lindeise, Svendbrg amt Kaldte sig skiftevis P. el. P. M. Petersen. Var i slutn. af kt i Rudkøbing bs vævermester Kiihl at ftgra~ fere. Ann. i Langelands Avis 29. g Iflg. Langelands Avis 24.S.1861ff. var han fra slutn. af maj til hen i juni' 1861 i Rudkøbing i kbbersmed Andersens hus, Ørstedsgade. Ca var han i Stense bs gårdmand Niels Rasmussen, g fra slutn. af aug. til beg. af sept pi Thurø hs værtshushlder N. Nielsen. Var rra ca sept i Køge at ftgrafere. Indtil ca. 25. kt. havd~ han atelier i Lars Petersens have ved siden af købmand Jacbsen på Tr vet, derefter til IO. nv g atter fra ca. 22. febr. til 22. april 1862 i restauratør Slacks have i Nyprtstræde. Ann. i Østsjællands Avis lff., , l.j 1.186Jff. g Slgte (egne?) fts af J. L. Nyrp. Fra ca. 5. maj til 3. nv ptg han ftgrafiprtrætter i Helsingør i losaagdtsm et lukket Atelier... i Hr. Gartner Schmidts Have i Alleen. Bestillinger mdtges hs Hr. Mansted, Steengaden Nr. 410, g senere hs Hr. Brændevinsbrænder Petersen paa Axeltrvet. (Ann. i Hels. Avis S., 7., IO., 15.,28. g 31.5.,4.,7.,23. g 24.6.,5. g 7.7. samt 20. g ) i Ringsted, sm mrejsende ftgraf. Var ]863 aller sm mrejsende ftgraf i KGJge, fra 25. marts med atelier i hr. Blacks sled i Nyprtstræde, fra 17. maj i madame Daldrphs sted ved Køge havn. Ann. i Østsjællands Avis 23.3.]862ff.g I midten af april g midten af juli 1863 virkede han hs hr.oausen i Ter sløv Kr. Ann. i Sjællandspsten g 13. samt Meddeler i annnce , hvr han fejlagtigt skrives P. Pedersen, at atelieret på Cncrdia i MalmO er genåbnet af ham, der året inden assisterede hr.»wlfelt.. [Wlffeldt). Se Bertil Widerberg: Kameran minns, Malm 1963, s Ca. 18S8-ca. 1859: K.bcåhava GI. Amagertrv 44 (dvs. 13) Køge Trvet 12 [matt:nr. 149}

24 PhiJipsen. Emanuel Philip ( ) ~ Fredericia R,!sland? Indtil marts 1854 glaspuster. Daguerretyperede <:a i Rudkøbinghs gæstgiver Bang i Nakskv, Gæstgiver Hlms have Næstved Slagelse Skelskør (16.9.)1854 Kørsør 1854 Ringsted Srø Præstø Køge Køge, Murerm. Jespersens enke Rskilde,»Skandinavien«19.7.-(5.9.)1855 Helsingør, C. Nielsens Have, Hj. af GI. Klster g Filgade 460 Var i slutn. af juli til midt i aug i Skive. Krtere phld i Stckhlm 1857 g 1858 (iog. N.T J.F., 11. årg., 1927, s. 10)... Hele efteråret. i hv f. kt.-dec., 1857 i Uppsala, hvr han udførte ftgrafier på papir, med 4 dages leveringstid, samt vitrtypier til 6, 1, Rdr Rgs stykket (iog. N.T.f.F., 12. årg., S ). Var i beg. af juni 1858 i Umei..Km i slutn. af juni 1858 ver Haparanda til Finland, hvr han bl.a. be søgte Viipuri g Oulu. OphOldt sig i hvert fald sept.-kt i Helsinki, hvr han bl.a. ftgraferede Jhan Ludvig Runeberg. Se Marta Hirn: Runeberg i"bild. Helsingfrs/Kbh. 1954, S (geng.), g Sven Him: Phtgrafer i Helsingfrs. Sartryck ur Finskt Museum 1970, s. 10. Philipsen slgte aftryk af Runeberg-ptagelsen. Ngle af dem var klreret af den svenske kunstnerelev Carl Adlf Hårdh. I::t sådant klreret saltpapirsbillede med mia baggrund hænger. på Runebergmus. i Prv. Hårdh litgraferedt suden prtrættet; dette litgrafi km i handelen marts Jide ftgrafiet g litgrafiet værdsattes højt af Tpelius. Se Strmberg i Svenska Liueratursallskapet i Finland København ca <:a. 1856:.østergade 61 (fra.g med 1859 kaldt nr. 36) ca <: :. Nrgesgade 114A (fra g med 1859 kaldt nr. 34) ca <:a. 1859:. 10vstræde 122 (fra g med 1859 kaldt nr. 8)

25 RASMUSSEN, L. Ftgraf i Havdrup, 1920'erne (Yderår ubekendt)

26 Slralbacker, Peter Hermann Heinrich ( ) WestCalen G.m. Julie Stratbåcker. s.d.»phtgraph fra Kjøbenhavn. var ca. 26. aug til ca. 18. sept i Vrdingbrg med»phtgraphi- g Daguerr~typ-Atelier i Hr. Gj~tgiver. MuusCeldls Have«. Ann. i Vrdingbrg Avis »Cra Hambrg«CtgraCerede Cra ca. 26. sept. til 10 kt. g Cra 16. til JO. kl i Kø~e i ~æst.river MuUers pavilln.»stlende paa den Velvillie jegveralt har nydt. haaber jeg at være ligesaa heldig her i Kjøge«. Talrige ann. i Østsjællands Avis Slutn. afsept. til beg. af kt i Tranekær hs gæstgiver Frm. (Langeland$ Avis g l. g ) g ann. i 'Nakskv Avis: Phtgraphi Prtraiter aftages daglig j mit Atelier uden He~yn til Veiret, saavel paa Glas sm paa Vxdug. Cra 1 Rdl. til høiere Priser averterer han i Nakskv Avis. at han er kmmet hjem igen {fra Kbh.) g at atelieret fra nu af hver dag vil være åbent. KB har visitkrtft af Kristian Madsen, ca Se gså StratbOcker. J. g H. Ca. 186O-ca. 1863: Nakskv Købe,-VD ca. 1863: Østergade Sal ca. 18fi3-ca. 1884: Frederiksbergade 21 ' ca. 1884: GI. Amae.ert~ N. 4...

27 Thieslund, H. C. C. Optg prtrætter i Køge i midten acnv med atelier hs Fritz Pe tersen i Haandværkerfreningen. Ann. i Østsjællands Avis ff.

28 Wieth. Mgens Christian Wilhelm ( ':"28.8. ISn) Sønderup (ved Slagelse) Stre Ebberup (Bjernede sgn) HjulmagefSven~ i Slagelse. kmmandersergent ved 3. Liniebatailln. deltg i krigen Besøgte sm mrejsende daguerretypist Køge 7.5.~ S51, Mad. Steinike. Vestergade. Næstved juni/juli Køge ca Mad. Steinike. Vestergade. Derpl daguerretypist i København slutn. af Var senere tømrer g tegnelærer i København (se fx. vejv samt tillæg) g derefter entreprenør g vgnmand sst. Lasaretfrvalter i Fåbrg Fra 1869 på ny tømrer. Hans ene datter, Jacbine Kirstine ( ), var far~der til skuespilleren Mgens W~eth. Biagr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbg 1954, s. 125f. København

29 \Vilstrup. Peter Christian (ca ) Svendbrg G.m. Augusta. r. ca i Køge. August J852 i Visby på Gtland. Se David Papp: Ftgrafer på Gtland under J800-talet (Gtlåndskt Arkiv s ). Daguerretyperede ing. Svendbrg Amtstid. fra maj til august 1853 i Svendbrg i mad. Børgesens have. Aller i Svendbrg (ra midten afktber. denne gang hs institutbestyrerinde, jmfru Lappidan i Frue stræde aller i Svendbrg t.J. g hs jmfru Lacppidan:.J.-1IA. g mediaugusti mad. Børgesens have. Sept. til medikt i Rudkøbing med atelier i den grevdige magasingård i "'ørreg:uje. Den J2. t i Tranekær g den i Hennetved hs gårdmand Ole Christensen (Langelands Avis ). Fra aller i Svendbrg hs jmfru Lacppidan igen i Svendbrg: 5.-J U. hs jmfru Lacppidan i ma<j. Børgesen have g ab hs guldsmed Drejer i Gjerritsgade...Histriemaler (ra Kjøbenhavn«. Optg (ra ca. '1. aug. til Jl. sepl daguerretypier i Køge hs madam Bernhardt i Vcsh:rgade. indgangen i prten...da jeg under flere Aars Studium i Chemi sm i Daguerretypi. har erhvervet mig særdeles Fzrdighed.. kan han lve klare. naturtr prtrætter. Ann. i Østsjællands Avis S J856 attcr i Svendbrg hs guldsmed Drejer. 29.-$ g hs mad. Børgesen g derpå igen hs Drejer. Ca underviste han sm malermester på Teknisk Skle i Svendbrg. H:IR levede til slutningen al århundredet i byen g havde længe malede rullegardiner sm speciale.

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Optegnelser om Rønnede Kro 1825-2013

Optegnelser om Rønnede Kro 1825-2013 Optegnelser m Rønnede Kr 1825-2013 Rønnede Kr er en gammel, privilegeret landevejskr - beliggende ved den gamle hvedvej 2 ca. 60 km syd fr København g 7 km vest fr Faxe. På frntspidsen ver krens hvedindgang

Læs mere

Esbjerg ESG ESG U19E 2015. Der spilles på 4-5 baner, alt efter hvad programmet tillader

Esbjerg ESG ESG U19E 2015. Der spilles på 4-5 baner, alt efter hvad programmet tillader ESG U19E 2015 Tidspunkt: Spilletider: Baner: Lørdag og søndag den 17. og 18. januar. Lørdag fra kl. 12:00, indledende kampe Søndag fra kl. 9:00, semifinaler og finaler Spilletider er vejledende. Spillerne

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Optegnelser om. Rønnede Mølle

Optegnelser om. Rønnede Mølle Optegnelser m Rønnede Mølle Selv m jeg i en menneskealder har bet i nærheden af Rønnede, så har jeg først fr et par siden fundet ud af, at der i 1800-tallet har ligget en ret str mølle i Rønnede. Af nysgerrighed

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere