ca. 1901:. Østerbrogade 50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ca. 1901:. Østerbrogade 50"

Transkript

1 Agerhlm, A. v. B. Var jan (men ikke flg. år) medl. af Da. ft Fren. Ca. 1897~. 1898: Køge ca ca. 1899: København Frederiksberggade 19 ca. 1901:. Østerbrgade 50

2 Bjrkgren, Hulda Augusta ( ) Hreda, Sverige Frøken. (Nielsens Efterfølger). Et par kabinetfts, ca , fra det gl. Esbjerg, på Esbjerg mus. bærer hendes navn, men kan ikke være ptaget af hende. Blev jan med!. af Da. ft Fren. 1892ff.: Køge Jernbanegade 8 f d. l - 12 ~ 1951 vertg Hans Jørgen Nielsens atelier, Nørregade 12 Ø.F Annnce m frretningens phør. Brgerskab sm ftgraf i Køge 31/7 1897

3 Brries. Philip Ca f.: Køge

4 Christtnsen. Christian ( ) Odense Hlte (Helsingør?) Phtgraphie Atelier. Opr. malermester fra Åbnede i Vibrg i August Prytz's tidl. atelier g sluttede februar 1873 (se Møller, E.). men måtte maj atter vertage det. Fra 1. sept havde han ca. 2 mdr. J. Mrtensens atelier i Skive g drev det under fa. Chr. Christensen &. C.; derpå lejede han en tid maler Wischmanns atelier i Nygade. Åbnede atter i Vibrg sst. maj 1876 g sluttede vist nk 1879 (se Nielsen, Carl). Ca. 1878: Ftgrafisk Etablissement Grenaa, Herning g Vibrg. Ca. 1882: Ftgrafisk Etablissement Grenaa g Vibrg. Se gså Christensen &. C., Chr. Chr. Christensen var tillige gæstgiver på htellet i 1880eme. Se fx. Skand. Merkantil-Kalender , Kbh s. SOl. I Danmarks Merkantil-Kalender Kbh kun sm ftgraf, men i Prvinds Vejviser , Kbh. 1889, i fagreg. sm ftgraf. i persnreg. sm htelejer. Se desuden: Atelier paa Htel Phønix. Det ftgrafiske. Ftgraf i Næstved ; fra 1883: Christensen &. Søn. Havde fra ca desuden atelier i Vrdingbrg..Chr. Christensen Lille Brgade eller Farvergade Nestved g Vrdingbrg«I Skand. Merkantil Kalender , Kbh g Danmarks Merkantil Kalender , Kbh pført med 2000 kr. i skatteindtægt. Derpå i Silkebrg. Se Christensen &. Søn g Christensen &: Sørensen. Bigr. med prtr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbg 1954, s. 164ff. Haderslev : 14. Nøregade l!) 14 Nørregade 14 Vibrg Set. Mgensgade 20 GRna 187~1880: Mgensgade [nuv. nr. 5) 1870eme: Løgstør Htel Ph6enix Næstved Lille Brgade eller Farvergade Vrdingbrg Køge NØrregade [matr:nr. W ej HiDerød ab : Jernbanevej lige verfr sygehuset [nuværende Søndre Banevej 9)

5 Emmecke, Rudlf Alfred, Ftgraf g Glarmes{er. _ Vestergade l f Køge Avis 24 - l Annnce m ftgrafering.

6 Fgh, Christian Peter Jhannes (1801- ) Vesterbrg, Llland Købmand i Nakskv ~9, arveræster, fængslet fr talrige injurier. Lærte smmeren 1847 at daguerretypere, g averterer i Lllands-Psten 23.1 U 847, at han efter at have ptaget-.p9rtrætter i Jy1tand g her tugdømmerne atter er i Nakskv, Nygade ved siden ar farver Jensen avert. han sst. at han daguerretyperer i Marib. Var fra slutningen af marts 1851 en måneds tid daguerretypist g cm missinair i Køge med bpæl hs madam Steinike i Vestergade. Hans ann. i Kjøge g Omegns lidende siger bl.a.:.priserne er fr et enkelt Prtrait fra 9 til 12 Mk., efter Pladernes Størrelse. Et dbbelt Prtrait, nemlig 2 Persner paa et Stykke, f. Ex. Mand g Kne 2 Rbd. Fr Grupper af Børn fra 3 lil S, IS Mk. a 3 Rbd. Fr Sldater sm have været i Feldten, aftages Prtraiter fr 8 Mk. naar t g flere paa eengang ville aftages. Skulle man paa Herregaardene heri Omegnen ønske flere Prtraiter aftagne, er jeg villig til at tage derud. Senere ann. sst. 2. g Erslew: Frratter-l.exicn I, 1843 g Suppl. I, Haugner: Nakskv Købstad Hist., 2. udg., II, 1945, $. 39Sf. Naksky Nygade

7 Frankel, Jhannes Sphiatus Paridn ( ) Esl6v Barber i Skælskør, fra 1854 tillige daguerretypist. fra ISS5 mrejsende sm sådan <: ca (18.9.) <: ca.19.ll ca Daguerretypist, Ringsted. Barber Franke) Slagelse. Stadt Hambrg Slagelse. aarter, Etløffsens have Slagelse. Restaur. S. Linds gård, Nygade Daguerretypier g Phtgrapbier paa Papir. Krsør; Havestuen hs Stadslæge Hansen Hlbæk. Gæstg. Busch..Franckel... Købe. Gæstg. Mlillers have Panntypier~ Køge, Carl Hansens pavilln Køge, Carl Hansens pavilln Strehedinge Restauratør Lassen,.Franc:kel-, Phtgraph fra Kbh., Hlbæk, Phtgraph Fischers atel. [dvs. J. W. rlscher's] Køge, Carl Hansens pavilln (pvarmet) Slagelse, Bager Harders have, Bredgade Fraenkel. Sphus fra Kbh. glas, papir, visit1c:.,.. SrØ, Klubvzrt Lissners have Helsingør, Majr Friis' have, Lundeg.

8 Frederiksen, Jhannes. ( ) Høsterkøb Kbh. l beg. af marts 1860 var han i Køge at ptage prtrætter i hr. Miillers pa villn. Samtidig underviste han i lometachrmatypic. verførsel af billeder på prcelæn, vksdug etc. Ann. i Østsjæll. Avis Var i slutningen af april 1860 j Hillerød ngle dage at ftgrafere i købmand T. H. Lunds ejendm i Sltsgaden. Var sm Phtgraph fra Kjøbenhavn i Hlbæk fra slutn. af april til 12. maj 1861 med atelier i particulier Kalks have. Ann. i Hlbæk Amts Avis l midten af maj 1861 var han atter i Køge. Han mdtg bestillinger på Htel Prindsen. Ann. i 0stsjæll. Avis 16. g Var fra ca. 25. maj til 23. juni 1861 i Ringsted med atelier hs værtshushlder Chr. Hansen på Nørregade. Ann. i SjæUandspsten Berl. Tid Tillæg har: lil Hr. Phtgraph J. Frederiksen paa hans Fødselsdag den 20de Januar [Derpå t strfer l fire vers). Optg marts 1868 ftgrafier af. H. C. Andersen. Isn Udst. i København. Hjørring mus. har visitkrtft fra beg. af 186Oeme. KB har visitkrtft fra ca af bghandler Peter Jacb Schmidt. Kaldte sig fra ca mest Breiner. s.d. København beg. af 186Oerne: Vimmelskaftet 42 ca. 186S-<a. 1873: Vimmelskaftet 38

9 Hansen, Marcus Crnelius (ca ) Trllebrg, Odense amt Arrestfrvarer i Køge. Desuden erhvervsftgraf sst. fra august Åbnede 21. dec. J862 sm arrestfrvarer g ftgraf sit -nye; lukkede g velindrettede«atelier. l januar J863 undskylder han, at en fejl ved bans apparat (-Maskine«) har umuliggjrt at prtrættere. tilfredsstillende. men lver fremtidig lige 51 gde g billige prtrætter sm de københavnske ftgrafers; i december samme år nøjes han med at lve dem lige så smukke sm i de fleste afhvedstadens atelierer. Ann. i Øst: sjællandsavis ff., ff. samt46 gg KB har visitkrtft ca. J865 af Emmy Carlsen & Carline Stampe udbyder han i Stevns Avis sine t kameraer med tilbehør til salg, 18.3.J869 en salinermaskine m.v. f l d KjOge Raadhuset

10 , Heicbelmann, Frederik Vilhelm Emil ( ) Valløby København Frvalter på Gjrslcvj lærte Ct. hs Chr. Nielsen g hs Gerg E. Han sen. Synes en kn tid at have været i Rødby. Å i Odense g derpå i Stubbekøbing. Fra beg. ac 1870erne havde han atelier i Stre Heddinge g endelig i København. Var i slutn. ac kt et par markedsdage i Køge. Ann. i ØstsjæUands Avis f. I beg. af maj 1862 ftgracerede han på BilJesbrg, hvr han gs!slgte fts ac Vallø Slt l32 skilling. Ann. i østsjæu. Avis f. KB har visitkncts Cra beg. ac 1860erne ac Majbølle Kirke g Majbølle præstegård.. KB har t kabinetsfts fra beg. af 1870erne af det nypførte Rsenfeldt, samt fire (+ 3 dubletter) ca. 21 x 20,S CI1'! (halvcirketrrmede frven) eller ca. 2S x 19 cm på kartn 39 x 31 cm, in- g eksteriører af Vergaard. KB har i fli ltudsigt fra Taamet i NykjObing F.«g )ti NykjObing Kirke«begge betegnelser indridser frneden i negativet, n'erne spejl. vendte udst. i Wien (ikke przm.). Fruden alm'. visitprtrætler udførte han ftgr. af interiører g landskaber. Af bans tpgrafiske fts har Det kgl. Biblitek bl.a.: Bregentved g Bregentveds have. 1860eme Faxe Ladeplads (ca. 1878) Kimmerslev Kirke set fra sydøst Vallø. Vemmetfte Ordrup(s)høj Nekr. i Ber. fra Da. ft Fren. IV , s. 210f. R6dbye pi Llland Odense Overgade2S Stubbekj6blng StubbdYltbIng' Aprill87IH.: Streheddinge Vestergade K.beDhlIvD ca a. 1880: Nrdvestvei 39 ca. 188O-ca : Blegdamsvej SO ca ca. 1883: Prins Jørgens G. 7 ca i:a. 1884: Ravnsb. lyerg. 7 ca ca.1885: Sllsgade 4 ca. 188S-ca. 1886: Sølvgade 86 ca ca. 1887: He~gensgade 2

11 I lansen, Emil Ferdinand Rasmus ( ) Udesundby,. Søn afhtelvært Niels Valdemar lansen. G m. DagmarPauli, f i Kbh. I lære hs Chr. Christensen, Næstved. KB har fruden visitprtræner bl.a. bill. af Vallø efter branden. Atelieret i Strehedinge bestyredes eller ejedes mkring 19OOff. af frø-' ken Marie Bjerring, atelie~t i Køge mkr affrøken Carline Jørgensen. Han phørte,sm ftgraf ktber Prtr. g bigrafi i Dansk Prtrætgalleri, II, 1905, sp Nekr. i D.f.T., XLII, s. 56. J Cf.: Kjøge cl ab 1889: Stuhedinge Algade Kjøge!:.. Nørregade N. 207 Filialer: Strebedinge g Faxe Kjøge /~J Nørregade N. 207 Filial: Strehedinge

12 lansen, v. Antagelig Niels Valdemar lansen, fhv. htelvært, fader til E. lansen. KB bar kabinetsft fra' c:a af Hans Ott Frimdt-Møller m. søskende. ' Slutn. af 188Oeme: Jijøge N6rregade N. 207 (senere nr. 14}. Se østsj. Flkebl. 20/8-1891, m vertagelse af ftgrafisk AtelIer i Faxe.

13 Isaacssen, R. Var sm ftgraf fra København i Køge i slutn. afnv med atelier i Htel Prindsens pavilln. Ann. i Østsjællands Avis ff. Der findes visilknfts fra ca af Niclai Ahlmann, hvilke på kartn'en under billedfeltet har i litgrafi:.eneberelligetc g derpå, med blæk:»af Jsaacssen«.

14 Jacbsen, Hans Niclaisen ( ) Sønder Køge Hlbæk G.m. Kirsten Ibsen. Fra slutn. auebr. til beg. af april g atler i slutn. af sepl ptg han prtrætter i Køgl, første gang med atelier hs husmand Niels Jørgensen, andet sted lil højre ver Køge Br, anden gang:,"min Bpæl er det første Sted ver Kjøge Br g anvises fra Marschandiser Brumberg«. østsjællands Avis g I første ann. kaldes han fejlagtigt L. N. Jacbsen. ' Var ca. 9". til 25. aug. J862 i Ringsted med atelier hs værtshushlder R. Jørgensen. Ann. i Sjænandsps~en (alle fire gange: H. R. Jacbsen). Ca. 28. aug. til 16. sept. var han i SrØ med bpæl hs guldsmed Christensen. T Prtraiter af Kjøbmand Høyers Enke ere.til Salg... Ann. i SrØ Avis ca gea. 8.-c:a var han ing. ann. i Stevns Avis i Stre Heddinge med atelier hs værtshushlder Lars Olsen i Vestergade, derpå en uges tid h~ maler Mørch i Rengegade. 3.-ca var han atter bs Lars Olsen, J8.-ca g ca. 12.~a hs gæstgiver Ovesen. Her var han igen ca. 3O.3.-ca , ca ca , ca ca , da han tager til Lejren ved Hald, g ab dukker han igen p hs Ovesen g synes at blive inet. til ca Ca er han der atter. Han kmmuneskat 1868 er iflg. Stevns Avis l rdl. g 44 sk.frmue g lejlighed samt l rdl. næring. (Bag på ngle!tartn'er t. visitft f.. t.v. mie litgraferet brystbillede af Daguerre). Blev juli 1883 medl. af Da. ft Fren. Ved flketæll kalder han sig frhenværende ftgraf ca. 1897: Hlbæk Trvet (dvs. Algade 6S g 66]

15 Jensen, Andreas ( :-3' ) Tybjerg, Præstø a!dt Frederiksberg»Phtgraph fra Kjøbenhavn«. I Var i Køge at ftgrafere fra ca. 23. kt. tilis. dec med atelier i gæstgiver Mullers have, dg med en en~jt dags afbrydelse, 18. nv. 1858, hvr han var i Vallø at ptage prtrætter hs gæstgiver Heichel mann. Talrige ann. i Østsjællands Avis Persnalhistrisk TIdsskrift, 9. rk. 3. bd. 1930, s Oem ff.: Stc:khllll Drtlningsgatan N. 29a

16 Kaiser, Jhan Harald Gerg ( ) Var ca i kmpagni med Peder Kristian Andersen. Ca. 1902ff.:, lejfige Nørreaade IO f d Ø,F Ø.F Annnce atelier åbner 1 Nørregade l It, atelier slgt til lærer Victr Kefed.

17 Kaiser, Henrit~ Carline Laura Lvise ( ) - Mariager Næstved Frøken. Søster til Carl Kaiser. KB bar bl.a. visitft fra ca af Hjalmar Købl ftgraf i Næstved. se Atelier Henriette. 'Bigr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt. Aarbg 1954, $: 21lf. Be&. af 189Oeme: Odder ' c:a : Vrdingbrg Algade ca. 1913ff.: Køge Nørregade 10. ca ca. 1922: Slagelse

18 Klein, Gerg Wilhelm ( ) Berlin København Var s.m. G. Thiel sm ftgraf i Helsingør 18S8,hvr de sept.-nv. ftgr. i St. Annagade 74 (nuv. rir. 48). Kaldte sig,.phtgraph fra Berlin«, da han april-august 1862 g august 1863-aprill864 var i Næstved.henhldsvis på Htel Prindsen g hs murermester Schneider g Må.)antzen, Købmagergade. Besøgte desuden bl.a.: Srø, Urmager Lissner Ringsted, Gæstg. Zimmermann (Pstgaarden) Srø, Urmager Lissner Ringsted, Gæstg. Zimmermann (Pstgaarden) (28.6.)1862 Præstø, Gæstg. Schweim 22.8.~ Køge, Urm. Knutsen, Trvet Køge. Urm. Knutsen, Trvet 186Ha ptisk-instrumentmager i København.. KB har ft af Herfølge kirke, samt visitkrtfts fra 186J.af Lars Glad g Jhannes Glad: Bagpå etiket: Pbtgraphi af C. W. Klein. Sm venfr angivet er betegnelsen på etiket på bagklædningen af ramme med ft fra 1861 af Ingemann isrø Amts Museums Ingemannstue. Ftgrafiet viser Ingemann på havetrappen. men at det erdette billede. der prindelig har siddet i rammen, erdg ikke sikkert. Neler. i Ber. fra D.f.F., X, 1896, s Bigr. i Hist. Samr. f. Præstø Amt, Aarbag 1954, s. 155ff. Berlin

19 Meier, 'Friderich Christian Benjamin (ved fødslen: Meyer) ( ) København København Uddannet sm bghandler. Brgerskab i København Hvedplag af billeder fra F. Herpenl i Hamburg. Ophørt sm bghandler ptagct i Den ftgr. Fren. KB har tre stre fts fra Stre Kngensgade. Bag på hvert en ftgraferet etiket: F. Meier's ftgrafiske Atelier. St. Anna.Plads Nr. 18. fra den 17de Aprillantagelig: 1866) St. Knge~sgade Nr. 26 i Haven., KB har visitkrt af ubek. med pikl. trykt etiket på ba~iden: F.. F.C.B. Meier., stre Kngensgade 33 i Kbhvn. KB har af disse. med håndskr. titel. navn g adr. 'på blå papirstrimmel. der er klæbet bag på kartnen: Amaliegade - Amalienbrg - Parti af Christianshavn - GI. Trv samt. med Harald Chens navn litgraferet på frsiden: Kngens Nytrv g Kaningaarden paa Drnninggaard. Optg prtrzuer i Køge fra ca. 9 juli til 4. aug med atelier i bgtrykker Opffets have i Nørregade. Ann. i Østsjællands Avis Bigrafi i Dneris: Danmarks Bghandlere, l, 1912, s. 217f. KB har visitft frest. Meier, pt,. af Ad. Lnbrg. III. ca K.benhaw ing. Vejviseren : St. Annæ Plads 18 IV ing. Vejviseren 1867: Stre Kngensgade 18 II ing. Vejviseren '186~9: Dr. Tværgade 20 stuen

20 l j-. Nielsen. Hans Jørgen (ca ) Hlmdrup. Skårup sgn log. Langelands Avis 5. g synes han lørdag/søndag at have benyttet maleren P. Bendixens atelier... Ann. i Langelands Avis 2. g 5.5. samt 3 5. g g K8 har visitkrtft af Chr. 8ay, Flterupgaard. ca Fts aftranekær Slt Prvins Vejviseren Kbh. 1881ff. i hvert fald lil 89. Rudkøbing april 1862-april 1866: Blindestræde ved Stranden april 1866rf.: Nørrebr c:a. ls7?ff,:. Køge 12 Trvet. senere Nørregade f Il d l -" 1892 Lærer v. teknisk skle. Hulda Bjørkgren vertaget ateliet

21 Nielsen, P., " Prycz (Peter Snitlcer) 3.6.-<: i Køge, Htelvært MUlJ:ers pavilln. Se Amhltz

22 Olsen, Lauritz ( ) Kalundbrg Charlttenlund Søn af møller, senere brzndevinsbrznder Lars Olsen g hustru Jhanne Marie, f. Sørensen. G.m. Anna Kirstine Severine Jensdatter ( ), adptiv. datter af billedhuggeren SørenSeidelin Winther, hvis efternavn hun fik 9.1 l Hun blev g. 2. gang med minister F. Wlfhagen (181~1894)... Opr. sømand. Lærte ftgrafi hs A. W. Kirchhff. Ab nv avert. han i Kalundbrg Avis med visitfts til henh. 4. g 6. rdl. pr. dusin 10.-<:1' Favrb Kr Hlbæk, kmd. E; Petersen, Smedelundsgade Krsør, Pstgaarde~ Have Skelskør, guldsmed Søndergaards have (2.10)1860 Strebedinge, snedker Lund Slutn. af kt Næstved, Ny Gæstgivergaard Hrsens, maler Frisch's atelier på Søndergade ca <:a Hrsens, mad. Kierkegaards have påsme<jegade nævnt i Hrsens Apteks gifiprtkl. ca g, Stre Heddinge. restauratør Lassen ca g ca li.1861 ca Køge, urmager Knutsens have, Trvet. Stre Heddinge, snedker Lund. Frøslev, sgnefged Ole Hansen APril 1860-april 1861: Kalundbrg Skibbrgad~ 12 ca. 1863: Fredtrida : OdenSe Overgade 25 Købcabal'D g : Østergade 13 3die Sal : Østergade : CIwittenlund Lindegaardsvej 39 ResIdJde

23 Petersen. Peter Madsen (ca ) lindeise, Svendbrg amt Kaldte sig skiftevis P. el. P. M. Petersen. Var i slutn. af kt i Rudkøbing bs vævermester Kiihl at ftgra~ fere. Ann. i Langelands Avis 29. g Iflg. Langelands Avis 24.S.1861ff. var han fra slutn. af maj til hen i juni' 1861 i Rudkøbing i kbbersmed Andersens hus, Ørstedsgade. Ca var han i Stense bs gårdmand Niels Rasmussen, g fra slutn. af aug. til beg. af sept pi Thurø hs værtshushlder N. Nielsen. Var rra ca sept i Køge at ftgrafere. Indtil ca. 25. kt. havd~ han atelier i Lars Petersens have ved siden af købmand Jacbsen på Tr vet, derefter til IO. nv g atter fra ca. 22. febr. til 22. april 1862 i restauratør Slacks have i Nyprtstræde. Ann. i Østsjællands Avis lff., , l.j 1.186Jff. g Slgte (egne?) fts af J. L. Nyrp. Fra ca. 5. maj til 3. nv ptg han ftgrafiprtrætter i Helsingør i losaagdtsm et lukket Atelier... i Hr. Gartner Schmidts Have i Alleen. Bestillinger mdtges hs Hr. Mansted, Steengaden Nr. 410, g senere hs Hr. Brændevinsbrænder Petersen paa Axeltrvet. (Ann. i Hels. Avis S., 7., IO., 15.,28. g 31.5.,4.,7.,23. g 24.6.,5. g 7.7. samt 20. g ) i Ringsted, sm mrejsende ftgraf. Var ]863 aller sm mrejsende ftgraf i KGJge, fra 25. marts med atelier i hr. Blacks sled i Nyprtstræde, fra 17. maj i madame Daldrphs sted ved Køge havn. Ann. i Østsjællands Avis 23.3.]862ff.g I midten af april g midten af juli 1863 virkede han hs hr.oausen i Ter sløv Kr. Ann. i Sjællandspsten g 13. samt Meddeler i annnce , hvr han fejlagtigt skrives P. Pedersen, at atelieret på Cncrdia i MalmO er genåbnet af ham, der året inden assisterede hr.»wlfelt.. [Wlffeldt). Se Bertil Widerberg: Kameran minns, Malm 1963, s Ca. 18S8-ca. 1859: K.bcåhava GI. Amagertrv 44 (dvs. 13) Køge Trvet 12 [matt:nr. 149}

24 PhiJipsen. Emanuel Philip ( ) ~ Fredericia R,!sland? Indtil marts 1854 glaspuster. Daguerretyperede <:a i Rudkøbinghs gæstgiver Bang i Nakskv, Gæstgiver Hlms have Næstved Slagelse Skelskør (16.9.)1854 Kørsør 1854 Ringsted Srø Præstø Køge Køge, Murerm. Jespersens enke Rskilde,»Skandinavien«19.7.-(5.9.)1855 Helsingør, C. Nielsens Have, Hj. af GI. Klster g Filgade 460 Var i slutn. af juli til midt i aug i Skive. Krtere phld i Stckhlm 1857 g 1858 (iog. N.T J.F., 11. årg., 1927, s. 10)... Hele efteråret. i hv f. kt.-dec., 1857 i Uppsala, hvr han udførte ftgrafier på papir, med 4 dages leveringstid, samt vitrtypier til 6, 1, Rdr Rgs stykket (iog. N.T.f.F., 12. årg., S ). Var i beg. af juni 1858 i Umei..Km i slutn. af juni 1858 ver Haparanda til Finland, hvr han bl.a. be søgte Viipuri g Oulu. OphOldt sig i hvert fald sept.-kt i Helsinki, hvr han bl.a. ftgraferede Jhan Ludvig Runeberg. Se Marta Hirn: Runeberg i"bild. Helsingfrs/Kbh. 1954, S (geng.), g Sven Him: Phtgrafer i Helsingfrs. Sartryck ur Finskt Museum 1970, s. 10. Philipsen slgte aftryk af Runeberg-ptagelsen. Ngle af dem var klreret af den svenske kunstnerelev Carl Adlf Hårdh. I::t sådant klreret saltpapirsbillede med mia baggrund hænger. på Runebergmus. i Prv. Hårdh litgraferedt suden prtrættet; dette litgrafi km i handelen marts Jide ftgrafiet g litgrafiet værdsattes højt af Tpelius. Se Strmberg i Svenska Liueratursallskapet i Finland København ca <:a. 1856:.østergade 61 (fra.g med 1859 kaldt nr. 36) ca <: :. Nrgesgade 114A (fra g med 1859 kaldt nr. 34) ca <:a. 1859:. 10vstræde 122 (fra g med 1859 kaldt nr. 8)

25 RASMUSSEN, L. Ftgraf i Havdrup, 1920'erne (Yderår ubekendt)

26 Slralbacker, Peter Hermann Heinrich ( ) WestCalen G.m. Julie Stratbåcker. s.d.»phtgraph fra Kjøbenhavn. var ca. 26. aug til ca. 18. sept i Vrdingbrg med»phtgraphi- g Daguerr~typ-Atelier i Hr. Gj~tgiver. MuusCeldls Have«. Ann. i Vrdingbrg Avis »Cra Hambrg«CtgraCerede Cra ca. 26. sept. til 10 kt. g Cra 16. til JO. kl i Kø~e i ~æst.river MuUers pavilln.»stlende paa den Velvillie jegveralt har nydt. haaber jeg at være ligesaa heldig her i Kjøge«. Talrige ann. i Østsjællands Avis Slutn. afsept. til beg. af kt i Tranekær hs gæstgiver Frm. (Langeland$ Avis g l. g ) g ann. i 'Nakskv Avis: Phtgraphi Prtraiter aftages daglig j mit Atelier uden He~yn til Veiret, saavel paa Glas sm paa Vxdug. Cra 1 Rdl. til høiere Priser averterer han i Nakskv Avis. at han er kmmet hjem igen {fra Kbh.) g at atelieret fra nu af hver dag vil være åbent. KB har visitkrtft af Kristian Madsen, ca Se gså StratbOcker. J. g H. Ca. 186O-ca. 1863: Nakskv Købe,-VD ca. 1863: Østergade Sal ca. 18fi3-ca. 1884: Frederiksbergade 21 ' ca. 1884: GI. Amae.ert~ N. 4...

27 Thieslund, H. C. C. Optg prtrætter i Køge i midten acnv med atelier hs Fritz Pe tersen i Haandværkerfreningen. Ann. i Østsjællands Avis ff.

28 Wieth. Mgens Christian Wilhelm ( ':"28.8. ISn) Sønderup (ved Slagelse) Stre Ebberup (Bjernede sgn) HjulmagefSven~ i Slagelse. kmmandersergent ved 3. Liniebatailln. deltg i krigen Besøgte sm mrejsende daguerretypist Køge 7.5.~ S51, Mad. Steinike. Vestergade. Næstved juni/juli Køge ca Mad. Steinike. Vestergade. Derpl daguerretypist i København slutn. af Var senere tømrer g tegnelærer i København (se fx. vejv samt tillæg) g derefter entreprenør g vgnmand sst. Lasaretfrvalter i Fåbrg Fra 1869 på ny tømrer. Hans ene datter, Jacbine Kirstine ( ), var far~der til skuespilleren Mgens W~eth. Biagr. i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbg 1954, s. 125f. København

29 \Vilstrup. Peter Christian (ca ) Svendbrg G.m. Augusta. r. ca i Køge. August J852 i Visby på Gtland. Se David Papp: Ftgrafer på Gtland under J800-talet (Gtlåndskt Arkiv s ). Daguerretyperede ing. Svendbrg Amtstid. fra maj til august 1853 i Svendbrg i mad. Børgesens have. Aller i Svendbrg (ra midten afktber. denne gang hs institutbestyrerinde, jmfru Lappidan i Frue stræde aller i Svendbrg t.J. g hs jmfru Lacppidan:.J.-1IA. g mediaugusti mad. Børgesens have. Sept. til medikt i Rudkøbing med atelier i den grevdige magasingård i "'ørreg:uje. Den J2. t i Tranekær g den i Hennetved hs gårdmand Ole Christensen (Langelands Avis ). Fra aller i Svendbrg hs jmfru Lacppidan igen i Svendbrg: 5.-J U. hs jmfru Lacppidan i ma<j. Børgesen have g ab hs guldsmed Drejer i Gjerritsgade...Histriemaler (ra Kjøbenhavn«. Optg (ra ca. '1. aug. til Jl. sepl daguerretypier i Køge hs madam Bernhardt i Vcsh:rgade. indgangen i prten...da jeg under flere Aars Studium i Chemi sm i Daguerretypi. har erhvervet mig særdeles Fzrdighed.. kan han lve klare. naturtr prtrætter. Ann. i Østsjællands Avis S J856 attcr i Svendbrg hs guldsmed Drejer. 29.-$ g hs mad. Børgesen g derpå igen hs Drejer. Ca underviste han sm malermester på Teknisk Skle i Svendbrg. H:IR levede til slutningen al århundredet i byen g havde længe malede rullegardiner sm speciale.

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11.

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11. NORDSJÆLLAND SKOTTERUP. Bertha Caroline Nielsen var født d. 19. August 1862 og døbt i Tikøb Kirke d. 19. August 1862. Fadere ved dåben var: Fisker Niels Petersen og hans kone Karen af Skotterup. Stine

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Hypnotisøren Carl Hansen

Hypnotisøren Carl Hansen Hypnotisøren Carl Hansen Hvem var denne dansker, som tryllebandt hele Europa med sine mystiske evner? Manden, der siges at have inspireret Freud til at starte på sine teorier om dynamikken i det underbevidste/ubevidste

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Af Jørgen Ulriksen Arbejdskraftens vandring i 1800-tallet På Roskilde Museum findes der i rum 23 på museets første sal i en montre to beskedne små bøger hver

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV. 41. Argdtrg, December 2003, nr. 5. Bestyrelsen snsker alle en gladelig jul, samt et godt nytar.

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV. 41. Argdtrg, December 2003, nr. 5. Bestyrelsen snsker alle en gladelig jul, samt et godt nytar. ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV 41. Argdtrg, December 2003, nr. 5 Bestyrelsen snsker alle en gladelig jul, samt et gdt nytar. Redaktin Naste deadline: 181'1 04 Ansrhrshavende: lnge-merete Schultz Grarup

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere