LOGISTIKGUIDE Indeks Retail. Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGISTIKGUIDE Indeks Retail. Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail"

Transkript

1 LOGISTIKGUIDE Indeks Retail Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail Version: 2.2 Redigeret d.: 20/ Af: PWI

2 1. Indledning Generelt Vare stamdata Emballeringsniveauer for handelsenheder og logistiske enheder Identifikationer EAN-numre Eksempel på unikt EAN-nummer for hvert emballeringsniveau Dimensioner Vægt Pakning og palletering Mangelfuld emballering, palletering og stregkodemærkning Takstblad vedr. leverancer på paller Takstblad vedr. vareinformationer ved levering af varen Takstblad vedr. følgesedler Indkøb Varebestilling Ordrebekræftelser Takstblad vedr. ordrebekræftelser Takstblad vedr. bekræftet levering Varemodtagelse Takstblad vedr. advisering Emballage og emballagekrav Transitvarer Takstblad vedr. transitvarer Import Egen import af varer herunder fra Fjernøsten Takstblad vedr. vareinformationer ved levering af varen Kontaktoplysninger og åbningstider Åbningstider administrationen Åbningstider varemodtagelsen Electronic Data Interchange (EDI) Fakturering Lagerfakturering (til Indeks Retails lager) Takstblad vedr. lagerfaktura Gennemfakturering Elektronisk fremsendelse af faktura Betalingsvilkår Takstblad vedr. betalingsvilkår Bilag 1 eksempel på faktura til gennemfakturering Oktober af 17

3 1. Indledning Formålet med denne logistikguide er at orientere om retningslinjer for levering af varer til Indeks Retail. Retningslinjerne skal præcisere hvorledes Indeks Retail kræver varer leveret, således at der skabes det mest optimale og ensartede flow gennem Indeks Retails del af forsyningskæden. Forudsætningen for en succesfuld implementering af disse retningslinjer er, at materialet er kendt af alle de grene af leverandørens virksomhed, der er i berøring med og kan påvirke logistikken ved Indeks Retail. Logistikguiden er tilgængelig på Indeks Retails hjemmeside under leverandørinfo på internetadressen: Da logistikguiden er et dynamisk redskab, der løbende opdateres, er det vigtigt, at leverandøren løbende henter den nyeste version. Der vil på hjemmesiden være angivet, hvilken version der er gældende. Logistikguiden skal skabe det bedst mulige grundlag for, at varer effektivt kan gennemstrømme vor del af forsyningskæden og videre ud til Indeks Retails kunder. Vi ser os desværre nødsaget til at indføre økonomiske konsekvenser over for de leverandører, der fremadrettet ikke lever op til de beskrevne retningslinjer i logistikguiden. Konsekvenserne af manglende overholdelse af retningslinjerne er angivet på de enkelte takstblade i denne håndbog. Vi håber selvfølgelig, at alle vore leverandører vil tage godt imod materialet, så også dette tiltag kan blive til glæde og gavn for alle. Ved spørgsmål venligst kontakt den respektive indkøbsafdeling som din henvendelse drejer sig om, se kontakt info under punkt 6. Med venlig hilsen Indeks Retail Peter Wilstrup Lagerchef Oktober af 17

4 2. Generelt 2.1 Vare stamdata. Samhandelen mellem Indeks Retail og vore leverandører beror i stadigt stigende grad på anvendelse af struktureret information om varen og dennes logistiske egenskaber. Dette sker i såvel varebestillingen som i forbindelse med modtagelse af varen på Indeks Retails terminaler og senere også i forbindelse med varens distribution til Indeks Retails kunder. Det er derfor essentielt, at den information leverandøren giver Indeks Retail, er fuldstændig korrekt og komplet på de ønskede områder. Indmelding af nye varer skal ske via vort oprettelsesskema i Excel, som tilsendes ved henvendelse til indkøbsafdelingen. Som en del af vareoprettelsen skal der bl.a. medsendes billedfiler af varen. Billedet benyttes i intern database. Billedet skal være i JPEG format på min. 300 dpi. Materialet mailes til personen der modtager vareoprettelsen. 2.2 Emballeringsniveauer for handelsenheder og logistiske enheder. For at præcisere hvor de enkelte stamdata hører hjemme, defineres de emballeringsniveauer, som en vare kan befinde sig på. Emballeringsniveau Forbrugerenhed/ Handels enhed (Varen) Detailkolli (Inner kolli/ Logistik enhed) Definition En forbrugerenhed er den enhed, der sælges stykvis til forbrugeren. Eksempel: En blå brevordner, en limstift I oprettelsesskemaet skal der, i dette eksempel, noteres 1 stk. Et detailkolli indeholder et antal forbrugerenheder og udgør normalt det niveau hvor samhandel mellem Indeks Retail og Indeks Retails kunder finder sted. Indeks Retail bestiller som hovedregel varer hos leverandøren på dette niveau. Eksempel: 10 blå brevordnere, 10 poser registre Grossistkolli (Yderkolli)/ Logistik enhed I oprettelsesskemaet skal der, i dette eksempel, noteres 10 stk. Grossistkolli anvendes som regel til at holde sammen på et antal detailkolli, der på grund af størrelse eller sårbarhed ikke kan stables, som de er. Eksempel: Et grossistkolli med 48 detailkolli med hver 12 Kuglepenne (i alt 576 forbrugerenheder) I oprettelsesskemaet skal der, i dette eksempel, noteres 576 stk. Oktober af 17

5 2.3 Identifikationer EAN-numre. Uanset hvilket emballeringsniveau varen befinder sig på, skal den kunne identificeres entydigt. Til hvert emballeringsniveau hører således et EAN-nummer 1. EAN-nummeret udmærker sig dels ved at være entydigt, og dels ved at nummeret kan udtrykkes i en stregkode. Indeks Retail vil i forbindelse med vareoprettelse bede om følgende EAN-numre: Emballeringsniveau Anvendelse Nummer-typer Forbrugerenhed Til scanning i f.eks. boghandlerens kasseapparat og kommunikation via EDI. EAN-13 Detailkolli Til Indeks Retails vare modtagelse plukning. EAN-13 eller ITF-14 Grossistkolli Til Indeks Retails vare modtagelse. EAN-13 eller GS1-128 Selv om alle tre emballeringsniveauer kan identificeres ved EAN-13, kan der ikke anvendes samme stregkodenummer. Hver emballeringsenhed skal have hvert sit EAN nummer. 2.4 Eksempel på unikt EAN-nummer for hvert emballeringsniveau. Ex. Relief A4 karton. Emballeringsniveau Antal styk af varen EAN-nummer Forbrugerenhed. 1,00 EAN Detailkolli. Grossistkolli. 10,00 90,00 EAN EAN Der henvises i øvrigt til standarden fra GS1 Danmark Oktober af 17

6 2.5 Dimensioner. Indberetninger af mål i logistisk betydning er altid for detailkolliet. Hvis detailkolliet er et salgsdisplay eller en salgsklar kvartpalle er det den pågældende enheds mål der skal opgives. Dimension Højde i mm. Definition Højden måles altid på den lodrette side af detailkolliet, når dette er placeret på pallen. Dette gælder altid, også selv om forbrugerenheden i kolliet måtte vende anderledes på pallen end i ud pakket stand. H Højden indgår i beregningen af pallens totale højde og i detailkolliets volumen. Længden måles på den længste vandrette side af detailkolliet, når dette er placeret på pallen. Længde i mm. Længden indgår i beregningen af detailkolliets volumen. Bredden måles på den korteste vandrette side af detailkolliet, når dette er placeret på pallen. L Bredde i mm. B Bredden indgår i beregningen af detailkolliets volumen. 2.6 Vægt. Indberetninger af vægt i logistisk betydning er altid for detailkolliet. Vægt Bruttovægt. Definition Bruttovægten er detailkolliets vægt inklusive såvel forbruger- som transportemballage. Selve EUR-pallen indgår ikke i vægtberegningen. Nettovægt. Nettovægten er varens vægt eksklusiv al emballage og palle. Oktober af 17

7 2.7 Pakning og palletering. Stamdata omkring pakning og palletering er vigtig på en række områder, dels i forbindelse med beregning af pallens vægt og højde, og dels i forbindelse med ordreafgivelse. BEMÆRK: Uden forudgående aftale med Indeks Retail må den totale pallehøjde ikke overstige 148 cm inkl. pallen. Pakning og palletering Antal detailkolli pr. pallelag. Definition Hermed menes det antal detailkolli, der udgør ét pallelag på pallen. Antal pallelag pr EUR-palle. Antal detailkolli pr. EUR-palle. Antal forbrugerenheder pr. detailkolli. Hermed menes det totale antal pallelag, der findes på en palle med max. højde på 148 cm. inkl. pallen. Hermed menes det antal detailkolli, der er på en palle med max højde 148 cm. inkl. pallen. Her angives det antal forbrugerenheder, som hvert enkelt detailkolli indeholder. Palletype. Her angives at varen leveres på godkendte EUR-paller 2. Flere varenumre på samme palle. Hvis der pakkes flere varenumre på samme palle, skal hvert enkelt varenummer pakkes i hvert sit palle lag eller pakkes så det tydeligt ses hvilke kolli / varenumre som hører sammen. Pallen skal mærkes med ANBRUD. Checkregel. Der udføres følgende kontrol ved Indeks Retail, for at se om leverandørens oplysninger er korrekte: Antal detailkolli pr. pallelag * antal pallelag = Antal detailkolli pr. EUR-palle. Dette afsnit har primært beskæftiget sig med stamdata, der har logistisk betydning for samarbejdet mellem Indeks Retail og leverandører. Det er væsentligt at understrege, at der knytter sig flere væsentlige stamdata til en vare, end de der er nævnt i dette afsnit. Disse stamdata skal alle oplyses i Excel arket. Hvis der i bestræbelserne på at imødekomme kravene til stamdatainformationer opstår tvivlspørgsmål, er leverandøren velkommen til at hente vejledning hos den afdeling/kontaktperson, leverandøren sædvanligvis kommunikerer med vedr. vareoprettelser. Se kontaktoplysninger bagerst i håndbogen. 2.8 Mangelfuld emballering, palletering og stregkodemærkning. Indeks Retail ser sig nødsaget til at indføre økonomiske konsekvenser for de leverandører, der ikke lever op til retningslinjerne for korrekt emballering, palletering og stregkodemærkning. Konsekvenserne er følgende: 2 Levering på ikke godkendte EUR paller, må ikke foregå uden forudgående aftale med indkøbsafdelingen. Disse paller afregnes ikke. Oktober af 17

8 2.9 Takstblad vedr. leverancer på paller. TAKST til om pakning er p.t. DKK 300,00 pr. time Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms Maksimal pallehøjde overstiger 148 cm. inkl. Pallen. Uden foregående aftale med Indeks Retail Mere end 1 varenummer pr. palle. Pallen er ikke tydeligt mærket med ANBRUD. Hvert varenummer er ikke pakket i hvert sit pallelag / står blandet på pallen. Levering på ukurante paller. Ikke godkendte EURpaller uden forudgående aftale med Indeks Retail. 2500,- pr. ordre + TAKST 500,- pr ordre + TAKST,- 2500,- pr. ordre 2.10 Takstblad vedr. vareinformationer ved levering af varen. Varen skal som minimum indeholde nedenstående oplysninger. TAKST til ompakning er p.t. DKK 300,00 pr. time eller der pakkes om eksternt for leverandørs regning. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. Moms Varen indeholder ikke følgende vedr. forbrugerenheden. Vareinformationer på detailkolli indeholder ikke en af følgende. Vareinformationer på grossistkolli indeholder ikke en af følgende Takstblad vedr. følgesedler. Forbrugerstregkode. 2500,- pr. varenummer + TAKST Detailstregkode. Forbruger enheder pr. detailkolli. Grossiststregkode. Bruttovægt. Forbrugerenheder pr. grossistkolli. 2500,- pr. forsendelse + TAKST 2500,- pr. forsendelse + TAKST Hændelse Bemærkning DKK ekskl. Moms Følgeseddel er ikke placeret for enden af pallen. (Én af pallens kortsider). 500,- pr. ordre Følgeseddel indeholder ikke alle Skal minimum indeholde: 500,- pr. ordre informationer. Antal stk. leveret. Leverandørvarenummer. Varebeskrivelse. Ordre nummer. Leveringsadresse. Leveringsdato. Følgeseddel skal altid følge varen. Følgeseddel mangler. 500,- pr. ordre Oktober af 17

9 3. Indkøb 3.1 Varebestilling. Indkøbsordrer afgives fra Indeks Retail via telefax eller elektronisk overførsel (EDI). Sidstnævnte foretrækkes af Indeks Retail og er leverandøren i stand til at håndtere dette, og ikke allerede har en EDI aftale med Indeks Retail, henvises der til afsnittet om EDI i denne håndbog. 3.2 Ordrebekræftelser. Hver indkøbsordre skal være bekræftet af leverandøren senest 24 timer efter modtagelse af indkøbsordren eller først kommende hverdag hvis ordren afgives dagen før en weekend eller en helligdag. Hvis indkøbsordren ikke kan effektueres som bestilt hvad angår mængde, leveringsdato og pris, skal dette meddeles omgående pr. mail til indkøberen ved Indeks Retail. Såfremt antal i Detail og Grossist kolli ændres, skal dette straks informeres til indkøberen ved Indeks Retail. 3.3 Takstblad vedr. ordrebekræftelser. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms Ordrer bekræftet senere end 24 timer Efter modtagelse af ordre 500,- pr. ordre 3.4 Takstblad vedr. bekræftet levering. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms For sent levering iht. bekræftet levering Ved forsinkelse vil vi vurdere, om forsinkelsen betyder tabt fortjeneste og om der er omkostninger på ekstra forsendelser til butikkerne. Disse omkostninger tilfalder leverandøren. Uden forudgående aftale med Indeks Retail. 2500,- pr. ordre Oktober af 17

10 4. Varemodtagelse Leverandøren er ansvarlig for, at vareleverancer ankommer til Indeks Retails Varemodtagelse på den bekræftede dato samt i varemodtagelsens åbningstider. Åbningstider findes bagerst i håndbogen. Ved levering på 7 paller eller flere skal Indeks Retails varemodtagelse adviseres senest 3 arbejdsdage før ønsket levering. Adviseringen skal mailes til: Adviseres leverancen ikke, er varemodtagelsen berettiget til at afvise denne og kræve levering på et senere tidspunkt uden beregning. Se kontaktoplysninger bagerst i håndbogen. Bestilte varer skal leveres franko på Indeks Retails terminaler. Rampehøjde er 125 cm, dog er der mulighed for aflæsning i jordplan. Varer modtages kun på godkendte EUR-paller. Chaufføren skal selv aflæsse varerne og placere dem i varemodtagelsen efter anvisning fra varemodtagelsens personale. Ved modtagelsen kvitterer Indeks Retail for den modtagne mængde paller. Der tages dog forbehold for antal detailkolli på pallerne samt skader. En gyldig kvittering for modtagelse består af et stempel og initialer af den modtagende Indeks Retail medarbejder. Indeks Retail afregner den varemængde, som Indeks Retails varemodtagelse registrerer i forbindelse med vareopdateringen. Såfremt der fremsendes større mængde, end angivet på indkøbsordren, afregner Indeks Retail efter indkøbsordren. Viser der sig at være fejl eller mangler ved de af leverandøren leverede varer, er leverandøren forpligtet til at tage den fejlbehæftede eller mangelfulde varemængde retur til kreditering eller ombytning. Dette efter nærmere aftale med indkøbsafdelingen. Følgeseddel skal altid følge varen. 4.1 Takstblad vedr. advisering. TAKST til ompakning er p.t. DKK 300,00 pr. time Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms En leverance på 7 paller eller flere er ikke adviseret eller adviseret i rette tid. Hvis varemodtagelsen tilbyder at modtage leverancen trods manglende advisering. 2500,- pr. ordre Der leveres på forkert terminal. Leverancen er leveret til anden terminal end den af indkøbsafdelingen oplyste. 2500,- pr. leverance Oktober af 17

11 4.2 Emballage og emballagekrav. Kolli skal være fastholdt på pallerne ved hjælp af yderemballage. Det kan være film, strapex-bånd eller lignende. Alle varer skal være sikret på en sådan vis, at varerne kan tåle at blive transporteret og lagret uden at der vil forekomme udskridning eller sammenstyrtning af varerne. Varerne må aldrig overskride pallens grundflade. Den enkelte palle må som udgangspunkt indeholde et varenummer. Plukpalle: Såfremt mængden pr. varenummer er mindre end indholdet af en fyldt palle, bestilles og leveres der normalt i hele lag. Bemærk venligst at der skal være indlagt en helpalle mellem de enkelte varenumre, hvis flere varenumre stables oven på hinanden. Udgør den bestilte mængde af en vare mindre end ét pallelag kan flere varer samles på samme palle uden adskillelse med paller mellem de enkelte varenumre. En sådan palle skal tydelig mærkes med ANBRUD. Højde og vægtgrænser ved levering: Maksimal totalhøjde inkl. EURpalle og varer Maksimal totalvægt inkl. EURpalle og varer 1/1 palle* 148 cm kg * Den anførte pallehøjde er et udgangspunkt, da Indeks Retails pallereoler har disse dimensioner. Hvis varens art, detailkolli-vægt eller emballagens styrke og arbejdsergonomi generelt berettiger det, kan højere paller accepteres såfremt leverandøren kan godtgøre, at forudsætningerne herfor er opfyldt. Afvigelser kan kun finde sted efter forudgående aftale med Indeks Retail. Alle varer skal være emballerede, så de kan tåle almindelig håndtering og transport. Det skal tilstræbes at de enkelte detailkolli har et modulmål på grundfladen svarende til 60*40 eller 30*40 Maksimal vægt pr. detailkolli bør ikke overstige 15 kg. (Under henvisning til AT-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub ). For at kunne håndtere paller i varemodtagelsen og på lageret er korrekt mærkning en forudsætning. På detailkolli skal der påsættes en EAN 13 eller ITF14 stregkode. Denne label skal placeres på enten gavl eller langside. Det skal tydeligt fremgå af labelen hvilken vare det pågældende detailkolli indeholder. 4.3 Transitvarer. For de leverandører, som har indgået transitaftale med Indeks Retail, gøres der opmærksom på følgende: Et transitindkøb afsendes fra Indeks Retail som en særskilt ordre. Leverandøren skal sørge for, at transitindkøbet behandles som en særskilt ordre på lige fod med lagerindkøb, herunder at der dannes særskilt følgeseddel og faktura på transitindkøbet. Ved ankomst til Indeks Retail, skal transitforsendelsen være tydelig mærket med TRANSIT, det enten om forsendelse ankommer som separat pakke/r, eller om den sendes med eventuelle lagerindkøb. Anvendes sidstnævnte model og leverandøren sammenpakker transitindkøbet med lagerindkøbet på samme palle, skal transitindkøbet placeres i særskilte kasser øverst på pallen. Transitindkøbet markeres tydeligt med TRANSIT på kasserne. Oktober af 17

12 4.4 Takstblad vedr. transitvarer. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms Forsendelsen er ikke tydeligt mærket med TRANSIT 500, - pr. Indeks ordre. 5. Import 5.1 Egen import af varer herunder fra Fjernøsten. Ud over de nævnte regler i denne håndbog er nedenstående et tillæg til Indeks Retail og Indeks Retails vareimport fra Fjernøsten. 5.2 Takstblad vedr. vareinformationer ved levering af varen. TAKST til ompakning er p.t. DKK 300,00 pr. time eller der pakkes om eksternt for leverandørs regning. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. Moms Varen indeholder ikke følgende vedr. forbrugerenheden. Vareinformationer på detailkolli indeholder ikke en af følgende. Vareinformationer på grossistkolli indeholder ikke en af følgende. Forbruger enhedsstregkode. Detailkollistregkode. Varetekst. Bruttovægt. Forbrugerenheder pr. Detail kolli. Indeks Retail Varenummer. Grossist stregkode Kartonnummer Bruttovægt (gross weight) Forbruger enheder pr. grossistkolli 2500,- pr. varenummer + TAKST 2500,- pr. forsendelse + TAKST 2500,- pr forsendelse + TAKST Ved flere varenumre i samme container, skal hvert varenummer læsse for sig. Flere varenumre er blandet i containeren. 2500,- pr. ordre + TAKST Ovenstående informationer, skal fremgå på de forskellige emballeringsniveauer i det omfang emballagens størrelse tillader det. Pakkelisten opfattes og benyttes som følgeseddel. Oktober af 17

13 6. Kontaktoplysninger og åbningstider Gruppe Telefon Receptionen Indkøb, bøger Indkøb, Leg og spil Indkøb, trendartikler Indkøb, kontorartikler Kreditorbogholderi: Varemodtagelse HED Indeks Retail IT: Åbningstider administrationen. Omstillingen og personalet i administrationen er til rådighed via telefon og mail: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00 16:00 Fredag kl. 08:00 15:30 Alle helligdage lukket. 6.2 Åbningstider varemodtagelsen. Forsendelser modtages: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 07:00 15:00. Fredag kl. 07:00 13:00. Alle helligdage lukket. 7. Electronic Data Interchange (EDI) Indeks Retail A/S forventer at leverandøren er i stand til at håndter udveksling af bilag elektronisk via EDI el. OIOUBL-formatet. For en uddybelse af dette eller ved supplerende spørgsmål kontakte den IT-ansvarlige hos Indeks Retail A/S. Se kontaktoplysninger bagerst i håndbogen. Oktober af 17

14 8. Fakturering 8.1 Lagerfakturering (til Indeks Retails lager). På fakturaer/kreditnotaer vedrørende levering til Indeks Retails lager skal der ud over myndighedskravene 3 bl.a. fremgå: - Rekvisitionsnummer. - Leverandørens varenummer og varetekst. - Bank kontonummer, hvortil der kan betales med frigørende virkning. - Totalpris pr. varelinje. - Momstotal. - Fakturatotal ekskl. Moms. - Fakturatotal inkl. Moms. - Fragt, hvis aftalt Incoterm AB Fabrik. Efterregninger på fragt accepteres ikke. - Attention (udfyldes med fakturakontrol ). - Fakturamodtagers CVR-nummer. En faktura må kun indeholde ét rekvisitionsnummer. Alle priser skal angives som den reelle nettokostpris. Dvs. eventuelle afgifter, kvantumsrabatter, ordrerabatter og lignende, skal være indeholdt i den oplyste pris. Det accepteres ikke, at faktura alene afsendes med varerne, eller at fakturabeløbet blot fremgår af et kontoudtog eller lignende. Originalfaktura skal derfor altid fremsendes separat til Retail på 8.2 Takstblad vedr. lagerfaktura. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms Faktura fremsendt før varens modtagelse ved Indeks Retail. En faktura omhandlende flere følgesedler. Hver faktura må kun omhandle en følgeseddel. 500 pr faktura. 2500,- pr. følgeseddel. 8.3 Gennemfakturering. Gennemfakturering kan kun ske, hvis der foreligger en samhandelsaftale herpå. Ved gennemfakturering sendes faktura- eller kreditnotakopi med købspriser og samlet købsbeløb sammen med varen (direkte til butikken) samt til Indeks Retail på samme tid. Alternativt skal en følgeseddel følge varerne og faktura sendes ved afsendelsestidspunktet til Indeks Retail. Fakturaen sendes til gennemfakturering via EDI eller på følgende adresse: 3 Der henvises til punkt A Oktober af 17

15 På original faktura, der fremsendes Indeks Retail skal ud over myndighedskravene bl.a. fremgå: - Medlemsnummer (butikkens Indeks Retail nummer) i et separat felt (Gerne med IR eller Butiksnummer foran). - Attention udfyldes med gennemfakturering. - Faktura- og forfaldsdato udtrykt som eksakt dato. - Totalbeløb. - Momsbeløb. - Indeks Retail CVR-nr.: Af tekniske årsager må der ikke forekomme momspligtige og momsfrie ydelser på samme faktura. Aftalte portoudgifter og/eller gebyrer skal derfor tillægges moms. Såfremt Leverandøren kan/skal levere andre ikke momspligtige varer eller ydelser, aftales proceduren nærmere i det enkelte tilfælde. Når leverandørens fakturalayout er accepteret af økonomiafdelingen hos Indeks Retail, skal det varsles økonomiafdelingen hvis opsætningen ændres. Leverandøren er forpligtet til at ajourføre butiksnummerændringer jf. udsendte leverandørmeddelelser. Når følgeseddel anvendes skal der på denne anføres rekvisitionsnummer, aftalte priser og fakturanummer. Det accepteres ikke, at der er afvigelser som gebyrer eller andet på fakturaen, som ikke er oplyst på indkøbsordren og følgesedlen. Alle vareleverancer, der gennemfaktureres, sker franko. 8.4 Elektronisk fremsendelse af faktura. Såfremt leverandøren sender mere end ca. 20 fakturaer pr. uge til Indeks Retail, skal fakturaerne fremsendes via elektronisk overførsel. Vi kan modtage: OIOUBL/OIOXML-overførsel EDIFact-overførsel En beskrivelse af alle løsninger, layouts, record beskrivelse etc. kan rekvireres ved at kontakte Indeks Retail. IT afdelingen er behjælpelig ved tekniske spørgsmål og vejledning. 8.5 Betalingsvilkår. Fakturaer tilhørende foregående måned (ved eksempelvis månedsafregning), både papir og elektroniske fakturaer, modtages hos Indeks Retail senest den 3.hverdag i en ny måned. Kreditnotaer udstedt til Indeks Retail som Gennemfakturering modregnes med samme standardforfald som fakturaer (ud fra dato og betalingsbetingelse på leverandøren). Kreditnotaer vedr. lagerkøb kan opdateres med straks forfald. Kontoudtog udvisende forrige måneds bevægelser skal være Indeks Retail i hænde senest den 5. hverdag i den følgende måned. Kontoudtog sendes på Kontoudtoget skal vise alle åbenstående poster således, at primosaldo er nul og frem til sidste dag i foregående måned. På den måde kan Indeks Retail med det samme se eventuelle manglende og dermed overforfaldne fakturanumre og kan således hjælpe med hurtigere opfølgning. Det er også Oktober af 17

16 muligt at leverandøren sender kontoudtog med alle poster i foregående måned og her skal der fremgå en primo- og en ultimo saldo. Samtlige ind- og udbetalinger, samt alle fakturaer og kreditnotaer. Hvis leverandøren efter betaling noterer en overforfalden åben postering skal der straks enten sendes kopi af faktura eller orienteres om manglen til Indeks Retail på eller Økonomiafdelingen står naturligvis til disposition over for leverandøren når Indeks Retails data skal fremsendes. Leverandøren kan ikke kræve kreditrenter eller morarenter af Indeks Retail, men at Indeks Retail til enhver tid skal stå til rådighed, hvis der er forskellig opfattelse af betalingerne. Factoring accepteres kun mod forudgående indhentelse af samtykke fra Indeks Retail og må aldrig forringe de i denne håndbog oplyste betingelser eller andre samhandelsdokumenter. Indeks Retail forbeholder sig ret til omgående at tilbageholde betalinger, hvis der opstår tvist angående betaling af varer. Kreditorkonto spærres når leverandør ændrer CVR nr. 8.6 Takstblad vedr. betalingsvilkår. Hændelse Bemærkning DKK ekskl. moms Faktura fremsendt for sent. Faktura skal fremsendes senest 3.hverdag kl. 12:00 i ny måned. 2500,- pr. faktura. Oktober af 17

17 8.7 Bilag 1 eksempel på faktura til gennemfakturering. Indeks Retail Virksomhedens navn Lundagervej Hedensted Virksomhedens adresse ATT. Gennemfakturering Indeks Retail s CVR.nr Postnr. By Leveringsadresse Bog & idé Butikkens adresse Postnr. + by Butiksnummer (Butiksnummer er altid på 5 tal) CVR: nr. Telefon: nr. Fax: nr. EAN nr. Skal være i tal Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato (Må ikke være på mere end 9 tal) (Da fakturaen scannes er det vigtigt, at oplysningerne står det samme sted hver gang) Disse oplysninger fra 1 til 7 skal være på fakturaen 1 Butiksnummer (altid 5 tal) 2 Fakturanummer 3 Fakturadato 4 Forfaldsdato (altid i tal) og ikke f.eks. LB Moms 6 Totalbeløb 7 Indeks Retail s CVR nr Nettobeløb 1.000,00 Moms 250,00 Totalbeløb 1.250,00 Oktober af 17

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Information fra Serviceafdelingen.

Information fra Serviceafdelingen. Information fra Serviceafdelingen. Kære kunde. Serviceafdelingen hos Egedesø A/S og Intercycle A/S har i løbet af den seneste tid gennemgået en del ændringer. Blandt andet er der nu to mand fuld tid til

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

LOGISTIKGUIDE. Version a Dansk version

LOGISTIKGUIDE. Version a Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2016-1a Dansk version Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS.

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Gennerelle oplysninger: Iversen Company ApS. mail@iversen.company www.iversen.company Cvr. 35893148 Tlf.: 9396 9030 Etableringsår 2014 Varebestilling Varer fra

Læs mere

Logistik og beslægtede procedurer, omkostningstillæg og. andre gebyrer for lokale varer

Logistik og beslægtede procedurer, omkostningstillæg og. andre gebyrer for lokale varer Bilag 3 Logistik og beslægtede procedurer, omkostningstillæg og andre gebyrer for lokale varer September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordrebehandling samt afhentning... 4 2.1 Afgivelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM Skoleartikler Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32481768.aspx Tender type Tender Payment condition Net per 30 days Publish date 5/10/2012 4:10 PM Bid due date 5/29/2012 12:00 PM Document

Læs mere

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.95 Sygeplejeartikler Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen 10052016 50.95 Sygeplejeartikler Om denne vejledning Formålet med denne vejledning er at give medarbejderne hos

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel.

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel. Handelsbetingelser December 2015 Virksomhedens juridiske navn (herefter Florama ) E-mail Telefon Florama er et registreret varemærke. Kundeservice Du kan lettest kontakte Florama via e-mail på. Vi tilstræber

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse *

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse * Ansøgning Offentlig Institution Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldes af debitor Udfyldt af* Navn * Adresse * Postnummer * By * Kontaktperson * Telefonnummer * E-mail:

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Brugermanual til Pictura webshop

Brugermanual til Pictura webshop Brugermanual til Pictura webshop 1. For at kunne anvende Picturas webshop, skal du bruge et brugernavn og et password. Mangler du dette, er du velkommen til at kontakte Pictura kundeservice via telefon

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler 1 Formål med prisindhentning Formålet med indhentning af priser til beregning af bevillingsgrundlaget

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1 B. Administration 1 B.1. Faktura 1 B.2. Pakliste 1 B.3. Bankkonti 1 C. Pakkeinstruktioner 2 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning 2 C.1.1. EAN- og varenummer

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland Rieber & Søn Danmark A/S Distribution Tyskland Side 1 Rieber & Søn Fragtoplæg 2013 BIH Dec. 2012 Løsning 1 Sendinger mellem 1-8 paller: Dobbeltdæktrailer DAG 0 Dobbeltdæktrailer med kapacitet på 66 paller.

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Vejledning til etiket med personligt præg

Vejledning til etiket med personligt præg Vejledning til etiket med personligt præg 1 Indhold Indledning... 3 Udseende og grafik... 4 Deklaration... 4 Danmarks Biavlerforenings bomærker... 4 Brug af etiketten... 5 Sporbarhed, vægt og holdbarhed...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere