Programopdatering version DSM 01.67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programopdatering version DSM 01.67"

Transkript

1 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N = Ny funktion R = Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder = ndringer af funktionaliteter i programmet F = Felt eller menupunkt er fjernet Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser er tilgængelige på vores ekstranet på Nødvendige opsætninger I det efterfølgende beskrives de opsætninger som SKAL laves for at programmet kan anvendes. Nye rapporter Rapport , Returvareordre køb, skal opsættes under Køb Opsætning - Rapportvalg, såfremt den nye udgave med længere varenummer ønskes anvendt. Rapport , Returvareordre salg, skal opsættes under Salg Opsætning Rapportvalg, såfremt den nye udgave med længere varenummer ønskes anvendt. Rapport , Labels til leverede varer, skal opsættes under Salg Opsætning - Rapportvalg, rapporttype Plukliste, såfremt der ønskes label-udskrift ved pluk. Rapporten skal tilføjes som udskrift nummer 2. Rapport , Nyt arbejdskort med ekstra udskriftsmulighed. Såfremt det nye arbejdskort ønskes anvendt, skal rapport angives under Service - Opsætning - Rapportvalg - Arbejdskort. Rapport , Ny varelabel. Rapport skal tilføjes i labelrapportoversigten. (Via Lager - Varer - knappen Vare - Udskriv - Udskriv label - Rapport ID), hvis den nye label ønskes anvendt. Rapport , Liste over negativ lagerværdi. Rapport skal oprettes under rapporter, f.eks. under lagermenuen. Rapport , Excel regneark over negativ lagerværdi. Rapport skal oprettes under rapporter, f.eks. under lagermenuen. Rapportnr , Varestatistik pr. varebogføringsgruppe, skal oprettes under rapporter, f.eks. under lagermenuen. Rapportnr , Varestatistik pr. varebogføringsgruppe Excel, skal oprettes under rapporter, f.eks. under lagermenuen Rapportnr , Ressourcestatistik (intern/ekstern), - ny rapport der skal oprettes under Service Rapporter. Rapportnr , Ukurant pr. varebogføringsgruppe sammenligning. Rapporten skal opsættes under Lager Rapporter. Gl. rapport nr er udgået og skal fjernes fra Lager - Rapporter. Rapportnr , Maskinværdiliste med en-til mange-maskiner. Rapporten skal opsættes under Maskinhandel Rapporter. Nye rapporter tilføjes således: Rapporter, knappen Ret. Tast F3, hvor du vil have rapporten tilføjet. Udfyld Rapport-id, tryk Enter. 13. november 2008 Side 1 af 13

2 Menustruktur Der er nu mulighed for at vælge mellem NAV 3.70 menustruktur (hoved- og undermenuer som hidtil) og den nye NAV 5.0 menustruktur, som i udseende minder om menuen i f.eks. Microsoft Outlook. Ønskes den nye menustruktur taget i anvendelse gøres følgende: Under Finans Opsætning Brugere - Brugeropsætning markeres feltet Anvend navigationshovedmenu. Herved vil programmet ved fremtidigt login anvende den nye menustruktur. Eksempel på visning med ny menustruktur: For yderligere info: se vejledningen Færdselsregler kapitel 6 på under Kunder Extranet DSM vejledn 13. november 2008 Side 2 af 13

3 Salg Menupunkt: Returvareordrer - udskrift Programopdatering version DSM Beskrivelse: Der er lavet en ny rapport, hvor varenummerfeltet er udvidet. Rapport erstatter Rapporten skal sættes op i Rapportvalg under rapporttype returvareordre. Indberettet af Kai Homilius. Rentenota F Rapport Ved udskrift af rentenotaer til flere kunder blev der kun udskrevet FI-kort eller FIK-id på sidste rentenota. Fejlen er nu rettet. Indberettet af ConenCo A/S. Ordrer / Fakturaer / Kreditnotaer Tilbud / Ordrer / Fakturaer / Kreditnotaer Ordrer Plukliste og labels Ordrer - Plukliste Bogførte fakturaer / Bogførte kreditnotaer Ordrer N Der dannes nu elektronisk faktura ved bogføring uanset om man benytter funktionen Bogfør eller Bogfør og Udskriv. Der er ingen ændring i forbindelse med massebogføring, her skal den periodiske aktivitet Opret elektroniske fakturaer benyttes som vanligt. N Under DSM-opsætningen er det nu muligt at opsætte en standard salgsordretype, som kun gælder for salgsmodulet (ikke service, ikke maskinhandel). Standard salgsordretypen påføres automatisk på salgsordrehovedet ved oprettelse af ordren. Det er på denne måde muligt at definere en kunde-/varerabat, der er aktiv i salgsmodulet og ikke er aktiv i servicemodulet. N Ny rapport til udskrift af labels. Labelstørrelse 107x26mm. Ved udskrift af plukliste kan der samtidig udskrives labels til de varer, som leveres, som en service til kunderne. Ønskes denne funktion skal rapport opsættes under Salg Opsætning - Rapportvalg rapporttype Plukliste. Rapporten skal tilføjes som rapport nummer 2. Plukliste: rapport Der udskrives nu også forsendelses- og leveringsoplysninger på pluklisten. Serienummer udskrives nu på faktura og kreditnota ved serienummervarer. N Ny, nemmere funktionalitet til specialordrehåndtering. Der kan nu oprettes købsordrer direkte fra salgsordren, når der er angivet specialordrekode på salgsordren. Der kan oprettes en ny købsordre eller tilføjes linjer på en eksisterende købsordre. For yderligere info: se vejledningen Specialordre på under Kunder Extranet DSM vejledn. 13. november 2008 Side 3 af 13

4 Service Menupunkt Beskrivelse N Det er nu muligt at indtaste linjer med negativt antal på serviceordrer. Bemærk, at hvis beløbstotal for serviceordren bliver negativ, vil ordren automatisk blive bogført som en kreditnota. N Når varer returneres efter at de er udleveret til en serviceordre er det nu muligt at åbne et billede, hvor antal varer der returneres, kan skrives ud for de varenumre, der er udleveret. For yderligere info: se vejledningen Returner varer til serviceordrer på under Kunder Extranet DSM vejledn. Ved aktivering af garanti på en ordre kunne der tidligere fremkomme advarsel om at linjer skulle ændres manuelt. Nu sker aktivering af garanti automatisk på alle linjer, også selvom der på nogle linjer er bogført lagertræk. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Ved ændring af leveringsadressekode på serviceordre slettes eksisterende maskinlinjer og servicefakturalinjer nu kun såfremt servicezonekode på leveringsadressen er forskellig fra servicezonekode på ordren. Indberettet af Kattegat Teknik ApS. F Hvis man markerede en debitor til spærret = Lever, så kunne man tidligere stadig oprette serviceordrer til kunden og fakturere allerede oprettede ordrer. Der er nu lukket for bogføring af lagertræk og bogføring af ordrer til kunder med kode for spærring = Lever. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. N Der dannes nu elektronisk faktura ved bogføring uanset om man benytter funktionen Bogfør eller Bogfør og Udskriv. Der er ingen ændring i forbindelse med massebogføring, her skal den periodiske aktivitet Opret elektroniske fakturaer benyttes som vanligt N Ny funktion til ændring af serviceordre. På serviceordre: knappen Linje ndre serviceordre. På kvik ordre: knappen Funktion ndre serviceordre. Via funktionen er der mulighed for at vælge ny debitor, maskine og/eller maskingruppe. ndres debitor, skal der også vælges maskine, gruppe eller maskinbeskrivelse. Efter gennemført ændring er eventuelle specialordrelinks intakte og linjer med bogført lagertræk er fortsat bogførte. For yderligere info: se vejledningen Funktion ændring af serviceordre - på under Kunder Extranet DSM vejledn N Ny, nemmere funktionalitet til specialordrehåndtering. Der kan nu oprettes købsordrer direkte fra serviceordren, når der er angivet specialordrekode på serviceordren. Der kan oprettes en ny købsordre eller tilføjes linjer på en eksisterende købsordre. For yderligere info: se vejledningen Specialordre på under Kunder Extranet DSM vejledn. N For at simplificere håndtering af skaffevarer og sikre at de bliver faktureret til korrekt salgspris er der nu link mellem købsordre og serviceordre, så der ved bogføring af købsordren automatisk sker opdatering af salgsprisen 13. november 2008 Side 4 af 13

5 Udskriv maskinlabel Ordrer Ordrer Ordrer Ordrer Arbejdskort Rapport Arbejdskort Rapport Bogført serviceordre Kreditnota Bogførte fakturaer / Bogførte kreditnotaer på varekortet og på serviceordren ud fra avance-% på købsordrelinjen. (Avance-% fra varekort foreslås på købsordrelinjen, men kan redigeres). For yderligere info: se vejledningen Specialordre opdatering af salgspris på under Kunder Extranet DSM vejledn N Via knappen Udskriv kan der nu udskrives maskinlabels. Labelformat: 75mm x 40mm. Der er nu lukket for at påføre varer, der har hak i feltet maskine, som reservedele på en service ordre. Dette var tidligere muligt, men gav bogføringsfejl. Indberettet af Oles Smedeforretning. F Status blev ikke ændret til frigivet ved valg af funktionen Opret pluk/læg på lager, selvom ændring af status blev valgt. Dette bevirkede at pluk ikke kunne oprettes. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Bay & Sivertsen A/S. Ved åbning af maskinkladden (knappen Linje Maskinkladde) er markøren nu placeret på kladdelinjerne klar til indtastning af linjer (stod tidligere i kladdehovedet). F Hvis et obligatorisk felt på ordrehovedet ikke var udfyldt, og hvis feltet var opsat som genvejsdimension i finans, blev felttekst ikke vist korrekt i vindue vedr. værdier i obligatoriske felter, og opslag i feltet blev ikke understøttet. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Feltet Eksternt serienr. er nu tilføjet på ordren. Der kan ikke rettes i feltet. På standard arbejdskortet er udskriftsrækkefølgen nu ændret, så maskinspecifikationer nu udskrives efter hovedoplysningerne. Anvender du individuelt arbejdskort, kan du kontakte JMA A/S, hvis tilsvarende ændring ønskes bestilt i det individuelle arbejdskort. Tidsforbrug vil være 2 timer pr. arbejdskort. N Nyt arbejdskort med ekstra udskriftsmulighed. Der kan udskrives Internt Datablad(rapport ) i forbindelse med udskrift af det nye arbejdskort. Desuden udskrives Betalingsbetingelse med stor skrifttype. og ordet Timetæller erstattes af Tæller. Såfremt det nye arbejdskort ønskes anvendt, skal rapport angives under Service - Opsætning - Rapportvalg - Arbejdskort. N Under knappen Funktion Bogført servicefaktura er der nu mulighed for at få vist den bogførte servicefaktura. F På maskinlinjer, som er kopieret ind på en kreditnota, var det tidligere ikke muligt af slette overskriftslinjen, eller hele kreditnotaen. Ved forsøg på sletning fremkom fejlen "Overskriftslinje kan ikke slettes". Der er nu åbnet for at hele kreditnotaen kan slettes. Indberettet af Kattegat Teknik ApS. Serienummer udskrives nu på faktura og kreditnota ved serienummervarer 13. november 2008 Side 5 af 13

6 Servicekontrakter Servicekontrakter Ressourcestatistik (intern/ekstern) Tidsregistreringslabels Mobilløsning Programopdatering version DSM Det er nu muligt at sikre at periodiske serviceeftersyn falder sammen med årlige serviceeftersyn. Periodelænge (hvor tæt på hinanden skal de to typer service ligge for at de slås sammen) skal opsættes i et nyt felt i DSM opsætningen. For yderligere info: se vejledningen Servicekontrakter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Der kan nu foretages kontraktfremskrivning til en bestemt uge for valgte debitorer. Ønsket ugenummer skal opsættes på debitorkortet i feltet Kontrakt-uge årlige kontrakter. For yderligere info: se vejledningen Servicekontrakter på under Kunder Extranet DSM vejledn. N Ny rapport , der viser timeforbrug pr. ressource fordelt på interne og eksterne kunder. Udskriften er grupperet pr. ressource. Rapport skal sættes op under Service Rapporter. Rapport , Stregkodelabels til tidsregistrering. På label fremgik kun nummer på medarbejder og arbejdstype. Dette er rettet, så navn/beskrivelse ligeledes udskrives N Nyt tilkøbsmodul: mobilløsning i service. Kontakt JMA A/S for yderligere oplysninger vedr. funktionalitet og pris. 13. november 2008 Side 6 af 13

7 Maskinhandel Programopdatering version DSM Menupunkt: Beskrivelse: Salgstilbud / Salgsordrer / Salgsfakturaer / Salgskreditnotaer / Købsrekvisitioner / Købsordrer / Købsfakturaer / Købskreditnotaer Salgstilbud / Salgsordrer / Salgsfakturaer / Salgskreditnotaer Salgstilbud / Salgsordrer / Salgsfakturaer / Salgskreditnotaer Salgsordre Der fremkommer nu en advarsel, hvis en maskine ikke er på lager og nu forsøges lagerført, såfremt der findes vareposter der vedrører en tidligere lagertilgang på samme maskine (maskinnr. + serienr.). Ved godkendelse kan lagertilgangen foretages som vanligt. Hvis maskinen allerede er på lager kan der som hidtil ikke foretages yderligere lagertilgang (tilkøb skal anvendes i stedet). Indberettet af Lyngfeldt A/S. F Der blev tidligere blokeret for ændring af Faktureres til debitor når der på ordren fandtes en eller flere linjer med salgsbeløb = 0. Det er nu muligt at ændre Faktureres til debitor uanset linjernes salgsbeløb. Indberettet af Tobico A/S. N Der dannes nu elektronisk faktura ved bogføring uanset om man benytter funktionen Bogfør eller Bogfør og Udskriv. Der er ingen ændring i forbindelse med massebogføring, her skal den periodiske aktivitet Opret elektroniske fakturaer benyttes som vanligt N Med funktionen udstyr til maskiner er muligt at det indtaste et eller flere varenumre på en maskinsalgsordre og herefter oprette en klargøringsordre fra salgsordren, hvor varenumrene, der skal udleveres som udstyr, foreslås på klargøringsordren. Lagertrækket for reservedele sker på serviceordren. På salgsordren skal udstyrsvarenumrene indtastes som linier med transaktionstype Delsalg, dvs. omsætning bogføres som omsætning af maskiner og ikke som omsætning af reservedele. Købsordrer Købsordrer For yderligere info: se vejledningen Udstyr til Maskiner - Maskinhandel på under Kunder Extranet DSM vejledning. N Ny funktion til nem håndtering af hjemkøb af mange ens maskiner, med derpå følgende salg med forskelligt udstyr. Funktionen giver overblik over lagerbeholdning og indkøb. Økonomisk opfølgning sker på unikke maskiner. Bemærk at når man anvender funktionen en til mange så er der ikke længere sammenhæng mellem nummerserier på varenr. og maskinnr. da der jo er mange maskiner til et varenummer. For yderligere info: se vejledningen En til mange - Maskinhandel på under Kunder Extranet DSM vejledning. Programmet tillader nu at man bogfører køb og tilkøb på samme købsordre, i én samlet bogføring (tidligere skulle dette gøres én linje ad gangen). Købekontrakter N Nyt tilkøbsmodul vedr. købekontrakter. Modulet håndterer bl.a. forlængelse af periode, rentefri perioder, variabel og 13. november 2008 Side 7 af 13

8 Købsordrer - udskrift Købsordrer udskrift af maskinlabel Maskinkort udskrift af maskinlabel Bogførte salgsfakturaer / Bogførte salgskreditnota er Maskinliste (kost) Maskinsalgsliste med avance pr. gruppe Maskinværdiliste en til mange maskiner Eksporter varekatalog Salgskanaler fast rente. For yderligere info: se vejledningen Købekontrakter på under Kunder Extranet DSM vejledn. eller kontakt JMA A/S for yderligere oplysninger. N Der er nu mulighed for at oprette varer fra katalogvarer med sproglag og få udskrevet købsordre med sproglag. Denne mulighed findes, hvis leverandøren har sprogkoden ENU, og under Køb Opsætning Leverandørkoder ligeledes er oprettet med sprogkode. Ved oprettelse af vare via katalogvare bliver vareteksten fra katalogvaren oprettet som variant-varetekst. Variant-vareteksten oprettes på den sprogkode, der er opsat på leverandørkodekortet. N Via knappen udskriv kan der nu udskrives maskinlabels. Labelformat: 75mm x 40mm. N Via knappen udskriv kan der nu udskrives maskinlabels. Labelformat: 75mm x 40mm. Serienummer udskrives nu på faktura og kreditnota ved serienummervarer For at gøre rapport Maskinliste (kost) mere overskuelig er rapporten ændret på følgende måde: Kolonnen Omk. pr. måned er ændret så udregningen dividerer omkostninger i perioden med antallet af måneder i perioden Firmalogo udskrives i toppen. Fakturalinjer vælges efter maskinnummer, datofilter og om debitor er intern eller ekstern Nyt afkrydsningsfelt: Medtag interne fakturaer. For aktive udlejningsmaskiner udelades økonomi, der vises kun stamoplysninger På rapport , Maskinsalgsliste med avance pr. gruppe, er der tilføjet nye kolonner med budgetteret og realiseret avance-pct. N Ny rapport Maskinværdiliste, der håndterer at der kan være flere maskinnumre på ét varenummer. (En til mange maskiner). Rapporten opgør værdien pr. vare pr. maskine pr. serienummer. Funktionen Eksporter varekatalog under Periodiske aktiviteter er ændret m.h.t. brugervenlighed. F.eks. er der nu linjeskift på PDA mellem linjerne og billeder vises på samme side som maskinen. N Det er nu muligt inaktivere udtræk til salgskanal på maskinniveau. På maskinkortet er der kommet et nyt felt Udelad fra salgskanal markeres dette felt kommer maskinen ikke på salgskanal selvom den i øvrigt opfylder alle kriterier for udtræk. 13. november 2008 Side 8 af 13

9 Udlejning Menupunkt: Beskrivelse: Ordrer F Ved F6 i udlejningsmaskinnummer på detail-linjen blev oversigt over udlejningsmaskiner vist, men markør var ikke placeret ved aktuel maskine. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Lyngfeldt A/S. 13. november 2008 Side 9 af 13

10 Køb Menupunkt: Programopdatering version DSM Beskrivelse: Ordrer N Ved indtastning af varenummer på købsordre vises vindue med erstatningsvarenummer (med mulighed for at vælge dette), således at man ikke ved en fejl kommer til at købe hjem på et udgået varenummer. Ordrer Fællesvarenummer på varekort udfyldes nu automatisk med varenummer, når der oprettes varer ved hjælp af funktionen Opret skaffevare. Indberettet af Tobico A/S. Ordrer N Der er nu mulighed for at oprette varer fra katalogvarer med sproglag og få udskrevet købsordre med sproglag. Denne mulighed findes, hvis leverandøren har sprogkoden ENU, og under Køb Opsætning Leverandørkoder ligeledes er oprettet med sprogkode. Ved oprettelse af vare via katalogvare bliver vareteksten fra katalogvaren oprettet som variant-varetekst. Variant-vareteksten oprettes på den sprogkode, der er opsat på leverandørkodekortet. Ordrer N For at simplificere håndtering af skaffevarer og sikre at de bliver faktureret til korrekt salgspris er der nu link mellem købsordre og serviceordre, så der ved bogføring af købsordren automatisk sker opdatering af salgsprisen på varekortet og på serviceordren ud fra avance-% på købsordrelinjen. (Avance-% fra varekort foreslås på købsordrelinjen, men kan redigeres). For yderligere info: se vejledningen Specialordre opdatering af salgspris på under Kunder Extranet DSM vejledn Kreditnotaer F Der kunne undertiden fremkomme fejl med teksten: Købshoved findes ikke. Identifikationsfelter og værdier: Bilagstype=Kreditnota, Nummer Problemet er nu løst. Indberettet af N.P.Trucks A/S. Indkøbskladde N Returvareordrer Hvis en vare er erstattet, foreslås erstatningsnummeret i indkøbskladden. Udskrift af returvareordrer. Der er lavet en ny rapport, hvor varenummerfeltet er udvidet. Rapport erstatter rapport Rapporten skal sættes op i rapportvalg under rapporttype returvareordre. Indberettet af Kaj Homilius. Forregistrering Nyt tilkøbsmodul:. Forregistrering med viewer til visning af indscannede bilag. For yderligere info: se vejledningen Forregistrering på under Kunder Extranet DSM vejledn. eller kontakt JMA A/S. 13. november 2008 Side 10 af 13

11 Lager Menupunkt: Naviger Vare Beskrivelse: N På Naviger-billedet er der tilføjet salgshistorik og genbestillingsoplysninger, samt genveje til flere vareoplysninger. Der er desuden tilføjet mulighed for at oprette varer fra Navigerbilledet. Ved opret af katalogvarer vises et billede med de oplysninger, der kan hentes fra varekategorien. Der er mulighed for at redigere oplysningerne i billedet og tilføje felterne Placering, Maks. lager, Genbestillingspunkt og Lokation. Varesøg N Menupunktet Reservedelssøg under Lager er fjernet. I stedet er menupunktet Varesøg tilføjet. Varesøg er det samme som Naviger Vare. Opslag på reservedelsdatabase skal fremover ske i Varesøg via knappen Reservedelsopslag. Lageropgørelseskladde N Det er nu muligt at rette placering på det enkelte varenummer i lageropgørelseskladden (via knappen Linje Opdater placeringsnr. på markerede linjer). Samme funktion kan nu også anvendes på optællingskortet. Varekladde Varekort Varekort Varekort Plukliste F Ved udskrift af varejournal var der ikke plads til alle cifre i varenummeret - rapport 703 er nu ændret, så hele varenummeret kan være på udskriften. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S F Fællesvarenummer på varekort udfyldes nu automatisk med varenummer, når der oprettes varer ved hjælp af skaffevare-funktionen og/eller katalogvarer. Oprettes der maskiner og maskinvarenummer via wizard så udfyldes fællesvarenummeret ikke. BEMRK: Opretter man selv maskinvarenumre skal fællesvarenummer blankes ved oprettelsen, hvis maskine ikke skal medtages på reservedelsdatabasen. Indberettet af Tobico A/S. Det er ikke længere tilladt at slette eller ændre varesporingskode på varekortet, hvis der findes varesporingsposter. Når der erstattes til en eksisterende vare blev teksten Autoopret ved erstatning tidligere påsat varen i feltet Beskrivelse 2. Nu påsættes teksten kun såfremt der erstattes til en ny vare (ny vare oprettes). Indberettet af Thybo Maskiner ApS. F Rapport Felterne Varenummer og Forfaldsdato er udvidet. Indberettet af Bay & Sivertsen A/S. Labels N Ny label-type: rapport På den nye varelabel udskrives Regnskabsnavn, Varenummer, Varebeskrivelse, Stregkode, Enhedskode. Labelstørrelse 25 mm X 75 mm. Rapport skal tilføjes i labelrapportoversigten. (Via Lager - Varer - knappen Vare - Udskriv - Udskriv label - Rapport ID). Opgørelse af negativ N Nye rapporter til hhv. udskrift af og udlæsning til Excel regneark 13. november 2008 Side 11 af 13

12 lagerværdi DSM Lagerværdiliste Varestatistik pr. varebogføringsgruppe Programopdatering version DSM opgørelse af negativ lagerværdi. Der er filtermuligheder på oplysninger på vare og på lagerværdi, så der kan foretages udtræk på de varer, der er økonomisk relevante dvs. negativt lager af en vis størrelse. Rapportnr og skal oprettes under rapporter, f.eks. under lagermenuen. Rapport DSM Lagerværdiliste er ændret så Sidste købs- og salgsdato nu udskrives på listen. Det kan vælges, om kun varer med negativ lagerværdi medtages. Endvidere kan det vælges, om der ønskes dannet en tekst-fil, som kan indlæses til Excel. N Ny rapport Varestatistik pr. varebogføringsgruppe. Ny rapport Varestatistik pr. varebogføringsgruppe via Excel. Rapporten udtrækker salgs- og forbrugstal pr. varebogføringsgruppe og laver sammenligning med tidligere periode. Rapportnr og skal oprettes under rapporter, f.eks. under lagermenuen. Vare salgsstatistik F Rapport Rapporten er a.h.t. kørselstiden ændret, så der ikke længere udskrives totaler pr. debitorbogføringsgruppe. Såfremt der ønskes statistik med total pr. debitorbogføringsgruppe kan rapport anvendes i stedet. Indberettet af Lyngfeldt A/S. Ukurans Ukuransberegningskørslen og log heraf er ændret, så der nu er mulighed for at få vist varer uden køb samt varer med negativ lagerværdi i separate linjer. Der er mulighed for at udskrive rapport over aldersfordeling på varelager med værdi og alderskoder, herunder mulighed for flere alderskoder med ukuransprocent på 0%. Forudsætning: Ukuransprofil skal opsættes med alderskoder og profillinjer til varer uden køb og varer med negativ lagerværdi. Ny rapport : "Ukurant pr. varebogføringsgruppe sammenligning". Rapporten skal opsættes under Lager Rapporter. Gl. rapport nr er udgået og skal fjernes fra Lager - Rapporter. Bemærk: Gamle logfiler håndteres IKKE af den nye rapport. For yderligere info: se vejledningen Ukurans på under Kunder Extranet DSM vejledn. 13. november 2008 Side 12 af 13

13 Finans Menupunkt: Kontoskema Moms Listeangivelse TS Beskrivelse: F Ved antal formel-linjer større end 25 fremkom der fejl. Programmet er ændret, så tilladt antal formel-linjer nu er 50. Indberettet af Lyngfeldt A/S. Rapport 19 Moms Listeangivelse TS er nu ajourført med hensyn til nye EU-lande. Bulgarien og Rumænien er tilføjet. Bogstaver for Sverige er ændret til SE. Bogstaver for Grækenland er ændret til GR. Forregistrering Nyt tilkøbsmodul:. Forregistrering med viewer til visning af indscannede bilag. For yderligere info: se vejledningen Forregistrering på under Kunder Extranet DSM vejledn. eller kontakt JMA A/S. 13. november 2008 Side 13 af 13

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.70

Programopdatering version DSM 01.70 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68

Programopdatering version DSM 01.68 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.69

Programopdatering version DSM 01.69 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Programopdatering version DSM

Programopdatering version DSM Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering version DSM 01.53 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.05

Lager Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.68.05

Programopdatering version DSM 01.68.05 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner Overflytningsordre maskiner Under Maskinhandel Maskiner er der mulighed for at oprette overflytningsordrer på maskiner, således at maskiner eller maskinvarenumre kan flyttes mellem lokationer, på samme

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.06

Lager Programopdatering version DSM 02.06 Følgende er en oversigt over de ændringer inden for området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 2

Programopdatering Januar ver. 2005 2 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.09

Værksted Programopdatering version DSM 02.09 Følgende er en oversigt over de ændringer inden for området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Varesøg - Naviger på vare

Varesøg - Naviger på vare Varesøg - Naviger på vare I menupunktet Lagersted Planlægning & udførelse Varesøg kan der søges efter varenumre. Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge på reservedelsdatabasen.

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Varesøg - Naviger på vare

Varesøg - Naviger på vare Varesøg - Naviger på vare I menupunktet Lagersted Planlægning & udførelse Varesøg kan der søges efter varenumre. Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge på reservedelsdatabasen.

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Servicekontrakter. Servicekontrakter Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Programopdatering November ver

Programopdatering November ver Programopdatering ovember ver. 2006 4 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages.

Læs mere

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler. Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere